Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. agem.org.tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr"

Transkript

1 I li m Kültür San at // k ag e m Akademi agem.org.tr

2 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur yılında yeniden yapılandırılarak ilgi ve sorumluluk alanları genişletilen KAGEM, yürüttüğü projelerde genel ve özel gruplarla din, düşünce, kültür, edebiyat ve sanat hayatımıza katkı sunmak üzere besleyici, kuşatıcı ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. Toplumu ayrıştıran her türden kategorik yönelim ve eğilimlerin uzağında duran KAGEM, toplumsal sorunların tespit ve çözümüne yönelik etkili, kalıcı ve sürekli projeler üretmek için alanında yetkin akademisyen, entelektüel ve uzmanların katkılarıyla çalışma alanlarındaki bilgi birikimini geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kurarak gün yüzüne çıkarmayı hedefler.

3 Faaliyet Dönemi Açılış Konferansı Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı Konferans İlahi Hakikatin Bilgisi ve Bilgi Ahlakı Tarih / Saat 22 Kasım 2014 Cumartesi / 13:00 Yer TDV Kocatepe Konferans Salonu

4 Temel Islam Ilimleri Programi (TiP) TİP I SALI 17:00-18:30 İslam ilimlerini ana kaynaklarından hareketle muhataplarına bütüncül bir bakış açısıyla sunmayı hedefleyen kademeli bir seminer dizisidir. Programın öncelikli hedef kitlesi, İlahiyat alanına ilgi duyan ancak formel eğitim süreçlerine dahil olmamış kişilerdir. 04 Kasım - 02 Aralık 09 Aralık - 06 Ocak 17 Şubat - 17 Mart 24 Mart - 21 Nisan TİP I (Lisans-Lisans üstü) TİP II (Genel) SİYER SİYER Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan HADİS HADİS Prof. Dr. Enbiya Yıldırım Prof. Dr. Ahmet Yıldırım KUR AN A GİRİŞ KUR AN A GİRİŞ Zuha Döndü Seven Zuha Döndü Seven GÜNCEL FIKHÎ MESELELER GÜNCEL FIKHÎ MESELELER Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan Dr. Ülfet Görgülü // Katılım koşulları TİP I Sınıf içi çalışmalara katılmak, verilen ödevleri yapmak ve belli aralıklarla yapılan sınavlardan başarılı olmak esastır. Devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz olarak iki ders devam etmeyenlerin kaydı silinir. * Seminerlere katılım ücretsizdir. TİP II Program sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır Devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz olarak iki ders devam etmeyenlerin kaydı silinir. Kayıtlarımız K asım ayı sonuna kadar devam edecektir. Bilgi için: kagem.org.tr * Seminerlere katılım ücretsizdir. TİP II SALI 12:30-14:00

5 // Hadis Allah ın buyruklarını insanlara ulaştıran ve bunların pratik hayatta nasıl uygulanacağını gösteren insan Hz. Muhammed dir. Onun hayat öyküsünü bilmeden, insanlara anlattıklarını ve uygulamalarını öğrenmeden, yeryüzüne kazandırmayı hedeflediği erdemli yaşamı anlamadan son hak dini hakkıyla kavramak zordur. Bu seminerde, günümüz müslümanlarının en çok ihtiyaç duydukları hususlardan birisi olan sağlıklı bir peygamber tasavvurunu oluşturmaya gayret edeceğiz. / Prof. Dr. Enbiya Yıldırım // Güncel Fikhî Meseleler Yaşamın her aşamasında ihtiyaç duyduğumuz kurallar bütünü olarak nitelenen İslam Hukukuna bağlı olarak bu seminerde, temel çerçevesini Kur an ın çizip, ayrıntılarını Hz. Peygamberin sünnetinin belirlediği ve müçtehit fakihlerin de bu ilk kaynağa getirdikleri yorumlarla geliştirip sistemleştirdikleri İslam aile hukuku, iktisâdi işlemler (faiz,borsa) ve tıbbi uygulamalar gibi konularla ilgili güncel fıkhi meseleler ele alınacaktır. / Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan TİP I TİP I Prof. Dr. ENBİYA YILDIRIM Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, U.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Hadis Problemleri, Hadis Meseleleri, Hadisçiler ve Çelişki, Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular, Hadiste Metin Tenkidi, Geleneksel Hadis Yorumculuğu, Din-Ahlâk Ekseninde Hz. Muhammed adlı eserlerin yazarıdır. Suyûtî den Sünnetin İslam daki Yeri, Muhammed Hüseyin Zehebî den Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyât, M. Abdurreşîd Nu mânî den İmam-ı A zam Ebû Hanîfe nin Hadis İlmindeki Yeri gibi kitapları Türkçeye kazandırmıştır. YRD. DOÇ. DR. OĞUZHAN TAN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Lisans ve yüksek lisans eğitimini A.Ü. İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Doktorasını İbn Hazm ın Usul Anlayışı başlıklı teziyle bitirdi yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kurul Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu yılından bu yana A. Ü. İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesidir.

6 // Siyer / Hz Muhammed'in Hayati Hz. Peygamberi anlamayan yürek kalmaması çabasıyla çıkmış olduğumuz yolda, beş haftalık bir program hazırladık. Elbette, hayatı ile bizlere örnek olan Hz. Muhammed i bu kadar kısa bir süre içinde tüm detayıyla anlatabilmek mümkün değildir. Ancak Kur an ahlakı ile ahlaklanan Peygamberimizi biraz olsun tanımaya vesile olmayı, onun hayatına küçük kapılar ve pencereler açmayı hedefliyoruz. /Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan // Kur'an'a Giris Dersleri Beş hafta planlanan bu birliktelikte, Kur an ı tanımak için başlangıç yapacağız. Kur an tarihi ve Kur an-ı Kerim in tefsiriyle ilgili ilimleri tanıyacağız. Hedefimiz, bu sınırlı sürede, Kur an-ı Kerim in nasıl bir kitap olduğunu anlamak için giriş niteliğinde bir paylaşımda bulunmaktır. Bu çalışmamızda, İsmail Cerrahoğlu nun Tefsir Usulü kitabı başta olmak üzere, İslam ansiklopedisi ve günümüzde yapılmış çalışmalardan faydalanacağız. / Zuha Döndü Seven TİP I - II TİP I - II YRD. DOÇ. DR. HALİDE ASLAN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 1999 da A.Ü. İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu yılında İslam Tarihi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı yılında, TÜBİTAK desteği ile Londra da The National Archive ve British Library de alanıyla ile ilgili araştırma yaptı. Tanzimat Döneminde Din Değiştirme Hareketleri ve Osmanlı Son Döneminde Gizli Din Taşıma yayımlanmış çalışmalarıdır. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi editörlüğünü de yürüten Aslan, halen A.Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir. Zuha Döndü Seven DİB Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzmanı 2003 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim dalında, İslam da Kader Anlayışının İnsan Davranışlarını Belirlemede Rolü konulu yüksek lisansını tamamladı yılında Yozgat İl Müftülüğünde vaiz olarak çalışmaya başladı. Londra'da Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Okulunda akademik İngilizce eğitimi aldı yılında DİB'de uzman olarak göreve başlayan Seven, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

7 // Hadis Bu derste İslam inanç, kültür ve medeniyetinin özgün bilgi kaynakları arasında yer alan hadisin ne olduğundan başlayarak, tarihi süreçte geçirdiği safhaları dikkate alıp hadislerin bize nasıl ulaştığı ve günümüzde nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durulacak, ayrıca bu konuların değerlendirilmesinde karşılaşılan problemler hakkında bilgi verilecektir. / Prof. Dr. Ahmet Yıldırım // Güncel Fikhî Meseleler Davranış bilgisi anlamına gelen ilmihal, dinin günlük hayatta yaşanması gereken bir olgu olduğunu ve hayatla bir bütünlük oluşturduğunu bize ihsas ettirmektedir. Resulullah Efendimizin, her Müslümanın öğrenmesinin farz olduğuna dikkat çektiği ilmin de ilmihal olduğu üzerinde durulmuştur. Gelin, dini sorumluluklarımızı, akaidden ibadete, aile hayatından sosyal yaşama ihtiyacımız olan davranış bilgisini hem fıkhî yönüyle hem hikmet cephesiyle hep birlikte öğrenelim. / Dr. Ülfet Görgülü TİP II TİP II PROF. DR. AHMET YILDIRIM Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 1987 yılında U.Ü. İlahiyat Fakültesi ni bitirdi yılında U.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Ana Bilim Dalında Dârimî ve Sünen i adlı teziyle yüksek lisansını, 1996 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları çalışmasıyla doktorasını tamamladı yılında S.D.Ü İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Halen Y.B.Ü. İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. DR. ÜLFET GÖRGÜLÜ Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. İslam hukuku alanında doktorasını tamamladı yılları arasında İzmir ve Ankara da merkez vaizliği yaptı. Eğitim, seminer ve konferanslar sebebiyle yurt dışı görevlerinde bulundu. Çeşitli dergilerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra Kadın ve Siyaset ve İslam Kolaylık Dinidir isimli kitapları bulunmaktadır. Görgülü halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevini sürdürmektedir.

8 Ögle Arasi Seminerleri her gün 12:30 / 13:30 KAGEM de yıllardır devam eden ve özellikle çalışanların takip etmesine imkân tanıyan esnek seminerler şeklinde planmış ve katılımcıların sağlam kaynaklara dayanılarak bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Çok çeşitli alanlarda hafta içi öğle arası ve cumartesi günleri farklı saatlerde düzenlenmiş olup haftalık veya aylık seminerler bulunmaktadır. Pazartesi: Çarşamba: Perşembe: Cumartesi: Hayati İnanç : Can Veren Pervaneler Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün : Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar Prof. Dr. Mehmet Özdemir : Hz. Peygamber'in Hayatı Zuha Döndü Seven : Kur'an'da Yolculuk Kur an-ı Kerim i daha yakından tanımak ve onunla daha fazla muhatap olmak, aynı zamanda Hz. Peygamber in sünnetlerini özümseyerek hayatına anlam katmak isteyen tüm üyelerimizi onlara özel hazırladığımız öğle arası seminerlerine bekliyoruz. // Katılım koşulları Seminerler herkese açık olup katılım ücretsizdir. Başlangıç tarihi: 20 Ekim 2014 Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2015 Yer: KAGEM Konferans Salonu

9 // Can Veren Pervaneler // Cagdas Dünyada Din ve Dindarlar Coğrafyamızda yaklaşık bin yıldan bu yana ilmek ilmek ördüğümüz medeniyetin nesillere aktarılması ciddi ihtiyacımız. Bunu sağlayacak en etkili araç medeniyetimizin parlak aynası (mir'ât-ı mücellâ) olan klasik edebiyatımız. İşte o hazineden, karınca kararınca devşireceğimiz cevherler hayatımızı anlamlı kılacak. Paha biçilmez hazineler üzerinde sefalet içinde kalmaklığımıza deva olacak. Bu cömert iklimde beraberce dolaşacağız. / Hayati İnanç İnsanlar çağlar boyunca hep hakikat/kesinlik peşinde oldular. İnsanı ayartan, gözünü, kalbini, zihnini karartan bunca etken arasında kesinlik arayışının yaşadığımız dünyada bir entelektüel mesele olmanın ötesine geçip hayat-memat meselesine dönüştüğünü görüyoruz. Çağdaş dünyada dinin ve dindarın tutacağı yeri görebilmek ve hakikat/kesinlik arayıcılarının arasındaki yerimizi alabilmek adına, bütün dostları KAGEM deki sohbetlerimize bekliyoruz. / Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün PAZARTESİ 12:30 / 13:30 ÇARŞAMBA 12:30 / 13:30 // HAYATİ İNANÇ Avukat 1984 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir yıllık stajı takiben Serbest avukatlığa başladı. Ancak mesleğinin yanısıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. Her zaman Türkçenin emsalsiz güzellikleri ve incelikleriyle meşgul oldu. Bunun her yaştaki gençler için fevkalâde ufuk açıcı etkisine inandı. "En değerli iş insana yatırım" diyerek; klasik eserlerden edindiği heyecanı, isteyen herkesle paylaşmak hayat tarzı oldu. PROF. DR. ŞABAN ALİ DÜZGÜN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Lisans ve yüksek lisans eğitimini A.Ü. İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Doktorasını Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi başlıklı teziyle bitirdi da doçent oldu. Roma Gregoryan Üniversitesinde ve Georgetown Üniversitesinde görev yaptı te profesör oldu. Halihazırda A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

10 // Hz. Peygamber'in Hayati Siyer dersinde, Hz. Peygamber in insanlık tarihine yaptığı büyük katkılarını anlatan siyer kaynaklarından yararlanılarak Hz. Peygamber in hem örnek kişiliği hem de bu kişiliğin önderlik ettiği, dinî, siyasî, sosyal gelişmeler ele alınacaktır. Bu yapılırken klasik kaynaklarımızda olduğu gibi gelişmelerin yıl yıl anlatıldığı bir yöntem takip edilecektir. Bu suretle Hz. Peygamber in hayatı ve onunla birlikte İslâm ın ortaya çıkışı başından sonuna kadar bir film şeridi gibi izlenmiş olacaktır. / Prof. Dr. Mehmet Özdemir // Kur'an'da Yolculuk Hayata dair temel soruları sormamızı ve cevaplayabilmemizi sağlayan, doğru ile yanlışın ayırt edicisi yüce kitabı anlayabilme çabalarına, mütevazi bir katkı sağlamak amacıyla, "Kur'an'da Yolculuk" seminerlerinde başta "Kur an Yolu" isimli Tefsir kitabı olmak üzere, klasik Tefsirlerden ve günümüzde yapılmış çalışmalardan faydalanarak, surelerin nüzul sırasına göre ilerlemeyi planlamaktayız. KAGEM dostlarını Kur an-ı Kerim'le tanışıklığımızı ve dostluğumuzu artırmaya davet ediyoruz. / Zuha Döndü Seven PERŞEMBE 12:30 / 13:30 Prof. Dr. Mehmet Özdemİr Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesii A.Ü. İlâhiyat Fakültesinde lisans eğitimini alan Özdemir, aynı Fakültede araştırma görevlisi olarak göreve başladı yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı bünyesinde hazırladığı Endülüs te Muvellidûn Hareketleri ( / ) adlı teziyle doktor oldu yılında doçent oldu yılında A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandı. Halen, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. CUMARTESİ 11:30 / 13:00 Zuha Döndü Seven DİB Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzmanı 2003 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim dalında, İslam da Kader Anlayışının İnsan Davranışlarını Belirlemede Rolü konulu yüksek lisansını tamamladı yılında Yozgat İl Müftülüğünde vaiz olarak çalışmaya başladı. Londra'da Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Okulunda akademik İngilizce eğitimi aldı yılında DİB'de uzman olarak göreve başlayan Seven, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

11 // Iz Birakan Kadinlar Hz. Âdem le başlayan ve Hz. Muhammed le hitama eren vahiy zincirinin nadide halkalarının anne, eş evlat, lider, rehber ve öncü olarak ortaya koyduğu örnek ilişkileri satır satır okumaya, anlamaya, sonra da hayatımıza katmaya, yaşadıkları asırları medeniyete dönüştüren, ilahi vahyin mesajlarını yaygınlaştırmaya ihtiyacımız var. İz Bırakan Kadınlar Konferans dizisiyle tarihte rol model olarak öne çıkan hanımefendilerin izlerini takip etmeye devam edeceğiz. / Hatice Kübra Görmez // Elestirel Film Okumalari Tekniğinin yanı sıra diliyle ve anlattığı konularla dünya sinemasında yer edinen, seyircide etki bırakan filmler önce katılımcılarla birlikte izlenecek; sonrasında filmler sahne sahne, plan plan incelenecek. Etkinlikte filmin hem görsel dramaturjisi, hem senaryosu, hem oyunculuğu konuşul e de son yıllarda sayıları fazlalaşan Hollywood filmlerinde Doğu kültürünün etkisi ve din konuşulacak. / Gülşah Nezaket Maraşlı CUMARTESİ (ayda bir) 14:00 / 15:30 HATİCE KÜBRA GÖRMEZ İlahiyatçı- Yazar 2003 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun olan Hatice Kübra Görmez aynı üniversitede Tefsir Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini Hz. Aişe nin Tefsir Rivayetleri ve Yorumu tezi ile tamamlamıştır yılından bu yana A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kırgızistanlı ilahiyat öğrencilerinin derslerine girmekte ve onların eğitim ve kazanımlarına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora çalışmasına devam etmektedir. CUMARTESİ 14:00 / 16:00 GÜLŞAH NEZAKET MARAŞLI Yönetmen - Yazar 1992 den bu yana sinema-tv alanında yazar, senarist ve yönetmen olarak çalışan, 50 yi aşkın belgesel hazırlayan Maraşlı, mesleki alanlarda birçok kongre ve konferanslarda konuşmacı olarak yer almıştır. Osman Seden le Türk Sinemasında Düet, Bir Halit Refiğ Filmi, Türk Sinemasında Yerli Arayışlar, Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam-Türk Sinemasının Dine Bakışı, Hz. Peygamber Din ve Samimiyet basılmış sinema kitaplarıdır. Halen özel bir haber kanalında yönetmen olarak görevini sürdürmektedir.

12 Okuma-Tartisma Gruplari başlangıç tarihi 13 ekim 2014 Okuma - tartışma grupları, lisans ve lisansüstü seviyede özel ilgi alanlarına yönelik olarak oluşturulmuştur. Yuvarlak masa etrafında gerçekleştirilen interaktif grup çalışmaları, belirlenen okuma programı çerçevesinde yürütülmektedir. Pazartesi: 18:00 / 19:30 Dr. A. Hadi Adanalı: Kültür-Dil-Düşünce Pazartesi: 17:00 / 18:00 Aysenur Erken: İngilizce Metin Okumaları Çarşamba: 18:00 / 19:30 Dr. Hasan Karaca: Bilim Kurgu Perşembe 18:30 / 20:00 Dr. Necdet Subaşı: Türkiye'de Dini Hayat Cumartesi: 14:00 / 15:30 Prof. Dr. M. Saim Yeprem : Modern Çağın İnanç Problemleri Cumartesi: 13:00 / 14:30 Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu / Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç Mesnevi Okumaları // Katılım koşulları BİTİŞ tarihi 31 MAYIS 2015 Sözlü ve yazılı analitik düşünme ve eleştiri yetinizi geliştirmek, mantık kurgusu ve düşünce yapısı sağlam metinler oluşturabilmek ve derste kazanılan analitik düşünce yetilerinizi bütün disiplinlere uygulayabilmek için KAGEM Okuma-Tartışma Gruplarına davetlisiniz. Katılım koşulları her grup için farklılık göstermektedir. Türkiye'de Dini Hayat grubuna üniversitelerin Sosyal Bilimler ya da İlahiyat alanında eğitim gören/görmüş olanlar katılabilecektir. Katılımcılar mülakatla belirlenecek olup sayı 30 la sınırlıdır. * Seminerlere katılım ücretsizdir.

13 // Kültür Dil ve Düsünce Bu ders dil, düşünce ve mantık arasındaki yakın ve karmaşık ilişkiyi analitik bir bakış açısıyla ele almaktadır. Ders klasik felsefi metinlerin okunup, anlaşılması ve tartışılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte konuların daha iyi anlaşılması amacıyla zaman zaman çağdaş yazarların eserlerine de başvurulmaktadır. Doğu, Batı ve İslam kültüründeki benzer konular arasındaki farklılıklar ve farklı konular arasındaki benzerlikler incelenmektedir. / Dr. Ahmet Hadi Adanalı // Bilim Kurgu Bilimin mutlak geçerlilik iddiasından vazgeçtiği bir çağda bilim ile kurgu arasındaki ilişki yeniden sorgulanmalıdır. "Bilim Kurgu" da somut örnekler (bilimsel tezler, makaleler, doktora tezleri vb.) üzerinden bütünde bilimin, özelde bilimsel tezin nasıl kurgulandığı incelenecektir. Bu çerçevede bir metin kurgulamanın zihinsel ve pratik süreçlerine değinilecektir. / Dr. Hasan Karaca pazartesi 18:00 / 19:30 DR. AHMET HADİ ADANALI Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi 1985 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. ODTÜ Felsefe Bölümünde analitik felsefe alanında yüksek lisans yaptı yılları arasında Chicago Üniversitesinde İslam Felsefesi alanında doktora çalışmalarını tamamladı yılları arasında A.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam felsefesi ve Kelam alanlarında dersler verdi. Halen aynı fakültede misafir öğretim üyesi olarak İslam düşüncesi, felsefe ve bilim tarihi alanlarında derslere girmektedir. ÇARŞAMBA 18:00 / 19:30 Dr. Hasan Karaca İLKSAY Kurulu Üyesi Hasan Karaca - Sosyolog. Berlin Hür Üniversitesi. Yüksek lisansını edebiyat sosyolojisinde tamamladıktan sonra, Tarihsel Antropoloji çalıştı yılları arasında Köln Din ve Toplum Araştırmaları Merkezi başkanlığını sürdürdü. Halihazırda Diyanet İşleri Başkanlığında danışman olarak çalışmaktadır.

14 // Türkiye'de Dini Hayat Bu derste Türkiye de Dinî Hayat Araştırmalarında öne çıkan temel gösterge ve verilerden yola çıkılarak gündelik hayatta din, sosyal bilimsel ilgiler içinde ele alınacaktır. Toplam 12 hafta olarak planlanan programda Türkiye bağlamında dinî aidiyet, inanç, ibadet, dinî bilgi, dindarlık ve gündelik hayat ve din başlıkları altında metin ve grafik okumaları yapılacaktır. / Dr. Necdet Subaşı // Modern Dünyanin Inanç Problemleri Hayatın rengini, biçimini sürecini etkileyen her çeşit faktör, özellikle, sosyolojik etkenler, bilim ve teknolojik alandaki ilerleme ve değişiklikler, dünyada moda ve genel geçer haldeki fikir, düşünce akımları, her çeşit dini nitelikteki akımlar ve dini hayatı etkileyen, sosyolojik, hukuki, iktisadi ve siyasi faktörler karşısında ortaya çıkan Modern Çağın İnanç Problemleri, seminerlerimizin ana temasını oluşturacaktır. / Prof. Dr. M. Saim Yeprem perşembe 18:30 / 20:00 DR. NECDET SUBAŞI DİB Strateji Geliştirme Başkanı 1986 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Balıkesir ve Konya da bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Aydınının Din Anlayışı başlıklı doktora tezini savundu. Y.Y.Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ve M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı da G.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümüne geçti de DİB Strateji Geliştirme Başkanlığına atandı. (ayda bir) CUMARTESİ 14:00 / 15:30 PROF. DR. M. SAİM YEPREM İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi- TARMER Müdürü Akademik çalışmalara İ.Ü. Edebiyat Fakültesinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve MEB merkez ve İstanbul teşkilatlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. M.Ü. İlahiyat Fakültesinde bütün akademik kademelerini tamamlamıştır yıllarında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yapmış olan ve yılları arasında TDV İLKSAY Başkanlığını yürüten YEPREM, halen İstanbul Aydın Üniversitesinde Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığını yürütmektedir.

15 // Mesnevî Okumalari Asırlar boyunca halk arasında çeşitli mekanlarda okunup açıklanan Mevlana'nın eseri Mesnevî, kişisel olgunlaşma ve toplumsal dayanışmayla ilgili önemli bilgiler ve ikna edici açıklamalara sahiptir. Bu nedenle tarihte ve günümüzde farklı tercih ve yorumları olan çevrelerin ortak kaynak eseri konumunda görülmektedir. KAGEM de herkese açık şekilde sürdürülen Mesnevî okumalarında metin beyit sırasıyla okunup açıklanmakta, Türkçe ve Farsça Mesnevî şerhlerinden de yararlanılmaktadır. / Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu // Mesnevî Okumalari İnsan haklarının, eşitliğin, düşünce ve ifade özgürlüklerinin ve insan haysiyetinin vazgeçilmez kabuller olarak öne çıktığı günümüz dünyasına Mevlâna nın yol gösteriyor olması, ancak onun evrenselliğinin ifadesi olarak değerlendirilebilir. Mesnevi okumalarında konu tasnifi yapılmadan, baştan sona doğru okunması şeklinde bir yol takip edilmektedir. Derslerde Mesnevi nin Farsça metninden örnekler de okunmakta ve Türkçe tercümesi verilen beyitler açıklanmaktadır. / Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç CUMARTESİ(dönüşümlü) 13:00 / 14:30 PROF. DR. ADNAN KARAİSMAİLOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi A.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Karaismailoğlu, 1985 de doktora tezini tamamladı da S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü.1997 de profesör oldu. Şu anda K.Ü. öğretim üyeliği yanında Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır yılından bu yana Mevlana Araştırmaları Derneği başkanlığını sürdürmektedir. (dönüşümlü) CUMARTESİ 13:00 / 14:30 // PROF.DR. HİCABİ KIRLANGIÇ Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans eğitimini A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde alan Kırlangıç, yüksek lisansını aynı üniversitede Cami nin Subhatu l-ebrar Mesnevisi ve Çevirisi başlıklı teziyle tamamladı de Doğu Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçent ünvanını aldı. Halen D.T.C.F. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde doçentlik kadrosundaki görevini sürdürmektedir. Mevlânâ Araştırmaları Derneğinin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerindendir.

16 Kitap Okuma Gruplari HAFTA İÇİ 14:00 / 15:30 İslam ilimlerinin farklı dallarında belirlenen muteber eserlerin ve klasik metinlerin takip edildiği Kitap Okuma Grupları, Kur an-ı Kerim seminerlerine kayıtlı kişiler öncelikli olmak üzere temel dini bilgilerini farklı alanlarda takviye etmek isteyenle için oluşturulmuştur. Pazartesi: Çarşamba: Perşembe: Cuma: Ayşe Akkoç: Hadislerle İslam Aynur Yaşar: İhya Okumaları Betül Altun Erincik: Arapça Temelli Tefsir Hatice Kahyaoğlu: Esmaü'l- Hüsna Okumaları Bir masa etrafında, küçük ve özel bir grupla istedikleri zaman derse katkı sağlayarak, soru sorarak, fikirlerini paylaşarak adeta hocayla diz dize eğitim imkanını kaçırmak istemeyen herkesi kitaplarda yolculuğa davet ediyoruz. // Katılım koşulları Programa katılmak için kayıt olmak şarttır. Devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz olarak iki ders devam etmeyenlerin kaydı silinir. Başlangıç - Bitiş tarihi: 27 Ekim Mayıs 2015 * Seminerlere katılım ücretsizdir.

17 KALEM Kitap-Kültür-Sanat KAGEM bünyesinde gerçekleştirilecek birçok faaliyetin yer alacağı KALEM Kitap-Kahve, Ankaralı Kitapseverleri bilim, sanat ve edebiyat dünyasının saygın isimleriyle buluşturmanın yanında çeşitli dallarda sanat ağırlıklı eserlerin de sergilenebilmesine imkân tanımaktadır. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Prof.Dr. Sadettin ÖKTEN Nuri PAKDİL Prof. Dr. Yurdagül MEHMETOĞLU Yrd. Doç. Aynur CAN Ibrahim PAŞALI Nazife ŞİŞMAN Leyla İPEKÇİ Tarık TUFAN Çayınızın yanında okumak için ne alırsınız? İsterseniz bir roman alıp koltuklardan birine kurulur hayallere dalarsınız. İsterseniz sırt çantanızdaki ders kitaplarınızı masaya yayarak rahatlatıcı bir müzik ve çay-kurabiye eşliğinde ödevlerinizi yaparsınız. Ya da arkadaşlarınızla tadına doyum olmayan koyu bir sohbete başlarsınız. Hiç kimse kalkıp gitmeniz için gözünüzün içine bakmaz. Burası sizin // KALEM SÖYLEŞİLERİ 2014/ 2015 * Söyleşi tarihleri için bizi takip edin: TDVKAGEM TDVKadinAileVeGençlikMerkezi

18 Islam Toplumlarinda Cinsiyet Mahr emiyet ve Sosyal Hayat Atölyesi başlangıç tarihi 20 EYLÜL 2014 Günümüzde din ve kadın, çoğunlukla sorunlu bir müzakere alanı olarak kabul edilmekte, özellikle Müslüman kadın kimliği pek çok anlaşmazlığın üzerine bina edildiği sembolik ve kültürel bir zemin işlevi görmektedir. İslam da kadının sosyal hayattaki yeri üzerine yapılmış birçok çalışma, kaynak olarak Kur ân veya hadis, kelâm ve fıkıh kitaplarını kullanmaktadır. Bu çalışmalar, kadının sosyal hayattaki yerini bu kaynakların belirlediği varsayımına dayanmaktadır. Oysa Müslümanların tarih içinde temel metinleri nasıl anlayıp yorumladıklarını ve hayatlarına aktardıklarını, ancak onların yaşadığı hayatı yansıtan kaynaklar verebilir. Bu düşünceden hareketle 2014 yılında KAGEM'de İslam coğrafyalarına ait toplumsal cinsiyet algılarının, belirli tarihi kesitlere ait sosyal tarih çalışmaları üzerinden okunmasına başlanmıştır. Atölye çalışmasının yeni dönemdeki tarihi-sosyal kesiti yüzyıllar Osmanlı toplumu olacaktır. // Katılım koşulları Tarih kaynaklarını tanımak, okuyup değerlendirebilmek ve araştırmaları aksatmadan sürdürmek esastır. Atölyeye 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile 4 yıllık lisans mezunu olan adaylar başvurabilirler. Arşiv tarama ve araştırmaları için Osmanlı Türkçesi bilmek tercih sebebidir Güz Dönemi Atölye Konuları: Tanzimat Öncesi Aile Kimsesiz Çocuklar Evlilik (Evlenme-Boşanma Uygulamaları) Vakıf Kurucuları Olarak Kadınlar İktisadi Hayatta Kadın; Kadın ve Servet BİTİŞ TARİHİ 31 ARALIK 2015

19 Düsünce Topluluklari başlangıç tarihi 13 ekim 2014 Üç araştırma sahası etrafında faaliyet gösterecek olan KAGEM Düşünce Toplulukları; ilgili her bir sahanın akademisyen ve yüksek araştırmacılarından oluşan bir danışma meclisi tarafından yönelendirilecek ve çalışmaların belli bir akademik program çerçevesinde sürdürülmesi sağlanacaktır. Medeniyetler Tarihi Araştırmaları Topluluğu Kadim Sanat Araştırmaları Topluluğu Sosyal Bilimler ve Metodoloji Araştırmaları Topluluğu // Katılım koşulları BİTİŞ TARİHİ 31 MAYIS 2015 Genç entelektüellerin bir araya gelerek; okuduğu, tartıştığı ve düşündüğü fikir platformları kuruyoruz. Medeniyet kavramının tarihsel, sosyolojik ve felsefi kaynaklarıyla temas etmek isteyen üniversiteli arkadaşlarımızı KAGEM Genç Düşünce Topluluklarına bekliyoruz. Toplulukların okuma, araştırma ve tartışmalarının süreç ve çıktılarına ilişkin yazacakları rapor ve değerlendirmelerin kaynaklık ettiği bir yazılı bülten neşredilecektir. Katılımcılarımızdan yüksek katılım ve yoğun okuma beklenmektedir.

20 Dil Seminerleri başlangıç tarihi 13 ekim 2014 KAGEM de yıllardır devam eden Kur an-ı Kerim, Arapça ve Farsça dersleri yine deneyimli hocalar rehberliğinde ve KAGEM in donanımlı salonlarında önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Arapça seminerleri giriş (üniversite öğrencilerine yönelik), orta ve ileri düzey olmak üzere üç kurdan oluşmaktadır. İlahiyat Önlisans ve İmam Hatip Liselerine yönelik takviye gruplarımız bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesi seminerleri, matbu düzeyinde Osmanlıca I ve Osmanlıca II ile el yazması düzeyindeki seviyelerden oluşmaktadır. Farsça semineri geçen yıl başlamış olup bu yıl devam etmek isteyenler ile seviye tespitinin ardından yeni kayıt yaptıracaklara açıktır. Dil öğrenmek ciddi bir iştir ve yabancı bir dil ancak o dilin sahiplerinden öğrenilir diyenleri KAGEM in Yabancı dil seminerlerine bekliyoruz. // Katılım koşulları BİTİŞ TARİHİ 31 MAYIS 2015 Arapça seminerleri için katılımın ön şartı seviye tespit sınavına girmektir. Seminerlere devam ve aktif katılım zorunludur. İlahiyat Önlisans ve İHL seviyesinde de takviye gruplarımız bulunmaktadır.

21 Sanat Seminerleri Yüzyıllar öncesinden bu güne kadar yaşatılan klasik sanatlarımızın unutulmaması ve gelecek nesillerimiz tarafından tanınıp yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli dallarda sanat seminerleri düzenlenmiştir. Hat Tezhip Minyatür Ebru Çini Ciltçilik Ney başlangıç tarihi 13 ekim 2014 Fırçaya dokunun ve rengarenk boyalarla içinizdeki güzellik ve asaleti eserinize yansıtın. Bunu yaparken de sabır, incelik ve derinliği hücrelerinizle hissedin. KAGEM Sanat Seminerleri, ruhundaki güzellikleri İslam Sanatlarının zengin birikimiyle açığa çıkartmak isteyen katılımcıları bekliyor. // Katılım koşulları BİTİŞ TARİHİ 31 MAYIS 2015 Seminerlere kayıt yaptırdığı halde bir dönem mazeretsiz olarak devam etmeyenlerin, bir sonraki dönem başvuruları kabul edilmeyecektir. Sanat seminerlerine yeni kayıtlar mülakatla alınacaktır. Bir üst seviyeye geçmek için yeterlilik şartı aranacak ve üç yılın sonunda katılım belgesi verilecektir. Bilgi için: kagem.org.tr

22

23 Tarih... Tarih...

24 Tarih...

25 Tel : Fax : TDVKAGEM TDVKadinAileVeGençlikMerkezi

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi Programın Adı Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Bilimsel Araştırma Yöntemleri 25 Kasım Pazartesi Yazınsal Metin İncelelmeleri I 26 Kasım Salı Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Çocuklar İçin

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Doktora

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Doktora Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Coğrafya 10:00 Beşeri ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI 1 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS Ü PROGRAMLARA ÖN KAYIT KOŞULLARI ÇOK ÖNEMLİ Türk uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 07-11 Ocak 2013 tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar Binası) TANITIM KİTAPÇIĞI (2010-2011) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

manghjklzxcvbnmq wertyuiwertyuioeleş

manghjklzxcvbnmq wertyuiwertyuioeleş sdsadmhjklzxcvbnm qwertyuiopasfdfdgfg fgfggffggfcvdhjjjdro 2010 BAHAR DÖNEMİ manghjklzxcvbnmq SEMİNER PROGRAMI wertyuiwertyuioeleş 1 Mart- 16 Nisan tiripasdfghjklzxcvhj şlşllşlşşlşkusanatasd fgkshsinemaqwjghkj

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA YÜKSELTME VE ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK İLKELER VE PUANLAMA TABLOLARI Yardımcı doçent atamalarında; Yardımcı doçentlik kadrosuna

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI * İşletme (Üretim Yönetimi) - 2 - - Finans - 4-2 DR Pazarlama - 5 - - Muhasebe 2 - - Yönetim ve Organizasyon 5 2-1 DR İşletme Tezli YL 30 - - 5 YL Muhasebe Tezli YL 10 - - - İşletme Tezsiz YL 30 - - -

Detaylı

Tablo 11 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

Tablo 11 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 1179 Açık ve Uzaktan Öğrenme 111 1180 Arkeoloji 111 1181 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi 111 1176 Avrupa Birliği 111 1182 Bankacılık ve Sigortacılık 111 1102 Batı Sanatı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5**

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5** - Kontenjan ALES Puan TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları,

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 014-015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı

Başvuru Yapabilecek Programlar. Öğrenci Alınacak Program Adı Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK OLAN PROGRAMLAR Öğrenci Alınacak Program

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü DOKTORA PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü DOKTORA PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI PROGRAM ALES PUAN TÜRÜ T.C. Uyruklu Ü N İ P T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015

PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 PROF. DR. SERPİL UĞUR BAYSAL IN ÖZGEÇMİŞİ, 14 Ocak 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediyatri Bilim Dalı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ .0.0 SENATO 0 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için aranacak

Detaylı

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK

Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL SINAVINA BAŞVURABİLECEK Öğrenci Alınacak Program Adı BANKACILIK VE FİNANS DOKTORA BANKACILIK VE FİNAS TEZLİ YÜKSEK BANKACILIK VE FİNAS TEZSİZ YÜKSEK Ek 2 : Başvuru Yapabilecek Program Listeleri 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ KABUL

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI I. ÖĞRETİM HAZ-A (102) KUR'AN ARAPÇASI - KUR'AN ARAPÇASI - FİRAS FİRAS FİRAS FİRAS HAZ-B (103) FİRAS

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI (AĞUSTOS DÖNEMİ)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI (AĞUSTOS DÖNEMİ) 1 ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU KOŞULLARI (AĞUSTOS DÖNEMİ) Yabancı uyruklu adaylar aşağıda sayılan belgeleri 19-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında, şahsen veya noter onaylı vekalet verdikleri kişi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Doğum Yeri ve Tarihi : Pötürge 9 Tel (Cep) : Tel (İş) : (0) 0 Faks : (0) E-posta () : recepvardi@yahoo.com.tr E-posta () : recep.vardi@bozok.edu.tr

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ Etnik, dini ve siyasi

Detaylı

Bilgi Kültür Merkezi 12 seminer dönemini. Merkezi 13. Seminer döneminde aynı çeşitlilik. Bilgi Kültür.

Bilgi Kültür Merkezi 12 seminer dönemini. Merkezi 13. Seminer döneminde aynı çeşitlilik. Bilgi Kültür. Bilgi Kültür Merkezi 12 seminer dönemini geride bırakarak 9. yılında da faaliyetlerine devam ediyor. Sanattan Felsefeye, Tarihten Siyaset Bilimi ve Din çalışmalarına uzanan geniş bir alanda düzenlenmiş

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALI BİLİM DALI Ales Puan Türü Türk Uyruklu

Detaylı

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu

Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Sosyal Tesisi 2015-2016 Yılı Faaliyet Raporu 2 İÇİNDEKİLER Giriş 1-5 Sosyal Alanlar 6-16 Fakülte Dağılımları ve Tesis Çalışanları 17 Manevi Faaliyetler 18-49 Sosyal

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ

19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ 19.09.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜSEM Üniversite İmkanlarını Halkla Buluşturuyor Üniversitelerin devamı niteliğinde;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 NİSAN 2013 SAYI: 2667 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI. Diyanet İşleri Başkanımız PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 1 / 7 1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Güvenevler Mh. No:16 Cinnah / Ankara. :+90 312 466 75 33 / 3607 :mustafaorcan@yahoo.com

ÖZGEÇMİŞ. :Güvenevler Mh. No:16 Cinnah / Ankara. :+90 312 466 75 33 / 3607 :mustafaorcan@yahoo.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mustafa ORÇAN İletişim Bilgileri Adres :Güvenevler Mh. No:16 Cinnah / Ankara Telefon E-Posta :+90 312 466 75 33 / 3607 :mustafaorcan@yahoo.com 2. Unvanı :Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi Anabilim Dalı : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Doğum Yeri ve : Alaca 980 Tarihi Tel (Cep) : Tel (İş) : 0 Dahili: Faks : 0 E-posta () : servet.saginci@bozok.edu.tr E-posta () : s.saginci@uni-muenster.de

Detaylı

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Mimarlık, Restorasyon bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 015016 EğitimÖğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı