Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. agem.org.tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr"

Transkript

1 I li m Kültür San at // k ag e m Akademi agem.org.tr

2 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur yılında yeniden yapılandırılarak ilgi ve sorumluluk alanları genişletilen KAGEM, yürüttüğü projelerde genel ve özel gruplarla din, düşünce, kültür, edebiyat ve sanat hayatımıza katkı sunmak üzere besleyici, kuşatıcı ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir. Toplumu ayrıştıran her türden kategorik yönelim ve eğilimlerin uzağında duran KAGEM, toplumsal sorunların tespit ve çözümüne yönelik etkili, kalıcı ve sürekli projeler üretmek için alanında yetkin akademisyen, entelektüel ve uzmanların katkılarıyla çalışma alanlarındaki bilgi birikimini geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kurarak gün yüzüne çıkarmayı hedefler.

3 Faaliyet Dönemi Açılış Konferansı Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı Konferans İlahi Hakikatin Bilgisi ve Bilgi Ahlakı Tarih / Saat 22 Kasım 2014 Cumartesi / 13:00 Yer TDV Kocatepe Konferans Salonu

4 Temel Islam Ilimleri Programi (TiP) TİP I SALI 17:00-18:30 İslam ilimlerini ana kaynaklarından hareketle muhataplarına bütüncül bir bakış açısıyla sunmayı hedefleyen kademeli bir seminer dizisidir. Programın öncelikli hedef kitlesi, İlahiyat alanına ilgi duyan ancak formel eğitim süreçlerine dahil olmamış kişilerdir. 04 Kasım - 02 Aralık 09 Aralık - 06 Ocak 17 Şubat - 17 Mart 24 Mart - 21 Nisan TİP I (Lisans-Lisans üstü) TİP II (Genel) SİYER SİYER Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan HADİS HADİS Prof. Dr. Enbiya Yıldırım Prof. Dr. Ahmet Yıldırım KUR AN A GİRİŞ KUR AN A GİRİŞ Zuha Döndü Seven Zuha Döndü Seven GÜNCEL FIKHÎ MESELELER GÜNCEL FIKHÎ MESELELER Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan Dr. Ülfet Görgülü // Katılım koşulları TİP I Sınıf içi çalışmalara katılmak, verilen ödevleri yapmak ve belli aralıklarla yapılan sınavlardan başarılı olmak esastır. Devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz olarak iki ders devam etmeyenlerin kaydı silinir. * Seminerlere katılım ücretsizdir. TİP II Program sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır Devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz olarak iki ders devam etmeyenlerin kaydı silinir. Kayıtlarımız K asım ayı sonuna kadar devam edecektir. Bilgi için: kagem.org.tr * Seminerlere katılım ücretsizdir. TİP II SALI 12:30-14:00

5 // Hadis Allah ın buyruklarını insanlara ulaştıran ve bunların pratik hayatta nasıl uygulanacağını gösteren insan Hz. Muhammed dir. Onun hayat öyküsünü bilmeden, insanlara anlattıklarını ve uygulamalarını öğrenmeden, yeryüzüne kazandırmayı hedeflediği erdemli yaşamı anlamadan son hak dini hakkıyla kavramak zordur. Bu seminerde, günümüz müslümanlarının en çok ihtiyaç duydukları hususlardan birisi olan sağlıklı bir peygamber tasavvurunu oluşturmaya gayret edeceğiz. / Prof. Dr. Enbiya Yıldırım // Güncel Fikhî Meseleler Yaşamın her aşamasında ihtiyaç duyduğumuz kurallar bütünü olarak nitelenen İslam Hukukuna bağlı olarak bu seminerde, temel çerçevesini Kur an ın çizip, ayrıntılarını Hz. Peygamberin sünnetinin belirlediği ve müçtehit fakihlerin de bu ilk kaynağa getirdikleri yorumlarla geliştirip sistemleştirdikleri İslam aile hukuku, iktisâdi işlemler (faiz,borsa) ve tıbbi uygulamalar gibi konularla ilgili güncel fıkhi meseleler ele alınacaktır. / Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan TİP I TİP I Prof. Dr. ENBİYA YILDIRIM Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, U.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Hadis Problemleri, Hadis Meseleleri, Hadisçiler ve Çelişki, Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular, Hadiste Metin Tenkidi, Geleneksel Hadis Yorumculuğu, Din-Ahlâk Ekseninde Hz. Muhammed adlı eserlerin yazarıdır. Suyûtî den Sünnetin İslam daki Yeri, Muhammed Hüseyin Zehebî den Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyât, M. Abdurreşîd Nu mânî den İmam-ı A zam Ebû Hanîfe nin Hadis İlmindeki Yeri gibi kitapları Türkçeye kazandırmıştır. YRD. DOÇ. DR. OĞUZHAN TAN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Lisans ve yüksek lisans eğitimini A.Ü. İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Doktorasını İbn Hazm ın Usul Anlayışı başlıklı teziyle bitirdi yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kurul Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu yılından bu yana A. Ü. İlâhiyat Fakültesi öğretim üyesidir.

6 // Siyer / Hz Muhammed'in Hayati Hz. Peygamberi anlamayan yürek kalmaması çabasıyla çıkmış olduğumuz yolda, beş haftalık bir program hazırladık. Elbette, hayatı ile bizlere örnek olan Hz. Muhammed i bu kadar kısa bir süre içinde tüm detayıyla anlatabilmek mümkün değildir. Ancak Kur an ahlakı ile ahlaklanan Peygamberimizi biraz olsun tanımaya vesile olmayı, onun hayatına küçük kapılar ve pencereler açmayı hedefliyoruz. /Yrd. Doç. Dr. Halide Aslan // Kur'an'a Giris Dersleri Beş hafta planlanan bu birliktelikte, Kur an ı tanımak için başlangıç yapacağız. Kur an tarihi ve Kur an-ı Kerim in tefsiriyle ilgili ilimleri tanıyacağız. Hedefimiz, bu sınırlı sürede, Kur an-ı Kerim in nasıl bir kitap olduğunu anlamak için giriş niteliğinde bir paylaşımda bulunmaktır. Bu çalışmamızda, İsmail Cerrahoğlu nun Tefsir Usulü kitabı başta olmak üzere, İslam ansiklopedisi ve günümüzde yapılmış çalışmalardan faydalanacağız. / Zuha Döndü Seven TİP I - II TİP I - II YRD. DOÇ. DR. HALİDE ASLAN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 1999 da A.Ü. İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu yılında İslam Tarihi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı yılında, TÜBİTAK desteği ile Londra da The National Archive ve British Library de alanıyla ile ilgili araştırma yaptı. Tanzimat Döneminde Din Değiştirme Hareketleri ve Osmanlı Son Döneminde Gizli Din Taşıma yayımlanmış çalışmalarıdır. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi editörlüğünü de yürüten Aslan, halen A.Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir. Zuha Döndü Seven DİB Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzmanı 2003 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim dalında, İslam da Kader Anlayışının İnsan Davranışlarını Belirlemede Rolü konulu yüksek lisansını tamamladı yılında Yozgat İl Müftülüğünde vaiz olarak çalışmaya başladı. Londra'da Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Okulunda akademik İngilizce eğitimi aldı yılında DİB'de uzman olarak göreve başlayan Seven, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

7 // Hadis Bu derste İslam inanç, kültür ve medeniyetinin özgün bilgi kaynakları arasında yer alan hadisin ne olduğundan başlayarak, tarihi süreçte geçirdiği safhaları dikkate alıp hadislerin bize nasıl ulaştığı ve günümüzde nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durulacak, ayrıca bu konuların değerlendirilmesinde karşılaşılan problemler hakkında bilgi verilecektir. / Prof. Dr. Ahmet Yıldırım // Güncel Fikhî Meseleler Davranış bilgisi anlamına gelen ilmihal, dinin günlük hayatta yaşanması gereken bir olgu olduğunu ve hayatla bir bütünlük oluşturduğunu bize ihsas ettirmektedir. Resulullah Efendimizin, her Müslümanın öğrenmesinin farz olduğuna dikkat çektiği ilmin de ilmihal olduğu üzerinde durulmuştur. Gelin, dini sorumluluklarımızı, akaidden ibadete, aile hayatından sosyal yaşama ihtiyacımız olan davranış bilgisini hem fıkhî yönüyle hem hikmet cephesiyle hep birlikte öğrenelim. / Dr. Ülfet Görgülü TİP II TİP II PROF. DR. AHMET YILDIRIM Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 1987 yılında U.Ü. İlahiyat Fakültesi ni bitirdi yılında U.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Ana Bilim Dalında Dârimî ve Sünen i adlı teziyle yüksek lisansını, 1996 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları çalışmasıyla doktorasını tamamladı yılında S.D.Ü İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Halen Y.B.Ü. İslami İlimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. DR. ÜLFET GÖRGÜLÜ Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi nden mezun oldu. İslam hukuku alanında doktorasını tamamladı yılları arasında İzmir ve Ankara da merkez vaizliği yaptı. Eğitim, seminer ve konferanslar sebebiyle yurt dışı görevlerinde bulundu. Çeşitli dergilerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra Kadın ve Siyaset ve İslam Kolaylık Dinidir isimli kitapları bulunmaktadır. Görgülü halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevini sürdürmektedir.

8 Ögle Arasi Seminerleri her gün 12:30 / 13:30 KAGEM de yıllardır devam eden ve özellikle çalışanların takip etmesine imkân tanıyan esnek seminerler şeklinde planmış ve katılımcıların sağlam kaynaklara dayanılarak bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Çok çeşitli alanlarda hafta içi öğle arası ve cumartesi günleri farklı saatlerde düzenlenmiş olup haftalık veya aylık seminerler bulunmaktadır. Pazartesi: Çarşamba: Perşembe: Cumartesi: Hayati İnanç : Can Veren Pervaneler Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün : Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar Prof. Dr. Mehmet Özdemir : Hz. Peygamber'in Hayatı Zuha Döndü Seven : Kur'an'da Yolculuk Kur an-ı Kerim i daha yakından tanımak ve onunla daha fazla muhatap olmak, aynı zamanda Hz. Peygamber in sünnetlerini özümseyerek hayatına anlam katmak isteyen tüm üyelerimizi onlara özel hazırladığımız öğle arası seminerlerine bekliyoruz. // Katılım koşulları Seminerler herkese açık olup katılım ücretsizdir. Başlangıç tarihi: 20 Ekim 2014 Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2015 Yer: KAGEM Konferans Salonu

9 // Can Veren Pervaneler // Cagdas Dünyada Din ve Dindarlar Coğrafyamızda yaklaşık bin yıldan bu yana ilmek ilmek ördüğümüz medeniyetin nesillere aktarılması ciddi ihtiyacımız. Bunu sağlayacak en etkili araç medeniyetimizin parlak aynası (mir'ât-ı mücellâ) olan klasik edebiyatımız. İşte o hazineden, karınca kararınca devşireceğimiz cevherler hayatımızı anlamlı kılacak. Paha biçilmez hazineler üzerinde sefalet içinde kalmaklığımıza deva olacak. Bu cömert iklimde beraberce dolaşacağız. / Hayati İnanç İnsanlar çağlar boyunca hep hakikat/kesinlik peşinde oldular. İnsanı ayartan, gözünü, kalbini, zihnini karartan bunca etken arasında kesinlik arayışının yaşadığımız dünyada bir entelektüel mesele olmanın ötesine geçip hayat-memat meselesine dönüştüğünü görüyoruz. Çağdaş dünyada dinin ve dindarın tutacağı yeri görebilmek ve hakikat/kesinlik arayıcılarının arasındaki yerimizi alabilmek adına, bütün dostları KAGEM deki sohbetlerimize bekliyoruz. / Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün PAZARTESİ 12:30 / 13:30 ÇARŞAMBA 12:30 / 13:30 // HAYATİ İNANÇ Avukat 1984 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bir yıllık stajı takiben Serbest avukatlığa başladı. Ancak mesleğinin yanısıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı. Her zaman Türkçenin emsalsiz güzellikleri ve incelikleriyle meşgul oldu. Bunun her yaştaki gençler için fevkalâde ufuk açıcı etkisine inandı. "En değerli iş insana yatırım" diyerek; klasik eserlerden edindiği heyecanı, isteyen herkesle paylaşmak hayat tarzı oldu. PROF. DR. ŞABAN ALİ DÜZGÜN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Lisans ve yüksek lisans eğitimini A.Ü. İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Doktorasını Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi başlıklı teziyle bitirdi da doçent oldu. Roma Gregoryan Üniversitesinde ve Georgetown Üniversitesinde görev yaptı te profesör oldu. Halihazırda A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

10 // Hz. Peygamber'in Hayati Siyer dersinde, Hz. Peygamber in insanlık tarihine yaptığı büyük katkılarını anlatan siyer kaynaklarından yararlanılarak Hz. Peygamber in hem örnek kişiliği hem de bu kişiliğin önderlik ettiği, dinî, siyasî, sosyal gelişmeler ele alınacaktır. Bu yapılırken klasik kaynaklarımızda olduğu gibi gelişmelerin yıl yıl anlatıldığı bir yöntem takip edilecektir. Bu suretle Hz. Peygamber in hayatı ve onunla birlikte İslâm ın ortaya çıkışı başından sonuna kadar bir film şeridi gibi izlenmiş olacaktır. / Prof. Dr. Mehmet Özdemir // Kur'an'da Yolculuk Hayata dair temel soruları sormamızı ve cevaplayabilmemizi sağlayan, doğru ile yanlışın ayırt edicisi yüce kitabı anlayabilme çabalarına, mütevazi bir katkı sağlamak amacıyla, "Kur'an'da Yolculuk" seminerlerinde başta "Kur an Yolu" isimli Tefsir kitabı olmak üzere, klasik Tefsirlerden ve günümüzde yapılmış çalışmalardan faydalanarak, surelerin nüzul sırasına göre ilerlemeyi planlamaktayız. KAGEM dostlarını Kur an-ı Kerim'le tanışıklığımızı ve dostluğumuzu artırmaya davet ediyoruz. / Zuha Döndü Seven PERŞEMBE 12:30 / 13:30 Prof. Dr. Mehmet Özdemİr Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesii A.Ü. İlâhiyat Fakültesinde lisans eğitimini alan Özdemir, aynı Fakültede araştırma görevlisi olarak göreve başladı yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı bünyesinde hazırladığı Endülüs te Muvellidûn Hareketleri ( / ) adlı teziyle doktor oldu yılında doçent oldu yılında A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandı. Halen, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. CUMARTESİ 11:30 / 13:00 Zuha Döndü Seven DİB Strateji Geliştirme Başkanlığı Uzmanı 2003 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim dalında, İslam da Kader Anlayışının İnsan Davranışlarını Belirlemede Rolü konulu yüksek lisansını tamamladı yılında Yozgat İl Müftülüğünde vaiz olarak çalışmaya başladı. Londra'da Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Okulunda akademik İngilizce eğitimi aldı yılında DİB'de uzman olarak göreve başlayan Seven, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

11 // Iz Birakan Kadinlar Hz. Âdem le başlayan ve Hz. Muhammed le hitama eren vahiy zincirinin nadide halkalarının anne, eş evlat, lider, rehber ve öncü olarak ortaya koyduğu örnek ilişkileri satır satır okumaya, anlamaya, sonra da hayatımıza katmaya, yaşadıkları asırları medeniyete dönüştüren, ilahi vahyin mesajlarını yaygınlaştırmaya ihtiyacımız var. İz Bırakan Kadınlar Konferans dizisiyle tarihte rol model olarak öne çıkan hanımefendilerin izlerini takip etmeye devam edeceğiz. / Hatice Kübra Görmez // Elestirel Film Okumalari Tekniğinin yanı sıra diliyle ve anlattığı konularla dünya sinemasında yer edinen, seyircide etki bırakan filmler önce katılımcılarla birlikte izlenecek; sonrasında filmler sahne sahne, plan plan incelenecek. Etkinlikte filmin hem görsel dramaturjisi, hem senaryosu, hem oyunculuğu konuşul e de son yıllarda sayıları fazlalaşan Hollywood filmlerinde Doğu kültürünün etkisi ve din konuşulacak. / Gülşah Nezaket Maraşlı CUMARTESİ (ayda bir) 14:00 / 15:30 HATİCE KÜBRA GÖRMEZ İlahiyatçı- Yazar 2003 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun olan Hatice Kübra Görmez aynı üniversitede Tefsir Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini Hz. Aişe nin Tefsir Rivayetleri ve Yorumu tezi ile tamamlamıştır yılından bu yana A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kırgızistanlı ilahiyat öğrencilerinin derslerine girmekte ve onların eğitim ve kazanımlarına katkı sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora çalışmasına devam etmektedir. CUMARTESİ 14:00 / 16:00 GÜLŞAH NEZAKET MARAŞLI Yönetmen - Yazar 1992 den bu yana sinema-tv alanında yazar, senarist ve yönetmen olarak çalışan, 50 yi aşkın belgesel hazırlayan Maraşlı, mesleki alanlarda birçok kongre ve konferanslarda konuşmacı olarak yer almıştır. Osman Seden le Türk Sinemasında Düet, Bir Halit Refiğ Filmi, Türk Sinemasında Yerli Arayışlar, Günahıyla Sevabıyla Yeşilçam-Türk Sinemasının Dine Bakışı, Hz. Peygamber Din ve Samimiyet basılmış sinema kitaplarıdır. Halen özel bir haber kanalında yönetmen olarak görevini sürdürmektedir.

12 Okuma-Tartisma Gruplari başlangıç tarihi 13 ekim 2014 Okuma - tartışma grupları, lisans ve lisansüstü seviyede özel ilgi alanlarına yönelik olarak oluşturulmuştur. Yuvarlak masa etrafında gerçekleştirilen interaktif grup çalışmaları, belirlenen okuma programı çerçevesinde yürütülmektedir. Pazartesi: 18:00 / 19:30 Dr. A. Hadi Adanalı: Kültür-Dil-Düşünce Pazartesi: 17:00 / 18:00 Aysenur Erken: İngilizce Metin Okumaları Çarşamba: 18:00 / 19:30 Dr. Hasan Karaca: Bilim Kurgu Perşembe 18:30 / 20:00 Dr. Necdet Subaşı: Türkiye'de Dini Hayat Cumartesi: 14:00 / 15:30 Prof. Dr. M. Saim Yeprem : Modern Çağın İnanç Problemleri Cumartesi: 13:00 / 14:30 Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu / Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç Mesnevi Okumaları // Katılım koşulları BİTİŞ tarihi 31 MAYIS 2015 Sözlü ve yazılı analitik düşünme ve eleştiri yetinizi geliştirmek, mantık kurgusu ve düşünce yapısı sağlam metinler oluşturabilmek ve derste kazanılan analitik düşünce yetilerinizi bütün disiplinlere uygulayabilmek için KAGEM Okuma-Tartışma Gruplarına davetlisiniz. Katılım koşulları her grup için farklılık göstermektedir. Türkiye'de Dini Hayat grubuna üniversitelerin Sosyal Bilimler ya da İlahiyat alanında eğitim gören/görmüş olanlar katılabilecektir. Katılımcılar mülakatla belirlenecek olup sayı 30 la sınırlıdır. * Seminerlere katılım ücretsizdir.

13 // Kültür Dil ve Düsünce Bu ders dil, düşünce ve mantık arasındaki yakın ve karmaşık ilişkiyi analitik bir bakış açısıyla ele almaktadır. Ders klasik felsefi metinlerin okunup, anlaşılması ve tartışılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte konuların daha iyi anlaşılması amacıyla zaman zaman çağdaş yazarların eserlerine de başvurulmaktadır. Doğu, Batı ve İslam kültüründeki benzer konular arasındaki farklılıklar ve farklı konular arasındaki benzerlikler incelenmektedir. / Dr. Ahmet Hadi Adanalı // Bilim Kurgu Bilimin mutlak geçerlilik iddiasından vazgeçtiği bir çağda bilim ile kurgu arasındaki ilişki yeniden sorgulanmalıdır. "Bilim Kurgu" da somut örnekler (bilimsel tezler, makaleler, doktora tezleri vb.) üzerinden bütünde bilimin, özelde bilimsel tezin nasıl kurgulandığı incelenecektir. Bu çerçevede bir metin kurgulamanın zihinsel ve pratik süreçlerine değinilecektir. / Dr. Hasan Karaca pazartesi 18:00 / 19:30 DR. AHMET HADİ ADANALI Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi 1985 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. ODTÜ Felsefe Bölümünde analitik felsefe alanında yüksek lisans yaptı yılları arasında Chicago Üniversitesinde İslam Felsefesi alanında doktora çalışmalarını tamamladı yılları arasında A.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam felsefesi ve Kelam alanlarında dersler verdi. Halen aynı fakültede misafir öğretim üyesi olarak İslam düşüncesi, felsefe ve bilim tarihi alanlarında derslere girmektedir. ÇARŞAMBA 18:00 / 19:30 Dr. Hasan Karaca İLKSAY Kurulu Üyesi Hasan Karaca - Sosyolog. Berlin Hür Üniversitesi. Yüksek lisansını edebiyat sosyolojisinde tamamladıktan sonra, Tarihsel Antropoloji çalıştı yılları arasında Köln Din ve Toplum Araştırmaları Merkezi başkanlığını sürdürdü. Halihazırda Diyanet İşleri Başkanlığında danışman olarak çalışmaktadır.

14 // Türkiye'de Dini Hayat Bu derste Türkiye de Dinî Hayat Araştırmalarında öne çıkan temel gösterge ve verilerden yola çıkılarak gündelik hayatta din, sosyal bilimsel ilgiler içinde ele alınacaktır. Toplam 12 hafta olarak planlanan programda Türkiye bağlamında dinî aidiyet, inanç, ibadet, dinî bilgi, dindarlık ve gündelik hayat ve din başlıkları altında metin ve grafik okumaları yapılacaktır. / Dr. Necdet Subaşı // Modern Dünyanin Inanç Problemleri Hayatın rengini, biçimini sürecini etkileyen her çeşit faktör, özellikle, sosyolojik etkenler, bilim ve teknolojik alandaki ilerleme ve değişiklikler, dünyada moda ve genel geçer haldeki fikir, düşünce akımları, her çeşit dini nitelikteki akımlar ve dini hayatı etkileyen, sosyolojik, hukuki, iktisadi ve siyasi faktörler karşısında ortaya çıkan Modern Çağın İnanç Problemleri, seminerlerimizin ana temasını oluşturacaktır. / Prof. Dr. M. Saim Yeprem perşembe 18:30 / 20:00 DR. NECDET SUBAŞI DİB Strateji Geliştirme Başkanı 1986 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Balıkesir ve Konya da bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Aydınının Din Anlayışı başlıklı doktora tezini savundu. Y.Y.Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ve M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı da G.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümüne geçti de DİB Strateji Geliştirme Başkanlığına atandı. (ayda bir) CUMARTESİ 14:00 / 15:30 PROF. DR. M. SAİM YEPREM İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi- TARMER Müdürü Akademik çalışmalara İ.Ü. Edebiyat Fakültesinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve MEB merkez ve İstanbul teşkilatlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. M.Ü. İlahiyat Fakültesinde bütün akademik kademelerini tamamlamıştır yıllarında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yapmış olan ve yılları arasında TDV İLKSAY Başkanlığını yürüten YEPREM, halen İstanbul Aydın Üniversitesinde Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığını yürütmektedir.

15 // Mesnevî Okumalari Asırlar boyunca halk arasında çeşitli mekanlarda okunup açıklanan Mevlana'nın eseri Mesnevî, kişisel olgunlaşma ve toplumsal dayanışmayla ilgili önemli bilgiler ve ikna edici açıklamalara sahiptir. Bu nedenle tarihte ve günümüzde farklı tercih ve yorumları olan çevrelerin ortak kaynak eseri konumunda görülmektedir. KAGEM de herkese açık şekilde sürdürülen Mesnevî okumalarında metin beyit sırasıyla okunup açıklanmakta, Türkçe ve Farsça Mesnevî şerhlerinden de yararlanılmaktadır. / Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu // Mesnevî Okumalari İnsan haklarının, eşitliğin, düşünce ve ifade özgürlüklerinin ve insan haysiyetinin vazgeçilmez kabuller olarak öne çıktığı günümüz dünyasına Mevlâna nın yol gösteriyor olması, ancak onun evrenselliğinin ifadesi olarak değerlendirilebilir. Mesnevi okumalarında konu tasnifi yapılmadan, baştan sona doğru okunması şeklinde bir yol takip edilmektedir. Derslerde Mesnevi nin Farsça metninden örnekler de okunmakta ve Türkçe tercümesi verilen beyitler açıklanmaktadır. / Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç CUMARTESİ(dönüşümlü) 13:00 / 14:30 PROF. DR. ADNAN KARAİSMAİLOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi A.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Karaismailoğlu, 1985 de doktora tezini tamamladı da S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü.1997 de profesör oldu. Şu anda K.Ü. öğretim üyeliği yanında Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır yılından bu yana Mevlana Araştırmaları Derneği başkanlığını sürdürmektedir. (dönüşümlü) CUMARTESİ 13:00 / 14:30 // PROF.DR. HİCABİ KIRLANGIÇ Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Lisans eğitimini A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde alan Kırlangıç, yüksek lisansını aynı üniversitede Cami nin Subhatu l-ebrar Mesnevisi ve Çevirisi başlıklı teziyle tamamladı de Doğu Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçent ünvanını aldı. Halen D.T.C.F. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde doçentlik kadrosundaki görevini sürdürmektedir. Mevlânâ Araştırmaları Derneğinin kurucularından ve yönetim kurulu üyelerindendir.

16 Kitap Okuma Gruplari HAFTA İÇİ 14:00 / 15:30 İslam ilimlerinin farklı dallarında belirlenen muteber eserlerin ve klasik metinlerin takip edildiği Kitap Okuma Grupları, Kur an-ı Kerim seminerlerine kayıtlı kişiler öncelikli olmak üzere temel dini bilgilerini farklı alanlarda takviye etmek isteyenle için oluşturulmuştur. Pazartesi: Çarşamba: Perşembe: Cuma: Ayşe Akkoç: Hadislerle İslam Aynur Yaşar: İhya Okumaları Betül Altun Erincik: Arapça Temelli Tefsir Hatice Kahyaoğlu: Esmaü'l- Hüsna Okumaları Bir masa etrafında, küçük ve özel bir grupla istedikleri zaman derse katkı sağlayarak, soru sorarak, fikirlerini paylaşarak adeta hocayla diz dize eğitim imkanını kaçırmak istemeyen herkesi kitaplarda yolculuğa davet ediyoruz. // Katılım koşulları Programa katılmak için kayıt olmak şarttır. Devam zorunluluğu vardır. Mazeretsiz olarak iki ders devam etmeyenlerin kaydı silinir. Başlangıç - Bitiş tarihi: 27 Ekim Mayıs 2015 * Seminerlere katılım ücretsizdir.

17 KALEM Kitap-Kültür-Sanat KAGEM bünyesinde gerçekleştirilecek birçok faaliyetin yer alacağı KALEM Kitap-Kahve, Ankaralı Kitapseverleri bilim, sanat ve edebiyat dünyasının saygın isimleriyle buluşturmanın yanında çeşitli dallarda sanat ağırlıklı eserlerin de sergilenebilmesine imkân tanımaktadır. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Prof.Dr. Sadettin ÖKTEN Nuri PAKDİL Prof. Dr. Yurdagül MEHMETOĞLU Yrd. Doç. Aynur CAN Ibrahim PAŞALI Nazife ŞİŞMAN Leyla İPEKÇİ Tarık TUFAN Çayınızın yanında okumak için ne alırsınız? İsterseniz bir roman alıp koltuklardan birine kurulur hayallere dalarsınız. İsterseniz sırt çantanızdaki ders kitaplarınızı masaya yayarak rahatlatıcı bir müzik ve çay-kurabiye eşliğinde ödevlerinizi yaparsınız. Ya da arkadaşlarınızla tadına doyum olmayan koyu bir sohbete başlarsınız. Hiç kimse kalkıp gitmeniz için gözünüzün içine bakmaz. Burası sizin // KALEM SÖYLEŞİLERİ 2014/ 2015 * Söyleşi tarihleri için bizi takip edin: TDVKAGEM TDVKadinAileVeGençlikMerkezi

18 Islam Toplumlarinda Cinsiyet Mahr emiyet ve Sosyal Hayat Atölyesi başlangıç tarihi 20 EYLÜL 2014 Günümüzde din ve kadın, çoğunlukla sorunlu bir müzakere alanı olarak kabul edilmekte, özellikle Müslüman kadın kimliği pek çok anlaşmazlığın üzerine bina edildiği sembolik ve kültürel bir zemin işlevi görmektedir. İslam da kadının sosyal hayattaki yeri üzerine yapılmış birçok çalışma, kaynak olarak Kur ân veya hadis, kelâm ve fıkıh kitaplarını kullanmaktadır. Bu çalışmalar, kadının sosyal hayattaki yerini bu kaynakların belirlediği varsayımına dayanmaktadır. Oysa Müslümanların tarih içinde temel metinleri nasıl anlayıp yorumladıklarını ve hayatlarına aktardıklarını, ancak onların yaşadığı hayatı yansıtan kaynaklar verebilir. Bu düşünceden hareketle 2014 yılında KAGEM'de İslam coğrafyalarına ait toplumsal cinsiyet algılarının, belirli tarihi kesitlere ait sosyal tarih çalışmaları üzerinden okunmasına başlanmıştır. Atölye çalışmasının yeni dönemdeki tarihi-sosyal kesiti yüzyıllar Osmanlı toplumu olacaktır. // Katılım koşulları Tarih kaynaklarını tanımak, okuyup değerlendirebilmek ve araştırmaları aksatmadan sürdürmek esastır. Atölyeye 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile 4 yıllık lisans mezunu olan adaylar başvurabilirler. Arşiv tarama ve araştırmaları için Osmanlı Türkçesi bilmek tercih sebebidir Güz Dönemi Atölye Konuları: Tanzimat Öncesi Aile Kimsesiz Çocuklar Evlilik (Evlenme-Boşanma Uygulamaları) Vakıf Kurucuları Olarak Kadınlar İktisadi Hayatta Kadın; Kadın ve Servet BİTİŞ TARİHİ 31 ARALIK 2015

19 Düsünce Topluluklari başlangıç tarihi 13 ekim 2014 Üç araştırma sahası etrafında faaliyet gösterecek olan KAGEM Düşünce Toplulukları; ilgili her bir sahanın akademisyen ve yüksek araştırmacılarından oluşan bir danışma meclisi tarafından yönelendirilecek ve çalışmaların belli bir akademik program çerçevesinde sürdürülmesi sağlanacaktır. Medeniyetler Tarihi Araştırmaları Topluluğu Kadim Sanat Araştırmaları Topluluğu Sosyal Bilimler ve Metodoloji Araştırmaları Topluluğu // Katılım koşulları BİTİŞ TARİHİ 31 MAYIS 2015 Genç entelektüellerin bir araya gelerek; okuduğu, tartıştığı ve düşündüğü fikir platformları kuruyoruz. Medeniyet kavramının tarihsel, sosyolojik ve felsefi kaynaklarıyla temas etmek isteyen üniversiteli arkadaşlarımızı KAGEM Genç Düşünce Topluluklarına bekliyoruz. Toplulukların okuma, araştırma ve tartışmalarının süreç ve çıktılarına ilişkin yazacakları rapor ve değerlendirmelerin kaynaklık ettiği bir yazılı bülten neşredilecektir. Katılımcılarımızdan yüksek katılım ve yoğun okuma beklenmektedir.

20 Dil Seminerleri başlangıç tarihi 13 ekim 2014 KAGEM de yıllardır devam eden Kur an-ı Kerim, Arapça ve Farsça dersleri yine deneyimli hocalar rehberliğinde ve KAGEM in donanımlı salonlarında önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Arapça seminerleri giriş (üniversite öğrencilerine yönelik), orta ve ileri düzey olmak üzere üç kurdan oluşmaktadır. İlahiyat Önlisans ve İmam Hatip Liselerine yönelik takviye gruplarımız bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesi seminerleri, matbu düzeyinde Osmanlıca I ve Osmanlıca II ile el yazması düzeyindeki seviyelerden oluşmaktadır. Farsça semineri geçen yıl başlamış olup bu yıl devam etmek isteyenler ile seviye tespitinin ardından yeni kayıt yaptıracaklara açıktır. Dil öğrenmek ciddi bir iştir ve yabancı bir dil ancak o dilin sahiplerinden öğrenilir diyenleri KAGEM in Yabancı dil seminerlerine bekliyoruz. // Katılım koşulları BİTİŞ TARİHİ 31 MAYIS 2015 Arapça seminerleri için katılımın ön şartı seviye tespit sınavına girmektir. Seminerlere devam ve aktif katılım zorunludur. İlahiyat Önlisans ve İHL seviyesinde de takviye gruplarımız bulunmaktadır.

21 Sanat Seminerleri Yüzyıllar öncesinden bu güne kadar yaşatılan klasik sanatlarımızın unutulmaması ve gelecek nesillerimiz tarafından tanınıp yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli dallarda sanat seminerleri düzenlenmiştir. Hat Tezhip Minyatür Ebru Çini Ciltçilik Ney başlangıç tarihi 13 ekim 2014 Fırçaya dokunun ve rengarenk boyalarla içinizdeki güzellik ve asaleti eserinize yansıtın. Bunu yaparken de sabır, incelik ve derinliği hücrelerinizle hissedin. KAGEM Sanat Seminerleri, ruhundaki güzellikleri İslam Sanatlarının zengin birikimiyle açığa çıkartmak isteyen katılımcıları bekliyor. // Katılım koşulları BİTİŞ TARİHİ 31 MAYIS 2015 Seminerlere kayıt yaptırdığı halde bir dönem mazeretsiz olarak devam etmeyenlerin, bir sonraki dönem başvuruları kabul edilmeyecektir. Sanat seminerlerine yeni kayıtlar mülakatla alınacaktır. Bir üst seviyeye geçmek için yeterlilik şartı aranacak ve üç yılın sonunda katılım belgesi verilecektir. Bilgi için: kagem.org.tr

22

23 Tarih... Tarih...

24 Tarih...

25 Tel : Fax : TDVKAGEM TDVKadinAileVeGençlikMerkezi

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23 FILM NOIR Karanlık bir sokak, puslu bir gece, hafif yıkık dökük binalar, köprüler >> sayfa 14 Küba, Sıcak İnsanlar Diyarı İnsan gözünün görebileceği en güzel yer. demiş Kolomb, Hindistan sanarak çıktığı

Detaylı

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı

POPÜLER TARİHE USTA KALEM

POPÜLER TARİHE USTA KALEM Tek amacımız sadece yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki nesilleri de kalıcı eserleriyle aydınlatacak ve insanlığa fayda sağlayacak gençler Üniversitemiz seçkin akademik kadrosu, modern kampüsü ve

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 25 Mart 30 Nisan 2015

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor

DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor D O Ğ U A K D E N İ Z Ü N İ V E R S İ T E S İ YIL:5 SAYI:49 MAYIS - HAZİRAN 2014 ÜCRETSİZDİR DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor 2014 2015 Akademik Yılı nda eğitim hayatına başlayacak olan Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR Derleyenler: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar 393 Sosyoloji 15 - Eğitim Çalışmaları 2 Bu kitapta yer

Detaylı

BÜLTEN DEN. Hay rda kal n! Küresel Araflt rmalar Merkezi KAM. www.bisav.org.tr

BÜLTEN DEN. Hay rda kal n! Küresel Araflt rmalar Merkezi KAM. www.bisav.org.tr Küresel Araflt rmalar KAM BÜLTEN DEN BÜLTEN Eylül-Aral k 2006 Y l 17 Say 62 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz, Mustafa Demiray, Salih Pulcu, F. Samime nceo lu, Nermin Tenekeci Bask Elma Bas m Bask Tarihi

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı