İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin"

Transkript

1 İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan çok farklı değil Rio de Janeiro Dünya Zirvesi öncesi dönemde olduğu gibi Bush un başında olduğu A.B.D. yönetimi iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli taahhütlere girmeyi reddediyor, Avrupa da bu müzakerelere katılan taraflar ise sera gaz emisyonlarını azaltmaya yönelik bağlayıcı ulusal hedefler belirlenmesi için çaba harcamakta. Gelişmekte olan ülkelerin temsilcileri varlıklı komşularını gerekli önderliği sergilemedikleri için eleştiriyor, bu sorunun çözümü için kendilerinin yaptığı çalışmalara mali ve teknik yardım talep ediyorlar. Çevre grupları anlaşmaya varılamazsa bütün çevrenin tamiri olanaksız hasarlara uğrayacağı uyarısında bulunurken sanayi ticaret dernekleri bağlayıcı bir anlaşmanın dünya ekonomisini sınırlayacağı iddiasında. Ancak son on yıl içinde bu bildik dramın perde arkasında önemli bazı gelişmeler iklim değişikliği ile ilgili tartışmalara yeni bir biçim verdi. Rio da insan faaliyetlerinin gerçekten de dünya iklimini değiştirip değiştirmediğine ve beklenen değişikliklerin gerçekten de meydana gelip gelmeyeceğine ilişkin yeterli bilimsel veri yoktu. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasının getireceği maliyetlerin çok yüksek olduğu düşünülüyordu. Dünyada sera etkisine yol açmayacak bir enerji sistemine geçebilmek için daha temiz ve etkin teknolojilerin oluşturulmasında pek az yol katedilmişti. Birçok sektör uluslararası bir anlaşmanın imzalanmasına tümüyle karşı çıkıyor, savlarını desteklemek için tütün sanayiinin geliştirdiği, bilimsel araştırmaların sonuçlarını sorgulayan taktikleri kullanıyordu. Bunun bir sonucu olarak da A.B.D. siyasi ağırlığını koydu ve Rio da üzerinde anlaşmaya varılan B.M. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ni (UN FCCC) önemli ölçüde sulandırdı. Aradan geçen on yılın sonunda bugün insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin bir gerçek olduğu ve bu değişikliğin gittikçe hızlandığı üzerinde bilimsel çevreler genel bir görüş birliğine varmış durumda. Isınmanın neden olacağının düşünüldüğü bazı etkiler yaşanmaya başlandı bile. İklim değişikliğinin ekonomik boyutu konusunda oluşan tartışma derinleşiyor ve yenilikçi politikaların emisyonları azaltmanın maliyetini önemli 1

2 ölçüde düşürebileceği fikri artık daha fazla kabul görüyor. Rüzgâr ve güneş enerjisi, yakıt hücreleri ve diğer alternatif enerji teknolojileri piyasaya tanıtıldı ve milyarlarca dolarlık sektörler oluşturmaya başladı. Gittikçe artan sayıda kuruluş iklim değişikliğini inkâr aşamasından kabul aşamasına doğru yaklaşıyor ve bazıları gelecekte politikalarda yapılacak değişikliklere sonradan cevap vermeye çalışmak yerine bunları önceden tahmin etmeye çalışarak bu konuyu bir rekabet avantajı olarak görmeye başlıyor. Ve yıllarca süren mücadelenin sonunda uluslararası toplum A.B.D. olsun olmasın o çok tartışmalı 1997 Kyoto Protokolü nü yürürlüğe koymak için gerekli siyasi iradeyi gösterebileceğine dair işaretler vermeye başlıyor. Gerçekten de iklim değişikliği ile ilgili siyasi ortam 1992 den bu yana küçük fakat önemli bir dönüşüm geçirdi. Bunun nedeni kısmen birçok sanayileşmiş ülkenin sessiz sedasız emisyon azaltıcı politikaları denemeye başlaması, kısmen de birkaç gelişmekte olan ülkenin ekonomik kalkınmanın emisyon artışına yol açmadan devam edebileceğini gösteren deneyimleri. Bunun da ötesinde Bush yönetiminin Mart 2001 de beklenmedik bir anda Kyoto Protokolü nü imzalamayacağını açıklaması ilginç bir biçimde uluslararası düzeyde küresel bir anlaşmaya varmak için oluşan kararlılığı daha da körükledi. İleride Kyoto Protokolü nün nasıl kurtulduğunu yazan tarihçiler Bush yönetiminin bu anlaşmayı reddini üç yılı aşkın süredir tıkanmış olan müzakerelerin yeniden başlamasına neden olan bir dönüm noktası olarak görebilir. A.B.D. nin tek taraflı kararı yalnızca Avrupa da değil, Japonya, Kanada, Avustralya ve geçmişte Amerika nın müzakerelerde benimsediği tavrı desteklemiş olan diğer ülkelerde de geri tepti. Almanya nın Bonn kentinde Haziran 2001 de Amerikalı yetkililer bir kenarda durup seyrederken sayısız gözlemci ve katılımcının şaşkın bakışları önünde 178 ülkenin temsilcisi protokolün başlıca kurallarını belirledi. 11 Eylül 2001 de gerçekleşen trajik terör saldırılarının iklim müzakerelerinin geleceğini nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Bush yönetiminin ilk sekiz ayında dış politikada sergilediği tek yanlı yaklaşım uluslararası terörizm sorununu çözmeye yönelik oluşturulan geniş çok taraflı hareket sayesinde değişti. Ancak A.B.D. hükümetinin gelişmekte olan diğer küresel sorunlar, örneğin iklim değişikliği konusunda da aynı çok taraflı yaklaşımı benimseyip benimsemeyeceğini zaman gösterecek. Uluslararası toplum A.B.D. olsun olmasın o çok tartışmalı 1997 Kyoto Protokolü nü yürürlüğe koymak için gerekli siyasi iradeye sahip olabilir. 2

3 Amerika Birleşik Devletleri yakın bir gelecekte iklim müzakereleri masasına geri dönmese de diğer ülkeler paktı gerçekleştirme yönünde yol aldıkça ülke içinde oluşacak baskı yüzünden eninde sonunda müzakerelere yeniden başlayabilir. Bu arada 11 Eylül saldırıları enerji güvenliği ve dünya ekonomisinin Orta Doğu petrolüne orantısız bir biçimde bağımlı olması konularını tekrar gündeme getirdi. İklim müzakerelerini yürütenler, terörizm ve uluslararası anlaşmazlıkların kökeninde yatan petrol konusunun, aynı zamanda dünyayı iklim değişikliğine açık hale getirdiğini de mutlaka fark etmişlerdir. Petrolün her iki etkisi de karbonsuz, yerel kaynaklardan üretilen etkin bir enerji sistemine geçişi hızlandırmanın ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu bölümde iklim değişikliği konusunun Rio dan bu yana geçen on yıl içinde gösterdiği gelişme değerlendirilecek. Konunun bilimsel, teknolojik, ekonomik, ticari ve siyasi yönlerinde kimi zaman yavaş yavaş, kimi zamansa ani biçimlerde yaşanan dönüşümler ele alacak. Bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde 2002 yılında iklim değişikliği konusunu 1992 yılına oranla çok daha farklı bir konuma getirmişlerdir. Bu gerçeği anlamak, iklim gündemini Johannesburg Zirvesi nde ön sıralara çıkarmak ve iklim sözleşmesinin ikinci on yılında daha fazla ilerleme kaydetmek için çok önemlidir. Gelişen Bilim 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü ve B.M. Çevre Programı (UNEP) tarafından kuruluşundan bu yana Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) bu konuda en yetkili bilgi kaynağı olarak kabul edilmektedir. Dünyada yüzlerce uzmandan oluşan örgütü sayesinde panel, iklim değişikliği ile ilgili düzinelerce alana yayılmış dev bir literatürü son derce titiz bir şekilde bir araya getiriyor, bunların bir sentezini oluşturarak bu literatürü değerlendiriyor. IPCC nin 1990, 1995 ve 2000 yıllarında yayınlanan üç değerlendirme raporunun kapsamında iklim değişikliği ile ilgili bilgisel bilgilerin değerlendirilmesi, iklim değişikliğinin potansiyel etkilerinin ve olası çözüm stratejilerinin ele alınması konuları yer almaktaydı. İlk iki değerlendirme raporu 1992 Rio anlaşması ve 1997 Kyoto Protokolü nün hazırlanmasında bir temel oluşturdu. (Bu anlaşmaların bir tanımı için bakınız Kutu 2-1.) Üçüncü değerlendirme raporunun bulguları şu anda devam etmekte olan iklim müzakereleri turunun ana hatlarını belirlemiştir. Açıkça ortaya çıkan bulgulardan biri fosil yakıtlarının yanmasıyla atmosfere karışan karbondioksitin (CO 2 ) insan eliyle gerçekleşen iklim değişikliğinde, yani yeryüzünün 3

4 ısınmasında etkili olan en önemli sera gazı olması. CO 2 nun küresel ısınmada bugün yaklaşık yüzde elli olan payının 2100 yılında yüzde yetmiş beşe çıkması bekleniyor. Özellikle tarımsal ve endüstriyel uygulamalar nedeniyle atmosfere karışan diğer sera gazları arasında başlıcaları metan, azot oksit, sülfür heksaflorid, hidroflorokarbon ve perflorokarbonlar larda gündeme gelen önemli bir soru da mevcut ısınmanın 19. yüzyılın sonundan beri dünyada yüzey sıcaklığının ortalama 0,3-0,6 derece santigrat artış gerçekleşti insan faaliyetleriyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğine dairdi. İlk IPCC raporu yayınlandığında bilim adamları henüz iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden mi yoksa güneş lekeleri ve volkanik patlamalar gibi doğal olaylardan mı kaynaklandığını belirleyememişti. Ancak bunu izleyen birkaç yıl içinde önemi gelişme kaydettiler ve doğal ve insan yapısı etkileri ayırt edebilmeye başladılar. Soğutma etkisi olan sülfat aerosollarının atmosfere karışmasını izleyerek iklim değişikliği simülasyonları ve gerçek değişiklikler arasında daha iyi ilişki kurar duruma geldiler. Bu IPCC nin ikinci raporunda ısınma eğiliminin kaynağının tümüyle doğal olmasının mümkün olmadığı ve toplanan kanıtlara göre dünya ikliminde insan etkisinin büyük olduğu açıklamalarını yapmasına yol açtı. İkinci raporun yayınlanmasına kadar geçen beş yıl içinde geçmişte ve günümüzde iklim koşullarıyla ilgili yeni araştırmalar yapıldı ve farklı veri gruplarının daha iyi analiz edilip karşılaştırılması sayesinde iklim değişikliği konusunu daha iyi anlamaya başladık. Üçüncü IPCC değerlendirme raporunda şu sözler yer alıyor: gittikçe artan sayıda gözlem dünyada toplu bir ısınma olduğunu ve iklim sisteminde başka bazı değişiklikler de yaşandığını gösteriyor. Bu değişiklikler arasında kar örtüsünün ve buz tabakasının önemli ölçüde azalması ve yirminci yüzyıl süresince deniz seviyelerinin 0,1-0,2 metre yükselmesi de var. Panelin vardığı sonuca göre 1990 lar, 1860 larda ölçüm araçlarıyla yapılan ölçümlere göre kayıt tutulmaya başladığından bu yana en sıcak on yıl, 1998 de en sıcak yıl oldu. (Bakınız Şekil 2-1.) Kuzey yarımkürede yapılan ölçümlere göre son yıl içinde ortalama küresel yüzey sıcaklığının en fazla arttığı yüzyıl yirminci yüzyıl oldu. Küresel sıcaklıkların daha önce eşine rastlanmadık bir biçimde artışı sera gazları yoğunlukları ve emisyonlarında rekor düzeylere ulaşılması ile paralel bir şekilde gerçekleşti lerden bu yana atmosferdeki CO 2 yoğunlukları yüzde 31 arttı, üstelik bu artışın yarısından fazlası son 50 yılda gerçekleşti. Şu andaki yoğunluklar son yılın, hatta büyük bir olasılıkla son 20 milyon yılın en yüksek değerleri. 4

5 KUTU 2-1. RİO DAN JOHANNESBURG A: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİNDE 10 YIL 1992 Dünya Zirvesi nde imzalanan ve Mart 1994 te yürürlüğe giren B.M. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, sera gazlarının atmosferdeki yoğunluklarını dünya iklimine insan eliyle tehlikeli etkilerde bulunulmasına engel olacak düzeylerde sabitlerken ekonomik kalkınmanın devam etmesini sağlama amacını taşıyordu. Anlaşma birkaç adet temel ilkeyi tanımaktadır: Yeterince bilimsel kanıt olmaması bu alanda tedbir alınmasına engel olmakta kullanılmamalıdır, Ulusların ortak fakat çeşitli sorumlulukları vardır; ve İklim değişikliğine geçmişte en fazla katkıda bulunmuş olan sanayileşmiş ülkeler bu sorunun çözümünde başı çekmelidir. Anlaşma uyarınca, anlaşmaya taraf olan devletlerin hepsi iklim değişikliği konusunda, değişikliğin etkilerine uyum sağlayacakları ve sözleşmeyi uygulamak için yaptıkları faaliyetleri bildirme konusunda taahhüde girerler. Yine anlaşmaya göre sanayileşmiş ülkeler ve geçiş ekonomileri iklim politikaları ve sera gazı envanterleri konusunda düzenli rapor hazırlayarak sunmak zorundadır. Bu devletler gönüllü olarak 2000 yılında emisyonları 1990 düzeyine çekmeyi hedefleyecek ve diğer ülkelere teknik ve mali destek vereceklerdir. Bugün 181 ülke ve Avrupa Birliği (AB) UN FCCC ye taraf olmuş durumdadır de UN FCCC yi imzalayan devletler bu taahhütlerin yetersiz olduğuna karar verdi ve konvansiyona yasal olarak bağlayıcı bir protokol ilave edilmesi için görüşmelere başladı. Bu görüşmelerin sonunda 1997 Kyoto Protokolü ortaya çıktı ve Ek B adıyla anılan - sanayileşmiş ülkelerinin ve eski Doğu Bloku ülkelerinin döneminde sera gazı emisyonlarını 1990 düzeylerinin yüzde 5,2 altına indirmeye zorunlu kıldı. Anlaşmada hedefe ulaşmanın getireceği güçlükleri hafifletecek, emisyon izinlerinin alınıp satılmasına, ormanların ve diğer karbon havzalarının (sink) kullanımına olanak tanıyacak esneklik mekanizmaları ve Temiz Gelişme Mekanizması ya da (gelişmekte olan ülkelerde ve Ek B Ülkelerinde yürürlüğe konacak karbon tasarruf girişimlerinden oluşan) ortak uygulama projeleri sayesinde kredi kazandıracak projeler gibi çeşitli tedbirler de yer alıyor. Protokol ayrıca gelişmekte olan ülkelerin emisyonlarını takip etme ve azaltma konusunda daha fazla taahhüde girmelerini de şart koşuyor de hükümetler protokolün uygulanması ile ilgili kuralların hazırlanması ile ilgili bir zaman çizelgesi ve bir eylem planı üzerinde anlaşmaya vardı yılı sonunda Hollanda nın Lahey kentinde yapılan müzakerelerde A.B.D. ve AB nin önemli bazı hükümler üzerinde anlaşamaması üzerine görüşmeler kesintiye uğradı. Mart 2001 de A.B.D. nin müzakerelerden ayrılmasından sonra 178 devlet Haziran ayında Almanya nın Bonn kentinde protokolün kurallarıyla ilgili başlıca konular üzerinde anlaşmaya vardı. Bonn anlaşmasının ayrıntıları devletlerin emisyon alışverişi, karbon havzaları, ve Kyoto da belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için ilâve esneklik tanınmasını içeren konularda belli bir uzlaşmaya vardığını gösteriyor. Ayrıca hükümetler gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayabilmesine yardımcı olacak özel bir fon kurdu. Üzerinde anlaşma sağlanamayan konuların görüşülmesi 29 Ekim-9 Kasım 2001 de Fas ın Marakeş kentinde yapılacak toplantıya ertelendi. Şekil 2-1. Dünya Yüzeyindeki Ortalama Sıcaklık, CO 2 düzeyleri daha önce rastlanmadık bir hızla artıyor. Son 20 yılda insan faaliyetleri yüzünden gerçekleşen karbon emisyonlarının dörtte üçü fosil yakıtlarının kullanılması nedeniyle meydana gelirken geriye kalan kısmı ormanların yok olması ve toprak kullanımında gerçekleşen diğer bazı değişikliklerden kaynaklanıyor. (Bakınız Şekil 2-2.) Bu kanıtlardan yola çıkarak IPCC geçen yüzyılda yaşanan ısınmada doğal faktörlerin küçük bir rolü olduğu ve son 50 yılda gözlemlenen ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığına ilişkin yeni ve güçlü kanıtlar olduğu sonucuna vardı. 5

6 Üçüncü IPCC raporuna göre yanan fosil yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonları, 2100 yılında 540 ppmv ile 970 ppmv arasında değerlere çıkması beklenen CO 2 düzeylerinin en önemli nedeni olacak. Ortalama küresel sıcaklığın 1990 ile 2100 yılları arasında 1,4-5,8 derece santigrat artacağı hesaplanıyor. Bu ısınma geçen yüzyılda yaşanan ısınmanın çok üzerinde ve büyük bir olasılıkla son yılda eşine rastlanmayan bir gelişme. Deniz seviyesi ortalamasının 9-88 santimetre arasında artması bekleniyor. Ayrıca kar örtüsü ve deniz buzlarının azalmaya devam edeceği ve buzulların ve kutupların daha yaygın bir biçimde küçüleceği tahmin ediliyor. Sera gazları yoğunlukları istikrarlı bir düzeye oturduktan sonra bile iklim değişikliği yüzyıllar boyu varlığını hissettirecek ve yüzey sıcaklıkları ve deniz seviyeleri geçmişteki emisyonlar nedeniyle artmaya devam edecektir. Bilim adamları hava koşullarında gözlemlenen aşırılıkların değerlendirirken kendilerine daha fazla güveniyorlar. IPCC yirminci yüzyılın ikinci yarısında muhtemelen ya da hayli muhtemelen hava sıcaklıklarının asgari ve azami değerlerinin yükseldiğini, kara parçalarının üzerinde ısı endeksinin arttığını, ve Kuzey yarımkürede orta ilâ yüksek enlemlerdeki kara parçalarında yağış olaylarının daha yoğun gerçekleştiğini belirtmekte. Ayrıca bütün bu değişikliklerin muhtemelen bu yüzyılda da devam edeceği öne sürülüyor. Son on yılda gerçekleşmesi beklenen iklim değişikliğinin getireceği hasar tehlikesiyle de ilgili çok şey öğrenildi. Bölgesel iklim değişikliklerinin şimdiden birçok fiziksel ve biyolojik sistemi etkilediğine dair çeşitli kanıtlar var. Bu değişikliklerin arasında buzulların küçülmesi, donmuş toprakların çözülmesi, nehir ve göllerde buzların daha geç donup daha erken birikmesi, orta ve yüksek enlemlerdeki bölgelerde tarım mevsiminin uzaması, bitki ve hayvan çeşitlerinin farklılaşması, çiçeklerin daha erken açması, böceklerin daha erken çıkıp kuşların daha erken yumurtlaması gibi gelişmeler yer alıyor. Bilim adamları çeşitli sistemlerin ne kadar hassas bir konumda olduğunu gösteren yeni bilgiler elde ettiler. Buzullar, mercan kayalıkları, atoller, mangrovlar, kuzey ormanları ve tropik ormanlar, kutuplar ve Alplerdeki ekosistemler, otlak sulak alanlar ve doğal çayırlık alanlar gibi doğal sistemlerin özellikle geri dönüşü olmayan bir hasar riskiyle karşı karşıya oldukları kabul ediliyor. İklim değişikliği, risk altında bulunan türlerin tükenme tehlikesini daha da arttırarak bioçeşitlilik kaybını hızlandırıyor ve iklim değişikliğinin boyutu ve hızı arttıkça verdiği hasarın boyutları da ona göre artıyor. İnsan sistemleri, özellikle de su kaynakları, tarım, ormancılık, kıyı bölgeleri ve deniz sistemleri, insan yerleşimleri, enerji, sanayi, sigorta ve diğer mali hizmetler ve insan sağlığı daha hassas bir konuma geliyor. Bu alanlarda gerçekleşmesi beklenen ters etkiler şunları: 6

7 Sıcaklık artışı nedeniyle bir çok tropik ve subtropik bölgede ekinlerin veriminin azalması; Subtropik bölgeler başta gelmek üzere su sıkıntısı çekilen birçok bölgede halkın kullanabileceği suyun azalması; Su ve taşıyıcılarla geçen (sıtma ve kolera gibi) hastalıklara yakalanan insanların sayısında artış ve ısı stresi nedeniyle gerçekleşen ölümlerde artış; Yağışların artması ve deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle on milyonlarca insanın karşı karşıya kalacağı sel riskinin artması. Aşırı hava koşullarının kuraklık, sel, sıcak dalgaları, çığ ve rüzgâr fırtınaları sıklığı ve şiddeti arttıkça bunların sonuçlarının da daha ağır olması beklenmektedir. Geniş ölçekli, geri dönüşü olanaksız etkiler üzerinde artan sayıda araştırma yapılırken bu etkilerin sayısal olarak hesaplanamayan büyük risklere yol açtıkları belirtilmektedir. Örnek olarak Kuzey Atlantik e ılık su götüren okyanus dolaşım sisteminin önemli ölçüde yavaşlaması, Grönland ve Batı Antarktika buz örtülerinin incelmesi, yerdeki ekosistemlerden çıkan karbon nedeniyle ısınmanın artması, donmuş toprak bölgelerden salgılanan karbon ve kıyılardaki tortularda yer alan hidratlardan salgılanan metan gösterilmektedir. Eğer bu değişiklikler meydana gelirse bunların etkileri yaygın ve kalıcı olacaktır. Okyanusun dolaşımının yavaşlaması Avrupa nın çeşitli bölgeleri üzerinde ısınmayı azaltacaktır. Batı Antarktika ya da Grönland daki buz örtüsünün kaybı önümüzdeki yıl içinde küresel düzeni seviyesini 3 metre yükseltebilir. Bu da birçok adanın denize gömülmesi ve kıyı bölgelerinin sel altında kalması demek olacaktır. Karbon ve metan emisyonundaki artış ısınmayı daha da arttıracaktır. İklim değişikliğine uyum sağlamak konusu da önemli ölçüde dikkat çekmeye başlamıştır. Ne var ki bu pahalı bir konudur ve iklim değişikliğinden en fazla zarar gören ülkeler aynı zamanda en az kaynağa ve uyum gücüne sahip olan ülkelerdir. IPCC iklim değişikliğinin can kaybı ve yatırımlar ve ekonomiye etkisi açısından en fazla gelişmekte olan ülkeleri etkileyeceğini, özenle vurguluyor. Bölge bazında yapılan değerlendirmeler dünyada birçok bölgenin ciddi bir tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor örneğin Ulusal Araştırma Konseyi nin yaptığı bir araştırmaya göre A.B.D. de de ciddi etkiler beklenmekte ancak bu sorundan en fazla etkilenecek olan bölgeler bu sorunun ortaya çıkmasında en masum olanlar. İklim değişikliğinin boyutu CO 2 yoğunluklarının ne kadar yükseleceğine bağlı; bu da fosil yakıtlarının yakılmasından kaynaklanan karbon emisyonları tarafından belirlenecek. 7

8 Şekil Yılları Arasında Fosil Yakıtlarının Yanmasından Kaynaklanan Karbon Emisyonları Örneğin sera gazı yoğunluklarının 450 ppmv de sabit tutulabilmesi için önümüzdeki yirmi yıl içinde yıllık karbon emisyonlarının bugünkü düzeylerin altına, 2100 yılında 2 milyar tona ve daha sonra da 1 milyar tonun altına inmesi gerekecek. Bunun için de küresel karbon emisyonlarının yüzde oranında, yani şu anda görüşülen Kyoto değerlerinin çok daha altına indirilmesi gerekiyor. Teknoloji ve Ekonomi Üzerine Yeni Görüşler Global karbon emisyonlarını azaltmak için enerji kaynaklarının bugünkünden daha farklı biçimlerde değerlendirilmesi gerekecek. İklim değişikliğini yavaşlatmakta kullanılabilecek yeni teknoloji ve politikaların ortaya çıkma potansiyeli Rio da bu yana önemli bir gelişme gösterdi değerlendirmesinden sonra hazırladığı raporda IPCC sera gazları emisyonunun azaltılması ile ilgili önemli mesafe kaydedildi ve bu gelişme beklendiğinden daha büyük bir hızla gerçekleşti diye belirtmekte. Çeşitli teknolojilerde farklı aşamada ilerlemeler kaydedildi. Bunların arasında rüzgâr türbinlerinin piyasaya sunulması, sanayi atığı gazların bertaraf edilmesi, son derece verimli elektrikli otomobillerin üretilmesi ve yakıt hücre teknolojisindeki gelişmeler yer alıyor. Nispeten yakın bir gelecekte emisyonların azaltılması potansiyeli nedir? Yüzlerce araştırmayı özetleyen IPCC küresel emisyonların 2010 ile 2020 yılları arasında 2000 değerlerinin çok altına indirilebileceği sonucuna varıyor. Panel, emisyonların 2010 yılına kadar 1,9-2,6 milyar ton karbona denk gelecek oranda, 2020 ye kadar da 3,6-5,5 milyar tona denk gelecek oranda azaltılabileceği tahmininde bulunuyor. (Mevcut duruma göre emisyonların 2010 yılına kadar 11,5-14 milyar tona ulaşması, 2020 ye kadar da milyar tona çıkması bekleniyor.) Ayrıca panel bu indirimin yarısının 2020 ye kadar maliyet açısından etkin bir biçimde gerçekleştirilebileceği sonucuna vardı. Bu düşük maliyetli çözümler öncelikle binalarda, ulaşım ve imalatta enerjinin verimli kullanımını sağlayan yeni teknoloji ve uygulamalar sayesinde ortaya çıkmakta.ayrıca doğal gazın santrallerdeki verimliliğin arttırılması ve ısı ve enerjinin bir arada kullanımı ile birlikte doğal gazın da emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Orman ve 8

9 tarımsal yan ürünlerden alınan biomas, çöplüklerden kaynaklanan metan, rüzgâr ve güneş enerjisi, hidro-enerji ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da bu konuda önemli bir katkı yapmaları bekleniyor. Tarım ve sanayi diğer sera gazlarının azaltılmasını sağlayabilir: Hayvancılıkta kullanılan fermentasyon, çeltikler, azotlu gübre kullanımı, hayvan atıklarının kullanımının azaltılması bu konuda bir rol oynarken tarım süreçlerinde değişiklik yapılması ve alternatif maddelerin kullanımı florlu gazların emisyonunu en aza indirgeyebilir. Bu hazır, ya da hazıra yakın durumda olan teknolojileri kullanan modellerin çoğu önümüzdeki 100 yıl içinde atmosferdeki CO 2 düzeylerinin ppmv ve bunun daha da altı oranlarda sabitlenmesine yardımcı olabilir. Ancak bunu gerçekleştirebilmek çin önemli sosyoekonomik ve kurumsal değişiklikler yapmak gerekecek. Bu indirimlerin gerçekleşmesi için küresel ekonomideki karbon yoğunluğu bazında ölçülen ekonomik kalkınma ve karbon emisyonları arasındaki doğru orantının ortadan kaldırılması gerekecek. (Bakınız Şekil 2-3.) Ayrıca enerjinin tedariki ve dönüşümünde de düşük fiyatlı fosil yakıtlarından yararlanılmasına son verilmek zorunda kalınacak. Emisyonları azaltmanın getirisi ve götürdükleri neler olacak? Bu konudaki analizler farklı yöntemlerden yararlandıkları ve farklı varsayımlardan yola çıktıkları için birbirinden farklı sonuçlara varıyor. Şekil 2-3. Dünya Ekonomisinin Karbon Yoğunluğu, Örneğin yapılan tahminler, karbon vergilerinden gelen gelirin diğer vergilerde indirim yapılması suretiyle ekonomiye geri beslenmesi; istenmeyen iklim değişikliğinin enerji tasarrufu, yerel ve bölgesel hava kirliliğinde azalma, enerji güvenliği ve istihdam gibi yan etkilerinin hesaba katılması; iklim değişikliğinin dış maliyetlerinin piyasa fiyatlarına yansıtılması gibi koşullar nedeniyle değişebiliyor. İklim değişikliği ekonomisi modellerine biçim veren diğer varsayımlar arasında demografik, ekonomik ve teknolojik eğilimler; üzerinde anlaşmaya varılan hedefin düzeyi ve zamanlaması; emisyon alışverişi gibi uygulama önlemlerine başvurulması gibi faktörler yer alıyor. Uzmanlar, piyasalardaki dengesizlikleri düzeltmeyi amaçlayan politikalar yardımıyla kimi sera gazı emisyonlarının herhangi bir harcama gerektirmeden, hatta topluma net yarar sağlayarak azaltılabileceği konusunda görüş birliğine sahip. Örneğin bilgi yetersizliği yüzünden tüketici ve işyerleri genel enerji masraflarını azaltacak verimli teknolojileri uygulayamıyor. Eğer karbon vergileri ya da emisyon izinlerinin açık arttırmayla satılması gibi yöntemlerle maaş ya da işçilik vergileri düşürülürse bunun topluma yararı daha da büyük 9

10 olacaktır. Birçok durumda karbon emisyonlarını azaltmanın hava kirliliğinin azalması, yeni iş olanakları, petrol ithalatının azalması gibi yan ya da dolaylı yararları uygulanan politikaların maliyetini dengeleyecektir. Örneğin karbon emisyonlarının azaltılması aynı zamanda partikülatların, ozon ve nitrojen ve sülfür oksitlerin de azaltılmasına yol açacak, böylece insan sağlığı açısından yararlı sonuçlar doğuracaktır. Amerikan hükümetinin yeni tamamladığı bazı araştırmalar düşük maliyetli ya da herhangi bir maliyet getirmeyecek emisyon indirimi için yüksek potansiyel bulunduğu fikrini desteklemektedir. A.B.D. Enerji Bakanlığı nın yürüttüğü bir araştırmaya göre A.B.D. piyasalarını mevcut enerji açısından etkin ve yenilenebilir enerji teknolojilerine açarsa Kyoto hedeflerinin çoğuna net bir maliyet olmaksızın ulaşabilecek. Bu politikalar aynı zamanda ülkede hava kirliliği, petrole bağımlılık, enerji kullanımında verimsizlik gibi sorunları çözerek genel maliyeti dengeleyen ekonomik yararlar doğuracaktır. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu İklim Değişikliği Programı na göre Avrupa Birliği gayrı safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 0,6 sına denk gelen, karbondioksitin tonu başına 18 A.B.D. doları gibi düşük bir maliyet gerektiren önlemler alarak Kyoto hedeflerine ulaşabilecek. Enerjide verimliliğin arttırılmasını içeren bu önlemler, protokole göre AB nin azaltması gerekenden iki kat daha fazla emisyon indirimi sağlayacaktır. Sanayileşmiş ülkelerin ve eski Doğu Bloku ülkelerinin (Ek B ülkeleri) Kyoto Protokolü nü uygulamaları kaça malolacaktır? Bu sorunun yanıtı emisyon alışverişinin boyutlarına ve alınan ülke içi önlemlere göre değişecektir. Yapılan küresel araştırmalara göre bu ülkeler arasında emisyon alışverişi yapılmadığı takdirde farklı bölgelerde 2010 yılında bu maliyetler GSYH nın yüzde 0,2-2 si oranında olacaktır. Fakat emisyon alışverişi tam olarak gerçekleşirse bu maliyet tahmini GSYH nın yalnızca yüzde 0,1-1,1 i oranında olacak ve bu oranlar ekonominin doğal dalgalanmasının gürültüsü içinde kaybolup gidecektir. Bu modellerde hedefe ulaşmak için karbon emen havzalarının ya da CO 2 dışı sera gazlarının kullanımı, Temiz Gelişme Mekanizması, yan yararlar ya da bedelli geri dönüşüm gibi olasılıklar hesaba katılmamıştır. Bu kazançlar ve maliyetler nasıl hesaplanırsa hesaplansın, ekonominin farklı sektörlerine eşitsiz bir şekilde dağılacaklardır. Ek B grubuna dahil edilen geçiş ekonomileri özel bir durum oluşturmaktadır. Bu ülkelerin çoğu için emisyonları azaltmanın maliyeti GSYH nın yüzde onu ilâ sıfırı arasında olacaktır. Bu da bu ülkelerde enerji etkinliğini arttırmak için önemli fırsatlar olduğunu 10

11 gösteriyor. Eğer enerji etkinliği önemli ölçüde arttırılırsa 2010 da emisyonlar Kyoto anlaşmasında belirlenen düzeylerin altına düşebilir. Hazırlanan modeller bu durumda bu ülkelerin ellerinde kalan emisyonları satmalarından kaynaklanan gelirlerle GSYH larının artacağını gösteriyor. Emisyonları daha fazla azaltmanın maliyeti ne olabilir? Geleneksel ekonomik modeller sera gazı yoğunlukları (750 ppmv den 550 ppmv ye, ya da 550 ppmv den 450 ppmv ye) düşerek sabit değerlere kavuştukça maliyetlerin artacağını haber veriyor. Oysa bu modeller sanayinin dev yenilikler yaparak önemli teknolojik değişimlere yol açacağını öne süren iddialı hedeflerin potansiyelini göz ardı ediyor. İklim değişikliği ekonomisinde teknolojik değişimlerin özendirilmesi konusu gittikçe önem kazanan bir araştırma alanı, ancak çoğu model bu konuyu hesaba katmıyor. Katanlar ise bazı politika rejimlerinin CO 2 yoğunluklarının sabit değerlere inmesini ve GSYH artışı sağlayabileceğini belirtmekte. İklimle ilgili modelleme yöntemlerini geliştirme çabaları entegre değerlendirme modelini meydana getirmiştir. Bu model iklim bilimi, politika ve ekonomik araştırma alanlarını bir araya getirmektedir ve politikaları oluşturan çevreler arasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu modeller politikaların değerlendirilmesi, farklı konular arasında eşgüdüm sağlanması ve iklim ve iklim dışı politikaların karşılaştırılması için yararlıdır. Ancak kısa bir süre önce Pew Küresel İklim Değişikliği Merkezi nin yaptığı bir araştırmaya göre entegre değerlendirme modellerinin çoğu her zaman iklim politikası için geçerli olmayan basite indirgenmiş ekonomik teoriler üzerine kurulmuştur. Özellikle de piyasa güçlerinin teknolojik yeniliklere yol açması, firmaların davranışları ve iklim sürprizleri hakkında gerçekçi olmayan varsayımları bulunmaktadır. Bu varsayımlar iklim değişikliği sorununu çözmek için gereken maliyetleri daha yüksek gösterme eğilimindedir. Öte yandan, bu kazançlar ve maliyetler nasıl hesaplanırsa hesaplansın, ekonominin farklı sektörlerine eşitsiz bir şekilde dağılacaklardır. Genelde bu gelişmelerden yarar sağlayacak sektörleri bulmak, ekonomik maliyetlerle karşılaşacak sektörleri saymaktan daha zordur. Ayrıca, yararlar daha fazla olsa da maliyetler daha acil, yoğun ve kesin görünmektedir. Kömür, muhtemelen petrol ve doğal gaz ve çelik üretimi gibi bazı enerjiyoğun sektörlerin ekonomik açıdan dezavantajlı bir konuma düşme olasılığı daha fazladır. Yenilenebilir enerji endüstrisi gibi sektörlerin ise uzun vadede fiyat değişikliklerinden ve karbon-yoğun enerji sektörlerine bağlanan mali ve diğer kaynakların serbest kalmasından yarar görmesi beklenmektedir. Uygun önlemler alındığı takdirde maliyetlerin bir kısmı çeşitli sektörler arasında dağıtılabilir. Fosil yakıtlarına sağlanan sübvansiyonların kaldırılması ekonomik etkinliği 11

12 arttırarak topluma yarar sağlayabilir, emisyon alışverişi de hedeflere ulaşmanın getireceği net ekonomik maliyetleri azaltabilir. Karbon vergisinin getirdiği gelirler de mağdur durumda kalan düşük gelirli grupların sıkıntılarını telafi etmekte kullanılabilir. Diğer ülkeler emisyon sınırlamalarıyla ilk etapta karşılaşacak ülkelerin uygulamalarından etkilenebilir. Petrol ihraç eden gelişmekte olan ülkeler için beklenen etkiler arasında 2010 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen petrol gelirlerinde yüzde 25 lik bir azalma da yer almaktadır. Ancak bu araştırmalar petrol ihraç eden ülkeler üzerinde bir etkisi olabilecek emisyon alışverişi dışındaki faktörleri göz önünde bulundurmamakta ve bu nedenle de hem bu ülkelerin karşılaşacağı maliyetleri hem de genel maliyetleri fazlasıyla yüksek göstermektedir. Bu ülkeler fosil yakıtlarına verdikleri sübvansiyonları kaldırarak, enerji vergilerini karbon içeriğine göre yeniden yapılandırarak, doğal gaz kullanımını arttırarak ve ekonomilerini çeşitlendirerek gelişmelerden daha az zarar görebilir. Diğer gelişmekte olan ülkeler için emisyonların azaltılmasının hem avantaj hem de dezavantajları olacaktır. Bu ülkeler ihracata talebin azalması ve ithalatın fiyatının artması nedeniyle zorluklar yaşayabilirler. Ancak aynı zamanda çevre açısından sağlıklı teknolojiler ve know-how transferinin getirdiği yararları da görebilirler. Her ülkenin karşılaştığı net etkiler farklı olacaktır ve kimin bu işten kazançlı çıkacağını ya da kimin kaybedeceğini söylemek zordur. Karbon sızıntısı konusu, yani karbon açısından yoğun sanayilerin fiyatların değişmesi yüzünden gelişmekte olan ülkelere kayması, nedeniyle Ek B dışındaki ülkelerin emisyonlarında yüzde 5-20 arasında artış bekleniyor. Ancak bu modeller çevre açısından sağlıklı teknolojilerin ve bu konuyla ilgili becerilerin de transfer edileceğini ve bunun karbon sızıntısının çevresel ya da ekonomik maliyetlerini uzun vadede düşürebileceğini, hatta tamamen dengeleyeceğini hesaba katmıyor. İklim Politikası: Teori ve Uygulama Sera gazı emisyonlarını azaltmak için ellerinde bulunan fırsatları bir araya getirerek işbirliği yapmak isteyen ülkeler öncelikle değişimi engelleyen teknik, ekonomik, siyasi, toplumsal, davranışsal ve kurumsal faktörleri ortadan kaldırmalı. Ülkelerin önündeki seçenekler bölgeye, sektöre ve zamana göre farklılık gösteriyor; yoksul halk ise yeni teknolojileri benimseme, ya da davranışlarını değiştirme konusunda çok daha az seçeneğe sahip. Sanayileşmiş ülkelerde başlıca engeller toplumsal ve davranışsal dirençten kaynaklanıyor; geçiş ekonomilerinde bu engeller devletin enerji fiyatlarına sübvansiyon sağlamasından doğmakta; gelişmekte olan 12

13 ülkelerde ise engeller daha çok bilgi ve gelişmiş teknolojilere ulaşmanın güçlüğü, ayrıca finansman ve eğitim azlığı ile ilgili. Ne var ki her ülke bu engelleri farklı biçimde aşmanın yolunu bulabilir. Bugüne kadar derlenen bilgiler ülkelerin iklim değişikliği konusunda en iyi cevabı sera gazı emisyonlarını sınırlandıran ya da azaltan bir politika araçları portföyü oluşturarak verdiğini ortaya koyuyor. Bu politikalar arasında şunlar bulunabilir: Karbon/enerji vergileri, Alınıp satılabilecek emisyon izinleri, Karbon içeren enerji kaynaklarına verilen sübvansiyonların kaldırılması, Karbonsuz kaynaklara sübvansiyon ve vergi teşvikleri sağlanması, İade sistemleri, Teknoloji ya da performans standartları, Çeşitli enerjilerin bir arada kullanılması şartının getirilmesi, Bazı ürünlerin yasaklanması, Gönüllü anlaşmalar ve Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapılması. Bu politikalar arasında herhangi bir ayrım yapmak zor, ancak piyasaya dayalı araçların maliyet açısından daha verimli oldukları işaretini vermektedir. Enerji etkinliği standartları yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır ve birçok ülkede de başarıyla uygulanabilir. Sanayi ile gönüllü anlaşmalar yapılması bazen daha bağlayıcı koşulların getirilmesinden önce sıkça yararlanılan bir önlemdir. Diğer önlemler arasında bilgi kampanyaları aracılığıyla tüketici ve üreticinin davranışını değiştirme, ürünlere çevre etiketinin yapıştırılması, yeşil pazarlama ve çeşitli teşvikler gelmektedir. Devlet ve özel kurumların Ar-Ge etkinliklerini arttırmaları maliyetleri daha da düşürecek teknolojik gelişmelerin sağlanması için şarttır. İklim politikaları tarihinin ilk yıllarında alınan bir diğer ders de iklim politikalarının ulusal ve sektörel politikaların iklimle ilgili olmayan hedefleriyle bütünleştirildiklerinde ve sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan uzun vadeli teknolojik ve toplumsal değişim için oluşturulan geniş stratejilerin bir parçası haline geldiklerinde daha başarılı oldukları gerçeğidir. Tıpkı iklim politikalarının bazı yan yararlar getirmeleri gibi iklim dışı politikalar da iklim açısından bazı yararlar sağlayabilir. Örneğin emisyonlar, enerji altyapısını geliştirilmesi, fiyatlandırma ve vergi politikaları gibi sosyoekonomik politikalar sayesinde önemli ölçüde azaltılabilir. İklimle dost teknolojileri küçük ve orta ölçekli işletmelere 13

14 aktararak önemli mesafeler aşılabilir. Bu politikaların yan faydaları iklimle ilgili önlemlerin önündeki siyasi ve kurumsal engelleri de ciddi biçimde hafifletebilir. Gerçekleştirilen faaliyetlerin eşgüdümünün sağlanması da maliyetlerin azaltılması ve uluslararası ticaret açısından meydana gelebilecek engelleri ortadan kaldırmakta etkili olabilir. Vergi, standart ve sübvansiyonların kaldırılması konuları koordine edilebilir ya da uyumlaştırılabilir, ancak bu güne kadar bu konuda sınırlı adım atılmıştır. Bu politikaların ne zaman yürürlüğe girmesi gerektiği konusuna gelince, IPCC 1995 yılında hazırladığı raporu bir kez daha doğrulamaktadır: iklim değişikliğinin azaltılması için erken aşamada harekete geçilmesi atmosferdeki sera gazı düzeylerinin sabitlenmesinde daha büyük bir esneklik sağlayacaktır. İkinci değerlendirmeden bu yana hazırlanan ekonomik modeller daha az karbon emisyonuna yol açan bir enerji sistemine geçilmesinin enerji santralleri, fabrika ve benzeri sermaye yatırımlarının erken kapatılması olasılığını azaltacağını gösteriyor. Bu enerji sistemine geçilmesi sayesinde teknolojinin gerektiği gibi geliştirilmesi mümkün olacak, zaman darlığı nedeniyle düşük emisyon sağlayan teknolojilerin az gelişmiş versiyonlarına mahkûm olma zorunluluğu ortadan kalkacaktır. Ayrıca yakın gelecekte harekete geçilmesi hızlı iklim değişikliğinin çevre ve insan üzerinde doğurduğu riskleri azaltacak, hedeflerin sıkılaştırılması için zaman sağlayacak ve iklim rejiminin etkinliği ve hakkaniyeti konusundaki kaygıların giderilmesine izin verecektir. İklim politikalarının gittikçe daha fazla destek bulmasına karşın son on yılın sicili oldukça karışık olmuştur arasında fosil yakıtlarının yanmasından kaynaklanan küresel karbon emisyonları yüzde 9,1 oranında arttı arasında 59 milyar ton olan toplam küresel karbon emisyonları yüzde 15 artarak arasında 68 milyar tonu biraz aşan bir düzeye ulaştı. Kyoto Protokolü uyarınca Ek B ülkelerinin 1990 ile arasında sera gazı emisyonlarını yüzde 5,2 azaltacaklarına ilişkin taahhütlerine bakılacak olursa bu ülkeler arasında emisyonlarını yalnızca yüzde 1,7 azalttılar. (Bakınız Tablo 2-1.) Öte yandan diğer ülkelerde karbon emisyonları yüzde 28,7 oranında arttı. Ek B ülkeleri hâlâ küresel karbon emisyonlarının önemli bir bölümünü, yüzde 58 ini üretiyor. A.B.D. dünyada en fazla karbon emisyonuna yol açan ülke; toplam içindeki payı 1990 da yüzde 22 iken bu oran 2000 de yüzde 24 e çıktı. Kyoto Protokolü A.B.D. nin 1990 ile arasında sera gazı emisyonlarını yüzde 7 azaltması koşulunu getiriyor. Oysa arasında A.B.D. nin karbon çıktısı yüzde 18,1 ya da 235 milyon ton arttı. (Bakınız Tablo 2-4.) 14

15 Tablo 2-1. Kyoto Emisyon Hedefleri, İlk Taahhüt Dönemi ( ) Ülke/Bölge Hedef Gerçekleşen Emisyon / Amerika Birleşik Devletleri ,1 Avrupa Birliği -8-1,4 Japonya ,7 Kanada ,8 Avustralya ,8 Rusya 0-30,7 Bütün Ek B Ülkeleri -5,2-1,7 A.B.D. nin 1990 daki ve 2000 deki emisyonları arasındaki fark, Brezilya, Endonezya ve Güney Afrika nın toplam yıllık karbon emisyonlarına hemen hemen eşit. A.B.D. nin yaklaşık 5 ton olan kişi başına emisyonu, dünyanın en yüksek emisyon oranı. A.B.D. nin karbon emisyon oranları ikinci en yüksek emisyon oranlarına sahip ülke olan Çin in iki katı. Çin in karbon çıktısı arasında yüzde 7,7 artış gösterdi. Ancak Çin 1996 dan bu yana enerji etkinliğinin artması ve kömür kullanımında yüzde 30 azaltma sayesinde yüzde 19,8 lik bir iniş kaydetti. (Bazı bilim adamları kömür kullanımıyla ilgili oranı sorgulamaktadırlar, bu oranın daha düşük olduğu varsayılabilir.) Çin in kişi başına emisyon oranı 0,68 ton ile A.B.D. nin yedide biri ve dünya ortalamasının çok altında. Kyoto da de sera gazı emisyonlarını 1990 düzeylerinde tutacağı taahhüdünde bulunan Rusya da yılları arasında karbon çıktısı ekonomik durgunluk ve verimsiz sanayi tesislerinin kapatılması nedeniyle doğal gaz ve kömür tüketiminde oluşan büyük düşüşe bağlı olarak yüzde 30,7 oranında azaldı. Japonya, emisyonlarını yüzde 6 azaltacağına söz vermesine karşın karbon çıktısını de yüzde 10,7 oranında arttırdı ve bu arada kömür tüketimi de yüzde 22,9 artış gösterdi. Hindistan da kömür kullanımı yüzde 54 arttığı için arasında emisyon yüzde 67 arttı. Ancak başlıca emisyon nedeni ülkeler arasında bulunan Hindistan daki kişi başına emisyon 0,3 ton, yani 1,1 olan dünya ortalamasının çok altında yılı boyunca AB karbon emisyonları yüzde 1,4 azaldı, ancak bütün üye devletlerin kişi başına karbon emisyonu oranı dünya ortalamasının üzerinde kaldı. Almanya da, Doğu Almanya da kapatılan tesisler ve kömür tüketimine verilen desteklerinin kaldırılması nedeniyle kömür tüketiminin yüzde 36,2 gibi büyük bir oranda azalması üzerine karbon emisyonları yüzde 19 düştü. Kömür sübvansiyonlarını daha kapsamlı bir şekilde 15

16 kaldıran ve kömür tüketiminde yüzde 41,9 luk bir azalma yaşan İngiltere ise karbon emisyonlarını yüzde 5 azalttı. Şekil 2-4. A.B.D., Çin ve Rusya da Karbon Emisyonları Yüksek emisyon kaynağı ülkelerin pek azı, yani İngiltere, Almanya ve Rusya, Kyoto hedeflerini tutturma yolunda ilerlerken sanayileşmiş ülkelerin hükümetleri iklim politikası alanındaki etkinliklerini yoğunlaştırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin iklim değişikliğine yönelik 1999 da 300 farklı önlem aldığını belirledi. Ajans bu etkinlikleri beş genel kategoride sınıflandırdı: mali politika, piyasa politikası, yasama politikaları, Ar-Ge politikası ve politikaların oluşturulma süreçleri. IEA nin yaptığı araştırma iklim politikalarında iyi uygulamaların, Hem ekonomik etkinliği hem de çevre korunmasını arttıracağını; Siyasi açıdan yararlı olacağını, Bürokrasi ve genel masrafları azaltacağını ve Rekabet, ticaret ve sosyal refah gibi başka alanlarda olumlu etkiler doğuracağını belirtmekte. Bu ilkelere göre bugüne kadar gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları iyi sayılabilir. (Bakınız Tablo 2-2.) Tüm ülkeler için uygulanabilecek tek bir iklim politikasından söz etmek zor, ancak destek reformu ve vergi politikası aracılığıyla doğru fiyatları tutturmak büyük önem taşıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü e (OECD) göre fosil yakıtlarına verilen desteğin kaldırılması ve karbon vergilerinin bir arada uygulanmasıyla OECD üyesi ülkeler arasında karbon emisyonlarını yüzde 15 azaltabilirler. Piyasa bazlı yaklaşımlar ve gönüllü anlaşmalar, standartlar, teşvikler, Ar-Ge gibi çeşitli politikaların bir arada kullanılması, ayrıca izleme ve değerlendirme, sağlam kurumlar ve uluslararası işbirliği bu alanda şart. Ancak bu kriterler sağlansa bile iklim politikaları maliyetin yüksek olacağı kanısı ve bu konuda harekete geçmek için siyasi iradenin az olması dolayısıyla bazı engellerle karşı karşıya kalacaktır. 16

17 Tablo 2-2. İklim Değişikliği Politikaları ve İyi Uygulamalar Kategori Politika Bugüne Kadar Gerçekleşen İyi Uygulamalar Mali Piyasa Çevre vergileri Vergi kredileri ve muafiyetleri Destek Reformu Emisyon alışverişi Yeşil sertifikalar Danimarka ve Norveç teki vergiler A.B.D. rüzgâr ve biomass vergi kredileri İngiltere nin kömür sübvansiyonunu kaldırması Hollanda ve İngiltere deki programlar Danimarka yenilenebilir sertifikalandırma programı Yasal Yetkilendirme/standart getirme Almanya elektrik besleme yasası A.B.D. de alet verimliliğine ilişkin standartlar Gönüllü anlaşmalar Hollanda ve Almanya da imzalanan pakt AB nin otomobil üreticileriyle yaptığı anlaşma Etiketlendirme A.B.D. nin Enerji Yıldızı Programı Ar-Ge Politika Süreçleri Finansman ve teşvik sağlama Teknoloji geliştirilmesi Uygulamada tavsiye ve yardım Eğitim Stratejik Planlama Japonya da yenilenebilir enerjiye finansman sağlanması Japonya etkinlik ve yenilenebilir kaynaklar programları İsviçre de araba paylaşımı programı Fransa daki enerji denetimleri Kanada da çeşitli paydaşlarla sürdürülen danışma süreci AB nin bütün topluma yayılan bir strateji oluşturma çalışmaları İklimle ilgili mali politikalar gittikçe daha yaygın hale geldi ve bütün sanayileşmiş ülkeler, çoğu küçük ölçekli olsa da 1999 da bu politikaları oluşturmaya başladılar. Mali önlemler ülkelere çekici geliyor, çünkü bu sayede hem sera gazlarını azaltmış, hem de ulusal ekonomiyi harekete geçirmiş oluyorlar. Belçika, Portekiz ve İngiltere 1992 den beri kömür sübvansiyonlarını kaldırmış durumdalar. Ülkeler daha etkin taşıt kullanımını ve enerji üretiminde yenilenebilir enerjiden yararlanmayı yeni sübvansiyonlarla desteklemeye başladılar. Bunların içinde bugüne kadar en başarılı örnek rüzgâr enerjisi sektörünü canlandıran ve diğer bazı Avrupa devletlerinde de uygulamaya konan Alman elektrik feed yasasıdır. Ondokuz sanayileşmiş ülke emisyonları etkileyecek 60 kadar vergi değişikliği yapmayı planlıyor, ancak bunlardan sadece 11 i karbon ya da emisyon vergisi olarak adlandırılmakta. En etkin karbon vergileri İskandinavya da: Norveç in 1991 de yürürlüğe koyduğu karbon vergisi sayesinde ülkedeki enerji santrallerinden çıkan karbon emisyonları yüzde 21 oranında azaldı. Bu tür vergilerin yavaş yayılmasının, ya da belli muafiyetler içermesinin nedeni sanayide adil olmadıkları ve rekabete zarar verdikleri kanısının oluşması. Piyasa bazlı mekanizmalara duyulan ilgi, bu mekanizmaların maliyetlerinin düşük olmasının beklenmesi ve A.B.D. sülfür emisyonu alışverişi programının başarısı. Bugüne 17

18 kadar dört ülke sera gazı emisyonları alışverişi ile ilgili önerileri kabul etti, aralarından Avrupa Birliği ve Dünya Bankası nın bulunduğu dokuz topluluk ise şu anda bunları benimsemeyi ya da teşvik etmeyi planlıyor. Fakat henüz ancak Danimarka gibi birkaç ülke emisyonları sektörlere tahsis etme cesaretini gösterdi. Danimarka nın planına göre elektrik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonları, bu şirketlere kota tanıyıp, bu emisyon kotasını geçen şirketlere ceza kesilerek ve kullanılmayan kotaları satmalarına ya da muhafaza etmelerine olanak tanıyarak sınırlandırılacak. Danimarka ayrıca elektrik şirketlerinin müşterilere sağladığı elektriğin belli bir yüzde ya da kotasının yenilenebilir elektrikten oluşmasını ve şirketlerin aralarında bu kotaları alıp satmalarını öngören yeşil sertifika sistemine de öncülük etti. Bu kategoride en önemli gelişme İngiltere hükümetinin Ağustos 2001 de dünyanın ilk bütün ekonomiyi kapsayan emisyon alışverişi programını duyurması oldu. Bu program arasında 312 milyon dolar sağlayacak ve İngiliz şirketlerinin emisyon azaltma hedefleri belirlemelerini teşvik edecek. Hükümet Nisan 2002 de başlayacak olan programın 2010 yılına gelindiğinde karbon emisyonunu yılda 2 milyon ton azaltacağını ve bu arada sanayiye yeni istihdam ve yatırım olanakları sağlayarak dünya pazarında rekabet gücünü arttıracağını tahmin ediyor. Gittikçe büyümekte olan bir diğer faaliyet alanı da hükümetlerle ticaret ya da sanayi kuruluşları arasında yapılan müzakereler sonucu imzalanan gönüllü anlaşmalar. Bu anlaşmalar oldukça cazip olarak kabul edilmekte çünkü sanayi bunlara daha az siyasi direnç gösteriyor, genel masrafları oldukça az ve mali ve hukuki düzenlemelerle tamamlanabiliyorlar da, 4 enerji santrali, 2 ulaştırma sektörü ve 11 sanayi ve imalat kuruluşunu da kapsayan 21 gönüllü anlaşma için girişimde bulunuldu. Bu anlaşmaların esneklik derecesi de ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor: Hollanda da oldukça katı ve bağlayıcı hükümleri olan, uyulmadığı takdirde yaptırım getiren anlaşmalar var, Kanada da uyulmadığı takdirde ceza öngörmeyen, ancak hedeflere ulaşmaları için firmalara teşvik sağlayan daha esnek anlaşmalar söz konusu, A.B.D. imalât sektöründe ise yeni teknolojinin geliştirilmesi ve uygulanması için teşvik sağlayan işbirlikçi anlaşmalar mevcut. Gönüllü anlaşmalar nispeten yeni bir gelişme olsa da şimdiden ilginç sonuçlara yol açmış bulunuyor.almanya da ticaret çevreleri sera gazı emisyonlarını arasında yüzde 20 oranında azaltma taahhüdüne girerken imalât ve enerji üretimi sektörleri emisyonlarını 2000 yılına kadar sırasıyla yüzde 27 ve 17 oranında azaltmayı başardılar. UNEP ve Dünya Enerji Konseyi (WEC) sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik 600 gönüllü proje belirledi; bu projelerin bir kısmı tamamlanırken bir kısmı uygulama, bir kısmı 18

19 da sanayi tarafından planlama aşamasında yılına kadar bu projelerin yılda küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 6 sına karşılık gelen 2 milyar tonluk karbondioksit indirimi sağlayacağı tahmin ediliyor. Ancak UNEP ve WEC, sanayinin emisyon azaltımına yönelik faaliyetleri artış gösterse de hükümetlerin bunları ancak geriden takip ettiğine inanıyor. Bu araştırmalar sanayileşmiş ülkelerin hükümetlerinin iklim değişikliği konusundaki çabalarının yoğunlaştığını gösteriyor, ancak IEA ya göre henüz başarılması gereken çok şey var. Yürürlüğe konulan ya da önerilen politikalar ülkelerin Kyoto hedeflerine ulaşmaları açısından yeterli olmayabilir ve ilâve etkinliklere gerek duyulabilir. Bu arada bazı belediyeler başkentlerinin kendilerine önderlik etmesini beklemeden harekete geçmiş durumda. (Bakınız Kutu 2-2.) Ayrıca bazı Amerika eyaletleri emisyonların takip edilmesi ve azaltılması için gönüllü programlar oluşturmuş bulunuyor. Ağustos 2001 den New England bölgesinde yer alan altı eyalet ve beş Doğu Kanada vilayeti bir araya gelerek sera gazı emisyonlarını 2010 yılına kadar 1990 düzeylerine düşüreceklerini, 2020 de ise bu düzeylerin yüzde 10 altına indireceklerini bildiren bir karara imza attılar. Bu arada iklim politikaları gelişmekte olan ülkelerde özellikle ekonomik nedenlerden ötürü çoğalıyor. A.B.D. hükümetinin Kyoto Protokolü ne getirdiği itirazlardan biri protokolün dünya nüfusunun yüzde 80 ini muaf tuttuğu. Bu itirazda bu yüzde 80 lik kesimin geçen yüzyıldaki karbon emisyonlarının yalnızca yüzde 37 sine neden olduğu gerçeği gözardı ediliyor. Gerçekten de gelişmekte olan ülkeler protokolün ilk tur bağlayıcı taahhütlerine tabi değil. Ancak Dünya Kaynaklar Enstitüsü nün yaptığı araştırmaya göre gelişmekte olan ülkeler şimdiden emisyonları azaltma yolunda önemli adımlar atıyorlar. Çin in karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltması fosil yakıtına sağlanan sübvansiyonlara getirilen reform ve enerji etkinliği programlarına bağlanıyor. Bu politikalar başka ülkelerde de benimsenmeye başlandı. Meksika, Hindistan ve Filipinler yenilenebilir enerjiyi ve enerji etkinliğini arttırmak için ulusal hedefler belirlediler. Tayland ve Brezilya başarılı demand-side enerji yönetim programlarına sahip. Ve Hindistan ve Arjantin de doğal gazla çalışan araçlar kullanılmaya başlanıyor. Sıkıştırılmış doğal gazla çalışan araçların toplam içindeki oranı yüzde

20 İklim Değişikliği ve İş Dünyası İklim değişikliğine şirketlerin verdiği tepki son on yıl içinde önemli ölçüde değişti ların başında iklim değişikliği ile ilgili fazla bilimsel kanıt yokken birçok şirket bunun gerçekten bir tehlike olup olmadığını ya da etkisinin ne olacağını kestiremiyordu Kyoto konferansı öncesinde bazı şirketler bilimsel verileri kabul etmeye, iklim değişikliği konusuna karşı çıkmaya devam eden şirketler ise bunun getirebileceği ekonomik etkiler üzerinde durmaya başladı. Kyoto dan bu yana iş dünyasının iklim değişikliğine bakışı daha da çeşitlendi. Konferansın yüksek düzeyi yöneticileri konuyu daha ayrıntılı olarak incelemeye itti. Birçok yönetici bu konunun geçici bir sorun olmadığını ve iklim değişikliğini şirket stratejilerine katarak neden olabileceği maliyet ve riskleri en aza indirgeyebileceklerini anladı. Ayrıca yöneticiler, iklim değişikliğini yavaşlatmak üzere yapılan çalışmaların kaçınılmaz olarak yaratacağı yeni piyasa olanaklarından yararlanmak da istiyorlardı da Davos taki Dünya Ekonomi Zirvesi ne katılanlar iklim değişikliğini şirketleri önümüzdeki yıllarda bekleyen en önemli global sorun olarak seçti ve bu konuda iş dünyasının lider rolünü üstlenmesine karar verdi. Kimberly O Neill Packard ve Forest Reinhardt ın Harvard Business Review dergisinde belirttiği gibi iş dünyasındaki lider yöneticiler iklim değişikliği konusunda bilgi edinerek bu değişikliğin şirketlerinin stratejileri, mal varlıkları ve yatırımları üzerindeki etkisini sistematik bir biçimde düşünmek zorunda. İklim değişikliği ve iklim politikalarını soyut ve uzun vadeli konular gibi gören halkın tersine şirket yöneticilerinin çoğu iklim müzakerelerinin sonucunda ortaya ekonomik etkiler çıkacağının bilincinde. Kısa vadede maliyetlerle karşı karşıya olan kömür şirketleri ve diğer enerji-yoğun sanayiler çıkarları gereği karbon bazlı yakıtların kullanımının azaltılması yolundaki çabaları yavaşlatmaya çalışıyor. Öte yandan yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler kendilerini çok büyük kârların beklediği kanısında. 20

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki uluslararası anlaşmalar arasında en yenilikçi girişimler olarak anılmaktadır.

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu

İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu İklim Değişikliği Müzakereleri Kılavuzu 1 MÜZAKERECİLER İÇİN ÖNERİLER 1. İklim değişikliği ile ilgili temel kavramları bildiğinizden emin olun. 2. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli nin (IPCC) ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri 1

Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri 1 B. ÖZDEMİR Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri 1 Biltekin ÖZDEMİR Özet Küreselleşmenin de bir sonucu olarak, günümüzde hem bireysel olarak ülkeler, hem de evren, bir ülkenin

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINDE SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cadddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-66-4

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NÜN DÖNÜŞÜMÜ

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NÜN DÖNÜŞÜMÜ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NÜN DÖNÜŞÜMÜ Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi - Dünya Ticaret Örgütü ve Küresel Ekonomi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu

Detaylı