BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM. Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 1. ÜNİTE 3 BÖLÜM İÇERİK"

Transkript

1 1. ÜNİT Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM 3 BÖLÜM İÇRİK Standart lektrot Potansiyeli Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve lektrot Potansiyelleri lektrot Potansiyelini tkileyen Faktörler Ne Neyi Yükseltger/İndirger? Vücutta bulunan uzun kemiklerin kırılması durumunda, platin takılması yöntemi tedavi amacı ile uygulanabilmektedir. Bu yöntemde platinden yapılmış ve özel olarak tasarlanmış metaller kullanılır. Platin metali vücut içerisinde çok uzun süre kalabilmektedir. Bu yüzden kesinlikle yükseltgenmemeli ve vücuttaki herhangi bir madde ile tepkimeye girmemelidir. Bu bölümde standart elektrot potansiyeli, metallerde aktiflik sırasının önemi, anot ve katot kavramları ve standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasını öğreneceğiz. 12. SINIF KİMYA 33

2 1. ÜNİT KİMYA V LKTRİK Standart lektrot Potansiyeli Yarı lerde kullandığımız elektrotlar arasındaki potansiyel farkı ( gerilimi) büyük duyarlılıkla ölçülebilen bilimsel veriler arasındadır. Bununla birlikte tek bir elektrodun potansiyeli belirlenemez. Ancak elektrotlar arasındaki potansiyel farkı ölçülebilir. lektrot potansiyellerini belirleyebilmek amacı ile referans bir elektrot kabul edilmiştir. Seçilen bir yarı nin elektrot potansiyelini keyfî olarak sıfır kabul edip diğer yarı lerin elektrot potansiyellerine bu referans ile ulaşabiliriz. Bu yöntem standart oluşum entalpillerinin veya Gibbs oluşum enerjilerinin keyfî olarak sıfır kabul edilmesi ile benzerlik gösterir. Dünya üzerindeki yüksekliğimizin belirlenebilmesi için deniz seviyesinin sıfır metre kabul edilmesi de buna benzer bir örnektir. Çok yaygın olarak kabul edilen referans elektrot ise standart hidrojen elektrottur (SH). Şekil 1.6 da görüldüğü gibi standart hidrojen elektrot 25 C ta 1M H + iyonu içeren çözeltiye batırılmış platin elektrot üzerine 1 atm basınçta H 2 gazı gönderilerek hazırlanmıştır. platin tel gaz musluğu H 2 gazı içeren cam tüp P H2 = 1 atm Pt(k) elektrot 1M H + Şekil 1.6 Standart hidrojen elektrot Hidrojen oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunduğundan hidrojenden elektrot oluşturulamaz. Cam tüpte bulunan Pt metali tepkimeye girmeyip H + iyonunun indirgenmesi veya H 2 gazının yükseltgenmesi için bir yüzey oluşturur SINIF KİMYA

3 Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM Bir elektrotta oluşan indirgenme eğiliminin ölçüsü olan sayısal değer standart elektrot potansiyelidir ve ile gösterilir. Standart elektrot potansiyellerine bu nedenle standart indirgenme potansiyeli tanımlaması da yapılır. Standart elektrot potansiyeli, elektrottan belirli şartlarda elektonları çekme gücünün bir ölçüsüdür. Standart şartlar olarak 1 atm basınç, 25 C sıcaklık ve çözelti derişimleri 1 M kabul edilir. Standart hidrojen elektrot kullanılarak diğer tüm elektrotların standart elektrot potansiyelleri bulunabilir. Bir metalin standart elektrot potansiyelini bulmak için standart şartlarda hazırlanan yarı, standart hidrojen yarı sine bağlanır. Bakırın standart elektrot potansiyelini bulmak için Şekil 1.7 deki gibi bir galvanik kullanılmıştır. V Pt tel Cu(k) elektrot Tuz köprüsü H 2 (g) girişi cam tüp pamuk Pt(k) elektrot 1M CuSO 4 (suda) 1M HCI(suda) Şekil 1.7 Hidrojen ve bakır elektrotlardan oluşan galvanik Şekil 1.7 deki galvanik de Cu elektrotun kütlesinde artış olduğu gözlemlenir. Bu kütle artışı CuSO 4 çözeltisindeki Cu 2+ iyonlarının Cu atomlarına indirgenerek elektrot üzerinde toplanması ile oluşur. Cu 2+ iyonları H + iyonlarına göre daha çok indirgenmek istediğinden bu indirgenme kendiliğinden gerçekleşir. Standart hidrojen yarı sinde de yükseltgenme gerçekleşecektir. Cam tüpte bulunan H 2 gazı elektron kaybederek H + iyonuna yükseltgenir. Bu olayların yarı tepkimeleri şu şekildedir: 12. SINIF KİMYA 35

4 1. ÜNİT KİMYA V LKTRİK Cu 2+ (suda) + 2e Cu(k) Cu 2+ /Cu =? H 2 (g) 2H + (suda) + 2e o + =, V H / H 2 Cu 2+ (suda) + H 2 (g) Cu(k) + 2H + (suda) = 337, V Standart hidrojen elektrodun potansiyeli a o H / + 2 H edildiğinden ve yarı lerin değerlerinin toplamı, k, sıfır kabul değerini vereceğinden dolayı voltmetrede ölçülen,337 V değeri, Cu metalinin standart indirgenme potansiyelidir. Bu şekilde standart hidrojen elektrot kullanılarak ve standart hidrojen elektrodun değeri sıfır kabul edilerek diğer elementlerin standart elektrot potansiyelleri bulunabilir. olarak verilen değerler indirgenme potansiyelleridir. Ancak bir elementin standart yükseltgenme potansiyelinden de bahsedilebilir. Bunun için indirgenme tepkimesi ters çevrilir. değerinin de işareti değiştirilir. a pil k 2+ - Cu ( suda) + 2e $ Cuk ( ) 2+ =, 337 V 2+ - Cu / Cu Cu( k) $ Cu ( suda) + 2e 2+ =-, 337 V Cu / Cu Bir galvanik nin potansiyeli, pili oluşturan iki elektrodun indirgenme potansiyelleri arasındaki farktır. = - katot anot Yükseltgenmenin olduğu elektrot anot elektrot, indirgenmenin olduğu elektrot da katot elektrottur. Standart indirgenme potansiyelinin büyüklüğü o elementin indirgenme eğiliminin bir ölçüsüdür. Standart indirgenme potansiyeli büyük olan elementin indirgenme eğilimi büyük, yükseltgenme eğilimi ise o kadar küçüktür. H + iyonlarının standart indirgenme potansiyelinin sıfır kabul edildiğini ve diğer elementlerin standart indirgenme potansiyelinin buna göre hesaplandığını biliyoruz. Standart indirgenme potansiyeli büyük olan bir türle, standart indirgenme potansiyeli küçük olan tür tepkimeye girdiğinde; indirgenme potansiyeli büyük olan tür indirgenir, diğer tür ise yükseltgenir. F 2 elementinin standart indirgenme potansiyeli en büyük, Li + iyonununki ise en küçüktür. İndirgenme eğilimi en fazla olan tür F 2, molekülü, yükseltgenme eğilimi en fazla olan tür ise Li + iyonudur SINIF KİMYA

5 Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM Standart indirgenme, yükseltgenme veya standart h ü cre hesaplamalarında aşağıdaki genel ilkeler geçerlidir: Yarı tepkimeleri tersinirdir. Bir elektrot anot ya da katot olabilir. Standart hidrojen elektroda kalaydan (Sn) yapılan yarı bağlanırsa hidrojen elektrot katot, bakırdan (Cu) yapılan yarı bağlanırsa hidrojen elektrot anot olur. İndirgenme elektrot gerilimi büyük olan bir tür indirgenerek, indirgenme elektrot gerilimi küçük olan bir tür ise yükseltgenerek birbiri ile istemli bir şekilde tepkimeye girer. Sn(k) + Cr 3+ (suda) tepkimesi istemli- Sn 2+ (suda) + Cr(k) dir, kendiliğinden gerçekleşir. Ni(k) + Al 3+ (suda) Ni 2+ (suda) + Al(k) tepkimesi istemsizdir, kendiliğinden gerçekleşmez. Bir yarı deki tepkimenin katsayılarının değiştirilmesi değerini değiştirmez. lektrotların kütlesi, temas yüzeyi ve çözelti hacmi değerini etkilemez. Fe 3+ (suda) + 3e Fe(k) =,4 V 2Fe 3+ (suda) + 6e 2Fe(k) =,4 V Bir yarı tepkimesi ters çevrildiğinde değerinin sadece işareti değişir. Mg 2+ (suda) + 2e Mg(k) = 2,372 V Mg(k) Mg 2+ (suda) + 2e = +2,372 V 12. SINIF KİMYA 37

6 1. ÜNİT KİMYA V LKTRİK Standart hidrojen elektrottan yararlanılarak bulunan bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri Tablo 1.2 de verilmiştir. Tablo 1.2 Standart indirgenme potansiyelleri Yarı Reaksiyon İndirgenme Potansiyeli (, V) F 2 + 2e 2F +2,87 Au e Au(k) +1,498 CI 2 + 2e 2CI +1,359 O 2 + 4H + + 4e 2H 2 O +1,229 Br 2 + 2e 2Br +1,65 Hg e Hg(s) +,85 Ag + + e Ag(k) +,799 Cu + + e Cu(k) +,521 Cu e Cu(k) +,337 2H + + 2e H 2 (g), Fe e Fe(k),4 Pb e Pb(k),126 Sn e Sn(k),136 Ni e Ni(k),25 Cd e Cd(k),43 Cr 3+ + e Cr 2+,48 Fe e Fe(k),44 Cr e Cr(k),744 Zn e Zn(k),763 Al e Al(k) 1,662 Mg e Mg(k) 2,372 Na + + e Na(k) 2,714 Ca e Ca(k) 2,866 K + + e K(k) 2,931 Li + + e Li(k) 3,4 Metallerde Aktiflik Metaller bütün bileşiklerinde elektron vererek iyonik bileşik oluştururlar. Bir metalin aktifliği elektron verme yatkınlığının ölçüsüdür. Tablo 1.2 deki elementlerin standart indirgenme potansiyellerine göre standart indirgenme elekrot gerilimi en küçük olan element, indirgenme eğilimi en küçük, yükseltgenme eğilimi veya aktifliği en büyük elementtir. Sonuç olarak standart indirgenme potansiyeli küçüldükçe metalin aktifliği artar. Na ve Mg metallerinin aktifliklerini standart indirgenme potansiyellerine göre karşılaştırırsak standart indirgenme potansiyeli daha küçük olan Na + iyonu, daha büyük olan Mg 2+ iyonudur. Na metali Mg metalinden daha aktiftir SINIF KİMYA

7 Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM Örnek Aşağıda verilen metalleri Tablo 1.2 den yararlanarak aktifliklerinin büyüklüğüne göre sıralayınız. Ni, Al, Ca, Pb, Ag, Cu Çözüm Tablo 1.2 de indirgenme elektrot gerilimi en küçük olan metal katyonuna baktığımızda aktifliği en büyük metali buluruz. Buna göre metalleri aktifliklerine göre büyükten küçüğe doğru aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Ca > Al > Ni > Pb > Cu > Ag Öğrendiklerimizi Uygulayalım Tablo 1.2 yi kullanarak aşağıda verilen metal çiftlerini aktifliklerine göre sıralayınız. a) Zn K b) Cu Pb c) Cr Cd ç) Hg Mg Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve lektrot Potansiyelleri Standart indirgenme potansiyellerinden, = - bağıntısına göre hesaplanan standart hü cre katot anot potansiyeli, standart şartlarda reaksiyona giren maddelerin ürünleri oluşturma eğiliminin bir ölçüsüdür. Galvanik de elektrotlar arasındaki potansiyel farkı ne kadar büyük ise redoks tepkimesi o kadar istemlidir. İstemli bir redoks reaksiyonunun standart potansiyeli her zaman pozitif değerdedir. Kendiliğinden oluşan, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ve pil olarak kullanılan bir galvanik nin standart potansiyeli hiçbir zaman negatif olamaz. İstemsiz bir redoks reaksiyonunun standart potansiyeli negatif işaretlidir ( < ). Örneğin, Ni 2+ (suda) + Cr(k) Ni(k) + Cr 3+ (suda) denkleştirilmemiş redoks tepkimesinin istemli olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini türlerin standart indirgenme potansiyellerine bakarak belirleyelim. Ni 2+ (suda) + 2e Ni(k) =,25 V Cr 3+ (suda) + 3e Cr(k) =,744 V Standart indirgenme potansiyeli büyük olan Ni 2+ iyonunun indirgenmesi, Cr atomununda Cr 3+ iyonuna yükseltgenmesi gerekir. Bu sebeple verilen tepkime istemlidir ve kendiliğinden gerçekleşir. İstemli bu tepkime için anot ve katotta gerçekleşen yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerini yazalım. Anot : Cr(k) Cr 3+ (suda) + 3e Katot : Ni 2+ (suda) + 2e Ni(k) 12. SINIF KİMYA 39

8 1. ÜNİT KİMYA V LKTRİK Alınan ve verilen elektron sayılarını eşitleyip indirgenme ve yüksetgenme yarı tepkimelerini toplayarak pil tepkimesini yazalım ve ( gerilimi) değerini hesaplayalım: 2/ Cr(k) Cr 3+ (suda) + 3e 3/ Ni 2+ (suda) + 2e Ni(k) 2 Cr(k) + 3Ni 2+ (suda) 2Cr 3+ (suda) + 3Ni(k) = - katot anot =-25, -_-744, i =+ 494, V ( potansiyeli) pozitif olduğu için tepkime istemli olarak gerçekleşir. Örnek Tablo 1.2 den yararlanarak aşağıda verilen redoks tepkimelerinin istemli olup olmadığını belirtiniz. I. Fe 3+ (suda) + Cr(k) Fe(k) + Cr 3+ (suda) II. Cd 2+ (suda) + Zn(k) Cd(k) + Zn 2+ (suda) Çözüm Tablo 1.2 ye göre tepkimelerdeki türlerin standart indirgenme potansiyellerini yazalım. I. Fe 3+ (suda) + 3e Fe(k) =,4 V Cr 3+ (suda) + 3e Cr(k) =,744 V II. Cd 2+ (suda) + 2e Cd(k) =,43 V Zn 2+ (suda) + 2e Zn(k) =,763 V Redoks tepkimelerinin gerilimini bulalım. I. = - katot anot =-4, -(-744, ) =+ 74, V II. = - katot anot =-43, -(-763, ) =+ 36, V değeri pozitif olduğu için iki tepkime de istemlidir SINIF KİMYA

9 Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM Öğrendiklerimizi Uygulayalım 1) Aşağıda verilen redoks tepkimelerinin istemli olup olmadığını Tablo 1.2 yi kullanarak belirleyiniz. a) Pb 2+ (suda) + H 2 (g) Pb(k) + 2H + (suda) b) Sn(k) + Cu 2+ (suda) Sn 2+ (suda) + Cu(k) c) Fe 2+ (suda) + Zn(k) Fe(k) + Zn 2+ (suda) 2) Aşağıda verilen denkleşmemiş redoks tepkimelerinden hangisinin daha istemli olduğunu Tablo 1.2 yi kullanarak belirleyiniz. Cu + (suda) + Ni(k) Cr(k) + Hg 2+ (suda) Cu o (k) +Ni 2+ (suda) Cr 3+ (suda) + Hg(k) 3) Aşağıda verilen yarı reaksiyonlar ve standart indirgenme potansiyellerine göre bir galvanik oluşturunuz. Katot ve anot reaksiyonlarını yazarak gerilimini bulunuz. Sn 2+ (suda) + 2e Sn(k) =,136 V Ni 2+ (suda) + 2e Ni(k) =,25 V Pil lerinden galvanik, elektroliz lerinden elektrolitik olarak bahsederiz. Bütün bu elektrokimyasal lerde kullandığımız elektrotlar çoğunlukla bir sulu çözeltiye batırılmış metal parçalarıdır. Bu elektrotlar üzerinde indirgenme veya yükseltgenme gerçekleşebileceği gibi sadece elektronların iletilmesi için de kullanılabilir. lektrolitik ve galvanik lerin her ikisinde de indirgenmenin olduğu elektrot katot, yükseltgenmenin olduğu elektrot anottur. Bir redoks tepkimesi kendiliğinden oluşuyorsa galvanik dir, anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluşmuştur. Bir redoks tepkimesi istemsiz ve elektrik enerjisi verilerek gerçekleştiriliyorsa aynı şekilde anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluşur. Ancak elektrotları negatif veya pozitif olarak sınıflandırırsak negatif uç galvanik de anot, elektrolitik de ise katottur. Pozitif uç galvanik de katot, elektrolitik de ise anottur. İster galvanik ister elektrolitik olsun elektronların akış yönü anottan katota doğrudur. Öğrendiğimiz bilgiler ışığında bir galvanik olan Daniell pilinin çalışma sistemini ayrıntıları ile görüp gerilimini hesaplayalım: 12. SINIF KİMYA 41

10 1. ÜNİT KİMYA V LKTRİK Zn elektrot (anot) V e e Tuz köprüsü CI K + KCI(suda) Cu elektrot (katot) e e Zn(k) SO 2 (suda) pamuk 4 4 SO 2 (suda) Cu(k) Zn 2+ (suda) Cu 2+ 1M ZnSO 4 (suda) 25 C 1M CuSO 4 (suda) 25 C Şekil 1.8 Galvanik örneği olan Daniell pili Standart koşullarda (25 C, 1 atm) 1M ZnSO 4 ve 1M CuSO 4 sulu çözeltilerine Zn ve Cu elektrotları batırılır. Çözeltiler bir U borusuna doldurulan KCI sulu çözeltisi ile birbirine bağlanır. U borusundaki pamuklar iyon geçişine izin verip çözeltinin akmasını engellemektedir. Anot kabında Zn elektrot üzerindeki Zn atomları iki elektronu elektrot üzerinde bırakarak çözeltiye geçer. Çözeltideki Zn 2+ iyonu derişimi artar. Gerilim farkından dolayı bu 2e dış devrede anottan katota doğru akar. Katot kabındaki Cu 2+ iyonları katot elektroda doğru yönelip Zn atomlarının verdiği iki elektronu alarak indirgenir ve katot üzerinde açığa çıkar. Zn elektrodun kütlesinde azalma, Cu elektrodun kütlesinde artma olur. Dış devrede voltmetre üzerinde elektrotlar arasındaki potansiyel farkından dolayı sapma gözlenir. Anot kabında Zn 2+ derişiminin artmasından dolayı (+) yük, katot kabında Cu 2+ derişiminin azalmasından dolayı ( ) yük artışı olur. Bu iki çözelti, elektronların akışını hemen durdurabilecek bu yük oluşumunu önlemek için tuz köprüsü ile bağlanırlar. Yük dengesini sağlamak için katot kabındaki SO 2 4- iyonları anot kabına doğru yönelirken, tuz köprüsündeki anyonlar (CI ) anota, katyonlar (K + ) katota doğru yönelirler. Bu şekilde istemli bir şekilde indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinin gerçekleştiği Daniell si (Şekil 1.8). çalışır ve akım üretir. Daniell si başlangıçta en yüksek potansiyeli gösterir SINIF KİMYA

11 Ne Neyi Yükseltger/İndirger? 3. BÖLÜM ve denge durumundan en uzaktır. Hücre çalıştıkça gerilimi ( ) düşer ve yeteri kadar beklenildiğinde dengeye gelir. Standart gerilimi ( ) sıfır olur. Daniell pili dengeye gelmiş ve bitmiştir. 1M CuSO 4 ve 1M ZnSO 4 sulu çözeltileri ile hazırlanan Daniell pilinin çalışmaya başladığı andaki gerilimini Tablo 1.2 den yararlanarak hesaplayalım. Tablo 1.2 ye göre Zn 2+ ve Cu 2+ iyonlarının standart indirgenme potansiyellerini yazalım. Zn 2+ (suda) + 2e Zn(k) =,763 V Cu 2+ (suda) + 2e Cu(k) = +,337 V Standart indirgenme gerilimi büyük olan Cu 2+ iyonu katotta indirgenirken, Zn atomları Zn 2+ iyonlarına yükseltgenir. Anot : Zn(k) Zn 2+ (suda) + 2e (Yükseltgenme) Katot : Cu 2+ (suda) + 2e Cu(k) (İndirgenme) Zn(k) + Cu 2+ (suda) m Zn 2+ (suda) + Cu(k) = - katot =+ 337, -(-763, ) = 11, V anot Daniell pili başlangıçta 1M çözeltilerle ve 25 C ta 1,1 voltluk bir akım sağlar. Pil çalıştıkça bu akım düşer ve sıfır olur. Hücre geriliminin sıfır olması pilin dengeye geldiğini gösterir lektrot Potansiyelini tkileyen Faktörler Daniell pilinin standart şartlarda, 1M lık çözeltilerde başlangıç potansiyeli 1,1 V olarak hesaplanabilir. Bu hesaplanan potansiyeline etki eden faktörler şunlardır: a) Çözelti derişimleri b) Sıcaklık c) Gaz elektrotlarda basınç Bir galvanik nin standart potansiyeline anot ve katot kabında kullanılan çözeltilerin derişimleri, pilin bulunduğu ortamın sıcaklığı, elektrotlarda gaz kullanılıyorsa gaz basıncı (hidrojen elektrot 12. SINIF KİMYA 43

12 1. ÜNİT KİMYA V LKTRİK gibi) etki eder. Ayrıca yarı lerde indirgenen ve yükseltgenen elektrotların cinsi değiştirilirse, potansiyelinin de değişeceği kesindir. İndirgenen ve yükseltgenen elektrotlar değiştiğinde elektronlara uygulanan itme ve çekme kuvvetleri değişeceğinden potansiyeli de değişir. Sıcaklık değişimi potansiyeline etki eden faktörlerdendir. Bütün pil tepkimeleri, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren ekzotermik tepkimelerdir. Bunun için denge kurallarına göre sıcaklığın artırılması bütün pil tepkimelerinde dengenin girenler yönüne kaymasını sağladığından potansiyelini azaltır. Hidrojen yarı pilinde cam tüpte H 2 gazı çıkışı varsa, H 2 gazının basıncı sürekli artacaktır. Pil çalışırken H 2 gazı çekilerek basınç azaltılırsa potansiyeli artar, H 2 eklenerek basınç artırıldığında ise potansiyeli azalır. Ayrıca potansiyelinin standart şartlarda hesaplanan değeri pil çalışmaya başladığı andaki değeridir. Pilin çalışması devam ettikçe potansiyeli sürekli azalır. Standart şartlara göre indirgenme elektrot potansiyelleri, çözeltilerin 1M derişimli çözeltilerinde geçerlidir. Kimyasal Denge konusundan hatırlayacağımız Le Chatelier ilkesine göre yarı lerdeki çözeltilerin derişimlerinin değişmesi potansiyelini etkiler. Redoks tepkimesindeki reaksiyona giren bir iyonun derişiminin artması veya ürünlerdeki bir iyonun derişiminin azalması dengeyi ürünler yönüne kaydırdığından potansiyelini artırır. Benzer şekilde reaksiyona giren bir iyonun derişiminin azalması veya ürünlerdeki bir iyonun derişiminin artması dengeyi girenler yönüne kaydırdığından potansiyelini azaltır. Standart olmayan koşullarda (25 C, 1 atm ancak derişimler 1 M dan farklı ise) pil geriliminin hesaplanması için çalışan bilim insanı W. H. Nernst (W. H. Nerst) kendi adı ile alınan Nernst denklemini bulmuş ve derişimin potansiyeli üzerine olan etkisini açıklamıştır SINIF KİMYA

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre

BÖLÜM. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1. ÜNİTE İÇERİK Elektrot ve Elektrolit Yarı Hücre ve Hücre 1. 2 1. İÇERİK 1.2.1 Elektrot ve Elektrolit 1.2.2 Yarı Hücre ve Hücre Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Bitkilerin fotosentez yapması, metallerin arıtılması, yakıt hücrelerinin görev yapması gibi

Detaylı

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez

Elektrot Potansiyeli. (k) (k) (k) Tepkime vermez Elektrot Potansiyeli Uzun metal parçası, M, elektrokimyasal çalışmalarda kullanıldığında elektrot adını alır. M n+ metal iyonları içeren bir çözeltiye daldırılan bir elektrot bir yarı-hücre oluşturur.

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi

BÖLÜM. Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE 4 BÖLÜM. İÇERİK Galvanik Piller Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi 1. ÜNİTE Kimyasallardan Elektrik Üretimi 4. BÖLÜM 4 BÖLÜM İÇERİK 1.4.1 Galvanik Piller 1.4.2 Bataryalar: Kimyasal Tepkimelerden Elektrik Üretimi Kimyasallardan Elektrik Üretimi Kalp rahatsızlığı olan kişilerde

Detaylı

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir.

a. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanlar daha aktifdir. ELEKTROKİMYA A. AKTİFLİK B. PİLLER C. ELEKTROLİZ A. AKTİFLİK Metallerin elektron verme, ametallerin elektron alma yatkınlıklarına aktiflik denir. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa bir ametal

Detaylı

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK

BÖLÜM. Elektroliz 1. ÜNİTE 5 BÖLÜM İÇERİK 1. ÜNİTE Elektroliz 5. BÖLÜM 5 BÖLÜM Elektroliz İÇERİK 1.5.1 Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim 1.5.2 Faraday ın Elektroliz Kanunları 1.5.3 Endüstriyel Elektroliz İşlemleri Alüminyum fabrikalarında elde

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Genel anlamda elektrokimya elektrik enerjisi üreten veya harcayan redoks reaksiyonlarını inceler. Elektrokimya pratikte büyük öneme sahip bir konudur. Piller,

Detaylı

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER

Elektrokimya. KIM254 Analitik Kimya 2 - Dr.Erol ŞENER Elektrokimya Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ile fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilimdalı elektrokimyadır.

Detaylı

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri

BÖLÜM. Korozyon 1. ÜNİTE İÇERİK Metallerde Korozyon Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri 6 6. 1. ÜNİTE Korozyon BÖLÜM BÖLÜM İÇERİK 1.6.1 Metallerde Korozyon 1.6.2 Endüstriyel Korozyonu Önleme Teknikleri Korozyon Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımının artması ile metallerin uzun yıllar

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DENEYLERĐ PROJE HEDEF SORUSU: BASĐT PĐL NASIL YAPILIR? Projeyi hazırlayan: Özkan Cengiz Alessandro Volta PROJE KONUSU: ELEKTROKĐMYA PROJENĐN

Detaylı

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur.

ürünler ve reaktiflerin standart hallerinde olduğu pil potansiyeli (pil voltajı). E nin birimi volttur. 26.1 5.111 Ders Özeti #26 Yükseltgenme/Ġndirgenme Ders 3 Konular: Yarı Hücre Tepkimelerini Toplama ve Çıkarma, ve Nernst EĢitliği Bölüm 12 Cuma Günü materyallerinden Standart Haller ve Pil Potansiyelleri

Detaylı

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir.

Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması. Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. 1 ÖRNEKLER Ref: Enstrümantal Analiz ÖRNEK: 1 Bir redoks reaksiyonunun hücre diyagramıyla tanımlanması Aluminyum metali, sulu çözeltide çinko (2) iyonlarıyla yer değiştirir. a. Yükseltgenme, indirgenme

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL PRENSİPLERİ Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortam içerisinde değişir. Malzemeler; Korozif bir sıvı ile çözünebilir, Yüksek sıcaklıklarda bozunabilir,

Detaylı

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK

Elektrokimya ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK Elektrokimya Yazar Yrd.Doç.Dr. Hayrettin TÜRK ÜNİTE 14 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; elektrokimya hakkında bilgi edinecek, elektrokimyasal hücrenin kısımlarını ve yazım şeklini öğrenecek, bir elektrokimyasal

Detaylı

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s)

Burada a, b, c ve d katsayılar olup genelde birer tamsayıdır. Benzer şekilde 25 o C de hidrojen ve oksijen gazlarından suyun oluşumu; H 2 O (s) 1 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal olaylar elementlerin birbirleriyle etkileşip elektron alışverişi yapmaları sonucu oluşan olaylardır. Bu olaylar neticesinde bir bileşikteki atomların sayısı, dizilişi, bağ

Detaylı

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya

Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya ÜNİTE 12 Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlar ve Elektrokimya Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bir bileşik veya iyondaki elementlerin yükseltgenme sayısını belirleyebilecek, Yükseltgenme sayılarındaki

Detaylı

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir.

ve denge sabitleri gibi bilgilere ulaşı şılabilir. ELEKTROANALİTİK K KİMYAK Elektrokimya: Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşmesi sonucu ortaya çıkan fiziksel ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini inceleyen bilim dalı. Elektroanalitik

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell

Ch 20 ELEKTROKİMYA: cell Ch 20 ELEKTROKİMYA: Elektrik ve kimyasal reaksiyonlar arasındaki bağlantı araştırması Elektrokimyasal reaksiyonlarda elektronlar bir türden diğerine aktarılırlar. Öğrenme amaçları ve temel beceriler: oksidasyon,indirgeme,

Detaylı

KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI

KİMYA VE ELEKTRİK KONU ANLATIMI 1 Madde - Elektrik İlişkisi Tüm maddeler elektriksel yapıya sahip taneciklerden oluşmuştur. Bu yapıdan dolayı elektrik enerjisi yardımıyla maddenin yapısında değişiklik yapılabildiği gibi, kimyasal değişimler

Detaylı

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre.

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre. 4. ELEKTROLİZ AMAÇLAR 1. Sıvı içinde elektrik akımının iletilmesini öğrenmek. 2. Bir elektroliz hücresi kullanarak bakırın elektro kimyasal eşdeğerinin bulunmasını öğrenmek. 3. Faraday kanunlarını öğrenerek

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI II DERSİ AKIMLI VE AKIMSIZ KAPLAMALAR DENEY FÖYÜ Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI HAZIRLAYAN Mutlu ġahġn Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 7 DENEYĠN ADI: ELEKTROLĠZ ĠLE BAKIR KAPLAMA DENEYĠN AMACI: ELEKTROLĠZ OLAYININ ÖĞRENĠLMESĠ VE BĠR METAL PARÇASININ BAKIR ĠLE KAPLANMASI

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER)

REDOKS TİTRASYONLARI (REDOKS POTANSİYELİ VE PİLLER) RDOKS TİTRASYONLARI (RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR) Prof. Dr. Mustafa DMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ M.DMİR(ADU) 2009-17-RDOKS POTANSİYLİ V PİLLR 1 lektriğin katılarda taşınması olayına metalik

Detaylı

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I

FİZİKSEL VE KİMYASAL TEPKİMELER I FİZİKSEL VE KİMASAL TEPKİMELER I Maddenin yapısındaki değişmeleri Fiziksel değişmeler Kimyasal değişmeler Çekirdek olayları şeklinde sınıflandırabiliriz. FİZİKSEL DEĞİŞMELER Fiziksel tepkimeler, maddenin

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M.

İYON TEPKİMELERİ. Prof. Dr. Mustafa DEMİR. (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) 03-İYON TEPKİMELERİ-KİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 M. İYN TEPKİMELERİ (Kimyasal tepkimelerin eşitlenmesi) Prof. Dr. Mustafa DEMİR 0İYN TEPKİMELERİKİMYASAL TEPKİMELERİN EŞİTLENMESİ 1 Bir kimyasal madde ısı, elektrik veya çözücü gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Korozyon tanımını hatırlayalım

Korozyon tanımını hatırlayalım 8..20 Korozyonun kimyasal ve elektrokimyasal oluşum mekanizması Korozyon tanımını hatırlayalım Korozyon tepkimeleri, çoğu metallerin termodinamik kararsızlığı sonucu (Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF KİMYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler, oldukça yorucu ve yoğun 11.sınıf kimya programını başarıyla tamamlayarak tatili hak ettiniz. LYS de 30 tane kimya sorusunun 10 tanesi 11.sınıf

Detaylı

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KİMYASAL DENKLEMLER KİMYASAL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER BASİT DENKLEM DENKLEŞTİRME DENKLEM KATSAYILARININ YORUMU ve ANLAMI REAKSİYON TİPLERİ REDOKS REAKSİYONLARI YÜKSELTGENME (ELEKTRON VERME) İNDİRGENME (ELEKTRON ALMA) REDOKS

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI

REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI 1 REDOKS REAKSİYONLARI UYGULAMALARI Ref: Enstrümantal Analiz 1. BATARYALAR Bataryalar, galvanik (veya voltaik) hücrelerin çok önemli bir uygulanma alanıdır. Elektrik, bir galvanik hücrenin çeşitli kısımlarında

Detaylı

KİMYASAL VE BİYOLOJİK YÜKSELTGENME / İNDİRGENME REAKSİYONLARI

KİMYASAL VE BİYOLOJİK YÜKSELTGENME / İNDİRGENME REAKSİYONLARI KİMYASAL VE BİYOLOJİK YÜKSELTGENME / İNDİRGENME REAKSİYONLARI Bugün yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarını bitirmeye çalışacağız. Sıradaki konumuz geçiş metalleri olacak. Geçen ders pillerin ΔE 0 ından

Detaylı

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE II Kimyasal tepkimelerde denge, sıcaklık, basınç ve denge bağıntısında yer alan maddelerin derişimlerine bağlıdır. Denge halindeki bir sistemde bu üç etkenden birini değiştirerek,

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 katot - + Cu + H 2+ SO 2-4 OH- Anot Reaksiyonu Cu - 2e - Cu 2+ E 0 = + 0,334 Anot Reaksiyonu 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - E 0 = 1,229-0,0591pH

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Şekil 1. Metal-sulu ortam ara yüzeyinde metalin kimyasal şekil değiştirmesi

Şekil 1. Metal-sulu ortam ara yüzeyinde metalin kimyasal şekil değiştirmesi 3. KOROZYONUN ELEKTROKİMYASAL TEMELLERİ 3.1. Korozyon Hücresi ve Korozyonun Oluşumu Bir malzemenin kimyasal bileşimi ve fiziksel bütünlüğü korozif bir ortamda değişir. Kimyasal korozyonda, malzeme korozif

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI

KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI TANIM KOROZYONUN ELEKTROKİMYASI Prof. Dr. Şaduman ŞEN Teknolojik öneme sahip metallerin, birkaç istisna dışında hemen hemen tümü tabiatta bileşik halinde bulunurlar. Başka bir deyişle metallerin doğanın

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre

Detaylı

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar

10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar 10. Sınıf Kimya Konuları KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE TEPKİME TÜRLERİ Kimyanın Temel Kanunları Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları Demir (II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi Kimyasal

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE Kimyasal reaksiyonlar koşullar uygun olduğunda hem ileri hem de geri yönde gerçekleşirler. Böyle tepkimelere tersinir ya da denge tepkimeleri

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz

AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz 1 AKTİVİTE KATSAYILARI Enstrümantal Analiz Bir taneciğin, aktivitesi, a M ile molar konsantrasyonu [M] arasındaki bağıntı, a M = f M [M] (1) ifadesiyle verilir. f M aktivite katsayısıdır ve birimsizdir.

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 8 DENEYİN ADI: PİL VE AKÜ DENEYİN AMACI: PİL VE AKÜLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNİN VE KİMYASAL ENERJİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN ANLAŞILMASI

Detaylı

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz)

ÇÖZELTİLERDE DENGE (Asit-Baz) ÇÖZELTİLERDE DENGE (AsitBaz) SUYUN OTOİYONİZASYONU Saf suyun elektrik akımını iletmediği bilinir, ancak çok hassas ölçü aletleriyle yapılan deneyler sonucunda suyun çok zayıf da olsa iletken olduğu tespit

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 2 KİMYASAL HESAPLAMALAR

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez. RADYOAKTİFLİK Kendiliğinden ışıma yapabilen maddelere radyoaktif maddeler denir. Radyoaktiflik çekirdek yapısıyla ilişkilidir. Radyoaktif bir atom hangi bileşiğin yapısına girerse o bileşiği radyoaktif

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

3. Kimyasal Bileşikler

3. Kimyasal Bileşikler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3. Kimyasal Bileşikler Mol kavramı ve kimyasal bileşikler Kimyasal Bileşik Formülleri (Kaba vs Molekül Formülü) Yüzde bileşimin hesaplanması Yakma analizi TOBB Ekonomi

Detaylı

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar

ÇÖZELTILERDE DENGE. Asitler ve Bazlar ÇÖZELTILERDE DENGE Asitler ve Bazlar Zayıf Asit ve Bazlar Değişik asitler için verilen ph değerlerinin farklılık gösterdiğini görürüz. Bir önceki konuda ph değerinin [H₃O + ] ile ilgili olduğunu gördük.

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Korozyon Hızı Ölçüm Metotları. Abdurrahman Asan

Korozyon Hızı Ölçüm Metotları. Abdurrahman Asan Korozyon Hızı Ölçüm Metotları Abdurrahman Asan 1 Giriş Son zamanlara değin, korozyon hızının ölçülmesi, başlıca ağırlık azalması yöntemine dayanıyordu. Bu yöntemle, korozyon hızının duyarlı olarak belirlenmesi

Detaylı

MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları)

MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları) Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı MM548 Yakıt Pilleri (Faraday Yasaları) Dr. Muhittin Bilgili 2.3 Birimler, Sabitler ve Temel Kanunlar Elektriksel Yük, q [C],

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ

Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ Serüveni 3.ÜNİTE:KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KİMYASAL TEPKİME TÜRLERİ FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZİKSEL DEĞİŞİM Beş duyu organımızla algıladığımız fiziksel özelliklerdeki

Detaylı

ELEKTROKİMYASAL KOROZYON

ELEKTROKİMYASAL KOROZYON BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü DENEY FÖYÜ ELEKTROKİMYASAL KOROZYON Prof. Dr. Deniz UZUNSOY Arş. Gör. Burak KÜÇÜKELYAS 2016-2017 Bahar Dönemi Malzeme Proses Laboratuvarı

Detaylı

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Democritus Maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da atom (Yunanca a-tomos, bölünemez ) adını vermiştir Lavoisier Gerçekleştirdiği

Detaylı

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal

BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal BÖLÜM 19 KİMYASAL TERMODİNAMİK ENTROPİ VE SERBEST ENERJİ Öğrenme Hedefleri ve Anahtar Kavramlar: Kendiliğinden, tersinir, tersinmez ve izotermal tepkime kavramlarının anlaşılması Termodinamiğin II. yasasının

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1

ÇOKLU DENGELER -1. Prof.Dr.Mustafa DEMİR ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 ÇOKLU DENGELER -1 ÇOKLU DENGE PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNDE SİSTEMATİK YAKLAŞIM Prof.Dr.Mustafa DEMİR M.DEMİR 08-ÇOKLU DENGELER-1 1 Kimyasal tepkimelerin bir çoğu, ortamda birden fazla tür olduğu ve bu türler arasında

Detaylı

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER 4.BÖLÜM: ENROPİ 1.İSEMLİ VE İSEMSİZ DEĞİŞMELER Doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İSEMLİ DEĞİŞMELER, bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden meydana

Detaylı