MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE YENĐ NESĐL AKILLI EV OTOMASYONU UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE YENĐ NESĐL AKILLI EV OTOMASYONU UYGULAMASI"

Transkript

1 YENĐ NESĐL AKILLI EV OTOMASYONU UYGULAMASI APPLICATIONS OF A NEW GENERATION OF INTELLIGENT HOME AUTOMATION Göksu GÖREL, Çankırı Karatekin Üniversitesi Arif KÜÇÜKTEPE, Çankırı Karatekin Üniversitesi ÖZET Bu çalışmada akıllı ev içerisindeki farklı elektronik cihazların kontrolünün yanısıra, ev içindeki hareketler otomatik olarak algılanmakta ve kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Akıllı Ev terimi değişken şartlara bağlı olarak bazı akıllı uygulamaları harekete geçiren özel sistemlerle geliştirilmiş, bir evi ya da bir yapıyı tanımlamak için kullanılan ifadedir. Öncelikli olarak güvenlik alınarak konfor, rahatlık ve tasarrufun bir sonuç olarak alındığı akıllı ev sistemleri artık günümüzün bir mecburiyeti olmuştur. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada otomatik gaz alarm sisteminden kartlı aydınlatma kontrolüne, güneş panelli enerji sistemlerinden GSM tabanlı uzaktan kontrollü sisteme kadar farklı sistemler bir arada gerçekleştirilmiştir. ABSTRACT In this study, various electronic devices in the control of a smart home, as well as movements within the home is automatically detected and provides user convenience. The term Smart Home, depending on variable conditions, developed a special system that activates some smart applications, an expression used to describe a house or a building. Security based primarily comfort, convenience and savings are taken as a result of today s smart home systems now has an obligation. Automatic gas alarm system of the card as applied in this study to control lighting, solar panel energy systems to GSM-based remotecontrolled system was a combination of different systems. 1

2 1. GĐRĐŞ Akilli ev prıjesi 1980 lerin başında ilk ortaya çıkan ve günümüze kadar çeşitli uygulamalar ile gelipiş gelen bir uygulamadır. Akıllı ev tanımı, bütün bu teknolojiler sayesinde ev sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, onların hayatlarını kolaylaştıran ve daha güvenli, daha konforlu ve daha tasarruflu bir yaşam sunan evler için kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen bu akıllı ev projesinde maket bir ev modeli üzerinde çalışılmıştır. Odalarda bulunan cihazlar ile sıcaklık aydınlatma ve güvenlik kontrolü yapılmaktadır. Sıcaklık kontrolünde kontrol algoritmaları esas alınarak ekonomik yönden kazanç hedeflenmiştir. Aydınlatma kontrolünde kapalı çevrim kontrolü yapılarak ışık grupları kademeli olarak sürülmüştür. Bu şekilde hem odada her noktada aynı aydınlık seviyesi yakalanmış olur hem de ekonomi yapılmış olur. Güvenlik kontrolünde ise pencerelere yerleştirilen manyetik röleler kontrol edilir. Gaz kaçaklarına karşı önlem için her odaya gaz sensörü yerleştirilir ve gaz kaçağı haber verilir. Şifreli kapı kilidi sayesinde ev güvenliği de sağlanmış olur. Şifre girmede sorun oluşursa güvenlik sistemi devreye girecektir. Bu gibi değişik akıllı uygulamalar ile konforu yaşamı daha güvenli kılacak bir şekilde insanların kullanımına sunmaktadır. 2. AKILLI EV UYGULAMALARI 2.1- LDR Devresi ile Dış Aydınlatma Sistemi 2.2- Gaz Alarm Sistemi 2.3- Hırsız Alarm Sistemi 2.4- Yangın Alarm Sistemi 2.5- Şifreli Kapı Kilidi 2.6- Güneş Paneli 2.7- Kartlı Elektrik Sistemi 2.8- Su Baskınlarına Karşı Koruma 2.9- Sese Duyarlı Cihaz Yönetimi 2.10-Telefonla Cihaz Yönetimi 2.11-Uzaktan Kumanda ile Đç Aydınlatma Sistemi 2.1- LDR DEVRESĐ ĐLE DIŞ AYDINLATMA SĐSTEMĐ Optik Transduser gurubuna giren foto dirençlere daha yaygın olarak LDR (Light Dependet Resistance) denir. Ortamdaki ışık şiddetine karşı direnç değerinde değişim gösterir. Direnç değeri aydınlıkta azalan, karanlıkta ise artan elemana foto direnç denir.tam aydınlıkta (üzerine güneş ışığı düşüyorken) direnç değeri 5-10 Ω değerine kadar düşerken (nerdeyse tam iletken durumu) tam karanlıkta 200 MΩ gibi yüksek direnç gösterir. Bu özelliği sayesinde ışık değişimi ile kontrol edilmek istenilen tüm devrelerde kullanabilir. [9] 2

3 MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE 2.2-GAZ ALARM SĐSTEMĐ Gaz alarm cihazı, doğalgaz, LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) havagazı kaçağı durumunda alarm vermesi için ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sabit bir yere kurulan ve sürekli çalışan elektrikli bir alarm cihazıdır. Röle çıkışı sayesinde alarm durumunda aspiratör, siren, gaz kesici valf gibi cihazlara otomatik anahtarlama yapar. [12] Şekil 1. Gaz alarm devresi elektronik kartı 2.3-HIRSIZ ALARM SĐSTEMĐ Alarm sistemi, hırsızlık, gasp, soygun, tehdit, haneye tecavüz, yangın, sağlık sorunu gibi durumlarda başkalarını sizin yardımına çağıran elektronik çözüm paketidir. Ev veya işyerinizin konumuna, isteklerinize, içerideki yaşama tarzınıza ve bütçenize uygun olarak, tamamen size özel seçilmiş elektronik parçaların birbirleriyle entegre edilmesiyle oluşur. Đstenmeyen durumu algılar ve alarm verir. Alarm verdiği zaman sirenle, ışıkla, otomatik telefon bağlantısıyla çevreye ve gerekli yerlere haber iletilir. [1] Şekil 2. Lazerli hırsız alarm devresi elektronik kartı 2.4-YANGIN ALARM SĐSTEMĐ Temiz hava şartlarında foto-diyotun üzerine ışık düşmez ve dedektör düşük seviyeli bir analog sinyal üretir. Duman, dedektörün algılama hücresinin içerisine girip ışığın foto-diyot üzerine yansımasına neden olduğunda analog sinyal seviyesi artar. Bu sinyal elektronik devre tarafından işlenerek bir dijital sinyale dönüştürülür ve aynen iyonizasyon duman dedektöründe olduğu şekilde kontrol paneline iletilir; değerlendirme, kontrol ve alarm işlemleri başlatılır. Optik duman dedektörünün dış görünüşü iyonizasyon duman dedektörü ile aynıdır. Alarm esnasında kırmızı yanan LED lambasının normal durumunda renksiz ve şeffaf olmasıyla belirlenir. [2] 3

4 2.5-ŞĐFRELĐ KAPI KĐLĐDĐ Bu sistem sayesinde ev güvenliği sağlanır. Şifreyi bilmeyen bir kişi şifreyi üç defa yanlış girerse alarm devreye girer ve kapı doğru şifre girilene kadar açılamaz. 4 haneli bir şifre, önceden belirlenmiş ve tuş takımından bu şifre girildiğinde röleye bağlı bir yükün çalıştırılması amaçlanmıştır. Devre şöyle çalışır: Đlk enerji verildiğinde kırmızı led yanar ve röle kapalıdır. Doğru şifre girilme süresine kadar devre bu durumda bekler. Tuş takımından doğru şifre rakamları sıra ile tuşlanıp AÇ butonu tuşlandığında, röle çeker ve yeşil led yanar. Bu durumun ardından herhangi bir tuşa basıldığında, röle tekrar kapanır ve kırmızı led yanar. Devre için belirlenen şifre istenildiği zaman değiştirilebilir. [9] 2.6-GÜNEŞ PANELĐ Güneş pilleri algıladıkları ışın enerjisinden eşit sayıda pozitif ve negatif yükler oluşturarak güneş enerjisini direkt olarak kullanılabilir faydalı elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Oluşturulan pozitif ve negatif yükler fotovoltaj ve fotoakım meydana getirmek üzere ayrıştırılırlar. Negatif (elektronlar) ve pozitif (delikler) yükleri ayrıştırmak için en uygun malzemeler Silikon, Bakır-Kadmium Sülfat ve Galyum-Arsenit gibi yarıiletkenler olup, fotovoltaj güneş pillerinin üretiminde en fazla bunlar kullanılırlar. Silikon en yaygın kullanılan yarı iletken malzemedir.[8] Bu yarı iletken malzemeler tarafından üretilen güç dönüştürücüler ve akü grupları sayesinde kullanıcılara sunulur. Kendi enerjisini kendisi üreten akıllı evlerde yüksek bir kullanım potansiyeli mevcuttur. Güneş pilinin en basite indirgenmiş eşdeğer devresi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. [3] Şekil 3. Güneş pilinin en basite indirgenmiş eşdeğer devresi [3] 2.7-KARTLI ELEKTRĐK SĐSTEMĐ Bu sistem sayesinde elektrik cihazlarının iletime geçmesini sağlar.kartlı sitem sayesin de hem elektronik sistemlerin güvenliği hem de kişilerin evede olmadıkları durumda olası bir kaza anında ilk mudehaleyi sağlamış olunur. [5] 4

5 Çalışma prensibi: 1- Kartı yuvaya taktığımız anda elektrik iletime geçer. 2- Kartı yuvadan çıkardığımız anda 10 saniye sonra elektrik devre dışı kalır. 2.8-SU BASKINLARINI KARŞI KORUMA DEVRESĐ Bu elektronik devre su baskını gibi durumlar söz konusu olduğunda ev içinde gerekli alarmlar verilerek yaşayanlar durumdan haberdar edilir. Sonraki adın ise evin içindeki pompa sayesinde içeriye gelen suyu dışarıya aktarır. [4] 2.9-SESE DUYARLI CĐHAZ YÖNTEMĐ Evimizin içindeki herhangi bir yerden yaşantımızı kolaylaştıran cihazları kolaylıkla kontrol edebiliriz. Bu kontrol uygulaması basit bir ses kontrollü anahtar devresidir. Elektronik devre çevre elemanlarından oluşan kaskad bağlı kuvvetlendirici devresi hoparlörden gelen işareti kuvvetlendirmek ve AC işareti doğrultucu ve süzücü devreye iletmek için kullanılır. Devredeki hoparlör ise ses dalgalarını elektrik işaretine çeviren bir mikrofon gibi davranır. Şekil 4. Ses kontrol devresi tasarımı 2.10-TELEFONLA CĐHAZ YÖNETĐMĐ Günümüzde akıllı evler için tasarlanan ev otomasyon ürünleri hızla yaygınlaşıyor. Daha güvenli ve konforlu bir yaşam sağlayan bu ürünler sayesinde, dünyanın herhangi bir yerinden evdeki cihazlara kumanda etmek mümkün olabiliyor. Telefon şebekesi aracılığıyla evdeki lamba, ısıtıcı, fırın, klima, bilgisayar gibi cihazlar uzaktan kolayca çalıştırılabiliyor. PIC mikro denetleyici kullanılarak tasarlanan elektronik devre filtre destekli olduğundan yetkisiz kişilere karşı güvenli bir yapıya sahip. Diğer bir özellik devre bağlantıları optik ve manyetik olarak telefon hattından yalıtılmış olduğundan elektriksel olarak emniyetlidir. Bu proje gibi deneysel çalışmalar ve ev içi cihaz kontrol uygulamaları yapılabilir. [7] 2.11-UZAKTAN KUMANDALI AYDINLATMA SĐSTEMĐ Farklı kullanıcıların farklı aydınlatma gereksinimleri olacaktır. Aydınlatmanın kullanıcı tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilebilmesi önemlidir. Kablolu anahtarlara bir alternatif olarak kablosuz uzaktan kumandalı kontrol üniteleri kullanılabilir. Bu özellik, kullanıcı hedeflerinin bir gün içinde değişmesi ile aydınlatma gereksinimlerinin muhtemelen birkaç kez değiştiği ofis ve toplantı odaları için uygulanır. Tavana monte edilmiş bir sensör ve elde tutulan 5

6 veya duvara monte edilebilen bir uzaktan kumanda, armatür gruplarının anahtarlama ve kısılmalarında kullanılır.[9] 3. SONUÇ Şekil 5. Tasarımı yapılan akılı ev Akıllı ev teknolojileri sayesinde insanlara sahip olduklarından daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve bunların sonucu olarak daha fazla huzur sağlanmaktadır. Yapılan bu uygulamalı çalışmada yukarıda bahsedilen 11 gelişmiş teknoloji hazırlanan maket akıllı ev içerisinde kullanıldı. Elde edilen verilere göre farklı teknolojiler rahatlıkla ve bir arada kullanılabilldiği sonucuna varıldı. Teknoloji olarak adlandırılan ve insanların değişik alanlarda değişik ihtiyaçlarına çözüm getirmesi beklenilen çalışmalar tek bir merkezde birleştirildi. Kafa karıştıran çoğu bilimsel gelişme basite indirgenerek olası sorunlara karşı basitçe nasıl çözüm getireceği sonucuna varıldı. Böylece insanlar bir taraftan huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirken, diğer taraftan da güvenliklerinin kendi denetimleri altında olmaları sağlandı. Günümüzde yavaşça yaygınlaşmaya başlayan akıllı evler, tasarruf noktasında günümüzn enerji ihtiyaçlarına bir miktarda olsun yanıt verir hale gelmelidir. KAYNAKÇA [1] Alarm Sistemleri, WSS Elektronik Güvenlik Ve Danışmanlık Hizmetleri [2] Akıllı Yangın Algılama Ve Alarm Sistemleri, XP95 [3] Altaş Đ H, Fotovoltaj Güneş Pilleri: Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri, Enerji, Elektrik, Elektromekanik-3e, Nisan 1998, Sayı 47, Sayfa:66, Bilesim yayıncılık AŞ, Đstanbul [4] Celalettin KÜÇÜKBAKIRICI Yüksek Lisans Tezi Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı [5] Çelikel E, Kardaş G, Akıllı kart mobil ortam destekli asimetrik şifreleme sistemi ile istemci sunucu mimarisinde güvenli bir iletişim platformu tasarımı Ege Üniversitesi, UBE [6] Çakır O, KTÜ-Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü End. Kontrol Uygulamaları [7] Erol Y, Telefonla Uzaktan Cihaz Kontrol Bilim ve Teknik Dergisi, nisan, 2008 [8] Güğül G N, Sarıtaş M, Akıllı ev sistemleri ve uygulamaları Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 25, Yıl 2011 [9] Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin Güçlendirilmesi projesi, Bilişim Teknolojileri, Sensör ve Transdüser, Ankara, 2007 [10] Işılak A H, Baydere Ş, Kablosuz duyarga ağları ile engelli insanlar için akıllı ev uygulamaları Yeditepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü [11] Đnce M C, Gürsu B, Eviricilerin Harmonik Eliminasyonunda Optimum Anahtarlama Açılarının Genetik Algoritmalar Đle Elde Edilmesi, F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi [12] Tork Control Valves, Gaz Alarm Cihazının Kullanımı 6

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ

JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ JSB FX6000 SERİSİ INTELLIGENT ADRESLİ TİP YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ FX6000 uygulayıcılar ve bina kullanıcıları tarafından özellikle talep edilen kolay kurulum ve kullanım özellikleri olan ve ayrıca

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MOBOTIX MOBOTIX. Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu TR 6/12. Tam Panorama görüntüsü.

MOBOTIX MOBOTIX. Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu TR 6/12. Tam Panorama görüntüsü. TR 6/12 Hemispheric IP Video Kapı İstasyonu The HiRes Video Company 180 Daha genel görüş. Daha çok güvenlik. Tam Panorama görüntüsü hemisferik teknolojisi sayesinde duvardanduvara ve tavandan tabana Sesli

Detaylı

www.protek.gen.tr Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

www.protek.gen.tr Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. Protek Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd. Şti. www.protek.gen.tr FİRMAMIZ PROTEK Mühendislik ve Teknolojik Sistemler San. Tic. Ltd Şti. 2005 yılında, Gökhan AKTAŞ ve Yasin ÖZEL kurucu ortaklığında

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ KEŞFİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde akıllı ev çözümleri Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde 60 yıldan fazla süredir bizi diğerlerinden farklı kılan değerlerimiz, deneyimimiz, teknolojik kalitemiz

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

Yangın algılama ve alarm sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi ozcan.ugurlu@emo.org.tr 21.02.2015 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada

Detaylı

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde

Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde akıllı ev çözümleri Vimar otomasyon sistemleri tüm gereksinimlerinize yanıt verir. Kolay bir şekilde 60 yıldan fazla süredir bizi diğerlerinden farklı kılan değerlerimiz, deneyimimiz, teknolojik kalitemiz

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ Sayfa 1

TUNA ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ Sayfa 1 YOLCU VE BAGAJ KONTROLÜNÜN YASAL DAYANAĞI Ülkemizde Özel Güvenlik görevlilerine arama yetkisi veren Kanun ve Yönetmelikler şunlardır; 26.06.2004 Tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5188

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.d-sistem.com.tr D SİSTEM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER Hakkımızda FM200 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri CO₂ Gazlı Söndürme Sistemleri Inert Gazlı Söndürme Sistemleri NOVEC 1230 Söndürme Sistemleri

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI

YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI YANGIN ALGILAMA VE UYARMA SİSTEMLERİNİN YANGIN BAZLI ACİL DURUM KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK KULLANILMASI Özcan UĞURLU Mavili Elektronik Tic. ve San. A.Ş. ozcanugurlu@mavigard.com ÖZET Yangın algılama

Detaylı

Binanızı nasıl akıllı bir hale getirirsiniz. Merten KNX

Binanızı nasıl akıllı bir hale getirirsiniz. Merten KNX Binanızı nasıl akıllı bir hale getirirsiniz Merten KNX Bina fonksiyonlarını kolayca, ekonomik ve esnek bir şekilde kontrol edin Merten KNX 2 Tüm taleplerinizi tek bir çatı altında toplamanız mümkün mü?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı