Mesleki Terminoloji. llı Kart. (Smart Card) Teknolojisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "0113841 Mesleki Terminoloji. llı Kart. (Smart Card) Teknolojisi"

Transkript

1 Mesleki Terminoloji llı Kart (Smart Card) Teknolojisi Yard.. Doç.. Dr. A. Tevfik İNAN Bilgisayar MühendisliM hendisliği i BölümüB (2012/1 Dönemi) 1

2 llı Kart Nedir? İçinde bir işlemci i ve/veya bellek birimi bulunduran, bir okuyucu ile eşlee leştiği zaman farklı uygulamalar için i in gerekli işlem i gücüne sahip olabilen, plastik bir karttır. r. Kontrollü erişim im sağlayabilme özelliği sayesinde kişisel isel veya ticari bilgilerin uygun (yetkili) kişiler iler tarafından görülebilmesini sağlar. Veri taşı şıma, taşı şınınan nan verinin güvenlig venliği i ve taşı şıma kolaylıklar kları nedeni ile her geçen en gün çeştilenen ve daha yaygın n olarak kullanılan lan bir teknolojidir. 3 llı Kartın n Genel Yapısı llı kartın n genel yapısı incelendiğinde inde genel olarak bir bilgisayar sisteminde olan temel parçalar aları (daha düşük d k hız h z ve kapasitelerde olmak kaydı ile) bünyesinde barınd ndırdığı görülür. r. Kredi kartı veya SIM kartı büyüklüğünde, Küçük k işlem i hacimli gömülüg bir işlemci (8-bit işlemci i ve 5 MHz hızdan başlar) Bellek (4 Kb RAM, 16 Kb EEPROM, 64 Kb ROM dan başlar) Güvenli bir yapı (tamper- resistant) Ucuz sahip olma maliyeti (3-5 Euro) 4 2

3 Sahip Olduğu u Donanım CPU Veri işleme, i şifreleme algoritmalarını ve uygulamalarda tanıml mlı kuralları çalıştırmak ROM (flash EEPROM) Kart üzerindeki işletim i sistemini barınd ndırmak RAM Veriyi geçici süreli s saklamak EEPROM Kullanım m amacına bağlı olarak değişkenlik gösterebilen g (kart sahibinin bilgileri, şifreler ve yapılan işlem i detayları gibi) türde t bilgileri saklamak Co-Processor Şifreleme işlemlerinin i daha hızlh zlı yürütülmesini sağlamak Internal Bus Tüm m birimler arasındaki veri/adres/kontrol haberleşmesini sağlamak Dedicated HW security Kart üzerinde yer alan uygulama yazılımı veya kart üzerinde saklı bulunan bilgilere fiziksel veya mantıksal saldırılar lar ile erişilmesini ilmesini (ele geçirilmesini) engelleyen ek donanım özellikleri 5 Kısa Tarihçe İlk akıll llı kart uygulaması Fransadaki haberleşme ve bankacılık k sektörelerindeki dolandırıcılık/sahtekarl k/sahtekarlık k (fraud) faaliyetlerinin ortaya çıkardığı aşırı maliyet ile savaşabilmek abilmek için in Motorola firmasının n 1979 da ilk tek yonga mikro denetleyiciyili (single chipmicrocontroller) banka kartlarını Fransız z bankaları için in üretmesi ile başlar lere gelindiğinde inde biri haberleşme sektörü için in seri bellekli entegre devre (serial memory IC), diğeri ise bankacılık k uygulamaları için in daha üstün n güvenlik g özellikli mikro kontrolcü bulunduran devre (MCU-Micro Micro Controller Unit - CPU, RAM, ROM, EEPROM, I/O birimleri barınd ndırır.) r.) olmak üzere iki tip kullanılmaya lmaya başland landı. llı kartların n evrimi kişisel isel bilgisayarlarınkine (PC) çok benzemektedir. Ancak günümüzdeki g kartların n işlem i güçg üçleri, 1980 lerdeki kişisel isel bilgisayar sistemlerinin işlem i güçg üçlerinin oldukça ötesindedir. 6 3

4 Kart Tipleri Bellekli Mikroişlemcili (Memory vs. Microprocessor) Bellek kartları bir disket veya USB bellek biriminin yaptığı gibi (ancak ek güvenlik g seçenekleri enekleri ile) veri depolama imkanı sağlarken, üzerinde mikro kontrolcü veya mikro işlemci olanlar küçük üçük k bir bilgisayar sistemi gibi, sahip oldukları bellek, güvenlik g özellikli depolama alanı,, G/Ç birimleri ve işletim i sistemini kullanarak çok çeşitli işlemler i yapabilir. Temaslı-Temass Temassız z (Contact vs. Contactless) llı kartlar temaslı ve temassız z olarak iki cinstir. Temaslı olanlar bir kart okuyucu biriminin içine i ine kartın n sokulması ve okuyucu ile fiziksel temasın n sağlanmas lanması prensibine göre g çalışırken, kontaksız z olanlar, kart içine i ine gömülmg lmüş minik bir anten sayesinde okuyucuya fiziksel temas sağlanmadan kullanılabilirler. labilirler. Bazı kartlarda her iki teknolojide birlikte bulunabilir. Bunlara melez (hybrid) kartlarda denir. 7 llı Kart Yazılımlar mları Geleneksel llı Kartlar Tek kart = tek işlev i Yazılım, ROM üzerinde ve güncelleme g mümkm mkün n değil Kart üreticisi tarafından üretilmiş tescilli (propietary) yazılım m kullanılıyor C veya assembly ile kod üretiliyor. Modern llı Kartlar (Java Card, MultOS) Bilginin kontrollü şekilde paylaşı şılması ile birden fazla uygulama tek kart üzerinde çalışabiliyor. Sonradan uygulama (cardlets) yükleme y imkanı var. Yazılım m Java ile üretiliyor (bir Java alt kümesi k kullanılır) Yazılım çoğu u zaman kart üreticisinden bağı ğımsız z olarak hazırlan rlanıyor. 8 4

5 Kart Üzerindeki Yazılımlar İşletim sistemi (Card OS) Native OS: işletim sistemi ve kart üzerine yüklenmiy klenmiş uygulama birbirleri ile sıkıs biçimde imde eşlenmie lenmiştir. Open OS (Java Card of MULTOS): Uygulamalar kullanılan lan bir API sayesinde işletim i sisteminden ayrılm lmıştır. Böylece B uygulamalar işletim i sisteminden bağı ğımsız z olarak geliştirilebilir. Bu türde, t sistem içindeki i indeki senkronizasyonun güvenlig venliği, i, işletim i sistemi ve uygulamaları birbirinden ayıran bir firewall tarafından sağlanmaktad lanmaktadır. Uygulamaların n yüklenmesi, y çalıştırılması ve yönetilmesi y için i in işletim i sistemi aşağıa ğıdaki görevleri g yerine getirmelidir. Kart üzerinde yer alacak bir veya daha fazla uygulamayı kontrol etmek Seri terminal bağlant lantısı üzerinden yapılan iki yönly nlü veri aktarımı Çalışmanın n kontrolü ve komutların n işlenmesi i Veri erişiminin iminin korunması Bellek yönetimi y Dosya yönetimi y Şifreleme algoritmalarının n yönetimi y ve çalıştırılması Uygulama yazılımlar mları Bir uygulamanın n gereği i olarak yazılm lmış programlardır. r. Bir kart üzerinde birden fazla uygulama desteklenmesi mümkm mkündür. 9 Güvenlik?? llı kartlar finansal bilgilerin saklanması için in kullanılan lan depolama çözümlerinin hepsinden daha fazla güvenlik g ve mahremiyet sağlar. Bu kapsamda özel anhtralar (private key), hesap numaraları, şifreler ve kişisel isel bilgiler gibi değerli erli verinin saklanması için in son derece elverişli li bir ortamdır. r. Özellikle sahip olduğu u hesaplama kabiliyetini kullanarak kendi üzerinde (başkalar kalarına açık a etmeden) açık a k veya kapalı anahtar şifreleme yapabilmektedir. Kart sahibinin onaylanması PIN ve/veya biometrik işlemler ile sağlanarak üstün n güvenlik g hizmeti verilebilmektedir. 10 5

6 Çoklu Uygulama Desteği Farklı işler için i in kullanılan lan çok sayıdaki kartın n fonksiyonelliği yazılım m olarak tek bir kart üzerinde toplanarak taşı şınması gereken kart sayısı azaltılmaktad lmaktadır. Sonradan karta yüklenebilen y yazılımlar (cardlets) çok büyük b esenklik sağlamak ile bilrlikte bazı güvenlik tehditleri de oluşturabilir. Kotü amaçlı yazılım; Kart üzerindeki önemli veriyi bozabilir, değiştirebilir (integrity) Hassas verinin dışd ışarı çıkmasına neden olabilir. (confidentiality) Kart üzerindeki diğer uygulamaların n hatalı çalışmasına neden olabilir (availability) Uygulamaların n sayısal sal imza ile imzalanmış olmaları o yazılımın menşei ei hakkında bir bilgi sağlamak ile birlikte onun zararasız olduğunu unu garanti eden bir güvenlik g önlemi değildir. (Bu durum web appletleri gibi uygulamalar için i in de böyledir.) b 11 Standartları Nedir? ISO 7816 Temaslı akıll llı kart standarını belirler. Kartın n fiziksel yapısı, boyutları,, temas elemanlarının n yeri, iletişim im protokolü,, değiş-toku tokuş için in kullanılmas lması gerken komut kümesi, k uygulamaları belirlemek için i in kullanılan lan kimlik sistemi (application identifier systems) ve veri elemanları ile ilgilidir. ISO Temassız z akıll llı kart standardını belirler Fiziksel kart özellikleri, kullanılan lan radyo frekans gücüg ve sinyal karış ışmaları,, başlat latılma lma (initialization) çarpışma önleyici (anti-collision) ve iletim protokollerini belirler. Sistem MHz frekansını kullanarak 10 cm kadar bir uzaklıktan ktan temassız z işlem i yapılmas lmasına imkan vermektedir. A ve B olmak üzere iki tipi vardır. r. ISO A en yaygın n kullanılan lan tipdir. Veri aktarım m hızıh nispeten düşüktd ktür. ISO B Özllikle bankacılık k uygulamalarında tercih edilen tipdir. Daha yüksek veri iletim hızına h sahip olması nedeni ile biometrik ve benzeri türde t yoğun bilgi aktarılmas lması gerektiği i durumlarda tercih edilmektedir. ISO Benzers şekilde MHz teknolojisini kullanmak ile birlikte daha geniş bir alandan okunabilme özelliğine ine sahiptir. Bu özeliği i nedeni ile yüksek trafige maruz kalan erişim im kontrolü uygulamarı için in tercih edilmektedir. Proximity (Yakınl nlık) Bu bazen temassız özelliğinden inden ötürü ISO14443 veya daha eskiden erişim im kontrolü amacıyla kullanılan lan 125 khz teknolojisini ifade etmek üzere kullanılan lan bir terimdir. 125 khz proximity smart olarak adlandırılabilecek labilecek bir teknoloji olmadığı gibi ISO tarafından standarda bağlanmam lanmamış,, kart ve okuyucusunun ayni firmanın n tescilli (proprietary) ürünü olmasının n gerekli olduğu u durumları ifade etmektedir. NFC operates at MHz and transfers data at up to 424 Kbits/second. 12 6

7 Temassız z Teknolojinin Artılar ları Temassız z teknolojinin, temaslı veya 125 khz ile çalışan proximity card teknolojisine göre g üstün n olduğu u noktalar şöyle özetlenebilir. 1. Uygunluk (Convenience): Temassız z teknolojide kartı nereye ve hangi yönde y sokmak gerektiği, i, sürtemek s gerekiyor ise hangi hızda h bunu yapmak gerektiği i konusunda endişe e edilmesi gerekmez. 2. Düşük k Bakım/Garanti (Less Maintenance/Warranty): Temassız z kartların n hareketli bir parças ası olmaması nedeni ile bozulma, temas etmemesi nedeni ile aşıa şınma gibi problemeri yoktur. Ömür boyu garanti kapsamındad ndadır. 3. Yüksek Güvenlik G (Higher Security): Temassız z kartlar veri iletimi yapmadan önce birbirlerinin kimliklerini denetler (authentication). Bu kimlik denetleme işlemi i üç yönlü (three-way) bir işlem i olup, saklı anahtar (secret key) açık a k edilmeden, bir kıyım k m (hash) fonksiyonu ile şifreli olarak gerçekle ekleştirilir. 4. Geniş Bellek (Large Memory): Temassız z kartların n bellek kapasiteleri proximity karlardan yüzlerce y kat fazla olabildiği i gibi veri hesaplama (computation) kabiliyetleri de vardır. r. 13 Temassız z Teknolojinin Artılar ları (devam) 5. Geliştirilmi tirilmiş Gizlilik (Enhanced Privacy): Son derece fazla yer kapyabilen biometric şablonlar kullanılarak larak özel bilgilerin mahremiyeti garanti altına alınabilir. 6. Çeşitli Kart Biçimler imler (Versatile Form Factors): Temaslı kartlarda olduğunun unun aksine, bunlar amaca uygun farklı şekillerde kimlik belirleme (credential) teknolojilerinde kullanılabilirler. labilirler. Anahtar, saat, hatta cama yapısabilen etiketler temassız z kimlik belirleme amaçlı olarak kullanılabilir. labilir. 7. Çoklu Uygulama (Multiple Applications): Temassız z kart taşı şımak farklı amaçlar için i in kullanılan lan pekçok kartı taşı şımak gibidir. Birden fazla uygulama için i in aynı kartı kullanmak mümkündür. Geçiş kontrolünden, nden, nakit ödeme, ön ödeme, ulaşı şım m vb. amaçlar için i in tek kart yeterli olabilir. Ek ihtiyaçlara bağlı olarak uygulamaların n sayısı da arttırılabilir. 8. İleriye Yönelik Y Koruma (Future Protection): Temassız kart teknolojisi manyetik ve proximity kart teknolojisinin yerini almış ıştır. Bu teknolojinin seçilmesi zamanı geçmil milş teknolojilerin kullanımının önüne ne geçece eceği i gibi sistemin genişletilebilir olması nedeni ile yapılan yartırımın n da ileride korunabilir olmasına imkan verecektir. 14 7

8 Kullan at Doldurulabilir (Disposable vs Reloadable) Günümüzde kullan-at at (disposable) ve tekrar doldurulabilir (reloadable) olarak adlandırılan kartlar kullanılmaktad lmaktadır. Kullan at kartlar: Tek bir amaç için in kullanılabilen, labilen, işi i bittiğinde inde atılabilen (hatta bazılar ları tarafından kolleksiyon amacıyla saklanan) türde t kartlardır. r. Birkaç biniş imkanı tanıyan ulaşı şım m kartları, ön ödeme ile alınarak para yerine kullanılabilen, labilen, kredisi tükendit kendiğinde inde degeri kalmayan kartlar (telefon kartları,, fotokopi makinaları için in kartlar vb.) Doldurulabilir kartlar: Para çekmek/yatırmak, elektronik cüzdan, kimlik, sağlık k ile ilgili işlemler i vb. için i in kullanılan lan türde t üzerinde farklı uygulamaların n yer aldığı kartlar olarak karşı şımıza çıkmaktadır. Özellikle ulaşı şım, elektronik cüzdan c vb uygulamalarda üzerine yeniden kredi (para) yüklenmek y kaydı ile tekrar tekrar kullanılabilir labilir olması kullanıcılar lar tarafından daha çok tercih edilmesine de imkan vermektedir. 15 llı Kart Manyetik Kart (Smart vs Magnetic Stripe) llı Kart Mahremiyet ve güvenlig venliğin in ön n planda olduğu u uygulamaların n vazgeçilmez parças asıdır. Üzerindeki işlem i ve şifreleme kabiliyeti sayesinde taşı şıdığıığı bilgiye sadece yetkilendirilmiş arayüzler tarafından erişilmesine ilmesine izin verdiği i için i in kartı verenin geçerli erli bir kurum olup olmadığı ığı,, kart üzerindeki bilgilerin bir sahtecilik ile değiştirilip değiştirilmedi tirilmediği i kontrol altında tutulabilir. Bir smart card 4KB-256MB veriyi güvenlig venliği i tehdit etmeksizin saklayabilir, veri güncellenmesi (yetkiler dahilinde) mümkm mkündür. Örneğin sağlık k kayıtlar tları,, var olan alerji vb kornik hastalıklar, kullanılan lan ilaçlar, lar, görüntg ntüleme ve tahlil sonuçlar ları vb. bilgi farklı erişim im seviyelerindekiler tarafından görülebilir, g üzerinde değişiklik iklik yapılabilir (kimin tarafından yapıld ldığına dair bilgileri saklamak kaydıyla). yla). Sağlanan değişik ik fonksiyonlar sayesinde uzerindeki bilgileri kullanarak olası bürokrasi ve kagıt t işlemini i ortadan kaldırmak, servis kalitesini yükseltmek y mümkm mkündür. Denetleme (audit) ve yapılan erişimlerin imlerin raporlama özelliği i vardır. r. Kapalı çevrim okuyucular ile üzerinde yer alan bilgilere erişim im mümkm mkündür. Birden falza uygulama birbirinin çalışmasını etkilemeden/engellemeden aynı kart üzerinde çalışabilir. Benzer şekilde kart üzerinde bulunan uygulamalar etkilenmeden var olanlar silinebilir veya yenileri karta yüklenebilir. y Manyetik Kart Veri güvenlig venliği i son derece zayıft ftır. Bilginin çalınması ve kartın çoğaltılması için in 25$ lık cihazlar yeterli olmaktadır. Sınırlı kapasitede (2KB), sonradan içerii eriği i değiştirilemeyen bir depolama alnı vardır. r. En alt düzeyde d fonksiyonelliğe e sahiptir. Veri ve uygulamalara erişebilmek ebilmek için i in sürekli s bağlı olması (online) gereklidir Son 30 yıl y l içinde i inde çok yaygın n kullanılm lmış bir teknoloji olmak ile birlikte artık k pazar payını kayıp p etmektedir. 16 8

9 Smart Card Magnetic Strip Card 17 llı Kart Teknik Özellikleri 18 9

10 Ürünler MIFARE, Philips tarafından MHz temassız z teknoloji ile üretilmiş en yaygın n chipset tir. tir. ISO uyumludur. DESFire, MIFARE ailesi içindeki i indeki en üst chip settir. Government Smart Card Interoperability Specification (GSC-IS) uyumludur. MIFARE DESFire EV1 kullanılan lan haberleşme (air interface) ve şifreleme metodları açısından açık a k dünya d standardıdır. r. ISO / IEC A uyumlu olup optional ISO / IEC komut setini desteklemeketdir. MIFARE DESFire EV1 28 kadar farklı uygulama, uygulama başı şına 32 dosya saklayabilir.. Dosya boyutlarının yaratım m sırass rasında belirlenebilir olması sayesinde çok esnek ve her iş için in uygun bir çözümd mdür. my-d, Infineon Technologies tarafından MHz temassız teknoloji ile üretilmiş bir chipsettir. Kullanılan lan ileri güvenlik g algortimaları sayesinde ISO uyumlu kartlar arasında lider konumdadır. iclass, HID Corporation tarafından ISO uyumlu MHz temassız z teknoloji kullanılarak larak oluşturulmu turulmuş özel (propriarity) ürün n ailesidir. 19 Dış Dünya İle Haberleşme? llı kart ve onu okumak ile görevli g olan cihaz (Card Accepting Device- CAD) APDU (Application Protocol Data Units) adı verilen küçük üçük k veri paketleri kullanarak haberleşirler. llı kart ve CAD areasında kullanılan lan karşı şılıklı (mutual) kimlik belirleme (authentication) protokolü sayesinde uçlar u birbirlerinin kim olduğunu unu tespti edebilirler. Kart rasgele (random) bir sayı üreterek bunu CAD a a yollar, CAD yollanan sayıyı paylaşı şılan anhta(public-key) ile şifreler ve karta yollar. Kart kendi üzerindeki şifrelenen mesajı çözer ve elde edilen deger ilk yollanan sayı aynı ise iki taraf birbirini tanımış ış,, böylece b bağlant lantı sağlanm lanmış olur. Bağlant lantı tesis edildikten sonra her ikisi arasında tüm t m mesajlar bir mesaj doğrulama kodu ile kimlik denetiminden geçirilir. Bu doğrulama kodu, şifreleme anahtarı ve rasgele bir sayı kullanılarak larak yollanacak veri üzerinden elde edilmektedir. Veri yol boyunca (hata nedeni veya aradaki a kötü amaçlı müdahale ile) bir değişikli ikliğe e ugrayacak olursa mesajın yeniden yollanması gerekecektir. Alternatif olarak kart üzerindeki bellek kapasitesi ve işlem i gücüne g bağlı olarak veri bir sayısal sal imza ile de kontrol edilebilir. Bunun için i in simetrik çalışan DES (Data Encryption Standard), 3DES (triple DES) ve açık a anahtarlı RSA (Rivest-Shamir Shamir-Adleman's algorithm) kullanılarak larak 56, 168, ve 1024 bit uzunluğunda unda anahtarlar kullanılarak larak güvenlig venliğin in arttırılmas lması mümkündür. (Hiçbir güvenlik g sistemi kırılamaz k nitelikte değlidir. Bunun için in ne kadar zaman ve ne kadar işlem i gücüg harcanması gerektiği i ve bunun sonucunda elde edilecek olan kazancın n ne olacağı önemlidir.) 20 10

11 Kullanılan lan Şifreleme Algortimaları DES, gizli bilginin korunması için in geliştirilmi tirilmiş güçlü bir şifreleme algortimasıdır. r. National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından geliştirilmi tirilmiş,, açık, a ucuz yaygın n kullanıml mlı ve çok güvenlidir. g Triple DES, DES den daha yavaş olmak ile birlikte daha uzun anahtar kullanılmas lması ve üç defa şifreleme yapılmas lması sayesinde milyarlarca defa daha güçg üçlü bir şifreleme imkanı sunar. DES tabanlı,, açık a k ve kendini ispatlamış bir algortimadır. r. AES (Advanced Encryption Standard), simetrik anahtar şifreleme standardıdır. r. AES, DES den yavaş,, Triple DES den hızlıdır. AES-128 (128 bit key) çok gizli bilgilerin korunması için in kullanılan lan ilk halka açık, a National Security Agency tarafından onaylanmış algoritmadır. r. 21 Şifreleme ile Sağlanan GüvenliG venliğin in Önemli Olduğu u Alanlar PC ve AğA kullanıcılar ları için in güvenli g bağlant lantı ve kimlik tespiti (doğru kişi i olduğunun unun anlaşı şılabilmesi için i in PIN kullanımı) Güvenli B2B ve B2C e-ticaret e uygulamaları için in Bankacılık/e k/e-cüzdan vb ödeme sistemi Sadakat (Loyalty) ve promosyon Erişim im Kontrolü Veri saklama Kimlik Bilet (ulaşı şım) Park ve otoyol geçiş ücreti ödeme Sayısal sertifikaların, sicil, kimlik ve şifre bilgilerinin saklanması için in Hasas nitelikteki verinin şifrelenmesi içini in 22 11

12 Yapılan Saldırılar lar Kart üzerinde yer alan tüm t m veri ve şifrelerin EEPROM üzerinde saklandığı bilindiğine ine göre g beklenmedik bir gerilimin uygulanması sonucunda bu bilgilerin tahrip edilmesi, değiştirilmesi mümkm mkün n olabilmektedir. (veya kart üzerinde çalışan programın n doğru çalışması engellenerek bazı bilgilerin elde edilmesine yönelik y salsırılar lar olabilir.) Bu nedenle kart üzerinde bazı algılay layıclıar vasıtas tası ile olası değişklikleri takip etmek için i in güvenlik g işlemcileri i kullanılmaktad lmaktadır. Ayrıca değişiklik iklik yapabilmek için i in uygun gerilim seviyesinin belirlenmesi de çok kolay olmadığı (veya karta ciddi zarar verme ihtimali olduğu) u) için i in çok yayğı ğın kullanılmaz. lmaz. Diğer bir yönetm y kart üzerindeki kontrolcüyü ısıtmak veya EEPROM üzerine UV ışınlar nları düşürerek üzerindeki güvenlik g kilidini kırmaya k yöneliktir. En saldırgan ve tahrip etmeye yönelik y saldırı ise kart üzerinde yer alan devreyi sökerek s tersine mühendislik m (reverse-engineering) engineering) yöntemleri y kullanmaktır. Differential Power Analysis (DPA), ise şifreleme algoritmasına yönelik y istatistiksel bir saldırıdır. r. Amaç hipotezin yapılan ölçümler ile karşı şılaştırılarak larak şifreleme anahtarının n tespit edilmesine yöneliktir. y Simple Power Analysis (SPA) ise kayıt t edilmiş güç verisinin (power data) analizi yapılarak eylem ve verinin (actions and data) tespit edilmesine yöneliktir. 23 SPA/DPA Saldırılar larına Karşı Çözümler 0.6 micron teknolojisi kullanımı ile ebat küçük üçülürken güçg tüketimi ve bunların çalışma sırass rasındaki değişimleri imleri arasındaki farklar azaltılm lmıştır. Bu sayede SPA/DPA türüt tehditlerin kart üzerinde yapılan işlemlerin i olşturu turuğu dalgalanmaların n normal işlemlerden i mi yoksa veri ile ilgili işlemlerden i mi olduğunu unu anlamak zorlaşmış ıştır. Kullanılan lan özel Clock Software Management facility sayesinde gömülüg programlar çalışırken çok değişken yazılım m zamanlaması (highly variable software timing) sağlanm lanmıştır. Kesme mekanizmalı bir zamanlayıcı devre (built-in in timer) ve tahmin edilemeyen bir sayı üreteci (Unpredictable Number Generator) kullanımı ile yazılımın çalışma biçiminde iminde tahmin edilemeyen değişikenlikler ikenlikler ve güçg kullanımında nda farklılklar lklar yaratılm lmıştır. (changes in the pattern of power consumption) Güçlü modüler tasarım m ile yeni donanım m değişiklikleri iklikleri hızlh zlı ve ve etkin şekilde yapılabilir olmuştur. Böylece B yeni saldırı senaryoları için in tedbir almak kolaylaştıtılm lmıştır. Geliştirilen bellek erişim im yöntemleri y ile işletim i sisteminin, çoklu uygulamaya güvenilir g bir şekilde destek vermesi sağlanm lanmıştır. Kurulan gelişmi miş güvenlik mekanizmaları ve firmware işlevleri i ile uygulamaların n saldırı olması muhtemel koşullar ulları (invalid operating conditions, bad opcodes, bad addresses and violations of chip integrity) tespit etmesi ve bunlara karşı cevap vermesi (include interrupts, program reset, immediate erasure of all RAM data and flash programming of the entire EEPROM array) sağlanm lanmıştır

13 Diğer Karşı Önlemler Fiziksel koruma katmaları (Birkaç metal katman, İletken metal zırh z shield-) Chip i i gizleme (Obfuscation) Üretim teknolojisini küçük üçültmek Memory bus üzerinde şifreleme Bellek eşiminin e donanım m olarak kontrolü Tahrip edici saldırılar lar için i in periyodik self-test ve verinin güvenilir g olarak depolanması redundant- Düzensiz Saldırılara lara karşı data ve kontrol bilgisi üzerinde checksum vb. mekanizmalar kullanılmas lması İzlemeye yönelik y saldırılar lar için i in rasgele çalıştrıma -randomized execution- Güvenlik algılay layıcıları (VCC, Temp, Light, UV, Clock, glitches) Glue Logic NOR FLASH Memory Karış ıştırma Scrambling- Current Data Address 25 İşletim Sistemi GüvenliG venliği llı karlar üzerindeki veri bir ağaça yapısı şeklinde tutulmaktadır. Bir tane master file (MF or root) olup altında pekçok elementary file (EF) ve yine pekçok dedicated file (DF) barınd ndırabilir. DF ve MF, bilgisayarlarımızdaki dosya sistemindeki klasörlere, EF ise dosyalara özdeş kabul edilebilir. Ancak bundan farklı olarak DF içinde i inde veri de barınd ndırabilir. Alışı ışıla gelmiş işletim sisteminde dosya/klasörler olduğu u gibi DF, EF ve MF başlıklar klarında (header) güvenlik g ile ilgi öznitelikler (attributes) vardır. r. Bir uygulama ağaça yapısı üzerinde ilerleyebilmek ile birlikte sadece yetkisi olan kısma k girebilir. Dosyalar (DF ve EF için) i in) Erişim im Hakları sıralı- 1. Always (ALW): Sınırlama S olmadan erişim, im, herkese açık a 2. Card holder verification 1 (CHV1): Geçerli erli CHV1 değeri eri olana açık a 3. Card holder verification 2 (CHV2): Geçerli erli CHV2 değeri eri olana açık a 4. Administrative (ADM): Yönetim. Y Diğer kademeler ve onların n gereksinimlerini karşı şımak için i in yapılmas lması gerkenlerden sorumlu yönetici y erişimi imi 5. Never (NEV): Erişim im yasak CHV2 ye sahip olunması bununla CHV1 isteyen bir dosyaya eirşilebilece ilebileceği anlamında nda degildir. CHV1 ve CHV2 kart üzerindeki iki ayrı PIN dir. Biri kullanıcıyı belirlemek için i in kullanılırken diğeri ilkinin bloke olduğu u durumlarda kullanılır

14 27 Kaynaklar What s s so smartabout What s s so smartabout Smart Cards?, Smart Card Forum. An Overview of Smart Card Security, Benefits of Smart Cards versus Magnetic Stripe Cards for Healthcare Applications, Smart Card Alliance Smart card security from a programming language and static analysis perspective, Xavier Leroy, INRIA Rocquencourt & Trusted Logic Security Challenges for High Density Smart Cards, Dr. Helena Handschuh, Spansion EMEA Basic Overview of Smart Card Technology, ons/pages/details.aspx?infoid=96 overview.html HIPAA Compliance and Smart Cards: Solutions to Privacy and Security Requirements, Smart Card Alliance 28 14

15 Sorular/Cevaplar 29 15

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm 1.0 TBD Kamu-BİB Türkiye Bilişim Derneği Yayınları Mayıs 2006 i TBD TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Bilişim Sistemleri Güvenliği El Kitabı Sürüm

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BANKA VE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

BANKA VE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (Taslak) Görüş ve önerileriniz için: kartmevzuat@bddk.org.tr BANKA VE KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE KULLANILAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİ Alakoç BURMA İÇİNDEKİLER

İŞLETİM SİSTEMLERİ Alakoç BURMA İÇİNDEKİLER 0 İÇİNDEKİLER İŞLETİM SİSTEMLERİ... 2 1. GİRİŞ... 2 1.1. İşletim Sistemi Nedir ve Niçin Kullanılır?... 2 1.2. İşletim Sisteminin Tanımı... 6 1.3. Bilgisayar Sistem Yapısı... 6 1.4. İşletim Sistemlerinin

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1 İş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı Bu yazı, ticari bir uygulama ortamında Açık Anahtar Altyapısının (AAA) kullanımını incelemektedir. Bunun için kurumların güncel güvenlik kaygılarından başlayarak

Detaylı

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ A. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları... 2 1. Temel Bilgiler 2 a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi... 2 b. Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı...

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine

Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log toplama görevlerinin yerine Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Yeni Nesil WiFi Kullanıcı Yönetimi ve 5651 Sayılı Yasa 1 Çözümü Beta Versiyon 1.4 1 KolaySpot 5651 sayılı kanun ile ilişkili bir Internet Toplu Kullanım Sağlayıcısı nın log

Detaylı

Network Eğitimi Notları

Network Eğitimi Notları Network Eğitimi Notları Bu yazımızda Network ve Windows NT Server Version 4.0 üzerinde yoğunlaşacağız. 2000 ve XP ye değinmeyeceğim çünkü asıl olan temeldir. Bu temeli yükseltmek ise her birimizin bireysel

Detaylı

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI Elektronik ticaret faaliyetlerini yürütmek isteyen şirketlerin bu konuda teknik bir altyapı ihtiyaçları bulunmaktadır. Elektronik

Detaylı

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ

TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ TC. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ SWİTCH, ROUTER VE FREWALL KONFİGÜRASYONU BİTİRME ÖDEVİ DANIŞMAN Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK HAZIRLAYAN Mahmut Ergünöz ELAZIĞ-2003

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Nedir İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için değeri olan ve dolayısıyla uygun bir şekilde korunması gereken bir

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

Her şey tarayıcı ile sağlanıyor Hiçbir masaüstü uygulamasına veya ekstra tarayıcı plug-in'ine gerek yok

Her şey tarayıcı ile sağlanıyor Hiçbir masaüstü uygulamasına veya ekstra tarayıcı plug-in'ine gerek yok BULUT BİLİŞİM NEDİR? Uygulama ve servislerin internetteki sunucular üzerinde bulundurulması, internete bağlı herhangi bir cihaz ile uygulama ve servislerin çalıştırılmasıdır. Bulut Bilişim ile bilgisayarınızda

Detaylı

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Adapter (Adaptör) Nedir : Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır.

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır. A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Başarılı olunursa Microsoft'

Detaylı

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar

Bölüm 4 Ağ Katmanı. 4.1 Giriş. 4.2 Ağ katmanı tasarımında önemli noktalar Bölüm 4 Ağ Katmanı 4.1 Giriş OSI başvuru modelinin 3. katmanıdır. Ağdaki bir bilgisayar ikinci katmanda hangi protokolde çalışırsa çalışsın (Ethernet, Jetonlu halka, ATM gibi) üçüncü katmanda bir yönlendirilmiş

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı