ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU"

Transkript

1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

2 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE ÖZSERMAYE DEM TABLOSU KONSOLDE NAKT AKIM TABLOSU KONSOLDE FNANSAL TABLO DPNOTLARI

3 01 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE LKN KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET Yönetim Kurulu na, zmir Giri zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin ekte yer alan 30 Eylül 2008 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık gelir tablosu, öz sermaye deiim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmitir. letme yönetiminin sorumluluu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumluluumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilikin ulaılan sonucun açıklanmasıdır. ncelemenin Kapsamı ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıtır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, aırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve dier inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan baımsız denetim çalımasına göre daha dar olduundan, inceleme, baımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence salamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir baımsız denetim görüü açıklanmamıtır. Sonuç ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, dokuz aylık döneme ilikin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmadıı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıtır. Görüümüzü artlandırmamakla birlikte aaıdaki hususa dikkat çekmek isteriz: Amerika Birleik Devletleri nde mortgage krizi olarak balayan ve daha sonra tüm ekonomik sisteme etki eden finansal dalgalanmanın dünyadaki dier ülkelerle birlikte Türkiye deki finansal piyasalarda da olumsuz etkisi olmutur. Bu nedenle özellikle Ekim ayında (2008) Yeni Türk Lirası belli balı yabancı para birimleri karısında önemli ölçülerde deer kaybına uramıtır. Bu rapor tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kuruna göre Yeni Türk Lirasının ABD doları karısında 30 Eylül 2008 tarihinde geçerli kur ile karılatırıldıında deer kaybı yaklaık % olup döviz kuru dengesi henüz olumamıtır. irket in gelecekteki faaliyetleri ve nakit akımları bu ekonomik olaylardan dier irketler gibi etkilenebilecektir. ATA Uluslararası Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. Member Firm of Kreston International Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Ba Denetçi stanbul, 27 Kasım 2008

4 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. BLANÇO (YTL) Baımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLDE) Geçmi Geçmi Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar 7,1 0 0 Ticari Alacaklar 10, Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar 11, Stoklar Canlı Varlıklar Dier Dönen Varlıklar 27, Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Dier Alacaklar 11, Finansal Yatırımlar 7, Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar erefiye Ertelenmi Vergi Varlıı Dier Duran Varlıklar 27, TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar 8, Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar 10, Dier Borçlar 11, Finans Sektörü Faal.den Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüü Borç Karılıkları Dier Kısa Vadeli Yükümlülükler 27, Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara likin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar 8, Dier Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Dier Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Devlet Tevik ve Yardımları Borç Karılıkları Çalıanlara Salanan Faydalara likin Karılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karılıı) Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Dier Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklıa Ait Özkaynaklar Ödenmi Sermaye 28, Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 28, Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi hraç Primleri 0 0 Deer Artı Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler 28, Geçmi Yıllar Kar/Zararları 28,4 ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

5 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. IZMDC GELR TABLOSU (YTL) Baımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLDE) Geçmi Geçmi Geçmi Geçmi SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER Dipnot Referansı Satı Gelirleri 29, Satıların Maliyeti (-) 29,2 ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) ( ) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Gelirler 29, Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Dier Giderler (-) 29, Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR ( ) Pazarlama, Satı ve Daıtım Giderleri (-) 31,1 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 31,2 ( ) ( ) ( ) ( ) Aratırma ve Gelitirme Giderleri (-) Dier Faaliyet Gelirleri 32, Dier Faaliyet Giderleri (-) 32,2 ( ) ( ) ( ) FAALYET KARI/ZARARI ( ) Özkaynak Yöntemiyle Deerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dıı) Finansal Giderler (-) 34 ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES KARI/ZARARI ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) ( ) Dönem Vergi Gelir/Gideri 36 ( ) ( ) ( ) Ertelenmi Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) (21.849) SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) DURDURULAN FAALYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI ( ) Dönem Kar/Zararının Daılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları ( ) Hisse Baına Kazanç 37 1,1129 0,8325 0,1329-0,0244 Seyreltilmi Hisse Baına Kazanç 1,1129 0,8325 0,1329-0,0244

6 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU (XI-29 KONSOLDE) Ödenmi Sermaye Yasal Yedekler Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Birikmi Kar/(Zarar) Net Dönem Karı Ana Ortaklıa ait Özsermaye Azınlık Payları Toplam Öz Sermaye 01 Ocak 2007 Bakiyesi ( ) Sermaye artırımı ( ) ( ) Birikmi karlara transfer ( ) Dönem karı/zararı azınlık payı Net dönem karı Aralık 2007 Bakiyesi ( ) Ocak 2008 Bakiyesi ( ) Temettü ödemesi ( ) -- ( ) -- ( ) Birikmi karlara transfer ( ) Geçmi dönem vergi karılıı farkı ( ) -- ( ) (168) ( ) Dönem karı/zararı azınlık payı Net dönem karı ( ) Eylül 2008 Bakiyesi ( )

7 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. NAKT AKIM TABLOSU (XI-29 KONSOLDE) nceleme'den Geçmi nceleme'den Geçmi Net dönem karı letme faaliyetlerinden salanan net nakitin vergi ve ana ortaklık dıı pay öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Geçmi dönem vergi karılıı farkı ( ) -- Pozitif erefiye amortismanı Ertelenen vergi varlıklarında / yükümlülüklerindeki deiim ( ) Kıdem tazminatı karılıı ( ) Dönem vergi karılıı letme varlık ve yükümlülüklerinde gerçekleen deiimler ( ) ( ) letme faaliyetlerinde (kullanılan)/salanan net nakit Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı: Finansal varlıklardaki deiim ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırım harcamaları ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden salanan nakit akımı: Uzun ve kısa vadeli finansal borçlardaki deiim ( ) Temettü ödemesi ( ) -- Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/salanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalı) / artı ( ) Dönem baındaki nakit ve nakit benzerleri Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri

8 1. RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU zmir Demir Çelik Sanayi A.. ( irket ) ve balı ortaklıklarının balıca faaliyet konusu demir-çelik üretimi, satıı, pazarlaması ve taımasıdır. zmir Demir Çelik Sanayi A.. nin ticaret siciline kayıtlı adresi air Eref Bulvarı No: 23, 35210, zmir dir. irket in Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Muhasebe Standartları Hakkında Tebli ine göre hazırlanan konsolide finansal tablolarına dahil edilen irketler aaıda sunulmaktadır. irket smi Faaliyet Alanı 30 Eylül 2008 tirak oranı 31 Aralık 2007 tirak oranı Akdemir Çelik Sanayi ve Tic. A.. Demir - çelik imalatı %99.98 %99.98 DÇ Liman letmeleri A.. Liman iletmecilii %99.98 % Eylül 2008 tarihi itibariyle Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. nin finansal tabloları SPK nın Seri XI No: 29 sayılı Teblii ve ilgili dier mevzuatı uyarınca incelemeden geçmi olup (31 Aralık 2007 finansal tabloları baımsız denetimden geçmitir), grup içi satılar, hizmet faturaları, grup içi borçlar, alacaklar ile ilgili düzeltmeler ve sermaye eliminasyonu yapılarak konsolide edilmitir. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle DÇ Liman letmeleri A.. nin finansal tabloları SPK nın Seri XI No: 29 sayılı Teblii ve ilgili dier mevzuatı uyarınca incelemeden geçmi olup (31 Aralık 2007 finansal tabloları baımsız denetimden geçmitir), grup içi satılar, hizmet faturaları, grup içi borçlar, alacaklar ile ilgili düzeltmeler ve sermaye eliminasyonu yapılarak konsolide edilmitir. zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. ve Tasfiye Halinde Trakya plik Pazarlama A.. nin finansal tablolarının konsolide finansal tablolar üzerinde önemli bir parasal etki yaratmayacaı düünüldüünden, adı geçen bu irketler konsolidasyona dahil edilmemitir. Liman ve Deniz leri A.. 21 Eylül 2007 tarihinde tasfiye edilmitir. Ortaklık yapısı: Ortak adı Hisse tutarı (YTL) Hisse Adedi Hisse yüzdesi (%) ahin Koç Çelik Sanayi A.. 70,424,672 70,424,672, Halil ahin 12,158,450 12,158,450, Yabancı Ortaklar (Al Rajhi Ailesi) 6,406,001 6,406,000, Dier (Halka Açık Kısım) 35,510,877 35,510,876, Toplam 124,500, ,500,000, Kategori itibariyle yıl içinde çalıan personelin ortalama sayısı : Dönem çi Memur Müdür Üst düzey Toplam 30 Eylül Aralık

9 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU (devamı) letmenin itirakleri ve balı ortaklıkları: irket in 30 Eylül 2008 itibariyle balı ortaklıkları ve itirakleri aaıdaki gibidir: Balı Menkul Kıymetler ve tirakler Pay Oranı (%) YTL ta zmir Teknopark A ,547 Sidemir Sivas Demir Çelik letmeleri A ,357 Enda Enerji Holding A ,612 Egenda Ege Enerji Üretim A ,019 zmir Hava Yolları A ,000 Balı Ortaklıklar Tasfiye Halinde Trakya plik Pazarlama A ,022,224 zdemir Enerji Elektrik Üretim A ,000 Balı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. (177,650) Deer Düüklüü Karılıı Tasfiye Halinde Trakya plik Pazarlama A.. (205,819) Sidemir Sivas Demir Çelik letmeleri A.. (445,357) TOPLAM 2,042, FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR 2.a. Sunuma likin Temel Esaslar Uygunluk Beyanı irket, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Yeni Türk Lirası ( YTL ) bazında hazırlamaktadır. Finansal tablolar, kanuni kayıtlara Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar tebliine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmitir. 2

10 Finansal Tabloların Hazırlanı ekli Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. Bu Tebli, ihraç ettii sermaye piyasası araçları bir borsada ilem gören ortaklıklar, aracı kurumlar, portföy yönetim irketleri ve bu iletmelerin balı ortaklıkları, itirakleri ve i ortaklıkları için, tarihinden sonra balayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüe girmitir. irket in finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan Seri XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar tebliine uygun olarak hazırlanmıtır. Finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmutur. Karılatırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi irket, SPK nın Seri XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii kullanarak hazırladıı 30 Eylül 2008 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile uyumlu hale getirmek amacıyla 31 Aralık 2007 tarihli bilanço ve 30 Eylül 2007 tarihli gelir tablosunda yeniden düzenleme yapmıtır. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK, Uygulanan Muhasebe Standartları nda da belirtildii üzere Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadıını ilan etmitir. Bu sebeple, irket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamamıtır. Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tablolar irket ve itiraklerine ait finansal tabloların Not 1 de açıklanan esaslara göre konsolide edilmesi suretiyle hazırlanmıtır. Konsolidasyona dahil tüm irketlerin kendi aralarındaki borç ve alacak, alı ve satı, itirak ve sermaye ilemleri netletirilmitir. irket in, dorudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduu irketler tam konsolidasyona tabi tutulmutur. irket kendi yararına mali ve idari politikaları belirleme hakkına sahipse kontrol söz konusu olmaktadır. Konsolidasyona dahil edilen irketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları gerekli olduu hallerde deitirilerek irket in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmitir. irket ve konsolidasyona dahil edilen itirakleri arasındaki tüm önemli ilemler konsolidasyon sırasında elimine edilmitir. irket, konsolide edilen irketin %100 üne sahip deilse, üçüncü ahıslara ait özkaynak ve net kar, azınlık payları altında ayrıca gösterilmektedir. Finansal ve operasyonel politikalarıyla ilgili kararlarında irket in önemli ölçüde etki edebildii tüzel kiilikler, itirak olarak adlandırılırlar. irket in %20 ila %50 sini elinde bulundurduu veya oy hakkına sahip olduu, ancak faaliyetlerini önemli ölçüde kontrol edemedii itirakler, özkaynak yöntemiyle muhasebeletirilirler. Özkaynak yönteminde itirak net varlık tutarıyla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan irket payı konsolide gelir tablosuna dahil edilir. tiraklerin net aktif deerindeki düüün geçici olmaması durumunda itirak deeri, konsolide finansal tablolarda azaltılmı deeriyle gösterilir. irket in %20 den az itirak payı veya söz hakkına sahip olduu irketler, endekslenmi maliyet deerleriyle dikkate alınmıtır. 3

11 erefiye: ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ve BALI ORTAKLIKLARI irket in satın aldıı varlık için net aktif deerinin üzerinde bedel ödemesi durumunda konsolidasyon sırasında erefiye ortaya çıkmaktadır. Aynı ekilde, negatif erefiye de irket in satın aldıı varlık için net aktif deerinin altında bedel ödemesi durumunda konsolidasyon sırasında ortaya çıkmaktadır. erefiye maliyet deerinden birikmi itfa tutarları ve birikmi deer düüklüü karılıkları düüldükten sonraki deeriyle bilançoda taınır. Bu ekilde her bir balı ortaklık veya itirak için hesaplanacak erefiyeler aktifte Pozitif / (Negatif) erefiye - net olarak konsolide bilançoya yansıtılmaktadır. Pozitif erefiye 20 yılda itfa edilmektedir. Kayıtlara alınan tanımlanabilir varlıklar ve yükümlülükler, elde etme tarihi itibariyle iktisap edilen irketin tanımlanabilir varlık ve yükümlülüklerinden oluur. erefiye veya negatif erefiye iktisap maliyetinin tanımlanabilir varlık ve borçların finansal tablolara alınmasından sonra kalan kısmını temsil etmektedir. ktisap sonrasında, tanımlanabilir varlık ve borçlar için belirlenmi deerlerin tahminine yardımcı olabilecek ilave kanıtlar ortaya çıkmısa, iktisap edilen bu tanımlanabilir varlık ve borçların ilk iktisap anındaki kayıtlı deerleri buna göre ayarlanır. Ayrıca, aaıdaki artlar dikkate alınarak erefiye veya negatif erefiye de ayarlanır; a) Yapılan düzeltme, erefiyeyi geri kazanılabilir deerinin üstüne çıkartmamalıdır, b) Bu düzeltme, iktisaptan sonraki dönemde balayan ilk mali yıl sonuna kadar yapılmalıdır. Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı Kanun a göre, tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin para birimi Yeni Türk Lirası, Yeni Türk Lirası nın alt birimi Yeni Kuru olmu ve bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuru a (YKr) eitlenmitir. Bir milyon Türk Lirası (1,000,000 TL) bir Yeni Türk Lirası na (1 YTL) eit olacak ekilde Türk Lirası deerler Yeni Türk Lirası na dönütürülmütür. SPK tarafından sunumu zorunlu kılınan bilgiler SPK'nın Seri:XI No:29 sayılı teblii ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, iletmelerin toplam döviz yükümlülüünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarını finansal tablo dipnotlarında sunmaları zorunludur. Netletirme/Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netletirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlıın elde edilmesi ile yükümlülüün yerine getirilmesinin e zamanlı olarak gerçekleebilmesi halinde, bilançoda net deerleri ile gösterilirler. 4

12 2.b. Muhasebe Politikalarında Deiiklikler Bir iletme muhasebe politikalarını ancak; aaıdaki hallerde deitirebilir; Bir Standart veya Yorum tarafından gerekli kılınıyorsa veya letmenin finansal durumu, performansı veya nakit akıları üzerindeki ilemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir ekilde sunulmasını salayacak nitelikte ise. Finansal tablo kullanıcıları, iletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akıındaki eilimleri belirleyebilmek amacıyla iletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karılatırabilme olanaına sahip olmalıdır. Bu nedenle, bir muhasebe politikasındaki deiiklik yukarıdaki paragrafta belirtilen durumlardan birini karılamadıı sürece, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları uygulanmalıdır. liikteki finansal tabloları etkileyebilecek önemli bir muhasebe politikası deiiklii olmamıtır. 2.c. Muhasebe Tahminlerindeki Deiiklikler ve Hatalar liikteki finansal tabloların Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları ile uyumlu bir ekilde hazırlanması; Yönetim tarafından hazırlanmı finansal tablolarda yer alan bazı aktif ve pasiflerin taıdıkları deerler, muhtemel mükellefiyetlerle ilgili verilen açıklamalar ile raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarına ilikin olarak bazı tahminlerin yapılmasını gerektirmektedir. Gerçekleen tutarlar tahminlerden farklılıklar içerebilir. Bu tahminler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve bilindikleri dönemler itibariyle gelir tablosunda raporlanmaktadır. 2.d. Yeni ve Revize Edilmi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2008 yılında yürürlüe giren ancak Grup un operasyonları ile ilgili olmadıından uygulanmayan standartlar, deiiklikler ve yorumlar Aaıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra balayan finansal dönemler için zorunlu olduu halde Grup un faaliyetleri ile ilgili deildir: UFRYK 11, UFRS 2 Grup ve letmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine likin lemler UFRYK 12, Hizmet mtiyaz Anlamaları UFRYK 14, UMS 19- Tanımlanmı Fayda Varlıı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karılıklı Etkileimleri UMS 39, UFRS 7 Bazı Finansal Varlıkların Sınıflandırılmasına likin Deiiklikler 5

13 Henüz yürürlüe girmemi ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemi standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar Aaıdaki Standartlar ve Yorumlar bu finansal tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmı ancak yürürlüe girmemitir: UMS 23, (Revize) Borçlanma Maliyetleri 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan finansal dönemler için geçerlidir. UFRS 8, Faaliyet Bölümleri 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan finansal dönemler için geçerlidir. UFRYK 15, Gayrimenkul naat Anlamaları 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan finansal dönemler için geçerlidir. UFRYK 16, Yurtdıındaki letme ile lgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması UFRS 1, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının lk Kez Uygulanması UFRS lerin lk Kez Uygulanmasında Yatırım Maliyetlerine likin Deiiklik UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler Hakedi Koulları ve ptallerine likin Deiiklik. UFRS 3, letme Birlemeleri UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 28, tiraklerdeki Yatırımlar UMS 31 Ortaklıklarındaki Paylar Satın Alma Yönteminin Uygulanması Hakkında Kapsamlı Deiiklik UMS 1, Finansal Tabloların Sunumu UMS 32, Finansal Araçlar: Sunum Geri Satın Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Doacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında Deiiklik UMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebeleme ve Ölçme Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlerle lgili Deiiklikler 1 Kasım 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan finansal dönemler için geçerlidir. 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan finansal dönemler için geçerlidir. 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan finansal dönemler için geçerlidir. 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra balayan finansal dönemler için geçerlidir. 6

14 2.e. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Finansal Yatırımlar SPK Seri: XI No: 29 sayılı teblii uyarınca deer düüklüü zararları hariç olmak üzere, satılmaya hazır finansal varlıklara ilikin kazanç veya kayıplar, bu varlıklar finansal tablolardan çıkarılana kadar özsermaye deiim tablosu aracılııyla dorudan özsermaye içerisinde finansal tablolara alınır. Bu varlıklar finansal tablolardan çıkarıldıında, daha önce özsermaye içerisinde finansal tablolara alınan birikmi kazanç veya kayıplar dönemin kar veya zararı olarak finansal tablolara alınır. Ancak, satılmaya hazır bir finansal varlıın ilk defa finansal tablolara alındıı tutar ile vade tutarı arasındaki farkın etkin faiz yöntemi kullanılmak sureti ile itfa edilen kısmı faizi temsil eder ve kar veya zarar olarak finansal tablolara alınır. Bu tebli neticesinde, satılmaya hazır finansal varlıklar makul deerleri ile deerlenir ve makul deer ile etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle bulunan deer arasındaki pozitif fark sermaye yedei olarak, negatif fark ise sermaye yedei içerisindeki pozitif fark tükeninceye kadar sermaye yedeklerinden mahsup edilerek, geriye kalan negatif tutar ise gelir tablosunda dier faaliyetlerden giderler hesabında gösterilir. Borsada ilem gören hisse senetlerinin makul deeri, ilgili hisse senedinin MKB de bilanço tarihi itibariyle oluan kesin kapanı fiyatıdır. Stoklar Stoklar, maliyetin veya net gerçekletirilebilir deerin düük olanı ile deerlenir. Sabit ve deiken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler, stokların balı bulunduu sınıfa uygun olan yönteme göre ve aylık hareketli aırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre deerlenir. Net gerçekletirilebilir deer, olaan ticari faaliyet içerisinde oluan tahmini satı fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satıı gerçekletirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin indirilmesiyle elde edilir. Mal alımlarında fiyatların içerisinde gizli olan vade farkları satılan malın maliyetinden ve stoklardan düülür. Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, 01 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyetlerinden ve 01 Ocak 2005 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet deerinden, birikmi amortisman payları ile kalıcı deer kayıpları düülmü olarak gösterilirler. Maddi duran varlıklar elde etme maliyetinden birikmi amortismanın düülmesi ile gösterilmektedir. Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla dorusal amortisman yöntemine göre aktife girdikleri tarih dikkate alınarak kıst amortismana tabi tutulmaktadır. Tamir ve bakım harcamaları, masrafın yapıldıı tarihte ilgili masraf hesabına intikal ettirilmektedir. Aaıda belirtilen amortisman süreleri, ilgili aktiflerin tahmini faydalanma süreleri dikkate alınarak oluturulmutur: Binalar %2 10 Yeraltı yer üstü düzenleri %10 Makine ve cihazlar %10 20 Taıtlar %10 33 Demirbalar %

15 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, 01 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyetlerinden ve 01 Ocak 2005 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet deerinden, birikmi itfa ve tükenme payları ile kalıcı deer kayıpları düülmü olarak gösterilirler. Maddi olmayan varlık itfa payları gelir tablolarında, ilgili varlıkların tahmini ekonomik ömürleri üzerinden eit tutarlı, dorusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeletirilir. Söz konusu maddi olmayan duran varlıklar kullanıma hazır oldukları tarihten itibaren itfa edilirler. Maddi olmayan varlıklar için kullanılan itfa oranı yıllık %20 dir. Varlıklarda Deer Düüklüü Çeitli olay ve durumlar karısında duran varlıkların taınan deerlerinin gerçekleebilir/gelecekte o aktiften elde edilebilecek deerlerinin altına dütüü tespit edilmesi halinde maddi ve gayri maddi sabit kıymetler deer kaybı açısından teste tabi tutulmaktadır. Maddi ve gayri maddi sabit kıymetin defter deerinin gerçekleebilir veya o varlıın iktisabından ileride elde edilebilecek deerinin üstünde kalması halinde duran varlık deer düüklüü karılıı ayrılır. Hasılat Gelirler, teslimatın gerçeklemesi, gelir tutarının güvenilir ekilde belirlenebilmesi ve ilemle ilgili ekonomik faydaların Grup a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul deeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satılar, malların satı tutarından iade, indirim, komisyon ve satı ile ilgili vergilerin düülmesi suretiyle gösterilmitir. Grup un satılarını vadeli yapması ve vade boyunca faiz almaması veya piyasa faizinin daha altında bir faiz haddini uygulaması ve böylelikle ilemin etkin bir finansman ilemi içeriyor olması durumunda, satıın karılıının makul deeri, alacakların bugünkü deerine indirgenmesi suretiyle bulunur. Alacakların nominal deeri ile bu ekilde bulunan makul deer arasındaki fark, reeskont gideri olarak Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemine göre ilgili dönemlere yansıtılır. likili Taraflar Bu finansal tabloların amacı dorultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara balı irketler, itirak ve ortaklıklar ilikili taraflar olarak kabul ve ifade edilmilerdir. Bu irketlerin ortakları ve balıca yöneticiler ve irket in yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de ilikili kurulu kapsamına girmektedir. Bu ilemler genel olarak piyasa koullarına uygun olarak gerçekletirilmitir. Dier Bilanço Kalemleri Dier bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı deerleriyle yansıtılmılardır. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Türk Vergi Mevzuatı, ana irket ve onun balı ortaklıına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediinden, ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldıı üzere, vergi karılıkları her bir iletme bazında ayrı olarak hesaplanmıtır. Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmi vergi giderinin toplamından oluur. 8

16 Cari vergi ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ve BALI ORTAKLIKLARI Cari yıl vergi yükümlülüü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, dier yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir. Grup un cari vergi yükümlülüü bilanço tarihi itibarıyla yasallamı ya da önemli ölçüde yasallamı vergi oranı kullanılarak hesaplanmıtır. Ertelenmi vergi Ertelenmi vergi yükümlülüü veya varlıı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasal vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmi vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluan ertelenmi vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması artıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen ileme ilikin geçici fark, erefiye veya dier varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (iletme birlemeleri dıında) kaynaklanıyorsa muhasebeletirilmez. Ertelenmi vergi yükümlülükleri, Grup un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildii ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılıının düük olduu durumlar haricinde, balı ortaklık ve itiraklerdeki yatırımlar ve i ortaklıklarındaki paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmi vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması artlarıyla hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi varlıının kayıtlı deeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmi vergi varlıının kayıtlı deeri, bir kısmının veya tamamının salayacaı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadıı ölçüde azaltılır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleecei veya yükümlülüklerin yerine getirilecei dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallamı veya önemli ölçüde yasallamı vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter deerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettii yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. Ertelenmi vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilikilendirilmesi ya da Grup un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netletirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. Dönem cari ve ertelenmi vergisi Dorudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeletirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilikin ertelenmi vergi de dorudan özkaynakta muhasebeletirilir) ile ilikilendirilen ya da iletme birlemelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmi vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeletirilir. letme birlemelerinde, erefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan balı ortaklıın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve arta balı borçlarının gerçee uygun deerinde elde ettii payın satın alım maliyetini aan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 9

17 Çalıanlara Salanan Faydalar/Kıdem Tazminatları Kıdem Tazminatı Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu i sözlemeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan UMS 19 Çalıanlara Salanan Faydalar Standardı ( UMS 19 ) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmı emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda muhasebeletirilen kıdem tazminatı yükümlülüü, gelir tablosuna alınmamı aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüün bugünkü deerini ifade eder. Sosyal Sigortalar Primleri irket, Sosyal Sigortalar Kurumu na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. irket in, bu primleri ödedii sürece baka yükümlülüü kalmamaktadır. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderleri olarak yansıtılmaktadır. Karılıklar, arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar Karılıklar Karılıklar geçmiteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal yükümlülük), bu yükümlülüün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalıın muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir. arta Balı Yükümlülükler ve arta Balı Varlıklar Taahhüt ve arta balı yükümlülük douran ilemler, gerçeklemesi gelecekte bir veya birden fazla olayın neticesine balı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı ilemler ileride doması muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taımaları açısından bilanço dıı kalemler olarak tanınmıtır. Gelecekte gerçeklemesi muhtemel mükellefiyetler veya oluacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler irket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçeklemesi kesine yakın görünen ve güvenilir bir ekilde ölçülebilen gelir ve karlar finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Borçlanma Maliyetleri Tüm finansman giderleri, olutukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 10

18 Finansal Araçlar Yatırım amaçlı varlıklar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar gruplarında sınıflandırılmaktadır. Fiyatlardaki kısa vadeli dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla satın alınan finansal araçlar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır ve cari varlıklara dahil edilmektedir. irket yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yeteneinde olduu belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Likidite ihtiyacının karılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki deiimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya iletme sermayesinin arttırılması amacıyla satıına ihtiyaç duyulmayacaksa (ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir) duran varlıklara dahil edilmektedir. Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul deeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal tablolara yansıtılmasından sonra satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul deerlerinin güvenilir bir ekilde hesaplanması mümkün olduu sürece makul deerleri üzerinden deerlendirilmektedir. Rayiç deer, istekli ve bilgili alıcı ile satıcıların biraraya geldii piyasalarda bir aktifin baka bir varlıkla deitirilebilecei veya bir taahhüdün yerine getirilebilecei deerdir. Bir finansal aracın piyasa deeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıtan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doabilecek borca eittir. Finansal araçların tahmini rayiç deeri piyasalara ilikin bilgiler ve gerekli deerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir. Ancak, rayiç deerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler irket in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koullarında elde edebilecei deerler olmayabilir. Banka mevduatları ve alacaklar, karı tarafın anlamanın artlarını yerine getirememesi durumunda, irket in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır. Bazı finansal varlıkların maliyet deerine eit olan kayıtlı deerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle rayiç deerlerine eit olduu varsayılmaktadır. Aaıda finansal araçların her bir grubunun en uygun tahmini rayiç deerini belirlemede kullanılan yöntemler ve tahminler belirtilmitir. Nakit ve Nakit Benzeri Deerler Nakit akım tablosu için nakit ve nakit benzeri deerler eldeki nakit, banka mevduatları ve likiditesi yüksek yatırımları içermektedir. Nakit ve nakit edeeri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmi faizlerinin toplamı ile gösterilmitir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili üpheli alacaklar karılıı sonrası ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut deerleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü deerlerine indirgenmi olanlar dıında, gerçee uygun tahmini deerleridir. 11

19 likili taraflardan alacaklar / borçlar: likili taraflardan alacaklar / borçların bilanço deerleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü deerlerine indirgenmi olanlar dıında, gerçee uygun tahmini deerleridir. Finansal borçlar: Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte sabitlenen ancak daha sonra piyasada geçerli olan faiz oranlarındaki dalgalanmalara göre deien faiz oranlarına tabidir. irket olaan faaliyetleri sırasında akreditifler vb. gibi bilanço dıı riski bulunan finansal enstrümanlar kullanmaktadır. irket in bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararları söz konusu enstrümanların sözleme tutarlarına edeerdir. Kredi riski: irket in kredi riski esas olarak alacaklarından doabilmektedir. Alacaklar, irket yönetimince geçmi tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak deerlendirilmekte ve uygun oranda üpheli alacak karılıı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara ilikin risk, söz konusu fonların kısa vadeli banka mevduatı olarak kullanılması nedeniyle sınırlıdır. Piyasa riski: Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin ve dier finansal sözlemelerin deerinde meydana gelecek ve irket i olumsuz etkileyecek deiimlerdir. irket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki deiimlerdir. Likidite riski: irket genellikle kısa vadeli finansal araçlarını nakde çevirerek; örnein alacaklarını tahsil ederek ve bankalardaki mevduatlarını nakde dönütürerek kendisine fon yaratmaktadır. Bu araçlardan elde edilen tutarlar rayiç deerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. irket nakit ihtiyacı bulunması durumunda kreditörlerinden ve sermaye artıı yolu ile hissedarlarından fon salamaktadır. Türev Finansal Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar: Türev araçların, aırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözlemelerinin, ilk olarak kayda alınmasında elde etme maliyeti kullanılmakta ve bunlara ilikin ilem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilmektedir. Türev araçlar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul deer ile deerlenmektedir. Tüm türev araçlar makul deeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilikilendirilen bilanço dıı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Türev araçların makul deeri piyasada oluan makul deerlerinden veya indirgenmi nakit akımı modelinin kullanılması suretiyle hesaplanmaktadır. Yapılan deerleme sonucu makul deeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilikilendirilen finansal varlık olarak sınıflandırılan türev araçların makul deerinde meydana gelen farklar gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Vadeli döviz alım-satım sözlemelerindeki kazanç ve zararlar, sözlemenin bilanço tarihinde geçerli olan spot döviz kuru ile deerlenmesi ve bulunan tutarın sözlemelerin balangıcında geçerli olan spot döviz kurunun kullanılmasıyla dorusal yöntem üzerinden hesaplanan orjinal tutarın karılatırılması ile hesaplanmıtır. Gelir tablosu ile ilikilendirilen tutarlar, bilançoda dier alacaklar ve dier borçlar altında, gelir/gider tahakuku olarak sınıflandırılmıtır. 12

20 Kur Deiiminin Etkileri Yabancı para ilemleri ilem tarihindeki cari kurlardan muhasebeletirilmektedir. Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlık ve borçlar bilanço tarihindeki kurlardan çevrilmektedir. Bu ilemlerden doan kur farkı gelir veya giderleri finansal tablolara yansıtılmaktadır. Dönem sonununda kullanılan kurlar aaıdaki gibidir: USD EURO GBP Hisse Baına Kazanç Hisse baına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının irket hisselerinin dönem içindeki aırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; karlılıa ilikin herhangi bir duyuru veya dier seçilmi finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmı olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde düzeltilir. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklik ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Kiralama lemleri Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, alım tarihindeki gerçee uygun deerleriyle irket e ait bir varlık olarak görülür. Kiralayana karı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüü olarak gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhüdü ile varlıın gerçee uygun deeri arasındaki farkın oluturduu finansal giderler, her muhasebe dönemine düen yükümlülüün sabit faiz oranı ile daıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca olutuu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı corafi bölge bulunmamaktadır. Emeklilik Planları Bulunmamaktadır. 13

21 Tarımsal Faaliyetler Bulunmamaktadır. Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilikin hazır deerlerdeki deiimler; esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıtır. Hazır deerler, kısa vadeli yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya dier amaçlarla kullanılmayan kasa, banka gibi varlıklardır. 2.f. Önemli Muhasebe Deerlendirme, Tahmin ve Varsayımları liikteki finansal tabloları etkileyebilecek önemli muhasebe deerlendirme, tahmin ve varsayımları yoktur. 3. LETME BRLEMELER Yoktur ( Yoktur). 4. ORTAKLIKLARI Yoktur ( Yoktur). 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Yoktur ( Yoktur). 14

22 6. NAKT VE NAKT BENZERLER Kasa 39,155 51,371 Banka - vadesiz mevduat 836,159 3,082,240 Banka - vadeli mevduat 157,316,199 22,713,528 Banka - vadeli hesap faiz tahakkukları 271,694 12,806 Vadeli Mevduatlar: 158,463,207 25,859,945 Para Birimi Aırlıklı Ortalama Etkin Faiz Oranı Vade Tarihi 30 Eylül 2008 USD 5.25% ,411,199 YTL 19.41% ,905, ,316,199 Para Birimi Aırlıklı Ortalama Etkin Faiz Oranı Vade Tarihi 31 Aralık 2007 USD % ,548,898 EURO % ,111,630 YTL % ,053, FNANSAL YATIRIMLAR, net 7.1 Kısa vadeli finansal yatırımlar Yoktur ( Yoktur). 22,713,528 15

23 7.2 Uzun vadeli finansal yatırımlar irket in 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal yatırımlarındaki sermaye payları ve oranları aaıdaki gibidir: Payı Payı irket Ünvanı (%) 30 Eylül 2008 (%) 31 Aralık 2007 Balı Menkul Kıymetler ve tirakler ta zmir Teknopark A , ,547 Sidemir Sivas Demir Çelik letmeleri A , ,357 Enda Enerji Holding A , ,612 Egenda Ege Enerji Üretim A , ,019 zmir Havayolları A , ,000 Balı Ortaklıklar Tasfiye Halinde Trakya plik Pazarlama A ,022, ,022,224 zdemir Enerji Elektrik Üretim A , ,000 Balı Ortaklıklara sermaye taahhütleri zdemir Enerji Elektrik Üretim A.. (177,650) (532,950) Deer düüklüü karılıı Tasfiye Halinde Trakya plik Pazarlama A.. (2) (205,819) -- Sidemir Sivas Demir Çelik letmeleri A.. (1) (445,357) (445,357) 2,042,933 1,893,452 (1) (2) 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 itibariyle, 2004 yılı içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilen Sidemir Sivas Demir Çelik letmeleri A.. için ihtiyatlılık ilkesi gerei ekli finansal tablolarda %100 oranında karılık ayrılmıtır. Tasfiye Halinde Trakya plik Pazarlama A.. ye denetlenmemi özkaynaklarının %99.87 sini aan kısmı üzerinden karılık ayrılmıtır. 16

24 8. FNANSAL BORÇLAR, net 8.1 Kısa vadeli finansal borçlar Kısa vadeli banka kredileri 56,001,300 31,043,610 Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı 3,079,000 1,366,450 Finansal kiralama ilemlerinden kısa vadeli borçlar 3,205, ,756 Ertelenmi finansal kiralama borçlanma faizleri (-) (243,835) (119,323) Kredi ve finansal kiralama faiz tahakkukları 610, ,945 Toplam kısa vadeli finansal borçlar 62,652,653 33,367, Eylül 2008 tarihi itibariyle kısa vadeli banka kredilerine ait 442,129 YTL ( : 208,860 YTL), uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımlarına ait 29,674 YTL ( : 28,944 YTL), uzun vadeli banka kredilerine ait 131,039 YTL ve finansal kiralama borçlarına ait 7,972 YTL ( : 9,141 YTL) olmak üzere toplam 610,814 YTL lik ( toplamı 246,945 YTL) faiz tahakkuku finansal borçlar içerisinde gösterilmitir. 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle YTL, USD ve EURO cinsinden kredilerin aırlıklı ortalama etkin faiz oranları sırasıyla %14,35; %4,15 ve %5.68 dir (31 Aralık 2007: Yoktur, %5.66 ve %5.05). Kısa vadeli banka kredileri 30 Eylül 2008 itibariyle aaıdakilerden olumaktadır: Döviz Vadesi Döviz 30 Eylül 2008 Cinsi Miktarı YTL Karılıı YTL ,000,000 4,000,000 YTL ,000,000 1,000,000 YTL ,500,000 2,500,000 YTL , ,000 YTL , ,000 USD ,000,000 27,095,200 USD ,000,000 12,316,000 EURO ,500,000 2,696,700 EURO ,000,000 5,393,400 56,001,300 Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 30 Eylül 2008 itibariyle aaıdakilerden olumaktadır: Döviz Vadesi Döviz 30 Eylül 2008 cinsi Miktarı YTL Karılıı USD ,500,000 3,079, ,079,000

25 Kısa vadeli banka kredileri 31 Aralık 2007 itibariyle aaıdakilerden olumaktadır: Döviz Vadesi Döviz 31 Aralık 2007 Cinsi Miktarı YTL Karılıı USD ,000,000 5,823,500 USD ,000,000 15,141,100 YTL , ,910 EURO ,500,000 4,275,500 EURO ,000,000 5,130,600 31,043,610 Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 31 Aralık 2007 itibariyle aaıdakilerden olumaktadır: Döviz Vadesi Döviz 31 Aralık 2007 Cinsi Miktarı YTL Karılıı EURO , ,225 EURO , , Uzun vadeli finansal borçlar 1,366,450 Uzun vadeli banka kredileri 21,553, Finansal kiralama ilemlerinden uzun vadeli borçlar 1,933,832 1,437,427 Ertelenmi finansal kiralama borçlanma faizleri (-) (78,112) (120,552) Toplam uzun vadeli finansal borçlar 23,408,720 1,316,875 Banka kredilerinin geri ödeme vadeleri aaıdaki gibidir: 1 yıl içinde ödenecekler 59,080,300 32,410,060 2 yıl içinde ödenecekler 15,395, yıl içinde ödenecekler 6,158, ,633,300 32,410,060 18

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2008 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 30 EYLÜL 2006 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2009 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2009 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2009 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2008 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU MAL TABLOLAR ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. TRAKN ÖZSERMAYE YÖNTEMNE GÖRE DEERLEMEYE TAB TUTULDUU FNANSAL TABLOLAR Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A..

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR VE DPNOTLARI MAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA LKN NOTLAR... 7-54 NOT 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 30 HAZRAN 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLARI HAKKINDA NCELEME RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu na Giri Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2007 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE SINIRLI BAIMSIZ DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2007 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE SINIRLI BAIMSIZ DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 MART 2007 TARHNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE SINIRLI BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER SINIRLI BAIMSIZ DENETÇ GÖRÜÜ KONSOLDE

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 01 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLARI VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 01 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLARI VE BAIMSIZ DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 01 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL TABLOLARI VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER BAIMSIZ DENETÇ RAPORU GÖRÜÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU

BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU 31 MART 2014 TARH TBARYLE HAZIRLANAN FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETÇ RAPORU ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DER KAPSAMLI GELR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEM TABLOSU... 4 NAKT AKI TABLOSU...

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 ARALIK 2006 TARHNDE SONA EREN HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 ARALIK 2006 TARHNDE SONA EREN HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 ARALIK 2006 TARHNDE SONA EREN HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ SINIRLI DENETM RAPORU 1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 ARALIK 2008 TARH TBARYLE KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 ARALIK 2008 TARH TBARYLE KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 31 ARALIK 2008 TARH TBARYLE KONSOLDE FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. ÇNDEKLER GÖRÜ KONSOLDE BLANÇO KONSOLDE GELR TABLOSU KONSOLDE ÖZSERMAYE DEM

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. Bilanço (Birim:Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.)

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ DENETÇ NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Delta Menkul Deerler A.. Yönetim Kurulu na Giri 1. Delta

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları

GSD Holding Anonim irketi. 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Holding Anonim irketi 31 Mart 2008 Tarihi tibariyla Konsolide Ara Finansal Tablolar ve Dipnotları ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak Deiim Tablosu 4 Konsolide

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT. FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR ve BAIMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR NCELEME RAPORU Giri 1. Delta Menkul Deerler A.. nin

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi

GSD Holding Anonim irketi GSD Holding Anonim irketi 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi 4 Nisan

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar YATIRIM MENKUL DEERLER A.. VE BALI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAIMSIZ DENETMDEN GEÇMEM 31 MART 2009 TARHL KONSOLDE BLANÇO VARLIKLAR

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR

DELTA MENKUL DEERLER A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEM TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇNDEKLER SAYFA BLANÇO... 1-2 GELR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 4 NAKT AKIM TABLOSU... 5 MAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR... 6-38 NOT 1 RKET

Detaylı

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

GSD Holding Anonim irketi. 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar GSD Holding Anonim irketi 30 Eylül 2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ÇNDEKLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özkaynak

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 itibariyle Konsolide Finansal Tablolar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı