T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

2 TEZ KABUL VE ONAYI Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ tarafından hazırlanan Akıllı Kart İle Kitap Takip Sistemi adlı tez çalışması 04/04/2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Jüri Üyeleri İmza Başkan Yrd. Doç. Dr. S. Sinan GÜLTEKİN Danışman Yrd.Doç.Dr. Mesut GÜNDÜZ Üye Yrd. Doç. Dr. Ö.Kaan BAYKAN Üye.. Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Bayram SADE FBE Müdürü

3 TEZ BİLDİRİMİ Bu tezdeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. DECLARATION PAGE I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work. Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ Tarih: 04/04/2011

4 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. Mesut GÜNDÜZ 2011, 88 Sayfa Jüri Yrd.Doç.Dr. Mesut GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Ö.Kaan BAYKAN Yrd. Doç. Dr. S. Sinan GÜLTEKİN Akıllı kartlar günlük hayatın her alanında kullanılmaya başlamıştır. Bu tez çalışmasında hazır bir akıllı kart okuyucusu kullanmak yerine Atmel mikrodenetleyici tabanlı, kontaklı bir akıllı kart okuyucu/yazıcı tasarlanmış ve tasarlanan sistem kullanılarak kütüphanelerde kullanılabilecek bir kütüphane uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama için geliştirilen veritabanında tutulan öğrenci ve öğretim üyeleriyle ilgili öğrenci/öğretim elemanı numarası, adı, soyadı, ceza puanı, aldığı kitaplar gibi bilgiler aynı zamanda akıllı kart üzerinde de tutularak hem veritabanına erişim imkânına sahip olunmayan yerlerde de kitap takibine imkân verilmiş ayrıca olası bir veritabanı problemine karşı okuyucularda bulunan kitap bilgileri akıllı kartlarda da saklanmıştır. Bu çalışmayla, akıllı kartların güncel kullanım alanları, kolaylığı, güvenliği ve avantajları ortaya konulmuş, üniversitedeki kullanım alanlarından biri olan kütüphaneden kitap alınıp verilmesinin takibini sağlayacak bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama ile kampüs kartın altyapısı hazırlanmış ve kampüs içerisinde kimlik, yemekhane ve kütüphane kartı gibi birden fazla kart kullanımının sona erdirilerek tek bir kartta tüm kart kullanımının toplanabileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Akıllı kart, Akıllı kart okuyucu, Akıllı kart uygulaması, Kütüphane uygulaması. iv

5 ABSTRACT MS THESIS BOOK TRACKING SYSTEM USING SMART CARD Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCE OF SELÇUK UNIVERSITY DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING Advisor: Assist. Prof. Dr. Mesut GÜNDÜZ 2011, 88 Pages Jury Assist. Prof. Dr. Mesut GÜNDÜZ Assist. Prof. Dr.Ö.Kaan BAYKAN Assist. Prof. Dr. S. Sinan GÜLTEKİN The smart cards have started to be used at every area of the daily life. In this study a contacted smart card reader / writer with Atmel micro controller was designed instead of using a smart card reader and a library application that can be used at the libraries by using this system has been developed. The information like student / faculty member number, name, surname, penalty point, the books that they borrowed that are about the students and faculty members kept at the database that has been developed for this application, have already been also kept on the smart card and made an opportunity to follow up the books at the places that it is impossible to reach the database and besides, it has kept the information of the books that are at the readers against a probable database problem. Together with this study, the current usage areas of the smart cards, easiness, security and advantages have been displayed and an application that will prove the follow up of the books that are taken from the library which is one of the usage areas at the university, has been developed. Together with this application, the infrastructure of the campus card has been prepared and it has been seen that all card usage can be collected in one card by ending the usage of more than one card like identity card, mess and library cards inside the campus. Keywords: Library application, Smart card, Smart card application, Smart card reader. v

6 ÖNSÖZ Yapılan çalışmalarımda bana yol gösteren ve öncülük eden danışmanım ve değerli hocam Yrd.Doç.Dr. Mesut GÜNDÜZ e, akıllı kartlar konusunda araştırma yapmam için beni destekleyen hocam Uzman. İbrahim KORANA ya ve manevi yardımlarını esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ KONYA-2011 vi

7 İÇİNDEKİLER ÖZET... iv ABSTRACT...v ÖNSÖZ... vi İÇİNDEKİLER... vii SİMGELER VE KISALTMALAR...x 1. GİRİŞ KAYNAK ARAŞTIRMASI AKILLI KARTLAR Akıllı Kartların Gelişmesi Akıllı Kart Nedir? Akıllı kartın özellikleri Akıllı Kartların Sınıflandırılması Bellek kartlar Mikroişlemcili kartlar Temaslı akıllı kartlar(kontaklı) Temassız akıllı kartlar(kontaksız) Kombi kartlar Akıllı Kartların Fonksiyonu Akıllı Kartların Kapasitesi Akıllı Kartların Avantajları Güvenlik AKILLI KART MİMARİSİ VE STANDARTLARI Boyutlar Veri İletişimi Akıllı Kartların Elektriksel Temas Noktaları V cc - Besleme gerilimi Clk - Saat girişi Vpp - Programlama gerilimi Rst - İlklendirme girişi G/Ç - Giriş / Çıkış arayüzü AKİS (Akıllı Kart İşletim Sistemi) Akıllı Kartın Standartları Ve Tanım Özellikleri Akıllı kartlar hangi standartlara uyar ISO-7816 standartı Kontaklı kart standartları AKILLI KART OKUYUCUSU VE AKILLI KARTLARIN UYGULAMA ALANLARI...24 vii

8 5.1. Akıllı Kart Okuyucu/Yazıcı Cihazlar Temaslı akıllı kart okuyucu/yazıcı Temassız akıllı kart okuyucu/yazıcı Akıllı Kartların Uygulama Alanları Ön ödemeli sistemler kartı GSM kartı Bankacılık kartı Sağlık kartı Kimlik kartı Geçiş kartı Ulaşım kartı Kütüphane kartı Öğrenci kartı Alış-Veriş kartı Enerji yönetimi kartı Pasaportlar Trafik kartı SİSTEMDE KULLANILAN AKILLI KART ÇİPİ SLE 4442 ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ SLE 4442' nin Özellikleri SLE 4442' nin Fonksiyonları SLE 4442' nin genel bellek yapısı SLE 4442' de Aktarma Protokolü Resetleme ve resete cevap Komut modu Data gönderme modu İşlem modu SLE 4442' de Komutlar Komut biçimi SLE 4442' nin ana belleğinin okuma komutu SLE 4442' nin korumalı belleğinin okuma komutu SLE 4442' nin ana belleğinin yazma komutu SLE 4442' nin korumalı belleğinin yazma komutu SLE 4442' nin güvenlik belleğinin okuma komutu SLE 4442' nin güvenlik belleğinin güncelleştirme komutu SLE 4442' nin doğrulama verisinin karşılaştırma komutu SLE 4442' nin güvenlik belleğinin doğrulama işlemi Reset modu Güç reset Durdurma işlemi SLE 4442' de karşılaşılan hatalar SLE 4442' nin Bellek Haritası TASARLANAN AKILLI KART OKUYUCUNUN DONANIMI VE SİSTEMİN TASARIM İHTİYAÇLARI Tasarlanan Akıllı Kart Okuyucusunun Tasarım İhtiyaçlar Mikrodenetleyici Bölümü Tasarımda kullanılan mikrodenetleyici Atmega16'nın genel özellikleri...56 viii

9 ATMEL ATMEGA16' nın bacak (pin) diyagramları Atmega16' da I/O portları (bağlantı noktaları) Atmega16'nın genel dijital I/O olarak portları Atmega16' da pin yapılandırması FT232 Seri-Usb Çevirici Seri port veri iletişimi Seri portun açılması ve kapatılması Seri port üzerinden veri alma-gönderme Okuyucu ile pc kontrol örneği Programın genel çalışma mantığı Programın İş Akış Şemaları KÜTÜPHANE UYGULAMA YAZILIMI Öğrenci Kayıt Bilgileri Öğrenci kaydetme Öğrenci silme işlemi Sorgulam işlemi Öğrencinin aldığı kitapların bilgisi Yazdırma işlemi Ödünç Kitap Alma Bilgileri Ödünç Kitap İade İşlemi Kitap Bilgileri Genel Ayarlar Database in Oluşturulması MySQL Veri Tabanına Erişmeden Kitap Takip Sistemi SONUÇLAR VE ÖNERİLER...85 KAYNAKLAR...86 ÖZGEÇMİŞ...88 ix

10 SİMGELER VE KISALTMALAR Kısaltmalar ADC : Analog to Digital Converter ATM : Automatic Tele Machine ATR : Automatic Target Recognition CBI : Clear a Bit CLK : Clock Input CPU : Central Processing Unit DDRx : Data Direction Register EEPROM : Electrical Erase Programmable Read Only Memory EMV : Europay, Master card and VISA FDX : Full Duplex GSM : Group special Mobile G/Ç : Giriş Çıkış GND : Ground GSM : Global System for Mobile Communications HDX : Half Duplex IC : Integrated Circuit ICAO : International Civil Aviation Organization ICR : Intelligent Character Recognition I/O : Input/Output ISO : International Standard Organization ITU : International Telecommunication Union INT1 : Interrupt 1 INT0 : Interrupt 0 IEC : International Electrotechnical Commission LSB : Least Significant Bit MSB : Most Significant Bit PC : Personel Computer PDIP : Plastic Dual Inline Package PINx : Port Input Pins PWM : Pulse Width Modulation x

11 QFN : Quad Flat No leads RFID : Radio Frequency Identification RF : Radio Frequency RAM : Random Access Memory ROM : Read Only Memory RISC : Reduced Instruction Set Computing SBI : Set a Bit SIM : Subscriber Identity Module SPI : Serial Peripheral Interface Bus SQL : Structed Query Language TQFP : Thin Quad Flat Pack TTL : Transistor-Transistor Logic xi

12 1 1. GİRİŞ Günümüzde, her alanda işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan işlemler sırasında gerekli olan bilgilerin saklanması, güvenliğinin sağlanması ve taşınabilmesi önemli bir problem olmuştur. Akıllı kartlar, bilgi saklama, bilgiyi güvenlik altına alma, işleme ve kolay taşınabilme özellikleri nedeniyle bu problemleri çözmüşlerdir (Koçak, 2006). Akıllı kartlar, bilgi saklayabilir ve bu bilgiyi işleyebilirler. Akıllı kartın kendine ait belleği ve işlemcisi mevcuttur. Akıllı kartlar, kredi kartı büyüklüğünde plastik bir kart içerisine mikroçip yerleştirilmiş kartlardır. Kart ile iletişimin şifreli gerçekleştirilebilmesi bilgi güvenliğini artırmaktadır. Kolayca taşınabilmeleri nedeniyle bilgiye erişim kolaylaşır. Telekomünikasyon, bankacılık, ulaşım, sağlık ve trafik gibi birçok alanda akıllı kartlar kullanılmaktadırlar. Akıllı kartlar ayrıca dünyada birçok şehirde yerel taşımacılık için 'elektronik bilet' olarak da kullanılmaktadır. Özellikle taşıması kolay ve kullanıcı dostu olduğu için bu tür uygulamalarda kullanılır (Rankl ve Effing, 2003). Günümüzde mikrodenetleyicilerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Intel, Microchip, Motorola, National, Atmel gibi firmalarının ürettiği mikrodenetleyiciler bunlar arasında sayılabilir. Mikrodenetleyici gerektiren herhangi bir uygulama geliştirirken seçilecek mikrodenetleyicinin uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına bakılır. Bunun yanı sıra kullanılacak olan derleyici, programlayıcı, simülatör, elektriksel özellikler, kaynak temini, seçenek çeşitliliği, kolay elde edilebilirlik, fiyat, komut seti vb. özellikler de mikrodenetleyici seçiminde önemli etmenlerdir. Atmel firmasının ürettiği Atmega serisi mikrodenetleyicinin yukarıda sayılan birçok özellikte öne çıktığı görülmektedir. Firma 8 bit Intel MCS-51 çekirdeğe sahip mikrodenetleyicilerin yanı sıra 16/32 bit veri yoluna sahip mikrodenetleyiciler, otomotiv temelli mikrodenetleyicileri de Intel MCS-51 çekirdek ile kullanıma sunmaktadır. Tasarımda Atmega16 mikrodenetleyici kullanılmıştır. Atmega16 Atmel firmasının ürettiği bir mikrodenetleyicidir. Atmega16 nın tercih edilme sebebi, fiyatının ucuz olması, yüksek frekanslarda çalışabilme özelliği (0-16 Mhz çalışma frekansı), 512 Byte EEprom, 6 değişik uyuma modu, 1 Kb statik ram, Power on reset ve programlanabilen Brown-out detektör, 32-programlanabilir giriş-çıkış ucu, 4 adet PWM kanalı özelliklerine sahip olmasıdır.

13 2 Bu çalışmanın amacı akıllı kart sistemlerinin insan hayatına getirdiği kolaylıkları kütüphane kitap takip sisteminde uygulamak olacaktır. Bu sistemde kütüphaneden faydalanan kişilerin genel bilgileri, T.C. kimlik numarası, ödünç aldıkları kitapların ISBN numaraları ile kitap adları ve ceza puanları kişilerin kendilerine ait kartlar üzerine yazılacak ve genel veritabanına erişim imkanı olmayan yerlerde de gerekli yazılımlar ve akıllı kart okuyucuları ile kişiye ait kitap takip bilgileri görülebilecektir. Sistemin uygun çalışabilmesi için akıllı karta yazma işlemleri kütüphanede veritabanına erişimi olan operatörler tarafından yapılırken, kart üzerinden kontrol uygun yazılım ve donanımın bulunacağı her yerden veritabanına erişim olmadan gerçekleşecektir. Bu çalışma kapsamında akıllı kart okuyucusu modeli biçimsel olarak tasarlanmıştır ve geliştirilmiştir. Ayrıca kart üzerine bilgilerin yazılabileceği ve kart üzerindeki bilgileri denetleyebilecek yazılımlar geliştirilmiştir. Tezin ikinci bölümünde, kaynak araştırması hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, akıllı kartlar konusunda detaylı bir inceleme yapılmıştır. Akıllı kartların özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonu, kapasitesi, avantajı ve güvenlik özellikleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, akıllı kartların mimarisi, elektriksel özellikleri, veri iletişim protokolleri ve standartları anlatmaktadır. Beşinci bölümde, akıllı kart okuyucusu ve akıllı kartların uygulama alanları anlatmaktadır. Altıncı bölümde, uygulamada kullanılan akıllı kart çipi SLE 4442 nin özellikleri, fonksiyonları, aktarma protokolü, komutları ve operasyonel işlemler anlatmaktadır. Yedinci bölümde tasarımda kullanılan mikrodenetleyici Atmega 16 nın özellikleri, pin diyagramları, I/O portları ve pin yapılandırması incelenmiştir. Ayrıca okuyucu ve PC arasındaki bağlantı, karttan bilgi okuma, kartta bilgi yazma incelenmiştir. Sekizinci bölümde kütüphane uygulama yazılımı anlatmaktadır. Son bölümde ise sonuçlar ve öneriler sunulmuştur.

14 3 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI Rankl ve Effing in (2003) kitabında, akıllı kart sisteminin hakkında genel bilgiler verilmiştir. Kitapta, akıllı kartın tarihi, kartların tipleri, fiziksel ve elektriksel özellikleri, uygulama alanları, mimarisi, veri iletişimi, güvenlik, tasarım, haberleşme, okuyucu, donanım, yazılım, bağlantı tipleri ile akıllı kart sistemi uygulaması incelenmiştir. Rankl (2007) kitabında akıllı kart sistemi bütün yönlerinden incelenmiştir. Kitapta akıllı kart sistemi hakkında genel bilgiler verilmiştir. Akıllı kart sisteminin donanım, yazılım, protokol, standart, kart formatları, haberleşme, modem, bağlantı tipleri ile akıllı kart sistemi uygulaması incelenmiştir. Hendry nin (2001) kitabında, akıllı kart teknolojisi, şifreleme ve standartlar incelenmiştir. Kitapta, akıllı kartların tipleri, fiziksel ve elektriksel özellikleri, uygulama alanları, güvenlik ve işletim sistemleri incelenmiştir. Haghiri ve Tarantino nin (1999) kitabında akıllı kartların tarihi, tipleri, standartları, üretim süreçleri, çip modülleri, uygulama alanları ve akıllı kart sistemi incelenmiştir. Koçağ ın (2006) yüksek lisans tez çalışmasında akıllı kart kullanılarak web tabanlı sayısal araç ruhsat sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistem; yönetici, tescil şube, muayene istasyon, egzoz muayene istasyon ve araç sorgulama modülleri ile birlikte araç bilgi sistemi web sayfasından oluşmaktadır. Çoksağ ın (2004) yüksek lisans tez çalışmasında akıllı kartların güncel kullanım alanları, güvenliği ve avantajları ortaya konulmuş, üniversitedeki kullanım alanlarından biri olan kütüphaneden kitap alınıp verilmesi işlenmiştir. Özbey in makalesinde akıllı kartlar hakkında genel bir tanıtım yapmaktadır. Akıllı kartların kullanım alanlarından birkaçı elektronik posta imzalama, şifreleme, elektronik cüzdan, kontrollü binalara fiziksel giriş, bilgisayar sistemlerine giriş, sağlık alanıdır. Bu özellikler akıllı kartların geniş bir alanda kullanımını sağlamaktadır. Makalede akıllı kartlar okuyucu hakkında da bir tanıtım yapılmaktadır. Tuna nın (2006) yüksek lisans tez çalışmasında akıllı kart sisteminin hakkında genel bilgiler verilmiştir ve incelenmiştir. Bu çalışmada, kulak numarası ile takibi yapılan büyükbaş hayvanların vücuda enjekte edilen 128 bitlik RFID taşıyıcı yongaları kullanılarak internet üzerinden kimliklendirilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

15 4 Dağoğlu nın (2006) yüksek lisans tez çalışma kapsamında irgitil bağlaşımlı, kısa mesafeli çift yönlü haberleşme protokolüne sahip çeşitli RFID teknoloji uygulamaları üzerinde durulmuştur. Veri iletimi ve okuyucu sistemi incelenmiş, bilgisayar haberleşmesi RS232 ara yüzü üzerinden sağlanmıştır. Yapılan uygulamalar; kontör yükleme ve geçiş sistemi, hasta takip sistemi ve personel takip sistemidir. Bu uygulamaların etiket başına en düşük maliyetli olması tercih edilmiş ve uygulamalar en güvenilir olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Taktakçı nın (2004) yüksek lisans tez çalışmasında bilgisayar ağlarının güvenliğini arttırmada akıllı kartların katkılarını incelemektir. Şebeke güvenliği konusunda temel bilgiler verilmiştir. Temel kriptoloji bilgisi verilmiştir. Akıllı kartlar konusunda detaylı bir inceleme yapılmıştır. Akıllı kartların sınıflandırılması, elektriksel özellikleri, veri iletişim protokolleri, işletim sistemleri ve uygulama geliştirme ortamları anlatmaktadır. Akıllı kartlar kullanılarak yapılan bir güvenli şebeke haberleşmesi gerçekleştirilmiştir.

16 5 3. AKILLI KARTLAR 3.1. Akıllı Kartların Gelişmesi İlk plastik kart Diner Club tarafından 1950 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yayımlandı. Ellili yılların sonunda her iki şirket (Carte Blanche & American Express) plastik kart gelişimine ve yapımına katıldı. Bu kart günlük kullanım için daha uygundu. İlk banka kredi kartı (Credit Card) Bank of America tarafından yapıldı daha sonra (VISA CARD) şirketi olarak tanındı. Daha sonra, Amerikalı şirket (Inter Bankası) yeni bir sistem üretti, bu sistem daha sonra (Master Card) olarak bilindi. Bu kartların akabinde manyetik şeritli kartlar ortaya çıktı. Bu kartların geliştirilmesi Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği tarafından yapıldı. Yetmişli yıllarda (Manyetik Şerit) üç ana bölüme ayrılması bu bölüme dijital bilgi saklama ve depolama olayını kartın üzerine bir kaç kez yapabilme imkânını sağladı (Haghiri ve Tarantino, 1999). Bu kartlar kredi kartı olarak geniş bir şekilde kullanılmaya başlandı. Yalnız bu kartların bazı dezavantajları da vardı. Bunlar, okunma kolaylığı, bilgilerin silinmesi, bilgi değişikliği, ayrıca zamanla yıpranması ve ağır kullanım şartlarıda bilgilerin kaybolmasına neden olabilmektedir. Kartların yapımında sonraki aşamalarda plastik kart vücuduna mikroçip kartlar eklenmiştir. Özellikle mikroelektronik dalındaki yenilikler büyük ölçüde ICC Entegre Devre Kartları elde edebilmek için kullanılmıştır yılında Alman araştırmacılar (J. Dethloff & H. Grotrupp) kart üzerine entegre devre çiplerini dahil etme fikrini tanıtmış ve bu fikrin patentini almıştır yılında, Kunitaka Arimura Japonya da bu konu hakkında patent almıştır yılında, Fransız araştırmacı Roland Moreno ın akıllı kart fikri üzerine çalışmaları yapmıştır. Aynı zamanda ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Vakfı Innvatron benzer bir projeyi başlatmıştı. İlk mikroişlemcili akıllı kartlar 1977 yılında Honeywell Bull firması tarafından üretilmiştir (Rankl ve Effing, 2003) yılında iletişim, posta ve telekomünikasyon hizmetlerinde kullanılan kart üretiminde bir Fransız şirketi French PTT büyük bir gelişme ile akıllı kartları telefon kartı olarak kullanmıştır. Bu üretilen kartlar bilgileri gizli ve güvenli bir şekilde saklıyordu (Rankl ve Effing, 2003).

17 6 En önemli akıllı kart uygulamaları, elektronik cüzdan uygulaması ile 1990 ların ortasından itibaren Avrupa da denenmeye başlanmıştır. Bu denemeler, Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere ve Danimarka da gerçekleştirilmiştir. Günümüzde akıllı kartlar bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım, sağlık ve trafik gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar Akıllı Kart Nedir? Akıllı kartlar bir elektronik veri depolama sistemidir. İlk akıllı kartlar 1984 yılında telefon kartları ile kullanılmaya başlanmıştır. Kredi kartı boyutlarında içine gömülü bir elektronik devre bulunan akıllı kartlar okuyucunun içine takıldıktan sonra üzerinde bulunan kontak noktaları ile doğrudan okuyucu ile bağlantı sağlarlar. Akıllı kart, ihtiyacı olan enerjiyi de bu yolla alır (Dağoğlu, 2006). Akıllı kartlarda yarı iletken olarak bir mikroişlemci ve RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) gibi hafıza blokları kullanılır (Tuna, 2005). Akıllı kartlar, üzerinde manyetik şerit, barkod, temassız radyo frekans vericileri gibi farklı teknolojilerini bulundurabilir. Günümüzde giriş kontrolü, elektronik ticaret, kimlik doğrulama, kitap takip sistemi, kişisel gizlilik gerektiren bir çok uygulamada çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu kartlara akıllı denilmesinin asıl nedeni, yüksek bilgi taşıma, işlem yapma, karttaki veriyi kullanma, yazma ve silme yeteneklerinin çip sayesinde gerçekleşebilmesidir. Akıllı kartlar aslında yanımızda taşıdığımız küçük bilgisayarlar olarak kabul edilebilir. Kendi işletim sistemleri, birçok fonksiyonu yapabilecek şekilde bünyelerinde bulundukları yazılım parçaları, yüksek bilgi depolama yetenekleri ve bilgiyi koruma özellikleri ile akılla kartlar hayatı daha mobil hale getiren küçük bilgisayarlar olarak nitelenebilir.

18 7 Şekil 3.1. Akıllı kart Akıllı kartın özellikleri Kişiselleştirme (Kişiye özel olması) Kolay işlem önceliği (ATM) Açık Anahtar Altyapısı Açık/Gizli Anahtar çifti Sadece kart sahibi gizli şifresini kullanabilir Güvenilir üçüncü taraflar açık anahtarların yönetimini üstlenir Ekonomik Faydalar Zamandan kazanç sağlanır İşgücü kaybını engeller Kişisel bilgilerin ayarlanabilmesi Parola tabanlı sistemlerin güvenliğini arttırma Unutkanlık Zayıf parolalar Paylaşım Hatalı PİN giriş sayısı kısıtlı Anahtarların ve Sertifikaların Taşınabilirliği.

19 Akıllı Kartların Sınıflandırılması Akıllı kartlar elektronik devre yapılarına, veri aktarım tipine ve boyutlarına göre sınıflandırılabilirler Bellek kartlar Bellek tipi kartlar ilk üretilen akıllı kart tipidir, ilk uygulamaları telefon kartlarında kullanılmaktadır. Ucuzdur ve piyasada kolaylıkla bulunur (Dağoğlu, 2006). Terminal bellek kartına bir komut gönderir ve kart bu komutun gereğini yapar. Yani terminal ile iletişim sırasında kontrol tamamen terminaldedir. Bu nedenle bu bellek kartları "senkron kartlar" olarak da bilinir (Taktakçı, 2004). Üzerinde sadece basit 8 bit mikroişlemci ve EEPROM bulunmaktadır. Mikroişlemci, PIN kodunu ve EEPROM üzerindeki bilgiye erişimi kontrol eder. EPROM bellek kartları bilgi saklama ortamlarındaki mantıkla çalışmaktadır. Terminal karta bilgi okuma, yazma, silme gibi temel komutları göndererek kart üzerindeki bilgiyi kullanır. Yazmaçlı bellek kartlarında ise durum biraz farklıdır. Bu kartlarda Abacus tarzında, üretim esnasında doldurulan ve kullanımda sadece azalmasına izin verilen bir sayaç bulunmaktadır. Sayaç sonlanınca kartın ömrü de tamamlanmış olur. Telefonlarda kullanılanlar genellikle bu tip kartlardır. Bellek tipi kartlar manyetik banka ATM kartlarına benzetilebilir fakat daha gelişmişlerdir. Şekil 3.2 de bellek kartlarının genel mimarisi gösterilmiştir. Şekil 3.2. Bellek kartların mimarisi

20 Mikroişlemcili kartlar Mikroişlemcili kartlar ilk olarak, Fransa da banka kartlarının formunda kullanılmıştır. Mikroişlemcili kartlarda daha fazla bileşen bulunmaktadır. Bunların içinde EEPROM dışında, bir mikroişlemci, işletim sistemini saklayan bir ROM ve ufak boyutta RAM çipleri bulunmaktadır. Mikroişlemci, kartta bulunan EEPROM a erişimi kontrol eder. PIN koruması dışında farklı koruma sistemleri de kullanılabilir. Bunları yapabilmesini sağlayan bir işletim sistemi kart üzerinde bulunmaktadır (Dağoğlu, 2006). İşletim sistemi kart üzerindeki ROM da bulunur. Hem işletim sistemi hem de karta sonradan yüklenen uygulamalar kartta bulunan RAM üzerinde çalışırlar. Mikroişlemci temel aritmetik işlemleri gerçekleştirir, basit kesme sistemini yönetir ve tüm birimleri kontrol eder. Kesme sistemi kartın işleyişini durdurup terminalle haberleşmesini sağlamaktadır. ROM da kartın üretimi esnasında yüklenen ve daha sonra değiştirilemeyecek olan işletim sistemi bulunmaktadır (Taktakçı, 2004). EEPROM kartın kalıcı belleğidir. İşletim sistemi kontrolünde veri ve program kodu yazılabilmekte ve okunabilmektedir. Bazı uygulamalarda ROM işletim sisteminin temel komutlarını içerirken programlar EEPROM da saklanmaktadır (Taktakçı, 2004). RAM bölgesi işlemcinin çalışma bölgesidir, kartın beslemesi kesildiğinde tüm içeriği silinmektedir (Taktakçı, 2004). G/Ç arayüzü terminal ile komut ve veri alışverişinin yapıldığı bolümdür. Bazı kartlarda ek olarak şifreleme hızlandırıcısı da bulunmaktadır. Tüm bu bileşenler ve işlevleri ile incelenecek olursa mikroişlemcili kartlar küçük bir bilgisayar gibi düşünülebilir. Akıllı kartlar üzerinde bulunan mikroçipe göre temaslı, temassız ve kombi olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Bazı kartlar temaslı ve temassız ara yüzleri üzerinde iki ayrı mikroçip olarak sunulabilir. Bu tür kartlara hibrid kart adı verilir. Bu özelliğin aynı mikroçip üzerinde birleştirildiği kart tipine ise dual kart adı verilir. Mikroişlemcili kartlara ait mimari Şekil 3.3 te gösterilmiştir.

21 10 Şekil 3.3. Mikroişlemcili kart mimarisi Temaslı akıllı kartlar (Kontaklı) Bu kartlar en fazla kullanılan akıllı kart çeşididir. Bu tip akıllı kartlar, aynı bankamatiklerde olduğu gibi, okuyucunun içine itilerek çalıştırılırlar. Bu tip kartlarda, çip görünür bir şekilde kartın üzerinde yer alır. Cep telefonlarında kullanılan SIM kartlar, temaslı akıllı kartlara örnek olarak verilebilir. Temaslı akıllı kart kullanımı sırasında kartın kart okuyucuya takılması gerekmektedir. Böylece kart yüzeyi üzerindeki iletken bölge ile doğrudan bağlantı kurulabilir. Temaslı akıllı kart Şekil 3.4 te gösterilmiştir (Akıllı Kartlar Dünyası, 2010). Şekil 3.4. Temaslı akıllı kart

22 Temassız akıllı kartlar (Kontaksız) Temassız kartlar, okuyucuya yaklaştırıldığında okuyucu ile iletişime geçip çalışabilirler. Hem kart okuyucu hem de akıllı kart, birer antene sahiptirler. Bu sayede iki taraflı bir iletişim kurulur. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, anten ve çipi barındıran ortadaki kısım, kartın üst ve alt katmanlarının arasında yer alır. Anten, kartın etrafını 4-5 tur dönen ince bir telden ibarettir (Akıllı Kartlar Dünyası, 2010). Temassız akıllı kartların bir işlem gerçekleştirebilmeleri için bir anten yanından geçirilmeleri gerekir. Bunlarda plastik kredi kartı görünümündedirler. Onlardan tek farkı içlerinde bir mikroçip ve bir de anten gömülü olmasıdır. Bu bileşenler fiziksel bir temas gerektirmeden, kartın anten ile bağlantı elemanı arasında iletişim kurmasını sağlar. İşlemlerin çok hızlı yapılmasının gerekli olduğu toplu taşımacılıkta ve jetonla çalışan sistemlerde temassız akıllı kartların kullanımı ideal bir çözümdür. Temassız akıllı kart Şekil 3.5 te gösterilmiştir. Şekil 3.5. Temassız akıllı kart Temassız kartların diğer kartlara göre avantajları: 1. Akıllı kart geçiş sistemlerinde anahtar vazifesi görür. 2. Çip kart içinde gömülü olduğundan sudan güneşten etkilenmez. 3. Diğer kartlardan etkilenmez, diğer kartları etkilemez. 5. Manyetik ortamdan etkilenmez kolay deforme olmaz. 6. Kartın kopyalanması neredeyse imkânsızdır. 7. Kartın okuyucuya fiziksel teması yoktur. 8. Personel geçişleri daha seri ve sorunsuz olmaktadır.

23 12 9. Kartın kapalı bir kılıf içinden okutulması mümkündür Kombi kartlar Temaslı ve temassız akıllı kartların avantajları ve dezavantajları vardır. Temaslı kartlar daha güvenlidir ve mevcut bir alt yapıları vardır. Temassız kartlar ise daha elverişli ve verimli bir işlem ortamı sunar. Bu iki kartın da avantajlarından yararlanmak için her iki özelliğe sahip kombi kartlar geliştirilmiştir. Şekil 3.6 da Kombi kart gösterilmiştir (Taktakçı, 2004). Şekil 3.6. Kombi kart 3.4. Akıllı Kartların Fonksiyonu İşlemci yetenekleri ve işletim sistemleri yardımı ile akıllı kartlar, dış dünyadaki birçok medya (okuyucular ve bilgisayarlar) ile çalışabilme yeteneğine sahiptirler. Aynı zamanda birden çok sektörde ve uygulamada herhangi bir güvenlik açığı oluşturmadan tek kart ile hizmet vermeyi de mümkün kılmaktadırlar Akıllı Kartların Kapasitesi Akıllı kartlar, manyetik şeritli kartlara göre en az 100 kat daha fazla bilgiyi taşıyabilmektedir. Bankacılık sektöründe 4 KB hafızalı kartlar yaygın olarak talep edilmekte iken, GSM de 1 GB a uzanan geniş bir alanda ürün imkânı mevcuttur.

24 Akıllı Kartların Avantajları Akıllı kartın en önemli avantajı, içine depolanan bilginin yetkisiz erişim ve tahrifata karşı korunabilmesidir. Veriye erişim sadece seri yoldan olduğu için bu kapının kontrolü kart işletim sistemi ve güvenlik mekanizması tarafından yapılmaktadır. Bu güvenlik mekanizması altında, gizli bilgi karta yazılabilir ve yetkisiz kişiler tarafından erişilemez. Bu bilgiler uygulama gereği kart işlemcisi tarafından işlenebilir veya kullanabilirler. Bu işlemlerde dışarıya bir bilgi sızmaz. Prensip olarak okuma, yazma ve silme gibi bellek fonksiyonları donanımsal ve yazılımsal olarak belirli şartlara bağlanarak çeşitli güvenlik önlemleri alınabilir. Şifreleme algoritmalarını da başarılı şekilde uygulayabilmeleri, akıllı kartları uygun ve taşınabilir güvenlik modülleri haline getirmiştir. Akıllı kartın en önemli özelliklerinden biri de taşınabilir olmasıdır. Kart sahibi, kartında bulunan verilere istediği yerden ulaşabilir. Verilere erişim için kart okuyucu/yazıcı cihazın olması yeterlidir (Koçak, 2006) Güvenlik Bilginin mobil kullanımı esnasında gerekli olan en önemli özellik bilginin güvenliği ve doğruluğudur. Kartın içerisinde yer alan bilgilerin değiştirilememesi, kopyalanamaması ve kartın işlem gördüğü anlarda dışarıdan bilgiye ulaşılamaması hizmetin gerçekleşmesindeki önemli koşullardır. Hem kart sahibinin, hem de hizmet sağlayıcının korunması için bu çok önemlidir. İlk üretilen kartların taklit edilebilmesi mümkün iken günümüzde güvenlik amaçlı tedbirlerin artırıldığı taklidi ve tahrifatı daha zor olan kartlar mevcuttur. Güvenlik amacıyla kart sahibinin adı ve kart numarası gibi kişisel bilgileri karta kabartma ile basılabilir, ayrıca bir imza alanı ile kullanıcının imzası kart üzerine eklenebilir. Kart kullanımının artmasıyla organize suçlular karşısında yetersiz kalan görsel güvenlik tedbirlerine ek olarak, makine tarafından okunabilecek formda ek bilgiler taşıyan bir manyetik şerit, kartın arkasına eklenmeye başlanmıştır.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ

SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİBER SUÇLAR VE KURUM GÜVENLİĞİ DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mithat YILDIZ Denizcilik Uzman Yardımcısı BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Danışman Alper SINAV

Detaylı

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~

Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ Balıkesir HEM İÇİNDEKİLER Modul 1~ 1 ~ A. Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları... 2 1. Temel Bilgiler 2 a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi... 2 b. Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı...

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR

BİLGİSAYAR DONANIMI. Ebubekir YAŞAR BİLGİSAYAR DONANIMI Ebubekir YAŞAR 2008 ÖNSÖZ Bilgisayarcı olarak, hızla gelişen teknolojiyi yakından takip etmek günümüzde neredeyse imkansız. Kullandığımız yapıların literatürü elimize gelmeden başka

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ

Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 Bİ LGİ VE İ LETİ Şİ M TEKNOLOJİ LERİ 1 BILGISAYARLAR Bilgisayar ya da dijital aletleri kullanabilmek, belirli bir bilgi ve anlayışı gerektirir. Bilgisayar kullanabilme ile ilgili bilinmesi gerekenler,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI

BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI BÖLÜM 2. ELEKTRONİK TİCARETİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN TEKNİK ALTYAPI Elektronik ticaret faaliyetlerini yürütmek isteyen şirketlerin bu konuda teknik bir altyapı ihtiyaçları bulunmaktadır. Elektronik

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır.

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır. A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Başarılı olunursa Microsoft'

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Abdullah Battal. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Abdullah Battal. YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü SEMANİK WEB İLE GELİŞTİRİLEN BİR TELEVİZYON PROGRAM ÖNERİ SİSTEMİ Abdullah Battal YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Aralık

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı