BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ"

Transkript

1 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET Kahramanmaraş merkez ovası koşullarında, yılları arasında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekerrürlü olarak yürütülen bu araştırmada, 13 ekmeklik buğday çeşidinde başaktaki tane sayısı, başaktaki tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimi üzerinde durulmuştur. İki yıllık sonuçların ortalamasına göre, incelenen tüm özellikler yönünden, yıllar ve çeşitler arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Çeşitlerin başaktaki tane sayıları tane/başak, başaktaki tane ağırlıkları g, bin tane ağırlıkları g, hektolitre ağırlıkları kg, tane verimleri ise kg/da arasında değişmiştir. En fazla tane verimi Seyhan-95 çeşidinden 705 kg/da olarak elde edilmiş olup, bu çeşidi Marmara-86, Doğankent-1, Aria, Gönen, Ata-81 ve Seri-82 çeşitleri izlemiş ve bu çeşitlere ait tane verimleri sırasıyla 687, 668, 667, 663, 609 ve 606 kg/da olmuştur. Seyhan-95, Marmara-86, Doğankent-1, Aria ve Gönen çeşitleri yörede yaygın olarak ekilen Seri-82 çeşidinden daha fazla tane verimi sağlamışlar ancak aralarındaki farklar önemli olmamıştır. Tane verimi ile; başaktaki tane sayısı (r=0.472**), tane ağırlığı (r=0.483**), bin tane ağırlığı(r=0.214*), hektolitre ağırlığı( r=0.315**) arasında olumlu ve önemli ilişki olduğu saptanmıştır. Tane verimi yönünden yılxçeşit interaksiyonu önemli çıkmasına rağmen, belirtilen çeşitler her iki yılda da verim yönünden üst sıralarda yer almışlardır. Buna göre, Seyhan-95, Marmara-86, Doğankent-1, Aria ve Gönen çeşitlerinin0 Kahramanmaraş merkez koşulları için uygun olduğunu söylemek mümkündür. Anahtar Kelimler: Buğday, verim, verim unsurları DETERMINATION OF THE YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SOME COMMON WHEAT (Triticum aestivum L.) VARIETIES ABSTRACT In this research which carried out in randomized completed block design with four replication in Kahramanmaraş-central region between 1996 and 1998 years, 13 common wheat varieties were examined for grain number per head, grain weight per head, 1000-grain weight, test weight and grain yield. Average results of two years showed that both varieties and years were significantly different for all the investigated traits. Grain number and weight per head, 1000-grain weight, test weight and grain yield of the varieties were changed between grain/head, g/head, g, kg and kg/da respectively. The highest grain yield was obtained from Seyhan-95 variety with 705 kg/da. This variety was followed by Marmara-86, Doğankent-1, Aria, Gönen, Ata-81 and Seri-82 varieties with 687, 668, 667, 663, 609 and 606 kg/da

2 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı grain yield respectively. Seyhan-95, Marmara-86, Doğankent-1, Aria and Gönen varieties had higher yield than the standart variety (Seri-82), but the differences of them were not significant. However, there were positively and significantlty correlations between the grain yield; and grain number (r=0.472**) weight(r=0.483**)per head, 1000-grain weight (r=0.214*) and test weight(r=0.315**). Although, year x variety interaction was also significant, the yield of these varieties were higher than the others in the both years. Therefore, ıt was possible to say that Seyhan-95, Marmara-86, Doğankent-1, Aria and Gönen varieties were suitable for Kahramanmaraş-central conditions. Key words: Wheat, yield, yield components. GİRİŞ Ülkemiz insanlarının beslenmesinde yoğun biçimde kullanılan buğday, Türkiye'de 9.8 milyon ha ekim alanına, 18 milyon ton'luk üretime ve 1938 kg/ha civarında verime sahiptir. Birim alandan elde edilen verim dünya ortalamasının altında bulunmaktadır (1). Buğday da verim artışını sağlamak amacıyla yapılan ıslah çalışmalarının başında, yöre koşullarına uygun ve yüksek verimli buğday genotiplerinin belirlenmesi gelmektedir. Yurdumuzun önemli tarım bölgelerinden biri olan Kahramanmaraş yöresinde, 192 bin ha'lık alanda buğday ekimi yapılmakta ve ton ürün alınmaktadır (1). Kahramanmaraş yöresine uygun ve yüksek verimli buğday genotiplerinin belirlenmesi amacıyla daha önce bazı araştırmalar yapılmıştır (2, 3). Ancak gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki ıslah kuruluşları sürekli yeni buğday çeşitleri ıslah etmekte olup, geliştirilen bu çeşitlerin izlenmesi ve kendi ekolojilerimizde çeşit-verim denemelerinin sürekli yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca, yörede yaygın olarak ekilen Seri-82 ve Panda çeşitlerinde tane veriminin istenilen düzeyde olmaması, özellikle Seri-82 çeşidinin, sarı pas (Puccinia striiformis ) hastalığına hassas olması ve epidemi oluşan yıllarda bu çeşidin veriminin önemli ölçüde azalması, yöre çiftçilerini yeni çeşit arayışlarına zorlamaktadır. Bu nedenle, Kahramanmaraş koşullarında 13 ekmeklik buğday çeşidi denemeye alınarak bunların başaktaki tane sayısı, başaktaki tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimi üzerinde durulmuştur. MATERYAL VE METOT Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma İstasyonu arazisinde kurulan bu araştırmada materyal olarak Aria, Seyhan-95, Yüreğir-89, Karasu-90, Çukurova-86, Doğankent-1, Kop, Panda, Gönen, Gerek-79, Seri-82, Ata-81 ve Marmara-86 çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin analiz edilmesi sonucunda, toprak ph'sının 7.56, su tutma kapasitesinin % 46, tuz oranın % 0.125, kireç oranın % 12.5, toplam P 2 O 5 'in 4.5 kg/da, ve organik madde içeriğinin ise % 1 olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın yapıldığı yıllardaki ortalama sıcaklık, toplam yağış ve nispi nem değerleri aylara göre Tablo 1'de gösterilmiştir. Ekim, m²'de 550 tane olacak şekilde, ilk yıl , ikinci yıl ise tarihinde yapılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre ve

3 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekimle birlikte 6 kg/da fosfor, 6 kg/da azot ve kardeşlenme döneminde ilave olarak 8 kg/da azot olacak şekilde üst gübreleme yapılmıştır. Salma sulama şeklinde ve başaklanma döneminde bir kez sulama yapılmıştır. Araştırmada, m²'deki başak sayısı, başaktaki tane sayısı, başaktaki tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı ve tane verimi incelenmiş, elde edilen veriler, MSTAT-C istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiş, ortalamaların karşılaştırılmasında da Duncan testi kullanılmıştır. Tablo 1. Deneme Yılları ve Uzun Yıllar Ortalaması Olarak, Aylara Göre Ortalama Sıcaklık, Toplam Yağış ve Nispi Nem Değerleri Ortalama Sıcaklık (C ) Ortalama Yağış (mm) Ortalama Nispi Nem ( %) Aylar U.Yıl. Ort U.Yıl. Ort U.Yıl. Ort Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem Ort BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırmada incelenen özelliklerden m²'deki başak sayısı, başaktaki tane sayısı ve başaktaki tane ağırlığına ilişkin elde edilen değerler Tablo 2'de gösterilmiştir. Metrekaredeki Başak Sayısı Metrekaredeki başak sayısı sadece araştırmanın ikinci yılında belirlendiğinden, bu özellik üzerine yılların etkisi belirlenememiştir. Çeşitler araştırmanın ikinci yılında m²'deki başak sayısı bakımından önemli ölçüde farklı bulunmuşlardır ( P<0.01). Ancak Marmara-86, Gerek-79 ve Karasu-90 çeşitleri başak sayısı bakımından ilk sıralarda yer alırken, Çukurova-86 ve standart çeşitler Panda ile Seri-82 ise alt sıralarda yer almıştır. Bunların dışındaki diğer çeşitler ise m²'deki başak sayısı bakımından bu çeşitler arasında bir değerde olmuşlardır. Çeşitlerin ekim sıklıklarının aynı olmasına rağmen, ortaya çıkan bu farklılıkların çeşitlerin kardeşlenmelerindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca bu özellik sadece ikinci yılda belirlendiği için ikinci yılın iklim şartlarıyla da sınırlı kalmıştır.

4 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı Tablo 2. Yıllara Göre ve Yılların Ortalaması Olarak, Çeşitlerin m²'deki Başak Sayısı, Başaktaki Tane Sayısı ve Başaktaki Tane Ağırlığına İlişkin Değerler. Metrekaredeki Başak Başaktaki Tane Sayısı Başaktaki Tane Ağırlığı (g) Çeşit İsmi Sayısı (Adet) (Adet) Mean Ort Ort. ** ** ** ** ** ** ** ** Aria 794 abcd 794 abcd 50 a 36 abc 43 ab 1.9 a 1.5 ab 1.7 ab Seyhan abcd 811 abcd 55 a 36 abc 46 a 1.9 a 1.2 abc 1.6 abc Yüreğir abcd 808 abcd 49 a 33 bc 41 abc 1.7 ab 1.0 bc 1.3 abc Karasu ab 913 ab 33 b 33 bc 33 bc 1.3 b 1.1 abc 1.2 bc Çukurova d 754 abcd 54 a 37abc 46 a 2.0 a 1.3 abc 1.7 ab Doğankent abc 837 abcd 55 a 39 ab 47 a 2.0 a 1.5 ab 1.8 a Kop 827 abcd 827 abcd 49 a 33 bc 41 abc 1.8 ab 1.0 bc 1.4 abc Panda 716 cd 716 bcd 52 a 37 abc 45 ab 2.1 a 1.6 a 1.9 a Gönen 739 bcd 739 abcd 57 a 43 ab 50 a 2.0 a 1.4 abc 1.7 ab Gerek a 940 a 34 b 27 c 31 c 1.3 b 0.9 c 1.1 c Seri cd 663 d 54 a 45 a 50 a 1.9 ab 1.5 ab 1.7 ab Ata abcd 761 abcd 53 a 41 ab 47 a 1.8 ab 1.4 abc 1.6 abc Marmara a 948 a 48 a 36 abc 42 abc 1.6 ab 1.2 abc 1.4 abc Ortalama ,6 43, (**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 Başaktaki Tane Sayısı Başaktaki tane sayısı bakımından, yıllar arasındaki fark önemli olmuş (P<0.01) ve bu durum yıllar arasındaki iklimsel değişmelerden, özellikle birinci yıldaki toplam yağışın ikinci yıla göre daha yüksek olmasından kaynaklanmış olabilir (Tablo 1). İlk yılda başaktaki tane sayısı ortalama 49.5 olurken, ikinci yılda bu değer 36.6'ya düşmüştür. Başaktaki tane sayısı bakımından, çeşitler arasındaki farklılıklar, her iki yılda ve iki yıllık ortalama sonuçlara göre önemli olmuştur (P<0.01). İki yıllık sonuçların ortalamasına göre, başaktaki en yüksek tane sayısı 50 tane/başak olarak Gönen ve Seri-82 çeşitlerinde belirlenmiştir (Tablo 2). Bu çeşitleri Doğankent-1, Ata-81, Seyhan, Çukurova-86 ve Panda çeşitleri izlemiş ve bu çeşitlerin ortalama başaktaki tane sayıları sırasıyla 47, 47, 46, 46, 45 tane/başak olmuştur. Başaktaki en düşük tane sayısı 31 tane/başak olarak Gerek-79 çeşidinden elde edilmiştir. Çeşitler arasındaki bu farklılıklar, öncelikle çeşitlerin genotipik yapısındaki farklılıklardan kaynaklanmasına rağmen, m 2' deki başak sayısındaki farklılıklar da bu özellik üzerinde etkili olmuştur. Tablo 2'de genelde m 2 başak sayısı yükseldikçe başaktaki tane sayısında düşüş gözlenmektedir. Nitekim, Tablo 4'deki BTS ile MBS arasındaki negatif ve önemli korelasyonda bunu doğrulamaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda da başaktaki tane sayısının genotiplere göre önemli ölçüde değiştiği şeklinde benzer sonuçlar elde edilmiştir( 2,3,4). Başaktaki Tane Ağırlığı Başaktaki tane ağırlığı bakımından, yıllar arasındaki fark önemli olmuş(p<0.01), ilk yıldaki başaktaki tane ağırlığı 1.79 g olurken, ikinci yılda bu değer 1.27 g'a düşmüştür (Tablo 2). Kahramanmaraş koşullarında tane doldurma

5 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı dönemi genellikle Mayıs ayına denk gelmektedir. Birinci yılda Mayıs ayındaki yağışın ikinci yıla göre çok yüksek olması nedeniyle tane dolum döneminin uzamasına bağlı olarak başaktaki tane ağırlığının fazla olmasının en önemli nedeni olarak gösterilebilir. Her iki yılda da sulama yapılmış olmasına rağmen yıllar arasındaki iklimsel farklılıkların etkisini görmek mümkündür. Çünkü sulamanın yanında düşen yağış, hava sıcaklığı, oransal nem, rüzgar hızı v.s. gibi çevre faktörleri bitkilerin topraktaki sudan yararlanma oranını önemli ölçüde değiştirmektedir. Başaktaki tane ağırlığı bakımından, çeşitler arasındaki farklılıklar, her iki yılda ve iki yıllık ortalama sonuçlara göre önemli olmuştur (P<0.01). İki yılın ortalama sonuçlarına göre, başaktaki en yüksek tane ağırlığı 1.9 g ile Panda çeşidinden, başaktaki en düşük tane ağırlığı ise 1.1 g ile Gerek-79 çeşidinden elde edilmiştir(tablo 2). Diğer çeşitlerin başaktaki tane ağırlıkları ise bu iki çeşit arasında yer almıştır(tablo 2). Daha önce yapılan bazı çalışmalarda da başaktaki tane ağırlığının yıllara ve çeşitlere göre önemli ölçüde değiştiğine ilişkin benzer sonuçlar bildirilmiştir (2,3,5). Ayrıca BTA'deki artışlar, BTS ve bin tane ağırlığındaki artışlardan kaynaklanmıştır. Bazı çeşitlerde bu genellemeye aykırı sonuçlar görülse de, çeşitlerin çoğundan bu yönde sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 4'deki BTA ile BTS ve Bin TA arasındaki pozitif ve önemli korelasyonlar da bu bulgunun doğru olduğunu göstermektedir. Bin Tane Ağırlığı Bin tane ağırlığı bakımından, yıllar arasındaki fark önemli olmuştur (P<0.01). İlk yıl bin tane ağırlığı 37.3 g olurken, ikinci yılda bu değer 34.5 g olmuştur (Tablo 3). Başaktaki tane ağırlığı kısmında belirtildiği gibi, birinci yılın mayıs ayındaki yağışın yüksek olması, bin tane ağırlığının da yüksek olmasına neden olmuştur (Tablo 1). Bin tane ağırlığı bakımından, çeşitler arasındaki farklılıklar, her iki yılda ve iki yıllık ortalama sonuçlara göre, istatistiki olarak önemli olmuştur (P<0.01). En yüksek bin tane ağırlığı 40.9 g ile Panda çeşidinden elde edilmiş, bu çeşidi Aria (39.0 g), Karasu-90 (38.8 g) ve Doğankent-1 (36.8 g) çeşitleri izlemiştir (Tablo 3). Bin tane ağırlığı bakımından çeşitler arasındaki bu farklılıklar çeşitlerin genotipik yapısındaki farklılıklardan kaynaklanmıştır. Daha önceleri yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar bildirilmiştir (2,3,4,5). Bununla birlikte Bin tane ağırlığında azalmanın en önemli nedenleri MBS ve BTS 'deki artışlardır. Ancak bin tane ağırlığının çok düşük olduğu çeşitlerde, MBS veya BTS sayısındaki artışlara rağmen, bin tane ağırlığındaki azalma oranı oldukça düşük olmaktadır. Tablo 4'te görülen BinTA ile MBS arasındaki %5 seviyede önemli negatif korelasyonla, BinTA ile BTS arasındaki önemsiz korelasyon da bu sonucu doğrulamaktadır. Hektolitre Ağırlığı Hektolitre ağırlığı bakımından, yıllar arasındaki fark önemli olmuş(p<0.05). İlk yılda hektolitre ağırlığı 81.0 kg olurken, ikinci yılda 80.2 kg olmuştur(tablo 3). Bu durum birinci yıldaki elverişli iklim koşullarına bağlı olarak, ikinci yıla göre daha dolgun tanelerin elde edilmesinden kaynaklanmıştır. Hektolitre ağırlığı bakımından, çeşitler arasındaki farklılıklar, ilk yılda % 5 seviyesinde önemli, ikinci yılda ise önemsiz olurken, iki yıllık ortalama sonuçlara

6 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı göre önemli olmuştur (P<0.01). İki yıllık sonuçların ortalamasına göre, en yüksek hektolitre ağırlığı Seyhan-95 çeşidinden (82.6 kg) elde edilirken, en düşük hektolitre ağırlığı ise Çukurova-86 (79.3 kg) ve Seri-82 (79.3 kg) çeşitlerinden elde edilmiştir. Çukurova-86 ve Seri-82 dışındaki diğer çeşitlerle Seyhan-95 çeşidi aynı grupta yer almıştır (Tablo 3). Hektolitre ağırlığı bakımından çeşitler arasındaki bu farklılıklar çeşitlerin genotipik yapısındaki farklılıklardan kaynaklanmıştır. Daha önceki çalışmalarda da bu yönde benzer bulgular bildirilmiştir (2,3,5). Tablo 3. Yıllara Göre ve Yılların Ortalaması Olarak, Çeşitlerin Bin Tane Ağırlığı, Hektolitre Ağırlığı ve Tane Verimine İlişkin Değerler. Çeşit İsmi Bin Tane Ağırlığı (g) Hektolitre Ağırlığı (kg) Tane Verimi (kg/da) Ort Ort Ort. ** ** ** * NS ** ** ** ** Aria 39.0 ab 39.0 ab 39.0 ab 82.6 ab a 700 ab 633 ab 667 a Seyhan c 33.9 cd 34.3 c 83.3 a a 704 ab 706 a 705 a Yüreğir bc 30.1 d 32.6 c 82.7 a a 553 ef 450 cde 501 bc Karasu a 36.5 abc 38.8 ab 82.3 ab a 579 def 418 de 498 bc Çukurova abc 34.0 cd 35.9 bc 79.5 c b 587 def 497 bcd 542 b Doğankent bc 36.0 bc 36.8 abc 81.4 abc a 715 a 622 ab 668 a Kop 38.2 abc 33.2 cd 35.7 bc 81.6 abc a 618 cde 445 cde 531 bc Panda 41.2 a 40.8 a 40.9 a 80.8 abc a 569 def 599 ab 584 ab Gönen 35.9 bc 35.9 bc 35.8 bc 82.6 ab a 636 abcd 690 a 663 a Gerek a 32.5 cd 36.2 bc 81.0 abc a 513 f 333 e 423 c Seri bc 33.4 cd 34.5 bcd 80.1 bc b 639 abcd 573 abc 606 ab Ata bc 33.4 cd 34.3 c 81.6 abc a 631 bcde 586 abc 609 ab Marmara c 32.8 cd 33.8 c 81.1 abc a 685 abc 688 a 687 a Ortalama (**) ; P<0.01, (*) ; P<0.05 Tane Verimi Tane verimi bakımından, yıllar arasındaki fark önemli olmuş(p<0.01), ilk yılda ortalama 612 kg/da tane verimi elde edilirken, ikinci yılda bu verim 536'a kg/da düşmüştür (Tablo 3). Her iki yılda da sulama yapılmış olmasına rağmen bu durum yıllar arasındaki iklimsel değişmelerden, özellikle araştırmanın birinci yılındaki toplam yağışın ikinci yıla göre daha yüksek olmasından kaynaklanmıştır(tablo 1). Tane verimi bakımından, çeşitler arasındaki farklılıklar, her iki yılda ve iki yıllık ortalama sonuçlara göre, önemli olmuştur(p<0.01). İki yıllık ortalamalara göre, en yüksek tane verimi Seyhan-95 çeşidinden, (705 kg/da) elde edilmiştir(tablo3). Bu çeşidi, Marmara-86, Doğankent-1, Aria, Gönen, Ata-81 ve Seri-82 çeşitleri izlemiş ve bu çeşitlere ait tane verimleri sırasıyla 687, 668, 667, 663, 609 ve 606 kg/da olmuştur (Tablo 2). Karasu-90 ve Gerek-79 çeşitlerinin tane verimleri sırasıyla 498 ve 423 kg/da olmuş ve bu çeşitlerin düşük verimli oldukları tespit edilmiştir (Tablo 3). Tane verimi bakımından çeşitler arasında belirlenen bu farklılıklar genotipik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Diğer bazı araştırmalarda a; aynı çevrelerde yetiştirilen genotipler arasındaki verim farklılıklarının genotipik farklılıklardan kaynaklandığı şeklinde benzer sonuçlar elde edilmiştir (2,3,4,6,7,8,9).

7 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı Tane verimi bakımından yılxçeşit interaksiyonu da önemli bulunmuştur (P<0.01). Bu durum, çeşitlerin yıllar arasındaki iklimsel farklılıklara değişik tepkiler göstermesinden kaynaklanmış ve Şekil 1'de gösterilmiştir Tane Verimi kg/da Aria Seyhan-95 Karasu-90 Kop Panda Gerek-79 Seri-82 Ata-81 Marmara-86 Çeşitler Şekil 1. Tane verimi bakımından yıl x çeşit interaksiyonuna ilişkin grafik Şekilden de görüleceği gibi, araştırmanın ikinci yılında, Seyhan-95, Panda, Gönen ve Marmara-86 çeşitleri dışındaki bütün çeşitlerin tane veriminde azalma olmuştur. Bu verilerin ışığında, Seyhan-95, Panda, Gönen ve Marmara-86 çeşitlerinin çevre koşullarındaki değişikliklerden diğer çeşitlere göre daha az etkilendiğini söylemek mümkündür. Bu konuda daha güvenilir sonuçlara varmak için, bu çeşitlerin değişik çevrelerde, daha uzun süreyle denenmesi gerekmektedir. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda da tane verimi bakımından yılxçeşit interakasiyonunun önemli olduğu bildirilmiştir (10,11). İncelenen Özellikler Arası İlişkiler İncelenen özelliklere ait korelasyon katsayıları Tablo 4'de gösterilmiştir. Tabloden de görüleceği gibi, tane verimi ile; başaktaki tane sayısı (r=0.472**), başaktaki tane ağırlığı (r=0.483**), bin tane ağırlığı(r=0.214*), hektolitre ağırlığı( r=0.315**) arasında olumlu ve önemli ilişkiler olduğu saptanmıştır. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda da, bu özellikler arasında olumlu ve önemli ilişkiler olduğu belirtilmiştir (3,12). Tablo 4. İncelenen özelliklere ait korelasyon katsayıları İncelenen Özellikler Başaktaki Tane Sayısı Başaktaki Tane Ağırlığı Bin Tane Ağırlığı Hektolitre Ağırlığı Tane Verimi M²'deki Başak Sys * ** * Başaktaki Tane Sys ** ** Başaktaki Tane Ağr ** ** Bin Tane Ağr ** 0.214* Hektolitre Ağr ** (**); P<0.01, (*); P<0,05

8 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı SONUÇ ve ÖNERİLER İki yıllık sonuçların ortalamasına göre, aralarındaki fark önemli olmamakla beraber, Seyhan-95, Marmara-86, Doğankent-1, Aria ve Gönen çeşitleri yörede yaygın olarak ekilen Seri-82 ve Panda çeşidinlerinden daha fazla tane verimi sağlamışlardır. Tane verimi bakımından yıl x çeşit interaksiyonu önemli çıkmış olmasına rağmen, belirtilen çeşitlerin her iki yılda da verim yönünden üst sıralarda yer aldıkları ve kararlı bir durum sergiledikleri görülmüştür. İnteraksiyon, diğer çeşitlerin yıllara göre daha kararsız davranması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Kahramanmaraş merkez koşulları için Seyhan-95, Marmara-86, Doğankent-1, Aria ve Gönen çeşitlerinin uygun olduğu söylenebilir. KAYNAKLAR 1. ANONİM, Tarımsal Yapı ve Üretim. D.İ.E. Yayınları Yayın No: YILMAZ H.A., DOKUYUCU, T., Kahramanmaraş Koşullarına Uygun ve Yüksek Verimli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi. Tarla Bit. Kongresi, 1, , Ege Ünv. Ziraat Fak Nisan 1994, İzmir. 3. DOKUYUCU, T., AKKAYA, A., NACAR, A., ISPİR, B., Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğdayların Verim ve Fenolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, 16-20, Eylül 1997, Samsun. 4. ÖZTÜRK, A., AKKAYA, A., Kışlık Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarında Vejatatif Peryod, Dane Dolum Peryodu ve Dane Dolum Oranı İle Verim ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkiler. Tarla Bitkileri Kongresi, 48-51, Nisan 1994, İzmir. 5. ŞENER, O., KILINÇ, M., YAĞBASANLAR, T., GÖZÜBENLİ, H., KARADAVUT U., Hatay Koşullarında Bazı Ekmeklik (Triticum Aestivum L.) Ve Makarnalık (Triticum Durum Desf ) Buğday Çeşit Ve Hatlarının Saptanması. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 1-5, Eylül 1997, Samsun. 6. ÇAĞLAR, Ö., AKTEN, Ş., Bazı Kışlık Ekmeklik Buğday(Triticum aestivum L.) çeşit ve Hatlarında verim, Bitki ve Tane Protein İlişkilerinin İncelenmesi. Tarla Bitkileri Kongresi, 67-71, 25-29Nisan 1994, İzmir. 7. ÇÖLKESEN, M., ÖKTEM, A., EREN, N.,YAĞBASANLAR, T., ÖZKAN, H., Çukurova ve Harran Ovası Koşullarına Uygun Ekmeklik ve Makarnalık buğday Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 18-21, 25-29Nisan 1994, İzmir. 8. DEMİR, İ., TURGUT, İ., YÜCE, S., KONAK, C., SEVER, C., TOSUN, M., Ege Bölgesinde Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Ekmeklik Buğdayların Verim ve Bazı Verim Ögeleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 11-15, Eylül 1997, Samsun. 9. AĞDAĞ, M.İ., DOK, M., DOĞAN, H.M., Orta Karadeniz Geçit Bölgesi İçin Uygun Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 21-25, Eylül 1997, Samsun.

9 Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı AYÇİÇEK, M., YÜRÜR, N., 1994a. Bursa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (Triticum turgidum var. durum L.) Adaptasyon ve Stabilite yeteneklerinin belirlenmesi.uludağ Unv. Ziraat Fak. Dergisi Cilt:10, S: AYÇİÇEK, M., YÜRÜR, N., 1994b. Bursa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (Triticum turgidum var. durum L.) Verim yetenekleri-nin belirlenmesi.uludağ Unv. Ziraat Fak. Dergisi,Cilt:10, S: GENÇTAN, T., SAĞLAM, N., BAŞER I., AKYEL, S., CERİT, T., Tekirdağ'da Yetiştirilen Başlıca Buğday Çeşitlerinde Verim ve verim Unsurları Yönünden En Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi. T.Ü. Ziraat Fak. Dergisi Cilt: 1 Sayı:2 D, Sayfa;

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ *

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):72-81 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):72-81 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ * Abdulveli SİRAT İsmail SEZER

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi

Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 117-127 Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Yabancı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare distichon) Çeşitlerinin Kimi Verim ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Birol TAŞ

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 151-157, 2006 18 (2), 151-157, 2006 Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1):35-43, 2015 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Bazı Buğday Çeşitlerinin Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Bazı Buğday Çeşitlerinin Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5825 Ankara-2016 TR 5825 MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi*

Tokat-Zile Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU ANK-24/13 ES13KE-1 Ankara-2016 ANK-24/13 VE ES13KE-1

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması *

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 1-14 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 1-6 Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi Seher Yıldız Madakbaş Hayati Kar Beyhan Küçükomuzlu Karadeniz Tarımsal

Detaylı

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1

Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Diğer Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar 1 Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GEREN 2 Hakan GEREN 3 Hikmet SOYA 3 Rıza ÜNSAL 2 Yaşar Tuncer KAVUT 3 İsmail SEVİM 2 Rıza AVCIOĞLU 3 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 201249 (2): 195-200 ISSN 1018

Detaylı

BAFRA OVASI KOŞULLARI A UYGU ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐTLERĐ Đ BELĐRLE MESĐ

BAFRA OVASI KOŞULLARI A UYGU ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐTLERĐ Đ BELĐRLE MESĐ Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2009,24(3):167-173 Anadolu J. Agric. Sci., 2009,24(3):167-173 Araştırma Research BAFRA OVASI KOŞULLARI A UYGU ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞĐTLERĐ Đ BELĐRLE MESĐ Abdulveli SĐRAT

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5990 TR 5992 Ankara-2016 TR 5990 VE TR 5992

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Kırklareli Ekolojik Koşullarında Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Kırklareli Ekolojik Koşullarında Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Kırklareli Ekolojik Koşullarında Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Nevzat AYDIN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun. Zeki MUT OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun

Nevzat AYDIN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun. Zeki MUT OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(2):45-51 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(2):45-51 SAMSUN VE AMASYA KOŞULLARINDA EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Yusuf DOĞAN* Muhammet Beşir CETİZ

Yusuf DOĞAN* Muhammet Beşir CETİZ YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2015, 25(3): 304-311 Geliş Tarihi (Received): 16.06.2015 Kabul Tarihi (Accepted): 05.09.2015 Araştırma Makalesi/Research Article (Orjinal Paper) Türkiye de Tescil Edilmiş

Detaylı

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi a Enver

Detaylı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye Orta Anadolu Sulu ve Kuru Koşulları İçin Tescil Edilmiş Makarnalık Buğday lerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönüyle Çok Yıllık Performanslarının Belirlenmesi Mehmet ŞAHİN a Seydi AYDOĞAN a Aysun

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ GÜNEYDOĞU ANADOLU EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ARPA (Hordeum vulgare L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ Turan KARAHAN 1 Cafer Olcayto SABANCI 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014

YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(1): 60-69 Geliş Tarihi (Received): 29.11.2013 Kabul Tarihi (Accepted): 12.01.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Koşullarında Bazı

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi

Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim Öğeleri ile Kalite Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):110-116 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday Çesitlerinde Farklı Tohum İriliklerinin Tane Verimi, Verim

Detaylı

JOURNAL of AGRICULTURAL

JOURNAL of AGRICULTURAL TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin

Detaylı

DUFED 5(3) (2016) 93-98

DUFED 5(3) (2016) 93-98 DUFED 5(3) (2016) 93-98 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Toprağa farklı miktarlarda uygulanan leonarditin buğday bitkisinin verim, verim öğeleri ve

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Verim Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması

Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Verim Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 19-31 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bursa Koşullarında Verim

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Hülya GÜL 1 *, Sultan Acun 2, Sinem Türk 3, Ayşe Öztürk 1, Burhan Kara 4 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU LEUTA RENATA VIKTORIA Ankara-2016 LEUTA, RENATA VE VIKTORIA EKMEKLİK

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

EFFECTS OF DIFFERENT SOWING TIMES ON YIELD AND YIELD-RELATED TRAITS IN BREAD WHEAT GROWN IN ÇANAKKALE *

EFFECTS OF DIFFERENT SOWING TIMES ON YIELD AND YIELD-RELATED TRAITS IN BREAD WHEAT GROWN IN ÇANAKKALE * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),81-87 EFFECTS OF DIFFERENT SOWING TIMES ON YIELD AND YIELD-RELATED TRAITS IN BREAD WHEAT GROWN IN ÇANAKKALE * Mesut AKDAMAR 1 Şemun TAYYAR 2 Ahmet

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2) 2002 76 KSU J. Science and Engineering 5(2) 2002 Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI ***

ÖZET. İlhan TURGUT * Ahmet DUMAN ** Arzu BALCI *** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 47-56 Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama Melezlerinde, Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Heterosis ve Kombinasyon Yeteneği Değerlerinin

Detaylı

Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi*

Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Makarnalık Buğdayda (Triticum durum L.) Sulama ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi* H. Hüseyin

Detaylı

Malatya Yöresinde Kunduru Popülâsyonundan Seçilen Hatların Kahramanmaraş Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi

Malatya Yöresinde Kunduru Popülâsyonundan Seçilen Hatların Kahramanmaraş Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Yönünden Değerlendirilmesi Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(2): 133 141, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Malatya Yöresinde Kunduru Popülâsyonundan

Detaylı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE AHMETAĞA Başak Özelliği: Beyaz, Kılçıklı Bitki Boyu (cm) : 80-100 Yatmaya Dayanıklılık: Dayanıklı Dane Rengi: Kırmızı Dane Verimi (kg/da): 400 900 Gelişme Tabiatı: Alternatif (Kışlık Yazlık) Kurağa Dayanıklılık:

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1

Ege Bölgesi nde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Genotiplerinin Verimi, Verim Öğeleri ve Nitelikleri Üzerinde Bir Araştırma 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr A. PEKSÜSLÜ, S. AKGÜNLÜ: MAVİKÜFE DAYANIKLI EGE BÖLGESİ SARIBAĞLAR GRUBU TÜTÜNLERİNİN PERFORMANSLARI 1 ANADOLU,

Detaylı

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi

Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 33-46 Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi İlhan TURGUT * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

TRAKYA TARIMSAL ARŞ.ENS./EDİRNE ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR 2000

TRAKYA TARIMSAL ARŞ.ENS./EDİRNE ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR 2000 AĞRI S 093 Saplar 70-75 cm uzunluğunda, yaprakları yeşil renkli, tüylü ve yarı diktir. Başakları kılçıklı, açık kırmızı renkli ve diktir. Taneleri beyaz renkli, oval, 5 cm uzunluğunda ve serttir. Kışa

Detaylı

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına Dayanım Yönünden İncelenmesi

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına Dayanım Yönünden İncelenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):117-122 Araştırma Makalesi (Research Article) Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına

Detaylı

Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi *

Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19 (2): 69-81 Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi * Elif SÖZEN ** Köksal YAĞDI ** ÖZET Bu araştırma Bursa

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi

Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 2: 21 26 Journal of Crop Research Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi Seyfi TANER a, *

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (43): (2007) 98-105 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANI VE EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN TRİTİKALE (xtriticosecale Witt.)

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

8 Araştırma Makalesi. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi

8 Araştırma Makalesi. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi 8 Araştırma Makalesi Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi Leyla İDİKUT, Sevim Nesrin KARA KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

*E-posta: fatmakayacetin@hotmail.com/tel:3123401050-5332315031/faks: 3123272893

*E-posta: fatmakayacetin@hotmail.com/tel:3123401050-5332315031/faks: 3123272893 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(2): 107-122 Geliş Tarihi(Received) : 15.12.2009 Kabul Tarihi(Accepted) : 27.01.2010 Araştırma Makalesi/Article Ankara Koşullarında Ekim Makineleri, Bitki Sıklıkları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Meltem TÜRKERİ YERFISTIĞINDA (Arachis hypogaea L.) VERİM VE VERİM UNSURLARININ KORELASYON VE PATH KATSAYISI ANALİZİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı