Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme"

Transkript

1 Sürdürülebilir Şehirler Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

2 İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya genelinde, iklimimiz üzerindeki belirleyici faktör şehirlerdir. Siemens, benzersiz çevreci portföyüyle, sürdürülebilir şehirlerin gelişimi için mükemmel bir ortaktır. «Peter Löscher, Siemens AG Başkanı ve CEO su Sürdürülebilir Şehirler

3 İçindekiler Başlıklar Sürdürülebilir Şehirler 4 Avrupa Yeşil Şehir Endeksi 8 Geleceğe Doğru 10 Sürdürülebilir Şehirlere 14 Yönelik Portföyümüz Enerji 16 Ulaşım 18 Binalar 20 Su 22 Güvenlik ve Emniyet 23 Havalimanları 24 Limanlar 25 Spor Tesisleri 26 Sağlık 27 Finansman 28 Kamu İdaresi 29 Kapak: Santiago de Chile, Şili Sürdürülebilir Şehirler 3

4 Sürdürülebilir Şehirler São Paulo Sürdürülebilir Şehirler Ekolojik uyum ve yaşam kalitesi başarının anahtarı Şehirler, 21. yüzyıl ve sonrasının yaşam alanlarıdır. Şehrinizin sakinleri istekleri, ihtiyaçları ve vizyonlarıyla şehirlerinin rekabet edebilmesi ve iyi bir yaşam alanı olması konusunda size güveniyorlar. İnsanlar şehirleri yaşayan organizmalara dönüştürürler; bu sağlıklı organizmalar, sağlıklı bir dengeyi gerektirir. Bu dengeyi tek bir kelimeyle ifade etmek mümkün: Sürdürülebilirlik. 4 Sürdürülebilir Şehirler

5 Negev Çölü Şehirlerin yeniden tasarlanmasının insanlığın ekolojik ayak izi (EAİ) üzerinde yüzde 70 e varan oranda olumlu bir etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. (1) EAİ, kaynak tüketimimiz ve atık üretimi ile doğanın yeni kaynak üretme ve atıklarımızı soğurma kapasitesi karşılaştırılarak hesaplanır. EAİ, çoğu zaman, Tüketilen Dünya (TD) cinsinden ifade edilir te, insanlığın ekolojik borcu yüzde 30 civarındaydı, yani elimizde 1,3 dünya varmış gibi kaynak tüketiyor ve atık üretiyorduk. Şehirler, dünyanın enerji kullanımının yüzde 75 inden sorumludur ve CO 2 başta olmak üzere tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 80 inden fazlasını üretir. Hem Londra nın (2) hem de Vancouver ın (3) EAİ leri 3,05 gezegene eşit. Örneğin, Londra nın 7,6 milyon sakini küresel düzeyde 19,7 milyon hektar toprağı, yani kendi coğrafi alanının 125 katını yakıp yok ediyor yılında, Berlin (4) coğrafi alanının 82 katını tüketti.* Bu rakamlar, sürdürülebilirliğe geçişteki başarıyı şehirlerin belirleyeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şehir paydaşlarının bugün doğru yatırım kararları almaları işte bu nedenle hayati önem taşıyor. Sürdürülebilir şehir altyapıları, bir şehrin EAİ sini * Kaynaklar için bkz. sayfa 30. Sürdürülebilir Şehirler 5

6 New York azaltırken aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Günümüzde küresel ekonomi köklü bir değişim döneminden geçiyor. G20 ülkeleri, Nisan 2009 da düzenlenen zirvede yayımladıkları bildiride bu değişimi, temiz, inovatif, kaynakların verimli kullanıldığı, düşük karbonlu teknolojilere ve altyapılara geçiş şeklinde tanımlamışlardı. Sürdürülebilirliğe geçiş e güç veren iki faktör var. Bunlardan birincisi, iklim değişimi. İnsan faaliyetlerinin küresel ısınmaya yol açtığı konusunda hiçbir şüphe yok ve bu ısınmanın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebileceği yönünde kanıtlar var. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarına göre artık, yüzyıl sonuna kadar 9 dereceden daha yüksek bir sıcaklık artışı beklemeliyiz. Sonuçta ortaya çıkacak felaketlerden kaçınmak için küresel düzeyde kolektif eylemlerde bulunulması gerektiği açık. İkinci faktör ise ekonomik kriz. Kriz, bu tartışmayı yoğunlaştırdı ve hızlandırdı. Hatta, sürdürülebilirliğin yalnızca ekolojik değil, aynı ölçüde ekonomik ve toplumsal bir sorun olduğu konusunda küresel ölçekte yeni bir uzlaşı yarattı. Sürdürülebilirliğin dört dayanağı vardır: Rekabetçilik, çevre, yaşam kalitesi ve hepsini kapsayan bir ilke olarak, iyi yönetişim. Şehirler yatırımları çekebilmek ve rekabet edebilmek için, modern ve verimli altyapılara, bol miktarda vasıflı işgücüne, modern IT ve iletişim teknolojilerine, kaliteli konutlara, eğitime, su ve elektrik gibi temel hizmetlere gereksinim duyuyorlar. Metropoliten bölgeler, hava kirliliği, atıksu yönetimi ve yeşil alanların bozulması gibi pek çok çevre sorunuyla karşı karşıyalar. Sürdürülebilir şehirsel gelişim, alternatif enerji kaynaklarının, enerjiyi daha verimli kullanan binaların ve ulaşım araçlarının daha fazla kullanılmasını, trafik sıkışıklığını ve CO 2 emisyonlarını azaltacak önlemleri, suyun ve atıkların geri dönüşümünü, kirliliğin filtre edilmesi ve karbondioksitin tutulması için bitki örtüsünün kullanılmasını teşvik eder. İklim değişimiyle mücadele etmeye yönelik teknolojiler uygulanmaya hazır olabilir, ama gerekli yatırımların büyüklüğü ve uzun vadeli etkileri yüksek bir risk ve belirsizlikler de taşıyor. Ne var ki, işler göründüğü kadar da zor olmayabilir. Londra (5) örneğinde, önemli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan toplam yatırımın şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 6 Sürdürülebilir Şehirler

7 Erlangen Uyumlu Şehirler BM-HABİTAT, Dünya Şehirlerinin Durumu 2008/2009 raporunda, uyumlu şehir diye yeni bir tanım kategorisi yarattı. Kuruluş bu kavramla sürdürülebilirlik kavramını, işleyen bir idare, hukuki güvenlik ve sosyal dayanışma gibi faktörleri içine alacak şekilde genişletme ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor. Bu faktörler de, mevcut ve olası güçlüklere hazırlıklı olan başarılı bir şehir kurmaya ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik kadar katkıda bulunuyor. 1 inden daha düşük olduğu ortaya kondu. Siemens in Münih (6) üzerine bir araştırma da, karşılaştırılabilir bir şehir, sakinlerinin yaşam kalitesi düşürülmeksizin, yüzyıl ortalarına kadar CO 2 emisyonlarını yüzde 90 azaltabileceğini gösterdi. Bu çalışmalar, azaltma potansiyelleri ile yatırımlar ve yatırım getirisi arasındaki bağlantıyı da gösteriyor. Bu bağlantıyı bilmek, şehre ilişkin kararlarda söz sahibi olan kişilerin yatırımları önceliklendirmesine ve maliyetleri optimize etmesine yardımcı olacaktır. Sürdürülebilirliğe geçiş için tamamıyla ekonomik gerekçeler mevcut ve şehirler açısındansa, rekabetçi ve yeşil bir şehrin inovasyon ve ekonomik büyümeyi sağlamaya yönelik bilgi ve becerilere sahip çok vasıflı ve zeki insanları çekeceğini öngörebiliriz. Siemens halihazırda dünyanın farklı yerlerindeki çok sayıda şehir yönetimine bu alanda dünya genelindeki en iyi uygulamalardan ve teknolojilerden nasıl yararlanabileceği konusunda danışmanlık yapıyor. Son olarak, bir diğer önemli faktör de yaşam kalitesi. Yaşam kalitesi de diğer iki dayanakla, özellikle de çevreyle karmaşık bir bağlantı içinde. Şehirler ekonomik büyümenin itici gücü olmakla birlikte, servetin ve ekonomik fırsatın dağılımı konusunda büyük eşitsizlikler sergiliyorlar. Dünya Bankası, 2035 yılında başlıca yoksulluk bölgelerinin kırsal kesimler değil, şehirler olacağını öngörüyor. Sürdürülebilirliğe ulaşmak, şehirlerdeki karar alıcılarının tutarlı bir şekilde düşünmelerini ve davranmalarını gerektirir: Uygun çözümlerin formüle edilebilmesi için teknolojik, çevresel ve politik perspektiflerin göz önünde bulundurulması şarttır. n Sürdürülebilir Şehirler 7

8 Avrupa Yeşil Şehir Endeksi Madrid Kopenhag Avrupa Yeşil Şehir Endeksi Şehrinizin ekolojik performansını ölçmek Sürdürülebilirlik hakkında konuşmak güzel, ama bir şehir için sürdürülebilir olmak büyük ölçüde ekolojik açıdan sürdürülebilir olmak anlamına geliyor. Şehrinizin ne durumda olduğunu nereden bilebilirsiniz? Siemens, ilk kez, Economist Intelligence Unit (EIU) ile birlikte, bir şehrin hem mevcut çevre performansını hem de sürdürmekte olduğu girişimler ve hedefler yoluyla gelecekteki çevresel etkisini azaltmaya verdiği önemi ölçmeye yönelik bir metodoloji yarattı. Sonuçta ortaya çıkan Avrupa Yeşil Şehir Endeksi (7), bağımsız bir araştırma olması açısından bu alandaki başka çalışmalardan ayrılıyor. Her şehir için, sekiz kategoriye ayrılan, bazıları niteliksel, bazıları niceliksel 30 ayrı gösterge göz önüne alınıyor. Şehirler, şeffaf, tutarlı ve yeniden üretilebilir bir puanlama süreciyle derecelendiriliyor. Gerek özgül kategoriler gerekse genel performans için tek tek şehirlere atanan puanlar endekse özgüdür ve şehirler arasında doğrudan karşılaştırma yapılmasına izin verir. Başlangıç olarak, metodolojimizi 30 Avrupa şehrine uyguladık. Çevre bilincinin genel olarak yüksek olduğu bu olgun şehirlerde bile çok ciddi sorunlar mevcut olmakla birlikte, teşvik edici trendler de ortaya çıkıyor. Tüm şehirlerde kişi başına CO 2 emisyonu genel AB ortalamasının altında. Sorunlara bakacak olursak, toplu taşıma oranı hâlâ tatmin edici olmaktan uzak; yaklaşık olarak, tüketilen her dört litre suyun bir litresi sızıntı yüzünden kaybediliyor; tüketilen toplam enerjide yenilenebilir enerjinin payı sadece yüzde 7,3. AB nin 2020 için koyduğu yüzde 20 hedefine çok uzağız. Henüz ele alınmamış bu kadar çok mesele varken tabii ki rehavete kapılamayız. Davranışlardaki değişim çok önemli etkiler doğurabilir. Ne var ki, şehirler tarihsel olarak, vatandaşların, şirketlerin ve hatta yönetim kademelerinin eylemlerini ya da politikalarını değiştirmelerini sağlamak konusunda fazla imkâna sahip olmadıkları için genellikle bu konuda adım atmak kolay olmuyor. Londra bu alanda cesaret verici bir örnek. Şehir belediyesi halkın çevreci ulaşım yöntemlerini benimsemesi için araç trafiğini azaltacak bir trafik vergisi koydu, toplu taşıma ve bisiklet ağının genişletilmesi için büyük bir yatırım yaptı. n 8 Sürdürülebilir Şehirler

9 Bratislava Atina Dublin Nitrojen dioksit Sülfür dioksit Ozon Partikülat konusu Temiz hava Su tüketimi Sistem sızıntıları Atıksu sistemi arıtması Su verimliliği ve arıtma politikaları Yeşil eylem planı Yeşil yönetim Yeşil politikada halk katılımı Hava kalitesi Su Çevresel Yönetişim CO 2 Endeks Atık & arazi kullanımı CO 2 yoğunluğu CO 2 emisyonları CO 2 azaltma stratejisi Ulaşım Enerji Binalar Enerji tüketimi Enerji yoğunluğu Yenilenebilir enerji tüketimi Temiz ve verimli enerji politikaları Konutların enerji tüketimi Enerji-tasarruflu bina standartları Enerji-tasarruflu bina inisiyatifleri Belediye atık üretimi Atık geri dönüştürme Atık azaltma politikaları Yeşil arazi kullanımı Otomobil dışı ulaşım kullanımı Otomobil dışı ulaşım ağı boyutu Yeşil ulaşımın geliştirilmesi Sıkışıklık azaltma politikaları Sürdürülebilir Şehirler 9

10 Geleceğe Doğru Paris Geleceğe Doğru Dünyanın her yerindeki şehirlerin durumunu iyileştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz Şanghay da düzenlenen 2010 Expo da Daha İyi Şehir, Daha İyi Yaşam temasının benimsenmiş olması boşuna değildi. Şehirler, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarlarıdır; Siemens, benzersiz sürdürülebilir teknolojiler portföyünü bu mücadelenin kullanımına sunmaya, 21. yüzyılda ve sonrasında sürdürülebilir yaşam alanları yaratma çabalarında şehirlere yardım etmeye hazır. Expo fuar alanının tam merkezinde yer alan Çin Pavyonunda bu teknolojilerin bir bölümünü sergileme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Fuar alanındaki beş kalıcı yapıdan biri olan Pavyonu en gelişmiş çevreci teknolojilerimizle donattık. Pavyon, konvertör kabinlerinden aydınlatma ve yangın algılamaya kadar, enerji açısından Şanghay en verimli ürünlerimizle dolu. Yenilikçi güç dağıtım ekipmanları arasında, düşük/orta voltaj anahtarları, bir düşük voltaj kontrol kutusu ve konvertör kabini de vardı. Tüm bu donanım, yüzde 50 ye varan enerji tasarrufu sağladı. Son derece düşük işletim maliyetleri, kompakt bir tasarım ve bileşenlerin yapımında kullanılan geri dönüşümlü malzemeler gibi ek avantajlar da söz konusu. Siemens in dünya lideri yeşil Osram aydınlatma teknolojisi, LED modüllerle birlikte, konvansiyonel ampullerden 15 kat daha uzun ömürlü ve yüzde 80 daha verimli olan aydınlatma, mimari ışıklandırma ve başka bileşenler sağlıyor. Binanın tüm sistemlerinin optimum performansta çalışmasını sağlamak için, hava 10 Sürdürülebilir Şehirler

11 kalitesini, ısı ve su tedarikini, yangın algılama sistemlerini vb. izlemeye yönelik en yeni teknolojileri içeren APOGEE bina otomasyon sistemlerini kurduk. Bu merkezi yaklaşım, enerji tasarrufunu ve operasyonel verimliliği garantiliyor. TEKNOLOJİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YOLUNU AÇIYOR Siemens sürdürülebilir teknolojilerin en ön safında yer alıyor. Size önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir teknolojinin hangi yöne doğru gideceği konusundaki görüşlerimizi kısaca sunmak istiyoruz. Bunun için, şehirlerdeki sürdürülebilirliğin üç ana alanına odaklanacağız: Enerji, ulaşım ve binalar. ENERJİ Akıllı Şebeke. Yeni tasarlanan ve uygulanan bir enerji tedariki şebekesini desteklemek. Akıllı şebekeler, rüzgâr ve güneş gibi inişli çıkışlı enerji kaynaklarıyla etkileşimli merkezi ve merkezi olmayan enerji kaynaklarından enerji ticaretinin yoğunlaştırılmasına ve tüketicilere yönelik şeffaflığa kadar pek çok soruna çözüm üretiyor. Etkinliği kanıtlanmış Siemens Enerji portföyü, belli başlı tüm Akıllı Şebeke teknolojilerini içerir. Bu teknolojiler, giderek artan bir baskıyla karşı karşıya olan ve şebekelerini modernleştirmek için Akıllı Şebeke çözümleri arayan enerji hizmeti kuruluşları için idealdir. Yenilikçi akıllı şebekelerin uygulanması için ihtiyaç duyulan enerji iletiminin merkezinde yer alan HVDC (yüksek voltaj doğru akım) teknolojisinde dünya lideri pozisyonunda olmamız da bu noktada büyük bir önem taşıyor. e-otomobil. Elektrikli ulaşım, otomotiv mühendisliğinin yanı sıra, taşıtlar arasındaki iletişime, enerji şebekesine ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanması ve iki yönlü olarak iletilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojilere odaklanır. Siemens, otomotiv mühendisliğinin yanı Sürdürülebilir Şehirler 11

12 Toward the Future Las Vegas sıra, taşıtların enerji şebekesine bağlanmasına yönelik sistemleri de içine alan kapsamlı bir yaklaşım benimsedi. Bu alanda hem şarj süreci hem de iletişimler ele alınıyor. DeserTec. Çöllerin güneşten sadece altı saatte aldıkları enerji, insanlığın bir yılda tükettiğinden daha fazla. DeserTec; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da bu yenilenebilir enerjinin bir kısmından yararlanmayı amaçlıyor. Bu konseptle çok sayıda orta ölçekli güneş enerjisi santralinin inşa edilmesi ve Fas tan Suudi Arabistan a kadar uzanan ve güçleri 200 MW a kadar çıkabilen deniz tipi rüzgâr çiftliklerinin bunlarla birleştirilmesi planlanıyor. Siemens erken bir aşamadan itibaren bu sürecin içinde yer alıyor, güneş termal enerji santrallerine ve elektrik enerjisinin uzun mesafeler boyunca düşük kayıpla iletilmesine yönelik teknik çözümleriyle konsepte destek veriyor. Siemens portföyü, güneş termal enerji santralleri için buhar türbinlerini, güneş enerjisi alıcılarını ve ayrıca yüksek voltaj doğru akım (HVDC) iletimine yönelik çözümleri içeriyor. Siemens açık deniz rüzgâr çiftliklerinde de dünya lideridir.. ULAŞIM Airval sürücüsüz havalimanı trenlerimizle, terminallerin verimli ve güvenilir bir şekilde bağlanmasını; bu arada CO 2 emisyonlarının azaltılmasını ve enerji ihtiyacının düşürülmesini amaçlıyoruz. Örneğin, frenlemeyle üretilen enerji yeniden sisteme kazandırılıyor ve tren harekete geçerken kullanılıyor. Lastik tekerleklerin kullanılması, hızı 80 km/s ye ulaşabilen trenin oldukça sessiz olmasını sağlıyor. Haftada yedi gün, günde 24 saat çalışabilme kapasitesi, büyük havalimanlarındaki değişen talebin karşılanmasını mümkün kılıyor. Airval, Cityval adıyla büyük şehirlerde bir metro sistemi olarak da piyasaya sürülecek ve büyük bir rahatlık getirerek metronun otomobil karşısında daha cazip bir alternatif olmasını sağlayacak. Trenlerin iklimleme sistemleri, dinamik bir bilgi sistemine bağlı büyük monitörleri ve cazip tasarımları hep bu amaçla geliştirildi yazından bu yana Viyana da kullanılan kompleks Trafik Yönetim Sistemleri, şehirsel ulaşımın geleceği için yol gösteriyor. Yolcuların birçok kaynaktan gerçek zamanlı bilgiler indirebilmeleri güzergâh planlamasını elverişli ve kolay kılıyor. Viyana da tüm kullanıcılara kolay erişim sağlayan çok alçak zeminli tramvaylarımız da kullanımda. Hafta içi tüm yolculukların yüzde 35 inin toplu taşımayla yapıldığı Viyana, doğru teknolojilerin sizi nerelere taşıyabileceğinin çok güzel bir örneği. BİNALAR Otomasyonlu Bina Yönetim Sistemi. İnanması güç, ama küresel düzeyde tüketilen tüm enerjinin yüzde 40 ı binalarda kullanılıyor. Tüm binalar bina yönetim 12 Sürdürülebilir Şehirler

13 sistemlerindeki en son gelişmelerle donatılabilse bu enerjinin yüzde 40 ı tasarruf edilebilir. Siemens, teknik bir altyapının parçaları olan çeşitli sistemler arasında bir ağ oluşturarak, her bir binanın mümkün olan en yüksek düzeyde konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sunmasını sağlayabilir. Siemens in akıllı bina çözümleri, binaları enerji kaynaklarına dönüştürerek enerji maliyetlerini düşürmenin en hızlı ve en ucuz yollarından biridir. Teknoloji, ticari binaların fiziksel ve dijital altyapılarını entegre ve optimize ediyor. Sistem şebekeden gelen fiyat sinyallerine cevap verebiliyor ve tarifenin yüksek olduğu zamanlarda enerji tüketimini kaydırabiliyor ya da azaltabiliyor. Ayrıca, binalar elektrik enerjisini depolamak, kendi kullanacakları elektriği üretmek ve şebekeye elektrik sağlamak için kullanılıyor. Işık Yayan Organik Diyotlar (OLED ler) büyük umut vaat ediyor. Siemens Osram 1980 lerden bu yana OLED lerin geliştirilmesi için çalışıyor, 2005 te ilk OLED ekran piyasaya sürüldü. OLED ler, LED lerden farklı olarak, yüzeylerin tamamını aydınlatmak için kullanılabiliyor. Lambaların, elektronik balastların ve Işık Yönetimi Sistemlerinin en yenilikçi aydınlatma bileşenlerinden biri olan OLED ler, yüzde 85 e varabilen oranlarda enerji tasarrufu sağlayabilir. LED ler beyaz ışık için bazı durumlarda en yüksek verimliliği sağlayabilir. Dış mekân aydınlatmasında uzun ömürlü ürünler ve inovasyonlar çok büyük ölçekli tasarruf anlamına gelebilir. Hem LED ler, hem de OLED ler, şehirlerdeki aydınlatmanın doğasını değiştirebilir. Uzmanlar bu ürünün geleceğinin her açıdan parlak olduğunu düşünüyorlar. n Sürdürülebilir Şehirler 13

14

15 Havalimanları Geleceğin yeşil ve verimli havalimanı, havalimanının tek tek parçalarının optimize edilmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Siemens, çevresel uyumluluk için mimarinin, teknolojinin ve lojistiğin tasarlanmasına katkıda bulunabilir. Ürünlerimiz ve sistemlerimiz, ekolojik kaygıları dikkate alıyor ve çevreye uyum, sağlığa uygunluk, geri dönüşümlü materyaller ve düşük kaynak kullanımı gibi özellikler taşıyor. Limanlar Siplink doğru akım iletim sistemine dayanan Siharbor çözümümüz, limana demirleyen gemilerin kara bazlı enerji şebekelerine bağlanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede, demirlemiş durumdaki gemiler artık egzoz gazı, kurum, ince toz ve gürültüye yol açan dizel jeneratörler kullanmak zorunda kalmıyorlar. Siharbor yakıt tasarrufu sağlıyor, hava ve gürültü kirliliğini azaltıyor. Binalar Sürdürülebilir yeşil bina stratejileri, bilgi yönetimini kolaylaştıran ve operasyon verimliliğini artıran teknolojiler gerektirir. Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz, tesislerin yaşam döngüsünün tamamı için geçerlidir ve binaların, hem yeni yeşil teknolojilerden yararlanmasını ve karbon ayak izlerini küçültmesini sağlar hem de iç mekânlardaki hava kalitesini ve enerji verimliliğini iyileştirir. Kamu İdaresi Şehirler için izlenecek yol, e-yönetimdir. Kamu sektöründeki geniş süreç uzmanlığımız ile bilgi işlem sektöründeki kapsamlı deneyimimizi birleştirerek yönetimin modernizasyonunu ve dönüşümünü destekliyoruz. Gelecekteki maliyet etkinliğin ve iyileştirilmiş hizmet kalitesinin tohumlarını ekiyoruz. Sağlık Siemens, Green+ hastanelerinden görüntüleme, terapi, sağlık hizmeti, IT ya da teşhiste en yeni teknolojilere kadar geniş bir alanı kapsayan çalışmalarıyla sağlık hizmeti sektörünü daha verimli kılmaya ve aynı zamanda kaliteyi artırmaya büyük bir önem veriyor. İleri görüntüleme teknolojileri, numuneler için izleme yazılımı ve bina teknolojisindeki son gelişmeler, aktif olduğumuz alanlardan yalnızca birkaçı. Daha kapsamlı bilgi için:

16 Havalimanları Limanlar Binalar Kamu İdaresi Sağlık

17 Enerji Su Finansman Spor Tesisleri Güvenlik ve Emniyet Ulaşım

18 Enerji Tam Entegre Enerji (TIP) teknoloji platformu, planlama ve konfigürasyona yönelik araçları ve desteği, enerji dağıtım sistemlerine yönelik ürün ve sistemleri içerir. İletişim sağlayıcı modüller, bu sistemler ile daha üst seviyedeki yönetim sistemleri arasında arayüz oluşturur ve yatırımdan operasyona proje döngüsünün tamamında ciddi bir tasarruf potansiyeli sağlar. Su SIWA, tasarım ve planlamadan uygulanması, suyla bağlantılı tüm hizmetleri ve tam su arıtma ve saflaştırma tesislerine yönelik hizmetleri kapsar. SIWA, istikrarlı olarak yüksek su kalitesi sağlanması ve yüksek ürün kalitesiyle daha az tatlı su kullanımı gibi kritik avantajlar sunar. Finansman Kiralama finansmanından yapılandırılmış kredilere ve yönetilebilir hizmetlere kadar çeşitlilik gösteren finansman seçenekleri sunuyoruz. Ayrıca, kullanım başına ödeme programları gibi, ekipman yatırımlarına yönelik esnek ve kullanım tabanlı finansmanımız var. Hizmetlerimiz, finanse edilmiş varlıkların yönetimini ve vade sonu meselelerini kapsıyor. Lojistik, teçhizat bakımı ve yeniden pazarlama da buna dahildir. Spor Tesisleri Spor ve etkinlik tesisleri, pek çok açıdan şehirsel altyapıyı zorlar. Bu tür tesislerin şehirsel altyapıya entegrasyonu için gerek alanın içinde gerekse dışında son derece sofistike bir ağ aracılığıyla birleştirilmiş çözümler gereklidir. Siemens, teknolojik inovasyonun sınırlarını ileriye götürmek konusundaki uzun vadeli küresel taahhüdünün bir parçası olarak dünya standartlarında etkinlik çözümleri sağlar. Güvenlik ve Emniyet Güvenlik çözümlerimizin uç sınırında yer alan Siveillance portföyümüz, inovatif kumanda ve kontrol sistemlerini, akıllı yazılım tabanlı video analitiğini ve güvenlik yönetimini birleştirir ve böylece müdahale kuvvetleri, kritik altyapı (enerji santralleri, havalimanları vb.), kurumsal müşteriler ve binalar için son derece etkin güvenlik çözümleri sağlar. Ulaşım Siemens in en gelişmiş teknolojilere dayanan Tam Ulaşım çözümleri, artan nüfus, hızlı kentleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki güçlüklere çözüm üretiyor. Tam Ulaşım la, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ve lojistik konusunda entegre çözümler sunuyor, insanlar, endüstri ve çevreye fayda sağlıyoruz.

19 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz

20 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Dünyanın en yenilikçi gaz türbini, yüksek verimliliği sayesinde, yakıt tasarrufu yapıyor ve bu yolla yılda yaklaşık ton CO 2 emisyon tasarrufu sağlıyor Bu miktar, yılda kilometre yol yapan otomobilin CO 2 emisyonlarının toplamına eşittir. Enerji Bireysel eylemler ve teknolojik ilerlemeler büyük tasarruflar sağlar Şehirler, küresel enerji talebinin yüzde 75 inden sorumludur ve tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 80 ini üretir. CO 2 emisyonlarını kabul edilebilir düzeylerin üzerine çıkarmaksızın işletmelerin ve hane halklarının giderek artan enerji taleplerini karşılamak, şehirlerin bugün karşı karşıya olduğu başlıca güçlüklerden biridir. Sürdürülebilir enerji, talebin yönetilmesini, enerjinin daha verimli kullanılmasını ve enerjinin daha verimli ve temiz bir şekilde üretilmesini mümkün kılan teknolojiler olarak düşünülebilir. Talebin yönetilmesi, dağıtımın izlenmesi, güvenli ödeme araçları ve enerji santralinin korunması gibi, kurcalamaya karşı korunaklı kontrol ve güvenlik sistemlerini gerektirir. Verimlilik ve güvenilirlik, çoklu enerji kaynaklarıyla ve değişken voltaj/amperajla 16 Sürdürülebilir Şehirler

21 London Array rüzgâr çiftliği Siemens, bir süre önce, Thames halicinde yer alan London Array rüzgâr çiftliğini enerji şebekesine bağlamak için açılan ihaleyi kazandı. İki açık deniz alt istasyon platformu için elektrik teçhizatı sağlayacağız. Bu tesisat doğrudan rüzgâr çiftliğinde monte edilecek. Alt istasyon, 175 Siemens rüzgâr türbininin ürettiği enerjiyi bir araya getiriyor ve daha sonra, bu enerji deniz altından geçen yüksek voltajlı bir kabloyla kıyıya iletiliyor. Bu çalışma, Londra nın enerji sistemini 2012 Olimpiyatları na hazırlamak için de önemli bir adım. çalışabilen hibrit cihazlar ve akıllı enerji şebekesi yönetimiyle desteklenebilir. Sürdürülebilir enerji; hem uygulamaların sayısının hem de bizim elektrik tüketimimizin artmaya devam edeceğini akıldan çıkarmadan, güvenli bir enerji arzı, ucuzluk ve çevresel etki arasında dengeyi bulmak anlamına gelir. Ayrıca, doğal kaynakların giderek daha kıt hale geldiği ve bu durumun, bu kaynakları ve enerjiyi kullanımımızda bir azaltmayı gerektirdiği unutulmamalı. Siemens in şehirlerin çevresel ayak izlerini azaltmalarına katkıda bulunabilecek yeşil ürünlerden ve çözümlerden oluşan benzersiz bir çevre portföyü var. E.ON un Irsching deki Kombine Çevrim Enerji Santrali nde kullanıma sokulan ve dünyanın en büyük gaz türbini olan inovatif gaz türbinimiz buna çok iyi bir örnektir. Artan enerji talebini karşılayabilmek için, akıllı ve esnek bir şebeke altyapısı vazgeçilmez önemdedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının inişli çıkışlı beslemesi, geleneksel şebeke topolojisini ve dolayısıyla bu şebekelerin yönetilme tarzını tamamen değiştiriyor. Gelecekte, enerji tüketimi üretimi değil, üretim tüketimi izleyecek. Siemens in bir süre önce Londra üzerine yürüttüğü bir araştırma, bugün mevcut olan ve tavsiye edilen tüm teknoloji destekleri uygulanırsa, şehrin toplam emisyonlarının 2025 e kadar yüzde 44 oranında düşürülebileceğini gösterdi. Enerji alanında, sürdürülebilirliğin diğer yönlerinde olduğu gibi, davranışlardaki değişim de gerçek bir farklılık yaratabilir; kaçınılan her megavat, emisyonları azaltmanın ve kaynakları korumanın en ucuz ve en temiz yoludur. Bununla birlikte, davranışları değiştirmek kolayca başarılabilecek bir şey değil. Bu nedenle, şehirlerin enerji verimliliğini artırmak için tüm teknik olanakları da kullanmaları gerekiyor. n Sürdürülebilir Şehirler 17

22 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Yeni Oslo Metrosu nun vagonları, eski vagonlara göre daha az enerji %30 kullanıyor ve yüzde 95 geri dönüşümlü malzemeden üretildi. Ulaşım Her şehrin can damarı olan toplu taşıma, sürdürülebilirliğin de kritik bir bileşenidir Şehir yöneticilerine şehirlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için en acil altyapı yatırımının ne olduğu sorulduğunda ezici bir çoğunluk ulaşım cevabını verir. Bunun iki nedeni vardır: Şehirler, hızlı, verimli ve ucuz bir toplu taşıma sistemi olmadan işleyemez. Trafiği tıkanmış bir şehir, her yıl milyarlarca dolar değerinde üretkenlik kaybına uğrayan bir şehirdir. Ayrıca, özel araçların kullanımı, şehirlerin azaltmaya çalıştığı CO 2 emisyonlarının başlıca kaynaklarından biridir. Mega Şehir Sorunları (8) başlıklı araştırmamız, paydaşların genellikle yepyeni ulaşım projeleri yerine mevcut ulaşım sistemine yapılan ekleme ve iyileştirmeleri, örneğin mevcut ağlara yeni hatların eklenmesini tercih ettiklerini gösterdi. Vitrinlik projeler ikinci planda kaldı 18 Sürdürülebilir Şehirler

23 MST Lizbon Lizbon daki Metro sul do Tejo tramvay hattı, 13 km uzunluğunda ray sistemine, 19 istasyona ve 24 trene sahip. Bu komple raylı sistem çözümü Siemens tarafından dört yılda, yani tam zamanında kuruldu. Sistem, havai bir hatta temas etmeksizin 2,5 km yol almasını sağlayan inovatif hibrit enerji depolama sistemimiz Sitras HES le donatıldı. Ayrıca, enerji maliyetleri yüzde 30 a varan oranlarda azaltıldı ve taşıt konvansiyonel işletime oranla yaklaşık yüzde 80 daha az CO 2 emisyonu üretiyor. ve araştırmaya katılan paydaşların yüzde 33 ü mevcut altyapının yeniden düzenlenmesini ve canlandırılmasını tercih ettiklerini bildirdiler. Ulaşım geniş bir alandır ve bir şehrin durumunu iyileştirmenin önündeki engeller, özellikle de kaynak (finansman) eksikliği, sık sık işleri güçleştirir. Bununla birlikte, yeni teknolojiler çoğu zaman şaşırtıcı bir sürede maliyetini çıkartır. Siemens, Tam Ulaşım çözümleriyle, büyüyen küresel nüfus, hızlı şehirleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki sorunlara çözüm sunuyor. Tam Ulaşım, insanların ve malların ekonomik, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan entegre bir trafik sistemi için verimli ulaşım çözümleri anlamına gelir. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için, internet üzerinden ulaşılabilen Sürdürülebilir Şehirsel Altyapı Viyana Baskısı (9) başlıklı çalışmamıza bakabilirsiniz. Şehir bağlamında ele alındığında, toplu taşımayla yolculuk etmeyi kolay, güvenli ve hepsinden önemlisi cazip bir seçenek haline getiren entegre ulaşım çözümleri sunuyoruz. Davranışların değişmesi, ulaşım alanında daha da önemlidir. Bir şehir enerji açısından en verimli trenleri, otobüsleri ya da tramvayları satın alabilir, tüm sinyalizasyonda LED teknolojisine geçebilir enerji maliyetlerinde yüzde 90 tasarruf sağlayabilir ve istasyonlarda bina teknolojisinin en gelişmiş örneklerini kullanabilir. Ancak insanlar hâlâ otomobilleri tercih ediyorlarsa, bu çabalar enerji tasarrufu sağlasa da, ama CO 2 i emisyonlarında ve trafik sıkışıklığında bir değişiklik olmaz. Siemens, toplu taşımayı cazip bir seçenek haline getirmek, şehirlerin tasarruf etmelerini sağlamak ve bu şekilde onların ekolojik ayak izlerini küçültmek için gerekli tüm deneyimlere ve uzmanlığa sahiptir. n Sürdürülebilir Şehirler 19

24 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Binalar küresel enerji%40 tüketiminin Binalar ından sorumludur. Çoğu zaman gözden kaçan binalar, enerjiyi israf eden yapılardan enerji tasarrufu sağlayan yapılara dönüştürülebilir. Çoğu zaman, binalar hakkında gerçekten durup düşünmeyiz. Onları sadece kullanırız. Ancak, şehrinizi sürdürülebilir kılmaya yönelik bir görev üstlenmişseniz, binalara daha yakından bakmaya değer: Binalar, küresel enerji tüketiminin yüzde 40 gibi şaşırtıcı bir oranından sorumludur. Akıllı çözümlerle bu enerjiden yüzde 40 a varan bir oranda tasarruf edilebilir. Siemens, 1994 ten bu yana, enerji verimliliği sağlayan 1900 ü aşkın program yürüttü ve bu dönemde CO 2 emisyonlarında 2,4 milyon ton civarında düşüş sağladı. Ayrıca, bu projeler enerji maliyetlerini yaklaşık 2 milyar Euro azalttı. Binaların maksimum konfor sağlaması, enerjiyi tutumlu bir şekilde kullanması ve harici iklimsel etkilere otomatik olarak tepki vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, binalar insanları, maddi varlıkları ve iş süreçlerini izinsiz girişlere, hırsızlığa ve yangına karşı korumalıdır. Toplam Bina Çözümleri (TBÇ) yaklaşımımızda, hem konfor ve enerji verimliliği sağlamak hem de CO 2 emisyonlarını azaltmak için, elektrik tesisatı teknolojisi ve bina otomasyonuna yönelik akıllı bir ağla birleştirilmiş altyapı, yenilikçi sistemler ve çözümler kullanılır. Yangın emniyeti ve elektronik 20 Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirler için Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirler için Sürdürülebilir Gelişme Sürdürülebilir Şehirler Şehirler için Sürdürülebilir Gelişme İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya genelinde,

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ

YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ Z. Murat NAYAL Siemens San. ve Tic. A.Ş. murat.nayal@siemens.com ÖZET: İklim değişikliği, günümüzde insanoğlunun karşısındaki en önemli

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ

DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ DEMİRYOLU HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ ION-ONBOARD LI-ION HİBRİD ÇEKİŞLİ BATARYA SİSTEMİ Ion-OnBoard rejeneratif hibrid çekişli batarya sistemi, demiryolu operatörlerinin, çekiş gücü için fren enerjisini

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

ENDÜSTRİ 4.0 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ

ENDÜSTRİ 4.0 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ ENDÜSTRİ 4.0 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ Sunum Endüstri 4.0- Sürdürülebilirlik Uluslarası Trendler Örnek Uygulamalar Endüstri 4.0-Sürdürülebilirlik ENDÜSTRİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EVRİMİ ENDÜSTRİ 4.0 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER?

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? Engin AKSOY Vodafone Kurumsal İşbirimi İcra Kurulu Üyesi Nüfus artışı Sanayileşme Şehirleşme Teknolojik ilerlemeler Artan enerji ihtiyacı Azalan doğal kaynaklar 2 Insert Confidentiality

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ Çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenli! Bugün, denizcilik endüstrisinin pil için gereksinimleri bunlar. Sıkı düzenlemeler ve artan performans beklentileri, üreticileri

Detaylı

Rüzgârın elektriğe dönüşümü

Rüzgârın elektriğe dönüşümü Rüzgârın elektriğe dönüşümü Rüzgâr enerjisi sektörünü küresel ölçekte destekleyen uzmanlık ve çözümler TÜV SÜD Türkiye Daha temiz bir gelecek için rüzgâr enerjisi çözümleri Nüfus artışı, enerji güvenliği

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. GE Power & Water Water & Process Technologies Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. Değerli Kaynaklar Su tüketimi aynı oranda artmaya devam ederse istatistikler uyarı sinyalleri

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Bina Teknolojileri Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Yaşam kalitesi İhtiyaçlarımı karşılayacak, evimin tasarımıyla uyumlu, kullanımı kolay ve güvenli bir çözüm istiyorum. İhtiyaç Evinizde yüksek

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Yenilikçi, Esnek ve Çok Yönlü Sayaçlar Bütün uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Siemens ten güvenilir, esnek, emniyetli sayaçlar Tasarruf etmek isteyenlerin, tüketim verileri hakkında etkin

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Genel Müdür Xerox Türkiye Biz Kimiz? $22,5 milyar ciro ile doküman yönetimi ve iş süreçleri alanında dünyanın en büyük teknoloji ve hizmet şirketi

Detaylı

Water Technologies & Solutions. değerli kaynaklar, baskı yaratan zorluklar, daha net çözümler.

Water Technologies & Solutions. değerli kaynaklar, baskı yaratan zorluklar, daha net çözümler. Water Technologies & Solutions değerli kaynaklar, baskı yaratan zorluklar, daha net çözümler. değerli kaynaklar Su tüketimi aynı oranda artmaya devam ederse istatistikler uyarı sinyalleri veriyor: 2020

Detaylı

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ 4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TALEBİ CEVREDOSTU.COM HAKKINDA CEVREDOSTU.COM

Detaylı

e-mobility (elektrikli ulaşım)

e-mobility (elektrikli ulaşım) e-mobility (elektrikli ulaşım) Küresel iklim değişikliğine yol açan CO 2 emisyonları Dünya Çapında Kaynak: BMU Hedef: Küresel ısınmayı 2 C 0 sınırlandırmak 2000 yılına kıyasla emisyonun % 85 azaltılması

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Verimli Alternatif

Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Verimli Alternatif Doğalgaz Kojenerasyon Modülleri 4.000 kw a kadar der Enerji maliyetlerini düşürün ve kaynakları koruyun www.istockphoto.com Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Verimli Alternatif Li Verimlilikte Güçlü bir

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa. FLOWSIC150 Carflow HACIMSEL DEBI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FLOWSIC150 Carflow A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC150 Carflow Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da

7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da 7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da 7.Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 18 Mayıs 2017 de İstanbul da. %100 Yenilenebilir Enerjiye Küresel Geçişi

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi

C C C C C C C. Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi C C C C C C C Restoran zincirleri için dijital kalite yönetim sistemi testo Saveris Restaurant dijital çözüm sistemi ile - gıda standartlarının yerine getirilmesi, kalitenin artırılması ve maliyetlerin

Detaylı

Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları.

Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları. Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları. Daha verimli ve daha yüksek basınçlı su temini için çalışıyoruz. Bu, 25 bar ın üzerine çıkılması anlamına geliyor. Wilo nun pompa

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri

Enerji Yönetim Sistemleri Murat Silsüpür Elektrik Mühendisi Kapsam 1. Enerji Yönetimi 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 3. Enerji İzleme Sistemi 4. Uygulama Örneği 8 Haziran 2015 Sunu: 2 Enerji Yönetimi Tanım: Minimum

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir. 2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir.

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

«Raylı Teknolojiler» A.Ş. SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı. kentsel otoyol güzergahı. Ankara

«Raylı Teknolojiler» A.Ş. SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı. kentsel otoyol güzergahı. Ankara «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskovo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel: +375-17-3882020 SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı kentsel otoyol güzergahı Ankara Ön Teklif

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI. Verimli. Esnek. Güvenilir.

WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI. Verimli. Esnek. Güvenilir. WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI Verimli. Esnek. Güvenilir. SSI SCHAEFER Otomasyon: Küresel düşün yerel hareket et Pazar liderliği Konu verimli intralojistik projelerinin planlaması, tasarımı ve uygulaması olduğunda,

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇİN BATARYA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR

DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇİN BATARYA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İÇİN BATARYA SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR C.O.M.M BATT GÖZ SİSTEMİ Saft C.O.M.M. Batt, nikel tabanlı dahili piller için ilk Internet Of Things (IoT) hizmetidir. Servis, demiryolu operatörlerine,

Detaylı

Geleceğe Enerjiniz Kalsın

Geleceğe Enerjiniz Kalsın Geleceğe Enerjiniz Kalsın Günümüzün dinamik pazar koşullarında işletmeler her geçen gün rekabet güçlerini artırmaya yönelik ilerlemeler gerçekleştirmekte, bunu ise genel olarak hizmet kalitelerini artırarak

Detaylı

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com ModulA Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com Yeni Biral ModulA: Konu enerji verimliliği ise, pompa teknolojisi modüller halinde yapılandırılabilen bu üstün çözüm hiç bu

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104 B,www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Çorum Şehri Ön Teklif Мinsk 2016 Teknik

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... 4.000 kw el. e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri. Maksimum verimlilik

Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... 4.000 kw el. e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri. Maksimum verimlilik 4.000 kw el e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Maksimum verimlilik Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... Isıya ve elektriğe ihtiyaç duyulan her yerde... Tipik kullanım alanları Enerji maliyetlerinde

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

ENERJİ GÜNDEMİ. Enervis, Güneş Enerjisini Sizin İçin Fırsata Dönüştürüyor. EWE AG İlk Sürdürebilirlilik Raporunu Yayınladı

ENERJİ GÜNDEMİ. Enervis, Güneş Enerjisini Sizin İçin Fırsata Dönüştürüyor. EWE AG İlk Sürdürebilirlilik Raporunu Yayınladı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 19 02 EWE AG İlk Sürdürebilirlilik Raporunu Yayınladı 03 Enervis, Güneş Enerjisini Sizin İçin Fırsata Dönüştürüyor 04 Enervis den OSB lere Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi 05 TKDK,

Detaylı

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir.

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir. Şirket Profili Antak Enerji, Akdeniz Bölgesinde Fotovoltaik Modül üretim tesislerini kuran ve üretime başlayan ilk Türk firmasıyız. Firmamız Fotovoltaik modül üretim sektöründe 2010 yılından beri sürdürmektedir.

Detaylı

Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

PowerCEMS100. Online teknik sayfa

PowerCEMS100. Online teknik sayfa Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip PowerCEMS100 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, ikinci çeyrekte satış hacmini artırdı 26 Temmuz 2014 BASF, 2014 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 1 artırarak 18,5 milyar avroya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı

SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015 Mustafa SALMAN Marketing Manager Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY TurSEFF? Programın Yapısı 310M luk Fon ÜcretsizTeknik

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskogo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Erzurum Şehri Ön Teklif Minsk 2016 Teknik

Detaylı

Bulung ile yeşili koru!

Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Genel Merkez Viyana Şube İstanbul Nakliyat şirketi Tüm nakliye şekilleri 5,000 in üzerinde kontrollü araç Tır ve 45 intermodal konteyner taşımacılığında

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

TURSEFF BİLGİLENDİRME SUNUMU 23 KASIM 2012 OSB ENERJİ ZİRVESİ KAYSERİ

TURSEFF BİLGİLENDİRME SUNUMU 23 KASIM 2012 OSB ENERJİ ZİRVESİ KAYSERİ Turseff, EBRD tarafından geliştirilmiştir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı Programa Destek Verenler: TURSEFF BİLGİLENDİRME SUNUMU 23 KASIM 2012

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI 22 KASIM 2012 KONYA

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI 22 KASIM 2012 KONYA Turseff, EBRD tarafından geliştirilmiştir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı Programa Destek Verenler: ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI 22 KASIM 2012

Detaylı

Sigorta Şirketi Bakış Açısıyla Dijital Dönüşüm. F. Kaan Toker - Allianz Sigorta Elementer Operasyonlar Direktörü

Sigorta Şirketi Bakış Açısıyla Dijital Dönüşüm. F. Kaan Toker - Allianz Sigorta Elementer Operasyonlar Direktörü Sigorta Şirketi Bakış Açısıyla Dijital Dönüşüm F. Kaan Toker - Allianz Sigorta Elementer Operasyonlar Direktörü Türkiye; büyüyen ekonomisi ve düşük sigorta penetrasyonu ile yüksek potansiyele sahip Türkiye

Detaylı

We create chemistry. Kurumsal stratejimiz

We create chemistry. Kurumsal stratejimiz We create chemistry Kurumsal stratejimiz BASF nin hikayesi Kuruluş yılımız olan 1865 ten bu yana dünyamızla birlikte onun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için değişiyor ve gelişiyoruz. Şirket olarak sürdürülebilir

Detaylı

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

HAKKIMIZDA. Sizin Hayalleriniz. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Hayalleriniz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Uluslararası teknik standartlara

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Özet Rapor Haziran, 2013 İstanbul, Kadıköy, 2013 1 / 7 ÖZET RAPOR Belediye Başkanları Sözleşmesi Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre ve iyi yaşam kalitesinin

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler Çevre dostu teknolojiler Kuruluş yılımız olan 2007 senesi, alarm veren iklim değişimi raporunun Birleşmiş Milletler tarafından açıklanmasının da tarihidir. Aynı zamanda fosil enerji kaynakları miktarının

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ Daha iyi bir yaşam için Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun uzun olduğunu biliyor ve biz, bu yolu paydaşlarımız ile beraber yürüyerek öncelikli alanlarımızı güçlendiriyoruz.

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı