Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme"

Transkript

1 Sürdürülebilir Şehirler Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

2 İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya genelinde, iklimimiz üzerindeki belirleyici faktör şehirlerdir. Siemens, benzersiz çevreci portföyüyle, sürdürülebilir şehirlerin gelişimi için mükemmel bir ortaktır. «Peter Löscher, Siemens AG Başkanı ve CEO su Sürdürülebilir Şehirler

3 İçindekiler Başlıklar Sürdürülebilir Şehirler 4 Avrupa Yeşil Şehir Endeksi 8 Geleceğe Doğru 10 Sürdürülebilir Şehirlere 14 Yönelik Portföyümüz Enerji 16 Ulaşım 18 Binalar 20 Su 22 Güvenlik ve Emniyet 23 Havalimanları 24 Limanlar 25 Spor Tesisleri 26 Sağlık 27 Finansman 28 Kamu İdaresi 29 Kapak: Santiago de Chile, Şili Sürdürülebilir Şehirler 3

4 Sürdürülebilir Şehirler São Paulo Sürdürülebilir Şehirler Ekolojik uyum ve yaşam kalitesi başarının anahtarı Şehirler, 21. yüzyıl ve sonrasının yaşam alanlarıdır. Şehrinizin sakinleri istekleri, ihtiyaçları ve vizyonlarıyla şehirlerinin rekabet edebilmesi ve iyi bir yaşam alanı olması konusunda size güveniyorlar. İnsanlar şehirleri yaşayan organizmalara dönüştürürler; bu sağlıklı organizmalar, sağlıklı bir dengeyi gerektirir. Bu dengeyi tek bir kelimeyle ifade etmek mümkün: Sürdürülebilirlik. 4 Sürdürülebilir Şehirler

5 Negev Çölü Şehirlerin yeniden tasarlanmasının insanlığın ekolojik ayak izi (EAİ) üzerinde yüzde 70 e varan oranda olumlu bir etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. (1) EAİ, kaynak tüketimimiz ve atık üretimi ile doğanın yeni kaynak üretme ve atıklarımızı soğurma kapasitesi karşılaştırılarak hesaplanır. EAİ, çoğu zaman, Tüketilen Dünya (TD) cinsinden ifade edilir te, insanlığın ekolojik borcu yüzde 30 civarındaydı, yani elimizde 1,3 dünya varmış gibi kaynak tüketiyor ve atık üretiyorduk. Şehirler, dünyanın enerji kullanımının yüzde 75 inden sorumludur ve CO 2 başta olmak üzere tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 80 inden fazlasını üretir. Hem Londra nın (2) hem de Vancouver ın (3) EAİ leri 3,05 gezegene eşit. Örneğin, Londra nın 7,6 milyon sakini küresel düzeyde 19,7 milyon hektar toprağı, yani kendi coğrafi alanının 125 katını yakıp yok ediyor yılında, Berlin (4) coğrafi alanının 82 katını tüketti.* Bu rakamlar, sürdürülebilirliğe geçişteki başarıyı şehirlerin belirleyeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şehir paydaşlarının bugün doğru yatırım kararları almaları işte bu nedenle hayati önem taşıyor. Sürdürülebilir şehir altyapıları, bir şehrin EAİ sini * Kaynaklar için bkz. sayfa 30. Sürdürülebilir Şehirler 5

6 New York azaltırken aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Günümüzde küresel ekonomi köklü bir değişim döneminden geçiyor. G20 ülkeleri, Nisan 2009 da düzenlenen zirvede yayımladıkları bildiride bu değişimi, temiz, inovatif, kaynakların verimli kullanıldığı, düşük karbonlu teknolojilere ve altyapılara geçiş şeklinde tanımlamışlardı. Sürdürülebilirliğe geçiş e güç veren iki faktör var. Bunlardan birincisi, iklim değişimi. İnsan faaliyetlerinin küresel ısınmaya yol açtığı konusunda hiçbir şüphe yok ve bu ısınmanın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebileceği yönünde kanıtlar var. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarına göre artık, yüzyıl sonuna kadar 9 dereceden daha yüksek bir sıcaklık artışı beklemeliyiz. Sonuçta ortaya çıkacak felaketlerden kaçınmak için küresel düzeyde kolektif eylemlerde bulunulması gerektiği açık. İkinci faktör ise ekonomik kriz. Kriz, bu tartışmayı yoğunlaştırdı ve hızlandırdı. Hatta, sürdürülebilirliğin yalnızca ekolojik değil, aynı ölçüde ekonomik ve toplumsal bir sorun olduğu konusunda küresel ölçekte yeni bir uzlaşı yarattı. Sürdürülebilirliğin dört dayanağı vardır: Rekabetçilik, çevre, yaşam kalitesi ve hepsini kapsayan bir ilke olarak, iyi yönetişim. Şehirler yatırımları çekebilmek ve rekabet edebilmek için, modern ve verimli altyapılara, bol miktarda vasıflı işgücüne, modern IT ve iletişim teknolojilerine, kaliteli konutlara, eğitime, su ve elektrik gibi temel hizmetlere gereksinim duyuyorlar. Metropoliten bölgeler, hava kirliliği, atıksu yönetimi ve yeşil alanların bozulması gibi pek çok çevre sorunuyla karşı karşıyalar. Sürdürülebilir şehirsel gelişim, alternatif enerji kaynaklarının, enerjiyi daha verimli kullanan binaların ve ulaşım araçlarının daha fazla kullanılmasını, trafik sıkışıklığını ve CO 2 emisyonlarını azaltacak önlemleri, suyun ve atıkların geri dönüşümünü, kirliliğin filtre edilmesi ve karbondioksitin tutulması için bitki örtüsünün kullanılmasını teşvik eder. İklim değişimiyle mücadele etmeye yönelik teknolojiler uygulanmaya hazır olabilir, ama gerekli yatırımların büyüklüğü ve uzun vadeli etkileri yüksek bir risk ve belirsizlikler de taşıyor. Ne var ki, işler göründüğü kadar da zor olmayabilir. Londra (5) örneğinde, önemli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan toplam yatırımın şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 6 Sürdürülebilir Şehirler

7 Erlangen Uyumlu Şehirler BM-HABİTAT, Dünya Şehirlerinin Durumu 2008/2009 raporunda, uyumlu şehir diye yeni bir tanım kategorisi yarattı. Kuruluş bu kavramla sürdürülebilirlik kavramını, işleyen bir idare, hukuki güvenlik ve sosyal dayanışma gibi faktörleri içine alacak şekilde genişletme ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor. Bu faktörler de, mevcut ve olası güçlüklere hazırlıklı olan başarılı bir şehir kurmaya ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik kadar katkıda bulunuyor. 1 inden daha düşük olduğu ortaya kondu. Siemens in Münih (6) üzerine bir araştırma da, karşılaştırılabilir bir şehir, sakinlerinin yaşam kalitesi düşürülmeksizin, yüzyıl ortalarına kadar CO 2 emisyonlarını yüzde 90 azaltabileceğini gösterdi. Bu çalışmalar, azaltma potansiyelleri ile yatırımlar ve yatırım getirisi arasındaki bağlantıyı da gösteriyor. Bu bağlantıyı bilmek, şehre ilişkin kararlarda söz sahibi olan kişilerin yatırımları önceliklendirmesine ve maliyetleri optimize etmesine yardımcı olacaktır. Sürdürülebilirliğe geçiş için tamamıyla ekonomik gerekçeler mevcut ve şehirler açısındansa, rekabetçi ve yeşil bir şehrin inovasyon ve ekonomik büyümeyi sağlamaya yönelik bilgi ve becerilere sahip çok vasıflı ve zeki insanları çekeceğini öngörebiliriz. Siemens halihazırda dünyanın farklı yerlerindeki çok sayıda şehir yönetimine bu alanda dünya genelindeki en iyi uygulamalardan ve teknolojilerden nasıl yararlanabileceği konusunda danışmanlık yapıyor. Son olarak, bir diğer önemli faktör de yaşam kalitesi. Yaşam kalitesi de diğer iki dayanakla, özellikle de çevreyle karmaşık bir bağlantı içinde. Şehirler ekonomik büyümenin itici gücü olmakla birlikte, servetin ve ekonomik fırsatın dağılımı konusunda büyük eşitsizlikler sergiliyorlar. Dünya Bankası, 2035 yılında başlıca yoksulluk bölgelerinin kırsal kesimler değil, şehirler olacağını öngörüyor. Sürdürülebilirliğe ulaşmak, şehirlerdeki karar alıcılarının tutarlı bir şekilde düşünmelerini ve davranmalarını gerektirir: Uygun çözümlerin formüle edilebilmesi için teknolojik, çevresel ve politik perspektiflerin göz önünde bulundurulması şarttır. n Sürdürülebilir Şehirler 7

8 Avrupa Yeşil Şehir Endeksi Madrid Kopenhag Avrupa Yeşil Şehir Endeksi Şehrinizin ekolojik performansını ölçmek Sürdürülebilirlik hakkında konuşmak güzel, ama bir şehir için sürdürülebilir olmak büyük ölçüde ekolojik açıdan sürdürülebilir olmak anlamına geliyor. Şehrinizin ne durumda olduğunu nereden bilebilirsiniz? Siemens, ilk kez, Economist Intelligence Unit (EIU) ile birlikte, bir şehrin hem mevcut çevre performansını hem de sürdürmekte olduğu girişimler ve hedefler yoluyla gelecekteki çevresel etkisini azaltmaya verdiği önemi ölçmeye yönelik bir metodoloji yarattı. Sonuçta ortaya çıkan Avrupa Yeşil Şehir Endeksi (7), bağımsız bir araştırma olması açısından bu alandaki başka çalışmalardan ayrılıyor. Her şehir için, sekiz kategoriye ayrılan, bazıları niteliksel, bazıları niceliksel 30 ayrı gösterge göz önüne alınıyor. Şehirler, şeffaf, tutarlı ve yeniden üretilebilir bir puanlama süreciyle derecelendiriliyor. Gerek özgül kategoriler gerekse genel performans için tek tek şehirlere atanan puanlar endekse özgüdür ve şehirler arasında doğrudan karşılaştırma yapılmasına izin verir. Başlangıç olarak, metodolojimizi 30 Avrupa şehrine uyguladık. Çevre bilincinin genel olarak yüksek olduğu bu olgun şehirlerde bile çok ciddi sorunlar mevcut olmakla birlikte, teşvik edici trendler de ortaya çıkıyor. Tüm şehirlerde kişi başına CO 2 emisyonu genel AB ortalamasının altında. Sorunlara bakacak olursak, toplu taşıma oranı hâlâ tatmin edici olmaktan uzak; yaklaşık olarak, tüketilen her dört litre suyun bir litresi sızıntı yüzünden kaybediliyor; tüketilen toplam enerjide yenilenebilir enerjinin payı sadece yüzde 7,3. AB nin 2020 için koyduğu yüzde 20 hedefine çok uzağız. Henüz ele alınmamış bu kadar çok mesele varken tabii ki rehavete kapılamayız. Davranışlardaki değişim çok önemli etkiler doğurabilir. Ne var ki, şehirler tarihsel olarak, vatandaşların, şirketlerin ve hatta yönetim kademelerinin eylemlerini ya da politikalarını değiştirmelerini sağlamak konusunda fazla imkâna sahip olmadıkları için genellikle bu konuda adım atmak kolay olmuyor. Londra bu alanda cesaret verici bir örnek. Şehir belediyesi halkın çevreci ulaşım yöntemlerini benimsemesi için araç trafiğini azaltacak bir trafik vergisi koydu, toplu taşıma ve bisiklet ağının genişletilmesi için büyük bir yatırım yaptı. n 8 Sürdürülebilir Şehirler

9 Bratislava Atina Dublin Nitrojen dioksit Sülfür dioksit Ozon Partikülat konusu Temiz hava Su tüketimi Sistem sızıntıları Atıksu sistemi arıtması Su verimliliği ve arıtma politikaları Yeşil eylem planı Yeşil yönetim Yeşil politikada halk katılımı Hava kalitesi Su Çevresel Yönetişim CO 2 Endeks Atık & arazi kullanımı CO 2 yoğunluğu CO 2 emisyonları CO 2 azaltma stratejisi Ulaşım Enerji Binalar Enerji tüketimi Enerji yoğunluğu Yenilenebilir enerji tüketimi Temiz ve verimli enerji politikaları Konutların enerji tüketimi Enerji-tasarruflu bina standartları Enerji-tasarruflu bina inisiyatifleri Belediye atık üretimi Atık geri dönüştürme Atık azaltma politikaları Yeşil arazi kullanımı Otomobil dışı ulaşım kullanımı Otomobil dışı ulaşım ağı boyutu Yeşil ulaşımın geliştirilmesi Sıkışıklık azaltma politikaları Sürdürülebilir Şehirler 9

10 Geleceğe Doğru Paris Geleceğe Doğru Dünyanın her yerindeki şehirlerin durumunu iyileştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz Şanghay da düzenlenen 2010 Expo da Daha İyi Şehir, Daha İyi Yaşam temasının benimsenmiş olması boşuna değildi. Şehirler, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarlarıdır; Siemens, benzersiz sürdürülebilir teknolojiler portföyünü bu mücadelenin kullanımına sunmaya, 21. yüzyılda ve sonrasında sürdürülebilir yaşam alanları yaratma çabalarında şehirlere yardım etmeye hazır. Expo fuar alanının tam merkezinde yer alan Çin Pavyonunda bu teknolojilerin bir bölümünü sergileme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Fuar alanındaki beş kalıcı yapıdan biri olan Pavyonu en gelişmiş çevreci teknolojilerimizle donattık. Pavyon, konvertör kabinlerinden aydınlatma ve yangın algılamaya kadar, enerji açısından Şanghay en verimli ürünlerimizle dolu. Yenilikçi güç dağıtım ekipmanları arasında, düşük/orta voltaj anahtarları, bir düşük voltaj kontrol kutusu ve konvertör kabini de vardı. Tüm bu donanım, yüzde 50 ye varan enerji tasarrufu sağladı. Son derece düşük işletim maliyetleri, kompakt bir tasarım ve bileşenlerin yapımında kullanılan geri dönüşümlü malzemeler gibi ek avantajlar da söz konusu. Siemens in dünya lideri yeşil Osram aydınlatma teknolojisi, LED modüllerle birlikte, konvansiyonel ampullerden 15 kat daha uzun ömürlü ve yüzde 80 daha verimli olan aydınlatma, mimari ışıklandırma ve başka bileşenler sağlıyor. Binanın tüm sistemlerinin optimum performansta çalışmasını sağlamak için, hava 10 Sürdürülebilir Şehirler

11 kalitesini, ısı ve su tedarikini, yangın algılama sistemlerini vb. izlemeye yönelik en yeni teknolojileri içeren APOGEE bina otomasyon sistemlerini kurduk. Bu merkezi yaklaşım, enerji tasarrufunu ve operasyonel verimliliği garantiliyor. TEKNOLOJİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YOLUNU AÇIYOR Siemens sürdürülebilir teknolojilerin en ön safında yer alıyor. Size önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir teknolojinin hangi yöne doğru gideceği konusundaki görüşlerimizi kısaca sunmak istiyoruz. Bunun için, şehirlerdeki sürdürülebilirliğin üç ana alanına odaklanacağız: Enerji, ulaşım ve binalar. ENERJİ Akıllı Şebeke. Yeni tasarlanan ve uygulanan bir enerji tedariki şebekesini desteklemek. Akıllı şebekeler, rüzgâr ve güneş gibi inişli çıkışlı enerji kaynaklarıyla etkileşimli merkezi ve merkezi olmayan enerji kaynaklarından enerji ticaretinin yoğunlaştırılmasına ve tüketicilere yönelik şeffaflığa kadar pek çok soruna çözüm üretiyor. Etkinliği kanıtlanmış Siemens Enerji portföyü, belli başlı tüm Akıllı Şebeke teknolojilerini içerir. Bu teknolojiler, giderek artan bir baskıyla karşı karşıya olan ve şebekelerini modernleştirmek için Akıllı Şebeke çözümleri arayan enerji hizmeti kuruluşları için idealdir. Yenilikçi akıllı şebekelerin uygulanması için ihtiyaç duyulan enerji iletiminin merkezinde yer alan HVDC (yüksek voltaj doğru akım) teknolojisinde dünya lideri pozisyonunda olmamız da bu noktada büyük bir önem taşıyor. e-otomobil. Elektrikli ulaşım, otomotiv mühendisliğinin yanı sıra, taşıtlar arasındaki iletişime, enerji şebekesine ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanması ve iki yönlü olarak iletilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojilere odaklanır. Siemens, otomotiv mühendisliğinin yanı Sürdürülebilir Şehirler 11

12 Toward the Future Las Vegas sıra, taşıtların enerji şebekesine bağlanmasına yönelik sistemleri de içine alan kapsamlı bir yaklaşım benimsedi. Bu alanda hem şarj süreci hem de iletişimler ele alınıyor. DeserTec. Çöllerin güneşten sadece altı saatte aldıkları enerji, insanlığın bir yılda tükettiğinden daha fazla. DeserTec; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da bu yenilenebilir enerjinin bir kısmından yararlanmayı amaçlıyor. Bu konseptle çok sayıda orta ölçekli güneş enerjisi santralinin inşa edilmesi ve Fas tan Suudi Arabistan a kadar uzanan ve güçleri 200 MW a kadar çıkabilen deniz tipi rüzgâr çiftliklerinin bunlarla birleştirilmesi planlanıyor. Siemens erken bir aşamadan itibaren bu sürecin içinde yer alıyor, güneş termal enerji santrallerine ve elektrik enerjisinin uzun mesafeler boyunca düşük kayıpla iletilmesine yönelik teknik çözümleriyle konsepte destek veriyor. Siemens portföyü, güneş termal enerji santralleri için buhar türbinlerini, güneş enerjisi alıcılarını ve ayrıca yüksek voltaj doğru akım (HVDC) iletimine yönelik çözümleri içeriyor. Siemens açık deniz rüzgâr çiftliklerinde de dünya lideridir.. ULAŞIM Airval sürücüsüz havalimanı trenlerimizle, terminallerin verimli ve güvenilir bir şekilde bağlanmasını; bu arada CO 2 emisyonlarının azaltılmasını ve enerji ihtiyacının düşürülmesini amaçlıyoruz. Örneğin, frenlemeyle üretilen enerji yeniden sisteme kazandırılıyor ve tren harekete geçerken kullanılıyor. Lastik tekerleklerin kullanılması, hızı 80 km/s ye ulaşabilen trenin oldukça sessiz olmasını sağlıyor. Haftada yedi gün, günde 24 saat çalışabilme kapasitesi, büyük havalimanlarındaki değişen talebin karşılanmasını mümkün kılıyor. Airval, Cityval adıyla büyük şehirlerde bir metro sistemi olarak da piyasaya sürülecek ve büyük bir rahatlık getirerek metronun otomobil karşısında daha cazip bir alternatif olmasını sağlayacak. Trenlerin iklimleme sistemleri, dinamik bir bilgi sistemine bağlı büyük monitörleri ve cazip tasarımları hep bu amaçla geliştirildi yazından bu yana Viyana da kullanılan kompleks Trafik Yönetim Sistemleri, şehirsel ulaşımın geleceği için yol gösteriyor. Yolcuların birçok kaynaktan gerçek zamanlı bilgiler indirebilmeleri güzergâh planlamasını elverişli ve kolay kılıyor. Viyana da tüm kullanıcılara kolay erişim sağlayan çok alçak zeminli tramvaylarımız da kullanımda. Hafta içi tüm yolculukların yüzde 35 inin toplu taşımayla yapıldığı Viyana, doğru teknolojilerin sizi nerelere taşıyabileceğinin çok güzel bir örneği. BİNALAR Otomasyonlu Bina Yönetim Sistemi. İnanması güç, ama küresel düzeyde tüketilen tüm enerjinin yüzde 40 ı binalarda kullanılıyor. Tüm binalar bina yönetim 12 Sürdürülebilir Şehirler

13 sistemlerindeki en son gelişmelerle donatılabilse bu enerjinin yüzde 40 ı tasarruf edilebilir. Siemens, teknik bir altyapının parçaları olan çeşitli sistemler arasında bir ağ oluşturarak, her bir binanın mümkün olan en yüksek düzeyde konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sunmasını sağlayabilir. Siemens in akıllı bina çözümleri, binaları enerji kaynaklarına dönüştürerek enerji maliyetlerini düşürmenin en hızlı ve en ucuz yollarından biridir. Teknoloji, ticari binaların fiziksel ve dijital altyapılarını entegre ve optimize ediyor. Sistem şebekeden gelen fiyat sinyallerine cevap verebiliyor ve tarifenin yüksek olduğu zamanlarda enerji tüketimini kaydırabiliyor ya da azaltabiliyor. Ayrıca, binalar elektrik enerjisini depolamak, kendi kullanacakları elektriği üretmek ve şebekeye elektrik sağlamak için kullanılıyor. Işık Yayan Organik Diyotlar (OLED ler) büyük umut vaat ediyor. Siemens Osram 1980 lerden bu yana OLED lerin geliştirilmesi için çalışıyor, 2005 te ilk OLED ekran piyasaya sürüldü. OLED ler, LED lerden farklı olarak, yüzeylerin tamamını aydınlatmak için kullanılabiliyor. Lambaların, elektronik balastların ve Işık Yönetimi Sistemlerinin en yenilikçi aydınlatma bileşenlerinden biri olan OLED ler, yüzde 85 e varabilen oranlarda enerji tasarrufu sağlayabilir. LED ler beyaz ışık için bazı durumlarda en yüksek verimliliği sağlayabilir. Dış mekân aydınlatmasında uzun ömürlü ürünler ve inovasyonlar çok büyük ölçekli tasarruf anlamına gelebilir. Hem LED ler, hem de OLED ler, şehirlerdeki aydınlatmanın doğasını değiştirebilir. Uzmanlar bu ürünün geleceğinin her açıdan parlak olduğunu düşünüyorlar. n Sürdürülebilir Şehirler 13

14

15 Havalimanları Geleceğin yeşil ve verimli havalimanı, havalimanının tek tek parçalarının optimize edilmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Siemens, çevresel uyumluluk için mimarinin, teknolojinin ve lojistiğin tasarlanmasına katkıda bulunabilir. Ürünlerimiz ve sistemlerimiz, ekolojik kaygıları dikkate alıyor ve çevreye uyum, sağlığa uygunluk, geri dönüşümlü materyaller ve düşük kaynak kullanımı gibi özellikler taşıyor. Limanlar Siplink doğru akım iletim sistemine dayanan Siharbor çözümümüz, limana demirleyen gemilerin kara bazlı enerji şebekelerine bağlanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede, demirlemiş durumdaki gemiler artık egzoz gazı, kurum, ince toz ve gürültüye yol açan dizel jeneratörler kullanmak zorunda kalmıyorlar. Siharbor yakıt tasarrufu sağlıyor, hava ve gürültü kirliliğini azaltıyor. Binalar Sürdürülebilir yeşil bina stratejileri, bilgi yönetimini kolaylaştıran ve operasyon verimliliğini artıran teknolojiler gerektirir. Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz, tesislerin yaşam döngüsünün tamamı için geçerlidir ve binaların, hem yeni yeşil teknolojilerden yararlanmasını ve karbon ayak izlerini küçültmesini sağlar hem de iç mekânlardaki hava kalitesini ve enerji verimliliğini iyileştirir. Kamu İdaresi Şehirler için izlenecek yol, e-yönetimdir. Kamu sektöründeki geniş süreç uzmanlığımız ile bilgi işlem sektöründeki kapsamlı deneyimimizi birleştirerek yönetimin modernizasyonunu ve dönüşümünü destekliyoruz. Gelecekteki maliyet etkinliğin ve iyileştirilmiş hizmet kalitesinin tohumlarını ekiyoruz. Sağlık Siemens, Green+ hastanelerinden görüntüleme, terapi, sağlık hizmeti, IT ya da teşhiste en yeni teknolojilere kadar geniş bir alanı kapsayan çalışmalarıyla sağlık hizmeti sektörünü daha verimli kılmaya ve aynı zamanda kaliteyi artırmaya büyük bir önem veriyor. İleri görüntüleme teknolojileri, numuneler için izleme yazılımı ve bina teknolojisindeki son gelişmeler, aktif olduğumuz alanlardan yalnızca birkaçı. Daha kapsamlı bilgi için:

16 Havalimanları Limanlar Binalar Kamu İdaresi Sağlık

17 Enerji Su Finansman Spor Tesisleri Güvenlik ve Emniyet Ulaşım

18 Enerji Tam Entegre Enerji (TIP) teknoloji platformu, planlama ve konfigürasyona yönelik araçları ve desteği, enerji dağıtım sistemlerine yönelik ürün ve sistemleri içerir. İletişim sağlayıcı modüller, bu sistemler ile daha üst seviyedeki yönetim sistemleri arasında arayüz oluşturur ve yatırımdan operasyona proje döngüsünün tamamında ciddi bir tasarruf potansiyeli sağlar. Su SIWA, tasarım ve planlamadan uygulanması, suyla bağlantılı tüm hizmetleri ve tam su arıtma ve saflaştırma tesislerine yönelik hizmetleri kapsar. SIWA, istikrarlı olarak yüksek su kalitesi sağlanması ve yüksek ürün kalitesiyle daha az tatlı su kullanımı gibi kritik avantajlar sunar. Finansman Kiralama finansmanından yapılandırılmış kredilere ve yönetilebilir hizmetlere kadar çeşitlilik gösteren finansman seçenekleri sunuyoruz. Ayrıca, kullanım başına ödeme programları gibi, ekipman yatırımlarına yönelik esnek ve kullanım tabanlı finansmanımız var. Hizmetlerimiz, finanse edilmiş varlıkların yönetimini ve vade sonu meselelerini kapsıyor. Lojistik, teçhizat bakımı ve yeniden pazarlama da buna dahildir. Spor Tesisleri Spor ve etkinlik tesisleri, pek çok açıdan şehirsel altyapıyı zorlar. Bu tür tesislerin şehirsel altyapıya entegrasyonu için gerek alanın içinde gerekse dışında son derece sofistike bir ağ aracılığıyla birleştirilmiş çözümler gereklidir. Siemens, teknolojik inovasyonun sınırlarını ileriye götürmek konusundaki uzun vadeli küresel taahhüdünün bir parçası olarak dünya standartlarında etkinlik çözümleri sağlar. Güvenlik ve Emniyet Güvenlik çözümlerimizin uç sınırında yer alan Siveillance portföyümüz, inovatif kumanda ve kontrol sistemlerini, akıllı yazılım tabanlı video analitiğini ve güvenlik yönetimini birleştirir ve böylece müdahale kuvvetleri, kritik altyapı (enerji santralleri, havalimanları vb.), kurumsal müşteriler ve binalar için son derece etkin güvenlik çözümleri sağlar. Ulaşım Siemens in en gelişmiş teknolojilere dayanan Tam Ulaşım çözümleri, artan nüfus, hızlı kentleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki güçlüklere çözüm üretiyor. Tam Ulaşım la, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ve lojistik konusunda entegre çözümler sunuyor, insanlar, endüstri ve çevreye fayda sağlıyoruz.

19 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz

20 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Dünyanın en yenilikçi gaz türbini, yüksek verimliliği sayesinde, yakıt tasarrufu yapıyor ve bu yolla yılda yaklaşık ton CO 2 emisyon tasarrufu sağlıyor Bu miktar, yılda kilometre yol yapan otomobilin CO 2 emisyonlarının toplamına eşittir. Enerji Bireysel eylemler ve teknolojik ilerlemeler büyük tasarruflar sağlar Şehirler, küresel enerji talebinin yüzde 75 inden sorumludur ve tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 80 ini üretir. CO 2 emisyonlarını kabul edilebilir düzeylerin üzerine çıkarmaksızın işletmelerin ve hane halklarının giderek artan enerji taleplerini karşılamak, şehirlerin bugün karşı karşıya olduğu başlıca güçlüklerden biridir. Sürdürülebilir enerji, talebin yönetilmesini, enerjinin daha verimli kullanılmasını ve enerjinin daha verimli ve temiz bir şekilde üretilmesini mümkün kılan teknolojiler olarak düşünülebilir. Talebin yönetilmesi, dağıtımın izlenmesi, güvenli ödeme araçları ve enerji santralinin korunması gibi, kurcalamaya karşı korunaklı kontrol ve güvenlik sistemlerini gerektirir. Verimlilik ve güvenilirlik, çoklu enerji kaynaklarıyla ve değişken voltaj/amperajla 16 Sürdürülebilir Şehirler

21 London Array rüzgâr çiftliği Siemens, bir süre önce, Thames halicinde yer alan London Array rüzgâr çiftliğini enerji şebekesine bağlamak için açılan ihaleyi kazandı. İki açık deniz alt istasyon platformu için elektrik teçhizatı sağlayacağız. Bu tesisat doğrudan rüzgâr çiftliğinde monte edilecek. Alt istasyon, 175 Siemens rüzgâr türbininin ürettiği enerjiyi bir araya getiriyor ve daha sonra, bu enerji deniz altından geçen yüksek voltajlı bir kabloyla kıyıya iletiliyor. Bu çalışma, Londra nın enerji sistemini 2012 Olimpiyatları na hazırlamak için de önemli bir adım. çalışabilen hibrit cihazlar ve akıllı enerji şebekesi yönetimiyle desteklenebilir. Sürdürülebilir enerji; hem uygulamaların sayısının hem de bizim elektrik tüketimimizin artmaya devam edeceğini akıldan çıkarmadan, güvenli bir enerji arzı, ucuzluk ve çevresel etki arasında dengeyi bulmak anlamına gelir. Ayrıca, doğal kaynakların giderek daha kıt hale geldiği ve bu durumun, bu kaynakları ve enerjiyi kullanımımızda bir azaltmayı gerektirdiği unutulmamalı. Siemens in şehirlerin çevresel ayak izlerini azaltmalarına katkıda bulunabilecek yeşil ürünlerden ve çözümlerden oluşan benzersiz bir çevre portföyü var. E.ON un Irsching deki Kombine Çevrim Enerji Santrali nde kullanıma sokulan ve dünyanın en büyük gaz türbini olan inovatif gaz türbinimiz buna çok iyi bir örnektir. Artan enerji talebini karşılayabilmek için, akıllı ve esnek bir şebeke altyapısı vazgeçilmez önemdedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının inişli çıkışlı beslemesi, geleneksel şebeke topolojisini ve dolayısıyla bu şebekelerin yönetilme tarzını tamamen değiştiriyor. Gelecekte, enerji tüketimi üretimi değil, üretim tüketimi izleyecek. Siemens in bir süre önce Londra üzerine yürüttüğü bir araştırma, bugün mevcut olan ve tavsiye edilen tüm teknoloji destekleri uygulanırsa, şehrin toplam emisyonlarının 2025 e kadar yüzde 44 oranında düşürülebileceğini gösterdi. Enerji alanında, sürdürülebilirliğin diğer yönlerinde olduğu gibi, davranışlardaki değişim de gerçek bir farklılık yaratabilir; kaçınılan her megavat, emisyonları azaltmanın ve kaynakları korumanın en ucuz ve en temiz yoludur. Bununla birlikte, davranışları değiştirmek kolayca başarılabilecek bir şey değil. Bu nedenle, şehirlerin enerji verimliliğini artırmak için tüm teknik olanakları da kullanmaları gerekiyor. n Sürdürülebilir Şehirler 17

22 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Yeni Oslo Metrosu nun vagonları, eski vagonlara göre daha az enerji %30 kullanıyor ve yüzde 95 geri dönüşümlü malzemeden üretildi. Ulaşım Her şehrin can damarı olan toplu taşıma, sürdürülebilirliğin de kritik bir bileşenidir Şehir yöneticilerine şehirlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için en acil altyapı yatırımının ne olduğu sorulduğunda ezici bir çoğunluk ulaşım cevabını verir. Bunun iki nedeni vardır: Şehirler, hızlı, verimli ve ucuz bir toplu taşıma sistemi olmadan işleyemez. Trafiği tıkanmış bir şehir, her yıl milyarlarca dolar değerinde üretkenlik kaybına uğrayan bir şehirdir. Ayrıca, özel araçların kullanımı, şehirlerin azaltmaya çalıştığı CO 2 emisyonlarının başlıca kaynaklarından biridir. Mega Şehir Sorunları (8) başlıklı araştırmamız, paydaşların genellikle yepyeni ulaşım projeleri yerine mevcut ulaşım sistemine yapılan ekleme ve iyileştirmeleri, örneğin mevcut ağlara yeni hatların eklenmesini tercih ettiklerini gösterdi. Vitrinlik projeler ikinci planda kaldı 18 Sürdürülebilir Şehirler

23 MST Lizbon Lizbon daki Metro sul do Tejo tramvay hattı, 13 km uzunluğunda ray sistemine, 19 istasyona ve 24 trene sahip. Bu komple raylı sistem çözümü Siemens tarafından dört yılda, yani tam zamanında kuruldu. Sistem, havai bir hatta temas etmeksizin 2,5 km yol almasını sağlayan inovatif hibrit enerji depolama sistemimiz Sitras HES le donatıldı. Ayrıca, enerji maliyetleri yüzde 30 a varan oranlarda azaltıldı ve taşıt konvansiyonel işletime oranla yaklaşık yüzde 80 daha az CO 2 emisyonu üretiyor. ve araştırmaya katılan paydaşların yüzde 33 ü mevcut altyapının yeniden düzenlenmesini ve canlandırılmasını tercih ettiklerini bildirdiler. Ulaşım geniş bir alandır ve bir şehrin durumunu iyileştirmenin önündeki engeller, özellikle de kaynak (finansman) eksikliği, sık sık işleri güçleştirir. Bununla birlikte, yeni teknolojiler çoğu zaman şaşırtıcı bir sürede maliyetini çıkartır. Siemens, Tam Ulaşım çözümleriyle, büyüyen küresel nüfus, hızlı şehirleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki sorunlara çözüm sunuyor. Tam Ulaşım, insanların ve malların ekonomik, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan entegre bir trafik sistemi için verimli ulaşım çözümleri anlamına gelir. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için, internet üzerinden ulaşılabilen Sürdürülebilir Şehirsel Altyapı Viyana Baskısı (9) başlıklı çalışmamıza bakabilirsiniz. Şehir bağlamında ele alındığında, toplu taşımayla yolculuk etmeyi kolay, güvenli ve hepsinden önemlisi cazip bir seçenek haline getiren entegre ulaşım çözümleri sunuyoruz. Davranışların değişmesi, ulaşım alanında daha da önemlidir. Bir şehir enerji açısından en verimli trenleri, otobüsleri ya da tramvayları satın alabilir, tüm sinyalizasyonda LED teknolojisine geçebilir enerji maliyetlerinde yüzde 90 tasarruf sağlayabilir ve istasyonlarda bina teknolojisinin en gelişmiş örneklerini kullanabilir. Ancak insanlar hâlâ otomobilleri tercih ediyorlarsa, bu çabalar enerji tasarrufu sağlasa da, ama CO 2 i emisyonlarında ve trafik sıkışıklığında bir değişiklik olmaz. Siemens, toplu taşımayı cazip bir seçenek haline getirmek, şehirlerin tasarruf etmelerini sağlamak ve bu şekilde onların ekolojik ayak izlerini küçültmek için gerekli tüm deneyimlere ve uzmanlığa sahiptir. n Sürdürülebilir Şehirler 19

24 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Binalar küresel enerji%40 tüketiminin Binalar ından sorumludur. Çoğu zaman gözden kaçan binalar, enerjiyi israf eden yapılardan enerji tasarrufu sağlayan yapılara dönüştürülebilir. Çoğu zaman, binalar hakkında gerçekten durup düşünmeyiz. Onları sadece kullanırız. Ancak, şehrinizi sürdürülebilir kılmaya yönelik bir görev üstlenmişseniz, binalara daha yakından bakmaya değer: Binalar, küresel enerji tüketiminin yüzde 40 gibi şaşırtıcı bir oranından sorumludur. Akıllı çözümlerle bu enerjiden yüzde 40 a varan bir oranda tasarruf edilebilir. Siemens, 1994 ten bu yana, enerji verimliliği sağlayan 1900 ü aşkın program yürüttü ve bu dönemde CO 2 emisyonlarında 2,4 milyon ton civarında düşüş sağladı. Ayrıca, bu projeler enerji maliyetlerini yaklaşık 2 milyar Euro azalttı. Binaların maksimum konfor sağlaması, enerjiyi tutumlu bir şekilde kullanması ve harici iklimsel etkilere otomatik olarak tepki vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, binalar insanları, maddi varlıkları ve iş süreçlerini izinsiz girişlere, hırsızlığa ve yangına karşı korumalıdır. Toplam Bina Çözümleri (TBÇ) yaklaşımımızda, hem konfor ve enerji verimliliği sağlamak hem de CO 2 emisyonlarını azaltmak için, elektrik tesisatı teknolojisi ve bina otomasyonuna yönelik akıllı bir ağla birleştirilmiş altyapı, yenilikçi sistemler ve çözümler kullanılır. Yangın emniyeti ve elektronik 20 Sürdürülebilir Şehirler

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirler için Sürdürülebilir Gelişme

Sürdürülebilir Şehirler. Şehirler için Sürdürülebilir Gelişme Sürdürülebilir Şehirler Şehirler için Sürdürülebilir Gelişme İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya genelinde,

Detaylı

YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ

YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ Z. Murat NAYAL Siemens San. ve Tic. A.Ş. murat.nayal@siemens.com ÖZET: İklim değişikliği, günümüzde insanoğlunun karşısındaki en önemli

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER?

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? Engin AKSOY Vodafone Kurumsal İşbirimi İcra Kurulu Üyesi Nüfus artışı Sanayileşme Şehirleşme Teknolojik ilerlemeler Artan enerji ihtiyacı Azalan doğal kaynaklar 2 Insert Confidentiality

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. GE Power & Water Water & Process Technologies Değerli Kaynaklar, Baskı Yaratan Zorluklar, Daha Net Çözümler. Değerli Kaynaklar Su tüketimi aynı oranda artmaya devam ederse istatistikler uyarı sinyalleri

Detaylı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Bina Teknolojileri Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Yaşam kalitesi İhtiyaçlarımı karşılayacak, evimin tasarımıyla uyumlu, kullanımı kolay ve güvenli bir çözüm istiyorum. İhtiyaç Evinizde yüksek

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

e-mobility (elektrikli ulaşım)

e-mobility (elektrikli ulaşım) e-mobility (elektrikli ulaşım) Küresel iklim değişikliğine yol açan CO 2 emisyonları Dünya Çapında Kaynak: BMU Hedef: Küresel ısınmayı 2 C 0 sınırlandırmak 2000 yılına kıyasla emisyonun % 85 azaltılması

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER

Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Yönetilen Baskı Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Mehmet SEZER Genel Müdür Xerox Türkiye Biz Kimiz? $22,5 milyar ciro ile doküman yönetimi ve iş süreçleri alanında dünyanın en büyük teknoloji ve hizmet şirketi

Detaylı

Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları.

Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları. Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları. Daha verimli ve daha yüksek basınçlı su temini için çalışıyoruz. Bu, 25 bar ın üzerine çıkılması anlamına geliyor. Wilo nun pompa

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ 4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TALEBİ CEVREDOSTU.COM HAKKINDA CEVREDOSTU.COM

Detaylı

Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Verimli Alternatif

Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Verimli Alternatif Doğalgaz Kojenerasyon Modülleri 4.000 kw a kadar der Enerji maliyetlerini düşürün ve kaynakları koruyun www.istockphoto.com Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Verimli Alternatif Li Verimlilikte Güçlü bir

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI. Verimli. Esnek. Güvenilir.

WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI. Verimli. Esnek. Güvenilir. WAMAS LOJİSTİK YAZILIMLARI Verimli. Esnek. Güvenilir. SSI SCHAEFER Otomasyon: Küresel düşün yerel hareket et Pazar liderliği Konu verimli intralojistik projelerinin planlaması, tasarımı ve uygulaması olduğunda,

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir. 2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir.

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU

SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU SOLIDWORKS ELECTRICAL PAKETİ ELEKTRİK VE MEKANİK TASARIMIN SORUNSUZ ENTEGRASYONU ENTEGRE ELEKTRİK SİSTEMİ TASARIMI SOLIDWORKS Electrical Solutions, mühendislik alanı için tasarlanan özel araçlar ve gömülü

Detaylı

ENERJİ GÜNDEMİ. Enervis, Güneş Enerjisini Sizin İçin Fırsata Dönüştürüyor. EWE AG İlk Sürdürebilirlilik Raporunu Yayınladı

ENERJİ GÜNDEMİ. Enervis, Güneş Enerjisini Sizin İçin Fırsata Dönüştürüyor. EWE AG İlk Sürdürebilirlilik Raporunu Yayınladı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 19 02 EWE AG İlk Sürdürebilirlilik Raporunu Yayınladı 03 Enervis, Güneş Enerjisini Sizin İçin Fırsata Dönüştürüyor 04 Enervis den OSB lere Sanayide Enerji Verimliliği Eğitimi 05 TKDK,

Detaylı

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar

TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/ /SER/005. H2020 Genel Eğitim. Toplumsal Sorunlar TURKEY IN HORIZON 2020 ALTUN/HORIZ/TR2012/0740.14-2/SER/005 H2020 Genel Eğitim Toplumsal Sorunlar Toplumsal Sorunlar H2020, Avrupa 2020 stratejisinin politika önceliklerini yansıtan, Avrupa'da vediğer

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TURSEFF BİLGİLENDİRME SUNUMU 23 KASIM 2012 OSB ENERJİ ZİRVESİ KAYSERİ

TURSEFF BİLGİLENDİRME SUNUMU 23 KASIM 2012 OSB ENERJİ ZİRVESİ KAYSERİ Turseff, EBRD tarafından geliştirilmiştir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı Programa Destek Verenler: TURSEFF BİLGİLENDİRME SUNUMU 23 KASIM 2012

Detaylı

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir.

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir. Şirket Profili Antak Enerji, Akdeniz Bölgesinde Fotovoltaik Modül üretim tesislerini kuran ve üretime başlayan ilk Türk firmasıyız. Firmamız Fotovoltaik modül üretim sektöründe 2010 yılından beri sürdürmektedir.

Detaylı

Bulung ile yeşili koru!

Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Bulung ile yeşili koru! Genel Merkez Viyana Şube İstanbul Nakliyat şirketi Tüm nakliye şekilleri 5,000 in üzerinde kontrollü araç Tır ve 45 intermodal konteyner taşımacılığında

Detaylı

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com

ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com ModulA Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com Yeni Biral ModulA: Konu enerji verimliliği ise, pompa teknolojisi modüller halinde yapılandırılabilen bu üstün çözüm hiç bu

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı

SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015 Mustafa SALMAN Marketing Manager Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY TurSEFF? Programın Yapısı 310M luk Fon ÜcretsizTeknik

Detaylı

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ HAKKIMIZDA; Araç Filo Yönetim sektöründe hizmet veren Yeşil Filo Yönetim Hizmetleri,eşsiz filo

Detaylı

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure.

Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler. En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm. Answers for infrastructure. Symaro İlaç endüstrisi için sertifikalı sensörler En zorlu koşullarda yüksek oranda hassas ölçüm Answers for infrastructure. En zorlu kalite gerekliliklerini karşılar ve en uygun maliyetli kullanımı sağlar

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI 22 KASIM 2012 KONYA

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI 22 KASIM 2012 KONYA Turseff, EBRD tarafından geliştirilmiştir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı Programa Destek Verenler: ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI 22 KASIM 2012

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

Geleceğe Enerjiniz Kalsın

Geleceğe Enerjiniz Kalsın Geleceğe Enerjiniz Kalsın Günümüzün dinamik pazar koşullarında işletmeler her geçen gün rekabet güçlerini artırmaya yönelik ilerlemeler gerçekleştirmekte, bunu ise genel olarak hizmet kalitelerini artırarak

Detaylı

ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ

ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ İçindekiler 1. Dünya daki ve Türkiye deki CNG Otobüs Pazarı 2. Neden CNG Yakıt Tercih Edilmeli? 3. Doğalgaz (CNG) ile Dizel Yakıt Karşılaştırması 4. CNG Yakıtlı Otobüslerin SWOT

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... 4.000 kw el. e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri. Maksimum verimlilik

Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... 4.000 kw el. e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri. Maksimum verimlilik 4.000 kw el e kadar Doğalgaz Kojenerasyon Sistemleri Maksimum verimlilik Bağlantıya hazır konteyner seçeneklerimizle... Isıya ve elektriğe ihtiyaç duyulan her yerde... Tipik kullanım alanları Enerji maliyetlerinde

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Özet Rapor Haziran, 2013 İstanbul, Kadıköy, 2013 1 / 7 ÖZET RAPOR Belediye Başkanları Sözleşmesi Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre ve iyi yaşam kalitesinin

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, ikinci çeyrekte satış hacmini artırdı 26 Temmuz 2014 BASF, 2014 yılı ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 1 artırarak 18,5 milyar avroya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ Daha iyi bir yaşam için Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun uzun olduğunu biliyor ve biz, bu yolu paydaşlarımız ile beraber yürüyerek öncelikli alanlarımızı güçlendiriyoruz.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

Güneş Enerji Sistemleri. www.cansolar.com.tr

Güneş Enerji Sistemleri. www.cansolar.com.tr Güneş Enerji Sistemleri www.cansolar.com.tr Hakkımızda Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 2013 yılı başlarında kurulan firmamız, uzmanlık alanı güneş enerji sistemleri

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Projesi Sunum Planı

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler Çevre dostu teknolojiler Kuruluş yılımız olan 2007 senesi, alarm veren iklim değişimi raporunun Birleşmiş Milletler tarafından açıklanmasının da tarihidir. Aynı zamanda fosil enerji kaynakları miktarının

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı W Ağustos 2013 entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı entbus pro kompanzasyon ve enerji kalitesini analiz etmeyi sağlayan bir Enerji Yönetimi yazılımıdır. İşletmelerde yer alan enerji ölçüm cihazlarını

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

M. Can Arslan & Company. Copyright M. Can Arslan & Company

M. Can Arslan & Company. Copyright M. Can Arslan & Company M. Can Arslan & Company Copyright M. Can Arslan & Company Kurucu nun Mesajı M. Can Arslan & Company M. Can Arslan & Company hizmetlerine gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler. M. Can Arslan & Company, işletmelerin

Detaylı

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006 İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ Yeni Mücadele ile Yüzleşmek Kasım 2006 WWF Kimdir? WWF 5 kıtada, 50 den fazla ülkede temsilciliği bulunan dünyanın en büyük ve saygın doğa kuruluşlarındandır. 100 den fazla ülkede

Detaylı

EKONOMĠDE TEMĠZ UFUKLAR;

EKONOMĠDE TEMĠZ UFUKLAR; EKONOMĠDE TEMĠZ UFUKLAR; ÇEVRE DOSTU YENĠLĠKÇĠLĠK VE YENĠ ENERJĠ EKONOMĠSĠ Dr. Baha Kuban Temiz Dünya Ekolojik Çözümler Platformu Ege Arge ve Teknoloji Günleri AREGE 1-3 Aralık 2010 1 Firma iflasları ABD

Detaylı

YEŞİL OKULLARDA-KAMPÜSLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

YEŞİL OKULLARDA-KAMPÜSLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Elektrik, doğalgaz ve su faturalarını düşürerek, verimlilik-tasarruf ile işletme maliyetinin düşürülmesi, Özel sensörler ile otomatik olarak «İç Hava Kalitesi»nin ayarlanması, Öğrencilerin konsantrasyon

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Gelecek için hazırız.

Gelecek için hazırız. Gelecek için hazırız. Genel Bakış Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü: Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan Logamax plus GB172i yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombi ve kazan: Yenilikçi tasarım,

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı 27 Nisan 2011 KAYSERĠ OSB ġenol ATAMAN 7 Haziran 2011 NĠĞDE OSB 8 Haziran 2011 ADANA Ticaret Odası Kapsam İklim Değişikliği, Küresel Isınma Azaltım (Mitigasyon),

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ajanda Genel Bakış Yeşil Uygulamalar Ekol Genel Bakış Kuruluş : 1990 Çalışan Sayısı : 4,200 Çalışan Sayısı Avrupa : 1,200 Müşteri Sayısı : 3.774 (Aktif) 2011 Cirosu

Detaylı