Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir Şehirler. Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme"

Transkript

1 Sürdürülebilir Şehirler Şehirsel Altyapılar İçin Sürdürülebilir Gelişme

2 İçindekiler» Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler. Dünya genelinde, iklimimiz üzerindeki belirleyici faktör şehirlerdir. Siemens, benzersiz çevreci portföyüyle, sürdürülebilir şehirlerin gelişimi için mükemmel bir ortaktır. «Peter Löscher, Siemens AG Başkanı ve CEO su Sürdürülebilir Şehirler

3 İçindekiler Başlıklar Sürdürülebilir Şehirler 4 Avrupa Yeşil Şehir Endeksi 8 Geleceğe Doğru 10 Sürdürülebilir Şehirlere 14 Yönelik Portföyümüz Enerji 16 Ulaşım 18 Binalar 20 Su 22 Güvenlik ve Emniyet 23 Havalimanları 24 Limanlar 25 Spor Tesisleri 26 Sağlık 27 Finansman 28 Kamu İdaresi 29 Kapak: Santiago de Chile, Şili Sürdürülebilir Şehirler 3

4 Sürdürülebilir Şehirler São Paulo Sürdürülebilir Şehirler Ekolojik uyum ve yaşam kalitesi başarının anahtarı Şehirler, 21. yüzyıl ve sonrasının yaşam alanlarıdır. Şehrinizin sakinleri istekleri, ihtiyaçları ve vizyonlarıyla şehirlerinin rekabet edebilmesi ve iyi bir yaşam alanı olması konusunda size güveniyorlar. İnsanlar şehirleri yaşayan organizmalara dönüştürürler; bu sağlıklı organizmalar, sağlıklı bir dengeyi gerektirir. Bu dengeyi tek bir kelimeyle ifade etmek mümkün: Sürdürülebilirlik. 4 Sürdürülebilir Şehirler

5 Negev Çölü Şehirlerin yeniden tasarlanmasının insanlığın ekolojik ayak izi (EAİ) üzerinde yüzde 70 e varan oranda olumlu bir etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. (1) EAİ, kaynak tüketimimiz ve atık üretimi ile doğanın yeni kaynak üretme ve atıklarımızı soğurma kapasitesi karşılaştırılarak hesaplanır. EAİ, çoğu zaman, Tüketilen Dünya (TD) cinsinden ifade edilir te, insanlığın ekolojik borcu yüzde 30 civarındaydı, yani elimizde 1,3 dünya varmış gibi kaynak tüketiyor ve atık üretiyorduk. Şehirler, dünyanın enerji kullanımının yüzde 75 inden sorumludur ve CO 2 başta olmak üzere tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 80 inden fazlasını üretir. Hem Londra nın (2) hem de Vancouver ın (3) EAİ leri 3,05 gezegene eşit. Örneğin, Londra nın 7,6 milyon sakini küresel düzeyde 19,7 milyon hektar toprağı, yani kendi coğrafi alanının 125 katını yakıp yok ediyor yılında, Berlin (4) coğrafi alanının 82 katını tüketti.* Bu rakamlar, sürdürülebilirliğe geçişteki başarıyı şehirlerin belirleyeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Şehir paydaşlarının bugün doğru yatırım kararları almaları işte bu nedenle hayati önem taşıyor. Sürdürülebilir şehir altyapıları, bir şehrin EAİ sini * Kaynaklar için bkz. sayfa 30. Sürdürülebilir Şehirler 5

6 New York azaltırken aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlayabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Günümüzde küresel ekonomi köklü bir değişim döneminden geçiyor. G20 ülkeleri, Nisan 2009 da düzenlenen zirvede yayımladıkları bildiride bu değişimi, temiz, inovatif, kaynakların verimli kullanıldığı, düşük karbonlu teknolojilere ve altyapılara geçiş şeklinde tanımlamışlardı. Sürdürülebilirliğe geçiş e güç veren iki faktör var. Bunlardan birincisi, iklim değişimi. İnsan faaliyetlerinin küresel ısınmaya yol açtığı konusunda hiçbir şüphe yok ve bu ısınmanın beklenenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebileceği yönünde kanıtlar var. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarına göre artık, yüzyıl sonuna kadar 9 dereceden daha yüksek bir sıcaklık artışı beklemeliyiz. Sonuçta ortaya çıkacak felaketlerden kaçınmak için küresel düzeyde kolektif eylemlerde bulunulması gerektiği açık. İkinci faktör ise ekonomik kriz. Kriz, bu tartışmayı yoğunlaştırdı ve hızlandırdı. Hatta, sürdürülebilirliğin yalnızca ekolojik değil, aynı ölçüde ekonomik ve toplumsal bir sorun olduğu konusunda küresel ölçekte yeni bir uzlaşı yarattı. Sürdürülebilirliğin dört dayanağı vardır: Rekabetçilik, çevre, yaşam kalitesi ve hepsini kapsayan bir ilke olarak, iyi yönetişim. Şehirler yatırımları çekebilmek ve rekabet edebilmek için, modern ve verimli altyapılara, bol miktarda vasıflı işgücüne, modern IT ve iletişim teknolojilerine, kaliteli konutlara, eğitime, su ve elektrik gibi temel hizmetlere gereksinim duyuyorlar. Metropoliten bölgeler, hava kirliliği, atıksu yönetimi ve yeşil alanların bozulması gibi pek çok çevre sorunuyla karşı karşıyalar. Sürdürülebilir şehirsel gelişim, alternatif enerji kaynaklarının, enerjiyi daha verimli kullanan binaların ve ulaşım araçlarının daha fazla kullanılmasını, trafik sıkışıklığını ve CO 2 emisyonlarını azaltacak önlemleri, suyun ve atıkların geri dönüşümünü, kirliliğin filtre edilmesi ve karbondioksitin tutulması için bitki örtüsünün kullanılmasını teşvik eder. İklim değişimiyle mücadele etmeye yönelik teknolojiler uygulanmaya hazır olabilir, ama gerekli yatırımların büyüklüğü ve uzun vadeli etkileri yüksek bir risk ve belirsizlikler de taşıyor. Ne var ki, işler göründüğü kadar da zor olmayabilir. Londra (5) örneğinde, önemli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için gerekli olan toplam yatırımın şehrin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 6 Sürdürülebilir Şehirler

7 Erlangen Uyumlu Şehirler BM-HABİTAT, Dünya Şehirlerinin Durumu 2008/2009 raporunda, uyumlu şehir diye yeni bir tanım kategorisi yarattı. Kuruluş bu kavramla sürdürülebilirlik kavramını, işleyen bir idare, hukuki güvenlik ve sosyal dayanışma gibi faktörleri içine alacak şekilde genişletme ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlıyor. Bu faktörler de, mevcut ve olası güçlüklere hazırlıklı olan başarılı bir şehir kurmaya ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik kadar katkıda bulunuyor. 1 inden daha düşük olduğu ortaya kondu. Siemens in Münih (6) üzerine bir araştırma da, karşılaştırılabilir bir şehir, sakinlerinin yaşam kalitesi düşürülmeksizin, yüzyıl ortalarına kadar CO 2 emisyonlarını yüzde 90 azaltabileceğini gösterdi. Bu çalışmalar, azaltma potansiyelleri ile yatırımlar ve yatırım getirisi arasındaki bağlantıyı da gösteriyor. Bu bağlantıyı bilmek, şehre ilişkin kararlarda söz sahibi olan kişilerin yatırımları önceliklendirmesine ve maliyetleri optimize etmesine yardımcı olacaktır. Sürdürülebilirliğe geçiş için tamamıyla ekonomik gerekçeler mevcut ve şehirler açısındansa, rekabetçi ve yeşil bir şehrin inovasyon ve ekonomik büyümeyi sağlamaya yönelik bilgi ve becerilere sahip çok vasıflı ve zeki insanları çekeceğini öngörebiliriz. Siemens halihazırda dünyanın farklı yerlerindeki çok sayıda şehir yönetimine bu alanda dünya genelindeki en iyi uygulamalardan ve teknolojilerden nasıl yararlanabileceği konusunda danışmanlık yapıyor. Son olarak, bir diğer önemli faktör de yaşam kalitesi. Yaşam kalitesi de diğer iki dayanakla, özellikle de çevreyle karmaşık bir bağlantı içinde. Şehirler ekonomik büyümenin itici gücü olmakla birlikte, servetin ve ekonomik fırsatın dağılımı konusunda büyük eşitsizlikler sergiliyorlar. Dünya Bankası, 2035 yılında başlıca yoksulluk bölgelerinin kırsal kesimler değil, şehirler olacağını öngörüyor. Sürdürülebilirliğe ulaşmak, şehirlerdeki karar alıcılarının tutarlı bir şekilde düşünmelerini ve davranmalarını gerektirir: Uygun çözümlerin formüle edilebilmesi için teknolojik, çevresel ve politik perspektiflerin göz önünde bulundurulması şarttır. n Sürdürülebilir Şehirler 7

8 Avrupa Yeşil Şehir Endeksi Madrid Kopenhag Avrupa Yeşil Şehir Endeksi Şehrinizin ekolojik performansını ölçmek Sürdürülebilirlik hakkında konuşmak güzel, ama bir şehir için sürdürülebilir olmak büyük ölçüde ekolojik açıdan sürdürülebilir olmak anlamına geliyor. Şehrinizin ne durumda olduğunu nereden bilebilirsiniz? Siemens, ilk kez, Economist Intelligence Unit (EIU) ile birlikte, bir şehrin hem mevcut çevre performansını hem de sürdürmekte olduğu girişimler ve hedefler yoluyla gelecekteki çevresel etkisini azaltmaya verdiği önemi ölçmeye yönelik bir metodoloji yarattı. Sonuçta ortaya çıkan Avrupa Yeşil Şehir Endeksi (7), bağımsız bir araştırma olması açısından bu alandaki başka çalışmalardan ayrılıyor. Her şehir için, sekiz kategoriye ayrılan, bazıları niteliksel, bazıları niceliksel 30 ayrı gösterge göz önüne alınıyor. Şehirler, şeffaf, tutarlı ve yeniden üretilebilir bir puanlama süreciyle derecelendiriliyor. Gerek özgül kategoriler gerekse genel performans için tek tek şehirlere atanan puanlar endekse özgüdür ve şehirler arasında doğrudan karşılaştırma yapılmasına izin verir. Başlangıç olarak, metodolojimizi 30 Avrupa şehrine uyguladık. Çevre bilincinin genel olarak yüksek olduğu bu olgun şehirlerde bile çok ciddi sorunlar mevcut olmakla birlikte, teşvik edici trendler de ortaya çıkıyor. Tüm şehirlerde kişi başına CO 2 emisyonu genel AB ortalamasının altında. Sorunlara bakacak olursak, toplu taşıma oranı hâlâ tatmin edici olmaktan uzak; yaklaşık olarak, tüketilen her dört litre suyun bir litresi sızıntı yüzünden kaybediliyor; tüketilen toplam enerjide yenilenebilir enerjinin payı sadece yüzde 7,3. AB nin 2020 için koyduğu yüzde 20 hedefine çok uzağız. Henüz ele alınmamış bu kadar çok mesele varken tabii ki rehavete kapılamayız. Davranışlardaki değişim çok önemli etkiler doğurabilir. Ne var ki, şehirler tarihsel olarak, vatandaşların, şirketlerin ve hatta yönetim kademelerinin eylemlerini ya da politikalarını değiştirmelerini sağlamak konusunda fazla imkâna sahip olmadıkları için genellikle bu konuda adım atmak kolay olmuyor. Londra bu alanda cesaret verici bir örnek. Şehir belediyesi halkın çevreci ulaşım yöntemlerini benimsemesi için araç trafiğini azaltacak bir trafik vergisi koydu, toplu taşıma ve bisiklet ağının genişletilmesi için büyük bir yatırım yaptı. n 8 Sürdürülebilir Şehirler

9 Bratislava Atina Dublin Nitrojen dioksit Sülfür dioksit Ozon Partikülat konusu Temiz hava Su tüketimi Sistem sızıntıları Atıksu sistemi arıtması Su verimliliği ve arıtma politikaları Yeşil eylem planı Yeşil yönetim Yeşil politikada halk katılımı Hava kalitesi Su Çevresel Yönetişim CO 2 Endeks Atık & arazi kullanımı CO 2 yoğunluğu CO 2 emisyonları CO 2 azaltma stratejisi Ulaşım Enerji Binalar Enerji tüketimi Enerji yoğunluğu Yenilenebilir enerji tüketimi Temiz ve verimli enerji politikaları Konutların enerji tüketimi Enerji-tasarruflu bina standartları Enerji-tasarruflu bina inisiyatifleri Belediye atık üretimi Atık geri dönüştürme Atık azaltma politikaları Yeşil arazi kullanımı Otomobil dışı ulaşım kullanımı Otomobil dışı ulaşım ağı boyutu Yeşil ulaşımın geliştirilmesi Sıkışıklık azaltma politikaları Sürdürülebilir Şehirler 9

10 Geleceğe Doğru Paris Geleceğe Doğru Dünyanın her yerindeki şehirlerin durumunu iyileştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz Şanghay da düzenlenen 2010 Expo da Daha İyi Şehir, Daha İyi Yaşam temasının benimsenmiş olması boşuna değildi. Şehirler, sürdürülebilir bir geleceğin anahtarlarıdır; Siemens, benzersiz sürdürülebilir teknolojiler portföyünü bu mücadelenin kullanımına sunmaya, 21. yüzyılda ve sonrasında sürdürülebilir yaşam alanları yaratma çabalarında şehirlere yardım etmeye hazır. Expo fuar alanının tam merkezinde yer alan Çin Pavyonunda bu teknolojilerin bir bölümünü sergileme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Fuar alanındaki beş kalıcı yapıdan biri olan Pavyonu en gelişmiş çevreci teknolojilerimizle donattık. Pavyon, konvertör kabinlerinden aydınlatma ve yangın algılamaya kadar, enerji açısından Şanghay en verimli ürünlerimizle dolu. Yenilikçi güç dağıtım ekipmanları arasında, düşük/orta voltaj anahtarları, bir düşük voltaj kontrol kutusu ve konvertör kabini de vardı. Tüm bu donanım, yüzde 50 ye varan enerji tasarrufu sağladı. Son derece düşük işletim maliyetleri, kompakt bir tasarım ve bileşenlerin yapımında kullanılan geri dönüşümlü malzemeler gibi ek avantajlar da söz konusu. Siemens in dünya lideri yeşil Osram aydınlatma teknolojisi, LED modüllerle birlikte, konvansiyonel ampullerden 15 kat daha uzun ömürlü ve yüzde 80 daha verimli olan aydınlatma, mimari ışıklandırma ve başka bileşenler sağlıyor. Binanın tüm sistemlerinin optimum performansta çalışmasını sağlamak için, hava 10 Sürdürülebilir Şehirler

11 kalitesini, ısı ve su tedarikini, yangın algılama sistemlerini vb. izlemeye yönelik en yeni teknolojileri içeren APOGEE bina otomasyon sistemlerini kurduk. Bu merkezi yaklaşım, enerji tasarrufunu ve operasyonel verimliliği garantiliyor. TEKNOLOJİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YOLUNU AÇIYOR Siemens sürdürülebilir teknolojilerin en ön safında yer alıyor. Size önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir teknolojinin hangi yöne doğru gideceği konusundaki görüşlerimizi kısaca sunmak istiyoruz. Bunun için, şehirlerdeki sürdürülebilirliğin üç ana alanına odaklanacağız: Enerji, ulaşım ve binalar. ENERJİ Akıllı Şebeke. Yeni tasarlanan ve uygulanan bir enerji tedariki şebekesini desteklemek. Akıllı şebekeler, rüzgâr ve güneş gibi inişli çıkışlı enerji kaynaklarıyla etkileşimli merkezi ve merkezi olmayan enerji kaynaklarından enerji ticaretinin yoğunlaştırılmasına ve tüketicilere yönelik şeffaflığa kadar pek çok soruna çözüm üretiyor. Etkinliği kanıtlanmış Siemens Enerji portföyü, belli başlı tüm Akıllı Şebeke teknolojilerini içerir. Bu teknolojiler, giderek artan bir baskıyla karşı karşıya olan ve şebekelerini modernleştirmek için Akıllı Şebeke çözümleri arayan enerji hizmeti kuruluşları için idealdir. Yenilikçi akıllı şebekelerin uygulanması için ihtiyaç duyulan enerji iletiminin merkezinde yer alan HVDC (yüksek voltaj doğru akım) teknolojisinde dünya lideri pozisyonunda olmamız da bu noktada büyük bir önem taşıyor. e-otomobil. Elektrikli ulaşım, otomotiv mühendisliğinin yanı sıra, taşıtlar arasındaki iletişime, enerji şebekesine ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin depolanması ve iki yönlü olarak iletilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojilere odaklanır. Siemens, otomotiv mühendisliğinin yanı Sürdürülebilir Şehirler 11

12 Toward the Future Las Vegas sıra, taşıtların enerji şebekesine bağlanmasına yönelik sistemleri de içine alan kapsamlı bir yaklaşım benimsedi. Bu alanda hem şarj süreci hem de iletişimler ele alınıyor. DeserTec. Çöllerin güneşten sadece altı saatte aldıkları enerji, insanlığın bir yılda tükettiğinden daha fazla. DeserTec; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da bu yenilenebilir enerjinin bir kısmından yararlanmayı amaçlıyor. Bu konseptle çok sayıda orta ölçekli güneş enerjisi santralinin inşa edilmesi ve Fas tan Suudi Arabistan a kadar uzanan ve güçleri 200 MW a kadar çıkabilen deniz tipi rüzgâr çiftliklerinin bunlarla birleştirilmesi planlanıyor. Siemens erken bir aşamadan itibaren bu sürecin içinde yer alıyor, güneş termal enerji santrallerine ve elektrik enerjisinin uzun mesafeler boyunca düşük kayıpla iletilmesine yönelik teknik çözümleriyle konsepte destek veriyor. Siemens portföyü, güneş termal enerji santralleri için buhar türbinlerini, güneş enerjisi alıcılarını ve ayrıca yüksek voltaj doğru akım (HVDC) iletimine yönelik çözümleri içeriyor. Siemens açık deniz rüzgâr çiftliklerinde de dünya lideridir.. ULAŞIM Airval sürücüsüz havalimanı trenlerimizle, terminallerin verimli ve güvenilir bir şekilde bağlanmasını; bu arada CO 2 emisyonlarının azaltılmasını ve enerji ihtiyacının düşürülmesini amaçlıyoruz. Örneğin, frenlemeyle üretilen enerji yeniden sisteme kazandırılıyor ve tren harekete geçerken kullanılıyor. Lastik tekerleklerin kullanılması, hızı 80 km/s ye ulaşabilen trenin oldukça sessiz olmasını sağlıyor. Haftada yedi gün, günde 24 saat çalışabilme kapasitesi, büyük havalimanlarındaki değişen talebin karşılanmasını mümkün kılıyor. Airval, Cityval adıyla büyük şehirlerde bir metro sistemi olarak da piyasaya sürülecek ve büyük bir rahatlık getirerek metronun otomobil karşısında daha cazip bir alternatif olmasını sağlayacak. Trenlerin iklimleme sistemleri, dinamik bir bilgi sistemine bağlı büyük monitörleri ve cazip tasarımları hep bu amaçla geliştirildi yazından bu yana Viyana da kullanılan kompleks Trafik Yönetim Sistemleri, şehirsel ulaşımın geleceği için yol gösteriyor. Yolcuların birçok kaynaktan gerçek zamanlı bilgiler indirebilmeleri güzergâh planlamasını elverişli ve kolay kılıyor. Viyana da tüm kullanıcılara kolay erişim sağlayan çok alçak zeminli tramvaylarımız da kullanımda. Hafta içi tüm yolculukların yüzde 35 inin toplu taşımayla yapıldığı Viyana, doğru teknolojilerin sizi nerelere taşıyabileceğinin çok güzel bir örneği. BİNALAR Otomasyonlu Bina Yönetim Sistemi. İnanması güç, ama küresel düzeyde tüketilen tüm enerjinin yüzde 40 ı binalarda kullanılıyor. Tüm binalar bina yönetim 12 Sürdürülebilir Şehirler

13 sistemlerindeki en son gelişmelerle donatılabilse bu enerjinin yüzde 40 ı tasarruf edilebilir. Siemens, teknik bir altyapının parçaları olan çeşitli sistemler arasında bir ağ oluşturarak, her bir binanın mümkün olan en yüksek düzeyde konfor, güvenlik ve enerji verimliliği sunmasını sağlayabilir. Siemens in akıllı bina çözümleri, binaları enerji kaynaklarına dönüştürerek enerji maliyetlerini düşürmenin en hızlı ve en ucuz yollarından biridir. Teknoloji, ticari binaların fiziksel ve dijital altyapılarını entegre ve optimize ediyor. Sistem şebekeden gelen fiyat sinyallerine cevap verebiliyor ve tarifenin yüksek olduğu zamanlarda enerji tüketimini kaydırabiliyor ya da azaltabiliyor. Ayrıca, binalar elektrik enerjisini depolamak, kendi kullanacakları elektriği üretmek ve şebekeye elektrik sağlamak için kullanılıyor. Işık Yayan Organik Diyotlar (OLED ler) büyük umut vaat ediyor. Siemens Osram 1980 lerden bu yana OLED lerin geliştirilmesi için çalışıyor, 2005 te ilk OLED ekran piyasaya sürüldü. OLED ler, LED lerden farklı olarak, yüzeylerin tamamını aydınlatmak için kullanılabiliyor. Lambaların, elektronik balastların ve Işık Yönetimi Sistemlerinin en yenilikçi aydınlatma bileşenlerinden biri olan OLED ler, yüzde 85 e varabilen oranlarda enerji tasarrufu sağlayabilir. LED ler beyaz ışık için bazı durumlarda en yüksek verimliliği sağlayabilir. Dış mekân aydınlatmasında uzun ömürlü ürünler ve inovasyonlar çok büyük ölçekli tasarruf anlamına gelebilir. Hem LED ler, hem de OLED ler, şehirlerdeki aydınlatmanın doğasını değiştirebilir. Uzmanlar bu ürünün geleceğinin her açıdan parlak olduğunu düşünüyorlar. n Sürdürülebilir Şehirler 13

14

15 Havalimanları Geleceğin yeşil ve verimli havalimanı, havalimanının tek tek parçalarının optimize edilmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Siemens, çevresel uyumluluk için mimarinin, teknolojinin ve lojistiğin tasarlanmasına katkıda bulunabilir. Ürünlerimiz ve sistemlerimiz, ekolojik kaygıları dikkate alıyor ve çevreye uyum, sağlığa uygunluk, geri dönüşümlü materyaller ve düşük kaynak kullanımı gibi özellikler taşıyor. Limanlar Siplink doğru akım iletim sistemine dayanan Siharbor çözümümüz, limana demirleyen gemilerin kara bazlı enerji şebekelerine bağlanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede, demirlemiş durumdaki gemiler artık egzoz gazı, kurum, ince toz ve gürültüye yol açan dizel jeneratörler kullanmak zorunda kalmıyorlar. Siharbor yakıt tasarrufu sağlıyor, hava ve gürültü kirliliğini azaltıyor. Binalar Sürdürülebilir yeşil bina stratejileri, bilgi yönetimini kolaylaştıran ve operasyon verimliliğini artıran teknolojiler gerektirir. Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz, tesislerin yaşam döngüsünün tamamı için geçerlidir ve binaların, hem yeni yeşil teknolojilerden yararlanmasını ve karbon ayak izlerini küçültmesini sağlar hem de iç mekânlardaki hava kalitesini ve enerji verimliliğini iyileştirir. Kamu İdaresi Şehirler için izlenecek yol, e-yönetimdir. Kamu sektöründeki geniş süreç uzmanlığımız ile bilgi işlem sektöründeki kapsamlı deneyimimizi birleştirerek yönetimin modernizasyonunu ve dönüşümünü destekliyoruz. Gelecekteki maliyet etkinliğin ve iyileştirilmiş hizmet kalitesinin tohumlarını ekiyoruz. Sağlık Siemens, Green+ hastanelerinden görüntüleme, terapi, sağlık hizmeti, IT ya da teşhiste en yeni teknolojilere kadar geniş bir alanı kapsayan çalışmalarıyla sağlık hizmeti sektörünü daha verimli kılmaya ve aynı zamanda kaliteyi artırmaya büyük bir önem veriyor. İleri görüntüleme teknolojileri, numuneler için izleme yazılımı ve bina teknolojisindeki son gelişmeler, aktif olduğumuz alanlardan yalnızca birkaçı. Daha kapsamlı bilgi için:

16 Havalimanları Limanlar Binalar Kamu İdaresi Sağlık

17 Enerji Su Finansman Spor Tesisleri Güvenlik ve Emniyet Ulaşım

18 Enerji Tam Entegre Enerji (TIP) teknoloji platformu, planlama ve konfigürasyona yönelik araçları ve desteği, enerji dağıtım sistemlerine yönelik ürün ve sistemleri içerir. İletişim sağlayıcı modüller, bu sistemler ile daha üst seviyedeki yönetim sistemleri arasında arayüz oluşturur ve yatırımdan operasyona proje döngüsünün tamamında ciddi bir tasarruf potansiyeli sağlar. Su SIWA, tasarım ve planlamadan uygulanması, suyla bağlantılı tüm hizmetleri ve tam su arıtma ve saflaştırma tesislerine yönelik hizmetleri kapsar. SIWA, istikrarlı olarak yüksek su kalitesi sağlanması ve yüksek ürün kalitesiyle daha az tatlı su kullanımı gibi kritik avantajlar sunar. Finansman Kiralama finansmanından yapılandırılmış kredilere ve yönetilebilir hizmetlere kadar çeşitlilik gösteren finansman seçenekleri sunuyoruz. Ayrıca, kullanım başına ödeme programları gibi, ekipman yatırımlarına yönelik esnek ve kullanım tabanlı finansmanımız var. Hizmetlerimiz, finanse edilmiş varlıkların yönetimini ve vade sonu meselelerini kapsıyor. Lojistik, teçhizat bakımı ve yeniden pazarlama da buna dahildir. Spor Tesisleri Spor ve etkinlik tesisleri, pek çok açıdan şehirsel altyapıyı zorlar. Bu tür tesislerin şehirsel altyapıya entegrasyonu için gerek alanın içinde gerekse dışında son derece sofistike bir ağ aracılığıyla birleştirilmiş çözümler gereklidir. Siemens, teknolojik inovasyonun sınırlarını ileriye götürmek konusundaki uzun vadeli küresel taahhüdünün bir parçası olarak dünya standartlarında etkinlik çözümleri sağlar. Güvenlik ve Emniyet Güvenlik çözümlerimizin uç sınırında yer alan Siveillance portföyümüz, inovatif kumanda ve kontrol sistemlerini, akıllı yazılım tabanlı video analitiğini ve güvenlik yönetimini birleştirir ve böylece müdahale kuvvetleri, kritik altyapı (enerji santralleri, havalimanları vb.), kurumsal müşteriler ve binalar için son derece etkin güvenlik çözümleri sağlar. Ulaşım Siemens in en gelişmiş teknolojilere dayanan Tam Ulaşım çözümleri, artan nüfus, hızlı kentleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki güçlüklere çözüm üretiyor. Tam Ulaşım la, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ve lojistik konusunda entegre çözümler sunuyor, insanlar, endüstri ve çevreye fayda sağlıyoruz.

19 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz

20 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Dünyanın en yenilikçi gaz türbini, yüksek verimliliği sayesinde, yakıt tasarrufu yapıyor ve bu yolla yılda yaklaşık ton CO 2 emisyon tasarrufu sağlıyor Bu miktar, yılda kilometre yol yapan otomobilin CO 2 emisyonlarının toplamına eşittir. Enerji Bireysel eylemler ve teknolojik ilerlemeler büyük tasarruflar sağlar Şehirler, küresel enerji talebinin yüzde 75 inden sorumludur ve tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 80 ini üretir. CO 2 emisyonlarını kabul edilebilir düzeylerin üzerine çıkarmaksızın işletmelerin ve hane halklarının giderek artan enerji taleplerini karşılamak, şehirlerin bugün karşı karşıya olduğu başlıca güçlüklerden biridir. Sürdürülebilir enerji, talebin yönetilmesini, enerjinin daha verimli kullanılmasını ve enerjinin daha verimli ve temiz bir şekilde üretilmesini mümkün kılan teknolojiler olarak düşünülebilir. Talebin yönetilmesi, dağıtımın izlenmesi, güvenli ödeme araçları ve enerji santralinin korunması gibi, kurcalamaya karşı korunaklı kontrol ve güvenlik sistemlerini gerektirir. Verimlilik ve güvenilirlik, çoklu enerji kaynaklarıyla ve değişken voltaj/amperajla 16 Sürdürülebilir Şehirler

21 London Array rüzgâr çiftliği Siemens, bir süre önce, Thames halicinde yer alan London Array rüzgâr çiftliğini enerji şebekesine bağlamak için açılan ihaleyi kazandı. İki açık deniz alt istasyon platformu için elektrik teçhizatı sağlayacağız. Bu tesisat doğrudan rüzgâr çiftliğinde monte edilecek. Alt istasyon, 175 Siemens rüzgâr türbininin ürettiği enerjiyi bir araya getiriyor ve daha sonra, bu enerji deniz altından geçen yüksek voltajlı bir kabloyla kıyıya iletiliyor. Bu çalışma, Londra nın enerji sistemini 2012 Olimpiyatları na hazırlamak için de önemli bir adım. çalışabilen hibrit cihazlar ve akıllı enerji şebekesi yönetimiyle desteklenebilir. Sürdürülebilir enerji; hem uygulamaların sayısının hem de bizim elektrik tüketimimizin artmaya devam edeceğini akıldan çıkarmadan, güvenli bir enerji arzı, ucuzluk ve çevresel etki arasında dengeyi bulmak anlamına gelir. Ayrıca, doğal kaynakların giderek daha kıt hale geldiği ve bu durumun, bu kaynakları ve enerjiyi kullanımımızda bir azaltmayı gerektirdiği unutulmamalı. Siemens in şehirlerin çevresel ayak izlerini azaltmalarına katkıda bulunabilecek yeşil ürünlerden ve çözümlerden oluşan benzersiz bir çevre portföyü var. E.ON un Irsching deki Kombine Çevrim Enerji Santrali nde kullanıma sokulan ve dünyanın en büyük gaz türbini olan inovatif gaz türbinimiz buna çok iyi bir örnektir. Artan enerji talebini karşılayabilmek için, akıllı ve esnek bir şebeke altyapısı vazgeçilmez önemdedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının inişli çıkışlı beslemesi, geleneksel şebeke topolojisini ve dolayısıyla bu şebekelerin yönetilme tarzını tamamen değiştiriyor. Gelecekte, enerji tüketimi üretimi değil, üretim tüketimi izleyecek. Siemens in bir süre önce Londra üzerine yürüttüğü bir araştırma, bugün mevcut olan ve tavsiye edilen tüm teknoloji destekleri uygulanırsa, şehrin toplam emisyonlarının 2025 e kadar yüzde 44 oranında düşürülebileceğini gösterdi. Enerji alanında, sürdürülebilirliğin diğer yönlerinde olduğu gibi, davranışlardaki değişim de gerçek bir farklılık yaratabilir; kaçınılan her megavat, emisyonları azaltmanın ve kaynakları korumanın en ucuz ve en temiz yoludur. Bununla birlikte, davranışları değiştirmek kolayca başarılabilecek bir şey değil. Bu nedenle, şehirlerin enerji verimliliğini artırmak için tüm teknik olanakları da kullanmaları gerekiyor. n Sürdürülebilir Şehirler 17

22 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Yeni Oslo Metrosu nun vagonları, eski vagonlara göre daha az enerji %30 kullanıyor ve yüzde 95 geri dönüşümlü malzemeden üretildi. Ulaşım Her şehrin can damarı olan toplu taşıma, sürdürülebilirliğin de kritik bir bileşenidir Şehir yöneticilerine şehirlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için en acil altyapı yatırımının ne olduğu sorulduğunda ezici bir çoğunluk ulaşım cevabını verir. Bunun iki nedeni vardır: Şehirler, hızlı, verimli ve ucuz bir toplu taşıma sistemi olmadan işleyemez. Trafiği tıkanmış bir şehir, her yıl milyarlarca dolar değerinde üretkenlik kaybına uğrayan bir şehirdir. Ayrıca, özel araçların kullanımı, şehirlerin azaltmaya çalıştığı CO 2 emisyonlarının başlıca kaynaklarından biridir. Mega Şehir Sorunları (8) başlıklı araştırmamız, paydaşların genellikle yepyeni ulaşım projeleri yerine mevcut ulaşım sistemine yapılan ekleme ve iyileştirmeleri, örneğin mevcut ağlara yeni hatların eklenmesini tercih ettiklerini gösterdi. Vitrinlik projeler ikinci planda kaldı 18 Sürdürülebilir Şehirler

23 MST Lizbon Lizbon daki Metro sul do Tejo tramvay hattı, 13 km uzunluğunda ray sistemine, 19 istasyona ve 24 trene sahip. Bu komple raylı sistem çözümü Siemens tarafından dört yılda, yani tam zamanında kuruldu. Sistem, havai bir hatta temas etmeksizin 2,5 km yol almasını sağlayan inovatif hibrit enerji depolama sistemimiz Sitras HES le donatıldı. Ayrıca, enerji maliyetleri yüzde 30 a varan oranlarda azaltıldı ve taşıt konvansiyonel işletime oranla yaklaşık yüzde 80 daha az CO 2 emisyonu üretiyor. ve araştırmaya katılan paydaşların yüzde 33 ü mevcut altyapının yeniden düzenlenmesini ve canlandırılmasını tercih ettiklerini bildirdiler. Ulaşım geniş bir alandır ve bir şehrin durumunu iyileştirmenin önündeki engeller, özellikle de kaynak (finansman) eksikliği, sık sık işleri güçleştirir. Bununla birlikte, yeni teknolojiler çoğu zaman şaşırtıcı bir sürede maliyetini çıkartır. Siemens, Tam Ulaşım çözümleriyle, büyüyen küresel nüfus, hızlı şehirleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki sorunlara çözüm sunuyor. Tam Ulaşım, insanların ve malların ekonomik, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan entegre bir trafik sistemi için verimli ulaşım çözümleri anlamına gelir. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için, internet üzerinden ulaşılabilen Sürdürülebilir Şehirsel Altyapı Viyana Baskısı (9) başlıklı çalışmamıza bakabilirsiniz. Şehir bağlamında ele alındığında, toplu taşımayla yolculuk etmeyi kolay, güvenli ve hepsinden önemlisi cazip bir seçenek haline getiren entegre ulaşım çözümleri sunuyoruz. Davranışların değişmesi, ulaşım alanında daha da önemlidir. Bir şehir enerji açısından en verimli trenleri, otobüsleri ya da tramvayları satın alabilir, tüm sinyalizasyonda LED teknolojisine geçebilir enerji maliyetlerinde yüzde 90 tasarruf sağlayabilir ve istasyonlarda bina teknolojisinin en gelişmiş örneklerini kullanabilir. Ancak insanlar hâlâ otomobilleri tercih ediyorlarsa, bu çabalar enerji tasarrufu sağlasa da, ama CO 2 i emisyonlarında ve trafik sıkışıklığında bir değişiklik olmaz. Siemens, toplu taşımayı cazip bir seçenek haline getirmek, şehirlerin tasarruf etmelerini sağlamak ve bu şekilde onların ekolojik ayak izlerini küçültmek için gerekli tüm deneyimlere ve uzmanlığa sahiptir. n Sürdürülebilir Şehirler 19

24 Sürdürülebilir Şehirlere Yönelik Portföyümüz Binalar küresel enerji%40 tüketiminin Binalar ından sorumludur. Çoğu zaman gözden kaçan binalar, enerjiyi israf eden yapılardan enerji tasarrufu sağlayan yapılara dönüştürülebilir. Çoğu zaman, binalar hakkında gerçekten durup düşünmeyiz. Onları sadece kullanırız. Ancak, şehrinizi sürdürülebilir kılmaya yönelik bir görev üstlenmişseniz, binalara daha yakından bakmaya değer: Binalar, küresel enerji tüketiminin yüzde 40 gibi şaşırtıcı bir oranından sorumludur. Akıllı çözümlerle bu enerjiden yüzde 40 a varan bir oranda tasarruf edilebilir. Siemens, 1994 ten bu yana, enerji verimliliği sağlayan 1900 ü aşkın program yürüttü ve bu dönemde CO 2 emisyonlarında 2,4 milyon ton civarında düşüş sağladı. Ayrıca, bu projeler enerji maliyetlerini yaklaşık 2 milyar Euro azalttı. Binaların maksimum konfor sağlaması, enerjiyi tutumlu bir şekilde kullanması ve harici iklimsel etkilere otomatik olarak tepki vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, binalar insanları, maddi varlıkları ve iş süreçlerini izinsiz girişlere, hırsızlığa ve yangına karşı korumalıdır. Toplam Bina Çözümleri (TBÇ) yaklaşımımızda, hem konfor ve enerji verimliliği sağlamak hem de CO 2 emisyonlarını azaltmak için, elektrik tesisatı teknolojisi ve bina otomasyonuna yönelik akıllı bir ağla birleştirilmiş altyapı, yenilikçi sistemler ve çözümler kullanılır. Yangın emniyeti ve elektronik 20 Sürdürülebilir Şehirler

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği

Binalarda Enerji Verimliliği sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler Bu sayıda BOYNER BURSAGAZ COCA-COLA ECZACIBAŞI GARANTİ BANKASI SHELL TSKB UNILEVER VEN ESCO VODAFONE TÜRKİYE AKZO NOBEL ROCHE SCHNEIDER ELECTRIC Binalarda

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma

Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma 21. yüzyılın son büyük engeli ortadan kaldırılıyor Nisan 2009 / Tanıtım Broşürü Brandi McManus, Çözümler VP, Enerji Enerjinizle daha fazlası SM Özet I. Özet...3 II. Tüfekler,

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık. İklim korumada yenilikçilik. Answers for the environment.

Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık. İklim korumada yenilikçilik. Answers for the environment. Enerji verimliliği ve çevreye duyarlılık İklim korumada yenilikçilik Answers for the environment. İçindekiler CEO dan mesaj 3 Özet 4 1. Eğilimler 6 2. Verimli enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı 8 Fosil

Detaylı

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CSCO öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Tedarik

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

TAV HAVALiMANLARI HOLDiNG 2014 FAALiYET RAPORU YENİ BİR HİKÂYE BAŞLIYOR!

TAV HAVALiMANLARI HOLDiNG 2014 FAALiYET RAPORU YENİ BİR HİKÂYE BAŞLIYOR! TAV HAVALiMANLARI HOLDiNG 2014 FAALiYET RAPORU YENİ BİR HİKÂYE BAŞLIYOR! 1 Yeni ufuklara açılıyoruz! 2 TAV 2014 FAALİYET RAPORU Başarı hikayemizin 14. yılındayız. TAV Havalimanları, bugün, havalimanı işletmeciliğinde

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

Düşük Karbon Teknolojileri

Düşük Karbon Teknolojileri Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2009-2010

BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2009-2010 BORUSAN GRUBU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2009-2010 1 çindekiler 1. Raporun Amacı ve Kapsamı 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3. CEO nun Mesajı 4. Sürdürülebilirlik Politikamız 5. Kurumsal Profil Grup

Detaylı

Bulutunuz ne kadar temiz?

Bulutunuz ne kadar temiz? Bulutunuz ne kadar temiz? Nisan 2012 greenpeace.org.tr Bulutunuz ne kadar kirli? 2012 Yazan: Gary Cook, Greenpeace Uluslararası İçindekiler: I. Özet II. Şirket puan kartı III. Bulut gücü IV. Mobil güç

Detaylı

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL AKILLI BINAM Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi l Akıllı Şehirler Zirvesi WICS13 l Turkcell makineleri birbirine bağlıyor l Türkiye 2023 e akıllı şehirlerle

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN)

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) IP Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) 2000-2010 GRI Versiyon 3.0 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP Çevre Performans Göstergeleri Unsur: Malzemeler Unsur: Biyoçeşitlilik T E M E L T E M E L EN1 EN2

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak

Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu. İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Özet 2014 İnsani Gelişme Raporu İnsani İlerlemeyi Sürdürmek: Kırılganlıkları Azaltmak ve Dayanıklılık Oluşturmak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2014 1 UN Plaza, New York, NY 10017, ABD Tüm hakları

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı