ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?"

Transkript

1 ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? a) Türk Standartları Enstitüsü b) Araç Muayene İstasyonları c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı d) Ulaştırma Bakanlığı 2. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri hangi yönetmelik ile düzenlenmiştir? a) Karayolu Trafik Yönetmeliği b) Karayolu Taşıma Yönetmeliği c) Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği d) Araç Muayene İstasyonları Yönetmeliği 3. Aşağıdakilerden hangileri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındadır? a) Özel otomobiller b) Kamuya ait otomobiller c) TSK ne ait motorlu taşıtlar d) İzin verilen azami yük ağırlığı 3.5 tondan az olan eşya ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlar 4. Aşağıdakilerden hangisi taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçü dür? a) İstiap haddi b) Taşıma hattı c) Gabari d) Taşıma kapasitesi 5. Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesidir? a) B yetki belgesi b) C yetki belgesi c) G yetki belgesi d) K yetki belgesi 6. G Yetki belgesini kimler alır? a) Lojistik işletmecileri ve kargo taşımacıları b) Dağıtıcılar ve terminal işletmecileri c) Eşya ve Kargo Taşımacılığı Yapan Acenteler d) Sadece terminal işletmecileri 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları, b) Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, c) Eşya ve kargo taşımacılığında en az lise dengi okullardan birini bitirmiş olmaları, d) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları, 8. Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereğince yetki belgesi sahipleri hangi tür sigortaları yaptırmak zorundadır? a) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Manevi Sorumluluk Sigortası b) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Bagaj Ferdi Kaza Sigortası c) Kasko d) Hiçbiri 1

2 9.Aşağıdakilerden hangisi, taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir? a) Trafik tescil belgesi b) Sürücü belgesi c) Taşıma yetki belgesi d) Taşıt kartı 10. Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yere ne ad verilir? a) Kalkış noktası b) Varış noktası c) Şehirlerarası taşıma d) Gönderen 11. Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doldurur? Taşımacılar araçlarında bulundurmak zorundadırlar. a) Sorumluluk sigortası belgelerini b) Ticaret oda kayıt belgelerini c) Adli sicil kayıt belgelerini d) Öğrenim belgelerini 12.Eşya/Kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin kaç yaşından gün almamaları gerekmektedir? a) 60 b) 62 c) 63 d) Yetki Belgesi olmadan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen işlerin yapılması halinde uygulanacak cezanın miktarı nedir? a) 10 İhtar b) 20 İhtar c) YTL İdari Para Cezası d) YTL İdari Para Cezası 14.Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde eşya taşımacılığı yapacaklara hangi yetki belgesi verilir? a) K1 b) C1 c) K2 d) C2 15.Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir? a) K1 b) C1 c) K2 d) C2 16.K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler? a) 3 araç b) 5 araç c) Öz mal araç sayısının 2 katı d) Kiralık araç çalıştıramazlar 17.Yurtiçi ev ve büro eşya taşımacılığı yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir? a) K b) K2 c) K3 d) K4 18.Yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir? a) C2 b) M2 c) N2 d) P2 19. Yetki Belgelerinin süresi kaç yıldır? a) 2 Yıl b) 3 Yıl c) 5 Yıl d) 10 Yıl 20. Kaldırılmayan ihtarlar kaç adede ulaştığında Yetki Belgesi iptal edilir? a) 10 İhtar b) 50 İhtar c) 75 İhtar d) 100 İhtar 21.C2 yetki belgesine kayıt ettirilebilecek taşıtların kaç yaşından büyük olmaması şarttır? a) 12 b) 16 c) 20 d) 22 2

3 22. Aşağıdaki belgelerden hangisinin taşıtta bulunması zorunludur? a) Taşıt belgesi b) Yetki belgesi c) Taşıt kartının aslı d) Ticari taşıt kullanma belgesi 23.Zorunlu hallerde sınır mülki idare amirlerince verilecek izin dışında, ilgili kanunlara ve taşımacı ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere aykırı olarak, yolcu ve eşyanın sınır kapılarına taşınması ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? a) Yolcu ve eşya sınır kapılarına taşınmaz b) Sınır kapılarında aktarma yapılmaz c) Yolcu sınır kapısını geçerek başka bir taşıta binemez d) Hepsi 24. Hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıma senedi düzenlemesi zorunludur? a) Uluslar arası taşımacılar b) Yurt içi eşya ve kargo taşımacıları c) Yolcu taşımacıları d) Hiçbiri 25.Hangi taşıtlar ülke sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapamaz? a) 9 kişiden az yolcu taşıma kapasitesi olan araçlar b) 3,5 ton ve altında taşıma kapasitesi olan araçlar c) Yabancı taşıtlar d) Otobüs, kamyon ve çekici 26.Yolcu taşımalarının biletsiz, eşya taşımalarının taşıma senetsiz yapılmaması kimin sorumluluğundadır? a) Taşımacının b) Gönderenin c) Taşıma komisyoncusunun d) Gönderilenin 27. Yolcuların rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek kimin sorumluluğundadır? a) Gönderenin b) Taşıma işleri komisyoncusunun c) Taşımacının d) Kargo işletmecisinin 28. Kara yollarında taşınan insandan başka her türlü nesneye ne denir? a) Yolcu b) Eşya (yük) c) Yolcu ve eşya d) Tehlikeli yük 29.Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için aşağıdaki hangi şartlara sahip olunması gerekmektedir? a) Mesleki saygınlık b) Mali yeterlilik c) Mesleki yeterlilik d) Hepsine 30.Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır? a) Kargo b) Parça yük c) Paletli yük d) Tehlikeli yük 31. Karayolları Taşıma Kanunu na göre yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasına götürülmesine ne denir? a) Taşıma b) Eşya c) Gönderen d) Kalkış noktası 3

4 32. Taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? a) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden müteselsilen sorumludur. b) Taşımacı yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. c) Taşımacı yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur. Yolcuların, sağlıklı, rahat ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almak zorunda değildir. d) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 33.Hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılmaz? a) Eşya b) Kargo c) Yolcu d) Tehlikeli yük 34.Türkiye üzerinden karayoluyla transit yapılan taşımaya ne denir? a) Uluslar arası taşıma b) Şehirlerarası taşıma c) Nakliyat ambarı d) Eşya (yük) 35. Duraklama dâhil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından, varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından kim sorumludur? a) Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları b) Yolcunun kendisi c) Sadece araç personeli d) Sadece sürücü 36. Bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelere aracılık eden kişiye ne ad verilir? a) Nakliyat ambarı b) Gönderen c) Kargo d) Acente 37. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu nun kapsamına girmez? a) Yolcu ve eşya taşımaları b) Özel otomobillerle yapılan taşımalar c) Taşımacılar d) Taşıma acenteleri 38.Kara yolları taşıma kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Para cezası b) Hapis cezası c) Hak mahrumiyet d) Trafikten men 39. Karayolu Taşıma Kanunu na göre hangisi taşımada genel kural değildir? a) Ekonomik olmalıdır b) Serbest rekabet ortamı dışında olmalıdır. c) Güvenli olmalıdır d) Kamu yararını gözetmelidir 40. Taşımacıya eşyanın varış noktasını, cins, miktarını ve niteliklerini tam ve doğru olarak bildirmek kimin sorumluluğundadır? a) Gönderen b) Gönderilen c) Acente d) Taşıma işleri komisyoncusu 41. Araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kurallar ile yol ve araç güvenliğine, çevrenin korunmasına ve mesleki sorumluluğa ilişkin diğer kuralları içeren düzenlemeleri yılda 3 kez ihlal edenlere kaç ihtar verilir? a) 5 ihtar b) 10 ihtar c) 25 İhtar d) 50 İhtar 4

5 42. Eşya taşımalarında taşımacı ile gönderen arasında yapılması zorunlu belge aşağıdakilerden hangisidir? a) Taşıma senedi b) Sigorta c) Araç uygunluk belgesi d) Vekâletname 43.Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar kendi nam ve hesabına taşıma yapabilmeleri veya yaptırabilmeleri için hangi belgeyi almaları gerekir? a) Taşımacı yetki belgesi b) Komisyonculuk yetki belgesi c) Acente yetki belgesi d) Hiçbiri 44. Düzenli yolcu ve eşya taşımaları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ücret tarifeleri; kimler tarafından hazırlanıp bakanlığa bildirilmek zorundadır? a) Gönderen b) Nakliyat ambarı işletmecileri c) Yetki belgesi sahipleri d) Taşımacı 45. Düzenli yolcu ve eşya taşımacılığı ücret tarifelerine uyulması ve bu tarifelerin görülebilecek şekilde ve asılması ve.bulundurulması zorunludur. Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? a) Eşyanın üzerine, terminale, taşıtlarda b) Terminal, bilet satış yerlerine, taşıtlarda c) Taşıtlarda, terminal, bilet satış yerinde d) Acente, terminal, taşıtlarda 46. Karayolu Taşıma Kanunu na göre hangisi taşımacının özellikleri arasında yer almaz? a) Taşımacı yetki belgesine sahiptir b) Taşımayı bir ücret karşılığında yapar c) Taşımayı kendi nam ve hesabına yapar d) Taşıdığı yük üzerinde hak sahibidir 47.Eşyayı teslim aldığı andan itibaren teslim edinceye kadar; kaybından, hasarından, korunması ve taşınmasından, güvenliğini sağlamaktan, çevre kirliliğini önleme ve insan sağlığının korunması konusundaki kurallara uymaktan kim sorumludur? a) Taşımacı b) Nakliyat ambarı işletmecisi c) Kargo işletmecisi d) Hepsi 48.Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu 90 gün içinde bakanlığa bildirmek suretiyle isterlerse yetki belgeleri kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden itibaren başlamak üzere ne kadar süreyle devam ettirebilirler? a) 6 ay b) 5 yıl c) 1 yıl d) Hiçbiri 49.Eşya taşımacılığında sürücülük yapacak olanların asgari eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir? a) Lise mezunu b) İlköğretim mezunu c) Yüksekokul mezunu d) İlkokul mezunu 50.Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda bu durumun kaç gün içerisinde bakanlığa bildirilmesi gereklidir? a) 90 gün b) 60 gün c) 30 gün d) 120 gün 5

6 51.Uluslararası taşımacılıkta asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar? a) 1 b) 12 c) 20 d) Yetki belgesi sahipleri yılda kaç kez sürücülerin ceza puanını Emniyet Genel Müdürlüğü nden öğrenmek zorundadır? a) 3 kez b) 1 kez c) 2 kez d) 4 kez 53. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Taşıma Kanunu nun amacı değildir? a) Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek b) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak c) Trafik kurallarına uygunluğu kontrol etmek d) Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin nitelik ve haklarını saptamak 54. Ücret ve zaman tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Ücret tarifelerinin taşıtlarda bulundurulması zorunludur b) Ücret tarifelerini maliye bakanlığı onaylamak zorundadır c) Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir d) Düzenli yolcu ve yük taşımacıları zaman tarifelerine uymak zorundadır 55.Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği için kullanılan kısa şekildir? a) IATA b) IMO c) TIR d) IRU 56.Karayolu Taşıma Kanunu aşağıdakilerin hangisini kapsamaz? a) Kara yollarında motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, b) Taşımacıları c) Taşıma işinde çalışanları d) Özel araç sürücülerini 57. Bir veya birden fazla gönderenden toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir? a) Kargo b) Acente c) Nakliyat ambarı d) Nakliyat ambarı işletmecisi 58.Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındadır? a) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar b) Kamu kuruluşlarına ait taşıtlarla yapılan ticari taşımalar c) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıt ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar d) Lastik tekerlekli traktörlerle çekici römorklarla yapılan taşımalar 59. Aşağıdakilerden hangisi R2 yetki belgesi almak zorundadır? a) Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar b) Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar c) Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar d) Uluslararası lojistik işletmeciliği yapacaklar 60.Aşağılardan hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında değildir? a) Şehirlerarası eşya taşımaları b) Uluslararası yolcu taşımaları c) İl sınırları içerisinde yapılan eşya taşımaları d) Belediye sınırları içerisinde yolcu taşımaları 6

7 61.Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a)taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. b) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz. c) Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz. d) Çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar asgari kapasitenin hesaplanmasında dikkate alınır. 62. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu na göre taşımacının yükümlülüğünde değildir? a) Yolcuların rahat ve güvenli seyahatlerini sağlayacak tedbirleri almak b) Karayolu alt yapısını hazırlamak c) Yolcu ve eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmek d) Nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek 63. Yabancı plakalı taşıtlarla, Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen eşyanın varış yerlerinden, karayoluyla gelen eşyanın ise sınır kapıları dışındaki gümrük idarelerinden, karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere taşıma yapılabilmesi için hangi şartlar gereklidir? a) Ulaştırma Bakanlığından izin alınmış olması gereklidir. b) UBAK izin belgesi bulunması gereklidir. c) Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu Kararı ile taşıma yetkisi alınmış olmalıdır. d) Uluslararası anlaşmalara göre yetki alınmış olmalıdır. 64. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu nun kapsamına girer? a) Özel otomobillerle yapılan taşımalar. b) Lastik tekerlekli traktörlerle yapılan taşımalar. c) Kargo işletmecileri. d) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlarla yapılan taşımalar. 65. Aşağıdakilerden hangisinin düzenlenmesi Karayolu Taşıma Kanunu na göre düzenlenecek yönetmelik esasları dâhilinde il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklere bırakılabilir? a) 100 km ye kadar olan şehirlerarası taşımalar b) 200 km ye kadar olan şehirlerarası taşımalar c) 300 km ye kadar olan şehirlerarası taşımalar d) 400 km ye kadar olan şehirlerarası taşımalar 66. Karayolu Taşıma Kanunu na göre taşımacılık, acentecilik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğini hangisi ifade eder? a) Taşıma b) Taşımacı c) Taşıma işleri d) Acente 67. Karayolu Taşıma Kanunu na göre hangisi kargonun özelliğidir? a) Tek parçada en fazla 100 kg. ı geçmeyen parça eşyayı b) Tek parçada en fazla 200 kg. ı geçmeyen parça eşyayı c) Tek parçada en fazla 300 kg. ı geçmeyen parça eşyayı d) Tek parçada en fazla 400 kg. ı geçmeyen parça eşyayı 68.Ücreti karşılığında müvekkil hesabına eşya taşımayı meslek edinmiş kişi kimdir? a) Kargo b) Nakliyat ambarı c) Taşıma işleri komisyoncusu d) Gönderen 7

8 69. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine istinaden verilen ihtarların kaldırılması için ihtarların veriliş tarihinden itibaren kaç gün içerisinde bakanlığa yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir? a) 15 b) 30 c) 60 d) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre verilmiş idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir? a) 15 Gün b) 30 Gün c) 1 Ay d) 2 Ay 71. İhtarlar paraya çevrilip süresi içerisinde ödenmemesi halinde kaç ay içerisinde kaldırılır? a) 6 Ay b) 9 Ay c) 12 Ay d) İhtarlar başka bir şekilde kaldırılamaz 72. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanununun amaçları arasında yer almaz? a) Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek. b) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak. c) Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini belirlemek. d) Mevcut imkânların kullanım olanaklarını düzenlemek. 73. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu nun amacıdır? a) Kara yolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, b) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak c) Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek d) Hepsi 74. Karayolları alt yapısı, işletilmesi, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali durumlarında varış noktasına kadar gerekli zamanın kaç katı kadar beklenmesi gerektiğinde eşyanın geri getirilmesi gerekmektedir? a) 2 katı süre b) 1 katı süre c) 3 katı süre d) Hiçbiri 75.Yetki Belgesi alındıktan sonra çeşitli nedenlerle asgari taşıt kapasitesinin altına düşülmesi halinde kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren kaç gün içerisinde yeni taşıt veya taşıtlarla eksik kapasiteyi tamamlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olarak taşıt belgelerine kayıt ettirmek zorundadır? a) 30 b) 45 c) 60 d) Yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşıması yapan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yasaktır? a) Kasaba çıkışında bekleyen yolcuyu bindirmek b) Ara duraklardan yolcu indirip/bindirmek c) Varış noktasındaki yolcuları terminalde indirmek. d) Biletsiz yolcu taşımamak 77.Yetki belgesi sahipleri seferde görevli olmayan kaç personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 78.Yolcularını terminale getirmek veya almak üzere terminale giriş yapan taşıtlardan, çıkışlarında kaç dakikaya kadar park ücreti alınmaz? a) 5 dk. b) 30 dk. c) 25 dk. d) 15 dk. 8

9 79. Aşağıdaki boşluğu doldurunuz? Karayolunda motorlu bir aracı sevk ve idare eden kişiye denir? a) Taşıt sahibi b) Yönetici c) İdareci d) Sürücü 80.Taşıtların; trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlardan aşağıdakilerden hangisi sorumludur? a) Trafik polisi b) Ulaştırma memuru c) Sürücü d) Taşıt sahibi 81.Uluslararası taşıma yapan sürücülerin aşağıdaki hangi suçtan dolayı hüküm almamış olması gerekir? a) Yaralama b) Ölüme sebebiyet verme c) Trafik suçu d) Terör suçu 82. Yolcu taşıması yapan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir? a) Yolcularla sohbet etmek b) Görüntülü cihazları yönetmek c) Genel ahlaka aykırı davranışta bulunmamak d) Trafiğin seyrini değiştirmek 83.Eşya/Kargo taşımacılığında istihdam edilen sürücülerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? a) En az ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları şarttır. b) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur. c) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları gereklidir. d) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü sürücüler uluslar arası taşımalarda istihdam edilemez. 84. Hangisi Ulaştırma Şurasının görevlerinden biri değildir? a) Ulaştırma Bakanlığını Denetlemek, b) İncelenmesine bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek, c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek, d) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek, 85. Aşağıdakilerden hangisi Ulaştırma Bakanlığının denetimle yetkili kuruluşlardan biri değildir? a) Emniyet Müdürlüğü b) Jandarma c) Jandarma d) Ulaşım Şurası 86. Aşağıdakilerden hangisi Ulaştırma Bakanlığının yardımcı birimlerinden değildir? a) Savunma Sekreterliği b) Personel Dairesi Başkanlığı c) Özel Kalem Müdürlüğü d) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 87.Yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımalarında yolcunun kaç kilograma kadar bagajı ücretsiz olarak taşınır? a) 35 kg. b) 32 kg. c) 30 kg d) 25 kg. 9

10 88.Uluslararası yolcu taşımalarında bagaj sahiplerini belirleyecek bagaj fiş numarası ile bilet numarasını ihtiva eden bagaj listesi kime imzalattırılmalıdır? a) Araç sahibine b) Muavine c) Yolcu d) Sürücü 89. B1 yetki belgesi ile ne tür taşımacılık yapılır? a) Turist taşımacılığı b) Arızi yolcu taşımacılığı c) Mekik sefer taşımacılığı d) Düzenli yolcu taşımacılığı 90. Yurt içi yolcu taşımacılığı hangi yetki belgesi ile yapılamaz? a) D1 b) A1 c) B1 d) D2 91Cümledeki boşluğu doldurunuz..yolcu, aktarma, indirme, bindirme yapılamaz. a) Gümrük sahasında b) Tampon bölgelerde c) Hiçbiri d) Sınır kapıları ve tampon bölgelerde 92. Aşağıdaki boşluğu doldurunuz. B2- D2 yolcu taşıma yetki belgesine sahip taşımacılar a) Her yolcu için ayrı ayrı bilet keserler b) Toplu fatura düzenlerler. c) Bilet ve faturayı aynı anda düzenlerler. d) İrsaliye belgesi düzenlerler. 93. Ticari amaçla uluslararası en az 1, en çok 10 taşımacının yolcu biletlerini satanların alacağı yetki belge türü hangisidir? a) F2 b) G2 c) F1 d) G4 94.Her yolcu için ayrı ayrı bilet kesilmesi zorunlu olan belge aşağıdakilerden hangisidir? a) B2 b) A2 c) B3 d) D1 95.Uluslararası düzenli yolcu taşıması yapan taşımacıların yapması gereken anlaşma/sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? a) Grup taşıması sözleşmesi b) Yetki makamlar tarafından onaylanmış arazi taşıma anlaşması c) Her iki yetkili makamla tarafından onaylanmış taşıma anlaşması d) Hiçbiri 96. Hangi yetki belgesi ile ücret karşılığında ticari taşımacılık faaliyetinde bulunamaz? a) B1 b) D1 c) B3 d) D2 97.Uluslararası yolcu taşıma yetki belgelerine hangi oranda sözleşmeli taşıt kayıt edilebilir? a) Bir e bir b) Bir e iki c) Bir e üç d) Bir e beş 98.D1,B1,B2 yetki belgelerinde gerekli olan asgari kapasite hesabında 8 yaşını geçmeyen aşağıdaki araçlardan hangisi dikkate alınır? a) 9 koltuk kapasiteli taşıt b) l5 koltuk kapasiteli taşıt c) 15 koltuk kapasiteli taşıt d) 25 koltuk kapasiteli taşıt 99. Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor, sağlık kuruluşlarından kaç yılda bir alınır? a) 2 yıl b) 3 yıl c) 4 yıl d) 5 yıl 10

11 100. Uluslararası otomobil ile yolcu taşıması aşağıdaki belgelerden hangisi ile yapılır? a) A1 b) A2 c) A3 d) Hepsi 11

12 12

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

10 Mart 2013 ve 9 Haziran 2013 tarihli SRC Sınavlarında sorulan sorular

10 Mart 2013 ve 9 Haziran 2013 tarihli SRC Sınavlarında sorulan sorular Bölüm 1. ULAŞTIRMA MEVZUATI 1) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır? a) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar. b) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

ULAŞTIRMA MEVZUATI. 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir?

ULAŞTIRMA MEVZUATI. 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir? ULAŞTIRMA MEVZUATI 1. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir? a) Takoğraf b) Taksimetre c) Telsiz d) Telefon 2. Kanunla düzenlenen

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR a) Ambar m) İliçi: bb) Motorlu taşıt: ll) Şube: aaa) Ücret tarifesi: b) Antrepo c) Ara durak n) Kamu hizmeti sözleşmesi: o) Kamu hizmeti yükümlülüğü: ç) Atıl kapasite

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669 22/12/2010 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu nun Amacı

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu nun Amacı 1/100 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu nun Amacı Ülkemizde karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, Taşımacı, acente ve taşıma

Detaylı

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz Sayı: BİRİNCİ KISIM

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz Sayı: BİRİNCİ KISIM KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır.

Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır. Karayolu Taşıma Kanunu Yayınlanan Resmin Gazete: 25173 Yayınlanan Tarih: 19.7.2003 00:00:00 Yayınlayan Kurum: Kanun No: 4925 Kabul Tarihi: 10.07.2003 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Karayolu Taşıma Kanunu

Karayolu Taşıma Kanunu Karayolu Taşıma Kanunu Kanun.KHK.No: 4925 Kabul Tarihi: 10.07.2003 Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2003 Resmi Gazete No: 25173 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-15881 11/12/2009 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2010/KUGM-01/GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş A) 1 B) 3 C) 11 D) 12 C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil

Detaylı

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.) C 2 Yetki Belgesi Verme ( Eşyanın durumuna göre Uluslararası

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza

Detaylı

A) Ceza aynı kalır. B) Ceza yarı oranında azaltılır. C) Ceza yarı oranında arttırılır. D) Ceza 1 kat oranında arttırılır

A) Ceza aynı kalır. B) Ceza yarı oranında azaltılır. C) Ceza yarı oranında arttırılır. D) Ceza 1 kat oranında arttırılır 1. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç

Detaylı

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 0 541 446 4446 0 476 227 6052 0 476 226 1602 YETKİ BELGELERİ İLE İLGİLİ AKLA GELEBİLECEK HERŞEY Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları KARAYOLU TAŞIMA

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

Değerli üyemiz, 03/07/2007

Değerli üyemiz, 03/07/2007 Değerli üyemiz, 03/07/2007 I-GENEL BİLGİ: Karayolları taşıma yönetmeliğine göre, ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı, ticari amaç olmaksızın işletmelerin aktifinde kayıtlı araç ile kendi yük ve yolcusunu

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C 1 Yetki Belgesi ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI

KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI KARAYOLU TAŞIMA MEVZUATI (25.02.2004 tarih ve 25384 (Asıl) sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173.

KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003. Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173. KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 - Sayı: 25173 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ Yetki Belgeleri Yetki Belgesi Türleri Yetki Belgesi Alma Şartları Mevzuata Uygun Taşımacılık Faaliyeti Ve Yasaklar Mesleki Yeterlilik

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kanun No: 4925. Kanun Kabul Tarihi: 10/07/2003. Resmi Gazete Tarihi: 19/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25173

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU. Kanun No: 4925. Kanun Kabul Tarihi: 10/07/2003. Resmi Gazete Tarihi: 19/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25173 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kanun No: 4925 Kanun Kabul Tarihi: 10/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 19/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25173 BİRİNCİ KISIM : BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003

Karayolu Ta ıma Kanunu 4925 10.07.2003 Resmi Gazete 19.07.2003 Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49) Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2)

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2) 8527 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 4925 Kabul Tarihi : 10/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/2003 Sayı : 25173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Başlangıç

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. ( ) (Değ: ) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. ( ) (Değ: ) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (25.02.2004-25384) (Değ:08.09.2004-25577) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4925

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 4925 Kabul Tarihi : 10/7/2003 BİRİNCİ KISIM. Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 4925 Kabul Tarihi : 10/7/2003 BİRİNCİ KISIM. Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 4925 Kabul Tarihi : 10/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/2003 Sayı : 25173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Başlangıç

Detaylı

**11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R.G. de yayımlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 87. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

**11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R.G. de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 87. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Karayolu Taşıma Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 25.02.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25384 **11/06/2009 tarih ve 27255 Sayılı R.G. de yayımlanan "Karayolu

Detaylı

Karayolu Taşıma Kanunu, Yasası. 4925 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 4925. Kabul Tarihi : 10/7/2003

Karayolu Taşıma Kanunu, Yasası. 4925 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 4925. Kabul Tarihi : 10/7/2003 Karayolu Taşıma Kanunu, Yasası 4925 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 4925 Kabul Tarihi : 10/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/2003 Sayı : 25173 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 15.06.2009 Sayı: 2009/85 Ref: 4/85

SĐRKÜLER Đstanbul, 15.06.2009 Sayı: 2009/85 Ref: 4/85 SĐRKÜLER Đstanbul, 15.06.2009 Sayı: 2009/85 Ref: 4/85 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve aynı gün itibariyle yürürlüğe giren Karayolu Taşıma

Detaylı

KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. DeğiĢiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. DeğiĢiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. ADR-TMGD alanında sıkça adı geçen SRC5 belgesi nedir? Diğer adı geçen belgelerin kullanım alanı nedir? Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ

KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ KARAYOLU TAġIMA YÖNETMELĠĞĠ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.DeğiĢiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.DeğiĢiklik)

Detaylı

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU KANUN NO: 4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU Kabul Tarihi: 10 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Temmuz 2003 Sayı: 25173 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ

Detaylı

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 2 C2 YETKİ BELGE KURULUŞU 3 C3 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1) 8527 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 4925 Kabul Tarihi : 10/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/7/2003 Sayı : 25173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Başlangıç

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER KONU Sayfa NO BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 9 Yetki belgesi alma zorunluluğu... 9 Yetki

Detaylı

KARAYOLU TA IMA YÖNETMEL KISIM langıç ve Temel Hükümler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE 3 Tanımlar

KARAYOLU TA IMA YÖNETMEL KISIM langıç ve Temel Hükümler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE 3 Tanımlar KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAML ANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 3- Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27255 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU VE YÖNETMELİĞİ 1 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU VE YÖNETMELİĞİ 2 İÇİNDEKİLER Bölüm :1- Karayolu Taşıma Kanunu SAYFA.. (19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Bölüm :2- Karayolu Taşıma Yönetmeliği _SAYFA..

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları 4-Merkez

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ...

YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ... İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: YOLCU TAŞIMACILIĞI TARİHİ, ÖNEMİ VE GELECEĞİ...

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI 11.06.2009/100 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Karayolu Ulaştırma Yönetmeliği yayımlanmış olup, bu Yönetmelik ile 5/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma

Detaylı

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ BELGESİ (ULUSLARARASI VE YURT İÇİ TARİFESİZ YOLCU

Detaylı

Faturalı İhracat) BÖLGE ADI: İZMİR ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

Faturalı İhracat) BÖLGE ADI: İZMİR ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu, veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 3-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?

1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? 1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? A) Purolar B) Sigaralar C) Ham tütün D) Rakı 2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27255 KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C TÜRÜ YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

SRC2 SORULARI / PRD MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

SRC2 SORULARI / PRD MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SRC2 SORULARI / PRD MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1. İletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemi hangisidir? a) Otomasyonu ve yüksek kapasite ile çalışmayı sağlar

Detaylı

Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus

Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus 1/77 Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği söylenmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise, turizm; dinlenme, eğlenme, görme, tanıma

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2017/9763 (14.02.2017 t. 29979 s. R.G.) Uygulama ve Denetim

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: 11.06.2009 27255 Yayımlayan Kurum:Ulaştırma Bakanlığı BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-172.01/ 3065 Konu : T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 13.09.2013 / 16509 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 'nden alınan

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler? a) 4 saat b) 6 saat c) 4.5 saat d) 3 saat 2. Tek şoför 24 saatlik

Detaylı

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI istanbul BÜYÜ~ŞE~iR BELEDIVESI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI UKOME KARARI TARİH 23.1 1.2012 SAYı 2012/10-13 UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28450 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009 tarihli

Detaylı

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 A1 yetki belgesi verilmesi. A2 yetki belgesinin

Detaylı