Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza"

Transkript

1 PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET` December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication and e-commerce. Daily usage problems of applications make it difficult to use PKI as a solution. In this study, PKI application problems and specifically whether the law of digital signature for Turkey covers these risk or not, is analyzed. It is suggested that for the use of digital signature several precautions should be taken. Keywords: Digital Signature, Security, PKI, PKI Applications, Certificates, Certificate Centers. Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza ÖZET Açık Anahtar kullanımı günümüzde güvenli iletiim ve e-ticaretin temelini oluturmaktadır. Günlük kullanımda tespit edilen uygulama problemleri, Açık Anahtar Altyapısı nın çözüm olarak kullanılmasını zorlatırmaktadır. Bu çalımada, genel olarak Açık Anahtar Altyapısı ndaki uygulama problemleri ve özel olarakta, Türkiye için e-imza kanunu ile bu risklerin kapsanıp kapsanmadıı incelenmitir. Günümüzde e-imzanın güvenli ekilde uygulanabilmesi için birçok tedbir alınması gereklilii görülmütür. Anahtar Kelimeler: E-imza, Güvenlik, Açık Anahtar Altyapısı (AAA), PKI, Bankacılıkta Açık Anahtar Altyapısı, E-imza Kanunu, Sertifika, Sertifika Merkezi. 1. GR Açık Anahtar Altyapısı, son yıllarda bilgisayar güvenlii alanında çok tartıılan konulardan biri olmutur. Yapılmı olan çalımalar ııında, AAA sı kullanımının gerçek hayattaki riskleri tespit edilmi, Türkiye deki kullanımda bu risklerin ne kadar farkında olunduu incelenmi, toplanan veriler ampirik metotla analiz edilmitir. Bu risklere karı alınan ve alınması gereken önlemler tespit edilmitir. E- imza kanunu ile bu risklerin kapsanıp kapsanmadıının incelenmesi hedefler içindedir. Türkiye de bankacılıkta AAA kapsamında da; Bankası ve Garanti Bankasının kullanıcı olarak interaktif hesaplarının AAA açısından güvenliinin incelenmesi de bir dier hedef olarak belirlenmitir. Çalıma iki ana bölümden olumaktadır: lk kısmında AAA daki uygulama problemleri ve varsa gelitirilen çözümler incelenmi, ikinci kısmında ise Türkiye de e- imzanın yeri, AAA daki problemlerin kanunen ne kadar kapsandıı incelenmitir, sonuç ve öneriler kısmında sunulmutur. 2. AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI AAA nın ana görevi açık anahtarların sahipleri için sayısal sertifikaların üretilmesi, yayınlanması ve yönetimini salamaktır. Açık anahtarlı ifrelemede kullanılan özel anahtarın kiiye özel olması, sayısal ortamdaki bilginin imzalanmasını da gündeme getirmitir. Bir sayısal belgeyi imzalamak için kiinin özel anahtarı ile ifrelenmesi yeterlidir. Oluan çıktı ancak belirli bir özel anahtara ait olan açık anahtar ile açılabilecei için, belgeyi ifreleyen kiinin kimliinden emin olunur. Ancak anahtarlı ifrelemenin yava olması nedeniyle sayısal belgeler için özet alma metotları uygulanır. Bu metotlar herhangi bir sayısal belgeden, sabit uzunlukta ve tekil bir sonuç üretir. Bu özet kiinin özel anahtarı ile ifrelenerek sayısal imza oluturulmu olur. mzayı kontrol etmek isteyen kii aynı belgenin özetini alıp, sayısal imzayı da açık anahtarla açarak iki sonucu karılatırır. Küçük bir alanda, açık anahtarların güvenli ve emin bir ekilde ulatırılması mümkündür. Fakat uluslararası bir mesajlama ortamında kullanıcılar arasında anahtarların ulatırılması pratik deildir. Bunun için güvenilir üçüncü taraflar tarafından uygulanan otomatik anahtar yönetimi ve sayısal imzalara ihtiyaç vardır. AAA yapısında bulunan temel elemanlar; Kayıt lemi:bir AAA ortamına kullanıcıların katılıp kullanmaları için AAA sistemine ait güvenilir üçüncü ahıs servisine kayıt olmaları gerekir.

2 E- imza:mesajların dorulanması, bütünlüü ve inkâr edemezlik gibi ihtiyaçları karılayan AAA servisidir. Anahtar Yönetimi:Bu servis içinde anahtarların üretimi, sahiplendirilmesi, daıtılması, depolanması, geri alınması, yedeklenmesi, güncellenmesi, anahtar eriim isteklerinin dorulanması ve yönetim aamalarından oluur. ifreleme: Ada mesajların gizliliini salayarak koruma salayan ifreleme aamasıdır. nkâr Edememe: Verilerin ilenmesi, toplanması, tekrar elde edilmesi ve doruluunun onaylanması gibi ilemleri içerir. Zaman Damgası: Veri ve dokümanlara eklenen zaman damgası ile geçerli olduu zaman aralıını belirler. Sertifika Yönetimi: E-sertifikalar birey ile onun açık anahtarı arasındaki ilikiyi salayan bir elektronik bilet olarak düünülebilir. 3.AAA VE GÜVENLK Bilgi aktarımı çeitli tehditler sonucu güvensiz hale gelebilmektedir. Bilgi akıının salıklı olması için duyulan gereksinimler dört madde altında incelenebilir: Kimlik dorulama: Bilgiyi gönderenin kimliinden emin olunması. Bilgi bütünlüü: Bilginin gönderildii andaki eklini koruduundan emin olunması. Gizlilik: Bilginin hedeflenen alıcı dıındaki 3. partilerce ulaılamaz olması. nkâr edememe: Bilgi kaynaının gönderdii bilgiyi inkâr edememesi. AAA nın altyapısını sayısal sertifikalar oluturur. Sayısal sertifikalar genel güvenilirlie ve yetkiye sahip bir sertifika merkezi (SM) tarafından verilebilir. Bir sayısal sertifika, sertifika merkezine bavuran kiinin açık anahtarını, kendisine ait tanıtıcı bilgileri ve sertifika merkezinin sayısal imzasını içerir. Bilgi alıverii sırasında gönderici taraf belgeyi sayısal olarak imzalar ve belgeyle birlikte sayısal sertifikasını da alıcıya yollar. Alıcı taraf sertifikayı veren sertifika merkezine dorulatır ve sertifikada yazan açık anahtarın gönderen kiiye ait olduundan emin olmu olur. 4.AAA UYGULAMA RSKLER VE SORUNLARI Açık Anahtar Altyapısında tespit edilmi ve özellikle üzerinde durulması gereken tehlikeler genel olarak u ekildedir: 1. AAA ın güvenlii anahtar-yönetimine balıdır. - Sertifikaların son kullanım tarihleri, güncellenme süreleri, imhaları ve bu süre içinde kırılabilme ihtimalleri. - Sertifika ptal Listelerine herkes tarafından ulaım salanmalıdır. Ancak web sayfalarında yayınlanan Sertifika ptal Listelerine ard niyetli kiilerce ulaım ve bu listelerin deitirilebilmesi ihtimali. 2. AAA kurulumunda veya sistemin iletilmesinde yapılacak hatalar büyük güvenlik riskleri oluturabilir. -Sertifika talebinde bulunan kuruma: Talep üzerine ile veya floppy disk ile talep eden kiiye sertifikası yollanır. Bu güvenilir bir metot deildir. -SM lerin kök sertifikaları kullanıcının kullanımından önce tarayıcılara yerletirilmi olmalıdır. Ancak Microsoft IE veya Netscape yerel sertifikalarla birlikte gelmemektedir. -Sertifika salayıcıların kullandıı kök açık anahtar listesine bir bakasının kendi anahtarını ekleyerek, kendi sertifikasını baka bir sertifikanın yerine göstermesi. -Sertifikaların sadece isim ile ilikilendirilmesi sonucunda isimler arası karııklıklar oluması. Sık kullanılan ad soyadlı kullanıcılar için bu karııklık söz konusu olabilir (sertifika hangi Fatma nan a ait gibi). - Üçüncü kii güvenlii: Sertifika salayıcılarına nasıl ve ne kadar güvenilebilir? Bu salayıcılar kim tarafından görevlendirilir? 3. Sisteme dahil olan tüm kullanıcılar yeterli güvenlik bilgisine sahip olmalıdır. -Özel anahtarların çalınması problemi: Bilgisayarda saklanan özel anahtarlar, Truva atı ile ele geçirilebilir. Akıllı kart gibi ek yapılar da ele geçirilebilir. - Kiilerin özel anahtarını kaybetmesi, gönderilmi olan ifrelenmi metinlerin ulaılamaz hale gelebilir. - Sertifika kullanımını gerektiren e-ticaret gibi kiisel yanı da olan uygulamalarda, son kullanıcının bazı yazılımlar kurmak zorunda bırakılması problemi. Kullanıcılar genellikle bu tür yazılımlara kukuyla yaklamaktadırlar. Genel hatlarıyla incelediimiz bu uygulama risklerinin yanı sıra, bir kısmı bu risklerle paralel bir takım uygulama zorlukları da mevcuttur. Bunlar: Açık Anahtar Daıtım Zorlukları Açık anahtarlar herkese daıtılabilir, ancak hangi anahtarın kime ait olduundan da emin olunmalıdır. Bu konuda kiisel beyanlara güvenilemez. Bu sebeple sertifikalar kullanılmaktadır. Sertifika, en basit anlatımı ile bir açık anahtar ile sahibinin kimlii arasındaki ilikinin belgesidir. Güvenilir sertifika merkezleri tarafından üretilen bu sertifikaların içerdii bilgilerin doru olduu varsayılır. 2

3 Sertifika otoriteleri sayısal imzalarını kullanarak sertifika üretirler. Sertifika otoritesinin imzasını dorulayan kii aynı zamanda sertifika sahibinin açık anahtarını da örenmi olur. Sertifika sistemleri teknik olarak sorunu çözüyor gibi gözükse uygulamalarda bazı noktalar açıkta kalmaktadır. Bunlar: Kiisel Gizliliin Korunamaması: SSL balantıları sırasında bazı sunucular istemci sertifikasını istemekte, istemci tarafında çalıan Internet tarayıcı programlar da bu sertifikaları sunucuya otomatik olarak göndermektedir. Böylelikle sertifika sahibinin kimlii ve e-posta adresi gibi bazı bilgileri sertifika ile beraber kontrolsüz ekilde Internet üzerinde dolamı olmaktadır. Kayıt Zorlukları: Sertifika üretilirken sertifika sahibinin kimlii SM tarafından dorulanmalıdır. Bunun için ise kullanılı olmayan, örnein kiisel bavuru veya kimlik fotokopisi fakslamayı gerektiren, çevrim dıı yöntemler devreye girmektedir. Bu yöntemler sertifika sahibi olmayı zorlatırmaktadır. Sertifika Masrafları:Sertifikalar ücret karılıı verilmektedir. Deneme amaçlı ücretsiz sertifikalar belli balı SM ler tarafından verilmektedir; fakat bunlar genelde geçici süreyle verilmekte olup süre bitiminde aynı anahtarın kullanımına devam etmek için ücretli sisteme geçmek gerekmektedir. Sertifika ptali: Sertifikaların sadece üzerindeki imzaları dorulamak yeterli deildir. Tıpkı kredi kartlarında olduu gibi üzerlerindeki son kullanma tarihleri aılmamı bile olsa iptal edilip edilmediinin sorgulanması gerekmektedir. Bu da sisteme ek yükler getirmektedir. Kullanıcılar ya çevrim içi bir sunucuya balanıp sertifikanın statüsü hakkında bilgi almak zorunda kalmakta, ya da periyodik olarak sertifika iptal listelerini (SL) indirerek liste bazlı kontroller yapmaktadır. SM ler günde bir kez veya en fazla birkaç kez SL postalarlar. Sistemin performansına göre bu ilem birkaç dakika sürebilir. Dolayısı ile birkaç dakika için de olsa servis salayıcılar sertifikanın geçerli olup olmadıını anlayamayabilirler. Kuyrua alıp ilem yapmak gerçek zamanlı uygulamalar için uygun deildir. Öte yandan servisin gerçek zamanlı hale dönütürülmesi ise oldukça masraflı olmaktadır. Standart Olmayan Sertifika ve Eklenti Sorunu: Son olarak gelitirilen X509v3 sertifika standardında üreticilerin ihtiyaçlarını karılaması için tercihsel eklentiler yapılmıtır. Üreticiler kendi uygulamalarına özgü eklentiler kullanmakta ve sertifika standardından uzaklaarak uygulamalar arası entegrasyonu güçletirmektedir. Güven Sorunu Sertifika Merkezlerinin birbirinden çok uzakta bulunan kullanıcılar için yayınladıı sertifikaların güvenilirlii bir problemdir. Örnein tarayıcı üzerinde bulanan sertifikalara hangi otoritenin izin verdii önemlidir. Ayrıca üzerinde bulunmayan bir otoritenin sertifikası geldiinde, kullanıcıdan sertifikanın onaylamasını istemesi durumunda ne yapılacaı da bir baka sorundur. Hız Sorunu Açık anahtar tabanlı ifreleme algoritmaları ile yapılan ilemler yava ilemlerdir. Kullanılan algoritma, anahtar uzunluu ve uygulamanın çalıtıı platform ilemlerin hızını belirleyen önemli faktörlerdendir. 5.UYGULAMA ÇALIMALARI Bankacılık ilemlerini incelemek amacı ile Bankası ve Garanti Bankası, e-ticaret ilemleri için de Turkcell web sayfasında yer alan online ilemler sayfası ethereal programı tarafından dinlenmitir. Ethereal yazılımı, a üzerindeki paketleri dinleyen ve içeriklerini yorumlayan bir yazılımdır. Bu yazılım ile kablolu ya da kablosuz ortamda akan a paketleri ve içerikleri yazılım kullanıcısına sunulur. Login ilemi sırasında ada akan paketler incelendiinde paketlerin listesi ve detayları incelenmitir. Filtreleme ile sadece SSL paketleri incelenmesi sonucunda, ilemlerin yapıldıı kullanıcı bilgisayarı 256 bitlik SHA özet (hash) algoritmasını desteklemesine ramen, sunucunun MD5 özet algoritmasını seçtii görülmütür. Oysa MD5 algoritması nın kırıldıı bilinmektedir. Turkcell sayfasına kurulan balantı sonucunda SSL paketleri incelenmitir. Bu uygulamada da yine MD5 özet algoritmasının kullanıldıı tespit edilmitir. 6.BANKACILIKTA AAA SI ANALZ Günümüzde internet, bankacılık ilemlerindeki baskın rolünü hem korumakta hem de büyük bir ivmeyle arttırmaktadır. Çok yaygın kullanım olmasına karın internette bankacılık gibi önemli bilgilerin a üzerinde dolatıı güvenli bir ortam tam anlamıyla olumamıtır. Genel senaryolar göz önüne alındıında internet bankacılıının tam anlamıyla güvenli hale gelebilmesi için dört temel gerekliliin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar: A üzerinde kullanıcıların kendilerini güvenli bir ekilde tanımlamaları, yapılan ilemlerin ve iletilen verilen gizlilii iletilen verilen deitirilmeden yerine ulaması, yapılan ödeme veya gönderilen faturanın inkâr edilmemesi dir. Bugün internet bankacılıının en yaygın kullanımı, elde edilmesi oldukça kolay ve gerçek anlamda bir güvenlik içermeyen dorulama yöntemi olan müteri no veya adı ve ifre kullanımı esasına dayanmaktadır. Bankaların kendi bünyelerinde bir takım güvenlik tanımlamalarına karın tüm sektörde 3

4 kabul görmü genel bir standardın kullanımının eksiklii göze çarpmaktadır. nternet bankacılıında en yaygın olarak kullanılan güvenlik modelleri, açıkları ve açıklara karı alınan önlemler unlardır: Kullanıcı Bilgilerinin Ele Geçirilmesi Truva atı, Key-Logger, Screen Logger gibi zararlı programlar müteri bilgisayarlarına sızmı olabilir. Böyle bir bilgisayarda ilem yapıldıında girilen ifre ya da parola bilgileri, kötü niyetli üçüncü kiilerin ellerine rahatlıkla geçer. Bilgisayarlar bu tip zararlı programlardan arındırılmı olsa da kullanıcılar, ifrelerini unutmamak için, ulaabilecekleri bir yere kaydetme eilimindedir. Bu konuda bankalar kullanıcılarını bilgilendirerek önlem almaya çalımaktadır. Müterilerini, ifrelerini korumaları gerektii konusunda uyarmaktadırlar. Bilgisayarlarını virüs tarayıcı programlar ve güncellemelerle desteklemeleri gerektiini anlatmaktadırlar. Bankaların virüslere karı aldıı baka bir önlem de öyledir: Kendi yayınladıkları küçük program parçalarının müterileri tarafından kullanılmasıyla, bilgi giriinin yapıldıı alanları, key logger tipi virüs programlarına karı denetlemektedirler ( Bankası güvenlik çemberi). Bankalar, OTP üreticisi (one-time-password generator) denilen, bir sefer kullanılabilen ifreler üreten cihazlar kullanılmasına olanak salamaktadırlar ( Bankası, koç bank gibi). Bu cihazlar, kullanıcıların bir sefer kullanabilecekleri bir sayı üretmektedirler. Cihazlar merkez ile ezaman bir ekilde çalımaktadır. Böylece kullanıcı ifre bilgileri ve OTP cihazının ürettii deer bakalarının eline geçse de bir sonraki adımda farklı bir OTP sayısı kullanılmalıdır. Bunun için de elde edilen deerler kötü niyetli kiiler tarafından kullanılamayacaktır. Ancak her bankanın internet bankacılıı için ayrı bir OTP cihazı sunması, durumu baa çıkılamaz ve çekilmez bir hale gelecektir. Üç ayrı bankanın internet bankacılıını kullanan bir kii üç ayrı cihaz taımak zorunda kalacaktır. Sahte Siteler Kullanıcı bilincine göre saldırılar: lk seviyede, AAA hakkında hiçbir bilgisi olmayan kullanıcılar, banka sayfasına çok benzeyen baka bir sayfa ile kandırılabilir ve bilgileri elde edilebilir. kinci seviyede kullanıcılar sadece web tarayıcı sayfasının köesinde yer alan kilit iaretine dikkat etmektedirler. Sadece bu iaretin taklit edilmesiyle kullanıcılar kandırılabilir. Bir üst seviyedeki kullanıcılar sertifika kavramı konusunda bilgilidirler. Böyle bir kullanıcı, ismi bankanın adına çok benzeyen baka bir isimle sertifika sunularak kandırılabilir. AAA konusunda yeterli bilgisi olan kullanıcılar sertifikaları ayrıntılı olarak incelemektedirler. Bu konuda müterilere, bir link takip ederek banka web sayfasını açmamaları, sadece tam adresi, adres satırına yazarak sayfayı açmaları gerektii anlatılmaktadır. Bir baka koruma da iki aamalı ifreli sorular sormak ve bu sorular arasında sadece kullanıcının bildii karılayıcılar sunarak kendi kimliini ispatlamaya çalımaktır. Kullanıcı lemlerinin nkâr Edilebilmesi Türkiye deki internet bankacılık ilemleri sırasında, hepimizin bildii gibi, sadece bankanın sertifikası istenmektedir. Müterilerin kimlikleri sadece 6-8 haneli ifreler ve birkaç kiisel bilgi ile dorulanmaktadır. Bu simetrik durum müterinin yaptıı ilemleri inkâr edebilmesine olanak vermektedir. Çünkü müterinin gizli bilgileri banka tarafından da bilinmektedir ve ilemleri bankanın deil de müterinin yaptıı ispatlanamamaktadır. Müterilerin bankalara olan tek taraflı güveninden kurtulmak için kullanıcıların da ilemleri kendi sertifikaları ile yapması gerekir. Kullanıcı Kimlii Dorulama Internet Bankacılıında, bankalar ilem yapan kiinin gerçekten müteri olduundan emin olabilmek için kullanıcı bilgileri ile kıyaslama yapmaktadırlar. Bu bilgilerin çalınması veya bir ekilde ele geçmesi durumunda banka müteri kimliinden emin olamamaktadır. Ancak bu durum tamamen kullanıcıların sorumluluuna bırakılmıtı. Kullanıcıların kendi bilgilerini korumaktan sorumlu olduu kabul edilmektedir. Kullanıcı Bilgilerine Yapılacak Brute-Force Saldırıları Sadece 6-8 karakterli ifrelerin, ifre ve parola atakları ile yeterli deneme sonucunda kırılabilecei açıktır. ifrelerin kırılma saldırısına karı bankalar uygulama aamasında önlem almıtır. Müteriler ifre bilgilerini üç defa yanlı girdiinde müterinin sisteme girii engellenmektedir. Bu önlemin yeterli korumayı salayamayacaı açıktır. Bu tip blokaj durumları telefon bankacılıı ile kaldırılabilmektedir. Telefon Bankacılıı nternet Bankacılıı yardımları ya da ifre tanımlama ilemleri kullanıcılara telefon ile salanmaktadır. Telefondan girilen ifreler, hesap numaraları telefon ebekesi üzerinden açık olarak gönderilmekte, telefon hattını dinleyen bir kii tarafından kolaylıkla kayıt edilebilmekte ve seslerin ne anlama geldii yorumlanabilmektedir. Teknoloji Tehditleri Bankalar u an günümüzde güvenli kabul edilen 128 bit anahtar, yanı sıra MD5 özet algoritmasını kullanmaktadır. Ancak, MD5 algoritmasının kırıldıı bilinmektedir. Yapılan incelemede güvenlikte iddialı olan bankası ve Garanti bankası nın halen MD5 kullandıı tespit edilmitir. Bu konuda bankaların ve kullanıcıların kullandıkları sistemlerin güncel teknolojiyi sürekli takip edebilmeleri gerekmektedir. 4

5 7.E-TCARETTE AAA KULLANIMI Kredi kartı yolsuzluklarının pek çok hukuki davanın konusu haline geldii günümüzde, e-ticaret konusunda yapılması gereken daha çok i olduu açıktır. Sanal alıveri hizmeti veren firmalar, kredi kartı bilgilerinin güvenlii ve gizliliini salamak için yaygın olarak SSL ve SET güvenlik standartlarını kullanmaktadırlar. Kullanıcı, iyeri ve banka arasındaki veri akıı sırasında bilgilerin ifrelenerek aktarılması esasına dayanan güvenlik sistemleri sayesinde bilgilerin baka bir kiinin eline geçmesi durumunda çözülebilmesi önlenir. Böylece kart bilgilerinin gizlilii ve alıveriin güvenlii salanmı olur. Kullanıcı Kimliinin Dorulanamaması nternet üzerinden kredi kartı kullanılarak yapılan alı-verilerde kullanıcıların kimlii dorulanamamaktadır. Günlük hayatta kredi kartı kullanımına ifre zorunluluu getirilmi olsa da pek çok internet sitesinde bu zorunluluk uygulanmamaktadır. ifre zorunlu olsa bile, internet bankacılıında karılaılan sıkıntılar e- Ticaret konusunda da aynen geçerli olacaktır. Brut Force ile Kredi Kartı Numarası Bulma Yeterli sayıda deneme yapıldıında geçerli kart numarası ve karta ait geçerli tarih bulunabilir. Bu denemeleri engelleyen bir sınırlama yoktur. 8.TÜRKYE VE E- MZA Türkiye de e-imzanın hukuki olarak anlam kazanması ve e-imza kullanımının hukuken geçerli sayılması 5070 Sayılı ve 23 Ocak 2004 tarihli E-mza Kanunu nun çıkarılmasıyla salanmıtır. Kamu Sertifikasyon Merkezi kurma görevi TÜBTAK-Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Aratırma Enstitüsü Müdürlüü ne (UEKAE), kurulacak bu yapıya uyum için kamu kurum ve kurulularında yürütülecek çalımaları koordine etme sorumluluu da DPT ye verilmitir. Bu kanun un ülke gerçeklerine uygun olarak uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapma görevi ise Telekomünikasyon Kurumu na verilmitir da DTM de DR (Dahilde leme Rejimi) de kullanılmaya balanmıtır. E-imza DR kapsamında, Türkiye çapında 13 hracatçı Birlii ne mensup 5000 den fazla firmanın, birlik kullanıcılarının, gümrük kapılarındaki kullanıcıların ve DTM uzmanlarının kullanıcısı olduu bir sistemde kullanılmaktadır. Günümüzde kurumlara sertifika salayan UEKA dıında 3 kurum mevcuttur: E-Güven (2003), TurkTrust(2004) ve E-Tura(2006). 9. E-MZA, KANUNU VE ANALZ Birinci bölümde sayılan riskler göze alınarak E-mza Kanunu incelenmitir. Bu dorultuda kanunda tespit edilen riskler veya suiistimal edilebilir esneklikler u ekildedir: 1. Büyük bir irkette iletiimi güvenli kılabilmek için irket sunucusu sertifika daıtım merkezi gibi davranabilir ve irket çalıanlarına sertifika daıtabilir. Bu sertifikalar Madde 9 da belirtilen nitelikli elektronik sertifikada (NES) bulunması gereken özellikleri taımıyorlarsa resmi olarak geçerli sayılmayacaktır. Hukuki deeri olamayacaktır. Öte yandan, elektronik sertifika salayıcıları kanunda nitelikli, niteliksiz tüm sertifika salayıcıları kapsadıından irket kanuni yükümlülüklere tabi olacaktır. Bunlardan bir tanesi de Madde 8 de belirtildii üzere Telekomünikasyon kurumuna faaliyete balaması için bildirimde bulunmasıdır. Aksi takdirde 17.madde gerei yetkisi olmadan elektronik sertifika oluturanlar veya bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar iki yıldan be yıla kadar hapis ve bir milyar liradan aaı olmamak üzere aır para cezasıyla cezalandırılırlar. 2. Madde 5: Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu dourur. Kanunların resmî ekle veya özel bir merasime tabi tuttuu hukukî ilemler ile teminat sözlemeleri güvenli elektronik imza ile gerçekletirilemez demektedir. Madde 5 ile imzanın kullanılamayacaı alanlar (Evlilik, motorlu araç tescili vs.) eklinde genel bir ifade ile dile getirilmitir. Bu esneklik sorun yaratabilir. Bu madde hukukçular tarafından bankacılıkta e-imza kanununda hukuksal bir engel olarak ifade edilmektedir. Bankalar e- imzayı özellikle kredi verilmesi, banka hesabı açılması gibi konuları uygulayabilmek için istemektedirler. Ancak bu ilemler de teminat istenmektedir. Dolayısıyla bankaların hukuk danımanları e-imza kullanımı konusunda bankaları bu konuda uyarmaktadır. 3. Sertifika iptal listeleri iptal olan sertifikaları otomatik olarak kaydeder. Sertifika iptal ilemi Madde11 de genel olarak ifade edilmi ancak Madde 20 de sertifika iptal ilemlerinin kurumlar tarafından belirlenecei yazılmıtır. Hiçbir standart belirtilmemi olması karmaaya açıktır. 4. Madde 21 de Bu Kanunun 8 inci maddesinin dört ve beinci fıkraları ile 15 ve 19 uncu maddesi hükümleri, elektronik sertifika hizmet salama faaliyeti yerine getiren kamu kurum ve kuruluları hakkında uygulanmaz demektedir. Böylece kamu denetimlerden muaf tutulmaktadır. Bu durum e-imzanın yaygınlama aamasında suiistimallere açıktır. Ceza ve denetimden muaf tutulan bir kurumun hata yapması veya bu muafiyeti kötüye kullanması olasıdır. Bu kadar ciddi bir konuda gösterilen böylesi bir esneklik ilerde büyük sorunlar getirebilir. 5

6 5. mza sahibi kanunda tanımlanmı olsa da imza sahibinin sorumluluklarına kanunda yer verilmemi olması da bir dier açıktır. Açık anahtar kullanımında kullanıcı sorumluluklarının yüksek olması sebebi ile bu konu belirginletirilmelidir. 6. Yasada sertifikaların uluslararası kullanımı, hatta yurt içi kullanımı için bir standart olmaması ciddi bir sorundur. Ayrıca sertifikadaki alanların standartlamamı olması da her bir alan farklı ekilde düzenlenebileceinden karmaa yaratmaktadır. 7. Kanunda yapılan açık tanım dolayısıyla elektronik imza sadece imzalama olarak nitelendirilmitir. Sisteme giri ve ifreleme ilemleri kanun kapsamında tutulmamıtır. Bu durumda kimlik dorulama sorunu olumaktadır. 8. Yasada imzalanacak belgenin kullanıcıya gösterilmesi gerektii ifade edilmitir (Madde7). Bu madde büyük belgeler için youn kullanım söz konusu olduunda sık sık kilitlenmeler yaatacaktır. 9. mza atma ve dorulama araçları olan Applet ve Api lerin adı yasada geçmemektedir. Usul ve esaslarda ise imza atma ve dorulama araçlarının temini kriterlere balanmadıından, istenilen yerden alınabilecek durumdadır. Bu da standart karmaasına yol açmaktadır. 10. Ayrıca yasada, belgelerin asıllarının sunulma zorunluluu karısında elektronik verilerin çıktılarının durumu, Elektronik verilerin saklanma artları, Elektronik veriyi gönderen kiinin tespiti, Elektronik verinin alındıının teyidi ve tespiti, Elektronik verinin gönderilme ve alınma zamanı ve yeri ile ilgili konularda hiç bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu da adli sistemi zora sokacak bir dier unsurdur. 11. Zaman Damgası Kanun'da yalnızca bir tanım olarak bulunmaktadır (Madde 3), yönetmelikte ise yalnızca talep edilmesi halinde alınacak bir hizmet olarak belirtilmektedir. Öte yandan, özellikle e-ticarette ve kamu kurum ve kurulularıyla ilgili ilemlerde verinin gönderilme, alınma, kaydedilme, saklanma zamanları çok önemlidir. 12. Yasada yetkilerin sertifikaya eklenmesi öngörülmütür ancak bu kullanımda sorunlara sebebiyet verecektir. 10.E-MZA KARISINDAK SORUNLAR Yasadaki esneklikler ve suiistimale yatkınlıkların dıında e-imzanın karısında duran dier sorunlar u ekildedir: Teknolojiden kaynaklı uygulama sorunları: - Sertifika bavurularının güvenilir bir biçimde yapılmasının salanması, gerçek kiilere doru sertifikaların verilmesinde son derece önemlidir. Günümüzde ülkemizde az sayıda kullanıcı olmasına ramen SM ler tarafından yapılmı olan hataların ciddi sorunlar yarattıı örenilmitir. - Hizmet salayıcının özel anahtarına izinsiz eriim, telafisi güç sorunlara neden olacaktır. Genellikle bir yıl geçerlilik süresi verilen sertifikaların, süresi tamamlanmadan önce aynı anahtar çiftiyle yenilenmeleri veya yeni bir sertifikanın alınmasına ihtiyaç olacaktır. Süresi içinde olmasına karın, bir sertifikanın çok farklı nedenlere dayalı iptali gerektiinde, bu zaman yitirmeden ve güvenli bir biçimde hizmet salayıcı tarafından yapılabilmelidir. - Sertifika sahiplerinin özel anahtarlarını korumaları için yeterince farkındalıklı olmaları, uygun araçları bu amaçla kullanmaları ve sistem hakkında genel de olsa bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. - Kart okuyucu türleri de güvenlikte önem taımaktadır: Sabit kart okuyucuların içinde unutulabilecek kartlar güvenlik sorunu yaratacaktır. Ayrıca ekrandan PIN kodu girilmesi ile bilgisayarda bulunabilecek ard niyetli bir programın bu PIN i çalması söz konusu olabilecektir. Uyumluluk sorunları: - Uygulamalar arasında uyumlu bütünleme için, sayısal imzalara ilikin standartların tam olarak yerlemi olması zorunludur. Örnein, X.509 genel kabul gören bir standart olmakla birlikte, farklı uygulamalarda farklı gerçekletirimleriyle karılamak mümkündür. X.509, çok sayıda alt alandan oluan karmaık bir veri standardıdır. Zorunlu olmayan alanların farklı tercih edilmesi, bazı zorunlu alanların desteklenmemesi gibi farklı gerçekletirimler uyum sorunları yaratmaktadır. - Dier bir sorun, sayısal imzanın kendisiyle ilikilidir. Sayısal imza matematiksel olarak tam bir kesinlikle tanımlanmı olmasına karın, uygulamalarda imzanın imzalanmı veriyle birlikte nasıl oluturulacaı, nasıl taınacaı ve nasıl korunacaına ilikin yerlemi bir standart henüz bulunmamaktadır. Bu durumda, birbirinden baımsız taraflarca imzalanmı farklı belgelerin dier taraflarca salıklı bir biçimde dorulanmasında güçlükler yaanması kaçınılmazdır. - Benzer bir sorun, sertifikanın ve özel anahtarın taınabilir olmasını salayan ve özel anahtarın korunması için güvenilir bir araç olarak bilinen akıllı kart veya token lara ilikin uyumsuzluktur. Akıllı kartların kullanımı, bilgisayara dıarıdan bir akıllı kart okuyucusunun tanıtılmasıyla mümkündür. Akıllı kart okuyucuları belli bir kurulum programı gerektirmekte ve iletim sistemine ve hatta aynı iletim sisteminin farklı sürümlerine balı olarak çalımaktadır. Hareket halinde olan bir kullanıcı için gittii her yerde okuyucu bulabilmesi veya okuyucusunu beraberinde taıması kullanımı güçletirmektedir. Daha da güç olanı, belirlenmi 6

7 standartların yetersiz gerçekletirimleri sonucu kimi durumlarda her kartın her okuyucuyla birlikte uyumlu olmamasıdır. - Applet ve apilerde yapılan kontroller ve uyumsuzluklar hız sorunu yaratmakta ve sistemi yavalatmaktadır. - Dikkat çekilebilecek dier önemli bir uyumluluk sorunu zaman damgasıyla ilikilidir. Elektronik bir sözlemenin ayrılmaz zorunlu bir parçası olmakla birlikte, zaman damgasının henüz genel kabul görmü bir standardı bulunmamaktadır. - Uyum sorunu ile birlikte ortaya çıkan bir bireye birden fazla kart çıkartılması da kontrolü zorlatıracak bir dier unsur olacaktır. Bilgi ve bilinç eksiklii: Dier bölümlerde de deinildii üzere, e-imza kullanımı bilinçli kullanıcıya dayanmaktadır. Teknolojinin karmaıklıı nedeniyle kullanıcı, bilinçli bir kullanım düzeyi için en azından sertifika hizmet salayıcısının uygulama ilke ve esasları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yüksek uygulama maliyetleri: Açık anahtar e-imza teknolojileri yüksek maliyetli uygulamalardır. Ayrıca, sertifika kullanıcıları, kart, okuyucu ve token gibi yazılım ve donanım gereksinimlerinin yanı sıra, sertifikalara da belli bir ücret ödemek durumundadır. Mali sorumluluk sigortası da maliyeti arttıran bir dier unsurdur. SONUÇ VE ÖNERLER Açık Anahtar Altyapısı, son yıllarda bilgisayar güvenlii alanında çok tartıılan konulardan biri olmutur. Ancak uygulama alanındaki sorunlar üzerinde durulmaması sebebi ile sadece teorik olarak deerini korumaktadır. Çalımada genel olarak, AAA uygulama riskleri incelenmi ve bu risklere karı alınabilecek önlemler üzerinde durulmutur. Özel olarak, e- imza kanununda AAA risklerinin ne kadar kapsandıı incelenmi, ayrıca e-imzanın ülkemizdeki uygulama sorunları tespit edilmitir. Yapılan analizlerden çıkartılan sonuçlar ve öneriler aaıda ifade edilmitir: AAA ın güvenlii anahtar-yönetimine balıdır. AAA kurulumunda veya sistemin iletilmesinde yapılacak hatalar büyük güvenlik riskleri oluturacaktır. Kullanıcı bilincinin önemi ortaya çıkmıtır. Kullanıcılar güvenliin önemli bir parçasıdır. Açık standartların uygulanmaması, üreticiler arasındaki uyumsuzluk tüm dünyada ciddi bir sorundur. Sertifikaların iptali, büyük sayıda istemci isteklerinin karılanması teorik olarak hala problemdir. Geniletilebilirlik, güvenlik ihtiyaçlarını karılayacak eriim denetim ve yetkilendirme gibi konularda NES kullanılmasının salanması gerekmektedir. Sunucu ve istemci uygulamalarının gelitiriciler tarafından var olan AAA sistemine entegre edilmesinin zorluu bir dier sorundur. Maliyet faktörü ciddi bir etkendir. Genel anlamda kullanıcıyı hedefleyen bir sistemin baarılı olup yaygınlatırılması için: - Gerçek kiilere doru sertifikaların verilmesinde son derece önemlidir. - Sertifika sahiplerinin özel anahtarlarını korumaları için yeterince bilinçli olmaları, uygun araçları bu amaçla kullanmaları ve sistemin ileyiine ilikin genel de olsa bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. - Web sayfalarında yayınlanan Sertifika ptal Listelerinin korsanlara karı güvenlii salanmalıdır. Aksi takdirde, iptal edilen bir sertifikanın geçerli görünmesi mümkündür. - Sertifika üretim süreci, olabildiince fiziki, teknik ve idari güvenlik içinde gerçekletirilmelidir. - Sertifika iptallerini için ucuz ama belirsiz süreyi en az indirecek bir metodun gelitirilmesi zaruridir. - lemler olabildiince kullanıcıya açık ekilde çalımalıdır. Sistem kullanıcıya karmaık detay sorular sormamalıdır. - Hız sorunu olabildiince ortadan kaldırılmalıdır. - Kart kullanımında, kart okuyucusunun tasarımının, token kullanımında ise, kullanıcı farkındalıının çok fazla önem kazandıı fark edilmitir. PIN kodu üzerinden girilen portatif okuyucuların avantajları mevcuttur. Bu yolla, PIN in ekrandan girilmesi de engellenmi olur. Mümkünse portatif kart okuyucuları kullanılarak güvenlik bir derece daha fazla salanabilir. nternet bankacılıında saldırıların büyük çounluunun AAA nı kırmaktan ziyade kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmeye çalıılması yönünde olduu gözlemlenmitir. Saldırılara karı alınan önlemlerin çou altyapıda standartlamayı salayacak önlem olmaktan çok her bankanın kendi bünyesinde aldıı önlemler olarak kalmaktadır. Bu risklerin üstesinden gelmek için yapılması gereken ilk adım müterilerin de, e-imza ve sertifika kullanımına geçmeleridir. Dünyada bu tür kullanımın örnekleri mevcuttur. Bankaların ve kullanıcıların kullandıkları sistemlerin, güncel teknolojiyi sürekli takip edebilmeleri gerekmektedir. Ülkemizde online bankacılıkta ve e-ticarette; kırılmı olduu bilinen MD5 in halen özet algoritması olarak kullanılmakta olması aırtıcıdır. Bir an önce daha güvenilir bir algoritmaya geçilmesi gerekmektedir. Bankalarda nitelikli elektronik sertifika kullanımının olmaması sebebi ile online bankacılık ilemlerinin yasal hükmü bulunmamaktadır. Banka, ilemler sırasında, bu imzanın kanuni geçerlilii yoktur diyebilmektedir. Dolayısı ile müterilerin e imzası olmaması ve bankaların nitelikli sertifika 7

8 kullanmaması sebebi ile yakın zamanda hukuki sorunlar çıkacaı aikârdır. Bu sorunun giderilmesi için yasada gerekli düzenlemeler yapılmalı, bankaların NES sahibi olması salanmalı ve bireysel e imza kullanımı yaygınlatırılmalıdır. Ülkemizde de e-imzanın çok yeni olmasına karın, gerekli önlem ve yasal alt yapının hazır olmadıı tespit edilmitir. Yukarıda bahsedildii üzere, e-imza konusunda, yasal düzenlemelerde suiistimale açık esneklikler mevcuttur. Bu alanda yapılan düzenlemeler, güvenli e-imza oluturma ve dorulama araçları için birtakım teknik kriterler belirlenmesi ile sınırlı kalmıtır. Kanun incelendiinde; yoruma açık ve eksik bırakılmı birçok unsurun varlıı dikkati çekmektedir. Dolayısı ile bu bolukları giderecek ekilde düzenlemeler yapmak zaruridir. Düzenlemeler yapılırken aaıda tespit edilmi olan maddelerin göz önünde tutulması faydalı olacaktır: E imzaya tabi olmayacak istisnai durumlar tek tek ifade edilmelidir. - Sertifika iptal ilemi tüm kurumlar için belli bir standartla belirtilmelidir. - Kamu kurumlarının denetim ve cezalardan muaf tutulması gelecekte ciddi sorunlara yol açabilecektir, söz konusu maddeye yeni bir düzenleme getirilmelidir. - Yasada sadece imza olarak kullanılabilecei ifade edilen e-imzanın kimlik dorulama sorununa çözüm getirilmelidir. - Sertifikalara global çapta bir standartlama getirilmesi gerekmektedir. - Sertifikalarda alanların standart olması gerekmektedir. - Api ve appletler için bir standart belirlenmeli ve üretimleri yetkililere verilmelidir. - Yoruma açık zaman damgası kavramının da standartları ifade edilmelidir. Bunun yoruma ve takdire bırakılmadan genel bir kanunla düzenlenmesi zaruridir. - Kapalı a sistemleri için istisnai bir durum göz önüne alınmalıdır. Böylece irket içinde sertifika daıtan sunucu sebebi ile irket sertifikası hem resmi bir statü kazanabilmeli hem de cezalara maruz kalmamalıdır. - Yasada yetkilerin sertifikaya eklenmesi hususu sorunlara sebebiyet vereceinden bu husus yeniden ele alınmalıdır. - E-imzalı belgenin karakteristik özellikleri göz önüne alınarak yasalarda gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Belgelerin asıllarının sunulma zorunluluu göz önüne alındıında, çıktısı alınmı bir elektronik belgede artık veri deiikliinin tespit edilebilmesi mümkün deildir. - Kullanıcıların gerçekten istekli, bilinçli ve bilgili olması zorunludur. Bu çalıma sonucunda, günümüzde e-imzanın güvenli ekilde uygulanabilmesi için birçok tedbir alınması gereklilii görülmütür. Uygulama güçlükleri getiren: teknolojik, bireysel, uyumsal ve maddi sorunların bir an önce giderilmesi veya en aza indirgenmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemelerin asla ihmal edilmemesi ve bu yasal düzenlemeler yapılmadan e-imzanın yaygınlatırılmaması gerektii sonucuna varılmıtır. Bankacılık ve e- ticaret alanında bir an önce NES uygulamasına geçilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kullanıcıların da e-imza kullandıı bir sistem önerilmektedir. Bankalar teknolojiyi takip etmeli ve salam algoritmaları kullanmalıdırlar. Bu önlemler alınmadan e- imzanın yaygınlaması durumunda, kurumlar, mahkemeler, adli sistem oldukça karmaık bir hal alacaktır. Gelecei görüp imdiden bu önlemleri almak ve bu konuda bilinçlenmek ve gerekli mercileri uyarmak gelecee olan borcumuzdur. KAYNAKLAR 1. C. Ellison and B. Schneier, Ten Risks of PKI: What You re not Being Told about Public Key Infrastructure, Computer Security Journal, Volume XVI, Number 1, Noor, Building a Successful PK, THE ISSA JOURNAL,September A.Jøsang, I. G. Pedersen, and D. Povey, PKI Seeks a Trusting Relationship, PKI Seeks a Trusting Relationship SANS Institute J. C. Tseng and J. Backhouse Searching for Meaning Performatives and Obligations in Public Key Infrastructures The Language-Action Perspective on Communication Modelling P.Gutmann, PKI: It s Not Dead, Just Resting, IEEE Computer Society, page 41-49, W.W. Fung, Obstacles in Deploying Certificate-based Applications 7. Levi A., Özcan M., Açık Anahtar Tabanlı Sifreleme Neden Zordur? AKADEMK BLM P. Hlavaty,The Risks Involved With Open and Closed Public Key Infrastructure SANS Institute 2003, 9. Austin Hill and Gus Hosein, The Privacy Risks Of Public Key Infrastructures: Exposing The Dangers That Ubiquitous Digital Signatures And Public Key Infrastructures Pose To Individual Privacy, And Exploring Some Possible Solutions, 1999 Data 8

9 Protection Commissioners conference in Hong Kong. 10. Sangyoon Oh, Trust and Public Key Infrastructure, Project Report April Richard Kuhn, Vincent C. Hu, W. Timothy Polk, Shu-Jen Chang, Introduction to Public Key Technology and the Federal PKI Infrastructure, NIST, 26 February E.U. national resources on electronic signatures, 13. Hunt R., Technological infrastructure for PKI and digital certification, Computer Communications 24 (2001), page , PKI Uygulamalarındaki Gelimeler Ve Dünyadan Örnekler Siemens Business Services Sistem Hizmetleri A.. Stratejik Planlama ve Pazarlama Grubu\ Moreau, T., 1999, Why Should We Look for Alternatives to the Public Key Infrastructure (PKI) Model? 16. T. Tüfekçi, Elektronik mza Niçin Yaygınlaamıyor - Tübitak Kısa Dönem Eylem Planı Rapor IV Ocak TC ELEKTRONK MZA KANUNU 18. Dı Ticaret Müstearlıı, Bilgi lem ube Müdürü Ramazan Yener 9

AAA (Açık Anahtar Altyapısı) Ana Başlıklarla Kapsam Açık Anahtar Altyapısı. Gerçek Yaşamda; AAA Riskleri Türkiye de E - imza

AAA (Açık Anahtar Altyapısı) Ana Başlıklarla Kapsam Açık Anahtar Altyapısı. Gerçek Yaşamda; AAA Riskleri Türkiye de E - imza Ana Başlıklarla Kapsam Açık Anahtar Altyapısı Gerçek Yaşamda; AAA Riskleri Türkiye de E - imza AAA daki Riskler ve Uygulama Zorlukları Güncel Yaşamda Karşılaşılan Riskler Başlıca Uygulama Zorlukları Türkiye

Detaylı

Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği rzilan@etu.edu.tr, gulay@etu.edu.tr, abattal@etu.edu.tr

Detaylı

TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr

TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr TÜBTAK UEKAE Gebze/KOCAEL, ihasircioglu@uekae.tubitak.gov.tr ÖZET : Bu bildiride ETSI standardında tanımlanan Elektronik mza yapısı ve farklı kullanım amaçları için oluturulabilecek imza formatları incelenecek,

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0

TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0 TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0 Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Yerleşkesi, P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli Tel: (0262) 648 18 18, Faks: (0262) 648 18 00 http://www.kamusm.gov.tr

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011 E-imza Teknolojisi TODAİE Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik Açık Anahtarlı

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ E-İmza ve Kamu Sertifikasyon Merkezi Mustafa C. Kuşçu Tel: 0 262 648 1871 e-posta: mck@uekae.tubitak.gov.tr mustafa.kuscu@kamusm.gov.tr

Detaylı

E-İmza ve M-İmza. Hasan Hüseyin SUBAŞI. Danışman, Mühendis, MBA, PhD Adayı

E-İmza ve M-İmza. Hasan Hüseyin SUBAŞI. Danışman, Mühendis, MBA, PhD Adayı E-İmza ve M-İmza Hasan Hüseyin SUBAŞI Danışman, Mühendis, MBA, PhD Adayı 2015 1 Ana Hatlar Kavramlar Elektronik İmza (e-imza) Özet (Hash) Mobil Elektronik İmza (m-imza) Zaman Damgası Senaryolar 2 Kanun

Detaylı

Kurumlarda E-imzaya Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu. Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19

Kurumlarda E-imzaya Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu. Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 Kurumlarda E-imzaya Geçişte Yapılması Gerekenler TODAİE E Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik E-imzaya Geçiş Süreci Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)

Detaylı

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ KURUMSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006 İsmail GÜNEŞ E-posta:ismail@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

TASNİF DIŞI TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MAKAMI YENİ NESİL ÖKC SAYISAL SERTİFİKA YAŞAM DÖNGÜSÜ 01 TEMMUZ 2015 TÜBİTAK BİLGEM

TASNİF DIŞI TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MAKAMI YENİ NESİL ÖKC SAYISAL SERTİFİKA YAŞAM DÖNGÜSÜ 01 TEMMUZ 2015 TÜBİTAK BİLGEM TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MAKAMI YENİ NESİL ÖKC SAYISAL SERTİFİKA YAŞAM DÖNGÜSÜ 01 TEMMUZ 2015 TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Makamı Tel: (0262) 648 1818-444 5 576 Faks: (0262) 648 1800 http://www.kamusm.gov.tr

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

İnternet te Bireysel Güvenliği Nasıl Sağlarız? Rauf Dilsiz Bilgi Güvenliği Uzmanı

İnternet te Bireysel Güvenliği Nasıl Sağlarız? Rauf Dilsiz Bilgi Güvenliği Uzmanı İnternet te Bireysel Güvenliği Nasıl Sağlarız? Rauf Dilsiz Bilgi Güvenliği Uzmanı İçerik Kişisel Bilgilerin Korunması İnternet üzerinden saldırganların kullandığı yöntemler Virüsler Trojan (Truva Atı)

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI

ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI ELEKTRONİK İMZA UZAKTAN EĞİTİM KAYNAK BİLGİ DÖKÜMANI 1 İçindekiler Tablosu Elektronik imza nedir? Elektronik imza neden ve hangi uygulamalarda kullanılır?... 3 Elektronik imzanın faydaları nelerdir? Ne

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN ISO/IEC 27001 İN GEREKLİLİĞİ Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Güvenliği

Detaylı

Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı. Taner Kerman. Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi.

Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı. Taner Kerman. Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi. Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı Taner Kerman Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi 21 Ekim 2009 Gündem Finansal Süreçlerde Verimlilik Islak İmza Süreci Etkin

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

Güven Kurumları ve İtibar Yönetimi Oturumu Can ORHUN

Güven Kurumları ve İtibar Yönetimi Oturumu Can ORHUN Güven Kurumları ve İtibar Yönetimi Oturumu Can ORHUN E-GÜVEN Bilgi güvenliği alanında Türkiye nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedefleyen E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Eczacıbaşı ve Türkiye

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İMZA E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4.

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. 1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. Bankalar 1.1.5. Sigorta 1.1.6. Nakliye Elektronik posta, bir bilgisayardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

Daha komplike uygulamalar elektronik ticaret, elektronik kimlik belgeleme, güvenli e-posta,

Daha komplike uygulamalar elektronik ticaret, elektronik kimlik belgeleme, güvenli e-posta, Çift Anahtarlı (Asimetrik Şifreleme) Bilgi Güvenliği: Elektronik iletişim, günümüzde kağıt üzerinde yazı yazarak yapılan her türlü iletişimin yerine geçmeye adaydır. Çok uzak olmayan bir gelecekte kişi/kuruluş/toplumların,

Detaylı

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi E-signature and E-government Applications in Turkey: An Evaluative Essay from the Viewpoint of E-Record

Detaylı

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen,

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Arasında "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI. Veysel KARATAŞ

ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI. Veysel KARATAŞ ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA UYGULAMALARI Veysel KARATAŞ Hayatımız z Elektronik Ortama Taşı şınıyor E-Türkiye E-Ticaret E-Devlet E-imza Elektronik imza nedir? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu nda yer alan

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma. DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı)

Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma. DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı) Bilgi Güvenliği Simetrik (Gizli) Kriptografik Sistemler Blok Şifreler Standartlaştırma DES-Data Encryption Standard (Bilgi Şifreleme Standardı) Düzmetin (64 bit) Başlangıç Permütasyonu 58 50 42 34 26 18

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ

ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ e-dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ELEKTRONĐK ĐMZA ve MEVZUAT DEĞĐŞĐKLĐK ÖNERĐLERĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Telekomünikasyon Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunum Planı Bilgi Toplumu

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

E-İmza Oluşturma ve Doğrulama

E-İmza Oluşturma ve Doğrulama E-İmza Oluşturma ve Doğrulama TODAİE E Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik İmza Verisi Formatı E-imza Oluşturma E-imza Zamanının Belirlenmesi İlk

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNU makaleler ÖZTÜRK / ERGÜN ELEKTRONİK İMZA KANUNU Av. Mehtap Yıldırım ÖZTÜRK * Av. Çağdaş Evrim ERGÜN ** I. GİRİŞ Son yıllarda elektronik ticarette (e-ticaret) ve elektronik iletişimde (e-iletişim) güvenlik

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Kriptoloji Kavramları ve Kripto Analiz Merkezi Gökçen Arslan

Kriptoloji Kavramları ve Kripto Analiz Merkezi Gökçen Arslan Kriptoloji Kavramları ve Kripto Analiz Merkezi Gökçen Arslan 9 Nisan 2009 İçerik Kriptolojinin Tanımı Bilgi Güvenliği Tehditleri & Saldırılar Kriptografik Servisler Kripto Analiz Merkezi Devam Eden Projeler

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir.

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir. E-İmza Bilişim E-İmza Kavramı 2 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu nda elektronik imza, Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Türksel Kaya Bensghir TODAİE tkaya@todaie.gov.tr Ferda Topcan TÜBİTAK UEKAE KSM ferdat@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı

e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı 19 Ocak 2012 Gündem e-yazışma Projesinin Amacı ve Kapsamı Projenin Çıktıları Projeye Katkı Sağlayanlar e-yazışma Paketi Önümüzdeki Dönemde

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON VE YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ TEKNİK KILAVUZU (Sürüm 1) 25 ARALIK 2015 İçindekiler Tablosu GİRİŞ... 2 1 GİB BS Dış Entegrasyon Dosya

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/23 İçindekiler 1 Giriş. 4 2 E-Fatura Uygulamasına

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Cengiz HAN cengiz@cengizhan.com www.cengizhan.com 1 ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Konu 1: Web Uygulaması Güvenlii Temel Kavramlar Konu 2: Windows Tabanlı Kimlik

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup,

EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, EDM KURUMSAL SUNUM Şirketimiz EDM Bilişim 2010 yılında kurulmuş olup, Güçlü sermaye yapısı, GİB E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv Lisansları BTK E-İmza ve KEP Kayıt Makamı Yetkisi İstanbul ve Ankara da iki

Detaylı

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi

Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi İbrahim SOĞUKPINAR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerik Bilgi Güvenliği Eğitim/Öğretimi Dünyadaki Örnekler Türkiye deki Örnekler GYTE de Bilgi Güvenliği Dersi Sonuç ve

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi

Açıklama Bölüm 1.0 10.06.2014 -- Kılavuzun ilk yayım tarihi e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Versiyon 1.6 Nisan 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Web Servis Kılavuzu Nisan 2015 Versiyon : 1.6 1/12 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ

ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ açık anahtar (public key): Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan iki anahtarından kamuya açık olanı.

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ. İsmail BEZİRGANOĞLU İdari ve Mali İşler Müdürü Türkeli Devlet Hastanesi

BİLGİ GÜVENLİĞİ. İsmail BEZİRGANOĞLU İdari ve Mali İşler Müdürü Türkeli Devlet Hastanesi BİLGİ GÜVENLİĞİ İsmail BEZİRGANOĞLU İdari ve Mali İşler Müdürü Türkeli Devlet Hastanesi 2015 20.10.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi

Detaylı

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? 01.07.2016 tarihinden itibaren EBS sistemini kullanan tüm firmalar, başvuru işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURU SÜRECİ

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURU SÜRECİ ELEKTRONİK İMZA BAŞVURU SÜRECİ İÇİNDEKİLER Elektronik İmza Başvuru Süreci 1. Kurum Başvuru Süreci 2. Başvuru Formu Erişim Parolası Alınması 3. Başvuru Sayfasını Açma 4. Başvuru Sayfasına Giriş 5. Sipariş

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ. S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara

ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ. S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-Fatura ve E-Defter kullanımı için öncelikle ileri düzey bir bilgisayar

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Ali ALAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 444

Detaylı

Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi

Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi E-GÜVEN Hakkında Bilgi güvenliği alanında Türkiye nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedefleyen E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Eczacıbaşı

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı