Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h"

Transkript

1 e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re l Petem Doğum ve Membn Rüptülü Olguld Feitin ve Cp Düzeylei / Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses Ysemin Cekmez 1, Necdet Süe 1 Deptment of, Obstectic nd Gynecology, Smi Ulus Medicl nd Resech Hospitl, Ank, Deptment of, Obstectic nd Gynecology, Medeniyet Univesity Göztepe Medicl nd Resech Hospitl, İstnbul, Tükiye Özet Amç: Eken membn üptüü (EMR), fetl zlın doğum eyleminin bşlmsındn en z bi st önce çılmsıdı.emr, 37 gebelik hftsındn önce meydn gelecek olus bu duum petem eken membn üptüü deni. Etyoloji, kompliksyon ve sonuçl çısındn petem eken membn üptüü(pemr) ve EMR, benzese de PEMR de membn yıtılmsınd sıl ol oynyn nedenin koiodesidul bölgedeki enfeksiyon olduğu düşünülmektedi. Petem doğumlın zltılmsı ve pemtüitenin neontl sonuçlındn kounmk için mtenl enfeksiyonun tnınıp gideilmesinin önemi büyüktü. Geeç ve Yöntem: Mtenl enfeksiyon ve enflmtu duumun ştıılmsı için kullnıln beliteçle seum lökosit syımı, fomülde sol kym ve C-ektif potein(crp), lklen fosftz, bet-mikoglobulin, lf- mkoglobülin, feitin gibi kut fz ektnlıdı. Bulgul: Biz bu çlışmmızd hstnemize bşvun petem eylem ve petem membn üptüü olgulının,seum feitin ve CRP düzeyleini inceledik.bibilei ve kontol gubu ile lındki koelsyonlı oty koyk subklinik enfeksiyonun mevcut tnılın etyolojisindeki önemini vugulmyı mçldık. Ttışm: Çlışmmızın sonuçlın göe kontol gubund CRP değelei noml sınıld iken EMR ve PEMR oln gupt CRP değelei nlmlı olk yüksek idi. Otlm feitin değeinin kontol gubund noml sınıld iken diğe iki gupt nlmlı olk yüksek olduğu göüldü.mevcut sonuçl feitin ve CRP nin EMR ve PEMR oln gebelede olsı enfeksiyonlın izleminde kullnılbileceğini destekle niteliktedi. Anht Kelimele Petem Doğum; Feitin; C-Rektif Potein Abstct Aim: Pemtue uptu of membnes (PROM) mens the uptue of membnes t lest one hou befoe the ctive lbo begins.it is nmed s petem pemtue uptue of membnes( PetemPROM) if the uptue occus befoe the 37th weeks of gesttion.although the etiologies,complictions nd esults of the PROM nd PetemPROM e simil,it hs been showed tht the mjo eson fo the PetemPROM is infection in choiodesidul unit. Mteil nd Method: It is impotnt to identify the mtenl infection fo potection ginst the negtive outcomes of pemtuity nd petem lbo.to obtin the pobble mtenl infection we cn use seum mkes of inflmtion like leucocyte count,c-ective potein,alp,bet- micoglobulin,lf- mcoglobulin. Results: We obseved the seum levels of CRP nd feitin in PROM nd PetemPROM dignosed ptients.the im of this til ws to sses the diffeences of seum CRP nd fibinogen consnttions in selected PROM nd PetemPROM dignosed cses to emphsize the impotnce of subclinicl infection in these diseses. Discussion: Accoding to the esults of ou til we found tht CRP levels wee in noml nge in contol goup but significntly highe in goup with PROM nd Petem PROM.In goups with PROM nd Petem PROM vege vlue of feitin ws significntly highe thn contol goup.pesent esults suppots tht seum feitin nd CRP levels e useful fo follow-up possible infections in pegnnt women with PROM nd Petem PROM. Keywods Pemtue Bith; Feitins; C-Rective Potein DOI: /JCAM.1761 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 015;6(): 17-6 Coesponding Autho: Ysemin Cekmez, Smi Ulus Medicl nd Resech Hospitl Ank, Tukey. GSM: E-Mil: 17 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Petem Petem Doğum ve Doğum Membn ve Membn Rüptülü Rüptülü Olguld Olguld Feitin ve Feitin Cp Düzeylei ve Cp Düzeylei / Cp nd / Feitin Cp nd Levels Feitin in Levels Petem in Petem Lbo nd Lbo Pemtue nd Pemtue Membne Membne Ruptued Ruptued Cses Cses Giiş Petem eylem ve doğum, tıp ve teknolojideki gelişmelee kşın çğdş obstetikte hlen güncelliğini koumkt ve peintl mobidite ve motliteye neden oln sounlın bşınd gelmektedi. Çğdş obstetik nlyışının gelişmesi ile diğe obstetik kompliksyonlın onınd zlm meydn geldiği hlde petem eylem tedvisi için bugüne kd geliştiilen tedvi yöntemlei ile, petem doğum ve petem eken membn üptüü insidnsı zltılmmıştı. Bu nedenle eken doğum bğlı mobidite ve motlite insidnsınd göeceli bi tış olmuştu [1]. Petem eylem sonucu doğn bebeklee it motlite onı konjenitl nomlile dışlndığınd, peintl ölünlein % 85 ini oluştumktdı []. Petem doğumlın %80 i spontn petem eylem ve petem eken membn üptüü (PEMR) nedeni ile olmktdı. Geiye kln %0 lik bölümün nedenini mtenl ve fetl sounl oluştumktdı [3]. Plsentl zld subklinik enfeksiyonun; fetl zl çılmdn önce ve son oluşn koyomnionitisin ve histolojik enfeksiyonun etyolojideki olü gideek ğılık kznmktdı [3,4,5].Petem doğum ypn gebelein plsentl zlınd, temde doğum ypn gebelee onl -4 kt sıklıkt mikoognizml izole edilmişti [3]. Histolojik koyomnionitise ise, petem doğum ypn gebelein %9-14 ünde,tem doğum ypn gebelein %4-16 sınd stlnmktdı.petem eylem ve enfeksiyon sınd bi koelsyon bulunmkl bebe bu iki bulgu he zmn bilikte göülmemektedi.petem eylem ile bebe subklinik enfeksiyonun sptnmsı hlinde,bu olgulın tedviye diençli olduğu ve eylemin sıklıkl petem doğum ile sonuçlndığı sptnmıştı [3]. Gebelein %-3 ünde mnion kesesinin çılmsı 37 gebelik hftsındn önce olmkt ve bu d nne ve fetüste enfeksiyon neden olbilmektedi. Geleneksel tnı yöntemlei yüksek ynlış negtif ve pozitif hız shipti. Ayıc bu yöntemle kişisel thmin ve deneyime bğlı olup,invziv yöntemledi[6,7]. Amnion sıvısının mniosentezle lınıp mikobiolojik kültü ypılmsı, intutein enfeksiyon tnısının ltın stnddıdı,nck bu işlemin invziv olmsı ve sonuçlının geç çıkmsı sık kullnılmsını engellemektedi. Son zmnld diğe mnion sıvısı testlei; Gm boym, ktlz ktivitesi, Iimulus mebocyte Iyste, lökositestez, lökotktn ktivitesi, glukoz, lökosit ve intelökin 6 bkılmsı, intutein enfeksiyon iski yüksek gebelee öneilmektedi. Enfeksiyonun önemli bi göstegesi oln lökosit syısı, gebelikte ttığındn ve stes, fiziksel ktivite gibi fktöleden etkilendiğinden,petem eylemde enfeksiyon gösteme çısındn güvenili bi test değildi. Yine enfeksiyonu gösteen klinik bi bulgu oln teş, enfeksiyonun ilei evesinde yükselmektedi [3,8,9]. Seum feitin düzeyi,totl vücut demi ölçümünde önemli bi pmetedi ve düşüklüğü demi eksikliği için tnısldı. Son çlışmld feitin kut fz ektnı olk değelendiilmekte ve kut ve konik enfeksiyonld, kdiovsküle cehi ve kzl bğlı doku zedelenmeleinde,kciğe hstlıklı ve knseleinde ve peeklmpside ttığı söylenmektedi. İkinci ve üçüncü timeste seum feitin düzeyinin mtenl subklinik enfeksiyonu belittiği ve bu gebelede petem doğum ve EMR iskinin ttığı ilei süülmektedi [10,11,1]. Enfeksiyonun bi kut fz ektnı oln CRP, hızlı tn ve yılnm süesi kıs oln bi ektndı. Petem eylem nedeni ile izlenen 03 gebenin CRP değelei, z kültülei ve histolojik bulgul kşılştııldığınd, yüksek bulunn CRP nin mniotik sıvı enfeksiyonunu ve ilk hft içinde petem doğum iskinde tışı göstediği bildiilmişti [13,14,15] Tüm bu bilgile ışığınd yptığımız bu çlışmd hstnemize bşvun petem eylem ve petem membn üptüü olgulı subklinik enfeksiyon çısındn kut fz ektnlındn,seum feitin ve CRP düzeylei ile incelenmişti.bibilei ve kontol gubu ile lındki koelsyonl oty konulmuştu. Geeç ve Yöntem Bu çlışm Etik Kuul kı lındıktn son, Temmuz010- Şubt 01 tihlei sınd İstnbul Göztepe Eğitim ve ştım Hstnesi Kdın doğum Kliniği doğumhne Sevisine ytııln ve gebelik hftsınd petem eylem ve petem eken membn üptüü tnısı ln 90 gebede ypıldı. Kontol gubu olk d, ynı tihle sınd polikliniğimize gebelik kontol muyenesine gelen sğlıklı, ykınmsı olmyn gebelik hftsındki 45 olgu lındı. Petem eylem gubun (Gup 1); uteus ktivitesinde tış (0 dkikd 4 kontksiyon vlığı) bulunn, sevikste en z 1- cm çıklık ve/vey %80 incelme oln olgul lındı. Petem eken membn üptüü gubun (Gup ); kuu spekulum muyenesi ile mniyon sıvısının gelişi gözlenenle lındı. Fetl distes,ağı intutein gelişme geiliği,ölü fetüs,yşml bğdşmyn fetl nomli bulunn gebeliklele Mtenl dibetes mellitus,gestsyonel dibet,hipetioidi,klp hstlığı,peeklmpsi-eklmpsi,konik hipetnsiyon,plsent pevi,buptio plsent,çoğul gebelik,polihidomnios,şidde tli nemi vlığı (Hb<10.5 mg/dl),üine enfeksiyon,kut teşli hstlık,sig içimi öyküsü oln hstl çlışm dışı bıkıldı. Çlışmy lınn olgulın yş, eğitim duumlı, gvid, pite, gebelik hftsı, vitl bulgulı (teil tnsiyon, koltuk ltı teş, nbız) kydedildi.gebelik hftsının tyini son det tihine göe ypıldı. Son det tihini bilmeyen olguld gebelik yşının belilenmesi için fetl biyometik ölçümleden, Bi-Pietl çp ve Femu uzunluğu kullnıldı. Sevikl çıklık ve silinmenin değelendiilmesi, pelvik muyene ile ypıldı, mniyon sıvısının gelişi kuu spekulum muyenesi ile ştııldı. Utein kontksiyonl ve fetl ktivite en z 0 dkik süesince elektotokokdiyogfi ile kydedilip değelendiildi. Kontol gubundki olgul ultsonogfi ile fetl biometi, nomli tyini ve mnion mi indekslemesi ypıldı.sounsuz gebele kontol gubun lındı. Hemogm ve feitin ölçümlei için venöz kn lındı. Hemogm için ETDA lı tüpe lınn kn öneği st içinde çlışıldı. Seumd feitin düzey ölçümü Hitchi fimsın it immulite cihzı ile, chemiluminecense immunemetik yöntemi ile ypıldı. Feitin düzeyinin noml değelei ng/ml olk lındı. İsttistiksel Anliz Elde edilen veilein gupl sı kşılştımld tek yönlü vyns nlizi, lt gup kşılştımlınd Tukey çoklu kşılştım ve nitel veilein kşılştımlınd ki-ke testi kullnıldı. Sonuçl, nlmlılık p<0, 05 düzeyinde değelendiildi. Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 173

3 Petem Doğum ve Membn Rüptülü Olguld Feitin ve Cp Düzeylei / Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses Sonuç Çlışmmızd petem eylem tnısı lmış 45 olgu Gup 1, petem eken membn üptüü tnısı lmış 45 olgu Gup, kontol gubu olk polikliniğimize bşvun sounsuz 45 olgu Gup3 olk incelenmeye lındı. He üç gubun otlm yş, gebelik hftlı, gvid ve pitelei tblo 1 de özetlenmişti. Gupl sınd otlm yş,gvid,pite,gebelik hftsı,hemoglobin,beyz küe çısındn isttistiksel olk fk olmdığı göüldü. (Tblo1). Tblo 1. Yş, gvid, pite, gebelik hftsının gupl göe dğılımlı ve isttiksel nlmd fklılıklı Yş 4±3, 5* Gvid 1, 56±1, 06* ( p< 0.05) Pite 0, 5±0, 66* ( p< 0.05) Gebelik Hftsı * Gup 1 vs. Gup 3. p< 0.05 &Gup vs. Gup 3. p< 0.05 Gup 1 vs. Gup. p<0.05 Gup 1(EMR) Gup (PEMR) Gup 3 (kontol) Ot±SS (n:45) Ot±SS (n:45) Ot±SS (n:45) 30, ±.68* 5, 07±4, 05& 5, 8±4, 41 1, 61±1, 16& 1, 66±1, 33 0, 63±0, 6& 0, 78±1, 1 31, 73±1, 3& 30, 3±1, 66 Kontol gubund CRP değelei noml sınıld iken EMR ve PEMR oln gupt CRP değelei nlmlı olk yüksek sptndı. (Şekil-1). Otlm feitin değeinin kontol gubund noml sınıld iken diğe iki gupt nlmlı olk yüksek olduğu göüldü. (Tblo ) Gupl göe CRP düzeylei Gup 1 Gup Gup 3 Şekil 1. Gupl sı CRP değeleinin kşılştıılmsı Gup 1:EMR Gup :PEMR Gup 3:Kontol Gupl göe feitin düzeylei Gup 1 Gup Gup 3 Şekil. Gupl sı feitin değeleinin kşılştıılmsı Gup 1:EMR Gup :PEMR Gup 3:Kontol Tblo. Hemoglobin, beyz küe syısı, CRP ve feitin değeleinin gupl göe dğılımlı ve isttiksel nlmd fklılıklı Gup 1 (EMR) Gup (PEMR) Gup 3 (Kontol) Hemoglobin (g/dl) 11, 8±0, 91 11, 5±0, 59 1±0, 13 Beyz Küe Syısı/mm3 950± ± ±1550 CRP (mg/dl) 6.1±0.8* Feitin (ng/ml), ±3, 4* * Gup 1 vs. Gup 3. p< 0.05 &Gup vs. Gup 3. p<0.05 Gup 1 vs. Gup. p< ±1.& 8, 9±4, 4& 0.5± ±6,4 Ttışm Son yılld ypıln çlışml, petem eylem etyolojisinde enfeksiyonun önemini vugulmktdı. Petem doğum ypn gebelein plsentl zlınd, temde doğum ypn gebelee kıysl mikoognizml -4 kt dh fzl izole edilmişti [8]. Plsentl zld subklinik enfeksiyonun; koyomnion zl çılmdn önce ve son oluşn koyomnionitisin ve histolojik enfeksiyonun etyolojide olü olduğu knıtlnmıştı [3,4,5]. Eken membn üptüü (EMR), fetl zlın doğum eyleminin bşlmsındn en z bi st önce çılmsıdı. EMR, 37 gebelik hftsındn önce meydn gelecek olus bu duum petem eken membn üptüü (PEMR) deni. Etyoloji,kompliksyon ve sonuçl çısındn PEMR ve EMR, benzese de PEMR de membn yıtılmsınd sıl ol oynyn nedenin koiodesidul bölgedeki enfeksiyon olduğu düşünülmektedi [8,9,16,17]. Petem doğumlın zltılmsı ve pemtüitenin neontl sonuçlındn kounmk için mtenl enfeksiyonun tnınıp gideilmesinin önemi büyüktü. Mtenl enfeksiyon ve enflmtu duumun ştıılmsı için seum lökosit syımı ve fomülde sol kym, C-ektif potein, lklen fosftz, bet-mikoglobulin, lf-mkoglobülin gibi enfeksiyon beliteçleinden bi diğei de kut fz ektnı oln feitin di. Seum feitin düzeyi totl vücut demi ölçümünde önemli bi pmetedi ve düşüklüğü demi eksikliği için tnısldı. Son çlışmld, feitin kut fz ektnı olk d değelendiilmektedi. Akut ve konik enfeksiyonld, klp-dm cehisi ve kzl bğlı doku zedelenmeleinde, kciğe hstlıklı ve knseleinde ve peeklmpside ttığı sptnmıştı. İkinci ve üçüncü timeste seum feitin düzeyinin mtenl subklinik enfeksiyon için önemli bi beliteç olduğu ve petem doğum ve EMR iskini tıdığı ilei süülmektedi [10,11,16,18]. Seum feitin düzeyinin kut inflmsyon ve enflmtu süeçte oluşn sitokinlee ynıt olk yükseldiğini gösteen çlışml bulunmktdı. Seum demiinin ve totl demi bğlm kpsitesinin zlmsı ve feitin düzeyinin yükselmesi, feitinin kut fz eksiyonun ynıt olk yükseldiğini destekle. Ayıc konk svunm meknizmsının bi sonucu oln inflmtu sitokinle ve NO, bu yükselişte etkendi [18,19,0]. 45 olgudn oluşn Eken doğum eylemi (Gup 1), 45 olgudn oluşn petem eken membn üptüü (Gup ) ve 45 olgudn oluşn kontol gubunun (Gup 3) feitin değeleini kşılştıdığımız çlışmmızd (Gup 1) de otlm feitin değei,±13,4 ng/ml, (Gup ) de 8,9±4,4 ng/ml ve (Gup 3) feitin değeini ise 11.3±7.4 ng/ml olk bulduk. Sonuç olk Gup 1 ve de kontol gubun göe kıyslndığınd feitin değeleinin isttistiksel olk dh yüksek olk sptdık. Gup 1 ve 3174 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

4 Petem Petem Doğum ve Doğum Membn ve Membn Rüptülü Rüptülü Olguld Olguld Feitin ve Feitin Cp Düzeylei ve Cp Düzeylei / Cp nd / Feitin Cp nd Levels Feitin in Levels Petem in Petem Lbo nd Lbo Pemtue nd Pemtue Membne Membne Ruptued Ruptued Cses Cses kendi lınd kıyslndığınd gup (EMR) de feitin değelei isttistiksel olk dh yüksekti. Bu d EMR de subklinik de ols infeksiyonun olm ihtimlinin dh yüksek olduğu ve feitinin de kut fz ektnı olk diğe gupl onl dh çok yükseldiği şeklinde youmlndı. Robet L Goldenbeg ve kdşlının ypmış olduğu bi çlışmd, 3 gebelik hftsının ltınd pemtue eken membn üptülü 3 olgu değelendiilmişti.ilk bşvuud seum feitin değeleinin otlmsı 19. ng/ml ve doğum öncesi 38.3 mg/ml bulunmuştu. İlk bşvuu ile doğum öncesi feitin değeleinde tış olnld neontl sepsis onınd tış olduğu öne süülmüştü [10]. Sh ve kdşlının eken membn üptüü ve eken doğum eylemi bulunn olgulın seum feitin değeleini kompliksyonsuz gebelele kşılştıdıklı çlışmlınd; eken membn üptüü ve eken doğum eylemi olgulının feitin düzeyleinin (sısıyl 9.4 ng/ml ve 3. ng/ml), kontol gubunun feitin değeinden (8.6 ng/ml) fzl bulunduğu ve fkın isttistiksel olk nlmlı olduğu bildiilmektedi [1]. Robet L Goldenbeg ve kdşlının ypmış olduğu çlışmd nemisi olmyn 580 gebede 19,6 ve 36 gebelik hftlınd feitin değeleine bkılmıştı. Feitin değeleinin otlmsı 19. gebelik hftsınd 41. ng/ml, 6. gebelik hftsınd 4 ng/ml ve 30. gebelik hftsınd 18.1 ng/ml bulunmuştu. Feitin, kut fz ektnı olk değelendiilmiş ve 6. gebelik hftsındki yüksek değein eken doğum ile ilişkli olbileceği ilei süülmüştü [11]. Thees O Scholl ve kdşlının ypmış olduğu çlışmd, gebelede özellikle 8 gebelik hftsınd tmış seum feitin değeinin, koiomnionitis ve subklinik enfeksiyon için kut fz ektnı olduğu ve eken doğum ile ilişkili olduğu ilei süülmüştü. Aynı çlışmd 0 gebelik hftsındn önce bkıln yüksek feitin değeinin, nlmlı olmdığı bildiilmişti [1]. Xio R ve kdşlının ypmış olduğu bi çlışmd petem eylemde oln 31 olgu, spontn petem eylem, pemtue eken membn üptüü ve endike petem eylem olmk üzee, gebelik hftsı >34 olnl ve gebelik hftsınd olnl olmk üzee gupl yılk değelendiilmiş. Kontol gubu olk d teme ulşn 44 gebe seçilmiş. Çlışmnın sonucund, tmış seum feitin düzeyi, petem eken membn iskinde tış ile ilişkili bulunmuş. Atmış seum feitin düzeyi ile petem eylem sındki ilişki ise sdece 34 gebelik hftsındn küçük spontn petem eylem sınd sptnmıştı []. Thmu ve kdşlının ypmış olduğu bi çlışmd 94 multip gebeden 4. gebelik hftsınd kn öneklemesi lınmış. Bu gebele 3. gebelik hftsındn önce doğum ypnl, kontol gubu olk d ve 37 gebelik hftsındn son doğum ypnl olmk üzee yılmış. Demi, feitin ve tnsfein stusyonu ve sonuçlı kşılştıılmış.sonuç olk seum feitin düzeylei ve doğumdki gebelik hftsı sınd negtif bi koelsyon sptnmıştı. Atmış seum feitin düzeylei subklinik enfeksiyon ve eken doğum iski ile ykındn ilgili olduğu bildiilmişti [3]. Enfeksiyonlın tmsınd sık kullnıln bi diğe önemli bi kut fz ektnı CRP di ve infeksiyon bşlngıcınd oldukç hızlı tn ve yılnm süesi kıs oln bi ektndı.yptığımız çlışmd Gup 1 ve de kontol gubun göe kıyslndığınd CRP değeleinin isttistiksel olk dh yüksek olk sptdık. Gup 1 ve kendi lınd kıyslndığınd gup (EMR) de CRP değelei isttistiksel olk dh yüksekti. Bu d EMR de subklinik de ols infeksiyonun olm ihtimlinin dh yüksek olduğu ve CRP nin de kut fz ektnı olk diğe gupl onl dh çok yükseldiği şeklinde youmlndı. Hvilsom ve kdşlının yptığı bi çlışmd gebeliğin bşlındki CRP yüksekliğinin petem doğum iskini tıdığını göstemişti [13]. Wtts ve kdşlı yine CRP yüksekliğinin petem eylem ile ilişkili olduğunu göstemişti [14]. Buus ve kdşlı ise CRP, fibonektin ve IL-6 nın petem eylem için kullnılbilecek pognostik fktöle olduğunu göstemişti [15]. Sonuç olk çlışmmızın sonuçlı bkteiyl enfeksiyonlın yüksek sıklıkt eşlik ettiği petem eylem ve petem eken membn üptüünde feitin ve CRP düzeyinin kut fz ektnı olk yükseldiğini desteklemektedi.enfeksiyon ve enflmtu süeçte yükselen kut fz ektnlındn oln feitinin ve CRP, gebeliklei petem eylem ve petem eken membn üptüü ile komplike oln hstld oluşbilecek enfeksiyonlın izleminde kullnılbili.seum feitin düzeyinin enfeksiyon duumunu göstemedeki etkinliğini değelendimek için, enfeksiyonun mikobiyolojik göstegelei ve bizim çlışmmızd olduğu gibi CRP vb.diğe kut fz ektnlı ile kşılştııldığı çlışml geeksinim vdı. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Robets WE, Moison JC, Chely H, Wise WL. The incidence of petem lbo nd specific isk fctos. Obstet Gynecol 1990;76(1): Cesy RK. Petem bith pevention: Whee e we. Am J Obstet Gynecol 1993;168(4): Kişnişçi H, Gökşin E, Duukn T, editos. Temel kdın hstlıklı ve doğum bilgisi. Ank: Güneş kitbevi yyınlı; 1996.p Cesy RK, Mektz IR. Peventtion of petem bith: Clinicl opinion. Obstet Gynecol 1990;76(1): Cunninghm FG, McDonld PC, Leveno KJ, Gilstp LC, editos. Willims Doğum Bilgisi. New Yok: McGw Hill Medicl Publishing Division; 001.p Rochelson BL, Rodke G, White R, Bceo L, Bke DA. A pid coloimetic AFP monoclonl ntibody test fo the dignosis of petem uptue of the membnes. Obstet Gynecol 1987;69(): Lookwood CJ. The dignosis of petem lbo nd the pediction of petem delivey. Clin Obstet Gynecol 1995; 38(4): Scott JR, Disin J, Hmmond CB, Spellcy WN. Dnfoth s Obstetics nd Gynecology. Phildelphi, P: Lippincott-.Rven Publishes; 1994.p Gbbe SG, Neebly JR, Simphson JL, editos. Obstetics noml nd poblem pegnncies. Phildelphi, P: Elsevie Chuchill Livingstone; 1996.p Goldenbeg RL, Bin MM, Miodovnik M, Thunu GR, Meis PJ, Mowd A,et l. Plsm feitin pemtue uptue of membnes nd pegnncy outcome. Am J Obstet Gynecol 1998;179(6): Goldenbeg RL, Tmu T, Dubd M, Johnston KE, Coppe RL, Negges Y. Plsm feitin nd pegnncy outcome. Am J Obstet Gynecol 1996;175(5): Scholl TO. High thid-timeste feitin concenttion: Assocition with vey petem delivey infection nd mtenl nutitionl sttus. Obstet Gynecol 1998;9(): Hvilsom GB, Thosen P, Jeune B, Bkketeig LS. C-ective potein: A seologicl mke fo petem delivey? Act Obstet Gynecol Scnd 00;81(5): Wtts DH, Kohn MA, Hillie SL, Wene MH, Kivit NB, Eschenbch DA. Chcteistics of women in petem lbo ssocited with elevted C-ective poteinevels. Obstet Gynecol 1993;8(4Pt1): Buus DR, Enest JM, Veille JC. Fetl fibonectin, inteleukin-6, nd C-ective potein e useful in estblishing pognostic subctegoies of idiopthic petem lbo. Am J Obstet Gynecol 1995;173(4): Aısn K, edito. Doğum Bilgisi. İstnbul: Güneş Tıp Kitbevi; 1989.p Scott JR, Disin J, Hmmond CB, Spellcy WN, editos. Dnfoth s Obstetics nd Gynecology. Phildelphi, P: Lippincott-.Rven Publishes; 1994.p Goodlin RC. High thid timeste feitin concenttion: Associtions with vey petem delivey, infection, nd mtenl nutitionl sttus. Obstet Gynecol 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 175

5 Petem Doğum ve Membn Rüptülü Olguld Feitin ve Cp Düzeylei / Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses 1999;93(1): İliçin G, Ünl S, Bibeoğlu K, Aklın S, Süleymnl G, editos. Temel İç Hstlıklı. Ank: Güneş Kitbevi; 1996.p Kn G, Aklın E, editos. İnfeksiyon Hstlıklı. Ank: Güneş Kitbevi; 1991.p Sh CK, Jin V,Gupt I,Vm N. Seum feitin level s mke of petem lbo.int J Gynecol Obstet 000;71(): Xio R, Soensen TK, Fedeick IO, El-Bstwissi A, King IB, Leisening WM, et l. Mtenl second-timeste seum feitin concenttions nd subsequent isk of petem delivey. Pedit Peint Epidemiol 00;16(4): Tmu MD, Goldenbeg RL, Johnston KE, Clive SP, Hickey CA. Seum feitin: A pedicto of ely spontneous petem delivey. Obstet Gynecol 1996;87(3): Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / EETRİ EEE ÇÖZÜERİ enee -.. H E desek E E EH (E uğund ot tn) olu. ` j $ $ c hlde, ^h $ $ 0 0 0 0 üüüş esfesi 0 c di. ulunu. evp de 0 0 0 ile c di. de 0 0 0 ile c di. hlde, lnın nık klcğı üüüş esfesi

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

MATEMATİK.

MATEMATİK. MTEMTİK www.e-ershne.iz. s( \ ) = 6, s( \ ) = 8 tür. kümesinin lt küme syısı ise, kümesinin elemn syısı kçtır?... D. 7 Ynıt:. s( ) =? s( ) = = s( ) = 6 8 s( ) = 6 + + 8 =. Rkmlrı frklı üç smklı üç oğl

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı