AISI 430/AISI 1040 Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AISI 430/AISI 1040 Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey AISI 430/ Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve Mikroyapı Karakteristiğinin İncelenmesi T. Teker 1 ve N. Özdemir 2 1 Mesleki Eğitim Merkezi, Elazığ/Türkiye, 2 Fırat Üniversitesi, Elazığ/Türkiye, Investigation of Microstructure Characteristic of /AISI 430 Steel Couple Welded by Keyhole Plasma Arc Welding Technique Abstract In this study, AISI 430/ steel couples of 10 mm thick were welded in the butt position without pretreatment of welding using different process parameters by keyhole plasma arc (KPTA) process. After keyhole plasma arc welding, in order to determine microstructural changes and phases and compounds occurred in the interface of welded samples were examined by optical microscopy and X-ray diffraction. In addition, notch impact strength tests were applied to determine the mechanical properties of welded samples. Keywords Keyhole Plasma Welding, AISI 430,, Plasma Gas Debris. I. GİRİŞ Plazma kaynağı yönteminde, kısa arklı bir plazma üflecinde sıkıştırılmış ve enerji yoğunluğu büyük bir plazma elde edilir. Plazma üflecinde, çift gaz kullanılmaktadır. Bunlardan tungsten elektrod çevresinden verilen gaz, plazma gazı adını alır. Bu gaz, hem bakır memeyi korur ve hem de iyonize olup plazmanın, iletkenliğini ve stabilitesini sağlar. Plazma gazı olarak asal gaz genellikle argon kullanılır. İkinci gaz koruma gazı olup, daha dıştan iş parçası ile üfleç arasına, plazmayı çepeçevre saracak şekilde verilir. Bunun görevi ise, plazmayı dıştan termik olarak sıkıştırarak, enerji yoğunluğunu artırmak ve gerek plazma ve gerekse kaynak yerini atmosferden korumaktır. Plazma üç farklı modda yapılabilmektedir. Bunlar; makro plazma, mikro plazma ve keyhole plazma dır. Keyhole tekniğinde; anahtar deliğinin iç kısmında bulunan ergimiş metal filmi içindeki kalıntılar ve gazlar, parçanın yüzeyine doğru hareket ederek kaynak yerinde ergiyen malzeme, plazma ilerledikçe plazmanın arkasında yüzey gerilimi nedeniyle kolayca katılaşır ve böylece 5 ve 10 mm arası parçalar dolgu malzemesi kullanmadan, tek pasoda kaynatılabilmektedir [1-4]. Banyonun maksimum hacmi ve kökteki dikiş profilini, büyük ölçüde ergimiş kaynak metalinin yüzey gerilimi, plazma arkının akım şiddeti ve iyonize olmuş plazma gazının hızı belirler. Yüksek akım şiddetli keyhole, kaynakta kesme koşullarının hemen altındaki değerlerde gerçekleştirilebilir [2, 5]. Keyhole tekniği; özellikle diğer kaynak tekniklerine göre, ilave tel kullanmadan, kaynak ağzı açmaksızın derinliğine bir nüfuziyet sağlaması gibi avantajlarından dolayı, önemli kaynak teknikleri arasına girmiştir [6, 7]. Ferritik paslanmaz çelikler, sahip oldukları özellikler nedeniyle en yaygın kullanılan paslanmaz çeliklerdir. Bu çeliklerin kaynağında karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi, 1150 C' nin üzerindeki sıcaklıklarda tane irileşmesine karşı eğilimleridir. Kaynak sırasında ITAB' ın bir kısmı 1150 C' nin üzerindeki bir sıcaklığa kadar ısınır ve dolayısı ile bu bölgede aşırı bir tane irileşmesi meydana gelir. Bu tür çeliklerde ostenit-ferrit dönüşmesi olmadığından ısıl işlem yardımıyla taneleri küçültmenin olanağı yoktur. İri taneli bir yapı haline geçince gevrekleşir ve çentik darbe mukavemeti düşer, geçiş sıcaklığı yükselir. Ferritik paslanmaz çeliklerin ergitmeli kaynak yöntemleri ile birleştirilmesinde, kaynak bölgesi ve ergimiş metalin atmosferle her türlü reaksiyondan korunmasını sağlamak gerekir [8-10]. Bu yüzden, ferritik paslanmaz çeliklerin kaynağı için kullanılabilecek yöntemler daha çok bir koruyucu gaz akımını devreye sokan TIG, MIG ve plazma kaynakları olacaktır [11-14]. Konu ile ilgili yapılan literature çalışmasında, 10 mm kalınlığa sahip farklı özellikteki malzeme çiftlerinin kaynak ağzı açmaksızın KPTA yöntemi ile birleştirilmesi üzerine yok denecek kadar az bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ureña vd., yaptıkları bir çalışmada, 2205 duplex paslanmaz çeliğinin plazma ark kaynağında metalurjik olarak kaynağa elverişliliği ve uygun işlem için minumum net enerji girdisini tespit etmek amacıyla iki farklı yöntemi (anahtar deliği ve ergitme) kullanarak optimum kaynak şartlarını belirlemeye çalışmışlardır. Kaynak sonrasında keyhole plazma tekniğinde J/cm oranlarında uygulanan enerjiyle daha yüksek nüfuziyet ve kaynak genişliğine ulaşıldığını tespit etmişlerdir [14]. Bu çalışmada, farklı kimyasal bileşime sahip AISI 430/AISI 1040 çelik çiftinin alın alına KPTA yöntemi ile kaynak ağzı açmaksızın farklı işlem parametreleri kullanarak birleştirilebilirliği deneysel olarak araştırılmıştır. II. MATERYAL VE YÖNTEM Deney çalışmalarında, kalınlıkları 10 mm olan AISI 430 ferritik paslanmaz çelik ile çeliği kullanılmıştır. Bu çeliklerin kimyasal bileşimi Tablo 1 de verilmiştir. KPTA kaynak deneyleri, Thermal Dynamics PS 3000 marka plazma kaynak makinası ile Şekil 1 deki düzende, Tablo 2 de verilen parametreler kullanılarak gerçekleştirildi. 229

2 T. Teker, N. Özdemir Şekil 2: Çentik darbe test numunesi (TSE 269). Şekil 1: KPTA kaynak yönteminin şematik görünümü. Tablo 1: Deneylerde kullanılan malzemelerin kimyasal bileşimi (%Ağırlık). Malzeme Fe C Cr Ni Si Cu Mn AISI Tablo 2: Deney çalışmalarında kullanılan kaynak parametreleri. Numune No S1 Akım Şiddeti (A) Plazma Gaz Debisi (lt/dak) Kaynak Hızı (m/dak) 0.01 S S S S S S S S Kaynak sonrası, numunelerin birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişimi belirlemek amacıyla; numuneler birleşme hattına dik doğrultuda kesilerek, yüzeyleri zımpara ile zımparalandıktan sonra 3 µm lik elmas pasta ile parlatılmış olup, AISI 430 ferritik paslanmaz çelik tarafı %50 HCl + %30 H 2 O + %20 NHO 3 bileşimine sahip çözelti kullanılarak elektrolitik dağlanmıştır. Dağlama işlemi 12 V gerilim altında 25 sn. bekletilerek yapılmıştır. çelik tarafı ise %98 alkol + %2 NHO 3 ile 3-5 sn. süreyle dağlanarak, optik yüzey fotoğrafları çekilmiştir. Kaynaklı bağlantılarda oluşan faz ve bileşikleri tespit etmek amacıyla BRUKER marka XRD-6000 cihazıyla Cu tüp / Kα X-Işını tüpü, dalga boyu (λ = Å), 40 kv, 40 ma kullanılarak X-ray diffraction (XRD) analizleri yapılmıştır. Çentik darbe deneyleri, TSE 269 standardına uygun olarak çentik darbe test numuneleri hazırlanarak (Şekil 2), Instron Wolpert PW30 marka çentik darbe test cihazında, 300 J kapasiteli çekiç uygulanarak yapılmıştır. III. DENEYSEL SONUÇLARININ İRDELENMESİ 3.1. Makroyapı Değerlendirmesi Üç farklı ilerleme hızı ve plazma gaz debisi kullanılarak KPTA yöntemi ile birleştirilen kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişim, bu bağlantılar üzerinde alınan makro yüzey ve arayüzey fotoğrafları (Şekil 3.a,b) analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bu kaynaklı bağlantılara ait dikiş yüzey fotoğrafı incelendiğinde; numunelerde boşluk, çatlak ve bağlantısız bölgelerin olmadığı, düzgün ve eş yükseltide bir dikiş yapısının oluştuğu görülmüştür. KPTA yöntemi ile gerçekleştirilen bu kaynaklı bağlantıların arayüzeyinde meydana gelen yapısal değişim (penatrasyon derinliği, dikiş genişliği, dikiş yüzeyindeki çökme) Şekil 4 de verilen şematik resim esas alınarak değerlendirilmiştir. Kaynaklı bağlantıların kaynak metali profili üzerinde alınan ölçümler (Tablo 3) değerlendirildiğinde, artan ilerleme hızına bağlı olarak ısı girdisi azaldığından kaynak metali genişliği ve penetrasyon derinliğinde düşüş kaydedilmiştir. Ayrıca, kademeli olarak artan ilerleme hızlarında yapılan kaynaklı bağlantıların ergiyik metal profilinde arzu edilen şarap fincanı yani keyholenin yeterince oluşmadığı görülmüştür. Schwartz (1979) ve Lesnewich (1978), yapmış oldukları çalışmada; kaynak dikiş şeklinin, biçim ve boyutlarının (şarap fincanı şeklinde kaynak görüntüsü) tamamen kaynak akım şiddeti, plazma gaz debisi ve kaynak ilerleme hızına bağlı olduğunu vurgulamışlardır. En yüksek nüfuziyet ve keyhole profili 0.01 m/dak. kaynak ilerleme hızı kullanılarak birleştirilen S1 no lu kaynaklı bağlantıda elde edilirken, en düşük nüfuziyet S2 ve S3 no lu kaynaklı bağlantılarda elde edilmiştir. Aynı şekilde, artan ilerleme hızına bağlı olarak bu kaynaklı bağlantılara ait ısının tesiri altında kalan bölgelerin ITAB-A ve ITAB-B genişliklerinde de düşüş kaydedilmiştir. S1, S2 ve S3 no lu numunelerin kaynak havuzunun, iki malzeme çifti arayüzeyinde düzgün ve homojen bir dağılım gösterdiği ve kaynaklı bağlantıların kaynak havuzunun yüzeyinde bir miktar çökme oluştuğu görülmüştür. Dikiş Yönü S7 AISI 430 (a) (b) Şekil 3: a) S1 No lu numunelerin kaynak yüzey makro görüntüsü, b) S1 No lu numunelerin kaynak ara yüzey makro görüntüsü. 230

3 AISI 430/ Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve düşünülmektedir. Gaz debisinin ergiyik metal içerisinde meydana getirmiş olduğu boşaltmanın artması ile beraber dikiş genişliğinde artış kaydedilmiştir. Plazma gaz debisindeki artışın, iki malzeme çifti arayüzeyinde oluşan ergiyik metaldeki ergime ve çözünmeyi artıracağı gerçeği, daha derinliğine bir ergitmeye imkan sağlamaktadır Mikroyapı Değerlendirmesi Şekil 4: Kaynaklı bağlantıların mikroyapı değerlendirmesinin gösterimi. Tablo 3: KPTA yöntemi ile birleştirilen kaynaklı bağlantıların kaynak metali profili ölçülerindeki değişim. Numune a b c d S S S S S S S S S Plazma gaz debisi 0.1 lt/dak. artırılarak birleştirilen S4, S5 ve S6 no lu kaynaklı bağlantılara ait yüzey ve arayüzey makro fotoğrafları incelendiğinde, ergimiş metalin geriye doğru istiflenmesinde ortaya çıkan krater yapısı S4 ve S5 no lu numunelerde düzgün ve eş yükseltide bir dikiş yapısı sergilemiştir. S4 no lu numunede arzu edilen, ilave metal kullanmadan ve kaynak ağzı açmadan literatüre uygun olarak keyhole profiline ulaşıldığı ve tam bir nüfuziyetin sağlandığı görülmüştür. Ayrıca, her üç numunede de kaynak havuzunun, iki malzeme çifti arayüzeyinde düzgün ve homojen bir dağılım gösterdiği kaydedilmiştir. Kaynak ilerleme hızının 0.02, 0.03 m/dak. olduğu yüksek ilerleme hızlarındaki, S5 ve S6 no lu birleştirmelerde nüfuziyetsiz bölgeler yine görülmektedir. S4, S5 ve S6 no lu numunelerinde ısının tesiri altındaki bölgelerin (ITAB-A= ve ITAB-B= AISI 430 toplamı) genişliği sırasıyla 6.5 mm, 6 mm ve 5.5 mm olarak ölçülmüştür. ITAB nin daralmasının nedeni ise daha yüksek ilerleme hızında oluşan kaynak ısısının, birim zamanda daha dar bir alana yayılmasıdır. Ayrıca, ITAB genişliğindeki bir başka etkili faktörün de iki malzemenin farklı ısı iletim katsayılarına sahip olması düşünülmektedir. Plazma gaz debisi 0.2 lt/dak. artırılarak birleştirilen S7, S8 ve S9 no lu numunelerin yüzeylerinde, akım şiddeti ve artan plazma gaz debisinin oluşturduğu kaynak enerjisi ve yüzeyde ulaşılan yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle yer yer çöküntüler meydana gelmiştir ve çöküntüler, özellikle AISI 430 tarafında oluşmuştur. Her üç numunede de kaynak havuzunun iki malzeme çifti arayüzeyinde, düzgün ve homojen bir dağılımın oluşmadığı görülmüş olup, bu durumun; artan plazma gaz debisi ve düşük ilerleme hızı nedeniyle ısı girişindeki artışın ve ferritik paslanmaz çeliğin sahip olduğu düşük ısı iletim katsayısı ve daha düşük katılaşma hızından kaynaklandığı 140 (A) akım şiddeti, üç farklı plazma gaz debisi ve üç farklı kaynak ilerleme hızı kullanılarak KPTA yöntemi ile birleştirilen kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde ortaya çıkan yapısal değişimi gösteren optik fotoğraflar Şekil 5,6 ve 7 de sırasıyla verilmiştir. Bu kaynaklı bağlantılara ait mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde; paslanmaz çelik, kaynak metali ve karbonlu çeliğe ait üç farklı mikroyapı görülmektedir. Burada, dikişin tarafında çeliklerin ergitme kaynağında meydana gelen tipik bölgeler olan ısının tesiri altındaki dört bölge ve ana metal bulunmaktadır. Bu bölgelerin genişliği değişken parametrelere bağlı olarak farklılık göstermektedir. 1.0 lit/dak. plazma gaz debisi kullanılarak birleştirilen S1,S2 ve S3 no lu kaynaklı bağlantının birleşme arayüzeyi üzerinde alınan (kaynak havuzuna bitişik ITAB-A ve ITAB-B) mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde, kaynak havuzuna bitişik her iki geçiş bölgesinde çatlak, boşluk ve bağlantısız bölgelerin olmadığı görülmüştür. Kaynak metalinden ana metale doğru ilerledikçe, ısı girdisinin yapmış olduğu tavlama etkisiyle tane irileşmesinin olduğu ve daha sonra yapının hızlı soğuma etkisinde kalan kısmında ise ince taneli homojen bölgeye dönüştüğü görülmektedir. ITAB-A tarafında ana metalin içine doğru uzanan kısmen ergimiş dar bir bölge ve bol miktarda asiküler ferrit adacıkları yer almaktadır. Ergiyik metale bitişik geçiş bölgesinde yoğun çıta martenzitik yapı mevcuttur. İri taneli bölgede, tane sınırlarından başlayan çok sayıda Widmanstätten ferrit ve Asikülar ferritten oluşan yapı bulunmaktadır. Asiküler ferritler daha çok, ergime sınırında ve malzemenin serbest yüzeylerinde, yani soğuma hızının yüksek olduğu kısımlarda oluşmuştur. Asiküler ferritin hem soğuma hızına, hem de yapıdaki inklizyonlara bağlı olduğu ve inklizyonlardan başladığı bilinmektedir [13]. Ayrıca; bu bölgede, esas metale göre aşırı bir tane irileşmesi görülmektedir. Bu bölgeye bitişik nispeten dar bir aralıkta yeniden kristalleşmiş bölge yer almakta ve bu bölgeyi ana metal izlemektedir. İri taneli bölge ile ince taneli bölge arasında tedrici bir geçiş vardır; yani taneler yavaş yavaş küçülmekte ve daha sonra tamamen küçülmüş tanelerden oluşan bölgeye geçilmektedir. ITAB-B tarafında da iri taneli bölgeden oluşan ferritik paslanmaz çeliğe ait tipik mikroyapı morfolojisi görülmektedir. Mikroyapının ferrit fazlarından meydana geldiği ve iri taneli bölgede yoğun tane içi ve tane sınırı çıta şeklinde krom karbürlerin oluştuğu görülmektedir. Kaynak metali mikroyapısı ise, dikişte katılaşma dendritik 231

4 T. Teker, N. Özdemir olarak gerçekleşmiş olup birbirine eşit ferrit taneleri ve ince rastgele tane içi ve tane sınırlarında dağılmış krom karbür partiküllerinden oluşmaktadır. Şekil 6 da S1 numunesine ait X-ray analiz grafiği ve oluşan faz ve bileşiklerin (Cr 23 C 6, Cr 7 C 3, Cr 3 C 2 ) yoğunlukları verilmiştir. Bu üç kaynaklı bağlantıya ait arayüzey mikroyapı fotoğrafları kıyaslandığında, temelde benzer görünmelerine rağmen artan ilerleme hızına bağlı olarak hem kaynak havuzunda hem de ITAB de daralma görülmektedir. Birleşme bölgesinde meydana gelen bu yapısal değişim, artan ilerleme hızına bağlı olarak birim hücrenin ısının tesiri altında kalma süresini azaltarak sıcaklığın tavlama etkisini azaltması sonucu gerçekleşmektedir. Aynı zamanda, sıcaklığın yaratmış olduğu bu tavlama etkisi düştükçe yüksek sıcaklıktan soğuma süresi kısalacaktır. Bu mekanizma, AISI 1040 tarafında martenzit oluşumunu tetiklerken, AISI 430 ferritik paslanmaz çelik tarafında T 8/5 sıcaklığının hızlı geçmesine katkı sağlayarak krom karbür oluşumunu sınırlandırır. İlerleme hızı 0.02 m/dak. artırılarak birleştirilen S3 no lu kaynaklı bağlantıya ait arayüzey mikroyapı fotoğrafları incelendiğine, ITAB-A ve ITAB-B de meydana gelen yapısal değişim, S1 ve S2 no lu kaynaklı bağlantılar ile kıyaslandığında önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu değişim, ITAB-A geçiş bölgesinde yoğun martenzit oluşumunu hızlandırarak kaynağın mukavemeti açısından olumsuzluk yaratırken, ITAB-B tarafında hızlı soğumanın etkisiyle krom karbür oluşum yoğunluğunda azalma kaydedilerek olumlu sonuç sağlamıştır. S1 Tane sınırı ferriti ITAB- A Asiküler ferrit Martenzit Widmanstätten ferrit Kaynak metali Tane içi karbürü Tane sınırı karbürü ITAB- B Şekil 5: S1 No lu kaynaklı bağlantının arayüzeyinden alınan optik mikroyapı fotoğrafı. 1.1lt/dak. plazma gaz debisi kullanılarak birleştirilen S4, S5 ve S6 no lu kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde ortaya çıkan yapısal değişimi gösteren optik fotoğraf Şekil 7 de verilmiştir. Bu kaynaklı bağlantılara ait mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde; kaynak metali ile esas metal arayüzeyinde çatlak, boşluk ve bağlantısız bölgelerin olmadığı düzenli bir katılaşmanın gerçekleştiği görülmektedir. S1 AISI 430 Şekil 6: S1 Numunesinin X-Işını analiz grafiği. Kaynak metalinden ITAB-A ve ITAB-B taraflarına doğru ilerledikçe bağlantının her iki tarafında tane irileşmesinde, artan ilerleme hızına bağlı olarak düşüş kaydedilmiştir. S5 numunesinde, kaynak ilerleme hızı (0.02 m/dak.) olmasına rağmen tane yapılarında azda olsa irileşme meydana gelmiştir. Ancak; S6 numunesinde ise 0.03 m/dak. artan kaynak ilerleme hızına bağlı olarak yapısal bozunum görülmektedir. S4 ITAB- A Martenzit Asiküler ferrit Tane sınırı ferriti Widmanstätten ferrit Kaynak metali Tane sınırı karbürü Tane içi karbürü ITAB- B AISI 430 Şekil 7: 4 No lu kaynaklı bağlantının arayüzeyinden alınan optik mikroyapı fotoğrafı. 1.2 lt/dak. plazma gaz debisi kullanılarak birleştirilen S7, S8 ve S9 no lu kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde ortaya çıkan yapısal değişimi gösteren optik fotoğraf Şekil 8 de verilmiştir. Bu kaynaklı numunelere ait arayüzey mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde, tipik ergitme kaynak yöntemi ile yapılan birleştirmelerde ortaya çıkan yapısal değişim görülmektedir. Bu kaynaklı bağlantılara ait kaynak metali üzerinde krom-karbür fazlarının ve ani soğuma sonucunda az oranda da olsa martenzitik yapının oluştuğu görülmektedir. Kaynak metali ile esas metal geçiş bölgelerinde boşluk, çatlak ve bağlantısız bölgeler bulunmamaktadır. Artan ilerleme hızına bağlı olarak ITAB-A bölgesinde önemli bir değişim gözlenmezken ITAB-B bölgesinde meydana gelen yapısal değişim (tane irileşmesi ve krom karbürlerin oluşum yoğunluğu ve dağılımı) farklılık göstermektedir. Ayrıca, yüksek enerji S4 232

5 AISI 430/ Çelik Çiftinin Keyhole Plazma Ark Kaynağıyla Birleştirilmesi ve girdisi sağlayan düşük ilerleme hızlarında yapılan kaynaklı bağlantıların ITAB-B bölgelerinde, oluşan yoğun karbürler daha homojen bir şekilde dağılmıştır. S7, S8 ve S9 numunelerinde artan plazma gaz debisine bağlı olarak, S1, S2 ve S3 numunelerine kıyasla ITAB de tane irileşmelerinin meydana geldiği ve S9 numunesi incelendiğinde, artan ilerleme hızına bağlı olarak ITAB ın dar bir aralıkta bulunduğu ve yapı bozunmalarının azaldığı açıkça görülmektedir. S7 Martenzit Asiküler ferrit Tane içi karbürü S7 olup, ilerleme hızı kademeli artırılarak birleştirilen numunelerde (S2= J, S3= 8.50 J, S5= J, S6= J, S8= J, ve S9= 12 J ) düşüş kaydedilmiştir. Aynı zamanda, artan plazma gaz debisine bağlı olarak kaynaklı bağlantıların çentik darbe dayanımlarında bir miktar yükseliş kaydedilmiştir. Bu durum artan plazma gaz debisiyle oluşan daha yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuyla ulaşılan sıcaklık derecesinin artması sonucunda, nüfuziyet derinliğinin artması ile ilişkilendirilebilir. Ancak, plazma gaz debisi 0.2 lt/dak. arttırılarak birleştirilen S7, S8 ve S9 no lu kaynaklı bağlantılarda artan akım şiddeti ve plazma gaz debisine bağlı olarak maksimum çentik darbe dayanım değerlerinde 1.0 ve 1.1 lt/dak. ile birleştirilen numunelere göre düşüş olduğu görülmüştür. Bu düşüşe, artan akım şiddeti ve yüksek plazma gaz debisi nedeniyle kaynaklı bağlantıların yüzeyinde oluşan çöküntülerin neden olduğu görülmüştür. ITAB- A Widmanstätten ferrit Tane sınırı ferriti ITAB- B Tane sınırı karbürü AISI 430 Kaynak metali Şekil 8: S7 No lu kaynaklı bağlantının arayüzeyinden alınan optik mikroyapı fotoğrafı Çentik Darbe Test Sonuçları 140 A akım şiddeti, üç farklı plazma gaz debisi ve kaynak ilerleme hızı kullanılarak birleştirilen S1-S9 numunelerine ait çentik darbe test sonuçları grafiği Şekil 9 da verilmiştir. Numunelerin çentik darbe dayanım değerleri incelendiğinde; artan ilerleme hızına bağlı olarak çentik darbe dayanım değerlerinde düşme görülmüştür. Çentik darbe değerindeki bu düşüş; nüfuziyet derinliği, bağlantısız bölgelerin varlığı ve birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişim ile doğrudan ilişkilidir. Bağlantısız bölgenin varlığı ve büyüklüğünün çentik etkisi yaratacağı ve yapılan çentik darbe testlerinin kırılma davranışı üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Kırılan bu numunelerde kırılma, martenzitik yapı oluşumu nedeniyle tarafında gerçekleşmiştir. Keyhole plazma kaynağının birleşme mekanizması üzerinde, kaynak ilerleme hızı ve plazma gaz debisi önemli bir etkiye sahiptir. Artan ilerleme hızına bağlı olarak, birim hücrenin ısı tesiri altında kalma süresini kısaltacağı ve böylece, yüksek sıcaklıktan hızlı bir soğuma gerçekleşmektedir. Bunun sonucunda, hem kaynak metali hem de ITAB de arzu edilmeyen sert ve düşük tokluklu yapının oluşması kaçınılmazdır. Ayrıca, yüksek karbon ve krom içeriğine sahip iki metal çiftinin ergitmeli kaynak yöntemi ile birleştirilmesinde, krom-karbür parçacıklarının çökelmesi dağılım mukavemetlenmesi sağlar ve kırılganlığa sebep olur. Çentik darbe grafikleri incelendiğinde; en düşük ilerleme hızlarında kaynaklanan numunelerde ( S1= 16 J, S4= 18 J ve S7= J) maksimum çentik darbe değerleri kaydedilmiş Şekil 9: S1-S9 Kaynaklı numunelere ait çentik darbe dayanım grafiği. 233

6 T. Teker, N. Özdemir IV. GENEL SONUÇLAR Çalışmada, farklı kimyasal bileşime sahip AISI430/AISI 1040 çelik çifti KPTA tekniğiyle birleştirilmiş kaynaklı bağlantılar üzerinde yapılan mikroyapı analizi ve mekanik test sonuçları esas alınarak aşağıdaki genellemeler yapılabilir; mm kalınlığa sahip AISI 430 ferritik paslanmaz ve AISI 1040 çelik çifti, kaynak ağzı açmaksızın, tek pasoda KPTA kaynak yöntemi ile başarılı bir şekilde birleştirilebilmektedir. Alın pozisyonunda tek taraftan KPTA yöntemi ile birleştirilen AISI 430/ kaynaklı bağlantılar üzerinden alınan makroyapı analiz sonuçlarından, kaynak ilerleme hızı ve plazma gaz debisinin birleşme kalitesi ve nüfuziyet derinliği üzerinde önemli rol oynadığı belirlenmiştir. 2. Kaynaklı bağlantıların birleşme arayüzeyinden alınan mikroyapı fotoğraflarının tamamında; ITAB-A ( tarafı) bölgesinde iri tane yapısı ve bu yapı içerisinde asiküler ferrit, widmanstatten ferrit, tane sınırı ferriti ve martenzit tir. Kaynak metaline bitişik ITAB-B bölgesinde (AISI 430 tarafı) hakim yapı, irileşmiş ferrit taneleri, tane içi ve tane sınırlarına çökelmiş krom karbürü çökeltilerinden oluşmaktadır. Bu yapıların çeşit ve yoğunluğu kullanılan üretim parametrelerine (akım şiddeti, plazma gaz debisi, ilerleme hızı) bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bilhassa, yüksek ilerleme hızlarında yapılan kaynaklı bağlantılarda, krom karbür çökeltilerin yoğunluğunda düşüş kaydedilmiştir. alloy weldments, Englewood Colerada, USA, , Anon., Metalurgy of Fusion Welding pt 3: Stainless Steels, Welding&Metal Fabrication, October, , [12] A. Tekin, Çeliklerin metalurjik dizaynı, İ.T.Ü. Metalurji Fak., , İstanbul, [13] S. Kou, Welding metallurgy, 2. Edit, John Wile&Sons, A.B.D., [14] A.Ureña, E. Otero, M.V. Utrilla, C.J. Múnez, Weldability of a 2205 duplex stainless steel using plasma arc welding, Journal Of Materials Processing Technology,182, , 2007, TEŞEKKÜR Bu çalışma Fırat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından (FÜBAP No:1500) desteklenmiştir. Yazarlar, projenin gerçekleşmesinde maddi destek sağlayan Fırat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Birimi ne sonsuz teşekkürlerini sunar. KAYNAKLAR [1] S. Karadeniz, Plazma tekniği, TMMOB, Yayın No: 137, Ankara, [2] B. Baeslack, Welding brazing and soldering, ASM Metals Handbook, V. 6, Materials Park, OH, [3] S. Anık, E.S. Anık, M. Vural, 1000 Soruda kaynak teknolojisi el kitabı, Cilt. 1, Birsen Yayınevi, İstanbul, [4] E. Craig, The plasma arc welding a review, Welding Journal, 67 (2): 19-25, [5] J. Martikainen, Conditions for achieving high-quality welds ın the plasma-arc keyhole welding of structural steels, Lappeenranta University of Technology, Finland, [6] E. Craig, The Plasma Arc Welding a Review, Welding Journal, 67 (2): 19-25, [7] E. Kaluç, K. Tülbentçi, Paslanmaz çelikler ve kaynaklanabilirliği, seminer notu, KOÜ Kaynak Teknolojisi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi, 244, Kocaeli, [8] J.C. Lippold, D.J. Kotecki, Welding metallurgy and weldability of stainless steels, A John Wiley Sons, Inc., Publication, , A. Lesnewich, Weldability of Steels, 3rd ed., Eds. R. D. Stout and W. D. Doty, Welding Research Council, p. 5, New York, [9] N. Kahraman, A. Durgutlu, B. Gülenç, 316L Paslanmaz çeliğin TIG kaynağında koruyucu argon gazına hidrojen ilavesinin kaynak bölgesi tane morfolojisine etkilerinin araştırılması, G.Ü.T.E.F. Politeknik Dergisi, 7 ( 3): , [10] W.F. Smith, Paslanmaz çelikler, mühendislik alaşımlarının yapı ve özellikleri, Çeviri: M. Erdoğan, Cilt. 1, , Ankara, [11] R.D. Campbell, Ferritic stainless steels welding metalurgy, ferrous 234

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online ÇELİK ÇİFTİNİN KPTA KAYNAĞINDA PLAZMA GAZ DEBİSİNİN NÜFUZİYET DERİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Tanju TEKER, 2 Niyazi ÖZDEMİR 1 Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Mühendisliği Bölümü, 02040

Detaylı

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

KPTA Yöntemi ile Birleştirilen AISI 430/AISI 1040 Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey KPTA Yöntemi ile Birleştirilen / Kaynaklı Bağlantılarda Enerji Girdisinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi

Detaylı

AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması

AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (39-45) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (39-45) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AISI 430/AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Kontrollü Darbeli (MIG-P) Kaynağının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi

AISI 430/AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (MIG) ve Sinerjik Kontrollü Darbeli (MIG-P) Kaynağının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2011 (27-37) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 2011 (27-37) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AISI 430 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Isı Girdisinin Mikroyapı Üzerindeki Etkisi

AISI 430 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Isı Girdisinin Mikroyapı Üzerindeki Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (35-43) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (35-43) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 69-75, 2012 13.01.2012 İlk Gönderim 15.02.2012 Kabul Edildi Sürtünme Kaynağıyla Birleştirilmiş AISI 1040/DUPLEX Paslanmaz Çelik Çiftinde Sürtünme Süresinin

Detaylı

YTÜMAKiNE * A305teyim.com

YTÜMAKiNE * A305teyim.com YTÜMAKiNE * A305teyim.com KONU: Kalın Sacların Kaynağı BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 304 VE AISI 430 PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 549-557, 2010 Vol 25, No 3, 549-557, 2010 VE PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG, MIG VE ÖRTÜLÜ ELEKTROD ARK KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 32 38 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Örtülü Elektrot Ark Kaynağında Farklı Kutuplamanın Kaynak Nüfuziyetine Etkisinin

Detaylı

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 17, No 2, 75-85, 2002 Vol 17, No 2, 75-85, 2002 ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Kaynak Bölgesi Tane Morfolojisine Etkilerinin Araştırılması

316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Kaynak Bölgesi Tane Morfolojisine Etkilerinin Araştırılması Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 3 s.223-228, 2004 Vol: 7 No: 3 pp. 223-228, 2004 316L Paslanmaz Çeliğin TİG Kaynağında Koruyucu Argon Gazına Hidrojen İlavesinin Bölgesi Tane Morfolojisine

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi.

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. MIG-MAG GAZALTI KAYNAKNAĞINDA ARK TÜRLERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /47 ELEKTRİK ARKI NASIL OLUŞUR MIG-MAG gazaltı

Detaylı

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.271-276, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.271-276, 2007 Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Detaylı

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi Welding of

Detaylı

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ N. Sinan KÖKSAL*, İlter KİLERCİ**,

Detaylı

19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007

19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007 Sürtünme Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmiş AISI 420/AISI 1010 Çelik Çiftinde Çevresel Hızın

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek

ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek ZIRH ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA KAYNAK AĞZI GEOMETRİSİ VE İLAVE TEL OPTİMİZASYONU Kaynaklı İmalatta İyileştirme Çalışmasına Örnek Çağrı ÇELİK Makina ve Kaynak Mühendisi NUROL Makina Sanayi A.Ş / Ankara cagri.celik@nurolmakina.com.tr

Detaylı

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ

MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ MIG-MAG KAYNAK METODUNDA KULLANILAN KAYNAK ELEKTROTLARI VE ELEKTROT SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü,

Detaylı

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3.

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3. NWSA-Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7223 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2A0086 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nida Katı

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir.

Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 1 Kaynak nedir? Aynı veya benzer alaşımlı maddelerin ısı tesiri altında birleştirilmelerine Kaynak adı verilir. 2 Neden Kaynaklı Birleşim? Kaynakla, ilave bağlayıcı elemanlara gerek olmadan birleşimler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 894-901 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Farklı Alüminyum Alaşımlarının Mıg Kaynak Yöntemi İle Kaynak Edilebilirliğinin

Detaylı

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE)

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE) POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: 1302-0900 (PRINT), ISSN: 2147-9429 (ONLINE) URL: http://www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/plt/index Farklı özlü tel kullanılarak birleştirilen S275 yapı

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİ ÖZET

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 5 Sayı: 4 s. 321-333, 2002 Vol: 5 No: 4 pp. 321-333, 2002 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA

Detaylı

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Ti6Al4V ALAŞIM ÇİFTİNİN PTA YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİLİĞİ WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN KAPORTA SACININ PLAZMA ARK KAYNAĞI Tanju TEKER Mesleki Eğitim Merkezi, 23500, Elazığ, Turkey E-mail: tteker@hotmail.com Özet Bu çalışmada, yüksek dayanımlı, düşük alaşımlı

Detaylı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 593-599, 2007 19 (4), 593-599, 2007 Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3

Detaylı

YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ

YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ YAPI ÇELİKLERİNİN KAYNAKLANABİLİRLİĞİ Murat VURAL(*), Filiz PİROĞLU(**), Özden B. ÇAĞLAYAN(**), Erdoğan UZGİDER(**) Bu yazıda, çelik yapı tasarım ve imalatında çok büyük önem taşıyan kaynaklanabilirlik

Detaylı

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ

MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ MIG-MAG GAZALTI KAYNAĞINDA KAYNAK PAMETRELERİ VE SEÇİMİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Kaynak

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu

Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak İşleminde Isı Oluşumu Kaynak tekniklerinin pek çoğunda birleştirme işlemi, oluşturulan kaynak ısısı sayesinde gerçekleştirilir. Kaynak ısısı, hem birleştirilecek parçaların yüzeylerinin hem de ilave

Detaylı

Ahmet Durgutlu Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 ykaya@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Ahmet Durgutlu Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 ykaya@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0088 Yakup Kaya ENGINEERING SCIENCES Nizamettin Kahraman Received: August 2009 Ahmet Durgutlu Accepted:

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 1.TOZALTI KAYNAĞI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 AMAÇ Bu faaliyet sonucunda uygun ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak tozaltı kaynağı ile çeliklerin yatayda küt-ek kaynağını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Toz

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ. K ayna K. Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi. Teknolojisi. Teknolojisi MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ Kaynak dikişinin

Detaylı

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ ÖZET CO 2 kaynağında tel çapının, gaz debisinin ve serbest tel boyunun sıçrama kayıpları üzerindeki etkisi incelenmiştir. MIG kaynağının 1948 de

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 69-77 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Tig Töntemiyle Birleştirilen Östenitik Paslanmaz Çelik ve Düşük Karbonlu

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez

Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri. Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Kaynak Metali ve Ana Malzeme Süreksizlikleri Prof. Dr. Vural CEYHUN Kaynak Teknolojisi Eğitim, Muayene, Uygulama ve Araştırma Merkez Süreksizlik Malzemenin form bütünlüğünü bozucu herhangi bir kusur anlamına

Detaylı

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları Ders Adı Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 442 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI İŞ MAKİNALARI HİDROLİK TESİSATI BORULARININ BİRLEŞTİRİLMESİNDE SERT LEHİM İLE TIG KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRILMASI Volkan ÖZTÜRKLER 1, Mehmet ZEYBEK 1, Tufan ATEŞ 1 1 HİDROMEK AŞ. Ekskavatör Fabrikası Ayaş

Detaylı

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını

ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını ELEKTROD NEDİR? Kaynak işlemi sırasında ; Üzerinden kaynak akımının geçmesini sağlayan, İş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak arkını oluşturan, Gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran

Detaylı

FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ

FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 21 FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ * Ayhan Çelik, ** Adnan Özel, ***Akgün Alsaran ÖZET Bu çalışmada AISI 304 paslanmaz çelik ile St37

Detaylı

AISI 409 VE Ç1010 ÇELİĞİN ÖSTENİTİK ELEKTROD KULLANARAK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 409 VE Ç1010 ÇELİĞİN ÖSTENİTİK ELEKTROD KULLANARAK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 23-31, 2009 Vol 24, No 1, 23-31, 2009 AISI 409 VE Ç1010 ÇELİĞİN ÖSTENİTİK ELEKTROD KULLANARAK MIG KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING

BONDING OF X 2 CrNi 18 9 / G 20 MATERIALS WITH TIG WELDING X 2 CrNi 18 9 / G 20 MALZEMELERĐNĐN TIG KAYNAĞI ĐLE BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ Sibel DAĞLILAR, Üstün DUMAN, Tanla ABKAN * Özet Bu çalışmada, TIG ile kaynaklanan parçaların kaynak bölgesindeki mekanik ve mikro yapı

Detaylı

ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI

ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞI Östenitik paslanma çeliklerin kaynağı, alaşımlı karbonlu çeliklerden nispeten daha kolaydır. Çünkü östenitik paslanmaz çeliklerin kaynağında, hidrojen çatlağı problemi

Detaylı

Tülay Yıldız Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 akgur@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Tülay Yıldız Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 akgur@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0087 ENGINEERING SCIENCES Received: July 2009 Tülay Yıldız Accepted: March 2010 Ali Kaya Gür Series

Detaylı

Zırh Çeliklerinde Kaynak Ağzı Tasarımının Metalurjik ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması

Zırh Çeliklerinde Kaynak Ağzı Tasarımının Metalurjik ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (35-45) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (35-45) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı. Tezler Derece Tez Danışman

Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı. Tezler Derece Tez Danışman ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Yakup KAYA Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri-Tarihi : Karabük 31.12.1980 Telefon : 0 370 418 71 00 / 1178 Gsm: 0 505 696 696 1 Fax : 0 370 418 71 01 e-mail : ykaya@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ramazan KAÇAR 2. Doğum Tarihi: 20 Kasım 1969 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tek. Eğt. Fakültesi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SİLİSYUMUN KAYNAK DİKİŞİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SİLİSYUMUN KAYNAK DİKİŞİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 441-445

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (Yaşlandırma

Detaylı

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ

METALLERDE KATILAŞMA HOŞGELDİNİZ METALLERDE KATILAŞMA Malzeme Malzeme Bilgisi Bilgisi PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 /94 METALLERDE KATILAŞMA Metal ve alaşımlar, belirli bir sıcaklıktan sonra (ergime sıcaklığı) katı halden sıvı

Detaylı

An investigation on the weldability of S235JR carbon steels and aisi 430 ferritic stainless steels with gas metal arc welding

An investigation on the weldability of S235JR carbon steels and aisi 430 ferritic stainless steels with gas metal arc welding S235JR karbon çeliği ile AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğin mig kaynak yöntemi ile kaynak Ali Yürük 1, Batuhan Bozkurt 2, Nizamettin Kahraman 2 14.07.2016 Geliş/Received, 02.08.2016 Kabul/Accepted ÖZET

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 1-6 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Davetli Makale Karbon eşdeğerliği yüksek çeliklerin kaynağında ön tav sıcaklığının

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır.

Uygulanan akım şiddeti, ark gerilimi koruyucu gaz türü ve elektrod metaline bağlı olarak bu işlem saniyede 20 ilâ 200 kere tekrarlanır. ARK TİPLERİ KISA ARK Kısa ark yöntemi ince elektrodlarla (0.6 ilâ 1.2 mm) kısa ark boyu yani düşük ark gerilimi ve düşük akım şiddeti ile kaynak yapıldığında karşılaşılan bir ark türüdür. Burada ark oluşunca

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri

KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri KAZAN ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİ 1. Kazan Çeliklerinin Özellikleri Buhar kazanlarının, ısı değiştiricilerinin imalatında kullanılan saclara, genelde kazan sacı adı verilir. Kazan saclarının, çekme

Detaylı

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK

6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.1. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK 6. ÖZEL UYGULAMALAR 6.. ÖZLÜ ELEKTRODLARLA KAYNAK Örtülü elektrodlarýn tersine, gazaltý kaynak tellerindeki alaþým elemanlarý sadece bu tellerin üretiminde baþlangýç malzemesi olarak kullanýlan ingotlarýn

Detaylı

İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ İNCE PASLANMAZ ÇELİK SACLARINFİBER LAZER İLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Mak. Müh. Cansu KÖKEY 1, Mak. Müh. Seçkin SEZGİN 2, Dr. Niyazi ÇAVUŞOĞLU 3, Dr. Simge GENÇALP İRİZALP 1, Doç.Dr. İbrahim

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

Detaylı

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ

GAZALTI TIG KAYNAĞI A. GİRİŞ A. GİRİŞ Soy gaz koruması altında ergimeyen tungsten elektrot ile yapılan ark kaynak yöntemi ( TIG veya GTAW olarak adlandırılır ) kaynak için gerekli ergime ısısının ana malzeme ile ergimeyen elektrot

Detaylı

Farklı özellikteki malzemelerin tozaltı ark kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve birleştirmelerin tahribatlı ve tahribatsız muayenesi

Farklı özellikteki malzemelerin tozaltı ark kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve birleştirmelerin tahribatlı ve tahribatsız muayenesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Sayı, s. 85-96, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 85-96, 2013 Farklı özellikteki malzemelerin tozaltı ark kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve birleştirmelerin tahribatlı

Detaylı

TOZALTI KAYNAKLI MODİFİYE X2CrNi12 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN ÖZELİKLERİ

TOZALTI KAYNAKLI MODİFİYE X2CrNi12 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN ÖZELİKLERİ TOZALTI KAYNAKLI MODİFİYE X2CrNi12 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN ÖZELİKLERİ Dr. - Müh. Emel Taban*, Prof. Dr. - Müh. Erdinç Kaluç**, Ir.Eddy Deleu***, Prof. Dr. Alfred Dhooge**** *Kocaeli Ünv.Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması

Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası Isıl İşlemin Birleşim Mukavemetine Etkisinin Araştırılması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2012, Cilt/Volume 11, Sayı/Issue 2, 159-171. ISSN: 1303-6831 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Zırh Plakalarında Kaynak Sonrası

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 10 Yüksek mukavemetli yapı çelikleri Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 20132014 Güz Yarıyılı Genel yapı çelikleri esasta düşük ve/veya orta karbonlu çelik olup

Detaylı

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları

Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi (MATE 442) Ders Detayları Ders Adı Kaynak Metalurjisi ve Teknolojisi Ders Kodu MATE 442 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3

Detaylı

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ

Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Metallerde Özel Kırılganlıklar HASAR ANALİZİ Prof. Dr. Akgün ALSARAN 11 Giriş Hidrojen gevrekliği Sıvı metal kırılganlığı Temper gevrekliği Ana Hatlar 22 Malzemelerin servis koşullarında performanslarını;

Detaylı

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ

KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ KURS VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ İTÜ Makine Fakültesi tarafından, Uluslar arası standartlara (EN 287-1; AWS; MIL-STD 1595) göre kaynakçı ve sert lehimci sertifikaları verilmektedir. Sertifika verilen

Detaylı

LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ

LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 509-517, 2012 Vol 27, No 3, 509-517, 2012 LAZERLE KAYNAK İŞLEMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG KAYNAĞINDA KAYNAK AKIMI VE KOMPOZİSYONUNNUFUZİYETE ETKİSİ

OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN TIG KAYNAĞINDA KAYNAK AKIMI VE KOMPOZİSYONUNNUFUZİYETE ETKİSİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s.53-61, 2012 12.12.2011 İlk Gönderim 11.01.2012 Kabul Edildi Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin TIG Kaynağında Kaynak Akımı ve Kompozisyonun Nufuziyete Etkisi

Detaylı

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi

HOŞGELDİNİZ MIG-MAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI. K ayna K. Teknolojisi. Teknolojisi MIGMAG GAZALTINDA KAYNAĞINADA KULLANILAN KAYNAK AĞIZLARI VE HAZIRLANMASI K ayna K K ayna K Teknolojisi Teknolojisi HOŞGELDİNİZ Doç. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 /27 KAYNAK AĞZI

Detaylı

DETERMINATION OF IMPACT STRENGTH OF FERROUS BASED MATERIALS JOINED BY LASER WELDING

DETERMINATION OF IMPACT STRENGTH OF FERROUS BASED MATERIALS JOINED BY LASER WELDING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LAZER KAYNAĞI İLE BİRLE TİRİLMİ DEMİR ESASLI MALZEMELERİN DARBE DAYANIMININ BELİRLENMESİ DETERMINATION OF IMPACT

Detaylı

THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS

THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS Nurullah KIRATLI* & Salih Hakan YETGIN* & Mustafa INCI** * Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim

Detaylı

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet ÖZER 1, İrfan AY 2 1 mozer@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O., 10145 Balıkesir

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Metal Eğitimi Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Metal Eğitimi Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nizamettin KAHRAMAN 2. Doğum Tarihi : 24/03/1971 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Metal Eğitimi Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

SKK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SKK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SKK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Özet Furkan SARSILMAZ, Niyazi ÖZDEMİR Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİĞİN NOKTA DİRENÇ KAYNAĞI YÖNTEMİ İLE İZSİZ KAYNAK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİĞİN NOKTA DİRENÇ KAYNAĞI YÖNTEMİ İLE İZSİZ KAYNAK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİĞİN NOKTA DİRENÇ KAYNAĞI YÖNTEMİ İLE İZSİZ KAYNAK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI Kadir ÇAVDAR 1, Hüseyin YAŞAR 2, Umut Onur ŞAHİN 3 1 Uludağ Üniversitesi, Müh. Fak. Makine Müh. Böl.

Detaylı

METALLERDE KATILAŞMA

METALLERDE KATILAŞMA METALLERDE KATILAŞMA Prof. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA METALLERDE KATILAŞMA Metal ve alaşımlar,

Detaylı

AISI 1010 ÇELİĞİNE KAYNAK SONRASI UYGULANAN ÇİFT FAZ OLUŞTURUCU ISIL İŞLEMLERİN MİKROYAPI VE TOKLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

AISI 1010 ÇELİĞİNE KAYNAK SONRASI UYGULANAN ÇİFT FAZ OLUŞTURUCU ISIL İŞLEMLERİN MİKROYAPI VE TOKLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 387-394 TEKNOLOJİ ÖZET AISI 1010 ÇELİĞİNE KAYNAK SONRASI UYGULANAN ÇİFT FAZ OLUŞTURUCU ISIL İŞLEMLERİN MİKROYAPI VE TOKLUK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Ahmet GÜRAL Bülent BOSTAN

Detaylı

Yakup KAYA, Nizamettin KAHRAMAN Karabük üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Balıklarkayası mevkii, 78050, Karabük

Yakup KAYA, Nizamettin KAHRAMAN Karabük üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Balıklarkayası mevkii, 78050, Karabük Politeknik Dergisi Cilt:14 Sayı: 4 s. 263-2, 11 Journal of Polytechnic Vol: 14 No: 4 pp.263-2, 11 Titanyum Sacların Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilmesinde Kaynak Parametrelerinin Çekirdek Oluşumuna

Detaylı

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ,

METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, METAL KAYNAĞI METALİK MALZEMELERİ, ISI, BASINÇ veya HERİKİSİ BİRDEN KULLANILARAK, AYNI yada FAKLI BİR MALZEMEDEN ANCAK KAYNATILACAK MALZEME İLE YAKIN ERGİME SICAKLIĞINDA İLAVE BİR METAL KULLANARAK veya

Detaylı