DÖNEMLERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEMLERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DÖNEMLERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş Dili: Türkçe (T:2 U:0 K:2 AKTS:3) Bu dersin kapsamında çocuk gelişiminde temel kavramlar, doğum öncesi, bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişim, geç çocukluk ve ergenlik döneminde gelişim, çocuk gelişimi alanında çocuk gelişimcinin rolü, mesleki alanda ekip çalışmasının önemi konularına yer CGE103 Psikolojiye Giriş Dili: Türkçe (T:2 U:0 K:2 AKTS: 3) Bu ders kapsamında psikolojinin temel kavramları, bilimsel temelleri, psikolojide kullanılan yöntem ve teknikleri, ilkeleri, kişilik ve davranış bozuklukları konularına yer CGE105 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Dili: Türkçe (T:3 U: 0K: 3) AKTS:5 Bu ders kapsamında hücre biyolojisi, hücre ve dokularının yapısal ve işlevsel özellikleri, canlılarda kalıtım, moleküler biyoloji, moleküler genetik ve çocukluk çağı kalıtsal hastalıkları konularına yer CG107 Anatomi Dili: Türkçe (T:3 U:0 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel yapısıyla ilgili özelliklere yer CGE109 Temel Matematik Dili: Türkçe (T: 2 U: 0 K: 2) AKTS: 4 Bu ders kapsamında önermeler, kümeler, bağıntılar, fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev ve türevin uygulamaları konularına yer CGE111 Bilgisayara Giriş Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında bilgisayarın temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, işletim sistemi ve özellikleri, internet ve internetten yararlanma yolları, kelime işlemci programı ve kullanımı, sunum programı hazırlama, veri tabanı programı ve kullanımı konularına ve uygulamalarına yer

2 ING101 Temel Yabancı Dil (İng) Dili: Türkçe (T: 2 U: 0 K: 2) AKTS: 2 Bu ders kapsamında temel düzeyde İngilizce dil bilgisi ile birlikte okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin öğretimine yer TUR101 Türk Dili I Dili: Türkçe (T: 2 U: 0 K: 2) AKTS: 2 Bu ders kapsamında doğru ve anlaşılır cümle kurabilme, bilimsel yazılarda Türk dilinin özelliklerini kullanabilme, anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını belirleyebilme konularına yer ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dili: Türkçe (T: 2 U: 0 K: 2) AKTS: 2 Bu ders kapsamında inkılap kavramı, Osmanlı Devleti nin yıkılışı ve Türk İnkılabı, yıkılış süreci anlaşmaları, Atatürk, Atatürk ün Samsun a çıkışı, kongreler, Kuvay-i Milliye ve Misak-ı Milli, TBMM nin açılması, Milli Mücadele kongrelerine yer II. YARIYIL (BAHAR) CGE102 Gelişim Psikolojisi I Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında yaşam boyu gelişim olgusu, gelişime ilişkin temel kavramlar ve kuramlar, doğum öncesi ve sonrası gelişim ve doğum süreci, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik döneminde gelişim, gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri konularına yer CGE104 Öğrenme Psikolojisi Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında öğrenme ile ilgili temel bilgiler, öğrenmeye ilişkin çeşitli yaklaşımlar konularına yer CGE106 Fizyoloji Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında vücut, hücre, doku, organ ve sistemlerinin fizyolojisi konularına yer

3 CGE108 Etkili İletişim Bu dersin kapsamında iletişimin tanımı ve kişiler arası iletişim, iletişimde kendini tanımanın önemi, iletişim engelleri, aile içi iletişim, çocuklarla etkili iletişim, empati konularına yer CGE110 Sosyolojiye Giriş Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında sosyolojinin temel kavram ve kuramları, sosyolojinin öncüleri, kurucularının görüşleri ve yöntemleri, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişimler, toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketlilik, risk toplumu, tüketim toplumu, ağ toplumu, gözetim toplumu ve toplumsal kontrol mekanizması konularına yer CGE112 Felsefeye Giriş Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında felsefi düşünce etkinliğinin doğası, felsefenin temel kavramları, ve felsefe sorunları varlık, insan, bilgi ve değer temelinde ele alınarak felsefe ilişkin temel konulara yer ING102 Temel Yabancı Dil (İng) II Dili: Türkçe (T: 2 U: 0 K: 2) AKTS: 2 Bu ders kapsamında temel düzeyde İngilizce dil bilgisi ile birlikte okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerilerinin öğretimine yer TUR102 Türk Dili II Dili: Türkçe (T: 2 U: 0 K: 2) 2 Bu ders kapsamında söz dizimi, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri ve cümle dışı öğeler, cümle çeşitleri, çeşitli metinler üzerinde cümle tahlilleri, kurallara aykırı yazılmış metinlerin incelenmesi, cümle düzeyinde anlatım bozuklukları, sözlü ve yazılı anlatım türleri konularına yer ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dili: Türkçe (T: 2 U: 0 K: 2) AKTS: 2 İnkılaplar ve tarihi kökeni, cumhuriyet rejiminin oturtulma çalışmaları, Atatürk ün iç ve dış politikası, Türkiye de tek partili yönetim devri, çok partili siyasi hayata geçiş denemesi ve sonuçları, Türkiye nin jeopolitik durumu, Atatürkçülüğün tanımı ve önemi, Atatürk ve fikir hayatı, Atatürk ve ekonomi, laiklik ve din konularına yer

4 III. YARIYIL (GÜZ) CGE201 Anne ve Çocuk Sağlığı Dili: Türkçe: (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında sağlık ve sağlığın önemi, toplumumuzda anne ve çocuk sağlığına verilen önem, genital sistem ve döllenme, gebelik, gebelikte görülen hastalıklar, gebeliği etkileyen hastalıklar, gebelikte tehlikeli durumlar, doğum, doğumun evreleri ve doğumla ilgili anormal durumlar, yenidoğan bebek, yenidoğan bebeğe uygulanan testler, çocukluk dönemi hastalıkları, lohusalık dönemi, emziklilik dönemi, emzirmenin önemi konularına yer CGE203 Gelişim Psikolojisi II Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS:4 Bu ders kapsamında yaşam boyu gelişim olgusu, gelişimle ilgili temel kavramlar ve kuramlar, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik döneminde gelişim, ölüm, ölmek ve yas konularına yer CGE205 Nörolojik Gelişim Bu ders kapsamında sinir sitemi ve gelişimi, beyin gelişimi ve hasarları, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar ve tedavi yaklaşımları, nörolojik kökenli ruh sağlığı sorunları, psikometrik testler ve kullanım alanları konularına yer CGE207 Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku Bu ders kapsamında çocuk haklarının temel ilkeleri, hukuk alanındaki temel kavramları tanıma, Dünyada ve Türkiye de çocuk hukuku, çocuk ihmali ve istismarı mağduru çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici önlemler, çocukların yüksek yararı doğrultusunda çocuk haklarını kullanma konularına yer CGE209 Özel Eğitime Giriş Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında özel eğitim alanındaki temel kavramların tanımlanması, özel eğitim temel ilkelerinin açıklanması, farklı özel eğitim gereksinimli çocuk gruplarının özellikleri, özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerinin giderilmesi için yapılacak destek programları konularına yer CGE211 Yaratıcı Drama Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında eğitimde yaratıcı drama tanımı, özellikleri, örnek uygulamaları, model görünümü ve örnek uygulamalar, eğitimde yaratıcı drama programının planlanması, uygulanması ve

5 değerlendirilmesi, eğitimde yaratıcı drama ilkeleri, oyunlar, doğaçlamalar ve örnek uygulamalar, parmak oyunları, pandomim, bağımlı-bağımsız dramatizasyon ve örnek uygulamaları, zihinsel engelli çocukla yaratıcı drama konularına yer CGE213 Aile ve Yaşam Döngüsü Bu ders kapsamında aile ilgili temel kavramlar, ailenin fonksiyonları, ailede roller ve ilişkiler, farklı nitelikteki aileler ve özellikleri, aileye yönelik hizmetler konularına yer SEÇMELİ DERSLER CGE215 Çocuk Emeği ve Çocuk İşçiliği Bu ders kapsamında çocukla ilgili yasal düzenlemeler, çocuk hakları sözleşmesinin içeriği, temel esasları ve ilkeleri, aile ve çocuk refahı, çocuk istismarı ve ihmali, çocuk işçiliği, yoksulluğun getirdiği çocuk ve genç gücü, sokakta ve iş yerlerinde çocuk emeği gibi konulara yer CGE217 Görme Engeli Görme engelinin tanımı, nedenleri, türleri, görme engelli bireylerin özellikleri, görme engelli çocuklarda gelişimsel problemler, bağımsız hareket becerileri, az gören ve görme engelli öğrencilerin tanılanması, okul ortamına yerleştirilmesi, ortam düzenlenmesi ve eğitimleri konularına yer CGE219 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık Bu dersin kapsamında yaratıcılığın insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitim kurumunun ve ailenin rolü, yaratıcı düşünme ile ilgili farklı kuramlar, çocuklar için yaratıcı çevre koşullarının nasıl sağlanması gerektiği ve çocukların gelişimsel beceri düzeylerine uygun yaratıcı uygulamaların seçilmesi, çocukların resim çizme gelişim aşamaları, sanatı çocuğun yaratıcılığını desteklemede kullanım konularına yer CGE 221 Çocukla İletişim Bu ders kapsamında iletişim, iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin türleri, çocukla etkili iletişim için gerekli bilgi ve beceriler, iletişim engelleri, sağlıklı iletişim konularına yer CGE 223 Sosyal Gelişim

6 Bu dersin kapsamında sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar, duygusal gelişim, kişilik gelişimiyle ilgili kavramlar, kişilik gelişimini etkileyen faktörler, sosyal duygusal gelişim süreci, sosyal gelişimle ilgili yaklaşımlar, sosyal duygusal gelişimini etkileyen faktörler, sosyal becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, cinsel gelişim ve eğitim, anne-baba ve eğitimcilere sosyal duygusal, cinsel ve kişilik gelişimiyle ilgili öneriler konularına yer IV. YARIYIL (BAHAR) CGE202 Anne ve Çocuk Beslenmesi Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında çocuk beslenmesinin önemi, gebelikte ve emziklilikte emzirme, 0-1 yaş grubu çocukların özellikleri, gereksinimleri, anne sütünün önemi, çocuk mamaları ve özellikleri, tamamlayıcı beslenme, 0-3 yaş çocuğunun beslenmesi, 3-5 yaş çocuğunun beslenmesi, menü planlama, iştahsızlık, yemek seçme, okul çağı çocuğunun beslenmesi, adolesan çağında beslenme konularına yer CGE204 Gelişimsel Psikopatoloji Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında çocukluk ve ergenlik döneminde görülen ruh sağlığı ve uyum problemlerinin davranışsal belirtileri, türleri ve uygun yönlendirme teknikleri konularına yer CGE206 Aile Eğitimi ve Rehberlik Bu ders kapsamında aile eğitimi ve rehberliğinin içeriği, temel kavramlar, kuramlar, aile problemleri, değerlendirme yöntemleri, engelli çocuğa sahip ailelerin özellikleri, geçirdikleri uyum aşamaları, çocuğun eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar konularına yer CGE208 Çocuk İhmali/İstismarı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Bu ders kapsamında çocuğun ihmali, istismarı, şiddetin tanımı, ihmmal ve istismara uğrayan çocukların özellikleri, ihmal ya da istismara uğradığı düşünülen çocukların tespiti, izlenecek yolların planlanması, sürecin takip edilmesi, korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sokak çocukları, işçi çocukların tanımı, bu çocukların gelişimsel özellikleri, ailelere evlatlık verilmeleri ve bu durumda ailelerin karşılaşabilecekleri problemlere ilişkin konulara yer CGE210 Zihinsel Engel, Otizm ve Öğrenme Güçlükleri Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 4

7 Bu ders kapsamında zihinsel engel, otizm ve öğrenme güçlükleri ile ilgili temel kavramlar, sınıflandırma, bu çocukların özellikleri ve eğitimleri konusuna yer CGE212 Topluma Hizmet Uygulamaları Dili: Türkçe (T: 1 U: 2 K: 2) AKTS: 4 Bu ders kapsamında topluma hizmet çalışmalarının önemi, örnekleri, toplumsal sorunların belirlenmesinde kullanılan teknikler, topluma hizmete yönelik program geliştirme ve uygulama çalışmalarına yer CGE214 Ergenlik Bu ders kapsamında ergenlik döneminin tanımı, çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde ortaya çıkan bedensel ve psikolojik değişimler, ergenlik döneminde karşılaşılabilecek sorunlar konularına yer SEÇMELİ DERSLER CGE216 Toplum ve Sağlık Bu ders kapsamında halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı ve iş sağlığı konularına yer CGE218 Çocuk Edebiyatı Bu ders kapsamında çocuk edebiyatı ile ilgili temel kavramlar, çocuk kitabının tanımı, türleri (resimli kitap, masal, hikaye, roman, çizgi roman, fen kitabı, biyografi, müracaat eserleri, tiyatro eserleri) çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre ilgi duydukları konular, çocuk edebiyatının çocuğun gelişimine katkısı, öykü anlatma ve okuma teknikleri, çocuk kitaplarının içerikleri, resimleme ve fiziksel özellikleri hakkındaki konulara yer CGE220 Çocuk ve Aile içi İlişkiler Bu dersin kapsamında ailenin tanımı, işlevi, tarihsel değişim süreci, aile kuramları ve aile içi etkileşim konularına yer CGE222 Dil Gelişimi

8 Bu dersin kapsamında dil gelişimine ilişkin temel kavramlar, dil gelişimine ilişkin farklı kuramlar, yaşa uygun dil becerileri, zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişki, dilin bileşenleri ve dil gelişiminin değerlendirmesi konularına yer CGE224 Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik Bu dersin kapsamında erken çocukluk eğitiminde fen ve matematiğe ilişkin konu ve kavramlar, fen ve matematiğe yönelik etkinlik ve materyal hazırlama konularına yer V. YARIYIL (GÜZ) CGE301 Erken Müdahale I Dili: Türkçe (2: 0 U: 0 K: 2) AKTS: 4 Bu ders kapsamında erken müdahalenin tanımı, erken müdahale hizmetleri, amaçları, basamakları, bireyselleştirilmiş aile hizmet planı ve erken müdahale hizmet seçeneklerine ilişkin konulara yer CGE303 Çocuklarda Oyun Gelişimi Bu ders kapsamında oyunun tanımı, türleri, sınıflandırılması, ülkemizin farklı yörelerinde oynanan yöresel çocuk oyunları ve oyuncaklar, oyun materyallerinin işlevi ve güvenliği konularına yer CGE305 Psikomotor Gelişim Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında psikomotor gelişimin tanımı ve önemi, psikomotor yetenekler, yaş gruplarına göre psikomotor gelişim aşamaları, psikomotor gelişimde bireysel farklılıklar, psikomotor gelişime uygun etkinlikler konularına ve uygulamalarına yer CGE307 Okul Öncesi Eğitime Giriş Bu ders kapsamında okul öncesi eğitimle ilgili temel bilgiler ve uygulamalar ile yıllık ve günlük planın hazırlanması, etkinliklerin planlanması, eğitim ortamlarının düzenlenmesi, programın uygulanması ve değerlendirilmesi konularına yer CGE309 Eğitimde Program Geliştirme Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 5

9 Bu ders kapsamında konuya ilişkin temel kavramlar, eğitimde program geliştirme süreçleri, modelleri, tasarım yaklaşımları, değerlendirme yaklaşımları ve eğitim-öğretimde planlama konularına yer CGE311 Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuklar Bu ders kapsamında hastanede yatarak tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına baş vuran çocukların gelişimsel ve ruhsal durumları, hastaneye hazırlayıcı eğitim, çocuk-aile-hastane personeli etkileşimi, çocuk ve aileleri teşhis ve ameliyata hazırlama, hastanede oyun, hastane okulları, ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve hastane personeli ve hastanede yatan çocukların hakları konularına yer CGE313 İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Dili: Türkçe (T: 2 U: 0 K: 2) AKTS: 4 Bu ders kapsamında iletişim, iletişim türleri, iletişim-dil-konuşma bağıntısı, dilin özellikleri ve bileşenleri, dil edinim kuramları, işlevsel dilin kullanım aşamaları, 0-6 yaş grubu çocuklarda dil gelişimi, çocuğun dil gelişimini etkileyen faktörlere ilişkin konulara yer SEÇMELİ DERSLER CGE 315 İşitme Engeli Bu ders kapsamında işitme engeli ile ilgili temel kavramlar, işitme engelinin sınıflandırılması, işitme engelli çocukların ve ailelerinin özellikleri ve işitme engelli çocukların eğitimleri konularına yer CGE 317 Bilişsel Gelişim Bu ders kapsamında bilişsel gelişimini tanımı, süreçler (algı, dikkat, kavram oluşturma, bellek ve hatırlama, akıl yürütme, problem çözme, zeka), bilişsel süreçlerde gelişimsel değişiklikler, bilgi işleme teorileri, bilişsel gelişim kuramları, zeka teorileri ve bilişsel gelişim, 0-18 yaş döneminde bilişsel gelişim ve özellikleri, bilişsel becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve bilişsel gelişimle ilgili uygulamalar konularına yer CGE 319 Akran İlişkileri ve Zorbalık Bu dersin kapsamında akran zorbalığının tanımı, diğer saldırgan davranışlardan ayırt edici özellikleri, türleri, yaygınlığı, akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesi, kullanılan ölçme yöntemleri, zorbalık statüleri ve zorbalığa dahil olan çocukların ve ergenlerin özellikleri, zorbalığa dahil olmanın çocuklar

10 ve ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri, yeni bir akran zorbalığı olarak sanal zorbalık, bireysel, sınıf ve okul düzeyinde önleme ve müdahale yöntemleri konularına yer CGE 321 Görüşme İlke ve Teknikleri Bu ders kapsamında görüşme ilke ve teknikleri ile ilgili temel bilgiler, bilgi toplama aracı olarak görüşme tekniğini uygulama konularına yer CGE 323 Çocuk Ruh Sağlığı Bu ders kapsamında çocuk ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar, çocuk ruh sağlığını etkileyen etmenler, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen uyum ve davranış sorunları, çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluklar konularına yer VI. YARIYIL (BAHAR) CGE302 Erken Müdahale II Bu ders kapsamında gelişimsel uygunluk programları, erken müdahalenin felsefesi, gelişimsel teoriler, aktivite temelli yaklaşım, erken müdahalede doğal çevre, erken müdahalede geçiş, erken müdahalede ekip çalışması konularına yer CGE304 Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında çocukları tanıma, değerlendirme yöntem ve teknikleri hakkında temel bilgiler, çocukların gelişim özelliklerine uygun standart ve standart olmayan tekniklerle gelişimsel değerlendirme konularına yer CGE306 Sağlık Kuruluşlarında Alan Uygulamaları Dili: Türkçe (T: 1 U: 6 K: 4) AKTS: 5 Bu ders kapsamında hastanede yatan çocukların hastalık ve gelişimsel özellikleri, çocukların hastane ortamına hazırlanması ve hastanede yatan çocuklara yönelik eğitim programlarını hazırlama ve uygulama konularına yer CGE308 Davranış Problemleri ve Yönetimi

11 Bu ders kapsamında davranış ve davranış problemlerine ilişkin temel kavramlar, çocukluk döneminde görülen davranış problemlerinin klinik özellikleri, formal ve informal davranış değerlendirme yöntemleri ve etkili müdahale stratejilerine ilişkin konulara yer CGE310 Kaynaştırma Bu ders kapsamında kaynaştırmanın tanımı, kaynaştırma programlarının ilke ve amaçları, normal ve engelli çocuk, kaynaştırmanın aile ve öğretmene yararları, kaynaştırma uygulamalarına hazırlık çalışmaları, kaynaştırma programlarına katılım tipleri, kaynaştırma sınıfında eğitimsel düzenleme, normal ve engelli çocuklar arasındaki etkileşim, kaynaştırma programlarının çocukların gelişimleri üzerine etkileri ve kaynaştırma programlarında öğretmenin sorumluluklarına ilişkin konulara yer CGE312 Üstün Yetenekli Çocuklar Bu ders kapsamında üstün yeteneğin tanımı, üstün yetenekleri çocukların özellikleri, tipleri, üstün yetenekleri çocukların belirlenmesi, gereksinimleri, eğitim modelleri, uygun anne-baba yaklaşımları ve bu çocuklar için program geliştirme ve uygulama prensiplerine ilişkin konulara yer CGE314 Okul Öncesinde Eğitim Modelleri Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında okul öncesinde uygulanan Montessori, Reggio Emilia, Wandorf gibi modellere yer SEÇMELİ DERSLER CGE 316 Çocuk ve Müzik Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi, işitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi, müziğin gelişim alanları ile ilişkisi, çocukluk döneminde müzik gelişimi, çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri, ses dinleme ve ayırt etme, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, ritim, müzikli öyküler, gelişimci, eğitimci ve ailenin rolü, çocuklar (bebekler, okulöncesi dönem, ilköğretim dönemi, engelli ve hastanede yatan çocuklar) için gelişimi desteklemek üzere müzik programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesi konularına yer CGE 318 Duyu Eğitimi Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 4

12 Bu ders kapsamında duyu ve algı tanımları, farklılıkları, yedi duyu, görme duyusu, işitme duyusu, dokunma duyusu, tat alma duyusu, koklama duyusu, propriosepsiyon, denge duyusu, gelişim süreçleri, özellikleri, duyu gelişimini destekleme konularına yer CGE 320 Oyun ve Oyun Materyalleri Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında oyunun temel kavramları, kuramları, çeşitleri, oyunun planlanması ve uygulanması, oyun materyallerinin özellikleri ve oyun materyali geliştirme konularına yer CGE 322 Ev Temelli Gelişim Değerlendirmesi ve Destek Programları Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 4 Bu dersin kapsamında gelişimi risk altında olan bebek ve çocukları tanıma, ev temelli aile danışmanlık hizmetini yürütme, çocuk ve ailelerinin, ev ortamlarında gözlemlerinin yapılması, gelişim değerlendirme araçlarını tanıma ve uygulama, gelişimi risk altında olan ya da tanılı bebek ve çocukların ev ortamlarında gelişim değerlendirmesi yaparak destek programını yürütme, gelişim izlem ve destek ile ilgili kayıt formlarını oluşturma, gelişim değerlendirme ve izlem ve destek ile ilgili kayıt formlarını oluşturma, gelişim değerlendirme ve izlem çalışmalarını raporlaştırma konularına yer VII. YARIYIL (GÜZ) CGE401 Bebeklikte ve Erken Çocuklukta Gelişimsel Destek Programları Bu ders kapsamında prenatal gelişim dönemleri, fetal gelişimini etkileyen faktörler, bebeklik döneminde ve erken çocukluk döneminde motor, bilişsel, özbakım, sosyal, duygusal ve dil gelişim özellikleri ve bunların değerlendirilmesi, kurum ve ev ortamında uygulanabilecek gelişimi destekleyecek uygulamalar, bebeklik döneminde karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları konularına yer CGE403 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında bilimsel araştırmalarla ilgili temel kavramlar, bilmsel araştırmaların sınıflandırılması, araştırma sürecinin aşamaları, araştırma yönteminin belirlenmesi, verilerin toplanması ve analizi, araştırma raporunun yazılması konularına yer CGE405 Okul Öncesinde Gelişimsel Destek Programları

13 Bu ders kapsamında okul öncesi programında yer alan amaçların, kazanımların ve öğrenme süreçlerinin oluşturulması, yıllık ve günlük plan oluşturma, etkinlik hazırlama konularına yer CGE407 Özel Eğitim Uygulamaları I Dili: Türkçe (T: 1 U: 4 K: 3) AKTS: 4 Bu ders teorik derslerde alınan bilgileri sahada uygulama, özel eğitim ortamlarını ve özel gereksinimli çocukları gözlemleme, özel gereksinimli çocukların gelişimsel değerlendirmelerini yapma, özel gereksinimli çocukların gelişimsel değerlendirme sonuçlarını yorumlayarak gereksinimleri belirleme, özel gereksinimli çocuklara destek/eğitim programı hazırlama, destek/ eğitim programını uygulama, destek/ eğitim programını değerlendirme, destek/ eğitim programını değişen ihtiyaçlara bağlı olarak yeniden düzenleme, uygulama ve deneyimleri raporlaştırma ile ilgili uygulama konularına yer CGE409 Gelişimsel Değerlendirme, Tanılama ve İzleme I Dili: Türkçe (T: 1 U: 4 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında değerlendirmenin tanımı, özellikleri, uygulanması, değerlendirme envanterlerinin tanımı ve uygulaması, sosyometrilerin tanımı ve uygulaması, informal testlerin tanımı, çeşitleri, beceri ve yerleştirme testler, standardize testlerin tanımı, uygulama çeşitleri, tarama testleri, gelişimsel testler, zeka testleri ve hazırlık testleri, standardize test örnekleri, eğitim programı temelli değerlendirme ve iş beceri analizi, değerlendirme araçlarının kullanılması hakkında fikirler, değerlendirme metotlarını seçme ve kullanma, alternatif değerlendirme yöntemlerine yer CGE411 Biyoistatistik Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında biyoistatistikle ilgili temel kavramlar, örnekleme yöntemleri, verilerin değerlendirilmesi, frekans dağılımları, istatistiksel analiz yöntemleri ve verilerin yorumlanması konularına yer CGE413 Kurumsal Yönetim Dili: Türkçe (T: 3 U: 0 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında yönetim ilke ve kuramları, kurumlarla ilgili yönetmelikler, kurumlarda bulunan personelin özellikleri ve sorumlulukları, kurumlarda bütçe ve kaynak kullanımı ile ilgili konulara yer SEÇMELİ DERSLER CGE415 Girişimcilik I

14 Bu ders kapsamında girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, girişimcilik süreci, girişimci özellikleri, girişimcilik kültürü, fırsatların belirlenme süreci ve işletme modeli, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ve girişimcilik ahlakı konularına yer CGE 417 Fiziksel Engel Bu ders kapsamında fiziksel engelin tanımı, sınıflandırması, nedenleri, çeşitleri, fiziksel engelli bireylerin özellikleri, okul ortamında ve diğer ortamlarda yapılması gereken çevresel düzenlemeler konularına yer CGE 419 Çocuk Yaşam Alanları ve Çevre Düzenlemesi Bu dersin kapsamında yaşam alanı, doğal çevre, iç ve dış mekan kavramları, kültürün yaşam alanlarına yansıması, doğal çevrenin çocuk gelişimine önemi, iç ve dış mekanda çocuk sağlığını ve gelişimine etkisi, tüm yaşlardaki farklı özelliklerdeki çocukların çevre ile ilgili gereksinimleri ve bu çocuklara uygun çevre düzenlemeleri konularına yer CGE 421 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Bu dersin kapsamında öğretim programları, bireyselleştirilmiş eğitim programının tanımı, özel eğitim alanında program geliştirme ve uyarlama, bireyselleştirilmiş eğitim programının öğeleri ve geliştirilmesi, çocukların değerlendirilmesi, performans düzeylerinin belirlenmesi, kısa ve uzun dönemli amaçların belirlenmesi, planlanması, yazılması, aile hizmet planları konularına yer CGE 423 Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Danışmanlık Bu ders kapsamında engelli çocuğa sahip ailelerin sorunları, aile tepkilerini açıklayan modeller hakkında temel bilgiler, ailelerin sorunlarını çözmek için gerekli yöntem ve tekniklere ilişkin konulara yer VIII. YARIYIL (BAHAR) CGE402 Yaz Stajı Dili: Türkçe (T: 0 16: 0 K: 8) AKTS: 8 Bu ders kapsamında normal gelişim gösteren çocuklar ile gelişimsel açıdan sorunları olan çocuklara (engelli, suçlu, korunmaya muhtaç, sokakta yaşayan vb.) ilişkin verilen teorik bilgileri sahada uygulama konularına yer CGE404 Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları

15 Dili: Türkçe (T: 1 U: 6 K: 4) AKTS: 6 Bu ders kapsamında 0-6 yaş bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik gelişimsel destek programlarının özelliklerini tanıma, destek programı geliştirme, kurumda uygulama, evde gelişimi destekleyici program önerisi vermeye yönelik uygulamalar yer almaktadır. Bu uygulamalar kapsamında öğrencilerden ayrıca yaş grubuna uygun olarak drama, sanat, müzik, jimnastik, bilim ve matematik, dil etkinlikleri vb. etkinlik türlerini kullanarak çocukların gelişimini destekleyici programlar hazırlamaları ve uygulamaları, oyun ve oyun materyali geliştirmeleri ile ilgili uygulamalara yer CGE406 Gelişimsel Değerlendirme, Tanılama ve İzleme I Dili: Türkçe (T: 1 U: 4 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında değerlendirmenin tanımı, özellikleri, uygulanması, değerlendirme envanterlerinin tanımı ve uygulaması, sosyometrilerin tanımı ve uygulaması, informal testlerin tanımı, çeşitleri, beceri ve yerleştirme testler, standardize testlerin tanımı, uygulama çeşitleri, tarama testleri, gelişimsel testler, zeka testleri ve hazırlık testleri, standardize test örnekleri, eğitim programı temelli değerlendirme ve iş beceri analizi, değerlendirme araçlarının kullanılması hakkında fikirler, değerlendirme metotlarını seçme ve kullanma, alternatif değerlendirme yöntemlerine yer CGE408 Özel Eğitim Uygulamaları II Dili: Türkçe (T: 1 U: 4 K: 3) AKTS: 5 Bu ders kapsamında teorik derslerde alınan bilgileri sahada uygulama, özel eğitim ortamlarını ve özel gereksinimli çocukları gözlemleme, özel gereksinimli çocukların gelişimsel değerlendirmelerini yapma, özel gereksinimli çocukların gelişimsel değerlendirme sonuçlarını yorumlayarak gereksinimleri belirleme, özel gereksinimli çocuklara destek/eğitim programı hazırlama, destek/ eğitim programını uygulama, destek/ eğitim programını değerlendirme, destek/ eğitim programını değişen ihtiyaçlara bağlı olarak yeniden düzenleme, uygulama ve deneyimleri raporlaştırma ile ilgili uygulama konularına yer CGE410 Mezuniyet Tezi Dili: Türkçe (T: 2 U: 2 K: 3) AKTS: 4 Bu ders kapsamında araştırmada kullanılan temel kavram ve ilkeleri kazanma, tez hazırlamada pilot çalışma yapma, yapılan pilot çalışmayı değerlendirme, değerlendirme doğrultusunda ölçme araçlarını yeniden düzenleme, veri toplama tekniklerini kullanma ve verilerin analizini yaparak rapor yazma konularına yer SEÇMELİ DERSLER CGE412 Girişimcilik II

16 Bu dersin kapsamında Girişimcilik-I dersi devamı olarak girişimcilik teorisi, küçük ve orta boy işletmelere yönelik işletme fonksiyonlarının değerlendirilmesi, girişimcilik süreci, girişimci özellikleri, fırsatların belirlenme süreci ve işletme modeli konularına yer CGE414 Farklı Kültürlerde Çocuk Farklı kültürlerde çocuk olgusu, değişen dünyada çocuk, farklı toplumlarda çocuk anlayışı, çocuğa bakış, çocuk ve çocukluğun algılanışındaki gelişmeler, çocuk oyunları, dil kullanımları ve oyun konularına yer verilecektir. CGE416 Çocukluk Döneminde Bağımlılık Bu dersin kapsamında alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler, türleri, çocuk ve ergenlerdeki nedenleri ve sonuçları, alınması gereken önlemler, müdahale ve tedavi hizmetleri konularına yer CGE418 Erken Okur Yazarlık Bu dersin kapsamında okuryazarlık ve çocuk edebiyatının temel kavramları, okuma ve yazmayı yordayıcı beceriler, yaşa uygun kitap seçme ölçütleri, etkileşimli kitap okumanın önemi, doğumdan yedi yaşa kadarki süreçte çocuklarda okuryazarlık gelişimi konularına yer CGE420 Beyin Gelişimi Bu dersin kapsamında psikolojinin fizyolojik temelleri, beyin ve davranış arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçlayan interdisipliner bir dal olarak fizyolojik psikoloji, nöral iletişim, nöroanatomi, ve hafıza, duygulanım gibi işlevsel fenomenler, nöral yapı ve fonksiyonlarda meydana gelen değişimlerin bilişsel fonksiyonlara etkisi konularına yer

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 29.01.2016 1. Yarıyıl ÇGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 0 2 4 ÇGL103 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 2 MEB 101 01/02 Tıbbi

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı. Müfredat

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı. Müfredat Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Çocuk i Programı Müfredat Kodu Adı Tipi * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik,

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

1/8 16/02/ :50:12

1/8 16/02/ :50:12 Y.Y Ders Kodu Ders Adı Not T U Kredi AKTS İntibak Açıklama 1. Yarıyıl TC ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I CGB101 Gelişim Psikolojisi I Girer 3 0 6.0 6.0 Hayır CGB103 Anatomi Girer 2 0 3.0 3.0

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

tarih ve 048 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-2

tarih ve 048 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-2 3.03.06 tarih ve 048 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki- Tablo ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

Seçmeli dersler Seçmeli 14.00

Seçmeli dersler Seçmeli 14.00 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Yarıyıl Dersleri BIL1051 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2.00 0 4.00 EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 4.00 OKU1003 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) I. YARIYIL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) I. YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) TDL 101

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Aİ 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2): İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 Türk Dili I (2+0) 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 170 Kredi ve 240 AKTS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu BES 101 Beslenme

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) Kodu adı Teorik Uygulama Kredi AKTS ODY101 Anatomi 2 2 3 4 ODY103 Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDL 101 Türk Dili I

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ SÖMESTRESİ ÇGE 101 Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş (2.0.2) AKTS 4 Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu) (2-0-2-2) Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181 ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL AİT 181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Bu derste temel kavramlar, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk İnkılâplarının

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ( )

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ( ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU (2016-2017) 1. YIL I. YARIYIL (GÜZ) No Şube Zorunlu Dersler T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL OÖÖ101 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (2-0-2) İnsan vücudu ve işleyişi

Detaylı

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) u u ve Adı T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 0 1 0 1 BES 109 361109 001 Beslenme İlkeleri I 2 3 3 6 3. KİM 133 333133 001-002 Temel Kimya I 3 0 3 3 4. KİM 137

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu TUR 101 Türk

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜR.ÇAĞ.YAK. Ders No : 0310340121 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

TUD101 TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu Seçmeli dersler Seçmeli -8.00

TUD101 TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu Seçmeli dersler Seçmeli -8.00 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Yarıyıl Dersleri EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 4.00 OKU1003 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0.00 0 6.00 OKU1007 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi DERSİN ADI DÖNEMİ ) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAK ORTAK Okul Eğitimi (Proje, Ödev, İş Yeri Eğitimi) X 3 56 64 120 Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ. 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ. 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 1 0 1 1 2. BES 109 361109 001 Beslenme İlkeleri-I 2 3 3

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 100 Türk Dili AKTS 4 (4+0) 4 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Ders No : 0310340039 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4.5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI D.KOD DERS ADI T U D.Saat Z/M/S AKTS Kredi TDL 101 TÜRK DİLİ I 4 0 4 Z 4 4 YDİ 103

Detaylı

Ek 1a. Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Planı 1.SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL)

Ek 1a. Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Planı 1.SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Ek 1a Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Planı 1.SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) 1.Yıl Adı TE PR KR AKTS PSY 101 Psikolojiye Giriş I 4 0 4 6 PSY 103 Psikoloji Tarihi 4 0 4 5 I.YARIYIL PSY

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Yabancı Dil I:Konuşma (yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme),

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

Ders No Ders Kodu Dersin Adı T U AKTS. SGS Seçmeli Ders No Ders Kodu Dersin Adı T U AKTS

Ders No Ders Kodu Dersin Adı T U AKTS. SGS Seçmeli Ders No Ders Kodu Dersin Adı T U AKTS 1. Yarıyıl 34209 RPD101 Psikolojiye Giriş 3 0 4 34208 RPD109 Fizyolojik Psikoloji 3 0 4 34210 RPD103 Sosyolojiye Giriş 2 0 3 34212 RPD105 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 34213 RPD107 Felsefe Giriş 3 0 3 11371

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL ALAN DERSLERİ ECE 641 Çocuk Eğitimi ve Yaratıcılık (3 0 3 / 10) Çocuk eğitiminde yaratıcılığın önemli bir yeri vardır. Derste bilişsel, dil

Detaylı

İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yeterlilikler, Mesleki donanım.

İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yeterlilikler, Mesleki donanım. 1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL CGP101 Gelişim ve Öğrenme-1

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Genel Psikoloji Dersi veren öğretim görevlisi: Gözde AKKAYA Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel

Detaylı

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER

EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER İÇİNDEKİLER 1. Bölüm ÖZEL EĞİTİMDE KAVRAMLAR, İLKELER, HİZMETLER VE SAYISAL BİLGİLER Giriş... 3 Türkiye de Özel Eğitim Gerektiren Bireylerle İlgili Sayısal Bilgiler...10 Özel Eğitimde İlkeler...11 Türkiye

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik 09:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 16.01.2014 tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 2 SERVİS DERSLERİ TABLOSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü * EBB147 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 19 EBB148 Eğitim Psikolojisi 3

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 3. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Mesleki Gelişim Programı Bu faaliyeti başarı ile

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Ders No : 0310340065 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Hareket Gelişimi ve Eğitimi TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

PROGRAM nıf sı DERSLER

PROGRAM nıf sı DERSLER sınıf PROGRAM DERSLER DERSLİK SALI ÇARŞAMBPERŞEMBCUMA PAZARTESİ SALI Sos.Bil.Öğrt.N.Ö. 1 Genel Fiziki Coğrafya D1-D2 09:00 Sos.Bil.Öğrt.N.Ö. 1 Eski Çağ Tarihi veuygarlığı D1-D2 15:00 Sos.Bil.Öğrt.N.Ö.

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş (2+0) 2 AKTS: 4 Bu dersin içeriği bir bilim alanı olarak

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi SBF 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SBF 1103 Fizyoloji 2 2 - - 2 3 SBF 1105 Biyokimya

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.Y.YIL II.Y.YIL SNA1111 Temel Matematik I 2 0 2 5 SNA1112 Temel Matematik II 2 0 2 4 SNA1113 Uygarlık Tarihi 2 0 2 5 SNA1114 Genel Kimya 2 0 2 3 SNA1115

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Prof. Dr. Tevhide Kargın Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Tanım: Kabaca değerlendirme bir birey hakkında

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ Ders Kodu Dersler Z/S T U/L TOP K AKTS HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI. Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama Kredi

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI. Dersin Kodu Dersin adı Teorik Uygulama Kredi T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) Kodu adı Teorik Uygulama Kredi DKT101 İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Türk Dili-I Z 2 0 2 2 Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu,

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 1. YIL I. YARIYIL (GÜZ) No Şube Zorunlu Dersler T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 1 0 1 1 2. BES 185 361185

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 1. YIL I. YARIYIL (GÜZ) No Şube Zorunlu Dersler T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 1 0 1 1 2. BES 185 361185

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER HEMŞİRELİK 1 SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL HEM101 Hemşireliğe

Detaylı