Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )"

Transkript

1 B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) 2) M İNŞAAT LTD. ŞTİ. ( Araç maliki ) Dava dosyası tarihinde bilirkişi olarak tarafıma tevdii edilmiş ve ara kararı uyarınca düzenlenen işbu bilirkişi raporu tarihinde Mahkemeye sunulmuştur. Dava Dilekçesi Özeti ve Talep Davacılar vekili Av. dava dilekçesinde özetle; davalı Ad ' ın kullandığı ve diğer davalı şirkete ait 59 plakalı Beton Mikseri kamyonun tarihinde okulunun önünde davacı E ' a çarptığını, sağ bacağını kaybeden E ' a % 90 oranında sürekli özür durumuna göre rapor verildiğini, bakıma muhtaç hale geldiğini, davacı E ' ın sakatlık tazminatı ve bakıcı giderleri tazminatı için Ankara. Asliye Ticaret Mahkemesinde kaza yapan aracın sigorta şirketi olan Ergo Sigorta A.Ş.' ye karşı dava açıldığını, bu dava sonucunda davacının ayrı ayrı hem sakatlık sürekli kısmi işgöremezlik ( maluliyet ) tazminatı hem de bakıcı gideri tazminatı kaza tarihi itibariyle ZMMS poliçe limiti olan ,00 TL' nin üstünde olduğunun tespit edildiğini, limit dahilinde tahsiline karar verildiğini, sigorta şirketinden alınamayan kalan bakiye maddi tazminatlar için dava açmak zorunluluğu doğduğunu beyanla; a) Kazalı E için ( ,00 TL ) manevi tazminatın, b) Anne Ay için ( ,00 TL ) manevi tazminatın, c) Baba Y için ( ,00 TL ) manevi tazminatın kaza tarihinden yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini, d) Davacı E için fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere; ( 500,00 TL ) sakatlık, sürekli kısmi işgöremezlik ( maluliyet ) tazminatı ve ( 500,00 TL ) bakıcı giderlerinin kaza tarihinden avans faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Cevap Dilekçesi Özeti Davalılardan M İnşaat vekili Av. cevap dilekçesinde özetle; açılan diğer davalardaki kusur tespitlerinin Mahkemeyi bağlayıcı olmayıp kusur araştırması yapılmasını talep ettiklerini, maluliyete ilişkin alınmış bazı raporlar bulunsa da bunlara itiraz ettiklerini, daimi maluliyete ilişkin rapor alınmasını talep ettiklerini, sigorta şirketinden yapılan tahsilatın tazminattan düşülmesi gerektiğini, bakıcı gideri talebinin haksız olduğunu ve ayrıca % 50 oranında indirim yapılmasını istediklerini, talep edilen manevi tazminatın yüksek olduğunu, ZMMS yanında müvekkilinin ayrıca kasko sigorta poliçesi de bulunduğunu ve bu nedenle davanın Ergo Sigorta A.Ş.' ye ihbarını talep ettiklerini beyan etmiştir. sayılı ilamından; Mahkeme İlamı UYAP üzerinden dosyaya celbedilen Ankara Asliye... Ticaret Mahkemesinin esas, karar a) Davacının E, davalının Ergo Sigorta A.Ş. olduğu, Bilirkişi Raporu Sayfa : 1 / 6

2 b) Ankara Üniversitesi Adli Tıp Fakultesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından aldırılan tarihli raporda davacının vücut genel çalışma gücünden ( % 90 ) oranında kaybettiğinin, sürekli işgöremezlik halinde kaldığının, devamlı surette başkasının bakımına muhtaç olduğunun bildirildiği, c) Kusur raporları arasındaki çelişki nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı bilirkişi listesinden seçilen üç kişilik bilirkişi heyetinden aldırılan tarihli ve itibar edilen kusur bilirkişi raporuna göre sürücü Ad ın ( % 60 ) oranında, olayın meydana gelmiş olduğu yolun bakım ve yapımından sorumlu Belediye Başkanlığının ( % 20 ) oranında, yaya E ' ın ( % 20 ) oranında kusurlu olduğunun tespit edildiği, d) Aldırılan aktüerya hesap bilirkişi raporunda davacı E ' ın toplam ,48 TL tazminatı davalıdan talep etme hakkı olduğu belirlendiği, bu miktarın davalının da kabul ettiği ,00 TL' lik poliçe limitinin üzerinde olduğu, bu durumda davalı sigorta şirketinin poliçe limiti kadar davacıya maddi tazminat ödemek zorunda olduğu, davalının davacıya daha önce ödediği miktarın mahsubundan sonra ,00 TL ödemesi gerektiğinin anlaşıldığı belirtilerek davanın kabulüne ve ( ,00 TL )' nin tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline dair tarihinde karar verilmiştir. İnceleme ve Tespit Kazalı E nin Yaş ve Bakiye Ömür Süresi doğumlu Kazalı E, kaza tarihinde 6 yıl 11 ay 17 günlük olup ( 7 ) yaşında kabul edilerek P.M.F işaretli yaşam tablosuna göre muhtemel bakiye ömrü ( 57 ) yıl ve muhtemelen ( 64 ) yaşına kadar yaşayacaktır. Kazalı E nin Maluliyet ( Sürekli İşgöremezlik ) Durumu Dava dilekçesi ekinde fotokopisi bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi Dekanlığı Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı' nın tarih ve 1746 sayılı yazısında E ın vücut genel çalışma gücünden ( % 90 ) oranında kaybettiği, sürekli işgöremezlik halinde kaldığı, devamlı surette başkasının bakımına muhtaç olduğu kanaatine varılmıştır. Kusur Durumu Dosyada fotokopisi bulunan ve Ankara. Asliye Ticaret Mahkemesinin esas sayılı dosyasına hitaben yazılmış Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Daire Başkanlığından bilirkişiler isimli üç kişilik bilirkişi heyetinden aldırılan tarihli kusur bilirkişi raporuna göre sürücü Ad ' ın ( % 60 ) oranında, olayın meydana gelmiş olduğu yolun bakım ve yapımından sorumlu Belediye Başkanlığının ( % 20 ) oranında, yaya E ' ın ( % 20 ) oranında kusurlu olduğu belirtilmiştir. Hesaplamalar ( % 60 ) kusur durumuna göre yapılacaktır. Kazalı E nin Kazanç Durumu kaza tarihinde 7 yaşında olan kazalı E ın 18 yaşını dolduracağı tarihinden itibaren çalışarak kazanç elde etmeye başlayabileceği varsayılarak AGİ dahil yasal asgari ücretler kazalının net kazançları olarak kabul edilecektir. Ödeme ve Mahsup İşlemi UYAP üzerinden dosyaya celbedilen Ankara Asliye... Ticaret Mahkemesinin esas, karar sayılı ilamında; aldırılan aktüerya hesap bilirkişi raporunda davacı E ' ın toplam ,48 TL tazminatı davalıdan talep etme hakkı olduğunun belirlendiği, bu miktarın davalının da kabul ettiği ,00 TL' lik poliçe limitinin üzerinde olduğu, bu durumda davalı sigorta şirketinin poliçe limiti kadar davacıya maddi tazminat ödemek zorunda olduğu, davalının davacıya daha önce ödediği miktarın mahsubundan sonra ,00 TL ödemesi gerektiği belirtilerek davanın kabulüne ve ( ,00 TL )' nin tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Bu mahkeme ilamında davacının maddi tazminatına ulaşılırken; ,00 TL poliçe limiti ,00 TL davadan önce sigorta şirketi tarafından ödenen miktar ,00 TL ( kabul edilen miktar ) işlemi ile sigorta şirketi tarafından ödenen ,00 TL mahsup edildiğinden sigorta şirketi tarafından yapılan bu ,00 TL Bilirkişi Raporu Sayfa : 2 / 6

3 ödeme tekrar mahsup edilmeyecektir ANCAK Ankara Asliye... Ticaret Mahkemesinin esas, karar sayılı ilamında hüküm altına alınan ,00 TL hesaplanacak maddi zarardan mahsup edilecektir. Net Kazancın Tespiti doğumlu Kazalı E, kaza tarihinde 6 yıl 11 ay 17 günlük olup ( 7 ) yaşında kabul edilerek P.M.F işaretli yaşam tablosuna göre muhtemel bakiye ömrü ( 57 ) yıl ve muhtemelen ( 64 ) yaşına kadar yaşayacaktır doğumlu kazalı E ın tarihinde 18 yaşını doldurarak kazanç elde etmeye başlayacağı varsayımı ile 18 yaşı 60 yaşı arasındaki 42 yıllık bilinmeyen aktif dönemi ile 60 yaşı 64 yaşı ( bakiye ömür sonu ) arasındaki 4 yıllık bilinmeyen pasif ( emeklilik ) dönemi net kazanç tespiti aşağıdaki tabloda yapılmıştır. Yıl Aylık Net Kazanç 42 Yıllık Bilinmeyen Aktif ve 4 Yıllık Bilinmeyen Pasif Dönem Dönem Net Kazanç [1] liranın [n] devre sonundaki baliğ 1,10 artış na göre dönem kazanç tutarı 1/Kn formülüne göre % 10 iskonto % 10 artış ve % 10 iskontoya tabi peşin değer 42 Yıllık Bilinmeyen Aktif Dönem ,06 TL x 5 ay 17 gün 7.815,93 TL x 1, ,53 TL x 0, ,93 TL 2023 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 1, ,95 TL x 0, ,72 TL 2024 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 1, ,65 TL x 0, ,72 TL 2025 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 1, ,21 TL x 0, ,72 TL 2026 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 1, ,03 TL x 0, ,72 TL 2027 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 1, ,54 TL x 0, ,72 TL 2028 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 1, ,39 TL x 0, ,72 TL 2029 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 2, ,73 TL x 0, ,72 TL 2030 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 2, ,40 TL x 0, ,72 TL 2031 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 2, ,24 TL x 0, ,72 TL 2032 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 2, ,36 TL x 0, ,72 TL 2033 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 3, ,50 TL x 0, ,72 TL 2034 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 3, ,35 TL x 0, ,72 TL 2035 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 3, ,99 TL x 0, ,72 TL 2036 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 4, ,28 TL x 0, ,72 TL 2037 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 4, ,41 TL x 0, ,72 TL 2038 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 5, ,35 TL x 0, ,72 TL 2039 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 5, ,49 TL x 0, ,72 TL 2040 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 6, ,24 TL x 0, ,72 TL 2041 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 6, ,76 TL x 0, ,72 TL 2042 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 7, ,74 TL x 0, ,72 TL 2043 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 8, ,21 TL x 0, ,72 TL 2044 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 8, ,53 TL x 0, ,72 TL 2045 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 9, ,39 TL x 0, ,72 TL 2046 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 10, ,93 TL x 0, ,72 TL 2047 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 11, ,02 TL x 0, ,72 TL 2048 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 13, ,62 TL x 0, ,72 TL 2049 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 14, ,28 TL x 0, ,72 TL 2050 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 15, ,81 TL x 0, ,72 TL 2051 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 17, ,09 TL x 0, ,72 TL 2052 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 19, ,10 TL x 0, ,72 TL 2053 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 21, ,11 TL x 0, ,72 TL 2054 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 23, ,12 TL x 0, ,72 TL 2055 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 25, ,54 TL x 0, ,72 TL 2056 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 28, ,09 TL x 0, ,72 TL 2057 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 30, ,10 TL x 0, ,72 TL 2058 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 34, ,01 TL x 0, ,72 TL 2059 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 37, ,31 TL x 0, ,72 TL 2060 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 41, ,84 TL x 0, ,72 TL 2061 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 45, ,52 TL x 0, ,72 TL 2062 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 49, ,58 TL x 0, ,72 TL 2063 Yılı > 1.404,06 TL x 12 ay 0 gün ,72 TL x 54, ,23 TL x 0, ,72 TL > 1.404,06 TL x 6 ay 13 gün 8.424,36 TL x 60, ,03 TL x 0, ,36 TL ,81 TL 42 Yıllık Bilinmeyen Aktif Dönem Toplamı Bilirkişi Raporu Sayfa : 3 / 6

4 4 Yıllık Bilinmeyen Pasif ( Emeklilik ) Dönem > 1.270,75 TL x 5 ay 16 gün 6.353,75 TL x 66, ,37 TL x 0, ,75 TL 2065 Yılı > 1.270,75 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 72, ,99 TL x 0, ,00 TL 2066.Yıl > 1.270,75 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 80, ,68 TL x 0, ,00 TL 2067.Yıl > 1.270,75 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 88, ,45 TL x 0, ,00 TL > 1.270,75 TL x 6 ay 14 gün 7.624,50 TL x 97, ,90 TL x 0, ,50 TL ,25 TL yapılmıştır. Maddi Zarar Hesabı 4 Yıllık Bilinmeyen Pasif Dönem Toplamı Kazalı E nin işgücü kaybı nedeniyle talep edebileceği maddi zarar hesabı aşağıdaki tabloda N İ H A İ M A D D İ Z A R A R 42 Yıllık Bilinmeyen Aktif Dönem ,81 TL x % 90 maluliyet x % 60 kusur oranında ,42 TL 4 Yıllık Bilinmeyen Pasif ( Emeklilik ) Dönem ,25 TL x % 90 maluliyet x % 60 kusur oranında Ara Toplam ,64 TL ,05 TL Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012 / 560 esas, 2014 / 472 karar sayılı dosyasında hüküm altına alınan maddi tazminat bedeli ,00 TL Nihai Bakiye Maddi Zarar Toplamı ,05 TL Bakıcı Gideri Uygulamaya göre; başkasının bakımına muhtaç kalan kazalının bakım giderleri de maddi zarar olarak ortaya çıkar. Kazalının maluliyet oranı %100 ise kazalının mutlaka bakıma muhtaç olduğunun kabulü gerekir. Diğer hallerde, kazalının bakıma muhtaç olup olmadığının rapor ile belirlenmesi gerekir. Eğer, kazalının somut olarak aile içi bakım desteğine sahip olmadığı anlaşılıyorsa, sürekli çalışan bir bakıcı tutulması gerektiğinin kabulü gerekir. Bu durumda bakıcı gideri için kazalının ödemesi muhtemel olan asgari ücretin brütü üzerinden hesap yapılmalıdır. Yargıtay kararlarında; bakıcı giderinin brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmasının doğru olduğu ne var ki kazalının tüm yaşam süresi içinde bakıcı ücreti ödeyeceği varsayımına dayalı olarak asgari ücretin brütü esas alınarak hesap yapılmış olması karşısında, kazalının halen ve bakiye ömrü içerisinde de sürekli bakıcı çalıştırmayıp aile içi bakım dayanışmasından yararlanacağı varsayımı ile bakıcı giderinden uygun bir oranda indirim yapılması gerektiği belirtilmektedir. Dava dilekçesi ekinde fotokopisi bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi Dekanlığı Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı' nın tarih ve 1746 sayılı yazısında E ' ın vücut genel çalışma gücünden ( % 90 ) oranında kaybettiği, sürekli işgöremezlik halinde kaldığı, devamlı surette başkasının bakımına muhtaç olduğu kanaatine varılmıştır. Uygun bir oranda indirim yapılmasının takdiri Mahkemeye ait olmak üzere; Kazalı E YILMAZ nin talep edebileceği bakıcı gideri brüt asgari ücretler dikkate alınarak aşağıda hesaplanmıştır Arası 6 yıl 7 ay 1 gün Bilinen Dönem Bakıcı Gideri Asgari Ücret Dönemleri Brüt Asgari Ücret Bakıcı Gideri dönemi 796,50 TL brüt asgari ücret / 30 x 31 gün 823,05 TL dönemi 837,00 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 5.022,00 TL dönemi 886,50 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 5.319,00 TL dönemi 940,50 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 5.643,00 TL dönemi 978,60 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 5.871,60 TL dönemi 1.021,50 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 6.129,00 TL dönemi 1.071,00 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 6.426,00 TL dönemi 1.134,00 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 6.804,00 TL dönemi 1.201,50 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 7.209,00 TL dönemi 1.273,50 TL brüt asgari ücret / 30 x 180 gün 7.641,00 TL dönemi 1.647,00 TL brüt asgari ücret / 30 x 360 gün ,00 TL dönemi 1.777,50 TL brüt asgari ücret / 30 x 360 gün ,00 TL ,65 TL Bilirkişi Raporu Sayfa : 4 / 6

5 tarihinden itibaren 50 yıl 4 ay 29 gün Bakıcı Gideri [1] liranın [n] devre sonundaki baliğ 1,10 artış na göre dönem kazanç tutarı 1/Kn formülüne göre % 10 iskonto % 10 artış ve % 10 iskontoya tabi peşin değer Yıl Aylık Brüt Asgari Ücret Dönem Net Kazanç 1. Yıl + Artık Süre 1.777,50 TL x 16 ay 29 gün ,25 TL x 1, ,08 TL x 0, ,25 TL 2.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 1, ,30 TL x 0, ,00 TL 3.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 1, ,23 TL x 0, ,00 TL 4.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 1, ,25 TL x 0, ,00 TL 5.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 1, ,18 TL x 0, ,00 TL 6.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 1, ,40 TL x 0, ,00 TL 7.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 1, ,14 TL x 0, ,00 TL 8.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 2, ,75 TL x 0, ,00 TL 9.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 2, ,02 TL x 0, ,00 TL 10.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 2, ,53 TL x 0, ,00 TL 11.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 2, ,98 TL x 0, ,00 TL 12.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 3, ,68 TL x 0, ,00 TL 13.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 3, ,95 TL x 0, ,00 TL 14.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 3, ,64 TL x 0, ,00 TL 15.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 4, ,70 TL x 0, ,00 TL 16.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 4, ,77 TL x 0, ,00 TL 17.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 5, ,85 TL x 0, ,00 TL 18.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 5, ,04 TL x 0, ,00 TL 19.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 6, ,34 TL x 0, ,00 TL 20.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 6, ,57 TL x 0, ,00 TL 21.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 7, ,33 TL x 0, ,00 TL 22.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 8, ,06 TL x 0, ,00 TL 23.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 8, ,27 TL x 0, ,00 TL 24.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 9, ,80 TL x 0, ,00 TL 25.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 10, ,28 TL x 0, ,00 TL 26.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 11, ,71 TL x 0, ,00 TL 27.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 13, ,18 TL x 0, ,00 TL 28.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 14, ,79 TL x 0, ,00 TL 29.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 15, ,77 TL x 0, ,00 TL 30.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 17, ,75 TL x 0, ,00 TL 31.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 19, ,33 TL x 0, ,00 TL 32.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 21, ,86 TL x 0, ,00 TL 33.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 23, ,54 TL x 0, ,00 TL 34.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 25, ,80 TL x 0, ,00 TL 35.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 28, ,98 TL x 0, ,00 TL 36.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 30, ,48 TL x 0, ,00 TL 37.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 34, ,22 TL x 0, ,00 TL 38.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 37, ,65 TL x 0, ,00 TL 39.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 41, ,11 TL x 0, ,00 TL 40.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 45, ,92 TL x 0, ,00 TL 41.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 49, ,91 TL x 0, ,00 TL 42.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 54, ,70 TL x 0, ,00 TL 43.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 60, ,68 TL x 0, ,00 TL 44.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 66, ,74 TL x 0, ,00 TL 45.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 72, ,02 TL x 0, ,00 TL 46.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 80, ,42 TL x 0, ,00 TL 47.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 88, ,36 TL x 0, ,00 TL 48.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 97, ,60 TL x 0, ,00 TL 49.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 106, ,36 TL x 0, ,00 TL 50.Yıl > 1.777,50 TL x 12 ay 0 gün ,00 TL x 117, ,89 TL x 0, ,00 TL tarihinden itibaren 50 yıl 4 ay 29 gün Bakıcı Gideri ,25 TL Arası 6 yıl 7 ay 1 gün Bilinen Dönem Bakıcı Gideri tarihinden itibaren 50 yıl 4 ay 29 gün Bakıcı Gideri Ara Toplam ,90 TL Ara Toplam x % 60 kusur TOPLAM BRÜT BAKICI GİDERİ ,65 TL ,25 TL ,90 TL ,94 TL ,94 TL Bilirkişi Raporu Sayfa : 5 / 6

6 Sonuç Dosya kapsamı, hukuksal durum, tüm delillerin takdiri, talep ve hak kazanma koşullarının takdiri Mahkemeye ait olmak üzere; Maddi zarar ve bakıcı gideri yönünden fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğuna, ( ) tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu ( % 90 ) oranında malul kalan Kazalı E nin işgücü kaybı nedeniyle talep edebileceği bakiye maddi zararın ( ,05 TL ) olarak hesaplandığına, Uygun bir oranda indirim yapılmasının takdiri Mahkemeye ait olmak üzere Kazalı E nin bakıcı giderinin ( ,94 TL ) olarak hesaplandığına, Talep edilen manevi tazminatların takdirinin Mahkemeye ait olduğuna, dair bilirkişi raporunu 4 nüsha olarak saygı ile sunarım Bilirkişi Av. Yüce DURMUŞ Bilirkişi Raporu Sayfa : 6 / 6

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı)

SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli İzin Alacağı) SİNOP (1.) ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ NE -BİLİRKİŞİ RAPORU- DAVACI VEKİLİ : K.Y. : Av. M.E. D. NO : 2013 /. E. DAVALI VEKİLİ KONUSU :Sinop İl Özel İdaresi : Av. E.Y. :İşçi Alacağı Davası (Yıllık Ücretli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM?

DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM? DEĞER KAYBI DÜKKANI ARAÇ DEĞER KAYBI & TİCARİ KAZANÇ KAYBI & TRAFİK KAZASI TAZMİNATLARI NASIL TALEP EDEBİLİRİM? NEREDEN VE NE ZAMAN TALEP EDEBİLİRİM? NEYE GÖRE HESAPLANIR? TRAFİK KAZALARINDAN TAZMİNAT

Detaylı

ÖLÜM HALİ İÇİN MADDİ TAZMİNAT HESAPLAMASI

ÖLÜM HALİ İÇİN MADDİ TAZMİNAT HESAPLAMASI ÖLÜM HALİ İÇİN MADDİ TAZMİNAT HESAPLAMASI KSP.023 Sayı : 2015.V.06.6.00454 Tarih : 23.6.2015 Sigorta Şirketi Axa Sigorta Hasar Dosya No 8426358 Poliçe Türü Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA AKTÜARYEL YÖNTEM VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Aktüer Belkıs ERŞEN 14 Mart 2009 (Panel)

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA AKTÜARYEL YÖNTEM VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Aktüer Belkıs ERŞEN 14 Mart 2009 (Panel) DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA AKTÜARYEL YÖNTEM VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Aktüer Belkıs ERŞEN 14 Mart 2009 (Panel) Aktüerler Derneği Lynne Rosansky (uluslararası iş ilişkilerinde

Detaylı

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI Sigortacıya, gerekli belgelerle başvurulmuş olup da, sekiz gün içinde ödeme yapılmamışsa, temerrüt gerçekleşeceğinden, faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır.

Detaylı

ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU...İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ANKARA. : İş kazası nedeniyle tazminat talebi hakkında:

ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU...İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ANKARA. : İş kazası nedeniyle tazminat talebi hakkında: DAVACI VEKİLLERİ DAVALILAR VEKİLLERİ KONU ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU...İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ANKARA :. :. :. :. : İş kazası nedeniyle tazminat talebi hakkında: Dosya No: 200./ Esas 10.03.2005 tarihinde meydana

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

DESTEKTEN YOKSUNLUKTA PASİF DÖNEM

DESTEKTEN YOKSUNLUKTA PASİF DÖNEM DESTEKTEN YOKSUNLUKTA PASİF DÖNEM Ölenin desteğinden yoksun kalanların tazminatı hesaplanırken, Yargıtay kimi zaman pasif dönem zararının hesaplanmayacağı, kimi zaman da hesaplanacağı yönünde kararlar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

4.HD , E.1998/ K.1998/10906

4.HD , E.1998/ K.1998/10906 KİŞİLERİN GÜNLÜK YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜRLERKEN VE YAŞLILIK YILLARINDA DA SAKATLIKLARI ORANINDA ZORLANACAK OLMALARI NEDENİYLE GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLECEKLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI (1) Davacı yaşadığı

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T.12.02.2004 E.2003/6318 K.2004/1185 BAKICI GİDERLERİ TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDADIR

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T.12.02.2004 E.2003/6318 K.2004/1185 BAKICI GİDERLERİ TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDADIR YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T.12.02.2004 E.2003/6318 K.2004/1185 BAKICI GİDERLERİ TEDAVİ GİDERLERİ KAPSAMINDADIR ÖZET: Bakıcı giderleri de tedavi giderleri kapsamındadır. Limitler dahilinde davalı trafik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2900 Karar No. 2013/7458 Tarihi: 24.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat)

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) Çelik Ahmet Çelik İsmet Demirağ Programın Amacı: Bedeni zararlar sebebiyle ortaya çıkan zararların hesaplanması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T. 9.3.2010 E. 2008/11820 K. 2010/2587 ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI BULUNMAYAN ARAÇ GÜVENCE HESABININ SORUMLU OLMASI

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T. 9.3.2010 E. 2008/11820 K. 2010/2587 ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI BULUNMAYAN ARAÇ GÜVENCE HESABININ SORUMLU OLMASI T. 9.3.2010 E. 2008/11820 K. 2010/2587 BULUNMAYAN ARAÇ GÜVENCE HESABININ SORUMLU OLMASI ÖZET : Davacı murisi zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası bulunmayan otobüsün yapmış olduğu kaza nedeniyle vefat etmiştir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

Tarih ve 2016/İHK Sayılı İtiraz Hakem Heyeti Kararı. 1.1 Uyuşmazlık Konusu Olay

Tarih ve 2016/İHK Sayılı İtiraz Hakem Heyeti Kararı. 1.1 Uyuşmazlık Konusu Olay 21.12.2016 Tarih ve 2016/İHK - 3475 Sayılı İtiraz Hakem Heyeti Kararı. 1.1 Uyuşmazlık Konusu Olay Karara bağlanmak üzere heyetimize tevdi edilmiş bulunan itiraza ilişkin uyuşmazlığın konusu, sigorta kuruluşu

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/32,41, 69

İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/32,41, 69 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23367 Karar No. 2014/7174 Tarihi: 01.04.2014 İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/32,41, 69 TIR ŞOFÖRLERİNİN SEFER PRİMLERİNİN ÜCRET NİTELİĞİNDE OLDUĞU SEFER PRİMLERİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11591 K. 2007/11606 T

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11591 K. 2007/11606 T YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2006/11591 K. 2007/11606 T. 04.10.2007 TRAFİK KAZASINDA MÜTESELSİL SORUMLULAR BİRİ HAKKINDA FERAGAT DİĞERLERİNİ DE SORUMLULUKTAN KURTARIR Özet : Müteselsil sorumlulardan biri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 BODRUM Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup (Grup Tazminat) Grup Başkanı : Canan KÜÇÜKALİ (İstanbul Hâkimi) Grup Sözcüsü : Aslı

Detaylı

İSTANBUL **. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

İSTANBUL **. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU İŞE BAŞLATMA TAZMİNATI ALACAĞI, FEVKALADE İKRAMİYE ALACAĞI, İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI HESAPLANMASI, USUL VE ESASLARI (İş bu yazı 26.08.2016 Tarihinde Yazılmıştır) İSTANBUL **. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T. 5.7.2004 E. 2003/13517 K. 2004/7473

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T. 5.7.2004 E. 2003/13517 K. 2004/7473 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T. 5.7.2004 E. 2003/13517 K. 2004/7473 HAKSIZ EYLEMDE TEMERRÜT KISMİ DAVA - EK DAVA - ISLAH AYRIMI YAPILMAKSIZIN OLAY GÜNÜNDEN FAİZ İSTENEBİLECEĞİ ÖZET : Haksız eylem faili,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI

TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI TAZMİNAT HESAPLARINA İLİŞKİN YARGITAY IN İLKE KARARLARI ÇE LİK AHMET ÇELİK 1) Zarar görenlerin yaşam süreleri, PMF-1931 yaşam tablosuna göre belirlenecektir. Bu tablo eskimiş de olsa, ülkemiz koşullarına

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/22469 Karar No. 2014/1173 Tarihi: 28.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /41 FAZLA ÇALIŞMA HAFTANIN YEDİ

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş EKİM 2015

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş EKİM 2015 MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş EKİM 2015 1) Şirketimizin ve Konsolidasyona tabi tüm grup şirketlerimizin ilgili ay sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçları ile dönem içerisinde

Detaylı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bileşenleri Ve. İstanbul, 26 Şubat 2008 Alper Ünlenen

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bileşenleri Ve. İstanbul, 26 Şubat 2008 Alper Ünlenen Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bileşenleri l i Ve Müşterek kyöntem Belirlenmesi l i (Fahri Karakaş) İstanbul, 26 Şubat 2008 Alper Ünlenen Gündem Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplarında karşılaştığımız

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI

İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI İŞLETEN VE SÜRÜCÜ YAKINLARININ TRAFİK SİGORTASINDAN YARARLANMALARI YARGITAY KARARLARI (Bir ara yanlışa düşülmesinden önceki yirmi yıllık yerleşik kararlar) (1) İşletenin ve sürücünün yakınları, üçüncü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. T.C 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2012/8788 KARAR NO: 2012/13834 KARAR TARİHİ:30.05.2012 >İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI >İŞTİRAK NAFAKASININ YARDIM NAFAKASINA DÖNÜŞMESİ >YOKSULLUĞA DÜŞEBİLECEK ALTSOY

Detaylı

T.C. İZMİR 10. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU. Dosya No. : 2013/... Esas Dosya Teslim Tarihi : 21.02.2014 Rapor Tarihi : 10.03.

T.C. İZMİR 10. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU. Dosya No. : 2013/... Esas Dosya Teslim Tarihi : 21.02.2014 Rapor Tarihi : 10.03. T.C. İZMİR 10. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ NE BİLİRKİŞİ RAPORU Dosya No : 2013/... Esas Dosya Teslim Tarihi : 21.02.2014 Rapor Tarihi : 10.03.2014 Davacı : SS Davalı :T.C. SGK Başkanlığı (İzmir Sosyal Güvenlik

Detaylı

YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI YOLCU TAŞIMADA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Yolcuların ölümü veya bedensel zarara uğramaları durumunda, taşıyıcının sorumluluğu TTK.767/5. uyarınca on yıldır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T. 11.11.2009 E. 2009/4-238 K. 2009/493 YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT ÖDEMESİ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T. 11.11.2009 E. 2009/4-238 K. 2009/493 YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT ÖDEMESİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T. 11.11.2009 E. 2009/4-238 K. 2009/493 YABANCI PARA ÜZERİNDEN TAZMİNAT ÖDEMESİ ÖZET : Davacılar, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuşlardır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 T.SSK/32 ILO 102 S.SÖZ/10

İlgili Kanun / Madde 506 T.SSK/32 ILO 102 S.SÖZ/10 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/10507 Karar No. 2012/5567 Tarihi: 09.04.2012 İlgili Kanun / Madde 506 T.SSK/32 ILO 102 S.SÖZ/10 TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALI

ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALI ÇOCUKLARIN GÜÇ KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANMALI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- BEDENSEL ZARARLAR Haksız eylem veya hukuka aykırı bir olay sonucu bedensel zarara uğrayan kişilerin iyileşemeyip yaşam boyu sakat

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/10-2281 K. 2015/1727 T. 19.6.2015 818/m.50,51,141 ÖZET : Dava, meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya Kurumca yapılan sosyal sigorta

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

SİRKÜLER 2010/ 24. : Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 222 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği

SİRKÜLER 2010/ 24. : Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 222 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2010/ 24 Tarihi : 17.09.2010 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Sakatlık İndirimi Uygulaması : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu : 24.02.1999 Tarih ve 23621 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/18-2143 Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: 08.06.2016 Özeti: Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. HAKEM KARAR DERGİ Sİ İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 26.02.2016 Tarih ve K-2016/16645 Sayılı Hakem Kararı... 1 20.10.2016 Tarih ve K-2016/29745 Sayılı Hakem Kararı...

Detaylı

T. C. Y A R G I T A Y ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

T. C. Y A R G I T A Y ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ T. C. Y A R G I T A Y ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ ESAS : 2014/33348 KARAR : 2015/27170 TARİH : 17.09.2015 TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANIRKEN YAPILAN HAYAT SİGORTALARININ KAPSAMI ÖZET : 25.10.2015 tarihinde http://www.taraf.com.tr'de;

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2011/21-402 Karar No. 2011/472 Tarihi: 06.07.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 YAŞLILIK AYLIĞI TALEP TARİHİNDE TAM AYLIĞI HAK ETMEMİŞ OLMAK

Detaylı

İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ İŞÇİ ALACAKLARI İÇİN DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 2 İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE Davacı : Süleyman Garip (TC.14625700887) Güllübağlar Mh.Aydın Sk.33/1-Pendik/İst. Vekili : Av.Serap Badur Miralay Nazım Sk.No:23/1

Detaylı

" iş KAZASI VE DESTEK ZARAR " Konulu Sunum

 iş KAZASI VE DESTEK ZARAR  Konulu Sunum Tekirdağ Barosu Staj Eğitim Merkezi " iş KAZASI VE DESTEK ZARAR " Konulu Sunum Sunum Tarihi : 06.10.2016 Hazırlayan: Av. Yüce DURMUŞ iş kazaları ve destek zarar konusu, hakkında birçok tartışma, akademik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER:

1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER: 22.08.2016 Tarih ve K-2016/24152 sayılı Hakem Kararı 1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN BİLGİLER: 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep, Karara bağlanmak üzere Hakemliğime tevdi edilmiş

Detaylı

YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK

YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK UYGULAMACILAR UYGULAMALAR İÇİN ÖRNEK YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI: 2014/8876 KARAR NUMARASI: 2014/16648 KARAR TARIHI: 10.09.2014 Davacı duruşmadaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/352 Karar No. 2009/12165 Tarihi: 30.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRET ÖNELLİ FESİHTE ÖNELİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETTİR

Detaylı

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368.

0 0 0 0 0 6.000 0 0 4.800 11.330 TOPLAM 0 6.000 9.610 0 0 6.000 9.000 14.743 4.800 11.330 MAYIS 2011 HAZİRAN 2011 EUR 0 230.000 368. ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (211 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 211 HAZİRAN 211 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN Şirket

Detaylı

VIII-SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI

VIII-SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI VIII-SİGORTALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 1- TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI Kısaca Trafik Sigortası denilen Yasa daki adıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası na başvurularda ve açılacak davalarda zamanaşımı

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015 YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015 DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVACILARIN ÖLENİN SALT MİRASÇISI SIFATIYLA DEĞİL DESTEKTEN YOKSUN

Detaylı

ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette

ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette 2009/ Esas ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE Davalı Vekili Davacı :.. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette : Şişli İstanbul Konu : Duruşmadan evvel sunacağımız tanık listesinin kabulü talebiyle 13.10.2010

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 21/12/2015 tarih ve K-2015/14763 Sayılı Hakem Kararı... 1 27/10/2015 tarih ve K-2015/11515 Sayılı Hakem Kararı.... 4 21/12/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/3906 Karar No. 2009/12118 Tarihi: 28.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE

Detaylı