1010 Çeliğinin Ni-WC Tozları ile PTA Yöntemi Kullanılarak Kaplanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1010 Çeliğinin Ni-WC Tozları ile PTA Yöntemi Kullanılarak Kaplanması"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 011, Elazığ, Turkey 1010 Çeliğinin Ni-WC Tozları ile PTA Yöntemi Kullanılarak Kaplanması Gül TOSUN Fırat Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Elazığ/Türkiye, Abstract AISI 1010 steel is widely used the engineering applications, because it has low cost and easy machinability. Because of its low mechanical properties and corrosion resistance is restricted to the usage area. In order to improve the aforementioned its properties, the surfaces of these materials is coated. In this study, the surface of AISI 1010 steel was coated with Ni-WC powder mixture using a PTA method. Microstructural changes on the coated samples were examined. In microstructure of ITAB, the grain boundary ferrite (GBF), acicular ferrite (AF), martensite (M) and very little Widmanstätten ferrite (WF) phases were observed. Keywords---Coating, Ni, WC, PTA. I. GIRIŞ Ülke ekonomilerinin rekabet gücünü, malzeme üretimindeki teknolojik gelişmeler, araştırmalar ve faaliyetler belirler. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak daha uzun ömürlü makine yapı elemanları elde edilmektedir. Ayrıca hammadde fiyatlarındaki artışla birlikte daha iyi performans, korozyona dayanıklılık ve yüksek aşınma direnci gibi beklentiler araştırma hedeflerini daha da ileriye götürmektedir. Birçok işletmede tamir, bakım veya onarım maliyetlerinden ziyade üretim kaybına yönelik maliyetler ön plana çıkmaktadır. Tüketiciler, makine parçaları için üreticilerden garantili kullanım ömrü talep etmektedirler. Bu durum, üreticileri sürekli araştırmaya yönlendirmekte ve tüketici ihtiyaçlarına cevap veren, uzun ömürlü ve düşük maliyetli malzeme üretimi yapmaya zorlamaktadır [1]. Malzeme yüzeylerinin düşük mekanik özelliklerini kaplama yapmışlardır. Elde edilen kaplamalara düşük kuvvet altında kuru aşınma testleri yapılmıştır. Bütün kaplamalardaki aşınma hızının yükün artması ile lineer bir şekilde artmış olduğu görülmüştür. Sudha vd. [6] yaptıkları çalışmada, AISI 04 paslanmaz çelik üzerine Ni Cr Si B alaşımını PTA yöntemini kullanarak kaplamışlardır. Kaplama yüzeyinde, karbonun tercihli yayıldığı görülmüş ve bu olayın termodinamik aktivite farklılıklarından kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bourithis vd. [7] ise karbon çeliğinin yüzeyini, PTA yöntemini kullanarak takviyesi TiC ve matrisi sert takım çeliği olan metal matrisli kompozit ile kaplamışlardır. Yapılan aşınma testleri sonucunda aşınma hızının 10 - mm /m olduğu belirlenmiştir. Iakovou vd. [8], takım çeliği yüzeyinin boron tozları kullanarak PTA yöntemi ile borla kaplanmasını incelemişlerdir. Yapılan incelemelerde bu metodun kolay ve etkili bir metot olmakla birlikte yapılan kaplamanın 1.5 mm kalınlığında ve HV sertliklerinde olduğu, iyileştirmek ve yüzey kalitesini artırmak için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Yüksek enerji girdili ve en çok kullanılan kaplama yöntemlerden biri ise plazma transfer ark (PTA) yöntemidir []. PTA yönteminde yüksek ergime sıcaklığına sahip metal ve metal alaşımlarıyla çalışılabilmesi nedeniyle çok sayıda kaplama tozunun ve bu tozların kombinasyonlarının farklı ana malzemeler üzerine uygulanması söz konusudur. Bu yöntemle yapılan kaplamalar, kimya, makine, uzay-uçak, tıp, otomotiv, askeri ve elektronik gibi birçok endüstriyel alanda geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Plazma kaynağı, plazmanın yüksek ve dar enerji yoğunluğundan faydalanılarak gerçekleştirilen bir kaynak yöntemidir. Bu sayede kaynak için gerekli enerji dar bir alanda tutulabilmekte ve kaynak işlemi esnasında iş parçasına yapılan olumsuz etki azalmakta, dolayısıyla kaynak dikişi kalitesi artmaktadır. PTA yöntemlerinde, tükenmeyen bir tungsten elektrot ve asal gaz kullanılarak kaplama yapılır ve oluşan ark, tungsten elektrot ile malzeme arasında gerçekleşir [, 4, 5]. Arkın başlaması için yüksek frekans ünitesi sayesinde malzeme ve elektrot arasında mevcut gaz iyonize olur. Daha sonra akım bir elektrot arkı oluşturarak transfer edilir []. Bu tip yüzey kaplama işlemlerinde, hızlı ısıtma ve soğutma değeriyle malzemede ince taneli mikroyapılar elde edilmektedir [,4,5]. Böylece, alt tabaka malzemelerinin kendine has özellikleri kaybolmaksızın ısıl iletkenliği, aşınma direnci ve korozyon performansı oldukça arttırılmış olur. Son yıllarda PTA ile yapılan çalışmalar incelendiğinde; Bourithis ve Papadimitriou [1] ise düşük karbonlu çeliğin yüzeyine PTA yöntemi ile dört farklı mikroyapı incelemelerinde, ana fazın Fe B- tipi borid ve ötektik boridin karışımı ve martenzitten ibaret olduğu görülmüştür. Ayrıca üretilen malzemeye aşınma testleri yapılmıştır. Sürtünme katsayısının 0.1 ile 0. arasında değiştiği görülmüştür. Bourithis vd. [9], AISI 1018 çeliğinin yüzeyini farklı oranlardaki boronla PTA yöntemi kullanılarak kaplamışlardır. Yapılan kaplamanın kalınlığı 1-1,5 mm olup, elde edilen sertlik ise HV dir. Mikroyapı incelemeleri sonucunda hiperötektik kompozisyonun fazlarının birincil ferrit veya birincil Fe B den oluştuğu ve ötektik içeriğin α-fe + Fe B den ibaret olduğu görülmüştür. Bourithis vd. [10] tarafından yapılan bir başka çalışmada ise takım çeliğine PTA yöntemi ile farklı şartlar altında kaplama işlemi yapılmıştır. Çalışmada, erimiş ve ısıdan etkilenmiş bölgelerin geometrik karakteristiklerinin akım, hız ve gaz akış hızına bağlı olduğu belirlenmiştir. Deuis vd. [11] ise yaptıkları çalışmada PTA yöntemi ile metal matrisli kompozit malzemelerin 16

2 1010 Çeliğinin Ni-WC Tozları ile PTA Yöntemi Kullanılarak Kaplanması yüzeylerine yapılan kaplamaları karşılaştırmışlardır. Song vd. [1] 0,45C lu çelik malzeme yüzeyine farklı parametreler ile plazma sprey tekniği kullanarak nano boyuttaki Al O 8wt. % TiO tozunu kaplamışlardır. Sprey parametresinin değişimine bağlı olarak sertlik ve aşınma oranının değiştiği görülmüştür. Shanmugavelayutham vd. [1] plazma spreyleme tekniği kullanarak paslanmaz çeliğin yüzeyini farklı yüzdelerde ZrO takviyeli Al O matrisli kompozit malzemelerle kaplamışlardır. Kaplama tabakasının mikroyapısı, aşınma direnci, porozitesi ve sertlik değerleri gibi özelliklerini incelemişlerdir. Artan ZrO oranına bağlı olarak adhesiv aşınma direncinin azaldığını görmüşlerdir. Sertlik ölçümlerinde ise 108 HV- 171 HV olarak tesbit etmişlerdir. Özel vd. [14] elektrik akımlarında AISI 04 paslanmaz çelik üzerine farklı NiTi kaplama yapmışlardır. Kaplama işlemi sonucunda arayüzey ve kaplama kalınlığı incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda arayüzeyde hiçbir boşluk ve çatlak görülmemiş ve akım yoğunluğu arttıkça kaplama kalınlığının arttığı görülmüştür. Xu vd. [15] ] yaptıkları çalışmada ise, mikroark oksidasyon yöntemi ile NiTi alaşımı üzerine Al O kaplamışlardır. Kaplanmış ve kaplanmamış numunenin korozyon direnci ve nikel salımı ve mikroyapı incelemeleri yapılmıştır. Kaplamanın nikel içeriği %,5 tir. Yapılan incelemeler sonucunda işlem zamanının artması ile hem kaplamanın kalınlığı hem de pürüzlülüğünün arttığı görülmüştür. Tan vd. [16] yaptıkları çalışmada ise NiTi alaşımını PSII tekniği ile kaplayarak korozyon direnci ve yüzey karakterizasyonunu incelemişleridir. Yapılan incelemeler sonucunda korozyon direncinin hem ısıl işlem hem de yüzey modifikasyonu tarafından etkilendiğini görülmüştür. Özel vd. [17] yaptıkları çalışmada, düşük karbonlu bir çelik malzeme yüzeyine FeCr/FeCr+C karışım tozunu, PTA yöntemiyle yüzeye alaşımlandırılmıştır. FeCr tozuna ağırlıkça % 1-5 oranlarında karbon (C) tozu ilave edilerek, alaşımlanmış tabakada C miktarının mikroyapıya etkisi incelenmiştir. Çalışmada aynı zamanda, PTA yönteminin diğer yüzey alaşımlama yöntemlerine kıyasla farklılıkları ortaya konulmuştur. Skarvelis ve Papadimitriou [18], karbon çeliğinin üzerine PTA yöntemi kullanılarak farklı oranlarındaki Mo S, TiC ve demirin karışımları ile kaplamışlardır. Bu yöntemle elde edilen tabaka 1,-1,5 mm kalınlığında, sertliği ise 750 HV dir. Kaplama yapılmış ve kaplama yapılmamış numunelere 00, 400, 600 ve 800 o C de saat temperleme işlemi uygulanmıştır. Elde edilen kaplamanın mikroyapı incelemeleriyle beraber değişik hız ve değişik yüklerde pin-on disk aşınma testleri yapılarak kaplamanın kalitesi hakkında yorum yapmaya çalışılmıştır. Gür vd. [19] ise AISI 100 düşük karbonlu çelik yüzeyine PTA yöntemiyle Ni/Ti tozları kaplamışlardır. Sertlik değerlerinde önemli ölçüde artış olduğu görülmüştür. Elde edilen kaplamaların SEM görüntüleri ve EDS analizleri yapılarak mikrosertlik değerleri kıyaslanmıştır. Yılmaz [0] yaptığı çalışmada, çeşitli oranlarda demir, ferro-mangan, ferrosilisyum ve grafit tozları katılıp daha sonra karıştırılarak elde edilen Fe-Mn-C esaslı sert yüzey kaplama alaşımının düşük karbonlu çelik malzeme yüzeyine TIG kaynak yöntemi kullanılarak düşük karbonlu AISI 100 çelik üzerine kaplamıştır. Çalışma sonunda yüzey sertleştirme yapılan malzemelerin ana malzemeye oranla çok yüksek sertlik değerlerine ve aşınma direncine sahip olduğu ve kompozisyonun ve deney şartlarının kaplamanın aşınma davranışları üzerinde etkili olduğunu gözlemiştir. Eroğlu vd. [1] yaptıkları çalışmada, 100 çeliğinin kaynak metali ve ITAB nın mikroyapısı ve mekanik özellikleri üzerinde değişen enerji girdilerinde başlangıç tane boyutunun etkisini araştırmışlardır. Plaka kalınlığı göz önüne alınarak kalın taneli düşük karbonlu çeliklerin kaynağında ITAB ın maksimum tokluğu açısından yüksek enerji girişinin kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada, PTA yöntemi kullanılarak AISI 1010 çeliğinin yüzeyi Ni/WC toz karışımı ile kaplanmıştır. Kaplanmış numuneler üzerinde meydana gelen mikroyapı değişimleri incelenmiştir. II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Bu çalışmada, altlık malzemesi olarak 1010 çeliği, kaplama malzemesi olarak ise ağırlıkça %95 Ni ve %5 WC oranında toz karışımı kullanılmıştır. Homojen bir karışım elde edebilmek amacıyla Ni/WC tozları 1 saat süre ile torna tezgâhında karıştırılmıştır. Kaplama işleminde kullanılan tozların karakteristik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. 10x0x100 mm boyutlarındaki altlık malzemesinin üzerine parmak freze ile 5 mm genişliğinde, 1 mm derinliğinde kanal açılmıştır. Ni/WC toz karışımı, yeter miktardaki sodyum silikat ile karıştırılarak macun haline getirilerek altlık malzemesi yüzeyinde açılan kanallara doldurulmuştur. Sodyum silikat yapıştırıcı, gözenek oluşumunu ve ergime esnasında argon gazı altında tozların uçmasını engellemek için kullanılmıştır. Kaplama ve altlık malzemesi arasındaki adhezyonu artırmak amacı ile numuneler fırında 60 o C de 4 saat kurutulmuştur. Tablo 1. Ni ve WC tozlarının karakteristik özellikleri Malzeme özellikleri Ni WC Saflık (%) Toz boyutu -5 mesh 70 µm Erime Sıcaklığı ( o C) Kaynama sıcaklığı ( o C) Daha sonra 10, 140, 160 A gibi üç farklı akım kullanılarak plazma kaynak yöntemi ile kaplama işlemi yapılmıştır. Kaplama işleminin şematik resmi Şekil 1 de verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan üretim parametreleri Tablo de verilmiştir. Şekil 1. PTA Kaplama Tekniği [19] 17

3 G. TOSUN Tablo. Üretim Parametreleri Üretim Parametreleri Değerleri Akım (A) 10, 140, 160 Gerilim (V) 0 Koruyucu gaz ( m /h) 5 Plazma gazı ( m /h) 0,5 Elektrot çapı (mm) 4,7 Torç malzeme arası mesafe (mm) 4 Üretim hızı (m/dak) 0, Yüzeyi kaplanmış numuneler kaplama yönüne dik doğrultuda kesilerek mikroyapı değişimlerini belirlemek amacıyla yüzeyleri 00, 400, 600, 800 ve 100 mesh lik su zımparaları ile temizlenmiş, çuha ve elmas pasta kullanılarak parlatılmıştır. Parlatılan numuneler % lik Nital çözeltisinde dağlanmıştır. Dağlanan numunelerden Alltion marka XJP- 6A model optik mikroskop yardımıyla mikroyapı incelemeleri yapılmıştır. III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Bu çalışmada kullanılan altlık malzemesi ve kaplama malzemesinin mikroyapı fotoğrafları şekil de görülmektedir. Diğer yöntemlerle yapılan kaplama işlemi esnasında kaplama malzemesi ile altlık malzemesinin birbirine iyi difüze olmadığı ve arayüzeyde boşluklar meydana geldiği gözlemlense de bu yöntemle yapılan kaplamalarda iki malzeme arasında iyi bir bağlanma meydana geldiği gözlemlenmiş, boşluk oluşumuna rastlanılmamıştır []. Kaplama yüzeyinde homojen ve düzenli bir katılaşma meydana gelmiş, alaşımlanmış tabakanın altyapıya oldukça iyi bir şekilde yapıştığı görülmüş ve kaplama tabakasında herhangi bir makro çatlağa ve gözenekli yapıya rastlanılmamıştır. Şekil. Altlık malzemesinin mikroyapı görüntüsü Kaplama işlemi esnasında yüksek sıcaklıklara (10000 ile 0000 o K) çıkılmaktadır [19]. Kaplama işleminde, hem altlık malzemesi hem de kaplama malzemesi ısıdan dolayı etkilenir, her iki tarafa element geçişleri meydana gelerek ve mikroyapılarda değişiklikler meydana gelir [0]. Şekil alaşımlanmış tabakanın tipik morfolojisini göstermektedir. Kaplama ile ana metal arasındaki arayüzey açık bir şekilde görülmektedir. Kaplama esnasında altlık malzemesi ile kaplama arasında, ITAB (Isı tesiri altındaki bölge) adı verilen 4 farklı bölge meydana gelmiştir. Bunlar; küreselleşmiş bölge, kısmen dönüşmüş bölge, tane incelmesinin meydana geldiği bölge ve tane irileşmiş bölgeden ibaret olduğu belirtilmektedir [1]. Altlık malzemesinde ise hakim olan mikroyapı; martenzit ve baynittir. Şekil 4 te görüldüğü gibi soğutma hızına bağlı olarak, metalde tane sınırı ferriti (GBF), windsmantten tipi ferrit (WF), asiküler (iğnesel) ferrit (AF) ve çok az miktarda artık austenitli martenzit ve ayrışmış perlit fazı gözlemlenmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda yapıda çok nadiren baynit oluşumuna da rastlanılmıştır. Düşük karbonlu çeliklerde, ITAB da tane irileşmesine neden olan WF ve GBF nin yapıda bulunması istenmez []. GBF nin varlığının tokluğa zararı vardır, gevrek kırılmalara neden olur ve buda kaynak metalinde bulunan WF nin miktarına bağlıdır [,4]. AF nin çekirdeklenmesi, genellikle metal olmayan inklüzyonlardan kaynaklanmakta ve bunun da malzemenin tokluğunu ve mukavemetinin iyileştirmektedir. Düşük karbonlu çelikteki baynitin mikroyapısı AF inkine çok benzerdir ve bundan dolayı bu fazları belirlemek çok zordur []. Şekil. Kaplama işlemi sonrası ITAB ın görüntüsü Akım düşük seçildiği zaman tane sınırları boyunca martenzit adacıklarının meydana geldiği ve bunları ferrit tanelerinin çevrelediği görülmüştür (Şekil 4a) []. Düşük ısı girişi yüksek soğuma oranı anlamına gelmektedir, bu da hızlı katılaşmaya sebep olmaktadır ve sonuç olarak martenzit fazı meydana gelmektedir. Böylece, düşük enerji girişinde soğuma süresinin kısa olması, karbon açısından zengin östenitlerin yüksek karbonlu martenzit ve baynite dönüşmesine sebep olurken karbon açısından fakir olan östenit, ferrite dönüşmektedir [4,6]. Ayrıca, ITAB ın kaplama tarafında iğnesel şekilli ve alaşım elementlerin varlığından dolayı dendritik yapıların oluşmaya başlandığı görülmüştür (Şekil 4a). Oluşan dendritik yapıların kaynak yönüne dik bir şekilde meydana geldiği görüldü. Kaplama işlemi esnasında önce ergime sıcaklığı düşük olan Ni fazı yani matris daha sonra ise takviye fazı yani WC ergimektedir. Ni fazının ergidiği sıcaklıklarda WC fazı ergimemiş, sıcaklığında etkisi ile katı çözeltideki WC lerde dendiritik yapılar (Şekil 4) oluşmaya başlamıştır [7]. Kaplama işlemi esnasında akım artırıldığı zaman, ana metal ve sert dolgu alaşımının karışımını ifade eden seyrelme oranı değişmektedir. Sert yüzey alaşımlarının elde 18

4 1010 Çeliğinin Ni-WC Tozları ile PTA Yöntemi Kullanılarak Kaplanması edilmesinde, kaplama ile ana malzeme arasındaki bağın derecesi önemli olup, bu bağın sadece sert yüzey kaplamanın ana malzemeyi tutabilecek ölçüde olması gerekmektedir. Bu nedenle düşük seyrelme oranı tercih edilir [0]. Kaplamanın seyreltme oranı, toz içeriği ve ısı girdisi ile belirlenir [5]. Isı girdisi aşağıdaki denklem ile hesaplanır [6]. meydana gelecek daha az ve daha üniform dağılmış martenzit adacıklarının oluşumuna (Şekil 4b) ve baynit miktarında artışa neden olacaktır []. Q=0,48.I.U/V (1) Burada Q ısı girdisini, I elektrik akımını, U gerilim ve V ise hareket hızını temsil etmektedir. Toz içeriği sabit olup, operasyon akımının artması, hem enerji yoğunluğunu hem de sabit akım için ısı girdisini artırır. Böylece, mikroyapılarda gözlemlenen farklılıkların ana sebebinin ısı girdisi olduğu gözlemlenmiştir. Diğer bir deyişle, kaplama malzemesi ısı girdisine bağlı olarak katılaşma sonrası farklı mikroyapılar sergilemektedir [8]. Düşük akım değerinde malzemeye verilen enerji girdisinin az olmasından dolayı ergiyik havuzunda ana malzemeden az miktarda alaşım elementleri katılmış olup, nüfuziyet ve dikiş genişliği dar olduğu görülmüştür (Şekil 4a) [19]. Kaplama işlemi esnasında, sıcaklık yükseldikçe, ya sıvı alaşım içerisine erimiş tanelerin difüzyonu ya da WC partiküllerin dış kısımlarının erimesi ile kaplamanın matris ve takviye fazı arasında ara yüzey oluşumu meydana gelir. Ara yüzeyin oluşum mekanizmasını işlem parametreleri belirler. Kompozitle kaplama işleminde takviye olarak kullanılan karbür içerisinde bulunan karbonun difüzyon katsayısı karbür oluşturan metalinkinden çok daha fazladır. Böylece karbon karbürün dışına karbür oluşturan metalden çok daha hızlı difüze olur. Difüzyon hızındaki büyük farklılıktan dolayı eğer aktivasyon enerjisine ulaşılırsa, karbür karbürizasyona uğrar ve ara yüzey bölgesi meydana gelir [9]. Kaynak esnasında sıcaklık daha da fazla arttığı zaman, yani AC1 ve AC arasında bir noktaya geldiği zaman östenit yüksek klasik kompozisyondan daha fazla karbon içeriğine sahip olduğu için kolaylıkla martenzite dönüşür. Kaynak metalindeki martenzit, AF ve WF ye benzer bir yapı sergiler ve martenzit tanelerinin boyutu daha küçük hacimce oranı ise daha büyüktür []. Bunun aksine ITAB daki martenzit adaları ise daha az sayıda ve tane sınırlarında iri taneli birincil ferrit veya perlit kolonileri üzerinde oluşmuştur (Şekil 4a) []. Tane sınırı ferrit (GBF) oluşumu, östenit tane sınırlarında kalıntıların segregasyonuna engel olmaktadır [6]. Isı girdisi arttığı zaman seyrelme oranı ve dolayısı ile ITAB bölgesi genişleyecek, Ni/WC alaşımı azalacak buna ilaveten ITAB daki her bir nokta daha uzun süreli ısınma ve soğuma işlemine maruz kalacaktır [0]. Böylece enerji girişindeki yükselme daha yavaş katılaşma ve soğumaya neden olacak, dolayısıyla daha yumuşak yapıların oluşumu kaçınılmaz hale gelecektir [0]. Ayrıca, altlık malzemesinden kaplama malzemesine transfer olan elementlerin miktarı artacaktır. Şekil 4c de, akım şiddeti arttıkça ITAB bölgesinin genişliğinde artma ve WF miktarında azalmalar gözlemlenirken, iğnesel şekilli Ni/WC alaşımı küresel şekilli bir şekil almaya başlamış ve kaplamanın tane yapısında incelme meydana geldiği görülmüştür [9]. Akım şiddetinın artmasıyla, kaplamada bulunan WC lerden ITAB bölgesine daha çok karbon geçişi 19 a) b) c) Şekil 4. ITAB bölgesinden alınan mikroyapı görüntüleri a) 10 A b)140a c)160a Düşük ısı girişindeki kaplama ve altlık malzemesi arasında yoğun gözlemlenen martenzitlerin oluşmadığı görülmüştür. Ayrıca kaplama tarafındaki dendritlerde azalmalar meydana geldiği ve tanelerde yönlenmelerin oluşmadığı görülmüştür (Şekil 4c). Buna ilave olarak mikroyapı incelemelerinde akım miktarı arttıkça altlık malzemesi ve ITAB daki fazların kabalaştığı gözlemlenmiştir [9]. Şekil 5 teki W-C-Ni üçlü sistemine göre, kompozit kaplamada tarafında birincil M6(WC, Ni ) ve katı çözelti γ(ni, Fe) içerisinde bunların ötektiğinden ibaret bir mikroyapı gözlemlenmiştir.

5 Şekil 5. W-C-Ni üçlü faz diyagramının düşey bölümü [1] IV. SONUÇLAR PTA yöntemi kullanılarak AISI 1010 çeliğinin yüzeyi Ni/WC toz karışımı ile kaplanma işleminin yapıldığı bu çalışma sonunda şu sonuçlar elde edilmiştir. Akım miktarının artışıyla, kaynak metali ve ITAB'ın mikroyapısında fazların cinsi ve miktarı açısından değişmenin olduğu gözlenmiştir. Düşük ısı girişi ve yüksek soğutma hızından dolayı kaplama tabakası iğnesel şekil ve kaplama tabakasındaki alaşım elementlerin varlığından dolayı dendritik yapıların oluşmaya başladığı görülmektedir. Oluşan dendritik yapıların kaynak yönüne dik, bir şekilde meydana geldiği görüldü. Isı girdisi arttığı zaman seyrelme oranı ve de dolayısı ile ITAB bölgesi genişlemiş, Ni/WC alaşımı azalmıştır. Ayrıca, WF miktarında azalmalar gözlemlenirken, iğnesel şekilli Ni/WC alaşımı küresel şekilli bir hal almaya başlamış, kaplamanın tane yapısında incelme meydana geldiği görülmüştür. Kaplama tarafındaki dendritlerde azalmalar meydana gelmiş ve tanelerde yönlenmelerin oluşmadığı görülmüştür. Akım miktarı artması ile altlık malzemesi ve ITAB daki fazların kabalaştığı görülmüştür. Kaplamada bulunan WC lerden ITAB bölgesine daha çok karbon geçişi meydana gelmiş, daha uniform dağılmış martenzit adacıklarının oluşumuna ve baynit miktarında artışa neden olmuştur. KAYNAKLAR [1] L. Bourithis, G. Papadimitriou, Three body abrasion wear of low carbon steel modified surfaces Wear, vol..58, , 005. [] S. Ozel, B. Kurt, I. Somunkiran, N. Orhan, Microstructural characteristic of NiTi coating on stainless steel by plasma transferred arc process, Surface & Coatings Technology, vol. 0, 6 67, 008. [] Y.P. Kathuria, Some aspects of laser surface cladding in the turbine industry, Surface Coatings and Technology, vol. 1, 6-69, 000. [4] H.J. Kim, B.H. Yoon, C.H. Lee, Wear performance of the Fe-based alloy coatings produced by plasma transferred arc weld-surfacing process,wear, vol. 49, , G. TOSUN [5] J.S. Selvan, K. Subramanian, A.K. Nath, Laser alloying of aluminum with electrodepo-sited nickel: optimization of plating thickness and processing parameters, Journal of Materials Processing Technology, vol 91, [6] C. Sudha, P. Shankar, R.V. Subba Rao, R. Thirumurugesan, M. Vijayalakshmi, Baldev Raj, Microchemical and microstructural studies in a PTA weld overlay of Ni Cr Si B alloy on AISI 04L stainless steel, Surface & Coatings Technology, vol 0, 10 11, 008. [7] L. Bourithis, Ath. Milonas, G.D. Papadimitriou, Plasma transferred arc surface alloying of a construction steel to produce a metal matrix composite tool steel with TiC as reinforcing particles, Surface and Coatings Technology, vol. 165, 86 95, 00. [8] R. Iakovou, L. Bourithis, G., Papadimitriou, Synthesis of boride coatings on steel using plasma transferred arc (PTA) process and its wear performance, Wear, vol 5, , 00. [9] L. Bourithis, S. Papaefthymiou G.D. Papadimitriou, Plasma transferred arc boring of a low carbon steel:microstructure and wear properties, Aplied surface science, vol 00, 0-18, 00. [10] E. Bourithis, A. Tazedakis, G. Papadimitriou, A study on the surface treatment of Calmax tool steel by a plasma transferred arc (PTA) process, Journal of Materials Processing Technology, vol. 18, , 00. [11] R. L. Deuis, J. M. Yellup & C. Subramanian, Metal-Matrix Composite Coatings By PTA Surfacing, Composites Science and Technology, vol 58, 99-09, [1] E.P. Song, J. Ahn, S. Lee, N.J. Kim, Microstructure and wear resistance of nanostructured Al O 8wt.% TiO, coatings plasmasprayed with nanopowders, Surface & Coatings Technology, vol 01, , 006. [1] G. Shanmugavelayutham, S. Yano, A. Kobayashi, Microstructural characterization and properties of ZrO/Al O thermal barrier coatings by gas tunnel-type plasma spraying, Vacuum, vol. 80, , 006. [14] S. Özel, H. Turhan, F. Sarsılmaz, AL04 Alüminyum Alaşımı Yüzeyine Al O /Al O +TiO Tozunun Plazma Sprey Yöntemiyle Kaplanması, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ., vol. 0 (), , 008. [15] J.L. Xu, F. Liu, F.P. Wang, D.Z. Yu, L.C. Zhao, Formation of AlO coatings on NiTi alloy by micro-arc oxidation method, Biomaterials, vol. 4, 91 99, 00 [16] L. Tan, R.A. Dod, W.C. Crone, Corrosion and wear-corrosion behavior of NiTi modified by plasma source ion implantation, Biomaterials, vol. 4, 91 99, 00. [17] S. Özel, İ. Somunkıran, B. Kurt, Düşük Karbonlu Çelik Yüzeyine FeCr+Mo Tozunun PTA Yöntemi İle Alaşımlandırılması, 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 9-, Denizli, 006. [18] P. Skarvelis, G.D. Papadimitriou, Plasma transferred arc composite coatings with self-lubricating properties based on Fe and Ti sulfides: Microstructure and tribological behavior, Surface & Coatings Technology, vol. 0, , 009. [19] A. K. Gür, A. Orhan, U. Çalıgülü, Ni/Ti tozlarının PTA yöntemiyle AISI 100 yüzeyindeki kaplamalarının mikroyapı özellikleri 15-11, 008 [0] R. Yılmaz, FE-MN-C yüzey sertlestirme alasımının mikroyapı ve asınma özellikleri mıcrostructure and wear behavıour of FE-MN-C hardfacıng alloys, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Karabük, Türkiye,1 15 Mayıs 009 [1] M. Eroglu, M. Aksoy, N. Orhan, Effect of coarse initial grain size on microstructure and mechanical properties of weld metal and HAZ of a low carbon steel, Materials Science and Engineering, vol. A69, 59 66, [] A. Güral, B. Bostan, A.T. Özdemir, Heat treatment in two phase region and its effect on microstructure and mechanical strength after welding of a low carbon steel, Materials and Design, vol. 8, , 007. [] A. K. Gür, A. Orhan, U. Çalıgülü, Ni/Ti tozlarinin PTA yöntemiyle AISI 100 yüzeyindeki kaplamalarinin mikroyapi özellikleri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 008. [4] M. Eroğlu, Düşük Karbonlu bir Çelikte kaynak enerji girişi ve başlangıç tane boyutunun kaynak bölgesinin iç yapı ve mekanik özelliklerine olan etkisi, Doktora tezi, 1997 [5] J. Tusek, M. Suban, Experimental research of the effect of hydrogen in argon as a shielding gas in arc welding of high-alloy stainless steel, Int. J. Hydrogen Energy, 5, 69-76, 000.

6 1010 Çeliğinin Ni-WC Tozları ile PTA Yöntemi Kullanılarak Kaplanması [6] K.E. Easterling, Introduction to the Physical Metallurgy of Welding, Butterworth Heinemann, London, 199. [7] A. Durgutlu, Experimental investigation of the effect of hydrogen in argon as a shielding gas on TIG welding of austenitic stainless steel, Mater. Des. 5, 19, 004. [8] S. Buytoz, M. Ulutan, M. Yildirim, Dry sliding wear behavior of TIG welding clad WC composite coatings, Applied Surface Science 5, 11 1, 005. [9] Ch. Just, E. Badisch, J. Wosik, Influence of welding current on carbide/matrix interface properties in MMCs, Journal of Materials Processing Technology, vol. 10, , 010. [0] L. Bourithis, G.D. Papadimitriou, The effect of microstructure and wear conditions on the wear resistance of steel metal matrix composites fabricated with PTA alloying technique, Wear, vol. 66, , 009. [1] C.M. Fernandes, A.M.R. Senos, M.T. Vieira, Control of eta carbide formation in tungsten carbide powders sputter-coated with (Fe/Ni/Cr), International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, vol. 5, 10 17,

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

N2 GAZI ORANININ KAPLAMA TABAKASININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

N2 GAZI ORANININ KAPLAMA TABAKASININ AŞINMA DAVRANIŞINA ETKİSİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 4 Article Number: A0104 NATURAL AND APPLIED SCIENCES TECHNICAL EDUCATION MECHANICAL METALLURGY EDUCATION Received: June 2008

Detaylı

WC-Co TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE GAZ TUNGSTEN ARK (GTA) YÖNTEMİ İLE ALAŞIMLANDIRILMASI

WC-Co TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE GAZ TUNGSTEN ARK (GTA) YÖNTEMİ İLE ALAŞIMLANDIRILMASI WC-Co TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE GAZ TUNGSTEN ARK (GTA) YÖNTEMİ İLE ALAŞIMLANDIRILMASI Serkan ÖZEL a Furkan SARSILMAZ b a Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, 23119,

Detaylı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 593-599, 2007 19 (4), 593-599, 2007 Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 77 87 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Kobalt Bazlı Tozların PTA Yöntemiyle Düşük Karbonlu Çelik Üzerine Kaplanması

Detaylı

Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: (NWSATAS) Received: July 2016 ID: A0105 Accepted: October 2016

Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: (NWSATAS) Received: July 2016 ID: A0105 Accepted: October 2016 Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: 1308 7223 (NWSATAS) Received: July 2016 ID: 2016.11.4.2A0105 Accepted: October 2016 Turan Gürgenç Cihan Özel Fırat University, Elazığ-Turkey

Detaylı

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi

Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Günen A., Çarboğa C., Kurt B., Orhan N. Borlama İşleminde Kullanılan Bor Tozu Tane Boyutunun Kaplama Tabakası Üzerine Etkisi Ali Günen 1,*, Cemal Çarboğa 2, Bülent Kurt 2, Nuri Orhan 3 1 Barbaros Teknik

Detaylı

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 633-641, 2004 Kobalt Esaslı Elektrotlarla Kaplanan Malzemelerin İç Yapı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Emine ÇÖMEZ* Halis ÇELİK* * Fırat Üniv.,

Detaylı

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları

Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları Düşük Sıcaklık Plazma Nitrürleme (Nitrasyon) Uygulamaları Özet Plazma Nitrürleme, nitrürleme yöntemleri arasında en düşük işlem sıcaklığına sahip olması nedeniyle özel bir yere sahiptir. Bu makalede 1.2379,

Detaylı

PLAZMA TRANSFERLİ ARK KAYNAK YÜZEY İŞLEMİYLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNE WC-Ni-B 4 C KOMPOZİT KAPLAMASININ MİKROYAPISAL KARAKTERİSTİĞİ

PLAZMA TRANSFERLİ ARK KAYNAK YÜZEY İŞLEMİYLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNE WC-Ni-B 4 C KOMPOZİT KAPLAMASININ MİKROYAPISAL KARAKTERİSTİĞİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1A0063 Soner Buytoz 1 Mustafa Ulutan 2 ENGINEERING SCIENCES Bülent Kurt 3 Serkan Islak 4 Received: September

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

Cu ALAŞIMI YÜZEYİNE KAPLANAN ZrO 2 +Y 2 O 3 /Al 2 O 3 TABAKALARIN MİKROYAPI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ

Cu ALAŞIMI YÜZEYİNE KAPLANAN ZrO 2 +Y 2 O 3 /Al 2 O 3 TABAKALARIN MİKROYAPI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir Cu ALAŞIMI YÜZEYİNE KAPLANAN ZrO 2 +Y 2 O 3 /Al 2 O 3 TABAKALARIN MİKROYAPI VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ Serkan ÖZEL*, Hüseyin TURHAN** *sozel@bitliseren.edu.tr

Detaylı

Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı

Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı Mikroyapısal Görüntüleme ve Tanı -Ek Ders Notları- Yrd. Doç. Dr. Enbiya Türedi Aralık 2012 Kaynak: www.metallograph.de 2 Malzeme: 1.7131 (16MnCr5) ötektoid-altı ısıl işlemsiz Büyütme: 500 : 1 Dağlayıcı:

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 25/1 AN INVESTIGATION ON ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF Fe-C-Mo- COMPOSITE PRODUCED BY POWDER METALLURGY Mustafa AY, Ahmet

Detaylı

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir:

Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: Kaynak Bölgesinin Sınıflandırılması Prof. Dr. Hüseyin UZUN Kaynak yöntemleri ile birleştirilen bir malzemenin kaynak bölgesinin mikroyapısı incelendiğinde iki ana bölgenin var olduğu görülecektir: 1) Ergime

Detaylı

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI

ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU ÇELİKLERİN VE DÖKME DEMİRLERİN MİKROYAPILARI Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇLI ANKARA 2012 Fe- Fe 3 C

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Basınç Destekli Hacim Yanma Sentezi Yöntemi ile Elde Edilen FeAl ve TiAl Kaplamalar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Basınç Destekli Hacim Yanma Sentezi Yöntemi ile Elde Edilen FeAl ve TiAl Kaplamalar Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5751 (325-329) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5751 (325-329)

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK

T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK T/M YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Cu-C-Al 2 SiO 5 KOMPOZİTİNİN ABRASİV AŞINMA DAYANIMI Ç. ÖZAY & A. HASÇALIK Özet Bu çalışmada, Cu tozuna hacimce %5, %10, %15 oranında C ve Al 2 SiO 5 katılarak toz metalurjisi

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Paslanmaz Çeliklerin. kaynak edilmesi. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Paslanmaz Çeliklerin kaynak edilmesi Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi İçerik Kaynak Yöntemleri Östenitik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Ferritik Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı

Detaylı

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler

Öğrenim Durumu. Verdiği Dersler. İdari Görevler Adı-Soyadı : Ergün EKİCİ Kişisel Bilgiler Unvan: Yrd. Doç. Dr. E-posta: ergunekici@uludag.edu.tr Telefon: Göreve Başlama Tarihi : Uzmanlık Alanları: Kesici takım teknolojileri, Hacim kalıpçılığı, CAD-CAM

Detaylı

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi

Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro Alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi Nursen Turku 1, Şule Doğan 1, Nazım Uçar 1,*, Adnan Çalık 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

MICROSTRUCTURE AND WEAR BEHAVIOUR OF Fe-Mn-C HARDFACING ALLOYS

MICROSTRUCTURE AND WEAR BEHAVIOUR OF Fe-Mn-C HARDFACING ALLOYS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Fe-Mn-C YÜZEY SERTLEŞTİRME ALAŞIMININ MİKROYAPI VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ MICROSTRUCTURE AND WEAR BEHAVIOUR OF Fe-Mn-C

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 26 (3) 2-31 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Toz Metalurjisi Yöntemi İle Üretilen Fe-C-Mo-FeCr Kompozitinin Adhesiv Aşınma

Detaylı

TIG kaynağı ile yüzeyi sertleştirilen AISI1020 ve AISI 316 çeliğinin mikroyapı incelemeleri

TIG kaynağı ile yüzeyi sertleştirilen AISI1020 ve AISI 316 çeliğinin mikroyapı incelemeleri SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 3. Sayı, s. 237-244, 2015 TIG kaynağı ile i sertleştirilen AISI1020 ve AISI 316 çeliğinin mikroyapı incelemeleri Ali Alparslan Çelik 1*, Şaduman Şen 2, Uğur Şen 3 ÖZ 11.06.2014

Detaylı

FeW-SiC Esaslı Kompozit Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özellikleri

FeW-SiC Esaslı Kompozit Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özellikleri 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey FeW-SiC Esaslı Kompozit Kaplamaların Mikroyapı ve Aşınma Özellikleri Ö. Eski 1, S. Islak 2, S. Buytoz 3 1 Kastamonu

Detaylı

TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAK YÖNTEMİYLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNDE ÜRETİLEN Fe-Cr-C-Ti KAPLAMALARININ MİKROYAPISI VE AŞINMA DAVRANIŞI

TUNGSTEN ASAL GAZ KAYNAK YÖNTEMİYLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNDE ÜRETİLEN Fe-Cr-C-Ti KAPLAMALARININ MİKROYAPISI VE AŞINMA DAVRANIŞI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: A0043 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: February 2007 Accepted: October 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Makine Mühendisliği 1995-2000 Y. Lisans Makine Mühendisliği 2001-2004 Doktora Makine Mühendisliği 2004-2011 İLETİŞİM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL

Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL Yrd. Doç. Dr. SELDA KAYRAL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 1995-2000 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 2001-2004

Detaylı

AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması

AISI 1030 Çelik Çiftinin Manuel (GMAW) Ve Sinerjik Kontrollü (GMAW-P) Kaynağında Tane Morfolojisinin Karşılaştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (39-45) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (39-45) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

19 (3), 417-423, 2007 19 (3), 417-423, 2007. tyildiz@firat.edu.tr

19 (3), 417-423, 2007 19 (3), 417-423, 2007. tyildiz@firat.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 417-423, 2007 19 (3), 417-423, 2007 AISI 4142 Çeliğinin Elektrik Ark Kaynağı ile Yüzey Modifikasyonu Sonrası Aşınma Davranışının

Detaylı

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği

Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri: mikroyapı oluşumu, faz dönüşüm kinetiği Faz dönüşümleri 1. Basit ve yayınma esaslı dönüşümler: Faz sayısını ve fazların kimyasal bileşimini değiştirmeyen basit ve yayınma esaslı ölçümler.

Detaylı

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ

CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ CALLİSTER FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Faz dönüşümlerinin çoğu ani olarak gerçekleşmediğinden, reaksiyon gelişiminin zamana bağlı, yani dönüşüm hızına bağlı olarak gelişen yapısal özelliklerini dikkate almak gerekir.

Detaylı

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller

Yoğun Düşük sürünme direnci Düşük/orta korozyon direnci. Elektrik ve termal iletken İyi mukavemet ve süneklik Yüksek tokluk Magnetik Metaller Kompozit malzemeler İki veya daha fazla malzemeden üretilirler Ana fikir farklı malzemelerin özelliklerini harmanlamaktır Kompozit: temel olarak birbiri içinde çözünmeyen ve birbirinden farklı şekil ve/veya

Detaylı

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) Deneyin Amacı: Demir esaslı bir malzemenin borlanması ve borlama işlemi sonrası malzemenin yüzeyinde oluşan borür tabakasının metalografik açıdan incelenmesi. Teorik

Detaylı

SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ

SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ SAVUNMA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENEBİLİRLİKERİNİN İNCELENMESİ Yunus KARTAL 1, A.Alper YONTAR 2 1,2. KırıkkaleÜniversitesi, MühendislikFakültesi, Makine MühendisliğiBölümü, Kırıkkale,

Detaylı

GTA YÖNTEMĐ KULLANILARAK FeCrC ve WC KAPLANMIŞ SADE KARBONLU SAE 1020 MALZEMESĐNĐN AŞINMA DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

GTA YÖNTEMĐ KULLANILARAK FeCrC ve WC KAPLANMIŞ SADE KARBONLU SAE 1020 MALZEMESĐNĐN AŞINMA DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI GTA YÖNTEMĐ KULLANILARAK FeCrC ve WC KAPLANMIŞ SADE KARBONLU SAE 1020 MALZEMESĐNĐN AŞINMA DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Soner BUYTOZ *, Osman YILMAZ ** Bu çalışmada, FeCrC, WC ve FeCrC/WC alaşımlarının tozları

Detaylı

KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI HOŞGELDİNİZ

KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI HOŞGELDİNİZ KAYNAK BÖLGESİNİN METALURJİK YAPISI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KAYNAK DİKİŞ FORMU ERGİTME KAYNAK TEKNİKLERİ Elektrik Ark Kaynağı (Çok pasolu elektrik ark kaynağı, X kaynak ağzı) Elektrik Ark

Detaylı

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI

ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 1 ELKTRİK AMAÇLI ALUMİNYUM KULLANIMI 2 Elektrik ışığı ilk kez halka tanıtıldığında insanlar gaz lambasına o kadar alışkındı ki, Edison Company talimat ve güvenceleri

Detaylı

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi Welding of

Detaylı

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4140 ÇELİĞİNİN MİKROYAPI İNCELEMESİ

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4140 ÇELİĞİNİN MİKROYAPI İNCELEMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1

Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ-I- (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-20092009 BALIKESİR Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ 1 DEMİR-KARBON (Fe-C) DENGE DİYAGRAMI

Detaylı

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT

ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET ABSTRACT ÜÇ FARKLI ÇELİĞE KATI BORLAMA İŞLEMİ YAPILMASININ İÇ YAPI VE SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet ÖZER 1, İrfan AY 2 1 mozer@balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir M.Y.O., 10145 Balıkesir

Detaylı

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

mahmutkaratas23@gmail.com ISSN : 1308-7231 hturhan@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 2A0070 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mahmut Karataş Received: July 2011 Hüseyin Turhan Accepted: October

Detaylı

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD

THE EFFECT OF SINTERING PERIOD ON THE WEAR RESISTANCE OF AlMgSi-SiC P COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye T/M YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ AlMgSi-SiC p KOMPOZİTİNDE SİNTERLEME SÜRESİNİN AŞINMA DİRENCİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SINTERING

Detaylı

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu M. Erdoğan, A.Erol, A.Yönetken, Ş. Talaş Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ

TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. İRFAN AY / Öğr. Gör. FAHRETTİN KAPUSUZ MAKİNE PROGRAMI MALZEME TEKNOLOJİSİ--ITEKNOLOJİSİ (DERS NOTLARI) Prof.Dr.İrfan AY Öğr. Gör. Fahrettin Kapusuz 2008-2009 2008BALIKESİR 1 DEMİR-KARBON DEMİR(Fe--C) (Fe DENGE DİYAGRAMI 2 DEMİR KARBON DENGE

Detaylı

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi.

DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik. AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. DENEYİN ADI: Jominy uçtan su verme ile sertleşebilirlik AMACI: Çeliklerin sertleşme kabiliyetinin belirlenmesi. TEORİK BİLGİ: Kritik soğuma hızı, TTT diyagramlarında burun noktasını kesmeden sağlanan en

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 32 38 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Örtülü Elektrot Ark Kaynağında Farklı Kutuplamanın Kaynak Nüfuziyetine Etkisinin

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye Ti6Al4V ALAŞIM ÇİFTİNİN PTA YÖNTEMİYLE KAYNAK EDİLEBİLİRLİLİĞİ WELDABILITY Ti6Al4V ALLOYS COUPLES BY PTA METHOD

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER

6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER 6. BEYAZ ve YÜKSEK ALAŞIMLI DÖKME DEMİRLER Gri dökme demirlerin özellikleri; kimyasal bileşimlerinin değiştirilmesi veya kalıp içindeki soğuma hızlarının değiştirilmesiyle, büyük oranda farklılıklar kazanabilir.

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.271-276, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.271-276, 2007 Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online ÇELİK ÇİFTİNİN KPTA KAYNAĞINDA PLAZMA GAZ DEBİSİNİN NÜFUZİYET DERİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Tanju TEKER, 2 Niyazi ÖZDEMİR 1 Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Mühendisliği Bölümü, 02040

Detaylı

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR

LEVON JOZEF ÇAPAN PROFESÖR LEVON JOZEF ÇAPAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 2128672500-1134 Doğum Tarihi 17.06.1943

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

B 4 C /Al KOMPOZİTLERİN TAKVİYE HACİM ORANINA BAĞLI OLARAK ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

B 4 C /Al KOMPOZİTLERİN TAKVİYE HACİM ORANINA BAĞLI OLARAK ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 10 pp. -21 Mechanical Technology B 4 C /Al KOMPOZİTLERİN TAKVİYE HACİM ORANINA BAĞLI OLARAK ABRASİF AŞINMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Hasan

Detaylı

Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı ve darbe dayanımına bor elementinin etkisi

Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı ve darbe dayanımına bor elementinin etkisi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 20(1), 243-249, (2018) DOI: 10.25092/baunfbed.370595 J. BAUN Inst. Sci. Technol., 20(1), 243-249, (2018) Çinko-Alüminyum esaslı ZA-12 alaşımının mikroyapı

Detaylı

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi. AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. DENEYİN ADI: Çeliklerin Isıl İşlemi AMACI: Çeliklerde ısıl işlem yoluyla mikroyapı ve mekanik özelliklerin değişiminin öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Metal ve alaşımlarının, faz diyagramlarına bağlı olarak

Detaylı

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir.

makale tane sınırlarında karbür çökelmesi meydana gelmektedir. Tane sınırlarında karbür oluşumu Şekil 4'te verilmiştir. makale Ostenitik çeliklerde yavaş soğutma veya temperleme işlemi karbürlerin çökelmesine neden olur. Karbür çökelme bölgeleri genel olarak tane sınırlarıdır. Karbür çökelmesi, çeliğin 500-800 C sıcaklıkları

Detaylı

INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOUR OF BORON CONCUSSOR JAWS WELDED BY USING DIFFERENT TYPES OF ELECTRODES. Nurullah KIRATLI*

INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOUR OF BORON CONCUSSOR JAWS WELDED BY USING DIFFERENT TYPES OF ELECTRODES. Nurullah KIRATLI* INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOUR OF BORON CONCUSSOR JAWS WELDED BY USING DIFFERENT TYPES OF ELECTRODES Nurullah KIRATLI* * DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Simav/ KÜTAHYA ABSTRACT

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi Al-7Si-,3Mg Alaşımında Soğuma Hızının Poroziteye Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, * 2 Lokman GEMİ, 1 Osman AYDOĞUŞ, 1 Kerim ÇAM, ** 3 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri Faz Diyagramları Dr. Ersin Emre Ören Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Metal Eğitimi Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Metal Eğitimi Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nizamettin KAHRAMAN 2. Doğum Tarihi : 24/03/1971 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Metal Eğitimi Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) OZ5763 (395-399) AKU J. Sci. Eng. 14 (2014) OZ5763 (395-399)

Detaylı

Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler

Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler Yeni Malzemeler ve Üretim Yöntemleri Geleneksel Malzemelerdeki Gelişmeler Yrd.Doç.Dr. Aysun AYDAY İleri Teknoloji Ürünü Yüksek Mukavemetli Çelikler Otomobil endüstrisinde yüksek mukavemetli çeliklere önemli

Detaylı

KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü FAZ DİYAGRAMLARI DERS NOTLARI İçerik KTÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Denge Dışı Reaksiyonlar ve Oluşan Yapılar (Martenzitik ve Beynitik Yapı) Bu güne kadar işlenen konularda denge veya yarı

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 173 179 Ocak 2003 PLAZMA PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE DÖKME DEMİR ALTLIKLAR ÜZERİNE MOLİBDEN KAPLAMALAR (MOLYBDENUM COATINGS ON CAST-IRON

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 47-52 Mayıs 2004 AZ ALAŞIMLI ÇELİKLERDE KARBON MİKTARININ PLAZMA NİTRÜRASYONU DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CARBON CONTENT ON THE

Detaylı

Yahya TAŞGIN ve Mehmet KAPLAN Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Elazığ yahyatasgin@hotmail.com

Yahya TAŞGIN ve Mehmet KAPLAN Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Elazığ yahyatasgin@hotmail.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 217-224, 27 19 (2), 217-224, 27 Sert Kabuklu bir Dökme Demirin Üretilebilirliği ve Abrasiv Aşınma Davranışlarının Araştırılması

Detaylı

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez. 1. DENEYİN AMACI: Farklı soğuma hızlarında (havada, suda ve yağda su verme ile) meydana gelebilecek mikroyapıların mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve su ortamında soğutulan numunenin temperleme

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERDE ELEKTRİK ARK VE MAG KAYNAK YÖNTEMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERDE ELEKTRİK ARK VE MAG KAYNAK YÖNTEMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisan 2015, Karabük, Türkiye DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERDE ELEKTRİK ARK VE KAYNAK YÖNTEMLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ EXAMINING THE

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVIII, S.1, 2005 Eng&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol..XVIII, No:1, 2005 TIG YÖNTEMİYLE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLEN AISI 4340 ÇELİĞİNİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

Detaylı

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 34469, Ayazağa, İstanbul itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:, Kısım:, 45-49 Şubat 6 H SO 4 çözeltisi içerisinde krom-nikelli çeliklerin aşınma davranışları Yavuz SUN *, Hüseyin ÇİMENOĞLU İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji

Detaylı

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

SÜPER ALAŞIMLAR Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Süper alaşım; ana yapısı demir, nikel yada kobalt olan nisbeten yüksek miktarlarda krom, az miktarda da yüksek sıcaklıkta ergiyen molibden, wofram, alüminyum ve titanyum içeren alaşım olarak tanımlanabilir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans-Tezli İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans-Tezli İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MAKİNE FAKÜLTESİ 1969 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: LEVON JOZEF ÇAPAN Doğum Tarihi: 17.06.1943 Ünvanı: PROFESÖR Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisansüstü MAKİNA (İMALAT) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1969 PhD Doktora MAKİNE

Detaylı

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?

Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? METALOGRAFİ Metalografi Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? Metalografi, en bilinen şekliyle, metallerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır. Metalografi, metallerin iç yapısını inceleyerek onların özelliklerini

Detaylı

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 62-76, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 61-76, 2013 AISI 1018 ÇELİK YÜZEYİNE GTA YÖNTEMİYLE STELLITE 6 KAPLAMANIN MEKANİK ÖZELLİKLERE

Detaylı

Plazma Püskürtme Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elde Edilen ZrO 2 / Al 2 O 3 - % 13TiO 2 Kompozit Kaplamasının Mikroyapı Özellikleri

Plazma Püskürtme Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elde Edilen ZrO 2 / Al 2 O 3 - % 13TiO 2 Kompozit Kaplamasının Mikroyapı Özellikleri th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), - May 0, Elazığ, Turkey Plazma Püskürtme Yöntemiyle AISI 30 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elde Edilen ZrO / Al O 3 - % 3TiO Kompozit Kaplamasının Mikroyapı

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Faz dönüşümünün gelişmesi, çekirdeklenme ve büyüme olarak adlandırılan iki farklı safhada meydana gelir.

Faz dönüşümünün gelişmesi, çekirdeklenme ve büyüme olarak adlandırılan iki farklı safhada meydana gelir. 1 Faz dönüşümlerinin çoğu ani olarak gerçekleşmediğinden, reaksiyon gelişiminin zamana bağlı, yani dönüşüm hızına bağlı olarak gelişen yapısal özelliklerini dikkate almak gerekir. Malzemelerin, özellikle

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 65-71 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Plastik Ekstrüzyon Vidalarında Aşınma ve Yorulma Davranışlarının

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

Tülay Yıldız Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 akgur@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Tülay Yıldız Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 akgur@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0087 ENGINEERING SCIENCES Received: July 2009 Tülay Yıldız Accepted: March 2010 Ali Kaya Gür Series

Detaylı

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ

TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi IV. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 24-25 Kasım 2007 TEL EROZYON YÖNTEMİ İLE İŞLENEN KALIP ÇELİKLERİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

Detaylı

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI (37-45) PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu

Detaylı

Dr. Nilay ÇÖMEZ EĞİTİM BİLGİLERİ

Dr. Nilay ÇÖMEZ EĞİTİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ Dr. Nilay ÇÖMEZ Derece Kurum Bölüm / Program Yıllar Lise İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca 00-006 Lisans Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 006-00 Y. Lisans

Detaylı