Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : Bask Mart 2010 STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU

2 Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : Bask Mart 2010 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Can m Hocam Prof.Dr. Ayd n Aybay, Can m Annem Av. Nevziye Ceylan ve Can m Babam Merhum Av. Ak n Ceylan a en içten sevgi ve sayg lar mla.

4

5 ÖNSÖZ Hukuk sorunları yanında ekonomik ve sosyal sorunları da içeren önemli bir konu üzerine çalışma yapmak isterken 5464 sayılı BKKKK. nu ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmenin Türk hukukuna etkisini ve bu konudaki Avrupa Birliği Hukukundaki ve İsviçre Hukukundaki yaklaşımları karşılaştırarak değerlendirmek için kapsamlı bir araştırmanın yapılması ihtiyacı doğmuştur sayılı BKKKK. nun uygulanmasıyla ilgili Yargıtay ın kararları, büyük önem taşımaktadır. Konu seçiminde desteğini aldığım Sn. Prof.Dr. Mehmet Bahtiyar a bu çalışmamı değerlendirerek değerli görüşlerini benimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Bu doçentlik çalışmamın araştırma sürecine Maltepe Üniversitesinde görev yaparken başladım, İstanbul Aydın Üniversitesinde görev yaparken ise çalışmamı tamamladım. Çalışmamın araştırma sürecinde, Fransızca hukuk kaynakları bakımından Galatasaray Üniversitesi nin, İsviçre de Lozan Hukuk Fakültesinin, Lozan Mukayeseli Hukuk Enstitüsünün ve Türk hukuk kaynakları bakımından İstanbul Hukuk Fakültesi nin ve Maltepe Üniversitesi nin kütüphanelerinden yararlandım. Yayınlanmamış Yargıtay Kararlarına ulaşmamda içten yardımları için Sn. Yargıtay Üyesi Hakim Ali Sezgin e çok teşekkür ederim. Bu süreçte Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kurucu Dekanı Sn. Prof. Dr. Aydın Aybay a ve İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kurucu Dekanı Sn. Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ye yakın ilgileri ve destekleri için çok teşekkür ederim. Ayrıca, Sn. Prof.Dr. Kemal Oğuzman ın asistanı olarak akademik hayatıma başladığım Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bana emeği geçen tüm Medeni Hukuk Hocalarıma en derin saygılarımı sunarım. Ayrıca bütün eğitim hayatım boyunca beni maddi ve manevi olarak destekleyen ve akademik hayatımın bütün zorluklarında yanımda olan canım annem Av. Nevziye Ceylan a ve canım babam merhum Av. Akın Ceylan a en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı-Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ebru CEYLAN İstanbul-Ataköy, Mart 2010.

6

7 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XIII BİBLİYOGRAFYA...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ I. Genel Olarak...5 II. Kredi Kartının Tarihi Gelişimi...6 A. Dünyada ve Avrupa Birliği nde...6 B. Türkiye de...7 C. İsviçre de...10 III. Kredi Kartıyla İlgili Mevzuat...10 A. Avrupa Birliği Hukuku nda...10 B. Türk Hukuku nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun daki Düzenleme Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ndaki Düzenleme...17 C. İsviçre Hukuku nda...20 IV. Kredi Kartı İşleyiş Şekilleri...23 A. İki Taraflı Sistem...23 B. Üç Taraflı Sistem...23 C. Karma Sistem...25 V. Kredi Kartı Kavramı ve Çeşitleri...25 A. Kredi Kartının Tanımı...25 B. Kredi Kartının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması...26 C. Kredi Kartının Çeşitleri Kart Hamiline Sunulan Edime Göre...27 a. Gezi ve Dinlence Kartları...27 b. Evrensel Kredi Kartları Kartın Sağladığı Hizmete Göre...27 a. Kredi Kullanma İmkânı Sağlayan Kart...27

8 VIII b. Ödeme Kolaylığı Sağlayan Kart Kartın Sözleşmeden Doğan Sorumluluğuna Göre...28 a. Bireysel-Firma Kredi Kartı...28 b. Asıl Kart- Ek Kart Kredi Kartını Çıkaran Kuruluşa Göre...29 a. Mal Satan veya Hizmet Sunan İşletmenin Çıkardığı Kart...29 b. Kredi Kartı Kurumlarının Çıkardığı Kart Kredi Kartının Geçerli Olduğu Alana Göre...30 a. Yurtiçi Kredi Kartı...30 b. Yurtdışı Kredi Kartı...30 c. Uluslararası Kredi Kartı...30 VI. Kredi Kartının Hukuki Niteliği...30 A. Tüketici Hukuku Bakımından TKHK. da Değişiklik Yapan 4822 sayılı Yasadan Önce TKHK. da Değişiklik Yapan 4822 sayılı Yasadan Sonra sayılı BKKKK. dan Sonra...36 B. Banka Hukuku Bakımından...36 C. Kıymetli Evrak Hukuku Bakımından...37 VII.Kredi Kartının Olumlu ve Olumsuz Etkileri...38 A. Kart Hamili Yönünden...38 B. Üye İşyeri Yönünden...41 C. Kart Çıkaran Kuruluş Yönünden...42 D. Ekonomi Yönünden...43 VIII. Tüketicinin Kredi Kartları Uygulamasında Korunmasını Gerektiren Sebepler...44 A. Tüketicinin Zayıf Konumu ve Sözleşme Dengesizliği...44 B. Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarının Korunması...46 C. Tüketim Toplumundaki Gelişmeler...46 IX. Kredi Kartı Sisteminin Önemli Tanımları...49 A. Kredi Kartı...49 B. Kart Hamili...50 C. Kart Çıkaran Kuruluş...53 D. Kartlı Sistem Kuruluşu...53 E. Üye İşyeri...53 F. Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş...53 G. Harcama Belgesi...54 H. Nakit Ödeme Belgesi...54 I. Alacak Belgesi...54

9 IX İKİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNDEKİ HUKUKİ İLİŞKİLER Birinci Ayırım KREDİ KARTI ÇIKARAN KURULUŞ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ I. Kredi Kartı Uygulamasında Üye İşyeri Sözleşmesi...57 A. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği...57 B. Üye İşyeri Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları Üye İşyerinin Kredi Kartını Nakitsiz Ödeme Aracı Olarak Kabul Etmesi Kart Çıkaran Kuruluşun Harcama Belgesi Tutarlarını Üye İşyerine Ödemesi Tarafların Anlaşması...69 C. Üye İşyeri Sözleşmesinin Tarafları...69 D. Üye İşyeri Sözleşmesinin Konusu...70 E. Üye İşyeri Sözleşmesinin Şekli...70 II. Üye İşyeri Sözleşmesinin Kurulması...70 III. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hükümleri...71 A. Kart Çıkaran Kuruluşun Borçları Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek Kredi Kartının Kullanımı İçin Gerekli Sistemi Kurmak Kullanımı Yasaklanan Kredi Kartlarını Bildirmek Diğer Borçları...75 B. Üye İşyerinin Borçları Kredi Kartını Kabul Etmek Kredi Kartının Geçerliliğini Kontrol Etmek Tanıtım İşareti Bulundurmak Bilgileri Saklamak Harcama Belgesi Düzenlemek Komisyon Ödemek Diğer Borçları...83 İkinci Ayırım KREDİ KARTI ÇIKARAN KURULUŞ İLE KART HAMİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ I. Kredi Kartı Uygulamasında Kredi Kartı Sözleşmesi...85 A. Kredi Kartı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği...85 B. Kredi Kartı Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları Nakit Ödemeksizin Alışveriş İmkânı Sağlamak Harcamaların Tutarını Ödemek Tarafların Anlaşması...92

10 X C. Kredi Kartı Sözleşmesinin Tarafları...93 D. Kredi Kartı Sözleşmesinin Konusu...94 E. Kredi Kartı Sözleşmesinde Genel İşlem Şartları TKHK. Hükümlerine Göre Genel İşlem Şartlarına Karşı Kredi Kartı Hamilini Koruma BKKKK. na Göre Genel İşlem Şartlarına Karşı Kredi Kartı Hamilini Koruma Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre Genel İşlem Şartları Düzenlemesi F. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli Genel Olarak Sözleşme Değişiklikleri a. Faiz Dışı Değişiklikler b. Faiz Oranının Artırılmasına İlişkin Değişiklikler c. Faizin Hesaplanması d. Asgari Ödeme Tutarının Vadesinde Ödenmemesi II. Kredi Kartı Sözleşmesinin Kurulması III. Kredi Kartı Sözleşmesinin Hükümleri A. Kredi Kartı Çıkaran Kuruluşun Borçları Kredi Kartı Çıkarmak Kart Hamiline Nakit Ödemeksizin Alışveriş İmkânı Sağlamak Harcama Belgesi Tutarlarını Üye İşyerine Ödemek Kredi Kartının Kullanımını Yasaklamak ve Üye İşyerlerine Bildirmek Güvenlik Sistemi Kurmak Kredi Kartı Limiti Belirlemek Kart Hamilini Sözleşmenin İşleyişi Hakkında Bilgilendirmek Hesap Özeti Düzenlemek ve Kart Hamiline Göndermek B. Kart Hamilinin Borçları Harcama Belgesi Tutarlarını ve Faizi Ödemek a. Kart Hamilinin Sorumluluğu aa. TKHK. Kapsamında bb. BKKKK. Kapsamında aaa. Genel Olarak bbb. Faiz Çeşitlerinin Uygulanması aaaa. Anapara (Kapital) Faizinin Uygulanması bbbb.temerrüt Faizinin Uygulanması cccc. Bileşik Faizin Uygulanması cc. Geçmiş Borçların Yeniden Yapılandırılması b. Ek Kart Hamilinin Sorumluluğu c. Kart Hamiline Şahsi Teminat Verenlerin Sorumluluğu aa. Kredi Kartı Sözleşmesindeki Şahsi Teminatın Belirlenmesi bb. Kefilin Sorumluluğu cc. Garanti Verenin Sorumluluğu...172

11 XI 2. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat Ödemek Bildirimde Bulunmak Diğer Borçları Üçüncü Ayırım KART HAMİLİ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ I. Kredi Kartı Uygulamasında Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşme..187 A. Sözleşmenin Hukuki Niteliği B. Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları Nakit Ödemeksizin Alışveriş İmkânı Sağlamak Harcamaların Tutarını Ödemek Tarafların Anlaşması II. Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşmenin Kurulması III. Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşmenin Hükümleri A. Üye İşyerinin Borçları Kredi Kartını Kontrol ve Kabul Etmek Diğer Yükümlülükleri B. Kart Hamilinin Borçları Kredi Kartını İbraz Etmek Harcama Belgesini İmzalamak ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KREDİ KARTININ HUKUKA AYKIRI KULLANILMASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK I. Genel Olarak II. Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanılmaması için Tarafların Özen Borcu A. Genel Olarak Özen Borcu B. Kart Çıkaran Kuruluşun Özen Borcu Kart Hamilinin Seçiminde Özen Borcu Üye İşyerinin Seçiminde Özen Borcu Bilgilendirme Sistemi Kartların Güvenli Kullanılması Harcama Belgelerinin Kontrol Edilmesi C. Kart Hamilinin Özen Borcu Kredi Kartının Korunmasında Özen Borcu Kredi Kartının Kullanılmasında Özen Borcu D. Üye İşyerinin Özen Borcu Kredi Kartını İbraz Eden Kişinin Kontrolü Kredi Kartının Kontrolü Ödeme İşlemi...207

12 XII III. Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Hukuki Sorumluluk A. Kart Çıkaran Kuruluşun Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması Kredi Kartının Hamiline Tesliminden Önce Hukuka Aykırı Kullanılması Sahte Kredi Kartı Düzenlenerek Hukuka Aykırı Kullanılması B. Kart Hamilinin Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması Kredi Kartını Usulsüz Edinmesi Kayıp Bildiriminde Bulunmasına Rağmen Kredi Kartını Kullanması İradesiyle Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması İradesi Dışında Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması C. Üye İşyerinin Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması İşlem Değerinin Üzerinde Harcama Belgesi Düzenlemek Sahte Harcama Belgesi Düzenlemek Kart Hamiliyle Anlaşmak Üçüncü Kişiyle Anlaşmak D. Üçüncü Kişinin Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması Üçüncü Kişinin Kredi Kartını Elde Etmesi a. Kredi Kartının Kaybedilmesi b. Kredi Kartının Çalınması veya Gaspedilmesi c. Kredi Kartının Kopyalanması Üçüncü Kişinin Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanmasından Doğan Zararlardan Sorumluluk a. Kredi Kartı Sözleşmesi Bakımından b. Üye İşyeri Sözleşmesi Bakımından c. Genel İşlem Şartlarıyla Sorumluluğun Düzenlenmesi d. Elektronik Yöntemle Alışverişte Hukuki Sorumluluk IV. Usul Kuralları A. Görevli ve Yetkili Mahkeme B. İspat Yükü SONUÇ...233

13 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği aff. : affaire AÜHFD. : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ATM : Otomatik Vezne Makinesi (Automated Teller Machine) AY. : Anayasa BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BK. : Borçlar Kanunu BKKKK. : Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun BKKKY. : Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik BKM : Bankalararası Kart Merkezi c. : cümle C: : Cilt CJCE : La Cour de Justice de I Union Européenne (Avrupa Birliği Adalet Divanı) dn. : dipnot DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü E. : Esas numarası EİK. : Elektronik İmza Kanunu f. : fıkra HD. : Yargıtay Hukuk Dairesi HGK. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu HUMK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İBK. : İçtihadı Birleştirme Kararı İİK. : İcra İflas Kanunu İKÜ : İstanbul Kültür Üniversitesi İKV : İktisadi Kalkınma Vakfı İÜHFM. : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İzBD : İzmir Barosu Dergisi JO : Journal officiel K. : karar

14 XIV m. : madde MHAD : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi MÜHF : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi PIN : Kişisel Kimlik Numarası ( Personal Identification Number) POS : Satış Noktası (Point of sale) REDC : Revue européen de droit de la consommation (Avrupa Tüketici Hukuku Dergisi) RG. : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Sayı TBB : Türkiye Bankalar Birliği TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TKHK. : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TSHH : Tüketici Sorunları Hakem Heyeti TSHHY : Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği TTK. : Türk Ticaret Kanunu Y :yıl Y. : Yargıtay YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi Yön. : Yönetmelik vd. : ve devamı

15 BİBLİYOGRAFYA AÇIKGÜL, Emine/ AÇIKGÜL, Hacı Ali : Teori ve Uygulamada Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara AKER, Yeşim AKİPEK, Şebnem AKİPEK, Şebnem : Türkiye de Kredi Kartı Borcuna Yürütülecek Faiz ile İlgili Gelişmeler, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, C.II, İstanbul 2007, s : Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Doktora Tezi, Ankara : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları, AÜHFD. C. 52, S. 3, Yıl : 2003, s (TKHK.). AKMAN, Sermet : Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul AKYOL, Şener AKYOL, Şener : Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 1976 (üçüncü şahıs). : Banka Sözleşmeleri, Ord. Prof. Dr. Kemaleddin Birsen e Armağan, İstanbul ALPAY, Cem Gürkan: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı, Bankacılar Dergisi, S:56, 2006, s ALTOP, Atilla ALTOP, Atilla : Türk Hukukunda, Avrupa Birliği Hukukunda ve Uygulamada Tüketici Kavramı, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1-2 Aralık 2004, s.3-14 (Tüketici). : BK Tasarısında Genel İşlem Şartları, Prof. Dr. Ergon A Çetingil ve Prof. Dr Rayegan Kender e 50. Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s ALTUNKAYA, Mehmet: Sözleşmenin Kuruluşundan Önce Tüketicinin Korunması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S.1, 2, 2005, s ALTÜRK, Yaşar ARKAN, Sabih : Tahsilatı Hızlandırma Yasası, Güncel Hukuk, Nisan 2006, s : Kredi Kartıyla İlgili Olarak Verilen Güvencenin Hukuki Niteliği, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp e Armağan, C. I, İstanbul 2003, s

16 XVI ASLAN, İ.Yılmaz : Tüketici Hukuku, 3. baskı, Bursa ASLAN, İ. Yılmaz ASLAN, İ.Yılmaz : Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanı, İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, Kasım 2007, s : Tüketici Sorunları Kapsamında Hakem Heyetlerinin Görev Alanı, Görüş ve Öneriler, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007 (Hakem Heyeti). ATAMER, Yeşim : Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2. baskı, İstanbul ATAMER, Yeşim : Bankaların Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Hukuki Çözüm Yolları, İstanbul Ticaret Odası Yayını: , İstanbul 2001 (Kredi Sözleşmeleri). ATAMER, Yeşim M. : Kredi Kartının Üçüncü Kişi Tarafından Hukuka Aykırı Şekilde Kullanılması Halinde Doğan Zararları Kim Taşıyacaktır? Bilgi toplumunda hukuk, Ünal Tekinalp e Armağan, C. I İstanbul 2003, s (Kredi Kartı). ATAMER, Yeşim M. : Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004, s (Yeni Açılımlar). ATAMER, Yeşim M. : Tüketici Hukukunun Gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını, Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi Proje Ofisinin düzenlediği Tüketici Hukuku semineri, 2-4 Kasım 2006, Ankara 2007, s (Tüketici hukuku). ATEŞ, Derya AUBRY, Hélène : Banka Kredi Kartı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Ek Kart, Ankara : L influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, Editions de L Université de droit, d économie et des sciences d Aix-Marseilles, Aix-Marseilles AYBAY, Aydın : Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, İstanbul AYCI, Emrullah/ BİÇKİN, İnci/ARTUÇ, Mustafa: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Getirilen Yenilikler), Ankara Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Gerekçesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenlemeler Dairesi yayını, İstanbul BAHTİYAR, Mehmet: Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicilerin Korunması, Yargıtay Dergisi, 1996, S.1-2, s.76 vd.

17 XVII BAHTİYAR, Mehmet: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu na Göre Kartın Haksız Kullanımından Dolayı Hukuki Sorumluluk, Kadir Has Marmara Üniversiteleri Ortak Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu na 2009 yılı sunulan, basılmamış Tebliğ, yayınlanması beklenmektedir (Tebliğ). BAHTİYAR, Mehmet: Banka ve Kredi Kartları Kanunun Sözleşmenin Şekli ve Genel İşlem Şartlarına İlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, İstanbul 2009, s BAHTİYAR, Mehmet: Kredi Kartı Kullanımı, Yol Açtığı Sorunlar ve Tüketici Hakları, Makaleler II, İstanbul 2008, s BAHTİYAR, Mehmet: Kredi Kartları, İstanbul Barosu Paneli, , İstanbul Barosu yayını, s.35 vd. BARLAS, Nami BARLAS, Nami BARLAS, Nami : Para Borçlarının İfasında Borçlu Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992 (Para Borcu). : Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri, Prof.Dr. Erdoğan Moroğlu na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s (Çerçeve Sözleşme). : Kredi Kartı İlişkisinde Bankaya Karşı Verilen Kişisel Teminatın Niteliğinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Ömer Teoman a Armağan a 55. Yaş Günü Armağanı, C. II İstanbul 2002, s (Kredi Kartı). BAŞÇIOĞLU, Ahmet Erkal: Türk Hukukunda Kefalet, Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Bankacılar Dergisi, S.67, 2008, s BAŞPINAR, Veysel : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. baskı, Ankara BAYDEMİR, Mehmet: Her Yönüyle Kredi Kartları, İstanbul BAYKAN, Renan : Tüketici Hukuku Mevzuata ilişkin Yorum-Eleştiri-Öneri, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: , Güncelleştirilmiş 2. baskı, İstanbul BAYRAKTAR, Köksal:Banka Kredi Kartlarıyla Ortaya Çıkan Ceza Hukuku Sorunları, Prof. Dr. Kemal Oğuzman ın Anısna Armağan, İstanbul 2000, s KESER BERBER, Leyla:İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve Dijital İmza, Ankara 2002.

18 XVIII BOURRİER, Christophe:La faiblesse d une partie au contrat, Paris BUHUR, Oğuzhan BUHUR, Oğuzhan CALAİS-AULOY, Jean/ : Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması, Ankara : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Kredi Kartı Uygulaması, Güncel hukuk, Nisan 2006, s (5464 sayılı kanun). STEİNMETZ, Frank: Droit de la consommation, 7ème édition, Paris CALAİS-AULOY, Jean: La Notion du consommateur en droit français et en droit communautaire, Liber Amicorum Bernd Stauder, Génève, 2006, s İLHAN, Cengiz CEYLAN, Ebru : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Şerh, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara : Türk Hukukunda Taşınır Satımı Sözleşmesinde Sözleşmeden Dönme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998 (Dönme). CEYLAN, Ebru : Belçika Hukukunda Tüketicilerin Korunmasıyla İlgili 14 Temmuz 1991 Tarihli Yasa, İstanbul Barosu Dergisi, C. 74, S , s (Belçika Hukuku). CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru : Belçika Hukukunda Tüketici Kredileriyle İlgili 12 Haziran 1991 Tarihli Yasa, Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1, s (Belçika Hukuku Tüketici Kredisi). : 4822 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Getirdiği Yeni Düzenlemeler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2, s (4822 sayılı Yasa). : Türk ve İsviçre Hukukunda Karşılaştırmalı ve Tuzak Reklamlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003/2, s (Reklamlar). : Banka ve Kredi Kartları 20/03/2006 Günlü Sempozyumun Notları, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2006, s (Sempozyum). : Tüketici Kredileri, Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi Proje Ofisinin Düzenlediği Tüketici Hukuku Semineri, 2-4 Kasım 2006, Ankara 2007, s (Seminer).

19 XIX CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru ÇEKER, Mustafa ÇEKER, Mustafa ÇEKER, Mustafa : Tekelleşmenin Rekabet Düzenine Etkisi ve Hukuki Durumu, Prof. Dr. Aydın Aybay a Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007/2, s (Tekel). : Tüketicinin Kredi Kartlarından Korunması, İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayı 6, Kasım 2007, s (Baskı hatası nedeniyle «kredi kartlarından» ifadesi çıkmıştır) (Özel Sayı). : Avrupa Birliği Hukukunda ve Türk Hukukunda Tüketici Kredileri-I, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 79, Kasım- Aralık 2008, s (Tüketici Kredileri-I). : Avrupa Birliği Hukukunda ve Türk Hukukunda Tüketici Kredileri-II, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.80, Ocak-Şubat 2009, s (Tüketici Kredileri-II). : Banka Kredi Kartları, 9. Panel -Banka kredileri ve Tüketiciler, Banka ve Finans Hukuku Panel ve Seminer Notları, İstanbul Barosu Yayını, Mart 2009, s (Panel). : Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı, Ankara 1997 (Kredi Kartı). : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, AÜHFD. C. VIII, S , s : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, Çevrimiçi, ( ). ÇEKER, Mustafa : İnternet Bankacılığı İşlemlerindeki Usulsüzlüklerden Bankaların Sorumluluğu, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, C.II, İstanbul 2007, s (İnternet). ÇELEBİCAN, Gürgân: Avrupa Birliği nde Kredi Kurumları Tek Pazarının Oluşumu, BATİDER, Aralık 2007, C.XXIV, S.2, s DEJEMEPPE, Pierre: La protection du consommateur de services financiers, La protection du consommateur, Actes du colloque organisé par la commission Barreau-Notariat de Liège le 20 Avril 2006, Editions du Jeune Barreau de Liège, 2006, s DEMİR, Mehmet : 4822 Sayılı Kanun ile Tüketici Sözleşmeleri Alanında Getirilen Yenilikler, BATİDER, C.XXII, S.1 Haziran 2003, s DERYAL, Yahya : Tüketici Hukuku, Ankara 2008.

20 XX DERYAL, Yahya : Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu na 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001, s (Tüketici Kredisi). DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat : Les garanties indépendantes examinées à la lumière des règles relatives au cautionnement, Thèse de doctorat, Berne ENGEL, Pierre : Contrats de droit suisse 2. éd., Berne EKİNCİ, Mustafa ENGİN, Baki İlkay ESEN, Hasan : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ankara : Ifa Uğruna Edim, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s : Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, İstanbul 2009, s FAVRE-BULLE, Xavier: La nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation : Présentation générale et champ d application, La nouvelle loi féderale sur le crédit à la consommation, Travaux de la demijournée d étude organisé le 6 Mars 2002 à L Université de Lausanne, Lausanne 2002, s FAVRE-BULLE, Xavier: Le droit communautaire du paiement électronique, Zürich FERRETTİ, Federico: Consumer credit information and the abuse of individual rights in the EC : evidence from a legal compliance analysis, Revue européenne de droit de la consommation, 1/ , s.90 vd. GEZDER, Ümit GEZDER, Ümit GOURİO, Alain : Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul 1998 (Tüketici Kredisi). : Mukayeseli Hukuk Açısından İnternette Aktedilen Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2004 (İnternet). : La Directive européen du 23 Avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires no : 36, 4 septembre 2008, 2047, s GÖKÇEN, Gürbüz/KAYA, Ferudun : Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Bankacılar Dergisi, Sayı 70, 2009, s GUGGENHEİM, Daniel : Les contrats de la pratique bancaire Suisse, 4 éd. Génève 2000.

21 XXI GÜLER, Kubilay : Kartlı Ödeme Sistemlerinde Dolandırıcılık/Sahtekarlık Tipleri ve Alınan Önlemler, Hukuki ve Cezai Açıdan Banka Kartı ve Kredi Kartı Sempozyumu, 5-6 Haziran 2009, Ankara 2009, s GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, Doktora Tezi, İstanbul GÜNDOĞDU, Gökmen : Kredi Kartını Çıkaran Kuruluş ile Kart Hamili Arasındaki İlişkiler, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, C.II, İstanbul 2007, GÜNEY, Alptekin : Banka İşlemleri, 2. baskı, İstanbul HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Özel Bölümü, İstanbul HAVUTÇU, Ayşe : Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartarına Karşı Korunması, İzmir HAVUTÇU, Ayşe : Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Birinci Oturum, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Yıl: 3 S. 54, s (sempozyumu düzenleyenler: Legal Yayıncılık ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına Doç.Dr. Serap Helvacı ve Yrd.Doç.Dr.Faruk Acar-editör) (Tasarı). HELVACI, İlhan : Banka Kredi sözleşmeleri Çerçevesinde Adi Kefalet Sözleşmesine İlişkin Gelişmeler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXV S , s HELVACI, Mehmet : Para Borçlarında Faiz Kavramı, İstanbul HELVACI, Mehmet/KAYA, Aslan, (Hüseyin Ülgen/Ömer Teoman/Abuzer Kendigelen/N.Füsun Nomer Ertan): Ticari İşletme Hukuku, İstanbul HİMMETOĞLU, Buket: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı, Bankacılar Dergisi, S:56, 2006, s İLHAN, Cengiz İNAL, Tamer İNAL, Emrehan : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Şerh, Türkiye Barolar Birlği Yayını, Ankara : Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İsviçre Hukuk- Fransız Hukuku ve Avrupa Birliği Konseyi Yönergeleri Işığında, 2. Bası, İstanbul : E-Ticaret Hukukundaki Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin Kurulması, İstanbul 2005.

22 XXII İPEK, Mehtap : Sözleşme Serbestisi ve Günümüzdeki Sınırlamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul İŞGÜZAR, Hasan : Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara İŞGÜZAR, Hasan KAPLAN, İbrahim : Kart Hamilinin Temerrüdü ve Kart İptali, Hukuki ve Cezai Açıdan Banka Kartı ve Kredi Kartı Sempozyumu, 5-6 Haziran 2009, Ankara 2009, s (Temerrüt). : Banka Standart sözleşmeleri ve Banka Genel İşlem Şartları, Batider C.XVI S. 2 Aralık 1991 s KATOĞLU, Tuğrul : Banka ve Kredi Kartlarının Kullanımı İle İlgili Suçlar, Hukuki ve Cezai Açıdan Banka Kartı ve Kredi Kartı Sempozyumu, 5-6 Haziran 2009, Ankara 2009, s KAYA, Ferudun : Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği yayını, No: 263, İstanbul KESER BERBER, L.: İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve Dijital İmza, Ankara KIRÇOVA, İbrahim : Kredi Kartı Kullanımının Tüketici Alışkanlıklarına ve Alışverişlerin Yer, Zaman ve Marka Tercihlerine Etkisi, İstanbul Ticaret Odası Yayını: , İstanbul KİRAZ, Taylan Özgür: 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Getirilen Yenilikler ve İspat yükü ile Yetkili Mahkeme ve Mercilere ilişkin Maddelerin Değerlendirilmesi, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, İstanbul 2009, s KOCAMAN, Arif : «Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun Tarih ve E. 2001/19-534, K. 2001/583 Sayılı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme-kredi kartı ilişisinde Bankaya karşı verilen Kişisel (Şahsi) teminatın hukuki niteliği: Garanti mi kefalet mi? Ticaret Hukuku ve Yargıtay kararları Sempozyumu XIX, Mayıs 2003, s KOCAMAN, Arif : Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü İlişkiler karşısındaki Teorik Sınırı Sorunu, Ankara 1989 (Temlik). KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C.1, Yenilenmiş Genişletilmiş tamamlanmış 4 üncü Bası, İstanbul KOSTAKOĞLU, Cengiz: Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredi Kartından Doğan Uyuşmazlıklar- Akreditif, İstanbul 2006.

23 XXIII KUNTALP, Erden KUNTALP, Erden KUNTALP, Erden KUNTALP, Erden KUNTALP, Erden : Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk, Reha Poroy a Armağan, İstanbul 1995, s (Teminat). : Yargıtay Kararları Işığında Kredi Kartı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XIII, 5-6 Nisan 1996, s (Sempozyum). : Kredi Kartının Hukuki Yapısı BKM A. Ş. Hukuki Açıdan Banka ve Kredi Kartları Sempozyumu Ekim 1996 Abant Bolu, s. 5-9 (Kredi Kartının Yapısı). : Finansal Kiralama Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayırımı, Prof.Dr. Ali Bozer e Armağan, Ankara 1998, s.302 vd. (Tüketim Malı). : Kartlı ödeme sistemi hakkında genel bilgiler kavramlar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkiler, Hukuki Açıdan Banka ve Kredi Kartları Sempozyumu II 8-10 Ekim 1999 Sempozyumu kitabı, Bolu 1999 s.9 vd. KUNTALP Erden/BARLAS, Nami/AYANOĞLU MORALI, Ahu/ÇAVUŞOĞLU IŞINTAN, Pelin/İPEK, Mehtap/YAŞAR, Mert/KOÇ, Sedef:Türk Borçlar Kanunu Tasarısı na İlişkin Değerlendirmeler, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul Mayıs, KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, Değiştirilmiş 20. Baskı, Ankara LAFFİNEUR, Jacques:L évolution du droit communautaire relatif aux contrats de consommation, REDC., 2001, s LEGEAİS, Dominique: Crédits et titres de crédits, Revue trimestrielle de droit commercial et économique, Avril, Juin, 2008/2, s LOMBARDİNİ, Carlo: Droit Bancaire Suisse, Genève LUBY, Monique : La notion du consommateur en droit communautaire : Une commode inconstance, Droit de la consommation- Edition du Jurisclasseur, Decembre 2000, s MALKOÇ, İsmail : Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ankara OZANOĞLU, Hasan Seçkin: Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Maddi Anlamda Uygulanma Alanı), AÜHFD., Yıl: 2001 C.50, S., 1, s (Tüketici Sözleşmeleri).

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

TÜRK-İSVİÇRE HUKUK GÜNLERİ BANKA VE TÜKETİCİ HUKUKU SORUNLARI SEMPOZYUMU

TÜRK-İSVİÇRE HUKUK GÜNLERİ BANKA VE TÜKETİCİ HUKUKU SORUNLARI SEMPOZYUMU TÜRK-İSVİÇRE HUKUK GÜNLERİ BANKA VE TÜKETİCİ HUKUKU SORUNLARI SEMPOZYUMU YAYIN NO: 86 BANKA VE TÜKETİCİ HUKUKU SORUNLARI SEMPOZYUMU ISBN 978-605-5865-74-0 1. BASKI - İSTANBUL, NİSAN 2010 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Getirdiği 1 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE GENEL BAKIŞ, SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK, AYIPLI İFA KAVRAMLARINA GETİRDİĞİ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Serap

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunuda Düzenlenen Genel İşlem 571

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunuda Düzenlenen Genel İşlem 571 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunuda Düzenlenen Genel İşlem 571 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI Personal Application Area of the General

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TARAF OLDUĞU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN MÜTEAHHİTTEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE SONA ERMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER YÜKSEKLİSANS

Detaylı

FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI Yüksek Lisans Tezi YEŞİM AYATA İSTANBUL, 2013 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ:

4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ: 4. TÜKETİCİ HUKUKU KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ: KANUNUN GENELİ HAKKINDA: Avukat Hakan TOKBAŞ Güzel bir haklar manzumesi olan yeni kanunumuzda birçok önemli hakların geliştirildiğini görmekle beraber, bazı

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU

BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU BİREYSEL BAŞVURU KANUN YOLU İÇİN DAVA VEKÂLETNAMESİNDE ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI ZORUNLULUĞU Leyla Nur ODUNCU* ÖZET İnsan haklarına saygı ilkesinin öneminin gün geçtikçe artması ile temel hak ve özgürlükler

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ. Cenk NARTER 107615016

TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ. Cenk NARTER 107615016 TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ Cenk NARTER 107615016 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Danışman: Doç. Dr. Burak ÖZEN 2009 ii TİCARİ İŞLETME

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ *

GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * İÇİNDEKİLER GENEL OLARAK İDARENİN SÖZLEŞMELERİ Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ * KISALTMALAR GİRİŞ I. Genel olarak II. İdarenin Sözleşmeleri A. Özel Hukuk Sözleşmeleri B. İdarî Sözleşmeler III.İdarî Sözleşmelerin

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şahin AKINCI HAZIRLAYAN Mehmet ALTUNKAYA KONYA 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı