Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : Bask Mart 2010 STANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU

2 Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : Bask Mart 2010 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Can m Hocam Prof.Dr. Ayd n Aybay, Can m Annem Av. Nevziye Ceylan ve Can m Babam Merhum Av. Ak n Ceylan a en içten sevgi ve sayg lar mla.

4

5 ÖNSÖZ Hukuk sorunları yanında ekonomik ve sosyal sorunları da içeren önemli bir konu üzerine çalışma yapmak isterken 5464 sayılı BKKKK. nu ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmenin Türk hukukuna etkisini ve bu konudaki Avrupa Birliği Hukukundaki ve İsviçre Hukukundaki yaklaşımları karşılaştırarak değerlendirmek için kapsamlı bir araştırmanın yapılması ihtiyacı doğmuştur sayılı BKKKK. nun uygulanmasıyla ilgili Yargıtay ın kararları, büyük önem taşımaktadır. Konu seçiminde desteğini aldığım Sn. Prof.Dr. Mehmet Bahtiyar a bu çalışmamı değerlendirerek değerli görüşlerini benimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Bu doçentlik çalışmamın araştırma sürecine Maltepe Üniversitesinde görev yaparken başladım, İstanbul Aydın Üniversitesinde görev yaparken ise çalışmamı tamamladım. Çalışmamın araştırma sürecinde, Fransızca hukuk kaynakları bakımından Galatasaray Üniversitesi nin, İsviçre de Lozan Hukuk Fakültesinin, Lozan Mukayeseli Hukuk Enstitüsünün ve Türk hukuk kaynakları bakımından İstanbul Hukuk Fakültesi nin ve Maltepe Üniversitesi nin kütüphanelerinden yararlandım. Yayınlanmamış Yargıtay Kararlarına ulaşmamda içten yardımları için Sn. Yargıtay Üyesi Hakim Ali Sezgin e çok teşekkür ederim. Bu süreçte Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kurucu Dekanı Sn. Prof. Dr. Aydın Aybay a ve İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kurucu Dekanı Sn. Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ye yakın ilgileri ve destekleri için çok teşekkür ederim. Ayrıca, Sn. Prof.Dr. Kemal Oğuzman ın asistanı olarak akademik hayatıma başladığım Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bana emeği geçen tüm Medeni Hukuk Hocalarıma en derin saygılarımı sunarım. Ayrıca bütün eğitim hayatım boyunca beni maddi ve manevi olarak destekleyen ve akademik hayatımın bütün zorluklarında yanımda olan canım annem Av. Nevziye Ceylan a ve canım babam merhum Av. Akın Ceylan a en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı-Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ebru CEYLAN İstanbul-Ataköy, Mart 2010.

6

7 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XIII BİBLİYOGRAFYA...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ I. Genel Olarak...5 II. Kredi Kartının Tarihi Gelişimi...6 A. Dünyada ve Avrupa Birliği nde...6 B. Türkiye de...7 C. İsviçre de...10 III. Kredi Kartıyla İlgili Mevzuat...10 A. Avrupa Birliği Hukuku nda...10 B. Türk Hukuku nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun daki Düzenleme Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ndaki Düzenleme...17 C. İsviçre Hukuku nda...20 IV. Kredi Kartı İşleyiş Şekilleri...23 A. İki Taraflı Sistem...23 B. Üç Taraflı Sistem...23 C. Karma Sistem...25 V. Kredi Kartı Kavramı ve Çeşitleri...25 A. Kredi Kartının Tanımı...25 B. Kredi Kartının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması...26 C. Kredi Kartının Çeşitleri Kart Hamiline Sunulan Edime Göre...27 a. Gezi ve Dinlence Kartları...27 b. Evrensel Kredi Kartları Kartın Sağladığı Hizmete Göre...27 a. Kredi Kullanma İmkânı Sağlayan Kart...27

8 VIII b. Ödeme Kolaylığı Sağlayan Kart Kartın Sözleşmeden Doğan Sorumluluğuna Göre...28 a. Bireysel-Firma Kredi Kartı...28 b. Asıl Kart- Ek Kart Kredi Kartını Çıkaran Kuruluşa Göre...29 a. Mal Satan veya Hizmet Sunan İşletmenin Çıkardığı Kart...29 b. Kredi Kartı Kurumlarının Çıkardığı Kart Kredi Kartının Geçerli Olduğu Alana Göre...30 a. Yurtiçi Kredi Kartı...30 b. Yurtdışı Kredi Kartı...30 c. Uluslararası Kredi Kartı...30 VI. Kredi Kartının Hukuki Niteliği...30 A. Tüketici Hukuku Bakımından TKHK. da Değişiklik Yapan 4822 sayılı Yasadan Önce TKHK. da Değişiklik Yapan 4822 sayılı Yasadan Sonra sayılı BKKKK. dan Sonra...36 B. Banka Hukuku Bakımından...36 C. Kıymetli Evrak Hukuku Bakımından...37 VII.Kredi Kartının Olumlu ve Olumsuz Etkileri...38 A. Kart Hamili Yönünden...38 B. Üye İşyeri Yönünden...41 C. Kart Çıkaran Kuruluş Yönünden...42 D. Ekonomi Yönünden...43 VIII. Tüketicinin Kredi Kartları Uygulamasında Korunmasını Gerektiren Sebepler...44 A. Tüketicinin Zayıf Konumu ve Sözleşme Dengesizliği...44 B. Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarının Korunması...46 C. Tüketim Toplumundaki Gelişmeler...46 IX. Kredi Kartı Sisteminin Önemli Tanımları...49 A. Kredi Kartı...49 B. Kart Hamili...50 C. Kart Çıkaran Kuruluş...53 D. Kartlı Sistem Kuruluşu...53 E. Üye İşyeri...53 F. Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş...53 G. Harcama Belgesi...54 H. Nakit Ödeme Belgesi...54 I. Alacak Belgesi...54

9 IX İKİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNDEKİ HUKUKİ İLİŞKİLER Birinci Ayırım KREDİ KARTI ÇIKARAN KURULUŞ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ I. Kredi Kartı Uygulamasında Üye İşyeri Sözleşmesi...57 A. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği...57 B. Üye İşyeri Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları Üye İşyerinin Kredi Kartını Nakitsiz Ödeme Aracı Olarak Kabul Etmesi Kart Çıkaran Kuruluşun Harcama Belgesi Tutarlarını Üye İşyerine Ödemesi Tarafların Anlaşması...69 C. Üye İşyeri Sözleşmesinin Tarafları...69 D. Üye İşyeri Sözleşmesinin Konusu...70 E. Üye İşyeri Sözleşmesinin Şekli...70 II. Üye İşyeri Sözleşmesinin Kurulması...70 III. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hükümleri...71 A. Kart Çıkaran Kuruluşun Borçları Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek Kredi Kartının Kullanımı İçin Gerekli Sistemi Kurmak Kullanımı Yasaklanan Kredi Kartlarını Bildirmek Diğer Borçları...75 B. Üye İşyerinin Borçları Kredi Kartını Kabul Etmek Kredi Kartının Geçerliliğini Kontrol Etmek Tanıtım İşareti Bulundurmak Bilgileri Saklamak Harcama Belgesi Düzenlemek Komisyon Ödemek Diğer Borçları...83 İkinci Ayırım KREDİ KARTI ÇIKARAN KURULUŞ İLE KART HAMİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ I. Kredi Kartı Uygulamasında Kredi Kartı Sözleşmesi...85 A. Kredi Kartı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği...85 B. Kredi Kartı Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları Nakit Ödemeksizin Alışveriş İmkânı Sağlamak Harcamaların Tutarını Ödemek Tarafların Anlaşması...92

10 X C. Kredi Kartı Sözleşmesinin Tarafları...93 D. Kredi Kartı Sözleşmesinin Konusu...94 E. Kredi Kartı Sözleşmesinde Genel İşlem Şartları TKHK. Hükümlerine Göre Genel İşlem Şartlarına Karşı Kredi Kartı Hamilini Koruma BKKKK. na Göre Genel İşlem Şartlarına Karşı Kredi Kartı Hamilini Koruma Türk Borçlar Kanunu Tasarısına Göre Genel İşlem Şartları Düzenlemesi F. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli Genel Olarak Sözleşme Değişiklikleri a. Faiz Dışı Değişiklikler b. Faiz Oranının Artırılmasına İlişkin Değişiklikler c. Faizin Hesaplanması d. Asgari Ödeme Tutarının Vadesinde Ödenmemesi II. Kredi Kartı Sözleşmesinin Kurulması III. Kredi Kartı Sözleşmesinin Hükümleri A. Kredi Kartı Çıkaran Kuruluşun Borçları Kredi Kartı Çıkarmak Kart Hamiline Nakit Ödemeksizin Alışveriş İmkânı Sağlamak Harcama Belgesi Tutarlarını Üye İşyerine Ödemek Kredi Kartının Kullanımını Yasaklamak ve Üye İşyerlerine Bildirmek Güvenlik Sistemi Kurmak Kredi Kartı Limiti Belirlemek Kart Hamilini Sözleşmenin İşleyişi Hakkında Bilgilendirmek Hesap Özeti Düzenlemek ve Kart Hamiline Göndermek B. Kart Hamilinin Borçları Harcama Belgesi Tutarlarını ve Faizi Ödemek a. Kart Hamilinin Sorumluluğu aa. TKHK. Kapsamında bb. BKKKK. Kapsamında aaa. Genel Olarak bbb. Faiz Çeşitlerinin Uygulanması aaaa. Anapara (Kapital) Faizinin Uygulanması bbbb.temerrüt Faizinin Uygulanması cccc. Bileşik Faizin Uygulanması cc. Geçmiş Borçların Yeniden Yapılandırılması b. Ek Kart Hamilinin Sorumluluğu c. Kart Hamiline Şahsi Teminat Verenlerin Sorumluluğu aa. Kredi Kartı Sözleşmesindeki Şahsi Teminatın Belirlenmesi bb. Kefilin Sorumluluğu cc. Garanti Verenin Sorumluluğu...172

11 XI 2. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat Ödemek Bildirimde Bulunmak Diğer Borçları Üçüncü Ayırım KART HAMİLİ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ I. Kredi Kartı Uygulamasında Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşme..187 A. Sözleşmenin Hukuki Niteliği B. Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları Nakit Ödemeksizin Alışveriş İmkânı Sağlamak Harcamaların Tutarını Ödemek Tarafların Anlaşması II. Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşmenin Kurulması III. Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki Sözleşmenin Hükümleri A. Üye İşyerinin Borçları Kredi Kartını Kontrol ve Kabul Etmek Diğer Yükümlülükleri B. Kart Hamilinin Borçları Kredi Kartını İbraz Etmek Harcama Belgesini İmzalamak ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KREDİ KARTININ HUKUKA AYKIRI KULLANILMASINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK I. Genel Olarak II. Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanılmaması için Tarafların Özen Borcu A. Genel Olarak Özen Borcu B. Kart Çıkaran Kuruluşun Özen Borcu Kart Hamilinin Seçiminde Özen Borcu Üye İşyerinin Seçiminde Özen Borcu Bilgilendirme Sistemi Kartların Güvenli Kullanılması Harcama Belgelerinin Kontrol Edilmesi C. Kart Hamilinin Özen Borcu Kredi Kartının Korunmasında Özen Borcu Kredi Kartının Kullanılmasında Özen Borcu D. Üye İşyerinin Özen Borcu Kredi Kartını İbraz Eden Kişinin Kontrolü Kredi Kartının Kontrolü Ödeme İşlemi...207

12 XII III. Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Hukuki Sorumluluk A. Kart Çıkaran Kuruluşun Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması Kredi Kartının Hamiline Tesliminden Önce Hukuka Aykırı Kullanılması Sahte Kredi Kartı Düzenlenerek Hukuka Aykırı Kullanılması B. Kart Hamilinin Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması Kredi Kartını Usulsüz Edinmesi Kayıp Bildiriminde Bulunmasına Rağmen Kredi Kartını Kullanması İradesiyle Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması İradesi Dışında Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması C. Üye İşyerinin Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması İşlem Değerinin Üzerinde Harcama Belgesi Düzenlemek Sahte Harcama Belgesi Düzenlemek Kart Hamiliyle Anlaşmak Üçüncü Kişiyle Anlaşmak D. Üçüncü Kişinin Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanması Üçüncü Kişinin Kredi Kartını Elde Etmesi a. Kredi Kartının Kaybedilmesi b. Kredi Kartının Çalınması veya Gaspedilmesi c. Kredi Kartının Kopyalanması Üçüncü Kişinin Kredi Kartını Hukuka Aykırı Kullanmasından Doğan Zararlardan Sorumluluk a. Kredi Kartı Sözleşmesi Bakımından b. Üye İşyeri Sözleşmesi Bakımından c. Genel İşlem Şartlarıyla Sorumluluğun Düzenlenmesi d. Elektronik Yöntemle Alışverişte Hukuki Sorumluluk IV. Usul Kuralları A. Görevli ve Yetkili Mahkeme B. İspat Yükü SONUÇ...233

13 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği aff. : affaire AÜHFD. : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ATM : Otomatik Vezne Makinesi (Automated Teller Machine) AY. : Anayasa BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BK. : Borçlar Kanunu BKKKK. : Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun BKKKY. : Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik BKM : Bankalararası Kart Merkezi c. : cümle C: : Cilt CJCE : La Cour de Justice de I Union Européenne (Avrupa Birliği Adalet Divanı) dn. : dipnot DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü E. : Esas numarası EİK. : Elektronik İmza Kanunu f. : fıkra HD. : Yargıtay Hukuk Dairesi HGK. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu HUMK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İBK. : İçtihadı Birleştirme Kararı İİK. : İcra İflas Kanunu İKÜ : İstanbul Kültür Üniversitesi İKV : İktisadi Kalkınma Vakfı İÜHFM. : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İzBD : İzmir Barosu Dergisi JO : Journal officiel K. : karar

14 XIV m. : madde MHAD : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi MÜHF : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi PIN : Kişisel Kimlik Numarası ( Personal Identification Number) POS : Satış Noktası (Point of sale) REDC : Revue européen de droit de la consommation (Avrupa Tüketici Hukuku Dergisi) RG. : Resmi Gazete s. : sayfa S. : Sayı TBB : Türkiye Bankalar Birliği TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TKHK. : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun TSHH : Tüketici Sorunları Hakem Heyeti TSHHY : Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği TTK. : Türk Ticaret Kanunu Y :yıl Y. : Yargıtay YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi Yön. : Yönetmelik vd. : ve devamı

15 BİBLİYOGRAFYA AÇIKGÜL, Emine/ AÇIKGÜL, Hacı Ali : Teori ve Uygulamada Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara AKER, Yeşim AKİPEK, Şebnem AKİPEK, Şebnem : Türkiye de Kredi Kartı Borcuna Yürütülecek Faiz ile İlgili Gelişmeler, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, C.II, İstanbul 2007, s : Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Doktora Tezi, Ankara : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları, AÜHFD. C. 52, S. 3, Yıl : 2003, s (TKHK.). AKMAN, Sermet : Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul AKYOL, Şener AKYOL, Şener : Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 1976 (üçüncü şahıs). : Banka Sözleşmeleri, Ord. Prof. Dr. Kemaleddin Birsen e Armağan, İstanbul ALPAY, Cem Gürkan: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı, Bankacılar Dergisi, S:56, 2006, s ALTOP, Atilla ALTOP, Atilla : Türk Hukukunda, Avrupa Birliği Hukukunda ve Uygulamada Tüketici Kavramı, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1-2 Aralık 2004, s.3-14 (Tüketici). : BK Tasarısında Genel İşlem Şartları, Prof. Dr. Ergon A Çetingil ve Prof. Dr Rayegan Kender e 50. Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s ALTUNKAYA, Mehmet: Sözleşmenin Kuruluşundan Önce Tüketicinin Korunması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VIII, S.1, 2, 2005, s ALTÜRK, Yaşar ARKAN, Sabih : Tahsilatı Hızlandırma Yasası, Güncel Hukuk, Nisan 2006, s : Kredi Kartıyla İlgili Olarak Verilen Güvencenin Hukuki Niteliği, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp e Armağan, C. I, İstanbul 2003, s

16 XVI ASLAN, İ.Yılmaz : Tüketici Hukuku, 3. baskı, Bursa ASLAN, İ. Yılmaz ASLAN, İ.Yılmaz : Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanı, İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, Kasım 2007, s : Tüketici Sorunları Kapsamında Hakem Heyetlerinin Görev Alanı, Görüş ve Öneriler, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2007 (Hakem Heyeti). ATAMER, Yeşim : Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2. baskı, İstanbul ATAMER, Yeşim : Bankaların Kredi Sözleşmelerinden Kaynaklanan Sorunlar ve Hukuki Çözüm Yolları, İstanbul Ticaret Odası Yayını: , İstanbul 2001 (Kredi Sözleşmeleri). ATAMER, Yeşim M. : Kredi Kartının Üçüncü Kişi Tarafından Hukuka Aykırı Şekilde Kullanılması Halinde Doğan Zararları Kim Taşıyacaktır? Bilgi toplumunda hukuk, Ünal Tekinalp e Armağan, C. I İstanbul 2003, s (Kredi Kartı). ATAMER, Yeşim M. : Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004, s (Yeni Açılımlar). ATAMER, Yeşim M. : Tüketici Hukukunun Gelişimi: Dünü, Bugünü ve Yarını, Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi Proje Ofisinin düzenlediği Tüketici Hukuku semineri, 2-4 Kasım 2006, Ankara 2007, s (Tüketici hukuku). ATEŞ, Derya AUBRY, Hélène : Banka Kredi Kartı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Ek Kart, Ankara : L influence du droit communautaire sur le droit français des contrats, Editions de L Université de droit, d économie et des sciences d Aix-Marseilles, Aix-Marseilles AYBAY, Aydın : Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Bölüm, İstanbul AYCI, Emrullah/ BİÇKİN, İnci/ARTUÇ, Mustafa: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Getirilen Yenilikler), Ankara Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Gerekçesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Düzenlemeler Dairesi yayını, İstanbul BAHTİYAR, Mehmet: Genel İşlem Koşullarına Karşı Tüketicilerin Korunması, Yargıtay Dergisi, 1996, S.1-2, s.76 vd.

17 XVII BAHTİYAR, Mehmet: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu na Göre Kartın Haksız Kullanımından Dolayı Hukuki Sorumluluk, Kadir Has Marmara Üniversiteleri Ortak Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu na 2009 yılı sunulan, basılmamış Tebliğ, yayınlanması beklenmektedir (Tebliğ). BAHTİYAR, Mehmet: Banka ve Kredi Kartları Kanunun Sözleşmenin Şekli ve Genel İşlem Şartlarına İlişkin Maddelerinin Değerlendirilmesi, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, İstanbul 2009, s BAHTİYAR, Mehmet: Kredi Kartı Kullanımı, Yol Açtığı Sorunlar ve Tüketici Hakları, Makaleler II, İstanbul 2008, s BAHTİYAR, Mehmet: Kredi Kartları, İstanbul Barosu Paneli, , İstanbul Barosu yayını, s.35 vd. BARLAS, Nami BARLAS, Nami BARLAS, Nami : Para Borçlarının İfasında Borçlu Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992 (Para Borcu). : Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri, Prof.Dr. Erdoğan Moroğlu na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s (Çerçeve Sözleşme). : Kredi Kartı İlişkisinde Bankaya Karşı Verilen Kişisel Teminatın Niteliğinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Ömer Teoman a Armağan a 55. Yaş Günü Armağanı, C. II İstanbul 2002, s (Kredi Kartı). BAŞÇIOĞLU, Ahmet Erkal: Türk Hukukunda Kefalet, Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri, Bankacılar Dergisi, S.67, 2008, s BAŞPINAR, Veysel : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. baskı, Ankara BAYDEMİR, Mehmet: Her Yönüyle Kredi Kartları, İstanbul BAYKAN, Renan : Tüketici Hukuku Mevzuata ilişkin Yorum-Eleştiri-Öneri, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: , Güncelleştirilmiş 2. baskı, İstanbul BAYRAKTAR, Köksal:Banka Kredi Kartlarıyla Ortaya Çıkan Ceza Hukuku Sorunları, Prof. Dr. Kemal Oğuzman ın Anısna Armağan, İstanbul 2000, s KESER BERBER, Leyla:İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve Dijital İmza, Ankara 2002.

18 XVIII BOURRİER, Christophe:La faiblesse d une partie au contrat, Paris BUHUR, Oğuzhan BUHUR, Oğuzhan CALAİS-AULOY, Jean/ : Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması, Ankara : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Kredi Kartı Uygulaması, Güncel hukuk, Nisan 2006, s (5464 sayılı kanun). STEİNMETZ, Frank: Droit de la consommation, 7ème édition, Paris CALAİS-AULOY, Jean: La Notion du consommateur en droit français et en droit communautaire, Liber Amicorum Bernd Stauder, Génève, 2006, s İLHAN, Cengiz CEYLAN, Ebru : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Şerh, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara : Türk Hukukunda Taşınır Satımı Sözleşmesinde Sözleşmeden Dönme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1998 (Dönme). CEYLAN, Ebru : Belçika Hukukunda Tüketicilerin Korunmasıyla İlgili 14 Temmuz 1991 Tarihli Yasa, İstanbul Barosu Dergisi, C. 74, S , s (Belçika Hukuku). CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru : Belçika Hukukunda Tüketici Kredileriyle İlgili 12 Haziran 1991 Tarihli Yasa, Prof. Dr. Kemal Oğuzman a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/1, s (Belçika Hukuku Tüketici Kredisi). : 4822 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Getirdiği Yeni Düzenlemeler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2, s (4822 sayılı Yasa). : Türk ve İsviçre Hukukunda Karşılaştırmalı ve Tuzak Reklamlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003/2, s (Reklamlar). : Banka ve Kredi Kartları 20/03/2006 Günlü Sempozyumun Notları, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2006, s (Sempozyum). : Tüketici Kredileri, Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi Proje Ofisinin Düzenlediği Tüketici Hukuku Semineri, 2-4 Kasım 2006, Ankara 2007, s (Seminer).

19 XIX CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru CEYLAN, Ebru ÇEKER, Mustafa ÇEKER, Mustafa ÇEKER, Mustafa : Tekelleşmenin Rekabet Düzenine Etkisi ve Hukuki Durumu, Prof. Dr. Aydın Aybay a Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007/2, s (Tekel). : Tüketicinin Kredi Kartlarından Korunması, İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayı 6, Kasım 2007, s (Baskı hatası nedeniyle «kredi kartlarından» ifadesi çıkmıştır) (Özel Sayı). : Avrupa Birliği Hukukunda ve Türk Hukukunda Tüketici Kredileri-I, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 79, Kasım- Aralık 2008, s (Tüketici Kredileri-I). : Avrupa Birliği Hukukunda ve Türk Hukukunda Tüketici Kredileri-II, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.80, Ocak-Şubat 2009, s (Tüketici Kredileri-II). : Banka Kredi Kartları, 9. Panel -Banka kredileri ve Tüketiciler, Banka ve Finans Hukuku Panel ve Seminer Notları, İstanbul Barosu Yayını, Mart 2009, s (Panel). : Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı, Ankara 1997 (Kredi Kartı). : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, AÜHFD. C. VIII, S , s : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, Çevrimiçi, ( ). ÇEKER, Mustafa : İnternet Bankacılığı İşlemlerindeki Usulsüzlüklerden Bankaların Sorumluluğu, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, C.II, İstanbul 2007, s (İnternet). ÇELEBİCAN, Gürgân: Avrupa Birliği nde Kredi Kurumları Tek Pazarının Oluşumu, BATİDER, Aralık 2007, C.XXIV, S.2, s DEJEMEPPE, Pierre: La protection du consommateur de services financiers, La protection du consommateur, Actes du colloque organisé par la commission Barreau-Notariat de Liège le 20 Avril 2006, Editions du Jeune Barreau de Liège, 2006, s DEMİR, Mehmet : 4822 Sayılı Kanun ile Tüketici Sözleşmeleri Alanında Getirilen Yenilikler, BATİDER, C.XXII, S.1 Haziran 2003, s DERYAL, Yahya : Tüketici Hukuku, Ankara 2008.

20 XX DERYAL, Yahya : Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu na 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001, s (Tüketici Kredisi). DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat : Les garanties indépendantes examinées à la lumière des règles relatives au cautionnement, Thèse de doctorat, Berne ENGEL, Pierre : Contrats de droit suisse 2. éd., Berne EKİNCİ, Mustafa ENGİN, Baki İlkay ESEN, Hasan : 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ankara : Ifa Uğruna Edim, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s : Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, İstanbul 2009, s FAVRE-BULLE, Xavier: La nouvelle loi fédérale sur le crédit à la consommation : Présentation générale et champ d application, La nouvelle loi féderale sur le crédit à la consommation, Travaux de la demijournée d étude organisé le 6 Mars 2002 à L Université de Lausanne, Lausanne 2002, s FAVRE-BULLE, Xavier: Le droit communautaire du paiement électronique, Zürich FERRETTİ, Federico: Consumer credit information and the abuse of individual rights in the EC : evidence from a legal compliance analysis, Revue européenne de droit de la consommation, 1/ , s.90 vd. GEZDER, Ümit GEZDER, Ümit GOURİO, Alain : Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul 1998 (Tüketici Kredisi). : Mukayeseli Hukuk Açısından İnternette Aktedilen Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2004 (İnternet). : La Directive européen du 23 Avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires no : 36, 4 septembre 2008, 2047, s GÖKÇEN, Gürbüz/KAYA, Ferudun : Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Bankacılar Dergisi, Sayı 70, 2009, s GUGGENHEİM, Daniel : Les contrats de la pratique bancaire Suisse, 4 éd. Génève 2000.

21 XXI GÜLER, Kubilay : Kartlı Ödeme Sistemlerinde Dolandırıcılık/Sahtekarlık Tipleri ve Alınan Önlemler, Hukuki ve Cezai Açıdan Banka Kartı ve Kredi Kartı Sempozyumu, 5-6 Haziran 2009, Ankara 2009, s GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, Doktora Tezi, İstanbul GÜNDOĞDU, Gökmen : Kredi Kartını Çıkaran Kuruluş ile Kart Hamili Arasındaki İlişkiler, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, C.II, İstanbul 2007, GÜNEY, Alptekin : Banka İşlemleri, 2. baskı, İstanbul HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Özel Bölümü, İstanbul HAVUTÇU, Ayşe : Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartarına Karşı Korunması, İzmir HAVUTÇU, Ayşe : Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Birinci Oturum, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, Yıl: 3 S. 54, s (sempozyumu düzenleyenler: Legal Yayıncılık ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına Doç.Dr. Serap Helvacı ve Yrd.Doç.Dr.Faruk Acar-editör) (Tasarı). HELVACI, İlhan : Banka Kredi sözleşmeleri Çerçevesinde Adi Kefalet Sözleşmesine İlişkin Gelişmeler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXV S , s HELVACI, Mehmet : Para Borçlarında Faiz Kavramı, İstanbul HELVACI, Mehmet/KAYA, Aslan, (Hüseyin Ülgen/Ömer Teoman/Abuzer Kendigelen/N.Füsun Nomer Ertan): Ticari İşletme Hukuku, İstanbul HİMMETOĞLU, Buket: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı, Bankacılar Dergisi, S:56, 2006, s İLHAN, Cengiz İNAL, Tamer İNAL, Emrehan : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Şerh, Türkiye Barolar Birlği Yayını, Ankara : Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İsviçre Hukuk- Fransız Hukuku ve Avrupa Birliği Konseyi Yönergeleri Işığında, 2. Bası, İstanbul : E-Ticaret Hukukundaki Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin Kurulması, İstanbul 2005.

22 XXII İPEK, Mehtap : Sözleşme Serbestisi ve Günümüzdeki Sınırlamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul İŞGÜZAR, Hasan : Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara İŞGÜZAR, Hasan KAPLAN, İbrahim : Kart Hamilinin Temerrüdü ve Kart İptali, Hukuki ve Cezai Açıdan Banka Kartı ve Kredi Kartı Sempozyumu, 5-6 Haziran 2009, Ankara 2009, s (Temerrüt). : Banka Standart sözleşmeleri ve Banka Genel İşlem Şartları, Batider C.XVI S. 2 Aralık 1991 s KATOĞLU, Tuğrul : Banka ve Kredi Kartlarının Kullanımı İle İlgili Suçlar, Hukuki ve Cezai Açıdan Banka Kartı ve Kredi Kartı Sempozyumu, 5-6 Haziran 2009, Ankara 2009, s KAYA, Ferudun : Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği yayını, No: 263, İstanbul KESER BERBER, L.: İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve Dijital İmza, Ankara KIRÇOVA, İbrahim : Kredi Kartı Kullanımının Tüketici Alışkanlıklarına ve Alışverişlerin Yer, Zaman ve Marka Tercihlerine Etkisi, İstanbul Ticaret Odası Yayını: , İstanbul KİRAZ, Taylan Özgür: 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Getirilen Yenilikler ve İspat yükü ile Yetkili Mahkeme ve Mercilere ilişkin Maddelerin Değerlendirilmesi, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar, İstanbul 2009, s KOCAMAN, Arif : «Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun Tarih ve E. 2001/19-534, K. 2001/583 Sayılı Kararı Üzerine Bir Değerlendirme-kredi kartı ilişisinde Bankaya karşı verilen Kişisel (Şahsi) teminatın hukuki niteliği: Garanti mi kefalet mi? Ticaret Hukuku ve Yargıtay kararları Sempozyumu XIX, Mayıs 2003, s KOCAMAN, Arif : Alacağın Temlikinin Benzer Üçlü İlişkiler karşısındaki Teorik Sınırı Sorunu, Ankara 1989 (Temlik). KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/SEROZAN/ARPACI: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C.1, Yenilenmiş Genişletilmiş tamamlanmış 4 üncü Bası, İstanbul KOSTAKOĞLU, Cengiz: Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredi Kartından Doğan Uyuşmazlıklar- Akreditif, İstanbul 2006.

23 XXIII KUNTALP, Erden KUNTALP, Erden KUNTALP, Erden KUNTALP, Erden KUNTALP, Erden : Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk, Reha Poroy a Armağan, İstanbul 1995, s (Teminat). : Yargıtay Kararları Işığında Kredi Kartı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XIII, 5-6 Nisan 1996, s (Sempozyum). : Kredi Kartının Hukuki Yapısı BKM A. Ş. Hukuki Açıdan Banka ve Kredi Kartları Sempozyumu Ekim 1996 Abant Bolu, s. 5-9 (Kredi Kartının Yapısı). : Finansal Kiralama Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Tüketim ve Yatırım Malı Ayırımı, Prof.Dr. Ali Bozer e Armağan, Ankara 1998, s.302 vd. (Tüketim Malı). : Kartlı ödeme sistemi hakkında genel bilgiler kavramlar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkiler, Hukuki Açıdan Banka ve Kredi Kartları Sempozyumu II 8-10 Ekim 1999 Sempozyumu kitabı, Bolu 1999 s.9 vd. KUNTALP Erden/BARLAS, Nami/AYANOĞLU MORALI, Ahu/ÇAVUŞOĞLU IŞINTAN, Pelin/İPEK, Mehtap/YAŞAR, Mert/KOÇ, Sedef:Türk Borçlar Kanunu Tasarısı na İlişkin Değerlendirmeler, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul Mayıs, KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, Değiştirilmiş 20. Baskı, Ankara LAFFİNEUR, Jacques:L évolution du droit communautaire relatif aux contrats de consommation, REDC., 2001, s LEGEAİS, Dominique: Crédits et titres de crédits, Revue trimestrielle de droit commercial et économique, Avril, Juin, 2008/2, s LOMBARDİNİ, Carlo: Droit Bancaire Suisse, Genève LUBY, Monique : La notion du consommateur en droit communautaire : Une commode inconstance, Droit de la consommation- Edition du Jurisclasseur, Decembre 2000, s MALKOÇ, İsmail : Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ankara OZANOĞLU, Hasan Seçkin: Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Maddi Anlamda Uygulanma Alanı), AÜHFD., Yıl: 2001 C.50, S., 1, s (Tüketici Sözleşmeleri).

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XIII BİBLİYOGRAFYA XV GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ I. Genel Olarak 5 II. Kredi Kartının Tarihi Gelişimi 6 A. Dünyada ve Avrupa Birliği'nde 6 B. Türkiye'de

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

TERÖR EKONOMİSİ. Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR TERÖR EKONOMİSİ Editörler: Doç.Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR Yay n No : 2334 flletme - Ekonomi Dizisi : 387 1. Bask Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-255 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

İÇİNDEKİLER. Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Cevdet Yavuz'un Özgeçmişi Danışmanlığını Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler İle Diğer Etkinlikler Kitaplar

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME Dr. Ersan ATALAY ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNDA VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (BELGE KARŞILIĞINDA ÖDEME) Beta Yay n No : 2680 Hukuk Dizisi : 1304 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-704 - 5 Copyright

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ

SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ SEÇİM SİSTEMLERİ ve ETNİK AZINLIKLARIN PARLAMENTER TEMSİLİ Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye de Kürt Sorunu Üzerine Yansımaları Editör: Ersin ERKAN Yay n No : 2342 Politika

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL

Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : Bask A ustos 2010 STANBUL I ANAYASA fi KAYET Cabir AL YEV II Yay n No : 2376 Hukuk Dizisi : 1121 1. Bask A ustos 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-298 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener I ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE MÜTEAHHİDİN TEMERRÜDÜ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz Yener II Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2009/2 Yay n No : 2564 Hukuk Dizisi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU

İÇİNDEKİLER XIII I. CİLT TİCARET HUKUKU > HAYRİ DOMANİÇ, PROF. DR. Öğrencim, Asistanım ve Kürsü Arkadaşım Prof. Dr. Ömer Teoman > OĞUZ İMREGÜN, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ERDOĞAN MOROĞLU, PROF. DR. Prof. Dr. Ömer Teoman > ABUZER KENDİGELEN,

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu)

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu) 9 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ AÇILIŞ KONUŞMALARI 29 29 - Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı) 31 - Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI I DOÇ.DR.EMRAH CENGİZ TÜKETİCİNİN KORUNMASI 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI KANUN VE YARGI KARARLARI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA

HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA HİLE DENETİMİ METODOLOJİ ve RAPORLAMA Hile Teorisi ve Hile Denetimi Hile Türleri, Belirtileri ve İç Kontrol Önlemleri Hile Riski Değerleme Hile Denetimi Planı Hile Denetimi Programı Hile Denetiminde Bir

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER İÇİNDEKİLER DEKAN IN MESAJI... vii SUNUŞ...ix PROF. DR. SELİM KANETİ NİN HAYAT HİKAYESİ...xv PROF. DR. SELİM KANETİ NİN KİTAPLARI... xvii İÇİNDEKİLER...xix Ekonomik Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ PROF. DR. HALUK BURCUOĞLU T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencileri tarafından 20 Martta düzenlenen, Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi konulu

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA. Av. Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 3 BOŞANMA Av. Osman OY II Yay n No : 2011 Hukuk Dizisi : 937 1. Bas A ustos 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-905 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Prof.Dr. Nevzat KOÇ. Çarşamba günleri, saat DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı HUK10403 Medenî Hukuk (4+0) Bölüm / Program Hukuk Fakültesi Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Verenler Prof.Dr. Nevzat KOÇ Dersle İlgili Görüşme Saatleri

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC KURALLARI (2010 REVİZYONU URDG 758) MAKALELER Editör Prof. Dr. Nuray EKŞİ İstanbul 2011 Yay n No : 2461 Hukuk Dizisi : 1200 1. Bask Mayıs 2011 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci

AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci I Yrd. Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ AR-GE TEŞVİKLERİ Vergi Kanunları ve TMS-38 Açısından Değerlendirilmesi Muhasebeleştirilmesi Denetim Süreci II Yayın No : 2577 İşletme-Ekonomi : 530 1. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cem Baloğlu AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Beta Yayın No : 2873 Hukuk Dizisi : 1414 1. Baskı Mart 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-897 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI i ERDO AN BÜLBÜL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi DAR filemler N YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI ii Yay n No. : 2365 Hukuk Dizisi : 1164 1. Bask Aralık 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-389 - 4 Cop yright

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ Yrd. Doç. Dr. F. Burcu SAVAŞ Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ Yay n No : 2800 Hukuk Dizisi : 1374

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR

KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR I B&M P rof. Dr. ERDENER YURTCAN Yargıtay Kararlarının Işığında KAMU YÖNETİMİNE KARŞI SUÇLAR Ocak 2008 II Yay n No : 1883 Hukuk Dizisi : 863 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-780 - 0 Copyright

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ I

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ I hakemli makaleler Ebru CEYLAN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİ KREDİLERİ I Ebru CEYLAN GİRİŞ Çağımızda liberal veya kapitalist ekonomi düzeninin ayırt edici özelliklerinden olan serbest

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR

KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Yrd. Doç. Dr. Bilge KARAMEHMET KURAMSAL İLETİŞİMDE METAFOR Beta Yay n No : 2704 İletişim Dizisi : 88 1. Baskı Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-728 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik

Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Editörler Yrd.Doç.Dr. Rana ATABAY Yrd.Doç.Dr. N. Öykü İYİGÜN Güncel Yaklaşımlar Işığında Etik Yazarlar Adnan Çorum Ali Görener Ali Altuğ Biçer Dursun Bingöl Ela Arı Engin Çağlak Figen Yıldırım Gözde Öymen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAĞIMLI A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi Doç. Dr. Hakan TOZAN İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ AÇIKLAMALI SORULARLA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, altinok@bilkent.edu.tr 1 Gürzumar, O. B.: Franchise sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin temelini oluşturan sistem lerin hukuken

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009

Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK. İstanbul, 2009 i Meslek Yüksek Okulları İçin UYGULAMALI MATEMATİK Yrd.Doç.Dr. Kamil TEMİZYÜREK Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Galatasaray Üniversitesi Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kadir Berk Kapancı İletişim Bilgileri: Tel: 0090 212 395 36 00 Faks: 0090 212 395 36 92 E-mail: kapancib@mef.edu.tr / berk.kapanci@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 1983 3. Unvanı: Yrd.

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY

GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ. Prof. Dr. SÜHEYL DONAY I GEREKÇELİ VE AÇIKLAMALI ÇEK KANUNU 6273 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ Prof. Dr. SÜHEYL DONAY Kadir Has Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Yay n No : 2686 Hukuk Dizisi :

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı