E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR"

Transkript

1 E-DEFTER SORU VE CEVAPLAR : Personel Masraflarının e-defter' e Geçirilmesi Merhaba, Şirket personeli yurtiçinde harcama yaptıktan sonra ilgili fişleri (yemek, taksi, otel. vs.) ibraz ederek ödeme almaktadır. Mevcut durumda (kâğıt defter) bu masraf fişleri yevmiye defterine işlenirken aynı yevmiye maddesine eklenmektedir. e-defter' e geçildiğinde bir belgenin bir maddede gösterilmesi zorunlu olduğundan fişlerin teker teker işlenmesi operasyonel açıdan imkansız hale gelmektedir. Bu sebeple doküman tipi "other" seçilip "Masraf Formu" adı altında şirket kaşe ve imzası ile fişlerin eklendiği bir formun saklanması mevzuat açısından uygun mudur? Teşekkürler Doküman tipi "other" seçilip "Masraf Formu" adı altında şirket kaşe ve imzası ile fişlerin eklendiği bir formun saklanması koşulu ile kayıt yapılabilir. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : E-Defter 'de toplu girilen masraf kayıtları hakkında Merhaba, E-defter kullanımı ile ilgili olarak firma personelimiz tarafından iş akış çerçevesi içerisinde oluşan masraflara ilişkin, çeşitli perakende satış fişi ve faturaların tek bir yevmiye kaydıyla kayıtlara alınmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüşlerinizi arz ederiz. Masraf fişlerinin ayrıntılarını gösterir şekilde bir icmal listesinde toplayarak bu listeye bir tarih ve numara verip (firma kaşeli ve imzalı ya da elektronik imzalı halde saklanmak koşulu ile) belge türü other yazılarak kayıt yapılabilir. ( ) Gelir İdaresi Başkanlığı : Fatura, Çek gibi belgelerin ayrı ayrı yevmiye fişlerine girişi hk. İyi günler, Muhasebe programımız farklı müşteri/tedarikçilere ait birden fazla alış veya satış faturalarını birleştirerek tek bir yevmiye fişinde kayıt etmektedir. Forumda bu konu ile ilgili sorulara Gelir İdaresi tarafından verilen cevapta e-defter uygulaması teknik kılavuzlarında her bir belgenin ayrı yevmiye kayıtlarında gösterilmesi gerektiği ve bununla ilgili düzenleme olduğundan bahsediliyor, ancak bu konuda yayımlanmış bir tebliğ yok. Bu zorunluluğun hangi Teknik Kılavuzun hangi sayfa/maddesinde belirtildiği konusunda bilgi rica ederiz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ in 6. maddesinde "Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa bu belge "belge türü" olarak yazılmalıdır. Bu durumda her bir belge bir yevmiye maddesine kayıt edilmesi gerekiyor. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı

2 : Satış faturası, alış faturası, banka havalesi yevmiyeleri Merhaba, Her gün için düzenlediğimiz satış faturalarını tek bir muhasebe fişi ile kayıt ediyoruz. Bu yevmiye maddesinin içerisinde o güne ait düzenlenen tüm satış faturaların bilgileri mevcuttur. E-defter mevzuatına göre tüm satış faturalarını (faturaların listesini ayrıca ibraz edebiliriz )tek bir yevmiye kaydı ile e-defterde gösterebilir miyiz? Bankaya gelen veya gönderilen havalelerin yevmiye kayıtlarında banka dekont numarasının yazılmasını daha önce belirtmiştiniz. Yukarı belirttiğimiz sorumuza paralel olarak banka işlemlerini her gün için tek bir yevmiye maddesi olarak (gerektiğinde bu yevmiye maddesinin hangi işlemler için olduğunu liste olarak verebileceğiz) e-defterde gösterebilir miyiz? Saygılarımızla e-defter uygulamasında fatura kayıtlarınızı belge türü fatura seçerek belge numarası ve belge tarihi girerek kayıt etmek zorundasınız. Belge tarihi ve numarası gireceğiniz için birden fazla faturayı aynı yevmiye maddesine kayıt edemezsiniz. Banka işlemlerini bir listede ya da ekstre olarak belirtirseniz bu belgeyi other olarak kaydedebilirsiniz. ( ) Gelir İdaresi Başkanlığı : : Belge Tipi (Makbuz) e-defter de yevmiye maddesine esas teşkil eden bir belge olması durumunda belirlemiş olduğunuz belge tiplerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Belirlediğiniz belge tipi listesinde yer almakta olan, Makbuz hangi tür belgeler için kullanılacaktır. Örneğin, VUK daki düzenlemeye göre sadece Serbest Meslek Makbuzu (Madde 236) Makbuz olarak tanımlanmıştır. Bu durumda sadece Serbest Meslek Makbuzunda mı belge tipini Makbuz olarak seçmeliyiz. Yoksa Sizin belge tipi listesindeki Makbuzun İngilizce karşılığı olan Receipt sözcüğünden yola çıkarak Perakende Satış Fişlerini mi Makbuz olarak değerlendirmeliyiz? Teşekkür ederim. Makbuz belge türü e-defter uygulaması ile getirilen yeni bir belge türü değildir. Bu belge türünün kullanımı ile ilgili teknik kılavuzlarımızda bir kısıt bulunmamaktadır. Her firmanın Mali Müşaviri veya Yeminli Mali Müşaviri bulunmakta olup bu konuda bu kişilerden bilgi alınabilinir. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : : çek belge türünün numarası Merhaba, Belgenin türünde Çek var. Müşteriden 20 adet çek aldık diyelim. Bunları bir çek giriş işlemi ile yapıyoruz ve cari hesabına tek satır olarak geçiyor. 20 adet çekin toplamı ve bu çeklerin ortalama vadesi ve çeki girdiğimiz bordro numarası ile. Biz bu belgenin numarasını bordro numarası olarak kullanabilir miyiz? Birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp kaşeleyip saklamak kaydıyla belge türü "other" yazılarak belge açıklaması "Çek Bordrosu" yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edebilirsiniz. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı :23

3 : Belge tip tanımlanması muhasebe belgeleri Virman, düzeltme, amortisman ve bu gibi kayıtlarda belge tip tanımlaması ne olmalıdır? Virman, düzeltme, amortisman gibi kayıtlar belgesi olmayan kayıtlardır. Bu gibi kayıtlarda (belgesi olamayan işlemler) belge türü belirtilmeden kayıt yapılabilir. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : : Her belge ayrı yevmiye kaydı Bir belgeye dayanan(çek, fatura vs.) gibi işlemlerde her bir işlem bir yevmiye kaydında olacaktır kuralımız var. Bir belgeye dayanmayan işlemler için de her bir işlem bir yevmiye kaydında olmak zorundadır kuralı geçerli midir? Belgeye dayanmayan işlemlerde her işlemin bir yevmiye kaydında olacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. ( ) Gelir İdaresi Başkanlığı : : kasa icmali Merhabalar, Kasa fişlerini detay bilgileri gösteren bir icmal hazırlayıp referans numarası vermek suretiyle bu icmale ekleyerek tek satırda (örn:50 adet aynı güne ait fişi) tek yevmiye fişinde gerekli kayıt işlemlerini yaptığımızda gerek mevzuat gerekse teknik açıdan sıkıntı yaşar mıyız? Eğer siz düzenlediğiniz yazar kasa fişlerini kaydetmek istiyorsanız gün sonu alınan "Z Raporunu" belge türü "other" yazılarak belge açıklaması alanına "Z Raporu" yazılarak bu raporun tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsiniz. Size düzenlenen yazar kasa fişlerini ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek şartı ile ve bu icmal listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartı ile belge türü "other" yazılarak belge açıklaması alanına "İcmal Listesi" yazılarak bu listenin tarih ve numarasını yazarak kayıt edebilirsiniz. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : : E-defter çek, makbuz, tahsilat işlemleri Merhaba, E-defter için oluşturulan belgelerde örneğin; her bir çek, portföye alınırken ayrı yevmiye kaydı oluşturulacak. Aynı durum bu çeklerin örneğin bankaya tahsilata verilmesi durumunda da geçerli midir? O çeki içeren her türlü işlem de çekin bir belge numarası olduğu için ayrı bir yevmiye kaydı oluşturmamız gerekli midir? Bir diğer sorum da örneğin bankadan ödeme dekontu geldi, bunu other tipinde mi gireceğiz sisteme? Banka dekontunu belge türü other yazarak belge açıklaması dekont yazarak kayıt edebilirsiniz. Çek işletmeye alınırken ve tahsilat yapılırken de ayrı yevmiye maddesinde kayıt edilmesi gerekir. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı :28

4 : Ödeme Tipi Selam, Belge tipi Fatura veya diğer olarak seçilmiş kayıtlarda ödeme tipi zorunlu mudur? Örneğin, Belge tipi fatura ödeme tipi boş ya da Belge tipi diğer, belge açıklaması virman fişi, ödeme tipi boş gibi kayıtlar girilebilir mi? Sayın ilgili, Yevmiye maddesinin dayandığı işlem bir ödemeye dayanıyor ise paymentmethod elemanı kullanılmalı ve değeri boşluk olmamalıdır. (PaymentMethod alanında nakit, çek, senet, kredi kartı, banka kullanılabilir.) Örneğin, Ödeme bankadan yapıldıysa (havale, EFT ) ödeme yöntemi banka, Ödeme kasadan yapıldıysa ödeme yöntemi nakit, Ödeme çekle yapıldıysa (havale, EFT ) ödeme yöntemi çek olmalıdır. İyi çalışmalar ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : : Yevmiye Numarası Takip Hk. Merhaba, Tarihinden itibaren E-defter kullanacağız tarihi öncesinde ki defterimizi döktürüp kapanış onayını yaptırdık. E-defterdeki ilk yevmiye numaramız 1'mi olacak yoksa tarihindeki en son yevmiye numarasını takip mi edecek? Hesap dönemi içinde geçişlerde ilk e-defterin yevmiye madde numarası 1 den başlamalı. Önceki dönemlerin (kâğıt defterin) kapanış tasdiki yapıldığı için kapanışı yapılan defterin numarası devam etmez. ( ) Gelir İdaresi Başkanlığı : : Sisteme düzgünce yüklenen fakat içindeki rakamlarda hata olan yevmiyenin silinmesi Merhaba, döneminde hatalı yevmiye yükledik. Bunun silinmesi için ne yapmalıyız. 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : : Zaman Damgası Kullanımı Elektronik defter beratları oluşturulması sırasında Mali mühür ile mühürlenmesi yeterli mi? Zaman damgası ile damgalayıp o şekilde mi GİB sistemine berat onayı için göndereceğiz. Zaman damgası kullanımı zorunlu değil. Ancak GİB sistemlerinde yaşanacak sorunlar nedeniyle berat yükleme süresi içinde beratlarınızı sistemimize yükleyemiyorsanız bu durumda zaman damgası kullanılması istenilmektedir. Eğer süresinde berat yüklenebiliyorsa zaman damgası kullanımı zorunlu değildir. ( ) Gelir İdaresi Başkanlığı :14

5 : E-defter online başvuru hatası hk. Merhaba edefter.gov.tr üzerinden online başvuru yapmaya çalışmaktayız fakat uzun bir süredir hata alıyoruz. Tarayıcı olarak Mozilla ile giriş yaparak başvuru yapmayı deneyiniz. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : : e-berat Hk. Elektronik berat kontrolü nasıl yapılacak? Mükellefin defter kayıtlarını süresinde e-defter sistemine yükleyerek e-berat aldığı nasıl kontrol edilebilecek? Bunun için mükelleften vergi incelemeleri sırasında nasıl bir talepte bulunulacak? e-defter uygulamasında elektronik ortamda oluşturulan defterler (kayıtlar) hiçbir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmiyor. Başkanlığımıza sadece oluşturulan defterlerin beratları (kâğıt defterlerde açılış onayını gösteren ilk sayfa benzeri mükellefin bazı bilgilerini içeren dosya) alıyor. Yüklenilen beratlar e-defter yazılımı tarafından GİB imza değeri ile imzalanarak onaylı hale geliyor. Onaylı beratlar mükellef tarafından sistem üzerinden indirilerek defterler ile birlikte saklanması gerekiyor. Burada Başkanlığımızın sadece gönderilen beratın mükellefe ait olup olmadığı, uyumlu yazılım kullanılıp kullanılmadığı gibi kontroller yapılıyor. Vergi incelemesi sırasında oluşturulan defterler ve GİB onaylı beratının XML hali verilmesi yeterli olacaktır. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : : aynı vergi kimlik numarasına sahip şubelerin farklı e-defter programları kullanabilmesi hakkında Bir müşterimiz aynı vergi kimlik numarasına sahip 4 şubesinden 1 tanesi için farklı bir e-defter programı kullanıyor. Diğer 3 şubesi için bizim e-defter çözümümüzü kullanmak istiyor. Bir şirket birden çok e-defter programını şube bazında kullanabilir mi? Bir şirket şubeleri için olsun ya da olmasın sadece bir tane uyumluluk onayı almış e-defter yazılımı kullanabilir. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı : : özel hesap dönemi uygulaması ile ilgili 1 Nisan - 31 Mart özel hesap dönemine tabiiyiz. 1 Aralık 2014 itibari ile e defter başvurumuz tamamlayacağız. Bu durumda e defter uygulamasına hangi aydan itibaren başlamamız gerekiyor? 421 Sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde belirtilen zorunluluk kapsamında iseniz 67 Numaralı VUK Sirkülerinde; "Özel hesap dönemine tabi olanların tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, Elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir." hükmü bulunmaktadır. ( ) Gelir İdaresi Başkanlığı :24

6 : Zorunluluk Kapsamındakiler İçin Son Başvuru Tarihi Zorunluluk kapsamındakiler için son başvuru tarihi Kasım 2014 müdür, Aralık 2014 müdür? Zorunluluk kapsamındaki firmalar e-defter uygulamasına en son Aralık 2014 ayı içerisinde başvuru yapmak şartı ile tarihinden itibaren geçebilirler. ( )Gelir İdaresi Başkanlığı :30

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri

Orka Yazılım e-defter Belge Tipleri E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller https://www.youtube.com/watch?v=c3hxjltrzgu E-defter Gönderimi ile ilgili Kontroller http://www.orka.com.tr/dosyalar/edeffteruygulama.pdf Tablo 1. Kılavuzda Bahsedilen

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Açıklamalı Sirküler Rapor 2014/01 11.12.2014 RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ ORTAMDA (KAĞIT DEFTERLERDE) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Aşağıda

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29 e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA.1/29 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Teknik Denetim Kılavuz ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2015 (I).2/29 Versiyon

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4 05.01.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4 İndirimli Oran İadesi İle İlgili Bilgiler Kanunu 119 Seri No.lu Genel Tebliği çerçevesinde İadesi alımları ile ilgili izlenmesi gereken hususlar ve bilgiler aşağıda

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1)

KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1) KDV İADE UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1) Hepinizin bildiği üzere, Yeminli Mali Müşavirlerin en çok düzenledikleri raporların başında KDV İadesi Tasdik Raporları gelmektedir. Hem sayı

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri.

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri. Nebim V3 Ver 14.10.1 Genel Nebim V3 Lisans Raporlama Aracı Genel Muhasebe Finans Yönetimi İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri Maddeler, Ürün Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri Perakende Satış Kampanyalar

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı