Çevre Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsam Beyanı Rehberi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsam Beyanı Rehberi"

Transkript

1 R20.24 Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : Çevre Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsam Beyanı Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Aslıhan ÜNÜVAR Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN Soner KARATAŞ

2 ÖNSÖZ Akreditasyon başvurusu, denetim ekiplerinin kapsam önerisi ve nihai kapsamın oluşması aşamalarında, aynı analizlere yönelik olarak farklı ifadelerin kullanılması, karışıklıklara neden olmaktadır. Özellikle, çevre laboratuvarı deneylerinde, bu karışıklığın önüne geçmek amacıyla, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), denetçi havuzunda bulunan teknik denetçiler ve Türk akreditasyon uzmanlarından oluşan, çalışma grubu kurulmuştur. Oluşturulan bu çalışma grubunun katkılarıyla, meydana getirilen bu doküman, bundan sonra akreditasyon başvurularında bulunacak çevre laboratuvarlarının, kapsam taleplerinin ifadesinde, denetim ekiplerinin kapsam önerilerinde ve TÜRKAK kapsam beyanında, rehber olacaktır. Çevre laboratuvarında uygulanan, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamları, bu rehberde yer almamaktadır. Bu kapsamlar, TÜRKAK R20-31 İş Hijyeni Laboratuvarları için Akredite Edilecek Kapsam Beyanı Rehberi nde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) ün resmi sitesinde yer almaktadır, 1. AMAÇ Bu Rehberin amacı, çevre deneyleri gerçekleştiren laboratuvarların, kapsam ifadelerinde, birliktelik sağlamak ve farklılıklarını en aza indirgemektir. Bu Rehberde verilen deneylerin ifade biçimleri ve açıklamalar, diğer alanlarda çalışan laboratuvarlar için de uygulanabilir. 2. KAPSAM Bu Rehber, akredite olan veya akreditasyon başvurusunda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, kapsam ifadelerinde birliktelik sağlama çalışmalarını kapsar. R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 1 / 165

3 3. POLİTİKA 3.1 Deney Deneyi yapılan ürün ya da malzemenin uygulamasında, deney adı yazılırken, element sembolü parantez içerisinde belirtilmeli, deneyin adı üst kısımda olacak şekilde, uygulama yöntemi alt kısımda yazılmalıdır. Deneyin adı yazılırken, sadece tespit edilen element, bileşik vb adının yazılması yeterli değildir. Tayini, tespiti gibi ifadeler kullanılması gerekmektedir. Kapsam sunumlarında, deney adı yazımı Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Kapsam numunda, Deney Örnek Gösterimi Deneyi Yapılan Deney Arsenik (As)Tayini AAS-Hidrür Metodu Civa (Hg)Tayini ICP-AES Metodu ASTM D2972 B EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 2 / 165

4 3.2 Ön İşlem Ön işlem Faaliyetinin Tanımlanması Sadece ön işlem faaliyetinden, akreditasyon verilmesi söz konusu değildir. Kapsam sunumlarında, ön işlem ve deney faaliyetleri aynı satırda olmalı, üstte deney adı ortada ön işlem, altta ölçüm metodu olmak üzere ifade edilmelidir. Kapsam sunumlarında ön işlem faaliyetinin nasıl ifade edilmesi gerektiği Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2: Kapsam numunda, Ön İşlem Faaliyetinin Örnek Gösterimi Deneyi Yapılan Deniz yu Deney Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Digestion Metodu Ölçüm: Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Digestion Metodu Ölçüm: PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, ibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC/MS Metodu SM 4500-P B SM 4500-P D SM 4500-P B SM 4500-P E EPA 3510 C EPA 8270 D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 3 / 165

5 3.2.2 Ön İşlem Metotları Ağır Metal, PCB, PAH, Pestisit vb parametrelerin tayin işlemlerinde, ölçülen matrise uygun olarak, farklı ön işlem uygulanmaktadır. R20-24 Kapsam rehberinde, işareti ile ifade edilen kısımlar için, laboratuvar tarafından uygulanan ön işlem varsa yazılmalıdır. Tablo 3 te örnek olarak bazı ön işlemler ifade edilmiştir. Tablo 3: Kapsam numunda, Ön İşlem Örnek Metotları Deneyi Yapılan Deney Atık Yağ Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme EPA 3051A Atık Yağ Ön İşlem: Asitle Özütleme EPA 3031 Atık Yağ Ön İşlem: Asitle Özütleme EPA 3040A Atık Yağ Ön İşlem: Halojenler ve Klorür Halojenler İçin Numune Hazırlama EPA 5050 Atık Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme EPA 3051A Atık Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme EPA 3050B Atık Ön İşlem: Asitle Özütleme TS EN Atık Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme TS EN Atık Ön İşlem: Asitle Özütleme TS EN Ön İşlem: Asitle Özütleme SM 3030 B Ön İşlem: Asitle Özütleme SM 3030 C Ön İşlem: Asitle Özütleme SM 3030 D Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme SM 3030 E Ön İşlem: Hidroklorik Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit- Sülfürik Asitle Özütleme SM 3030 F SM 3030 G R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 4 / 165

6 Deneyi Yapılan Deney Ön İşlem: Nitrik Asit- Perklorik Asitle Özütleme Ön İşlem: Nitrik Asit- Perklorik Asit- Hidroflorik Asitle Özütleme SM 3030 H SM 3030 I Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme SM 3030 K Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon EPA 3540 Ön İşlem: Otomatik Sokslet Exstraksiyon EPA 3541 Ön İşlem: Mikrodalga Ekstraksiyon EPA 3546 Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon EPA 3510C Ön İşlem: Ultrasonik Ekstraksiyon EPA 3550C Deniz yu Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon EPA 3510 Deniz yu Deniz yu Ön İşlem: Sürekli Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Katı Faz Ekstraksiyon Metodu EPA 3520 EPA 3535 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 5 / 165

7 3.3 İşletme İçi Metot İşletme içi metot uygulanıyorsa, deney standardında işletme içi metot belirtilmelidir. Kapsam sunumlarında işletme içi metot faaliyetinin nasıl ifade edilmesi gerektiği Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 4: Kapsam numunda, İşletme İçi Metot Örnek Gösterimi Deneyi Yapılan Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Deney Nem probu ile nem tayini ( 180 C baca sıcaklığı için) Yaş-Kuru Termometre metodu ile nem tayini ( 100 C baca sıcaklığı için) İşletme içi metot ( ) İşletme içi metot ( ) 3.4 Alt İndis ve Üst İndis Nihai kapsamlarda (e-turkak portalinde girilen kapsamlar), alt indis - üst indis yazımlarına riayet edilmelidir. Kapsam sunumlarında, alt indis ve üst indis faaliyetinin, nasıl ifade edilmesi gerektiği, Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5: Kapsam numunda, Alt indis ve Üst İndis Örnek Gösterimi Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Sülfat Tayini Gravimetrik Metot SM 4500 SO4 2- D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 6 / 165

8 3.5 Numune Alma Sadece numune alma faaliyetinden akreditasyon verilmesi söz konusu değildir. Deneyi Yapılan başlığı altında Numune Alma olarak numune alma faaliyetleri bir arada toplanmamalıdır., atıksu, arıtma çamuru, deniz suyu kapsam sunumlarında Deneyi Yapılan ile ilgili numune alma faaliyeti varsa, ilk satırda numune alma ifade edilmeli, sonrasında kapsam talep edilen parametreler yazılmalıdır. Baca gazı, sürekli emisyon ve imisyon uygulamalarında ise deney adının içerisinde ifade edilmelidir. Kapsam sunumlarında, numune alma faaliyetinin, nasıl ifade edilmesi gerektiği, Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6: Kapsam numunda, Numune Alma Örnek Gösterimi Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Atık lardan Numune Alma TS ISO Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) ph Tayini Elektrometrik Metot Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile ASTM D1293 TS ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 7 / 165

9 3.6 Mikrobiyoloji Mikrobiyolojik analize esas deney alanı (, Deniz suyu, Toprak vb), dikkate alınarak, kapsam talep edilen mikrobiyolojik analizler, ilgili başlık altında ifade edilmelidir. Ayrıca, mikrobiyolojik analizlerde, terminolojiye uygun olarak italik yazıma dikkat edilmelidir. Kapsam numlarında, mikrobiyolojik analizlerin örnek gösterimi, Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7: Mikrobiyolojik Analizlerin, Kapsam numunda Örnek Gösterimi Deneyi Yapılan Deniz yu Deney Klebsiella Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Escherichia coli (E. coli) ve Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Kullanılarak Eş Zamanlı Tespit Tekniği SM 9222 F EPA 1604 Toprak Escherichia coli (E. coli) Sayımı SM 9221 B 3.7 Enstrumental Cihazlar ile Yapılan Analizlerin İfadesi Enstrumental Cihazlarla ve aynı metotla ölçülebilen parametreler (ağır metaller, anyonlar, katyonlar, pestisitler v.b.) Deney başlığı altında virgül ile ayrılarak bir arada yazılmalıdır. Kapsam sunumlarında, birden fazla parametrenin bir arada gösterimi Tablo 8 de verilmiştir. Tablo 8: Kapsam numunda, Enstrumental Cihazlar ile Analiz Edilen Parametrelerin Örnek Gösterimi Deneyi Yapılan Deney Arsenik (As), Berilyum (Be), ICP-OES Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 8 / 165

10 3.8 Deney Alanına Özgü Dikkat Edilecek Hususlar I. Deneyi Yapılan kısmında ve,, Toprak, Sediman, Biota bir arada yazılmamalıdır. Örneğin, Laboratuvar deney alanı dışında, deney alanından da kapsam talep ediyorsa, ayrıca tanımlanma yapılmalıdır. Deneyi Yapılan Deney Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot EPA EPA II. Arıtma çamuru deney alanında, doğrudan özütleme sonrası ağır metal analizi yapılabildiği gibi, eluata alma işlemi sonrası da ağır metallerin tayin edilmesi mümkündür. Kapsam sunumunda laboratuvar uygulaması esas alınmalıdır. R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 9 / 165

11 4. KAPSAM SUNUMLARI Çevre laboratuvarları kapsam sunumlarının ekte verilen tablolara uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Bu tabloda belirtilmeyen deney analizlerinde ve hususlarda TÜRKAK ın bilgilendirilmesiyle değişiklikler söz konusu olabilir. EK 1: Arıtma Çamurları EK 2: Toprak EK 3: Atık Yağ EK 4: Atık EK 5: EK 6: Deniz yu EK 7: EK 8: Havuz yu EK 9: Baca Gazı-İmisyon-Sürekli-Emisyon-Titreşim R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 10 / 165

12 EK-1 ARITMA ÇAMURU R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 11 / 165

13 Deney / Kanalizasyon ve Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma ph Tayini Elektrometrik Metot TS 9545 EN ISO TS ISO Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot TS 8334 Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot TS ISO Organik Madde Tayini Walkley-Black Metodu TS 8336 Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem Tayini Gravimetrik Metot TS 9546 EN Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik Metot Toplam Çözünen Katı Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Gravimetrik Metot TS EN TS EN TS EN Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini TS EN Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Titrimetrik Metot TS EN ASTM D512-A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 12 / 165

14 Deney / Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Titrimetrik Metot TS EN ASTM D512-B Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Titrimetrik Metot TS EN SM 4500-Cl C Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Titrimetrik Metot TS EN EPA Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Titrimetrik Metot TS EN TS 4164 ISO 9297 Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Argentometrik Metot TS EN SM 4500-CI B Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Seçici Elektrod Metodu TS EN ASTM D512-C Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 13 / 165

15 Deney / Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN TS EN ISO Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN SM 4110 B Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN EPA 9056A Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Gravimetrik Metot TS EN TS ISO 9280 Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Gravimetrik Metot TS EN EPA Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Gravimetrik Metot TS EN SM 4500 SO4 2- C Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Gravimetrik Metot TS EN SM 4500 SO4 2- D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 14 / 165

16 Deney / Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Türbidimetrik Metot TS EN ASTM D516 Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Türbidimetrik Metot TS EN EPA Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Türbidimetrik Metot TS EN TS 5095 Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Türbidimetrik Metot TS EN SM 4500-SO4-2 E Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN TS EN ISO Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN EPA Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN SM 4110 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 15 / 165

17 Deney / Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN EPA 9056A Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu TS EN ASTM D1179 Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu TS EN SM 4500-F C Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN ASTM D4327 Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN TS EN ISO Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN EPA Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN SM 4110 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 16 / 165

18 Deney / Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: SPADNS Metodu Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme+Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu TS EN EPA TS EN SM 4500-F B SM 4500-F D Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu Fenol indeksi Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme+Distilasyon Ölçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu Fenol İndeksi Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme+Distilasyon Direkt Fotometrik Metot TS EN EPA TS EN SM 5530 B SM 5530 C TS EN SM 5530 B SM 5530 D Fenol İndeksi Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme+Distilasyon Ölçüm: TS 6227 ISO 6439 Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 17 / 165

19 Deney / Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA 6010C Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu TS EN ISO Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu SM 3120 B Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 18 / 165

20 Deney / Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA 6020A Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu TS EN ISO Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu SM 3125 B Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 19 / 165

21 Deney / Kadmiyum (Cd) Tayini Ölçüm:AAS-Grafit Fırın Metodu EPA 7131A Civa (Hg) Tayini Civa Ölçümörü Metodu EPA 7473 Antimon (Sb), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 B Antimon (Sb), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 C Baryum (Ba), Molibden (Mo) Tayini Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu SM 3111 D Civa (Hg)Tayini Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu SM 3112 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 20 / 165

22 Deney / Antimon (Sb), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu SM 3113 B Arsenik (As)Tayini Ölçüm: AAS-Hidrür Metodu SM 3114 B Selenyum (Se)Tayini Ölçüm: AAS-Hidrür Metodu SM 3114 B Selenyum (Se)Tayini Ölçüm: AAS-Sürekli Hidrür Metodu SM 3114 C Arsenik (As) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Kadmiyum (Cd) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 21 / 165

23 Deney / Civa (Hg)Tayini Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA Civa (Hg) Tayini Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA Arsenik (As)Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: TS EN SM 3500-As B Bakır (Cu)Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: TS EN SM 3500-Cu B Bakır (Cu)Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: TS EN SM 3500-Cu C Selenyum (Se)Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: TS EN SM 3500-Se C Çinko (Zn)Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: TS EN SM 3500-Zn B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 22 / 165

24 Deney / Arsenik (As)Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: TS EN TS 3581 EN Toplam Krom (Cr) Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler) Tayini TS EN TS 3654 DIN Poliklorlubifenillerin(PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu ISO Poliklorlubifenillerin(PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8082 A Poliklorlubifenillerin(PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu EN R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 23 / 165

25 Deney / PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Benzo(a)pyrene, Benzo(g,h,i)perylene, Carbazole, Fluoranthene, Fluorene, Naphthalene, Pyrene) GC-FID Metodu EPA 8100 PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: HPLC Metodu EPA 8310 BTEX Tayini Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu EPA 5021 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 24 / 165

26 Deney / BTEX Tayini Ölçüm: GC-Purge &Trap Metodu EPA 5030C BTEX Tayini Ölçüm: GC-Purge &Trap Metodu EPA 5035 BTEX Tayini Ölçüm: GC-FID Metodu EPA 8015 C Mineral Yağların Tayini Ölçüm: GC-FID Metodu TS EN PCDD/F Tayini (Poliklorludibenzodioksin/dibenzofuranlar) Ölçüm: İzotop Seyreltme Tekniğiyle HRGC/HRMS Metodu EPA 1613 B LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) Tayini EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 25 / 165

27 EK-2 TOPRAK R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 26 / 165

28 Toprak Toprak Deney / Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza ph Tayini Elektrometrik Metot TS 9923 TS ISO Toprak ph Tayini Elektrometrik Metot TS EN Toprak Organik Madde (%) Tayini TS EN Toprak Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrot Metodu TS 8334 Toprak Toprak Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot Kuru Madde / Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot TS ISO TS 9546 EN Toprak Organik Madde (%)Tayini TS 8336 Toprak Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini TS EN Toprak Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu TS 8337 ISO Toprak Toprak Fosfor Tayini Modifiye Bray ve Kurtz Metodu Bakır (Cu)Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu TS 8338 ASTM D1688 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 27 / 165

29 Deney / Toprak Civa (Hg)Tayini AAS Soğuk Buhar Metodu ASTM D3223 Toprak Kadmiyum (Cd)Tayini AAS Metodu ASTM D3557-A Toprak Kurşun (Pb)Tayini AAS Grafit Fırın Metodu ASTM D3559 Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co) Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Toryum (Th), Uranyum (U), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 28 / 165

30 Deney / Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (TI), Kalay (Sn) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Toprak Kadmiyum (Cd) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Toprak Toprak Kadmiyum (Cd) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu Kadmiyum (Cd) Tayini AAS Metodu EPA 7131A TS EN ISO 5961 Toprak Kurşun (Pb) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Toprak Civa (Hg)Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA Toprak Civa (Hg) AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 29 / 165

31 Deney / Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA 6010C Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA 6020A Toprak Antimon (Sb), Bizmut (Bi), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Altın (Au), İridyum (Ir), Demir (Fe), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Paladyum (Pd), Platin (Pt), Potasyum (K), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Çinko (Zn) Tayini SM 3111 B Ön İşlem: Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 30 / 165

32 Deney / Toprak Toprak Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Gümüş (Ag), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Ölçüm: AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Molibden (Mo), Osmiyum (Os), Toryum (Th), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum Tayini Ön İşlem: Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu SM 3111 C SM 3111 D Toprak Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag) Tayini Ön İşlem: Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu SM 3113 B Toprak Toprak Selenyum (Se) Tayini AAS-Hidrür Metodu Selenyum (Se) Tayini AAS-Sürekli hidrür Metodu SM 3114 B SM 3114 C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 31 / 165

33 Deney / Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni),Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP Metodu SM 3120 B Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Uranyum (U), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu SM 3125 B Toprak Toprak Toprak Krom (Cr) Tayini AAS Metodu Toplam Krom Tayini Ön İşlem: Ölçüm: AAS Metodu Krom (Cr) Tayini AAS Metodu ISO 9174 ISO 9174 TS EN 1233 Toprak Toplam Krom Tayini Ön İşlem: Ölçüm: AAS Metodu TS EN 1233 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 32 / 165

34 Deney / Toprak Selenyum (Se)Tayini AAS Metodu TS 3663 Toprak Kurşun (Pb) Tayini AAS Metodu TS 4112 Toprak Kobalt (Co) Tayini AAS-Alevsiz Metot TS 8122 Toprak Berilyum (Be) Tayini Alevsiz AAS Metodu TS 8485 Toprak Toprak Toprak Civa (Hg)Tayini Ön İşlem: Ölçüm: ICP-MS Metodu Civa (Hg)Tayini Atomik FloresensSpektrometri Metodu Civa (Hg) Tayini Civa Ölçümörü Metodu SM 3112 B TS EN ISO EPA 7473 Toprak Civa (Hg)Tayini AAS Metodu ISO 5666 Toprak Civa (Hg) Tayini AAS Metodu TS EN Toprak Bakır (Cu) Tayini Alevli ve Elektrotermal AAS Metodu TS ISO/DIS R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 33 / 165

35 Deney / Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Galyum (Ga), İndiyum (In), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu TS EN ISO Toprak Alüminyum (Al), Gümüş (Ag), Antimon (Sb), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu TS EN ISO Toprak Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Germanyum (Ge), Galyum (Ga), Altın (Au), İndiyum (In), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Platinyum (Pt), Paladyum (Pd), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 34 / 165

36 Deney / Toprak Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot SM 4500-CN C SM 4500-CN D Toprak Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SM 4500-CN C SM 4500-CN E Toprak Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu SM 4500-CN C SM 4500-CN F Toprak Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik ve EPA 9010C EPA 9014 Toprak Toprak Toplam Petrol Hidrokarbonlarının Tayini (Alifatik) (EC16> - EC35) GC-FID Metodu Adsorblanabilen Organik Halojenlerin Tayini (AOX) TS EN DIN S18 Toprak PCDD/F (Poliklorludibenzodioksin/ dibenzofuranlar) Tayini İzotop Seyreltme Tekniğiyle HRGC/HRMS Metodu EPA 1613B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 35 / 165

37 Deney / Toprak Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu ISO Toprak Poliklorlubifenillerin(PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8082 A Toprak PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Benzo(a)pyrene, Benzo(g,h,i)perylene, Carbazole, Fluoranthene, Fluorene, Naphthalene, Pyrene) GC-FID Metodu EPA 8100 Toprak PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 36 / 165

38 Deney / Toprak PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: HPLC Metodu EPA 8310 Toprak Naftalin Tayini Ölçüm: HPLC Metodu EPA 8310 Toprak Uçucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu EPA 5021 A Toprak Uçucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-Purge&Trap Metodu EPA 5035 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 37 / 165

39 Deney / Toprak Fenollerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-FID Metodu EPA 8041 Toprak Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8260 C Toprak Toplam Pestisit Tayini Kapsam talep edilen tüm parametreler açık olarak yazılacaktır. Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8081 B Toprak Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D Toprak Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC- Purge&Trap Metodu EPA 8260 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 38 / 165

40 Deney / Toprak Ftalat Esterlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Toprak Organo Klorlu Pestisitlerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Toprak Organo Fosforlu Pestisitlerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Toprak Fenol ve Fenol Biles iklerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Toprak Yarı Uçucu Organiklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Termal Ekstrasiyon Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8275A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 39 / 165

41 Deney / Toprak Ftalat Esterlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8061A Toprak Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların Tayini (NP, NP1EO, NP2EO, OP, BPA) GC-MS Metodu CEN/TS Toprak Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların Tayini (NP, NP1EO, NP2EO, OP, BPA) GC-MS Metodu ASTM D7065 Toprak Escherichia coli (E. coli) Sayımı SM 9221 B Toprak Escherichia coli (E. coli) Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği SM 9221 F SM 9221 C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 40 / 165

42 EK-3 ATIK YAĞ R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 41 / 165

43 Deney / Atık Yağ Klorür (Cl - )Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN ISO Atık Yağ Toplam Halojenlerin Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu TS EN ISO Atık Yağ Klorür Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu EPA Atık Yağ Toplam Halojenlerin Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu EPA Atık Yağ Klorür Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu SM 4110 B Atık Yağ Toplam Halojenlerin Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu SM 4110 B Atık Yağ Klorür (Cl - )Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu EPA 9056A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 42 / 165

44 Deney / Atık Yağ Toplam Halojenlerin Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu EPA 9056A Atık Yağ Toplam Halojenlerin Tayini Mikrokolometri Metodu EPA 9076 Atık Yağ Klorür Tayini Titrimetrik Metot EPA 9253 Atık Yağ Arsenik (As)Tayini Ölçüm: AAS-Hidrür Metodu ASTM D2972 Atık Yağ Kadmiyum (Cd)Tayini Ölçüm: AAS Metodu ASTM D3557-A Atık Yağ Atık Yağ Atık Yağ Kurşun (Pb)Tayini Ölçüm: AAS Grafit Fırın Metodu Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm:ICP-OES Metodu Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu ASTM D3559 ASTM D5185 EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 43 / 165

45 Deney / Atık Yağ Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA Atık Yağ Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Atık Yağ Arsenik (As) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Atık Yağ Kadmiyum (Cd) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Atık Yağ Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Atık Yağ Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA 6010C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 44 / 165

46 Deney / Atık Yağ Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA 6020A Atık Yağ Atık Yağ Atık Yağ Arsenik (As) Tayini Ölçüm: AAS Hidrür Metodu Kadmiyum (Cd) Tayini Ölçüm: AAS Metodu Kadmiyum (Cd) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA 7061A EPA 7130 EPA 7131A Atık Yağ Krom (Cr) Tayini Ölçüm: AAS Metodu EPA 7190 Atık Yağ Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS Metodu EPA 7420 Atık Yağ Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 45 / 165

47 Deney / Atık Yağ Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 C Atık Yağ Atık Yağ Atık Yağ Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu Arsenik (As) Tayini Ölçüm: AAS-Hidrür Metodu Arsenik (As) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu SM 3113 B SM 3114 B SM 3120 B Atık Yağ Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu SM 3120 B Atık Yağ Atık Yağ Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu Arsenik (As) Tayini Ölçüm: AAS-Hidrür Metodu SM 3125 B TS 8119 EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 46 / 165

48 Deney / Atık Yağ Krom (Cr) Tayini Ölçüm: AAS Metodu TS EN 1233 Atık Yağ Atık Yağ Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu TS EN ISO TS EN ISO Atık Yağ Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu TS EN ISO Atık Yağ Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) TS EN TS EN R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 47 / 165

49 EK-4 ATIK R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 48 / 165

50 Deney / Atık Katı Atıklardan Numune Alma TS Atık Dip Sedimentlerinden Numune Alma TS 9547 ISO Atık Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA Atık Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA Atık Atık Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu Kadmiyum (Cd) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA EPA EPA Atık Civa (Hg)Tayini Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 49 / 165

51 Deney / Atık Civa (Hg) Tayini Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA Atık Kadmiyum (Cd) Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA 6010C Atık Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA 6020A Atık Kadmiyum (Cd) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA 7131A Atık Civa (Hg) Tayini Civa Ölçümörü Metodu EPA 7473 Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 B Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 50 / 165

52 Deney / Atık Civa (Hg)Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu SM 3112 B Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu SM 3113 B Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP Metodu SM 3120 B Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu SM 3125 B Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu TS EN ISO Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu TS EN ISO Atık Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 51 / 165

53 Deney / Atık Kadmiyum (Cd)Tayini Ölçüm: AAS Metodu TS EN ISO 5961 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 52 / 165

54 EK-5 ATIKSU R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 53 / 165

55 Deney / Atık lardan Numune Alma TS ISO ph Tayini Elektrometrik Metot ASTM D1293 ph Tayini Elektrometrik Metot EPA ph tayini Elektrometrik Metot ph tayini Elektrometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu SM 4500 H + B TS EN ISO SM 2510 B İletkenlik Tayini Elektrot Metodu EPA İletkenlik Tayini Elektrot Metodu TS 9748 EN İletkenlik Tayini Elektrot Metodu ASTM D1125 Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot SM 2550 B SM 2130 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 54 / 165

56 Deney / Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 Renk Tayini Görsel Karşılaştırma Metodu SM 2120 B Renk Tayini SM 2120 C Renk Tayini TS EN ISO 7887 B Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot SM 5220 B SM 5220 C Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- SM 5220 D Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot TS 2789 EPA Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot EPA ASTM D1252-A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 55 / 165

57 Deney / Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- ASTM D1252-B Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot DIN Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi SM 5210 B Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot SM 5210 D Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini n- Günden Sonra BOİ Tayini EPA TS EN Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)Tayini n- Günden Sonra BOİ Tayini TS EN Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 B Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 C Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 D TS EN 872 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 56 / 165

58 Deney / Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot ASTM D5907 Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot SM 2540 F Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot SM 5520 B Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot TS 7887 Yağ ve Gres Tayini Kısmi İnfrared Metodu Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 C SM 5520 D Yağ ve Gres tayini Ekstraksiyon ve Gravimetrik Metot EPA 1664A Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu TS 8312 Hidrokarbonlar Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Hidrokarbonlar SM 5520 D ve F Hidrokarbonlar Tayini İnfrared Metodu Hidrokarbonlar Tayini GC-FID Metodu ASTM D7066 TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 57 / 165

59 Deney / Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini GC-FID Metodu TS EN ISO Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Hidrokarbonlar Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Nesslerizasyon Metodu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Nesslerizasyon Metodu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SM 5520 D SM 5520 F ASTM D1426 EPA SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 C SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 F Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 G Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot ISO 5664 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 58 / 165

60 Deney / Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metotlar TS 5868 Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Metodu ASTM D3590 Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Metodu EPA Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu SM 4500-Norg B Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS 7392 TS 7924 EN ASTM D3867 Nitrit/Nitrit Azotu Tayini ASTM D3867 Nitrat/Nitrat Azotu Tayini EPA Nitrat/Nitrat Azotu Tayini EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 59 / 165

61 Deney / Nitrit/Nitrit Azotu Tayini EPA Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO2 B Nitrat/Nitrat Azotu Tayini SM 4500-NO3 B Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrat Elektrot Metodu SM 4500-NO3 D Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Otomatik Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500-NO3 E SM 4500-NO3 - F Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Otomatik Hidrazin İndirgeme Metodu SM NO3 H Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Akış Enjeksiyon Metodu SM 4500-NO3 I Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS 6231 TS 6232 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 60 / 165

62 Deney / Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Akış Ölçümi (CFA ve FIA) ve Spektrometrik Metot Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi TS EN ISO TS ISO (Başvurulan kapsamda Nitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu parametrelerinin metot numaraları buraya tek tek yazılmalıdır) Örnek: SM 4500-NO2 - B EPA SM 4500-NOrg- B Toplam Azot Tayini Akış Enjeksiyon Metodu SM 4500-N B Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu EN ISO Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu SM 4500-N C Toplam Azot Tayini Akış Ölçümi (CFA ve FIA) ve Spektrometrik Metot ISO Toplam Azot Tayini Oksidasyon Metodu TS EN R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 61 / 165

63 Deney / Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metodu EN ISO 6878 Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini EPA Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini SM 4500-P C Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini SM 4500-P D Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Askorbik Asit Metodu Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Otomatik Askorbik Asit İndirgeme Metodu SM 4500-P E SM 4500-P F Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: SM 4500-P B SM 4500-P C SM 4500-P B SM 4500-P D Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: SM 4500-P B SM 4500-P E Sülfür Tayini SM 4500-S 2 D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 62 / 165

64 Deney / Sülfür Tayini İyodometrik Metot SM 4500-S 2 F Sülfür Tayini Titrimetrik Metot EPA Sülfür Tayini EPA Sülfit Tayini Titrimetrik Metot EPA Sülfit Tayini İyodometrik Metot Sülfit Tayini SM 4500 SO3 2- B SM 4500 SO3 2- C Sülfat Tayini Gravimetrik Metot SM 4500-SO4 2- C Sülfat Tayini Gravimetrik Metot SM 4500 SO4 2- D Sülfat Tayini Gravimetrik Metot TS ISO 9280 Sülfat Tayini Gravimetrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot EPA SM 4500 SO4 2- E R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 63 / 165

65 Deney / Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot EPA Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot ASTM D516 Sülfat Tayini Gravimetrik, Türbitimetrik ve Titrimetrik Metotlar TS 5095 Klorür Tayini Argentometrik Metot SM 4500-Cl B Klorür Tayini Titrimetrik Metot Klorür Tayini Potansiyometrik Metot SM 4500-Cl C SM 4500-Cl D Klorür Tayini Titrimetrik Metot ASTM D512 A Klorür Tayini Titrimetrik Metot ASTM D512 B Klorür Tayini İyon Seçici Elektrod Metodu ASTM D512 C Klorür Tayini Titrimetrik Metot Klorür Tayini Titrimetrik Metot EPA TS 4164 ISO 9297 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 64 / 165

66 Deney / Florür Tayini Ön İşlem : Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu SM 4500-F B SM 4500-F D Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu SM 4500-F C Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu TS 4234 ISO Florür Tayini İyon Kromatografi Metodu ASTM D4327 Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu EPA Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu EPA ASTM D1179 Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu TS EN ISO Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu SM 4110 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 65 / 165

67 Deney / Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA 9056A Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini EPA 6010C Ölçüm: ICP-OES Metodu R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 66 / 165

68 Deney / Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co) Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Toryum (Th), Uranyum (U), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA 6020A Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Galyum (Ga), İndiyum (In), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr) Tayini ICP-OES Metodu TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 67 / 165

69 Deney / Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Germanyum (Ge), Galyum (Ga), Altın (Au), İndiyum (In), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Platinyum (Pt), Paladyum (Pd), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu TS EN ISO Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (TI), Kalay (Sn) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini AAS-Alev Metodu Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini AAS-Alev Metodu TS 6290 ISO 8288 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 68 / 165

70 Deney / Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Krom (Cr), Demir (Fe), Civa (Hg), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Sodyum (Na), Vanadyum (V) Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu Arsenik (As) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu ASTM D5673 EPA Kadmiyum (Cd) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Kurşun (Pb) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Civa (Hg)Tayini AAS Metodu Civa (Hg)Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu ISO 5666 EPA Civa (Hg) AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA Civa (Hg)Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu ASTM D3223 Civa (Hg) Tayini Civa Ölçümörü Metodu EPA 7473 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 69 / 165

71 Deney / Civa (Hg) AAS-Soğuk Buhar Metodu SM 3112 B Civa (Hg) Tayini Atomik Floresens Spektrometri Metodu TS EN ISO Civa (Hg)Tayini AAS Metodu TS EN ISO Arsenik (As) Tayini AAS-Hidrür Metodu TS ISO Arsenik (As)Tayini AAS- Hidrür Metodu Kadmiyum (Cd)Tayini AAS Metodu ASTM D2972 B ASTM D3557A Kurşun (Pb)Tayini AAS Grafit Fırın Metodu ASTM D3559 Kadmiyum (Cd) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA 7131A Bakır (Cu)Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu ASTM D1688 Sodyum (Na), Potasyum (K) Tayini Alev Emisyon Spektrometrik Metodu TS ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 70 / 165

72 Deney / Antimon (Sb), Bizmut (Bi), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Altın (Au), İridyum (Ir), Demir (Fe), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Paladyum (Pd), Platin (Pt), Potasyum (K), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Çinko (Zn) Tayini AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 B Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Gümüş (Ag), Çinko (Zn) Tayini AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 C Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Molibden (Mo), Osmiyum (Os), Toryum (Th), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr) Tayini AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu SM 3111 D Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu SM 3113 B Arsenik (As), Selenyum (Se) Tayini AAS-Hidrür Metodu Selenyum (Se)Tayini AAS-Sürekli Hidrür Metodu SM 3114 B SM 3114 C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 71 / 165

73 Deney / Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni),Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP Metodu SM 3120 B Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Uranyum (U), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu SM 3125 B Alüminyum (Al), Gümüş (Ag), Antimon (Sb), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu TS EN ISO Kadmiyum (Cd)Tayini AAS Metodu TS EN ISO 5961 Selenyum (Se)Tayini AAS Metodu TS 3663 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 72 / 165

74 Deney / Kurşun (Pb) Tayini AAS Metodu TS 4112 Toplam Krom Tayini AAS Metodu ISO 9174 Sodyum (Na) Tayini AAS Metodu TS ISO Arsenik (As) Tayini SM 3500-As B Arsenik (As)Tayini Bakır (Cu)Tayini TS 3581 EN SM 3500-Cu B Bakır (Cu)Tayini SM 3500-Cu C Selenyum (Se)Tayini SM 3500-Se C Çinko (Zn)Tayini SM 3500-Zn B Krom (VI) Tayini Krom (VI) Tayini ASTM D1687-A TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 73 / 165

75 Deney / Krom (VI) Tayini SM 3500-Cr B Krom (VI) Tayini İyon Kromatografi Metodu SM 3500-Cr C Krom (VI) Tayini İyon Kromatografi Metodu ASTM D5257 Krom (VI) Tayini TS ISO Toplam Krom Tayini Bor (B) Tayini TS 3654 TS 3661 Bor (B) Tayini SM 4500-B B Bor (B) Tayini SM 4500-B C Mangan (Mn) Tayini SM 3500-Mn B Vanadyum (V) Tayini Vanadyum (V) Tayini SM 3500-V B TS 4387 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 74 / 165

76 Deney / Demir (Fe) Tayini Fenantrolin Metodu SM 3500 Fe B Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon, Ölçüm: Titrimetrik ve EPA 9010C EPA 9014 Serbest Siyanür Tayini EPA 9014 Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm:Titrimetrik Metot SM 4500-CN C SM 4500-CN D Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm: SM 4500-CN C SM 4500-CN E Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm: İyon Seçici Elektrod Metodu Serbest Siyanür Tayini Titrimetrik Metot Serbest Siyanür Tayini SM 4500-CN C SM 4500-CN F SM 4500-CN D SM 4500-CN E Serbest Siyanür Tayini İyon Seçici Elektrod Metodu SM 4500-CN F R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 75 / 165

77 Deney / Toplam Siyanür Tayini Titrimetrik ve EPA Serbest / Toplam Siyanür Tayini Akışa Enjeksiyon Metodu Toplam Siyanür Tayini Sürekli Akış Ölçüm Metodu TS EN ISO TS EN ISO Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu SM 5530 B SM 5530 C Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SM 5530 B SM 5530 D Fenol Tayini Fenol Tayini EPA TS 6227 ISO 6439 Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini EPA Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini SM 5540 C Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini TS 6550 EN 903 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 76 / 165

78 Deney / Hidrazin Tayini ASTM D1385 Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini Balıklar İçin Toksisite Tolerans Testi DIN Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini TS 5676 Debi Ölçümü Debi Metotlar Debi Ölçümü Hız Ölçüm Metodu Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 841-B TS 5699 ISO Poliklorlubifenillerin(PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8082 A PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Benzo(a)pyrene, Benzo(g,h,i)perylene, Carbazole, Fluoranthene, Fluorene, Naphthalene, Pyrene) GC-FID Metodu EPA 8100 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 77 / 165

79 Deney / PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: HPLC Metodu EPA 8310 Uçucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu EPA 5021 A Uçucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-Purge&Trap Metodu EPA 5035 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 78 / 165

80 Deney / Fenollerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-FID Metodu EPA 8041 Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8260 C Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8081 B Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC- Purge&Trap Metodu EPA 8260 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 79 / 165

81 Deney / Ftalat Esterlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Organ Klorlu Pestisitlerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Organ Fosforlu Pestisitlerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Fenol ve Fenol Biles iklerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Fenollerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-FID/ECD Metodu EPA 604 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 80 / 165

82 Deney / Yarı Uçucu Organiklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Termal Ekstrasiyon Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8275A Ftalat Esterlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8061A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 81 / 165

83 EK-6 DENİZ SUYU R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 82 / 165

84 Deney / Deniz yu Deniz larından Numune Alma TS ISO Deniz yu ph Tayini Elektrometrik Metot ASTM D1293 Deniz yu ph Tayini Elektrometrik Metot EPA Deniz yu Deniz yu Deniz yu ph tayini Elektrometrik Metot ph tayini Elektrometrik Metot Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot SM 4500 H + B TS EN ISO SM 2130 B Deniz yu Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 Deniz yu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu SM 2520 B Deniz yu Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B Deniz yu Deniz yu Renk Tayini Görsel Karşılaştırma Metodu Renk Tayini SM 2120 B TS EN ISO 7887 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 83 / 165

85 Deney / Deniz yu Renk Tayini SM 2120 C Deniz yu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot ASTM D5907 Deniz yu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 D Deniz yu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot TS EN 872 Deniz yu Deniz yu Klorofil-a Tayini Klorofil-a Tayini DIN EPA Deniz yu Klorofil-a Tayini SM H Deniz yu Klorofil-a Tayini TS 9092 ISO Deniz yu Amonyak/Amonyum Azotu Tayini Nesslerizasyon Metodu EPA Deniz yu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot ISO 5664 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 84 / 165

86 Deney / Deniz yu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metotlar TS 5868 Deniz yu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Nesslerizasyon Metodu ASTM D1426 Deniz yu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 C Deniz yu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 F Deniz yu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 G Deniz yu Deniz yu Deniz yu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini İyon Kromatografi Metodu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS EN ISO EPA EPA Deniz yu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 85 / 165

87 Deney / Deniz yu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO2 B Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini SM 4500-NO3 - B Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrat Elektrot Metodu SM 4500-NO3 D Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500-NO3 E Deniz yu Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Otomatik Kadmiyum İndirgeme Metodu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Otomatik Hidrazin İndirgeme Metodu SM 4500-NO3 - F SM 4500-NO3 - H Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Akış Enjeksiyon Metodu SM 4500-NO3 - I Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini ASTM D3867 Deniz yu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini ASTM D3867 Deniz yu Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS 6231 TS 6232 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 86 / 165

88 Deney / Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS ISO Deniz yu Deniz yu Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Akış Ölçümi (CFA ve FIA) ve Spektrometrik Metot Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Moleküler Absorbsiyon TS EN ISO TS 7526 EN Deniz yu Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu EN ISO Deniz yu Toplam Azot Tayini Akış Ölçümi (CFA ve FIA) ve Spektrometrik Metot ISO Deniz yu Toplam Azot Tayini Akış Enjeksiyon Metodu SM 4500-N B Deniz yu Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu SM 4500-N C Deniz yu Toplam Azot Tayini Oksidasyon Metodu TS EN Deniz yu Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: SM 4500-P B SM 4500-P C Deniz yu Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: SM 4500-P B SM 4500-P D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 87 / 165

89 Deney / Deniz yu Deniz yu Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm: SM 4500-P B SM 4500-P E TS 7889 Deniz yu Toplam Fosfor Tayini TS EN ISO 6878 Deniz yu Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu TS EN ISO Deniz yu Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu SM 4110 B Deniz yu Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA 9056A Deniz yu Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA Deniz yu Arsenik (As)Tayini AAS-Hidrür Metodu ASTM D2972 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 88 / 165

90 Deney / Deniz yu Kadmiyum (Cd) Tayini AAS Metodu ASTM D3557-A Deniz yu Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Krom (Cr), Demir (Fe), Civa (Hg), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Sodyum (Na), Vanadyum (V) Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu ASTM D5673 Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu EPA Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co) Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Toryum (Th), Uranyum (U), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 89 / 165

91 Deney / Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (TI), Kalay (Sn) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Deniz yu Kurşun (Pb)Tayini AAS Grafit Fırın Metodu ASTM D3559 Deniz yu Deniz yu Arsenik (As) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu Kadmiyum (Cd) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA EPA Deniz yu Kurşun (Pb) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Deniz yu Kadmiyum (Cd) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA 7131A Deniz yu Bakır (Cu) Tayini AAS-Grafit Metodu ASTM D1688 Deniz yu Civa (Hg) Tayini AAS Soğuk Buhar Metodu ASTM D3223 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 90 / 165

92 Deney / Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) ICP-OES Metodu EPA 6010C Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu EPA 6020A Deniz yu Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini AAS-Alev Metodu ISO 8288 Deniz yu Krom (Cr) Tayini AAS Metodu ISO 9174 Deniz yu Kurşun (Pb) Tayini AAS Metodu TS 4112 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 91 / 165

93 Deney / Deniz yu Deniz yu Deniz yu Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini AAS-Alev Metodu Krom (Cr) Tayini AAS Metodu Antimon (Sb), Bizmut (Bi), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Altın (Au), İridyum (Ir), Demir (Fe), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Paladyum (Pd), Platin (Pt), Potasyum (K), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Çinko (Zn) Tayini AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu TS 6290 TS EN 1233 SM 3111 B Deniz yu Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Gümüş (Ag), Çinko (Zn) Tayini AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 C Deniz yu Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Molibden (Mo), Osmiyum (Os), Toryum (Th), Titanyum (Ti), Vanaduyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum Tayini AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu SM 3111 D Deniz yu Civa (Hg) Tayini ICP-MS Metodu SM 3112 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 92 / 165

94 Deney / Deniz yu Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu SM 3113 B Deniz yu Arsenik (As), Selenyum (Se) Tayini AAS-Hidrür Metodu SM 3114 B Deniz yu Deniz yu Arsenik (As)Tayini AAS-Hidrür Metodu Selenyum (Se)Tayini AAS-Sürekli Hidrür Metodu TS 8119 EN ISO SM 3114 C Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni),Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP Metodu SM 3120 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 93 / 165

95 Deney / Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Uranyum (U), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu SM 3125 B Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Galyum (Ga), İndiyum (In), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanaduyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr) Tayini ICP-OES Metodu TS EN ISO Deniz yu Alüminyum (Al), Gümüş (Ag), Antimon (Sb), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 94 / 165

96 Deney / Deniz yu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Germanyum (Ge), Galyum (Ga), Altın (Au), İndiyum (In), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Platinyum (Pt), Paladyum (Pd), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu TS EN ISO Deniz yu Kadmiyum (Cd) Tayini AAS Metodu TS EN ISO 5961 Deniz yu Civa (Hg) Tayini AAS Metodu ISO 5666 Deniz yu Civa (Hg) Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA Deniz yu Civa (Hg) Tayini AAS Metodu TS EN Deniz yu Deniz yu Civa (Hg) Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu Civa (Hg) Tayini Atomik FloresensSpektrometri Metodu EPA TS EN ISO Deniz yu Civa (Hg) Tayini Civa Ölçümörü Metodu EPA 7473 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 95 / 165

97 Deney / Deniz yu Arsenik (As)Tayini SM 3500-As B Deniz yu Arsenik (As)Tayini TS 3581 EN Deniz yu Krom (Cr) Tayini TS 3654 Deniz yu Bakır (Cu) Tayini SM 3500-Cu B Deniz yu Deniz yu Bakır (Cu) Tayini Çinko (Zn) Tayini SM 3500-Cu C SM 3500-Zn B Deniz yu Çinko (Zn) Tayini TS 3652 Deniz yu Çözünmüş Oksijen Tayini İyodometrik Metot SM 4500-O B Deniz yu Çözünmüş Oksijen Tayini Lüminans Metodu ASTM D888 Deniz yu Deniz yu Oksijen Yüzdesi (% O2) Tayini İyodometrik Metot % O2 (Oksijen Yüzdesi) Azid Modifikasyonu Metodu TS 4956 EN SM 4500-O C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 96 / 165

98 Deney / Deniz yu Oksijen Yüzdesi (% O2) Membran Elektrot Metodu SM 4500-O G Deniz yu Oksijen Yüzdesi (% O2) Tayini Elektrokimyasal Sonda Metodu TS EN ISO 5814 Deniz yu Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini 5-Günlük BOİ Test Metodu SM 5210 B Deniz yu Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu TS 8195 EN 1484 Deniz yu Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu SM 5310 B Deniz yu Zehirlilik Tayini TS 5676 Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini Deniz yu (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu ISO Deniz yu Poliklorlubifenillerin(PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8082 A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 97 / 165

99 Deney / Deniz yu PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Benzo(a)pyrene, Benzo(g,h,i)perylene, Carbazole, Fluoranthene, Fluorene, Naphthalene, Pyrene) GC-FID Metodu EPA 8100 Deniz yu PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D Deniz yu PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: HPLC Metodu EPA 8310 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 98 / 165

100 Deney / Deniz yu Uçucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu EPA 5021 A Deniz yu Uçucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-Purge&Trap Metodu EPA 5035 Deniz yu Fenollerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-FID Metodu EPA 8041 Deniz yu Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8260 C Deniz yu Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8081 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 99 / 165

101 Deney / Deniz yu Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D Deniz yu Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC- Purge&Trap Metodu EPA 8260 B Deniz yu Ftalat Esterlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Deniz yu Organ Klorlu Pestisitlerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Deniz yu Organ Fosforlu Pestisitlerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 100 / 165

102 Deney / Deniz yu Fenol ve Fenol Biles iklerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Deniz yu Fenollerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-FID/ECD Metodu EPA 604 Deniz yu Yarı Uçucu Organiklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Termal Ekstrasiyon Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8275A Deniz yu Ftalat Esterlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8061A Deniz yu Ham Petrol ve Petrol Türevlerinin Tayini GC-FID Metodu TS EN ISO Deniz yu Seki Diski Derinliği Tayini EPA 841-B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 101 / 165

103 Deniz yu Deney / Escherichia coli (E. coli) ve Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Kullanılarak Eş Zamanlı Tespit Tekniği EPA 1604 Deniz yu Fekal Kolifrom Membran Filtrasyon Tekniği SM 9222 D Deniz yu Fekal Streptekok Membran Filtrasyon Tekniği SM 9230 C Deniz yu Salmonella spp SM 9260 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 102 / 165

104 EK-7 SU R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 103 / 165

105 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO Yeraltı larından Numune Alma TS ISO Göl ve Göletlerden Numune Alma TS Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma ISO Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma SM 9060 ph Tayini Elektrometrik Metot ASTM D1293 ph Tayini Elektrometrik Metot ph Tayini Elektrometrik Metot ASTM D5464 EPA ph tayini Elektrometrik Metot SM 4500 H + B ph tayini Elektrometrik Metot TS EN ISO İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu SM 2510 B İletkenlik Tayini Elektrot Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 104 / 165

106 Deney / internationalstandards, in-housemethods) İletkenlik Tayini Elektrot Metodu TS 9748 EN İletkenlik Tayini Elektrot Metodu ASTM D1125 Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot SM 2130 B Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Renk Tayini Görsel Karşılaştırma Metodu TS 5091 EN ISO 7027 SM 2120 B Renk Tayini SM 2120 C Renk Tayini TS EN ISO 7887 B Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot SM 2340 C Sertlik Tayini Hesaplama Metodu Bu metot, kapsamında Ca ve Mg olan laboratuvarlar tarafından yazılabilir. SM 2340 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 105 / 165

107 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot SM 2320 B Asidite Tayini Titrimetrik Metot SM 2310 B Çözünmüş Oksijen Tayini İyodometrik Metot SM 4500-O B Çözünmüş Oksijen Tayini Lüminans Metodu ASTM D888 Çözünmüş Oksijen Tayini İyodometrik Metot Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu TS 4956 EN SM 4500-O C Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu SM 4500-O G Çözünmüş Oksijen Tayini Elektrokimyasal Sonda Metodu TS EN ISO 5814 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot SM 5220 B Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- SM 5220 C SM 5220 D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 106 / 165

108 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot TS 2789 EPA Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot EPA Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot ASTM D1252-A Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks- Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot ASTM D1252-B DIN Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi SM 5210 B Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot SM 5210 D Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi EPA Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini n- Günden Sonra BOİ Tayini Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)Tayini n- Günden Sonra BOİ Tayini TS EN TS EN R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 107 / 165

109 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 B Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 C Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot TS 4111 Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot TS EN Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot SM 2540 D TS EN 872 Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot ASTM D5907 Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot SM 2540 F Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot SM 5520 B Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot Yağ ve Gres Tayini Kısmi İnfrared Metodu TS 7887 SM 5520 C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 108 / 165

110 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Yağ ve Gres tayini Ekstraksiyon ve Gravimetrik Metot EPA 1664A Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 D Hidrokarbonlar Tayini GC-FID Metodu TS EN ISO Hidrokarbonlar Tayini İnfrared Metodu ASTM D7066 Hidrokarbonlar Tayini İnfrared Metodu Hidrokarbonlar Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Hidrokarbonlar ASTM D7066 SM 5520 D ve F Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini GC-FID Metodu TS EN ISO Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu SM 5520 D Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Hidrokarbonlar Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Nesslerizasyon Metodu Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Nesslerizasyon Metodu SM 5520 F ASTM D1426 EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 109 / 165

111 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 C Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 F Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 G Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metot ISO 5664 Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Titrimetrik Metotlar TS 5868 Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Metodu ASTM D3590 Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Toplam Kjeldahl Azotu Metodu Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu EPA SM 4500-Norg B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 110 / 165

112 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu TS 7392 Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu TS 7924 EN Nitrat/Nitrat Azotu Tayini ASTM D3867 Nitrit/Nitrit Azotu Tayini ASTM D3867 Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu Tayini EPA EPA Nitrit/Nitrit Azotu Tayini EPA Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO2 B Nitrat/Nitrat Azotu Tayini SM 4500-NO3 - B Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrat Elektrot Metodu Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500-NO3 D SM 4500-NO3 E R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 111 / 165

113 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Otomatik Kadmiyum İndirgeme Metodu SM 4500-NO3 - F Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Otomatik Hidrazin İndirgeme Metodu SM 4500-NO3 - H Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Kadmiyum İndirgeme Akış Enjeksiyon Metodu SM 4500-NO3 - I Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS 6231 Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Akış Ölçümi (CFA ve FIA) ve TS 6232 TS EN ISO Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini TS ISO Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi (Başvurulan kapsamda Nitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu parametrelerinin metot numaraları buraya tek tek yazılmalıdır) Örnek: SM 4500-NO2 - B EPA SM 4500-NOrg- B Toplam Azot Tayini Akış Enjeksiyon Metodu SM 4500-N B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 112 / 165

114 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu EN ISO Toplam Azot Tayini Persülfat Metodu SM 4500-N C Toplam Azot Tayini Akış Ölçümü (CFA ve FIA) ve ISO Toplam Azot Tayini Oksidasyon Metodu TS EN Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metodu Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini EN ISO 6878 EPA Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini SM 4500-P C Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini SM 4500-P D Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Askorbik Asit Metodu SM 4500-P E Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Otomatik Askorbik Asit İndirgeme Metodu SM 4500-P F R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 113 / 165

115 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm:Spektrometrik Metot Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm:Spektrometrik Metot SM 4500-P B SM 4500-P C SM 4500-P B SM 4500-P D Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Dıgestıon Metodu Ölçüm:Spektrometrik Metot SM 4500-P B SM 4500-P E Sülfür Tayini TS 9483 ISO Sülfür Tayini SM 4500-S2 D Sülfür Tayini İyodometrik Metot Sülfür Tayini Titrimetrik Metot SM 4500-S2 F EPA Sülfür Tayini EPA Sülfit Tayini Titrimetrik Metot EPA Sülfit Tayini İyodometrik Metot SM 4500 SO3-2 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 114 / 165

116 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Sülfit Tayini SM 4500 SO3-2 C Sülfat Tayini Gravimetrik Metot SM 4500-SO4 2- C Sülfat Tayini Gravimetrik Metot SM 4500 SO4 2- D Sülfat Tayini Gravimetrik Metot TS ISO 9280 Sülfat Tayini Gravimetrik Metot Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot EPA SM 4500 SO4 2- E Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot EPA Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot ASTM D516 Sülfat Tayini Gravimetrik, Türbitimetrik ve Titrimetrik Metotlar TS 5095 Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 115 / 165

117 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu SM 4110 B EPA 9056A Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA Florṳr, Klorṳr, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromṳr ve Sṳlfat Tayini İyon Kromatografi Metodu EPA Klorofil-a Tayini DIN Klorofil-a Tayini EPA Klorofil-a Tayini SM H Klorofil-a Tayini Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini TS 9092 ISO EPA SM 5540 C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 116 / 165

118 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini TS 6550 EN 903 Klorür Tayini Argentometrik Metot SM 4500-Cl B Klorür Tayini Titrimetrik Metot SM 4500-Cl C Klorür Tayini Potansiyometrik Metot SM 4500-Cl D Klorür Tayini Titrimetrik Metot Klorür Tayini Titrimetrik Metot ASTM D512 A ASTM D512 B Klorür Tayini İyon Seçici Elektrod Metodu ASTM D512 C Klorür Tayini Titrimetrik Metot EPA Klorür Tayini Titrimetrik Metot TS 4164 ISO 9297 Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu SM 4500-F B SM 4500-F D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 117 / 165

119 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu SM 4500-F C Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu TS 4234 ISO Florür Tayini İyon Kromatografi Metodu ASTM D4327 Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu EPA Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu Florür Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu Krom (VI) Tayini EPA ASTM D1179 ASTM D1687-A Krom (VI) Tayini TS EN ISO Krom (VI) Tayini SM 3500-Cr B Krom (VI) Tayini İyon Kromatografi Metodu SM 3500-Cr C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 118 / 165

120 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Krom (VI) Tayini İyon Kromatografi Metodu ASTM D5257 Krom (VI) Tayini TS ISO Toplam Krom Tayini TS 3654 Serbest Klor Tayini Titrimetrik Metot ASTM D1253 Bakiye Klor Tayini Titrimetrik Metot Toplam Klor Tayini Titrimetrik Metot ASTM D1253 ASTM D1253 Serbest Klor tayini DPD EN ISO Bakiye Klor Tayini DPD EN ISO Toplam Klor tayini DPD EN ISO Serbest Klor Tayini İyodimetrik Metot I Bakiye Klor Tayini Iyodometrik Metot I SM 4500-Cl B SM 4500-Cl B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 119 / 165

121 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Toplam Klor Tayini Titrimetrik Metot I SM 4500-Cl B Serbest Klor Tayini İyodimetrik Metot II SM 4500-Cl C Bakiye Klor Tayini Iyodometrik Metot II SM 4500-Cl C Toplam Klor Tayini Titrimetrik Metot II SM 4500-Cl C Bakiye Klor Tayini Titrimetrik Metot Serbest Klor tayini Titrimetrik Metot SM 4500-Cl D SM 4500-Cl D Toplam Klor tayini Titrimetrik Metot SM 4500-Cl D Bakiye Klor Tayini Titrimetrik Metot SM 4500-Cl E Serbest Klor tayini Titrimetrik Metot SM 4500-Cl E Toplam Klor tayini Titrimetrik Metot Bakiye Klor Tayini DPD Titrimetrik Metot SM 4500-Cl E SM 4500-Cl F R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 120 / 165

122 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Serbest Klor tayini DPD Titrimetrik Metot SM 4500-Cl F Toplam Klor Tayini DPD Titrimetrik Metot SM 4500-Cl F Serbest Klor Tayini Siringaldazin (FACTS) Metodu SM 4500-Cl H Bakiye Klor Tayini Siringaldazin (FACTS) Metodu SM 4500-Cl H Serbest Klor Tayini Siringaldazin (FACTS) Metodu Serbest Klor Tayini DPD SM 4500-Cl H SM 4500-Cl G Bakiye Klor tayini DPD SM 4500-Cl G Toplam Klor Tayini DPD SM 4500-Cl G Serbest Klor tayini DPD Titrimetrik Metot TS 5489 EN ISO Aktif Klor Tayini DPD Titrimetrik Metot Toplam Klor tayini DPD Titrimetrik Metot TS 5489 EN ISO TS 5489 EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 121 / 165

123 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Serbest Klor tayini DPD TS 6229 EN ISO Aktif Klor Tayini DPD TS 6229 EN ISO Toplam Klor tayini DPD TS 6229 EN ISO Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon, Ölçüm: Titrimetrik ve EPA 9010C EPA 9014 Serbest Siyanür Tayini Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm:Titrimetrik Metot Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm: EPA 9014 SM 4500-CN C SM 4500-CN D SM 4500-CN C SM 4500-CN E Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem:Distilasyon Ölçüm: İyon Seçici Elektrod Metodu SM 4500-CN C SM 4500-CN F Serbest Siyanür Tayini Titrimetrik Metot SM 4500-CN D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 122 / 165

124 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Serbest Siyanür Tayini SM 4500-CN E Serbest Siyanür Tayini İyon Seçici Elektrod Metodu SM 4500-CN F Toplam Siyanür Tayini Titrimetrik ve EPA Serbest / Toplam Siyanür Tayini Akışa Enjeksiyon Metodu Serbest / Toplam Siyanür Tayini Sürekli Akış Ölçüm Metodu Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu TS EN ISO TS EN ISO TS 8195 EN 1484 Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu SM 5310 B Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Oksidayon ve İnfrared Metodu ASTM D4839 Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Katalitik Yakma ASTM D7573 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 123 / 165

125 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini İnfrared Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Fenol Tayini ASTM D7573 SM 5530 B SM 5530 C SM 5530 B SM 5530 D EPA Fenol Tayini TS 6227 ISO 6439 Hidrazin Tayini ASTM D1385 Bakır (Cu)Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu ASTM D1688 Arsenik (As) Tayini AAS-Hidrür Metodu Civa (Hg) Tayini AAS Soğuk Buhar Metodu ASTM D2972B ASTM D3223 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 124 / 165

126 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Kadmiyum (Cd) Tayini AAS Metodu ASTM D3557-A Kurşun (Pb) Tayini AAS Grafit Fırın Metodu ASTM D3559 Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Krom (Cr), Demir (Fe), Civa (Hg), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Sodyum (Na), Vanadyum (V) Çinko (Zn) Tayini ICP-MS Metodu ASTM D5673 Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini ICP-OES Metodu EPA Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co) Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Toryum (Th), Uranyum (U), Vanadyum (V), Çinko (Zn) EPA ICP-MS Metodu R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 125 / 165

127 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (TI), Kalay (Sn) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) ICP-OES Metodu EPA 6010C Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini ICP-MS Metodu EPA 6020A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 126 / 165

128 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Germanyum (Ge), Galyum (Ga), Altın (Au), İndiyum (In), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Platinyum (Pt), Paladyum (Pd), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr) Tayini ICP-MS Metodu TS EN ISO Antimon (Sb), Bizmut (Bi), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Altın (Au), İridyum (Ir), Demir (Fe), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Paladyum (Pd), Platin (Pt), Potasyum (K), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Çinko (Zn) Tayini AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 B Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Gümüş (Ag), Çinko (Zn) Tayini AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu SM 3111 C Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Molibden (Mo), Osmiyum (Os), Toryum (Th), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum Tayini AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu SM 3111 D Civa (Hg) Tayini ICP-MS Metodu SM 3112 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 127 / 165

129 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu SM 3113 B Arsenik (As), Selenyum (Se) Tayini AAS-Hidrür Metodu SM 3114 B Selenyum (Se)Tayini AAS-Sürekli Hidrür Metodu Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni),Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini ICP-OES Metodu SM 3114 C SM 3120 B Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Uranyum (U), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini ICP-MS Metodu SM 3125 B Arsenik (As) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 128 / 165

130 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Kadmiyum (Cd) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Kurşun (Pb) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu EPA Civa (Hg) Tayini AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA Civa (Hg) AAS-Soğuk Buhar Metodu EPA Kadmiyum (Cd) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu Civa (Hg) Tayini Civa Ölçümörü Metodu EPA 7131A EPA 7473 Civa (Hg) Tayini Atomik Floresens Spektrometri Metodu TS EN ISO Kadmiyum (Cd) Tayini AAS Metodu TS EN ISO 5961 Alüminyum (Al), Gümüş (Ag), Antimon (Sb), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini TS EN ISO Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 129 / 165

131 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini AAS-Alev Metodu Sodyum (Na) Tayini AAS Metodu Sodyum (Na) Tayini Alev Emisyon Spektrometrik Metodu ISO 8288 TS ISO TS ISO Kobalt (Co) Tayini AAS-Alevsiz Metot TS 8122 Berilyum Tayini Alevsiz AAS Metodu TS 8485 Krom (Cr) Tayini AAS Metodu TS EN 1233 Civa (Hg) Tayini AAS Metodu Civa (Hg) Tayini AAS Metodu TS EN ISO 5666 Selenyum (Se) Tayini AAS Metodu TS 3663 Kurşun (Pb) Tayini AAS Metodu TS 4112 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 130 / 165

132 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Arsenik (As) Tayini AAS-Hidrür Metodu TS 8119 EN ISO Bakır (Cu), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Nikel (Ni) Tayini AAS-Alev Metodu Arsenik (As)Tayini TS 6290 TS 3581 EN Çözünmüş Demir Tayini SM 3500-Fe B Çözünmüş Demir Tayini TS 3651 ISO 6332 Demir (Fe) Tayini Fenantrolin Metodu SM 3500-Fe B Arsenik (As) Tayini Bakır (Cu) Tayini SM 3500-As B SM 3500-Cu B Bakır (Cu) Tayini SM 3500-Cu C Kalsiyum (Ca) Tayini ETDA Titrimetrik Metot SM 3500-Ca B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 131 / 165

133 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Mangan (Mn) Tayini SM 3500-Mn B Selenyum (Se) Tayini SM 3500-Se C Vanadyum (V) Tayini SM 3500-V B Vanadyum (V) Tayini TS 4387 Çinko (Zn) Tayini Bor (B) Tayini SM 3500-Zn B SM 4500-B B Bor (B) Tayini SM 4500-B C Bor (B) Tayini TS 3661 Bor (B) Tayini TS 8121 Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini TS 5676 Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini Balıklar İçin Toksisite Tolerans Testi DIN R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 132 / 165

134 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Debi Ölçümü Hız Ölçüm Metodu TS 5699 Debi Ölçümü Debi Metotları EPA 841-B Işık geçirgenliği Tayini Secchi Disk Metodu EPA 841-B Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu ISO Poliklorlubifenillerin(PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8082 A PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Benzo(a)pyrene, Benzo(g,h,i)perylene, Carbazole, Fluoranthene, Fluorene, Naphthalene, Pyrene) GC-FID Metodu EPA 8100 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 133 / 165

135 Deney / internationalstandards, in-housemethods) PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)anthracene Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene Benzo(ghi)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) Ölçüm: HPLC Metodu EPA 8310 PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Naphthalene, Acenaphthene, Phenanthrene, Fluoranthene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(a)pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluorene, Anthracene, Pyrene, Chrysene, Benzo(k)fluoranthene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Benzo(ghi)perylene) HPLC Metodu ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 134 / 165

136 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Uçucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu EPA 5021 A Uçucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-Purge&Trap Metodu EPA 5035 Fenollerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-FID Metodu EPA 8041 Fenollerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC Metodu SM 6420 B Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8260 C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 135 / 165

137 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8081 B Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu ASTMD 3086 Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 508 Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu ASTMD 5175 Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu SM 6410 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 136 / 165

138 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu SM 6630 B Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu SM 6630 C Toplam Pestisit Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270 D Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC- Purge&Trap Metodu EPA 8260 B Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC- Purge&Trap Metodu EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 137 / 165

139 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Uc ucu Organik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC- Purge&Trap Metodu EPA 624 Ftalat Esterlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Organ Klorlu Pestisitlerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Organ Fosforlu Pestisitlerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D Fenol ve Fenol Biles iklerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8270D R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 138 / 165

140 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Fenol ve Fenol Biles iklerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-MS Metodu ASTM D7065 Fenollerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-FID/ECD Metodu EPA 604 Yarı Uçucu Organiklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Termal Ekstrasiyon Ölçüm: GC-MS Metodu EPA 8275A Ftalat Esterlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ön İşlem: Ölçüm: GC-ECD Metodu EPA 8061A BTEX Tayini Ölçüm: GC-Purge &Trap Metodu EPA 5030C R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 139 / 165

141 Deney / internationalstandards, in-housemethods) C10-C13 Kloralkanlar Tayini Ölçüm: GC Metodu TS EN ISO C10-C13 Kloralkanlar Tayini Ölçüm: GC-Purge&Trap Metodu EPA C10-C40 aralığ ındaki Toplam Petrol Hidrokarbonların Tayini Ölçüm: GC-FID Metodu Tributilin Bileşiklerinin Tayini Ölçüm: GC Metodu EPA 8015C ISO Organoklorlu ve Aromatik Biles iklerin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu ISO Benzen ve Türevlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu GC -MS Head Space Metodu TS ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 140 / 165

142 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Benzen ve Türevlerinin Tayini (Bu kapsamda talep edilen bileşik isimleri açık olarak yazılacaktır.) Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu GC Metodu TS ISO Koloni Sayımı TS EN ISO 6222 Koloni Sayımı ISO 6222 Koloni Sayımı Dökme PlakTekniği SM 9215 B Koloni Sayımı Yayma Plak Tekniği SM 9215 C Koloni Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği SM 9215 D Koloni Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Koloni Sayımı Dökme Plak Tekniği ASTM D5465-Sec.4 ASTM D5465-Sec.5 Koloni Sayımı Yayma Plak Tekniği Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği ASTM D5465--Sec.6 TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 141 / 165

143 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı Sıvı Ortamlarda Aşılama İle Küçültme Tekniği (En Muhtemel Sayı) Escherichia coli (E. coli) ve Koliform Bakterilerin Sayımı Sıvı Ortamlarda Aşılama İle Küçültme Tekniği (En Muhtemel Sayı) Escherichia coli (E. coli) ve Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Kullanılarak Eş Zamanlı Tespit Tekniği Escherichia coli (E. coli) Sayımı Membran Filtrasyon Bölme Tekniği Escherichia coli (E. coli) Sayımı Mebran Filitrasyon Kullanılarak Modifiye mtec Tekniği ISO TS EN ISO ISO TS EN ISO ISO EPA 1604 SM 9222 G EPA 1603 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 142 / 165

144 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Escherichia coli (E. coli) Sayımı Mebran Filitrasyon Kullanılarak mtec Tekniği Escherichia coli (E. coli) Sayımı İki mlı Membran Filtrasyon Tekniği Escherichia coli (E. coli) Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği EPA ASTM D5392 SM 9221 F Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği SM 9222 B Koliform Bakterilerin Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği SM 9221 B SM 9222 D Fekal Koliform Bakterilerin Sayımı En Muhtemel Sayı Tekniği Klebsiella Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği SM 9221 E SM 9222 F Escherichia coli (E. coli) O157 Tespiti SM 9260 F Legionella Tespiti SM 9260 J Legionella Tespiti ve Sayımı TS ISO Legionella Tespiti ve Sayımı ISO Legionella Tespiti ve Sayımı TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 143 / 165

145 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Legionella Tespiti ve Sayımı ISO Fekal Enterokokların Sayımı Çoklu Tüp Tekniği (En Muhtemel Sayı) SM 9230 B Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği SM 9230 C Fekal Enterokokların Sayımı Sıvı besiyerine aşılama yolu ile kısaltılmış yöntem (en muhtemel sayı) TS EN ISO Fekal Enterokokların Sayımı Sıvı besiyerine aşılama yolu ile kısaltılmış yöntem (en muhtemel sayı) ISO Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği TS EN ISO Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği ISO Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon (mei) Tekniği EPA 1600 Fekal Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon (me-eia) Tekniği Enterokokların Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği EPA ASTM D5259 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 144 / 165

146 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Pseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Pseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Pseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Pseudomonas aeruginosa Sayımı Çoklu Tüp Tekniği (En Muhtemel Sayı) TS EN ISO ISO SM 9213 E SM 9213 F Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporlarının Tespiti ve Sayımı Sıvı Besiyerinde Zenginleştirme Tekniği ISO Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporlarının Tespiti ve Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği ISO Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Tespiti ve Sayımı Sıvı Besiyerinde Zenginleştirme Tekniği TS 8019 EN Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Tespiti ve Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği TS 8020 EN Salmonella spp. Tespiti TS EN ISO Salmonella spp. Tespiti ISO Salmonella spp Tespiti SM 9260 B R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 145 / 165

147 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Shigella Tespiti SM 9260 E Isıya Dirençli Campylobacter Türlerinin Tespiti ve Sayımı Isıya Dirençli Campylobacter Türlerinin Tespiti ve Sayımı Aeromonas Sayımı Vankomisin ile ampisilin-dekstrin Agar kullanarak Membran Filtrasyon Tekniği Aeromonas Tespiti Yayma Plak Tekniği Aeromonas Sayımı Vankomisin ile ampisilin-dekstrin Agar kullanarak Membran Filtrasyon Tekniği ISO SM 9260 G EPA 1605 SM 9260 L SM 9260 L R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 146 / 165

148 EK-8 HAVUZ SUYU R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 147 / 165

149 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz larından Numune Alma ph Tayini Elektrometrik Metot ph Tayini Elektrometrik Metot ph Tayini Elektrometrik Metot ph tayini Elektrometrik Metot ph tayini Elektrometrik Metot Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Renk Tayini Görsel Karşılaştırma Metodu Renk Tayini Toplam Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot Amonyum Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: Nitrit Tayini Nitrit Tayini Yüzme Havuzlarının Tabii Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 6 ASTM D1293 ASTM D5464 EPA SM 4500 H + B TS EN ISO SM 2550 B SM 2130 B TS 5091 EN ISO 7027 SM 2120 B SM 2120 C SM 2320 B SM 4500-NH3 B SM 4500-NH3 F ASTM D3867 EPA R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 148 / 165

150 Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Deney / Nitrit Tayini Nitrit Tayini İyon Kromatografi Metodu Nitrit Tayini İyon Kromatografi Metodu Nitrit Tayini İyon Kromatografi Metodu Nitrit Tayini İyon Kromatografi Metodu Nitrit Tayini Akış Ölçümi (CFA ve FIA) ve Nitrat Tayini Nitrat Tayini Nitrat Tayini Nitrat Tayini Nitrat Tayini Nitrat Tayini Nitrat Tayini Nitrat Tayini İyon Kromatografi Metodu Nitrat Tayini İyon Kromatografi Metodu Nitrat Tayini İyon Kromatografi Metodu internationalstandards, in-housemethods) SM 4500-NO2 B TS EN ISO SM 4110 B EPA 9056A EPA TS EN ISO ASTM D3867 EPA EPA SM 4500-NO3 - B TS 6231 TS 6232 TS ISO TS EN ISO SM 4110 B EPA 9056A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 149 / 165

151 Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Deney / Nitrat Tayini İyon Kromatografi Metodu Nitrat Tayini Elektrot Metodu Nitrat Tayini Kadmiyum İndirgeme Metodu Nitrat Tayini Otomatik Kadmiyum İndirgeme Metodu Nitrat Tayini Kadmiyum İndirgeme Akış Enjeksiyon Metodu Nitrat Tayini Otomatik Hidrazin İndirgeme Metodu Nitrat Tayini Akış Ölçümi (CFA ve FIA) ve Serbest Klor tayini DPD Bağlı Klor Tayini DPD Toplam Klor Tayini DPD Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-OES Metodu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-OES Metodu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-OES Metodu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-MS Metodu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-MS Metodu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-MS Metodu internationalstandards, in-housemethods) EPA SM 4500-NO3 D SM 4500-NO3 E SM 4500-NO3 - F SM 4500-NO3 - I SM 4500-NO3 - H TS EN ISO TS 6229 EN ISO TS 6229 EN ISO TS 6229 EN ISO EPA EPA 6010C SM 3120 B EPA EPA 6020A TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 150 / 165

152 Deney / internationalstandards, in-housemethods) Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Havuz yu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-MS Metodu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu Alüminyum (Al) Tayini AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu Bakır (Cu)Tayini AAS-Grafit Fırın Metodu Bakır (Cu) Tayini AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu Bakır (Cu) Tayini AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu Bakır (Cu) Tayini AAS-Alev Metodu Bakır (Cu) Tayini Bakır (Cu) Tayini Hidrojen Peroksit Tayini Hidrojen Peroksit Tayini Titrimetrik Metot Biguanid Tayini Siyanürik Asit Tayini Siyanürik Asit Tayini HPLC Metodu SM 3125 B EPA SM 3111 D SM 3113 B TS EN ISO ASTM D1688 SM 3111 B SM 3111 C ISO 8288 SM 3500-Cu B SM 3500-Cu C DIN H15 İşletme içi metot ( ) İşletme içi metot ( ) İşletme içi metot ( ) İşletme içi metot ( ) Havuz yu Toplam Koloni (jerm) Sayısı TS EN ISO 6222 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 151 / 165

153 Havuz yu Havuz yu Havuz yu Deney / Toplam Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Escherichia coli (E. coli) Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği Pseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği internationalstandards, in-housemethods) TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 152 / 165

154 EK-9 BACA GAZI-İMİSYON- SÜREKLİ-EMİSYON-TİTREŞİM R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 153 / 165

155 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Deney / Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini ( mg/m 3 ) Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m 3 ) Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem Testing Method (national, international standards, inhouse methods) TS ISO 9096 TS EN EPA Metot 17 EPA Metot 5 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO 2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Tayini Ölçüm: UV Spektrometri Yöntemi TS 9503 EPA CTM 022 EPA Metot 7 A EPA Metot 7 B Baca Gazı Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit TS ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 154 / 165

156 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Deney / (CO2) Tayini Ölçüm: İnfrared Absorbsiyon Yöntemi Oksijen (O2) Tayini Ölçüm: Paramanyetik Yöntem Testing Method (national, international standards, inhouse methods) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Kükürtdioksit (SO2) Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu lfirik Asit (H2SO4) Buharı, Sülfürtrioksit (SO3) ve Kükürtdioksit (SO2) Miktarının Tayini Ölçüm: İzokinetik Yöntem Azot Oksit Emisyonlarının (NOx) Tayini Ön işlem: Alkali Potasyum Permanganat Solisyonu Ölçüm: Klorimetrik Yöntem İyon Kromatografi Yöntemi TS ISO 7935 EPA Metot 8 EPA Metot 7C EPA Metot 7D Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Petrol Rafinelerinde Benzin Buharındaki Hidrojensülfür (H2S) Oranının Tayini Ön işlem: Solisyon Ölçüm: Titrasyon EPA Metot 11 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Rutubet (nem) Tayini EPA Metot 4 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 155 / 165

157 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Deney / Testing Method (national, international standards, inhouse methods) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Nem Probu ile Nem Tayini ( 180 C baca sıcaklığı için) İşletme içi metot ( ) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini ( 100 C baca sıcaklığı için) Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile İşletme içi metot ( ) TS ISO Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Küçük Çaplı Ya da Alanlı Bacalarda S Tipi Pitot Tüpü ile Hız Tayini EPA Metot 1 A Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) S Tipi Pitot Tüp ile ı Hızının Tayini EPA Metot 2 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID Dedektör ile TS EN EPA Metot 18 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun (TOC) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: Alev İyonlaştırma Detektörü TS EN EPA Metot 25 A R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 156 / 165

158 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Deney / Toplam Organik Gaz (TOC) Derişimlerinin Tayini NDIR Analizörü PCDD/PCDF lerin Kütle Derişimlerinin Tayini Numune Alma: İzokinteik Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme Ölçüm: Kantitatif /Gaz Kromatografi-GC Testing Method (national, international standards, inhouse methods) EPA Metot 25 B TS EN TS EN TS EN TS EN Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme Analiz: Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Ya da Düşük veya Yüksek Çözünürlüklük Kütle Spektrometresi (GC FID/MS) ISO ISO Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) PCB Örnekleme ve Analizi EPA Metot 0010 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Gaz Halindeki Klorürlerin (HCI) Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyonu Analiz: Gümüş Titrasyonu Mercuric Thiocyanate Spektrometri TS EN TS EN TS EN Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Hidrojen Florür (HF) Örneklenmesi ve Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini ISO/FDIS R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 157 / 165

159 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Deney / Testing Method (national, international standards, inhouse methods) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Toplam Flor (F) Miktarının Tayini SPANDS Metodu Toplam Flor (F) Miktarının Tayini Ölçüm: İyon Elektrot Metodu Halojen (HCl, HF,HBr,Cl2,Br2) Emisyonlarının Tayini Ölçüm: İyon Kromatografisi GC EPA Metot 13 A EPA Metot 13 B EPA Metot 26 EPA Metot 26 A Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) İnorganik Kurşun (Pb) Miktarının Tayin Ön işlem: Hidrojen Peroksit, Nitrik Asit Ölçüm: Atomik Absorbsiyon Spektrometresi Metal Örnekleme ve Tayini As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyon Ölçüm: ICP MS/ICP-OES/AAS EPA Metot 12 TS EN EPA Metot 29 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem CARB 426 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem EPA Metot 323 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 158 / 165

160 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Deney / Baca Gazı Emisyonlarında Formaldehit Tayini Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyonu Ölçüm: Pararosaniline Metot Testing Method (national, international standards, inhouse methods) EPA Metot 316 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Amonyak Örneklemesi ve Tayini Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyonu Ölçüm: İyon Kromatografi EPA Metot CTM 027 Baca Gazı (TSCEN/TS ve TS EN Şartlarına uygun) Dinamik Oflaktometre ile Koku Derişiminin Tayini TS EN Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Otomatik Ölçüm Sistemlerinde Toz (PM), Oksijen (O2), Karbonmonoksit (CO), Azot Oksitler (NOx), Kükürtdioksit (SO2), Nem, Hız (v), Flor (F), Klor (CI) ve Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümlerinde Kalite Güvencesi (KGS2 ve YGT Testleri TS EN 14181(QAL 2 AST) (Sabit Kaynak Emisyonları Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi) Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: Referans Metot: Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri Oksijenin (O2) Hacim Derişiminin Tayini - Ölçüm: Referans metot Paramanyetizma Bacalarda Buharı Tayini Ölçüm: Referans Metot Kükürt Dioksit (SO2) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: UV Flouresanas Yöntem TS EN TS EN TS EN TS EN R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 159 / 165

161 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri İmisyon (Çevre Havası) Deney / Azot oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: Kemiluminesans Yöntem Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini Gravimetrik Yöntem Testing Method (national, international standards, inhouse methods) TS EN TS EN EPA 40 CFR 50 AppJ-M İmisyon (Çevre Havası) İmisyon (Çevre Havası) Askıdaki Tanecikli Maddelerin PM 2,5 Kütle Kesrinin Tayini Gravimetrik Yöntem Çöken Toz Tayini Gravimetrik Yöntem TS EN TS 2342 TS 2341 İmisyon (Çevre Havası) İmisyon (Çevre Havası) PM 10 Kesrinde Ağır Metallerin Tayini (As, Cd, Ni, Pb) Atomik Absorbsiyon Yöntemi Çöken Toz Ağır Metallerin Tayini (Tl, Pb, Cd) TS EN TS EN 14902/AC VDI 2267 Part1 VDI 2267 Part 16 İmisyon (Çevre Havası) Gazların ve Buharların Derişimlerinin Tayini Numune Alma: Difüzyon Cihazlarnın Seçimi, Taşıma Ve Belirsizlik Bişelenleri Cihaz seçimi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi Ön İşlem- Analiz Yöntemi TS EN TS EN TS EN R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 160 / 165

162 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Deney / Testing Method (national, international standards, inhouse methods) Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti Hızlanan Karayolu Taşıtları Tarafından Yayılan Gürültünün (LE, Leq, Laeq, Awot Ref, Lurban, ) Tespiti Havaalanı Çevresindeki Uçak Gürültü Düzeyinin (LE, Lpneq ) Tespiti TS 9315 ISO ve TS 9315 ISO /T1 TS ISO /TS ISO /T1 TS ISO ve TS ISO 362-1/Cor.1 TS ISO TS 2542 Akustik-Gürültü Gemilerden Kaynaklanan Gürültünün (Laeq ) Tespiti TS ISO 2923 Akustik-Gürültü Ray Üstündeki Taşıtlardan Kaynaklanan Gürültü Düzeyinin (Laeq) Tespiti TS EN ISO 3095 Akustik-Gürültü Şehir İçi Yollarda Trafik Gürültü Düzeyinin (L10) Tespiti TS Akustik-Gürültü Sanayi Tipi Yük Taşıtlarının Gürültü Düzeyinin (LPA, LWA) Tespiti TS EN A1 Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Dışarda Kullanılan İnşaat Makine ve Ekipmanlarından Kaynaklanan Gürültünün (Lpa, K, Lw) Sınır Değerlerle Uyumunun Tespiti İnşaat ve Kazı Makinlarından Yayılan Gürültünün (LpAeq,T, LWA) Tespiti TS ISO 4872 TS ISO 6393 TS ISO 6395 R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 161 / 165

163 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Deney / Çınlama Odalarında Gürültü Kaynaklarının Ses Basıncı Seviyesinin Kullanılarak Ses Güç Seviyelerinin (Lp, Lw) Tespiti Mühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti Yankısız ve Yarı Yankısız bir Odada Gürültü Kaynaklarının Ses Basınç Seviyesi Kullanılarak Se Gğç Seviyesinin (Lp,T, LW) Tespiti Testing Method (national, international standards, inhouse methods) TS EN ISO 3741 TS EN ISO 3744 TS EN ISO 3745 Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Gözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K1, K2, Lpf, LW) Tespiti Gürültü Kaynaklarının Ses Şiddeti Düzeyleri Kullanarak Ses Güüç Seviyelerinin (LI, LW) Tespiti TS EN ISO 3746 TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO Akustik-Gürültü Çınlama Odasında Ses Absorbsiyonunun (Leq, α) Tespiti TS EN ISO 354 Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα, LpA, Lw) Tespiti Yerleşim Alanlarında Sesin Açık Alanda Yayılırken Azaltım Faktörlerinin (ƒ, Lƒ, LfT(DW), (Adiv, Aatm, Agr, Abar, Amisc ve Çevresel Gürültü Alansal Dağılımının (LAT)Tespiti, TS ISO 8297 TS ISO TS ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 162 / 165

164 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Deney / Testing Method (national, international standards, inhouse methods) Akustik-Gürültü Karayolu Ulaşım Araçlarının Ses Gücü Düzeyinin (E, Lw) ve Karayolu Gürültüsünün Alansal Dağılımının Hesaplanması ( Leq, L, Adiv, Aatm, Agrd,F, Adif,F) Fransız ulusal hesaplama yöntemi NMPB 96 ve Fransız standardı XPS Akustik-Gürültü Demiryolu Ulaşım Araçlarının Ses Gücü Düzeyinin (Enr,c, Er,c, LE, LE,i as, Es) ve Demiryolu Gürültüsünün Alansal Dağılımının (LAeq, Cref, Ddis, Dair, Dsoil, Dmeteo) Hesaplanması Hollanda ulusal hesaplama yöntemi RMR SRM II Akustik-Gürültü Hava Ulaşım Araçlarından Kaynaklanan Gürültünün Alansal Dağılımının (LAE, L(x,y), L(ƹd), Lx, Ld,,(b,l) ΔV, ΔL, ΔT) Hesaplanması ECAC. CEAC Doc 29 Akustik-Gürültü Yapılarda Odalar Arasında Sesin Yayılımında Yapının Akustik Performansının Değerlendirilmesi (Leq,Rw) TS EN Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Yapılarda Odalar rasında Darbe Sesinin Yayılımın Yapının Akustik Performansının Değerlendirilmesi (Leq, Rw) Yapı Dışında Yayılan Sese Karşı Yapının Akustik Performansının Değerlendirilmesi (Leq, Rw) Yapılarda İçerdeki Sesin Dışarıya İletilmesinde Yapı Akustik Performansının Değerlendirilmesi (Leq, Rw) Temin Tesislerinde Kullanılan Cihaz ve Donanımlardan Kaynaklanan Gürültü Emisyonlarının Laboratuvar Deneyleri TS EN TS EN TS EN TS EN ISO ve TS EN ISO /A1 TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 163 / 165

165 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Akustik-Gürültü Deney / Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Hava İle yayılan Sesin Yalıtımının Değerlendirilmesi Testing Method (national, international standards, inhouse methods) TS EN ISO TS EN ISO Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Akustik-Gürültü Yapı Elemanlarında ve Yapılarda Ses Yalıtımının Alan Ölçümü Bitişik Odalar Arasındaki Havayla Taşınan Sesin ve Darbe Sesinin Yanal İletiminin Laboratuvarda Ölçülmesi Güç Transformatörleri Ses Gücü Seviyelerinin (LI, Lp, Lw) Tespiti Sıradan Odalarda Çınlama Süresinin (Leq, T) Tespiti Kapalı Yapılarda Bina Akustik Performansının Yapı Elemanları Yoluyla Belirlenmesi ve İç Ortamda Oluşan Sesin Dışarıya Yayılımının (Lw, D, R, Lp) Tespiti Odalar Arasında Hava İle Yayışan Sesin Yalıtımına Ait Alan Ölçümleri İle Yapı Elemnlarının Ses Yalıtımının Tespiti Cephe ve Cephe Elemanlarında Hava İle Yayyılan Sesin Yalıtımına Ait Alan Ölçümleri İle Yapı Elemnlarının Ses Yalıtımının Tespiti TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO TS EN TS EN ISO ISO TS EN ISO TS EN ISO Akustik-Gürültü Zeminden Darbe Sesi Yalıtımına Ait Alan Ölçümleri İle Yapı Elemnlarının Ses Yalıtımının Tespiti TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 164 / 165

166 Deney Alanı - Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler 4 Testing Field -Tested Materials/Products 4 Deney / Testing Method (national, international standards, inhouse methods) Titreşim Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v) TS Titreşim Gaz Türbini Setlerinin Dönmeyen Parçalarında Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Vrms) ISO ISO Titreşim Titreşim Binalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının tespiti (τr, a,v) Laboratuvar Ortamında Esnek Elemanların Vibroakustik Aktarım Özelliklerinin Tespiti TS ISO 4866 TS EN ISO R20.24/Rev.04/0117 Sayfa 165 / 165

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE-1/11 1, 2, 3 SU, ATIK SU ph Elektrokimyasal SM 4500 H + B Bulanıklık Türbidimetrik SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G ASTM D888 Test C ASTM D888 Çökebilen Katı Madde

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : İstiklal mah. Atatürk cad. No:21 ESENYURT 34522 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 689 02 20 Faks : 0212 689 02 29 E-Posta : labinfo@bicakcilar.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Deney Laboratuvarı Adresi : Ostim OSB.Mah. 1151 Sk. SS. Gül86 Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1/42 Yenimahalle 06374 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 15 62 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Luminesens Sensör ASTMD 888 C Oksijen Doygunluğu İyodometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/17 Emisyon 1 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre CO, O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre CO 2 Tayini (Hesaplama)

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8 T.C. EK LİSTE-1/8 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak Azotu Distilasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/16) Deney Laboratuvarı Adresi : Mudanya Yolu Mavi Cad. 2.Sokak No:2 16140 BURSA/TÜRKİYE Tel : 0 224 242 57 17 Faks : 0 224 242 57 18 E-Posta : bcm@bcm.org.tr Website

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1 EK LĠSTE-1 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B. İletkenlik (EC) Laboratuvar Metodu SM 2510 B Renk Gözle Mukayese Metodu SM 2120 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot (103-105 C) SM.

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Alaaddin Bey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi 2.Bölge Otomasyon Plaza 635.Sokak No:39 Nilüfer 16070 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 441 72 27

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)-ATIKSU-ELUAT Adresi :ASO 1. OSB. Ticaret Merkezi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/50) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/50) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/50) Deney Laboratuvarı Adresi : Meriç Mh.5746/8 Sk. No:14 Bornova 35270 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 375 25 60 Faks : 0 232 375 25 59 E-Posta : bilgi@cevtest.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/15

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/15 EK LİSTE-1/15 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Renk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarının Adres :Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt. NO:6/1-2 Öveçler 06460 ANKARA / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0312 472 3839 472 77 97 0312

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/13

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/13 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 ph Elektrokimyasal Metot TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektrokimyasal Metot TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Elektrokimyasal Sonda Metodu TS EN

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Deney Laboratuvarı Adresi : Ata Mahallesi 1042. Cadde No:140/A - Dikmen / Çankaya 06460 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 90 312 475 71 31 Faks : 90 312 475 71 30 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/19) Deney Laboratuvarı Adresi : Kirazlıyalı Mah. Süleyman Demirel Cad. 28 A Körfez 41780 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 528 84 46 Faks : E-Posta : info@akarecevre.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 34

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 34 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 34 Azot Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu TS 8337 ISO 11261 Metaller ( Bakır, Civa, Çinko, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel ) ICP-MS Metodu TS EN ISO 17294-1 ve 2 Arıtma

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : julideserdaroglu@hotmail.com Website

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/15 1, 2, 3,4, 5, 6 SU, ATIK SU ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen /

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No:11 Osmangazi 16190 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0 224 233 94 40 Faks : 0 224 233 94 45 E-Posta : butal.pkg@tubitak.gov.tr

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü : Y-41/278/2016 Düzenleme Tarihi : 20.06.2016 Laboratuvar Adı Adres : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon : : AKARE ÇEVRE LABORATUVARI

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kemankeş Mah. Mangır Sok. No:3 Kat:1 Karaköy Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta : info@pentacevre.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Tıbbi Ürünler (serebrospinal sıvı ile temas edenler hariç ), derişik hemodiyaliz çözeltileri, seyreltme suları, ilaçlar Tıbbi Ürünler (Serebrospinal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Haymana Yolu 5. Km. GÖLBAŞI 06830 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 498 21 50 Faks : 0 312 498 21 66 E-Posta : zeynep.doruk@csb.gov.tr Website

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası evresel Etki Değerlendirmesi Ġzin Ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/15 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM. 2510 B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B

Detaylı

Deneyi Yapılan Malzemeler Ürünler Deney Adı Deney Metodu

Deneyi Yapılan Malzemeler Ürünler Deney Adı Deney Metodu Kömür, Kok Kömürde ve Kok Kömüründe Numune Hazırlama Kok Kömüründe Toplam Rutubet Tayini Kömürün Öğütülebilirliğinin Hardgrove Yönetimiyle (HGI) Tayini Kömürde Toplam Rutubet Tayini Boyut Tayini Eleme

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/45) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/45) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/45) Deney Laboratuvarı Adresi : Tınaztepe Kampüsü İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0 232 412 71 00 Faks : 0 232 453 11 43 E-Posta : cevre@deu.edu.tr Website : www.deu.edu.tr SU

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi :Erzene Mah. 114 Sokak No:6/B - Bornova 35270 İZMİR / TÜRKİYE Deney Laboratuvarı BACAGAZI (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 EK LİSTE-/9 Kapsam Parametre Metot Adı Metod Numarası ph Elektrometrik Metod SM 4500-H +.B Su, Atık su,,3,4 İletkenlik Elektriksek İletkenlik Metot TS 9748 EN 7888 Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 550 B

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/14 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5,6,7 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Laboratuvar

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Cad. Dilek Sok. 18.Yol X-8 Parsel No:2/A Tuzla 34956 Tel : 0 216 446 91 22 Faks : 0 216

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Site Mahallesi, Özgürlük Bulvarı No:152 - P.K.15 72100 BATMAN / TÜRKİYE Tel : 0 488 217 22 68 Faks : 0 488 217 26 81 E-Posta : mehmet.sakin@tupras.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE - 1/10 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre Metodu CO, O 2,CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 (Hesaplama) Emisyon 1 NO, NO 2 NOx Elektrokimyasal Hücre

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Haydarbey Mahallesi Başkonuş Caddesi Naz Konutları No:4/C Merkez K.MARAŞ / TÜRKİYE Tel : 0344 215 77 61 Faks : 0344 215 77 62 E-Posta

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi 6/1,1-1,2 Tuzla 34956 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 394 02 69 Faks : 0 216

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenikent Mah. 2402 sokak. No:17/A GEBZE 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 721 41 41 Faks : 0 262 721 45 13 E-Posta : alka@alkacevre.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenişehir Mh. G.Mustafa Kemal Bulvarı Derya Sok No: 28 İzmit 41040 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 02623234569 Faks : 02623231991 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/22) Deney Laboratuvarı Adresi : Aşağı Öveçler Mh. 1322. Cad. No:12/11-12 Çankaya 06460 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 481 83 00 Faks : 0312 481 83 99 E-Posta : segal@segalanaliz.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE/TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta : kirikkale.info@tupras.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/18

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/18 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-/8 Revizyon Tarihi/No :.04.05/0 Kapsam Parametre Metot Adı Metod Numarası Su, Atık su,,,4,5,6 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 05 İletkenlik Elektrometrik Metot TS 9748

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/55) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/55) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/55) Deney Laboratuvarı Adresi : SANAYİ MAH. MOR SALKIM SOK. NO:24 İZMİT 41140 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 335 40 20 Faks : 0 262335 40 08 E-Posta : info@escem.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han K:1 No:4 Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Deney Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta : kirikkale.info@tupras.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00 E-Posta : senay.testereci@tupras.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Merkez Mahallesi Ceylan Sokak No:24 Mart Plaza Kat:2 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 321 09 00 Faks : 0

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2016 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2016 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2016 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/38) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/38) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/38) Deney Laboratuvarı Adresi : Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 79008 Sokak No: 3 Çukurova ADANA/TÜRKİYE Tel : 0 322 232 99 57-67 Faks : 0 322 232 99

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2011 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON ÖLÇÜMLERĠ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2011 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON ÖLÇÜMLERĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2011 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON ÖLÇÜMLERĠ EMĠSYON NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı