BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri"

Transkript

1 AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesine, bankacılık hizmetlerine ve banka promosyonun dağıtılmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Hukuki Dayanak MADDE tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığının, Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliği (Sıra Nu.1) ve Banka Promosyonları konusunda 20 Temmuz 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 numaralı Başbakanlık Genelgesi. Taraflar ve İletişim Bilgileri MADDE 3. Hizmet Alan : İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Adres : İl Jandarma Komutanlığı Maslak / İSTANBUL Telefon : / Belge Geçer : Hizmet Sunan : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Maslak Şubesi Adres : Ahievran Cad. Ata Center No:1 Maslak / İSTANBUL Telefon : , , Belge Geçer : Tanımlar MADDE 4. Bu protokolün uygulanmasında; Komutanlık : İstanbul İl Jandarma Komutanlığını, Banka : Türkiye Halk Bankası A.Ş., Banka Şubesi : Maslak Şubesini, Komisyon : Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen yetkili heyet, Personel : İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli ve banka aracılığıyla adına Aylık ve ücret ödemesi yapılan personeli, ATM : Otomatik para çekme makinesini, EFT : Elektronik fon transferini, MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurulunu, KMH : Kredili mevduat hesabını ifade eder. 1/7

2 İKİNCİ BÖLÜM Yükümlülükler MADDE 5. Gizlilik; a. Banka, Komutanlık ve personele ait bilgileri gizli tutacaktır. b. Personelin özlük hakları, kişisel, görev ve diğer bilgileri yargı kararları ve yasal olarak bildirilmesi gereken merciler dışında herhangi bir kamu, özel, kurum ya da şahsa verilmeyecektir. MADDE 6. Hesap ve Kart İşlemleri; a. Komutanlıkta görevli aylık/ücret ödemesi yapılacak her personel adına, bankanın ilgili şubesinde birer bireysel vadesiz tasarruf hesabı açılacak ve her personele (Askeri öğrenci dahil) birer ATM kartı verilecektir. Bu protokol hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, banka prosedürü dâhilinde her personel ile ayrı ayrı bankacılık hizmetleri sözleşmesi imzalanacaktır. Talep edilmesi halinde eş ve çocuklar (18 yaşından büyükler) için de ek kart verilecektir. Protokol kapsamındaki birliklerde görevli erbaş ve erlerden de talep edilmesi halinde, vadesiz hesap açılarak ATM kartı verilecektir. Bütün bu işlemler için banka tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. b. Personel aylık/ücretini bankanın tüm ATM lerinden arıza veya herhangi bir sebeple çekememesi durumunda bankanın tüm şubelerinden, hiçbir masraf ve komisyon ödemeksizin çekebilecektir. c. Banka tarafından; aylık/ücret hesaplarından yıllık hesap işletimi, ATM kartları, birer adet asıl ve 2 (İki) adet ek Kredi kartlarına (Ek kartları dahil) yıllık kullanım bedeli adı altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. MADDE 7. Hesaptan Para Çekme; Personel; hesabındaki paranın tamamını yurt içi ve yurt dışındaki tüm banka şubelerinden hiçbir masraf veya komisyon ödemeden çekebilecektir. Bu maksatla banka, konuyu yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili tüm şubelerine duyurarak herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecektir. MADDE 8. Havale İşlemleri; Protokol imzalanan banka şubesi veya bankanın diğer tüm şubelerinde; personelin aylık/ücret hesabından diğer hesaplara veya diğer bankalara yapılan havale ve EFT işlemlerinde (İnternet ve telefon bankacılığı işlemleri) Komutanlık personelinden hiçbir masraf alınmayacaktır. Personelden masraf ve komisyon alınması durumunda alınan masraf, makbuz ibraz edilmek koşulu ile muhatap şube tarafından ödenecektir. Ayrıca banka şubelerinden personelin hesabına üçüncü şahıslar tarafından yapılan yurt içi havale işlemlerinden de ücret alınmayacaktır. MADDE 9. Olağanüstü Durumlar; Doğal afet, deprem, yangın vb. durumlarda, işlemlerde gecikme ve personelin aylığını zamanında alamaması ya da alamaması riskinin söz konusu olduğu hallerde, ödemenin bir an önce yapılabilmesi için banka gerekli her türlü tedbiri almaktan sorumludur. Gerekirse banka tarafından elden ödeme yapılacaktır. MADDE 10. Günlük para çekme limiti; a. ATM lerden günlük para çekme limiti asgari TL olacaktır. Günlük para çekme limiti komutanlığın talebi ile günün ihtiyaçları doğrultusunda banka ile varılacak mutabakat sonucunda yeniden belirlenecektir. 2/7

3 b. Bankanın tüm şubelerinden yapılan her türlü havale ve EFT işlemlerinde limit uygulaması söz konusu olmayacaktır. (İşlem limitlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK ve benzeri diğer kurumlar tarafından belirlenen kıstaslar göz önünde bulundurulacaktır.) MADDE 11. Kredi İşlemleri; Bankacılık mevzuatına uygun olması koşuluyla, bankanın gerek gördüğü belge ve bilgileri vermesi, gerekli sözleşme vs. evrakları imzalaması kaydı ile personelin aylık/ücretinin %100 üne kadar Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ndan para çekme imkânı sağlanacaktır. Komutanlık personeline kullandırılacak olan; KMH, destek, konut ve taşıt kredilerine uygulanacak faiz oranı, bankanın maaş müşterilerine uyguladığı faiz oranları olacaktır. Personel bireysel ihtiyaç kredisi taleplerinde bankaca uygun bulunması durumunda, bankanın aylık/ücret müşterileri için düzenlemiş olduğu kampanyalardan yararlanabilecektir. MADDE 12. Otomatik Ödeme Talimatları; Personelin yazılı talebi üzerine otomatik ödeme talimatı ile ilgili olarak; a. Otomatik ödeme talimatları (Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturaları, konut kredileri, kredi kartı ödemeleri vb.) hiçbir masraf alınmadan banka tarafından aylık/ücret hesabından yapılacaktır. b. Hesabında yeterli miktarda para bulunmayan ve aylık kredili mevduat hesabı olan personele ait otomatik ödeme işlemleri, kredili mevduat hesabından yapılacaktır. Bu durumda uygulanacak faiz oranı 11 nci maddede belirtilen faiz oranı ve faizin uygulanacağı dönem ise faturanın son ödeme günü ile kredili mevduat hesabına iade işleminin yapıldığı gün arasında kalan süre olacaktır. MADDE 13. Yatırım İşlemleri; Hesabında kalan tutarı, B tipi Kısa Vadeli Tahvil Bono (KVTB)otomatik olarak değerlendirmek isteyen personel, bu konuda bankaya talimat verecektir. Bu işlemlere ait hesap özeti banka tarafından, talep eden personelin e-posta adreslerine gönderilecek veya personelin talebi halinde şube tarafından elden teslim edilecektir. Ekstrelere bankanın internet şubesinden de ulaşılabilecektir. MADDE 14. Müracaat; Banka, personelin işlemlere ilişkin itirazı veya inceleme talebini 24 saatlik süre zarfında sonuçlandıracak, sistemsel genel hata/sorunlar haricinde 24 saati aşan durumlarda banka tarafından ilgili personele bilgi verilecektir. MADDE 15. Aylık/Ücret Ödeme Zamanı; Her ayın 14 ünü/15 ine bağlayan gece, askeri personel (subay, astsubay, uzm.jandarma, uzm. erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler) ile sivil memurların aylıkları ve her ayın 13 ünü/14 üne bağlayan gece işçi personelin ücretleri saat arasında personel hesaplarına yatırılacaktır. MADDE 16. Diğer Ödemeler; Aylık/ücret ödemeleri dışında kalan ara ödemeler, ikramiye ve diğer münferit ödemelerde ile avans şeklindeki aylık/ücretlere ilişkin ödemelerde iki (2) iş günü şartı aranmayacak; paranın bankanın hesabına geçtiği gün itibariyle personel hesaplarına aktarılması sağlanacaktır. Aktarma işlemi gerçekleştiğinde komutanlığa bilgi verilecektir. 3/7

4 MADDE 17. Banka promosyonu; a. Banka; protokolün geçerli olduğu süre boyunca her ay personele aylık/ücret olarak Komutanlığın bankadaki hesaplarına aktarılan toplam tutarın %1,665 i oranında promosyon verecektir. b. Personele ödenecek promosyon tutarı her bir personele eşit tutarda olacak şekilde Komutanlıkça görevlendirilen komisyon tarafından; Komutanlık Personelinin Toplam Aylık/ücret Tutarı X % 1,665 / Toplam Personel Sayısı = Her Bir Personele O Aylık Dönem İçin Ödenecek Promosyon şeklinde hesap edilerek, ilgili aylık/ücret ödeme tarihinden 3 (üç) gün önce Bankaya yazılı olarak bildirilecek ve banka tarafından ilgili ayda yapılacak aylık/ücret ödemesine müteakiben 1 (Bir) iş günü içerisinde personel hesabına yatırılacaktır. Promosyon uygulamasına, protokolün imzalanmasını müteakip banka tarafından yapılacak ilk aylık/ücret ödenmesi ile birlikte başlanılacaktır. c. Komutanlık, promosyona ilişkin uygulama kararlarını almaya yetkili komisyon üyelerinin isimlerini bankaya yazılı olarak bildirecektir. ç. Çeşitli nedenlerle Komutanlığa katılan personele ek bordro ile tam aylık/ücret ödemesi yapılması durumunda ödenecek promosyon miktarı personele ödenen promosyon miktarı kadar olacak ve takip eden ayın promosyon ödemeleri ile birlikte yapılacaktır. MADDE 18. İlave İmkânların Personele Yansıtılması; Protokolün imzalandığı tarihten sonra bankacılık hizmetleri kapsamında mevduat sahipleri lehine yapılacak değişiklik ve yenilikler ile ilave imkânlar personele de uygulanacaktır. MADDE 19. Açılacak Uydu Şube ve Kurulacak ATM ler; a. Banka; İstanbul İl Jandarma Komutanlığında (Maslak) 1 (Bir) ATM ve Halkalı Jandarma Lojmanları Bölgesi nde 1 (Bir) ATM kurarak 24 saat faal halde bulunduracaktır. b. İhtiyaç duyulması ve tarafların mutabık kalması halinde, ATM lerin yeri değiştirilebilecektir. İlave ATM kurulması talebi banka tarafından değerlendirilecektir. Kurulan ATM ler Komutanlığın görüşü alınmadan kaldırılmayacaktır. c. Protokol hükümlerine göre kurulan ATM lerin tahsis bedeli protokol başlangıç tarihi baz alınarak, her mali yılbaşında belirlenen memur maaş katsayısına (MMK) göre; ATM nin kapladığı alan [(m²)x M.M.K x Belirtilen Rakam (10.000)] şeklinde hesap edilecek ve her yıl İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün IBAN:TR numaralı hesaba talimat beklenmeksizin ilgili banka tarafından yatırılacaktır. Dekontun bir sureti İl Jandarma Komutanlığı Maliye Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Hesaplama formülünü oluşturan unsurlarda bir değişiklik meydana gelmesi halinde, ATM tahsis bedelinin hesaplanmasına ilişkin esaslar, ek protokol ile yeniden belirlenecektir. ç. Gerekli enerjiyi komutanlık hatlarından kullanan ATM in aydınlatma, ısıtma, soğutma ve çalışması için kullanacakları elektrik ve su tüketim miktarları banka tarafından takılacak ara sayaçlarla tespit edilecek ve bedeli Komutanlığın belirleyeceği şekilde ilgili kuruma (Harp Akademileri Saymanlık Müdürlüğüne Çeşitli Gelirler Hesabına) ödenerek ödeme makbuzu İl Jandarma Genel Komutanlığı Maliye Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. d. Banka, kuracağı ATM lerin bankada mevcut modelleri içerisinde en son teknolojiyi içeren model olmasına, soğutma ve ısıtma sistemi bulunmasına özen gösterecektir. e. Banka, ATM lerde sürekli ve yeterli para bulundurmakla yükümlüdür. Özellikle aylık/ücret ödeme günlerinde olmak üzere ATM ler her zaman çalışır durumda olacaktır. ATM lerde arıza olması veya para bitmesi durumunda Bankaya iletildiği andan itibaren, ivedilikle gerekli müdahale yapılacaktır. 4/7

5 MADDE 20. Özel Kesintiler; Personel aylık/ücretlerinden yapılabilecek özel kesintilere ait işlemler (Lojman genel giderleri ve yakıt bedelleri ile vakıflara yapılan bağışlar vb.) personelin yazılı talimatı üzerine ilgili birimlerin hesabına ücretsiz yatırılacak/havale edilecektir. MADDE 21. Elektronik aylık bilgilerinde teknik açıdan herhangi bir aksaklık olması halinde, aylıkların ödenmesinde yazılı ödeme talimatı esas alınacak, aylık bilgilerindeki söz konusu eksikliklerin süratle giderilmesi banka tarafından Komutanlıktan istenilecektir. MADDE 22. Komutanlık, aylık/ücretin bankaya intikalini müteakip; açık, tutukluluk, gözaltı, firar, ücretsiz izin, emeklilik gibi durumlarda bankaya CD/DVD ile birlikte yazılı istemde bulunacak ve banka tarafından; aylık/ücretin ilgili personelin hesabına geçmesini önlemek amacıyla aktarma işlemi yapılmayacaktır. MADDE 23. Elektronik aylık bilgileri ve ödeme talimatı, banka tarafından geliştirilen aylık/ücret ödeme programı kullanılarak hazırlanacaktır. Bu konuda banka tarafından komutanlığa kullanım kılavuzu ile banka formatı verilecektir. MADDE 24. İlk ödemenin yapılmasından önce, personel ve aylık bilgileri test amaçlı bankanın belirleyeceği formatta ve elektronik ortamda, ödeme gününden en az 10 (On) gün önce bankaya bildirilecektir. MADDE 25. Personel özlük bilgilerinden sadece kimlik bilgileri (Nüfus cüzdanında yazılı bilgiler), ev adresi ve kişisel telefon numaraları bildirilecektir. Bunun haricinde aylık ödemesi kapsamında bankaya herhangi bir özlük bilgisi verilmeyecektir. MADDE 26. Elektronik Aylık Bildirimindeki alacak toplamı ile bunların yazılı onaylı liste toplamları (ödeme talimatı) arasında farklılık bulunması halinde, Elektronik Aylık Bilgilerinin ve yazılı onaylı ödeme talimatının doğru hali Komutanlıktan tekrar istenebilecektir. Ödemeler, gönderilen bilgilerde uyumsuzluğun düzeltilmesini müteakip yapılacaktır. Ancak düzeltme işlemi aylıkların geç ödenmesi sonucunu doğurmayacak şekilde öncelikli yapılacaktır. Uyumsuzluk, kişi/kişiler bazında ise yalnız o kişi ya da kişilere ait kayıtların düzeltilmesi Komutanlık ile banka yetkililerinin koordinesi sağlanarak yapılacaktır. MADDE 27. Elektronik aylık/ücret bilgileri ve bu bilgilere ilişkin yazılı listelerin bankada hasar görmesi halinde, meydana gelen zarar banka tarafından karşılanacaktır. Ancak, hasarın öngörülemeyen sebepler ile oluşması halinde komutanlık tarafından bankaya aylık/ücret bilgilerine ilişkin yeni bir liste verilebilecektir. MADDE 28. Ödeme yanlışlıkları; elektronik aylık bilgileri ve yazılı onaylı ödeme talimatında belirtilenlerin dışında fazla veya eksik ödemeler ile personelin ayrılışı bildirildikten sonra yapılan ödemelerden banka sorumludur. Ancak, ayrılan personelin ayrıldığı bankaya bildirilmemiş ve ödeme talimatında ismi bulunuyor ise sorumluluk Komutanlığa aittir. Komutanlık, veya disket ile gönderilen aylık/ücret listeleri ile yazılı onaylı gönderilen aylık/ücret listelerinin (sözleşmede kullanılan tanımlama) birbirine uygun olduğunu taahhüt eder ve bu listelerin içeriklerinin uyumluluğu ve doğruluğundan sorumludur. MADDE 29. Aylık katsayısının geç açıklanması, Hazinenin nakdi geç göndermesi gibi inisiyatifinde bulunmayan durumlar hariç olmak üzere ödeme tutarının tamamını, en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ilgili hesapta bulundurmak ve kontrolü ile takip sorumluluğu komutanlığa aittir. MADDE 30. Yeni katılan personel hesap açılması ve ATM kartı çıkartılmasına ilişkin kişisel bilgilerini bankaya bildirecek, hesap açma ve kart çıkarma işlemleri, bildirimi ve ilgili evrakların tamamlanmasını müteakip en geç 10 (On) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. ATM kartları banka tarafından personele elden teslim edilecek, şifreler en kısa sürede personele ulaştırılacaktır. 5/7

6 MADDE 31. Banka tarafından verilecek hesap özetleri; Saymanlık Müdürlüğünden intikal eden tutarın personel hesaplarına, ad, soyadı ve hesap numarası ile aktarıldığını gösterecek şekilde olacaktır. Bankadan, bulunulan ay veya herhangi bir dönem için bir veya birden fazla hesap özeti talebinde bulunulabilecektir. Hesap özetleri, aynı zamanda elektronik posta yoluyla istenildiğinde de, bildirilen e-posta adresine gönderilecektir. Bankanın topluca yapmış olduğu havale ve EFT lerin gerçekleşmemesi veya hak sahibine ulaşmaması halinde komutanlık gecikmeksizin bilgilendirilecek, eksiklikler giderilerek işlem tamamlanacaktır. MADDE 32. Komutanlığın ve Bankanın iradesi dışında, aylık/ücret ve diğer ödemelerin ödeme usûl ve esaslarında yapılabilecek her türlü yasal düzenlemelere taraflar uyacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 33. Promosyon ödemelerine ilişkin hususlar hariç olmak üzere tarafların iradesi dışında, aylık/ücret ve diğer ödemelere ilişkin usul ve esaslara dair mevzuatta meydana gelebilecek değişiklik ve yeni düzenlemeler bu protokol ile düzenlenen hususlar için de geçerli olacaktır. MADDE 34. Protokol ile düzenlenmeyen hususlar, bankacılık mevzuatı ile bankacılık hizmetlerine ilişkin genel işleyiş kuralları çerçevesinde değerlendirilecek olup; karşılıklı mutabakata varılması halinde ek protokol yapılabilecektir. MADDE 35. Komutanlık tarafından erbaş-er özlük haklarının bankacılık sistemi ile ödenmesine karar verildiğinde, yapılacak işlemler ek protokol ile belirlenecek ve erbaş-er özlük hakları hiçbir şekilde promosyon hesabında dikkate alınmayacaktır. MADDE 36. Yapılacak olan protokol için Damga Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:56) doğrultusunda her suret için ayrı ayrı olmak üzere Damga Vergisi, Banka tarafından yatırılarak, Makbuzu İl Jandarma Komutanlığı Maliye Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. MADDE 37. Protokolün Feshi a. Protokolün yürürlükte bulunduğu süre içerisinde, her ne sebeple olursa olsun; bankanın faaliyetlerine son verilmesi, mevzuat ile öngörülen bir kurumun gözetimi altına alınması, el değiştirmesi veya faaliyetlerini mevzuat ile belirlenen şekilde aksaksız olarak sürdürmesine engel olacak bir halin varlığı durumunda, komutanlık, protokolü tek taraflı fesih edebilecektir. Banka fesih nedeniyle komutanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. b. Banka, protokol hükümlerine aykırı uygulamalarının varlığı halinde yazılı olarak ikaz edilecektir. Taraflar, uygulamaların protokole uygun olarak en kısa sürede düzeltilebilmesi amacıyla karşılıklı iyi niyet çerçevesinde hareket edeceklerdir. Altı aylık süre içerisinde üç kez yazılı ikazda bulunulması halinde, protokol Komutanlık tarafından tek taraflı olarak ve 15 (Onbeş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshedilecektir. Banka fesih nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Ancak, komutanlık tarafından talep edilmesi halinde, protokolün taraflarca imzalanan şekli ile uygulanmasına devam olunur. İhtilafların Halli MADDE 38. Bu protokolün uygulanması sürecinde protokol hükümlerinde yer almayan bir tereddüt veya ihtilâf oluştuğunda öncelikle taraflar arasında sûlhen çözümlenmeye çalışılacaktır. Karşılıklı çözüm bulunamayan hallerde konuya ilişkin genel mevzuat hükümlerine göre hareket edilecektir. Bu kapsamda İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkili olacaktır. Yürürlük Tarih ve Süresi 6/7

7 MADDE 39. Başlangıç Tarihi : 01 Temmuz 2013 Bitiş Tarihi : 30 Haziran 2018 Süresi : 5 (Beş) yıl Yürütme MADDE 40. Bu protokol hükümlerini İl Jandarma Komutanlığı ile Türkiye Halk Bankası Maslak Şubesi yürütecektir. MADDE 41. Protokolün Düzenleme Tarihi İş bu protokol 7 (Yedi) sayfa ile 41 (Kırkbir) maddeden ibarettir ve 21 Mayıs 2013 tarihinde 1 (Bir) suret olarak düzenlenmiştir. BANKA ADINA (ŞUBE MÜDÜRÜ) KOMUTANLIK ADINA (HARCAMA YETKİLİSİ) 7/7

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı