ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI"

Transkript

1

2 ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27

3 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii taımaz. Bu kitapta açıklanan yazılım bir Kullanıcı Yazılım Lisans Sözlemesi dahilinde verilmi olup, satın alındıında müterinin beyan ettii ve ilk yüklemenin yapıldıı adres ve donanım haricinde çalıtırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, üçüncü ahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir koulda satılamaz. ETA Bilgisayar'ın bu konuda yazılı izni olmaksızın ve kaynak belirtmeden, bu kitabın herhangi bir bölümü, herhangi bir amaçla, çoaltılamaz; herhangi bir biçimde, fotokopi ve kaydetme de dahil olmak üzere elektronik ya da mekanik herhangi bir yöntemle baka bir ortama aktarılamaz. ETA Bilgisayar Yayınları Dizisi No: 27 Copyright 2006 ETA Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited irketi. Tüm hakları saklıdır. 1. Sürüm Birinci Basım : Eylül 2006, stanbul MS Excel, MS Word, MS Access, Windows 98, Windows XP, Windows NT, MSDE, Express Edition, SQL Server, Microsoft Internet Explorer ve Borland Database Engine tescilli markalardır. Metin : Nursal Yıldıran Sayfa Tasarımı : Sevdi Küley

4 KULLANIM HAKKI Bu Kullanım EI Kitabı ve yanında verilen Bilgisayar Yazılım Paketinin kullanım hakkı sadece firmasına Kullanıcı Yazılım Lisans Sözlemesi dahilinde verilmi olup satın alındıında müterinin beyan ettii ve ilk yüklemenin yapıldıı adres ve donanım haricinde çalıtırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, üçüncü ahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir koulda satılamaz. Söz konusu Bilgisayar Yazılım Paketi ve Dokümantasyonun farklı donanımlarda kullanım, versiyon ve iletim sisteminin deitirilmesi ETA BLGSAYAR SAN. ve TC. LTD. T.'nin yazılı iznine ve uygun görecei ticari artlara balıdır. Kullanıcı firma teslim aldıı programları korumak ve her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aksinin tespiti halinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 71, 72 ve 73. maddeleri ve Türk Ceza Kanunu nun 243 ve 244. maddeleri ne göre ETA BLGSAYAR SAN. TC. LTD. T. gerekli kanuni ileme bavuracaktır.

5 KULLANIMDAN DOACAK SONUÇLARLA LGL ÖNEML NOT ETA BLGSAYAR Ticari Programları, uzun yılların çabaları neticesinde gelitirilmi, teknolojinin en ileri imkanlarını yansıtan, hatalardan teknolojik imkanlar nispetinde arındırılmı bir yapıya sahiptir. Bütün bunlara ramen son derece nazik bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, harici etkenlerden (toz, nem, sarsıntı, vs.), donanımla ilgili kusurlardan (üretim hatası, zamanla oluabilecek elektronik ve medya hataları, arızalı kayıt ortamları, disk, disket vs., yazıcı balantılarında oluabilecek arızalar) ve yazılımla ilgili hatalardan (iletim sistemi hataları, programların kendisinden kaynaklanabilecek hatalar) dolayı düük ihtimalle de olsa sonuç hatalarının oluması imkan dahilinde bulunmaktadır. Yukarıda izah edildii gibi çok muhtelif sebeplerden dolayı oluabilecek bu kabil hatalar kimi zaman uyarısız oluabilmekte ve kuilanıcı bihaber çalımasına devam etmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde Ticari Sistemin salıklı çalıması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumluluu altında bulunmaktadır. ETA Bilgisayar Ltd., ETA Bilgisayar Ticari Programları'nın kullanımı neticesinde oluabilecek herhangi bir zarar veya ziyanı dorudan veya dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı, kullanıma balarken bu tür zarar ve ziyanın tazmin edilmesi için herhangi bir hukuki hak talep etmeyeceini açık olarak kabul etmi bulunmaktadır.

6 DKKAT ÖNEML NOT! BLGSAYARDA KESNLKLE YEDEK ALINMADAN ÇALIILMAMALIDIR. KISA ARALIKLARLA YEDEK ALINMAYAN BR MAKNADA PROGRAMINIZ HER NE KADAR %100 GÜVENL OLSA DA HER AN BR DONANIM ARlZASI OLUABLR VEYA EHLYETSZ BR K SORUMLULAR FARKETMEDEN SSTEMN BAINA GEÇEREK ZARARLI BR KOMUT VEREBLR VE UZUN MESA SAATLER VERLEREK YÜKLENEN BLGLERNZ ANSIZIN VE KAZ VERLMEDEN TÜMÜYLE KAYBOLABLR. BU SEBEPTEN DOLAYI HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN DÜZENL YEDEK ALINMALI, U VEYA BU SEBEPTEN DOLAYI YEDEKLEME YAPILAMIYORSA KESNLKLE ÇALIMA YAPILMAMALIDIR. ETA BLGSAYAR LTD. DÜZENL YEDEKLEME YAPILAMAYAN BR SSTEMDE BLG KAYBINDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK VE BU SEBEPTEN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR. YUKARIDAK UYARILARA LAVETEN ÖZELLIKLE SON ZAMANLARDA YAYGINLAAN BLGSAYAR VRÜSLERNE VE SAR PROBLEMLERE KARI U KURALLARA KESNLKLE UYUNUZ; 1- Virüs tehlikesine karı sisteminize ETA Programları haricinde rastgele sadan soldan kopyalanmı programlar, özellikle oyun programları kesinlikle yüklemeyin. Bazı yazılımevlerinin verdikleri disketlerde dahi virüslere rastlanabilmektedir! 2- Sisteminizde oyun programı çalıtırmayın, sisteminizi elence için riske atmayın. 3- Sisteminizin baına ETA Personeli veya kendi operatörleriniz haricinde her ne sebeple olursa olsun sair kiileri KESNLKLE oturtmayın. Bilhassa bilgisayardan anladıını zanneden ve iddia eden kiiler aylar boyu emek verilen bilgilere zarar verebilmekte, tamamen silebilmekte ve hatta bilgisayarınıza zarar verebilmektedirler. Bu tür müdahaleler sonucunda oluan zarardan ETA sorumlu tutulamayacaı gibi ETA Personelinin çalıma mesaisinin karılıı fatura edilerek tarafınızdan talep edilecektir. 4- Altın Kural olarak BLGSAYARINIZA YABANCI DSKET/CD TAKMAYIN/TAKTIRMAYIN, BLGSAYARINIZA ETA PERSONEL HARCNDEK YABANCILARA EL SÜRDÜRMEYN!

7 ÇNDEKLER 1. GENEL BAKI 1.1 Neden ETA? Neden ETA:SQL? ETA:SQL Nedir? Bir Bakıta ETA:SQL likisel Veritabanı Yönetim Sistemi Özellikleri Yapısal Özellikler Gerekli Konfigürasyon Lisans artları 6 2. KURULUM LEMLER 2.1 SQL Server Kurulumu Borland Database Engine Kurulumu ETA:SQL Program Kurulumu (ETASQLSETUP) Enstelasyon lemleri (ETASQLINS) ETA:SQL Konfigürasyon lemleri (ETASQLCON) ETA:SQL Program Dizin Tanımlamaları (ETAUTLPATH) KULLANIMA HAZIRLIK 3.1 irket Açılması Kullanıcılara Kart Tanımlanması Kullanıcılar çin Default irket Tanımlanması Kullanıcılar çin Default Yazıcı Tanımlanması Kullanıcılar çin Yetki Tanımlarının Yapılması Programa Giri ÇALIMAYA BALAMADAN ÖNCE YAPILAN TANIMLAMALAR 4.1 yeri ube Tanımlarının Yapılması Masraf Merkezlerinin Tanımlanması Depoların Tanımlanması irket Rakam Formatlarının Belirlenmesi Günlük Kurların Belirlenmesi ETA:SQL LE ÇALIMAYA BALANMASI STOK ST.1 Stok Kartlarının Tanımlanması 17 ST.2 Açılmı Stok Kartını Aramak / Bulmak, Deiiklik Yapmak / Silmek 19 ST.3 Renk/Beden Tanımlamalarının Yapılması 21 ST.4 Stok Hareket Girii Yapılması 21 ST.5 Kayıt Edilmi Stok Hareket Giriini Aramak / Bulmak, Deiiklik Yapmak/Silmek 24 ST.6 Kayıt Ettiimiz Giri / Çıkı Hareketleri le lgili Raporların Alınması 24 ST.7 Stoklara Ait Fiyatların Toplu Olarak Deitirilmesi 27

8 CAR CA.1 Satıcı ve Müterilerimiz çin Cari Kartların Tanımlanması 27 CA.2 Açılmı Cari Kartını Aramak / Bulmak, Deiiklik Yapmak / Silmek 29 CA.3 Cari Hareket Girii Yapılması 29 CA.4 Kayıt Ettiimiz Cari Hareketleri le lgili Raporların Alınması 31 CA.5 Kur Farkı Fii Oluturulması 33 CA.6 Vade Farkı Fii Oluturulması 33 FATURA FA.1 Alı ve Satı Faturalarının Kesilmesi 33 FA.2 Örnek Fatura Girileri 36 FA.3 Hizmet Kartlarının Tanımlanması ve Hizmet Faturası Kesilmesi 38 FA.4 Paket Kartlarının Tanımlanması ve Faturasının Kesilmesi 40 FA.5 Eski Faturanın Bulunması, Deitirilmesi, ptal Edilmesi 43 FA.6 Toplu Fatura Yazdırılması 44 FA.7 Faturalar çin Otomatik Fatura Numarasının Verilebilmesi 45 FA.8 Faturadan Alabileceimiz Raporlardan Bazıları 46 FA.9 rsaliyelerin Kesilmesi ve Faturalanması 47 SPAR S.1 Satı/Alı Sipari Fiinin Kesilmesi 48 S.2 Sipariin Teslim Edilmesi 51 S.3 Sipariin Faturalanması / rsaliyeletirilmesi 53 KASA KA.1 Kasa Kartlarının Açılması 54 KA.2 Kasa Filerinin Kesilmesi (Nakit Tahsilat, Ödeme vb.) 55 KA.3 Örnek Kasa Fileri 56 KA.4 Kasa le lgili Raporlardan Bazıları 60 BANKA BA.1 Banka Kartlarının Açılması 62 BA.2 Banka Filerinin Kesilmesi (Bankaya Nakit Yatırılması / Çekilmesi, Bankadan Tahsilat / Ödeme vb.) 63 BA.3 Örnek Banka Fi Girileri 64 BA.4 Banka le lgili Raporlardan Bazıları 66 ÇEK / SENET ÇS.1 Çek/Senet lemleri 67 ÇS.2 Çek/Senet Giri / Çıkı / Tahsil lemleri le lgili Örnekler 68 ÇS.3 Çek/Senet Hareketi 69 ÇS.4 Çek/Senet le lgili Raporlardan Bazıları 74 MUHASEBE MU.1 Muhasebe lemleri 75 MU.2 Yeni Muhasebe Hesabı Tanımlanması 76 MU.3 Muhasebe Fiinin Girilmesi 76 MU.4 Örnek Muhasebe Fi Girileri 78 MU.5 Otomatik Kapanı Fii Oluturulması 81 MU.6 Kapanı Fiinin Manuel Kesilmesi 82

9 MU.7 Otomatik Açılı Fii Oluturulması 82 MU.8 Açılı Fiinin Manuel Kesilmesi 83 MU.9 Filere Sonradan Yevmiye ve Fi Numarasının Verilmesi 83 MU.10 Hatalı Fi Girilerinin Bulunması 84 MU.11 Fi Birletirme lemi 84 MU.12 Muhasebe Hesaplarının ve Filerinin Baka irkete Transferi 85 MU.13 Muhasebeden Alabileceimiz Raporlardan Bazıları 85 MU.14 Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması 87 ENTEGRASYON TANIMLARI EN.1 Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 87 EN.2 Cari Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 91 EN.3 Fatura Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 93 EN.4 Çek/Senet Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 95 EN.5 Kasa Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 96 EN.6 Banka Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları 98 DEMRBA DE.1 Demirbaların Takibi 100 DE.2 Demirba Kartlarının Açılması 100 DE.3 Amortisman Grup Tanımlarının Yapılması 102 DE.4 TEFE Oranı / Düzeltme Katsayısı / Ticari Faiz Oranlarının Girilmesi 103 DE.5 Demirbalar çin Enflasyon Düzeltmesi 103 DE.6 Amortisman Ayrılması ve Sonraki Döneme / Yıla Devir lemi 103 DE.7 Demirbalar le lgili Alabileceimiz Raporlardan Bazıları 104 BORDRO BO.1 Personel Bordrolarının, Buna Balı Vergi ve Primlerin Takip Edilmesi 106 BO.2 Bordro Programı çin Gerekli Tanımlamalar 106 BO.3 Personel Kartlarının Tanımlanması 109 BO.4 Personel Puantaj Bilgilerinin Girilmesi 111 BO.5 Bordro Programından Alabileceimiz Raporlardan Bazıları 112 ÜRETM ÜR.1 Üretim lemleri 115 ÜR.2 Üretilen Mallar çin Reçete Tanımlarının Yapılması 115 ÜR.3 Üretim Miktarının Belirlenmesi 118 ÜR.4 Örnek Emir Açma lemi 118 ÜR.5 Üretimin Gerçekletirilmesi 120 ÜR.6 Örnek Emir Kapama lemi 120 ÜR.7 Üretim Programından Aldıımız Raporlardan Bazıları PROGRAM GENELNDE KULLANILABLECEK KISAYOL TULARI SORU, 100 CEVAP 126

10 ETA : SQL TCAR UYGULAMA PROGRAMLARI 1 GENEL BAKI 1.1 Neden ETA? ETA Bilgisayar, 20 yılı akın bir süredir ticari uygulama yazılımları konusundaki uzmanlıını programları, hizmetleri ve müteri memnuniyeti ile bir bütün halinde müterilerinin hizmetine sunmaktadır. 1.2 Neden ETA:SQL? Günümüzde bilgi en deerli kaynak olarak kabul ediliyor. Bu bilgiyi güvenli bir ekilde saklamak, bu bilgiye hızlı ve esnek bir ekilde ulamak ve analiz edebilmek ise bilginin kendi kadar deerli sayılıyor. ETA, benzersiz tecrübesini, teknolojinin getirdii imkanlarla birletirerek bilgiyi deerlendirmenin en kolay yolunu ETA:SQL versiyonu ile sunuyor. 1.3 ETA:SQL Nedir? ETA:SQL programı açık veritabanı kullanımı ile veri güvenlii, esneklik, kolaylık ve hız avantajıyla ileri teknoloji olanaklarını sunmakla kalmıyor, modüler ve esnek yapısıyla kurumsal ve ileri çözümler salıyor. 1.4 Bir Bakıta ETA:SQL Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs. gibi programlara direkt balantı yapılabilir ve SQL veritabanı özelliklerini kullanılarak ilemler tamamlanabilir. Kullanıcının kendi istedii tipte sınırsız sayıda fi tipi, entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlayabilmesi ile sınırsızlık kavramı ETA:SQL in getirdii en önemli yeniliklerden biridir. Böylece pek çok noktada kısıtlı sayıda tanımla yetinmek yerine istee balı olarak tanımların gelitirilmesi mümkündür. ETA:SQL in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve e zamanlı entegrasyon mümkündür. ETA:SQL de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, log (izleme), irket açma, devir gibi güvenliin ön planda tutulduu ilemler tek bir yerde toplanmıtır. ETA:SQL ile sınırsız sayıda irket ile çalımak mümkündür. Her irket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı ekilde tasarlanabilir. Boyut (renk/beden), parti ve seri no takiplerinin depo bazında yapılabilmesi önemli avantajlar salar.

11 ETA:SQL ile sınırsız sayıda döviz ile ilem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir. ETA:SQL gelimi raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur. Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik ekilde yapılarak istenilen kayda ulamak kolaylatırılmıtır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri ekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini deitirme gibi ilemleri yapabilirler. Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi salanabilir. 1.5 likisel Veritabanı Yönetim Sistemi Özellikleri Client / Server Mimari Veri ileme operasyonlarının optimize edilmesini salar ve a üzerindeki trafii en alt düzeye indirir. Maliyet Gelimi özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok ilemleri üzerinde yapacaı için istemcilerde (masa üstü) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir. Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir. Veri Bütünlüü likisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüü sayesinde yanlı ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir. Veri saklama alanında daha az yer kapladıı gibi eriim süresini de hızlandırır. 1.6 Yapısal Özellikler ETA:SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıtır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir. Popüler veritabanı sistemlerinden çounu desteklemektedir ve hem büyük hem de orta ölçekli iletmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonellie sahiptir. Windows'un alıılmı kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır. Açık Veri Balantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi balantısı yapabilmektedir. Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla salıklı bir iletiim kurar. Baka firmalar tarafından gelitirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak salar.

12 1.7 Gerekli Konfigürasyon ETA:SQL programının baarılı bir ekilde kurulabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan minimum konfigürasyonlar aaıda listelenmitir. Tek Kullanıcılı (Client) Sistemler çin Gerekli Minimum Konfigürasyon : lemci En az Intel veya Intel uyumlu Pentium 166 Memory (RAM) En az 64 MB, tercihen 128 MB Bo Hard Disk Alanı En az 130 MB Monitör 800x600 veya daha yüksek çözünürlük, VGA CD-ROM sürücü Hepsi letim Sistemi Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Microsoft Windows NT Server 4.x/5.x, Windows 2000 Server, Windows XP Server ve üzeri Yazılım SQL Server 7.0, 2000 veya 2003, Microsoft nternet Explorer 5.0 ve üzeri Çok Kullanıcılı (Network) Sistemlerde Ana Makine (Server) çin Gerekli Minimum Konfigürasyon : lemci Memory (RAM) Bo Hard Disk Alanı Monitör CD-ROM sürücü letim Sistemi Yazılım Intel ve Intel uyumlu (ETA kullanımı için Dual Pentium III veya Dual Pentium PRO önerilir), RISC ve DEC Alpha En az 128 MB, tercihen 256 MB SQL Server 2000 için en az 250 MB, ETA:SQL için en az 130 MB 800x600 veya daha yüksek çözünürlük, VGA Hepsi Microsoft Windows NT Server 4.x/5.x, Windows 2000 Server, Windows XP Server ve üzeri SQL Server 7.0, 2000 veya 2003, Microsoft nternet Explorer 5.0 ve üzeri Çok Kullanıcılı (Network) Sistemlerde Terminaller (Client) çin Gerekli Minimum Konfigürasyon : lemci En az Intel veya Intel uyumlu Pentium 166 Memory (RAM) En az 64 MB, tercihen 128 MB Bo Hard Disk Alanı SQL Server Client Tools Only için en az 70 MB, ETA:SQL için en az 130 MB Monitör 800x600 veya daha yüksek çözünürlük, VGA CD-ROM sürücü Hepsi letim Sistemi Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP Yazılım SQL Server 7.0, 2000 veya 2003 Client Tools Only veya Connectivity Only, Microsoft nternet Explorer 5.0 ve üzeri 1.8 Lisans artları ETA:SQL özel lisans artlarına sahiptir. Program kutusunun içindeki ETA:SQL Lisans Sözlemesi nin kullanıcılarımız tarafından dikkatlice okunmasını önemle hatırlatırız.

13 ETA:SQL beraberinde Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition gelmektedir. Bu program yine program kutusunda yer alan özel bir lisans ile korunmaktadır ve ETA dıındaki ticari programlarla kullanılamaz. 2 KURULUM LEMLER Program kurulumu için aaıdaki aamalar takip edilir. SQL Server Kurulumu Borland Database Engine (BDE) (Veri Tabanı Motoru) Kurulumu ETASQL Program Kurulumu (EtaSQLSETUP) Enstelasyon lemleri (EtaSQLINS) ETASQL Konfigürasyon lemleri (EtaSQLCON) Dizin (Path) Ayarları (EtaUtlPath) 2.1 SQL Server Kurulumu SQL Server, veritabanı yönetim sistemidir ve terminallerin (Client) SQL Server üzerindeki verilere ulamasını salar. ETA:SQL programlarının çalıabilmesi için de SQL Server kurulu olmalıdır. SQL Server, Tek Kullanıcılı (PC) ve Çok Kullanıcılı (Network) olmak üzere iki farklı ekilde kurulabilir. Tek Kullanıcılı sistemlerde SQL Server tek bir makineye yüklenir. Çok Kullanıcılı sistemlerde ise, Önce Ana Makine ye (Server) SQL Server kurulur ve daha sonra Ana Makine ye balı olarak çalıacak Terminal (Client) bilgisayarlara Client olarak kurulur. Bunun için de Tek Kullanıcılı (Pc) sistemlerde veya Çok Kullanıcılı (Network) sistemlerde hem ana makine (Server) hem de Terminal (Client) bilgisayarlar için gerekli minimum konfigürasyonların salanmı olması gereklidir. Kurulum için, Ürün paketi ile birlikte teslim alınan ETA:SQL kurulum CD si, CDROM sürücüye yerletirilir. Kısa bir süre sonra otomatik olarak ekrana ETASQL Setup menüsü gelir. ETA:SQL Setup programı otomatik olarak gelmez ve manuel olarak çalıtırılmak istenirse, kurulum CD sindeki EtaSQLSETUP.EXE dosyası çalıtırılmalıdır.

14 Çıkan kurulum ekranında SQL Server Kurulumu bölümü iaretlenir ve çıkan menüden Ana Makine (Server) için SQL Server kurulumu yapılıyor ise Server (Sunucu) kurulumu, Terminaller için SQL Server kurulumu yapılıyor ise Client (Terminal) Kurulumu iaretlenir. Server kurulumunda kullanıcı sayısı da lisanslamaya göre belirtilir. lgili kurulum tipi seçildikten sonra Balat butonuna basılarak kurulum ilemine geçilir. Programı kullanacak her terminal için de ayrıca Client (Terminal) Kurulumu iaretlenerek kurulum yapılır. SQL Server kurulumu tamamlandıktan sonra Ana makine de (Server) masa üstünde Balat/Programlar/ Microsoft SQL Server bölümündeki Service Manager çalıtırılarak SQL Server Start edilir.

15 2.2 Borland Database Engine Kurulumu BDE, SQL Server ile ETA Veritabanı arasındaki balantıyı salayan arabirimdir. Dorudan SQL Server ile balantı kurar. Dolayısıyla ETA:SQL programının çalıacaı her terminalde BDE nin kurulu olması gerekir. ETA:SQL Cd si takıldıında karımıza çıkan ETA:SQL kurulum menüsünde Borland Engine Kurulumu iaretlenir. Karımıza gelen kurulum ekranları uygun ekilde doldurularak kurulum tamamlanır. 2.3 ETA:SQL Program Kurulumu Ürün paketi ile birlikte teslim alınan ETASQL kurulum CD si, CDROM sürücüye yerletirilir. Kısa bir süre sonra otomatik olarak ekrana ETASQL Setup menüsü gelir. ETA:SQL Setup programı manuel olarak çalıtırılmak istenirse, kurulum CD sindeki EtaSQLSETUP.EXE dosyası çalıtırılmalıdır. Otomatik açılan kurulum ekranı leri butonuna basılarak geçilir. Yükleme Tipinin seçildii ekranda kurulum tipi olarak Normal Set Kurulumu iaretlenir ve leri butonuna basılarak sonraki aamaya geçilir. Yükleme Dizini Seçimi ekranında ETA:SQL programının, bilgisayarın hangi bölümüne yüklenecei belirlenir. Bu aamada ürün paketi ile birlikte teslim alınan, config.eta dosyasının (Konfigürasyon Dosyası) bulunduu disket A:\ sürücüde takılı olmalıdır.

16 Bu ekranda da gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra leri butonuna basılarak bir sonraki aamaya geçilir. Bir sonraki aamada yüklenecek program modülleri belirlenir ve leri butonuna basılarak sonraki aamaya geçilir. (Bu aamada yüklenecek program modülleri satın alma konfigrasyonuna göre otomatik iaretlenmi olarak gelir.) Bir sonraki aamada yükleme tipi seçimi yapılır. Tam Yükleme (Tavsiye Edilen) seçilir ve leri butonuna basılarak bir sonraki aamaya geçilir. Masaüstü ve Programlar Grubu seçenekleri ise, Windows Masaüstü ve Programlar grubuna ETA:SQL program kısa yollarının oluturulmasını salar. Bir sonraki aamada kurulacak dosyaların listesi görüntülenir. Bu ekranda, liste üzerinde herhangi bir seçim yapılamaz. Son butonuna basılarak yükleme ilemi balatılır. Yükleme lemi Baarı le Tamamlanmıtır mesajı alındıktan sonra Çıkı butonuna basılarak yükleme ekranından çıkılır. 2.4 Enstelasyon lemleri (ETASQLINS) Enstelasyon ilemleri, program kurulduktan sonra ETA programlarının sistem tarafından etkinletirilmesini salar. Ana makine ve Terminaller olmak üzere iki aamalı yapılır. Masaüstü Balat/Programlar/ETA Bilgisayar Programlarındaki ETASQLINS çalıtırılır. ETASQLINS dosyası, ana makinedeki ETASQL programının kurulu olduu dizinden de çalıtırılabilir.

17 Ana makinede ETASQLINS dosyası çalıtırıldıında gelen enstelasyon ekranına programın Set ve ürün numaraları girilir. Programın verdii parametreler sonucunda ETA dan size bildirilen parametreler ekrana girilir. Tek kullanıcılı kurulum yapılıyorsa bu aamada enstelasyon ilemi tamamlanmı olur. Çoklu kullanım için kurulum yapılıyorsa ekrana gelen mesaj bekletilerek terminal enstelasyonu ilemine geçilir. Terminallere install almak için, ana makinede ETA:SQL programının kurulu olduu dizindeki EtaSQLINS.EXE çalıtırılır, set numarası girilir ve enstelasyon tamamlanır. Tüm terminallerde aynı ilemler tekrarlanır. Son olarak ana makineye dönülerek, ekrandaki mesajda TAMAM butonuna basılarak Enstelasyon ilemi sonlandırılır. Not : Tüm terminallerin install ilemleri tamamlanana kadar ana makinenin ekranındaki mesaj, TAMAM butonuna basılmadan bekletilmelidir. 2.5 ETA:SQL Konfigürasyon lemleri (ETASQLCON) Enstelasyon ilemlerinden sonra, ETA:SQL programlarının sistem bilgilerinin oluturulması için konfigürasyon ilemlerinin yapıldıı aamaya geçilir. Konfigürasyon ilemlerinde; Sistem Yönetici Bilgileri onaylanır, Veritabanı Server ve Kullanıcı Bilgileri belirtilir, irket Bilgileri ve Kullanıcı Kart Bilgileri oluturulur. Konfigürasyon ilemi için Masaüstü Balat/Programlar/ETA Bilgisayar Programlarındaki ETASQLCON çalıtırılır. 2.6 ETA:SQL Program Dizin Tanımları (ETAUTLPATH) Programın dizin (path) tanımlamalarının yapıldıı bölümdür. Dizin (path) tanımlamaları kurulum esnasında Yükleme Dizini Seçimi ekranından yapılabilecei gibi, daha sonradan ETA:SQL programının kurulu olduu klasördeki ETAUTLPATH.EXE dosyası çalıtırılarak gelen ekranda da yapılabilir. Eer ETA:SQL programı ve veri dosyaları çok kullanıcılı bir sistemde, Ana Bilgisayarda kurulu ise, dizin tanımları aaıdaki örnekte görüldüü gibi yapılmalıdır. SYSTEMPATH : \\ServerAdı\ProgramDizinAdı\ DATAPATH : \\ServerAdı\VeriTabanıDizinAdı\... Ayrıca bu bölümden kart ve hareket listelerinin kullanıcı ya da irket bazında olması için gerekli tanımlama da yapılabilir. Bu tanımlama için Parametreler butonuna basılarak istenen parametre iaretlenir. 3 KULLANIMA HAZIRLIK ETA:SQL programı genel anlamda bakıldıında iki ayrı bölümden oluur. ETA:SQL Sistem Yönetimi Programı Etasqlsys.exe : ETA:SQL programının kullanımı ile ilgili genel tanımların yapıldıı bölümdür.

18 ETA:SQL Menü Etasql.exe : Programa giriin ve veri girilerinin yapıldıı bölümdür. ETA:SQL SSTEM YÖNETM, ETA:SQL programının kullanımı ile ilgili genel tanımların yapıldıı bir programdır. Programda, sistem üzerinde çalıılacak irketler açılır, irketlere ait yeni çalıma dönemleri oluturulur, programı kullanacak personellere ait kullanıcı kartları, kullanıcı seviyeleri, tüm irketlerin muhtelif modüllerinde kullanılacak genel fi tipleri, banka ve ube kodları, stok KDV kısımları, tevkifat oranları ve gelir vergi dilimleri tanımlanır. Ayrıca yetki ve kısıtlama tanımlamaları, log bilgileri tutma ve raporlama, yazıcı tanımları, ödeme tanımları, ilem tip tanımları, ilem grup tanımları, vade farkı grup tanımları, devir ilemleri, ETA-7 veya ETA FOR WINDOWS programlarından data transfer ilemleri ve program içerisinde ortak kullanılan tabloların yeniden yaratılması ilemleri yapılır. 3.1 irket Açılması SSTEM YÖNETM bölümünde iken, Sistem lemleri / irket lemleri/irket Açma bölümüne girilir. irket Kodu: irketin kodu belirtilir. Serbest bir saha olup rakam ve harflerden oluabilir. irketler program tarafından irket kodu ile takip edilecei için tanımlanması zorunludur. Uyarı: irket kodu belirtirken _ \ / : *? < > karakterleri kullanılmamalıdır. Dönem: irket üzerinde çalımaya balanacak dönem yılı belirtilir. irketler irket koduna ilave olarak dönem ile takip edilecei için tanımlanması zorunludur. irket Kısa smi: irketin kısa ismi belirtilir. irket seçim ekranlarında ve ana menüde bu isim görüntülenir. irket Uzun smi 1-2: irketin uzun ismi belirtilir. Rapor dökümlerinde irket bilgisi olarak bu isimler kullanılır. irket Yasal smi: irketin yasal ismi belirtilir. Balı Olduu Firma: Balı olduu firma belirtilir. Çalıma Dönem Baı: irketin çalıma dönemine ait dönem baı tarihi belirtilir. Çalıma Dönem Sonu: irketin çalıma dönemine ait dönem sonu tarihi belirtilir. Kullanılacak program modülleri de iaretlendikten sonra F2-KAYIT tuu ile irket açma ilemi gerçekletirilir. 3.2 Kullanıcılara Kart Tanımlanması SSTEM YÖNETM bölümünde iken, Sistem lemleri /Kullanıcı lemleri/kullanıcı Tanımları/Yeni Kullanıcı Kartı bölümüne girilir.

19 Kullanıcı Kodu, kullanıcı adı ve kullanıcı ifresi tanımlanarak kayıt edilir ve her bir kullanıcı için kart açılır. 3.3 Kullanıcılar çin Default irket Tanımlanması Default irket tanımlanması, kullanıcıların programa girdiinde karılarına gelecek ilk irketin tanımlanmasıdır. Bu ilem için SSTEM YÖNETM bölümünde iken, Sistem lemleri /Kullanıcı lemleri/kullanıcı Tanımları bölümünden ilgili kullanıcı kartı seçilir. Kullanıcı kartındaki lk irket bölümüne açılıta default gelmesi istenen irket tanımlanır. 3.4 Kullanıcılar çin Default Yazıcı Tanımlanması Default yazıcı tanımlanması, kullanıcıların programdan yazdırma ilemi yaptıklarında dökümün çıkacaı yazıcının belirlenmesidir. Bu ilem için SSTEM YÖNETM bölümünde iken, Sistem lemleri /Kullanıcı lemleri/kullanıcı Tanımları bölümünden ilgili kullanıcı kartı seçilir. Kullanıcı kartındaki Default Yazıcı bölümüne listeden daha önce tanımlanmı bir yazıcı seçilir. Kullanıcı kendi bilgisayarına balı bir yazıcıdan döküm alacaksa ekrana gelen listeden Yazıcı Kodu olarak DEFAULT seçilir.

20 3.5 Kullanıcılar çin Yetki Tanımlarının Yapılması Kullanıcıların program içerisinde yapabilecekleri ilemler yetki tanımlamaları ile sınırlandırılabilir. Bu güvenlik açısından önemlidir. Örnein bir kullanıcının fatura kesmesi isteniyor ancak faturayı iptal etmesi istenmiyor olabilir. Bu durumda kullanıcı için yetki tanımlaması yapılmalıdır. Yetki tanımlaması için SSTEM YÖNETM bölümünde, Sistem lemleri /Kullanıcı lemleri/yetki Balantı Tanımları/Yetki Detayları Girii bölümüne girilir. Bu bölümde, modülden ilgili ilemde kullanılacak tua kadar tanımlama yapılabilir. Onay kutuları boluk tuu ile deitirilir. Çarpı ifadesi; ilemi yapamaz, onay iareti; ilemi yapabilir, soru iareti ise; bir alt seviyeye bakılacaını ifade eder. Aaıdaki örnekte, stok kartının kaydına izin verilmi ancak iptaline izin verilmemitir. Yetki detayları belirlendikten sonra, bu tanımlamaya bir kod ve açıklama bilgisi girilerek F2-Kayıt tuu ile kayıt ilemi yapılır. Tanımlanan bu yetki tanımının aktif olması için ilgili kullanıcının kartına girilir. Kullanıcı kartının Ek Bilgiler sayfasındaki Yetki Kontrolü Yap parametresi iaretlenir ve Yetki Detay Kodu bölümüne de oluturulan yetki detay tanımı yazılır. Ayrıca irket bazında yetkilendirme de yapılabilir. Bu ilem için Yetki Grup Tanımı yapılmalıdır. 3.6 Programa Giri ETA:SQL kısayolu tıklanarak programa girilir. Karımıza gelen ilk ekran giri için gerekli olan kullanıcı bilgilerinin girildii ekrandır.

21 Bu ekranda daha önce tanımlamı olduumuz kullanıcı kodu ve bu kullanıcı koduna balı giri ifresi yazılarak Tamam butonu tıklanır. Bu ekranda irket kodu, çalıma dönemi, ube kodu ve çalıma tarihi belirlenerek Devam butonu ile programın ana menüsüne ulaılır. (irket yeri/b. Kodu bo geçilebilir. Ayrıca ube tanımlanmasına ilerleyen bölümlerde deinilecektir.) Programın menüsünde iken çalıılmak istenen modüle üzerinde çift tıklanarak ya da modül seçili iken Balat butonuna basılarak ulaılabilir.

22 4 ÇALIMAYA BALAMADAN ÖNCE YAPILAN TANIMLAMALAR 4.1 yeri ube Tanımlarının Yapılması ayet birden fazla ubeniz var ise ve bu ubelerin takibini tek bir irkette takip edecekseniz kullanıma balamadan önce iyeri ube tanımlarını yapmamız gereklidir. Bu ilem için irket Bilgileri modülüne girilir; Kart tanımları/yeri ube Kart Tanımları/Yeni Kart bölümüne girilir ve ubeye ait bilgiler doldurulur. Özellikle iyeri ube kodunun doldurulması ve bilinmesi önemlidir. ubeye verilecek ube kodu daha önceden programa giri bölümünde bahsi geçen irket yeri/b. Kodu bölümüne girilir. Bunun neticesinde yapılan her türlü harekette (fatura kesilmesi, ödeme yapılması/alınması, çek/senet girii vb.) bu ube kodu program tarafından otomatik olarak doldurulur ve buna balı raporlama yapılabilir. 4.2 Masraf Merkezlerinin Tanımlanması Masraf Merkezi takibi yapılacaksa ilemlere balamadan önce masraf merkezlerinin tanımlanması gereklidir. Bu ilem için irket Bilgileri modülüne girilir;

23 Kart tanımları sekmesinden, Masraf Merkezleri bölümüne girilir ve iyerinde kullanılan masraf merkezleri tanımlanır. Tanımlanan bu masraf merkezleri hareket girilerinde (Gider faturası kesilmesi, muhasebe fiinden gider ilenmesi vb.) kullanıldıı durumda buna balı raporlar alınabilir. (Masraf Merkezi takibinin yapılabilmesi için irket Bilgileri Modülünde; Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/irket Genel Parametreleri bölümündeki Masraf Merkezi Takibi parametresi iaretli olmalıdır.) 4.3 Depoların Tanımlanması ayet stokların tutulduu birden fazla depo var ise bu depolarda bulunan stok miktarları ve depolardaki hareketler ayrı ayrı izlenebilir. Bu durumda her bir depo için depo kartları tanımlanmalıdır. Depo kartı tanımı için Stok-II modülüne girilir; Kart tanımları sekmesinden, Depo Kart Tanımları/Yeni Depo Kartı bölümüne girilir. Bu bölümden her bir depo için depo kartları tanımlanarak kayıt edilir. Tanımlanan bu depo kartları hareket girilerinde (Fatura/irsaliye kesilmesi, sipari ilenmesi vb.) kullanıldıı durumlarda buna balı raporlar alınabilir. (Depolu çalıma için irket Bilgileri Modülünde; Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Stok-II Genel Parametreleri bölümündeki Depo lemleri parametresi iaretli olmalıdır.) 4.4 irket Rakam Formatlarının Belirlenmesi Çalımaya balamadan önce irketimizde kullanacaımız rakam formatlarını belirlememiz gereklidir. Bu belirleme için irket Bilgileri Modülünde; Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/irket Genel Parametreleri bölümüne girilir ve iyerinde kullanılacak rakam format tipleri belirlenir. Örnein ürün fiyatlarının kesir kısımlarının dört haneli olmasını istiyorsak bu bölümdeki Fiyat hane sayısının dört olarak belirlenmesi gereklidir. 4.5 Günlük Kurların Belirlenmesi Dövizli çalıma için günlük kur bilgilerini girmeliyiz. Kur bilgilerini manuel girebileceimiz gibi internet ortamındaki bir siteden (Örn. T.C.Merkez Bankası) otomatik güncelleme de yapabiliriz. Kur bilgilerinin girii için Kur Takibi modülünde Döviz lemleri/kur Girii bölümüne girilir. Bu bölümde döviz kur rakamları girilerek kayıt edilir. Ayrıca internet balantısı varsa F8-Güncelle butonu ile T.C. Merkez Bankası sitesinden kur bilgileri çekilebilir.

ETA : SQL AÇIK VERİTABANI İLE KURUMSAL UYGULAMA PROGRAMLARI

ETA : SQL AÇIK VERİTABANI İLE KURUMSAL UYGULAMA PROGRAMLARI ETA : SQL AÇIK VERİTABANI İLE KURUMSAL UYGULAMA PROGRAMLARI PRATİK KULLANIM KILAVUZU ETA BİLGİSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

KURULUM ĐŞLEMLERĐ. 3 Ekim Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL. Đlgili Modül/ler : Genel

KURULUM ĐŞLEMLERĐ. 3 Ekim Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL. Đlgili Modül/ler : Genel 3 Ekim 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL Đlgili Modül/ler : Genel ETA:SQL ve MICROSOFT SQL SERVER 2000 KURULUM ĐŞLEMLERĐ ETA:SQL DEMO SETĐ KURULUM TALĐMATI KURULUM ĐŞLEMLERĐ ETASQL programının kurulumu

Detaylı

ETA : SB SMALL BUSINESS

ETA : SB SMALL BUSINESS ETA : SB SMALL BUSINESS AÇIK VERİTABANI İLE KURUMSAL UYGULAMA PROGRAMLARI PRATİK KULLANIM KILAVUZU ETA BİLGİSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 29 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

ETA:V.8-SQL NORMAL SET KURULUM TALMATI MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION

ETA:V.8-SQL NORMAL SET KURULUM TALMATI MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION ETA:V.8-SQL NORMAL SET KURULUM TALMATI MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION ETA:V.8-SQL program kurulumu için gerekli minimum sistem konfigürasyonları aaıda belirtildii ekilde olmalıdır. MSDE,SQL

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz,

5 Haziran Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, 5 Haziran 2007 Kıymetli ETA Dostu Bayimiz, Sizlere, müşterilerimize sunduğunuz Eğitim ve Destek kalitesini arttırmanıza katkıda bulunmak ve teknik çalışmalarınıza destek olmak üzere hazırladığımız Teknik

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ

TEKLĐ TRANSFER ĐŞLEMLERĐ 31 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Sistem Yönetimi TRANSFER ĐŞLEMLERĐ V-7 ve EFW VERSĐYONLARIMIZDAN ETA:SQL ve ETA:V.8-SQL VERSĐYONLARIMIZA Transfer işlemleri için

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için)

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Nebim V3 Başlangıç Sürümü (Toptancılar için) Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz. 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO ĐŞLETME ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Đşletme modülüne

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ

MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ MODÜLLER: CARİ KASA BANKA ÇEK/SENET STOK SATIN ALMA SATIŞ HIZLI SATIŞ GENEL ÖZELLİKLERİ * Kolay kullanım * Güncel teknoloji * Eşsiz mimari * Güvenilir veritabanı * Modüler yapı, modüller arası tam uyum

Detaylı

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA 1. Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet ; Kolay kurulumu ve kullanımıyla ön plana çıkan, teknolojik alt yapısıyla işletmelere pratik çözümler sunan ve büyük avantajlar sağlayan tam bir

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU 16 Mart 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Demirbaş DEMİRBAŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki

Detaylı

Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu Vodafone Akıllı Bas Konuş Servisi Masaüstü Uygulaması Kullanım Kılavuzu Versiyon 1 Güncelleme Tarihi 29 Ocak 2013 Güncelleme Nedeni - PC Uygulaması, Windows platformundaki masaüstü PC ler üzerinde çalışır.

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

13 Mayıs 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel

13 Mayıs 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Genel 13 Mayıs 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Genel DİNAMİK EXCEL BAĞLANTISI Kendi raporlarınızı oluşturmak son derece kolay. Açık veritabanı platformuna sahip programınız

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş Liste Ekranları sipariş, irsaliye, fatura, tahsilat, ödeme, cari hareket, hizmet vb. fiş kayıtları ile ilgili detay, izleme, değiştirme ve yeni giriş işlemlerinin yapılmasına imkan sağlayan liste ekranlarıdır.

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir.

Docmage.exe dosyasını çalıştırılır ve karşımıza Şekil-1 deki ekran gelecektir. 22 Haziran 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Etiket Yazdırma ETĐKET YAZDIRMA MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI (BARKOD) Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

AKINSOFT Tahsilex. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Tahsilex. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA GENEL BİLGİ AKINSOFT programı, fatura tahsilatı yapan tüm işletmelere hitap etmektedir. Program içerisinde

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

KL Retail D-POS. Kullanıcı El Kitabı

KL Retail D-POS. Kullanıcı El Kitabı KL Retail D-POS Kullanıcı El Kitabı Telif Hakkı Copyright 2007-2013 KALEM YAZILIM Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu ve içerisinde açıklanan yazılım, lisans kapsamında sunulmuş olup, sadece söz

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx

Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve e-fatura Portal Paketi V. 1.0.xx Zirve Yazılım paket programlarından, e-fatura gönderim ve alım işlemlerinin yapılabilmesi için iki farklı e-fatura paketi mevcuttur. 1- Zirve e-fatura Entegratör

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KASA, BANKA, ÇEK/SENET 344MV0030 Ankara, 2011 AÇIKLAMALAR GİRİŞ KOD ALAN MUHASEBE-FİNANSMAN DAL/MESLEK BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLÜN ADI KASA,

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Detaylı yardıma programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F1 ya da üst menüden Yardım/Büyük Yardım bölümünden ulaşılabilir.

Detaylı yardıma programın herhangi bir bölümünde iken Shift+F1 ya da üst menüden Yardım/Büyük Yardım bölümünden ulaşılabilir. 3 Ekim 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL Đlgili Modül/ler : Genel ETA:SQL ĐLE ĐLGĐLĐ EN SIK SORULAN 100 SORU, 100 CEVAP ETA nın en gelişmiş versiyonu olan ETA:SQL in kullanımı yaygınlaştıkça bize ulaşan

Detaylı