BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B) Telefon ve Faks Numarası : C) Elektronik Posta Adresi : 2-İhale Konusu : Personel Maaş Ödeme ve Banka Promosyonu İhalesi 3-İhale Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü 4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 503 (Bartın Üniversitesinin tüm birimleri) 5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı : TL (2012 yılı itibariyle) 6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer : Rektörlük Toplantı Salonu 7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati : 05/04/2012 Perşembe günü, saat 14:00 GENEL ŞARTLAR 1. Bartın Üniversitesinin tüm birimlerinde şu an 503 personel görev yapmakta olup teşkilatlanma süreci devam eden ve büyümekte olan Üniversitemizde 2012 yıl sonuna kadar 610, 2013 yıl sonuna kadar 720, 2014 yıl sonuna kadar 850 personel sayısına ulaşılması beklenmektedir. Üniversitemize Kuruluş Kanunu ile 1325 kadro ihdas edilmiştir. İleriki süreçte bu kadrolara atama yapılabilecektir yılında maaş, ek ders ve fazla mesai dahil yaklaşık TL (yirmimilyonaltıyüzbintl) nakit akışı gerçekleşmesi beklenmektedir. 2. Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresi 3 (üç) yıl olacaktır. 3. İhale tekliflerinin, Bartın Üniversitesi personelinin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı ve Türkiye genelinde en az 500 şubesi bulunan bankalara verilmesi esas alınmıştır. 4. Banka tarafından maaş ödemesi yapılacak her bir personele birer ATM kartı ve personelin isteğine bağlı olarak kredi kartı çıkarılacaktır. 5. Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Bartın Üniversitesinden veya personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemleri ile bankalar arası EFT işlemleri nedeniyle herhangi bir ücret almayacaktır. Personelin bankadaki vadeli, vadesiz, ek hesap, döviz hesabı, yatırım hesabı, fon hesabı vs tüm hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti, sigorta, mesaj ücreti, komisyon vb. ad altında herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Banka, bankalar arası havale ve EFT işlemlerinde (yurtdışı ve yurtiçi dahil) kart sahibi personelden hiçbir masraf almayacaktır. Bankanın hizmet politikaları gereği yukarıdaki işlemlerden masraf alınması zaruri ise, masraf tutarları teklifte belirtilmek kaydıyla bu tür teklifler değerlendirilebilecektir. 6. ATM ve kredi kartları ile şifreleri, banka personeli tarafından imza karşılığı Üniversitemizde teslim edilecektir. 1 / 5

2 7. Banka Üniversite personeline talep etmesi halinde, banka tarafından istenilen bilgilerin verilmesi ve gerekli sözleşme/talimat belgesinin imzalanması kaydı ile maaşı kadar avans çekme Kredili Mevduat Hesabı (KMH) imkanı sağlayacaktır. 8. Banka, ATM den çekilebilecek günlük nakit çekme limitini 1.500,00 (binbeşyüz) TL olarak tespit edecektir. 9. Doğal afet, deprem, yangın gibi durumlardan dolayı işlemlerde gecikme olması ve personelin maaşını zamanında tahsil edememesinden Banka sorumlu tutulmamakla birlikte, bu halde dahi banka, bir an önce ödeme yapılması için gerekirse elden ödeme yapılması dahil alınabilecek tüm tedbirleri almak zorundadır. 10. Banka, kendisinden kaynaklanmayan hat kesintisi ve diğer arıza durumları dışında, belirtilen yerlerde kuracağı ATM cihazını 24 saat faal bulunduracaktır. 11. Anlaşma yapılan banka; arıza, para bitimi vs. nedenlerle ATM cihazının kullanılamaması halinde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren derhal müdahale edip en fazla 2 (iki) saat içerisinde mevcut hizmetin devamını sağlamak zorundadır. 12. Bartın Üniversitesince; Personelin maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15. günü saat de personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise, banka listesinin/eft nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. 13. Anlaşma yapılan banka; maaş, ek ders ve fazla mesai ödemelerinde haftanın her günü ve saatinde ATM lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. Banka, kart sahibi Üniversite personelinden isteyenlerin düzenli fatura ödemesini (elektrik, su, cep telefonu, telefon vb.) hiçbir masraf almaksızın yerine getirmelidir. Hesabında yeterli para bulunmayanların düzenli fatura ödemelerini, faturanın son günü itibariyle maaş avansı kredisinden (KMH) karşılayacaktır. Banka bu durumda uygulayacağı faizi, söz konusu kredinin Banka tarafından belirlenen çalışma ve temerrüt koşulları esas olmak kaydıyla, fatura son günü ile kredinin hesaba iade edildiği tarih arasında geçen günü hesaplayarak uygulayacaktır. 14. Düzenli fatura ödemesinde; ilgili kurumun (elektrik, su, cep telefonu, telefon vb.) fatura bilgilerini bankaya zamanında bildirmemesi veya bildirdiği halde bankanın son ödeme gününde gerekli işlemleri gerçekleştirememesi halinde, doğacak sorumluluktan Üniversite personeli muaf tutulacaktır. 15. Üniversite ve Banka arasında protokolün imzalanması akabinde, bankacılıkta mevduat sahipleri lehine yapılacak yenilikler ve sağlanacak ilave imkanlar Üniversite personeline de aynen yansıtılacaktır. 16. Banka, personelin aleyhine olabilecek düzenlemeler için Üniversitemizin görüşüne başvuracak ve mutabakat sağlanmadan işlem yapmayacaktır. 2 / 5

3 17. Banka, Üniversite personelinin talebi halinde, hesabında kalan tutarlara yatırım fonu alımı ve diğer menkul alım satım işlemleri gibi her türlü bankacılık hizmetlerini verecektir. 18. Bankaya Üniversitemiz tarafından elden teslim edilen itiraz ve inceleme yazıları aynı gün tebliğ edilmiş sayılacak ve Banka tarafından, söz konusu yazılara tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde cevap verilecektir. 19. Protokol süresi içinde her ne sebeple olursa olsun ilgili mercilerce bankanın faaliyetine son verilmesi, bir kurumun gözetimi altına alınması, el değiştirmesi, faaliyetini aksatacak şekilde bir olumsuzluk yaşanması durumunda veya muhatap şubenin kapatılması halinde Üniversitemiz sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir. 20. Bankanın ATM nin bulunduğu İl veya İlçe de Üniversitemizin ihtiyaç duyması halinde bankayla birlikte değerlendirmek kaydıyla ATM nin yer değişiklik talebi Banka tarafından yerine getirilecektir. 21. Üniversitemizin, ilçelerde bölüm açması durumunda banka görevli personelin maaş ve diğer ödemelerini bu şartnamede belirtilen esaslar çerçevesinde ve aynı koşullarda hiçbir nam ve isim altında masraf, komisyon, ücret vb talep etmeden mahallinde ve zamanında ödeyecektir. 22. Üniversitemize gerek naklen gerekse açıktan atanan personele, hesap açılması ve ATM kartı çıkarılmasına ilişkin bankacılık işlemleri personelin şubeye müracaatından veya bildiriminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde tamamlanacaktır. 23. Banka, TCK ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre Üniversitemize ve personelimize ait bilgileri gizli tutacaktır. 24. Protokol süresi ile ilgili herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayacaktır. Ancak, Üniversitemizin yazılı talebi olması durumunda; banka, maaş, ek ders ve fazla mesai ödemelerinde protokol dışı bir ay daha devam edecektir. 25. Anlaşma yapılan banka, taahhüt edilen promosyon tutarının ilki peşin, diğerleri ise 6 (altı) aylık periyotlar halinde ödenmek üzere toplam 6 (altı) eşit taksitte peşinat ödeme tarihinde üniversiteden maaş alan personelin hesabına yatıracaktır. Üniversiteye sonradan atanan personele de atama tarihini takip eden ilk taksit ödemesinden itibaren kalan süre için bankaca ayrıca promosyon ödemesi yapılacaktır. 26. Anlaşma yapılan banka; Üniversite personeli ile öğrenci sayısını da dikkate alarak Üniversite yerleşkesine en az 1 (bir) adet ATM cihazı koymak zorundadır. 27. Banka, Üniversite personelinin yazılı isteği dışında vadeli ya da vadesiz ek hesap açamaz, ek kart düzenleyemez, maaş hesabı için nakit avans ya da kredili hesap özelliği ekleyemez, varsa kredi limitlerini yükseltemez. 28. İmzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin her türlü harç, resim, KDV ve vergiler ile masraflar Banka tarafından karşılanacaktır. 3 / 5

4 TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ 29. Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı olmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kaydedilecektir. Teklif mektubu şartnamede belirlenen usule uygun ise değerlendirmeye alınacaktır. 30. İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda değerlendirilmesinden sonra, geçerli en yüksek teklifi veren 3 (üç) adet banka arasında 5 turla sınırlı olmak üzere sözlü açık artırma turlarına geçilir. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, eşitlik halinde üçten fazla istekliyle yapılır. Teklif turları sonunda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihale sonuçlandırılır. Ancak aynı fiyatı teklif eden istekli bankalardan eşitlik bozuluncaya kadar yazılı teklif alınmaya devam edilecektir. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir. 31. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde; en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edilip edilmediği ve taahhüt edilen promosyon tutarının yüksekliği esas alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Bartın Üniversitesi Rektörlüğünde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir. CEZAİ HÜKÜMLER 32. Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde banka, ihale bedelinin %20 (yüzde yirmi) si kadar cezai şart ödemeyi kabul etmiş olur. 33. Sözleşmenin tarafı olan banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmez ise, yazılı olarak uyarılır ve uygun bir zaman diliminde yükümlülüğünü yerine getirmesi istenir. Bu uyarıya rağmen verilen sürede yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve/veya aynı yükümlülüğün tekrar yerine getirilmemesi halinde durum yazılı olarak bankaya bildirilir ve banka ihale bedelinin %10 (yüzde on) u tutarında cezai şart ödemeyi kabul etmiş olur. Buna rağmen banka yükümlülüğünü yerine getirmez ise Üniversite sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda banka üniversitenin uğradığı/uğrayacağı menfi ve müspet zararlarını ödemek zorundadır. 34. Anlaşma yapılan Banka nın Bartın da faaliyet gösteren şubesinin herhangi bir nedenle kapanması halinde işbu sözleşme kendiliğinden sona erer. Banka Üniversitenin zararına sebebiyet vermemek için durumu şubenin kapanmasından en az üç ay öncesinden yazılı olarak bildirmek suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. 4 / 5

5 35. Banka imzalanacak sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri Bartın Üniversitesinin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Aksi takdirde Bartın Üniversitesi mahkeme kararı, ihtar vs. ye gerek olmadan sözleşmeyi doğrudan tek taraflı olarak feshedebileceği gibi uğradığı/uğrayacağı müspet ve menfi zararlarını da bankadan talep edebilir. 36. İhtilaf halinde Bartın Mahkemeleri yetkilidir. PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALESİ ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU BAŞKAN Mustafa HORATA Genel Sekreter Harcama Yetkilisi Enver SADAK Daire Başkanı M. Ali KALELİ Daire Başkanı Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU Doç. Dr. Fikret KOCABAŞ Yrd. Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ Yrd. Doç. Dr. Asıf YOKUŞ Yrd. Doç. Dr. Ali KARATAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Sinan BAŞAR Doç. Dr. İsmail ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Murat SARIKABAK Araştırma Görevlisi Çetin BOSTANCI Muhasebe Yetkilisi Sezai HANGİŞİ Yetkili Sendika Temsilcisi 5 / 5

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı