Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti."

Transkript

1 TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan: adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ diye anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır. 1. DEYİMLER Bu sözleşmede aşağıdaki deyimler, aksine bir açıklama olmadıkça hizalarında gösterilen anlamı ifade edecektir. TORİ BİLGİSAYAR:Tori Bilişim San. ve Tic. A.Ş. BAYİ: Bu anlaşmanın bir tarafını oluşturan ve bu sözleşme doğrultusunda BAYİLİK hizmetlerini veren, pazarlayan gerçek veya tüzel kişi. YETKİLİ SERVİS: TORİ BİLGİSAYAR ile yetkili servis anlaşması imzalamış gerçek veya tüzel kişiler. MÜŞTERİ: BAYİ den veya doğrudan TORİ BİLGİSAYAR dan sözleşme konusu ÜRÜNLER i satın alan gerçek veya tüzel kişi. ÜRÜNLER: TORİ BİLGİSAYAR ın pazarladığı tüm ürünler. TORİWEB: TORİ BİLGİSAYAR ın BAYİ leri ile arasında gerçekleşen iş uygulamalarını elektronik ortama taşıyan Internet tabanlı platform. KURUM: BAYİ lik müracaatında bulunan tüzel kişi. TORİ BİLGİSAYAR MERKEZ DEPO: İstoç toptançılar çarşısı 14. ada no:18-20 mahmutbey bağcılar istanbul BANKA: TORİWEB üzerinden TORİ BİLGİSAYAR ve BAYİ arasında gerçekleşen online havale ve eft işlemleri altyapısını sağlayan banka veya finansal kurum. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşme ile TORİ BİLGİSAYAR, sözleşme ekinde gösterilen ÜRÜNLER in, TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI içinde bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla pazarlanıp satılması amacıyla adı/ünvanı ve adresi yukarıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi BAYİ olarak tayin eder. 3. TORİWEB HİZMETLER 3.1. HİZMETLERİN KAPSAMI TORİ BİLGİSAYAR işbu sözleşmeyi fiziken imzalayan veya online formlar üzerinde kabul ettiğini beyan eden bütün BAYİ lerine, imza veya online kabul tarihinden itibaren TORİWEB hizmetlerini kullanma imkânı verir. BAYİ lerin TORİWEB de ulaşabileceği bilgiler ve yapabileceği işlemler; BAYİ statüsü, teminat mektubu vadesi, kredi limiti, risk tutarı ve sair kriterler ile kontrol edilerek kısıtlanabilir. 3.2TORİWEB HİZMETLERİNİN TANIMI ÜRÜN BİLGİLERİ VE SİPARİŞ TORİ BİLGİSAYAR, TORİWEB de, ÜRÜNLER hakkında genel ve teknik bilgi, ÜRÜN modelleri, ÜRÜN stok durumu gibi bilgiler gösterir ve BAYİ lerin sipariş girmeleri için gerekli ortamı sağlar MÜZAYEDELİ SATIŞ Bazı seçilen ÜRÜNLER, TORİWEB de müzayede ile de satışa çıkartılır. Müzayedelerde çeşitli açık artırma usulleri veya başka metodlar uygulanabilir FİNANSAL BİLGİLER TORİ BİLGİSAYAR otomasyon sisteminde kayıtlı bulunan, BAYİ ye ait firma kartı ve cari kartlarındaki finans hareketlerini, kredi limitini, risk tutarını ve benzeri bilgileri BAYİ ye gerçek zamanlı (real time) görüntüleme imkânı verecek araçlar sunar ve bu bilgileri kullanarak siparişler üzerinde kontrol mekanizması kurar ÖDEME BAYİ ler, Madde 7.6 da belirtilen hükümler çerçevesinde, TORİWEB üzerinden BANKA havalesi, kredi kartı (kişisel, müşteri veya kurumsal), elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek ve benzeri yöntemler ile ödeme yapabilir GÜVENLİK VE MAHREMİYET TORİ BİLGİSAYAR GÜVENLİK VE MAHREMİYET POLİTİKASI isimli dokümanda belirtilen esaslar uygulanır. Bu doküman her zaman TORİWEB de yer alır ve TORİ BİLGİSAYAR bu doküman üzerinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar ONLINE BAYİLİK Bilgisayar donanım ve yazılım hizmeti veren KURUM lar, BAYİ olmak üzere online müracaatta bulunabilir. Bu müracaatlarda verilen bilgiler gerçek-zamanlı olarak, önceden belirlenmiş kıstaslar çerçevesinde, TORİ BİLGİSAYAR veritabanlarındaki bilgiler ile karşılaştırılarak sistem tarafından kabul veya red edilir.

2 4. BAYİ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. BAYİ, ÜRÜN leri TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI içinde kendi nam ve hesabına pazarlayarak satmaya yetkilidir BAYİ, ÜRÜNLER in satışının artırılması ve geliştirilmesi için mümkün olan her türlü çabayı TORİ BİLGİSAYAR tarafından tespit edilen satış politikalarına uygun olarak gösterecektir BAYİ, faaliyetlerini rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yürütecek ve yönlendirecektir BAYİ, tatminkar seviyede pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmeti verebilecek en az 3 kişilik tecrübeli eleman istihdam edecektir. BAYİ, bu elemanları TORİ BİLGİSAYAR ın yapacağı eğitim seminerlerine göndermekle yükümlüdür BAYİ TORİ BİLGİSAYAR ın acentası ve kanuni temsilcisi olmayıp TORİ BİLGİSAYAR namına veya hesabına hiçbir şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağı veya sözleşmelere katılamayacağı gibi, TORİ BİLGİSAYAR ı taahhüt altına sokan, TORİ BİLGİSAYAR a mükellefiyet veya sorumluluk yükleyen herhangi bir işlemde bulunamayacaktori BİLGİSAYAR adına veya hesabına sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyecek, hiçbir şekilde TORİ BİLGİSAR ı resmi merciler dahil üçüncü kişilere karşı temsil edemeyecektir TORİ BİLGİSAYAR ın sözleşmeli bayileri, marjlarından fedakarlık ederek, TORİ BİLGİSAYAR ın ürünlerini pazarlayacak tali bayilikler oluşturabilir. Ancak bu bayilerin bir listesini TORİ BİLGİSAYAR a önceden bildirerek onaylatmak zorundadırlar. TORİ BİLGİSAYAR ın tali bayilere karşı hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur BAYİ adına TORİWEB de işlem yapacak kullanıcılar KULLANICI ADI ve ŞİFRE lerini kullanarak TORİWEB e girerler Bütün KULLANICI AD ları sadece o KULLANICI ADI ile beraber kullanılabilecek bir ŞİFRE ye sahip olmalıdır. ŞİFRE ler kullanıcının kendisi tarafından sistem üzerinde değiştirilebilir TORİ BİLGİSAYAR, her BAYİ de tam yetkili olan bir kişiye sadece o BAYİ ye mahsus bir MASTER KULLANICI ADI tanımlar ve sadece bu KULLANICI ADI ile geçerli olan bir ŞİFRE verir. MASTER KULLANICI nın diğer kullanıcılardan farkı, TORİWEB e BAYİ adına erişen kullanıcıları yönetmesi, gerektiğinde yeni KULLANICI hesapları açabilmesi ve yetkilerini belirleyebilmesidir. Bütün bu hesapları kullanan kişilerin yapacağı işlemlerden BAYİ sorumludur. KULLANICI AD ları genel ahlâka aykırı, kişileri veya kurumları rencide edici nitelikte olamaz KULLANICI AD ları ve ŞİFRE lerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasının doğuracağı zararlardan BAYİ nin kendisi sorumludur; TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz BAYİ, MASTER KULLANICI ADI ve ŞİFRE si ile kendisinin tanımladığı KULLANICI ADI ve ŞİFRE lerini BAYİ yi temsil yetkisi olmayan kişilere veremez. Vermesi halinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin yol açacağı her türlü müspet ve menfi zararlardan ve kâr kaybından BAYİ sorumludur TORİWEB i oluşturan veritabanları, yazılımlar, resimler, hareketli veya hareketsiz görüntüler ve her türlü kod un telif hakkı TORİ BİLGİSAYARA a aittir. BAYİ, bunlara ve bunları üzerinde bulunduran donanımlara madde 4.7 da belirtilen şeklin dışında ve kendisine verilen yetki haricinde ulaşmaya çalışmayacağını beyan ve taahhüt eder. Böyle bir teşebbüs vukuunda TORİ BİLGİSAYAR işbu sözleşmeyi derhal fesh edebilir TORİWEB de yer alan ÜRÜN lere ait BAYİ fiyatları, stok bilgileri ve benzeri bilgiler TORİ BİLGİSAYAR ile BAYİ arasındaki ticari sırlardır. BAYİ buradan elde edeceği bilgileri hiçbir şekilde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşamaz. BAYİ, edindiği bilgilerin gizliğinden sorumludur TORİ BİLGİSAYAR ın TORİWEB de yapacağı duyurular, BAYİ ye bizzat yapılmış demektir. BAYİ, TORİWEB e bağlanarak, TORİ BİLGİSAYAR ın yapacağı duyuruları ve meydana gelebilecek değişiklikleri kontrol etmekle yükümlüdür BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR istediği takdirde, satış yaptığı müşterilerine ait sair bilgileri bir liste halinde vermekle mükelleftir BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR dan teslim alacağı ÜRÜNLER i teslim aldığı gün kontrol edecek ve varsa nakliye sırasında vuku bulmuş hasarları ve noksanları, teslimatı yapan kargo şirketi temsilcisi ile tutacağı tutanağı derhal TORİ BİLGİSAYAR a bildirecektir. Aksi takdirde, bu hasar ve eksiklik garanti kapsamında olmadığından, ücretsiz giderilemeyecektir BAYİ, siparişlerini TORİWEB üzerinden bizzat kendisi veya TORİ BİLGİSAYAR daki müşteri temsilcisi vasıtası ile TORİ BİLGİSAYAR a ulaştıracaktır. TORİ BİLGİSAYAR daki müşteri temsilcisine verilen siparişlerde sevk adresi ile ilgili değişiklikler, TORİ BİLGİSAYAR daki müşteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile bildirilmelidir BAYİ, ÜRÜNLER e ilişkin siparişlerinde TORİ BİLGİSAYAR ın sözleşme ekinde, aylık listelerinde veya TORİWEB de belirtilen satış ve ödeme şartlarına uymak zorundadır. TORİ BİLGİSAYAR, bir (1) hafta önceden BAYİ ye bildirmek kaydıyla satış ve ödeme şartlarını (kabul edilen siparişlere ilişkin olanlar hariç) değiştirebilir. Ancak ithalat maliyetine tesir edecek herhangi bir hususta, vuku bulacak değişiklikler, kabul edilmiş siparişler dahil satış şartlarına, herhangi bir önceden bildirime gerek olmaksızın derhal intikal ettirilir Bayilik ile ilgili bildirmiş olduğu bütün bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder TORİWEB e erişim için kendisine verilen ŞİFRE nin ve kendi oluşturacağı KULLANICI ADI ve ŞİFRE lerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu KULLANICI ADI ve ŞİFRE lerle yapılacak işlemlerin BAYİ adına yapıldığı ve bu AD ile ŞİFRE leri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiğini kabul eder BAYİ, TORİWEB ve TORİ BİLGİSAYAR ın diğer internet satış sitelerinden veya telefonla vermiş olduğu siparişe bağlı olarak yapmış olduğu alışverişlerde kullandığı kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı vs. kart olmadığını, kart sahibinin bilgisi

3 dahilinde kullanıldığını, kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde TORİ BİLGİSAYAR nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu, bu zararların TORİ BİLGİSAYAR nezdindeki cari hesabına borç olarak kaydedileceğini ve TORİ BİLGİSAYAR tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve nakden TORİ BİLGİSAYAR a ödeyeceğini ve/veya TORİ BİLGİSAYAR nezdindeki cari hesabında mevcut bedellerden her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın tahsil edilmesine muvafakatinin olduğunu, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsına ait olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder. 5. TORİ BİLGİSAYAR IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. TORİ BİLGİSAYAR, kamu ihalelerine doğrudan kendi adına ve hesabına katılma hakkına sahip olduğu gibi dilediği özel ve tüzel kişilere doğrudan kendi adına ve hesabına satış yapma hakkına da sahiptir TORİ BİLGİSAYAR, ÜRÜNLERİN cari satış bedellerini gerek gördükçe yeniden tespit ederek, BAYİ ye bildirir. BAYİ önceden izin almaksızın ilan edilen tüketici fiyatlarından %5 den fazla iskonto yapamaz TORİ BİLGİSAYAR, TORİWEB i sürekli olarak açık tutmaya gayret edecektir. Sistem bakımı, yazılım bakımı, yenileme, Internet hatlarında meydana gelebilecek problemler sebebiyle meydana gelebilecek hizmet kesintilerinden ve BAYİ nin Internet e bağlanmakta yaşayacağı problemlerden TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz TORİ BİLGİSAYAR, gerekli gördüğünde BAYİ nin TORİWEB erişimini engelleyebilir TORİ BİLGİSAYAR, TORİWEB de sağladığı bilgilerin ve gerçekleşen işlemlerin doğruluğu için gerekli yazılım ve donanım altyapısını kurar ve bunun devamlılığı için gayret gösterir. Ancak muhtelif sebeplerle meydana gelebilecek yanlışlıklardan ve bunların doğuracağı zararlardan sorumlu tutulamaz TORİ BİLGİSAYAR, bayi bilgilerinin güvenlik ve mahremiyetini madde 3.3 de belirtilen hususlara uygun olarak sağlamak için gerekli altyapıyı kurar ve devamlılığı için gayret gösterir. Buna rağmen istenmeyen şartlar altında meydana gelebilecek zararlardan TORİ BİLGİSAYAR sorumlu değildir TORİWEB de düzenlenen müzayedelere katılım, belirli şartlar gerektirebilir. TORİ BİLGİSAYAR, her müzayedede farklı şartlar ve kurallar uygulayabilir, fakat bir müzayede başladıktan sonra bitene kadar kuralları değiştirmez TORİWEB de düzenlenen müzayedeler, olağan açık artırma usulü ile yapılabileceği gibi, farklı zamanlarda farklı müzayede usulleri de uygulanabilir TORİ BİLGİSAYAR, bütün durumlarda, müzayedelerin adaletli bir şekilde cereyan etmesi konusunda gerekli şartları ve BAYİLER arasında adaleti sağlamak için gayret gösterir TORİ BİLGİSAYAR, TORİWEB de verdiği hizmetlere yenisini ilave edebilir, bazı hizmetleri kaldırabilir veya istediği değişikliği yapabilir. 6. BAYİLİK KABULÜ 6.1. BAYİLİK müracaatları fiziki ve online olarak kabul edilir. Online müracaatın kabulü halinde KURUM a geçici bayilik statüsü verilir Geçici BAYİ statüsü alan KURUM lar, işbu sözleşmeyi imzalayarak diğer evraklar ile beraber yedi (7) gün içerisinde TORİ BİLGİSAYAR a ulaştırmakla yükümlüdür. Evrakların bu süre içerisinde ulaşmaması halinde, TORİ BİLGİSAYAR, KURUM un geçici BAYİLİK statüsüne son verebilir veya bir süre daha uzatmaya karar verebilir TORİ BİLGİSAYAR, geçici BAYİ statüsü verilen KURUM hakkında araştırma yapar ve madde 6.2 de belirtilen süre sonunda KURUM un BAYİ olmasına veya TORİ BİLGİSAYAR ile olan BAYİLİK sözleşmesinin son bulmasına karar verir KURUM un, geçici BAYİLİK statüsüne sahip olduğu süre zarfında verdiği siparişler, geçici BAYİLİK statüsü sona ermiş ve BAYİLİK müracaatı reddedilmiş olsa bile geçerlidir ve TORİ BİLGİSAYAR ın onayı olmadan KURUM tarafından iptal edilemez. KURUM, sipariş ettiği ÜRÜN ve hizmetlerin bedelini, ödemekle yükümlüdür TORİWEB üzerinden online olarak BAYİLİK müracaatında bulunan KURUM veya kişiler, verdikleri bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder ve verdikleri bilgilerin yanlışlığı ve eksikliği neticesinde TORİ BİLGİSAYAR ın uğrayacağı zararı veya kâr kaybını tazmin etmeyi kabul eder Her türlü ihtilaf vukuunda TORİ BİLGİSAYAR ın bilgisayar ve muhasebe kayıtları esas alınır. 7. SATIŞ VE ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR 7.1. TEMİNAT MEKTUBU BAYİ, eline ulaşmış, yoldaki malların ve portföydeki ödeme araçlarının riskini karşılamak üzere TORİ BİLGİSAYAR a asgari USD ve/veya TL bedelli kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt eder SATIŞ TAHMİNLERİ BAYİ, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk haftasında, bu tarihlerden en az üç ay sonrasındaki dönemde TORİ BİLGİSAYAR dan teslim almayı planladığı ekipman için tahminlerini, talep etmesi halinde TORİ BİLGİSAYAR a yazılı olarak verecektir. Bu tahminler, BAYİ bakımından, (+ veya -) %20 oranında bağlayıcıdır; aksi halde BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR ın her türlü müsbet ve menfi zararı ile kar kaybı zararından sorumlu olur. Yine bu tahminlerin, TORİ BİLGİSAYAR ın ithalat planlaması yapması ve stok sorunu yaşanmaması için sağlıklı yapılması gerekir. TORİ BİLGİSAYAR, BAYİ nin tahminleri ile bağlı değildir ve bu tahminleri gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmez. BAYİ lerin makina taleplerinde öncelik sırası bu tahmin listesine göre olacaktır.

4 7.3. FİYATLAR BAYİ, ÜRÜNLERİ, TORİ BİLGİSAYAR ın düzenleyeceği ve gerek gördükçe değiştireceği ve sipariş tarihinde cari olan BAYİ FİYAT LİSTESİ nde gösterilen fiyatlardan, varsa ek bayi iskontosunu düşerek alır. BAYİ tarafından TORİ BİLGİSAYAR dan satın alınacak Donanım / Yazılım ÜRÜNLERİ nin BAYİ fiyatları ve varsa bu fiyata dahil sair hususlar TORİWEB sayfası üzerinde gösterilir YURT İÇİ SATIŞLAR BAYİ, ürün fiyatlarının, TORİWEB de döviz olarak belirtilmiş olması halinde, bu bedelin Türk Lirası karşılığı, fatura ediliş tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanarak fatura üzerinde gösterilir. T.C. Merkez Bankası kur uygulaması piyasa şartları doğrultusunda TORİWEB de gösterilmek koşuluyla TORİ BİLGİSAYAR tarafından değiştirilebilir. BAYİ, ödeme tarihlerine göre TORİ BİLGİSAYAR aleyhine olabilecek kur farkından TORİ BİLGİSAYAR a karşı sorumlu olacaktır ve yüksek oranlı devalüasyon iddiasına dayalı olarak uyarlama veya herhangi bir bedel indirimi talebinde bulunamayacaktır BAYİ nin TORİWEB i kullanarak veya TORİ BİLGİSAYAR daki müşteri temsilcisi vasıtası ile vermiş olduğu siparişinin tarihi ile ÜRÜNLER in fiilen ithallerine kadarki dönemde, gümrük tarife ve resimlerde ve/veya ithalat maliyetine tesir edecek herhangi bir hususta vuku bulacak değişiklikler, fiyatlara aksettirilecektir BAYİ, hiçbir müşteri kesimi için satış yapmamaya zorlanamaz. Ancak TORİ BİLGİSAYAR doğrudan kendi satış grubu tarafından bakılan müşterilere satış yapması halinde, dilediği fiyattan bu satışları gerçekleştirebilir; BAYİ fiyatlarına uyma yükümlülüğü yoktur YURT DIŞINA SATIŞ BAYİ, ÜRÜNLER i, TORİ BİLGİSAYAR ın önceden yazılı müsaadesini almaksızın yurt dışına satamaz, ihraç edemez ve başka suretle gönderemez ÖDEME BAYİ nin satın alacağı ÜRÜNLER için ödeme planı, BAYİ nin kendisinin seçmiş olduğu ödeme planı, SİPARİŞ ONAY SAYFASI nda gösterilir ve BAYİ nin onaylaması beklenir. Sipariş işlemi sonrasında BAYİ ye gönderilen de de sipariş ile ilgili bütün bilgiler yer alır. Bu , tamamen bilgilendirici mahiyette olup, sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir ve meydana gelebilecek herhangi bir yanlışlıktan TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz. Meydana gelen yanlışlıklar fark edildiğinde TORİ BİLGİSAYAR tarafından düzeltilerek BAYİ ye bildirilir TORİ BİLGİSAYAR tarafından tedarik edilecek muhtelif ÜRÜN ve servislere ait fatura bedelleri, fatura tarihinden Itibaren üç (3) iş günü içinde TORİ BİLGİSAYAR a faturada yazılı vadesine uygun aşağıda yazılı ödeme araçları ile ödenecektir. BAYİ tüm ödemeleri, nakden, banka havalesi, kredi kartı (kişisel, müşteri, kurumsal), elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek veya kendi tanzim ettiği ya da ciroladığı çeklerle yapar. BAYİ nin, avanslar dahil geciken ödemeleri için aylık, TORİ BİLGİSAYAR ın cari olan vade farkından finansman kaybı hesaplanacaktır. BAYİ bu ödemeyi kendisine yazılı yapılacak tebliğden sonra üç (3) iş günü içinde nakden TORİ BİLGİSAYAR a ödemekle yükümlüdür BAYİ, sipariş sırasında, TORİ BİLGİSAYAR ile anlaşması olan BANKA lar aracılığı ile TORİWEB üzerinden otomatik talimat vererek havale ile ödeme yapmayı tercih edebilir. Bu durumda, ödeme, BAYİ ve BANKA arasında yapılan sözleşmeye istinaden peşin havale, taksitlendirme veya kredilendirme seçenekleri ile olabilir. Taksitlendirme seçeneğinde, BAYİ nin vadesi gelen borcu, ödeme planına uygun olarak BANKA tarafından TORİ BİLGİSAYAR hesabına havale edilir. Kredilendirme opsiyonunda ise, BAYİ ve BANKA arasında kredi anlaşması mevcut olmak şartıyla, BAYİ nin vadesi gelen borcu, ödeme planına uygun olarak BANKA tarafından TORİ BİLGİSAYAR hesabına ödenir Madde e istinaden yapılan taksitli ve kredili ödemelerde, taksit vadesi geldiğinde, BAYİ hesabında yeterli tutar bulunmaması, kredi limitinin yetersiz olması veya başka bir sebeple havalenin gerçekleşmemesi halinde madde te belirtilen hükümler uygulanır BAYİ, satış bedellerini belirlenen günlerde nakten ve defaten ödemek durumundadır. Aksi takdirde bakiye bütün bedeller hiçbir ihtar ve ihbara yer olmaksızın muacceliyet kesbeder. Muacceliyet kesbeden bu bedel ve temerrüde düşülen toplam bedel üç gün içinde ödenmediği taktirde hiçbir ihtarata lüzum kalmaksızın, dava/takip açılmış olsun veya olmasın, fiili ödeme gününe kadar geçecek her gün için %... özel ceza-i şartı ile %... akti temerrüt faizini ödemeyi BAYİ kabul ve taahhüt eder. TORİ BİLGİSAYAR bir yandan bu ödemeleri kabul edebilir ve diğer yandan da haklı olarak işbu akti feshedebilir. Aradan zaman geçmesi aktin feshini imkansız kılmaz Fer i alacaklar, tazminat, özel ceza-i şartlar ve sair ödemeler için de, madde de belirtilen hükümler aynen uygulanır BAYİ, TORİWEB de yaptığı online kredi kartı veya online banka havale işlemlerinin geri alınmasını, her ne şart altında olursa olsun, ilgili banka veya kredi kartı şirketinden talep etmeyeceğini kabul eder. İhtilaf vukuunda, talebini TORİ BİLGİSAYAR a ile bildirecek ve ters işlem, uygun gördüğü takdirde, TORİ BİLGİSAYAR tarafından yapılacaktır Gerek nakit, gerek çek, gerekse kredi kartıyla yapılan TL ödemeler o günkü T.C. Merkez Bankası efektif satış kurundan USD ye çevrilerek BAYİ cari hesabına alacak kaydedilir BAYİ, TORİWEB üzerinden ve mail order talimatıyla kredi kartları ile yaptığı bütün ödemelerde; kart sahibine ait yazılı ve imzalı mail order talimatı, kart sahibinin kimlik ve kredi kartı fotokopilerini alarak muhafaza etmek ve TORİ BİLGİSAYAR ın bu bilgileri istediğinde göndermek zorundadır.

5 7.7. RISTURN VE İSKONTO UYGULAMALARI Bayi iskontosu ve risturn uygulaması, ciro, satış platformu vesaire gibi kıstaslar esas alınarak uygulanacaktır. Risturn ve iskonto oranları dönemsel olarak BAYİ ye bidirilecektir VERGİLER TORİ BİLGİSAYAR ın bütün ürün bedelleri, NET olup KDV dahil herhangi bir nam altındaki hiçbir vergiyi ihtiva etmez. BAYİ veya MÜŞTERİ si tarafından ödenmesi gereken ancak fiilen TORİ BİLGİSAYAR tarafından ödenen her türlü vergiyi BAYİ, bildiriminde madde deki şartlar dahilinde TORİ BİLGİSAYAR a ödeyecektir. 8. TORİ BİLGİSAYAR TARAFINDAN SON KULLANICIYA YAPILAN SATIŞLAR 8.1, BAYİ ye yaptığı satışların dışında, MÜŞTERİ ye TORİWEB sitesinden veya başka yollarla ÜRÜN satışı gerç TORİ BİLGİSAYAR ekleştirebilir ve bu satışlarla ilgili olarak ÜRÜN teslimi ve bununla ilgili diğer hususların BAYİ tarafından yerine getirilmesini isteyebilir TORİ BİLGİSAYAR, madde 8.1 e istinaden yapılan satışlar çerçevesinde hizmet veren BAYİ ye, ilgili satış modelinde belirtilen oranda veya tutarda komisyon verir Teslimatın BAYİ üzerinden yapıldığı durumlarda, aşağıdaki hükümler uygulanır: Kargo ücreti her satış modelinde açıkça belirtilen taraf tarafından ödenir. Kargo ücretinin müşteri tarafından ödeneceği durumlarda kargo ücreti tahsilatı peşin olarak yapılır MÜŞTERİ, ödemesini sipariş sırasında kredi kartı, elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek, online BANKA havalesi veya diğer elektronik ödeme metodları ile yapar. TORİ BİLGİSAYAR, online yapılan ödeme işlemine dair matbu bir belge düzenleyerek bu belgenin mal teslimi sırasında MÜŞTERİ tarafından kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Teslimatı yapan BAYİ, MÜŞTERİ nin belgeyi imzalamaması veya kimliğini ibraz edememesi halinde teslimatı yapmayacaktır TORİ BİLGİSAYAR tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, BAYİ, TORİWEB sitesinden yapılan ÜRÜN satışı ile ilgili olarak herhangi bir tahsilat yapmayacaktır. BAYİ nin kendisinin MÜŞTERİ ye yaptığı satışlar bunun dışındadır ÜRÜN ün TORİ BİLGİSAYAR tarafından BAYİ adına faturalanması halinde, BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR ın kendisine kestiği fatura tutarına eşit tutarda veya kendisine yazılı olarak bildirilen tutarda faturayı MÜŞTERİ adına tanzim edecektir. BAYİ nin teslimat sırasında, MÜŞTERİ ye, bu ÜRÜN dışında başka bir satış yapması durumunda, o satışın tutarını bu faturaya dahil etmeyecektir BAYİ, ÜRÜN kendisine ulaştığında MÜŞTERİ ye telefon ederek ÜRÜN ünü teslim alabileceğini bildirmekle yükümlüdür BAYİ, teslim aldığı ve MÜŞTERİ ye ait olan ÜRÜN ü MÜŞTERİ talep ettiği anda teslim etmekle yükümlüdür MÜŞTERİ, ÜRÜN ü, teslim aldığı andaki şekliyle kanun tarafından belirtilen zaman zarfında iade edebilir. BAYİ, ÜRÜN ün orijinal durumda ve hasarsız olduğundan emin olacak ve TORİ BİLGİSAYAR a göndermek üzere teslim alacaktır. Faturasını iptal etmek BAYİ nin sorumluluğundadır ve iptal edilmemiş olması TORİ BİLGİSAYAR ı herhangi bir yükümlülük altına sokmaz ÜRÜN iadesi vukuunda, BAYİ, ÜRÜN ü müşteriden kanuni şartlar çerçevesinde teslim alır ve iade faturası keserek TORİ BİLGİSAYAR a kargo ile ödemeli gönderir. TORİ BİLGİSAYAR, ÜRÜN ü teslim aldığında, ÜRÜN ücreti ve KDV yi MÜŞTERİ nin kredi kartına iade eder (charge-back), buna mukabil BAYİ hesabına kaydettiği tahsilatı geri alır ve BAYİ nin TORİ BİLGİSAYAR a kesmiş olduğu komisyon faturası tutarında bir iade faturasını BAYİ adına tanzim eder. ÜRÜN gönderimi sırasında kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından ödenmişse bunu iade etmez. BAYİ, ÜRÜN ü kendi satın almayı tercih ederse, BAYİ nin hesabı ÜRÜN tutarı kadar alacaklandırılır BAYİ, hizmetinin bedeli olarak, her satış modelinde önceden belirlenen oranda ve TORİ BİLGİSAYAR in kendisine yazılı olarak bildirdiği tutarda bir faturayı TORİ BİLGİSAYAR e kesecektir. TORİ BİLGİSAYAR tarafından kendisine bildirilen tutar önceden mail ile bidirilen orandan farklıysa, BAYİ bu durumu en kısa zamanda TORİ BİLGİSAYAR e bildirerek düzeltilmesini talep edecektir Satılan ÜRÜN ün ve aplikasyon yazılımlarının tatbiki ve işletilmesi tamamiyle MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır. İsterse BAYİ den ücret karşılığı hizmet talep edebilir. 9. TESLİM, KURULUŞ VE İADE 9.1. BAYİ nin siparişleri, ÜRÜNLER in siparişin verildiği depoda mevcut bulunması ve BAYİ nin finansal riskinin müsait olması şartıyla, geliş sırasına göre en kısa zamanda faturalanarak sevk edilir. Risk hesabı, BAYİ ye kesilmiş olan faturalar ve bayinin ödeme tip ve tutarları dikkate alınarak TORİ BİLGİSAYAR otomasyon sisteminde tanımlı formüller ile yapılır. TORİ BİLGİSAYAR, gerek gördüğünde bu formülleri değiştirme hakkına sahiptir Yurt içi satışlarda, bütün ÜRÜNLER in sevki, BAYİ ye TORİ BİLGİSAYAR ın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile yapılır. Kargoya teslim edilmiş ÜRÜNLER, BAYİ ye teslim edilmiş kabul edilir. Kargoda meydana gelecek hertürlü gecikme ve kayıp işlemlerinden dolayı BAYİ nin maruz kalabileceği zarar ve ziyandan TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulmayacaktır Her türlü ürün sevkinde belirlenen limit sipariş tutarına kadar kargo ücretleri BAYİ ye aittir. Limit üzerindeki kargo ücretleri TORİ BİLGİSAYAR tarafından ödenir. Limit miktarı dönemsel olarak tesbit edilerek BAYİ katalogları ve TORİWEB de duyurulur Satılan ÜRÜN lerin ve aplikasyon yazılımlarının tatbiki ve işletilmesi tamamiyle BAYİ nin veya MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır.

6 9.5. TORİ BİLGİSAYAR, online yapılan ödeme işlemlerine dair kredi kartı, BANKA havale emri gibi belgeler düzenleyerek bu belgelerin mal teslimi sırasında yetkili kişilerce kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Belgelerin imzalanmaması veya imza yetkisine sahip kişinin bulunmaması halinde teslimatın gerçekleşmesini engelleme hakkına sahiptir BAYİ, ÜRÜN leri teslim aldığı anındaki şekliyle ilgili kanunlarda belirtilen zaman zarfında iade edebilir BAYİ, kargodan gelen ürünleri kontrol ederek alır. ÜRÜNLER de eksik veya hasar varsa tutanak tutar ve kargo şirketi elemanına bu tutanağı imzalatarak ürünleri teslim alır veya kargodan ürünü teslim almayarak durumu TORİ BİLGİSAYAR a bildirir Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti BAYİ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini TORİ BİLGİSAYAR ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir BAYİ siparişlerini müşteri temsilcisi ve TORİWEB i kullanarak verebilir. Müşteri temsilcisine verilen siparişlerde sevk adresi ilgili müşteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırılmalıdır. BAYİ adına yapılacak olan teslimat adresleri TORİWEB internet sitesi veya TORİ BİLGİSAYAR ın daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler belirtilen bölümlere girilmek veya TORİ BİLGİSAYAR ın talep ettiği data formatlarında göndermek suretiyle TORİ BİLGİSAYAR a ulaştırılabilecektir. Teslim alacak kişilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılacaktır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılacak teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınacaktır İrsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları teslim almış kabul edilecektir. Burada teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılacak ve BAYİ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Bu şekilde teslimatı yapılan siparişlerin takibi için, TORİ BİLGİSAYAR uygun görürse TORİWEB adresinde, sipariş takip bölümünde bir geliştirme yaparak irsaliyeli teslimatları ayrıca raporlayabilecektir. Bu şekilde yapılan teslimatlarının tümünün BAYİ tarafından alınmış kabul edileceği BAYİ tarafından kabul ve beyan edilmiştir. 10. ÜRÜN VE HİZMETLERE DAİR HÜKÜMLER GARANTİ VE TEKNİK SERVİS Donanım ÜRÜNLER inin garanti müddetleri ve kapsamları, ÜRÜNLERİ in teslimlerinde birlikte verilecek olan GARANTİ KARTLARI nda belirtilir. GARANTİ MÜDDETİ nin başlangıcı, BAYİ nin kendi kullanacağı ÜRÜNLER için, TORİ BİLGİSAYAR faturasının tarihi; BAYİ nin ÜRÜNLER i kendisi kullanmadan satması halinde ise BAYİ nin bu ürün için MÜŞTERİ sine çıkaracağı faturanın tarihidir. Ancak bu halde, garanti müddetinin tarihi, TORİ BİLGİSAYAR ın bu ürün için BAYİ ye çıkarttığı faturanın tarihinden üç (3) ay sonrayı geçemez. Garanti kapsamındaki veya garantisi dolmuş cihazların bakımı yetkili servislerce yapılır. Bu servis noktalarında tamir edilemeyen arızalı cihazlar TORİ BİLGİSAYAR MERKEZ DEPO suna teslim edilir. Yetkili Teknik Servis anlaşması olmayan BAYİ ler teslim aldıkları arızalı cihazları gerekli açıklamayla birlikte, kargo ve nakliye ücretleri kendilerine/müşterisine ait olmak üzere, en yakın Yetkili Servise teslim edecekler ya da MÜŞTERİ sinin teslimini temin edeceklerdir. Bayi, ürünlerle beraber gelen garanti kartını uygun şekilde doldurarak müşteri ve/veya TORİ BİLGİSAYAR a teslimle yükümlüdür DESTEK BAYİ nin TORİ BİLGİSAYAR ile Teknik Servis sözleşmesi de imzalaması halinde, kendisinin ya da başka bir BAYİ nin satmış olduğu veya TORİ BİLGİSAYAR ın satışını yapmış olduğu ÜRÜNLER için, YETKİLİ TEKNİK SERVİS sözleşmesi şartları çerçevesinde, Donanım Teknik Arıza / Bakımını TEKNİK SERVİS departmanı ile vermeyi kabul eder MALZEME Kağıt, mürekkepli şerit, disk paketleri, baskı ünitelerinin baskı kafaları ve bandları vesaire gibi her türlü sarf malzemesi, ÜRÜNLER in satış bedellerine dahil olmadığı gibi garanti kapsamında da değildir. TORİ BİLGİSAYAR bu gibi sarf malzemelerini elinde satış için mevcut oldukları müddetçe ve TORİ BİLGİSAYAR ın tesbit edilmiş fiyatlarıyla normal fatura şartlarına göre BAYİ ye veya MÜŞTERİ sine satmayı kabul eder. Tariflerine uygun olmayan malzeme kullanımı yüzünden ÜRÜNLER in maruz kalacağı hasar veya meydana gelebilecek başka zararlardan, TORİ BİLGİSAYAR sorumlu değildir. 11. MARKALAR VE BUNLARA İLİŞKİN HUSUSLAR BAYİ ye satılacak veya tevdi edilecek ÜRÜNLER in markaları üzerinde münhasır haklara sahip bulunmaktadır. BAYİ, münhasıran TORİ BİLGİSAYAR a veya diğer 3. şahıslara ait olan bu marka, tanıtıcı işaretleri, Ticaret Ünvanlarını, kendi Ticaret Ünvanı, İşletme Adı olarak veya bu ünvan ve adlarla birlikte kullanamaz. 12. PATENTLER VE TELİF HAKLARI BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR a ait bulunan FİKİR ÜRÜNLERİ ne (intellectual properties), TORİ BİLGİSAYAR ın geliştirdiği veya

7 üçüncü şahıslar tarafından geliştirilip TORİ BİLGİSAYAR tarafından pazarlanan yazılım ÜRÜNLER i ve bunların source ve object kodlamalarına; TORİ BİLGİSAYAR ın GİZLİDİR (Confidential) işaretini taşıyan her türlü Resim, Teknik Resim, Plan, Bilgi, vesaire gibi hususlara ilişkin olarak TORİ BİLGİSAYAR in belirlediği ve zaman zaman değiştirebileceği esas ve kurallara aynen uymak zorundadır BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR a ait bulunan FİKİR ÜRÜNLERİ (Intellectual Properties) veya üçüncü şahıslar tarafından geliştirilip TORİ BİLGİSAYAR tarafından pazarlanan yazılım ÜRÜNLERİ nin aşağıdaki şartlara uygun olarak kullanmayı kabul ettiğini ve bu şartlara aykırı davranışlardan doğabilecek her türlü zararı tazmin edeceğini beyan ve kabul eder Her fatura edilen program sadece tek bir lokasyondaki tek bir makinada kullanılır Programlar sadece emniyet veya düzeltme gayeleri ile kopya edilebilir Programların bir başka kişi veya kuruluşa devredilmesi durumunda yeni kullanıcı bu taahhütnamede belirtilen hususları kabul etmek zorundadır. Ancak fatura ile yapılabilecek bu devir esnasında, eski kullanıcı elinde bulunan bütün kopyaları imha edecektir Bu gibi durumlarda BAYİ nin veya alt bayisinin programları kopyalayıp başkalarına verdiğinin tesbit edilmesi halinde her kopya için en az 5 misli cari bedelden TORİ BİLGİSAYAR, BAYİ ye fatura kesecektir. Bu durum, TORİ BİLGİSAYAR tarafından haklı fesih nedenidir. 13. TİCARİ SIRLAR BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR a ait olan vakıf olacağı Ticari Sırları, Know-How ını MÜŞTERİ leri dahil üçüncü şahıslara, TORİ BİLGİSAYAR ın önceden yazılı müsadesini almadan açıklamayacaktır TORİ BİLGİSAYAR tarafından BAYİ ye verilen MÜŞTERİ bilgileri ve gerçekleşen işlemler TORİ BİLGİSAYAR ın ticari sırlarıdır. BAYİ, bu sırları üçüncü şahıslara, TORİ BİLGİSAYAR ın önceden yazılı müsaadesini almadan açıklamayacaktır Madde 13.1 ve 13.2 de belirtilen hükümlere aykırı davranıştan doğabilecek bütün zararlar BAYİ tarafından karşılanacaktır. Tazminat, uğranılan zararın yanında, mahrum kalınan kârı da kapsayacaktır. TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulmayacaktır. MÜŞTERİ ve TORİ BİLGİSAYAR, BAYİ den tazminat talep edebilecektir. 14. SÖZLEŞME SÜRESİ İşbu sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından, madde 15 hükümlerine göre fesh edilmedikçe geçerlidir. 15. SÖZLEŞMENİN FESHİ Taraflardan her biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, 2 ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla, işbu sözleşmeyi her zaman fesih edebilir BAYİ nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini zamanında ve gerektiği gibi yerine getirmemesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranması, veya beyan edilen hususların gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması gibi hallerde TORİ BİLGİSAYAR sözleşmeyi derhal feshedebilir Taraflardan birinin iflası, malvarlığını kısmen veya tamamen alacaklılara veya başkalarına devretmesi, konkordato akdetmesi, tasarruf yetkisinin her hangi bir şekilde kısıtlanması halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir BAYİ nin, TORİ BİLGİSAYAR ın adını karalayacak bir şekilde davranarak müşteri memnuniyetsizliğine neden olması ve müşterinin haklı nedenlerle BAYİ yi yazılı olarak TORİ BİLGİSAYAR a birden fazla şikayet başvurusunda bulunması ve birden fazla müşteri şikayetlerinin aynı BAYİ için TORİ BİLGİSAYAR a yazılı olarak ulaşması sonucu TORİ BİLGİSAYAR BAYİ yi yazılı olarak uyarır. Aynı sorunların tekrarlanması halinde, TORİ BİLGİSAYAR sözleşmeyi derhal ve her hangi süre vermeye ve her hangi bir süreye uymaya gerek olmaksızın fesih edebilir. Bu kural, diğer derhal fesih hallerinde de uygulanır. 16. FESHİN SONUÇLARI İşbu sözleşmenin feshi halinde BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR dan herhangi bir ad ve şekil altında tazminat, kâr mahrumiyeti ve benzeri bir talepte bulunamayacaktır Sözleşmenin, 15 inci madde uyarınca TORİ BİLGİSAYAR tarafından feshi ve/veya BAYİ tarafından haksız feshi halinde, TORİ BİLGİSAYAR ın müspet ve menfi tazminat ile cezai şart talep hakkı saklıdır Sözleşmenin feshi, BAYİ nin müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır Sözleşmenin feshi halinde BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR tarafından kendisine ücretsiz verilmiş olan her türlü ÜRÜNLER i, malzemeyi, broşür ve sair eşyayı TORİ BİLGİSAYAR a fesih tarihinden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde iade edecektir. BAYİ, fesih tarihinden itibaren, TORİ BİLGİSAYAR BAYİ si olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmayacak, böyle bir intiba uyandırabilecek her türlü ilan, reklam ve davranıştan kaçınacaktır TORİWEB kullanımı için tahsis edilen KULLANICI ADI ve ŞİFRE leri iptal edilecektir. 17. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMASI İşbu sözleşmede yer alan hükümler uyarınca, tarafların birine yüklenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması, diğer tarafın, hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmesine engel teşkil etmeyecek, haklarından ve/veya taleplerinden feragat ettiği anlamını taşımayacak, anlaşmanın bu yoldaki hükümlerinin değiştirilmiş olduğu sonucu doğurmayacaktır

8 . 18. DEVİR VE TEMLİK BAYİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, TORİ BİLGİSAYAR ın yazılı muvafakati olmadıkça başkalarına devir edemez; ÜRÜNLER e ilişkin BAYİ lik (alt bayi) tayin edemez. 19. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI Bu sözleşme konusu ile ilgili olarak TORİ BİLGİSAYAR ile BAYİ arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve daha önceki diğer tüm sözleşme, mutabakat, görüşme ve tekliflerin yerini alır. 20. BİLDİRİMLER Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirim noter aracılığı ile veya telgrafla ya da iadeli taahhütlü mektupla veya yazılı olarak elden imza karşılığı yapılacak; adresin değiştirildiği aynı yollardan biriyle diğer tarafa bildirilmediği sürece, sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilen adrese her türlü tebligat ve bildirim, geçerli ve yeterli olacaktır. 20. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Yine taraflar, Kadıköy Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkilerini kabul ederler. Yirmi maddeden oluşan işbu sözleşme, taraflarca aynen ve özgür iradeleriyle kabul ile / /200 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİ

DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ DATASTAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİLİK ve ONLİNE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan: Şerifali Mah. Beyan Sokak No: 48 ÜMRANİYE / İSTANBUL adresinde mukim DataStar Bilgi Teknolojileri San.

Detaylı

... adresinde mukim... (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır.

... adresinde mukim... (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır. I Bir taraftan : Organize San. Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, G Blok, 104 Sokak, No: 15, 34670, İkitelli, İstanbul adresinde mukim BAYSAN Makine Dişli San. Ve Tic. Ltd. Şti., Diğer taraftan :...... adresinde

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN.

ADRESA BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ SAN. LĐK ve ONLĐNE LĐK SÖZLEŞMESĐ Bir taraftan: Kırcaali mah gazcılar cad anafarta sok no:4/d Bursa adresinde mukim Adresa Bilişim teknolojileri San.ve Tic. LTD ŞTĐ. Diğer taraftan: adresinde mukim (Bundan

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ LALE BİLİŞİM BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1- Taraflar: Bir taraftan: Ihlamur kuyu Mah. Alemdağ Cad. No: 245 F Blok D:4 Ümraniye - İSTANBUL adresinde mukim Lale Bilişim Paz. ve Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI:

Satış Sözleşmesi SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. SATICI: Ünvanı: Sürekli Eğitim ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi Adresi: Bosna Hersek Mahallesi Kamer Sokak Feriz Sitesi 8/4 Selçuklu/ KONYA Telefon: 332 241

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. ..(BAYİ) olarak anılacaktır.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. ..(BAYİ) olarak anılacaktır. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ / /2015 1. KONU HAMİŞ PREMİKS, YEM, TARIM, HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ, BİLİŞİM, TEKSTİL, İTHALAT, İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ ile..arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde bayilik sözleşmesi

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sipariş numarası: sipariş onaylandıktan sonra mail atılırken doldurulacak MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1. ALICI BİLGİLERİ: BU KISIM SİPARİŞ FORMUNDAN ÇEKİLECEK Adı:

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ E- TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR : 1.1 Segment Bilgisayar Dış Tic.Ltd.Şti. (Bundan sonra SEGMENT olarak anılacaktır) Dereboyu caddesi No:65 Mecidiyeköy-İSTANBUL 1.2. (Bundan sonra BAYİ olarak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ. Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları İnş. San. Tic. A.Ş. Adresi:

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ. Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları İnş. San. Tic. A.Ş. Adresi: MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1.Satıcı: Ticari Ünvanı: Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları İnş. San. Tic. A.Ş. Adresi: Çiğdem Mah. 1564. Cad. No:10 Kat:1 ANKARA Fax: 0 312 278 56 90 92 E-mail:

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ TEZ ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bir tarafta Çobançeşme Mah. Semt Kımız Sok. No:12 Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE adresinde mukim Tez Elektronik Pazarlama Tic. A.Ş.

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ İCRAPRO İCRA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme İcraPro Bireysel icra takip yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

FKBsoft Bayi Sözleşmesi

FKBsoft Bayi Sözleşmesi FKBsoft Bayi Sözleşmesi < SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.> İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi Kampanya 15.11.2012-01.08.2015 tarihleri arasında geçerlidir. HD Konuşma Kampanyası kapsamında, mevcut fiber internet hizmetimi devam ettirerek

Detaylı

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ EMİR ISITMA E-TOPTAN SATIŞ PLATFORMU E-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE-1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme Emir ısıtma Klima Sistemleri Havalandırma ve Mühendislik San ve Tic Ltd Şti (Bundan sonra Emir ısıtma

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda bilgileri bulunan Alıcı ve Satıcı arasında belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir. 1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içerisinde

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : Bir taraftan, Maltepe Mah. Demirciler Çarşısı A Blok No: 22,Zeytinburnu / İstanbul adresinde ikamet eden BCOM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ B-)...

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ B-)... BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR : A-) RGS YAZILIM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. Esentepe Mahallesi Milangaz Cad. No:77 Dumankaya Vizyon A2 Blok Kat:5 D:19 Kartal / İSTANBUL Tel : +90 216 346 29 82 Fax

Detaylı

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Taraflar İşbu Sözleşme merkezi İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah. Barbaros Bulvarı Ertuğrul Sitesi No:133/1 adresinde bulunan Martin Telekomünikasyon ve Uydu Teknolojileri

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.parantezelektronik.com B2B ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Parantez Elektronik ve Bilişim Sistemleri Satış Dağıtım Tic. Ltd. Sti. Perpa Tic.Mrk. A Blok Kat:11 No: 1554 34384 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL Tel : (0212) 320 84 58 info@parantezelektronik.com MADDE 1-

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi. Kampanya Şartları

Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi. Kampanya Şartları Turkcell Superonline Bilgisayar Kampanyası Taahhütnamesi Kampanya Şartları 1. Kampanya 06.06.2014 01.10.2014 tarihleri arasında geçerli olup kampanya kapsamında sunulan ürünler stoklar ile sınırlıdır.

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı

3.1 Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Şöyle ki; Adet Peşin Fiyatı Vadeli Fiyatı Mesafeli Satış Sözleşmesi Enka STORE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1. ALICI Adı/Soyadı/Unvanı : Adresi : Telefon : Eposta adresi : 1.2. SATICI Unvanı : Adresi : Telefon : Faks :

Detaylı