Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti."

Transkript

1 TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan: adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ diye anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır. 1. DEYİMLER Bu sözleşmede aşağıdaki deyimler, aksine bir açıklama olmadıkça hizalarında gösterilen anlamı ifade edecektir. TORİ BİLGİSAYAR:Tori Bilişim San. ve Tic. A.Ş. BAYİ: Bu anlaşmanın bir tarafını oluşturan ve bu sözleşme doğrultusunda BAYİLİK hizmetlerini veren, pazarlayan gerçek veya tüzel kişi. YETKİLİ SERVİS: TORİ BİLGİSAYAR ile yetkili servis anlaşması imzalamış gerçek veya tüzel kişiler. MÜŞTERİ: BAYİ den veya doğrudan TORİ BİLGİSAYAR dan sözleşme konusu ÜRÜNLER i satın alan gerçek veya tüzel kişi. ÜRÜNLER: TORİ BİLGİSAYAR ın pazarladığı tüm ürünler. TORİWEB: TORİ BİLGİSAYAR ın BAYİ leri ile arasında gerçekleşen iş uygulamalarını elektronik ortama taşıyan Internet tabanlı platform. KURUM: BAYİ lik müracaatında bulunan tüzel kişi. TORİ BİLGİSAYAR MERKEZ DEPO: İstoç toptançılar çarşısı 14. ada no:18-20 mahmutbey bağcılar istanbul BANKA: TORİWEB üzerinden TORİ BİLGİSAYAR ve BAYİ arasında gerçekleşen online havale ve eft işlemleri altyapısını sağlayan banka veya finansal kurum. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşme ile TORİ BİLGİSAYAR, sözleşme ekinde gösterilen ÜRÜNLER in, TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI içinde bu sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla pazarlanıp satılması amacıyla adı/ünvanı ve adresi yukarıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiyi BAYİ olarak tayin eder. 3. TORİWEB HİZMETLER 3.1. HİZMETLERİN KAPSAMI TORİ BİLGİSAYAR işbu sözleşmeyi fiziken imzalayan veya online formlar üzerinde kabul ettiğini beyan eden bütün BAYİ lerine, imza veya online kabul tarihinden itibaren TORİWEB hizmetlerini kullanma imkânı verir. BAYİ lerin TORİWEB de ulaşabileceği bilgiler ve yapabileceği işlemler; BAYİ statüsü, teminat mektubu vadesi, kredi limiti, risk tutarı ve sair kriterler ile kontrol edilerek kısıtlanabilir. 3.2TORİWEB HİZMETLERİNİN TANIMI ÜRÜN BİLGİLERİ VE SİPARİŞ TORİ BİLGİSAYAR, TORİWEB de, ÜRÜNLER hakkında genel ve teknik bilgi, ÜRÜN modelleri, ÜRÜN stok durumu gibi bilgiler gösterir ve BAYİ lerin sipariş girmeleri için gerekli ortamı sağlar MÜZAYEDELİ SATIŞ Bazı seçilen ÜRÜNLER, TORİWEB de müzayede ile de satışa çıkartılır. Müzayedelerde çeşitli açık artırma usulleri veya başka metodlar uygulanabilir FİNANSAL BİLGİLER TORİ BİLGİSAYAR otomasyon sisteminde kayıtlı bulunan, BAYİ ye ait firma kartı ve cari kartlarındaki finans hareketlerini, kredi limitini, risk tutarını ve benzeri bilgileri BAYİ ye gerçek zamanlı (real time) görüntüleme imkânı verecek araçlar sunar ve bu bilgileri kullanarak siparişler üzerinde kontrol mekanizması kurar ÖDEME BAYİ ler, Madde 7.6 da belirtilen hükümler çerçevesinde, TORİWEB üzerinden BANKA havalesi, kredi kartı (kişisel, müşteri veya kurumsal), elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek ve benzeri yöntemler ile ödeme yapabilir GÜVENLİK VE MAHREMİYET TORİ BİLGİSAYAR GÜVENLİK VE MAHREMİYET POLİTİKASI isimli dokümanda belirtilen esaslar uygulanır. Bu doküman her zaman TORİWEB de yer alır ve TORİ BİLGİSAYAR bu doküman üzerinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar ONLINE BAYİLİK Bilgisayar donanım ve yazılım hizmeti veren KURUM lar, BAYİ olmak üzere online müracaatta bulunabilir. Bu müracaatlarda verilen bilgiler gerçek-zamanlı olarak, önceden belirlenmiş kıstaslar çerçevesinde, TORİ BİLGİSAYAR veritabanlarındaki bilgiler ile karşılaştırılarak sistem tarafından kabul veya red edilir.

2 4. BAYİ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. BAYİ, ÜRÜN leri TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI içinde kendi nam ve hesabına pazarlayarak satmaya yetkilidir BAYİ, ÜRÜNLER in satışının artırılması ve geliştirilmesi için mümkün olan her türlü çabayı TORİ BİLGİSAYAR tarafından tespit edilen satış politikalarına uygun olarak gösterecektir BAYİ, faaliyetlerini rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yürütecek ve yönlendirecektir BAYİ, tatminkar seviyede pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmeti verebilecek en az 3 kişilik tecrübeli eleman istihdam edecektir. BAYİ, bu elemanları TORİ BİLGİSAYAR ın yapacağı eğitim seminerlerine göndermekle yükümlüdür BAYİ TORİ BİLGİSAYAR ın acentası ve kanuni temsilcisi olmayıp TORİ BİLGİSAYAR namına veya hesabına hiçbir şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağı veya sözleşmelere katılamayacağı gibi, TORİ BİLGİSAYAR ı taahhüt altına sokan, TORİ BİLGİSAYAR a mükellefiyet veya sorumluluk yükleyen herhangi bir işlemde bulunamayacaktori BİLGİSAYAR adına veya hesabına sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyecek, hiçbir şekilde TORİ BİLGİSAR ı resmi merciler dahil üçüncü kişilere karşı temsil edemeyecektir TORİ BİLGİSAYAR ın sözleşmeli bayileri, marjlarından fedakarlık ederek, TORİ BİLGİSAYAR ın ürünlerini pazarlayacak tali bayilikler oluşturabilir. Ancak bu bayilerin bir listesini TORİ BİLGİSAYAR a önceden bildirerek onaylatmak zorundadırlar. TORİ BİLGİSAYAR ın tali bayilere karşı hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur BAYİ adına TORİWEB de işlem yapacak kullanıcılar KULLANICI ADI ve ŞİFRE lerini kullanarak TORİWEB e girerler Bütün KULLANICI AD ları sadece o KULLANICI ADI ile beraber kullanılabilecek bir ŞİFRE ye sahip olmalıdır. ŞİFRE ler kullanıcının kendisi tarafından sistem üzerinde değiştirilebilir TORİ BİLGİSAYAR, her BAYİ de tam yetkili olan bir kişiye sadece o BAYİ ye mahsus bir MASTER KULLANICI ADI tanımlar ve sadece bu KULLANICI ADI ile geçerli olan bir ŞİFRE verir. MASTER KULLANICI nın diğer kullanıcılardan farkı, TORİWEB e BAYİ adına erişen kullanıcıları yönetmesi, gerektiğinde yeni KULLANICI hesapları açabilmesi ve yetkilerini belirleyebilmesidir. Bütün bu hesapları kullanan kişilerin yapacağı işlemlerden BAYİ sorumludur. KULLANICI AD ları genel ahlâka aykırı, kişileri veya kurumları rencide edici nitelikte olamaz KULLANICI AD ları ve ŞİFRE lerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasının doğuracağı zararlardan BAYİ nin kendisi sorumludur; TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz BAYİ, MASTER KULLANICI ADI ve ŞİFRE si ile kendisinin tanımladığı KULLANICI ADI ve ŞİFRE lerini BAYİ yi temsil yetkisi olmayan kişilere veremez. Vermesi halinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin yol açacağı her türlü müspet ve menfi zararlardan ve kâr kaybından BAYİ sorumludur TORİWEB i oluşturan veritabanları, yazılımlar, resimler, hareketli veya hareketsiz görüntüler ve her türlü kod un telif hakkı TORİ BİLGİSAYARA a aittir. BAYİ, bunlara ve bunları üzerinde bulunduran donanımlara madde 4.7 da belirtilen şeklin dışında ve kendisine verilen yetki haricinde ulaşmaya çalışmayacağını beyan ve taahhüt eder. Böyle bir teşebbüs vukuunda TORİ BİLGİSAYAR işbu sözleşmeyi derhal fesh edebilir TORİWEB de yer alan ÜRÜN lere ait BAYİ fiyatları, stok bilgileri ve benzeri bilgiler TORİ BİLGİSAYAR ile BAYİ arasındaki ticari sırlardır. BAYİ buradan elde edeceği bilgileri hiçbir şekilde üçüncü gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşamaz. BAYİ, edindiği bilgilerin gizliğinden sorumludur TORİ BİLGİSAYAR ın TORİWEB de yapacağı duyurular, BAYİ ye bizzat yapılmış demektir. BAYİ, TORİWEB e bağlanarak, TORİ BİLGİSAYAR ın yapacağı duyuruları ve meydana gelebilecek değişiklikleri kontrol etmekle yükümlüdür BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR istediği takdirde, satış yaptığı müşterilerine ait sair bilgileri bir liste halinde vermekle mükelleftir BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR dan teslim alacağı ÜRÜNLER i teslim aldığı gün kontrol edecek ve varsa nakliye sırasında vuku bulmuş hasarları ve noksanları, teslimatı yapan kargo şirketi temsilcisi ile tutacağı tutanağı derhal TORİ BİLGİSAYAR a bildirecektir. Aksi takdirde, bu hasar ve eksiklik garanti kapsamında olmadığından, ücretsiz giderilemeyecektir BAYİ, siparişlerini TORİWEB üzerinden bizzat kendisi veya TORİ BİLGİSAYAR daki müşteri temsilcisi vasıtası ile TORİ BİLGİSAYAR a ulaştıracaktır. TORİ BİLGİSAYAR daki müşteri temsilcisine verilen siparişlerde sevk adresi ile ilgili değişiklikler, TORİ BİLGİSAYAR daki müşteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile bildirilmelidir BAYİ, ÜRÜNLER e ilişkin siparişlerinde TORİ BİLGİSAYAR ın sözleşme ekinde, aylık listelerinde veya TORİWEB de belirtilen satış ve ödeme şartlarına uymak zorundadır. TORİ BİLGİSAYAR, bir (1) hafta önceden BAYİ ye bildirmek kaydıyla satış ve ödeme şartlarını (kabul edilen siparişlere ilişkin olanlar hariç) değiştirebilir. Ancak ithalat maliyetine tesir edecek herhangi bir hususta, vuku bulacak değişiklikler, kabul edilmiş siparişler dahil satış şartlarına, herhangi bir önceden bildirime gerek olmaksızın derhal intikal ettirilir Bayilik ile ilgili bildirmiş olduğu bütün bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder TORİWEB e erişim için kendisine verilen ŞİFRE nin ve kendi oluşturacağı KULLANICI ADI ve ŞİFRE lerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu KULLANICI ADI ve ŞİFRE lerle yapılacak işlemlerin BAYİ adına yapıldığı ve bu AD ile ŞİFRE leri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiğini kabul eder BAYİ, TORİWEB ve TORİ BİLGİSAYAR ın diğer internet satış sitelerinden veya telefonla vermiş olduğu siparişe bağlı olarak yapmış olduğu alışverişlerde kullandığı kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı vs. kart olmadığını, kart sahibinin bilgisi

3 dahilinde kullanıldığını, kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde TORİ BİLGİSAYAR nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu, bu zararların TORİ BİLGİSAYAR nezdindeki cari hesabına borç olarak kaydedileceğini ve TORİ BİLGİSAYAR tarafından talep edildiğinde, tüm fer ileriyle derhal ve nakden TORİ BİLGİSAYAR a ödeyeceğini ve/veya TORİ BİLGİSAYAR nezdindeki cari hesabında mevcut bedellerden her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın tahsil edilmesine muvafakatinin olduğunu, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsına ait olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder. 5. TORİ BİLGİSAYAR IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. TORİ BİLGİSAYAR, kamu ihalelerine doğrudan kendi adına ve hesabına katılma hakkına sahip olduğu gibi dilediği özel ve tüzel kişilere doğrudan kendi adına ve hesabına satış yapma hakkına da sahiptir TORİ BİLGİSAYAR, ÜRÜNLERİN cari satış bedellerini gerek gördükçe yeniden tespit ederek, BAYİ ye bildirir. BAYİ önceden izin almaksızın ilan edilen tüketici fiyatlarından %5 den fazla iskonto yapamaz TORİ BİLGİSAYAR, TORİWEB i sürekli olarak açık tutmaya gayret edecektir. Sistem bakımı, yazılım bakımı, yenileme, Internet hatlarında meydana gelebilecek problemler sebebiyle meydana gelebilecek hizmet kesintilerinden ve BAYİ nin Internet e bağlanmakta yaşayacağı problemlerden TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz TORİ BİLGİSAYAR, gerekli gördüğünde BAYİ nin TORİWEB erişimini engelleyebilir TORİ BİLGİSAYAR, TORİWEB de sağladığı bilgilerin ve gerçekleşen işlemlerin doğruluğu için gerekli yazılım ve donanım altyapısını kurar ve bunun devamlılığı için gayret gösterir. Ancak muhtelif sebeplerle meydana gelebilecek yanlışlıklardan ve bunların doğuracağı zararlardan sorumlu tutulamaz TORİ BİLGİSAYAR, bayi bilgilerinin güvenlik ve mahremiyetini madde 3.3 de belirtilen hususlara uygun olarak sağlamak için gerekli altyapıyı kurar ve devamlılığı için gayret gösterir. Buna rağmen istenmeyen şartlar altında meydana gelebilecek zararlardan TORİ BİLGİSAYAR sorumlu değildir TORİWEB de düzenlenen müzayedelere katılım, belirli şartlar gerektirebilir. TORİ BİLGİSAYAR, her müzayedede farklı şartlar ve kurallar uygulayabilir, fakat bir müzayede başladıktan sonra bitene kadar kuralları değiştirmez TORİWEB de düzenlenen müzayedeler, olağan açık artırma usulü ile yapılabileceği gibi, farklı zamanlarda farklı müzayede usulleri de uygulanabilir TORİ BİLGİSAYAR, bütün durumlarda, müzayedelerin adaletli bir şekilde cereyan etmesi konusunda gerekli şartları ve BAYİLER arasında adaleti sağlamak için gayret gösterir TORİ BİLGİSAYAR, TORİWEB de verdiği hizmetlere yenisini ilave edebilir, bazı hizmetleri kaldırabilir veya istediği değişikliği yapabilir. 6. BAYİLİK KABULÜ 6.1. BAYİLİK müracaatları fiziki ve online olarak kabul edilir. Online müracaatın kabulü halinde KURUM a geçici bayilik statüsü verilir Geçici BAYİ statüsü alan KURUM lar, işbu sözleşmeyi imzalayarak diğer evraklar ile beraber yedi (7) gün içerisinde TORİ BİLGİSAYAR a ulaştırmakla yükümlüdür. Evrakların bu süre içerisinde ulaşmaması halinde, TORİ BİLGİSAYAR, KURUM un geçici BAYİLİK statüsüne son verebilir veya bir süre daha uzatmaya karar verebilir TORİ BİLGİSAYAR, geçici BAYİ statüsü verilen KURUM hakkında araştırma yapar ve madde 6.2 de belirtilen süre sonunda KURUM un BAYİ olmasına veya TORİ BİLGİSAYAR ile olan BAYİLİK sözleşmesinin son bulmasına karar verir KURUM un, geçici BAYİLİK statüsüne sahip olduğu süre zarfında verdiği siparişler, geçici BAYİLİK statüsü sona ermiş ve BAYİLİK müracaatı reddedilmiş olsa bile geçerlidir ve TORİ BİLGİSAYAR ın onayı olmadan KURUM tarafından iptal edilemez. KURUM, sipariş ettiği ÜRÜN ve hizmetlerin bedelini, ödemekle yükümlüdür TORİWEB üzerinden online olarak BAYİLİK müracaatında bulunan KURUM veya kişiler, verdikleri bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder ve verdikleri bilgilerin yanlışlığı ve eksikliği neticesinde TORİ BİLGİSAYAR ın uğrayacağı zararı veya kâr kaybını tazmin etmeyi kabul eder Her türlü ihtilaf vukuunda TORİ BİLGİSAYAR ın bilgisayar ve muhasebe kayıtları esas alınır. 7. SATIŞ VE ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR 7.1. TEMİNAT MEKTUBU BAYİ, eline ulaşmış, yoldaki malların ve portföydeki ödeme araçlarının riskini karşılamak üzere TORİ BİLGİSAYAR a asgari USD ve/veya TL bedelli kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt eder SATIŞ TAHMİNLERİ BAYİ, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk haftasında, bu tarihlerden en az üç ay sonrasındaki dönemde TORİ BİLGİSAYAR dan teslim almayı planladığı ekipman için tahminlerini, talep etmesi halinde TORİ BİLGİSAYAR a yazılı olarak verecektir. Bu tahminler, BAYİ bakımından, (+ veya -) %20 oranında bağlayıcıdır; aksi halde BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR ın her türlü müsbet ve menfi zararı ile kar kaybı zararından sorumlu olur. Yine bu tahminlerin, TORİ BİLGİSAYAR ın ithalat planlaması yapması ve stok sorunu yaşanmaması için sağlıklı yapılması gerekir. TORİ BİLGİSAYAR, BAYİ nin tahminleri ile bağlı değildir ve bu tahminleri gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmez. BAYİ lerin makina taleplerinde öncelik sırası bu tahmin listesine göre olacaktır.

4 7.3. FİYATLAR BAYİ, ÜRÜNLERİ, TORİ BİLGİSAYAR ın düzenleyeceği ve gerek gördükçe değiştireceği ve sipariş tarihinde cari olan BAYİ FİYAT LİSTESİ nde gösterilen fiyatlardan, varsa ek bayi iskontosunu düşerek alır. BAYİ tarafından TORİ BİLGİSAYAR dan satın alınacak Donanım / Yazılım ÜRÜNLERİ nin BAYİ fiyatları ve varsa bu fiyata dahil sair hususlar TORİWEB sayfası üzerinde gösterilir YURT İÇİ SATIŞLAR BAYİ, ürün fiyatlarının, TORİWEB de döviz olarak belirtilmiş olması halinde, bu bedelin Türk Lirası karşılığı, fatura ediliş tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden hesaplanarak fatura üzerinde gösterilir. T.C. Merkez Bankası kur uygulaması piyasa şartları doğrultusunda TORİWEB de gösterilmek koşuluyla TORİ BİLGİSAYAR tarafından değiştirilebilir. BAYİ, ödeme tarihlerine göre TORİ BİLGİSAYAR aleyhine olabilecek kur farkından TORİ BİLGİSAYAR a karşı sorumlu olacaktır ve yüksek oranlı devalüasyon iddiasına dayalı olarak uyarlama veya herhangi bir bedel indirimi talebinde bulunamayacaktır BAYİ nin TORİWEB i kullanarak veya TORİ BİLGİSAYAR daki müşteri temsilcisi vasıtası ile vermiş olduğu siparişinin tarihi ile ÜRÜNLER in fiilen ithallerine kadarki dönemde, gümrük tarife ve resimlerde ve/veya ithalat maliyetine tesir edecek herhangi bir hususta vuku bulacak değişiklikler, fiyatlara aksettirilecektir BAYİ, hiçbir müşteri kesimi için satış yapmamaya zorlanamaz. Ancak TORİ BİLGİSAYAR doğrudan kendi satış grubu tarafından bakılan müşterilere satış yapması halinde, dilediği fiyattan bu satışları gerçekleştirebilir; BAYİ fiyatlarına uyma yükümlülüğü yoktur YURT DIŞINA SATIŞ BAYİ, ÜRÜNLER i, TORİ BİLGİSAYAR ın önceden yazılı müsaadesini almaksızın yurt dışına satamaz, ihraç edemez ve başka suretle gönderemez ÖDEME BAYİ nin satın alacağı ÜRÜNLER için ödeme planı, BAYİ nin kendisinin seçmiş olduğu ödeme planı, SİPARİŞ ONAY SAYFASI nda gösterilir ve BAYİ nin onaylaması beklenir. Sipariş işlemi sonrasında BAYİ ye gönderilen de de sipariş ile ilgili bütün bilgiler yer alır. Bu , tamamen bilgilendirici mahiyette olup, sistem tarafından otomatik olarak üretilmektedir ve meydana gelebilecek herhangi bir yanlışlıktan TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulamaz. Meydana gelen yanlışlıklar fark edildiğinde TORİ BİLGİSAYAR tarafından düzeltilerek BAYİ ye bildirilir TORİ BİLGİSAYAR tarafından tedarik edilecek muhtelif ÜRÜN ve servislere ait fatura bedelleri, fatura tarihinden Itibaren üç (3) iş günü içinde TORİ BİLGİSAYAR a faturada yazılı vadesine uygun aşağıda yazılı ödeme araçları ile ödenecektir. BAYİ tüm ödemeleri, nakden, banka havalesi, kredi kartı (kişisel, müşteri, kurumsal), elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek veya kendi tanzim ettiği ya da ciroladığı çeklerle yapar. BAYİ nin, avanslar dahil geciken ödemeleri için aylık, TORİ BİLGİSAYAR ın cari olan vade farkından finansman kaybı hesaplanacaktır. BAYİ bu ödemeyi kendisine yazılı yapılacak tebliğden sonra üç (3) iş günü içinde nakden TORİ BİLGİSAYAR a ödemekle yükümlüdür BAYİ, sipariş sırasında, TORİ BİLGİSAYAR ile anlaşması olan BANKA lar aracılığı ile TORİWEB üzerinden otomatik talimat vererek havale ile ödeme yapmayı tercih edebilir. Bu durumda, ödeme, BAYİ ve BANKA arasında yapılan sözleşmeye istinaden peşin havale, taksitlendirme veya kredilendirme seçenekleri ile olabilir. Taksitlendirme seçeneğinde, BAYİ nin vadesi gelen borcu, ödeme planına uygun olarak BANKA tarafından TORİ BİLGİSAYAR hesabına havale edilir. Kredilendirme opsiyonunda ise, BAYİ ve BANKA arasında kredi anlaşması mevcut olmak şartıyla, BAYİ nin vadesi gelen borcu, ödeme planına uygun olarak BANKA tarafından TORİ BİLGİSAYAR hesabına ödenir Madde e istinaden yapılan taksitli ve kredili ödemelerde, taksit vadesi geldiğinde, BAYİ hesabında yeterli tutar bulunmaması, kredi limitinin yetersiz olması veya başka bir sebeple havalenin gerçekleşmemesi halinde madde te belirtilen hükümler uygulanır BAYİ, satış bedellerini belirlenen günlerde nakten ve defaten ödemek durumundadır. Aksi takdirde bakiye bütün bedeller hiçbir ihtar ve ihbara yer olmaksızın muacceliyet kesbeder. Muacceliyet kesbeden bu bedel ve temerrüde düşülen toplam bedel üç gün içinde ödenmediği taktirde hiçbir ihtarata lüzum kalmaksızın, dava/takip açılmış olsun veya olmasın, fiili ödeme gününe kadar geçecek her gün için %... özel ceza-i şartı ile %... akti temerrüt faizini ödemeyi BAYİ kabul ve taahhüt eder. TORİ BİLGİSAYAR bir yandan bu ödemeleri kabul edebilir ve diğer yandan da haklı olarak işbu akti feshedebilir. Aradan zaman geçmesi aktin feshini imkansız kılmaz Fer i alacaklar, tazminat, özel ceza-i şartlar ve sair ödemeler için de, madde de belirtilen hükümler aynen uygulanır BAYİ, TORİWEB de yaptığı online kredi kartı veya online banka havale işlemlerinin geri alınmasını, her ne şart altında olursa olsun, ilgili banka veya kredi kartı şirketinden talep etmeyeceğini kabul eder. İhtilaf vukuunda, talebini TORİ BİLGİSAYAR a ile bildirecek ve ters işlem, uygun gördüğü takdirde, TORİ BİLGİSAYAR tarafından yapılacaktır Gerek nakit, gerek çek, gerekse kredi kartıyla yapılan TL ödemeler o günkü T.C. Merkez Bankası efektif satış kurundan USD ye çevrilerek BAYİ cari hesabına alacak kaydedilir BAYİ, TORİWEB üzerinden ve mail order talimatıyla kredi kartları ile yaptığı bütün ödemelerde; kart sahibine ait yazılı ve imzalı mail order talimatı, kart sahibinin kimlik ve kredi kartı fotokopilerini alarak muhafaza etmek ve TORİ BİLGİSAYAR ın bu bilgileri istediğinde göndermek zorundadır.

5 7.7. RISTURN VE İSKONTO UYGULAMALARI Bayi iskontosu ve risturn uygulaması, ciro, satış platformu vesaire gibi kıstaslar esas alınarak uygulanacaktır. Risturn ve iskonto oranları dönemsel olarak BAYİ ye bidirilecektir VERGİLER TORİ BİLGİSAYAR ın bütün ürün bedelleri, NET olup KDV dahil herhangi bir nam altındaki hiçbir vergiyi ihtiva etmez. BAYİ veya MÜŞTERİ si tarafından ödenmesi gereken ancak fiilen TORİ BİLGİSAYAR tarafından ödenen her türlü vergiyi BAYİ, bildiriminde madde deki şartlar dahilinde TORİ BİLGİSAYAR a ödeyecektir. 8. TORİ BİLGİSAYAR TARAFINDAN SON KULLANICIYA YAPILAN SATIŞLAR 8.1, BAYİ ye yaptığı satışların dışında, MÜŞTERİ ye TORİWEB sitesinden veya başka yollarla ÜRÜN satışı gerç TORİ BİLGİSAYAR ekleştirebilir ve bu satışlarla ilgili olarak ÜRÜN teslimi ve bununla ilgili diğer hususların BAYİ tarafından yerine getirilmesini isteyebilir TORİ BİLGİSAYAR, madde 8.1 e istinaden yapılan satışlar çerçevesinde hizmet veren BAYİ ye, ilgili satış modelinde belirtilen oranda veya tutarda komisyon verir Teslimatın BAYİ üzerinden yapıldığı durumlarda, aşağıdaki hükümler uygulanır: Kargo ücreti her satış modelinde açıkça belirtilen taraf tarafından ödenir. Kargo ücretinin müşteri tarafından ödeneceği durumlarda kargo ücreti tahsilatı peşin olarak yapılır MÜŞTERİ, ödemesini sipariş sırasında kredi kartı, elektronik cüzdan, elektronik nakit, elektronik çek, online BANKA havalesi veya diğer elektronik ödeme metodları ile yapar. TORİ BİLGİSAYAR, online yapılan ödeme işlemine dair matbu bir belge düzenleyerek bu belgenin mal teslimi sırasında MÜŞTERİ tarafından kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Teslimatı yapan BAYİ, MÜŞTERİ nin belgeyi imzalamaması veya kimliğini ibraz edememesi halinde teslimatı yapmayacaktır TORİ BİLGİSAYAR tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, BAYİ, TORİWEB sitesinden yapılan ÜRÜN satışı ile ilgili olarak herhangi bir tahsilat yapmayacaktır. BAYİ nin kendisinin MÜŞTERİ ye yaptığı satışlar bunun dışındadır ÜRÜN ün TORİ BİLGİSAYAR tarafından BAYİ adına faturalanması halinde, BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR ın kendisine kestiği fatura tutarına eşit tutarda veya kendisine yazılı olarak bildirilen tutarda faturayı MÜŞTERİ adına tanzim edecektir. BAYİ nin teslimat sırasında, MÜŞTERİ ye, bu ÜRÜN dışında başka bir satış yapması durumunda, o satışın tutarını bu faturaya dahil etmeyecektir BAYİ, ÜRÜN kendisine ulaştığında MÜŞTERİ ye telefon ederek ÜRÜN ünü teslim alabileceğini bildirmekle yükümlüdür BAYİ, teslim aldığı ve MÜŞTERİ ye ait olan ÜRÜN ü MÜŞTERİ talep ettiği anda teslim etmekle yükümlüdür MÜŞTERİ, ÜRÜN ü, teslim aldığı andaki şekliyle kanun tarafından belirtilen zaman zarfında iade edebilir. BAYİ, ÜRÜN ün orijinal durumda ve hasarsız olduğundan emin olacak ve TORİ BİLGİSAYAR a göndermek üzere teslim alacaktır. Faturasını iptal etmek BAYİ nin sorumluluğundadır ve iptal edilmemiş olması TORİ BİLGİSAYAR ı herhangi bir yükümlülük altına sokmaz ÜRÜN iadesi vukuunda, BAYİ, ÜRÜN ü müşteriden kanuni şartlar çerçevesinde teslim alır ve iade faturası keserek TORİ BİLGİSAYAR a kargo ile ödemeli gönderir. TORİ BİLGİSAYAR, ÜRÜN ü teslim aldığında, ÜRÜN ücreti ve KDV yi MÜŞTERİ nin kredi kartına iade eder (charge-back), buna mukabil BAYİ hesabına kaydettiği tahsilatı geri alır ve BAYİ nin TORİ BİLGİSAYAR a kesmiş olduğu komisyon faturası tutarında bir iade faturasını BAYİ adına tanzim eder. ÜRÜN gönderimi sırasında kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından ödenmişse bunu iade etmez. BAYİ, ÜRÜN ü kendi satın almayı tercih ederse, BAYİ nin hesabı ÜRÜN tutarı kadar alacaklandırılır BAYİ, hizmetinin bedeli olarak, her satış modelinde önceden belirlenen oranda ve TORİ BİLGİSAYAR in kendisine yazılı olarak bildirdiği tutarda bir faturayı TORİ BİLGİSAYAR e kesecektir. TORİ BİLGİSAYAR tarafından kendisine bildirilen tutar önceden mail ile bidirilen orandan farklıysa, BAYİ bu durumu en kısa zamanda TORİ BİLGİSAYAR e bildirerek düzeltilmesini talep edecektir Satılan ÜRÜN ün ve aplikasyon yazılımlarının tatbiki ve işletilmesi tamamiyle MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır. İsterse BAYİ den ücret karşılığı hizmet talep edebilir. 9. TESLİM, KURULUŞ VE İADE 9.1. BAYİ nin siparişleri, ÜRÜNLER in siparişin verildiği depoda mevcut bulunması ve BAYİ nin finansal riskinin müsait olması şartıyla, geliş sırasına göre en kısa zamanda faturalanarak sevk edilir. Risk hesabı, BAYİ ye kesilmiş olan faturalar ve bayinin ödeme tip ve tutarları dikkate alınarak TORİ BİLGİSAYAR otomasyon sisteminde tanımlı formüller ile yapılır. TORİ BİLGİSAYAR, gerek gördüğünde bu formülleri değiştirme hakkına sahiptir Yurt içi satışlarda, bütün ÜRÜNLER in sevki, BAYİ ye TORİ BİLGİSAYAR ın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile yapılır. Kargoya teslim edilmiş ÜRÜNLER, BAYİ ye teslim edilmiş kabul edilir. Kargoda meydana gelecek hertürlü gecikme ve kayıp işlemlerinden dolayı BAYİ nin maruz kalabileceği zarar ve ziyandan TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulmayacaktır Her türlü ürün sevkinde belirlenen limit sipariş tutarına kadar kargo ücretleri BAYİ ye aittir. Limit üzerindeki kargo ücretleri TORİ BİLGİSAYAR tarafından ödenir. Limit miktarı dönemsel olarak tesbit edilerek BAYİ katalogları ve TORİWEB de duyurulur Satılan ÜRÜN lerin ve aplikasyon yazılımlarının tatbiki ve işletilmesi tamamiyle BAYİ nin veya MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır.

6 9.5. TORİ BİLGİSAYAR, online yapılan ödeme işlemlerine dair kredi kartı, BANKA havale emri gibi belgeler düzenleyerek bu belgelerin mal teslimi sırasında yetkili kişilerce kimlik göstermek suretiyle imzalanmasını talep edebilir. Belgelerin imzalanmaması veya imza yetkisine sahip kişinin bulunmaması halinde teslimatın gerçekleşmesini engelleme hakkına sahiptir BAYİ, ÜRÜN leri teslim aldığı anındaki şekliyle ilgili kanunlarda belirtilen zaman zarfında iade edebilir BAYİ, kargodan gelen ürünleri kontrol ederek alır. ÜRÜNLER de eksik veya hasar varsa tutanak tutar ve kargo şirketi elemanına bu tutanağı imzalatarak ürünleri teslim alır veya kargodan ürünü teslim almayarak durumu TORİ BİLGİSAYAR a bildirir Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı takdirde, ürün siparişi verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti BAYİ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini TORİ BİLGİSAYAR ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir BAYİ siparişlerini müşteri temsilcisi ve TORİWEB i kullanarak verebilir. Müşteri temsilcisine verilen siparişlerde sevk adresi ilgili müşteri temsilcisine elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırılmalıdır. BAYİ adına yapılacak olan teslimat adresleri TORİWEB internet sitesi veya TORİ BİLGİSAYAR ın daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler belirtilen bölümlere girilmek veya TORİ BİLGİSAYAR ın talep ettiği data formatlarında göndermek suretiyle TORİ BİLGİSAYAR a ulaştırılabilecektir. Teslim alacak kişilerin isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılacaktır. Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılacak teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınacaktır İrsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları teslim almış kabul edilecektir. Burada teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılacak ve BAYİ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Bu şekilde teslimatı yapılan siparişlerin takibi için, TORİ BİLGİSAYAR uygun görürse TORİWEB adresinde, sipariş takip bölümünde bir geliştirme yaparak irsaliyeli teslimatları ayrıca raporlayabilecektir. Bu şekilde yapılan teslimatlarının tümünün BAYİ tarafından alınmış kabul edileceği BAYİ tarafından kabul ve beyan edilmiştir. 10. ÜRÜN VE HİZMETLERE DAİR HÜKÜMLER GARANTİ VE TEKNİK SERVİS Donanım ÜRÜNLER inin garanti müddetleri ve kapsamları, ÜRÜNLERİ in teslimlerinde birlikte verilecek olan GARANTİ KARTLARI nda belirtilir. GARANTİ MÜDDETİ nin başlangıcı, BAYİ nin kendi kullanacağı ÜRÜNLER için, TORİ BİLGİSAYAR faturasının tarihi; BAYİ nin ÜRÜNLER i kendisi kullanmadan satması halinde ise BAYİ nin bu ürün için MÜŞTERİ sine çıkaracağı faturanın tarihidir. Ancak bu halde, garanti müddetinin tarihi, TORİ BİLGİSAYAR ın bu ürün için BAYİ ye çıkarttığı faturanın tarihinden üç (3) ay sonrayı geçemez. Garanti kapsamındaki veya garantisi dolmuş cihazların bakımı yetkili servislerce yapılır. Bu servis noktalarında tamir edilemeyen arızalı cihazlar TORİ BİLGİSAYAR MERKEZ DEPO suna teslim edilir. Yetkili Teknik Servis anlaşması olmayan BAYİ ler teslim aldıkları arızalı cihazları gerekli açıklamayla birlikte, kargo ve nakliye ücretleri kendilerine/müşterisine ait olmak üzere, en yakın Yetkili Servise teslim edecekler ya da MÜŞTERİ sinin teslimini temin edeceklerdir. Bayi, ürünlerle beraber gelen garanti kartını uygun şekilde doldurarak müşteri ve/veya TORİ BİLGİSAYAR a teslimle yükümlüdür DESTEK BAYİ nin TORİ BİLGİSAYAR ile Teknik Servis sözleşmesi de imzalaması halinde, kendisinin ya da başka bir BAYİ nin satmış olduğu veya TORİ BİLGİSAYAR ın satışını yapmış olduğu ÜRÜNLER için, YETKİLİ TEKNİK SERVİS sözleşmesi şartları çerçevesinde, Donanım Teknik Arıza / Bakımını TEKNİK SERVİS departmanı ile vermeyi kabul eder MALZEME Kağıt, mürekkepli şerit, disk paketleri, baskı ünitelerinin baskı kafaları ve bandları vesaire gibi her türlü sarf malzemesi, ÜRÜNLER in satış bedellerine dahil olmadığı gibi garanti kapsamında da değildir. TORİ BİLGİSAYAR bu gibi sarf malzemelerini elinde satış için mevcut oldukları müddetçe ve TORİ BİLGİSAYAR ın tesbit edilmiş fiyatlarıyla normal fatura şartlarına göre BAYİ ye veya MÜŞTERİ sine satmayı kabul eder. Tariflerine uygun olmayan malzeme kullanımı yüzünden ÜRÜNLER in maruz kalacağı hasar veya meydana gelebilecek başka zararlardan, TORİ BİLGİSAYAR sorumlu değildir. 11. MARKALAR VE BUNLARA İLİŞKİN HUSUSLAR BAYİ ye satılacak veya tevdi edilecek ÜRÜNLER in markaları üzerinde münhasır haklara sahip bulunmaktadır. BAYİ, münhasıran TORİ BİLGİSAYAR a veya diğer 3. şahıslara ait olan bu marka, tanıtıcı işaretleri, Ticaret Ünvanlarını, kendi Ticaret Ünvanı, İşletme Adı olarak veya bu ünvan ve adlarla birlikte kullanamaz. 12. PATENTLER VE TELİF HAKLARI BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR a ait bulunan FİKİR ÜRÜNLERİ ne (intellectual properties), TORİ BİLGİSAYAR ın geliştirdiği veya

7 üçüncü şahıslar tarafından geliştirilip TORİ BİLGİSAYAR tarafından pazarlanan yazılım ÜRÜNLER i ve bunların source ve object kodlamalarına; TORİ BİLGİSAYAR ın GİZLİDİR (Confidential) işaretini taşıyan her türlü Resim, Teknik Resim, Plan, Bilgi, vesaire gibi hususlara ilişkin olarak TORİ BİLGİSAYAR in belirlediği ve zaman zaman değiştirebileceği esas ve kurallara aynen uymak zorundadır BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR a ait bulunan FİKİR ÜRÜNLERİ (Intellectual Properties) veya üçüncü şahıslar tarafından geliştirilip TORİ BİLGİSAYAR tarafından pazarlanan yazılım ÜRÜNLERİ nin aşağıdaki şartlara uygun olarak kullanmayı kabul ettiğini ve bu şartlara aykırı davranışlardan doğabilecek her türlü zararı tazmin edeceğini beyan ve kabul eder Her fatura edilen program sadece tek bir lokasyondaki tek bir makinada kullanılır Programlar sadece emniyet veya düzeltme gayeleri ile kopya edilebilir Programların bir başka kişi veya kuruluşa devredilmesi durumunda yeni kullanıcı bu taahhütnamede belirtilen hususları kabul etmek zorundadır. Ancak fatura ile yapılabilecek bu devir esnasında, eski kullanıcı elinde bulunan bütün kopyaları imha edecektir Bu gibi durumlarda BAYİ nin veya alt bayisinin programları kopyalayıp başkalarına verdiğinin tesbit edilmesi halinde her kopya için en az 5 misli cari bedelden TORİ BİLGİSAYAR, BAYİ ye fatura kesecektir. Bu durum, TORİ BİLGİSAYAR tarafından haklı fesih nedenidir. 13. TİCARİ SIRLAR BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR a ait olan vakıf olacağı Ticari Sırları, Know-How ını MÜŞTERİ leri dahil üçüncü şahıslara, TORİ BİLGİSAYAR ın önceden yazılı müsadesini almadan açıklamayacaktır TORİ BİLGİSAYAR tarafından BAYİ ye verilen MÜŞTERİ bilgileri ve gerçekleşen işlemler TORİ BİLGİSAYAR ın ticari sırlarıdır. BAYİ, bu sırları üçüncü şahıslara, TORİ BİLGİSAYAR ın önceden yazılı müsaadesini almadan açıklamayacaktır Madde 13.1 ve 13.2 de belirtilen hükümlere aykırı davranıştan doğabilecek bütün zararlar BAYİ tarafından karşılanacaktır. Tazminat, uğranılan zararın yanında, mahrum kalınan kârı da kapsayacaktır. TORİ BİLGİSAYAR sorumlu tutulmayacaktır. MÜŞTERİ ve TORİ BİLGİSAYAR, BAYİ den tazminat talep edebilecektir. 14. SÖZLEŞME SÜRESİ İşbu sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından, madde 15 hükümlerine göre fesh edilmedikçe geçerlidir. 15. SÖZLEŞMENİN FESHİ Taraflardan her biri, herhangi bir sebep göstermeksizin, 2 ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla, işbu sözleşmeyi her zaman fesih edebilir BAYİ nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini zamanında ve gerektiği gibi yerine getirmemesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranması, veya beyan edilen hususların gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması gibi hallerde TORİ BİLGİSAYAR sözleşmeyi derhal feshedebilir Taraflardan birinin iflası, malvarlığını kısmen veya tamamen alacaklılara veya başkalarına devretmesi, konkordato akdetmesi, tasarruf yetkisinin her hangi bir şekilde kısıtlanması halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir BAYİ nin, TORİ BİLGİSAYAR ın adını karalayacak bir şekilde davranarak müşteri memnuniyetsizliğine neden olması ve müşterinin haklı nedenlerle BAYİ yi yazılı olarak TORİ BİLGİSAYAR a birden fazla şikayet başvurusunda bulunması ve birden fazla müşteri şikayetlerinin aynı BAYİ için TORİ BİLGİSAYAR a yazılı olarak ulaşması sonucu TORİ BİLGİSAYAR BAYİ yi yazılı olarak uyarır. Aynı sorunların tekrarlanması halinde, TORİ BİLGİSAYAR sözleşmeyi derhal ve her hangi süre vermeye ve her hangi bir süreye uymaya gerek olmaksızın fesih edebilir. Bu kural, diğer derhal fesih hallerinde de uygulanır. 16. FESHİN SONUÇLARI İşbu sözleşmenin feshi halinde BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR dan herhangi bir ad ve şekil altında tazminat, kâr mahrumiyeti ve benzeri bir talepte bulunamayacaktır Sözleşmenin, 15 inci madde uyarınca TORİ BİLGİSAYAR tarafından feshi ve/veya BAYİ tarafından haksız feshi halinde, TORİ BİLGİSAYAR ın müspet ve menfi tazminat ile cezai şart talep hakkı saklıdır Sözleşmenin feshi, BAYİ nin müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır Sözleşmenin feshi halinde BAYİ, TORİ BİLGİSAYAR tarafından kendisine ücretsiz verilmiş olan her türlü ÜRÜNLER i, malzemeyi, broşür ve sair eşyayı TORİ BİLGİSAYAR a fesih tarihinden itibaren en geç onbeş (15) gün içinde iade edecektir. BAYİ, fesih tarihinden itibaren, TORİ BİLGİSAYAR BAYİ si olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmayacak, böyle bir intiba uyandırabilecek her türlü ilan, reklam ve davranıştan kaçınacaktır TORİWEB kullanımı için tahsis edilen KULLANICI ADI ve ŞİFRE leri iptal edilecektir. 17. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANMASI İşbu sözleşmede yer alan hükümler uyarınca, tarafların birine yüklenmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması, diğer tarafın, hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmesine engel teşkil etmeyecek, haklarından ve/veya taleplerinden feragat ettiği anlamını taşımayacak, anlaşmanın bu yoldaki hükümlerinin değiştirilmiş olduğu sonucu doğurmayacaktır

8 . 18. DEVİR VE TEMLİK BAYİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, TORİ BİLGİSAYAR ın yazılı muvafakati olmadıkça başkalarına devir edemez; ÜRÜNLER e ilişkin BAYİ lik (alt bayi) tayin edemez. 19. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI Bu sözleşme konusu ile ilgili olarak TORİ BİLGİSAYAR ile BAYİ arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve daha önceki diğer tüm sözleşme, mutabakat, görüşme ve tekliflerin yerini alır. 20. BİLDİRİMLER Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirim noter aracılığı ile veya telgrafla ya da iadeli taahhütlü mektupla veya yazılı olarak elden imza karşılığı yapılacak; adresin değiştirildiği aynı yollardan biriyle diğer tarafa bildirilmediği sürece, sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilen adrese her türlü tebligat ve bildirim, geçerli ve yeterli olacaktır. 20. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Yine taraflar, Kadıköy Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkilerini kabul ederler. Yirmi maddeden oluşan işbu sözleşme, taraflarca aynen ve özgür iradeleriyle kabul ile / /200 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM SAN. ve TİC. A.Ş. BAYİ

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı