TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : Fax no su : Elektronik posta adresi : 6-İhale Konusu : Banka Promosyonu İhalesi 7-İhale Usulü : Herhangi bir ihale kanununa tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü 8-Çalışan personel sayısı : Personelin yıllık nakit akışı(yaklaşık) : ,-TL. 10-Promosyon ihalesinin yapılacağı yer :TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 11- İhale son teklif verme yeri,tarihi ve saati : İhale komisyonu Promosyon ihalesinin tarih ve Saati : :00 13-Süresi : 3 (Üç) Yıl. ( ) 14-Kapsam : TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. nde çalışan memur ve sözleşmeli personel ile işçi personelin maaş, ücret ve diğer ödemeleri, bankanın promosyon ödemesi ile diğer bankacılık hizmetlerinin banka tarafından karşılanmasını kapsar. Teklifler, İhale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. İhale son teklif verme saatine kadar TÜLOMSAŞ a ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. GENEL ŞARTLAR 1- TÜLOMSAŞ memur ve sözleşmeli personelinin aylık maaş ödemeleri her ayın 15. günü, işçi personelinin ise her ayın 18.günü (Ayın 18 i resmi tatil veya hafta sonu tatiline rastlar ise bir önceki işgünü, dinî bayrama rastlar ise arife gününden önceki gün) yapılacaktır. 2- Promosyon ihalesi kişi başı bir personele verilecek promosyon miktarı üzerinden yapılacaktır. 3- Anlaşma yapılan banka kişi başı personele verilecek promosyonu 1(Bir) defada peşin olarak personelin hesaplarına yatıracaktır. Promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesi ile birlikte yapılacaktır. Promosyonun personelimizin hesaplarına yatırıldığına dair liste banka tarafından iki gün içerisinde TÜLOMSAŞ a verilecektir. 4- Promosyonun personele ödenmesi konusunda, promosyonu hak eden personeli bilgilendirmek TÜLOMSAŞ ın sorumluluğundadır. 5- Promosyon anlaşmasından sonra TÜLOMSAŞ a personel atanması, askerlik görevini yapan personelin yeniden görevine başlaması, ücretsiz izinli olanların izinlerinin sona ermesi halinde ve naklen atananların (gelmiş oldukları kurumdan promosyon alamamış olmaları durumunda) TÜLOMSAŞ ta göreve başladıkları ve ilk maaş aldıkları aydan başlamak üzere promosyonları banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek aynı şartlarda ödenecektir. 6- Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, askerlik, emeklilik vb.) TÜLOMSAŞ ile geçici/daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir suretle banka tarafından ödenen promosyonların iadesi istenmeyecektir. 1

2 7- TÜLOMSAŞ sözleşme imzalanan bankada yoksa vadesiz mevzuat hesabı açtıracak, bu vadesiz mevzuat hesabında memur ve sözleşmeli personeli ile işçi personelinin aylık maaş ödemelerinden bir gün önce toplam net maaş tutarını hazır bulunduracaktır. 8- Banka memur ve sözleşmeli personel ile işçi personelin maaşlarını her ayın maaş ödeme gününün başladığı gece 00:01 de maaş hesaplarına aktararak personelin kullanımına hazır hale getirecektir. Diğer ödemeler ise Havalenin veya EFT nin yapıldığı gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. 9- TÜLOMSAŞ personelinin net maaş ödeme bilgilerini, maaş ödeme gününden bir gün önce mail olarak veya manyetik ortamda bankaya iletecektir. 10- Anlaşma yapılan banka, sözleşme süresince ATM kartı, kredi kartı ve bunların ek kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi,kayıp edilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı TÜLOMSAŞ ve personelinden ücret, işlem masrafı vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir. 11- Anlaşma yapılan banka, sözleşme süresince internet bankacılığı, telefon bankacılığı, ATM bankacılığı ve Bankanın Şubelerinden gerçekleştirilen havale, EFT ve vb. işlemlerden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı üyelik ücreti, ve vb. herhangi bir ücret veya ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir. 12- Anlaşma yapılan banka personelin talebi halinde internet bankacılığını ücretsiz kullandıracaktır. 13- Personele verilecek maaş kartlarını ilk maaş ödemesinden en geç bir hafta önce kullanıma hazır hale getirilecek ve personele TÜLOMSAŞ ta teslim edecektir. 14- Banka ATM kartlarını ve diğer kartları şifreleri ile birlikte TÜLOMSAŞ personeline imza karşılığı TÜLOMSAŞ ta teslim edecektir. 15- Anlaşma yapılan banka TÜLOMSAŞ personeline kullandırdığı ATM lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. ücret talep etmeden kullandıracaktır. 16- Anlaşma yapılan banka dışındaki ATM lerin kullanılması halinde bankanın o günkü tarifesi geçerli olacaktır. 17- Anlaşma yapılan banka, maaş ve diğer ödeme günlerinde haftanın her günü ve saatinde ATM lerde yeterli miktarda para bulunduracaktır. 18- Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan internet bankacılığı, ATM ve telefon bankacılığı ile yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret ve masraf alınmayacaktır. 19- Personel maaşını, anlaşma sağlanan bankanın ATM lerinin yanı sıra tüm şubelerinden ücretsiz çekebilecektir. 20- TÜLOMSAŞ ın personeline yapacağı ödemeler için havale, EFT,İnternet bankacılığı,telefon bankacılığı ve vb. hizmetlerden herhangi bir masraf ve komisyon alınmayacaktır. 21- Anlaşma yapılan bankanın 2013 yılında ATM lerinde TÜLOMSAŞ personeli için günlük minumum 1.500,-TL. nakit çekim limiti olacak ve sözleşme süresi içerisinde her yıl limit artırılacaktır. 22- Anlaşma yapılan banka, TÜLOMSAŞ personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda personel görevlendirecek ve her TÜLOMSAŞ personeli adına vadesiz maaş hesabı açacak ve personelin kendi isteği halinde ve banka tarafından uygun görülmesi halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir. 23- Anlaşma yapılan banka, TÜLOMSAŞ personeline, banka tarafından istenilen bilgilerin verilmesi, gerekli olan sözleşme/talimat belgesinin imzalanması kaydı ile personelin kendi isteği ve bankaca uygun görülmesi halinde nakit avans kredisi açacaktır. 2

3 24- Banka nakit avans kredilerini personelin kendi isteği ve bankaca uygun görülmesi halinde yükseltecektir. 25- Doğal afet, deprem, yangın, sel, elektrik kesintileri, bilgi işlem sisteminin çökmesi gibi durumlardan dolayı işlemlerde gecikme olması ve personelin maaşını zamanında tahsil edememesinden dolayı banka sorumlu tutulmamakla birlikte, bu halde dahi banka, bir an önce ödeme yapılabilmesi için gerekirse elden ödeme yapılması dahil alınabilecek tüm tedbirleri almak durumundadır. 26- Banka, bankacılıkta mevduat sahipleri lehine yapılacak yenilikler ve sağlanacak ilave imkanları TÜLOMSAŞ personeline de aynen uygulayacaktır. 27- Banka, TÜLOMSAŞ personelinin talebi halinde hesabındaki tutarı veya kalan tutarı yatırım fonu alımı, diğer menkul alım ve satım işlemleri gibi her türlü bankacılık hizmetlerini verecektir. 28- Personel adına açılacak vadesiz mevduat hesabından ücretsiz olarak düzenli fatura ödeme imkanı olacak, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kira, kablolu TV, internet, cep telefonu ve her türlü düzenli ödeme için hizmet verilecek ve işlemlerden her hangi bir ücret veya komisyon alınmayacaktır. 29- Bankaya TÜLOMSAŞ tarafından elden teslim edilen itiraz ve inceleme yazıları aynı gün tebliğ edilmiş sayılacak ve banka tarafından yazılara tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde cevap verilecektir. 30- TÜLOMSAŞ ta bu şartnamenin 5.maddesinde belirtilen personelin göreve başlaması durumunda banka bu personelle ilgili hesap açılması, ATM kartlarının çıkartılması gibi bankacılık işlemlerini personelin şubeye müracaatı veya bildiriminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde tamamlayacaktır. 31- Banka TCK ve Bankalar kanunu hükümlerine göre TÜLOMSAŞ ve personeline ait bilgileri gizli tutacaktır. 32- Sözleşme süresi ile ilgili herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayacaktır. 33- Sözleşmenin devam ettiği süre içersinde her ne sebeple olursa olsun ilgili mercilerce bankanın faaliyetine son verilmesi, bir kurumun gözetimi altına alınması, el değiştirmesi halinde TÜLOMSAŞ sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisine sahiptir Sözleşme süresi 3 yıldır. ( ). TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ 1- Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde bankanın adı bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Banka yetkilisi/yetkililerince imzalanmamış teklif mektubu değerlendirmeye alınmayacaktır. 2- İstekli bankalar tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup Komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda değerlendirildikten sonra açık artırma turlarına geçilecektir. Açık artırma en yüksek ilk teklif üzerinden başlayacaktır. Bankalar her turda en az 100,-TL. tutarında artırım yapacaktır. Her tur bitiminde ihaleye devam etmek isteyen banka yetkilisi/yetkililerinden diğer turlar için teklifleri alınacaktır. Teklif turları sonunda ekonomik açıdan en yüksek teklifi veren bankanın teklifi komisyonca değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur 3

4 bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir. Ancak ihale aynı gün içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır. 3- Bu ihalede tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesinde, en avantajlı teklif olarak, şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak en yüksek fiyat teklifi veren ve TÜLOMSAŞ personelinin bankacılık ihtiyaçlarını yurt içi ve dışında karşılayacak ölçüde yaygın servis imkanları olanlar esas alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli bankaya, bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme TÜLOMSAŞ ta imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir. BANKAMATİK ( ATM ) 1- Banka, TÜLOMSAŞ ın uygun göreceği yer veya yerlere 3 (Üç) adet bankamatik kuracaktır. Değişen koşulların gerekli kılması durumunda, tarafların mutabakatı ile ünitelerin yeri sonradan değiştirilebilecektir. TÜLOMSAŞ a yerleştirilecek bankamatik ve buna bağlı tesisatın mülkiyeti Banka ya aittir. 2- Bankamatiğin kurulacağı yer için gerekli olabilecek tadilat giderleri banka tarafından karşılanacaktır. Bankamatiğin montajı ve cihazın kurulmasına ilişkin her türlü harcama banka tarafından yapılacaktır. Bankamatik te yer alacak reklam panolarına ilişkin harcama ve ilgili tüm vergi ve harçlar banka tarafından ödenecektir. Banka, kurulacak olan üniteden gerek bankamatik, gerek diğer hizmetlerinin tanıtımı, reklamı amacıyla yararlanabilecektir. 3- Bankamatiğin data hattı banka tarafından Türk Telekom dan talep edilecek ve bununla ilgili tesise ait işletme giderlerini banka ödeyecektir. TÜLOMSAŞ, Türk Telekom data hattının TÜLOMSAŞ bünyesinde tesisi konusunda herhangi bir ücret talep etmeden bankaya yardımcı olacak ve gerekli teknik desteği verecektir. 4- Bankamatik için gerekli elektrik enerjisi TÜLOMSAŞ tarafından sağlanacak ve TÜLOMSAŞ ın göstereceği elektrik kablosundan alınacaktır. Üniteyle ilgili elektrik ve kablo tesisatı banka tarafından yapılacaktır. Elektrik kesintilerinde TÜLOMSAŞ ın jeneratöründen banka yararlandırılacaktır. Bankamatiğin sarf edeceği elektriğin bedelleri banka tarafından karşılanacaktır. 5- Banka, Türkiye genelinde bankamatik sistemlerinde vermekte olduğu bankamatik hizmetlerinin tümünün TÜLOMSAŞ taki bankamatikte de aynı kalitede verilmesini sağlayacaktır. 6- TÜLOMSAŞ, bankamatiğin çevresine, onun görülmesini engelleyen veya kullanımını ve görünümünü bozucu eşya ya da araçlar koymayacak, ünite çevresinin temiz ve bakımlı görünmesine özen gösterecektir. 4

5 7- Kurulacak olan Bankamatik için her türlü bakım ve onarım desteği Banka tarafından sağlanacaktır. TÜLOMSAŞ, basit operasyon problemlerinin giderilmesi ve çevre temizliği konusunda Banka ya destek sağlayacaktır. Banka kendisinden kaynaklanmayan hat kesintisi ve diğer arıza durumları dışında, ATM cihazlarını 24 saat boyunca faal olarak bulundurmak zorundadır. 8- Bankamatiğin Banka nın sürekli gözetiminden uzak olması nedeniyle, TÜLOMSAŞ, bankamatiğin fiziksel korunmasına yardımcı olacak ve olası sorunları en kısa zamanda bankanın bildireceği telefonları arayarak iletecektir. Bu durumda 24 saati geçmemek üzere en kısa sürede müdahale edilerek mevcut hizmetin devamı sağlanacaktır. 9- TÜLOMSAŞ, bankamatiğin yerleştirilmesi ve hizmeti süresince verilecek her türlü destek hizmetleri için, banka elemanlarına ilgili binalara giriş ve içeride çalışma izni verecektir. Özellikle, para nakli güvenliğinin önemi ve gizliliği nedeniyle, banka elemanlarının yaptığı çalışmalar konusunda tüm TÜLOMSAŞ personelinin duyarlı davranmaları sağlanacaktır. CEZAİ HÜKÜMLER 1- Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur. 2- İhale sonucunda banka promosyon ihalesini kazanan banka, sözleşmeyi 7 (yedi) iş günü içinde imzalamaması halinde, ihale sonucunda verdiği teklif kadar ceza ödemeyi peşinen kabul eder. Anlaşma yapılan banka tarafından bu şartnamede belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz. 3- Anlaşmalı banka, iş bu şartname hükümlerinden herhangi birisini yerine getirmediği takdirde, 1.defa yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen aynı ihlalin 2.kez tekrarı halinde Sözleşme bedelinin (personele ödenen promosyon tutarının toplamı) % 10 (yüzde onu) oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme, TÜLOMSAŞ tarafından tek taraflı olarak feshedilir. 4- Anlaşma yapılan bankanın herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az üç ay öncesinden haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar birbirinden hak iddia edemez. 5- Banka, imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri TÜLOMSAŞ ın yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak üzere TÜLOMSAŞ mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka TÜLOMSAŞ tan herhangi bir hak iddia edemez. 6- İhaleyi kazanan banka tarafından herhangi bir sebepten dolayı 7 (yedi) işgünü içinde sözleşme imzalanmaması halinde en yüksek teklifi veren 2. banka ile sözleşme imzalanır. 7- İhaleyi kazanan banka ile imzalanan sözleşmeye göre TÜLOMSAŞ personelinin hesaplarına alacak kaydedilmesi gereken tutarların, TÜLOMSAŞ dan kaynaklanmayan ve mücbir sebep 5

6 halleri dışında banka tarafından personelin hesabına aktarılmaması veya geç aktarılması halinde ; banka noksan aktarılan tutarları, personelin hesabına aktarılması gereken tarihten, aktarmanın yapıldığı tarihe kadar geçecek süre için yürürlükte bulunan kanuni faizi birlikte kurum personeline aktarır. DİĞER HÜKÜMLER 1- İmzalanacak sözleşmeye tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergilerle KDV bankaya aittir. 2- Komisyon, bankalarca verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptali nedeniyle TÜLOMSAŞ herhangi bir yükümlülük altına girmez. 3- Şartnamede bulunan bütün hususlar sözleşme imzalanan banka tarafından kesinlikle kabul edilmiş sayılır. 4- Bu Şartname İHALEYİ Kazanan Banka ile yapılacak PROTOKOL ün vazgeçilmez bir ekidir. 5- Her türlü ihtilaf halinde Eskişehir Mahkemeleri yetkilidir. TÜLOMSAŞ BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE A.Yaşar NAL Mehmet UYKUN Ali ERYILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler Dairesi Başkanı Demiryol-İş Şube Sekreteri ( Harcama Yetkilisi) ( Kamu Çalışanı) ( Sendika Yetkilisi) 6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı