Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI"

Transkript

1 MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman UYAR ALTERNATÝF ÖDEME ARAÇLARI (KREDÝ KARTI ÝÞLEMLERÝ) VE MUHASEBELEÞTÝRÝLMESÝ Yrd.Doç.Dr.N.Kemal ERDOÐAN - Recep KÜÇÜK STOKASTÝK STOK MODELLERÝNDE GÜVEN STOÐUNUN ELEKTRONÝK ÇALIÞMA SAYFASI YARDIMIYLA BELÝRLENMESÝ Yrd.Doç.Dr. Önder MET TAKSÝTLÝ KREDÝLER ÝLE FÝNANSMAN VE OTEL-RESTORAN EKÝPMANI SATICILARINA YÖNELÝK BÝR ARAÞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hasan EKEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ YAPILANMA SÜRECÝNDE BANKALARDA FÝNANSAL RÝSK YÖNETÝMÝ-II Yrd.Doç.Dr. Yusuf TOPAL - Yrd.Doç.Dr. Cemal ELÝTAÞ Yrd.Doç.Dr. Serdar ÖGEL - Arþ.Grv. Sinan SARAÇLI BÝREYSEL YATIRIM EÐÝLÝMLERÝNÝN KARÞILIK GETÝRME ANALÝZÝ ÝLE ÝNCELENMESÝ: AFYONKARAHÝSAR ÝLÝ ÖRNEÐÝ Yrd.Doç.Dr. Tuncay CAN - Öðr.Gör.Dr. Habib KOÇAK ENVANTER MODELLERÝNÝN GEOMETRÝK PROGRAMLAMA METODU ÝLE ANALÝZÝ MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Öðr. Gör. Ender BOYAR - Öðr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜÞ TMS-2 STOKLAR STANDARDINDA MALÝYET YÖNTEMÝ VE BÝR UYGULAMA ÖNERÝSÝ

2 MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Muhasebe-Finansman Araþtýrma ve Uygulama Dergisi ANALÝZ ISSN: Analiz; Marmara Üniversitesi Muhasebe Araþtýrma ve Uygulama Merkezinin Yýlda 2 Kez Yayýnlanan Hakemli Dergisidir Sahibi Marmara Üniversitesi Muhasebe Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Adýna Prof.Dr. Gürbüz Gökçen Yayýn Kurulu Prof.Dr. Osman Altuð Prof.Dr. Ümit Ataman Prof.Dr. Gürbüz Gökçen Doç.Dr. Cemal Çakýcý Arþ.Gör. Ercan Çalýþ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Cemal Çakýcý Adres Ressam Namýk Ýsmail Sokak No: Bahçelievler / Ýstanbul / Türkiye Tel.: (0212) Faks: (0212) Dizgi - Baský Maya Matbaacýlýk Tel.: (0212)

3 HAKEM LÝSTESÝ (Yerli - Yabancý) Prof. Dr. AKDOÐAN, Nalan Prof. Dr. AKGÜL, Baþak Prof. Dr. AKÞÝT,Bilgütay Prof. Dr. ALTUÐ, Osman Prof. Dr. ARAT, Mehmet Emin Prof. Dr. ARGUN, Doðan Prof. Dr. AÞAN, Senih Prof. Dr. ATAMAN, Ümit Prof. Dr. AYBOÐA, Hanefi Prof. Dr. AYDIN, Davut Prof. Dr. BASIK, Feryal Orhon Prof. Dr. BEKÇÝOÐLU, Selim Prof. Dr. BENLÝGÝRAY, Yýlmaz Prof. Dr. BERK, Niyazi Prof. Dr. BEYAZITLI, Ercan Prof. Dr. BÝLGÝNOGLU, Fahir Prof. Dr. BILLINGS, Tony Prof. Dr. BOZKURT, Nejat Prof. Dr. BURÇKÝN, Emre Prof. Dr. CANBAÞ, Serpil Prof. Dr. CEYLAN, Ali Prof. Dr. CHAMBERS, Nurgül Prof. Dr. CRUMBLEY, Larry Prof. Dr. ÇABUK, Adem Prof. Dr. ÇETÝNER, Ertuðrul Prof. Dr. ÇIKRIKÇI Mustafa Prof. Dr. DOYRANGÖL, Nuran Cömert Prof. Dr. DURMUÞ, A. Hayri Prof. Dr. ERCAN,Yücel Prof. Dr. ERDAMAR, Cengiz Prof. Dr. ERDEN, Selman Aziz Prof. Dr. ERDOÐAN, Muammer Prof. Dr. ERDOÐAN, Oral Prof. Dr. ERGEN,Halim Prof. Dr. ERSOY, Ayten Prof. Dr. ERSOY, Ayten Prof. Dr. ERTUNA, Özer Prof. Dr. ERTÜRK, Halis Prof. Dr. FETTAHOÐLU, Abdurrahman Prof. Dr. GÖKÇEN, Gürbüz Prof. Dr. GÖKDENÝZ, Ümit Prof. Dr. GÖKTAN, Erkut Prof. Dr. GÜCENME, Ümit Prof. Dr. GÜRBÜZ, Osman Prof. Dr. GÜREDÝN, A, Ersin Prof. Dr. GÜRSOY, Cudi Tuncer Prof. Dr. GÜVEMLÝ, Oktay Prof. Dr. HAFTACI, Vasfi Prof. Dr. ÝBÝÞ, Cemal Prof. Dr. ÝPÇÝ, Mustafa Prof. Dr. KONURALP, Gürel Prof. Dr. KARAKAYA, Mevlüt Prof. Dr. KARCIOÐLU, Reþat Prof. Dr. KAVAL, Hasan Prof. Dr. KIRLIOÐLU, Hilmi Prof. Dr. KIZIL, Ahmet Prof. Dr. KOÇ YALKIN, Yüksel Prof. Dr. KUTLAN, Serhat Baþkent Üniversitesi Marmara Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Kültür Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Dumlupýnar Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Bahçeþehir Üniversitesi Ankara Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi Wayne State University- USA Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Uludað Üniversitesi Marmara Üniversitesi Louisiana State University- USA Balýkesir Üniversitesi Atýlým Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Marmara Üniversitesi Ticaret Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Bilgi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Marmara Üniversitesi Boðaziçi Üniversitesi Uludað Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi ODTÜ Uludað Üniversitesi Marmara Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi Doðuþ Üniversitesi Marmara Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Marmara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Marmara Üniversitesi Gazi Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Gazi Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Ankara Üniversitesi Marmara Üniversitesi

4 HAKEM LÝSTESÝ (Yerli - Yabancý) Prof. Dr. KÜÇÜKSAVAÞ, Nihat Prof. Dr. LALÝK, Ömer Prof. Dr. LAZOL, Ýbrahim Prof. Dr. ÖNCÜ, Semra Prof. Dr. ÖRTEN, Remzi Prof. Dr. ÖZKAN, Mehmet Prof. Dr. PAMUKÇU, Bülent Prof. Dr. PINAR, Cengiz Prof. Dr. RICCIO, Edson, L. Prof. Dr. RODOPLU, Gültekin, Prof. Dr. SAÐMANLI, Metin Prof. Dr. SAYARI, Mehmet Prof. Dr. SEVGENER, A. Sait Prof. Dr. SEVÝLENGÜL, Orhan Prof. Dr. SOÐUR, Macide Prof. Dr. SÖZBÝLÝR, Halim Prof. Dr. SÜMER, Haluk Prof. Dr. SÜRMELÝ, Fevzi Prof. Dr. SÜRMEN, Yusuf Prof. Dr. Svetlana M. Bychkova Prof. Dr. ÞAKRAK, Münir Prof. Dr. ÞENSOY, Necdet Prof. Dr. TALU, Hülya Prof. Dr. TANER, Berna Prof. Dr. TANER, Tuna Prof. Dr. TEK, Nergis Prof. Dr. TENKER, Nejat Prof. Dr. TÜFEKÇÝOÐLU, Tuðrul Prof. Dr. TÜREDÝ, Hasan Prof. Dr. ULU, Ahmet Prof. Dr. ULUDAÐ, Ýlhan Prof. Dr. UMAN, Nuri Prof. Dr. USLU, M, Selçuk Prof. Dr. USTA, Öcal Prof. Dr. ÜLKER,M.Sema Prof. Dr. ÜNKAYA, Gülümser Prof. Dr. Yaroslav V. Sokolov Prof. Dr. YILANCI, Münevver F. Prof. Dr. YILDIRIM, Oya Prof. Dr. YÜCEL, Göksel Prof. Dr. YÜKÇÜ, Süleyman Prof. Dr. YÜKSEL, Ahmet Doç. Dr. AKAY, Hüseyin Doç. Dr. ARZOVA, S.Burak Doç. Dr. ASLAN, Sinan Doç. Dr. ÇAKICI, Cemal Doç. Dr. ÇÝLÝNGÝRTÜRK, A. Mete Doç. Dr. DUMANOÐLU, Sezai Doç. Dr. ÝÞERÝ, Müge Doç. Dr. KIDWELL, Linda A. Doç. Dr. LERZAN, Kavut Doç. Dr. MISIRLIOÐLU, Ufuk Doç. Dr. SÝPAHÝ, Barýþ Doç. Dr. UZAY, Þaban Çukurova Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Uludað Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Gazi Üniversitesi Marmara Üniversitesi Ticaret Üniversitesi Yaþar Üniversitesi Bairro Cidade Universitária -Breziya Kocaeli Üniversitesi Marmara Üniversitesi Baþkent Üniversitesi Ticaret Üniversitesi Baþkent Üniversitesi Ticaret Üniversitesi Kocatepe Üniversitesi Marmara Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi St-Petersburg State Agrarian University- Rusya Marmara Üniversitesi Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Koç Üniversitesi Baþkent Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi Marmara Üniversitesi St-Petersburg State University-Rusya Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ýstanbul Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Haliç Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Kültür Üniversitesi University of Wyoming-USA Ýstanbul Üniversitesi Bilgi Üniversitesi Marmara Üniversitesi Erciyes Üniversitesi

5

6 ÝÇÝNDEKÝLER Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI 1-13 Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman UYAR ALTERNATÝF ÖDEME ARAÇLARI (KREDÝ KARTI ÝÞLEMLERÝ) VE MUHASEBELEÞTÝRÝLMESÝ Yrd.Doç.Dr.N.Kemal ERDOÐAN - Recep KÜÇÜK STOKASTÝK STOK MODELLERÝNDE GÜVEN STOÐUNUN ELEKTRONÝK ÇALIÞMA SAYFASI YARDIMIYLA BELÝRLENMESÝ Yrd.Doç.Dr. Önder MET TAKSÝTLÝ KREDÝLER ÝLE FÝNANSMAN VE OTEL-RESTORAN EKÝPMANI SATICILARINA YÖNELÝK BÝR ARAÞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hasan EKEN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ YAPILANMA SÜRECÝNDE BANKALARDA FÝNANSAL RÝSK YÖNETÝMÝ-II Yrd.Doç.Dr. Yusuf TOPAL - Yrd.Doç.Dr. Cemal ELÝTAÞ Yrd.Doç.Dr. Serdar ÖGEL - Arþ.Grv. Sinan SARAÇLI BÝREYSEL YATIRIM EÐÝLÝMLERÝNÝN KARÞILIK GETÝRME ANALÝZÝ ÝLE ÝNCELENMESÝ: AFYONKARAHÝSAR ÝLÝ ÖRNEÐÝ Yrd.Doç.Dr. Tuncay CAN - Öðr.Gör.Dr. Habib KOÇAK ENVANTER MODELLERÝNÝN GEOMETRÝK PROGRAMLAMA METODU ÝLE ANALÝZÝ Öðr. Gör. Ender BOYAR - Öðr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜÞ TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA MALÝYET YÖNTEMÝ VE BÝR UYGULAMA ÖNERÝSÝ

7

8 ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU Sakarya Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Üyesi Meral Erol FÝDAN Sakarya Üniversitesi Kütüphane Dok.Dai.Bþk. ÖZET Türkiye bugün, Dünya altýn mücevher sektöründe en büyük 4. pazarý, 3. en büyük üretim merkezi ve 2. en fazla ihracat yapan ülkesi konumuna gelmiþtir. Ülkemiz altýn talebinin yüzde 90'ýndan fazlasý mücevher yapýmýnda kullanýlmaktadýr. Sektör, 1990 yýlýndan sonra bir reform sürecine sokulmuþ, geliþimi için gerekli olan kuruluþlar bu sürede faaliyete geçirilmiþtir. Fakat sektördeki yasal düzenlemelerdeki eksikliklerden, özellikle sektörde çalýþan küçük esnaf zarar görmektedir. Bu çalýþmada bir kuyumcu esnafýnýn 2003 ve 2004 yýllarý dönem sonu iþlemlerinde enflasyon muhasebesi uygulamasý yapýlarak, enflasyon muhasebesinin kuyumcu esnaflarý açýsýndan sonuçlarý hakkýnda genel bir fikir verilmek istenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Kuyumcu Ýþletmesi, Enflasyon Muhasebesi ABSTRACT Turkey is now the world's fourth largest market for gold jewellery, it has third largest manufacturing centre and second biggest exporter. More than 90 percent of our country's gold production is used for making jewel. After 1990, the market has undergone a major revival, and necessary institutions for development has been organised during this period. But the imperfection in the law arrangements is being harmful for minor jewelry tradesman just now. In this study an inflation practice has been showed for a minor jewelry's end of periods financial statements and wanted to give an idea about inflation accounting results for jewelleries. Key Words: Jeweller, Inflation Accounting 1

9 Analiz Cilt:7 Yýl:15 Sayý:16 Ekim GÝRÝÞ Son yýllarda gösterdiði performansla, ihracatta Dünya ikincisi konumuna yerleþmiþ olan kuyumculuk sektörü, bu baþarýyý kolaylýkla elde etmemiþtir. Ana hammaddesini halen dýþardan ithal etmek zorunda olmasýna raðmen, sektör uluslararasý pazarlarda önemli bir yer edinmeyi baþarmýþtýr. Sektörün önemli sorunlarýnýn baþýnda, oturmuþ bir yasal düzenlemesinin olmamasý gelmektedir. Son yýllarda kuyumculuk sektörü ile ilgili yapýlan vergisel düzenlemeler, sektörün altyapýsýný düzeltme amacýyla hazýrlan-makla birlikte, istenilen aþamaya henüz ulaþýlamamýþtýr. Bu çalýþmada kuyumculuk sektörünün ülkemiz ekonomisi içindeki yeri, sektörü etkileyen önemli yasal düzenlemeler kýsaca ele alýndýktan sonra, en son uygulamaya konulan enflasyon düzeltmesi kanununun bir kuyumcu iþletmesi üzerinde uygulamasý gösterilmiþtir. 2. TÜRK EKONOMÝSÝNDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜ Ülkemiz kuyumculuk sektörü 1990 yýlýndan sonra büyük bir geliþme sürecine girmiþtir. Bu dönemde Dünya Altýn Konseyi de ülkemizdeki bu potansiyeli fark etmiþ ve 1992 yýlýnda ülkemizde bir þube açarak, ziynet altýna olan talebi artýrýcý çalýþmalarýyla ülkemiz sektörüne önemli katkýsý olmuþtur yýlýnda Ýstanbul Altýn Borsasý (ÝAB)'nýn da kurulmasýyla sektör güç kazanmýþ, sektörün hammadde ihtiyacýnýn uluslararasý fiyatlardan karþýlanmasý saðlanmýþtýr. Sektörde önemli bir ihtiyaç haline gelen altýn rafine ihtiyacýný karþýlamak amacýyla 1995 yýlýnda Ýstanbul'da Halaç Ailesi Halaç Kuyumculuk Limited Þirketini kurarak altýn rafinesi iþine baþlamýþ, 2002 yýlýnýn baþýnda büyümek ve uluslararasý olabilmek amacý ile Ýstanbul Altýn Rafinerisi (ÝAR) ile birleþme kararý alarak ÝAR adý altýnda faaliyetine devam etmiþtir yýlýnda faaliyete geçirilen Vadeli Ýþlemler ve Opsiyon Piyasasý, kuyumculuk sektörünün rekabet gücünü kýsýtlayan önemli etkenlerden fiyat ve kur risklerinin minimize edilmesine yardýmcý olmuþtur. Sektörün kýsa ve uzun vadeli finansman ihtiyacýnýn en uygun maliyetle karþýlanabilmesi, girdi maliyetlerinden kaynaklanan sorunlarýn giderilmesi amacýyla ÝAB tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar sonunda 2000 yýlýnda Kýymetli Madenler ve Ödünç Piyasasý faaliyete geçirilmiþ, böylece kýymetli madenlere dayalý ödünç iþlemlerinin kurumsal bir çatý altýnda yapýlabilmesi saðlanmýþtýr yýlý Temmuz ayýnda Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'na baðlý bir kuruluþ olarak kurulan Ýstanbul Deðerli Maden ve Mücevherat Ýhracatçýlarý Birliði (ÝMMÝB) ile, sektör üyelerinin menfaatlerini korumak ve deðerli maden ve mücevherat ihracatýmýzý arttýrarak, sektörün yeni pazarlara daha kolay ulaþmasýný saðlamak hedeflenmiþtir. Ülkemizde talep edilen altýn büyük ölçüde mücevherat tipi þeklinde olmakla birlikte, ülkemiz halký mücevher altýný, hem süslenmek hem de geleceði için tasarruf yapmak amacýyla talep etmektedir yýlýnda Master Card'ýn 6 ayda bir gerçekleþtirdiði Master Indeks araþtýrmasýnda altýnýn en gözde yatýrým araçlarýnýn baþýnda geldiði sonucu çýkmýþtýr (Gold News Dergisi Sayý:148). 2

10 Analiz Vol.:7 Year:15 Issue:16 October 2006 Tablo 1: Türk Halkýnýn Tasarruf Tercih Oranlarý (2004) Tasarruf Çeþidi Oraný (%) Altýn 26 Vadeli T.L. 24 Yastýkaltý Döviz 20 Yastýkaltý T.L. 15 Vadeli Döviz 13 Vadesiz T.L. 12 Taþýnmaz Mal 10 Kaynak: (Gold News Dergisi Sayý:148). Ýhraç edilen ve yurtiçinde turistlere satýlan altýn mücevherat miktarý, sektörün toplam üretiminin yaklaþýk %70'ini oluþturmaktadýr. Sektörde yaklaþýk 300 civarýnda ihracatçý vardýr. Tablo 2'de görüldüðü gibi 2000 yýlýnda 384,3 milyon dolar olan mücevher ihracatýnýn, 2004 yýlý sonu itibariyle 908,9 milyon dolara yükseldiði görülmektedir. Tablo 2: Türkiye'nin Yýllarý Arasý Altýn Mücevherat Ýhracatý Yýllar (Milyon Dolar) , , , , ,9 Kaynak: Yýlmaz ( 2006 ) 2004 yýlýnda altýn mücevherat ithalatýnýn 125,6 milyon dolar olarak gerçekleþtiði Tablo 3'de görülmektedir. Ýthalat yapýlan baþlýca ülkeler, Ýtalya(%57), BAE (%16), ABD(%11), Güney Kore Cum. (%6), Hindistan (%3), ve Tayland'dýr(%2). Ülkemiz Dünya ülkeleri içerisinde altýn tüketimi sýralamasýnda 2003 yýlýndan bu yana 4. sýrada yer almaktadýr. Tablo 4'te 2004 yýlýnda altýn talebinin 185,7 tonluk kýsmýnýn mücevher üretimi amaçlý kullanýldýðý, 48,9 tonluk kýsmýnýn yatýrým amaçlý kullanýldýðý görülmektedir yýlýnda ise, 196,9 ton mücevher üretimi amaçlý kullanýlýrken, 53,5 tonluk kýsmý da yatýrým amaçlý kullanýlmýþtýr. Tablo 3: Türkiye'nin Yýllarý Arasý Altýn Mücevher Ýthalatý Yýllar (Milyon Dolar) , , , , ,5 Kaynak: Yýlmaz ( 2006 ) Tablo 4: Dünya Altýn Tüketimi Sýralamasýnda Ýlk 5 Ülke ve Talep Miktarlarý ( ) Ülkeler Hindistan USA Çin Türkiye S.Arabistan Mücevher (ton) Net Per. Yatýrým (ton) Toplam (ton) Mücevher (ton) Toplam (ton) 517,5 100,2 617,7 589,0 134,7 723,7 350,5 224,1 185,7 136,2 21,3 9,8 48,9 5,2 371,8 233,9 234,6 141,3 352,8 241,4 196,9 152,3 Kaynak: World Gold Council (2006) Net Per. Yatýrým (ton) 29,4 11,7 53,5 7,3 382,2 253,1 250,4 159,6 3

11 Þekil 1'de yýllarý arasý gerçekleþen mücevher ihracat verileri gösterilmiþtir. Ülkemizdeki mücevher ihracatý 2000 yýlýndan baþlayarak sürekli bir artýþ göstermiþtir. 150 tona yakýn altýnýn yaklaþýk 60 tonluk kýsmý direkt olarak ihraç edilmiþ, 80 tonluk kýsmý ise turistler ve bavul ticareti yoluyla yurtdýþýna çýkmýþtýr. Ton 150 Analiz Cilt:7 Yýl:15 Sayý:16 Ekim Turist ve Bavul Ticareti Direkt Ýhracat Þekil 1: Türkiye Mücevher Ýhracatý ( ) ( ton-saf altýn ) World Gold Council (2004) 3. KUYUMCULUK SEKTÖRÜNE ETKÝ EDEN YASAL DÜZENLEMELER tarihinde uygulamaya konulan Vergi Barýþý Kanunu (VBK) sektör için uygulanmýþ en önemli vergisel düzenleme olmakla birlikte, kuyumcularýn kayýtlarýnda yer alan altýn ve gümüþ gibi kýymetli madenler ile elmas, pýrlanta ve yakut gibi kýymetli taþlar ve bunlardan mamul mallarýný, varsa bunlarýn borsa rayiç bedelleri, yoksa emsal bedelleri üzerinden deðerlemek suretiyle kayýtlarýný günümüz fiyatlarý ile revize etmeleri saðlanmýþtýr. Ayný zamanda iþletmelerinde var olup kayýtlarýnda yer almayan mallarýný kayýt altýna alma imkâný getirilmiþtir tarihinde Resmi Gazete'de yayýnlanan 4842 Sayýlý Kanun ile gerçekleþtirilen kanuni deðiþikliklerde sürekli altýn alým-satýmý ve imali ile uðraþan mükelleflerin altýn satýþ tarihindeki (ÝAB)'ada oluþan has altýn deðeri ile satýlan mamulün has altýn maliyet bedeli arasýnda oluþan farký, maliyet bedeline ilave etmeleri koþulu getirilmiþtir. Söz konusu fark da bilânçolarýnýn pasifinde özel bir fon hesabýnda izlenecektir. Bu kanunun gerekçesi ise þuydu; Altýn ticareti ile iþtigal edenlerin has altýn deðerindeki farklarýnýn vergiye tabi tutulmasý, sermaye ile finanse edilen has altýn miktarýnýn erimesine yol açmakta ve özellikle uluslar arasý rekabette altýn ihracatýnýn geliþmesini engellediði gibi sistemin kurumsallaþmasýný da güçleþtirmektedir. Bu açýdan söz konusu deðer artýþlarýnýn özel fon hesabýna alýnmasý, buna karþýlýk gerçek katma deðerin de vergilenmesi amaçlanmýþtýr (Ateþli 2003) tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan 5024 sayýlý Kanunla enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun Mükerrer 298. maddesinde deðiþiklik yapýlmýþ ve Kanuna Geçici 25 inci madde eklenmiþtir. Mükerrer 298. maddedeki deðiþiklik tarihinden itibaren yürürlüðe girmiþ, bilanço esasýna göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu tarihten itibaren maddede yer alan þartlarýn gerçekleþmesi halinde geçici vergi dönemlerinin sonu itibariyle mali tablolarýný enflasyon düzeltmesine tabi tutmuþlardýr. VUK'na eklenen Geçici 25. madde ile de tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan kýymetlerin nasýl düzeltileceði hükme baðlanmýþtýr. Kendisine özel hesap dönemi 4

12 Analiz Vol.:7 Year:15 Issue:16 October 2006 tayin edilen mükellefler için Geçici 25 inci maddeye göre düzeltilecek bilanço 2004 yýlý içinde biten hesap dönemi sonundaki bilançodur (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/2 ) baþýndan itibaren uygulanmaya baþlanan enflasyon muhasebesi yasasýyla, öncelikle mükelleflerin, 1970 yýlý baþlangýç olmak üzere 31 Aralýk 2003 itibariyle geriye yönelik düzeltme yapmalarýný öngörmektedir. Bu düzeltmelerden sonra ortaya çýkacak kâr veya zarar vergilemede dikkate alýnmayacaktýr. Diðer bir deyiþle enflasyon düzeltmesi yapanlardan geçmiþ yýllar için vergi alýnmayacaktýr. Belli ölçeðin altýnda kalan mükellefler sadece bilançolarýný düzeltebilirken, bu ölçeðin üstündekiler hem bilanço hem gelir tablolarýný düzeltebilecektir. (bkz. VUK Mükerrer Madde 298. ) 5024 sayýlý Kanunun geçici 1. maddesindeki ihtiyarilik hükmünün sadece 2004 yýlýna iliþkin geçici vergi dönemlerini kapsamasý nedeniyle söz konusu ihtiyarilikten yararlanarak tarihli bilançolarýný düzeltmemiþ olan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, hem tarihli bilançolarýný ve hem de tarihli bilançolarýný enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardýr. Bu mükellefler tarafýndan 2004 yýlýnýn ikinci, üçüncü ve dördüncü geçici vergi dönemleri sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapýlmasý ihtiyaridir. Yani mükellefler sözü edilen geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapýp yapmamakta serbesttirler. Enflasyon düzeltmesi sisteminin baþlatýlmasý baþlangýç deðerinin tespitini gerektirmektedir. Baþlangýç deðerleri ise VUK'nun konuyla ilgili düzenlemelerinin yer aldýðý geçici 25. maddesi uyarýnda tarihli bilançonun düzeltilmesi ile ilgili kýsýmda oluþturulmuþtur. (bkz: VUK Geçici Madde 25) Parasal ve parasal olmayan kýymet ayrýmýna iliþkin olarak VUK Genel Tebliðinde açýklama yapýlmýþ olup, satýn alma gücü ile ulusal para birimindeki deðiþmeler arasýndaki iliþki göz önünde bulundurulduðunda, mali tablolarda yer alan kýymetleri iki gruba ayýrmýþtýr. VUK'nun 5024 sayýlý Kanunla deðiþtirilen mükerrer 298/A maddesinde yapýlan taným uyarýnca enflasyon düzeltmesinin amacý; iþletme mali tablolarýnýn düzenlendiði tarih itibariyle reel deðerleri içerir hale getirilmesidir. Bu da mali tablo düzenlenme tarihindeki ulusal paranýn satýn alma gücü cinsinden ifadesi anlamýna gelmektedir. Bu amaçla aþaðýdaki hususlar sýrasýyla yerine getirilir (Küçük 2006). -Mali tabloda yer alan kýymetlerden hangilerinin parasal olmayan kýymet olduðunun tespit edilmesi, -Tespit edilen parasal olmayan kýymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alýnacak tutarlarýnýn bulunmasý, -Bulunan bu tutarlarýn ait olduklarý düzeltme veya taþýma katsayýlarýyla çarpýlmasý, -Parasal olmayan kýymetlerin düzeltilmiþ deðerleriyle, parasal kýymetlerin ise düzeltmeye tabi tutulmaksýzýn mali tabloda gösterilmesi. Bilânço özkaynaklarýnýn tamamý parasal olmayan kaynak niteliðinde olup enflasyon muhasebesine tabi tutulacaktýr. Enflasyon düzeltmesine konu olan parasal olmayan varlýk ve yabancý kaynak kalemleri 328 seri no'lu VUK Genel tebliðinde belirtilmiþtir. * Parasal Kýymetler; Ulusal para deðerindeki deðiþmeler karþýsýnda nominal deðerleri ayný kalan ancak satýn alma güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde deðiþen kýymetlerdir. 5

13 * Parasal Olmayan Kýymetler; Ulusal para deðerindeki deðiþmelere raðmen satýn alma güçleri deðiþmeyen kýymetler Bilânço aktif ve pasifinde yer alan parasal olmayan kalemlerin enflasyon nedeniyle bünyelerinde oluþan deðer aþýnmalarýný telafi etmek amacýyla hesaplanan yýpranma tutarý kadar bilânço deðerine ekleme yapýlmakta, karþýlýðýnda da Enflasyon Düzeltmesi Hesabý'na kayýt yapýlmaktadýr. Enflasyon düzeltmesi hesabý düzeltme iþlemine iliþkin bir torba hesaptýr. Dolayýsýyla bu hesabýn bakiyesi dönem kar zararý hesabýna aktarýlarak kapatýlacak, böylece dönem kar zararý hesabý da reel deðerine getirilmiþ olacaktýr. Enflasyon düzeltmesinin yapýlmasýnda bir önceki düzeltilmiþ bilançodan aynen gelen kalemler taþýma katsayýsý, diðer parasal olmayan kýymetler ise düzeltme tarihi esas alýnarak hesaplanacak düzeltme katsayýsý kullanýlarak düzeltilir (Küçük 2006) tarihinde yayýmlanan 18 numaralý VUK Sirkülerinde 2005 yýlýnýn ilk geçici vergi döneminde ve tarihinde yayýmlanan 19 numaralý VUK Sirkülerinde de 2005 yýlýnýn ikinci geçici vergi döneminde þartlarýn oluþmamasý nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapýlmayacaðý duyurulmuþtu tarihinde Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan Eylül 2005 ayýna iliþkin TEFE 8950,24 olarak açýklanmýþtýr. Bu deðer dikkate alýndýðýnda, enflasyon düzeltmesi yapýlmasý için gerekli olan iki þart birlikte gerçekleþmediði için 2005 yýlýnýn üçüncü geçici vergi döneminin sonu itibarýyla enflasyon düzeltmesi yapýlmayacaktýr. Ancak VUK'nun mükerrer 298/9. maddesinde (5228 sayýlý Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen bent) Münhasýran sürekli olarak iþlenmiþ; altýn, gümüþ alýmsatýmý ve imali ile iþtigal eden mükellefler bu fýkranýn (1) numaralý bendinde yer alan þartlara bakýlmaksýzýn enflasyon düzeltmesi yaparlar hükmüne göre bilanço esasýna göre defter tutan kuyumcular enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecektir(maliye Postasý Dergisi 2005,30-31). VUK Genel Teblið No:348/1'de düzeltme iþlemini sadece bilanço esasýna göre defter tutanlarýn yapacaklarýna yer verilmiþtir. Ýþletme defteri tutan altýncýlar ve altýn iþinin yanýnda baþka iþ yapanlar bu tebliðe göre enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardýr. 4. UYGULAMA Aþaðýda, sadece altýn alým-satým iþlemleri yapan, X Kuyumculuk San Tic.Ltd. Þti.'nin muhasebe kayýtlarý ele alýnarak, bu kuyumcu esnafýnýn ve dönem sonu bilânçolarý ve gelir tablolarý enflasyon düzeltmesi kanuna uygun olarak düzeltilip, gösterilmiþtir. Uygulamada ele aldýðýmýz X Ýþletmesi faaliyetlerinde imalat yapmadýðýndan ve sadece altýn alým-satým iþi ile uðraþtýðýndan dolayý hesaplarýnda sadece 153 Ticari Mallar Hesabý kullanýlmaktadýr. Ýþletme Enflasyon düzeltmesi iþlemlerinde, parasal olmayan kalemler olarak bilânçosundaki 153, 226, 255, 257 ve 500 hesaplar düzeltmeye tabi tutulmuþtur. Ayrýca 255 Demirbaþlar Hesabýndaki kalemlerin düzeltme iþlemi Tablo 6'da ayrýntýlý olarak gösterilmiþtir. Düzeltme esaslarýna göre mükellefler, stoklarýný düzeltmeye esas tutarlarýný düzeltmede esas alýnacak tarihlere baðlý kalmaksýzýn, dönem ortalama düzeltme katsayýsý ile veya hareketli aðýrlýklý ortalama düzeltme katsayýsý ile çarpmak suretiyle düzeltme iþlemlerini gerçekleþtirebile-ceklerdir. Bu uygulamada 153 Ticari Mallar Hesabý düzeltilirken basit ortalama yöntemi ile hesaplanan düzeltme katsayýsý kullanýlmýþtýr. Diðer hesaplar taþýma katsayýsý ile düzeltilmiþtir. 6 Analiz Cilt:7 Yýl:15 Sayý:16 Ekim 2006

14 Analiz Vol.:7 Year:15 Issue:16 October 2006 Taþýma Katsayýsý = Mali Tablonun Ait Olduðu Aya Ýliþkin Fiyat Endeksi / Bir Önceki Dönemin Sonundaki Fiyat Endeksi Düzeltme Katsayýsý = Mali tablonun Ait Olduðu Aya Ýliþkin Fiyat Endeksi / Düzeltmeye Esas Alýnan Tarihi Ýçeren Aya Ýliþkin Fiyat Endeksi Basit Ortalama Yöntemi Ýle Ortalama = Düzeltme Katsayýsý Mali Tablonun Ait Olduðu Aya Ýliþkin Fiyat Endeksi Mali Tablonun Ait Olduðu Tablo Günü Ýtibariyle Bir Öndeki Geçici Aya Ait Fiyat Endeksi + / Vergi Döneminin Sonundaki Fiyat Endeksi 2 ( ) Tablo 5 : Tarihi Ýtibariyle X Kuyumculuk San.Tic.Ltd.Þti.'nin Enflasyon Muhasebesine Göre Düzeltme Ýþlemleri ( TL) BAÞLANGIÇ DÖNEM DÜZELTÝLMÝÞ KOD HESAP ADI KATSAYI ENVANTER DEÐERÝ DÖNEMÝ ÝNDEKSÝ DEÐER 153 TÝCARÝ MALLAR Mal Hesabý ,30 1, VERÝLEN DEPOZÝTO VE TEMÝNATLAR Elektrik Depozitosu ,80 1, DEMÝRBAÞLAR Muhtelif Dekorasyon Notebook Pvc Doðrama Elektrik Malzemeleri Elektrik Malzemeleri Muhtelif Dekorasyon Yazar Kasa Elektrik Malzemeleri , , , , , , , ,70 3, , , , , , , , BÝRÝKMÝÞ AMORTÝSMAN SERMAYE DÜZELT. OLUMLU FARK Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarý Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarý Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarý Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarý , , , ,10 6, , , , KAYDA ALINAN MALLAR KARÞILIÐI Kayda Alýnan Emtia Karþýlýðý GEÇMÝÞ YILLAR KARLARI Yýlý Net Karý GEÇMÝÞ YILLAR ZARARLARI GEÇMÝÞ YILLAR ZARARLARI Ýndirilemeyen Zararlar 2003 Yýlý Ensflsyon Düzeltme DÖNEM NET ZARARI Yýlý Net Zararý DÜZELTME FARKI Tablo 6: 255 Demirbaþlar Hesabýndaki Enflasyon Düzeltme Kalemlerinin Açýlýmý Kodu Hs. Adý MUHTELÝF DEKORASYON NOTEBOOK PVC DOÐRAMA ELEKTRÝK MALZEMELERÝ ELEKTRÝK MALZEMELERÝ MUHTELÝF DEKORASYON YAZAR KASA Giriþ Tarihi Giriþ Deðeri Net Deðer Katsayý ELEKTRÝK MALZEMELERÝ , , , , , , , , Düzeltilmiþ Deðer Birikmiþ Amortisman Düz.Bir. Amort

15 Analiz Cilt:7 Yýl:15 Sayý:16 Ekim 2006 Tablo 7: X Kuyumculuk San.Tic. Ltd.Þti Tarihli Ayrýntýlý Düzeltilmiþ Bilânçosu (TL) AKTÝF PASÝF I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazýr Deðerler 1- Kasa 3- Bankalar 5- Diðer Hazýr Deðerler B-Menkul Kýymetler C-Ticari Alacaklar D-Diðer Alacaklar E-Stoklar 4- Ticari Mallar F-Yýllara Yaygýn Ýnþaat ve Onarým Maliyetleri G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklarý H-Diðer Dönen Varlýklar 1- Devreden KDV DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 5- Verilen Depozito ve Teminatlar B-Diðer Alacaklar C-Mali Duran Varlýklar D-Maddi Duran Varlýklar 6-Demirbaþlar 8- Birikmiþ Amortismanlar [-] E-Maddi Olmayan Duran Varlýklar F-Özel Tükenmeye Tabii Varlýklar G-Gelecek Yýllara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklar H-Diðer Duran Varlýklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTÝF (VARLIKLAR)TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , ,06 I-KISA VADELÝ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satýcýlar C-Diðer Borçlar 1-Ortaklara Borçlar D-Alýnan Avanslar E-Yýllara Yaygýn Ýnþaat Ve Onarým Hakediþleri-- F-Ödenecek Vergi ve Diðer Yükümlülükler 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3- VadeGeç.Ert.veya Taksit.Vergi-Diðer Yüküm. G-Borç Ve Gider Karþýlýklarý 2-Dönem KarPeþin Ödenen Vergi Diðer Yük-[-] H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukla I-Diðer Kýsa Vadeli Yabancý Kaynaklar KISA VADELÝ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI II-UZUN VADELÝ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1- Banka Kredileri B-Ticari Borçlar C-Diðer Borçlar D-Alýnan Avanslar E-Borç ve Gider Karþýlýklarý F-Gelecek Yýllara Ait Gelir ve Gider Tahakkuk! G-Diðer Uzun Vadeli Yabancý Kaynaklar UZUN VADELÝ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI II-ÖZKAYNAKLAR A-Ödenmiþ Sermaye 1-Sermaye 3- Sermaye Düzeltilmesi Olumlu Farklarý B-Özel Alacaklar Hesabý B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri D-Geçmiþ Yýllar Karlarý E-Geçmiþ Yýllar Zararlarý [-] F-Dönem Net Karý G-DÖnem Net Zararý [-] ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASÝF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 8

16 Analiz Vol.:7 Year:15 Issue:16 October 2006 Tablo 8 : Tarihi Ýtibariyle X Kuyumculuk San.Tic.Ltd.Þti.'nin Enflasyon Muhasebesine Göre Düzeltme Ýþlemleri (TL) KOD HESAP ADI BAÞLANGIÇ DEÐERÝ KATSAYI DÜZELTÝLMÝÞ DEÐER DÜZELTME FARKI ZARAR DÜZELTME FARKI KÂR 153 TÝCARÝ MALLAR Mal Hesabý VERÝLEN DEPOZÝTO VE TEMÝNATLAR Elektrik Depozitosu DEMÝRBAÞLAR Muhtelif Dekorasyon Notebook Pvc Doðrama Elektrik Malzemeleri Muhtelif Dekorasyon Yazar Kasa Kaplama Taþ Ýnþaat Malzemeleri Ýnþaat Malzemeleri Elektrik Malzemeleri Armatür Lamba Ýnþaat Malzemeleri Parke Nalburiye Malzemeleri Mobilya Malzemeleri Ýnþaat Malzemeleri Ýnþaat Malzemeleri Notebook Boya Malzemeleri Bilgisayar Bilgisayar Aksamý Elektrik Malzemeleri Dekorasyon Jaluzi Lamine Parke Dekorasyon Armatür Ýnþaat Malzemeleri Bilgisayar Aksamý Elektrik Malzemeleri BÝRÝKMÝÞ AMORTÝS M.Dekorasyon Amortismaný Notebook Amortismaný Pvc Doðrama Amortismaný Elektirik M.Amortismaný M.Dekorasyon Amortismaný Yazar Kasa Amortismaný Elektirik M.Amortismaný SERMAYE HESABI Ortak 1 Ortak SERMAYE DÜZELTM. OLUMLU FARKL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarý TOPLAM

17 Analiz Cilt:7 Yýl:15 Sayý:16 Ekim 2006 Tablo 9 : X Kuyumculuk San.Tic. Ltd.Þti Tarihli Ayrýntýlý Düzeltilmiþ Bilançosu ( YTL ) AKTÝF I-DÖNEN VARLIKLAR ,29 A-Hazýr Deðerler ,87 1- Kasa ,19 3- Bankalar 3.083,17 5- Diðer Hazýr Deðerler ,51 B-Menkul Kýymetler C-Ticari Alacaklar D-Diðer Alacaklar E-Stoklar ,42 4- Ticari Mallar ,42 F-Yýllara Yaygýn Ýnþaat ve Onarým Maliyetleri G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklarý H-Diðer Dönen Varlýklar 1- Devreden KDV DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,29 II-DURAN VARLIKLAR ,69 A-Ticari Alacaklar 240,49 5- Verilen Depozito ve Teminatlar 240,49 B-Diðer Alacaklar C-Mali Duran Varlýklar ,20 D-Maddi Duran Varlýklar ,41 6-Demirbaþlar ,21 8- Birikmiþ Amortismanlar [-] E-Maddi Olmayan Duran Varlýklar F-Özel Tükenmeye Tabii Varlýklar G-Gelecek Yýllara Ait Gider ve Gelir Tahakkuklar H-Diðer Duran Varlýklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,69 AKTÝF (VARLIKLAR)TOPLAMI ,98 PASÝF I-KISA VADELÝ YABANCI KAYNAKLAR ,74 A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar ,64 1-Satýcýlar ,64 C-Diðer Borçlar ,00 1-Ortaklara Borçlar ,00 D-Alýnan Avanslar E-Yýllara Yaygýn Ýnþaat Ve Onarým Hakediþleri-- F-Odenecek Vergi ve Diðer Yükümlülükler 9.132,30 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 6.366,90 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1.783,26 3- VadeGeç.Ert.veya Taksit.Vergi-Diðer Yüküm. 982,14 G-Borç Ve Gider Karþýlýklarý ,20 2-Dönem KarPeþin Ödenen Vergi Diðer Yük-[-] ,20 H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukla I-Diðer Kýsa Vadeli Yabancý Kaynaklar KISA VADELÝ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,74 II-UZUN VADELÝ YABANCI KAYNAKLAR 8.762,72 A-Mali Borçlar 8.762,72 1- Banka Kredileri 8.762,72 B-Ticari Borçlar C-Diðer Borçlar D-Alýnan Avanslar E-Borç ve Gider Karþýlýklarý F-Gelecek Yýllara Ait Gelir ve Gider Tahakkuk! G-Diðer Uzun Vadeli Yabancý Kaynaklar UZUN VADELÝ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 8.762,72 II-ÖZKAYNAKLAR ,52 A-Ödenmiþ Sermaye ,19 1-Sermaye ,00 3- Sermaye Düzeltilmesi Olumlu Farklarý ,19 B-Özel Alacaklar Hesabý B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri D-Geçmiþ Yýllar Karlarý E-Geçmiþ Yýllar Zararlarý [-] F-Dönem Net Karý G-Dönem Net Zararý [-] ,66 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,52 PASÝF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,98 10

18 Analiz Vol.:7 Year:15 Issue:16 October 2006 Tablo 10 : X Kuyumculuk San.Tic.Ltd. Þti Yýllarý Gelir Tablolarý (YTL) HESAPLAR BRÜT SATIÞLAR 1-Yurtiçi Satýþlar 2-Yurtdýþý Satýþlar 3-Diðer Gelirler SATIÞ ÝNDÝRÝMLERÝ [-] 1-Satýþtan Ýadeler 2-Satýþ Iskontolarý 3-Diðer Ýndirimler NET SATIÞLAR SATIÞLARIN MALÝYETÝ.[-] Ý-Satýlan Mamuller Maliyeti 2-Satýlan Ticari Mallar Maliyeti 3-Satýlan Hizmet Maliyeti 4-Diðer Satýþlarýn Maliyeti BRÜT SATIÞ KARI BRÜT SATIÞ ZARARI FAALÝYET GÝDERLERÝ.[-] 1-Araþtýrma ve Geliþtirme Giderleri 2-Pazarlama, Satýþ ve Daðýtým Giderleri 3-Genel Yönetim Giderleri FAALÝYET KARI FAALÝYET ZARARI DÝÐER FAAL. OLÐ. GELÝR VE KARLAR 1-Ýþtiraklerden Temettü Gelirleri 2-Baðlý Ortaklýklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karþýlýklar 6-Menkul Kýymetler Satýþ Karlarý 7-Kambiyo Ve Borsa Deðer Artýþ Karlarý 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karlarý 10-Diðer Olaðan Gelir Ve Karlar DÝÐER FAALL. OLÐ. GÝD. ZARAR [-] 1-Komisyon Giderleri 2-Karþýlýk Giderleri 3-Menkul Kýymet Satýþ Zararlarý 4-Kambiyo ve Borsa Deðer Azalýþ Zararlarý 5-Reeskont Faiz Giderleri 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararlarý 7-Diðer Olaðan Gider Ve Zararlar FÝNANSMAN GÝDERLERÝ [-] 1-Kýsa Vadeli Borçlanma Giderleri 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLAÐAN KAR OLAÐAN ZARAR OLAÐANDIÞI GELÝR VE KARLAR 1-Önceki Dönem Gelir ve Karlarý 2-Diðer Olaðandýþý Gelir ve Karlar OLAÐANDIÞI GÝDER VE ZARARLAR [-] 1-Çalýþmayan Kýsým Gider ve Zararlarý 2-Önceki Dönem Gider ve Zararlarý 3-Diðer Olaðandýþý Gider ve Zararlar DÖNEM BRÜT KARI DÖNEM BRÜT ZARARI DÖNEM KARI VERGÝ VE DIG. YASAL YÜK KARÞIL [-] DÖNEM NET KARI DÖNEM NET ZARARI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 11

19 Analiz Cilt:7 Yýl:15 Sayý:16 Ekim SONUÇ VUK Mükerrer 298. maddedeki deðiþiklik ile bilânço esasýna göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarihten itibaren maddede yer alan þartlarýn gerçekleþmesi halinde geçici vergi dönemlerinin sonu itibariyle mali tablolarýný enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardýr denmiþtir. Bu maddede yer alan þartlarý taþýyan iþletmeler gibi kuyumcular da 2003 ve 2004 yýllarý mali tablolarýný enflasyon muhasebesine uygun halde beyan etmiþlerdir tarihli No' lu Resmi Gazete'de yayýmlanan, VUK' nun mükerrer 298/9. maddesi (A) fýkrasýna 5228 sayýlý Kanunla (2) eklenen (9) numaralý bent ile de Münhasýran sürekli olarak iþlenmiþ; altýn, gümüþ alým-satýmý ve imali ile iþtigal eden mükellefler bu fýkranýn (1) numaralý bendinde yer alan þartlara bakýlmaksýzýn enflasyon düzeltmesi yaparlar hükmü getirilmiþtir. Bu madde ile, iþletme defteri tutan veya altýn iþi yanýnda baþka ticari iþler de yapan iþletmelerin enflasyon muhasebesi uygulamasý yapmayacaðý öngörülmüþtür. Ele aldýðýmýz X Kuyumcu Ýþletmesinin 2003 ve 2004 yýllarý bilanço ve gelir tablolarýna kanunda belirtilen þekilde enflasyon muhasebesi uygulanmýþtýr. Kuyumcu X Ýþletmemizin 2003 ve 2004 yýllarýnda düzenlediði tablolara bakýldýðýnda iþletmenin her iki yýlý da zararla kapattýðý görülmektedir. Sektörde bu iþletme gibi, özellikle kayýtlý sermayeleri fazla olan küçük esnaflarda enflasyon muhasebesi uygulandýðýnda sonucun olumsuz olduðu daha çok görülmüþtür. Sermayesi az olan iþletmelerde ise enflasyon muhasebesi uygulandýðýnda, iþletmelerin faaliyet dönemlerini genellikle kârla kapattýðý görülmüþtür. Özellikle küçük esnafý böyle mali yönden olumsuz etkileyebilecek düzenlemeler planlanýrken daha koruyucu yönde kararlar alýnmasýnýn, 'den fazla küçük esnafýn faaliyet gösterdiði bu sektöre daha çok fayda getireceði açýktýr. NOT: 2005 yýlý için enflasyon muhasebesi uygulama þartlarýný taþýyan X Ýþletmesinin düzeltilmiþ bilânço ve gelir tablosu Nisan ayýnda beyan edilecek olup, 2005 yýlý düzeltmeleri de aynen 2004 yýlý sonu düzeltmelerinden doðan maliyetleri esas alýnarak yapýlacaktýr. 12

20 Analiz Vol.:7 Year:15 Issue:16 October 2006 KAYNAKÇA Ateþli, E Altýn Alým Satýmý ile Uðraþan Mükellefler Açýsýndan 4842 Sayýlýý Kanunun Uygulanmasý. Vergi Sorunlarý Dergisi 177, Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Deðerleme. 15 Aralýk Maliye Postasý Dergisi, 607: Küçük, S. Ocak Deðerleme ve Dönem Sonu Ýþlemleri. Yaklaþým Dergisi ücretsiz eki. 157:191. Tasarrufta Altýna Dönüþ Gold News Dergisi Yýlmaz, B Altýn Mücevherat. T.C.Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý Ýhracatý Geliþtirme Etüd Merkezi Sektör Raporu Vergi Usul Kanunu Sirküleri/2, World Gold Council. 22 February 2006 Press Release. Record Demand For Gold in World Gold Council Next jewellery you buy would probably be 'Made in Turkey'!

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı