Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?"

Transkript

1 Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı dır. Tasarı yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 7 si geçici madde olmak üzere 120 maddeden oluşmaktadır. Vergi affı niteliğinde düzenlemeler içeren tasarının ilk 21 maddesi; - Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına, - İhtilaflı alacakların tasfiyesine - Matrah artırımına - Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine - Varlık Barışı uygulamasıyla ilgili süre uzatımına ilişkin olup, diğer maddeler çeşitli kanunlarda değişiklik yapan düzenlemeleri içermektedir. Kanun Tasarısının geneline ilişkin özet açıklamalar ile Tasarıda yer alan vergilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1. Tasarının Geneline İlişkin Açıklama Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, Kanun Tasarısının kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri, 2003 yılında çıkan 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile yapılan düzenlemelere benzer düzenlemeler öngörmektedir. Tasarının, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu ile arasındaki temel farklılık kapsamda görülmektedir. Tasarı, Vergi Barışına göre gerek alacaklı idareler, gerekse de kamu alacakları açısından daha kapsamlı düzenlemeler öngörmektedir. 2. Yeniden Yapılandırmanın Kapsamı a) İdareler ve Alacakları Açısından Tasarıya göre yeniden yapılandırma kapsamına giren idareler ve bunların bazı kamu alacakları şunlardır: - Vergiler ve vergi cezaları - Gümrük vergileri ve idari para cezaları - Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları - İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları

2 - Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları - Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları - TEDAŞ ın elektrik alacakları - YURT-KUR un öğrenim kredisi alacakları - TRT nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları - KOSGEB in desteklerden kaynaklanan alacakları - TOBB un ve bağlı odalarının oda aidatı alacakları - OSB nin elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları - Petrol Kanunu na göre ödenen Devlet hissesi ve Devlet hakkı - Maden Kanunu na göre ödenen Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenen kılavuzluk ve römorkörlük hizmet payı Tasarı kapsamında yukarıda sayılanlar dışında başka kamu alacakları da bunmaktadır. Kapsama giren kamu alacakları, işletmeleri daha çok ilgilendirenler dikkate alınarak özetlenmiştir. b) Alacakların Dönemi Açısından Vergi Affı kapsamına giren alacakların dönemine ilişkin Özet Tablo ya aşağıda yer verilmiştir: Alacak Türü Dönem İtibariyle Kapsam Vergiler ve gümrük vergileri tarihinden önceki dönemler - Beyana dayanan vergilerde tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler yılına ilişkin tarihinden önce tahakkuk eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi Sosyal güvenlik primleri - Haziran 2010 ve önceki aylara ait; - İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi - İsteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortalılarına ilişkin primler - Yaşlılık,emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların aylığından kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek primi - Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı - 30/6/2010tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları Petrol Kanunu na göre Vadesi tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde ödenen Devlet hissesi ve Kanun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan alacaklar Devlet hakkı Maden Kanunu na göre Vadesi tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde

3 ödenen Devlet hakkı ve Kanun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan alacaklar özel idare payı ile madencilik fonu Denizcilikte ödenen Vadesi tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde kılavuzluk ve römorkörlük Kanun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan alacaklar hizmet payı Elektrik ve su alacakları tarihinden önce ödenmesi gereken elektrik ve su alacakları TOBB ve bağlı odaların aidatları Diğer alacaklar Kanun un yürürlüğe girmesinden önce ödenmesi gereken aidatlar tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş olan alacaklar. 3. Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması a) Ödenecek ve Vazgeçilecek Kamu Alacakları Tasarıda yer alan düzenlemeye göre, Kanun un yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih dahil) ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek kamu alacakları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: - Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı - Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / - Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % idari para cezalarının tamamı 50 si - Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % - İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle 50 si kesilen vergi cezalarının % 50 si - İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle - Gecikme faizi, gecikme zammı ve kesilen vergi cezalarının kalan % 50 si gecikme cezası yerine TEFE/ÜFE esas - Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme alınarak belirlenecek tutar faizi gibi fer i alacakların tamamı Örnek: Mükellef Bay (X) in süreleri içinde beyan etmiş olmasına rağmen vadesinde ödenmemiş şu vergi borçları bulunmaktadır: 2009 Yılı Gelir Vergisi TL GZ TL VZC, 2010 I. Dönem Geçici Vergi TL TL GZ, 2009 Ekim GV Stopajı TL TL GZ, 2010 Şubat KDV TL TL GZ, 2008, 2009 ve 2010 yılı içinde muhtelif aylarda kesilmiş TL Özel Usulsüzlük Cezası olmak üzere toplam TL dir. Mükellef Yeniden yapılandırma kapsamında vergi dairesine giderek bu borçlarını ödemek isterse ne kadar bir ödeme yapacaktır? Bu durumda Mükellef (X); 2009 Yılı Gelir Vergisi TL, 2010 I. Dönem Geçici Vergi TL, 2009 Ekim GV Stopajı TL, 2010 Şubat KDV TL, /2 = TL Özel Usulsüzlük Cezası olmak üzere toplam TL ÜFE oranında güncellenerek ödenecektir. VZC ve Gecikme zamlarının tamamı ile Özel Usulsüzlük Cezasının yarısından ise kurtulacaktır. b) Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uygulamasından Yararlanma Prosedürü Tasarıya göre kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasından yararlanmak için Kanun un yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurulacaktır. Buna göre Kanun un yasalaşma sürecinin tamamlanarak Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlanması halinde başvurular Mart 2011 sonuna kadar yapılacaktır.

4 Düzenlemeden yararlanacaklar için Gelir İdaresinin örnek başvuru formu hazırlayacağı ve yayınlayacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, düzenlemeden yararlanılması, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartına bağlıdır. Bu nedenle Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuracakların, tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekecektir. 4. Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Alacaklarla İlgili Öngörülen Düzenleme a) Ödenecek ve Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar Tasarıda öngörülen düzenlemeye göre, kapsama giren ihtilaflı vergi ve cezaların bir kısmı ile güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde vergi ve cezaların bir kısmı ile faiz ve zamların tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenecek ve silinecek alacak tutarları, tarhiyatın /ihtilafın bulunduğu aşama dikkate alınarak aşağıdaki özetlenmiştir: (1) Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle Vergi Mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi ve cezalarda - Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının yerine TEFE/ÜFE esas alınarak ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı hesaplanacak tutar - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı Örnek: (Z) Ltd. Şti. nin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili yapılan vergi incelmesi sonunda TL KV TL GF TL VZC; TL KDV TL GF TL VZC; TL GUC ve ÖUC olmak üzere toplam TL da tebliğ edilmiştir. (Z) Ltd. Şti. buna karşı Bursa Vergi Mahkemesinde dava açmış ve dava halen sürmektedir. (Z) Ltd. Şti. yeniden yapılandırmadan yararlanırsa ne kadar bir ödeme yapacaktır? Bu durumda (Z) Ltd. Şti.; /2 = TL KV, /2 = TL KDV, /4 = TL GUC ve ÖUC olmak üzere toplam toplam TL ÜFE oranında güncellenerek ödenecektir. Vergi asıllarının yarısı, Vergi Ziayı Cezasının tamamı, Gecikme faizi ve Gecikme zamlarının tamamı ile Usulsüzlük Cezalarının % 75 inden ise kurtulacaktır. (2) Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da bu süreçlerde olan vergi ve cezalarda i. Son kararın terkin (Mükellef Lehine) olması halinde; - İlk tarhiyata /tahakkuka esas alınan - Vergi/Gümrük vergisi aslının % 80 i vergi/gümrük vergisi aslının % 20 si - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak - Asla bağlı olmayan cezaların % 10 u kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

5 yerine TEFE/ÜFE esas alınarak - Asla bağlı olmayan cezaların % 90 ı hesaplanacak tutar - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı Örnek: (Z) Ltd. Şti. nin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili yapılan vergi incelmesi sonunda TL KV TL GF TL VZC; TL KDV TL GF TL VZC; TL GUC ve ÖUC olmak üzere toplam TL da tebliğ edilmiştir. (Z) Ltd. Şti. buna karşı Bursa Vergi Mahkemesinde dava açmış ve dava mükellef lehine sonuçlanmıştır. Vergi Dairesi davayı temyiz etmiş ve Danıştay da temyiz aşamasında bulunmaktadır. Bu durumda yeniden yapılandırma nasıl yapılacaktır? Bu durumda (Z) Ltd. Şti.; /5 = TL KV, /5 = TL KDV, /10 = TL GUC ve ÖUC olmak üzere toplam toplam TL ÜFE oranında güncellenerek ödenecektir. Vergi asıllarının % 80 i, Vergi Ziayı Cezasının tamamı, Gecikme faizi ve Gecikme zamlarının tamamı ile Usulsüzlük Cezalarının % 90 ından ise kurtulacaktır. ii. Son kararın tasdik veya tadilen tasdik (Vergi Dairesi Lehine) olması halinde; - Tasdik edilen vergi/gümrük vergisi - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak aslının tamamı kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i yerine TEFE/ÜFE esas alınarak - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının hesaplanacak tutar. tamamı iii. Son kararın bozma kararı olması halinde; - Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu yerine TEFE/ÜFE esas alınarak cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı hesaplanacak tutar - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer i alacaklar iv. Son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde, onanan kısım için; - Tasdik edilen vergi/gümrük vergisi - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak aslının tamamı - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i yerine TEFE/ÜFE esas alınarak - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının hesaplanacak tutar. tamamı v. Son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde, bozulan kısım için; - Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50 si - Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50 si - Asla bağlı olmayan cezaların % 25 i - Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak - Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu

6 yerine TEFE/ÜFE esas alınarak cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı hesaplanacak tutar - Asla bağlı olmayan cezaların % 75 i - Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tutarının tamamı b) Diğer Konular - Ödenecek kamu alacaklarının tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata / tahakkuka ilişkin verilen ve Kanunun yayımlandığı tarihten önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır. - Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da yukarıda açıklanan düzenlemeden yararlanabilecektir. - Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, stopaj gelir/kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için yukarıda açıklanan düzenleme hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir. - Yapılandırma olanağından yararlanılabilmesi için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekmektedir. 5. İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki İşler a) Ödenecek ve Silinecek Kamu Alacakları Tasarıda yapılan düzenlemeye göre, başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılacak uygulama aşağıdaki Tablo da yer almaktadır: - Tarh edilen verginin % 50 si - Tarh edilen verginin kalan % 50 si - Gecikme faizi yerine Kanun un - Vergi aslına bağlı cezaların tamamı yayımlandığı tarihe kadar güncelleme - Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75 i oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak - Gecikme faizinin tamamı hesaplanacak tutar - Kanun un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı - Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25 i - İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25 i - İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 75 i Örnek: (A) A.Ş. nin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili yapılan vergi incelmesinde yapılan tespitler şöyledir: TL KV TL GF TL VZC; TL KDV TL GF TL VZC; TL GUC ve ÖUC olmak üzere toplam TL vergi ve cezalara ilişkin tarhiyat önerisine ilişkin VİR vergi dairesine gönderilmiştir. Vergi

7 Dairesi tarhiyatı tarihinde tebliğ ettikten sonra (A) A.Ş. yeniden yapılandırmadan yararlanırsa ne kadar bir ödeme yapacaktır? Bu durumda (A) A.Ş.; /2 = TL KV, /2 = TL KDV, /4 = TL GUC ve ÖUC olmak üzere toplam TL ÜFE oranında güncellenerek ödenecektir. Vergi asıllarının yarısı, Vergi Ziayı Cezasının tamamı, Gecikme faizi ve Gecikme zamlarının tamamı ile Usulsüzlük Cezalarının % 75 inden ise kurtulacaktır. b) Vergi İncelemesine Başlama Tanımı Tasarıda incelemeye başlama, Kanun un yayımlandığı tarihten önce mükellefler nezdinde; - Vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa bağlanması, - Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi, - Kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, - Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da - Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması, olarak tanımlanmaktadır. c) Diğer Konular - Kanun un yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacaktır. Yapılan tarhiyat üzerine yukarıda açıklanan şekilde belirlenen tutarın süresinde ödenmesi şartıyla düzenlemeden yararlanılabilecektir. - Kanun un yayımlandığı tarih itibariyle, tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu madde hükmü uygulanacaktır. - Düzenleme ile getirilen kolaylıktan yararlanılabilmesi için dava açılmaması gerekmektedir. - Yukarıda açıklanan düzenleme hükmünden yararlananların, ayrıca uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanmaları mümkün değildir. 6. Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Verilen Beyannameler Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilen beyannameler ile gümrük idaresine bildirilecek gümrük vergisi aykırılıklarıyla ilgili olarak yapılacak uygulama şu şekilde olacaktır: - Verginin /Gümrük vergisinin tamamı - Vergi cezalarının tamamı - Faiz, pişmanlık zammı ve gecikme faizi - Faiz, gecikme faizi ve pişmanlık faizinin yerine TEFE/ÜFE esas alınarak tamamı hesaplanacak tutar - İdari para cezalarının tamamı 7. Emlak Vergisinde Öngörülen Uygulama

8 2010 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere bildirimde bulunma imkanı verilmektedir. Bu durumda emlak vergisi ile ilgili olarak yapılacak uygulama şu şekilde olacaktır: - Verginin /taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tamamı - Faiz ve gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar - Vergi cezalarının tamamı - Gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı - İdari para cezalarının tamamı 8. Matrah Artırımı Tasarıda bazı vergilerde son dört yılın matrahlarının veya vergilerinin belirli oranlarda artırılması halinde, bu yıllarla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmayacağı öngörülmektedir. Matrah ve vergi artırımı aşağıdaki dört vergi grubunda yapılabilecektir: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir Stopaj Vergisi Katma Değer Vergisi Açıklanan matrah veya vergi artırım oranları aşağıda yer almaktadır. a) Gelir vergisinde matrah artırımı Yıl Matrah Artış Oranı(%) Asgari Matrah Artış Tutarı (TL) Artırılan Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı (%) Beyana tabi geliri sadece GMSİ den oluşan gelir vergisi mükellefleri için vergilendirmeye esas alınacak matrah, ilgili yıllar için belirlenmiş tutarın 1/5 i, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için 1/10 u olarak dikkate alınır. Vergisini tam ve gününde ödeyen mükellefler için vergi oranı % 15 olarak uygulanır. b) Kurumlar vergisinde matrah artırımı Yıl Matrah Artış Oranı(%) Asgari Matrah Artış Tutarı (TL) Artırılan Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı (%) Gelir vergisinde olduğu gibi kurumlar vergisinde de vergisini tam ve gününde ödeyenler için % 20 yerine % 15 oranı dikkate alınarak vergi hesaplanacaktır.

9 Örnek: (Y) A.Ş. Vergi incelemesinden kurtulmak amacıyla dönemi için matrah artırımında bulunmayı düşünmektedir. İlgili yılların beyanları şu şekildedir: TL, TL, TL ve 2009 ( TL zarar). Bu durumda (Y) A.Ş. nin matrah artırımı şu şekilde yapılacaktır; x % 30 = TL, x % 25 = TL, x % 20 = TL ve TL (asgari tutarı). (Y) A.Ş. nin 2009 yılında TL zararı olduğundan, ileriki yıllarda bu zararın ancak % 50 si olan TL nin indirilmesi mümkün olacaktır. Kurumlar vergisi matrah artırımında birkaç önemli konu bulunmakta olup, özetle bunları belirtmek gerekirse; - Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların % 50 si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilemeyecektir. - Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, Kanun un yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Kanun un yayımlandığı tarih itibariyle henüz kesinleşmemiş olan tarhiyatlar ise dikkate alınmayacaktır. - İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunan kurumlar hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanacaktır. - Daha önce stopaj yoluyla ödenmiş olan vergilerin, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmesi mümkün değildir. - İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemeyecektir. - Matrah artırımında bulunanların kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. - Kurumların, % 19,8 oranında stopaja tabi yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlarının ve yatırım fon ve ortaklıklarının kurumlar vergisinden istisna kazançlarının bulunması halinde, vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olunmaması için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak matrah artırımından yararlanılması zorunludur. - Bir üst paragrafta sayılan kazanç ve iratların muhtasar beyanname ile beyan edilmemiş olması halinde, vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olunmaması için, bu kazanç ve iratlara ait tevkifat matrahlarının, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, asgari matrahın % 50 sinden az olmamak kaydıyla beyan edilmesi, ayrıca bu yıllar için kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmaları şarttır. c) Katma değer vergisinde artırım Tasarıya göre, verilen beyannamelerde yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak ek vergi ödenmesi halinde, ilgili dönemler için katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır. Yıl Artış Oranı (%) ,

10 2009 1,5 Örnek: (Y) A.Ş. Vergi incelemesinden kurtulmak amacıyla dönemi için KDV artırımında bulunmayı düşünmektedir. İlgili yılların Hesaplanan KDV leri şu şekildedir: TL, TL, TL ve TL. Bu durumda (Y) A.Ş. nin KDV artırımı şu şekilde yapılacaktır; x % 3 = TL, x % 2,5 = TL, x % 2 = TL ve x % 1,5 = TL İlgili yıllar için vergi incelemesinden tamamen kurtulmak için; Gelir veya kurumlar Vergisinde matrah artırımına paralel olarak KDV artırımında da bulunulmasında yarar vardır. Katma değer vergisi artırımıyla ilgili birkaç nokta aşağıda özetlenmiştir: - Artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunulması zorunludur. - Artırımda bulunulan yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanun un yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. - Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden inceleme ve tarhiyat yapılabilecektir. Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecektir. - Ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacak, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilemeyecek veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılamayacaktır. d) Gelir vergisi stopajında artırım (Sınırlı bazı ödemelere ilişkin) Tasarıya göre, yıllar itibariyle beyan edilen ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarının yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlar kullanılarak ek vergi ödenmesi halinde, bu vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak ücret yönünden stopaj gelir vergisi incelemesi yapılamayacaktır. Yıl Artış Oranı (%) Stopaj gelir vergisi artırımıyla ilgili birkaç nokta aşağıda özetlenmiştir: - Artırımda bulunulan yılın hiçbir döneminde muhtasar beyanname verilmemiş veya bazı dönemlerinde beyanname verilmemiş olması durumunda yapılacak uygulama ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. - Artırımda bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) uygulama yapılacaktır. - Artırımında bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak, Kanun un yayımından önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır

11 - Artırıma esas ücret tutarı ve ödenen gelir vergisi,gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır. - Gelir (stopaj) vergisi artırımından yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanması mümkün değildir. e) Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, gecikme zammı oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmaz. Bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Mükelleflerin bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz. VUK un 359. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen; 1) Defter, kayıt ve belgelerin yok edilmesi veya 2) Defter sahifelerinin yok edilerek yerine başka yapraklar koyulması veya hiç yaprak koyulmaması veya 3) Belgelerin asıl veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi fiillerini işleyenler, bu Kanunun matrah veya vergi artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanamayacaklar. Bu durumda, asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenen belgeleri kullananların, bu Kanunun matrah veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır. 9. Stok Düzeltme Olanağı Tasarıda öngörülen düzenleme kapsamında, - İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine teçhizat ve demirbaşları kayda alma, - Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar ile kasa mevcutları için düzeltme işlemleri yapma, olanağı getirilmektedir. Uygulamanın vergisel sonuçları aşağıdaki Tablo da özetlenmiştir: Fiil Hesaplanacak Vergi / Yapılacak işlem İşletmede mevcut olduğu halde - İktisadi kıymetler, mükelleflerce veya bağlı

12 kayıtlarda yer almayan mal, makine, oldukları meslek kuruluşunca tespit edilen rayiç teçhizat ve demirbaşların kayda bedeli ile kanunun yayımlandığı tarihi izleyen alınması üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairesine bildirilir ve defterlere kaydedilir. - Genel KDV oranına tabi mal ve demirbaşlar için % 10, kıymetli maden ve ziynet eşyası için % 2,5, indirimli oran tabi mallar için malın tabi olduğu oranın yarısı oranında vergi ödenir. - Kayda alınan kıymetler için özel karşılık hesabı açılır. Mallar için ayrılan karşılık sermaye unsuru, diğer kıymetler için ayrılan karşılık birikmiş amortisman sayılır. İşletmede mevcut olmadığı halde - Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın kayıtlarda yer alan malların sonuna kadar bu tür mallar fatura düzenlenerek kayıtlardan çıkartılması kayıtlardan çıkartılır ve her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir. - Fatura düzenlenmesi ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, aynı neviden mallara ilişkin gayrisafi kar oranı, tespit edilemiyorsa bağlı olunan meslek odasınca belirlenen oran dikkate alınır. - Geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz. 10. Kasa Düzeltme Olanağı Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecekler. Bu şekilde beyan edilen hayali kasa mevcudu üzerinden % 10 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi beyanname verme süresi içinde ödenecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacak. DİKKAT: Sadece kasa düzeltmesine imkan verilmiş olup, "ortaklar cari hesabı" veya "verilen avanslar" hesaplarına yönelik bir düzeltme hükmüne yer verilmemiştir. Örnek: (V) A.Ş. Kasada görülen ancak işletmede olamayan kasa mevcudundan kurtulmak için kasa düzeltme yoluna başvurmayı da düşünmektedir. Bu durumda işletmenin tarihli bilançosundaki kasa hesabında TL görülmekte birlikte gerçekte kasasında TL olduğu tespit edilirse düzeltme şu şekilde yapılacaktır: = TL düzeltmeye konu tutar olacaktır x % 10 = TL hesaplanacak ve bu tutar beyanname verme süresi içinde ödenirse 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait kasa incelemesi yapılmayacaktır. 11. Varlık Barışı Koşullarını Yerine Getirmeyenlere Yeni Olanak Varlık Barışı uygulaması kapsamında beyanda bulunmakla birlikte, kanunun sağladığı kolaylıklardan yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken şartları yerine getiremeyenlere de Torba Yasa Tasarısı ile yeni imkan sağlanıyor. Buna göre; 1) Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenlere,

13 2) Süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara ve 3) Tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, bildirim veya beyana konu yurt dışında bulunan varlıklardan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye ye getirmeleri veya Türkiye deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeleri, beyana konu yurt içinde bulunan varlıkları nedeniyle sermaye artırımında bulunmaları halinde, Varlık Barışı Kanunundan yararlanabilirler. 12. Vergilerin Ödenmesi Tasarıda başvuruların Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması öngörülmüştür. Kanunun Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi halinde başvuruların MART 2011 sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Ödemelere; Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen dördüncü aydan, diğer Kurumların alacakları içinse Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü aydan itibaren başlanılacaktır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçlarının kredi kartına taksit olarak yansıtılması suretiyle ödenmesine imkan verilmektedir. DİKKAT: Diğer borçlar için kredi kartı kullanılması öngörülmemiştir. Yeniden yapılandırma kapsamında ortaya çıkacak borçların (özel ödeme süresi belirlenenler dışında) peşin veya taksitle ödenmesi mümkün olabilecektir. Peşin ödemlerde bir artırım yapılmayacaktır. Taksitle ödemeyi tercih edenlere ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödenmek suretiyle 36 aya kadar vade tanınıyor. Taksitle ödemelerde ödenmesi gereken tutar, taksit sayısına bağlı olarak belli bir katsayıyla artırılacak. Buna göre, belirlenen tutarlar; 1) 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 2) 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 3) 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 4) 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı ile çarpılıp, bulunan tutar taksit sayısına bölünerek, ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Mahsup yoluyla ödemeler kabul edilmektedir. Bunun için başvuru veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam olarak ibraz edilmesi gerekir. Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksidi izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. (Yani 37. ayın sonuna kadar ödeme yapılması şart) Ancak ödenmeyen taksitler gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Bu şartların ihlali halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 13. Diğer Konular

14 - Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmemekte, indirim, mahsup ve iade konusu yapılamamaktadır. - Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerekecektir. - Matrah veya vergi artırımında bulunulması, defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz ödevini ortadan kaldırmamaktadır. - Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olanların, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunmaları mümkündür. - Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemleri matrah artırımında bulunulsa da devam edecektir. Ancak incelemeler Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, inceleme devam ettirilemeyecektir. - Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla beyannameler için damga vergisi ödenmeyecektir. - Defter, kayıt ve belgeleri yok edenlerin, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yaprak koyanların veya hiç yaprak koymayanların ya da belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenlerin matrah ve vergi artırımı yapmaları mümkün değildir.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/46 Tarih: 23.11.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/1 TARİH: 03.01.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/87. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1.Yasa Tasarısının Kapsamı 24 Kasım 2010 Mali Bülten No: 2010/87 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 İstanbul, 30.11.2010 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı Hakkında DUYURU NO:2010/53 Bilginize Sunulur. Bu sirkülerimizde Devlet Bakanı Sayın Ali BABACAN tarafından 15 Kasım

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Sirküler no: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010

Sirküler no: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010 Sirküler n: 092 İstanbul, 24 Kasım 2010 Knu: Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı hakkında Hükümet tarafından yapılan açıklamalar. Özet: 15 Kasım 2010 tarihinde, Devlet Bakanı

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. TOPLUMSAL RAPORLAR 4. TOPLUMSAL RAPORLAR 11.08.2016 SMMMO Başkanı Zafer Büyüknohutçu, TBMM'den geçerek yasalaşan vergi ve prim barışının gerçek ve tüzel kişilere sağladığı avantajları

Detaylı

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında.

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 365 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 66 (Adalet Adalet ve ve Kalkınma Kalkınma Partisi Grup Partisi Başkanvekili Grup Başkanvekili Milletvekili Süreyya Kayseri Sadi Bilgiç in Milletvekili Teklifi) Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 70

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 70 İstanbul, 25 Kasım 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 70 KONU : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Hk. Son zamanlarda bazı Kamu (ve Kamu İlişikli Kurum) alacaklarının

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Kanun 31.05.2017 /2017-43 / Alacakların Yapılandırılması Özet 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında.

Sirküler, 2016/26. Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 05.09.2016 Sirküler, 2016/26 Sayın Meslektaşımız; Konu : Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Hakkında. 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrah ve

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/29 VERGİ Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

DUYURU: /22

DUYURU: /22 DUYURU: 25.08.2016/22 03.08.2016 tarih ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamına vergi

Detaylı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ 1- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI KAPSAMI Matrah Artırımı Vergi Artırımı : Kurumlar Vergisi Gelir

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 2016-046 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma 6736 Sayılı Kanun un Sosyal Güvenlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 03.08.2016 Sirküler No : 2016/18 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR VERGİ AFFI YASA TASARISI NELER GETİRİYOR? Hükümet tarafından meclise sevk edilen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yeniden yapılandırılarak tahsiline,

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen yeniden yapılandırılarak tahsiline, No: 2017/47 Tarih: 29.05.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-11 6736 SAYILI KANUN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Özet Bazı Alacakların Yeniden la; - Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına, - İhtilaflı alacakların tasfiyesine, - Matrah artırımına, - Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine, - Varlık Barışı uygulamasına

Detaylı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 50 İST, 15.08.2016 ÖZET: T.B.M.M. de 03.08.2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun unun (Vergi Affı) tam metni aşağıda

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

KANUN SA 7020 S YI A LI B

KANUN SA 7020 S YI A LI B 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN HAZİRAN 2017 1 YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİ MADDE İÇERİK 1. Madde Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. Madde Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 19.08.2016 Sayı: 2016/153 Ref:4/153 Konu: MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Bu sirkülerimizde, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010

Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010 Sirküler no: 097 İstanbul, 3 Aralık 2010 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ndaki, tahsilatın hızlandırılması ve stok affına ilişkin hükümler. Özet: 29 Kasım 2010

Detaylı

Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010

Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010 Gündem 2010 da neler oldu? Bir bakışta 2010 6009 SayılıYasa Yeniden Yapılandırma Kanunu Tasarısı( Vergi

Detaylı

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

A ) GENEL AÇIKLAMALAR. 1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun un Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na bağlı tahsil daireleri

Detaylı

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ

6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ 6111 SAYILI KANUN UN DERNEK, VAKIF VE İKTİSADİ İŞLETMELERE ETKİSİ Bilindiği üzere, kamuoyunda torba yasa olarak adlandırılan, 6111 Sayılı Yasa 25.02.2011 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Torba

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SİRKÜLER 2016/19. Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

SİRKÜLER 2016/19. Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Sayı : 2016/S-19 Konu : Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Ankara,19.08.2016 SİRKÜLER 2016/19 Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 24.08.2016 Sirküler No : 2016/21 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 6736 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Bilindiği üzere 6736 Sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

KANUN. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/8/2016

KANUN. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 3/8/2016 19 Ağustos 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29806 KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 6736 Kabul Tarihi: 3/8/2016 Kapsam ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanun hükümleri; a)

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/29 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 09.06.2017 Sayı : 2017/29 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 7020 Sayılı Kanunla; kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/72

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/72 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/7 TARİH: 23.02.2011 KONU Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU 19 AĞUSTOS 2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU 6736 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama:

4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları. 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Na Göre Matrah / Vergi Artırımı ve Sonuçları Maliye ve Sigorta Yorumları 01 Nisan 2003 1-Vergi Barışı Kanunu ve Matrah/Vergi Artırımı Konusunda Genel Açıklama: Bilindiği

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI 29.07.2016 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI Maliye Bakanlığı nca Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi hazırlanarak

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN EYLÜL 2016 İSTANBUL AMAÇ Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödenmesine imkân verilmesi Vergi ihtilaflarının

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun un Matrah

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun un Matrah Sayı : 2016 068 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun un Matrah ve Vergi artırımına ilişkin hükümleri'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 997 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Sirküler Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim AŞ

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Sirküler Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim AŞ 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Sirküler Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim AŞ Kamuoyunda Vergi Barışı-Vergi affı kanunu olarak adlandırılan 6736 sayılı

Detaylı

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI:

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: TARİH : 22/08/2016 SİRKÜLER NO : 2016/98 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (Kanun No:6736) 19 Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI U VE DİĞER BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011

Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011 No: 2011/10 Tarih: 25.02.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 78

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 78 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 78 Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun un matrah ve vergi artırımıyla ilgili hükümleri

Detaylı

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Bilindiği üzere, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 11325 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE Resmi Gazete Tarih : 25.02.2001-CUMA Sayı : 27857 (Mükerrer) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 13/2/2011

Kanun No Kabul Tarihi: 13/2/2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6111

Detaylı

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198

S.M. Mali Müşavir Kemal Şenol Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Chamber Of Certified Public Accountants Of Antalya) Oda Sicil No: 3198 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

Konu: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri

Konu: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri Sayı:2016/13 Konu: 6736 Sayılı Kanun un Matrah ve Vergi Artırıma İlişkin Hükümleri 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun TBMM Genel Kurulu nda 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul

Detaylı