ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ELDER ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ I.ULUSLARARASI ŞEHRİN IŞIKLARI KONGRESİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ 1. KONU ve AMAÇ 1.1. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (bundan böyle ELDER ya da Dernek olarak anılacaktır.) enerji verimliliğine ve akıllı şebeke uygulamalarına yönelik çözümlerin ve teknolojilerin başta dağıtım şirketleri olmak üzere ilgili tüm paydaşlarca izlenmesi süreçlerine katkı sağlamakta, bu amaca yönelik etkinlikleri, eğitimleri ve işbirliklerini hayata geçirmektedir. ELDER bu genel prensipler çerçevesinde Aydınlatmada LED Teknolojileri, Çözümleri ve Destekleri ana temasıyla I. Uluslararası Şehrin Işıkları Kongresi ni (bundan böyle Kongre olarak anılacaktır.) gerçekleştirilmesi planlanmıştır İşbu doküman ile Kongre organizasyonuna ilişkin ilkeler, işler, koşullar ve sorumluluklar belirlenmekte olup, organizasyon firmalarından (bundan böyle Firma olarak anılacaktır.) asgari burada belirtilen hususları içeren tekliflerini sunmaları istenmektedir. 2. KONGRE YERİ ve TARİHİ 2.1. Kongre 2016 yılının Nisan ya da Mayıs ayları içinde 2 (iki) gün süreyle Firma tarafından önerilen bir tarihte gerçekleştirilecektir. Firma Kongre yeri için İstanbul ve Antalya olmak üzere iki ayrı seçenek altında tekliflerini sunabilecekleri gibi bu şehirlerden sadece birisi içinde teklifte bulunabilirler. Firma Kongreye uygun oteli ve /veya kongre merkezini (bundan böyle Kongre Alanı olarak tanımlanacaktır.) tekliflerinde kapsamlı olarak gerekçelendirerek önereceklerdir. Teklifte Kongre alanı olarak kongre merkezi önerilmesi halinde katılımcılar için konaklama otellerine de teklifte yer verilecek ve önerilen oteller ile kongre merkezi arasında mesafe yakınlığa dikkat edilecektir. 3. TEKLİFİN KAPSAMI ve SUNULMASI 3.1. Teklif kapsamı bu madde de ve Şartnamenin genelinde belirtilen hususları ve koşulları dikkate alacak şekilde Firma tarafından belirlenecektir Firma teklifinde bu Şartnamede alan tüm maddelere ayrı ayrı yer ve yanıt vermek zorundadır. Bu amaçla Ek-1 deki tablonun doldurulması gerekmektedir Firma teklifini gelir paylaşımı üzerinden verecektir. Teklif, Sözleşme kapsamında belirtilen ya da Firma tarafından önerilecek gelirlerin ELDER ile Firma arasında nasıl paylaşılacağını, gelirlerin nasıl 1

2 izleneceğini ve ilgili tarafa nasıl ödeneceği de dahil tüm detayları içermelidir. Bu kapsamda Firma Ek-2 de yer alan tabloyu ayrı bir kapalı zarf içinde üzerine EK-2 Gelir Paylaşımı Teklifi dir yazarak sunacaktır Firma teklifinde 3.2 maddesinde yer alan gelir paylaşımı teklifine ilaveten işbu Sözleşmede belirtilen koşullarda Kongre düzenleme hakkını ELDER den satın alacağı bir teklifi de sunabilir. Firma bu çerçevedeki teklifini ayrı bir kapalı zarf içinde üzerine EK-3 Kongre Düzenleme Hakkını Satın Alma Teklifi dir yazarak sunacaktır Firma teklif vererek Şartnamede belirtilen tüm hizmetleri ELDER e ücretsiz sunacağını kabul ve beyan etmektedir. Firma tarafından Kongre kapsamında elde edilecek gelir söz konusu hizmetlerin sunulmaması, niteliğinin ya da niceliğinin değiştirilerek sunulması için gerekçe olamaz Firma Kongre nin gelir getirici tüm faaliyetleri için (sponsorluklar, fuar alanı satışı, katılım ücreti vb) teklifinde açıklayıcı bilgi vermek zorundadır. Söz konusu gelir kalemleri ile ilgili olarak (sponsorluk çeşitleri, sayısı ve bedelleri, fuar katılımcı sayısı, metre kare bedelleri, etkinlik katılımcı sayısı ve bedelleri) tekliflerde bir öngörü yapılması zorunludur Teklifi en uygun bulunan Firma ile (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) Ek-4 de verilen Sözleşme imzalanacaktır Firma Şartname maddelerine Ek-1 kapsamında verdiği yanıtların detaylı olarak teklifinde yer verecektir. Ek-1 de ilgili maddenin teklifin hangi bölümünde yer aldığına yönelik referanslara da yer verilmelidir Firma teklifinde geçmiş deneyimlerine de referans isimler ile birlikte yer vermelidir. 4. TEKLİF VERİLMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. Firma teklifinde: i. Ek-1 tablosu teklif dosyasının ilk sayfasında yer vermelidir. ii. Firma başlıklı sayfalarda şartnamenin tüm maddelerine sırası ile açık olarak cevap verilmelidir. iii. Ek-2 ve Ek-3 ayrı ayrı ve kapalı zarflarda verilmelidir. iv. Firmanın bu şartnamede belirtilmeyen, avantajlı gördükleri ek teklifleri varsa ayrıca belirtilebilir. v. Önerilen Kongre Alanı için salonlar ve fuaye alanlarına ait ölçü (CD de Autocad vb olarak) ve kapasite gibi gerekli bilgileri içermelidir. vi. Teklif sahiplerinin A grubu seyahat acentesi yetki belgesi olması gerekir. Varsa IAPCO, TÜRSAB, IATA belgelerine de yer verilmelidir. vii. Teklifin ekler dahil her sayfası Firma yetkilileri tarafından imzalanmış ve Firma kaşesi ile kaşelenmelidir. 2

3 viii. Teklife imza sahiplerinin noter onaylı yetki belgesi eklenmelidir Teklifler 9 Haziran Salı günü saat 16:00 ya kadar ELDER Ankara ofis ( Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği-ELDER, Mustafa Kemal Mah. Eskişehir 9. Km. No:266 Tepe Prime A-Blok K:3 D:37-38 Çankaya / Ankara (Telefon: ) adresine ulaştırılacaktır. ELDER, ihtiyaç halinde 29 Mayıs 2015 tarihine kadar açıklamak koşuluyla süre uzatımına gidebilir Teklif verenler Şartnameye yönelik sorularını 22 Mayıs 2015 tarihine kadar yazılı olarak gönderebilirler. Tüm sorular ve yanıtları 29 Mayıs 2015 tarihinde süre uzatımı kararı ile birlikte tüm firmaların adreslerine mail yoluyla duyurulacaktır Alınan tüm teklifler ELDER tarafından oluşturulacak 7 kişilik bir değerlendirme heyeti tarafından değerlendirilecektir Tekliflerin değerlendirilmesi Değerlendirme Heyeti tarafından yapılacak; oluşturulacak kısa liste ELDER İcra Kuruluna sunulacak; İcra Kurulunca yapılacak seçim Yönetim Kurulu oluruna sunulacaktır. Değerlendirme sürecinde firmalardan görüşme ve tekliflerine dair izahat talep edilebilir Teklif değerlendirmelerinin Haziran ayı içinde tamamlanması ve Yönetim Kurulu kararının 30 Haziran 2015 tarihine kadar açıklanması hedeflenmiştir Yönetim Kurulu tarafından seçilen firma Sözleşme imzasına davet edilecektir. Sözleşmenin 15 Temmuz 2015 tarihine kadar imzalanması planlanmıştır Değerlendirme heyeti Ek-2 ve Ek-3 de verilen teklifleri açmadan kilit altına alacak ve Ek-1 başta olmak üzere tekliflerin kalan içeriğin değerlendirecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde teknik ve mali olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Teknik değerlendirmede aşağıdaki ağırlıklar geçerli olacaktır: i. Teklifinin Şartnameyi karşılaması (%60) ii. Geçmiş Deneyimler ve Referanslar (%35) iii. Şartnamedeki asgari koşulların üzerinde sunulan hizmetler (%5) Mali değerlendirme teknik değerlendirmeden %80 ve üzeri puan alan teklifler arasında yapılacaktır. Teknik değerlendirmeyi geçemeyen tekliflerin Ek-2 ve Ek-3 zarfları açılmadan sahiplerine iade edilecektir Teknik değerlendirmeyi geçen firmaların öncelikle Ek-2 teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. Ek-2 üzerinden yapılacak değerlendirmede en iyi 3 mali teklif sahibi kısa listeye alınacaktır Ek-3 teklifleri kısa listenin İcra Kuruluna sunumunda açılacaktır. 3

4 4.13. Teknik değerlendirmede Şartnamenin tüm maddeleri, eşit ağırlıklı varsayılmıştır. Değerlendirme heyetinin Şartname maddelerini farklı ağırlıklandırması halinde 29 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak açıklamalarda yeni ağırlık oranları paylaşılacaktır. 5. KONGRE YÖNETİMİ 5.1. Kongrenin genel yönetimi ve denetimi ELDER tarafından gerçekleştirilecektir. ELDER tarafından tercih edilmesi halinde; Kongrenin bilimsel ve organizasyonel yönetimi, Kongre Düzenleme Kurulu (Bundan böyle KDK olarak anılacaktır.) tarafından gerçekleştirilecektir. ELDER, KDK üyelerinin ad, soyad ve görevlerini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. ELDER in, KDK oluşturmamayı tercih etmesi halinde Sözleşmede KDK için düzenlenen tüm görev, yetki ve sorumluluklara ELDER sahip olacaktır Kongrenin finansal yönetimi Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek, denetimi ise ELDER tarafından yapılacaktır. Yüklenici Kongrenin finansal işleyişi için ELDER tarafından denetlenmeye uygun şeffaf bir sistem oluşturup uygulamakla ve tüm finansal hareketleri ELDER e raporlamakla yükümlüdür. Kongre ile ilgili görevler, Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yürütülecektir Kongreden elde edilecek tüm gelirler (sponsorluk, fuar alanı satışı, katılım bedeli dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Yüklenici ve ELDER adına ortak açılacak bir hesapta toplanacak ve gerekli tüm harcamalar çift imza ile buradan gerçekleştirilecektir. 6. YÜKLENİCİNİN SUNACAĞI HİZMETLER ve UYULACAK KOŞULLAR 6.1. Yüklenici, Kongre organizasyonunun ELDER in beklenti ve isteklerine uygun olarak mükemmel bir şekilde yapılması yönünde gereken çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Yüklenici Kongrenin planlanma ve uygulama aşamalarında ELDER e danışmak ve bilgi sağlamak durumundadır. Firma, teklifinde sunulacak hizmetlere ve uyulacak koşullara ilişkin detaylı açıklama ve bilgi verecektir. Bu çerçevede Firma teklifinde Kongre öncesinde, esnasında ve sonrasında verilecek hizmetler için kapsamlı bir tanımlama ve bütçeleme sunacaktır. Yüklenicinin gelir paylaşımı prensibi altında ücretsiz sunması gereken hizmetler ve uyacağı koşullar aşağıdaki gibidir: 6.2. Kongre Sekretarya Hizmetleri i. Yüklenici, sözleşmenin imzalandığı gün itibari ile ELDER e, kongre öncesi hazırlıklarda KDK ya yardımcı olmak üzere görev yürütecek, İngilizcede yetkinliği belgelendirilmiş ve uluslararası kongreler konusunda tecrübeli bir yönetici asistanı tayin edecektir. ii. Yüklenici, Kongre organizasyonu için bünyesinde kuracağı ilgili Organizasyon Koordinatörü ve/veya koordinatörleri liderliğindeki ekip ve/veya ekipleri KDK ya tanıtacak ve ELDER ve KDK ile 4

5 uyum içerisinde çalışmalarını sağlayacaktır. ELDER in talebi halinde Yüklenici ekip önderleri de dahil konu edilen çalışan ve/veya çalışanları diğer yetkin birey ve/veya bireylerle değiştirmek zorundadır. iii. Yüklenici, KDK nın belirleyeceği programın gerçekleştirilmesi için sürekli irtibat halinde bulunacak ve gerekli her türlü (sekretarya dahil) hizmetini sağlayacaktır. iv. Yüklenici, gereken her türlü yazışmayı KDK kontrolü altında yapacak olup, tüm yazışmaları kapsayan ilgili raporları KDK ya sunacaktır. Bu kapsamda, diğer kurum/firmalara, katılımcılar/misafirlerle yapılanlar dahil tüm yazışmalar KDK sekretaryasına günlük olarak raporlanacaktır. v. Yüklenici, Kongre ile ilgili her tür verinin (bilgi, yazışmalar, gönderilen çalışmalar vb.) elektronik olarak yedeklenmesini sürekli sağlayacak ve veri güvenliğinden mesul olacaktır Kongre Logosu, Kongre Tanıtım Filmleri ve Dekorasyon i. Yüklenici tarafından, Kongre ile ilgili her tür doküman, dekorasyon vb. görselde kullanılmak üzere Kongre logosu geliştirilecektir. Yüklenici bu konuda profesyonel bir ya da birkaç ekibe hazırlattıracağı asgari 3 adet logo alternatifini KDK ya sunacaktır. Alternatif logo sayısı KDK nın ihtiyaç görmesi halinde 5 e kadar artırılacaktır. KDK geribildirimine göre aday logo/logolar üzerinde talep edilen değişiklikler yapılıp yeniden sunulacaktır ve seçilen logo Kongre logosu olarak kullanılacaktır. ii. Yüklenici, Kongre bünyesinde kullanımda olan salonlarda konferans harici zamanlarda perdeye yansıtılmak üzere profesyonel ekiplere asgari 3 adet kısa film alternatifi hazırlattıracak ve KDK ya sunacaktır. KDK geribildirimine göre aday filmler üzerinde talep edilen değişiklikler yapılıp yeniden sunulacak ve seçilen kısa film Kongre boyunca kullanılacaktır. iii. Yüklenici, Kongrenin ve ilgili yan organizasyonların gerçekleştirileceği her tür ortamın (açılış töreni, kokteyller, gala dahil yemekler, konferanslar, oturumlar gibi) Kongre temasına uygun şekilde ELDER ve Kongre temaları ile ve layıkıyla dekore edilmesini sağlayacaktır. Dekorasyon planları KDK geribildirimine sunularak geliştirilecektir. Gereken her tür materyal (sahneler, kürsüler, kürsü panoları, ekranlar, perdeler, bayraklar, flamalar, masa örtüleri, iskemle giydirmeleri, masa dekorasyon detayları vb.) KDK nın onay verdiği kalite ve tasarımda sağlanacaktır Kongre Web Sayfası i. Yüklenici, web tasarımı alanında profesyonel bir ekibe Kongreye özel ve elektronik ortamdan her türlü iletişim/veri transferi olanağı sunan bir web sayfası hazırlatacak, Kongrenin ismine uygun bir web adresi temin edecek ve iş planına uygun zamanda sayfayı aktif hale getirip yayına sokacaktır. Sayfanın içerik ve tasarımı, alınacak web adresinin adı ve hizmet sunucusu, web sayfasının 5

6 aktif olacağı takvim aralığı, sayfanın veri kapasitesi / veri aktarım hızı gibi kalitesine dair hususların tümünde KDK görüşü alınacaktır. ii. Yüklenici, web sayfasından sorumlu bir uzman eleman belirleyerek KDK ya bildirecektir. Bu kişi ELDER ve KDK dan iş alarak web sayfasında uygulanmasını sağlayacaktır. iii. Kongre Web sayfası kayıt, konaklama rezervasyonu, ödemeler ve ikili görüşmeler formlarının gönderilmesi gibi işlemlerin online olarak yapılabilmesini ve merkezi kayıt sistemine ulaştırılmasını sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. Firma teklifinde bu detaylara kapsamlı değinmelidir. iv. Yüklenici, Kongre web sayfasında, Kongredeki sunumların sesli ve görüntülü yayınlanmasını sağlayacaktır. Aktarım canlı yayın ve kongre sonrasında aktif tutulacak bir sunu merkezi bünyesinde izlenebilir şekilde de elverişli olacaktır. Yayın programı KDK tarafından onaylanacaktır. v. Yüklenici, Kongre web sayfasıyla ilgili çıkabilecek tüm sorunlardan (teknik, hukuki vs.) doğrudan sorumlu olacaktır Kongre Hazırlık Toplantılarının Organizasyonu i. Yüklenici, ELDER için Kongre boyunca bir Executive toplantı salonunu ücretsiz olarak kullanıma hazır tutacaktır. ii. Yüklenici, Sözleşme imzasından Kongreye kadar olan zaman aralığında ELDER ve KDK nın Kongre gündemi ile Ankara veya Kongre şehrinde yapacağı 6 toplantıyı ücretsiz olarak organize edecektir. Toplantılara asgari 17 kişinin (sadece yurtiçinden olmak üzere) katılması planlanmıştır. iii. Yukarıda anılan her bir toplantı için gider teşkil edecek kalemler katılımcıların gidiş-dönüş uçak biletleri, gereken transferler, gerek doğan konaklamalar, yemek ve coffee-break hizmetleri, toplantı salonları, gereken teknik donanım vb. şeklinde olup Yüklenici tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Yüklenici bu toplantılarla ilgili iş emirlerini ELDER kararları ile alacak ve ücret almadan eksiksiz temin edecektir Kongrenin Ulusal ve Uluslararası Tanıtımı i. Yüklenici Kongrenin tanıtım için (birinci ve ikinci duyurular, broşür, dergi ilanı, her tür medya organına yönelik yöntemler, SMS, elektronik posta vb. gibi) ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüdür. Firma teklifinde söz konusu tanıtım faaliyetlerinin niteliğine, mecrasına ve sayısına kapsamlı olarak yer verecektir. ii. Kongreye öncesinde Avrupa Birliği içinde ELDER tarafından seçilecek iki etkinlikte stand açılarak Kongre tanıtılacaktır. Bu amaçla Yüklenici ve ELDER den en az üç kişinin katılımı sağlanacak, gereken her tür kayıt, konaklama, ulaşım, transfer, yeme-içme, stand, donanım, dekorasyon, tanıtım materyali ve teknik masraflar ile benzerleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 6

7 6.7. Kayıt, Konaklama ve Otel-Kongre Merkezi Transfer Hizmetleri i. Firma Kongre Alanını seçenekli olarak teklif edebilir. Kongre Alanının otel olmaması halinde konaklama için Firma teklifinde Kongreye uygun, 4 ve 5 yıldızlı, Kongre Alanına ulaşım sorunu bulunmayan oteller belirtilecektir. ii. Kongre Alanının otel olarak teklif edilmesi halinde mümkün olan en geniş fuaye alanına sahip ve en yüksek sayıda katılımcının Kongre otelinde konaklatılması hedeflenmelidir. Alternatif konaklama yerleri Kongre oteli ile aynı kalitede ve konaklama koşullarında olmalıdır. iii. Firma, konaklama için önereceği otellerde, tam süreli konaklama paketleri yanı sıra, daha kısa süreli katılım yapmak isteyen katılımcılara yönelik daha az gecelik konaklama seçenekleri de sağlayacaktır. iv. Katılımcılara yönelik konaklama ve diğer hizmetler dahil satış bedelleri farklı seçeneklerle Firma teklifinde yer alacaktır. v. Yüklenici, Kongre otellerinde rezerve edilecek oda sayıları vi. konusunda ELDER/KDK ya bilgi verecektir. Yüklenici, otellerin sunacağı otelcilik hizmetlerinin aynı dönemde konuklarına sundukları standartların altında olmamasını sağlamak zorundadır. vii. Kongre süresince Kongre merkezine otellerden Kongre programına paralel ve sık aralıklarla transferlerin gerçekleştirilmesi Yüklenici görevi olup teklifte yer verilmelidir. viii. Yüklenici Kongreye kayıt yaptıracak olan katılımcıların kayıt ve takip işlemlerini yapmakla mükelleftir. Yüklenici katılımcılardan gelecek katılımcı formlarını elektronik ve hard-copy olarak toplayıp dosyalayacak ve her hafta KDK ya katılımcı kayıtları ile ilgili durum raporu sunacaktır. Kongre katılımcılarının güncel listesi, elektronik ortamda KDK nın ve ELDER in izlemesine olanak verir şekilde her an erişilebilir durumda bulundurulacaktır Ücretsiz Davetli Katılımcılar i. Firma, ELDER tarafından belirlenecek sayıda key-note konuşmacının, KDK üyelerinin ve ELDER İcra/Yönetim Kurulu üyelerinin Kongreye ve sosyal programların tamamına katılımlarını, gerekli konaklamalarını, ulusal/uluslararası business class ulaşımlarını ve her tür transferlerini ücretsiz sağlayacaktır. ii. Ücretsiz davetli katılımcıların sayısı 25 kişiyi geçmeyecektir Kongre Basılı Malzemeleri i. Kongre için ihtiyaç duyulan materyallerin tasarımı, basımı ve dağıtımı Yüklenici tarafından yapılacaktır. Firma teklifinde basılı malzemelere ilişkin önerilerine yer verecektir. ii. Kongre ile ilgili tüm baskı işleri ve içerikler ELDER/KDK nın onayı alındıktan sonra bastırılacaktır. iii. İyi kalite kağıt, tekstil ve benzeri malzeme kullanılacak, yüksek kalite çok renkli baskılar yapılacaktır. 7

8 iv. Üretilecek her bir kalem malzemenin sayısı Kongre için yeterli miktarda olmalı ve teklifte belirtilmelidir. v. Tüm Kongre materyali Kongre ve ELDER logosu ile hazırlanmalıdır. vi. ELDER/KDK nın gerekli gördüğü materyallerin hazırlandıktan sonra Kongre tarihine kadar muhafazası, Kongre merkezi ya da gerek duyulan diğer adreslere nakliyesi, tasnifi, katılımcılara/ilgililere dağıtımı ve Kongre bitiminde elde kalan materyalin ELDER merkezine teslimi Yüklenici tarafından sağlanacaktır. vii. Yüklenici tüm Kongre yazışmalarında kullanılmak üzere Kongre logosu, ELDER logosu ve gerekli iletişim bilgilerinin bulunduğu antetli kağıt ve antetli zarf alternatifleri hazırlatıp ELDER/KDK nın onayına sunacak ve seçilen numune çoğaltılarak kullanılacaktır. viii. Kongre ile ilgili olarak en az dört duyuru yapılacaktır. İlgili yerlere Kongre posterleri gönderilecektir. Duyurular ve posterler zarflanacak, paketlenecek, etiketlenecek ve uygun tarihlerde postalanacaktır. ix. Kongre afişi ve posterlerinde Kongre adı, tarihi, yeri, Kongre ve ELDER logosu, iletişim adresleri ve kongre Web sayfası adresi gibi bilgilere yer verilecektir. Kongrenin duyurulması amacı ile KDK nın kararları doğrultusunda ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler, teknokentler gibi yerlere asılması Yüklenici tarafından sağlanacaktır. x. Yüklenici tarafından tüm katılımcılara ulaştırılacak şekilde günlük renkli Kongre gazetesi hazırlanacak ve Kongre alanında ücretsiz dağıtılacaktır. xi. Konuşmacı mektupları, bilimsel kurul yazışmaları ve sponsor firmalarla yapılan tüm yazışmalar özel kargo/kurye şirketleri üzerinden Yüklenici tarafından yürütülecektir Kongre Kitapçığı i. Yüklenici, Kongre programı (saat, başlık, konuşmacı bilgisi), Kongre alanı krokisi gibi bilgilere yer verilen bir kitapçık hazırlatacaktır. Her bir katılımcının alacağı düşünülerek yeterli sayıda basılacaktır. Firma teklifinde belirtecektir Kongre Çantası i. Kongre çantası ile ilgili hususlar teklifte yer alacaktır. Kongre çantası her bir katılımcıya verilmek üzere hazırlatılacaktır. ii. Çanta içinde kongre kitapçığı, yaka kartı ve cep programı kitapçığı, defter, kalem, sponsor firmaların kendi aktiviteleri ile ilgili davetiyeler ve materyaller ile Kongre kokteyl ve yemek davetiyeleri gibi malzemeler konulacaktır Yaka Kartı ve Cep Programı i. Yüklenici, Kongrenin logosu, ismi ve tarihini bulunduran yaka kartı tasarım seçenekleri hazırlatıp değerlendirmeye sunacaktır. 8

9 6.13. Kayıt Hizmetleri Yaka kartına sponsorluk alınabilir. Katılımcı bilgisi ve barkod numarası yaka kartının her iki yüzünden de okunabilir şekilde hazırlatılacaktır. Yaka kartlarında kongre programı, kongre alanı ile fuar alanındaki firma stantlarının krokisini içeren mini bir cep programı da yer almalıdır. i. Yüklenici, Kongre merkezinde özel tasarımlı, layıkıyla dekore edilmiş, pek çok sayıda katılımcıya bekletmeden aynı anda hizmet verebilecek şekilde düzenlenmiş, bulunduğu mekanın hacmine kıyasla dev boyutta Kongre görselli ve alınlıklı bir ana kayıt masası kuracaktır. Ana kayıt masasında Kongre tanıtım filmlerinin döndüğü LCD televizyon ekranları/monitörler, 12 dizüstü bilgisayar, 6 adet renkli laser-jet yazıcı, yeterli adet ve kapasitede kesintisiz güç kaynakları, yüksek hızda kablolu ve kablosuz internet bağlantısı bulunacak ve altyapısı ile tüm teknik donanımın Kongre süresince en iyi şekilde çalışır olması sağlanacaktır. Kongrede kayıt, çanta, kongre dokümantasyonunun dağıtımı ve benzeri tüm diğer işlemler ana kayıt masasından yürütülecektir. ii. Yüklenici, ana kayıt masası ve diğer tüm desklerde beklemeye yol açmayacak sayıda ve yapacakları iş için yeterliliğe haiz görevliler çalıştıracaktır. Firma teklifinde bu detayları belirtecektir. iii. Kongre kayıt ücretleri (tüm paket, kısmi vb alternatiflerde) peşin, kredi kartı vb. ödeme şekillerine göre Firma teklifinde belirtilecektir. Kayıt sırasında ödeme işlemleri için POS cihazı ile ödeme altyapı hazırlığı yapılacaktır Kongre Alanının Donatım Hizmetleri i. Kongre süresince gerek duyulan her türlü dekoratif ve teknik donanım Yüklenici tarafından sağlanacaktır. ii. Yüklenici, Kongre merkezindeki salonların dekorasyonunu teklifinde belirtildiği kalite ve plan doğrultusunda gerçekleştirecektir. iii. Yüklenici salonlarda Kongre logosunun ve isminin yer aldığı özel dekorlu sahneler, masalar ve kürsüler kuracaktır. iv. Yüklenici Kongre adının ve logosunun yer aldığı KDK nın onay vereceği kalite ve büyüklükte pankart, kongre afişi, kırlangıç flamalar, sololar vb. malzeme hazırlatacak ve Kongre merkezi ve çevresinde asılmalarını sağlayacaktır. v. Kongre merkezi alanlarının, toplantı salonlarının, desk ve masaların çiçeklendirilmesi, kokteyller/banketler/yemekler/gala yemeğindeki masa-sandalye giydirmeleri, süs-çiçek partelleri gibi salon/bahçe/açık alan süslemelerine dair tüm dekorasyon Yüklenici tarafından sağlanacaktır. vi. Yüklenici, Kongre süresince Kongre görselli yönlendirme monitörleri (plazma veya LCD) ve onay verilecek yerlere yönlendirme levhaları koyacaktır. 9

10 vii. viii. ix. Yüklenici, Kongre programının gösterildiği, Kongre filminin yada seçilecek başka bir içerik ile anlık duyuruların yansıtıldığı 10 adet 42 çerçevesiz monitörden oluşan bir plazma duvarı kuracak ve işletecektir. Yüklenici Kongre Alanına program panoları yerleştirecektir. Yüklenici, her bir salonun kapısına salon büyüklüğüne göre günlük programı belirten program levhaları veya monitörler yerleştireceklerdir. x. Yüklenici, toplantı kürsüleri ve masalarına oturum başkanı, konuşmacı, panelist gibi görevli kimseler için masa isimlikleri hazırlatacak ve Kongre programı doğrultusunda salon görevlileri tarafından ilgili yerlere yerleştirilmesini sağlayacaktır Toplantı ve Yönetim Salonları, Donanımları ve İlgili Hizmetler i. Sunum Kontrol Masası a) Yüklenici, Kongre sırasında sunumların kontrol edilebilmesi için üç bilgisayarlı (LCD monitörlü) sunum kontrol masası kuracaktır. b) Yüklenici, her bir sunum kontrol odasında bir adet renkli lazer yazıcı ve bir tarayıcı bulunduracaktır. c) Sunum kontrol masasında görevliler tarafından bilgisayarlara yüklenen sunumların, kurulacak ağ üzerinden kullanılacakları salona doğrudan gönderilebilmesi için gerekli alt yapı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. d) Yüklenici, sunum kontrol masalarında yeterli sayıda, beceride ve İngilizce bilen görevli bulundurmakla yükümlüdür. e) Sunumlar ve benzeri her tür elektronik görselin sunum masaları, Kongre merkezi alanları ve toplantı salonları gibi fonksiyon gören alanlarda çalıştırılması için gereken tüm teknik organizasyon Yüklenici tarafından sağlanacaktır. f) Yüklenici, elektronik ortamda yüksek veri güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Güvenlik tehditlerinin sebep olacağı veri kaybı hadiselerini tazmin etmesi talep edilebilir. ii. Salonlar a. Kongre Alanında en az 500 kişilik bir adet ana salon bulunmalıdır. Ana salon haricinde 2 adet (asgari 150 kişilik) paralel salon ve 2 adet (asgari 40 kişilik) workshop salonu olmak üzere toplamda 4 adet ilave salon sağlanmalıdır. b. Ana salon ve diğer salonlarda, salonun büyüklüğüne göre perde adet ve boyutları ile barkovizyon vb. yansı cihazların kalite ve adetleri tekliflerde yer almalıdır. c. Yüklenici ana salonda watchout uygulaması sağlamalıdır. d. Ana salon ve paralel salonların her biri için gerek duyulan bilgisayar kontrolünde LCD monitörler; konuşmacı kürsüsünde bir adet, ana masada beş adet, sunum kontrolü için yönetim masasında iki adet ve konuşmaya ait görüntülerin eş zamanlı olarak izlenebilmesi için iki adet 10

11 iii. iv. olmak üzere çalışır halde bulundurulacaktır. Bununla ilgili salon donanım planları tekliflerde yer almalıdır. e. Yüklenici, workshop salonları için salon büyüklüğüne göre tek veya çift perdeli sahne kuracaktır. f. Tüm salonların kürsüsünde bir adet 15 monitör olmalıdır. g. Yüklenici ana salon ve diğer salonlar için simultane çeviri için teknik sistem, kabin ve kulaklık bulunduracaktır. ELDER/KDK Kongre Yönetim Odası ve Standı a. Kongre süresince 20 kişinin toplantı yapabileceği bir salon tahsis ELDER e edilecektir. b. Yeterli teknik ve elektronik alt yapı ile donanıma haiz olmalıdır. Ücretsiz internet bağlantısı sağlanmalıdır. Oda kullanımda olduğu sürece sıcak-soğuk içecek çeşitleri, atıştırmalık ve meyve ikramı yapılmalıdır. Odanın işletilmesi ve hizmet için en az iki Yüklenici görevlisi hazır bulunacaktır. c. ELDER standı için (min. 30 m2) talep edilecek donanım, altyapı ve teknik destek Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Sunum Ekipmanları a. Yukarıdaki maddelerde tarif edilenler de dahil olmak üzere toplantı salonları dahil tüm Kongre alanlarında ihtiyaç duyulacak projeksiyon cihazı adedi tekliflerde yer alacaktır. Projeksiyon cihazlarının aydınlatma güçleri (ansilumen cinsinden) üstün kalitede yansı sağlayacak şekilde seçilecektir. Tekliflerde ayrıca salonlara göre adet ve kullanım amaçları konusunda bir planlama olmalıdır. b. Projeksiyon, sunum, video görüntüsü gibi yansılar için kullanılacak perdeler salon ölçülerine göre optimal büyüklükte seçilecek, yüksek kalite materyalden imal olmuş ürünler tercih edilecektir. Tekliflerde ayrıca salonlara göre adet ve kullanım amaçları konusunda bir planlama olmalıdır. c. Tüm Kongre alanlarında kullanılacak düz ve yassı ekranlar Firma tarafından optimal düzeyde çözünürlük gücüne haiz plazma ve/veya LCD ürünler olarak teklif edilecektir. Tekliflerde ayrıca salonlara göre adet ve kullanım amaçları konusunda bir planlama olmalıdır. d. Yüklenici, gerekecek en üst kanal sayısında mikserler, speakerlar, CD vb. kayıtlı materyal çalma cihazları, mikrofon sistemleri (telsiz, ayaklı, masaüstü, yaka vb.), iyi kalite kablolar, kablosuz ses aparatları gibi gerek duyulan her ses cihazını sağlama, kurma ve en verimli şekilde işletmek mecburiyetindedir. Yüklenici bu iş için tecrübeli, yeterli ve donanım sahibi uzman firma/ekiplerle çalışılmasını sağlayacaktır. Tekliflerde toplantı salonları dahil tüm Kongre alanları için gerekli ses düzeneğine dair bir planlama olmalıdır e. Yüklenici salonlarda konuşmacıların söz alma sürelerini gösteren saatler (zamanlayıcı) sağlayacak, konuşmacılar kalan sürelerini görebilecektir. 11

12 f. Yüklenici konuşmacıların yansılarını konuşmalarını yaptıkları kürsüden kontrol edebilmelerini sağlayacaktır. v. Yedek Enerji Sistemleri a. Yüklenici, toplantı salonları dahil Kongre merkezi bünyesindeki her bir ortam ve cihaz için genel ya da müstakilen gerek duyulan yeterli güçte jeneratör, kesintisiz güç kaynağı vb. her tür yedek enerji sistemini çalışır durumda sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici salon ekipmanları için Kongre merkezi UPS hattına bağlı kalmaksızın kesintisiz güç kaynağı kullanacaktır. vi. Çeviri Hizmetleri a. Yüklenici, Kongre hazırlık aşamasından itibaren ELDER/KDK tarafından verilecek işler için (doküman, yazı, görüşme vb.) en üst kalitede profesyonel çevirmenlik hizmeti sağlamakla yükümlüdür. b. Teknik sistemler ve yeterlilikleri belgelendirilmiş yeterli sayıda tercümanın günlük ücretleri, seyahat, transfer, konaklama vb. hizmet giderleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. c. KDK performansından memnun kalınmayan çevirmenin değiştirilmesini talep edebilir; Yüklenici bu değişimi sağlamakla yükümlüdür. vii. viii. Barkod Sistemi a. Bütün bilimsel ve sosyal aktivitelerde gerekli kayıtların tutulması için barkod sistemi tekliflerde yer almalıdır. Yüklenici teklifindeki sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdür. Video Kayıt ve Yayına Hazırlama Hizmetleri a. Yüklenici bütün oturumlarda, konuşmaların dijital görüntü ve ses olarak kaydedilmesini, kaydedilen görüntülerin senkron ve kurgulanmış görüntü kayıtları olarak Web ortamında yayınlanır hale getirilmesini sağlayacaktır. b. Tüm Kongre aktivasyonunu içeren dijital görüntü ve ses kaydı ve gerekli teknik altyapı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. c. Ana salonların tamamı, kurslar, sosyal içerikli aktiviteler ve Kongrenin genel durumunu ifade eden çekimlerden oluşan bu kayıtlar, blu-ray/dvd üzerine kayıtlı şekilde hazırlanacak ve Kongre bitiminden sonraki bir ay içerisinde tüm kayıtlar ELDER e teslim edilmiş olacaktır Davetli Konuşmacı Sunumları ile İlgili Hizmetler i. Davetli konuşmacıların sunumları ile ilgili sunum esnasına ait gereksinimlerini, Yüklenici kendilerinden öğrenecek ve temin edecektir. Konuşma metinleri tüm konuşmacılardan dijital ortamda temin edilecektir. 12

13 6.17. Host/Hostes ve Teknik Elemanlar i. Yüklenici, belirtilen tüm en üst kalite düzeyinde yerine getirilmesi için işlerin her aşamasında çalışacak yeterli sayı ve nitelikte, sosyal güvenlik ve diğer risk sigortaları ödenmiş uygun personeli (host, hostes, teknik eleman, sekreter, çevirmen vs.) bulundurmakla yükümlüdür. ii. iii. iv. Yüklenici, çalıştırdığı bireylerin konaklama, ulaşım, yeme-içme, iş giysisi gibi giderleri ile hakedişlerini karşılayacaktır. Yüklenici çalıştıracağı elemanların kongre organizasyonu eğitimi almış olmalarını, işleri konusunda doğru bilgilendirilmiş olmalarını ve KDK nın uygun bulacağı tek tip iş kıyafeti giyiyor olmalarını sağlayacaktır. Yüklenici, görev alacak kişilerin isim listesini ve görevlerini içeren dokümanı Kongre başlangıcında KDK ya takdim edecektir Yiyecek İçecek Hizmetleri i. Çalışma Grupları Toplantı Salonları İkramları: Yüklenici, Kongre süresince tüm alt çalışma grubu toplantı salonlarına istenilen süre ile çay, kahve gibi sıcak ve maden suyu/soda, meyve suyu, meşrubat gibi soğuk içecekler ile kanepe, sandviç, kurabiye, meyve gibi atıştırmalık ikramı sağlayacaktır. ii. Su İkramı: Yüklenici, Kongre süresince toplantı salonları fuayelerinde, stand alanlarında ve benzeri lokasyonlarda katılımcıların kullanımı amacıyla su sebilleri kurarak iyi kalitede su ikramı sağlayacaktır. iii. Katılımcılara Sağlanacak İkramlar: Yüklenici, Kongre süresince katılımcılara yönelik olarak en az üç ayrı noktada sürekli faal birer meyve, tatlı-tuzlu kurabiye ile çay-kahve servis büfesi bulunduracaktır. Sabah saatlerinde en az üç noktada Kongre katılımcıları için açık büfe kahvaltı ve içecek ikramı sağlanacaktır. iv. Öğle Yemekleri: Yüklenici Kongre boyunca ücretli ve ücretsiz öğle yemekleri seçenekleri sunacaktır. Teklifte kimlere (katılımcı, davetli, konuşmacı, görevli, vb) hangi koşullarda ücretsiz yemek verileceği, kimlere ise ücretli seçenekler sunulacağı belirtilmelidir. v. Gala Yemeği: Yüklenici, belirlenen tarihte bir Gala Yemeği organize edecektir. Yemek limitsiz alkolsüz içkili ve set menü şeklinde verilecektir. Gala yemeği programı için gündemde ve popüler olan gruplardan ELDER/KDK'nın karar vereceği birinin konser vermek üzere müzisyen kadrosu ve teknik donanımı ile gelmesi, kendisi ve ekibinin tüm ulaşım, transfer ve konaklama olanaklarının sağlanması ile destek hizmetleri Yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır Seyahatler ve Transferlere Dair Hizmetler i. Ulusal ve uluslararası seyahat programları Yüklenici tarafından ilgili kimselerin tercihleri doğrultusunda ve ekstra durumlar için KDK onayı alınarak yapılacaktır. Kongre ile ilgili olarak 13

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. EĞİTİM İLE İLGİLİ GENEL

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ WONCA EUROPE 2015 ISTANBUL CONFERENCE. için TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ WONCA EUROPE 2015 ISTANBUL CONFERENCE. için TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ WONCA EUROPE 2015 ISTANBUL CONFERENCE için TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU 20. WONCA Avrupa 2015 İstanbul Kongresi (20th WONCA EUROPE 2015 Istanbul Conference; devamda sadece

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ TND Ek-1: Ek-2:

İHALE ŞARTNAMESİ TND Ek-1: Ek-2: İHALE ŞARTNAMESİ İşbu ihale şartnamesi Türk Nöroşirürji Derneği ( TND ) tarafından gerçekleştirilecek aşağıda belirtilen kongre, toplantı, sempozyum, konferans, etkinlik vs. organizasyonunu üstlenecek

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR

7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR 7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR 16-18 Kasım 2017 Çeşme / İZMİR SPONSORLUK DOSYASI www.oek2017.com STAND SPONSORLUĞU 3 m. x 2 m. = 6 metrekare stand alanı 3000.- EURO 1 stand karşılığında,

Detaylı

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com 10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ ÖZET FİYAT LİSTESİ Stand ( 6m2) 3.500 Euro 6 Konuşmacı Karşılığı Stand 3.300 Euro + Ulaşım Baskılı Materyaller Paket 8.000 Euro 2. Duyuru Reklam ( Postalama Ücreti Dâhil)

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 İDARİ ŞARTNAME 3.1 Maddesi ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014 d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00 ç) Hizmet Alımı son

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri

GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri GENELBİLGİLER KongreTarihiveYeri KEPAN2011Kongresi30Mart 3Nisan2011tarihleriarasındaMaritimPineBeachOtel Antalya da gerçekleştirilecektir. KongreKurulları Düzenleyen KlinikEnteralParenteralNütrisyonDerneği

Detaylı

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL

GAZİANTEP AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 3.AİLE HEKİMLERİ EĞİTİM GÜNLERİ. Gaziantep (28.03.2015 (08.00-18.00) DİVAN OTEL DİVAN OTEL Gaziantep Aile Hekimleri Derneği miz Gaziantep Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan birinci basamak aile hekimlerinin karşılaştığı güncel tıbbi ve para medikal konularda bilgilendirilme

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ KONGRESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ KONGRESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ KONGRESİ İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: KONU Bu şartnamenin konusunu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği nce düzenlenecek olan 38.

Detaylı

KONGRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONGRE TEKNİK ŞARTNAMESİ KONGRE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu şartname 14-17 Ekim 2015 tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde, Türk Patoloji Derneği (TPD) ve Patoloji Dernekleri Federasyonu (PDF) tarafından

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov.

14-16 OCAK 2016 SPONSORLUK DOSYASI. WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye 7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI. www.evf.gov.tr info@evf.gov. 6 6 5. RİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI SPONSORLUK DOSYASI 14-16 OCAK 2016 WOW Convention Center, Istanbul / Türkiye www.evf.gov.tr info@evf.gov.tr FORUM HAKKINDA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ndan üst

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI 25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org www.ohsadkurultayi.org SPONSORLUK DOSYASI TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ YİNE ANTALYA DA BULUŞUYOR! Özel Hastaneler

Detaylı

SPONSORLUK TÜRLERİ VE KALEMLERİ

SPONSORLUK TÜRLERİ VE KALEMLERİ Sayın İlgili; Birliğimizin Kasım 2009 dan beri bağlı üye (affiliate member) statüsünde üyesi bulunduğu ve Mart 2012 den beri de Bağlı Üyeler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü Birleşmiş

Detaylı

Doğal Taş & Ürünleri Fuarı 28-31 Mayıs 2015 Antalya Fuar Merkezi / TÜRKİYE

Doğal Taş & Ürünleri Fuarı 28-31 Mayıs 2015 Antalya Fuar Merkezi / TÜRKİYE Turkey Stone Sponsorluk Kiti www.turkeystonexpo.com K.Bakkalköy Mh. Koca Sinan Cd. Gümrükçü Sk. N:8 Ataşehir, İstanbul T: 0 216 575 28 28 - F: 0 216 575 11 01-02 www.pyramidsfair.com info@pyramidsfair.com

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 23. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 10-12 Mart 2017 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ

5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ 5. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUM VE SERGİSİ ORGANİZASYON İŞLERİ ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı, diğer bakanlık,

Detaylı

Doğalgazın Geleceğine Köprü

Doğalgazın Geleceğine Köprü Paketleri (4 paket mevcuttur) Ana Kongre Medya VIP Katılım Hakkı Temsilci Çantası Diğer Ayrıcalık 40 m 2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır. Kongrede 1 kişiye sunum yapabilme hakkı Ulusal ve Uluslararası basına

Detaylı

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ KONGRESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ KONGRESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ KONGRESİ İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: KONU Bu şartnamenin konusunu; Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği nce düzenlenecek olan Türk

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU TEKNİK ŞARTNAME ZEYİLNAMESİ-2

SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU TEKNİK ŞARTNAME ZEYİLNAMESİ-2 SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU TEKNİK ŞARTNAME ZEYİLNAMESİ-2 Konu: Sistemler Yönetimi Çalıştay Organizasyonu ihalesi kapsamında teknik şartnamenin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. KBKP VE BKBKPP EŞGÜDÜM VE 3. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. KBKP VE BKBKPP EŞGÜDÜM VE 3. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. KBKP VE BKBKPP EŞGÜDÜM VE 3. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. TOPLANTI

Detaylı

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI Sayın İlgili, Ülkemizde her iki yılda bir düzenlenen ve ilki 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde gerçekleştirilen

Detaylı

Standlar 2.000 TL ile 30.000 TL arasında değişen fiyatlarda olup konum ve m2 ye göre planlanmıştır. Stand fiyatları ve krokisi ektedir.

Standlar 2.000 TL ile 30.000 TL arasında değişen fiyatlarda olup konum ve m2 ye göre planlanmıştır. Stand fiyatları ve krokisi ektedir. ORGANİZASYONUN PARÇASI OLUN Organizasyonda etkin bir şekilde yer almak, fikirlerinizi bildirmek, katkıda bulunmak ve bizlerle görüşlerinizi paylaşmak için lütfen görüşmeye davet ediniz. Stand Standlar

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 1

Sponsorluk Dosyası 1 Sponsorluk Dosyası 1 www.tuad.org.tr I www.arastirmazirvesi.com 2 ARAŞTIRMA ZİRVESİ Geçmiş Araştırma Zirvelerine Sponsor Olan Bazı Araştırmaverenler 3 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 4 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 5 ARAŞTIRMA

Detaylı

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu SPONSORLUK PAKETLERİ Etkinlik Sponsorluğu Gala Yemeği Sponsorluğu Etkinlik Çantası Sponsorluğu Networking Kokteyl Sponsorluğu Öğle Yemeği Sponsorluğu Dijital Literatür Sponsorluğu Fotoğraf Sponsorluğu

Detaylı

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :22. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 21-24 Nisan tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia Fethiye de gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ

TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ TTMD CLIMAMED 2013 KONGRESİ SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ Ekteki Climamed 2013 Sponsorluk Yönergesi dahilinde; Kongre Partneri / Platin Sponsorluk Bedeli... 30.000.- EURO + KDV* Sponsor-A (Altın) Sponsorluk Bedeli...

Detaylı

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Gala Yemeği Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu SPONSORLUK PAKETLERİ Etkinlik Sponsorluğu Gala Yemeği Sponsorluğu Etkinlik Çantası Sponsorluğu Networking Kokteyl Sponsorluğu Öğle Yemeği Sponsorluğu Dijital Literatür Sponsorluğu Fotoğraf Sponsorluğu

Detaylı

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU

Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU Toplantı Tarihi 3-4 Haziran 2016 Toplantı Dili Toplantı

Detaylı

DAVET YAZISI. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET YAZISI. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET YAZISI Değerli Meslektaşlarımız, Sekizinci Ulusal Larengoloji Kongresi 8-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde yapılacaktır. Larengoloji alanında

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI 1) Kiralanan Standın veya konferans salonunun kullanım alanı ve süresi (sahne düzenlemesi ve provalar

Detaylı

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu. Öğle Yemeği Sponsorluğu

SPONSORLUK PAKETLERİ. Etkinlik Sponsorluğu. Etkinlik Çantası Sponsorluğu. Networking Kokteyl Sponsorluğu. Öğle Yemeği Sponsorluğu SPONSORLUK PAKETLERİ Etkinlik Sponsorluğu Etkinlik Çantası Sponsorluğu Networking Kokteyl Sponsorluğu Öğle Yemeği Sponsorluğu Dijital Literatür Sponsorluğu Fotoğraf Sponsorluğu Kablosuz İnternet Sponsorluğu

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle Bilişim Sektörünün değerli çalışanları, sektörümüze katkı sağlayan bilişim dostları, Bilindiği üzere Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Sektörünün gelişmesi amacıyla tam 40 yıldır çalışmalarına aralıksız

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası Sponsorluk Sözleşmesi Firma Bilgileri Firma Adı Adres İlçe Şehir Web Sitesi Vergi Numarası Posta Kodu Ülke telefon numarası faks numarası Vergi Dairesi Firma Yetkilisi Kadın Erkek Soyad İsim Görevi E-posta

Detaylı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı

12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu. Organizasyon ve İletişim. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Başkanı 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi Düzenleme Kurulu Dr. Sırrı ÇAM Dr. Serdar CEYLANER Dr. Tahsin YAKUT Dr. Sırrı ÇAM Dr. İbrahim AKALIN Dr. Mustafa ÖZEN Dr. Yavuz ŞAHİN Dr. Hakan ULUCAN 12. Ulusal Tıbbi

Detaylı

SAYGI DEĞER FİRMA YETKİLİLERİ

SAYGI DEĞER FİRMA YETKİLİLERİ SAYGI DEĞER FİRMA YETKİLİLERİ Türk Kızılayı, AFAD, Sağlık Bakanlığı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) olarak, 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresini 8 11 Ekim 2017 tarihinde The Green

Detaylı

A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR

A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2013 21-23 MART 2013 İŞ TAKİP CETVELİ YAPILACAK İŞLER, TAHMİNİ TAMAMLANMA ZAMANI VE SORUMLULUKLAR A. ŞURA YÜRÜTME KURULU () VE KARARLAR Rumuz Yapılacak İşlerin Tanımı Sorumlu Birim

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9. KBKP VE KBPP EŞGÜDÜM VE 2. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. TOPLANTI İLE

Detaylı

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA Dünyanın dikkatini üzerine çeken, pek çok sahada önemli ve yükselen trendi ile Bölge nin ilklerine imza atmakta olan ülkemiz, yeni ve akıllı yapılanma çizgisini yukarı doğru

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

OCT Organisation Congress Travel

OCT Organisation Congress Travel OCT Organisation Congress Travel OCT müşterilerinin vazgeçilmez çözüm ortağı olma hedefini 1996 yılından bu yana tutkuyla sürdürmektedir. Bu dinamizm ve butik hizmet anlayışı ile OCT imza attığı yüzlerce

Detaylı

Değerli Sektör Yöneticisi

Değerli Sektör Yöneticisi Değerli Sektör Yöneticisi Günümüzde insan ve diğer canlı yaşam ortamlarında, taşıma kapasitesini aşan kullanımlar ve sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların çözümü kapsamında son derece önemli bir misyonu

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

TRANSPLANTASYON 16 SPONSORLUK DOSYASI. 12-15 Ekim 2016, Konya TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES. www.tx2016.

TRANSPLANTASYON 16 SPONSORLUK DOSYASI. 12-15 Ekim 2016, Konya TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES. www.tx2016. TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ XI. KONGRES 12-15 Ekim 2016, Konya www.tx2016.org Sende en iyi ne varsa dostuna onu ver Hz. Mevlana SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON

Detaylı

Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz.

Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz. Davet Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi ni 28 Kasım-01 Aralık 2013 tarihlerinde Klinik Eczacılık Derneği ortaklığı ile düzenliyoruz. Klinik Eczacılık, Farmasötik Bakım, Akılcı İlaç Kullanımı,

Detaylı

1. Bu şartnamede Konak Belediyesi'nden "İDARE", işi gerçekleştirecek firmadan da "YÜKLENİCİ" olarak bahsedilecektir.

1. Bu şartnamede Konak Belediyesi'nden İDARE, işi gerçekleştirecek firmadan da YÜKLENİCİ olarak bahsedilecektir. KONAK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜRVE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYON ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Belediyemizce düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinin organizasyonu işi aşağidaki şartlarda

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ AMAÇ: Üsküdar Üniversitesi Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tüm idari birimler tarafından düzenlenen her türlü kurum içi veya

Detaylı

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI Elmas Sponsorluk: 20.000 Euro 1. Kongrede, firmadan 8 kişinin kayıt bedeli (8 tek kişilik oda) sponsorluk paketine dâhil olacaktır. 2. Firmaya sergi alanının

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Ekim 2017 Esenler / İstanbul ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ Esenler / İstanbul Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi / İstanbul, Esenler Belediyesi tarafından 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da

Detaylı

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels

15-18 MART 2015. Limak Limra Hotels 15-18 MART 2015 Limak Limra Hotels KONGRE DAVET YAZISI Sayın Yetkili, Yerel Kalkınma Derneği; Global Düşün, Yerel Hareket Et felsefesini benimsemiş, kamu yararına hareket eden ve ülkemizde sürdürülebilir

Detaylı

Değerli Firma Temsilcileri

Değerli Firma Temsilcileri Değerli Firma Temsilcileri Derneğimizin Kuruluşunun Temel amacına uygun olarak geçen yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz III. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi nde bir çok bilim insanının birikim

Detaylı

:::::: SPONSORLUK DOSYASI ::::::

:::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: :::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: ab2018.karabuk.edu.tr İletişim : Yrd.Doç.Dr. Yüksel ÇELİK yukselcelik@karabuk.edu.tr 0532 779 7413 AKADEMİK BİLİŞİM 2018 ORGANİZASYONU HAKKINDA Üniversitelerde bilgi teknolojileri

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler 185 186 TMMOB İMO Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeliği http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/891cce84a6135ed_ek.pdf 23.11.2007

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 13557 18.08.2010 Konu : İtalya Cersaie Fuar Gezisi Hk. Sayın İlgili, İtalya Cersaie 2010 (28 Eylül- 2 Ekim) Uluslararası Seramik Banyo, Mutfak malzemeleri ve aksesuarları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşımız, 20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL

16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL GLOBAL MEETING 2017 16-18 ŞUBAT 2017 İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI World Tourism Forum Dünya Turizm Örgütü Üyesidir. WORLD TOURISM FORUM /// 16-18 ŞUBAT 2017 16-18 Şubat 2017 WORLD TOURISM FORUM GLOBAL MEETING

Detaylı

Yaka Kartı Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur.

Yaka Kartı Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur. SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Samsun Toplantı Tarihi 7-9 Ekim 2015 Toplantı Dili Toplantı dili Türkçe dir. Web Sayfası Toplantı resmi sitesi olan www.labaratuvarhayvanlarıbilimikongresi.org

Detaylı

11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ 4-8 Mayıs 2016 SAMSUN

11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ 4-8 Mayıs 2016 SAMSUN 11. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ ve BESLENME KONGRESİ 4-8 Mayıs 2016 SAMSUN KONGRE ŞARTNAMESİ İşin konusu : 1) 4-8 Mayıs 2016 tarihlerinde Samsun da düzenlenecek 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji,

Detaylı

Kronik Hastalıkların Yönetimi

Kronik Hastalıkların Yönetimi Aile Sağlığı Elemanı Katılımlı Aile de liğin Hekimorlar 2 Rap Ulusal Kongresi Kongre Konusu www.antalyakongre2018.com Kronik Hastalıkların Yönetimi 05-08 Nisan 2018 Rixos Premium Belek The Land of Legends

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 24-26 Mart 2016 İstanbul Fuar Merkezi 22-23 Mart 2016 SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuar

Detaylı

9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN

9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN 9. ULUSAL ÇATI VE CEPHE KONFERANSI NDA YERİNİZİ ALIN Sayın İlgili, 12 Ağustos 2017 2002 den bu yana düzenlediğimiz Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, her geçen yıl büyüyen ilgi ve katılımdan aldığı güçle

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

ISIF 16. Buluşlar, Fikirler ve Yeni Ürünler. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı. 03-06 Mart 2016 REKLAM, TANITIM VE SPONSORLUK.

ISIF 16. Buluşlar, Fikirler ve Yeni Ürünler. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı. 03-06 Mart 2016 REKLAM, TANITIM VE SPONSORLUK. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF 16 Buluşlar, Fikirler ve Yeni Ürünler Ortak Aktivite İstanbul, TÜRKİYE IFIA 2. IFIA DÜNYA KONGRESi 04 Mart 2016 03-06 Mart 2016 İstanbul, TÜRKİYE İstanbul Kongre

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Başkan Prof. Dr. Tülay Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara II. Başkan Prof. Dr. Piraye

Detaylı

III. ISTANBUL CARBON SUMMIT III. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ 14-15 April 2016 14-15 Nisan 2016

III. ISTANBUL CARBON SUMMIT III. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ 14-15 April 2016 14-15 Nisan 2016 III. ISTANBUL CARBON SUMMIT III. İSTANBUL KARBON ZİRVESİ 14-15 April 2016 14-15 Nisan 2016 www.istanbulcarbonsummit.org ULUSLARARASI DESTEKÇİ Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği II. İSTANBUL KARBON ZİRVESİNDEN

Detaylı

MIPIM 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-13 MARCH 2015 PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE

MIPIM 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 10-13 MARCH 2015 PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE MIPIM 2015 10-13 MARCH 2015 REKLAM VE SPONSORLUK SEÇENEKLERİ PALAIS DES FESTIVALS CANNES - FRANCE Majestic/Carlton Otel Projeksiyon 4 gün süreyle, saat 19.30 02.00 arası Majestic veya Carlton Otel in 3

Detaylı

SPONSORLUK ALANLARI ve

SPONSORLUK ALANLARI ve SPONSORLUK ALANLARI ve UYGULAMALARI TEKLİF DOSYASI Sabancı Kültür Merkezi KAFUM-KAHRAMANMARAŞ 22, 23, 24 Ekim 2014 www.tekstilzirvesi.com T.C Kahramanmaraş Valiliği T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Kahramanmaraş

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

17-18 EKİM. Sponsorluk Dosyası CUMA - CUMARTESI. Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar TÜSHAD

17-18 EKİM. Sponsorluk Dosyası CUMA - CUMARTESI. Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar TÜSHAD EKİM 17-18 CUMA - CUMARTESI Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Mavi Fuarcılık Organizasyonudur. TÜSHAD Sponsorluk Dosyası BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ

Detaylı

10. İSTANBUL MODA KONFERANSI EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI

10. İSTANBUL MODA KONFERANSI EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI 11-12 EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI İsim Sponsoru: 90bin 1- Şirketin logosu aşağıda geçen tüm basılı ve dijital görsellede 1. sırada ve tek başına yer alacaktır. Sahnede 2. Günün B2B Alanında

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

23-26 Mart Antalya Șehircilik ve Teknolojileri Fuarı. City Expo Sponsorluk ve Reklam Fırsatları. Antalya. Antalya Expo Center

23-26 Mart Antalya Șehircilik ve Teknolojileri Fuarı. City Expo Sponsorluk ve Reklam Fırsatları. Antalya. Antalya Expo Center 7. 7. Antalya Șehircilik ve Teknolojileri Fuarı City Expo Sponsorluk ve Reklam Fırsatları Antalya Expo Center www.antalyacityexpo.com Indeks Ana Sponsorluk Diamond Sponsorluk Altın Sponsorluk Etkinlik

Detaylı

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ,

SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, SAYIN FİRMA YETKİLİLERİ, Çocuk ürolojisi ülkemizde yan dal uzmanlığı olarak tescil edilmiş bir bilim dalıdır. Ülkemizde çocuk ürolojisi hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, olgu çeşitliliğinin arttırılması,

Detaylı

TYD TURİZM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK A.Ş.

TYD TURİZM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. REZERVASYON PORTALI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TYD TURİZM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. REZERVASYON PORTALI HİZMET ALIMI İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HAZİRAN 2016 İSTANBUL 1. ŞARTNAMENİN KONUSU TYD Turizm

Detaylı

Sayın İlgili, Saygılarımızla TUFUAB Düzenleme Kurulu

Sayın İlgili, Saygılarımızla TUFUAB Düzenleme Kurulu Sayın İlgili, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumlarının 9. su Afyon Kocatepe Üniversitesi nin ev sahipliğinde 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Afyonkarahisar

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19766 26.11.2010 Konu : Münih Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuar Gezisi Hk. Sayın İlgili, Almanya Münih Yapı & İnşaat Malzemeleri ve Sistemleri Ticari Fuarı (17-22 Ocak 2011)-BAU

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. MAYIS 06-07-08 CUMA - CUMARTESİ PAZAR Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Mavi Fuarcılık Organizasyonudur. TÜSHAD Sponsorluk Dosyası BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

Detaylı

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR ANA SPONSORLUK Ana sponsorluk sadece bir firmaya verilecek olup, aşağıdaki tüm hizmetler ana sponsora Tüm Basılı materyallerde ANA SPONSOR ibaresi ile yer alacaktır.

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

IFWEDDING FASHION İZMİR

IFWEDDING FASHION İZMİR www.fuarizmir.com.tr IFWEDDING FASHION İZMİR TANITIM ALTERNATiFLERi DIŞ MEKAN REKLAM ALTERNATiFLERi A Fotoselli Kapı Giydirme Alınlık Ölçüsü: 380x48 cm Alınlık Yan Ölçüleri: 120x46cm Kapı Ölçüsü: 80x227cm

Detaylı