5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder."

Transkript

1 I. KONU: İşbu Sözleşme, AKBANK T.A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile... (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında, FİRMA nın Sözleşme nin XI. bölümünde belirtilen iş yerlerinde Sözleşme nin XII. bölümünde belirtilen Kredi Kartları/Banka Kartları ile yapılacak satışların prensip ve koşulları ile Kart Programı uygulama koşullarını belirler. II. TANIMLAR VE KISALTMALAR: 1. Kredi Kartı/Banka Kartı (Kart): Debit Kartlar dahil, mülkiyetinin Banka ya ait olup olmadığına bakılmaksızın Sözleşme nin XII. bölümünde özellikleri ve uygulama koşulları belirlenen ve/veya daha sonra bu kapsamda Banka tarafından belirlenerek FİRMA ya bildirilecek olan kartları ifade etmektedir. 2. Ödül Programı Kartları: Ödül Programı çerçevesinde, Ödül Programı Kartı Hamillerinin Network Üyelerinin iş yerlerinde yapacakları mal ve hizmet alımlarında tek ve taksitli olarak ödeme yapmalarına ve Ödül Programı ndan faydalanmalarına olanak sağlayan, BANKA tarafından düzenlenen kredi kartını ifade eder. Bu Sözleşme de Ödül Programı Kartı ismi ve logosu ile birlikte, Network Üyelerinin kendi markalarını da taşıyan Ödül Programı Kartı markalı (co-branded) kredi kartları ve tek başına Ödül Programı Kartı ismi ve logosunu taşıyan kredi kartları da aynı tanım içinde mütalaa edilecektir. İşbu Sözleşme de Ödül Programı Kartı na atıf yapılan hallerde bu atıf diğer kartları kapsamayacaktır. 3. Ödül Programı Kartı Hamili: BANKA tarafından düzenlenmiş ve çıkarılmış olan Ödül Programı Kartı na sahip gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. İşbu Sözleşme de Network Üyeleri için tanzim edilmiş farklı markalı Ödül Programı Kartlarına sahip kişiler ve tek başına Ödül Programı ismi ve logosunu taşıyan Kart Hamilleri de bu tanım içinde mütalaa edilecektir. İşbu Sözleşme de Ödül Programı Kartı Hamili ne atıf yapılan hallerde, bu atıf diğer Kart Hamillerini kapsamayacaktır. 4. Axess Business: BANKA tarafından çıkarılan, üzerinde Axess Business logosu ile birlikte Visa veya MasterCard logolarından biri bulunan şirket kredi kartlarını ifade etmektedir. Sözleşme içeriğinde Axess Business a atıf yapılan hallerde bu atıf diğer kartları kapsamayacaktır. 5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 6. Harcama Belgesi (Slip): a. Kart Hamili tarafından şifre girildikten sonra POS cihazı tarafından üretilen, b. Imprinter cihazı kullanarak düzenlenen ve Kart Hamili nce imzalanan belgeyi, c. POS cihazlarından kartın geçirilmesini müteakip cihaz tarafından üretilen ve Kart Hamili nce imzalanan belgeyi ifade eder. 7. Alacak Belgesi: Kart kullanılarak satın alınan bir malın iadesi veya hizmetin iptali halinde; a. Imprinter cihazı kullanan FİRMA tarafından doldurulup Kart Hamili tarafından imzalanan belgeyi veya, b. POS kullanan FİRMA nın iade fonksiyonunu kullanarak POS cihazından aldığı belgeyi ifade eder. 8. Imprinter Cihazı: Kartlar üzerinde bulunan kabartılmış şekildeki yazılı bilgilerin standart satış veya alacak belgesi üzerine geçirilmesini sağlayan, BANKA tarafından temin edilmiş özel makineyi ifade eder. 9. POS Cihazı: Kartlar üzerindeki manyetik banttaki veya chip teki bilgileri alıp BANKA bilgisayarına aktaran, yapılan işler ile ilgili olarak BANKA dan ve BANKA nın elektronik sistemi vasıtasıyla Kart Hamili bankasından provizyon alan, gerekli durumlarda tek başına satış ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilen, kart ve işlemlerle ilgili bilgilere uygun olarak satış veya alacak belgesini otomatik olarak üreten, Kart Hamili tarafından alışverişin onaylandığını gösterir şifrenin girildiği ve münhasıran BANKA tarafından FİRMA ya temin edilen mülkiyeti BANKA ya ait olan cihazı ifade eder. 10. İş Yeri Limiti: BANKA tarafından tespit edilen ve söz konusu limiti aşan satış tutarları için işlem tutarı üzerinden otorizasyon alınmasını gerektiren satış tutarını ifade eder. Imprinter işlemlerinin tamamı için otorizasyon alınması gerekmektedir. 11. Otorizasyon: POS ile yapılan işlemlerde cihaz tarafından istendiğinde; Imprinter ile yapılan tüm harcamalarda veya kuşku duyulması gibi durumlarda BANKA nın Provizyon Merkezi aracılığı ile Kart ı çıkaran bankadan veya kuruluştan alınması gereken işlem yapma iznini ifade eder. Akbank Sanal POS ile yapılan işlemler için ise, Kart Hamili tarafından Sanal Mağaza ya girilen ödeme bilgilerinin kart sahibi banka tarafından onaylanması işlemidir. Sistem, her işlem için otomatik provizyon almaktadır. 12. Provizyon Merkezi: Tüm kartlarla iş yeri limiti üzerinde alışveriş yapılmak istendiğinde ya da şüpheli durumlarda; işlemin yapılabilirliğine dair onay ve izni veren BANKA birimini ifade eder. 13. Kartlı Ödeme Sistemleri: MasterCard International, Visa International, BKM veya BANKA nın doğrudan üyesi bulunduğu/bulunacağı yurt içi veya uluslararası diğer Kart/Kartlı Ödeme Sistemlerini ifade eder. 14. Üye İş Yeri: BANKA ile Üye İş Yeri Sözleşmesi imzalamış olup, Kart Hamillerine her türlü mal ve hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 15. Üye İş Yeri Sözleşmesi: BANKA ile Üye İş Yeri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmeyi ifade eder. 16. Ödeme Noktası: Kart Hamillerinin yapmış oldukları harcamaları ödeyebilecekleri ve BANKA tarafından tahsilat yapabilme konularında yetkilendirilmiş, onaylanmış iş yerlerini ifade eder. 1

2 17. BKM: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi ni ifade eder. 18. Kart Programı: BANKA tarafından tanzim edilen Ödül Programı Kartı ile Network Üyelerine ait iş yerlerinde tek ödeme ve taksitle mal/hizmet alımı yapılmasını veya Ödül Programı ndan faydalanmalarını sağlayan ve Kartlı Ödeme Sistemleri ne dahil yurt içi ve yurt dışı banka ve mali kuruluşların anlaşmalı üye iş yerlerinde nakit ödeme yapmaksızın mal ve hizmet alımı yapabilmelerini ve Kart a sağlanan diğer olanaklardan faydalanmalarını sağlayan, BANKA tarafından düzenlenen Kredi Kartı Programı nı ifade eder. Kart Programı nın kapsamına dahil olacak kartların belirlenme, esas ve koşullarının tayin edilme yetkisi BANKA ya aittir. Bu kapsamda belirlenecek kartlar, BANKA tarafından bildirilmek suretiyle işbu Sözleşme kapsamına dahil olacak ve ilgili Kart(lar) Hamilleri FİRMA tarafından Kart Programı ndan yararlandırılacaktır. 19. Firma Mağazası (Mağazaları): FİRMA nın XI. Bölüm A bendinde unvan ve adresleri yazılı olan Mağazası nı(mağazalarını) ve XI. bölüm B bendinde BANKA ile sözleşme akdeden diğer Network dahilindeki işletmeci/bayi üye iş yerleri tarafından işletilen Mağazası nı(mağazalarını) [ileride söz konusu XI. bölüm, tadil edilmek sureti ile FİRMA Mağazası(Mağazaları) azaltılabilir veya artırılabilir] ifade eder. 20. Ödül Programı: Kart Programı çerçevesinde, Ödül Programı Kart Hamillerinin, Network Üyelerine ait iş yerlerinde ve BANKA tarafından tespit edilecek sair iş yerlerinde Ödül Programı Kartı ve BANKA tarafından belirlenecek Banka Kartı/Kredi Kartı ile yapacakları mal/hizmet alımlarında, bu Sözleşme nin VII. bölüm D bendinde belirtilen koşullarda ödül kazanmalarını sağlayan programı ifade eder. 21. Ödül Oranı: Ödül Programı Kartı Hamilleri ve BANKA tarafından belirlenecek Kart Hamilleri tarafından Network Üyeleri nezdinde Ödül Programı Kartı/BANKA tarafından belirlenecek Kart ile yapılan mal ve hizmet alımları nedeni ile Network Üyelerinin toplam alışveriş tutarı üzerinden BANKA ya ödeyeceği ödüle ilişkin oranı ifade eder. 22. Chip-Para: İşbu Sözleşme de belirtilen esaslar doğrultusunda Ödül Programı Kartı/ BANKA tarafından belirlenecek Kart ile yapılan alışveriş tutarlarının belirli bir yüzdesinin Kart Hamili ne geri dönüşü sonucu oluşan paranın birimidir. 1 Chip-Para 1 TL ye eşittir. 23. Mağazaya Özel Chip-Para: Firma ve XI. bölüm B bendinde yer alan Firma Mağazası(Mağazaları) tarafından Ödül Programı Kartı Hamillerine sadece kendi mağazalarında kullanılmak üzere verilen Chip-Para dır. 24. Network (Üye İş Yeri Ağı): Kart Programı çerçevesinde Network Üyelerinden oluşan mağaza ve Üye İş yerleri ağını ifade eder. 25. Network Üyeleri: BANKA ile akdettikleri veya akdedecekleri Üye İş Yeri Sözleşmesi uyarınca Kart Programı na dahil olan/olacak firmaları ve iş yerlerini ve aynı zamanda FİRMA yı ifade eder. 26. Kredili Alışveriş (Vade Farklı Taksitli Alışveriş): Ödül Programı Kartı/BANKA tarafından belirlenecek Kartlar ile Firma Mağazası nda(mağazalarında) ya da Kart Programı na dahil diğer Network Üyeleri nezdinde yapılan vade farklı taksitli alışverişlerin kredilendirilmesini ifade eder. 27. Elektronik Ticaret Sistemi: Firmaların internet üzerinden yaptıkları mal ve hizmet satışlarının tahsilatlarını BANKA tarafından belirlenen Kart(lar) ile yapabilmesi için, Kart Hamilleri ve firmalar arasında muhtelif güvenlik sistemini de içeren, BANKA tarafından geliştirilen sistemdir. 28. Sanal Mağaza: FİRMA nın internet sitesinde bulunan mal, ürün ve hizmetlerin sergilenmesine, sipariş edilmesine ve satın alınmasına olanak sağlayan, Akbank Sanal POS ile uyumlu sanal ortamdır. 29. Akbank Sanal POS: Kart Hamili tarafından işlem yapılması için sanal mağazaya girilen kart ve ödeme bilgilerini şifreleyen ve ana bilgisayara erişimini sağlayan yazılımdır. 30. Akbank Sanal POS İşlemi (Bundan böyle işlem olarak anılacaktır): Kart Hamili nin BANKA tarafından belirlenen Kart(lar)ı kullanılarak, Elektronik Ticaret Sistemi nde üye iş yerlerine sağlanan güvenlik sistemleri üzerinden yapılan ve sistemce onaylanarak sonuçlanan işlemdir. 31. Teslimat Formu: Kart Hamili nin, malı aldığına ve verilen hizmetten yararlandığına dair kayıtsız, şartsız ve gayrikabili rücu olarak borçlandığı ikrarını havi, tüketicinin (kart sahibinin) hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içinde malı reddederek cayma hakkı kapsamında satıcıya bildirimde bulunabileceği ve bu bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde de tüketicinin vermiş olduğu bedel ile tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgenin satıcı tarafından iade edileceğine, yönelik tüketiciye yasal haklarının anlatıldığı, cayma hakkını açıklayan belgenin kendisine teslim edilip, firmanın açık adresinin bildirildiğini beyan eden ve Kart Sahibi tarafından imzalanan bir belge ve tutanaktır. 32. Ortak POS: BANKA nın kendi Üye İş Yeri ile yaptığı/yapacağı kart kabul operasyonu için kullanılan POS donanımlarının ve/veya yazılımlarının, BANKA nın anlaşma yaptığı/yapacağı diğer banka/üye iş yeri hizmeti veren kurumlar ile, BANKA ya ait olan veya anlaşmalı diğer banka/kurum POS terminali üzerinde ortaklaşa kullanıma açılmasını ifade eder. 33. POS Para (Cashback): BANKA nın uygulama esasları kapsamında belirlenen kartlar kullanılarak POS üzerinden gerçekleştirilen ve BANKA kartı sahiplerine Üye İş Yeri tarafından nakit olarak TL verilmesi işlemini ifade eder. 34. Dövizli POS: MasterCard International, Visa International veya BANKA nın doğrudan üyesi bulunduğu/bulunacağı uluslararası diğer Kart/Kartlı Ödeme Sistemi ne dahil olan kart/kredi kartları ile POS üzerinden dövizli işlem gerçekleştirilmesini ifade eder. 35. EMV: Europay, MasterCard, Visa tarafından standartları belirlenen çipli kartlar ile şifreli ödeme sistemleri kuralları bütününü ifade eder. 2

3 36. EMV Fallback: EMV standartlarındaki çipli kartların çip okuyucu tarafından okunmasını engelleyecek, çipli kartların standart kullanımı dışındaki her türlü kullanım girişimini ifade eder. 37. Şifre: Kart Hamili ne BANKA dan verilen yurt içi ve/veya yurt dışı ATM makinelerinden nakit çekme sırasında ve Banka nın sağlayacağı diğer elektronik hizmet araçları ile POS cihazlarında kullanacakları kişiye özel şifredir. 38. Şifre Atlatılması: POS üzerinden gerçekleştirilen EMV işlemlerinde, Firma tarafından Kart Hamili nin şifre girişini engellemek için POS üzerinden çıkış tuşuna basılarak yapılan işlemdir. 39. PinPAD: Harici şifre giriş tuş takımı. 40. Akbank POSNet: Kredi Kartı sahibi talimatıyla düzenli ödeme kabul eden ve/veya kredi kartına taksit yapan firmaların tahsilatlarında girilen kart ve ödeme bilgilerini şifreleyen ve ana bilgisayara erişimini sağlayan yazılımdır. 41. Düzenli Ödeme (Tekrarlayan İşlemler): Düzenli ödeme talimatı ile tarih ve miktarı önceden belli olan kira, okul taksidi, apartman aidatı gibi ödemelerin verilen bir talimatla otomatik olarak tahsil edilmesi. 42. Mil Puan: İşbu Sözleşme de belirtilen esaslar doğrultusunda, Ödül Programı çerçevesinde, Banka nın belirleyeceği kartlar ile yapılan mal ve/veya hizmet alımları karşılığında kart hamiline kazandırılan ödüldür. 43. Mil Puan Programı: Kart hamillerinin, Network Üyelerine ait iş yerlerinde ve Banka tarafından tespit edilecek sair iş yerlerinde belirlenen/belirlenecek olan kartlar ile yapacakları mal/hizmet alımlarında mil puan kazandığı ve kazandıkları mil puanlar ile Banka nın önceden bildireceği kurallar çerçevesinde uçak bileti ve seyahat kazandığı programı ifade eder D Secure: İnternet üzerinden kredi kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin sağlanması için geliştirilmiş bir sistemdir. Uygulamanın Visa kartlar için kullanımına Verified by Visa, MasterCard için kullanımına MasterCard SecureCode denilmektedir. 45. Fatura Ödeme Merkezi: Kart hamillerinin üçüncü kişilere ait anlaşmalı kurum faturalarının tahsilatlarını Banka POS altyapısını kullanarak gerçekleştirebilmeleri amacıyla Banka tarafından yetkilendirilmiş üye iş yerlerini ifade eder. 46. Temassız Okuyucu: Temassız kartların kullanımı için gerekli olan radyo sinyallerini üreten POS/Pin PAD içerisine gizlenen ya da terminale takılan Visa/MasterCard sertifikalı harici cihazlar. 47. Temassız Kart: Banka nın belirlediği limite kadar olan alışverişlerde, kartın POS terminaline takılmadan, sadece okuyucuya yaklaştırılarak, şifresiz ve imzasız olarak işlem yapılmasını sağlayan kart türü. 48. Unattended POS: Kart Hamili nin kendi kendine ürün veya hizmet alımında kullanabileceği dış ortam koşulları için özel tasarlanmış POS terminali. 49. WiFi POS: WiFi POS lar, diğer POS lardan farklı olarak wireless (kablosuz) iletişim sağlayabilen router/modemler ile kullanılan cihazlardır. Kurulum yapılması istenen üye iş yerlerinde öncelikle bu altyapının sağlanmış olması gerekir. 50. Cross Chip-Para: Belirli bir mağazada kazanılıp farklı bir mağazada kullanılabilen chip-para dır. III. İŞİN TARİFİ VE KAPSAMI: 1. FİRMA ile BANKA, Sözleşme nin XI. bölüm A bendinde belirtilen Firma Mağazası nda(mağazalarında) Kart Hamili ne yapılan mal ve/veya hizmet satışları bedellerinin Sözleşme nin XII. bölümünde belirtilen ve BANKA tarafından belirlenecek kart çeşitleriyle ödenebileceği ve FİRMA nın işlemleri, işbu Sözleşme deki hüküm ve şartları çerçevesinde yerine getireceği ve yine Kart Programı nın, işbu Sözleşme hüküm ve şartları çerçevesinde uygulanacağı konusunda anlaşmışlardır. 2. BANKA, Firma Mağazası nda(mağazalarında) kartlar ile mal/hizmet alımı hususunda FİRMA ya işbu Sözleşme nin hüküm ve şartları çerçevesinde münhasır olmayan bir yetki ve görev vermektedir. FİRMA, söz konusu yetki ve görevi, işbu Sözleşme deki esaslar dahilinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. 3. Bu amaçla BANKA, FİRMA ya mutabakata varılacak sayıda POS ve/veya Imprinter cihazı verecektir. 4. Kart la ödeme işlemi, iş yerinde POS cihazı varsa bu cihaz vasıtasıyla, POS cihazı yok ise, ya da arızalı ise, Imprinter kullanılarak yapılır. Bazı kart çeşitleri için Imprinter kullanarak ödeme yapmak mümkün değildir. Bu tür kartlar Sözleşme nin XII. bölümünde belirtilmiştir. 5. Kart kabulüne ilişkin kurallar Sözleşme nin VI. bölümünde belirtilmiştir. BANKA nın bu hizmetler karşılığında FİRMA dan alacağı komisyon tutarları ve varsa diğer şartlar Sözleşme nin XII. ve XIII. bölümlerinde tanımlanmıştır. BANKA, bildirimde bulunmak suretiyle kart kabul ve komisyon/ücret uygulama esaslarında değişiklik yapabilecektir. 6. BANKA tarafından, Sözleşme de belirtilen ücret ve komisyonlardan ayrı olarak yeni bir ücret veya komisyon türü hayata geçirileceği vakit, öncesinde FİRMA ya bildirimde bulunulacaktır. 7. POS cihazlarının mülkiyeti BANKA ya ait olup, BANKA Sözleşme süresince POS cihazını FİRMA dan geri alabilir, ekleme çıkarmalar yapabilir, dilediği zaman ve yerde bakım, onarım yapabilir ve yaptırabilir. Banka mülkiyetinde olmayan POS cihazları ile ilgili, POS cihazı üzerinde yüklü olan Banka yazılımı ile ilgili Banka günün koşullarına göre uygulamada değişiklik yapma hakkına sahiptir. 8. BANKA; FİRMA ile Kart Hamili arasında alışveriş konusu olan mal veya hizmetin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı vb. ile ilgili olayları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma ve karar verme durumunda değildir. FİRMA, Kart Hamilleri ve/veya üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından alışveriş konusu 3

4 mal veya hizmetin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı vb. konularda BANKA ya karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaktan ötürü BANKA nın bir zararının oluşması halinde söz konusu zararların tamamını BANKA nın ilk talebinde nakden ve def aten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. 9. İmzalı ya da PinPAD vasıtası ile şifre girişi yapılarak düzenlenecek olan Harcama Belgesi, Kart Hamili nin malı aldığına ve/veya verilen hizmetten yararlandığına dair kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu olarak borçlandığı ikrarını havi bir belgedir ve işlem tamamlandıktan sonra üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. 10. BANKA, üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış, elle doldurulmuş veya Kart Hamili nin imzasını taşımayan veya şifrenin Kart Hamili değil, bir başkası tarafından kullanılması suretiyle oluşturulan belgeleri, dolandırıcılık ve sahtecilik riski sebebiyle Kart Hamili nin teyidini alana kadar ödememe hakkına sahiptir. 11. FİRMA nın talebi halinde mağazası(mağazaları) ve iş yeri(iş yerleri), yapılacak ek bir sözleşme dahilinde BANKA tarafından Ödeme Noktası olarak yetkilendirilebilir. Bu durumda FİRMA mağazası(mağazaları) ve iş yerinin(iş yerlerinin), BANKA ya ait POS cihazlarını kullanmak suretiyle Kart Hamillerinin ödemelerini kabul etmesi gerekmektedir. 12. BANKA, hizmeti sunan taraf olması itibarıyla Üye İş Yeri nin POS cihazını Ortak POS kapsamına alıp almamak, yine Ortak POS kapsamına aldığı Üye İş Yeri nin de kullanım yetkisini iptal edip etmeme konusunda her zaman tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Ortak POS kullanım yetkisinin iptali, Üye İş Yeri Sözleşmesi nin feshi anlamına gelmemektedir. BANKA kartlarının BANKA nın POS terminallerinde kullanımına ilişkin hükümler Ortak POS için de geçerlidir. Ancak, fiziki olarak ortak POS un kullanılmış olması BANKA nın POS cihazının kullanılmış olmasını ifade etmez. Ortak POS terminallerinde bu hükmün gerçekleşmesi için BANKA nın POS yazılımının kullanılması gerekmektedir. BANKA kartlarının Ortak POS terminallerinde BANKA nın POS yazılımı üzerinden kullanılması zorunlu olup, bunun gerçekleşmesi Üye İş Yeri nin sorumluluğundadır. Ortak POS cihazı üzerinden yapılan diğer banka üye iş yeri işlemleri için BANKA nın sorumluluğu bulunmamaktadır. 13. BANKA Üye İş Yeri nden çekilebilecek nakit avans tutarı için minimum ve maximum değerler tespit edebilir ve bu değerleri alışverişle ilişkilendirebilir. Üye iş yerine nakit avans (cashback) yetkisinin verilmesi Banka nın inisiyatifindedir. POS vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olan işlemlerle ilgili ödemeler V. bölümde belirtildiği şekilde gerçekleşecektir. Nakit avans yetkisi verilen üye iş yerinin kasasında gerekli nakiti bulundurması gerekmektedir. Imprinter ile nakit avans işlemi yapılamayacaktır. Banka nakit avans yetkisi verdiği üye iş yerinden hizmet bedeli olarak ücret talep edebilir. Banka tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, önceden bildirimde bulunulmak suretiyle üye iş yerinin, nakit avans (cashback) sisteminden çıkartılması her zaman için mümkündür. 14. BANKA Dövizli POS uygulamasını uygun gördüğü üye iş yerlerine tanımlama yetkisine sahiptir. Dövizli POS işlemleri Banka nın yetki verdiği kurlar üzerinden işlem görecektir. Üye iş yeri, işlem yapacağı döviz cinsi için vadesiz mevduat hesabı açtırmalıdır. Üye iş yerine ödeme, işlemin gerçekleştiği döviz cinsi üzerinden yapılacaktır. Üye iş yerinin talep etmesi halinde, hesabına geçen döviz tutarı otomatikman TL ye çevrilebilecektir. 15. Firma, kart hamili tarafından Sanal POS uygulamasında İnternet üzerinden alışveriş yapılırken, güvenli işlem yapılmasını teminen 3D Secure sistemini desteklemeyi taahhüt eder. Üye iş yeri işlemini 3D Secure sorgulama ile başlatıp, Kart sahibi de 3D Secure şifresini girerek işlemi gerçekleştirir ise işlem tam 3D Secure olarak gerçekleşmiş olur ve tam 3D Secure gerçekleşen işlemlerde firma sahte işlem sebepli kart hamili itirazlarından korunur. Ancak 3D Secure olmayan işlemler için gelecek itiraz ve geri bildirimlerden firma sorumludur. 16. Banka ile Firma arasında yapılacak ek bir sözleşme ile üye iş yerlerinin Fatura Ödeme Merkezi olarak yetkilendirilmesi halinde; yetkili üye iş yerleri Banka POS altyapısını kullanarak üçüncü kişiler adına anlaşmalı kurumlara ait fatura ödemelerini kabul etmek zorundadır. IV. FİRMA NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. FİRMA, BANKA ile işbu Sözleşme hükümleri doğrultusunda çalışmayı kabul eder. Kart Hamilleri, satın alacakları mal/hizmet bedellerini Sözleşme nin XII. bölümünde belirtilen ve BANKA tarafından belirlenecek kartlarla ödemek istediklerinde, FİRMA, kartı kabul etmekten imtina edemez. Ayrıca, Sözleşme nin XII. bölümünde belirtilen ve BANKA tarafından belirlenecek kartlar FİRMA da yalnızca mal/hizmet alımı amacıyla kullanılır. FİRMA, Kart Hamili ne nakit vererek, karşılığında mal/hizmet alımı yapılmış gibi Harcama Belgesi doldurup imzalatamaz veya Kart Hamili nden şifresini girmesini isteyemez ve de POS cihazlarını, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu nun Tefecilik başlıklı 241. Maddesi kapsamına girebilecek nitelikteki işlemlerde kullanamaz. Aksi takdirde söz konusu uygulama POS un amaç dışı kullanımı olarak değerlendirilecektir. Böylesi bir durumda Banka nın, Sözleşmeyi haklı nedenle derhal feshederek POS cihazlarını iptal etme hakkı mevcuttur. Ayrıca ilgiler hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir. 2. Firma, kredi kartlarını düzenleyen yasal mevzuatta da öngörüldüğü üzere, kart kullanımı nedeniyle Kart Hamili ne satış fiyatının üzerinde bir fiyat uygulayamaz; hizmet bedeline komisyon ve masraf ilavesi yapamaz. FİRMA, nakit para ile ödeme yapan müşteri için geçerli bütün koşullardan Kart Hamili ni de aynen faydalandırmak durumundadır. Yine FİRMA tenzilat döneminde olduğunu ileri sürerek, kart kabulünden imtina da edemez. 3. FİRMA, BANKA ya ödeyeceği komisyon tutarını Kart Hamili ne hiçbir şekilde yansıtamaz. Aksi takdirde tüm hukuksal ve cezai sorumluluk FİRMA ya aittir. Kart Hamillerinden satış tutarına ilaveten herhangi bir şekilde komisyon talep edilmesi, BANKA ya Sözleşme yi haklı nedenle feshetme hakkı tanır. 4. FİRMA, Harcama Belgelerinin kendisinde kalacak nüshasını, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri açısından 10 yıl süreyle muhafaza ve BANKA tarafından ihtiyaç duyulduğunda ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde FİRMA bu şekilde tanzim edilmiş Harcama Belgelerinin ibraz edilmemesinden dolayı BANKA nın uğrayacağı zararları derhal tazminle yükümlü olacaktır. BANKA söz konusu zararları, FİRMA ya yapacağı ödemelerden mahsup etmek suretiyle de tahsil etme hakkına haizdir. 5. FİRMA, Sözleşme süresince, BANKA tarafından verilmiş, Sözleşme nin XII. bölümünde belirtilen ve BANKA tarafından belirlenecek kartların logolarını ve tanıtıcı materyallerini FİRMA iş yerlerinin göze çarpan noktalarında teşhir edecektir. 6. FİRMA, Sözleşme hükümlerine ve yasal mevzuata uygun işlem yapmak ve istihdam ettiği personeli de bu konularda gözetmekle yükümlüdür. Aksi takdirde FİRMA veya personeli tarafından Kart Hamilleri veya diğer kişilerle, münferiden veya müştereken gerçekleştirilen mükerrer, müşteri şifrelerinin kullanımı, sahte, taklit ve tahrifat ya da tahribat neticesinde oluşturulan veya tutarı değiştirilen her türlü Harcama Belgesi sonucunda oluşan tüm BANKA zararlarından, 4

5 zararın doğmasına sebep olan işlem tarihinden itibaren işleyecek T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faizi, KKDF ve BSMV de dahil olmak üzere, FİRMA sorumludur. 7. FİRMA, bir başka iş yerinden ve/veya tanımadığı üçüncü kişilerden aldığı Harcama Belgelerini BANKA ya ibraz edemez. İşbu hükümdeki düzenlemeye aykırı davranılması halinde FİRMA, söz konusu Harcama Belgeleri kapsamında kendisine ödenmiş olan meblağı, ödeme tarihinden itibaren işleyecek T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faizi, KKDF, BSMV ile birlikte BANKA ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder. 8. FİRMA, kendisine teslim edilmiş olan cihazların çalışır durumda olmasından ve her türlü zarara karşı korunmasından ve BANKA tarafından talep edilmesi halinde, söz konusu cihazların tam ve sağlam olarak çalışır vaziyette tesliminin sağlanmasından sorumlu olacaktır. FİRMA, teslimatı yapılamayan cihazların bedellerini XIII. bölümde belirtilen ücretler üzerinden BANKA ya ödemeyi kabul eder. 9. FİRMA, kendisine teslim edilmiş olan cihazların tüm bakım, onarım ya da yenileme işlemlerinin yalnızca BANKA nın yetkili kıldığı teknik servis elemanlarınca yapılacağını, başka hiçbir kişi veya kuruluş tarafından bakım, onarım, yenileme vs. adı altında cihazlara müdahale edilmeyeceğini, buna izin vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 10. FİRMA; BANKA tarafından kendisine teslim edilen POS terminali, Imprinter cihazı, PinPAD vb. cihazlarının sadece FİRMA nın yetkilendirdiği kişi ya da kişiler tarafından kullanılması ve yetkisiz üçüncü kişilerin söz konusu cihazlara erişiminin engellenmesi ile yükümlüdür. FİRMA söz konusu cihazların başka bir şahıs ve/veya tüzel kişiliğin işlemlerinde kullanılması halinde, bu işlemlerle ilgili tüm sorumluluğu (chargeback vs.) kabul etmiş sayılır. 11. FİRMA, POS cihazının çalışmadığı durumlarda, kendisine bildirilecek özel telefon numarasından derhal BANKA nın POS Destek Ünitesi ni aramak sureti ile BANKA yı haberdar edecek ve POS cihazı tekrar çalışır hale gelinceye kadar BANKA nın Otorizasyon Merkezi nden telefonla provizyon alacaktır. 12. Bütün işlemler için iş yeri limiti sıfır olup tutara bakılmaksızın, Kart Hamili nin istemi halinde mal/hizmet alımı için FİRMA tarafından, POS cihazı kullanılarak veya BANKA nın Provizyon Merkezi aranmak suretiyle alınan provizyon numarası Harcama Belgesi üzerine yazılarak kartlar ile mal/hizmet alımı gerçekleştirilir. İleride BANKA tarafından Türk Lirası olarak bir iş yeri limiti belirlenmesi halinde, FİRMA, bu limitlere uymak durumundadır ve işlemin tutarına bakılmaksızın Kart Hamili nin istemi halinde mal/hizmet alımı için POS cihazının kullanılması gerekmektedir. Imprinter ile yapılacak tüm işlemler için FİRMA tarafından BANKA nın Provizyon Merkezi aranacak ve buradan alınan provizyon numarası Harcama Belgesi nin üzerine yazılacaktır. İş Yeri limitleri, BANKA tarafından her zaman değiştirilebilir. FİRMA, kendisine yazılı olarak bildirilecek bu değişikliklere, bildirim tarihinden itibaren uymakla yükümlüdür. 13. FİRMA, kendisine ait bilgileri ve faaliyetleri, BANKA nın, sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin sağlanması, kartlı ödeme sistemlerinin yürütülmesi, yurt içi ve yurt dışı kartlı ödeme sistemleri kuralları kapsamındaki raporlamalar/ bildirimlerin yapılması vd. uygulamalar bakımından ilişki içinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle paylaşımına muvafakat eder. 14. FİRMA, BANKA nın işbu Sözleşme ile ilgili konulardaki tüm mevzuatına (Sözleşme tarihinden sonra kendisine bildirilen değişikliklerini de kapsayacak şekilde) uymayı kabul ve taahhüt eder. 15. FİRMA, işlemlerinin mutabakatını yapmak ve olumsuz bir durum halinde en geç 1 ay içerisinde BANKA ya haber vermekle yükümlüdür. FİRMA, bildirim yapılmamasından veya geç bildirim yapılmasından dolayı doğacak ihtilaflarda, BANKA nın bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. 16. FİRMA, ilave protokol, sözleşme vb. ile BANKA tarafından ayrıca yetkilendirilmediği sürece, kartsız işlem, MO/TO işlemleri, tekrarlanan işlemler ve casino işlemlerini gerçekleştiremez. 17. FİRMA, kart kabul işlemleri ile ilgili tüm bilgileri güvenli bir şekilde muhafaza ederek ilgili belge, bilgi ve düzenlemeleri BANKA nın yazılı onayı olmaksızın başka kişi, kurum ya da kuruluşlara aktarmamakla yükümlüdür. Bu noktada: FİRMA tarafından, Kart bilgileri BANKA nın bilgisi haricinde manuel olarak kaydedilemez ve biriktirilemez. Üye iş yeri otomasyon sistemleri aracılığı ile kart bilgileri kaydedilemez ve biriktirilemez. Bilgilerin kaydedilmesi ya da biriktirilmesi sebebiyle yaşanacak tüm kart hamili yahut Banka zararından FİRMA sorumludur. Kart bilgilerinin üye iş yerine ait ağ yapısından geçmesi halinde sistemin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu üye iş yerine aittir. Üye iş yerinin otomasyon sistemlerinin ve/veya ağ yapısının işletimini/ geliştirilmesini üstlenen üçüncü taraflardan geçen kart bilgisinin güvenliğinden de üye iş yeri sorumludur. Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar/merciler tarafından karta ve/veya kart hamiline ilişkin bilgi taleplerinin söz konusu olması durumunda, yahut kart hamilinin yazılı muvafakati sebebi ile üçüncü şahısların bilgi talep etmesi halinde Üye İş Yeri, ilgili taleplerin kendisine ulaştığı an itibarıyla talepler konusunda BANKA ya yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. 18. Üye iş yeri, BANKA ya beyan ettiği tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu teyit etmeli, kart kabulü amacıyla kullanılan sistemlerin değişmesi durumunda BANKA yı önceden yazılı olarak haberdar etmelidir. 19. Kart Bilgileri Güvenliği: Kart bilgilerinin güvenliği ile ilgili olarak Kartlı Ödeme Sistemlerinin (Visa ve MasterCard gibi) getirdiği zorunlu denetim ve uygulamalar (Bilgi Güvenliği Uygulamaları) mevcut olup, Kartlı Ödeme Sistemleri tarafından, Bilgi Güvenliği uygulaması kapsamında belirlenecek kredi ve banka kartı işlemi bulunan üye iş yerlerinin, bu konuda yetkili kılınan fırmalarca denetlenmesi zorunlu tutulmaktadır. Denetim ancak Kartlı Ödeme Sistemleri (Visa ve MC) tarafından yetkili kılınan firmalarca gerçekleştirilebilecektir. FİRMA, Kartlı Ödeme Sistemleri tarafından yetkili kılınan firmaların, mağazalarda gerekli denetimleri gerçekleştirebileceğini; yapılacak denetimler esnasında denetim firmalarına her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğini; Visa ve MasterCard ın bilgi güvenliği konusunda belirleyeceği her türlü değişikliği ve güncellemeyi uygulamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart Bilgileri Güvenliği denetimlerine FİRMA ca izin verilmemesi ve/veya Kartlı Ödeme Sistemleri (Visa ve MasterCard gibi) tarafından belirlenen bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklere (Bilgi Güvenliği Uygulamalarının) uyulmaması nedeniyle Banka nın bir zarar ve ziyanı doğar ise (Ulusal ve Uluslararası Kartlı Ödeme Sistemlerinin tahakkuk ettireceği ceza tutarları dahil) FİRMA, söz konusu zararları, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faizi ile birlikte derhal tazminle yükümlü olacaktır. 20. FİRMA mağazalarında, kartlardaki manyetik şerit bilgilerinin optik okuyuculu yazar kasalar gibi özel cihazlarda okutulması, çözümlenmesi ve elde edilen manyetik şeritte kayıtlı bilgilerin her ne amaçla olursa olsun kullanılması, 5

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda.

Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Türkiye kartlı ödeme sistemleri bugün, 150 milyonu aşan banka ve kredi kartı sayısı ile Avrupa nın en büyük pazarlarından biri durumunda. Avrupalı dostlarımıza kıyasla görece geç başladığımız bu yolculukta

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı