Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler -Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar- Çağatay USLUOĞLU Mali Suçları Araştırma Uzmanı

2 Mevzuat 5549 sayılı Kanun (Madde 3) 18/10/2006 tarih ve sayılı R.G. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Tedbirler Yönetmeliği) 09/01/2008 tarih ve sayılı R.G. Yürürlük 01/04/2008 MASAK 5 No.lu Tebliğ 09/04/2008 tarih ve sayılı R.G. MASAK 7 No.lu Tebliğ 02/12/2008 tarih ve sayılı R.G. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (Uyum Yönetmeliği) 16/09/2008 tarih ve sayılı R.G.

3 Müşterini Tanı Prensibi Müşterinin tanınması; Yükümlülerin, müşterileri ve müşterilerinin faaliyetleri ile ilgili olarak yeterli düzeyde bilgi sahibi olması Bu bilgileri edinmek amacıyla kendi bünyesinde politika ve prosedürler geliştirmesi

4 Müşterinin Tanınmasına Yönelik Önlemler Kimlik tespiti Kimlik Teyidi Gerçek faydalanıcının tespit edilmesi İş ilişkisinin niteliği ve kurulma amacı hakkında bilgi edinmek Müşterinin Risk profilini çıkarmak, Yüksek risk taşıyan müşterilerini, iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve bunları devamlı olarak takip etmek

5 Yükümlü 5549 Sk. Md. 2/d Bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri ifade eder.

6 Yükümlü (Tedbirler Yönetmeliği Md. 4) a) Bankalar.. d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri. e) Yatırım fonu yöneticileri. f) Yatırım ortaklıkları... h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar. ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.. j) Varlık yönetim şirketleri. m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

7 Tedbirler Yönetmeliğinde Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar 1. Kimlik tespiti 2. Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi 3. Özel dikkat gerektiren işlemler 4. Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi 5. Teknolojik risklere karşı tedbir alınması 6. İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi 7. Muhabirlik ilişkisi 8. Elektronik transferler 9. Riskli ülkelerle ilişkiler

8 Kimlik Tespiti 5549 Sk. Md.3 Yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde; İşlem yapılmadan önce, İşlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır. Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem türleri, bunların parasal sınırları ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

9 Kimlik Tespiti Yönetmelikte her bir kişi bakımından aranan ve ayrı ayrı belirlenen bilgilerin alınması, Bu bilgilerin belirlenen belgeler üzerinden doğrulanarak teyit edilmesi Doğrulamada kullanılan teyit belgelerinin fotokopisinin ya da elektronik görüntüsünün alınması yahut bilgilerin kaydedilmesi Süre: İş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanır. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi, yalnızca sürekli iş ilişkisinde, işlem yapılmasından itibaren en geç 10 iş günü içinde yapılır.

10 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Md.3 Kimlik tespiti yapılacak durumlar Tutar sınırı olmaksızın Sürekli iş ilişkisi tesisinde Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda Tutar sınırına göre Tutar sınırına göre İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı YTL veya üzerinde olduğunda, Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı YTL veya üzerinde olduğunda, Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutarı toplamı veya tek primli olup prim tutarı YTL veya üzerinde olduğunda,

11 Soru : Bankada hesabı bulunmayan Osman ARAR, İtimat Bank Kızılay Şubesine gelerek aynı bankanın Denizli Şubesine oğlunun okul ödemesi için YTL havale yapmak istemiştir. Bu işlemde kimlik tespiti yapılması gerekir mi? a) Evet b) Hayır

12 Soru : Bankada hesabı bulunmayan Osman ARAR, İtimat Bank Kızılay Şubesine gelerek Vatan Bank Kızılay Şubesine oğlunun okul ödemesi için YTL havale yapmak istemiştir. Bu işlemde kimlik tespiti yapılması gerekir mi? a) Evet b) Hayır

13 Soru : İtimat Bank Kızılay Şubesine gelen dilenci görünümünde bir şahıs Cayman Adalarında bir finansal kuruluşa YTL SWIFT yapmak istediğini belirtmiştir. Bu işlemde kimlik tespiti yapılması gerekir mi? a) Evet b) Hayır

14 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Kimlik Tespit Usulü Madde 6- Gerçek kişilerde kimlik tespiti Madde 7- Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti Madde 8- Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti Madde 9- Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespiti Madde 10- Siyasi partilerde kimlik tespiti Madde 11- Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerde kimlik tespiti Madde 12- Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti Madde 13- Kamu kurumlarında kimlik tespiti Madde 14- Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti

15 Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Alınacak Bilgiler Gerçek kişinin; Adı, soyadı Doğum yeri ve tarihi Anne ve baba adı Uyruğu Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeleri Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu olmayanlar için Pasaport, İkamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi Türk vatandaşları için T.C. Kimlik numarası

16 Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Alınacak Bilgiler Adresi Telefon no. (varsa) Faks no. (varsa) E- posta adresi (varsa) Teyit Belgeleri Yerleşim yeri belgesi, elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. fatura veya herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belgeler Teyit bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır İş ve meslek (varsa) İmza örneği İlgiliye imza attırılır

17 Soru : İtimat Bank Van Merkez Şubesine gelen Ali UÇAR hesap açtırmak istemiştir. Bu işleme dair Banka tarafından yapılması gerekenler: 1- Ali UÇAR ın adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı,uyruğu,t.c. Kimlik numarası, kimlik belgesi türü ve numarası,adresi ve imza örneği alınır, 2-Ali UÇAR ın varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve mesleğine ilişkin bilgiler alınır, 3-Ali UÇAR ın nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaportunun üzerinden alınan bilgiler teyit edilerek kimliğin fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır, 4- Adresin doğruluğunun teyidi için Ali UÇAR ın yerleşim yeri belgesi veya elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin son üç ay içinde düzenlenmiş faturasının fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır 10 gün 5-Ali UÇAR ın varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile irtibat kurularak bunların doğruluğu teyit edilir.

18 Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Ticaret sicilinde yetkilendirilmiş kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; Tüzel kişiliğin kendisi Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi Tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakları (işlemi yapan yükümlü finansal kuruluş ise ve sürekli iş ilişkisi tesis ediliyorsa) İşlem, ticaret sicilinde yetkili olanlarca yetkilendirilen bir başkası tarafından talep ediliyorsa işlem talep eden bu kişinin de kimlik tespitinin yapılması gerekmektedir.

19 Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Alınan Bilgiler Tüzel kişiliğin; Unvanı, Ticaret sicil numarası, Faaliyet konusu, Adresi Tüzel kişiliğin vergi numarası Telefon numarası, Faks numarası (varsa) E- posta adresi (varsa) Teyit Belgeleri Ticaret siciline tescile dair belgeler Gelir İdaresi tarafından düzenlenen belgeler Teyit bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır

20 Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Alınacak Bilgiler Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin; Adı ve soyadı, Doğum yeri ve tarihi, Anne ve baba adı, Uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, Kimlik belgesinin türü ve numarası Temsil yetkisi Teyit Belgeleri Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi Tescile dair belgeler İmza örneği İlgiliye imza attırılır.

21 Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Mevcut bir sürekli iş ilişkisi kapsamında, tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yazılı talimatıyla tüzel kişi adına işlem talep edilmesi durumunda; Talimatın şirket yetkilisine ait olduğundan emin olmak kaydıyla, Şirketi temsile yetkili kişinin kimlik bilgilerinin doğruluğu, Kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri üzerinden teyit edilebilir.

22 Soru : Güvenbank Van Erciş Şubesine gelen Ahmet ARAS kendisinin Kardeşler Turizm Ltd. Şti. genel müdürü olduğunu, Kardeşler Ltd. Şti. adına ticari mevduat hesabı açtrmak istediğini belirtmiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler: 1- Kardeşler Ltd Şti nin kimlik tespiti yapılır. 2-Ahmet ARAS ın kimlik tespiti yapılır. 3-Ahmet ARAS ın yetkisi ticaret siciline ilişkin belge üzerinden tespit edilir. 4-Kardeşler Ltd. Şti. nin % 25 i aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğini tespit edilir.

23 Alınan Bilgiler Kardeşler Ltd. Şti. nin; Unvanı, Ticaret sicil numarası, Faaliyet konusu, Adresi Teyit Belgeleri Ticaret Sicil Gazetesi Kardeşler Ltd. Şti nin vergi kimlik numarası Gelir İdaresinin ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler Telefon numarası, Faks numarası (varsa) E- posta adresi (varsa) Teyit bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır

24 Alınacak Bilgiler Ahmet ARAS ın; Adı ve soyadı, Doğum yeri ve tarihi, Anne ve baba adı, Uyruğu, Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeleri T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya Pasaport Ahmet ARAS ın T.C. kimlik numarası, Ahmet ARAS ın Temsil yetkisi Ticaret Sicil Gazetesi Ahmet ARAS ın İmza örneği Ahmet ARAS a imza attırılır. Kardeşler Ltd. Şti. ve Ahmet ARAS ın teyide esas belgelerinin (Ticaret Sicili Gazetesi, GİB Yazısı, Kimlik Belgesi) fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır veya kimliğe ilişkin bilgiler kaydedilir.

25 Şirketin % 25 i aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliği tespit edilir. Gerçek kişi ortakların kimlik tespitinde kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içeren noter onaylı imza sirküleri kullanılabilecektir. Tüzel kişiliğin % 25 ini aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakların adres ve iletişim bilgileri alınır ancak teyidinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

26 Diğer tüzel kişilerde kimlik tespiti Dernek ve vakıflarda kimlik tespiti Sendika ve konfederasyonlarda kimlik tespiti Siyasi partilerde kimlik tespiti Kamu kurumlarında kimlik tespiti

27 Diğer tüzel kişilerde kimlik tespiti Derneklerin kimlik tespitinde; derneğin adı, amacı, kütük numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresine ilişkin bilgiler (Dernek Tüzüğü-Dernek Kütüğündeki kayda ilişkin belgeler) Vakıfların kimlik tespitinde; vakfın adı, amacı, merkezi sicil kayıt numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Vakıf Senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ilişkin belgeler) Sendika ve konfederasyonların kimlik tespitinde; bu kuruluşların adı, amacı, sicil numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Bu kuruluşların tüzükleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüklerinde tutulan sicile esas diğer belgeler) Siyasi parti teşkilatının kimlik tespitinde; siyasi partinin ilgili biriminin adı, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Tüzükleri)

28 Tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde kimlik tespiti Apartman, site veya iş hanı yönetimi gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküller adına yapılan işlemlerde; teşekkülün adı, açık adresi ile varsa telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi (Noter onaylı karar defteri) Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerin kimlik tespitinde; ortaklığın adı, amacı, faaliyet konusu, vergi kimlik numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi (Noter onaylı ortaklık sözleşmesi)

29 Kamu kurumlarında kimlik tespiti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının müşteri olduğu işlemlerde, bunlar adına işlem yapan kişinin kimliği 6 ncı maddeye göre tespit edilir. Yetki durumu ise mevzuata uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit edilir.

30 Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti Alınacak bilgiler Tüzel kişiliğin nevine göre yönetmeliğin ilgili maddelerindeki bilgiler aranacaktır. (Şirketler için Tüzel kişiliğin; Unvanı, Ticaret sicil numarası, Faaliyet konusu, Ortakları ve adresi) Teyit Belgeleri Türkiye de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından onaylanan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkında Lahey Sözleşmesi çerçevesinde bu sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri

31 Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan (TKO) teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin (tescil belgelerine göre yetkili olan kişilerin) yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; Bir gerçek kişi müşteri adına başka bir kişi tarafından yapılan işlemlerde Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılan işlemlerde Başkası adına hareket edilmektedir.

32 Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Tüzel kişiler veya TKO teşekküller adına bunları temsile yetkili kimselerin yetkilendirdiği kişilerce işlem talep edilmesi durumunda; Tüzel kişinin veya TKO Teşekkülün kimliği tespit edilir. Tüzel kişiyi veya TKO Teşekkülü temsile yetkili kişinin kimliği tespit edilir. (Kimlik bilgilerini içeren noter onaylı vekaletname veya imza sirküleri de kullanılabilir) Yetkilendirilen kişinin kimliği tespit edilir. Ayrıca bu kişinin yetki durumu noter onaylı vekaletname veya yazılı talimat üzerinden tespit edilir. Temsile yetkili kimselerin yazılı talimat üzerindeki imzaları bunlara ait noter onaylı imza sirküleri üzerindeki imzalar ile teyit edilir.

33 Soru : İtimat Bank Ankara Kızılay Şubesine gelen Hasan ÇALIŞKAN kendisini Kardeşler Turizm Ltd. Şti. genel müdürü Ahmet TEMBEL in gönderdiğini, Kardeşler Ltd. Şti. için hesap açtırmak istediğini belirtmiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler: 1- Kardeşler Ltd. Şti. nin kimlik tespiti yapılır 2-Genel Müdür Ahmet TEMBEL in kimlik tespiti md.6 ya göre yapılır. (Kimlik bilgilerini içeren noter onaylı vekaletname veya imza sirküleri üzerinden de yapılabilir) 3-Hasan ÇALIŞKAN ın kimlik tespiti md.6 ya göre yapılır. 4- Hasan ÇALIŞKAN ın yetki durumu tespit edilir ve Ahmet TEMBEL in imzası teyit edilir. (noter onaylı vekaletname veya yazılı talimat)

34 Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti Bir gerçek kişi müşteri adına başka bir gerçek kişi tarafından talep edilen işlemlerde Gerçek kişi müşterinin kimliği tespit edilir. (Noter onaylı vekaletname de kullanılabilir) İşlem talep eden diğer gerçek kişinin kimliği tespit edilir. Yetki durumu noter onaylı vekaletname üzerinden tespit edilir. Müşterinin kimliğinin daha önce tespit edilmiş olması şartıyla yazılı talimat da yetkilendirmede kullanılabilir. Küçükler ve kısıtlılar adına bunların kanuni temsilcileri tarafından talep edilen işlemlerde anne-baba-çocuk için 6 ncı maddeye göre kimlik tespiti yeterlidir. Veli ve vasi tayininde mahkeme kararı aranmaktadır.

35 Soru : Güven Bank Ankara Kızılay Şubesine gelen Cemil YARDIMSEVER arkadaşı Cemal ÜŞENGEÇ için hesap açtırmak istediğini belirtmiştir. Bu işleme dair şube tarafından yapılması gerekenler: 1-Cemil YARDIMSEVER in kimlik tespiti yapılır. 2-Cemal ÜŞENGEÇ in kimlik tespiti yapılır. 3-Cemil YARDIMSEVER in yetki durumu tespit edilir.

36 Alınacak Bilgiler İşlemi Yapan Cemil YARDIMSEVER in; Adı ve soyadı, Doğum yeri ve tarihi, Anne ve baba adı, Uyruğu, Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeleri T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya Pasaport Cemil YARDIMSEVER in T.C. Kimlik Numarası, Cemil YARDIMSEVER in Adres ve İletişim Bilgileri (Teyid zorunluluğu yoktur) Cemil YARDIMSEVER in İmzası Cemil YARDIMSEVER in Yetki Durumu Noter Onaylı Vekaletname

37 Alınacak Bilgiler Adına İşlemi Yapılan Cemal ÜŞENGEÇ in; Adı ve soyadı, Doğum yeri ve tarihi, Anne ve baba adı, Uyruğu, Kimlik belgesinin türü ve numarası Teyit Belgeler T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. sürücü belgesi veya Pasaport Veya Noter Onaylı Vekaletname Cemal ÜŞENGEÇ in T.C. Kimlik Numarası, Cemal ÜŞENGEÇ in Adresi Cemal ÜŞENGEÇ in Telefon, Faks ve E-Posta Bilgileri Yerleşim yeri belgesi, Abone Faturası Diğer Belgeler/Usuller Teyit, bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır. YARDIMSEVER ve ÜŞENGEÇ in teyide esas belgelerinin (Kimlik Belgesi,Noter Onaylı Vekaletname, Adrese İlişkin Belge, Yazılı Talimat) fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır veya bilgiler kaydedilir.

38 Adına hareket edilen müşterinin daha önce yapılan işlemler nedeniyle kimlik tespitinin yapılmış olması durumunda talep edilen işlem adına hareket edilen müşterinin yazılı talimatı ile yapılabilir. Bu durumda; Burada yazılı talimat, vekaletname yerine geçmektedir. Yazılı talimat üzerinde yer alan müşteri imzasının yükümlü nezdindeki imza ile teyit edilmesi gerekir.

39 Müteakip işlemlerde kimlik tespiti Daha önce usulüne uygun olarak kimliği tespit edilenlerin Sürekli iş ilişkisi kapsamında kimlik tespiti gerektiren müteakip işlemlerinde, Kimliğe ilişkin bilgiler alınarak bu bilgiler yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılır. Bilgilerin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde bu bilgilerin doğruluğu, teyide esas kimlik belgelerinin veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası bu belgelerde yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılması suretiyle yapılır. Kimliğe ilişkin bilgilerin yükümlüde bulunan bilgilerle karşılaştırılmasını müteakip, ilgili evraka işlemi yaptıran gerçek kişinin ad ve soyadının yazılması ve imza örneğinin alınması suretiyle yapılır. (5 No lu Tebliğ)

40 Teyide esas belgelerin gerçekliğinin kontrol edilmesi Yükümlüler kimlik tespiti kapsamında alınan bilgilerin teyidi amacıyla kullanılan belgelerin gerçekliğinden şüphe duydukları durumda imkânların elverdiği ölçüde, belgeyi düzenleyen kişi ya da kuruma veya diğer yetkili mercilere başvurmak suretiyle belgenin gerçekliğini doğrular.

41 Elektronik transferler İki bin YTL veya üzeri yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderenin; Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adına, Hesap numarasına, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarasına, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine, yer verilmesi zorunludur.

42 Elektronik transferler İki bin YTL veya üzeri yurt içi elektronik transfer mesajlarında, gönderenin; Adı ve soyadına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin unvanına, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adına, Hesap numarası, hesap numarasının bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine, yer verilmesi zorunludur. Bankaların kendi nam ve hesaplarına aralarında gerçekleştirdikleri transferler ile kart numaralarının mesajlarda kullanılması kaydıyla, kredi ve banka kartları kullanılarak gerçekleştirilen transferler birinci ve ikinci fıkra kapsamı dışındadır.

43 Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi (1)Duyuru asılması (2)Müşterinin yazılı beyanının alınması (3)Başkası hesabına hareket edenlerin kimlik tespiti (Md.6-14) (4)Tüzel kişiliğin %25 i aşan hisseye sahip ortaklarının kimliğinin tespiti (Md.6-7) (5)Tüzel kişiliği gerçekte yöneten, kontrolünde veya sahipliğinde bulunduranlar hakkında doğru bilgilere ulaşmak (6)Şüphelenilmesi halinde gerçek faydalanıcıyı ortaya çıkarmak için makul araştırma yapmak

44 Özel dikkat gerektiren işlemler Yükümlüler; Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile Görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, Talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve Bu kapsamda elde edilen bilgi, belge ve kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak üzere muhafaza etmek zorundadır.

45 Müşteri durumunun ve işlemlerin izlenmesi Finansal kuruluşlar, Mesleği, iş geçmişi, mali durumu, hesapları, ticari faaliyetleri, yerleşik olduğu ülke ve ilgili diğer göstergeleri dikkate alarak müşterilerinin aklama ve terörün finansmanı açısından risk profilini çıkarmak, Yüksek risk taşıyan müşterilerini, iş ilişkilerini ve işlemleri belirlemek ve bunları devamlı olarak takip etmek, müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak zorundadır. Finansal kuruluşlar bu amaçla uygun risk yönetim sistemi oluşturur.

46 Teknolojik risklere karşı tedbir alınması Finansal kuruluşlar, Yeni ve gelişen teknolojilerin getirdiği imkânların aklama ve terörün finansmanı amacıyla kullanılması riskine karşı özel dikkat göstermek ve bunu önlemeye yönelik uygun tedbirleri almak, Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemleri kullanarak gerçekleştirilen hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel dikkat göstermek, Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, Tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dâhil uygun ve etkili tedbirleri almak zorundadır.

47 İşlemin reddi ve iş ilişkisinin sona erdirilmesi Yükümlüler, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda; iş ilişkisi tesis etmez ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmezler. Bu kapsamda isimsiz veya hayali isimlere hesap açamazlar. Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeniyle yapılması gereken kimlik tespit ve teyidinin yapılamadığı durumda iş ilişkisi sona erdirilir. Yükümlüler yukarıda belirtilen hallerin şüpheli işlem olup olmadığını da ayrıca değerlendirirler.

48 Üçüncü tarafa güven Finansal kuruluşlar; müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin veya işlemin amacı hakkında bilgi elde etme konularında, müşteriyle ilgili olarak başka bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek iş ilişkisi tesis edebilir veya işlem yapabilir. Bu durumda Kanun ve Kanuna ilişkin düzenlemeler kapsamında nihai sorumluluk üçüncü tarafa güvenerek işlem gerçekleştiren finansal kuruluşa aittir.

49 Üçüncü tarafa güven Üçüncü tarafın, kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve müşterinin tanınması kuralının gereklerini sağlayacak diğer tedbirleri aldığından Yurt dışında yerleşik olması durumunda ise ayrıca aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede etkin düzenleme ve denetlemelere tabi olduğundan, (Güven ilkesi üçüncü tarafın riskli ülkelerde yerleşik olması durumunda uygulanmaz) Kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı örneklerinin, talep edildiğinde üçüncü taraftan derhal temin edileceğinden, emin olunması şartıyla mümkündür.

50 Üçüncü tarafa güven Üçüncü tarafa güvenerek iş ilişkisi tesis eden veya işlem yapan finansal kuruluş müşterinin kimlik bilgilerini üçüncü taraftan derhal alır.

51 Muhabirlik ilişkisi Sözleşme Bilgi Toplama Aktarmalı Hesap Üst Düzey Yönetici Onayı SGA ve TF Mücadele Sisteminin Değerlendirilmesi

52 Muhabirlik ilişkisi Finansal kuruluşlar, tabela bankalarla ve hesaplarını tabela bankalara kullandırmadığından emin olamadıkları finansal kuruluşlarla muhabirlik ilişkisine giremezler.

53 Riskli ülkelerle ilişkiler Finansal kuruluşlar, riskli ülkelerde yerleşik; Gerçek ve tüzel kişiler, Tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve Bu ülkelerin vatandaşları ile girecekleri iş ilişkilerine ve işlemlere özel dikkat göstermek, görünürde makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlerin amacı ve mahiyeti hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi toplamak ve bunları kayda geçirmek zorundadır.

54 Basitleştirilmiş Tedbirler (5 ve 7 No lu Tebliğler)

55 Basitleştirilmiş Tedbirler (5 No lu Tebliğ) Kimlik tespiti, Gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi Yükümlülükleri ile sınırlıdır. Yükümlüler, müşterinin ve işlemin, Tebliğde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Bu amaçla yükümlüler; müşteriden alınacak bilgilerden, kamuya açık kaynaklardan, müşterinin daha önce iş ilişkisine girdiği üçüncü kişilerden ve diğer kaynaklardan faydalanır ve elde ettikleri bilgileri yazılı olarak veya elektronik ortamda kaydederler.

56 Basitleştirilmiş Tedbirler (5 No lu Tebliğ) Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Gerçekleştirdikleri İşlemler Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Türkiye de yerleşik bir finansal kuruluşun müşterisinin yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş olması durumunda yukarıda bahsedilen basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanabilmesi için, yabancı finansal kuruluşun aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere ve denetime sahip bir ülkede yerleşik olması gerekmektedir.

57 Basitleştirilmiş Tedbirler (5 No lu Tebliğ) Müşterinin Kamu İdaresi veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu Olduğu İşlemler Bu kurum ve kuruluşlar adına işlem yapan gerçek kişilerin kimlik bilgilerini alarak kaydeder ve yetki durumlarını da mevzuata uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesi üzerinden teyit ederler. Bu kişilerin adres ve diğer iletişim bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

58 Basitleştirilmiş Tedbirler (5 No lu Tebliğ) Maaş Ödemesi Kapsamında Toplu Müşteri Kabulüne İlişkin İşlemler Bankaların, kamu idareleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 100 den fazla personel istihdam eden kurum, kuruluş veya işletmelerin çalışanlarına maaş hesabı açılması amacıyla toplu müşteri kabulü yoluyla iş ilişkisi tesisinde, maaş ödemesi yapılacak gerçek kişilerin; - Adı, soyadı, -Doğum yeri ve tarihi, - Anne ve baba adı, -Uyruğu, - Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, - İşyeri veya ikametgah adresi, - Varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgileri alınır. Bu bilgilerden kimliğe ilişkin olanların teyidi Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılır. Bu teyit işlemi, MERNİS veri tabanı kullanılarak da (elektronik görüntüsü alınmak suretiyle) yapılabilir. Bankalar, müşterilerin kimliğine ilişkin olarak Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kimlik belgeleri ile imza örneklerini işlemin yapılmasından itibaren en geç üç ay içinde alırlar. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyidi de bu süre içerisinde yapılır.

59 Basitleştirilmiş Tedbirler (5 No lu Tebliğ) Çalışanlara Ücretlerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Emeklilik Hakları Sağlayan Emeklilik Planları ve Kişinin Haklarını Temlik Etme Yetkisi İçermeyen Emeklilik Sözleşmelerine İlişkin İşlemler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki bilgileri, teyit belgelerine gerek olmaksızın, almak suretiyle işlem yapabilirler. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

60 Basitleştirilmiş Tedbirler (5 No lu Tebliğ) Müşterinin Hisseleri Borsaya Kote Edilmiş Şirket Olduğu İşlemler Şirkete ilişkin olarak Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bilgiler alınarak kaydedilir. Bu bilgilerin, Yönetmeliğin anılan maddesi uyarınca teyidi zorunlu değildir. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak tüzel kişiyi temsile yetkili kimselerin kimliği ve yetki durumu, Yönetmeliğin 7 nci ve 14 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak tespit edilir.

61 Basitleştirilmiş Tedbirler (5 No lu Tebliğ) Ön Ödemeli Kartlara İlişkin İşlemler Üzerindeki numara bazında hesap takibi yapılan, isimsiz, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli kartlarla ilgili işlemlerde yükümlüler; - Tek kullanımlık olup tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 300 YTL yi, - Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir takvim yılı içinde YTL yi (Limiti YTL den az olmakla birlikte aynı takvim yılı içinde YTL üzerinde yükleme yapılanlar hariç) aşmayan ön ödemeli kartların satışında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında kimlik tespiti yapmayabilirler. Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak; Gerçek faydalanıcının tanınması Tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi Müşterinin durumunun ve işlemlerin izlenmesi yükümlülüklerinin uygulanması zorunluluğu bulunmamaktadır.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile ilgili olarak,

Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile ilgili olarak, EK: 1 AMAÇ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE Bu prosedür ile, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele kapsamında yayımlanan ilgili yasal düzenlemeler

Detaylı

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda,

- Alım ve/veya satım işlemine konu deniz, hava veya kara nakil vasıtalarının değeri yirmibin TL (20.000 TL) veya üzerinde olduğunda, T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 1. İLGİLİ MEVZUAT İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere www.masak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. işlem yapılan şahısların da) kimlik

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler)

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (Diğer Yükümlüler) Sürüm 1.1 SÜRÜM TABLOSU Sürüm Tarih Değişiklikler 1.0 25.08.2014 İlk sürüm Suça ilişkin

Detaylı

Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti

Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti Murat Kalem * -Engin Akın* I. Giriş Müşteri, banka, aracı kuruluş, sigorta şirketi gibi finansal kuruluşlar ile diğer

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE BANKAMIZ POLİTİKASI MART 2014 1.GİRİŞ.1 1.1.AMAÇ...1 1.2.KAPSAM...1 2.RİSK YÖNETİMİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı