Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nlαlüminyum 5. αlüminyum"

Transkript

1 Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum kısımdaki gerilmelerin 160 MPa lı geçmeecek şekilde, sistemin sıcaklığını düşürebileceğimi uç değeri bulunu. Bakır için : E= 1,1x 5 N/mm, αt= 1,698x -5 Alüminum için : E= 0,70x 5 N/mm, αt=,380x -5 Çöüm 1. Sistem üçüncü dereceden hiperstatiktir. Ancak sıcaklık farkından dolaı çubukta kesme kuvveti ve eğilme momenti oluşmaacağından ve alnı eksenel kuvvet medana geleceğinden sistem birinci dereceden hiperstatik kabul edilebilir. Problemi çöebilmek için bir adet geometrik ugunluk şartına ihtiacımı vardır. Sıcaklık değişiminden sonra çubuktaki toplam bo değişiminin sıfır olması gereğinden hareketle, ugunluk şartı: olacaktır. Dolaısıla, lbakır + l alüminum = 0 Nlbαkır 5 N 300 lbαkır = αt,bαkır tlbαkır + = (1, 698 t 300) + 5 EA 1, bαkır 5 7 lbαkır = (509, 40 t) + (4, 46 N) Nlαlüminum 5 N 00 lαlüminum = αt,αlüminum tlαlüminum + = (, 38 t 00) + 5 EA 0, αlüminum l (476, 00 t) (7, 14 N) 5 7 αlüminum = + olarak elde edilir. İki parçalı çubukta sıcaklığın düşmesine bağlı olarak eksenel çekme kuvveti medana gelecektir. Alüminumda medana gelen gerilmelerin 160 Mpa lı geçmemesi için sistemin eksenel kuvvetinin maksimum, Nmakσ = σ alüminuma alüminum = = N değerine eşit olması gerekir. Bulduğumu eksenel kuvveti ukarıdaki denklemlerde erine koar ve geometrik ugunluk şartımıı aarsak, İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 / 9

2 (509, 40 t) + (4, ) + (476 t) + (7, ) = 0 (509, 40 t) + (476 t) = 854, , , 40 t 744, = t = 75, 34 C değerini elde ederi. Sistemin sıcaklığını düşürebileceğimi uç değer ise, olarak elde edilir. t = t t0 t 7 = 75,34 t = 48,34 C ---- o ---- Soru. Aşağıda ükleme durumu verilen I kesitli basit kirişte, σem= 140 MPa ve τem=80 MPa olduğuna göre, a) Kiriş kesitinde medana gelen ata ve düşe kama gerilmelerini hesaplaını, kesit dülemindeki değişimini diagram ile gösterini. b) Kiriş kesitinde medana gelen normal gerilmeleri (C ve D noktaları için de) hesaplaını ve kesit dülemindeki değişimini diagram ile gösterini. c) I kesitli kirişin boun bölgesinde (C ve D noktalarında) medana gelen maksimum gerilmeleri, eksenine dik dülem gerilme elemanı ve Mohr dairesi üerinde gösterini. d) Kesitin eterli mukavemette olup olmadığını, en büük kama gerilmesi hipotei ve biçim değiştirme enerjisi hipotei ile tahkik ederek değerlendirini. İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü / 9

3 Çöüm. Kirişe ait kesit tesiri diagramlarını ve kesit parametrelerini hesaplaarak gerilme tahkikinde dikkate alacağımı kritik noktaları belirlememi gerekir. Görüleceği üere kiriş ekseni üerinde tekil üklerin bulunduğu E ve F noktalarında hem kesme kuvveti hem de eğilme momenti maksimum değerlerine ulaşmaktadır. Dolaısıla apacağımı gerilme tahkiklerinde hem kama gerilmelerinin hem de normal gerilmelerin bir arada bulunması halini bu noktalar için gö önüne almamı gerekecektir. Kiriş kesiti için: Kesit alanı : A = (15 ) + (1 0) = 80cm Atalet momenti : I = = 7946,67cm Statik moment : Q = = 330,00cm Q, başlık = Q + ( 1 5) = 380, 00cm, G, başlık 4 a) Kesitte oluşan düşe (gövde doğrultusu) ve ata (başlık doğrultusu) kama gerilmeleri: Maksimum kesme kuvvetinden dolaı profilde medana gelen düşe kama gerilmeleri: İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 3 / 9 3

4 τ τ τ VQ başlık = = =,07 N/mm b I , 67, x, başlık 4 başlık VQ başlık = = = 31,05N/mm τ I 7946, 67, x, başlık 4 gövde VQ G, = = = 34,86 N/ mm τ I 7946, 67 x,max 4 gövde Maksimum kesme kuvvetinden dolaı profilin başlığında medana gelen ata kama gerilmeleri: τ V ( Q başlık /) = = = 7,79 N/mm τ I , 67, x, başlık 4 başlık b) Kesitte oluşan normal gerilmeler: Eğilmeden dolaı kiriş kesitinin alt kısmı çekme üst kısmı basınç gerilmeleri ile üklü olacaktır. Eksenel normal kuvvetin varlığı ise tarafsı ekseni ağırlık merkeinden farklı bir noktaa taşıacaktır. σ x N =+ 50,00 kn ; M =+ 75,00 knm 3 6 N M = + = + = 6, 5 + 0,944 4 A I , 67 İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 / 9

5 Eksenel normal kuvvet ve eğilme momentine maru kirişte, normal gerilmeleri veren ukarıdaki denkleme, kesitin herhangi bir noktası için ordinat değerini aarak normal gerilmeleri elde ederi. =+ mm σ = 6, 5 + 0, 944() = 119, 53 N/mm x,max = mm σ = 6, 5 + 0, 944( ) = 7, 03 N/mm x,min =+ 0 mm σ = 6, 5 + 0, 944(0) = 0, 65 N/mm xd, = 0 mm σ = 6, 5 + 0, 944( 0) = 88, 15 N/mm xc, c) Başlık ile gövdenin birleştiği noktalarda gerilme halinin tasviri: Başlık ile gövdenin birleştiği C Noktası için gövde düleminde medana gelen asal gerilmelerin hesabı: σ = 88,15MPa ; σ = 0 ; τ = 31,05MPa x x σ 1, σx + σ σx + σ 88,15 88,15 = ± + τx = ± + 31, 05 = 44, 075 ± 53, 914 σ = 97,99MPa 1 σ = + 9,84 MPa İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 5 / 9

6 Başlık ile gövdenin birleştiği D Noktası için gövde düleminde medana gelen asal gerilmelerin hesabı: σ = 0,65MPa ; σ = 0 ; τ = 31,05MPa x x σ 1, σx + σ σx + σ 0, 65 0, 65 = ± + τx = ± + 31, 05 = 50, 35 ± 59, 133 σ = + 9, 46MPa 1 σ = 8, 81MPa d) Maksimum ve minimum gerilmeler ile σem= 140 MPa ve τem=80 MPa için kesitte gerilme tahkiki: Başlık ile gövdenin birleştiği C noktasında en büük kama gerilmesi hipotei ile tahkik:? σ1 σ σem 97, 99 (9, 84) = 7, 33 MPa σem (Güvenli) Başlık ile gövdenin birleştiği C noktasında biçim değiştirme enerjisi hipotei ile tahkik: ( σ + σ ) σσ σ 1 1 ( 97, 99) + (9, 84) ( 97, 99 9, 84) = 3, 6 MPa σ (Güvenli) Başlık ile gövdenin birleştiği D noktasında en büük kama gerilmesi hipotei ile tahkik:? σ1 σ σem 9, 46 ( 8, 81) = 118, 7 MPa σem (Güvenli) Başlık ile gövdenin birleştiği D noktasında biçim değiştirme enerjisi hipotei ile tahkik:? em ( σ + σ ) σσ σ 1 1 (9, 46) + (8, 81) (9, 46 ( 8, 81)) = 114, 1 MPa σ (Güvenli) ---- o ----? em em em İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 6 / 9

7 Soru 3. Şekilde boutları verilmiş kesitin çekirdek bölgesini hesap edini ve çekirdek bölgesinin ne anlama geldiğini kısaca açıklaını. Çöüm 3. Çekirdek alanını belirleen noktaları hesaplaabilmek için tarafsı eksenin kesit sınırında bulunduğu öel hal dikkate alınarak şekilde verilen teğetlerin, ağırlık merkeinden geçen eksen takımını kestiği noktaların koordinatlarının belirlenmesi gerekir. Kesit alanı : A = (300 0) + ( ) = , 00 mm Ağırlık merkei : e [ ] Atalet momentleri: I I = ( ) + ( ) / = 5, 00 mm = = 117 mm = + = 448 mm 1 1 Atalet arıçapları: i 8 4 I = = = 4375,00mm A I 448 = = = 93333,33mm A i İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 7 / 9

8 Şekilde verilen teğetler için çekirdek noktalarının hesabı: A i i = ; A = t A1 noktasının hesabı için ağırlık merkeinden geçen eksen takımına göre 1-1 teğetinin eksenleri kestiği koordinatlar, = ; = 375 mm olarak hesaplanır. Dolaısıla A1 noktasının koordinatları: t,1 t, A1 = 0 ; A1 = = 65,00 mm 375 olarak bulunur. A noktasının hesabı için ağırlık merkeinden geçen eksen takımına göre - teğetinin eksenleri kestiği koordinatlar, = 700 mm ; = 55mm olarak hesaplanır. Dolaısıla A noktasının koordinatları: t t, t, 93333, A = = 133,33mm ; A = = 46, 43mm olarak bulunur. A3 noktasının hesabı için ağırlık merkeinden geçen eksen takımına göre 3-3 teğetinin eksenleri kestiği koordinatlar, = 600mm ; = olarak hesaplanır. Dolaısıla A3 noktasının koordinatları: t,3 t, , 33 A3 = = 155,55mm ; A3 = olarak bulunur. A4 noktasının hesabı için ağırlık merkeinden geçen eksen takımına göre 4-4 teğetinin eksenleri kestiği koordinatlar, = ; = 5 mm olarak hesaplanır. Dolaısıla A4 noktasının koordinatları: t,4 t, A4 = 0 ; A4 = = 8, 33mm 5 olarak bulunur. Kesit eksenine göre simetrik olduğu için A ve A3 noktalarının eksenindeki değerleri eksi işaretli alınarak çekirdek bölgesi çiilir. Çekirdek bölgesinin anlamı: Dışmerke normal kuvvetin ugulama noktasının çekirdek bölgesi içinde vea sınırında olması halinde, kesitte medana gelen normal gerilmeler tek önlü olacaktır. Ugulama noktasının çekirdek bölgesinin dışına çıkması halinde kesitte medana gelen normal gerilmeler çift önlü medana gelecektir. İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 8 / 9

9 ---- o ---- İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 9 / 9

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER ders notu Yard. Doç. Dr. Erd DAMCI Aralık 015 Mukavet I - Çöümlü Örnekler - 5.1.015 / 7 Örnek 1. Üerinde alnıca aılı ük bulunan ve açıklığı L olan bir basit kirişe ait eğilme

Detaylı

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER ders notu Yard. Doç. Dr. Erd DAMCI İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tüm hakları saklıdır. İinsi kısmen vea tamamen kullanılama. Ocak 016 Mukavet I - Çöümlü

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı KOCEİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik akültesi Makina Mühendisliği ölümü Mukavemet I inal Sınavı dı Soadı : 9 Ocak 0 Sınıfı : h No : SORU : Şekildeki ucundan ankastre, ucundan serbest olan kirişinin uzunluğu

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

Saf Eğilme (Pure Bending)

Saf Eğilme (Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki deformasonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller, en kesiti an az bir eksene göre simetrik

Detaylı

80kNx150m çift kiriş gezer köprü vinci için 4x7=28 m Vinç Yolu

80kNx150m çift kiriş gezer köprü vinci için 4x7=28 m Vinç Yolu Vinç Yolu Örnek 4, Eşit kuvvetler için giriş 80kNx150m çift kiriş geer köprü vinci için 4x7=8 m Vinç Yolu Vinç ve vinç olu hakkında bilgiler B A Araba B e max Kiriş A Yük e min s KB VY1 VY a PLC Elektrik

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

σ σ TEST SORULARI qz ql qz R=(a) m P=(a+e) kn Adı /Soyadı : No : İmza: STATİK MUKAVEMET 2. YIL İÇİ SINAVI

σ σ TEST SORULARI qz ql qz R=(a) m P=(a+e) kn Adı /Soyadı : No : İmza: STATİK MUKAVEMET 2. YIL İÇİ SINAVI dı /Soadı : No : İma: STTİK MUKVEMET. YI İÇİ SINVI 3--9 Öğrenci No 33 ---------------abcde R(a) m (a+e) kn R Yatada arım daire şeklindeki çubuk, noktasından ankastre, noktasında kuvveti düşe önde etkimektedir.

Detaylı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı MCHANICS OF MATRIALS Beer Johnston DeWolf Maurek Çekme testi ve gerilme-birim uama diagramı Sünek bir maleme için çekme testi diagramı P P Lo P 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved -

Detaylı

I I I. TEST SORULARI Mmaksın değeri nedir A) al/2 B) 2aL C) al D) 2aL/3. qz ql qz. Adı /Soyadı : No : İmza: MUKAVEMET 1.

I I I. TEST SORULARI Mmaksın değeri nedir A) al/2 B) 2aL C) al D) 2aL/3. qz ql qz. Adı /Soyadı : No : İmza: MUKAVEMET 1. Adı /Soadı : No : İma: MUKAVMT. İÇİ SNAV 3 --9 Öğrenci No 343 ---------------abcde p Şekildeki taşııcı sistemde maksimum moment, maksimum kesme kuvveti, maksimum normal kuvvet hesaplaın =(a+e) kn, =(a+b)m

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

SDÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2017/2018 Bahar Yarıyılı Mukavemet Alıştırma Soruları (Final için)

SDÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2017/2018 Bahar Yarıyılı Mukavemet Alıştırma Soruları (Final için) SDÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2017/2018 Bahar Yarıyılı Mukavemet Alıştırma Soruları (Final için) Açıklama: Soruları aranızda gruplar oluşturarak ve anlayarak çözünüz. Birim hatası

Detaylı

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUKAVEMET I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MUKAEMET I ÇÖZÜMÜ ÖRNEKER ders notu Yard. Doç. Dr. Erdem DAMCI Şubat 15 Mukavemet I - Çözümlü Örnekler / 7 Örnek 1. Üzerinde yalnızca yayılı yük bulunan ve açıklığı olan bir basit kirişe ait eğilme momenti

Detaylı

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumunda, bir Q noktasını üç boutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni gösterilebilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z.

Detaylı

30. Uzay çerçeve örnek çözümleri

30. Uzay çerçeve örnek çözümleri . Ua çerçeve örnek çöümleri. Ua çerçeve örnek çöümleri Ua çerçeve eleman sonlu elemanlar metodunun en karmaşık elemanıdır. Bunun nedenleri: ) Her eleman için erel eksen takımı seçilmesi gerekir. Elemanın

Detaylı

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ 1. VİZE SORU VE CEVAPLARI

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ 1. VİZE SORU VE CEVAPLARI 00/00 ÖĞRTİ YILI GÜZ YRIYILI UKT 1 RSİ 1. İZ SORU PLRI SORU 1: 0 0 kn 0, m 8 kn/m 0, m 0, m t t Şekildeki sistde, a) Y 0 Pa ve niet katsaısı n olduğuna göre çubuğunun kesit alanını, b) Y 00 Pa ve n için

Detaylı

KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ

KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ x Göz önüne alınan bir kesitteki Normal ve Kayma gerilmelerinin dağılımı statik denge denklemlerini sağlamalıdır: F F F x y z = = = σ da = 0 x τ

Detaylı

M b. bh 12. I x

M b. bh 12. I x dı /Soadı : No : İmza: MUKVEMET. YL İÇİ SNV --00 Örnek Öğrenci No 00030403 ---------------acde aşap cm 6cm cm G d Şekildeki rijit çuuğu, noktasında mafsallı ağlı, ile noktası arasında q aılı kuvveti etkimektedir.

Detaylı

DEFORMASYON VE STRAİN ANALİZİ

DEFORMASYON VE STRAİN ANALİZİ DEFORMASYON VE STRAİN ANALİZİ Tek Eksenli Gerilme Koşullarında Deformason ve Strain Cisimler gerilmelerin etkisi altında kaldıkları aman şekillerinde bir değişiklik medana gelir. Bu değişiklik gerilmenin

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Çok aralıklı vinç yolu Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri farklı Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.

Çok aralıklı vinç yolu Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri farklı Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m. Çok aralıklı vinç olu 4.0.06 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri farklı Değerler Ornek_0_0_Kiris00kNx0m.pdf dosasından. Vinç ve vinç olu hakkında bilgiler A C D x a a A Araba e max Kiriş A Yük e min

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları

Prof. Dr. Ayşe Daloğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları Prof. Dr. şe Daloğlu INS 473 Çelik Tasarım Esasları asınç Çubukları asınç Çubukları Çerçeve Çubuklarının urkulma oları kolonunun burkulma bou: ve belirlenir kolon temele bağlısa (ankastre) =1.0 (mafsallı)

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 6 Kirişlerde ve İnce Cidarlı Elemanlarda Kayma Gerilmeleri Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok,

Detaylı

(MAM2004 ) Ders Kitabı : Mekanik Tasarım Temelleri, Prof. Dr. Nihat AKKUŞ

(MAM2004 ) Ders Kitabı : Mekanik Tasarım Temelleri, Prof. Dr. Nihat AKKUŞ TEKNOLOJİ FKÜLTESİ EKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ (004 ) ukavemet Bait Eğilme (Bending) Doç. Dr. Garip GENÇ Der Kitabı : ekanik Taarım Temelleri, Prof. Dr. Nihat KKUŞ Yardımcı Kanaklar: echanic of aterial, (6th

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.   Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLEİ - İki Boutlu Kuvvet

Detaylı

Gerilme Dönüşümü. Bölüm Hedefleri

Gerilme Dönüşümü. Bölüm Hedefleri Gerilme Dönüşümü Bölüm Hedefleri Bu bölümde, belirli bir koordinat sisteminde tanımlı gerilme bileşenlerinin, farklı eğimlere sahip koordinat sistemlerine nasıl dönüştürüleceği üzerinde durulacaktır. Gerekli

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI Eksenel Çekme Etkisi KARAKTERİSTİK EKSENEL ÇEKME KUVVETİ DAYANIMI (P n ) Eksenel çekme etkisindeki elemanların tasarımında

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Endüstiryel uygulamalarda en çok rastlanan yükleme tiplerinden birisi dairsel kesitli millere gelen burulma momentleridir. Burulma

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU HALDE GERİLME VE DEFORMASYON

ÜÇ BOYUTLU HALDE GERİLME VE DEFORMASYON III- BÖLÜM III 7. Üçgen gerilme hali: ÜÇ BOYUTLU HLD GRİLM V DFORMSYON Sürekli bir ortam içindeki herhangi bir noktadan boutları.. olsun çok küçük bir primatik eleman çıkartalım. Bu elemanın üelerine gelen

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ

KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ KIRILMA MKANİĞİN GİRİŞ GİRİŞ Metalsel malemelerin kullanılamaac hale gelmeleri, çatl oluşumu, bu çatlağın vea çatlların aılması ve sonuçta kırılma nedeniledir. Çatl oluşumu, aılması ve kırılma birbirini

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS 00 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. T E CHAPTER 7 Gerilme MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Dönüşümleri Fatih Alibeoğlu 00 The McGraw-Hill

Detaylı

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD TAŞIMA GÜCÜ PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, a) Genişliği 1.9 m, uzunluğu 15 m şerit temel; b) Bir kenarı 1.9 m olan kare tekil temel; c) Çapı 1.9 m olan dairesel tekil temel; d)

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019 SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan (meydana gelen) en büyük normal gerilmenin ( ), eğilme momenti

Detaylı