KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONKURSI - OGLASI JAVNI POZIV"

Transkript

1 KONKURSI - I U skladu sa čl.80. t.4. Zakona o insolventnosti privrednih društava, stečajni upravnik obavještava stečajnog sudiju, povjerioce i sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju pravo vlasništva, ili bilo koje drugo pravo u vezi sa predmetnom imovinom, o namjeri za prodaju cjelokupne imovine FBE ZATON" AD u stečaju,b.polje, putem prikupljanja pismenih ponuda i istovremeno objavljuje JAVNI POZIV za XXV javnu prodaju cjelokupne imovine Fabrike betonskih elemenata ZATON"AD u stečaju, Bijelo Polje, putem prikupljanja pismenih ponuda. Predmet prodaje: 1. Nepokretna imovina -Zemljište P m2, upisano u LN 485, KO Zaton, Zaton. -Zemljište P=4.173 m2, upisano u LN 486, KO Zaton, sukorišćenje 1/4. -Poslovni prostor P=22 m2 upisan u LN 739, KO B.Polje, ul. N. Merdovića. -Kancelarijski prostor u upravnoj zgradi P=100 m2, upisan u LN 487, KO Zaton, Zaton. -Portirnica P=50 m2, upisana u LN 485, KO Zaton, Zaton. -Proizvodna hala P=5.728 m2,upisana u LN485, KO Zaton, Zaton. -Dodatatak zgrade P=720 m2, upisana u LN 485, KO Zaton, Zaton -Restoran druš.ishrane P=322 m2, upisana u LN 485, KO Zaton, Zaton. -Kotlarnica P=256 m2, upisana u LN 485, KO Zaton, Zaton. -Prateći tehnološki objekti: koš za agregat 3x3x6 m, komada 1 i armirano betonski bunkeri za betonjerku 30x20x8m, komada Osnovna sredstva, oprema i inventar. Detaljan spisak može se pogledati kod dužnika. Početna i najniža cijena cjelokupne imovine iznosi ,00. Imovina se prodaje u viđenom stanju.dovoljan uslov je jedan ponudjač.za kupca će biti izabran ponuđač koji ponudi najvišu cijenu. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uz ponudu prilože dokaz o uplati depozita u iznosu od ,00 na žiro račun stečajnog dužnika br Ponuda treba da sadrži i potvrdu o registraciji i podatke ili punomoćje za lice koje predaje ponudu /pravna lica/, odnosno fotokopiju lične karte ili pasoša /fizička lica/. Ponude u zatvorenim kovertama sa naznakama: Ponuda za FBE ZATON AD u stečaju" i Ne otvaraj" dostaviti Privrednom sudu Crne Gore, IV Proleterske br.2, Podgorica, najkasnije do u h. Otvaranje ponuda obaviće se g.u prostorijama Privrednog suda Crne Gore, sa početkom u h. Izabrani kupac dužan je da sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor i isplati ugovorenu cijenu u roku od 30 /trideset/ dana. Ako svojom krivicom ne zaključi ugovor, izabrani kupac gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca će biti proglašen drugi najpovoljniji ponuđač,ako ih ima više. Sve troškove i porez u vezi kupoprodaje, snosi kupac. Ostalim ponuđačima depozit će biti vraćen u roku od 3 dana. Informacije na tel

2 PROMJENE Dana , pod registarskim brojem /006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Registruje se promjena oblika obavljanja privredne djelatnosti JAVNO PREDUZEĆE "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA" - BUDVA - registarski broj , nakon sprovedenog postupka restrukturiranja promjenom oblika organizovanja iz JAVNO PREDUZEĆE "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA" - BUDVA u DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA" - BUDVA - registarski broj Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "VEMAX COMPANY" TIVAT. Odlukom I Statutom od godine razrješava se izvršni director VESELINKA ODALOVIĆ, imenuje se DRAGANA ODALOVIĆ.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KONTO T" PODGORICA.Odlukom i Statutom od godine mijenja se adresa i sada je: Podgorica,Vaka Djurovića (kod kružnog toka) bb. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /048 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA" A.D. PODGORICA. Na sjednici Odbora direktora održanoj godine imenuje se revizor Irena Mašović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "KOŠTANA COMERCE" D.O.O. PODGORICA.Odlukom od godine vrši se promjena Statuta, razrešava se izvršni dfirektor Stanka Šoc a imenuje Dušan Šoć. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "RADMANCI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BERANE.Odlukom i Statutom od godine mijenja se naziv i novi je "RADMANCI" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PETNJICA, mijenja se Izvršni direktor i novi jenedžida Rastoder, mijenja se i adresa i nova je Petnjica b.b. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUTREX" PODGORICA. Ugovorom od god. i Statutom od god. iz društva u svojstvu Osnivača i Izvršnog direktora istupa Miroslav Radinović a pristupa Ivan Lazić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "RINEX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. Odlukom od god. za Ovlašćenog zastupnika imenuje se Milenko Radmilović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "TERNA CRNA GORA" D.O.O. PODGORICA. Odlukom od god. razrešava se član odbora direktora ADRIANA PALMIGIANO i menuje se Luigi Michi. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /056 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva NLB MONTENEGROBANKA AD PODGORICA.Odlukom Odbora direktora od godine i Statutom od godine mijenja se naziv i sada je: NLB BANKA AD PODGORICA i razrešava se glavni izvršni direktor Anton Ribnikar, a imenuje Dino Redžepagić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O. "NAUTILUS TRAVEL" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT - TIVAT. Odlukom i Statutom od god. mijenja se pretežna djelatnost i nova je Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "PLAY CONCEPT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA.Ugovorom i Statutom od godine iz društva istupa osnivač JOVANA ČELEBIĆ i prenosi svoj udio po 50% na KRISTIJAN ĐUKIĆ i PREDRAG LOPIČIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O."BETY" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA. Odlukom i Statutom od god. izvršni direktor je Bojana Karović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, ZASTUPANJE, POSREDOVANJE, INŽENJERING I USLUGE "BUSINESSMONTENEGRO" PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od godine razrešava se član Odbora direktora Čedomir Šćepović, a imenuje Milica Popivoda.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EURO TERMO SISTEM" D.O.O. PODGORICA.Odlukom od godine mijenja se Izvršni direktor i novi je Veselin Blečić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE "BELL PHONE CO" D.O.O. BAR. Ugovorom i Statutom od god. istupa osnivač Dragana Raičević i pristupa osnivač Dragan Pejanović, imenuje se za izvršnog direktora Dragan Pejanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ROCKLER INŽENJERING" D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I USLUGE BUDVA. Odlukom od godine novi izvršni direktor društva je DUSHKO JANEV iz Makedonije. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O. "ECO FUNGO" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA. Statutom i Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Zorica Vujović a imenuje Branka Vujović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

3 Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Briše se iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici "ZETAGRADNJA - LJETOPIS" D.O.O. ZA IZGRADNJU, PRODAJU I IZDAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - PODGORICA registarski broj PIB na osnovu sprovedenog postupka restrukturiranja - putem podjele uz osnivanje dva nova: "LJETOPIS STARS" D.O.O. - PODGORICA, reg.br i "ZETAGRADNJA - PETROVAC" D.O.O. - PODGORICA, reg.br Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "IMPERIJAL LOGISTICS" D.O.O. BIJELO POLJE. Ugovorom i Statutom od godine istupa osnivač Ivana Smolović, a pristupaju Petar Smolović i Vojislav Smolović.Odlukom od godine razrešava se izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Ivana Smolović, a imenuje Vojislav Smolović i imenuje se ovlašćeni zastupnik Petar Smolović.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CODEX DOO. Odlukom od godine, razrješava se izvršni director LIDIJA RAŠOVIĆ, imenuje se DUŠAN RAŠOVIĆ..Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI "FRIEND COMPANY" BUDVA.Ugovorom i Statutom od god. pristupaju osnivači Goran Bojanović i Darko Rakočević, nova pretežna djelatnost je 71.12, upisuje se povećanje nenovčanog kapitala za ,00 eura i novčanog za 3.100,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "VIP TRADE" D.O.O. BIJELO POLJE.Odlukom i Statutom od godine mijenja e Izvršni direktor i Ovlašćeni zastupnik i novi je Radenko Radanović i imenuje se ovšćeni zastupnik Petar Smolović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VOLI TRADE" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE EXPORT- IMPORT - PODGORICA. Odlukom i Statutom od godine vrši se novčano povećanje kapitala za iznos od 842,00 eura.dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŽIVES" PODGORICA. Statutom i Odlukom od god. vrši se povećanje nenovčanog kapitala za iznos od ,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "BLUE MAGIC MONTENEGRO" D.O.O. - BUDVA.Ugovorom, odlukom i Statutom od godine iz društva kao jedan od osnivača, direktor i ovlašćeni zastupnik briše se GORAN SLOVINIĆ a registruje NATALIA SLOVINICH. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva " MONTEŽIV " D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, NIKŠIĆ.Odlukom i Statutom od godine razrešava se izvršni direktor Gordana Joković, a imenuje Kristina Joković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE "AMELINO" D.O.O. - ULCINJ. Statutom i Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Samiha Hodžić a imenuje Amel Hodžić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DONESI" PODGORICA. Odlukom i Statutom od god. imenuje se za izvršnog direktora Tatjana Božović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva " SNV - GROUP " DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ. Odlukom od god. razrešava se Anđela Papović i imenuje se Miodrag Kovačević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE-EXPORT-IMPORT "PODGORICAPROMET " A.D. -PODGORICA. Odlukom od god. razrešava se sekretar i izvršni direktor Nada Pejović i imenuje se za sekretara i v.d. izvršnog direktora Miodrag Nišić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I PROMET NEKRETNINA"CAPITAL INVEST SERVICE"D.O.O. - BAR. Odlukom i Statutom od godine mijenja se adresa i sada je: Bar, Poslovni centar, kula A i razrešava se izvršni direktor Evgeny Kucher, a imenuje Nada Kovačević.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "B&T COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA. Statutom i Ugovorom od god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Novak Koprivica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROYAL HUMAN RESOURCES & TRAINING CONSULTANCY" - BAR. Odlukom od god. mijenja se adresa društva i nova je: Makedonska I-28, Bar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "EASYNET MONTENEGRO" D.O.O. - BAR.Ugovrom od godine vrši se promjena statuta nakon prenosa udjela Martina Farkaš na Bruno Ilić, Černek Navratil, "BSC PRAHA"S.R.O. PRAG, "HLUCIN NET"S.R.O. PRAG. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EKO MONT CO" BIJELO POLJE.Odlukom i Statutom od godine mijenja se Izvršni direktor i novi je Svetlana Čampar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu.

4 Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O."LEON-MD" BIJELO POLJE. Statutom i Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika Muzafer Dizdarević a imenuje Mehmed Dizdarević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "VIP GROUP LOGISTIC INT" D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA,EXPORT-IMPORT PODGORICA. Odlukom i Statutom od god. mijenja se adresa i nova je Stara Zlatzica bb. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GLOBE" BAR.Odlukom i Ugovorom od godine vrši se promjena Statuta, nakon promjene pretežne djelatnosti, prenos udjela Vladimir Mikhaylenko a imenuje Arixshop, razrešava se izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Vladimir Mikhaylenko a imenuje Volodymyr Bessarabov. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MG GROUP" D.O.O. - DANILOVGRAD.Odlukom i Ugovorm i od godine vrši se promjena Statuta nakon prenosa udjela Sergei Nikhaev na Andrey Ivliev i Sergey Nikhaev, povećanja novčanog kapitala u iznosu od ,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "B2 KAPITAL" D.O.O. PODGORICA. Odlukom od godine razrešava se izvršni direktor Višnja Petrušić, imenuje Kristina Marković i razrešava se ovlašćeni zastupnik Ilija Plavčić, a imenuje Kristina Marković.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGE,EXPORT-IMPORT "DANILO 2010" PODGORICA. Odlukom I Statutom od godine razrješava se izvršni director NATALIYA ANTOKHOVA. imenuje se ŽARKOVIĆ SANJA.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "MILAČIĆ MB" PODGORICA. Ugovorom, Odlukom I Statutom od istupa osnivač BRANKA MEDENICA koja se razrješava I dzžnosti izvršnog direktora, svoj udio ustupa osnivaču MAĐANI MILAČIĆ, imenuje se izvršni director LIDIJA GAJEVIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KAN COMPANY" D.O.O. PODGORICA. Odlukom od god. imenuje se za izvršnog direktora Aleksandar Boljević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "POLEX COMPANY" - BAR.Odlukom od godine vrši se promjena statuta, razrešava se izvršni direktore Ljiljana Poleksić a imenuje Vučko Poleksić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE "NAKY'S" BUDVA. Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Ana Šćepanović a imenuje Mladen Vojičić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT " LA VISTA" - BERANE.Odlukom od godine vrši se promjena statuta nakon promjene adrese. Nova adresa je Petnjica bb, razrešava se izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Irena drović a imenuje Anel Adrović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA. Statutom i Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Dragiša Keković a imenuje Sunčica Krstić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GOLD FISH" ULCINJ. Odlukom i Statutom od god. istupa osnivač Fatmir Sumović, imenuje se za izvršnog direktora Shaban Rexha.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NIKSEN-TRADE-ČAVOR" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - CETINJE. Odlukom I Statutom od godine nova adresa I sjedište društva je DOBROTA BB KOTOR.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET PROIZVODA I USLUGA "NONI" D.O.O. - CETINJE. Odlukom i Statutom od god. mijenja se pretežna šifra i nova je i imenuje se za izvršnog direktora Dejana Roganović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "GUGI COMMERCE" DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. BUDVA. Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Dragoljub Milovanović a imenuje Marijana Despotović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "NICOL" D.O.O PODGORICA. Odlukom I Statutom od godine razrješava se izvršni director MIODRAG LOPIČIĆ, imenuje se DRAGOLJUB ŽIVKOVIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

5 Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I IZGRADNJU "ELMOS" A.D. BUDVA. Odlukom od god. imenuju se za članove Odbora direktora Dragan Žinić, Bosiljka Anđušić i Božo Vavić, za izvršnog direktora se imenuje Goran Orlić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MP - FIGARO"DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR.Odlukom od godine vrši se promjena Statuta, razrešava se izvršni direktor Mirjana Perovića imenuje Jovan Perović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DINA OFFICE" - BAR. Statutom i Ugovorom od god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Ajdina Hamzić a imenuje Amina Hamzić. Odlukom od god. mijenja se adresa društva i nova je: Čeluga bb., Bar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MONTENEGRO QUALITY SERTIFICATION" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT - PODGORICA.Odlukom i Statutom od godine vrši se promjena pretežne djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MMK CONTROL " D.O.O. ZA USLUGE I PROMET - BAR. Ugovorom I Statutom od godine istupa osnivač SONJA JAREDIĆ, svoj udio prenosi na osnivača MIROSLAVA JAREDIĆA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "NOVA POBJEDA" PODGORICA. Statutom i Odlukom od god. vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 5.000,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /023 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva A.D. "MEHANIZACIJA I PROGRAMAT" NIKŠIĆ. Odlukom od god. za revizora imenuje se D.O.O. "A&C COMPANY" HERCEG NOVI. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOUTH INVEST MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA. Statutom i Odlukom od god. za Ovlašćenog zastupnika imenuje se Jašović Radmila. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AD"GRADINA-KVARTA" - BIJELO POLJE.Na Sjednici Odbora direktora održanoj godine imenuje se izvršni direktor i sekretar MUzafer Dizdarević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT- IMPORT "ĐEKIĆ" D.O.O. PODGORICA. Odlukom od god. imenuje se za izvršnog direktora Miloš Đekić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DOO "NIKSEN-ČAVOR" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOTOR.Odlukom i Statutom od godine novi naziv društva je DOO "NIKSEN-ČAVOR" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOTORa nova adresa DOBROTA B.B. KOTOR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva IZDAVAČKO PREDUZEĆE "OBOD" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZDAVAČKU DIJELATNOST,CETINJE.Ugovorom i Statutom od godine istupa osnivač i ovlašćeni zastupnik Snežana Janković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "MPC COMERC" PODGORICA.Odlukom i Statutom od godine nova adresa za prijem službene pošte je HERCEGOVAČKA BR. 10 PODGORICA a novi direktor društva MIOMIRKA GRBUŠIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "SINZA" D.O.O. PODGORICA. Ugovorom i Statutom od god. istupa osnivač Šaće Siništaj i pristupa osnivač Argon Siništaj, imenuje se za izvršnog direktora Argon Siništaj. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGARNIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INPHARM CO" PODGORICA.Odlukom od godine razrešava se ovlašćeni zastupnik Branislavka Oborina. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ĐAK SPORT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. Odlukom i Statutom od god. razrešava se Marija krvavac i imenuje se za izvršnog direktora Svetozar Obradović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ELMARK" D.O.O PODGORICA. Statutom i Ugovorom od god. iz društva u svojstvu Osnivača, Izvršnog direktora i Ovlašćenog zastupnika istupa Stanislava Marković a pristupa Ljubo Marković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JANAMONT" PODGORICA.Ugovoeom od i Odlukom od godine vrši se promjena Statuta nakon prenosa udjela Dušanka Peković na Milica Branković, razrešava se izvršni direktor Dušanka Pekoviča imenuje Milica Branković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "BYBLOS" DOO TIVAT.Odlukom i Statutom od godine mijenja se naziv osnivača i sada je DOO "RIANA MONTENEGRO HOLDINGS" PODGORICA i imenuju se ovlašćeni zastupnici Milica Lješević i Roderick John Robert Hawkins.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

6 Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE "MILJA" D.O.O. BIJELO POLJE.Odlukom od godine vrši se promjena Statuta, razrešava se izvršni direktor Svetlana Đerković a imenuje Dragić Đerković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "TECH SOLUTIONS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. Ugovorom, Odlukom I Statutom istupa osnivač, razješava izvršni director ALEXEY PAVLENKO, pristupa osnivač I imenuje se novi izvršni director I ovlašćeni zastupnik NIKOLAY GUSEV. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT- IMPORT"KSANTOS-KOMERC" PODGORICA. Odlukom I Statutom od godine razrješava se izvršni director SVETLANA DRAGOVIĆ, imenuje se ZDENKA MILOJČIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LIKRA" PODGORICA.Odlukom od godine vrši se promjena statuta razrešava se izvršni direktor Stefan Raičević a imenuje Dejan Raičević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GRADSKI ŠPAJZ"PODGORICA. Statutom i Odlukom od god. razrješava se dužnosti Anica Ivanović a imenuje Vera Koljenović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PATRON DF" - PODGORICA. Odlukom i Statutom od god. imenuje se za izvršnog direktora Mugoša Veselin. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA TURIZAM UGOSTITELJSTVO I USLUGE "XANADU MONT" D.O.O. HERCEG-NOVI. Odlukom od godine vrši se promjena statuta, razrešava se izvršni direktor Maxim Chemezov a imenuje se Anđelka Peković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE "MONTEMEDICOM" PODGORICA. Statutom i Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Branka Erceg a imenuje dr Radmila Stanišić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "FORTIS-J" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA. Odlukom i Statutom od godine razrešava se izvršni direktor Miladin Bulatović, a imenuje Svetlana Kekić.Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "ULAZI PODGORICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET USLUGE PODGORICA. Statutom i Odlukom od god. mijenja se naziv i adresa društva i novi je: "REFRESH SERVICES" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA, Blaža Jovanovića br. 31, Podgorica. Ugovorom od god. iz društva u svojstvu Osnivača istupa Ana Šćepanović a pristupaju: Mladen Konatar, Savo Jasnić i Ivan Rović. Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Blaženka Vukašinović a imenuje Mladen Konatar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARIJA" D.O.O.- PODGORICA. Ugovorom i Statutom od god. pristupaju osnivači Mujević Demir i Nokić Suada. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAZRADU GRAĐEVINSKIH PROJEKATA "AR INTERNATIONAL" BUDVA. Ugovorom od god.i Statutom od godine istupa osnivač LIUDMILA SAVCHUK, pristupa osnivač STRATEX F.Z.C UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI i MONTERA CONSTRUCTION DOO BUDVAokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NECESSE" DOO GUSINJE. Statutom i Ugovorom od god. iz društva u svojstvu Osnivača i Izvršnog direktora istupa Magica Aković a pristupa Milanka Raičević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FAVORIT - DMV" ZA TRGOVINU,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE - HERCEG NOVI.Odlukom i Statutom od godine vrši se povećanje novčanog dijela kapitala za iznos od ,57. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE "NEW LOOK TRADE" - BAR.Odlukom i Statutom od godine razrešava se kao izvršni direktor OGNJEN BUJIĆ a imenuje ALEKSANDRA LALIĆ kao direktor i ovlašćeni zastupnik društva Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DOGUS MONTENEGRO INVESTMENTS" D.O.O. PODGORICA. Odlukom I Statutom od godine vrši se novčano povećanje kapitala u iznosu od ,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "INTER ROYAL" D.O.O. DANILOVGRAD. Odlukom od god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Mitrović Milenka a imenuje Janković Anica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TABACCO SHOP" PODGORICA. Odlukom i Statutom od god. imenuje se za izvršnog direktora Vildan Čičić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

7 Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UNUTRAŠNJI I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE, EXPORT- IMPORT "DRAMALL" - PODGORICA.Odlukom od godine razrešava se izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Saveta Perović, a imenuje Olivera Bogićević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O. "MAX TRAVEL" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PODGORICA. Odlukom od godine razrješava se izvršni director BEBA PEJOVIĆ, imenuje se DRAŽEN PEJOVIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CROSSFIT ARENA" - TIVAT.Odlukom i Statutom od godine vrši se povećanje novčanog kapitala za iznos od 16500,00. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "CALGO MN" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT - PODGORICA. Ugovorom i Statutom od god. istupa osnivač Dragan Đerić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O. "GIDA" PODGORICA. Ugovorom i Statutom od god. istupa osnivač Alija Husić. Odlukom od godine vrši se smanjenje kapitala za novčani iznos od ,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO " COM - MI & LA" ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE DOO NIKŠIĆ.Odlukom i statutom od godine mijenja se Izvršni direktor i novi je Vinka Mijanović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ENGLAND BEACH" D.O.O. BAR.Odlukom i Statutom od godine mijenja se prezime izvršnog direktora društva pa se umjesto MARINA PEROČ registruje MARINA ŠĆEPANOVIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O. "2M COMPANY" ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, PRIPREMANJE I POSLUŽIVANJE HRANE I PIĆA, EXPORT-IMPORT - NIKŠIĆ. Odlukom I Statutom od godine nova adresa društva je STRAŠEVSKA-VRTAČKA BB NIKŠIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "KOSTIĆ - TRANSPORT" DRUŠTVO ZA PREVOZ I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ. Odlukom od godine upisuje se novi izvršni director MARKO KOSTIĆ, briše se LJILJANA KOSTIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "TRANSERVIS" D.O.O - BUDVA. Odlukom i Statutom od godine mijenja se sjedište i sada je: Bar, Bjeliši bb,vrši se usklađivanje djelatnosti i mijenjaju se pasoši osnivačima.dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "SRNA"D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT - MOJKOVAC.Odlukom od godine vrši se promjena statuta, razrešava se izvršni direktor Mirjana Damjanovć a imenuje Zorica Šutović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva " 26 OKTOBAR" DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, ULCINJ. Odlukom i Statutom od godine novi izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik je JANKO ĐURAŠKOVIĆ a briše se ZORAN DJURAŠKOVIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O. "DE LEGE" ZA POSLOVNE USLUGE - PODGORICA. Odlukom i statutom od godine mijenja se prezime osnivača ALEKSANDRA PRELEVIĆ i registruje se ALEKSANDRA PRELEVIĆ PALLADINO. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "INSPIRIT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIĆ.Odlukom od godine vrši se promjena statuta nakon prenosa udjela Olga Nenezić na Desimirka Mitrović, razrešava se izvršni direktor Olga Nenezić a imenuje Desimirka Mitrović, imenuje se ovlašćeni zastupnik Desimirka Mitrović,. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu Dana , pod registarskim brojem /002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva D.O.O. "YACHT AGENT MONTENEGRO" - BAR.Ugovorom i Statutom od , godine mijenja se Osnivač i novi je Darko Janković i mijenja se Izvršni direktor i novi je Doroteja Janković. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPSu Dana , pod registarskim brojem /010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE "VASCOMP & SA" D.O.O. - BUDVA.Ugovorom i Statutom od godine novi osnivač društva je OLGA KRIVULIA a briše se TAMARA BRUSOKENE. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE "N&B"D.O.O. NIKŠIĆ.Odlukom i Statutom od godine razrešava se izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik Slađana Lukovac, a imenuje izvršni direktor Darko Lukovac. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , pod registarskim brojem /012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva INDUSTRIAIMPEX AD "METALIMPEX" D.O.O DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA.Odlukom od godine razrešava se DIP. ECC. DAJANA KOSTIĆ kao izvršni direktor društva a imenuje MILANKA STAMATOVIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

8 L I K V I D A C I J E I B R I S A NJ A Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "PARK RIDGE" D.O.O. - BUDVA iz, registarski broj , adresa: ROZINO BB - BUDVA, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: IVANKA DRAGANIĆ - BUDVA, BLAŽA JOVANOVIĆA BR. 7 MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "BOMBO" D.O.O. - BAR iz, registarski broj , adresa: GORNJA RENA 30 -, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: BISERKA MIJOVIĆ - BAR, GORNJA RENA 30 MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "BIRO AZ" D.O.O. PODGORICA iz, registarski broj , adresa: UL. ADM. ZMAJEVIĆA BR.63 - PODGORICA, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ARKADII PANKEVICH - SANKT PETERSBURG, PODVOISKOGO BR. 35/223 MB/JMBG/Br.pasoša: 65No Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE "JOVANA MNE" D.O.O. NIKŠIĆ iz, registarski broj , adresa: PARTIZANSKI PUT BB -, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: TAMARA JANJUŠEVIĆ - NIKŠIĆ, OZRINIĆI BB MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "SNAJPER"D.O.O. PODGORICA iz, registarski broj , adresa: ULIJE PLAMENCA BB - PODGORICA, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: BORIS DRAGOVIĆ - PODGORICA, MILA RADUNOVIĆA BB MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva D.O.O. "DRABOVA" NIKŠIĆ iz, registarski broj , adresa: VUKA KARADŽIĆA B.B. - NIKŠIĆ, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: MILAN ROVČANIN - NIKŠIĆ, RUBEŽA 77 MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva D.O.O. "JO-TI-GROUP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - TIVAT iz, registarski broj , adresa: KRAŠIĆI, BEOGRADSKA 8 - TIVAT, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: JORDANKA KAČAREVIĆ - BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA BR. 531 MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POLIN MONTENEGRO" BIJELO POLJE iz, registarski broj , adresa: SLOBODE BB. - BIJELO POLJE, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: POLIN SU PARKLARI VE HAVUZ SISTEMLERI ANONIM SIRKETI -, ISTASYON MAH.1495/2 SOK. NO:1 GEBZE/KOCAELI, TURSKA MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "TEZA URUS" POSLOVNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ iz, registarski broj , adresa: UL. BULEVAR 13 JUL BR.250 -, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: BRANKO LUČIĆ - NIKŠIĆ, BULEVAR 13 JUL BR.250 MB/JMBG/Br.pasoša: ŽELJKO LUČIĆ - NIKŠIĆ, KRUPAČKA BR.35 MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva D.O.O. "YANUSKA" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IM iz, registarski broj , adresa: SUNČANA OBALA HERCEG NOVI, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: OLEKSII NAIDENKO - HARKOV, LENINA MB/JMBG/Br.pasoša: ER Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u Dana , CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva PZU SPECIJALISTIČKA AMBULANTA ZA FIZIJATRIJU "MONTENEGRO MEDITERRANEAN MEDICAL CENTER" - BUDVA iz, registarski broj , adresa: BEČIĆI - HOTEL "MONTENEGRO" - BUDVA, donijeli su dana Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a zakona o privrednim društvima ( Sl. list RCG 6/02 i Sl. list CG 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom clanu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: D.O.O. "MONTENEGRO MEDITERRANEAN MEDICAL CENTER" - BUDVA -, JADRANSKI PUT BB MB/JMBG/Br.pasoša: Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Praktični deo ispita KURS NM2345 *

Praktični deo ispita KURS NM2345 * EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKU I INFORMATIKU PREDMET: ELEKTRONSKO POSLOVANJE 122010-01. ZADATAK 1. MS POWERPOINT Praktični deo ispita 1) Formirati stablo foldera prikazano

Detaylı

PORTFOLYO. DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE

PORTFOLYO. DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE PORTFOLYO DEJAN BATRİÇEVİÇ GRAFİK TASARIMCI batric.mne@gmail.com İZMİR TÜRKİYE ÖDÜLLER DEJAN BATRİĆEVİĆ 11/08/1990 +90 531 427 47 43 batric.mne@gmail.com EĞİTİM 2005 2009 Güzel sanatlar lisesi Petar Lubarda,

Detaylı

Montenegro Adriatic Open. Bülten 1-2.

Montenegro Adriatic Open. Bülten 1-2. Montenegro Adriatic Open 06-09 Haziran 2013. 07 Haziran günü IOF World Ranking Event olmak üzere 3 günlük uluslararası oryantiring etkinliği www.mao-orienteering.me Bülten 1-2. Ekim 2012. Düzenleyiciler:

Detaylı

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Yoluyla Kiraya Verilecek Menkul Listesi

Kamu-Özel Sektör Ortaklığı Yoluyla Kiraya Verilecek Menkul Listesi Açık İhale Usulü Yoluyla Özelleştirilecek Firmalar Özelleştirilecek Sermayenın Yapısı Gelirler No. Firma Adı Özelleştirilecek Kısım % Karadağ Devleti Emeklilik İstihdam Kurumu Yatırım- Kalkınma Tazminat

Detaylı

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA: NABAVKA I ISPORUKA GORIVA, LOŽ ULJA, MAZIVA I RASHLADNE TEČNOSTI BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ TUZLANSKI KANTON ТУЗЛАНСКИ КАНТОН URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE УРЕД ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ KANTONALNIH

Detaylı

Berane Petnjica Yolunun Yeniden İnşaatı 0,5 mil. Devlet Bütçesi Yılın İkinci Çeyreğinde

Berane Petnjica Yolunun Yeniden İnşaatı 0,5 mil. Devlet Bütçesi Yılın İkinci Çeyreğinde KARADAĞ'DAKİ MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDE YAPILACAK İHALELER Proje Değer Finans Kaynağı İhale Tarihi Rožaje Transit Yolunun İnşaatı 6 mil. AYB Kredisi Yılın Sonlarında Bečidi Budva Meydanının İnşaatı 4 mil.

Detaylı

Toplam Yatırım Tutarı (Euro)

Toplam Yatırım Tutarı (Euro) Tablo 6. 2013 Yılında Karadağ ın müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörüne Devlet Bütçesinden (Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü) belediyelere göre yatırım miktarları Belediye Toplam Yatırım Tutarı (Euro)

Detaylı

KARADAĞ IN ORMAN, AĞAÇ, BASKI VE YAYINCILIK SANAYİ RAPORU

KARADAĞ IN ORMAN, AĞAÇ, BASKI VE YAYINCILIK SANAYİ RAPORU T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ IN ORMAN, AĞAÇ, BASKI VE YAYINCILIK SANAYİ RAPORU HAZİRAN 2007 BERLİN Haziran 2013 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından

Detaylı

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO

CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO FILOZOFSKI FAKULTET MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP ULUSLARARASI B L MSEL TOPLANTI CRNA GORA I OSMANSKO CARSTVO Iskustvo međudržavnih odnosa OSMANLI İMPARATORLUĞU VE KARADAĞ Ülkeler arası ilişkiler 23. i 24. novembar

Detaylı

Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü tarafından 2015 yılında gerçekleştirilecek projeler No. Proje Adı Tutarı

Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü tarafından 2015 yılında gerçekleştirilecek projeler No. Proje Adı Tutarı Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü tarafından 2015 yılında gerçekleştirilecek projeler No. Proje Adı Tutarı 1. Devlet Birimlerinin Çalışması İçin İdari Alanlarının Rekonstrüksiyonu ve İnşaatı 8.016.000 1.1.

Detaylı

Karadağ da Turizm Alanında Yapılabilecek Yatırımlar. 2/26/2013 Sayfa:1 T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Karadağ da Turizm Alanında Yapılabilecek Yatırımlar. 2/26/2013 Sayfa:1 T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Karadağ da Turizm Alanında Yapılabilecek Yatırımlar 2/26/2013 Sayfa:1 T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği GELİŞTİRME PROJELERİNİN SEKRETERLİĞİ Kalkınma Projeleri Sekreteriği, Karadağ Hükümeti

Detaylı

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje

KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje KEMER - Promo cene 11/12 dana - avionom Paket aranžman: avion (čarter let) + tranfer + smeštaj + međunarodno putno osiguranje Cene u tabeli su izražene u Eur po osobi 10.06 13.06 Usluga FELICE 2* std 359

Detaylı

İş Geliştirme Bölgeleri

İş Geliştirme Bölgeleri İş Geliştirme Bölgeleri İş Geliştirme Bölgeleri Konusunda Devlet Düzeyinde Yapılan Düzenlemeler Karadağ Hükümeti tarafından 29 Aralık 2011 tarihinde mikro ve küçük işletmelerin gelişimini teşvik etmek

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ K U Š A D A S I 12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.6 od 05.03.2016. DIAS 2* stnd ND 109 119 135 139 155 159 159

Detaylı

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od

12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.1 od Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 552-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJProgram putovanja sa cen br 2 od Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

CLASSIFICATION KATA INDIVIDUAL MALE 2003 ZELIC VLADIMIR COLIC NIHAD BAJOSKI KRISTIJAN IVANOV IVAN KATA INDIVIDUAL FEMALE 2003

CLASSIFICATION KATA INDIVIDUAL MALE 2003 ZELIC VLADIMIR COLIC NIHAD BAJOSKI KRISTIJAN IVANOV IVAN KATA INDIVIDUAL FEMALE 2003 CLASSIFICATION KATA INDIVIDUAL MALE 2003 3 BUL ZELIC VLADIMIR COLIC NIHAD BAJOSKI KRISTIJAN IVANOV IVAN KATA INDIVIDUAL FEMALE 2003 2 GRE DJURDJEVIC IVANA KOUTALIARI KYRIAKI-MARIA GÜLBEYAZ CENNET DJORDJEVIC

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 521-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: ANTALYA,PORTO BELLO, SATURN PALACE, MIRACLE RESORT. A N T A L I J A 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3 od 01.02.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

Od do Od do Od do

Od do Od do Od do K U Š A D A S I 12 DANA PAKET ARANŽMAN -BUS + TRAJEKT + SMEŠTAJ CENA PAKET ARANŽMANA: IZRAŽENA U PO OSOBI Program putovanja sa cenovnikom br.13 od 01.05.2018. DIAS 2* stnd ND 119 129 139 149 165 169 175

Detaylı

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ

Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ Naosnovu alana 95. tacka 3. Ustava Crne Gore cionusim UKAZ 0 PROGLA g ENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU CRNE GORE I REPUBLIKE TURSKE 0 SOCIJALNOM OSIGURANJU Proglagavam Zakon o potvrdivanju sporazuma

Detaylı

BELGRAD ÜSKÜP A/1 OTOBÜS

BELGRAD ÜSKÜP A/1 OTOBÜS BELGRAD ÜSKÜP A/1 OTOBÜS OTEL GİRİŞ : OTEL ÇIKIŞ : 17 Eylül 2016 Cumartesi 4* Hotel Holiday Inn Španskih boraca 74, Beograd +381 11 3100000 4* Hotel City Vukovarska bb, Mostar 88000 +387 36 349-090 4*

Detaylı

ÜSKÜP BELGRAD - A/1 OTOBÜS

ÜSKÜP BELGRAD - A/1 OTOBÜS ÜSKÜP BELGRAD - A/1 OTOBÜS 5* MARRIOTT Plostad Makedonija 7, Skopje 4* SILEKS Sv. Stefan, Ohrid +389 46 277 300 4* M NIKIC bb Kralja Nikole, Podgorica Podgorica +382 78 115 550 4* ERO Dr Ante Starčevića,

Detaylı

KARADAĞ IN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ HAKKINDA RAPOR

KARADAĞ IN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ HAKKINDA RAPOR T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ IN HAYVANCILIK SEKTÖRÜ HAKKINDA RAPOR HAZİRAN 2007 BERLİN Mart 2014 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanmıştır

Detaylı

KARADAĞ DAKİ YATIRIM FIRSATLARI

KARADAĞ DAKİ YATIRIM FIRSATLARI T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ DAKİ YATIRIM FIRSATLARI Mart 2014 Sayfa: 1 Devletin Adı Karadağ Başkenti Eski Kraliyet Başkenti Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Parlemento

Detaylı

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY.

Obavezna uplata do Uplata 40% od ukupne cene aranžmana za hotele: GOLD APART HOTEL, USLAN, CLUB PRESTIGE RESIDENCE, DABAKLAR, ALTIN SARAY. K U Š A D A S I 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 1 od 14012016 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. B E L E K 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 10 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

Tel. +381 16.241.940 Fax. +381 16.255.092 E-mil. fungogroup@gmail.com www.fungojug.com

Tel. +381 16.241.940 Fax. +381 16.255.092 E-mil. fungogroup@gmail.com www.fungojug.com SIRBİSTAN TİCARET VE SANAYİ ODASI Belgrad, Ocak 2013. SIRP HEYETİ ÜYELERİ, İSTANBUL (4. 6. Şubat 2013.) Şirketin Adı Temsilci İletişim Faaliyet Alanı İşbirliği Alanı 1. LUCIC PRIGREVICA Predrag Lučić,

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B O D R U M 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 6 od 05.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 15 od 06.04.2018. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. Ovlasceni subagent Start travel Organizator putovanja lic. Br.1-10 Broj 522-16 Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs

Detaylı

**NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA**

**NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Program putovanja sa cen br 29 od 12.06.2018. Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 3- od 01.02.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ B E L E K PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 14 - od 16.05.2015. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni

Detaylı

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ S I D E / M A N A V G A T PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Program putovanja sa cen br 14 od 16.05.2015 Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. A N T A L I J A 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 17 od 04.05.2018. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST

Detaylı

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, KOJI PRATI VAŽEĆI CENOVNIK ČINI SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA. K E M E R 10 ili 11 noći PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 11 od 16.03.2016. **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE

Detaylı

Ş Ü Ç Ş Ğ Ğ ÇĞ Ç Ü Ğ Ğ Ç Ğ Ş Ş Ğ Ç Ğ Ğ Ç Ğ Ö Ö Ö Ğ Ü Ç Ğ Ğ Ğ Ç Ğ Ğ Ö Ğ Ş Ç Ö Ö Ö Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ş Ö Ç Ö « Ç Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ö Ş Ş Ş Ö Ü Ç Ş Ş Ç Ç Ğ Ğ Ğ Ş Ş «Ç Ö Ü Ü Ü Ç Ç Ü Ü Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ğ Ç Ç Ç Ü Ö Ğ Ş

Detaylı

KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2014 YILI

KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2014 YILI T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ HAZİRAN 2007 BERLİN İLİŞKİLERİ 2014 YILI Mayıs 2014 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği

Detaylı

28 Aralık 15. T.C. Başbakanı. 28 Aralık [ Sonuç Raporu: ]

28 Aralık 15. T.C. Başbakanı. 28 Aralık [ Sonuç Raporu: ] 28 Aralık 15 T.C. Başbakanı 28 Aralık 2015 [ Sonuç Raporu: ] T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu nun Sırbistan a Resmi Ziyareti vesilesiyle Türk-İş adamları Heyeti Ziyareti ve Sırbistan- Türkiye İş Forumu

Detaylı

Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar. a) Kentsel planlama belgeleri 103,440

Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar. a) Kentsel planlama belgeleri 103,440 Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar A 1 KENTSEL PLANLAMA VE PROJE BELGELERİ 331,095 2015 yılının çeyreği a) Kentsel planlama belgeleri 103,440 1 Detaylı Kentsel Planlama (DKP) Balibegovo tepesi i Kupusişte

Detaylı

KARADAĞ. MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ 2012 YILI

KARADAĞ. MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ 2012 YILI T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ HAZİRAN 2007 BERLİN 2012 YILI Nisan 2013 Sayfa: 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM 1 1 1.1 GİRİŞ

Detaylı

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO

PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ FIRST MINUTE VAZI DO Ul. B. Oslobođenja 147, ELU Centar L-15, 16000 Leskovac Tel: 016 / 315 00 15, 016/ 315 00 16 Fax: 016 260 507 www.starttravel.rs email: office@starttravel.rs PIB: 106358748 Ovlasceni subagent Start travel

Detaylı

KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2010-2011 YILI

KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2010-2011 YILI T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ HAZİRAN 2007 BERLİN İLİŞKİLERİ 2010-2011 YILI Haziran 2011 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği

Detaylı

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ K E M E R PAKET ARANŽMAN : AVION ( ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ Program putovanja sa cen br 4- od 01.02.2015 **NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA** Za hotele iz programa FIRST MINUTE navedeni procentualni

Detaylı

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013.

SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. SLIJEDITE SUNCE U TURSKU 2013. Opće informacije DRŽAVA: Republika Turska GLAVNI GRAD: Ankara POVRŠINA: 780.580 km 2 VALUTA: nova turska lira TRY SLUŽBENI JEZIK: turski VJERA: islam (99% zastupljena) VREMENSKA

Detaylı

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours. -8 PROMOTIVNA NEDELJA Antalijska regija avionom Alanja /Antalija/Belek/ Kemer /Side 05.07-16.07!!! SVAKA DRUGA punoplatežna osoba!!! -80 popusta SVAKA TREĆA punoplatežna osoba!!! -50 popusta Program promotivna

Detaylı

Podgorica nın Kısa Bir Tarihçesi

Podgorica nın Kısa Bir Tarihçesi Podgorica nın Kısa Bir Tarihçesi The Short History of Podgorica Adnan Pepiç Özet Podgorica bugün Karadağ Cumhuriyeti nin başkentidir. Aynı zamanda bu cumhuriyetin en büyük şehridir. Verimli Zeta ovasında

Detaylı

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA

UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Na osnovu elana 95 taeka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ 0 PROGLA 'SENJU ZAKONA 0 POTVRDIVANJU SPORAZUMA IZMEDU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE TURSKE 0 UZAJAMNOJ POMOtI U CARINSKIM PITANJIMA Proglagavam

Detaylı

OGLASNI DIO. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj Volksbank a.d. Banja Luka oglašava spisak nesolventnih pravnih lica

OGLASNI DIO. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj Volksbank a.d. Banja Luka oglašava spisak nesolventnih pravnih lica OGLASNI DIO SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 42 15.04.2011. OBAVJE[TENJA Volksbank a.d. Banja Luka oglašava spisak nesolventnih pravnih lica - imalaca računa zaključno sa 31.03.2011. godine. 1.

Detaylı

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton.

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. 320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. Postrojenje za miješanje, kapaciteta 320 t/h sa zatvorenom sekcijom

Detaylı

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI...

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI... TARİH / DATUM : 05.06.2015 SAYI / BROJ :5 VAKFIMIZDAN... Bülten imizin beşinci sayısı ile sizlere yeniden seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceki sayımızda içeriği ağırlıklı olarak, BZK Preporod

Detaylı

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması EK-1: İHALE KÜNYELERİ Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili İhale Duyurusu İhale

Detaylı

Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE

Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE Godina XVIII - Broj 53 Srijeda, 17. 8. 2011. godine SARAJEVO ISSN 1512-7079 RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO SLU@BENE OBJAVE SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 30. 6. 2011. GODINE LISTA

Detaylı

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h.

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h. Elek ünitesi yerine, değiştirme klepe sistemli 240 ton/saat kapasiteli Asfalt Plenti. Bu sistem, sıcak agreganın herhangi bir sıcak siloya (3 silodan birine) yönlendirilmesi imkanını verir. Postrojenje

Detaylı

KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2012 YILI

KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2012 YILI T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ HAZİRAN 2007 BERLİN İLİŞKİLERİ 2012 YILI Ağustos 2013 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği

Detaylı

KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2013 YILI

KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ 2013 YILI T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ HAZİRAN 2007 BERLİN İLİŞKİLERİ 2013 YILI Haziran 2014 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği

Detaylı

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES

InfoBus. Agencija Ferhadija u Novom ruhu. Godina XII Broj 114 Mart INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES InfoBus INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES Agencija Ferhadija u Novom ruhu Godina XII Broj 114 Mart 2015. AKTIVNOSTI InfoBus SADRŽAJ Informativni bilten kompanije Centrotrans Eurolines Godina XII

Detaylı

Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god.

Plan prihoda od sopstvene djelatnosti korisnika i namjenska sredstva god. Plan budžetskih sredstava god. UKUPAN PLAN god. Broj 14 - Strana 1190 SLU@BENE NOVNE TUZLANSKOG KANTONA Petak, 28. decembar g. 428 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka b) Ustava Tuzlanskog kantona ( Slu`bene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona, br. 7/97

Detaylı

KARADAĞ. MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ

KARADAĞ. MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ HAZİRAN 2007 BERLİN 2013 YILI Mart 2014 Sayfa: 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM 1 1 1.1 GİRİŞ

Detaylı

ö ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ö çö ç ö ö ö ğ ç ö ç ğ ğ ö ğ ö ç ğ ö ğ ç ğ ğ ç ğ Ö ğ ğ ç ç ö ç ğ ö ğ ç ö ğ ç ç ö ö ğ ç ğ ğ ö ğ ç ğ ğ ö ç ö ç ö ö ğ ö ç Ş Ü ğ Ü ö Ö Ş ğ Ş Ü ö ğ ö ğ ö ö Ü ö «Ç ğ ö ğ ç ğ ğ ğ çö ç ğ ö ğ

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ç Ç Ç Ş ç Ş Ü ö çö ö ö Ç ö ç ç ç ö ö ç ç ç ö Ç Ç ç Ç Ç Ç Ç ç ç ç Ç Ö Ç ç Ç ç ç ç ö ç ö ö Ç ç ö ö ö ö ç ö Ş Ş Ü Ü ç ö ö Ö ö ö ö çö ç Ğ ö ç Ğ ö Ü Ü ç ö ö Ö Ç Ç ç Ç Ç ç Ç Ö ö ö ç Ş Ç ç ö Ö Ş Ş Ü Ü ç

Detaylı

Ğ İ Ç Ü Ö Ö ö Ü ö ç İ ö ç ç ğ ç «Ü İ ğ İ Ü Ü İ İ İ ğ Ü Ü İ İ ğ ç ç ğ ğ ö ö Ç Ö İ ö İ ö ö ö ç ç ö ç ç ö ö ç ç ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ç ö ç ç ö ö ç ç ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ

Detaylı

Hırvatistan ın Siyasi Yapısı ve Seçimler

Hırvatistan ın Siyasi Yapısı ve Seçimler Hırvatistan ın Siyasi Yapısı ve Seçimler Atacan Şahin (Siyasal İletişim Enstitüsü) Hırvatistan, 1990 yılında kabul edilen anayasayla birlikte; Demokratik Cumhuriyet sıfatını kazanmıştır. Bu dönemde Hırvatistan

Detaylı

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina

Agreement of Academic Cooperation. Between. Yildiz Technical University in Turkey. And. University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Agreement of Academic Cooperation Between Yildiz Technical University in Turkey And University of Sarajevo in Bosnia and Herzegovina Yildiz Technical University in Turkey and the University of Sarajevo,

Detaylı

KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Kolaşin 600 m kayak merkezi için zemin geliştirme inşaatına yönelik arsanın uzun vadeli olarak (en az 3 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1999 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1999 CUMARTESİ Sayı: 23662 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 99/12603 Milletlerarası

Detaylı

PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE U AUTO - MOTO SPORTU GODINE - KONAČNI REZULTATI

PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE U AUTO - MOTO SPORTU GODINE - KONAČNI REZULTATI PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE U AUTO - MOTO SPORTU 2007. GODINE AUTO TRKE NA KRUŽNIM STAZAMA - KONAČNI REZULTATI GRUPA N - KLASA 1 1. Dalibor Šobot AMK BANJA LUKA Banja Luka (10) 20 20 12 62 52 2. Aleksandar

Detaylı

ÜSKÜP FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ-TAŞ KÖPRÜ/VARDAR KÖPRÜSÜ

ÜSKÜP FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ-TAŞ KÖPRÜ/VARDAR KÖPRÜSÜ Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2012-1 (Ocak-Haziran) (Balkan Özel Sayısı-I), s.46-54 Üsküp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-Taş Köprü/Vardar Köprüsü / M.Z.İBRAHİMGİL ÜSKÜP FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ-TAŞ

Detaylı

Ğ Ğ ğ ğ ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç çğ ç ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

TRADITION OF QUALITY

TRADITION OF QUALITY TRADITION OF QUALITY hakkımızda Tosyalı Holding Tosyalı Holding, Türkiye nin önde gelen çelik üreticilerindendir. Holding in merkezi Hatay İskenderun da olup; Osmaniye, İstanbul, İzmir, Cezayir ve Karadağ

Detaylı

Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (9-15 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (9-15 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 2. Hafta (9-15 Ocak 2012) 9 OCAK 2012, PAZARTESİ 09:00-16:30 Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı AB İşleri Uzmanı

Detaylı

T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Internet Bosna Hersek Komunikasyonu Düzenleme Ajansı (RAK) nın 2008 yıllına ait internet hizmeti sunan şirketlerde yaptığı anket sonuçlarına göre hazırlanan rapor geçenlerde yayınlanmıştır. Bu rapor 66

Detaylı

58.Balkan Cross Country Championships Kocaeli-TUR 6.Km.

58.Balkan Cross Country Championships Kocaeli-TUR 6.Km. Junior Men 6.Km. 8 November 2014 10:30 Rank BIB Name-Surname Country Team / Individual Date of Birth Score Point 1 24 Süleyman BEKMEZCİ TUR T 1995 17:15 1 2 25 Ramazan KARAGÖZ TUR T 1997 17:25 2 3 27 Ferhat

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

KARADAĞ ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU EKİM 2012

KARADAĞ ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU EKİM 2012 T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ ENERJİ SEKTÖRÜ RAPORU EKİM 2012 Sayfa: 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM Sayfa 1.1 GİRİŞ 1 1.2 SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 1.2.1 Ülke Kimliği 5 1.2.2 Sosyal

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

SPISAK PRODAJNIH MESTA FINDOMESTIC SUPERCARD PARTNERA

SPISAK PRODAJNIH MESTA FINDOMESTIC SUPERCARD PARTNERA 1 SPISAK PRODAJNIH MESTA FINDOMESTIC SUPERCARD PARTNERA Grad Postanski broj Prodajno mesto Ulica i broj 18% 0% ADA 24430 Jankovic comp Ada Svetozara Markovica 25 X ADA 24430 Mio-Gor Ada Save Kovacevica

Detaylı

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CiViL ENGiNEERiNG Yapı Akademisi Engineering, intends to design high quality projects in the sector. Our company serves with experienced engineers, and technical personnel in Engineering Project, inspecting

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve DZEMAL BIJEDIC UNIVERSITY OF MOSTAR Mostar, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek

Detaylı

Saturday, May 20 09:00-10:30 Sessions 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F and 4G 10:30-11:00 Coffee Break 11:00-12:30 Sessions 5A, 5B, 5C and 5D.

Saturday, May 20 09:00-10:30 Sessions 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F and 4G 10:30-11:00 Coffee Break 11:00-12:30 Sessions 5A, 5B, 5C and 5D. Friday, May 19 08:00-09:00 Conference Registration 09:00-09:20 Opening Speech by Dr. Veselin Vukotic, Rector of University of Donja Gorica 09:20-09:40 Welcoming Messages by the Represantatives of Partner

Detaylı

KARADAĞ SİYASETİNİ ANLAMA KILAVUZU

KARADAĞ SİYASETİNİ ANLAMA KILAVUZU RAPOR KARADAĞ SİYASETİNİ ANLAMA KILAVUZU MEHMET UĞUR EKİNCİ KARADAĞ SİYASETİNİ ANLAMA KILAVUZU COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm hakları SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı na aittir. SETA

Detaylı

Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light. Led Şerit & Led Projektör. Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması

Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light. Led Şerit & Led Projektör. Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması Slim Led Panel Sıvaüstü Led Panel COB Light Led Şerit & Led Projektör Ray Spot Led Armatür Sarkıtlar Ofis Aydınlatması 1 About us Telka Group has been in energy industry since 1970 and they are innovating

Detaylı

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli,

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli, Hazır Mamul Siloları fotoğrafları - Silolar 2 kompartımanlı, 150 t kapasitelidir ve ek olarak 5 ton kapasiteli direkt yükleme silosu mevcuttur. Isı kaybını ve transferini minimuma indirmek için silolarda

Detaylı

KARADAĞ. MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ 2010-2012 YILI

KARADAĞ. MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ 2010-2012 YILI T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ MÜTEAHHİTLİK ve TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ ÜLKE PROFİLİ HAZİRAN 2007 BERLİN 2010-2012 YILI AĞUSTOS 2012 Sayfa: 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM 1 1 1.1

Detaylı

Concept 2015. Koltuk Takımları

Concept 2015. Koltuk Takımları Concept 2015 03/ 73 Koltuk Takımları Kod 1600-A 85 75 100 105 1 105 245 Chester Koltuk Takımı Kod 1600 www.vivamobilya.com.tr 4 / 5 Damla Koltuk Takımı Kod 1601 90 88 90 215 82 Kod 1601-A www.vivamobilya.com.tr

Detaylı

Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ

Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ İ Ğ Ğ Ü Ü İ Ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ İ ç ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ğ Ü ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ İç İ ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ğ ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ğ ğ ç ç ç Ö» ğ Ü Ü ğ ç ç İ ğ ğ ç ç

Detaylı

ODLUKU. 224 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka k) Ustavnog zakona ODLUKU

ODLUKU. 224 Na osnovu ~lana 24. stav 1. ta~ka k) Ustavnog zakona ODLUKU Srijeda, 9. oktobar/listopad 1996. g. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKO-PODRINJSKOG A Broj 8 - Strana 181 Godina 3 - Broj 8 Srijeda, 9. oktobar/listopad 1996. g. TUZLA Izdanje na bosanskom i hrvatskom jeziku 223

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 8 Ağustos 2016 Nr. Ref.: 971/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI46/16 Başvurucular Gradimir Jovanović ve diğerleri Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesinin AC-I-14-0318 - A0001 sayı ve 15

Detaylı

Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ

Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ Ç Ö Ö Ü Ş Ç Ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü Çğ Ç ğ ğ ğ Ç Ş Ş Ç Ç ğ ğ Ç ğ ğ Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ Ü Ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ö ğ Ö Ü ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ Ö ğ Ğ Ö ğ ğ ğ Ü Ö

Detaylı

DÜNYA, AKSA JENERATÖR İLE HAYATA DEVAM EDİYOR. Benzin, Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri

DÜNYA, AKSA JENERATÖR İLE HAYATA DEVAM EDİYOR. Benzin, Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri DÜNYA, İLE HAYATA DEVAM EDİYOR., Dizel, Doğal Gaz Yakıtlı Jeneratör Setleri Marin ve Mobil Jeneratör Setleri DİZEL SETLERİ 50 Hz., / 2 V. GÜÇ cos φ:0,8 kva GÜÇ MOTOR Marka RPM AJD 28 22,4 26,4 29 D AJD

Detaylı

400 M BAYANLAR / WOMEN

400 M BAYANLAR / WOMEN 400 M BAYANLAR / WOMEN 400m RACE B Heat 2 Saat / Time: 15:30 1 93 ANGELA MOROSANU OC 1986 ROU 54.45 2 102 BIANCA RAZOR OC 1994 ROU 54.74 3 141 ÖZGE AKIN-GÜRLER OC 1985 TUR 54.77 4 104 SANDA BELGYAN OC

Detaylı

AMBIENT EVROPE DOO KOPER SLOVENIA ANADOLU MOTOR URETIM VE PAZARLAMA A.S. Cayirova, Gebze, Kocaeli TURKEY ANAVI DOO Novi Beograd SRBIJA ANDMAX DOO

AMBIENT EVROPE DOO KOPER SLOVENIA ANADOLU MOTOR URETIM VE PAZARLAMA A.S. Cayirova, Gebze, Kocaeli TURKEY ANAVI DOO Novi Beograd SRBIJA ANDMAX DOO AAC-LUSHNJA Tirana ALBANIJA ADDIKO BANK AD Novi Beograd SRBIJA AGCO - VALTRA INC. SUOLAHTI FINSKA AGCO GMBH - FENDT MARKTOBERDORF GERMANY AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA Beograd SRBIJA AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE

Detaylı

Özel Maç Antalya Stadyumu 29 Mayıs 2016 Saat: 20.45

Özel Maç Antalya Stadyumu 29 Mayıs 2016 Saat: 20.45 Türkiye - Karadağ Özel Maç Antalya Stadyumu 29 Mayıs 2016 Saat: 20.45 Yıldırım Demirören Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Başkanı Turkish Football Federation President Millî Takım ruhunu paylaşalım Değerli

Detaylı

KARADAĞ İLE İLGİLİ EN SIK SORULAN SORULAR

KARADAĞ İLE İLGİLİ EN SIK SORULAN SORULAR T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ KARADAĞ İLE İLGİLİ EN SIK SORULAN SORULAR 2013 YILI HAZİRAN 2007 BERLİN Aralık 2013 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından

Detaylı