l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer"

Transkript

1 e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l Dil Knseleinde Boyun Metstzı / Neck Metstsis in Tongue Cnce Uyg Levent Demi 1, Mehmet Ege Akç 1, Özlem Sydoğlu 2 1 KBB Anbilim Dlı, 2 Ptoloji Anbilim Dlı, Uludğ Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Bus, Tükiye Özet Amç: Ol dil knseli hstld, tümöe bğlı histoptolojik pmetelele sevikl lenf nodu metstzı sınd bi ilişki olup olmdığının ştıılmsı. Geeç ve Yöntem: Çlışmy kliniğimizde dil ön 2/3 knsei nedeniyle glossektomi ve tek tflı vey iki tflı boyun diseksiyonu uygulnn 36 hst dhil edildi. Hstlın dosylı inceleneek; tümö boyutu, tümö klınlığı, peinöl invzyon, difensisyon deecesi, ptolojik sevikl lenf nodu ve ekstkpsüle yyılım tespit edildi. Bu incelemele sonsınd histoptolojik pmetelele nodl metstz sındki ilişkile nliz edildi. Bulgul: Hstlın 16 (%44,4) tnesinde sevikl nodl metstz tespit edildi. Tümö boyutu (T) ile nodl metstz sınd isttistiksel nlm sptnmdı (p=0,702). Anck tümö klınlığı ttıkç ptolojik lenf nodu insidnsı yükseldi. Tümö klınlığı 5mm ve ltınd oln hstld bu on %20 iken, 5mm den büyük ve 10mm ve ltınd ise %27,2, 10mm den büyük ve 20mm ve ltınd ise %58,3 oluken tümö klınlığı 20mm nin üzeinde olnld ynı on %62,5 onın yükselmektedi. Tümö klınlığı için nlmlı bi cut off değei elde edilemedi. Peinöl invzyon ile sevikl nodl metstz sınd isttistiksel nlm sptnmdı (p=0,478). Ttışm: Antomik yeleşimi ve yoğun lenfovsküle dolşımı nedeniyle eken eve dil knselei bile yüksek ond sevikl lenf nodu metstzı ile ilişkilidi. Pognoz olumsuz etkisi nedeniyle okkült metstz iski tşıyn tüm hstld boyun disseksiyonu ypılmsını önemekteyiz. Anht Kelimele Dil Tümölei; Lenftik Metstz; Neoplzm İnvzivliği Abstct Aim: To evlute the ssocition between cevicl lymph node metstsis nd histopthologicl pmetes elted with tumou in ol tongue cnce ptients. Mteil nd Method: Thity-six ptients who undewent glossectomy combined with eithe uniltel o biltel neck dissection with the dignosis of nteio 2/3 tongue cnce wee enolled in the study. Dt egding tumou size, tumou thickness, peineul invsion, degee of diffeentition, pthologicl cevicl lymph node nd extcpsul sped wee etieved fom ptients files. Subsequently, we nlyzed the ssocition between these pmetes nd nodl metstsis. Results: Thee wee 16 (44.4%) ptients with nodl metstsis.thee ws no significnce between tumou size (T) nd nodl metstsis (p=0.702). Pthologicl lymph node incidence incesed in ccodnce with tumou thickness. The pecentge of lymph node metstsis ws 20% in ptients with tumo thickness 5mm nd it ws found 27.2% in those with thickness >5mm nd 10mm. We showed tht if the tumou thickness ws >10mm, 20mm o >20mm then the incidence of metstsis found highe s 58.3% nd 62.5% espectively. Howeve, we did not find cut-off vlue fo tumou thickness. Thee ws no significnce between peineul invsion nd nodl metstsis (p=0.478). Discussion: Tongue cnce shows high isk of cevicl lymph node metstsis even t ely stges. We suggest to pefom neck dissection in ll ptients who hve high isk of occult metstsis ineltion with poo pognosis. Keywods Tongue Neoplsms; Lymphtic Metstsis; Neoplsm Invsiveness DOI: /JCAM.2592 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Uyg Levent Demi, Uludğ Ünivesitesi Tıp Fkültesi KBB Anbilim Dlı, 16059, Göükle, Nilüfe, Bus, Tükiye. T.: F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Dil Knseleinde Boyun Metstzı / Neck Metstsis in Tongue Cnce Giiş Ol bölgenin knselei tüm dünyd sıklığı gideek tn önemli bi hstlık gubunu oluştumktdı yılı içinde düny üzeinde 263,900 yeni vk ve 128,000 ölüm olduğu thmin edilmektedi [1]. Ameik Bileşik Devletlei nde ypıln çlışml göe, ekeklede yeni knse vklının yklşık %3 kısmını ol kvite ve fenks knselei oluştumktdı [2]. Ol kvite knselei içeisinde %40 onı ile dil ön 2/3 (ol dil) knselei en önemli gubu oluştuu [3]. Ol kvite knseleinin tnısınd, tedvi plnlının ve pognozun belilenmesi ve dh önemlisi tedvi sonuçlının kıyslnmsınd otk bi dilin oluşmsı mcı ile Ameikn Knse Komitesinin (AJCC) TNM (tümö, nod, metstz) eveleme sistemi tüm dünyd kullnılmktdı [4]. Ol dil knseleinde kullnıln TNM evelemesine göe tümöün çpı, tümö büyüklüğünü ve tümö yükünü belilemede tek pognostik belileyici olmktdı. Anck son yılld ypıln çlışmld, özellikle ol skumöz hüceli dil knseleinde TNM evelemesinin yeteli olmdığı yönünde göüşle tmktdı. Bzı çlışmld tümöün çpının ynınd vetikl plnd yptığı yyılm miktının bi diğe değişle üç boyutlu ypısının göz önüne lınmsı geektiği üzeinde duulmktdıl. Bu yzl, tümöün klınlığı ve dein dokul yptığı invzyon miktının toplm tümö hcmi, tümö hüce yükü ve pognozun belilenmesi çısındn dh önemli olduğunu svunmktdıl [3,5-7]. Üst eodigestif sistem tktus knseleinde diğe önemli bi pognostik pmete ise sevikl lenftik metstzlın vlığı ve syısıdı. Son yılld ypıln bzı çlışml, ol dil knseleinde tümö klınlığının sevikl lenf nodu metstzı gelişmesi konusund tümöün çpındn dh kitik olduğunu svunmktdı. Bu yzl tümö klınlığı ve invzyon deinliği ttıkç sevikl metstz onının gideek ttığını ve belili bi eşik değein üzeinde invzyon deinliğine ulşn tümölede elektif boyun diseksiyonunun şt olduğunu bildimektedile [8-10]. Anck bzı yzl ise eken eve dil knseleinde tümö evesi ve tümö deinliğinin tedvi ynıtını etkilemediğini ve bşızlığı belileyen tek nlmlı değişkenin difensisyon olduğunu polmıştı [11]. Günümüze kd bu konud ypıln biçok yyın ğmen, tümö invzyon deinliği ve sevikl metstz ilişkisi çısındn bi cut-off değei belilenememişti. Ülkemizde, dil knseleinde TNM evelemesi, histoptolojik değişkenlein ve invzyon deinliğinin pognozl ilişkisi konusund kısıtlı syıd çlışm bulunmktdı [12-14]. Bu çlışmnın mcı; ol dil knseleinde tümö klınlığı, tümö boyutu, difensisyon deecesi ve peinöl invzyon gibi pmetelele sevikl lenf nodu metstzı sınd nlmlı bi ilişki olup olmdığının ştıılmsıdı. Geeç ve Yöntem Bu çlışmy Uludğ Ünivesitesi Tıp Fkültesi KBB Anbilim Dlı nd Ock 2007 ile Şubt 2014 tihlei sınd, dil ön 2/3 (ol dil) skumöz hüceli ksinomu tnısıyl glossektomi ve tek tflı vey iki tflı boyun diseksiyonu uygulnmış hstl dhil edilmişti. Çlışmdn hiç tutulm kitelei olk; i) dil kökü vey ğız tbnındn kynklnn tümöle, ii) dil knseine yönelik geçiilmiş tedvile olmsı ve iii) cehi vey ptolojik veilee ulşılmmsı belilendi. Bu etospektif çlışmy otlm yşı 60,3 (30-83 sı) oln otuz ltı hst dhil edildi. Uygulnn cehile tümöün boyutlı ve klinik lenf nodu duumun göe; psiyel, hemi vey totl glossektomi ile bilikte tek tflı vey iki tflı selektif (I-III seviye vey I-IV seviye) boyun disseksiyonu opesyonlını içemektedi. Boyun diseksiyonu spesmeni, en-blok diseksiyonu tkiben tüm seviyele yı yı bölünüp işetleneek ptolojik incelemeye göndeildi. Ptolojik incelemede tümö çpı (cm), tümö klınlığı (cm), peinöl ve peivsküle invzyon, difensisyon deecesi (iyi-ot-kötü), lenf nodu metstzı seviyesi ve ekstkpsüle yyılım değelendiildi. Tümö klınlığı, noml mukoz sınıın ykın en yüksek noktdn, en dein invzyon noktsın kd oln mesfeden ölçülmüştü. Tümö evelemesi Ameikn Knse Komitesi Eveleme Kitpçığı-2010 [4] kiteleine uygun olk ypılmıştı. Hst dosylındn meliyt notlı, ptolojik değelendime polı, pognoz ve hst tkibine it veile elde edildi. Elde edilen veilein nlizinde sevikl lenf nodu metstzı vlığı ile histoptolojik pmetele sınd isttistiksel ilişki ştııldı. Hst dosylındki veile Uludğ Ünivesitesi Tıp Fkültesi etik kuulu izni lınk kullnılmıştı. İsttistiksel nlizle bilgisy otmınd Windows SPSS v.20 ve MedClc pogmlı kullnılk ypılmıştı. Veile, otlm±s.spm, medyn(minimum-mksimum) ile ifde edilmişti. Gupl sı kşılştımld, Mnn-Whitney, Kuskl Wllis, independent smples t test kullnılıken; ktegoik değişkenle gupl sınd ki-ke, ytes düzeltmeli kike ve Fishe-Feemn-Hlton testlei kullnılk kşılştıılmıştı. Tümö klınlığın it cut-off değeinin belilenmesi mcıyl ROC nlizi ypılmıştı. P değeinin 0,05 in ltınd olmsı sttistiksel olk nlmlı kbul edildi. Sonuçl Çlışmy dhil edilen 36 hstnın 15 tnesi kdın ve 21 tnesi ekek hstldı. Hstlın yş dğılımı tblo 1 de gösteilmişti. Kdın ve ekek hstl sınd yş otlmsı bkımındn isttistiksel fk yoktu (p=0,398); sısıyl 62,67±15,12 ve 58,57±13,45 yıl. Hstldn 33 tnesine psiyel vey hemiglossektomi ve diğe 3 hsty ise totl glossektomi uygulnmıştı. Totl glossektomi uygulnn 3 hst dh son dil potezi çısındn yönlendiimişti. 32 hsty ipsiltel seviye I-IV boyun diseksiyonu ve 4 hsty ise ipsiltel seviye I-III boyun diseksiyonu uygulnmıştı. Dil ot htt dynn vey kşı tf geçen 12 hstd ynı senst kşı boyun diseksiyonu d uygulnmıştı. Tblo 1. Tüm hstlın yş dğılımını gösteen gfik 2

3 Dil Knseleinde Boyun Metstzı / Neck Metstsis in Tongue Cnce Ptolojik spesmenin incelenmesi sonucund tümö boyutu (T) ile tümö klınlığı sınd isttistiksel olk nlm tespit edildi (p=0.004, bkz. Tblo 2). Hstlın 16 (%44,4) tnesinde fklı seviyelede olmk üzee ipsiltel metsttik sevikl lenf nodu tespit edilmişti. Bu lenf nodlının seviyelei ve syılı Şekil 1 de gösteilmşti. Kşı boyun diseksiyonu ypıln hstldn sdece bi tnesinde seviye II, III ve IV de metsttik lenf nodlı tespit edilmişti. Metsttik lenf nodu oln 16 hstnın 6 tnesinde ekstkpsüle yyılım bulunmuştu. Tblo 2. Tümö T evesi ile tümö klınlığı sındki ilişkiyi gösteen tblo Tümö evesi Hst syısı Tümö klınlığı (mm) T (3-16) T ,5(2-30) T3-T4 9 25(7-50) Şekil 1. Hstlın ipsiltel boyun disseksiyonu spesmenleinde tespit edilen lenf nodu syılı ve seviyeleini gösteen şekil Şekil 3. Tümö T evesi ile lenf nodu pozitifliği sındki ilişkiyi gösteen gfik histoptolojik pmetele ile sevikl lenf nodu metstzı olmsı sınd nlmlı ilişki bulunmmıştı (bkz. Tblo 3). Boyun metstzı oln hstld otlm tümö klınlığı 10(2-40) mm ve olmyn hstld ise 14,5(4-50)mm olk hesplndı (p=0,077). Ptolojik sevikl lenf nodu çısındn tümö klınlığı için nlmlı bi cut off değei elde edilemedi. Tümö klınlığı için 10mm cut-off kitei olk lındığınd; p=0,057 ile sensitivite %75 ve spesifite %60 olk bulundu. Hstlı otlm tkip süemiz 36,6 ( 1-72 ) ydı. Tkip süesinde iki hstd lokl nüks ve bi hstd ise boyund ejyonel nüks izlenmişti. Lokl nüks tespit edilen iki hstdn bi tnesi tek opee edilmiş, diğei ise kemotepiye yönlendiilmişti. Anck bu hstl hstlık kontol ltın lınmdığındn kybedilmişti. Tblo 3: Tümö T evesi, tümö klınlığı, peinöl invzyon ve tümö difensisyonu ile lenf nodu metstzı sındki ilişkilei gösteen tblo Histoptolojik pmetele Hst syısı Nodl metstz Tümö klınlığı 5mm 5 1 (%20) p değei >5mm, 10mm 11 3 (%27,2) 0,248 >10mm, 20mm 12 7 (%58,3) >20mm 8 5 (%62,5) Tümö boyutu 0,702 T (%45,4) T (%37,5) T3-T4 9 5 (%55,5) 0,478 Peinöl invzyon Peinöl invzyon ( - ) 17 6 (%35,2) Peinöl İnvzyon ( + ) (%52,6) Tümö difensisyonu İyi difensiye 7 2 (%28,5) Ot difensiye (%52) 0,441 Şekil 2. Tümö klınlığı ile lenf nodu pozitifliği sındki ilişkiyi gösteen gfik Az difensiye 4 1 (%25) Hstlın 17 tnesinde peinöl invzyon olmdığı ve 25 hstd tümöün ot deecede difensiye, 7 hstd iyi difensiye ve 4 hstd ise kötü difensiye olduğu belilendi. Tümö klınlığın göe hstl döt gub yılk incelendi ve klınlık ttıkç ptolojik lenf nodu vlığının yüzde olk ttığı göüldü (bkz. Şekil 2). Tümö boyutun göe hstl T1, T2 ve ilei eve (T3-T4) olk sınıflndııldığınd, bu gupl sınd sevikl lenf nodu metstzı çısındn isttistiksel nlmlı fk bulunmdı (bkz. Şekil 3). Tüm elde edilen pognostik pmetele sonucund; sevikl lenf nodu metstzı ile peinöl invzyon, tümö boyutu, tümö klınlığı ve tümö difensisyonu sınd isttistiksel nlizle ypıldı. Anck nliz sonucund Ttışm Dil knselei için kullnıln AJCC-TNM eveleme sisteminde, tümö boyutu (T) tümöün yüzeyel çpını ess lmktdı. Anck solid ogn tümöleinde tek bşın tümö çpı, toplm tümö hcmini ve toplm knse hücesi syısını ynsıtmmktdı [5]. Dilin ntomik ypısı, intinsik ve ekstinsik ks plnlı göz 3

4 Dil Knseleinde Boyun Metstzı / Neck Metstsis in Tongue Cnce önüne lındığınd, tümöün üç boyutlu ypısı ve vetikl plnd yptığı invzyon miktının en z tümö çpı kd önemli olduğu göülmektedi [7,15]. Litetüde dil knseleinde tümö klınlığı ve invzyon deinliğinin pognoz yptığı olumsuz etkilei gösteen çeşitli yyınl bulunmktdı [5,6,8]. Yuen ve k.[5] ol dil knsei nedeniyle opee ettiklei 85 hstd lokl eküens ve süviyi etkileyen, tümö boyutun it tek nlmlı pmetenin tümö klınlığı olduğunu bildimişledi. Bu çlışmlınd 9mm ve üzeinde tümö klınlığı oln hstld 5 yıllık hstlıksız sğ klım onının %60 l kd düştüğünü (p=0.042) ve lokl eküens onının ise yine nlmlı olk ttığını (p=0.037) bulmuşldı. Benze bi çlışmd Moles ve k. [6] dil knsei nedeniyle tedvi ettiklei 81 hstlık seileinde 5 yıllık süviye en fzl etkisi oln pognostik pmetenin tümö klınlığı olduğunu belitmişledi. Tümö klınlığı 3mm oln hstlın %85,7 sğklım onı ile tümö klınlığı 4-7mm ve >7mm olnl göe (%58,3 ve %57 sısıyl) nlmlı ond (p<0.05) fzl olduğunu po etmişledi. Ykın zmnd ypıln bi çlışmd Low ve k. [15] eken eve ol knselede hstlığ bğlı sğ klımın en önemli göstegecinin tümö klınlığı olduğunu işet edeken, TNM evelemesine göe T1 vey T2 boyutt oln hstl sınd ise süvi nlmınd fk olmdığını belitmişledi. Süslü ve k. [12] pime dil knsei nedeniyle opee ettiklei 138 hstnın nlizi sonucund 8mm ve üzeinde tümö klınlığı oln hstld süvinin nlmlı ond zldığını işet etmişledi (p=0.049). Anck çoğunluk yzın ksine, tümö deinliğinin eküens gösteen vey hstlıksız tkip edilen hstl sınd fk göstemediğini svunn yzıl d bulunmktdı [11]. Tüm bu yyınl değelendiildiğinde tümö deinliğinin sğklım üzeine etkili olduğu göülmekle bilikte, hngi cut-off değeinin üzeinde süvinin olumsuz etkileneceği konusund henüz bi konsensüsün oluşmdığı göülmektedi. Dil knseleinde pognozu belileyen bi diğe pmete ise sevikl lenf nodu metstzı (N) vlığıdı. Ptolojik lenf nodu metstzı olmsının süvi üzeinde olumsuz etkisi olduğu ve ejyonel nüks iskini ttıdığı biçok yyınd gösteilmişti [3,6,16,17]. Bu lenf nodlınd ekstkpsüle yyılım olmsı d tedvi ynıtlını oldukç kötü etkileyen bşk bi fktö olk göze çpmktdı [18]. Sevikl lenf nodlın tümöün metstz ypmsın neden oln potnsiyel fktöle fklı yyınld incelenmişti. Yuen ve k. [5] nodl metstz iskinin tn tümö klınlığı ile gideek ttığını (p=0.003) bildimişle ve yptıklı egesyon nlizi sonucund tümö klınlığının tek nlmlı bğımsız isk fktöü olduğu sonucun vmışldı. Bşk bi çlışmd Kum [8] tümö deinliği 5mm den z oln 15 hstnın sdece 2 tnesinde (%13) ptolojik lenf nodu tespit edilmişken, tümö deinliği 5mm nin üzeinde oln 45 hstnın 28 tnesinde (%62) pozitif lenf nodu olduğunu po etmişti. Bu çlışmd T1 hstlın %22, T2 hstlın %67, T3 hstlın %60 ve T4 hstlın ise tmmınd pozitif lenf nodu sptnmıştı. Fukno ve k. [9] ise tümö deinliği 5mm üzeinde ise sevikl metstz onınd beligin bi tış olduğunu (%64,7) tespit etmişledi. Yzl yıc sevikl lenf nodu metstzı ile tümö deinliği sınd isttistiksel nlm olduğunu (p=0.0003) nck T evesi ile nodl metstz sınd ilişki ols d isttistiksel nlm bulmdıklını (p=0.0517) bildimişledi. Lim ve k. [17] eken eve dil knseleinde T1 hstld %19 oln lenf nodu pozitifliğini, T2 hstld %36 olk bildimiş nck tümö klınlığı ile ilgili bilgi vememişledi. Ülkemizden benze bi çlışmd Ünl ve k. [13] yetmiş dil knseli hstd lenf nodu metstzını nlmlı olk etkileyen tek fktöün tümö klınlığının 9mm den büyük vey küçük olmsı olduğunu tespit etmişledi (p<0.05). Yzl yıc tümö klınlığı, peinöl invzyon ve lenfovsküle invzyon gibi fktölein ise lokoejyonel nüksü nlmlı olk etkilediğini po etmişledi. Biz çlışmmızd, tümö klınlığının özellikle 10mm üzeine çıktığı hstld dh fzl ond ptolojik sevikl lenf nodu olduğunu göstedik. Anck ne tümö boyutu ne de tümö klınlığı çısındn gupl sınd isttistiksel fk bulmdık. Tümö boyutundn ve klınlıktn bğımsız olk hstlımızın tmmınd %20 üzeinde metstz olmsı nedeniyle, N0 boyun duumund bile okkült metstz çısındn mutlk elektif boyun disseksiyonu ypılmsının geekli olduğu göüşündeyiz. Bu veile ışığınd dil knseleinde pognozu ve suviyi etkileyen pmetele konusund dh fzl syıd ve kontollü çlışmlın ypılmsı geekliliği otddı. Sonuç Dil knsei insidnsı gideek tn ve genç hstld dh fzl gömeye bşldığımız bi hstlık gubunu oluştumktdı. Antomik yeleşimi ve yoğun lenfovsküle dolşımı nedeniyle eken eve tümöle bile yüksek ond sevikl lenf nodu metstzı ile ilişkilidi. Pognoz olumsuz etkisi nedeniyle okkült metstz iski tşıyn tüm hstld boyun disseksiyonu ypılmsını önemekteyiz. Dil knsei hstlınd boyun çısındn bekle-gö pensibinin kesinlikle doğu olmdığını düşünüyouz. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Jeml A, By F, Cente MM, Fely J, Wd E, Fomn D. Globl cnce sttistics. CA Cnce J Clin 2011;61(2): Siegel R, Nishdhm D, Jeml A. Cnce Sttistics, CA Cnce J Clin 2013;63(1): Shm P, Shh SV, Tnej C, Ptel AM, Ptel MD. A pospective study of pognostic fctos fo ecuence in ely ol tongue cnce. J Clin Dign Res 2013;7(11): Edge S, Byd DR, Compton CC, Fitz AG, Geene FL, Totti A, editos. AJCC Cnce Stging Mnul. Spinge; p Yuen AP, Lm KY, Wei WI, Lm KY, Ho CM, Chow TL, et l. A compison of the pognostic significnce of tumo dimete, length, width, thickness, e, volume, nd clinicopthologicl fetues of ol tongue ccinom. Am J Sug 2000;180(2): Gonzlez-Moles MA, Estebn F, Rodiguez-Achill A, Ruiz-Avil I, Gonzlez- Moles S.Miguel. Impotnce of tumou thickness mesuement in pognosis of tongue cnce. Ol Oncol 2002;38(4): Pizz C, Montlto N, Pdeno A, Tglietti V, Nicoli P. Is it time to incopote depth of infilttion in the T stging of ol tongue nd floo of mouth cnce? Cu Opin Otolyngol Hed Neck Sug 2014;22(2): Kum T, Ptel MD. Ptten of lymphtic metstsis in eltion to the depth of tumo in ol tongue cnces: clinico pthologicl coeltion. Indin J Otolyngol Hed Neck Sug 2013;65(Suppl 1): Fukno H, Mtsuu H, Hsegw Y, Nkmu S. Depth of invsion s pedictive fcto fo cevicl lymph node metstsis in tongue ccinom. Hed Neck 1997;19(3): Review. 10. Keski-Säntti H, Atul T, Tönwll J, Koivunen P, Mäkitie A. Elective neck tetment vesus obsevtion in ptients with T1/T2 N0 squmous cell ccinom of ol tongue. Ol Oncol 2006;42(1): Peis M, Hd T, Soudy E, Shpitze T, Stenov Y, Hod R, et l. Ely tongue ccinom: nlysis of filue. Hed Neck 2012;(3): Süslü N, Hoşl AŞ, Asln T, Sözei B, Dolgun A. Ccinom of the ol tongue: cse seies nlysis of pognostic fctos nd sugicl outcomes. J Ol Mxillofc Sug 2013;71(7):

5 Dil Knseleinde Boyun Metstzı / Neck Metstsis in Tongue Cnce 13. Unl OF, Ayhn A, Hoşl AS. Pognostic vlue of p53 expession nd histopthologicl pmetes in squmous cell ccinom of ol tongue. J Lyngol Otol 1999;113(5): Altş N, Sungu A, Akyol U, Ünl F, Yılmz T, Ky S. Dilde Epidemoid Knsede Histoptolojik Pmetelein Pognozl İlişkilei. K.B.B. ve Bş Boyun Cehisi Degisi 2000; 8: Low TH, Go K, Elliott M, Clk JR. Tumou clssifiction fo ely ol cnce - is the cuent TNM clssifiction dequte?. Hed Neck 2013; DOI: / hed Yuen AP, Lm KY, Chn AC, Wei WI, Lm LK, Ho WK, et l. Clinicopthologicl nlysis of elective neck dissection fo N0 neck of ely ol tongue ccinom. Am J Sug 1999;177(1): Lim YC, Lee JS, Koo BS, Kim SH, Kim YH, Choi EC. Tetment of contltel N0 neck in ely squmous cell ccinom of the ol tongue: elective neck dissection vesus obsevtion. Lyngoscope 2006;116(3): Myes JN, Geenbeg JS, Mo V, Robets D. Extcpsul sped. A significnt pedicto of tetment filue in ptients with squmous cell ccinom of the tongue. Cnce 2001;92(12):

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN BİLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖAB İLKÖĞREİM MAEMAİK Bu testlein he hkkı sklıdı. Hngi mçl olus olsun, testlein tmmının ve i kısmının İhtiç Yıncılık

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı **

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı ** Jounl of Economic nd Politicl Economy www.ijepe.com Volume Septeme 4 Iue Ekonomik Büyüme Teoiine Ktkı ** By Roet M. SOLOW **. Giiş üm teoi, tmmen doğu olmyn vyıml ğlıdı. Teoiyi oluştun T d udu. Bşılı i

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı