T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

3 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) Eylem planı süresince 5 milyon adet ceviz fidanı toprakla buluşturulacak... Bakanlığımızca, ülkemizdeki ormanların nicelik ve nitelik olarak korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, köyden kente göçün engellenmesi ile Ülkemizde milli gelirden en düşük payı alan orman köylüsüne gelir temin etme fırsatları oluşturulması gibi gayelerle, çeşitli eylem planları hazırlanmaktadır. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı Ülkemiz, cevizin gen merkezi ve anavatanı olmasına ve geçmişte ceviz varlığı ile dünyada söz sahibi bir ülke konumunda bulunmasına rağmen, bugün üretim ve ihracatta maalesef istenen seviyede bulunmamaktadır. Ülkemizdeki ceviz üretimi, iç tüketimi karşılayamamakta, yıllık tüketimin yaklaşık %60 ı ithalat yoluyla temin edilmektedir. Geçmişte olduğu gibi, ülkemizde ceviz ormanları kurarak, bir taraftan bozuk orman alanlarını üretime kazandırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak, diğer taraftan da orman köylümüzün gelir kaynaklarını artırmak maksadıyla Ceviz Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem planı süresince 5 milyon adet ceviz fidanı toprakla buluşturulacak, meyve üretiminin yanı sıra Ülkemizde ilk defa kerestelik ceviz üretimine yönelik ceviz ormanları tesis edilecektir. Bu eylem planı ile geniş kullanım imkânları olan cevizin, kerestesi ve yüksek besleyici değere sahip meyvesinin yanı sıra, ilaç ve kozmetikte kullanılan diğer özellikleri nedeniyle ekonomik katma değeri yüksek olacaktır. Eylem Planının başta orman köylüsü olmak üzere, kırsal alanda yaşayan tüm vatandaşlarımızın refah seviyelerinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bu çalışmalar ile gerek orman alanlarımızın genişletilmesi gerekse yeni iş ve istihdam alanlarının oluşturulması sağlanacak, böylelikle sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması maksadıyla sadece bugünkü insanımız için değil, gelecek nesillerimiz için de şimdiden önemli adımlar atılacaktır. Eylem Planı çerçevesinde başta köy muhtarlıklarımız olmak üzere, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, bakanlıklar, kalkınma ajansları ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek Bakanlığımız çalışmalarında büyük bir sinerji yakalanacaktır. Ceviz eylem planının ülkemize, teşkilatımıza ve orman köylümüze hayırlı olması temennisiyle, planın hazırlanmasında emeği geçen başta Prof. Dr. Yaşar AKÇA olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızı kutlar, başarı ile uygulanmasını dilerim. 1

4 2

5 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) Çalışmaları yürütürken başta orman köylüsü olmak üzere, her kesimden vatandaşımızla işbirliğine gitmekteyiz... Mustafa KURTULMUŞLU Orman Genel Müdürü Dünyamızın sahip olduğu tabii kaynaklardaki hızlı kayıplar, insanların yerleşim ve beslenme alanlarını gittikçe sınırlandırırken, hayat için gerekli temiz hava, temiz su ile gıda teminini de her geçen gün daha da güçleştirmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ile Orman Kaynaklarının Değerlendirilmesi Teşkilatının (FRA), 2010 yılı raporuna göre dünyada orman alanlarındaki azalma son 10 yılda yıllık olarak ortalama 5.2 hektar olurken, ülkemiz son 10 yılda yaptığı ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile orman varlığını artıran ülkeler arasında 5. sırada yer almıştır. Ülkemizin de aralarında bulunduğu 187 üye ülkeye sahip olan ve Dünya daki yoksulluğu azaltmak gayesiyle çalışmalar yürüten Dünya Bankası nın verilerine göre de, tabii kaynaklardaki kayıplar ile gelir dağılımındaki bozukluklar nedeniyle, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaklaşık 3 milyar kişi, önümüzdeki 50 yılda yoksullukla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Bu çarpıcı tespitlerden hareketle, Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen tüm çalışmalarda, ülkemizin yer aldığı coğrafyanın ve sahip olduğu iklim şartlarının bir sonucu olarak, zengin kaynak değerleri arasında yer alan ormanlarımızın bizlere sunduğu imkânları ve faydaları koruyarak geliştirmek için çeşitli ağaç türleri için Eylem Planları hazırlayarak uygulamakta, bu çalışmaları yürütürken de çeşitli kurum ve kuruluşlar ile başta orman içi köylerde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, her kesimden vatandaşımızla işbirliğine gitmekteyiz. Bu çalışmalar neticesinde, ülkemizdeki % 27,6 olan orman varlığının Cumhuriyetimizin 100. yılına tekabül eden 2023 yılında % 30 seviyesine çıkarılması yönündeki hedeflerimizin gerçekleşmesi için büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda Dünya daki toplam orman varlığında hızlı bir gerileme yaşanırken, Başbakanımızın himayelerinde gerçekleştirilen Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında, birçok kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak, ülkemizdeki orman alanlarının genişlemesinde önemli artışlar sağlanmakta, bu da bizi çalışmalarımız konusunda daha da heyecanlandırmaktadır. Ceviz Eylem Planı da, bu çalışmalar kapsamında önemli bir kilometre taşı olacak ve gerek ağaçlandırılan alanların artırılması ve gerekse yeni iş alanları oluşturularak kırsal kesimin gelirinin yükseltilmesi ile birlikte daha iyi beslenen nesiller oluşturulmasını sağlayacak, Ülkemiz kalkınmasında daha iyi seviyelere gelmemizde önemli rol oynayacaktır. Büyük umutlarla ve heyecanla başladığımız Ceviz Eylem Planı nın uygulamasında görev alacak tüm çalışma arkadaşlarım ile bütün paydaşlarımıza başarılar diler, gösterecekleri üstün gayretleri nedeniyle şimdiden tebrik ederim. 3

6 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü orman köyü ve 7 milyonun üzerinde orman köylüsü olan ülkemizde şüphesiz ormanların korunmasında en etkin yöntemlerden birisi de yerel halkın desteğinin sağlanmasıdır. Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla, ağaçlandırma çalışmalarında meyveli türlerin kullanılması kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyelerine önemli katkılar sağlayacaktır. 4

7 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) GİRİŞ Dünya nüfusunun hızla artması, sürekli gelişen ve genişleyen küresel ekonomi sebebiyle, tabii kaynaklar üzerindeki baskılar her geçen gün biraz daha artmaktadır. İnsanların aşırı tüketim hırsı sonucu ormanlar azalmakta, su seviyeleri düşmekte, toprak erozyonla kaybolmakta, sulak alanlar ortadan kalkmakta, meralar bozulmakta, nehirler kurumakta, ortalama ısı yükselmekte, bitki ve hayvan türlerinin nesli azalmaktadır. Bilhassa gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynaklar hızla tahrip edildiği için, doğal kaynakların başında yer alan ormanların korunması büyük önem arz etmektedir den fazla orman köyü ve yaklaşık 7,5 milyon orman köylüsü olan ülkemizde şüphesiz ormanların korunmasında en etkin yöntemlerden birisi de yerel halkın desteğinin sağlanmasıdır. Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amacıyla, ağaçlandırma çalışmalarında meyveli türlerin kullanılması kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyelerine önemli katkılar sağlamıştır. Ceviz gerek kereste ve gerekse meyve yönünden ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan diğer türlere göre ekonomik katma değeri daha yüksek bir tür olduğundan dolayı, ağaçlandırma çalışmalarında son yıllarda kullanılan önemli türler arasına girmiştir. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeylerinin yükseltilmesi ve kırsalda dengeli ve düzenli beslenen sağlıklı bir nüfusun sağlanabilmesi amacıyla Bakanlığımızın yapacağı ağaçlandırma çalışmalarında ceviz türüne daha fazla önem verilecektir. Ağaçlandırma sahalarından elde edilecek ürünün işlenmesi ve pazarlanması yönüyle kırsal alanda yeni istihdam kaynaklarının oluşturulması kırsaldan kente göçü önleyecektir. Ceviz Eylem Planı ile Ülkemizde bu güne kadar Bakanlığımız desteğiyle yapılan ve yapılacak olan ceviz ağaçlandırmalarında verim ve kalitenin yükselmesine yönelik çalışmalar yapılacak, cevizin besin değeri açısından önemi ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek, eğitim faaliyetlerine öncelik verilecek, ürünün pazar şartlarının iyileştirilmesine yönelik uygulamalara ağırlık verilecek, öncelikli olarak meyvesinden faydalanılan ceviz çeşitlerinin yanında kerestesinden faydalanmak amacıyla da ceviz ağaçlandırmaları yapılacaktır. 5

8 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 6

9 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) GAYE Kırsal alanda yaşayan nüfusumuzun gelir ve refah seviyelerini yükseltmek, kırsal nüfusun dengeli ve düzenli beslenerek daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine imkan sağlamak ve kırsalda yerel ürünlerin işlenerek markalaşmalarına yardım etmek amacıyla, ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında, meyveli türlere verilen önem her geçen gün artmaktadır. Gerek besin değeri ve gerekse kullanım zenginliği yönüyle ceviz Anadolu muzun vazgeçilmez bir meyve türüdür. Özellikle son beş yılda ağaçlandırma projeleri kapsamında yaklaşık adet dikilen ceviz ağaçlarının ülkemiz ekonomisine getireceği kazanç takriben TL civarındadır. Gelecek 2023 Türkiye vizyonuna uygun olarak, ağaçlandırma çalışmalarımızın, yerel ve ülkesel düzeyde ekonomik katma değerini arttırmak amacıyla Bakanlığımız Ceviz Eylem Planını hazırlamıştır. Ceviz Eylem Planının gayesi; şimdiye kadar yapılan ceviz özel ağaçlandırma çalışmalarının mevcut durum analizinin yapılarak, gelecek 5 yıl içerisinde ağaçlandırma sahalarının belirlenmesi, ağaçlandırma çalışmalarının kümelenme yöntemiyle ele alınması, dikilecek fidan sayılarının ve çeşitlerin tespit edilmesi, şimdiye kadar yapılan ağaçlandırma sahalarında yaşanan problemlerin yerelde çözülmesi, ağaçlandırma sahalarında elde edilecek ürünün katma değerinin yükseltilmesi amacıyla entegre tesislerin kurulması, ceviz yetiştiriciliği konusunda nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, pazar ve pazarlamada yardımcı olacak üretici birliklerinin kurulması gibi konuları içermektedir. Eylem Planı hazırlanırken iç ve dış paydaşların görüşleri ortak akıl toplantılarıyla belirlenmiş ve plana yansıtılmıştır. Mevcut özel ağaçlandırma uygulamalarımızda olduğu gibi ülke genelinde uygun ekolojik şartlarda ceviz özel ağaçlandırma çalışmalarına Bakanlık olarak destek vermeye devam edilecektir. 7

10 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 8

11 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) CEVİZ AĞACININ ÖZELLİKLERİ Taç Yapısı Tohumdan yetişmiş ceviz ağaçları kuvvetli ve geniş, aşılı ceviz ağaçları ise çeşit ve ekolojik şartlara bağlı olarak yayvan ve dik gelişim gösterir. Yan dallarda yüksek oranda meyve veren ceviz çeşitleri yayvan; uç dallarda meyve veren ceviz çeşitleri ise dik gelişim gösterir. Meyve Özellikleri Sert kabuklu meyveler grubuna giren cevizin meyvesi ağaç üzerinde yeşil kabuk, sert kabuk ve iç cevizden oluşur. Yeşil kabuk kal olarak isimlendirilir. Yeşil kabuk, kılıf ve çiçek örtüsünden, sert kabuk ise yumurtalık duvarlarından oluşur. Esasında yediğimiz iç ceviz, cevizin embriyosudur. 9

12 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Gövde, Dallar ve Yaprakçıklar Genç ceviz ağaçlarında gövde pürüzsüz ve gümüşi renklidir. İlerleyen yıllarda gövdede pürüzler ve çatlaklar oluşabilir. Kabuk rengi, gri - siyah arası renktedir. Sürgünler, tüysüz ve çeşitlere göre yeşil veya esmer renklidir. Özleri bölmeli olan sürgünlerde, 5 6 yaprakçıktan oluşan yapraklar yer alır. Yaprakçıklar, genellikle geniş elips şeklinde ve tam kenarlıdır. Yaprakçık boyu çeşit ve ekolojik koşullara göre 5 15 cm arasında değişebilir. Yaprakçıkların genişlik ve uzunlukları ile sayıları ceviz türlerinde değişiklik göstermektedir. Yaprakçıklar aromatik bir kokuya sahiptirler. Dinlenme Cevizlerde dinlenme dönemi çeşit ve ekolojik koşullara bağlı olarak Ekim ve Kasım aylarında başlar. Dinlenme dönemine geç giren ve erken sonbahar donlarından etkilenen ağaçlarda verim kayıpları gözlenebilir. Geç yapraklanan çeşitler, kışları ılık geçen yörelerde geç uyanırlar ve bazen soğuklanma gereksiniminde sorun yaşanabilir. Ceviz ağaçlarının vejetasyona başlaması, çeşit ve ekolojik şartlara göre değişmekle birlikte Mart-Haziran ayları arasında gerçekleşir. Çok geç yapraklanan çeşitler, sonbahar erken donlarına hassastır. Erken yapraklanan çeşitler, 12 C, geç yapraklanan çeşitler ise 20 C de uyanmaya başlar. Yaprak dökümü çeşitlere göre değişmekle birlikte, Ekim-Kasım arasında gerçekleşir. 10

13 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) Çiçek Yapısı ve Döllenme Biyolojisi Ceviz tek evciklidir. Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaçta, fakat farklı yerlerde bulunur. Bir önceki gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan tomurcuklardan oluşan püsküller erkek çiçekler, o yılki gelişme dönemine ait ilkbahar sürgünlerinin ucunda meydana gelen çiçekler ise dişi çiçekler olarak isimlendirilir. Çiçeklenme sırası yönüyle, erkek çiçekleri önce açan çeşitler protandri, dişi çiçekleri önce açan çeşitler protogeny, erkek ve dişi çiçekleri ayını zamanda açan çeşitlere ise homogami olarak isimlendirilir. Genellikle 1 3 dişi çiçek bir arada bulunur. Ancak dişi çiçeğin bir arada bulunup salkım cevizlerin oluştuğu da bilinmektedir. Dişi çiçeklenme periyodu, 8-10 gün, polen yayılma süresi ise 8-15 gün arasında değişir. Polenlerin yoğun olarak görüldüğü evre 5-6 gündür. Yetişkin ağaçlarda, polen dağıtım periyodu daha da uzayabilir. Genellikle genç ağaçlarda erkek ve dişi çiçeklerin açması birbirini izler. Genel olarak cevizlerde ortalama polen çimlenme oranı %20 25 arasında değişmektedir. Bir ağaç 5 ila 20 milyar polen üretebilir. Bir ağaçta dişi çiçek sayısının erkek kedicik sayısına oranı 1/7-8 arasındadır. Cevizlerde dikogami nedeniyle yabancı tozlanma söz konusu olduğu için uygun tozlayıcı çeşitlerin belirlenmesi ceviz yetiştiriciliğinde en önemli konuların başında gelmektedir. Tozlayıcı çeşitlerin bahçede yerleştirilmesinde, ekolojinin ve bahçe yerinin önemi büyüktür. Nemli bölgelerde veya rüzgara kapalı alanlarda polen taneleri havada asılı kalacakları için tozlayıcı çeşitler, diğer ağaçlara daha yakın yerleştirilmelidir. Tozlayıcı çeşitlerle, diğer çeşitler arasında sağlanacak m lik bir mesafe tozlanmayı garanti altına alacaktır. Şebin ve Serr ceviz çeşitleri gibi bazı çeşitler, fazla polen yükü nedeniyle ekonomik kayıplara neden olan dişi çiçek dökümü göstermektedir. Cevizlerde dikogami nedeniyle yabancı tozlanma söz konusu olduğu için uygun tozlayıcı çeşitlerin belirlenmesi ceviz yetiştiriciliğinde en önemli konuların başında gelmektedir. 11

14 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Meyve Verme Yeri Yönüyle Verimlilik Durumu Uç dallarda meyve veren çeşitlerde meyve oluşumu, iki veya daha fazla yaşlı dalların uçlarında gözlenir. Meyve ağacın çevresinde yani tacın dış yüzeyinde yoğunlaşır. Bu çeşitler geç meyveye yatarlar. Franquette ve Yalova 1 çeşidi uç dallarda meyve veren çeşitler arasındadır. İki veya daha yaşlı dalların uzun sürgünlerinin ucunda meyve veren çeşitlerde meyve oluşumu, Hartley ve Şebin çeşidinde olduğu gibi yıllık dallar üzerinde uç ve uç altı tomurcuklarda gözlenir. Yan dallarda meyve veren çeşitlerde, iki ve daha yaşlı dallar üzerindeki bir yıllık dalların uç ve uç altı tomurcukları dal boyunca dağılmıştır. Yan dallarda meyve veren çeşitler erken meyveye yatarlar ve verim potansiyelleri çok yüksektir. Yan dallarda yüksek oranda meyve veren çeşitler arasında Payne, Chandler ve Fernor sayılabilir. 12

15 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) YETİŞME MUHİTİ ŞARTLARI İklim İstekleri Ceviz için uygun iklim şartlarının belirlenmesinde, cevizin fizyolojik ve morfolojik yapısı ile meyve gelişimi dikkate alındığında oldukça kritik değerlerle karşılaşılmaktadır. Bir bölgede ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerin başında ilkbahar geç donları gelir. O yılki sürgünler üzerinde oluşan dişi çiçeklerin ilkbahar geç donlarından zararlanması sık olarak gözlenmektedir. İlkbahar geç donları zararı yanında, sonbahar erken don zararları da ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan faktörler arasında sayılabilir. Çok geç yapraklanan ceviz çeşitlerinde vejetasyon süresi kısa olduğu için, olgunlaşamayan sürgünlerin erken sonbahar donlarından zararlandığı da önemli bir gerçektir. Çok geççi çeşitler kışları sert geçen yerlere iyi adapte olamamaktadırlar. Ayrıca bazı yıllar aşırı kış soğukları ceviz ağaçlarının sürgünlerinde önemli zararlanmalara neden olabilir. Olgun sağlıklı ceviz ağaçları, kış aylarında -15 O C ile -20 O C ye kadar dayanabilmektedir. Cevizler, tomurcukların kapalı ancak renklendikleri dönemde 30 dakikalık bir süre için -1 O C ye kadar dayandığı halde elma, armut, şeftali, kiraz, erik ve kayısılarda bu kritik sıcaklığın -4 O C, portakallarda ise -3 O C olduğu belirtilmektedir. Cevizlerin yine küçük meyve döneminde de -1 O C den sonra zararlanmaya başladıkları belirtilmektedir. İlkbahar geç donlarından sadece dişi çiçeklerin değil erkek çiçeklerin de şiddetli zararlandıkları bildirilmektedir. Genç ve kuvvetli gelişen ceviz ağaçları, dinlenmeye geç gireceklerinden dolayı sürgünleri kış aylarında zararlanabilir. Bir yerde ceviz yetiştiriciliğinin başarılı olarak yapılmasını belirleyen diğer önemli bir iklim faktörü ise dormansinin kırılmasına yetecek derecede soğuklanma ihtiyacının karşılanmasıdır. Eğer bu karşılanamaz ise tomurcuk patlamasında önemli derecede gecikmeler ve verim azlığı gözlenebilir. Ceviz için saatlik bir soğuklanma süresi yeterli olabilir. İç ceviz gelişimi döneminde hava sıcaklığının 38 O C ye kadar çıkması iç cevizde kararmalara, büzüşmelere neden olacaktır. 13

16 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Toprak İstekleri Ceviz ağaçları orta - ince tekstürlü killi kumlu ve organik maddece zengin topraklarda (tınlı) ince tekstürlü veya kumlu topraklara göre daha güçlü gelişmekte ve kökler daha derine gitmektedir. Kök derinliğini sınırlayan killi, milli, çakıllı silt tabakası, su birikimi ve kum birikintileri, ceviz ağaçlarının gelişme gücünü ve ağaç iriliğini sınırlayabilir. Türkiye ceviz yetiştiriciliğinde, anaç olarak J.regia anaçları kullanılmaktadır. J.regia anaçları üzerine yapıla aşılama çalışmaları ile elde edilen ceviz ağaçları için cm toprak derinliği idealdir. Ancak su ve bitki besin elementleri alımının yaklaşık % 75 gerçekleştiği cm toprak derinliğinden taviz verilmemelidir. Yüksek ph ve Kalkerli Topraklar: Ceviz için uygun ph değeri 6 civarıdır. ph değerini optimum düzeyde tutmak amacıyla asidik ve bazik gübrelerin seçimine özen gösterilir. ph değeri 8 den yukarı olduğunda fosfor, demir, çinko ve bor noksanlığına neden olabilir. Ceviz yetiştiriciliğinde %5 aktif kireç, demir klorozuna neden olabilmektedir. 14

17 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) KULLANIM ALANLARI Besin Değeri ve İnsan Sağlığındaki Önemi Ceviz, thiamin, vitamin B6 ve folacin i içeren birçok vitamin içerir. Vitaminlere ilave olarak; demir, çinko, bakır, magnezyum, fosfor ve potasyumca da zengindir. Sodyum ve selüloz yönünden ise fakirdir. Meyve türlerinde gümüş içeren tek meyve türü cevizdir. İnsan vücudunda, gümüş iyonuna gereksinim duyulan tek organımız ise beyindir. Gümüş, insan beyninin sağlığının korunmasında ve öğrenmede etkilidir. Çünkü gümüş iyonu antibakteriyal özellik taşımaktadır. Ceviz selenyum içeren ender gıdalar arasındadır. Selenyum, önemli antioksidant enzimler olan selenoproteinleri yapmak için proteinlerle bağlanır. 100 gram yenilebilir iç ceviz, yaklaşık 14 gr protein ve 65 gr yağ içerir. Ceviz içeriğindeki proteinin büyük kısmı sindirilebilir proteindir. Bu özellik vejeteryan beslenmede, besin değerinin yüksek olması bakımından, cevizin değerini artırmaktadır. Ceviz kolesterol içermez, doymamış yağ içeriği ise yüksektir. Ceviz yağının % 58 i linoleic asit, %12 si ise linolenic asitten oluşur. Bu iki yağ asidi sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Ceviz enerji kaynağı yüksek bir meyve türüdür 100 gr cevizin enerji kaynağı yaklaşık 700 kaloridir. Cevizde düşük lisin: arginin oranı ile birlikte yüksek miktarlarda arginin, fiber, tanenler ve polifenoller içermektedir. Bilimsel araştırmalar diyetli bitki besinleri ile düşük riskli kalp krizi ve kanser arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Cevizin zengin PUFA içeriği nedeniyle LDL oxidizabilitesini artırdığı bulunmuştur. Ceviz, kanın pıhtılaşmasını önler, koroner kalp hastalık riskini azaltır, trigliserid ve kolesterol düzeyini düşürür, sinir iletimini sağlar, yüksek bir enerji verir, iyi bir protein kaynağıdır ve içerdiği vitaminler, mineraller ve eser elementler nedeniyle metabolizmada önemli görevler üstlenir. Cevizin yeşil kabuğundan elde edilen ürünler, kolon temizliğinde, bağırsak kurtlarının giderilmesinde ve böbreklerin düzenli çalışmasında kullanılmaktadır. Olgunlaşmamış cevizin tanen içeriği çok yüksektir. Olgunlaşmamış ceviz yenildiğinde (Aşırıya kaçılmamak koşulu ile saç kökleri iyi beslenir ve güçlü saç oluşumu sağlanır. 15

18 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Odununun Kullanımı Ceviz odunun değeri, düzensiz, çok şekilli ve çok karışık renkli olmasından kaynaklanmaktadır. Ceviz anatomik, fiziksel, mekanik ve işlenme özellikleri iyi olan, cilalanma kabiliyeti yüksek dekoratif bir oduna sahiptir. Bu nedenle başta masif mobilya ve kaplama üretimi olmak üzere, silah endüstrisinde tüfek kundağı ve tabanca kabzası olarak değerlendirilmekte, parke üretiminde, spor aletleri, müzik aletleri yapımında, oymacılıkta ve daha birçok yerde kullanılmaktadır. Tüfeklerde dipçik ve el kundağı, tabancalarda tabanca kabzası yapımında en çok ceviz kullanılmaktadır. Değerli tüfeklerin kundakları cevizden, ucuz silahların kundakları kayın, akça ağaç, huş, armut, karaağaç gibi ağaçlardan yapılmaktadır. Parke Üretimi Ceviz ağacının düzgün lifli gövde ve dal odunları parke üretiminde kullanılmaktadır. Tomruklardan parke taslağı kalınlığında tahtalar biçilir. Elde edilen tahtalar buharlandıktan sonra üstü kapalı yerlerde lif doygunluğu rutubet derecesine kadar doğal, sonra sonuç rutubetine kadar kurutma fırınlarında kurutulur. Kurutulmuş bu tahtalardan parke taslakları elde edilmektedir. 16

19 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) Mobilya Sanayi Ceviz odunu işlenerek mobilya sanayinde kullanılmaktadır. Türkiye de sandık yapımında eskiden ceviz kerestesi kullanılmıştır. Ancak son yıllarda ceviz kütüğü fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle sandık yapımında ceviz kerestesi kullanımı azalmıştır. Yurt dışında, müzik aletleri yapımında, ev mobilyasında, lüks araçların konsollarında kaplama materyali olarak kullanılmaktadır. Meyvesinin Endüstriel Alanda Kullanımı Bir besin kaynağı olarak ceviz ayrıca, meyvesinin mezokarbı Juglon ve Hydrojuglon-β-glukosid bakımından zengin olup, boya ve tanen endüstrisinde, endokarbı sertleşmeden önce de gıda ve ilaç endüstrisinde kullanılmaktadır. Meyvenin endokarbı yanıcı madde arasına karıştırıldığı gibi, plastik dolgularda, pil kutularında ve endüstriyel örtü maddesi yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca, insektisitlerde, kürk temizleyici madde ve radyo hoparlörü yapımında, kauçuk ve sirke endüstrisinde kullanılmaktadır. 17

20 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Yaprağının Kullanımı Taze yapraklar keskin kokulu, acı ve buruktur. Yapraklardan elde edilen Juglon farmakolojide kan temizleyici ve kuvvet verici olarak, halk hekimliğinde iştah açıcı, kabızlık giderici, kan şekerini düşürücü ve kuvvet verici olarak, deri hastalıklarında antiseptik olarak kullanımın yanınında, yün, pamuk ve ipek ipliklerinin boyanmasında doğal boyar madde olarak kullanılabilmektedir. Ekstraktı saç dökülmesini önleyen şampuanlarda yer almaktadır. Yeşil Kabuğunun Kullanımı Yeşil kabuk yaprak kullanımında olduğu gibi, boyar madde olarak ta kullanılmaktadır. ABD de yeşil kabuk ekstraktları küçük gramajlı ambalajlarda hazır boya maddesi olarak pazarlanmaktadır. Ayrıca yeşil kabuk kurutulup öğütülerek bağırsak kurtlarının temizliğinde kullanılmaktadır. Mutfakta Ceviz... Cevizin mutfağımızda kullanılma imkânları zengin damak tatları doğurmuştur. Cevizli sucuk, pestil, köme, cevizli ekmek, pastalar, kekler ve özellikle, Türk Baklavası Türk mutfağını dünya mutfağına açmıştır. Ceviz ayrıca dut ile birlikte işlenerek lök olarak bilinen yiyecekler yapılmaktadır. 18

21 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) ÜRETİM ve TİCARET Dünya da Ceviz Üretimi Her yıl düzenli olarak artan dünya ceviz üretimi tona kadar yükselmiştir. Dünyada önemli ceviz üreticisi ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Türkiye dir. Yaklaşık ton üretim ile dünyada birinci sırada yer alan Çin in ceviz üretimi genellikle tohumdan yetişmiş tiplerden karşılandığı için, standardizasyon problemi bulunmaktadır. Hâlbuki ABD ceviz üretiminin tamamı standart çeşitlerle kurulu kapama ceviz bahçelerinden temin edilmektedir Dünyada başlıca ceviz üreticisi ülkeler (1000 ton) Grafik Çin ABD Türkiye İran Ukrayna

22 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Türkiye de Ceviz Üretimi Ülkemizde meyve veren ve meyve vermeyen toplam ceviz ağacı sayısı 9 milyona yaklaşmıştır itibari ile Bakanlığımızca desteklenen özel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen ceviz ağacı sayısı adet olmuştur. Türkiye yıllık ceviz üretimi TUİK rakamlarına göre ton civarındadır. Ancak, 2009/2010 yılı ABD verilerine göre Türkiye ceviz üretimi ton olarak öngörülmüştür. Son yıllarda ülkemizde cevize olan yoğun ilgi nedeniyle gerek özel ve gerek se kamu destekli yürütülen projelerle ceviz ağacı sayımız artmaktadır. Cevizin gen merkezleri ve anavatanları arasında yer alan Türkiye, ceviz varlığı ile dünyada önemli bir ülke olarak yer almasına rağmen, üretim ve ihracatta maalesef istenen yerde değildir. Son yıllarda üretimin iç tüketimi karşılayamaması, özel ağaçlandırma çalışmaları ile kapama ceviz bahçelerinin tesisine yönelik verilen teşvikler, özel sektörün ceviz yetiştiriciliğine olan ilgisini artırmıştır. Ülkemizde artan fidan sayısının ceviz üretim miktarımıza yansımamasının en önemli nedeni, gerek ağaçlandırma çalışmalarında ve gerekse kapama bahçe tesislerinde seçilen çeşitlerin uç dallarda meyve veren ve erken yapraklanan çeşitler olmasıdır. Ülkemizde kapama ceviz bahçelerinin kurulmasında ve ağaçlandırma çalışmalarında ağırlıklı olarak Yalova 1, Yalova 2, Yalova 3, Yalova 4, Yavuz, Tokat TU 1, Şen 1, Şen 2, Kaman 1, Kaman 5, Şebin ve Bilecik çeşitlerine yer verilmiştir. Son yıllarda Chandler, Pedro, Fernor ve Fernette gibi geç yapraklanan ve yan dallarda meyve veren çeşitlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Farklı iklim şartlarına adaptasyon denemeleri yapılmadan, milyonlarca ceviz ağacının ülke geneline dağıtılması ceviz yetiştiriciliğimizde verimsizliğe neden olmuştur. Diğer en önemli tehdit tarım dışı nitelikte binlerce dönüm araziye ceviz bahçelerin kurulmasıdır. Detaylı araştırma ve inceleme yapılmadan, uzman görüşü alınmadan, ormanlık arazilerde tesis edilen ceviz plantasyonlarında beklenilen seviyede verim alınamamaktadır. Özellikle özel ağaçlandırma projelerinde ceviz yetiştiriciliği için hassas olan alanlara tesis edilen ceviz plantasyonlarında bu konu daha bariz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür alanlarda daha yoğun emek ve bakımla üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Günümüz itibariyle özel ağaçlandırma çalışmalarında, geç yapraklanan ve yan dallarda meyve veren Chandler ve Fernor gibi çeşitlerin kullanımı yaygınlaşmış ve ağaçlandırma sahalarında mevcut yerli çeşitler, yabancı çeşitlere değiştirilmektedir. 20

23 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) Yıllara göre Türkiye ceviz ağacı varlığı (1000 adet) Grafik Meyve veren Meyve vermeyen Yıllara göre Türkiye ceviz üretim miktarı (ton) Grafik Üretim miktarı (Ton) 21

24 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Türkiye de Ceviz Tüketimi Türkiye de ceviz tüketimi özellikle son yıllarda hızla artmaya başlamıştır. Kişi başına tüketim miktarı yaklaşık 2-3 kg civarındadır. Tüketimdeki artışın, döviz fiyatlarının son yıllarda düşüklüğü nedeniyle ucuz fiyata ithal edilen ürün miktarının artmasına bağlı olabilileceği düşünülmektedir. Ancak özellikle 2011 yılı son çeyreğinde hızla artan döviz fiyatları nedeniyle ithalat değeri arttığı için artan ceviz fiyatlarına bağlı olarak kişi başına ceviz tüketim miktarımızın düşeceği tahminlenebilir. Türkiye de iç ceviz fiyatları marketlerde kaliteye bağlı olarak tl/kg arasında değişirken semt pazarlarında tl/kg arasında değişmektedir. Türkiye nin Ceviz Ticareti Türkiye 1960 lı yıllarda ceviz ihracatı yapan ülke konumundan, 2000 li yıllarda ceviz ithalatı yapan ülke konumuna gelmiştir. Ceviz ithalat miktarımızın yaklaşık ton olduğunu dikkate aldığımızda, ülkemizin, Fransa, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin ceviz üretim miktarlarından daha fazla ceviz ithal ettiği görülmektedir. İthalatımız genellikle ABD, Şili, Moldova, Bulgaristan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan dan karşılanmaktadır. Ceviz ithal eden Türkiye nin öncelikli hedefi iç tüketim miktarının tamamını karşılamak ve bir sonraki adımda ise ihracatı hedeflemek olmalıdır. Yıllara göre Türkiye ceviz ithalat ve ihracat miktarı (ton) Grafik İhracat Miktarı (ton) İthalat Miktarı (ton) 22

25 C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( ) Yıllara göre Türkiye ceviz ithalat ve ihracat değerleri (1000 $) Grafik İhracat Miktarı ($) İthalat Miktarı ($) 23

26 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Dünya daki Ceviz Ticareti Dünya ceviz ihracat miktarı tondur. Dünya ceviz dış ticaretinde ton kabuklu ceviz ihracatı yapan ABD, sektörde lider ülke konumundadır. AB ülkeleri içinde, ceviz ticaretinde belirleyici ülke olan Fransa nın özellikle beyaz renkli ve bütün çıkan iç ceviz çeşitleriyle (Fernor, Franquette) kalite konusunda taviz vermemesi önemlidir yılı itibariyle ton kabuklu ceviz ihracatı yapan Fransa Bulgaristan, Romanya ve Moldova da yeni ceviz bahçeleri tesis etmektedir. Üretim ve ticaretimizi ilgilendiren Şili ceviz yetiştiriciliğinde özellikle son yallarda ihracatın artması ve ihracat için Şili ceviz üretici birliklerinin ülkemizi önemli bir pazar olarak görmesi dikkate alınması gerekli bir konudur. Avrupa toplam ceviz ithalat miktarı tondur. AB ülkelerinin toplam ceviz üretiminin ton olduğu dikkate alındığında esasen Avrupa kıtasında da ceviz açığının olduğu ortadır. Dünya ceviz ihracatında adımızın geçmemesinin en önemli nedeni üretim miktarının iç piyasayı karşılayamaması ve üretim niteliğimizin oldukça düşük olmasıdır. 24

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU www.pirigroup.com Bu rapor, Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği İhtiyaç Analizi Raporu, 2013 yılı TRC2/13/DFD Doğrudan Faaliyet

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MIDDLE BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖR RAPORU 2013 1 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

Temmuz 2012 Sayı: 34 KAPAK KONUSU Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor

Temmuz 2012 Sayı: 34 KAPAK KONUSU Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor Yarınlar Seninle Aydınlık KAPAK KONUSU Temmuz 2012 Sayı: 34 Ege nin Geleceği Bereketli Toprağında Şekilleniyor 1 Sektör İzmir de Fuarcılık İzmir Penceresinden Ali BİLKAY Kuşaktan Kuşağa Güçlü ve Gizem

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu.

Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu. Aydın'da ytinyagı Tesislerinin Eetkilerinin Aanalizi ulacak Tesislerin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Planlaması Projesi Sonuç Raporu Haziran 2012 "Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim

Detaylı

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU Gıda ve Tarım için Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin TÜRKİYE İkinci Ülke Raporu Dr. Ayfer TAN Ege tarımsal Araştırma

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR ET VE ET ÜRÜNLERİ SA/00-3-6 HAZIRLAYAN ERDAL ERTUĞRUL UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2000 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ...

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı