MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR"

Transkript

1 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

2 Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için ilk saate gelmeyen öğrenci ikinci saate alınmayacaktır. Laboratuvarda uygun ve temiz önlükler giyilecektir. Laboratuvara yiyecek veya içecek getirilmemelidir. Masalara kişisel eşyalar konulmamalıdır. Alev kaynağı ve mikroorganizmalar ile temasın önlenmesi için uzun saçlar toplanmalıdır

3 Kurallar Özeler kullanımdan önce ve sonra sterilize edilmelidir. Sıvı besiyerleri sporlara konmalıdır Çalışma alanı kontamine olursa alkol ile temizlenmelidir. Masalar, mikroskoplar ve kullanılan diğer gereçler çalışma bittikten sonra temizlenmelidir. Laboratuvardan ayrılmadan önce eller yıkanmalıdır.

4 Kurallar Her bir laboratuvar için öğrenci gördüklerini yazarak ve çizerek kaydetmelidir.

5 Klinik Örneklerin Ekimi ve Kültürlerin Değerlendirilmesi 1. gün

6 Klinik örnek Yanlış besiyerine ekim Laboratuvar hataları Yanlış sonuç Test tekrarı Gereksiz antibiyotik kullanımı

7 Toplama Kapları Falcon tüpü Balgam, idrar... Steril kap idrar,balgam... Steril olmayan kap dışkı...

8 Taşıma besiyeri Kullanıma hazır Kullanılmış

9 Anaerobik Taşıma Sistemi tablet sıvı pamuk pamuk sıvı pamuk eküvyon

10 Mikrobiyolojik inceleme Makroskopik incelenmesi Mikroskopik inceleme Kültür Besiyerinin seçimi Ekim İnkübasyon Değerlendirme (Varsa direkt yayma ile birlikte) Kolonilerin makroskopik incelemesi Kolonilerin mikroskopik incelemesi Manuel testler Otomatize veya yarı-otomatize sistem Antibiyotik duyarlılık Raporlama

11 Makroskopik inceleme İdrar Renk Bulanıklık Dışkı Kan, mukus varlığı Sulu dışkı Püy Kan Boğaz. Balgam Kan, mukus, pürülan materyal

12 Mikroskopik inceleme Örnekten direkt preparat hazırlanması Islak preparat Boyasız inceleme Lugol ile boyama Çini mürekkebi ile boyama Tespit edilmiş preparat Gram boyama Metilen mavisi ile boyama Giemsa ile boyama

13 Kültür Besiyerinin seçimi Ekim İnkübasyon Değerlendirme (Varsa direkt preparat ile birlikte) Kolonilerin makroskopik incelemesi Kolonilerin mikroskopik incelemesi Manuel testler Otomatize veya yarı-otomatize ticari tanımlama -/+ antibiyogram sistemleri Antibiyotik duyarlılık

14 Besiyeri seçimi Klinik örneğe göre uygun besiyeri seçilir. Adi agar Zenginleştirilmiş: Kanlı agar, çikolata agar Seçici: MacConkey, EMB agar Ayırdettirici: Kanlı agar: Hemoliz MacConkey agar,emb agar: Laktoz kullanımı SS agar: Laktoz kullanımı, H 2 S oluşumu

15 Örneğe göre besiyeri seçimi İdrar: Kanlı agar, EMB agar Boğaz: Kanlı agar Balgam, BAL, DTA: Kanlı agar, EMB agar, çikolata agar Dışkı: EMB agar, SS agar Kan: Kan kültürü şişesi BOS: Kanlı agar, EMB agar, çikolata agar Steril vücut sıvıları: Kanlı agar, EMB agar Püy, yara: Kanlı agar, EMB agar Doku, ameliyat materyali: Kanlı/EMB agar, örnek sıvı besiyeri içine Vajen: Kanlı agar, EMB agar, çikolata agar, antibiyotikli Columbia agar Üretral akıntı: Koyun kanlı/emb agar, çikolata agar

16 İstenen kültüre göre besiyeri seçimi Anaerob kültür: Schaedler, fenil etanol, BBE agar, tiyoglukolatlı buyyon, ek olarak kanlı/emb ve çikolata agarlara aerob kültür Tüberküloz kültürü: Loewenstein-Jensen besiyeri, Middlebrook besiyeri Difteri: Loeffler besiyeri, tellüritli kanlı agar Boğmaca: Bordet-Gengou besiyeri Kolera: TCBS agar, alkalen peptonlu su EHEC: Sorbitollü MacConkey agar Yersinia: CIN agar Helicobacter Campylobacter Vankomisin dirençli enterokok.

17 Zenginleştirilmiş besiyerleri Temel besiyerlerine kan, yumurta, serum gibi besleyici maddelerin eklenmesiyle elde edilen, ve çoğu mikroorganizmanın üreyebildiği besiyerleri Kanlı agar Çikolata agar

18 Seçici besiyerleri İçlerinde belli bir mikrooganizma dışındakilerin üremesini engelleyen maddeler içeren besiyerleri EMB veya MacConkey agar Antibiyotikli çikolata agar (Thayer-Martin agar)

19 Ayırdedici besiyerleri İçerdikleri ayıraçlar sayesinde, benzer bakterilerin farklı koloniler oluşturmasını sağlayan besiyerleri Kanlı agar EMB veya MacConkey agar

20 Sıvı örnek Tek koloni ekim: Dışkı Balgam Kantitatif ekim İdrar BAL, DTA Kateter Sürüntü Tek koloni ekim Püy Boğaz Doku Ekim

21 Üreyebilen her çeşit bakteriden tek koloni elde edilmeye çalışılır. Tek koloni ekim yöntemi

22 Kantitatif ekim Belirli miktarda sıvı besiyerine konmalıdır. İdrar için 10µL (bir öze dolusu) Sonrasında, üreyen koloniler sayılarak mililitredeki bakteri sayısı belirlenir.

23 İdrar Besiyeri: Kanlı agar, MacConkey agar Ekim: Kanlı agar kantitatif ekim: 10μL (bir öze dolusu) EMB agar tek koloni ekim: 10μL (bir öze dolusu) İnkübasyon: Normal atmosfer, 36-/+2ºC, bir gece

24 Dışkı Besiyeri: MacConkey agar, SS agar Ekim: Tek koloni ekim İnkübasyon: Normal atmosfer, 36-/+2ºC, bir gece

25 Püy, yara, doku, dren mayi, ameliyat materyali Besiyeri: Kanlı agar, MacConkey agar, Ekim: Tek koloni ekim İnkübasyon: Normal atmosfer, 36-/+2ºC, bir gece

26 Besiyeri: Kanlı agar Boğaz Ekim: Tek koloni ekim, besiyerine yarık açılarak İnkübasyon: Normal atmosfer, 36-/+2ºC, bir gece

27 Balgam (2. gün gösterilecek) Besiyeri: Kanlı agar, MacConkey agar, çikolata agar Yayma: 2 adet Ekim: Tek koloni İnkübasyon: Mumlu kavanoz

28 İnkübasyon Uygun sıcaklık C de Uygun atmosfer Aerop (etüv) %5 CO 2 li (mumlu kavanoz veya CO 2 li etüv) Anaerop Mikroaerofilik Uygun süre saat (bir gece) 24 saat 48 saat 7 gün

29 1. gün Ön masa Toplama kapları Steril idrar kabı Steril olmayan dışkı kabı Steril falcon tüp Taşıma besiyeri Her masa Klinik örnekler İdrar: Kanlı ve MacConkey agar Dışkı: MacConkey ve SS agar Püy: Kanlı ve MacConkey agar Boğaz: Kanlı agar Ekim yapılacak besiyerleri Kanlı agar MacConkey agar SS agar

30 Klinik Örneklerin Ekimi ve Kültürlerin Değerlendirilmesi 2. gün

31 Kültürlerin değerlendirilmesi Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmanın tanımlanması -/+ antibiyotik duyarlılık

32 Evaluation of direct smear

33 Evaluation of direct smear

34 Evaluation of direct smear

35 Evaluation of direct smear

36 Kültür plağının değerlendirilmesi Örnek nedir? Steril bir örnek mi, florası olan bir vücut bölgesinden mi alınmış? Üreme var mı? Üreyen koloni sayısı ne kadar? (Kantitatif ekimler için) Kaç çeşit? Belirli bir patojen aranıyorsa üreyen koloniler arasında özellikleri ona uyan var mı?

37 Kültürlerin değerlendirilmesi Kolonilerin makroskopik incelemesi Kolonilerin mikroskopik incelemesi Manuel testler Otomatize veya yarı-otomatize ticari tanımlama Antibiyotik duyarlılık

38 Kolonilerin makroskopik incelemesi Koloni morfolojisi Besiyerinin ayırt ettirici özellikleri Kanlı agar: Hemoliz MacConkey agar: Laktozu kullanma SS agar: H2S oluşumu

39 Hemoliz Kanlı agar Alfa-hemoliz Beta-hemoliz Gama hemoliz

40 Laktoz Kullanımı Mac Conkey agar Laktoz pozitif Laktoz negatif

41 H2S oluşumu SS agar: H2S pozitif H2S negatif

42 Kolonilerin mikroskopik Gram boyama incelemesi

43 Manuel testler Katalaz Koagülaz Oksidaz CAMP testi %6,5 tuzlu besiyerinde üreme Safralı ve eskülinli besiyerinde üreme Optokin duyarlılığı Basitrasin duyarlılığı Biyokimyasal testler: Üç şekerli demirli besiyeri IMVIC Üreli besiyeri

44 Ticari tanımlama sistemleri

45 Antibiyotik duyarlılık testleri

46 2. gün Ön masa Balgam yayması örnekleri Balgam kültürü plakları Her masa Kültür plaklarının değerlendirilmesi Gram boyama

47 Gram boyama Kristal viyole (1 dk) Su ile yıka Lugol (1 dk) Su ile yıka Alkol (30 sn) Su ile yıka Sulu fuksin (30 sn) Su ile yıka

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Meltem Uzun İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir.

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Hareket Testi Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Yrd. Doç. Dr. Hayati GÜNEŞ Arş. Gör. Dr. Reyhan MUTLU

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır.

Riketsia, Bedsonia, Klamidya ve virüsler canlı ortamlarda ürerler. Canlı ortamlar üç kısma ayrılır. MİKRO ORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ İÇİN BESİYERLERİ Mikroorganizmaları izole etmek ve saf kültür olarak üretebilmek için birçok ortamlar geliştirilmiştir (Besiyerleri, vasatlar). Besi yerleri başlıca iki

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) X,V ve XV faktör gereksinimi

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) X,V ve XV faktör gereksinimi Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) X,V ve XV faktör gereksinimi Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları ÇalıĢma Grubu Onaylayan Birim

Detaylı

KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI

KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI KÜÇÜK KOLONİ VARYANTLARI, BİYOFİLM FORMLARI TOLERAN, PERSİSTAN BAKTERİLER VE L-FORMLARI Dr. Burçin Şener Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK * Doç. Dr. Murat METİN ** Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞENER *** Yrd. Doç. Dr. M. Cihan BEREKET *** Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK * Doç. Dr. Murat METİN ** Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞENER *** Yrd. Doç. Dr. M. Cihan BEREKET *** Yrd. Doç. Dr. Araştırma/ Research TEK, METİN, Article ŞENER, PERİAPİKAL GRANULOMLARIN AEROP VE ANAEROP MİKROBİYOLOJİK İNCELEMESİ Makale Kodu/Article code: 834 Makale Gönderilme tarihi: 29.01.2012 Kabul Tarihi: 29.05.2012

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI

GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Fatma OR KAHRAMANMARAŞ TA ÜRETĐLEN MARAŞ USULÜ DONDURMALARIN MĐKROBĐYOLOJĐK KALĐTELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA GIDA MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 31 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 31-42 AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN

Detaylı

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM

VRE LERİN LABORATUVAR TANISI. Dr. Gül BAHAR ERDEM VRE LERİN LABORATUVAR TANISI Dr. Gül BAHAR ERDEM GENEL ÖZELLİKLER Genetik olarak Vagococcus, Tetragenococcus Fenotipik olarak Streptococcus, Lactococcus ile benzerlik gösterir. Katı by. de kokobasiller,

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli?

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? OLGU 1. M SORU -1 Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? MİKROBİYOLOJİK TANI: KONVANSİYONEL YÖNTEMLER Direk mikroskopik inceleme Kültür DİĞER YÖNTEMLER Moleküler yöntemler?? OLGU 1. M SORU -2 YAYMA

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

Laboratuvar Kullanımı

Laboratuvar Kullanımı Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı *Dr. Kurtuluş ÖNGEL **Dr. Yasemin TÜRKER *Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültes, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Isparta *Arş. Gör. Dr., Süleyman

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı