GİRİŞ Buğday kalitesini tahmin etmede birçok analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemler analizin hızı, maliyeti ve güvenilirliği bakımından farklı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ Buğday kalitesini tahmin etmede birçok analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemler analizin hızı, maliyeti ve güvenilirliği bakımından farklı"

Transkript

1 HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2008, 12(3): J.Agric.Fac.HR.U., 2008, 12(3): GLUTEN İNDEKS DEĞERİ VE YAŞ GLUTEN / PROTEİN ORANI ileekmeklik BUĞDAY KAL İTE DEĞERLENDİRMESİ Mehmet MENDERİS Ayhan ATLI Mehmet KÖTEN Hasan KILIÇ Yayın Geliş Tarihi: ÖZET Bu çalışmada basit ve hızlı analiz yöntemleri olan gluten indeks ve yaş gluten/protein oranı ile ekmeklik buğday kalitesini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bazı ekmeklik buğday hatları ile tescilli ekmeklik buğday çeşitlerine ait örnekler kullanılmıştır. Tarla denemeleri 2 lokasyonda kurulmuş ve her lokasyondan hasat edilen 15 ekmeklik buğday genotipi değerlendirilmiştir. Buğdaylar Brabender Junior değirmeninde öğütülmüş ve elde edilen un örneklerinde gluten indeks değeri, Zeleny Sedimentasyon değeri, protein oranı, yaş gluten miktarı, kuru gluten miktarı, Zeleny/protein değeri, yaş gluten/protein değeri ile birlikte farinograf özellikleri de incelenmiştir. Varyans analizi sonucu gluten indeks değeri (P<0.01), yaş gluten/unda protein oranı (P<0.01) ve yaş gluten/tanede protein oranı (P<0.05) kriterlerininin genotipten önemli düzeyde etkilendiği bulunmuştur. LSD testi sonucu gluten indeks değerine göre yüksek kaliteli olarak seçilen genotiplerle yaş gluten/tanede protein oranı ve yaş gluten/unda protein oranına göre seçilenlerin birbiri ile uyumlu olduğu da görülmüştür. Gluten indeks değeri ile en yüksek korelasyon değerleri yaş gluten/unda protein oranı (-0.824**) ve yaş gluten/tanede protein oranı (-0.769**), farinograf stabilite değeri (0.594**) ve Zeleny sedimentasyon/unda protein oranı (0.466**) arasında bulunmuştur. Gluten indeks değeri, yaş gluten/tanede protein oranı ve yaş gluten/unda protein oranına göre ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alınarak kalite gruplandırması yapılmıştır. Sonuç olarak gluten indeks değeri ve gluten indeks cihazı olmadan da YG/TP (yaş gluten/tanede protein) veya YG/UP (yaş gluten/unda protein) oranlarının gerek ıslah programlarında ve gerekse ürün borsalarında kalite tahmininde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday, kalite, gluten indeks, yaş gluten/protein oranı QUALITY EVALUATION of BREAD WHEAT QUALITY by GLUTEN INDEX and WET GLUTEN/PROTEIN RATIO ABSTRACT The research was carried out to evaluate bread making potential by simple and rapid methods such as gluten index and wet gluten/protein ratio. Some released bread wheat varieties and advanced lines developed by Southeast Agricultural Research Institute were used as material. Field experiments were conducted in two locations and 15 bread wheat varieties and lines were evaluated in each location. Brabender Junior laboratory mill was used for milling. Gluten index, Zeleny sedimentation value, protein content, wet gluten, dry gluten, wet gluten/protein ratio, Zeleny/protein ratio and Farinograph properties of samples were examined. Gluten index (P<0.01), wet gluten/ protein ratio in flour (P<0.01) and wet gluten/protein ratio in grain (P<0.05) and farinograph stability values (P<0.01) were significantly effected by genotypes. Quality levels of genotypes selected with these criterias according to LSD test were also found to be compatible. Higly significant correlation coffficient values were obtained between gluten index and wet gluten/ protein ratio in flour (-0.824**), wet gluten/ protein ratio in grain (-0.769**), farinograph stability (0.594**) and Zeleny sedimentation/protein ratio in flour (0.466**) respectively. Wheat samples were grouped considering the mean values and standard deviation for gluten index value, wet gluten/protein ratio in flour and in grain. It was concluded that, in early generation of breeding programme and at commodity exchange, gluten index value and wet gluten/protein ratio could be used efficiently for quality selection. Keywords: Bread wheat, quality, gluten index, wet gluten/protein ratio Tarım İl Müdürlüğü, Kontrol Şubesi, Mardin Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa Güneydoğu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır Sorumlu Yazar. Araştırma Makalesi

2 GİRİŞ Buğday kalitesini tahmin etmede birçok analiz yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemler analizin hızı, maliyeti ve güvenilirliği bakımından farklı özellikler taşımaktadır. Analiz yapılan örnek çok fazla olduğu durumlarda hızlı, ucuz ve ürün kalitesini doğru tahmin edebilen basit yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Çeşit ıslahında kalite yönünden yapılan seleksiyonlara erken generasyonda başlanmakta, örnek sayısı fazla ve miktarı az olduğundan söz konusu analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca analiz sonucu elde edilen kalite kriterinin genotipin kalıtsal potansiyelini ortaya koyması ve elde edilen son ürün (ekmek, makarna vb) kalitesini tahminde de güvenilir olması dikkate alınmalıdır. Ticaret borsalarında da örnek sayısı çok fazla olduğundan ıslah programlarında olduğu gibi basit analiz yöntemleri kullanılarak kalite tahmini yapılmakta ve ürün fiyatları buna göre belirlenmektedir. Protein miktarı, Zeleny sedimentasyon değeri, yaş gluten, kuru gluten ve gluten indeks değerleri ülkemizde yaygın olarak kalite tahmininde kullanılan kalite kriterleridir. Fakat bu kriterlere göre yapılan kalite değerlendirmelerinde farklılıklar olmaktadır. Yaş gluten miktarı üretim koşullarına bağlı olarak değişim göstermekte ve protein miktarı ile önemli pozitif ilişki içinde bulunmaktadır (Chung ve Ohm, 1996; Grausgruber ve ark., 2000). Buna rağmen genotipin gluten kalitesine etkisi daha fazla bulunmuştur (Williams, 1997; Anonim, 1990). Çeşit ile birlikte protein miktarını etkileyen en önemli faktör ise çevre ve yetiştirme koşullarıdır (Bushuk ve ark., 1968; Drezner ve ark., 2006; Johansson ve ark., 2004; Lasztity, 2003; Ruza ve Linina, 2001). Zeleny sedimentasyon testi de unda protein kalitesinin tayininde kullanılmaktadır (Ünal, 1991; Elgün ve Ertugay, 1992). Gluten miktarı fazla ve kalitesi yüksek olan buğday unlarında partiküller daha fazla şiştiğinden yoğunlukları az olmakta ve çözelti içerisinde dibe daha yavaş çökmektedirler. Bu nedenle kaliteli buğday unlarının Zeleny sedimentasyon değerleri daha yüksek çıkmaktadır (Özkaya ve Kahveci, 1990; Köksel ve ark., 2000). Sedimentasyon değeri protein kalitesini belirleyen ve daha çok kalıtımın etkisi altında olan bir kriterdir (Atlı, 1987). Sedimentasyon değerinin çevreye göre çeşitten daha fazla etkilendiği dikkati çekmektedir (Koçak ve ark., 1992). Gluten miktarı fazla ve kalitesi iyi olan unların sedimentasyon değeri de yüksek çıkmaktadır (Poliwal ve Singh, 1986). Atlı (1985), Orta Anadolu Bölgesinde yaygın olarak üretilen Bezostaya 1 ve Gerek 79 çeşitlerinde protein oranı ile Zeleny Sedimentasyon değeri arasındaki korelasyon değerlerini hesaplamıştır. Bezostaya 1 çeşidinde protein oranı ile Zeleny sedimentasyon değeri arasında r= 0.747; Gerek 79 çeşidinde ise protein oranı ile Zeleny sedimentasyon değeri arasında r= korelasyon değeri bulmuştur. Aynı protein ya da yaş gluten oranına sahip unların ekmek yapımı sırasında gluten kalitelerindeki farklılıktan dolayı oldukça değişik davranışlar gösterdikleri bildirilmiştir (Perten, 1990). Ekmeklik kalitesi iyi olan bir unun farinogram gelişme ve stabilite süresinin uzun, yoğurma tolerans sayısı ve yumuşama derecesi değerlerinin düşük olması istenir. Stabilite süresinin fazla olması hamurun elastikiyetinin ve işlenmeye elverişliğinin fazla olduğunu, bu unlardan yapılacak ekmeklerin hacimlerinin fazla olacağını gösterir. Yumuşama derecesinin fazlalığı ise unun işlenmeye toleransının az olduğunu ve fermantasyon süresinin kısa olması gerektiğini belirtir (Özkaya ve Kahveci, 1990). Protein miktarı ile farinograf absorbsiyon değeri, hamur gelişme süresi ve ekmek hacmi arasında önemli pozitif ilişki olduğu bildirilmektedir (Baker ve ark., 1971; D appolonia ve Kunerth, 1984). Son yıllarda İsveçli araştırıcı Perten tarafından geliştirilmiş olan gluten indeks metodu, gluten proteininin kalitesinin tespitinde kullanılmaktadır (Özer ve Ünal, 1998). Curic ve ark. (2001), yaptıkları çalışmada protein oranı ile yaş gluten oranı arasında önemli pozitif ilişki bulurken (r = 0.698**), gluten indeks değeri ile yaş gluten arasında ise negatif ilişki bulmuşlardır ( 0.528**). Gluten indeks değeri ile kuru gluten miktarı arasında bir Fransız araştırıcının çalışmasında da benzer sonuç bulunmuştur (Grootenboer, 1989). Curic ve ark. (2001), gluten indeks ile ekstensograf değerleri arasında da önemli pozitif ilişki elde etmişlerdir. Buna göre gluten indeks değeri ile ekstensogramın uzamaya karşı maksimum direnç değeri arasında (r= 0.860), gluten indeks değeri ile enerji değeri arasında (r= 0.799) önemli korelasyon bulunmuştur. Benzer sonuçlar İsveçli araştırıcı Johnsson tarafından da bulunmuştur (Johnsson, 1990). Ekstensograf değerleri ile gluten indeks arasındaki bu ilişki gluten kuvvetinin tahmininde gluten indeks değerinin güvenilir olduğunu göstermektedir. Gluten indeks ile farinograf değerleri arasında su absorbsiyonu (-0.565**) dışında önemli ilişkiler bulunmamıştır. Ekmek üretiminde gluten indeks değeri 95 ten fazla olduğunda unun çok kuvvetli ve 60 dan düşük olduğunda ise unun 58

3 çok zayıf olduğu bildirilmiştir (Grootenboer, 1989). Yapılan bir çalışmada gluten indeks ve yaş gluten /tanede protein oranının daha çok çeşitten etkilendiği saptanmıştır (Simic ve ark., 2006). Aynı çalışmada gluten indeks değerinin 90 dan büyük olan kuvvetli gluten karakterine sahip çeşit ve hatlarda yaş gluten/tanede protein oranı arasında değişirken, diğer hat ve çeşitlerin (Gluten indeks değeri = 75-90) YG/TP oranı rasında bulunmuştur. Williams (1997), Kanada buğday sınıflarından CWRS (Canada Western Red Spring) unlarında YG/UP oranını yaklaşık 2.8, çok kuvvetli buğday sınıfı olan WESW(Western Extra Strong Wheat) unlarında 2.6 ve zayıf kaliteli sınıf olan WSWS (Western Soft White Spring) unlarında ise 3.0 olarak saptamıştır. YG/UP oranı çeşitlere bağlı olarak farklı sonuçlar vermiştir. YG/UP oranı 2.7 ile 3.0 arasında olan çeşitler optimal kalitede olup, çok kuvvetli olan çeşitler ise daha düşük YG/UP oranı vermişlerdir. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yetiştirilen ekmeklik buğday örneklerinde gluten indeks değeri ile birim proteine düşen yaş glutenin bir ölçüsü olan YG/P oranı üzerine genotipin etkisi bu kriterlere göre kalite gruplandırması yapılarak ekmeklik buğday kalite değerlendirmesi ve basit analizlerle buğday kalitesinin tahmini amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOT Materyal Çalışmada, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü nden temin edilen yetiştirme döneminde Diyarbakır ve Hazro lokasyonlarında yetiştirilmiş ekmeklik buğday 15 genotipi materyal olarak incelenmiştir. Genotiplerin 5 i kırmızı, 10 u ise beyaz tane rengindedir. Metot Buğday örneklerinin öğütülmesi Örnekler tane nemine göre sert ve yarı sert olanlar için % 16.5, yumuşak olanlar için % 15.5 olacak şekilde saat tavlanmış (Ünal, 1991) ve Brabender Junior değirmeninde öğütülmüştür. Uygulanan analiz yöntemleri Nem ICC-Standart No:110 metoduna göre (Anonim, 2002a), protein ICC-Standart No:105 metoduna göre (N x 5,7 faktörü ile ) (Anonim, 2002b), yaş gluten miktarı ICC-Standart No: 106 metoduna göre (Anonim, 2002c), kuru gluten miktarı Özkaya ve Kahveci (1990) nin bildirdiği metoda göre, gluten indeks değeri ICC- Standart No:155 e göre tayin edilmiştir (Anonim, 2002d). Ayrıca sedimantasyon değeri tayininde ICC-Standart No:116 metodu uygulanırken (Anonim, 2002e), farinograf analizleri için ICC-Standart No:115 metodu uygulanmıştır (Anonim, 2002f). İstatistiksel analizlerde Tarist istatistik programı kullanılmıştır (Açıkgöz ve ark., 1994). Ortalamaların karşılaştırılması LSD çoklu karşılaştırma testine göre yapılmıştır. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA Araştıma sonucu elde edilen bulguların ortalama ve standart sapma değerleri Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1 de standart sapma değerlerine bakıldığında çalımada analiz edilen genotiplerin kalite değerleri birbirinden farklı bulunmuştur. Diğer bir ifade ile deneme materyalinin Çizelge 1. Deneme materyalinin ortalama ve standart sapma değerleri (n=30). Kalite Kriterleri Ortalama Değer Standart Sapma Tanede Protein % (TP) Unda Protein % (UP) Zeleny Sedimentasyon ml (Z) Yaş Gluten % (YG) Gluten İndeks % (GI) Kuru Gluten % (KG) Yaş Gluten/Tanede Protein (YG/TP) Yaş Gluten/Unda Protein (YG/UP) Zeleny/Tanede Protein (Z/TP) ,34 Zeleny/Unda Protein (Z/UP) Absopsiyon % (A) Gelişme Müddeti Dak. (GM) Stabilite dak. (STAB.) Yoğurma Tolerans İndeks B.U (YTI) Yumuşama Derecesi B.U (YD)

4 kaliteleri benzer olmayıp farklı özelliktedir. Deneme materyali içinde çok düşük kaliteli genotip olduğu gibi yüksek kaliteli genotip de mevcuttur. Gluten indeks değeri, farinograf absorpsiyon değeri ve YG/UP oranı bakımından genotipler arası farklılık istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunurken, YG/TP oranı bakımından da genotipler arası farklılık istatistiki olarak %5 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 2). Kalite tahmininde yaygın olarak kullanılan ve genotip etkisi altında olan gluten indeks değeri ile birlikte YG/TP ve YG/UP oranlarına göre yapılan LSD gruplandırması Çizelge 3 te verilmiştir. Çizelgeden de görüleceği gibi gluten indeks değerine göre yüksek kaliteli olan (GI>90) olan 13, 6, 5, 8, 12 ve 7 no lu genotipler YG/TP ve YG/UP oranlarına göre de üstün özellik göstermişlerdir. Benzer şekilde gluten indeks değeri düşük olan (GI<70) 1, 2, 9, 10 ve 11 no lu genotipler YG/TP ve YG/UP oranlarına göre de düşük kaliteli bulunmuştur. Bu sonuçlara göre YG/TP ve YG/UP oranlarının gluten indeks değeri yerine ıslah programlarının erken generasyonunda ve Ticaret Borsalarının alımlarında kullanılabileceği söylenebilir. Ayrıca Glutomatik ve Gluten indeks cihazı bulunmayan, sadece protein analizi yapan cihazı olan kuruluşlarda elle yaş gluten değeri belirlendikten sonra YG/TP ve TG/UP hesaplanarak hızlı kalite tahmini yapılabilir. Elde edilen bulgular arasında korelasyon değerleri hesaplanmış ve %1 düzeyinde önemli ilişki bulunanlar Çizelge 4 te verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi yaş gluten miktarı ile gluten indeks değeri arasında negatif ve önemli (r= **) bir ilişki bulunmuştur. Karaduman (2002), yaptığı çalışmada yaş gluten miktarı ile gluten indeks değeri arasında benzer bir ilişkiden (r= **) bahsetmiştir. Türker ve Elgün (1997) tarafından bildirildiği gibi yaş gluten miktarı artarken gluten indeks değeri düşmektedir. Gluten indeks değeri ile %1 düzeyinde önemli ilişki bulunan diğer kriterler YG/TP ( **), YG/UP (-0.824**), stabilite (0.594**) ve protein Z/UP (0.466**) olarak belirlenmiştir. YG/TP ile önemli korelatif ilişki bulunan kriterler ise yaş gluten (0.757**), Çizelge 2. Ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının kalite kriterlerine ilişkin varyans analiz sonuçları (F değerleri). Varyasyon SD Gluten İndeks YG/TP YG/UP Absorbsiyon Kaynağı Genotip ** * ** ** Hata 15 Genel 29 Varyasyon katsayısı(%) * %5 olasılık düzeyinde önemli, ** %1 olasılık düzeyinde önemli Çizelge 3. Ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının gluten indeks değeri ile YG/TP ve YG/UP oranlarına ilişkin ortalama değerler ve oluşan gruplar. Orijinal Gluten İndeks Sıra YG/TP Sıra YG/UP Sıra No Sıra No No No a a a a ab ab ab abc ab ab abc abc ab abc abcd abc abcd bcde abcd abcde cdef abcd bcde cdef abcde bcde cdef bcde cde def cde cde def def cde ef def cde ef ef de f f e f HKO= HKO= HKO= LSD= LSD= LSD=

5 gluten indeks (-0.769**) ve YG/UP (0.804**) olarak saptanmıştır. YG/UP ile YG arasında ** ve stabilite arasında da ** korelasyon değerleri elde edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan materyallere göre gluten indeks, YG/TP ve YG/UP oranlarının ekmeklik buğday kalite seleksiyonunda kulanılabilecek basit ve hızlı sonuç elde edilen kriterler olduğu kanısına varılmıştır. Pratikte yararlı olacağı düşünülerek bu üç kritere göre ekmeklik buğdaylar yine bu çalışma materyallerine bağlı olarak 4 kalite grubuna ayrılmıştır. Gruplandırma bu kriterlerin ortalama ve ortalamadan sapmaları hesaplanarak yapılmıştır. Ortalama ve standart sapma gluten indeks değeri 79.54±16.43 olarak bulunmuştur. YG/TP ve YG/UP oranları da sırasıyla 2.34±0.23 ve 2.72±0.25 olarak belirlenmiştir. Buna göre oluşturulan gruplar ve grupların oluşturulma şekli aşağıda verilmiştir: Gluten indeks değerine göre yapılan kalite gruplandırması; 96 dan büyük olanlar [95.97 ( = 95.97)] 80 ile 96 arası olanlar 63 ile 80 arası olanlar [63.11 ( = 63.11)] 63 ten küçük olanlar için YG/TP oranına göre yapılan kalite gruplandırması; 2.11 den küçük olanlar [2.11( = 2.11)] 2.11 ile 2.34 arası olanlar 2.34 ile 2.57 arası olanlar [2.57( = 2.57)] 2.57 den büyük olanlar YG/UP oranına göre yapılan kalite gruplandırması; 2.47 den küçük olanlar [2.47( = 2.47)] 2.47 ile 2.72 arası olanlar 2.72 ile 2.97 arası olanlar [2.97( = 2.97)] 2.97 den büyük olanlar Araştırmada kullanılan 30 örneğin gruplara göre dağılımı ve bu 3 kriterle %1 düzeyinde önemli ilişki içinde olan diğer kriterlerin ortalama değerleri Çizelge 5, 6, 7 ile Şekil 1, 2, ve 3 te verilmiştir. Çizelge 5 ile Şekil 1 de görüldüğü gibi gluten indeks grupları arasında yaş gluten açısından farklılıklar mevcuttur. Düşük gluten indeks değeri içeren örneklerin olduğu grupta yaş gluten değeri artmaktadır. Bu durumda kalite değerlendirmesi yaparken yüksek yaş gluten değerinin tek başına fazla bir öneminin olmadığı da anlaşılmaktadır. Benzer durum YG/TP ve YG/UP ile ilgili çizelge ve şekillerde gözlenmektedir. Farinograf stabilite değeri, gluten indeks değeri ile YG/TP ve YG/UP gruplandırmasına göre değişme göstermiştir. Gluten indeks değeri 60 dan az olduğunda un kalitesinin çok düşük ve 95 ten fazla olduğunda ise çok kuvvetli olduğu daha önce yapılan bir çalışmada da belirtilmiştir (Grootenboer, 1989). Yaptığımız çalışma sonuçlarına göre ise gluten indeks değeri <63 çok düşük; arası orta; iyi ve >96 olan örnekler çok kuvvetli kaliteye sahiptir denebilir. Bu değerlendirme Grootenboer (1989) tarafından yapılan çalışmadaki değerlendirmeye benzer şekilde bulunmuştur. YG/TP ve özellikle YG/UP oranları düştükçe buğday kalitesi artmakta ve bu değerler yükseldikçe kalite düşmektedir. Williams (1997), Kanada buğday sınıflarında zayıf kaliteli olan WSWW (Western Soft White Spring) için YG/UP oranını 3.0; CWRS (Canada Western Red Spring) unlarında yaklaşık 2.8, çok kuvvetli buğday sınıfı olan WESW (Western Extra Strong Wheat) de ise 2.6 olarak belirlemiştir. YG/UP oranı 2.7 ile 3.0 arasında olan çeşitleri optimal kaliteli olarak değerlendirmiştir. Bu çalışmamızda YG/UP oranına göre yapılan gruplandırma <2.47 çok kuvvetli; arası iyi; arası orta ve > 2.97 olanlar düşük kaliteli olarak değerlendirilebilir. Bu sonuçlara göre özellikle gluten indeks değeri ve YG/UP oranı için geliştirilen kalite gruplandırması erken generasyonda ve ticaret borsalarında kalite değerlendirmesinde basit ve hızlı yöntemler olarak kullanılabilir. SONUÇLAR ve ÖNERİLER Ekmeklik buğday kalitesi değerlendirmesinde birçok kalite analizi yapılmaktadır. Bazı analiz yöntemleri fazla miktarda örneğe gerek- Çizelge 4. Kalite kriterleri arasındaki korelasyon değerleri (r). YG GI YG/TP YG/UP Z/UP STAB GI (**) (**) (**) 0.466(**) 0.594(**) YG/TP 0.757(**) (**) 0.804(**) YG/UP 0.808(**) (**) 0.804(**) (**) ** %1 olasılık düzeyinde önemli 61

6 Çizelge 5. Gluten indeks değerine göre yapılan gruplandırma ve diğer kalite kriterlerinin ortalama değerleri. Örnek sayısı Grup aralıkları GI (%) YG (%) YG/TP YG/UP Z/TP Z/UP Stabilite (dakika) 5 < > Çizelge 6. YG/UP oranına göre göre yapılan gruplandırma ve diğer kalite kriterlerinin ortalama değerleri. Örnek sayısı Grup aralıkları YG (%) GI (%) YG/TP YG/UP Stabilite (dakika) 5 < > Çizelge 7.YG/TP oranına göre göre yapılan gruplandırma ve diğer kalite kriterlerinin ortalama değerleri. Örnek sayısı Grup aralıkları YG (%) GI (%) YG/TP YG/UP Stabilite (dakika) 6 < > < >96 Şekil 1. Gluten indeks değerine göre yapılan gruplandırmada yaş gluten ve stabilite değerindeki değişim Yaş Gluten Stabilite(dak.) < >2.97 Şekil 2. YG/UP oranına göre yapılan gruplandırmada gluten indeks, yaş gluten ve stabilite değerlerindeki değişim Gıuten İndeks(%) Yaş Gluten Stabilite(dak.) 62

7 Yaş Gluten Gıuten İndeks Stabilite < >2.57 Şekil 3. YG/TP oranına göre yapılan gruplandırmada yaş gluten, gluten indeks ve stabilite değerlerindeki değişim sinim duymakta ve uzun sürede sonuç alınmaktadır. Bu çalışmada üzerinde çalışılan kalite kriterlerinden gluten indeks değeri, YG/TP ve YG/UP oranları, genotip etkisi altında olan farinograf stabilite değeri ile arasında önemli korelatif ilişki bulunan ve her laboratuarda analizi yapılabilen kriterlerdir. Her üç kritere göre yapılan kalite değerlendirmesi arasında uyumun bulunması da birbirine alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Söz konusu kriterler ve gruplandırma kalite değerlendirmesinde ıslah programlarının erken generasyonunda kalite sekleksiyonunda ve ticaret borsalarındaki alımlarda kullanım alanı bulabilir. İleriki çalışmalarda Türkiye de yetiştirilen farklı kalitedeki çeşitleri de kapsayan, daha fazla materyalde, alveograf ve ekstensograf sonuçları ile de karşılaştırma yapılacak detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Böylece söz konusu basit ve hızlı test sonuçlarına göre, Türkiye de yetiştirilen ekmeklik buğdaylar için daha güvenilir gruplandırma yapma imkanı bulunabilir. Kaynaklar Açıkgöz, N., Akkaş, M.E., Moghaddom, A. ve Özcan, K Tarist: C'ler için veri tabanı esaslı türkçe istatistik paketi. Tarla Bitkileri Kongresi Bitki Islah Bildirileri, Nisan, İzmir, Anonim Cereals. PBI Cambridge, Plant Breeding International, Cambridge. Anonim. 2002a. International Association for No: 110. Anonim. 2002b. International Association for No: 105. Anonim. 2002c. International Association for No: 106. Anonim. 2002d. International Association for No: 155. Anonim. 2002e. International Association for No: 116. Anonim. 2002f. International Association for Cereal Science and Techonlogy ICC Standart No: 115. Atlı, A Kışlık tahıl üretim bölgelerimizde yetiştirilen bazı ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin kaliteleri ile kalite karakterlerinin stabilitesi üzerine araştırmalar. Türkiye Tahıl Simpozyumu, 6-9 Ekim, Bursa, Atlı, A İç Anadolu da yetiştirilen bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin kalite özellikleri üzerine çevre ve çeşitin etkileri. Doktora Tezi, Ankara, 165. Baker, R.J., Tipples, K.H. ve Campbel, A.B., Heritabilities of and correlations among quality traits in wheat. Canadian Journal of Plant Science, 51, Bushuk, W., Briges, K.G. ve Shebeski, L.H Protein quantity and quality as factors in the evaluation of bread wheats. Journal Sci., 49, Chung, O.K. ve Ohm, J.B Effect of genotype and environment on gluten characteristics and their relationships with baking characteristics of hard winter wheats. Cereal Foods World Abstr., 41, Curic, D., Karlovic, D., Tusak, D., Petrovic, B. ve Dugum, J Gluten as standard of 63

8 wheat flour quality. Food Technology, 39(4), D Apolonia, B.L. ve Kunerth, W.H The Farinograph Handbook. American Association of Cereal Chemists. St.Paul, Minesota,USA, 64 sayfa. Drezner, G., Dvojkovic, K., Novoselovic, D., Horvat, D., Guberac, V., Maric, S. ve Primorac, J Utjecaj okoline najznačajnija kvantitativna svojstva pšenice. Zbornik radova 41. hrvatskog i međunarodnog znanstvenog simpozija agronoma. Opatija, Hrvatska, Elgün, A. ve Ertugay, Z Tahıl İşleme Teknolojisi. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 718, Erzurum, 376 sayfa. Grausgruber, H., Oberfoster, M., Werteker, M., Ruckenbauer, P. ve Vollman, J Stability of quality traits in Austrian grown winter wheats. Field Crops Research, 66, Grootenboer, D Le Gluten Index: Report de Stage. L'Institut Technique des Cereales et des Fourrages, Paris, France. Johansson, E., Prieto-Linde, M.L. and Svensson, G Influence of nitrogen application rate and timing on grain protein composition and gluten strength in Swedish wheat. J. Plant Nutr. Soil Sci., 167, Johnson, C Gluten Index. Comparison of Methods. Nordic Cereal Congress. Stockholm, Sweden. Koçak, N., Atlı, A., Karababa, E. ve Tuncer, T Macar-Yugoslav (MAYEP) ekmeklik buğday çeşitlerinin kalite özellikleri üzerine araştırmalar. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1, Köksel, H., Sivri, D., Özboy, Ö., Başman, A. ve Karaca, H Hububat Laboratuarı El Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yayın No:47, Ankara, 106 sayfa. Lasztity, R Prediction of wheat qualitysucces and doubts. Periodica Politechnica Ser. Chem. Eng., 46, Özer, Ç. ve Ünal, S Glutomatik 4+2 sistemi ile unların niteliklerinde değişmelerin belirlenmesi. Un Mamülleri Dünyası, 7(2), 26. Özkaya, H. ve Kahveci, B Tahıl ve Ürünleri Analiz Yöntemleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No:14, Ankara, 152 sayfa. Perten, H Rapid measurement of wheat gluten quality by the gluten ındeks. Cereal Foods World, 35, Poliwal, S.C. ve Singh, G Physico-chemical milling and bread making quality of wheats of Uttar Pradesh. Jour.of Food Sci. and Tech., 23(4), Ruza, A. ve Linina, A Nitrogen influence on yield and baking quality of winter wheat. Proceeding 11th Nitrogen Workshop, Reims, France, Šimic, G., Horvat, D., Jurkovıć, Z., Drezner, G., Novoselović., D. ve Dvojković, K., The genotype effect on the ratio of wet gluten content to total wheat grain protein. Journal of Central European Agriculture, 7(1), Ünal, S.S Hububat Teknolojisi. Ege Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi, Yayın No:29, İzmir, 216 sayfa. Williams, P Variety development and quality control of wheat in Canada: Characterization by functionality. Proceedings of the International Japanese conference on Near-Infrared Reflectance, Japan, (Erişim Tarihi: ) 64

Ekmeklik buğdayda Mini SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) sedimantasyon testi ile bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Ekmeklik buğdayda Mini SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) sedimantasyon testi ile bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 2: 1 5 Journal of Crop Research Ekmeklik buğdayda Mini SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) sedimantasyon testi ile bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE VII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

TÜRKİYE VII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ VE TARLA BİTKİLERİ BİLİMİ DERNEĞİ Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi 25-2727 Haziran 2007 Erzurum TÜRKİYE VII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ BİLDİRİLER

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Farklı Buğday Çeşitlerinde Gluten Miktarlarının Kalite Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Hayrettin

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi Seydi Aydoğan Mehmet Şahin Aysun Göçmen Akçacık Seyfi Taner Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KONYA Özet

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ

BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 28 (1), 83-93, 1997 BİR UN FABRİKASINDAN ELDE EDİLEN UN PASAJLARININ HAMUR REOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE EKMEKÇİLİK KALİTESİ H. Gürbüz KOTANCILAR İlyas ÇELİK Zeki ERTUGAY Atatürk

Detaylı

Ekmeklik Buğday Unlarında Alveograf, Farinograf ve Miksografta Ölçülen Reolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Unlarında Alveograf, Farinograf ve Miksografta Ölçülen Reolojik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (1):74-82, 2012 S. AYDOĞAN, A. GÖÇMEN AKÇACIK, M. ŞAHİN, ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Ekmeklik Buğday Unlarında Alveograf, ve ta Ölçülen Reolojik

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına Dayanım Yönünden İncelenmesi

Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına Dayanım Yönünden İncelenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):117-122 Araştırma Makalesi (Research Article) Farklı Fenolojik Özelliklere Sahip Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Süne Zararına

Detaylı

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) Makale (Paper)

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) Makale (Paper) Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (34-50) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (34-50) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK TİPTE UNLARIN MİNERAL MADDE MİKTARLARI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 91-96 TÜRKİYE

Detaylı

Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri

Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1): 65-74 ISSN 1018-8851 Ekmeklik Buğdayda (T.aestivum L.) Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Genotip ve Lokasyon Etkileri Metin ALTINBAŞ 1 Muzaffer

Detaylı

Ekmeklik buğday çeşitlerinin dane verimi, bazı kimyasal ve reolojik özellikleri üzerine bir araştırma

Ekmeklik buğday çeşitlerinin dane verimi, bazı kimyasal ve reolojik özellikleri üzerine bir araştırma Bitkisel Araştırma Dergisi (2010) 1: 1 7 Journal of Crop Research Ekmeklik buğday çeşitlerinin dane verimi, bazı kimyasal ve reolojik özellikleri üzerine bir araştırma Seydi AYDOĞAN a,* Aysun GÖÇMEN AKÇACIK

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 123-127 123 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Etkisi Seydi Aydoğan 1,*, Süleyman Soylu 2 1 Bahri Dağdaş

Detaylı

Bazı Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi dergipark.gov.tr/tutad Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res 2017, 4(1): 43-49 TÜTAD ISSN: 2148-2306 e-issn: 2528-858X doi: 10.19159/tutad.300616

Detaylı

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 51-57 Bursa Koşullarında Yetiştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Stabilite Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Köksal

Detaylı

yasarkaraduman@hotmail.com

yasarkaraduman@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Yaşar KARADUMAN Mühendis, Yüksek Lisans Telefon 0535 2775319 E-mail yasarkaraduman@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.06.1973 EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik

Detaylı

Türkiye!0 Tarla Bitkileri Kongresi cilt 1,S:271-277 10-13 eylül 2013 Konya

Türkiye!0 Tarla Bitkileri Kongresi cilt 1,S:271-277 10-13 eylül 2013 Konya ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE EKİMİ YAPILAN BAZI BUĞDAY (Triticum aestium L.) GENOTİPLERİNİN KURU VE SULU KOŞULLARDAKİ VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet ŞAHİN, Seydi AYDOĞAN, Aysun Göçmen

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997

KİŞİSEL BİLGİLER. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü - 2012. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü -1997 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Hatun BARUT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/165 E-mail baruthatun@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1972-ADANA EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (2), 8-13 DOI: 10.15316/SJAFS.2017.13 8 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Arpa Genotiplerinin Farklı

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI) null yılı için özgeçmiş MEHMET KÖTEN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi mehmetkoten@kilis.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142666-1813 5337655569 3488143098 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK

Detaylı

T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri

T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(2):49-56 ISSN 1018-8851 T.dicoccoides x T.durum Melezlerinde Bazı Verim ve Kalite Özellikleri İçin Gen Etkileri Muzaffer TOSUN 1 Metin ALTINBAŞ 2 Summary Gene Effects

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya-Türkiye Orta Anadolu Sulu ve Kuru Koşulları İçin Tescil Edilmiş Makarnalık Buğday lerinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Yönüyle Çok Yıllık Performanslarının Belirlenmesi Mehmet ŞAHİN a Seydi AYDOĞAN a Aysun

Detaylı

Anadolu Ekmeklik J. buğdayda Agric. Sci., 2009, un kalite 24(2):76-83. özellikleri ile dane veriminin karşılıklı etkileşimleri ve uygun çeşit seçimi

Anadolu Ekmeklik J. buğdayda Agric. Sci., 2009, un kalite 24(2):76-83. özellikleri ile dane veriminin karşılıklı etkileşimleri ve uygun çeşit seçimi Anadolu Tarım Bilim Derg., 2009, 24(2):76-83. Anadolu Ekmeklik J. buğdayda Agric. Sci., 2009, un kalite 24(2):76-83. özellikleri ile dane veriminin karşılıklı etkileşimleri ve uygun çeşit seçimi Araştırma

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2013, 22 (2): 41-58 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Farklı Ön Bitki Uygulamalarının Kalite

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ORTA ANADOLU BÖLGESİ KURUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU ANK-24/13 ES13KE-1 Ankara-2016 ANK-24/13 VE ES13KE-1

Detaylı

Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder

Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder Ekmekçilik Açısından Una Bakıldığında Şu Kriterler Önem Arz Eder Unun protein kalitesi ve miktarı Unun normal nişasta ve zedelenmiş nişasta miktarı Unda bulunacak enzim miktarı (diastatik aktivitesi) Unun

Detaylı

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Fizikokimyasal ve Reolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Fizikokimyasal ve Reolojik Özelliklerin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2013, 22 (2): 74-85 Araştırma Makalesi (Research Article) Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Fizikokimyasal ve Reolojik Özelliklerin Belirlenmesi *Seydi AYDOĞAN

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SULUDA EKMEKLİK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5990 TR 5992 Ankara-2016 TR 5990 VE TR 5992

Detaylı

Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Buğdayların Bisküvilik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Buğdayların Bisküvilik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(2): 139-148 Geliş Tarihi: 18.10.2004 Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Buğdayların Bisküvilik Kalitesi Üzerine

Detaylı

Ticari Değirmen ve Laboratuvar Tipi Bühler Değirmenin Kümülatif Kül ve Protein Eğrileri Üzerine Bir Araştırma

Ticari Değirmen ve Laboratuvar Tipi Bühler Değirmenin Kümülatif Kül ve Protein Eğrileri Üzerine Bir Araştırma Ticari Değirmen ve Laboratuvar Tipi Bühler Değirmenin Kümülatif Kül ve Protein Eğrileri Üzerine Bir Araştırma FARHAN ALFİN PROF. DR. ÜNSAL ÇAKMAKLI Ege Üniversitesi, Müh. Fak., Gıda Bölümü, Bornova, İzmir.

Detaylı

Ziraat Yüksek Mühendisi /Ar-Ge Uzmanı. 09.11.1964 Emirdağ/Afyonkarahisar EĞİTİM BİLGİLERİ

Ziraat Yüksek Mühendisi /Ar-Ge Uzmanı. 09.11.1964 Emirdağ/Afyonkarahisar EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Aliye PEHLİVAN Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi /Ar-Ge Uzmanı Telefon 312 3431050/1337 E-mail Aliye.pehlivan@tarim.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 09.11.1964 Emirdağ/Afyonkarahisar

Detaylı

JOURNAL of AGRICULTURAL

JOURNAL of AGRICULTURAL TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com İleri Kademe Makarnalık Buğday Hatlarının Farklı Çevrelerde Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(4): 178-182, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI

PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI PELEMIR( CEPHALARIA SCYRIACA) EKSTRAKT İLAVELI EKMEKLERDE RENK ANALIZI Elif Şeyma Uslu, Fatih Törnük Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Cephalaria nın bir türü olan pelemir, buğday tarlalarında yabani

Detaylı

TÜKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK UN TİPLERİNİN TİAMİN VE RİBOFLAVİN MİKTARLARI

TÜKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNDE ÜRETİLEN DEĞİŞİK UN TİPLERİNİN TİAMİN VE RİBOFLAVİN MİKTARLARI P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) 69-75

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) 69-75 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 69-75 Quality analysis of Turkey in bread wheat by ınterpolation technique Research article/araştırma

Detaylı

KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI

KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 33-42 MARA KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI Abdurrahman AĞSAKALLI Murat OLGUN Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması

Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 11-23 Bursa Koşullarında Geliştirilen Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Araştırılması Köksal YAĞDI * ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması *

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve Kalite Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 2, 1-14 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Diyarbakır ve Adıyaman Sulu Koşullarında Verim ve

Detaylı

EKMEKLĐK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GE OTĐPLERĐ Đ TA E VERĐMĐ ĐLE BAZI KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐ E GE OTĐP ve LOKASYO ETKĐLERĐ

EKMEKLĐK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GE OTĐPLERĐ Đ TA E VERĐMĐ ĐLE BAZI KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐ E GE OTĐP ve LOKASYO ETKĐLERĐ Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2009,24(2):84-92 Anadolu J. Agric. Sci., 2009,24(2):84-92 Araştırma Research EKMEKLĐK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GE OTĐPLERĐ Đ TA E VERĐMĐ ĐLE BAZI KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Karadeniz Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Karadeniz Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 257-262 Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Karadeniz Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Nevzat AYDIN 1 H. Orhan BAYRAMOĞLU

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri

Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki Verim Yetenekleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 151-157, 2006 18 (2), 151-157, 2006 Bazı Makarnalık Buğday (Triticum turgidum var. durum L.) Çeşitlerinin Erzurum Koşullarındaki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SEÇİLMİŞ YUMUŞAK EKMEKLİK BUĞDAY HATLARINDA BİSKÜVİLİK KALİTE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Yaşar KARADUMAN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 251-256 EGE BÖLGESİ TRİTİKALE ÇEŞİT GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI; GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT VE HATLARIN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Detaylı

FARKLI KÜKÜRTLÜ GÜBRE UYGULAMALARININ VE ORANLARININ EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAYLARIN KALİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI KÜKÜRTLÜ GÜBRE UYGULAMALARININ VE ORANLARININ EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAYLARIN KALİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ FARKLI KÜKÜRTLÜ GÜBRE UYGULAMALARININ VE ORANLARININ EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAYLARIN KALİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖÖzet Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü tarafından 2004-2005

Detaylı

İleri Kademe Makarnalık Buğday Popülasyonlarının Verim ve Kalite Yönünden Seleksiyonda Kullanılabilirliği

İleri Kademe Makarnalık Buğday Popülasyonlarının Verim ve Kalite Yönünden Seleksiyonda Kullanılabilirliği Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (2):62-68, 2015 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi İleri Kademe Makarnalık Buğday Popülasyonlarının Verim ve Kalite Yönünden Seleksiyonda Kullanılabilirliği

Detaylı

Influence on Grain Protein and Some Physics-chemical Quality in Flour of Late- Season Nitrogen Application in Wheat

Influence on Grain Protein and Some Physics-chemical Quality in Flour of Late- Season Nitrogen Application in Wheat Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),25-32 Buğdayda Geç Dönemde Azot Uygulamasının Tane Protein ve Unda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi Burhan KARA 1 *, Halef

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No:2010/83. Tahıl İşleme Laboratuvarının Kurulması

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No:2010/83. Tahıl İşleme Laboratuvarının Kurulması T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2010/83 Tahıl İşleme Laboratuvarının Kurulması Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZBEY Gıda Mühendisliği Bölümü

Detaylı

KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ

KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 75-80 KIRGIZ 95 KIŞLIK BUĞDAY ÇEŞİDİNDE SEDİMANTASYON, GLUTEN ve GLUTEN İNDEKSİNE YAPRAK GÜBRELERİNİN ETKİSİ Gülcan KINACI Engin KINACI Osmangazi

Detaylı

Nevzat AYDIN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun. Zeki MUT OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun

Nevzat AYDIN Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Samsun. Zeki MUT OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Samsun OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(2):45-51 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(2):45-51 SAMSUN VE AMASYA KOŞULLARINDA EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Selçuk Tar Bil Der, 1(1):27-33 27 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Farklı Tane İriliğinin Ekmeklik Buğday Kalitesine Etkisi Seydi Aydoğan 1*, Mehmet Şahin 1, Aysun Göçmen Akçacık 1, Enes Yakışır 1 1 Bahri

Detaylı

Yusuf DOĞAN* Muhammet Beşir CETİZ

Yusuf DOĞAN* Muhammet Beşir CETİZ YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2015, 25(3): 304-311 Geliş Tarihi (Received): 16.06.2015 Kabul Tarihi (Accepted): 05.09.2015 Araştırma Makalesi/Research Article (Orjinal Paper) Türkiye de Tescil Edilmiş

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KOŞULLARINDA MAKARNALIK BUĞDAY (Triticum turgidum ssp durum)

Detaylı

Çukurova Bölgesinde yetiştirilen bazı buğday çeşitlerinin iki katlı yassı ekmek üretimine uygunluğunun belirlenmesi*

Çukurova Bölgesinde yetiştirilen bazı buğday çeşitlerinin iki katlı yassı ekmek üretimine uygunluğunun belirlenmesi* Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2011 (1-12) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 6, No: 1, 2011 (1-12) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 /KARAMAN Telefon: (338) 226 2088- Dahili: 2591 Belgegeçer:

Detaylı

Ekmeklik Buğday Ununda Ekmek Hacmi ile Bazı Fizikokimyasal ve Reolojik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Tespiti

Ekmeklik Buğday Ununda Ekmek Hacmi ile Bazı Fizikokimyasal ve Reolojik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Tespiti Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2013, 22 (1): 13-19 Araştırma Makalesi (Research Article) Ekmeklik Buğday Ununda Ekmek Hacmi ile Bazı Fizikokimyasal ve Reolojik Özellikler Arasındaki

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Tane Verimi ile Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler ve Stabilite Yetenekleri 1

Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Tane Verimi ile Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler ve Stabilite Yetenekleri 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr A. O. SARI, B. OĞUZ, A. BİLGİÇ, N.TORT, A. GÜNSEVEN, S. G. ŞENOL: EGE VE GÜNEY MARMARA BÖLGELERİNDE HALK İLACI

Detaylı

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):49-56 ISSN 1018-8851 Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU 2

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(10Sayı(/(Number:(2(((((Yıl(/(Year:(2013

Detaylı

EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI EKMEK ÜRETİMİNDE DÜZENLEMELER DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Ekmeğin besin değeri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Ekmek tam bir besin kaynağıdır. b. Ekmekte sadece E vitamini ve mineral maddeler

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAY-1 TESCİL RAPORU LEUTA RENATA VIKTORIA Ankara-2016 LEUTA, RENATA VE VIKTORIA EKMEKLİK

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi *

Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi * Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19 (2): 69-81 Bazı İleri Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Hatlarının Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi * Elif SÖZEN ** Köksal YAĞDI ** ÖZET Bu araştırma Bursa

Detaylı

GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GÖLLER BÖLGESİ NDE YETİŞTİRİLEN BAZI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Hülya GÜL 1 *, Sultan Acun 2, Sinem Türk 3, Ayşe Öztürk 1, Burhan Kara 4 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ

BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ BUĞDAYIN TEKNİK DEĞER ÖLÇÜTLERİ Buğdayların çeşitli amaçlarla kullanımları sırasında, standardizasyon ve kalitelerinin tanımlanabilmeleri için fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikler olmak üzere üç grup altında toplanan ölçütlerden

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar *

Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 225-234 Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum var. aestivum) Hat ve Çeşitlerinde Uyum Yetenekleri Üzerine Araştırmalar * Arzu BALCI** İlhan TURGUT*** ÖZET Bu araştırma,

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (1): (2011) 10-16 ISSN:1309-0550 Konya Koşullarına Uygun Yüksek Verimli ve Kaliteli Arpa inin

Detaylı

Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 10 (1):35-43, 2015 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Süne, Eurygaster integriceps Put. Zararının Bazı Buğday Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkileri *

Süne, Eurygaster integriceps Put. Zararının Bazı Buğday Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkileri * Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (2): 161-168, 2013 J. of Agricultural Faculty of Atatürk Univ., 44 (2): 161-168, 2013 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Süne, Eurygaster integriceps

Detaylı

Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi

Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi Bitkisel Araştırma Dergisi (2004) 2: 21 26 Journal of Crop Research Bazı ekmeklik buğday (T. aestivum L.) genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesi kuru koşullarında dane verimi stabilitesi Seyfi TANER a, *

Detaylı

aevlice@gmail.com Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Devam Ediyor (2008 -)

aevlice@gmail.com Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Devam Ediyor (2008 -) KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Asuman KAPLAN EVLİCE Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 03123431050-1346 E-mail aevlice@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 21.04.1979 Afşin / Kahramanmaraş Fotoğraf EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE DANE VERİMİ VE EKSTENSOGRAF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE DANE VERİMİ VE EKSTENSOGRAF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(1), 79 84 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE DANE VERİMİ VE EKSTENSOGRAF ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Şemun TAYYAR a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Mardin İlinde Üretilen Pilavlık ve Köftelik Bulgurların Kimyasal Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Zuhal CAN 1, Murat ÇİMEN 1*, Şerzan ASLAN 1, Birol ÖZTÜRK 1 Özet Bu araştırma

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ MAKARNALIK BUĞDAY TESCİL RAPORU TR 5825 Ankara-2016 TR 5825 MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/ResearchArticle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF FIELD CROPS Yayın Sahibinin Adı / Published by Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü / Director of Institute Dr. Mevlüt

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2012, 21 (1): 1-7 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi *Seydi AYDOĞAN Aysun GÖÇMEN

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı