14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları"

Transkript

1

2

3 Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür. Her bir embriyo çimlenebildiği için yetişme döneminde tekleme ve seyreltme işlemlerini gerektirir. Son yıllarda yapılan ıslah çalışmaları ile tek embriyolu (monogerm) tohumluğa yaklaşılmıştır. Pancar bitkisi geniş yetiştirme alanına ihtiyaç duyduğundan birim alandaki sayıları düşüktür. Hububata göre sıra arası ve sıra üzeri aralıkları geniş olacak şekilde ekilmelidir. Pancar tohumlarının uygun ekim derinliği 2-3 cm olması gerekmektedir. Bu yüzden yaygın olarak hassas ekim makinaları ile ekim yapılmaktadır. Diğer yandan, özel tohum yatağı istekleri bulunduğundan, ekim için özel makinalar kullanılır.

4

5

6

7 Sırasal ekime göre tohumluğun tüketilmesinde 1/8 oranında azalma, Bitkilerin çimlenerek aynı anda toprak yüzeyine çıkması ve aynı anda hasat olgunluğuna erişmesi, Her bitki için uygun yetişme alanı sağlandığından daha az verim kaybı, Bakım işlemleri (çapalama, gübreleme vb.) için harcanacak sürenin kısalması, Ekimde yüksek çimlenme güçlü tohum kullanılarak seyreltmesiz ekim yapılabilmesi, Hasat döneminde, makinalı hasatta kayıpların azaltılması Daha az tarla trafiği ve minimum toprak sıkışması

8 Sadece monogerm değil, aynı zamanda özel bir dolgu maddesi ile kaplanmış (peletlenmiş) tohumların, tohum sandığından alınarak tek tek ekilmesini sağlar. Makinanın ekici düzenleri toprak yüzeyine çok yakındır. Böylece, pancar tohumları, çizi tabanına çok yakın bir mesafede serbest düşme ile bırakılır. Bırakılan tohumların sıçraması ve yuvarlanması söz konusu olmadığından ve sıra üzeri dağılım düzgünlüğü bozulmaz. Not : Şeker pancarı tohumlarının özel bir dolgu maddesi ile kaplanmasına peletleme denir. Peletlenmiş tohumlar, çoğunlukla küresel bir yapıya sahip olup, büyüklük dağılımı olarak homojendir.

9 Şeker Pancarı Ekim Makinalarının Çalışma Prensibi Ekim makinaları 2 çeşittir: 1-Mekanik ekim makinaları 2-Pnömatik ekim makinaları Her iki tür makina arasında yapısal olarak büyük bir fark yoktur. Tek farklılık, makinaların ekici düzenlerinin çalışma şekli ile ilgilidir. Pnömatik ekim makinalarında tohumlar, vakum yardımı ile tohum sandığından alınır ve çiziye bırakılır.

10 Bir Mekanik Şeker Pancarı Ekim Makinasının Ana Parçaları

11 A-Makinanın ön tarafındaki sıyırıcı düz bir tarla yüzeyi oluşturur. B-Ön baskı tekerleği hafifçe toprağı bastırarak kapillariteye uygun bir ortam yaratır. C ve D -Tohumlar tek tek tohum deposundan alınarak ekici ayağın açtığı çiziye bırakılır.. E-Arka baskı tekerleği tohumları çizi tabanına bastırır F-Bastırılan toprağın üzerine bırakılan tohumlar yumuşak toprak ile örtülür.

12 Depolar, silindirik veya konik yapıda olup sac malzemeden sert plastikten yapılırlar. Plastik tohum depolarına sahip pancar ekim makinalarının kullanımı son yıllarda artmıştır. Kolay doldurulup boşaltılabilir olması, ve kolay temizlenebilmesi tohum depolarından aranan özelliklerdir. Bir mekanik şeker pancarı ekim makinasında her bir ekici ayağın kendi tohum deposu vardır. Dolayısı ile makinada kaç adet ayak varsa o kadar sayıda depo bulunur. Depolar, çatıya yerleştirme şekline göre farklı hacimde olabilirler. Buna göre : Düşey yerleştirilmiş depolar : 4-8 dm 3 Yatay yerleştirilmiş depolar : dm 3 Eğik yerleştirilmiş depolar : 8-15 dm 3 Bazı pancar ekim makinalarında geniş alanların ekimine olanak tanıyacak ek depolar vardır.

13 Görevi, pancar tohumlarını depodan alıp, açılan çiziye tek tek bırakılmasını sağlamaktır. Mekanik ya da pnömatik olarak çalışırlar. Ekici düzenlerin tohum deposu altına yerleştirilme durumlarına göre, düşey eğik ve yatay konumlu ekici düzenler olarak 3 gurupta incelemek mümkündür. Yapısal özelliklerine göre ise ekici düzenler şu şekilde sıralanabilir : 1-Mekanik Ekici Düzenler 2-Pnömatik Ekici Düzenler Yuvalı çarklar Emme havalı Delikli Plakalar Basma havalı Kaşıklı çarklar Çift çarklar Bantlı ekiciler

14 Tohumların girebileceği ölçülerde yuvaları bulunan çarkalar üzerine tohum depoları monte edilmiştir. Peletlenmiş tohumların ekiminde kullanılmaktadır. Tohumlar yuvarlanma etkisi ile yuvalara dolar. Her yuva tek tohum taşır. Yuvalı çarklar, cm çaplarında aluminyum alaşımdan yapılır. Yaygın olarak tek sıralı, nadiren çift sıralı olan çarklar uygulamada kullanılmaktadır. Tohumlar yuvalı çarkın dönmesiyle yuvalar içerisinde taşınır ve bir itici yardımı ile çizi içerisine bırakılır. Yuvalar arası uzaklık sıra üzeri aralığını tanımlar.

15 Bir Şeker Pancarı Ekim Makinasında Mekanik Ekici Düzenler oluklu çark/çift çark Sıra üzeri dağılım düzgünlüğü iyidir. Makinada iki çark vardır. Peletlenmiş tohumların ekiminde kullanılmaktadır. Tohumlar yuvarlanma etkisi ile önce yuvalara sonra da oluklara dolar. Tohumlar yuvalı çarkın dönmesiyle oluklar içerisinde taşınır ve çizi içerisine bırakılır. Yüksek hızda ekim için uygundur.

16 Bir Şeker Pancarı Ekim Makinasında Mekanik Ekici Düzenler Delikli Plakalar Plakalar disk şeklinde olup tohum deposunun tabanına yatay ya da eğik şekilde yerleştirilmiştir. Şeker pancarı ekim makinalarında kullanılan delikli plakalı ekici düzenler, tek plakalı ya da üç plakalı ekici düzenler olarak iki kısımda incelenebilir. Tek plakalı düzenlerde tohumlar, ekici ayaklara tohum boruları ile iletilir. Bu durum, tohumların yüksekten çiziye bırakılmasına neden olur ve çizi tabanına çarpan tohumların çarpma, sıçrama ve yuvarlanma nedeniyle sıra üzeri dağılım düzgünlüğü bozulmaktadır. Bu sakıncalı durum 3 plakalı ekici düzenler geliştirilerek ortadan kaldırılmıştır.

17 Bir Şeker Pancarı Ekim Makinasında Mekanik Ekici Düzenler Delikli Plakalar Üç adet diske sahip delikli plakalardan oluşan ekici düzenlerde ilk plaka taşıyıcı plaka olup, üzerinde tohumların boyutlarına uygun delikler bulunmaktadır. İkinci plaka üzerinde delik bulunmayan plaka olup ara plaka olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü plaka, daha büyük çaplı deliklerin bulunduğu, ekici plakadır. Taşıyıcı ve ekici plaka birbirine bağlı olduğundan birlikte döner. Ancak ara plaka sabittir ve bu plakanın üst kısmında bir açıklık bulunmaktadır.

18 Bir Şeker Pancarı Ekim Makinasında Mekanik Ekici Düzenler -Kaşıklı çarklar Çok farklı büyüklüklerdeki tohumları ekebilir. Pancar dışında mısır ve ayçiçeğinde kullanılabilir. Birlikte bir çerçeve içinde dönen İki adet çarktan oluşur. Bu çarklardan birisi kaşıkçıklı, diğeri bölmelidir.

19 Bir Şeker Pancarı Ekim Makinasında Mekanik Ekici Düzenler Bantlı Ekiciler

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

HİDROLİK SINIFLANDIRMA

HİDROLİK SINIFLANDIRMA HİDROLİK SINIFLANDIRMA 1. Tanenin Akışkan İçerisindeki Hareket Bölgeleri Şekil 1. Akışkan ortamda çökelen küresel bir tane için, Reynolds sayısı (Re) ile Direnç Sabiti (C D ) arasındaki deneysel ilişki.

Detaylı

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Enerji Kayıpları (%) (%) 13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Klasik pervaneler, kanatlarında oluşan kaldırma kuvveti ile itme sağlarlar. Ancak pervaneye iletilen enerjinin tamamı itmeye dönüştürülemez. Bu enerjinin

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

Temelin Yapımında Uygulanacak Kurallar

Temelin Yapımında Uygulanacak Kurallar TEMELLER Üst yapıyı etkileyen, sabit ve hareketli, yatay ve düşey yükleri taşıyan, kolon ve taşıyıcı duvarların altına inşa edilen ve bu yükleri emniyetle taşıyarak üniform bir şekilde zemine aktaran yapı

Detaylı

KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW

KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW KE KX KG TL KW Her zaman doğru tercih! Toprak mikserleri ve ağır tip toprak mikserleri eskiden olduğu gibi tohum yatağı hazırlanması konusunda her yönden çok beceriklidir. Başka hiçbir zemin

Detaylı

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2

ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 ISPANAK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Black Strong Ürünlerinin Ispanak YetiĢtiriciliğinde Kullanımı Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; tohumluk partilerinden numune alınması,

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI TEMEL TEKNĠK TERĠMLER GÜÇ AKTARMA ORGANLARINA DUYULAN ĠHTĠYAÇ ÇEKĠġ SĠSTEMLERĠ KAVRAMALAR VĠTES KUTULARI

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ Atılgan ATILGAN Hasan ÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Isparta ÖZET Sıcak

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı