Kutlu ağaç Ceviz ağacı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kutlu ağaç Ceviz ağacı"

Transkript

1

2 Kutlu ağaç Ceviz ağacı o YAZAN: HASAN FEHMİ Kastamonu Meb usu o BASAN: Ordunun Kitapbanesi İSTANBUL o Cemal Azmi Matbaası İSTANBUL Ankara caddesi No. 82 Telefon : Mürekkep yalamış gençler: Bakınız payesi yüce Gazi Hazretleri size geçinmenin yolunu gösteriyor ve traktör kürsüsünden [ elinizi ne uğuşturıp duruyorsunuz ekmeğinizi taştan, topraktan da çıkarabilirsiniz ] diyor.

3 BAŞLANGIÇ ALTIN KAPI Vatanımızı kuraktan korumanın çaresi; ağacı, ormanı korumak, çoğaltmaktır. Kelebekler ışığa üşüştükleri gibi, içi su dolu bulutlarda ormanlara koşuşurlar. Bulutlar yorgunluklarını ormanlarda alırlar. Emdikleri, sordukları sularla ormanları sularlar. Suların temizi ağaç kökleri süzgeçile süzülen sudur. Bilmem siz ne dersiniz? Bana kalırsa her vatandaşa diktiği, aşıladığı ağaca göre bir paye verilmelidir. Bu sözüme karşı belki şunu diyebilirsiniz: Her yerde ağaç yetişir mi?. Ben de bu sözünüze karşı: «Evet yolu ile dikilir, düzen ile bakılırsa her yerde ağaç yetişir ve yerine göre dikilecek ağaç vardır!» derim. Hanımlar, beyler, ağalar! İleri geri sözden vaz geçelim de yemişli, yemişsiz ağaç dikelim, ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım, baş tacımız ulu Gazinin peşini bırakmıyalım. Gençler, gençler! Cihanda anılan, parmakla gösterilen vatanımızın biricik adamı ulu Gaziyi, şanlı Gaziyi tanırsınız. İşte bende size onun varlığının, yararlığının yüzde birini söyleyeceğim. Can kulağile dinleyiniz!.. Hepimizin bir bucağa, ocak başına çekilerek güç yetmez, başarılmaz dediklerimizi başaran, çelik orduları, topları, tüfeklerile denize dolduran, düşmanın başına şimşekler yağdıran cenkten, vuruşmadan bıkmış usanmış askerlerimize kahramanlık aşılayan, düne kadar «dediğim dediktir» diye boyuna böbürlenen düşmanlara baş eğdiren; ne yâra ne ağyâra dişini saydırmıyan, çözülmez dediğimiz düğümleri çözen, tutulan dilleri dillendiren, aşılmaz dağları aşan; ellerimizden kelepçeleri, ayaklarımızdan bukağıları silküp atan; yollar şimendiferlerle uzakları yakınlaştıran; yıllana yıllana kökleşen biçimsiz görenlekleri birer buyruğile kapı dışarı eden, bozulan dilimizin pürüzünü ayıklayan; tezek yerine elektrik, tandır yerine kalorifer yaktıran; kadınlarımıza erkekler kadar pay veren, paye ayıran, adam yerine konmayan köylüye efendilik payesini veren, kolaylıkla okuma yazmanın yollarını bulan; körlerin gözünü açan, çalışmanın çalıştırmanın yolunu düzenini gösteren; kerpiç evler yerine kâşaneler kuran «ne ot biter ne ağaç» denen yerleri cennet yapan; «olmaz» sözünü bir daha dirilmemek üzere mezara gömen; gençliğe can veren ve Cumhur Reisi olmanın yolunu açan Ulu Gazi; Yüce Gazi; Ankara nın

4 çörçöpten başka nesne bulunmayan çorak bir yerinde yollar açtı, köşkler, kâşaneler kurdu, yüzbinlerle fidan dikti; cenneti andıran bir çiftlik yaptı. Gençliğe bir öğüt Gençler, gençler!., taşı toprağı altın yurdumuzda efendi olmak, lortlar gibi yaşamak istermisiniz? Gazinin açtığı çığırı, işi gidişi ile gösterdiği yolu bırakmayınız. Adımlarınızı onun adımlarına uydurunuz; düşündüğü gibi düşünmeğe, söylediği gibi söylemeğe savaşınız, durmayınız, işinizi, gidişinizi, onun işi gidişi ile birleştiriniz. Ömrünüzü boş geçirmeyiniz, gözlerinizi dört açınız, altın ayarında saatlarınızı, dakikalarınızı dedi koduya kurban etmeyiniz. Bucaklara çekilip çenesi düşük koca karılar gibi dedi kodu yapmayınız; iş adamı olunuz!., paye düşkünü, kendisini dev aynasında görenlerin sözlerini süzgeçten geçiriniz; her kulağınıza geleni almayınız; ölçüye, teraziye vurunuz. Dedi kodu yapanlara yapmamaları için öğüt veriniz. Yola gelmezlerse onlardan uzaklaşınız. Gençlik!.. bilirsin; anlamayana yahut anlamak istemiyenlere anlatmak deveye hendek atlatmağa benzer. Gençler!. Birbirinize koyun, kuzu; düşmanlara karşı kükremiş birer arslan olunuz. CUMHURİYET Yurdumuzun köşe bucaklarına eyliklerin tohumlarını saçan, yeniliklerin temellerini atan, bolluklar yağdıran Cumhuriyet bir bakıma güneşe; bir görüşe aya, bir bakışa göre Nisan yağmuruna benzer. Eyliklerin kaynağı, yeniliklerin durağı, Cumhuriyetimiz, kanunlarını ellerine alan iş adamları, etekler dolusu paralar dökerek bozulan tohumları, emek korumayan yemiş ağaçlarını düzeltmek, düzen vermek, hastalıkların önüne geçmek üzere yurdumuzun bir çok yerlerini enstitülerle süslemiş, fidanlıklar yapmıştır. Gözümüze gözlük takıp bakacak olursak, Cumhuriyetin düzeni yerinde, yepyeni bir makine gibi iş gördüğünü görürüz. Yarasalar ne yapsalar altın çörek güneşi balçıkla sıvayamazlar... ***

5 Kutlu ağaç Ceviz ağacı CEVİZ NASIL AĞAÇTIR; NERELERDE YETİŞİR. Ceviz geliri bol, bakımı az, emeği yok, ölüsü, dirisi para bir ağaçtır. Ceviz; deniz, dere ağızlarında kumsal, sulak topraklarda dal budak, kök, paçal salarak yetiştiği gibi denizden üç bin ayak yüksek dağlarda, tepelerde, dağ eteklerinde, bucaklarda, yamaçlarda, kır, kıraç yerlerde dahi yetişir. Uzun sözün kısası: Bu uğurlu ve kârlı ağaç; yer, toprak seçmez meyvalı bir ağaçtır. CEVİZ İÇECEĞİ SUYU NEREDEN ALIR? Ceviz yurdumuzun neresine dikilse yaygın köklerini, saç gibi paçallarını toprakların derinliklerine salar. Eme eme suları gövdelerine dallarına verir. Boy atar, büyür, dallana dallana göklere kadar yükselir ağaçtır. CEVİZ ET TOPRAKLARIN NESİDİR? Bu uğurlu ağaç; kayar, uçar, göçer toprakların ölümü yok birer çivisir çürümek bilmez birer kazığıdır. Demek istediğim budur: Ceviz ağacı yağmurlardan, sellerden tufanlardan; kayacak, göçecek yarlar, uçurumlar açılacak yaradılışta et toprakları perkiştirir ve bu gibi yerlerde örme duvarların, desteklerin, kayaların göregeldikleri işleri görürler. CEVİZLER GÜNEŞE, YAĞMURLARA KARŞI BİRER SAÇAKTIR Ceviz ağaçları kızgın güneşlere ve bardaktan dökülür gibi yağan yağmurlara karşı şemsiyelerin, çadırların işlerini görürler. CEVİZİN BOYU BOSU Yıldızlarla öpüşmeğe kalkışan, göklerle boy ölçüşen cevizlerin gövdelerinde, doruklarında, dallarında, sürgünlerinde, filizlerinde, zümrüt gibi yemyeşil yapraklarındaki güzelliği, süsü başka ağaçlarda pek güç görürsünüz. CEVİZİN YAPRAKLARINDA ANA KOKUSU VAR DİYENLER DE VARDIR Benim gibi anasını gelmez yola koyanlar, kara topraklara gömenler, ana kokusunu, gül güzelim koygun kokuyu cevizin yapraklarında koklayabilirler. Meleklerin kucaklarında uykuya varan anacığım bana: «Oğlum; beni özlersen, cevizin yapraklarını oğuştur, kokla, ana kokusunu cevizin yapraklarında bulursun» demişti.

6 Bu gün yine sesleri, ruhları göklerde uçuşan annelerimize, ninelerimize yüz binlerce selâm!.. CEVİZ AĞACININ VERİMİ Ormanlarda biten, yetişen bütün ağaçların direk, kereste ve tahtası çarşı, pazarda yediyüz seksen okka (metre mikâp) hesabile satılır. Cevizin tomruğu, tahtası ise arpa, buğday gibi okka işi satılır. Cevizlerde belirip yıllana yıllana büyüyen urlar, kursaklar gümüşle tartısı tartısına satılır CEVİZİN GÖVDE VE KURSAĞINDA BELİREN RESİMLER Cevizin urlarında cihanda anılan, parmakla gösterilen, ressamların baktıkça baka kaldıkları, parmaklarını ısırdıkları, dönüp dönüp de göz diktikleri resimler görürsünüz. Bir bakıma göre; Ceviz ağacı, gövdesinde biten kursağı, düzeni yerinde, yolunda bir fotoğraf makinasıdır. CEVİZ, GÜRGEN MASALARI Eli işe pişkin, ustalar ustası bir marangozun mağazasında gürgen tahtasından yapılmış, işlenmiş bir masa günümüzün parasile yüz liraya satılırsa; boyu, eni, çapı, işi bir ceviz masa beş yüz liraya satılır. Halep uzak ise arşın buradadır; denemek, sınamak elimizdedir. CEVİZLERİ KEMİRİP BİTİREN MİKROPLAR Bu yaz ceviz mikrobu, açıkgöz birisi İstanbul vakıflar müdürlüğüne gider; vakıflar idaresine: «Sizin Kuzguncuktaki vakıf arsada bir dip ceviziniz vardır; bana satarsanız yirmi beş lira veririm» der. Vakıflar idaresi de verimkâr olur. Ertesi gün ceviz mikroplarından başka birisi daha gelip o cevize elli lira vereceğini söyleyince vakıflar idaresi ayılır, gözü açılır, kendine gelerek işi artırmaya bırakır. Bunun üzerine kütükçüler karşılaşır; birisi: «benden on lira daha» der. Kızışırlar; artır ha artır; uzatmıyalım, dörtyüz yetmiş beş liraya birisinin üzerinde kalır. O da cevizi alır ve cevizin değerini eyi bilen bir avrupalıya satar. CEVİZ, KÂRI ÇOK BİR AĞAÇTIR Bu alım ve satıma göre, tek bir ceviz ağacı yüz senede bir bir üstüne en azdan ellişer okka hesabile beş bin okka ceviz verdikten sonra, sınırımızın dışından, ötesinden vatanımıza göğdesi de beş yüz lira para koymuş oluyor. Bu kısa hesaba ve şu alım satıma -gözümüze gözlük takıp- bakacak olursak, ceviz dikmenin, cevizi çoğaltmanın, ekilmeyen, dikilmeyen çalılıkları, pırnallıkları söküp cevizlik yapmanın; ülkemiz için ne kadar kârlı olacağını bulmak ve anlamakta güçlük çekilmez. Dahası var:

7 Cevizin kerestelik gövdesi satıldıktan sonra geriye kalan yonga, kabuk, dallarından da bir ev için bir kışlık odun çıkar. CEVİZ YAPRAKLARINA LOKMAN DİYENLER DE VAR Hekimlerin, kimyagerlerin bu sözüme ne diyeceklerini bilmem amma köy, oba hekimleri cevizin yapraklarını, şurubunu bir takım hastalıklara ilâç olarak kullanırlar. Köylerde, cevizin yapraklarına Lokman diyenleri de kulağımla işittim. Ceviz yaprakları, kabukları boya işlerinde kullanıldığı gibi güzün yere dökülen yapraklarıda ot ve saman yerini tutar. CEVİZ KAÇ SENE YAŞAR Ceviz, zeytin, çınar ağaçları Adem babamız, Nuh atamız gibi bin yıl yaşar, kocama nedir bilmez bir ağaçtır. ( Elim dilim yeterse zeytin ağacını da ballandıra ballandıra yazacağım) Cevizin kerestesi toprak altında, su içinde durmakla çürüyecek yerde dura dura sıkışır, sertleşir, abanoz kesilir; demire, çeliğe, mermere meydan okur. Eyi ceviz yetiştiren köylere gidiniz; kalın gövdelerini üç kişinin kucaklayamayacağı ceviz ağaçları dallarını, köklerini sağa, sola, yerlere, salmış, bir dönüm yeri kaplamış bir şekilde görünürler. Köyün Zaro ağalarına, yüz yıl yaşamış erkeklerine, kadınlarına sorunuz «İçinizde bu cevizin dikildiğini bilen varmı» diyiniz; diyecekleri budur: «Biz değil; dedelerimiz, ninelerimiz de bu cevizi böylece gördüklerini söylerler.» BUĞDAY EKİLİRSE BİR DÖNÜM TARLANIN GELİRİ Bir dönüm tarlaya yirmi okka buğday ekilir. Geniş tutar, senesi de uyarsa bir okkası sekiz okka buğday verir. Yere attığımız yirmi okkayı ayırdıktan sonra bir dönüm tarladan anbarımıza yüz kırk okka buğday koymuş olacağız. Tahıl pazarında okkası sekiz kuruştan satabilirsek bir dönüm tarladan bin yüz yirmi kuruş para elimize geçmiş olur. BİR DÖNÜM TARLAYA GEÇEN EMEK VE HARCANAN PARA Adam peşinde bir çift öküzün gündeliğini aşağı yukarı yüz elli kuruştan tutarsak ve bir dönüm tarlanın ancak bir günde sürütebilip nadas edileceğine ve bir günde dahi tohum saçılıp sürgü çekileceğine göre, bir dönüm tarla (300) kuruşa ekilmiş olacaktır. Irgat gündeliğini (80) kuruştan tutarsak, iki Irgadın bir dönüm tarlayı bir günde biçip demet yapabileceğine göre; bir dönüm tarlanın demetleri ancak yüz altmış kuruşa harman kaşına gelmiş olacaktır. Bir dönüm tarlanın buğdayı bir ırgat ve bir çift öküzle harman edilerek başarılacağına göre (230) kuruş daha harcamış olacağız. Buna «atadan kalma rençberlik» derler.

8 Bu hesaba göre bir dönüm tarlanın getirebileceği (1120) kuruş için (690) kuruş harcamış olduğumuza bakılırsa bir dönüm tarladan (430) kuruş kazanmış oluyoruz. Ya -Tanrı korusun- vaktinde yağmur yağmaz veya sam yeli eser de bunca emekler, ümitler boşa giderse?. Öksüz çocuklar gibi rençperin iki eli böğründe kalır. Yukarıdan aşağı bu hesabı sürmek ve süzmekle köylünün, rençperin neden belini doğrultamadığını, yamalı şalvardan niçin kurtulmadığını kolayca öğrenmiş olacağız. Bu gün benim dilime doladığım, ele aldığım, önüme gelene söylediğim cevizdir. Daha eyi düşünen, çöpü minare gösteren, kaleminden kan damlayanlar da zeytini, üzümü, elma armudu, portakal, dutu, bilmem daha hangilerini ve bunların gelirini arpa, buğdayla karşılaştırarak yazsınlar. Bunlardan topraklarımıza hangilerinin daha elverişli ve geliri çok olduklarını güneş, tabak gibi gözlerin önüne koysunlar. Karanlıkta kalan, gidecekleri yolları göremeyen köylülerimizle; ellerile, kollarile, omuzlarile çalışan, buram buram ter döken ırgatların önlerim aydınlatsınlar ve onları uykudan oyarsınlar. KÖYLÜ AKAR SUYA BENZER Bunlara öğretmek, yol göstermek, önlerini açmak, işimizle, gidişimizle örnek olmak, altına imzamızı koyduğumuz senetli borçtan daha büyük ve ağır bir borçtur. ALİMLER BU BORÇTAN KENDİLERİNİ NASIL KURTARABİLİR- LER? İnsanlar alimler bu sıyrılması güç borçtan yakalarını ancak ve ancak cenaze arabasına veya dört kişinin omzuna bindikleri gün kurtarabilirler. Gece gündüz demeksizin başımız beynimizle, elimiz dilimizle, durmadan dinlenmeden söyler, bütün varlığımızla çabalar çalışırsak, bu yorucu ve üzücü borcumuzu biraz yüngülletmiş oluruz. Daha söyleyeyim mi? Zenginler için düşkünlere, kötrümlere, körlere, öksüzlere sadaka vermek, işsizlere iş bulmak, el takmak, kol kanat olmak nasıl bir borç ise; ilerisini gerisini görmiyen, sağını solunu birbirinden ayıramayan [ bunlar gecenin zifiri karanlığında çamurlara saplanarak ölüm korkusu, can kaygusu ile «amanın yetişin!» diye haykıran, göz yaşları döken kimselere benzerler] zavallıları korumak, kurtarmak, önlerini açmak, aydınlatmak ta kitaplar okuyan bilgiçlerin altından kalkılmaz bir vicdan borcudur. Bu vicdan borcunu yolile, düzenile gününde yapmayan, ödemeyen âlimler tıpkı yapraksız, meyvasız kuru ağaca benzerler. Birde bu gibi suçlu günahkârlar gözü var görmez, kulağı var işitmez, dili var söylemez, yüreği var sızlamaz, taştan, tuncdan yapılmış ve oyulmuş insana benzer birer heykeldirler.

9 BİR DÖNÜM TARLAYA KAÇ DİP CEVİZ SIĞAR Bir dip ceviz iki yüz arşın yer kaplar Bu hesaba göre bir dönüm tarlaya sekiz dip ceviz dikilebilir. Cevizlik evi bakılır, [sığır, sıpa, davar ağzından, ayağından korunursa] (cep çevre avlu, çeper çekmek, hendek kazmakla korunabilir) sekiz yaşına giren ceviz fidanı meyva vermeğe başlar. On yaşına giren cevizden, en az yarım okka ceviz iner. Senede yarımşar, birer okka artırarak üstüne koyarsa yirmi beş yaşında bir ceviz ağacı on beş okka ceviz verir. Bir cevizden on beş okka ceviz inerse; bir dönüm tarlaya diktiğimiz sekiz dip cevizden yüz yirmi okka ceviz ambarımıza girer. Azdan tutalım; okkasını on beşer kuruşa satsak elimize bin sekiz yüz kuruş geçer. Yaşı ilerledikçe meyvası artan ceviz ağacı, elli yaşını bulursa, bir dip cevizden elli okka ceviz dokunur. Günümüzün parasile okkasını on beşer kuruşa satarsak, bir dip cevizden yedi yüz elli kuruş elde etmiş oluruz. Bu hesaba bakınca bir dönüm tarlaya dikilen sekiz dip cevizden altı bin kuruş kazanmış olacağız. Az yukarıda söylediğimiz gibi, yıllar geçtikçe yüz seneye kadar cevizin vergisi, mahsulünün artıp çoğalacağını da gözümüzün önünden kaçırmamalıyız. CEVİZİ DEVŞİRİP TOPLAMA PARASI Bir dönüm tarlaya dikilen cevizin tek bir gündelikle dalından dokunup toplanacağına ve anbara dahi gireceğine göre harcanacak para hesaba girmiyecek kadar azdır. CEVİZİN ARPA, BUĞDAYDAN FARKI Çiy, yağmurdan hoşlanmakla beraber ceviz kökleri, toprağın derin ve engin yerlerinden suları sorup gövdesine, ta tepesinde bulunan dallarına verebildiğine göre; sürekli kuraktan mısır, arpa, buğday kadar sıkılmaz yine cevizini verir. Üç, beş senede bir rençperin ektiği tarladan buğday değil saman dahi alamadığını görüyoruz. UZUN SÖZÜN KISASI Bir dönüm tarlada ekilen buğdayın gelirile harcanan para ve emekleri, bir o kadar tarlada dikilen sekiz dip cevizin gelirini ayrı gayrı rakkamlarla ap açık gösterdim. Ayna gibi göz önüne koydum. Öyle ise gözümüzü fal taşı gibi açalım, günümüzü boş geçirmiyelim, Ceviz dikelim. Delikanlı, delikanlı! gençlik bir devlet kuşudur. Eyi tut, elinden kaçmasın; sonra benim gibi çok yanlarını döğersin saç, sakalını yolarsın amma para etmez. Delikanlı, delikanlı! dünyada altmış sene daha yaşaycağına göre; bu günün işini yarına koma, kendine gel, ayıl, uyan da otuz dönüm tarlandan hiç olmazsa bir dönümüne sekiz dip ceviz dik. Yirmi beş sene sonra cevizleri toplarken beni ana ana, durağı cennet olsun diyeceksin.

10 Delikanlı, delikanlı! inandın ve uyandisen bu günden on iki dönüm tarlanı ayırıp yüz dip ceviz dik. On sene bakar korursan (on sene içinde fidanlar yükselecek sığır, sıpa» ayak ve ağzından kurtulmuş olacaktır.) Otuz sene sonra yaşını başını aldığın ve el ayaktan düşdüğün günlerde ocak başında bir bey gibi oturduğun yerde, eline bu günkü paramızla yukarıda verdiğim hesaba göre yedi yüz elli lira geçecektir. Böyle olunca: ne oğlunuza ne kızınıza ve nede komşunuza yük olmayacaksınız ve bu cevizler sizi besliyecek. Üstesine; değil yalnız oğullarınıza torunlarınızın torunlarına da ölmez, ay yıl geçtikçe, iradı artar bir miras bırakmış olacaksınız. Bununla kalmıyacaksınız, ana vatana hayırlı ve uğurlu bir oğul olacaksınız. Dahası var: dünyada ölmez bir ad bırakacaksınız. KOYĞUN ÖĞÜT Özü sözü doğru, kahraman köylüler; delikanlılar, hanım kızlar! geliniz toplaşalım, baş başa verelim el birliği, söz birliği yapalım kötürümler, körler gibi oturmayalım; ayaklanalım, kendimize gelelim bu günden işe başlayalım, Şubat ayında ceviz fidanı yetiştirmeğe başlayalım. İkişer dönüm, hiç olmazsa birer dönüm tarlamızı ayıralım; sekizer dip ceviz dikelim bakalım ve koruyalım. EV BAŞINA SEKİZER DİP CEVİZ DİKERSEK NE KADAR CEVİZ DİKMİŞ OLURUZ? Baldan, kaymaktan tatlı geniş vatanımızda aşağı yukarı yedişer nüfustan iki milyon evimiz vardır. Bir senede bir milyon evi sekizer dip ceviz dikerse sekiz milyon ceviz dikilmiş olur. Bir dip ceviz elli sene sonra yedi yüz elli kuruş getirdiğine göre, sekiz milyon ceviz aziz vatanımıza altmış milyon lira koymuş olacaktır. Ev başına, ikişer dönüm dikilirse, gün gelecek yurdumuza yüz yirmi milyon lira girecektir. CEVİZ BAHÇESİ; TÜRKİYENİN GÖRÜNÜŞÜ O günlerde; o düğün bayram günlerinde, Türkiye dereleri, uçurumları kayaları örtülü, neresinden bakılsa yem yeşil, bakılmağa kıyılmaz, doyulmaz bir memleket olacaktır. DENKLERLE PARA GİRECEK Vapurlar, şımendüferler; iskelelere istasyonlara yanaşacak ve cevizlerin meyvalarını, kütüklerini taşıya taşıya bitiremiyeceklerdir. O zaman denklerle paraları da memleketimize bırakacaklardır O ZAMAN GÜNEŞ ALTINDA YANMA KAVRULMA YOK O günlerde yaşayacak olan oğullarımız, torunlarımız koyu gölgelerde, yeşillikler içinde takı zaferler altında kahramanlar gibi, dolaşacaklar, cihanın seyyahları da vatanımıza dökülecekler.

11 DELİKANLILAR, HANIMLAR! TARLALARIMIZI ESİRGEMEYE- LİM; CEVİZ DİKELİM Pırnallıkları, çalılıkları söküp ceviz dikebileceğimiz! söylemiştik. Bakımsızlık yüzünden kır, kıraç kalmış; dım dızlak tepelerinin, dağlarının üstü saçsız başa dönmüş yoksul topraklarımız az olmamakla beraber, «insan tohumu» bile ekilse bitirecek ve dört bu kadar daha insan besliyecek, güzel gelişatlı pek zengin topraklarımız vardır. BAKINIZ CEVİZ FİDANI NASIL YETİŞECEK Zarzavat diktiğimiz avlu içindeki bostanın bir köşesinde; ufak, oda içi kadar yer ayrılacak; orası bel, kazma ile derince kazılacaktır. Çıkan tezekler, topaçlar eyice ezilecek; bolca, yıllanmış gübre veya fışkı ile karıştırılacaktır. Şubat ayının başında tanelerin, kabuğu ince, beyaz, içli, dolu ve yağlı cevizlerden alınır; keser sapı boyunda ara, ile eşelenen toprağın dört parmak derinliğine birer ceviz gömülecektir. Bu fidanlığa kaç ceviz gömüldü ise Nisanın sonlarına doğru o kadar ceviz fidanı biter. Fidanların aralarında ot bittikçe ayıklanacak, ara sıra çapalanacak, ortalık kurak giderse, bir kaç kerre de bolca sulanacaktır. Fidanlar, dediğim gibi eyi bakılırsa ilk sene bir arşın boy atar. Uzatmayalım; üç senede keser sapı kalınlığında, boyunuzdan uzun fidanlar yetişmiş olur. Sonra bu fidanlar güzel güzel, incitilmeden sökülür, cevizlik yapılmak istenilen tarlanın dönümüne sekizer dip dikilir, artan fidanları da ya babanızın hayrına isteyenlere verirsiniz, yahut da tanesini yirmişer kuruşa satar parasını alırsınız. Korkmayın: O gün fidanın alıcıları sakalım kadar. CEVİZ DİKİLEN BİR DÖNÜM TARLA İLE YANI BAŞINDAKİ TARLANIN KIYMETİ Senelerden beri boş duran süprüntü atılan arsa üzerine yapı, apartıman yapılmakla arsanın kıymeti bire elli, yüz arttığı gibi; bir tarlaya ceviz, zeytin, elma, armut, fındık dikilir ve mahsule yatırılırsa, tarlanın kıymeti de bire yirmi, otuz artmış olacaktır. Halep orada ise arşın buradadır: ayağınıza üşenmez; kalkar, gidersiniz, bakımı yerinde, olgun iki dönüm meyvalı bir bahçe ile bu bahçenin yanı başında toprakları bir; iki dönüm tarlaya alacaklı çıkarsınız. İşte o zaman bir peygamber kadar doğru söylediğimi anlarsınız. ÇİFTLİKLERİN TAPULARINI ELLERİNDE TUTANLAR! Bir başından öbür başına bir saatte gidilemeyen, binlerce dönüm çiftliklerin tapularını ellerinde tutan, «malım, malım» diye tirtir tepinen hanımlar, beyler! Siz yarını, uzağı görür, öyle görünürsünüz: Okur, yazar, akı, karayı seçer bey ve hanım efendilersiniz.. Gücenmezseniz biraz da size öğüt vereceğim: yol göstereceğim ( sözümü tutarsanız bu çıkmaz

12 yoldan çıkmış olacaksınız) Görüyorsunuz; cihan piyasasında arpa, buğday düştü saman kadar da para etmez, emekleri korumaz oldu; altından kalkılmaz borçlara girdiğinizi söylüyor; verginin ağırlığından sızlanıyorsunuz Belki doğrudur da! Hanımlar, beyler! geliniz biraz beni dinleyiniz; çiftliklerinizin sulak, elverişli topraklarından hiç olmazsa yüzer dönümüne ceviz zeytin, dikiniz, koruyunuz bunu yaptıktan sonra, siz gene bugünkü gibi uyuyacaksınız, gezeceksiniz. (Biraz iğneli oldu ama hoş görünüz) Günler, yıllar akıp geçecekler; birgün gelecek cevizler, zeytinler elinizden tutacaktır. Çiftliğin yüz dönüm bir parçasına dikeceğin sekiz yüz dip ceviz yirmi beş sene sonra bir cevizin altı yüz elli kuruş vereceğine göre, bir senede elinize 5200 lira gibi yemekle, harcamakla kolayca bitmez bir para geçecektir. Ceviz dikilen yüz dönüm tarlanızı yirmi beş sene sonra satacak olursanız, yirmi bin liraya sakalınız kadar alıcı bulursunuz. Hanımlar, Beyler! bakınız; bu gün yüz dönüm çıplak tarlanızı - çiftliğinizden ayırıp- satmağa kalkışsanız belki bin liraya da alıcı bulamazsınız. Yıllar, günler çarçabuk geçer; öyle ise günlerimizi devlet, hazine bilelim, ömrümüzü esneye esneye, gerine gerine geçirmiyelim; fidan yetiştirelim; tarlalarımıza ceviz dikelim. ZENGİN GIRESON Bilmem kaçıncı göbekte -durağı cennet, adı, sanı belirsiz- birisi Gireson da; kasaba ve köylerinden birisinde fındık bahçesi yapıyor, yaptırıyor. Köylü komşular fındık bahçesi yapmanın mısır, buğday ekmeden daha kârlı olduğunu görür görmez (köylünün aklı gözündedir) mısır, buğday ekmekten vaz geçiyor; fındık dikmeğe başlayorlar. Bu adı, sanı belli olmayan kimsenin ön ayak olması ile Giresonun dere, tepesi boydan boya bir fındık bahçesine dönüyor. (Bu adam Gireson için bir devlet kuşudur). Bu gün hepimiz görüyor, işidiyoruz; tek bir fındık mahsulünden Giresona aşağı yukarı oniki milyon lira gibi büyük bir para giriyor da; beride, daha geniş; havası, suyu, toprağı Gireson dan daha eyi; ve çeşidile, hesapsız fındık, ceviz, meyva yetişdirebilecek kabiliyette toprakların tapusunu ellerinde tutan Cide nin, güzel Cide nin kırk dört bin insanı parasızlıktan, hastalıktan; -daha ileri gideceğim- yoksulluktan inleyüp kıvranmaktadır. Ne olaydı da vaktile Gireson a gelen bu durağı cennet kimselerden birisi de Cide ye uğrasaydı!.. Efendiler! evet gün geçmiştir ama, fırsat elimizdedir. Gözümüzü açalım, kendimize gelelim; ekelim, dikelim, diktirelim.

13 Evet; ceviz dikmek eyi amma, yirmi beş sene beklemek ister. On sekiz yaşında bir genç, bir, iki ve ya yüz dönüm tarlasına ceviz dikse, kırk üç yaşında iken, tamam çağında; dikilen ceviz ağaçları cevizlerini, parasını vermiş olacaktır. Yaşlanan genç de az emekle devlete, nimete konacaktır. TÜRK KAHRAMANI TİMURLENK (MÜSTAZREF) ADLI BİR KİTAPTAN Timurlenk kılık kıyafeti değiştirir, asâsını eline alır; başına kavuğunu geçirir, lalası ile birlikte ülkesinde olup bitenleri gözüyle görmek, gözden geçirmek üzere yola çıkar. Kânunusanide ağızlardan sızan salyaların, burundan damlayan suların donduğu soğuk bir günde, Yeşil ırmağın kıyısında, dıvarla çevrilmiş bir meyva bahçesinin önüne gelir. Bahçede ne görse beğenirsiniz? Beli yay gibi iki kat, avurdu çökmüş, gözleri içeri göçmüş, ağzında tek dişi kalmamış, kulakları sağır, gözleri adam seçmiyen; yaylarının, sinirlerinin gevşemesi yüzünden elleri, ayakları zangır zangır titriyen bir ihtiyar!... Ne yapıyordu dersiniz?.: Elinde bir fidan, eştiği çukura dikmeğe savaşıyor... Timurlenk selamlıyor. İhtiyar aldırmıyor. İşinden başını yukarı kaldırmıyor. Ellerinin titrek olması yüzünden bir türlü fidanı doğrultup toprağı atamıyor. Yardım ederek, el birliğile fidanı dikiyorlar. Fidan dikilir dikilmez belini doğrultamayan ihtiyar boynunu büküp başını sol omuzu üzerine koyarak, gözlerini Timurlengin gözlerine dikiyor. On dakika evvel verilen selamı karşılayor. (Bakınız!. İhtiyar, fidanın dikilmesi gecikmesin diye selamı bile on dakika sonra alıyor) Timurlenk yüksek sesle: Baba!, kaç yaşındasın?- İhtiyar Yüz on beş!. Timurlenk Bu diktiğin fidan ilk meyvasını kaç senede verir?. İhtiyar Eyi bakılırsa on beş senede!.. Timurlenk Meyvasından yemek için mi dikiyorsun? ihtiyar Atalarımız diktiler, biz meyvalarını yedik. Biz dikeceğiz; oğullarımız, torunlarımız yiyecekler. İhtiyarın bu altınla taşa yazılacak sözü Timurlengin hoşuna gitti. Bu, eli öpülecek ihtiyara bin altın verdi.

14 İhtiyar, başını sol omuzuna yıkarak gözlerini göğe dikti. Gülümseyerek: Tanrım, bana karşı ne kadar cömertsin! On beş sene sonra meyva verecek olan bir fidana, diktiğim anda meyvasını verdirdin; der. Timurlenk ihtiyarın bu dillere destan olan sözünü pek beğendi, bin altın daha verdi. İhtiyar yine başını sol omuzuna yıktı: Ulu tanrım büyüklüğüne paye olmadığı gibi elinden gelmeyen iş yoktur. Bütün insanların diktikleri fidanlar senede bir, meyva verir, benim diktiğim fidan saatında iki kerre meyva verdi. Timurlenk bin altın daha verdi, lalasına: Haydi buradan uzaklaşalım, yolumuza gidelim, yoksa, bu mübarek ihtiyarla sözü biraz daha uzatırsak cebimizde para bırakmıyacak, bizi soyup soğana çevirecek. Bana öyle geliyor ki! Bu ihtiyarın sözüne akar sular bile durur, onu can kulağile dinler. Bu günde böyle saç sakalına kar düşmüş; kafası, düşünüşü, işi genç pek çok delikanlılar olduğu gibi; on sekiz yaşında ter bıyık bunak, dünyadan el ayak çekmiş ihtiyarlar da vardır. Bu gibi yürür, gezen ölüler: Ne olacak? iki günlük dünya nasıl olsa geçer, derler. Ben ne zaman ceviz dikme kaygusuna, duygusuna düştüm? Bin dokuz yüz üçte benim gibi biraz mürekkep yalamış üç beş kişi ile Ayancık a dört saat, Akveren köyünde, köyün ortasında kalın gövdesi yosunlara sarılmış bir tabur gölgelenecek kadar iri bir ceviz dibinde, yarenlik ederken özü, sözü bir, eyiliği sever, dini bütün Şükrü oğlu Hacı İbrahim bey çıka geldi. Doru atından indi, ayağa kalktık; selâmladı, geldi yanımıza oturdu, cevizin koyu gölgesinde ağacın gövde ve dallarını süzdükten sonra o durağı cennet hacı İbrahim bey anlattı: Üç sene evvel bu köye geldim. Köylü kollarını sıvamış baltalarını bilemiş, alesta; bu bakılmağa kıyılmaz, canım cevizi kesecekler! ne oluyor, cevizi neden kesiyorsunuz? dedim «cevizin gövdesini şu çorbacıya beş altına sattık» dediler. Cevizden senede ne kadar mahsul indiğini sordum. «Dört kile; yüz yirmi okka» dediler. Baktım üç senede emeksiz, beş altın değerinde ceviz veren bir ağaç; içim cızladı, keseye davrandım, çıkardım, köylüye beş altını verdim, cevizi aldım. Bunun üzerine duvara ***

15 omuzunu vermiş kır bıyık çorbacı kesesine giren paranın üç altınını düşürmüş gibi kanı yüzüne sıçıradı, yüzünü ekşitti, baka kaldı. Yurdumuzun her köşesinde, her köyünde bir tane hacı İbrahim bey bulunsaydı senelerden beri durmayıp kesilen, vapurlarla aşıp giden cevizlerin belki onda ikisi korunmuş, kurtarılmış olurdı. Beyler, hanımlar, ağalar! gözünüzü açınız; kesile kesile vatanımızda hemen hemen büyük ceviz ağacı kalmadı! Ceviz mikroplarının bu sene Bitlis köylerine kadar yayıldıklarını kulağımla işittim. Ne yapsınlar?. Yakınlarda deniz kıyılarında ceviz kalmadı! Dünya, Avrupa, dere, tepe ormanları korumanın yolunu buldu da, biz kulağımızın dibinde, tapulu tarlalarımızda atalardan kalma cevizleri koruyamadık! Ceviz dikme, bu yüzden vatanımızı şenlendirme dersini bana hacı İbrahim bey verdi. Bu görüşmeden bilmem kaç sene sonra Ayancık ta köyüme geldim; on dönüm tarlama elli dip ceviz dikmek istedim, fidan bulduramadım. Arpalığımda fidan yetiştirmek üzere on okka kuru ceviz aldım; yerini hazırladım; artık dikeceğim. Köylü ne dese beğenirsiniz?. (Ceviz diken; fidan boynu kalınlığı olur olmaz ölür; cevizi karga diker!.) İşitmemezliğe vurdum, cevizi diktim, döndüm köylüye: Kuşlardan yüz seneden fazla yaşayan kargadır. Dediğiniz gibi cevizi diken ölmüş olsaydı dünya yüzünde tek karga kalmazdı. Karganın çok yaşadığına bakılırsa, ceviz diken Nuh kadar yaşayacaktır. Dedim. Efendiler! ağızdan ağıza, kulaktan kulağa akıp gelen sözler içinde içli, özlü sözler olduğu gibi, kof kovuk, zehir saçanları da vardır. Dediğim ve diktiğim on okka cevizden yedi yüzü bitti, fidan oldu. Dört yüz kadarını kırk dönüm tarlama diktim, üç yüzünü komşularıma, hısımlarıma dağıttım. Köylü kardaşlar!. Elimle diktiğim cevizlerden bir kaçı boynum değil belim kadar kalınlaştı. İşte ben karşınızda urcuk gibi dimdik, dipdiri dolaşıyorum ve diktiğim cevizler; rüzgarlar estikçe hışıldaya hışıldaya uğuldaya uğuldaya: Cevizi kargalar da diker, insanlar da diker Diyerek bizi uyarmak istiyorlar. Aynası işitir kişinin, lâfa bakılmaz!.

16 Bu geçen yirmi beş sene içinde fidanlıkta üç kere fidanlar yetişti Diktim, diktirdim. Bu Eylülde köyde idim fidanlıkta büyümekte beş yüz fidan gördüm. Şubatta onlar da, ceviz dikmek hevesinde olanlara verilecektir Durmuyorum! Bu güz amcamın oğlu Reşid e on bin ceviz dikilmek için buyruğumu verdim. Dikilecektir. CEVİZ DİKTİRMEK İÇİN TUTTUĞUM YOL Köyümde, yolda elime geçen köylüyü elinden tutup bir cevizin dibine götürür, Verdiğim sigarayı yaktırdıktan ve birazda yarenlik ettikten sonra parmağımı cevize doğrultarak sorarım: Ağa bu cevizden kaç okka ceviz iner. Köylü Dallarını süzdükten sonra, yirmi okka ceviz iner. Cevizin okkası kaçadır? Köylü On beş kuruş. On beşer kuruştan kaç kuruş tutar. Köylü (Parmaklarile hesaplayarak) üç yüz kuruş!.. Ağacın gövdesi de para eder mi?. Köylü Elbet!. Bu cevizin gölge ettiği yere kaç okka buğday ekilir? Köylü Üç okka!. Üç okka buğdaydan kaç okka buğday çıkar? Köylü Birbir üstüne yedişer okkadan yirmi bir okka. Okkası kaçadır? Köylü Beş kuruş. Yirmi bir okka buğday kaç kuruş tutar. Köylü Yüz beş kuruş. Sekiz dip ceviz kaç kuruş getirmişti. Köylü Üç yüz. Cevizin gölge ettiği yer kaç kuruş getirmişti? Köylü Yüz beş. Ağa! ne dersin; tarlaya buğday ekmek mi, ceviz dikmek mi daha vergilidir? Köylü Bu hesaba göre ceviz dikmek elbet daha kârlıdır.

17 Öyle ise sözüme kandın, inandınsa fidan yetiştirmek üzere bostanın bir köşesine, seccade kadar bir yerine, Şubatta yüz ceviz gömeceğine namusun üzerine söz veriyormusun. Köylü Veriyorum. Dedikten sonra, eline bir sigara daha tutuşturarak uzaklaşırım Bu yolda söz verenlerin hepsi dikmiş değildir. Amma sözünde duran er oğlu erlerde vardır! Bunların içinde adları kitabıma geçecek olan şunlardır: Köyümde iki yüz elli dip ceviz yetiştiren kara Ahmet oğlu molla Ali, Tansa köyünden çolak Kadir ağa, Of ta avukat Sadullah bey. Ben yirmi beş sene, dilimde tüy bitinceye kadar söyledim ve söyliyceğim de!. Arkadaşlar! bir kuyu başına gidiniz taşların bileziğine bakınız, kuyunun içine inip çıkan kova ipinin taşta oyuklar açtığını görürsünüz. İnsanların kafası taştan katı değildir. Yalnız, insanların kafasına, gönlüne girmenin yollarını, kapılarını bilmelidir. Bilirsiniz, evlere kapılarından girilin bacalarından değil!. AĞAÇLI YOLLAR Şehirlerimizi, yollarımızı, köylerimizi bezeyelim, ağaçla süsleyelim. Hanımları saç, küpe, gerdanlık, pantantif, yüzük, bilezik süslediği gibi köylerin, yolların, tepelerin, derelerin, yamaçların, ovaların süsü, bezeği de ağaçtır. Saçı dökülmüş, dım dızlak, parlak kaypak baş mı yoksa saçları gür, taranmış, maşalanmış, kolonya ile sulanmış, bezenmiş baş mı daha güzeldir?.. Sevdalı dalları, birbirine sarılmış Çaprakları, yapraklarile öpüşen çiçekleri burce, burce kokan; bülbülleri şakrayan, neresine bakılsa yem yeşil koyu gölgeye bürünmüş ağaçlı tepemi; yoksa oyuklar, yarler, uçurumlar açılmış sırıtkan, kır kıraç, dımdızlak tepemi daha güzeldir?.. Sağı, soldan; akı kardan; güzeli çirkinden pek ayıramayan bir kimseye bile sorunuz; duraklamadan, düşünmeden gür saçlı başın tüyü dökülmüş baştan; ağaçlı tepenin ağaçsız tepeden elbet daha güzel olduğunu söyleyecektir- TAKMA SAÇ Günden güne iğreti, takma saç «peruka» ustalarının türemesi dükkânlarının çoğalması., saçlı başın saçsız baştan daha güzel olduğunu gösterir.

18 ANKARA - İSTANBUL YOLU İçimizden, sık sık Ankara-İstanbul yolculuğu yapan her hangi birimize sorunuz; «bu yolun neresinden neresine kadarının gündüz, nerelerinin gece uykuda geçtiğini istersin» diyiniz. Duraklamadan, düşünmeden «İstanbul ile Bozüyük yolculuğunun aydınlıkta geçtiğini isterim» deriz. Orman içinde, koyu gölgeler altında, çağlayanlar arasında yolculuk etmek cennette dolaşmakla birdir. Böyle yerlerde, gül gülistan bahçelerde gezinmekle gövde, gönül yorulmaz!. Yorulsa yorulsa göz yorulur. «ZİNDAN» ORMANI Geçen Eylülde «Taşköprü» den Ayancık a inerken yol beni, Zindan ormanına uğrattı. Ucu bucağı yok bir orman!.. Bir başından öbür başına atla üç saatte geçebildik, Belki de dünya kurulalı dipleri gövdeleri güneş görmemiş bir orman!.. Köknardan Köknara ben diyeyim üç siz diyiniz beş adım? göklere dayanmış hesaba, sayıya sığmayan köknarlar- Ormanın loşluğunu gören, güneş tutulmuş sanır. O güzelim babayeğit Köknarların dallarında yuvalarını kuran kuşları kıskanmama, kuş olup dallarına sıçıramama bir parmak kaldı Canım orman, güzel orman, gözüm orman, gönlüm orman!. İÇ ANADOLU Bu gün çöl, çorak dımdızlak gördüğümüz İç Anadulunun şurasında burasında maden kömürü bulunduğuna, görüldüğüne bakılırsa İç Anadulunun da ormanlık olduğu anlaşılır. Hanımlar beyler, ağalar!.. Baltalarımızı yaş ağaçta deneyüp sınamayalım; ağacı sevelim dikelim, canımız, gözümüz gibi koruyalım, baknız atalarınız ne demişler? «Yaş kesenle baş kesen ikisi birdir», AĞACA BAKMAK MI, ÇOCUĞA BAKMAK MI KOLAYDIR? Kim ne derse desin, benim kulağıma girmez. Ağacı dikmek, korumak bakmak çocuğa bakmadan çocuğu koruyup okutmaktan bin kere daha kolaydır. Öyle ise bir ana, bir baba; beş on çocuğa bakıyor, onları koruyor, okutuyor da bostanında, tarlasında yemişli yemişsiz senede beş ağaç dikip koruyamaz mı? Elbet dikebilir koruyabilir!.. Hanım kızlar, delikanlılar! Tükenmez hazine demek olan günlerinizi esneye, esneye; gerine gerine geçirmeyiniz» yemişli, yemişsiz ağaç dikiniz, sulayınız!.. EV BAŞINA SENEDE BEŞ AĞAÇ DİKİLİRSE Vatanımızda ocağı tüter iki milyon ev bulunduğuna göre el ele verir, özümüzü sözümüzü birleştirir de her ev senede beş ağaç diker, bakarsa

19 on senede elli milyon ağaç yetiştirmiş oluruz. İşte o zaman köylerimiz, şehirleriniz cennete döner. EDİRNE FİDANLIĞI Çeşitlerile yüz binlerle fidanı tohumdan yetiştiren fidanlıklardan biri güzelim Edirne dedir. Üç beş sene içinde bu fidanlık vagonlar dolusu fidanları şehirlerimize, köylerimize göndermiştir. Aldıkları para tren ücretidir. Tohumunu atan, dikip aşılıyanların elleri ağrı, acı görmesin. RİZE FİDANLIĞI İşittiğime göre Rize fidanlığı da görülecek bir fidanlıkmış, Bu fidanlıkta limon, portakal, mandalina, bambo fidanlarile çay fideleri hazırlanıp Rize köylerine, şehirlerine dağıtılmaktadır. Rizeliler, deniz, dere ağızlarında yamaçlarda çoğalan, kerestesi, tahtası para etmeyen, işe yaramayan kızıl ağaçlarını söktüler yerlerine mandalina, limon, portakal diktiler. RİZELİLER İşini bilir, yarını, uzağı iyi gören Rizeliler fidanları kapışıyorlar, kızıl ağaçlarını söküp söküp bahçeler yapıyorlar. Bu tutuma göre on on beş sene sonra bu bahçeler Rizeyi para yağmuruna tutacak ve Rizelileri gurbet kahrından kurtaracaktır. Rizeye de Gireson gibi on on beş milyon lira gireceği gibi cihan harbinin kazanç kapılarını kapaması yüzünden çekmekte oldukları sıkıntıları üzüntüleri Rizeliler unutacaklardır. Rizeliler, çalışkan, Rizeliler geceyi gündüze katarak çalışmanın yolunu bilirler. Çocuklarını baktıkları gibi bahçelerine de bakabilirler. O günlerde Rize valisi: Yüksek Meclisten çıkan kanunu eline alarak fidanlığın yerini, fidanlarını fidelerini tohumlarını hazırlayan, çalışmanın, çalıştırmanın çaresini bulan; beş kuruşla on kuruşluk iş görmenin yolunu bulan şap vermesini, şeker vermesini iyi bilen valilerimizden Hurşit beyi de öğmekten anmaktan geçemedim. Limonlar, portakallar üreyip türedikçe ikide bir Hurşit beyin adı dillere dolanarak söylenecektir. GÖZTEPE FİDANLIĞI Hurşit bey Yurdumuzun bağcılarına yüz binlerce çubuk, fidan yetştiren Göztepe fidanlığı ve yaz kış onun başından ayrılmadan seve seve çalışan müdürü Burhanettin beyi de söylemeden geçemedim. Birde; günden güne güzelleşen, yıllar geçtikçe değişen, obir şehirlerimizi kıskandıran, Ankara mıza çok fidan yetiştirip yollayan Büyük de-

20 rede Bağçe köyünde düzen verilmiş, eyi bakılmış Belgrat orman fidanlığı vardır. Bence bu bağçeye çok emeği geçen, çocuğu gibi bakıp büyüten durağı cennet, mektep müdürü Mazhar bey de dillerde gönüllerde yaşamanın yolunu bulmuştur. Gençler! Nuh kadar yaşamak, ölmemek istermisiniz? Ceviz, zeytin dikiniz. Soruştura soruştura bulup ektiğiniz tohumlar, diktiğiniz fidanlar, onların tohumları, ağaçları dünyada durdukça, meyvalarını verdikçe adınız anılacak, yaşayacaksınız!. Balık bilmese halik bilir! Gençler! öldükten sonra yaşamanın bir yolu da işte budur. MEKTUP Vergiyi yağdan kıl çeker gibi alan tahsildara. Vatanın taşına, toprağına çözülmez bağlarla bağlı jandarmaya; Birde, ormanın dikenli çalısını bile gözü gibi koruyan orman bekçisine açık mektup. «ÖĞÜT» Gözünü aç oğlum, can kulağile dinle! damla damla, göl olur anla!.. El ağzından kulağına gelen yalan olabilir» ana baba sözü ağızdan değil yürekten gelir» bilirsin!. Seni candan seven, eyliğini istiyen ana babandır; başın ağrısa, ayağına diken batsa koşacak, başına gelecek, içlenecek» kan ağlayacak ana babandır. Oğlum!, yaşda başda ben senin baban belkide deden yerindeyim. Ben senin sevilmeni eylikle anılmanı yüzde, gözde kalmanı isterim. Verilen buyruğu, sana verilen işi yolu düzeni ile başarmanı beklerim «Seni doğuran ana bin yaşasın» dedirtmeni, dilden, gözden düşmemeni hep alkışlanmanı isterim Oğlum!. İncel, süzül, göze, gönle girmenin yoluna bak. Öfke ile kalkan ziyanla oturur. Öfke; kanı tepeye sıçıratır, insanı uçuruma, mezara sürükler. Özü, sözü bir, bal dudak ol; kendini tut, gönül yıkma. Gönül yıkmakla kâbeyi yıkmak ikisi birdir. Bilirsin yıkmak kolaydır, yapmak güçtür Bak!. Elli kişi ile altı ayda yapılan bir köşk on beş kişi ile üç günde yıkılıyor. Öyle ise yapıcı, onarıcı ol; yıkıcı olma!. Ulu Gazi okuma yazmayı yağ, bal yemekten daha kolaylaştırdı. Çal çene geveze olup günlerini dedi kodu ile geçirme; kış yaz deme, gece gündüz deme boyuna oku yaz!. Bu sözüme belki:

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından SABAHATTİN ALİ Bütün Öyküleri İİ YENİ DÜNYA SIRÇA KÖŞK ESİRLER (Oyun) IÇINDEKILER YENI DÜNYA Asfalt Yol Hanende Melek Çaydanlık Ayran İsıtmak Için Uyku Selam Bir Mesleğin Başlangıcı Bir Konferans Yeni

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek

Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Cengiz Aytmatov _ Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek Yüz Yüze/ 31 Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek / 91 Takdim Cengiz Aytmatov: Çok yönlü bir kişilik, özgün bir yazar. 1928 yılında Kırgızistan'da doğmuştur.

Detaylı

2007 YILI VERGİ KONULU ŞİİR YARIŞMASI

2007 YILI VERGİ KONULU ŞİİR YARIŞMASI 2007 YILI VERGİ KONULU ŞİİR YARIŞMASI KIRIKKALE 86 2007 YILI VERGİ KONULU ŞİİR YARIŞMASI. TÜRKİYE BİRİNCİSİ Fatma YILMAZ Turgut Reis İlköğretim Okulu - 8/C - ZONGULDAK GELİŞEN TÜRKİYE Ben Anadolu da bir

Detaylı

YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA

YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA YOL ARKADAŞIM Maksim GORKI Öyküler MAKAR ÇUDRA Kıyıya çarpan dalgaların şıpırtısından ve kıyı çalılarının hışırtısından doğan düşündürücü ezgiyi bozkıra yayarak, nemli soğuk bir rüzgâr esiyordu denizden.

Detaylı

Hiç konuşmuyorlardı. Ürkektiler. Bir kuş parlasa ödleri kopacak gibiydiler, tetikte. Gözleri kısılmıştı.

Hiç konuşmuyorlardı. Ürkektiler. Bir kuş parlasa ödleri kopacak gibiydiler, tetikte. Gözleri kısılmıştı. Yaşar Kemal _ Yer Demir Gök Bakır 1 Hasan önde, Ummahan arkada, meşeliğe doğru usul usul gidiyorlardı. Hasan ellerini koynuna sokmuş, öne doğru yumulmuştu. Ummahan hep ayaklarının ucuna bakıyordu. Hiç

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Her Şeye Rağmen Sevgi Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Herşeye Rağmen Sevgi Tolstoy ARKHE YAYINLARI Ağustos 2003 TOLSTOY 28 Ağustos 1828 tarihinde Moskova'da doğdu.

Detaylı

yakaladılar. Başındaki yazmanın Dalı var çiçeği yok Sanma ki ben geçerim Senden geçeceğim yok.

yakaladılar. Başındaki yazmanın Dalı var çiçeği yok Sanma ki ben geçerim Senden geçeceğim yok. SİS YOLCULUĞU 12 eylül 2003 de Gezici Eylül Projesini gerçekleştirmek üzere ODTÜ den yola çıkan Mavi Otobüse avucumda yağmur damlaları, gözlerim boş, içimde nereye estireceği belirsiz suskun bir rüzgarla

Detaylı

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA

BU YOLDA. Şiirler. Yunus Zeyrek KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA BU YOLDA Şiirler Yunus Zeyrek Millî Eğitim Bakanlığı Türk Edebiyatı Dizisi Ankara 1998 KİTAPTAN SEÇME ŞİİRLER BU YOLDA Şükür olsun vezni aldık heceden Şâirler içinde yerimiz vardır. Kan verir kaleme gündüz

Detaylı

Charles Dickens - Büyük Umutlar

Charles Dickens - Büyük Umutlar Charles Dickens - Babamın soyadı Pirripti, benim adım da Phillip olduğundan çocukluğumda bu iki adı bir türlü bir arada söyleyemezdim. Sedece "Pip" diyebiliyordum. Böylece adım "Pip" olarak kalmış. Herkös

Detaylı

Üç Kişilik Bir Hikâye

Üç Kişilik Bir Hikâye Üç Kişilik Bir Hikâye Mahmut Sarıkaya* düşürsem garaltısını yeryüzünden silerdim. Ama bunu da deyim ki ömrümde bir esire, bir yaralıya, teslim olana, aman dileyen acize, yaşlıya, kadına, kıza, çocuğa silah

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ÂŞIK MİNHACÎ -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ISBN 975-95217-0-9 Baskı yeri: SİVAS Baskı yılı: 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ÂŞIK MİNHACÎ A. HAYATI B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ C. MİNHACÎ İLE AĞGELİN HİKÂYESİ D. ŞİİRLER

Detaylı

«Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, - ruhunda artakalmış barbarlık duygusunun da baskısıyla - soyguncularına

«Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, - ruhunda artakalmış barbarlık duygusunun da baskısıyla - soyguncularına «Ahlak düzeni sağlam olmayan ve soyguncularıyla başa çıkamayan bir toplum, - ruhunda artakalmış barbarlık duygusunun da baskısıyla - soyguncularına karşı hayranlık duyar.» Andre MAUROIS İngiltere Tarihi

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÜÇ ÖYKÜ GOGOL Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÖNSÖZ Burada çevirisini verdiğimiz Burun, Fayton ve Palto, Gogol'un "Petersburg Öyküleri"nin en güzelleridir ve Gogol'un dehasının

Detaylı

Kentl er Ki ta bı 2008

Kentl er Ki ta bı 2008 Kentler Kitabı 2008 Kentler Kitabı Kentler Kitabı Sürüm: Mayıs 2008 Tasarım: Cem Uçan 2008 altkitap Yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy

Lev Nikolayeviç Tolstoy _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy Lev Nikolayeviç _ Đnsan Ne Đle Yaşar lev nikolayevic tolstoy SUNUŞ 'u yakından tanımak gerekiyor. Onun karakterin-deki, düşüncelerindeki, tesbitlerindeki birçok özellik bizi şaşırtıyor, cezbediyor, düşündürüyor.

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

OCAK 2015. Yıl: 1 Sayı: 9

OCAK 2015. Yıl: 1 Sayı: 9 OCAK 2015 Yıl: 1 Sayı: 9 Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine. Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu. Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine; Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine... Cahit Sıtkı

Detaylı

BURAK TARACAR ŞİİRLERİ SEVGİLİYE (O NA) BURAK TARACAR. Ne kadar anlatmak istediysem de anlatamadım Anlattıklarımı da ben anlayamadım

BURAK TARACAR ŞİİRLERİ SEVGİLİYE (O NA) BURAK TARACAR. Ne kadar anlatmak istediysem de anlatamadım Anlattıklarımı da ben anlayamadım BURAK TARACAR ŞİİRLERİ SEVGİLİYE (O NA) BURAK TARACAR Canımdan çok sevdiğim halde bir türlü kendisine sözle ifade edemediğim annem Aysel Yılmaz a ithaf edilmiştir Ne kadar anlatmak istediysem de anlatamadım

Detaylı

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan ÖYKÜ OCRip: Kitaplık Düzelti: Kitaplık Yayın: Kitaplık Ağustos, 2005 admin.kitaplik@gmail.com http://kitaplik.wordpress.com http://kitaplik.madpage.com Yayınevi

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI

KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI KISA ÖYKÜ YARIŞMASI İKİNCİSİ HASAN İPEK RUMUZ ACI YUDUM ÖNYARGI Yakın zamanda yaşadıklarımı düşünüyorum da kendi kendimden daha doğrusu insanlığımdan utanıyorum. Gerçekten bizde insan mıyız diyorum. Ben

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER KÖKLER 1 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 2 I BATI GELENEKLERİNİN YAHUDİ-HIRİSTİYAN KAYNAKLARI Batı dünyasının gelenekleri, biri Yahudi-Hıristiyan, diğeri Yunan-Roma veya Klasik olmak üzere, başlıca iki kaynağa

Detaylı