İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ DR.FATİH YÜCEDAĞ AKÜ KBB AD EKİM Semineri

2 OBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ 1)Timpanogram ve akustik refleksler 2)Otoakustik emisyon(oae) 3)Uyarılmış Beyin Sapı Potansiyelleri(BERA) 4)Audiotory Steady-State Response(ASSR) (İşitsel Sürekli Durum Cevapları) 5)Elektrokokleografi(EcochG)

3 1)TİMPANOGRAM VE AKUSTİK REFLEKSLER İmpedans:Bir sistemin, herhangi bir enerjinin kendi üzerinden geçişine karşı koyma özelliğidir. Kompliyans:Tam tersine enerji akışının kolaylığını tanımlamak için kullanılır. Admittans:Kulağın sesi iç kulağa iletme yeteneğidir. Akustik immitansmetri ise bu iki bakış açısını birden içeren genel bir tanımlamadır. Akustik immitansmetrinin en önemli avantajı iş birligi yapamayacak kadar küçük çocuklarda ve mental retarde olan hastalarda istemli yanıta gerek duyulmadan ve invaziv olmayan bir biçimde orta kulağın bütünlüğünün test edilmesidir. Akustik immitansmetri, koklear ve retrokokear patolojilerin ayırıcı tanısında orta kulak patolojilerinde ve özellikle EOM nın taranmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.ayrıca östaki fonksiyonlarını kontrol etmek içinde kullanılmaktadır.

4 TİMPANOMETRİ Dış kulak kanalındaki hava basıncının sistematik bir biçimde değiştirilmesi sonucunda, DKK ve orta kulak yapılarının esneklik ve hareketliğinin grafiksel olarak kaydedilmesi yöntemine timpanometri, bu yöntemden yararlanılarak elde edilen sonuca ise timpanogram denir. Statik immitans testi ise bunun bir devamı olan timpanometri testinde DKK sabit frekans ve şiddette (226 Hz frekansında ve 85 db SPL şiddetinde) prob ton verilmektedir.basınç düzeyi +200 dapa dan başlar giderek düşürülür.bu durumda sistemin komliyansı başlangıçta çok düşük iken, giderek artacak, daha sonra -400 dapa düzeyine doğru tekrar azalacaktır.

5 Pompa: İMPEDANSMETRENİN ÇALIŞMA Dış kulak yolundaki hava basıncını +200 ile -400 dapa arasında değiştirir. SİSTEMİ -1 Mikrofon: Dış kulak yolunda, prob tonun şiddetini ölçer. Hoparlör: Bir AGC devresi ile dış kulak yolundaki prob tonun (226 Hz) 85 db SPL şiddet düzeyinde sabit kalmasını sağlar.

6 İMPEDANSMETRENİN ÇALIŞMA SİSTEMİ -2

7 İMPEDANSMETRENİN ÇALIŞMA SİSTEMİ -3

8 İMPEDANSMETRENİN ÇALIŞMA SİSTEMİ -4

9 TİMPANOMETREDE ÖLÇÜLEN Tepe Basıncı: DEĞERLER Timpanogramın tepe noktasına karşılık gelen basınç seviyesidir. Paradise göre normal kulaklarda tepe basıncı -100 ila +50 dapa arasında değişmektedir. Östaki disfonksiyonu ve efüzyonlu otitlerde tepe basıncı negatif alana kaymaktadır. Akut otit başlangıcında ise tepe basıncı pozitif alanda bulunabilmektedir.

10 TİMPANOGRAM TİPLERİ Tip A: Normal timpanogram ile +50 dapa basınç aralığında tepe veren, statik esneklik değeri 0.39 ile 1.30 cc arasında değişebilen timpanogramdır. Tip As(stiffness): Normal basınç alanında tepe veren, ancak statik esneklik değeri 0.35 cc nin altında olan timpanogramdır. Otosklerozun tipik bulgusudur. Tip Ad(deep): Normal basınç alanında tepe veren, ancak statik esneklik değeri 1.30 cc nin üzerinde olan timpanogramdır. Kemik zincir kopukluklarının ve flasid kulak zarlarının tipik bulgusudur. Tip C: Negatif basınç alanında tepe veren, statik esneklik değerleri değişkenlik gösterebilen (normal veya düşük amplitüdlü olabilir) timpanogramdır. Statik esneklik değerleri normal sınırlarda ise timpanogram bulgusu daha çok östaki bozuklukları ile korelasyon göstermektedir. Statik esneklik değerinin düşmesi orta kulakta mayi birikimine işaret etmektedir. Tip B: Belirgin tepe noktası vermeyen (statik esneklik 0.10 cc den az) timpanogramdır. Glue ear ın tipik bulgusudur.

11

12

13 ÖSTAKİ FONKSİYON TESTİ (Valsalva ve Toynbee) 1. Normal prosedürle ilk timpanogram çizdirilir. (Ölçüme her zaman +200 dapa dan başlanılmalıdır. Negatiften pozitife doğru ölçüm yapıldığında tepe noktasının basınç değeri farklı bulunur.) dapa'da hastadan, ağzı ve burnu kapatarak yanaklarını kuvvetli bir şekilde şişirmesi istenir, nefesini bıraktıktan sonra timpanogram tekrarlanır (Valsalva). Eğer östaki fonksiyonu normal ise, timpanogram tepesi ilk ölçüme göre pozitif alana kayacaktır dapa'da hasta burnu kapattırılarak bir kaç kez yutkundurulur ve timpanogram tekrarlanır (Toynbee). Hasta koopere değilse yarım bardak su, burun kapatılarak içirilebilir. Östaki normalse timpanogram tepesi ikinci ölçüme göre negatif alana kayacaktır Eğer östaki disfonksiyonu mevcutsa, ilk timpanogram genellikle negatif alanda tepe verecek ve diğer iki timpanogram ile çakışacaktır

14 AKUSTİK REFLEKSLER İnsanda, 70 db den daha yüksek şiddetteki sesler orta kulak kaslarından olasılıkla yalnızca stapes kasında kasılmaya neden olmaktadır.buna akustik refleks veya stapes refleksi denir. Dış kulak kanalına akustik refleksin uyarılmasına yetecek şiddette uyaran verilmesi sonucunda her iki stapes kasında da kasılma meydana gelir. Akustik refleks testi, ipsilateral ve kontralateral yoldan kaydedildiğinden sağ-sol, her iki işitsel sinir sisteminin bütünlüğünün test edilmesine olanak sağlar. İpsilateral kayıt almada probun bulunduğu kulaktan hem uyaran verilir hemde AR kaydedilir.kontralateral AR ölçümü sırasında, kulaklık aracılığıyla test edilen kulaktan uyarı verilirken, probun bulunduğu karşı kulaktan ise AR kaydedilmektedir.

15 AKUSTİK REFLEKSLER Akustik refleksin tanı amaçlı kullanılması Orta kulak patolojilerinin ortaya çıkarılmasında kullanılır.hafif derecedeki bilateral orta kulak patolojilerinde ipsilateral ve kontralateral refleksler kaybolabilir. Akustik refleks testi, sensörinöral işitme kaybının ve miktarının araştırılmasında ve fasiyal sinir paralizisinde lezyonun yerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. İşitme eşikleri normal veya sınırda normal olarak belirlenmişken, refleks arkının diğer birimlerinin normal olması koşuluyla, 500Hz, 1000 veya 2000 Hz uyaranlarda AR hiç alınmaması tersi kanıtlana dek pontoserebellar ve özellikle vestibüler schwannom yönünden bir bulgu olarak değerlendirilmelidir.

16 AKUSTİK REFLEKS ÖLÇÜMÜ - 1

17

18 AKUSTİK REFLEKS ARKI

19 ÖRNEK: SAĞ KOKLEAR PATOLJİ

20 ÖRNEK: SAĞ VIII. SİNİR TÜMÖRÜ

21 ÖRNEK: SAĞ VII. SİNİR PATOLOJİSİ

22 KOKLEAR PATOLOJİLERDE AKUSTİK REFLEKSLER Koklear patolojilerde gözlenen rekruitman, sağlıklı kokleaya göre şiddetin algılanmasında beklenenin üzerinde bir artıştır. Bunun sonucu olarak, rekruitmanlı kulaklarda işitme kaybına rağmen, rahatsız edici ses şiddeti normal işitenlere yakın veya daha düşük olabilir.rekruitmanın varlığının araştırıldığı testler arasında uygulamada en çok kullanılanı Metz testidir. Bu teste göre 500,1000 ve 2000Hz de AR eşiği ile saf ses hava yolu eşiği arasındaki fark 60 db veya altındaysa rekruitman vardır ve Metz pozitiftir.

23 REFLEKS DEKAY TESTİ(AKUSTİK REFLEKS ERİME TESTİ) Koklear siniri tutan veya etkileyen tümöral patolojilere tanı koyabilmek için, AR in alınmamasının yanı sıra, süreli uyarana karşı alınan refleksin erime süresi de önemli bir kriterdir. Refleks erime testinde uyaran olarak 500Hz ve 1000Hz de saf ses kullanılır ve koklea AR eşiğinin 10dB üzerinde, 10 sn süreyle uyarılır. Refleks eğrisinin başlangıç amplitüd değeri 5 sn önce yarıya düşecek olursa refleks erime pozitif olarak kabul edilir.

24

25

26 SONUÇ Akustik refleksler beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi verir. Akustik refleks + refleks decay testlerinin sensitivitesi % 85 düzeyindedir. Odyolojik test bataryasının rutin bir elemanıdır. Tek başına tanısal değeri düşüktür

27 2) OTOAKUSTİK EMİSYON OAE ilk olarak 1978 David Kemp tarafından tanımlanmıştır. OAE tarama testi olarak kullanılır. OAE un ucuz olması, fazla süre gerektirmemesi, non invazivliği ve pasif kooperasyonla yapılabilmesi tarama yönünden üstün gözükmektedir. Fakat eşik için ve 30-35dB den fazla kayıplar hakkında bilgi vermez. Kokleadaki dış tüysü hücrelerin titreşimi kokleadan kaynaklanan bir uyaran olmakta ve bu uyarı sırası ile stapes tabanına, kemikçiklere ve zar yolu ile dış kulak yoluna geçmekte (sesin aksi yönünde); buradan da kayıt edilebilmektedir.

28 OTOAKUSTİK EMİSYON İç tüylü hücreler reseptör potansiyeli, hücre içerisinden işitme siniri liflerini bir nörotransmitter madde salımını kontrol eder. Dış tüylü hücreler ise hareketli bir sisteme sahiptir ve reseptör akımı ile senkron hareket ederler.ürettikleri titreşim kuvveti korti organının vibrasyonunu artırır ve koklea içinde artı bir ses kaynağı gibi davranır. (koklear amplifikasyon) Anlatımda kolaylık olması için dış tüylü hücreleri ve korti organını vibrasyonunu içeren sistem, motor sistem; iç tüylü hüçreleri ve primer afferent işitme siniri nöronlarını içeren sistem ise duyusal sistem olarak adlandırılır. Kokleadan kaynaklanan otoakustik emisyonlar dış tüylü hücrelerin aktivitesine bağlı olarak oluşurlar ve bu nedenle kokleanın sadece motor fonksiyonunu yansıtırlar.

29 OTOAKUSTİK EMİSYON SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER; Otoakustik emisyonların şu ana kadar yapılmış en sık kullanılan sınıflaması uyaranlara göredir. Bilinen herhangi bir uyarı olmaksızın dış kulak yolundan kayıt edilen emisyonlara spontan otoakustik emisyon(soaes) denir. Emisyonlara kayıt etmek için diğer bir yol ise stimulus göndemektir.bu yolla kayıt edilenlere ise uyarılmış otoakustik emisyonlar (evoked-eoaes) denir. Uyarılmış otoakustik emisyonlar uyarının tipine göre ikiye ayrılır. 1. Kısa süreli akustik stimuluslardan sonra kayıt edilenler geçici uyarılmış akustik emisyonlar (transient evoked-teoaes) denir. 2. İki saf ses ile elde edilen distorsiyon ürünü otoakustik emisyonlar (distorsiyon product-dpoaes) olarak adlandırılır.

30 SPONTAN OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Spontan otoakustik emisyonlar (SOAE) uyarı olmadan dış kulak yolundan kayıt edilen dar bantlı düşük intensiteli akustik sinyallerdir. Yaş ile insidansı değişmektedir.yaşla birlikte prevalansları ve amplitüdleri azalmaktadır. SOAEs uyarılmış emisyonlara göre daha duyarlıdır.ototoksik ilaçlar ve çevre gürültüsü ile prevalasları ve amplitütleri azalabilir. SOAEs mevcut ise hastanın işitmesinin normale yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat mevcut olmaması işitmenin olmadığı anlamına gelmez.

31 TRANSİENT EVOKED OTOAKUSTİK EMİSYONLAR TEOAE özellikle kısa süren, objektif ve kolay uygulanan bir metod olarak koklear fonksiyonların genel moniterizasyonu için uygun bir yöntemdir. Özellikle tarama testlerinde kullanılması yönünden bir çok çalışma vardır. Sensivitesi %90 nın üzerindedir. Stimulus klik yada tone pipe şeklinde olur. Ölçümlerde dikkate alınması gereken bir nokta var ki oda sensörinöral işitme kayıplarından etkilenmesidir. Ayrıca göz önüne alınması gereken bir nokta da 3500 Hz den sonra emisyonun elde edilmesinin azalmaya başlamasıdır.

32 DİSTORSİYON PRODUCT OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Distorsiyon product otoakustik emisyonlar (DPOAEs) iki saf ses verilerek saptanır. DPOAE da f1 ve f2 olarak adlandırılan iki pür ton uyaran simültane olarak uygulanır.bu iki uyarana karşı olarak gelen emisyon cevabı matematiksel olarak ilişkilidir.bu ilişki 2f1-f2 olarak özetlenebilir. DPOAE normal koklear çalışma şartlarında iki ton stimulasyanun kokleada farklı iki ilerleyen dalga oluşturmasına ve bunların üst üste bindiği koklea bölgelerinde otoakustik emisyonlar ortaya çıkmasına bağlıdır khz arası ölçümü bir avantajdır. TOAE ölçümlerinden farklı bir prob kullanılır.iki ufak speaker (her iki stimulus için ayrı ayrı) ve bir mikrofon bulunur.her iki stimulusun şiddeti 60 db üstündedir.

33 Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)

34 OAE UN KLİNİK KULLANIMI 1. İşitme kaybı taramaları a_yeni doğan, süt çocuğu ve çocuklarda tarama b_erişkinler c_davranış odyometrisinde zor karar verilen olgularda ve psikojenik kayıplarda 2. Koklea fonksiyonunun moniterizasyonunda a_ilaç kullanımı(aminoglikozitler, diüretikler, antineoplastik ilaçlar) b_akustik travma c_dejeneratif prosesler 3. Odyolojik ayırıcı tanı a_koklear lezyonlar b_kokleomekanik tinnitus

35 OAE UN KLİNİK KULLANIMI OAE klinik kullanımı sırasında en önemli nokta sessizliktir.erişkin hastalarda problem olmasa da yeni doğan ve süt çocuklarında sorun yaşanmaktadır.bebekler için önerilen en uygun zaman öğleden sonra beslenme sonrası uykusudur. OAE da bir klinik zorlukta orta kulak problemlerinden etkilenmesidir.efüzyonlu otitlerde, otosklerozda, ve bazen de ventilasyon tüpü olanlarda cevaplar etkilenir.bu bazen cevabın hiç olmaması şeklinde olabileceği gibi amplitüdün veya frekansın değişmesi şeklinde de olabilir.

36 OAE UN TARAMA TESTİ OLARAK KULLANILMASI Tarama testi olarak kullanılan OAE un en sık kullanıldığı yerlerden biridir.postpartum 1. günde bile ölçümler yapılabilir.(toae) Bir çok merkezde önerilen uygulamanın ikinci gün yapılmasının sebebi amion sıvısının orta kulakta absorbe olması içindir. DPOAE da ise cevaplar 2. hafta alınmaya başlar. DPOAE TOAE kadar geniş çalışmalara sahip değilse de, DPOAE günümüzde TOAE a göre daha popülerdir.bunun nedeni ise DPOAE un 8000 Hz e kadar uzanan frekans genişliğidir. Günümüzde OAE prenatal dönemde sensörinöral işitme kaybına sebep olabilecek durumlara maruz kalmış annelerin çocuklarında, menenjit gibi hastalık geçiren çocuklarda, endüstriyel gürültüye maruz kalan kalabalık gruplarda güvenle kullanılabilen bir tarama testidir.

37

38

39

40

41 3) İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİN SAPI POTANSİYELLERİ(BERA) İşitsel uyarılmış beyin sapı potansiyelleri ilk defa 1970 yılında kullanılmaya başlanmış. Noninvaziv elektrofizyolojik ve uyarılmış sensör potansiyellerin ölçümünün klinik odyolojide ki önemi giderek artmaktadır. İşitsel uyarı potansiyeli,akustik uyarının prezantasyonunu takiben oluşan ve kafa derisinin yüzeyinden kaydedilen biyoelektriksel aktivitedir. Bu testlerde kaydedilen elektriksel aktivite tek bir noktadan değil, kranyum içinde ileti kapasitesi birbirinden farklı fizyolojik dokularla çevrili çok odaklı sinirsel dokulardan kayıtlanmaktadır. Kayıt için aktif elektrot vertekse veya alın orta hatta saç çizgisine, referans elektrot mastoid tepeye veya kulak memesine yerleştirilerek kayıt alınır.

42 İşitsel uyarılmış beyin sapı potansiyel dalgalarının sinirsel kaynakları şu şekilde belirlenmiştir: I.dalga ; koklear sinirin distal bölümünden II.dalga; koklear sinirin proksimal bölümünden III.dalga ; ventral koklear nükleus(bulbus) dan IV.dalga ; superior olivery kompleks (alt ponstan) V.dalga ; pozitif dalga lateral lemniskus ve negatif dalga inferior kollikulustan kaynaklanır.

43

44 BERA Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel yönteminde toplam yedi dalga tanımlanmışsa da, normal işitenlerde bile en belirgin olarak tanınabilen dalgalar I.,III. ve V. dalgalardır(standart verteks ipsilateral mastoid derivasyonlarda II.,IV.,VI. ve VII. dalgalar gözlenmeyebilir.) Ayrıca II.,IV.,VI.,VII. dalgalar, azalan uyaran şiddetiyle birlikte kolaylıkla kaybolduğundan I.,III.,V. dalgalardan kolay ayırt edilir.bu nedenle klinikte I.,III. ve V. dalgaları ilgilendiren ölçümler yeterli sayılmaktadır.

45 ABR DE NORMAL YANITLAR 90 db de normal yanıtlar(latans süreleri-msn) I.dalga 1.59 III.dalga 3.67 V.dalga 5.49 İnterpik dalgalar I-III 2.08 III- V 1.82 I-V 3.9

46 BERA Gerek normal, gerek patolojik durumlarda ABR in değerlendirilmesinde temel olarak üç kriter esastır. Bunlar; Latans Amplitüd Morfoloji LATANS Uyarı başlangıcından cevabı oluşturan dalga veya dalga kompleksinin pozitif veya negatif tepe noktasının bulunduğu yere kadar geçen zaman dilimidir. Bu süre ABR da msn olarak ölçülür. AMPLİTÜD Cevabı oluşturan dalga formunun pozitif ve negatif tepe noktaları arasında kalan ve çeşitli şekillerde ölçülebilen dikey mesafedir. ABR da mv olarak ölçülür MORFOLOJİ Dalga veya dalga kompleksinin genel yapısını ifade etmek için kullanılır

47

48 ABR U ETKİLEYEN FAKTÖRLER UYARI KAYIT İNSAN Uyarı şiddeti Filtreleme Yaş Uyarı frekansı Elektrot lokalizasyonu Cinsiyet Uyarı tekrar oranı Kanal sayısı Farmakolojik nedenler Uyarı polaritesi Maskeleme Beden ısısı Artifact

49 BERA 1.Dalganın tanınması; Verteks-ipsilateral mastoid dervasyonlarında yaklaşık 1,3 msn sonra belirir, bu süreden önce beliren dalgalar artefakt veya koklear mikrofonik olabilir. 1.Dalga kokleanın bazal kıvrımının uyarılması sonucunda belirdiği kabul edilir.dolayısıyla bu dalganın belirmesi için bazal kıvrımdaki tüylü hücrelerin ve tiz frekanslara duyarlı koklear sinir fibrillerinin normal veya normale yakın olması gerekir 3.Dalganın tanınması; Normal işitenlerde yaklaşık olarak 1. ve 5. dalgaların ortasında gözlenir.

50 BERA 5.Dalganın tanınması; Bu dalga İUBP inin en istikrarlı ve en çok güvenilen dalgasıdır.özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. A)En düşük uyaran şiddetine kadar kaybolmayan tek dalgadır. B)Genellikle en yüksek amplitüdlü dalgadır.kayıtlamanın başlarında ortaya çıkıp sonuna kadar büyük oranda konfigürasyonunu ve latansını korur. C)Yaş ve diğer faktörlerden en az etkilenen dalgadır. D) Hz kayıt filtresinde ve ipsilateral mastoid negatif ve verteks pozitif arasında yapılan kayıtlarda, normal ve normale yakın işitenlerde izoelektrik hattın üzerinde pozitif bir dalga olarak belirir ve bu dalgayı büyük bir negatif dalga izler.

51

52 İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİNSAPI POTANSİYELLERİNİN KULANIM ALANI 1.Tanısal amaçlı kullanım; Retrokoklear patolojileri koklear patolojilerden ayırt edilmesinde güvenirlik oranı yüksektir. Beyin sapı işitsel sinir yollarını etkileyen şu patolojilerin tanısında kullanılır;multiple skleroz, ekstramedüller ve intramedüller beyin sapı tümörleri,posterior fossa ve serebellopontin köşeyi tutan hem intra, hem ekstra aksiyel tümörler.komada patolojinin metabolik toksik nedenden mi, yoksa beyin sapındaki bir lezyondan mı kaynaklandığını ayırt etmede kullanılır. Bebeklerde işitme yollarının durumunu incelemek için. Retrokoklear patoloji yönünden belirgin İUBP bulgusuna karar verebilmek için çeşitli kriterler bildirilmiştir.her hastada farklı sayıda dalga ortaya çıkabildiğinden aşağıda belirtilen kriterlerden bir veya birkaçının saptanması, koklear siniri ve işitsel sinir yollarını etkileyen patolojinin tanınmasında kullanılmaktadır.

53 İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİNSAPI POTANSİYELLERİNİN KULANIM ALANI a)i.dalga korunurken II. ve ardından gelen dalgaların kaybolması. b)i-iii, III-IV, I-V dalgalar arası latansların herhangi birinde ileri derecede uzamanın elde edilmesi. c)v.dalganın mutlak latansının ileri derecede uzaması. d)iki kulak arasında V.dalgalar arası farkın 0,4 msn aşması. e)saf ses odyometri eşiklerinde asimetri, orta veya iç kulak patolojisi saptanmayan kişilerde I-III, III-IV ve I-V dalgalar arası lataslarda etkilenen kulak aleyhine uzamanın belirlenmesi. f)v/i amplitüdünün 0,5 den küçük olması patolojiktir(v/i amplitüd oranları 1 üzerindedir)

54 İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİNSAPI POTANSİYELLERİNİN KULANIM ALANI 2.Eşik amaçlı kullanımı; Özellikle çocuklarda ve işbirliği zorluğu çekilen tüm hastalarda işitme kaybının miktarı ve tipinin belirlenmesinde kullanılır.

55 İLETİM TİPİ İŞİTME KAYIPLARINDA ABR Ses iletilirken enerji kaybı olur. İletim tipi işitme kayıplarında BERA nın ortaya çıkardığı değişim temel olarak dalga latanslarında meydana gelen gecikmeden ibarettir. Ayrıca bu gecikmenin bir özelliği de BERA nın tüm komponentlerinde eşit derecede olması ve bunun sonucunda dalgalar arası intervallerin normale oranla bir değişiklik göstermemesidir. Latans-şiddet fonksiyon eğrisinde normal eğriye paralel eğri olur.

56 KOKLEAR İŞİTME KAYIPLARINDA ABR Koklear işitme kayıplarındaki durum iletim tipi kayıplarından çok farklıdır. Elektriksel sinyalin kalitesi değişir. İşitme eşiğine yakın uyaranlarda dalga latansında artma, amplitütde azalma ve bozuk morfoloji. Orta derecede işitme kayıplarında ise belirgin ABR değişiklikleri ortaya çıkar.bunların başında V.dalgada oluşan latans gecikmeleri yer alır.işitme kaybı arttıkca V. latansında da uzama olur. Latans-şiddet eğrisinde bozulma.

57 PONTOSEREBELLAR KÖŞE LEZYONLARINDA ABR Kitle sinir liflerini gerer ve bası yapar, iletim hızı yavaşlar. Bası sonucu sinir liflerinde impulusların eş zamanlılığı bozulur ve anormal cevaplar alınır. Basıya bağlı sinir lifi ve kokleanın beslenmesi bozulur. Retrokoklear potolojilerde ABR da hiçbir dalga görülmeyebilir. I-V interpeak uzama (0,2msn den fazla) V dalga latasında uzama (0,2msn den fazla) V/I oranında artma(normalde 1 de küçüktür) V.dalganın mutlak latansında artma(norm 6msn)

58 ABR ve EŞİK TAYİNİ

59

60

61

62

63

64

65

66

67 4)AUDİOTORİ STEADY-STATE RESPONSE (ASSR) ASSR ilk kez 1980 lerin ortalarında tanımlanan bir tür uyarılmış potansiyellerdir. ASSR kaydı için kullanılan stimulus, amplitüdü veya frekansı nispeten bir oranla modüle edilen sinüzoidal dalgalı sürekli bir sestir. Temel olarak ASSR; EEG dalgaları ve işitsel uyarılar arasındaki bağlantıya dayanarak ölçüm yapan sistemdir. Sistem bunu istatistiki olarak hesaplayıp, modulasyon frekansının ne kadar algılandığını bulur. Verdiğimiz taşıyıcı frekans ve modulasyon frekansı algılanmışsa, EEG kayıtlarında anlamlı sonuç vermişse, o frekansta ve şiddette işitme vardır denir.

68 ASSR un Avantajları Objektif Hızlı Frekansa spesifik Yüksek şiddette uyaran verebilme ASSR ile ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplarının birbirinden ayırt edilmesi ABR a göre daha kolaydır.

69 ASSR un Dezavantajları Normal işiten bebeklerde kemik yolu iletiminin bilgileri yoktur. Yetişkinlerde de çok azdır ve normatif bilgiler tam anlamıyla oturtulamamıştır.

70 ASSR un Kayıt Bölgeleri ASSR; cochlear nucleus, superior olivary complex ve inferior colliculustan alınır. ABR daki III. ve V. dalgalarla aynı bölgelerden kayıt yapılır. İşitsel nöropatilerde ve nöral senkronizasyon bozukluklarında sağlıklı çalışmamaktadır.

71 5)ELEKTROKOKLEOGRAFİ(EcochG) Cochleanın ve 8. sinirin elektrofizyolojik potansiyelerini kaydetmek amaçlı geliştirilen diagnostik bir ölçüm yöntemidir. Özellikle Menier Hastalığı/endolenfatik hidrops (MH/ELH) hastalıklarının teşhis ve tedavi stratejilerini monitorize etmek amaçlanır. Auditorial operasyon sırasında koklear fonksiyonları monitorize etmek ve ölçmek. EcochG nin klinik uygulaması 1970 lerden sonra popülerlik kazanmıştır.

72 EcochG Bundan daha önce 1930 larda kedilerden CM kaydı Wever ve Brey (1930) tarafından yapılmış.sp ise 1950 de yine hayvanlarda tanımlanmıştır. Verilen sesle birlikte belli başlı üç elektriksel yanıt ortaya çıkar. Bunlar reseptör kökenli koklear mikrofonikler, koklear sinirden kaynaklanan sumasyon potansiyelleri ve bileşik aksiyon potansiyelleridir.

73 KOKLEAR POTANSİYELLER NELERDİR? 1.Koklear Mikrofonik(CM) BM üzerinde efektif bölgede meydana gelen ani yer değiştirmeleri yansıtan,tüy hücreleri tarafından üretilen alternatif akım potansiyellerdir. CM potansiyelinin 110 db klik uyaran ile amplitüdü 5-25 V düzeyindedir. Genellikle CM stimulusun stapes kasında uyarılmaya neden olmasından dolayı gözlenemez. Stimulus tekrarlama oranının azaltılmasıyla problem çözülebilir.

74 2.Summating Potential(SP): SP birkaç komponentin birleştiği komplekstir.corti hücreleri tarafından oluşturulur. SP ölçümü;polarite değişikliğinden,elektrod yerleşiminden,uyarı çeşidinden etkilenir. Extratimpanik ölçümlerde,sp genelde negatif yönde izlenir.uyarı süresince devam eder. SP in bazı kompanentlerinin alternatif uyarıya karşı doğru akım cevaplarının oluşması kokleadaki bazı nonlinear transdüksiyon olaylarını yansıttığını düşündürür.

75 3.Birleşik Aksiyon Potansiyeli(BAP): AP,CM gibi alternatif akım voltajıdır. Sinir liflerinin ateşlenme cevabını kaydeder. Klik uyaran ile uyarıldığında tüm sinir aksiyon potansiyeli-tüm bazal membran uyarıldığında meydana gelir. AP küçük bir parçanın değil de tüm sinir popülasyonunun cevabıdır. Özet olarak; Koklea ve primer koklear sinir fibrillerinden uyarı sonucu oluşan potansiyellerin kaydedilmesine Elektrokokleagrafi(ECochG) ve kaydedilmiş potansiyellere de ECochGm adı verilir.

76

77

78

79

80 ECochGm; şekilde görüldüğü gibi birkaç potansiyelden oluşur. CM ve SP henüz daha işitme siniri uyarılmadan tüy hücreleri tarafından üretilir,ap ise tamamıyla işitme sinirinden elde edilir SP/AP değerinin %50 nin üzerinde olması Meniyer hastalığı ile uyumludur.

81 KAYIT METODLARI Kayıtlar invasiv ya da non-invasiv yapılabilir. İnvasiv transtimpanik metodla bir iğne şeklinde elektrodu timpanik membranın içinden geçirerek kokleanın promontoryumana yerleştirilmesiyle yapılır. Promontoryum ölçümleri kokleaya daha yakın olduğu için daha kuvvetli yanıtlar elde edilebilmektedir. Fakat hasta bu işlemden rahatsız olmakta ve kulak zarının delinmesine olumsuz bakmaktadır ve lokal anestezi ihtiyacı invasiv ECochG nin pratik olmasını engellemektedir. Nonivasiv ECochG daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Extratimpanik veya kulak kanalı olarak gruplandırılabilir.

82

83

84 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Özet: İşitme kaybı tanısının konulması, işitme kayıplı bireylere cihaz uygulanması ve uygun rehabilitatif yaklaşım konusunda yönlendirilmesi açısından Odyoloji biliminin

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ

TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK BOLUS İZLEME VE SABİT GECİKME (8 SANİYE) İNTERVALLERİ TC SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. Muzaffer BAŞAK TRİFAZİK BATIN BT DE İKİ FARKLI KONTRAST ENJEKSİYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMATİK

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SALONLARDA SES DÜZENİ TASARIMI: HATAY SAMANDAĞ VE K.K.T.C DOĞU AKDENİZ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ UZMANLIK TEZİ Tolga KAMACI

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK ANALİZ İLE KARŞILAŞTIRILMASI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ : Doç. Dr. MEHMET KÜLEKÇİ FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SESLERİNİN AKUSTİK

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler

index Çocukları Hastalıklardan Korumak İçin Gerekli Bilgiler index Tasarım / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza 34704 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 470 44 70 Bu kitabın basımında desteklerini esigemeyen egebasım sanatları na teşekkürlerimizi

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA

TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKULTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI TAM PROTEZLERDE KAPANIŞ ALMA BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Baygeldi CHAKANOV Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan YILMAZ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı