İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 İŞİTMENİN OBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ DR.FATİH YÜCEDAĞ AKÜ KBB AD EKİM Semineri

2 OBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ 1)Timpanogram ve akustik refleksler 2)Otoakustik emisyon(oae) 3)Uyarılmış Beyin Sapı Potansiyelleri(BERA) 4)Audiotory Steady-State Response(ASSR) (İşitsel Sürekli Durum Cevapları) 5)Elektrokokleografi(EcochG)

3 1)TİMPANOGRAM VE AKUSTİK REFLEKSLER İmpedans:Bir sistemin, herhangi bir enerjinin kendi üzerinden geçişine karşı koyma özelliğidir. Kompliyans:Tam tersine enerji akışının kolaylığını tanımlamak için kullanılır. Admittans:Kulağın sesi iç kulağa iletme yeteneğidir. Akustik immitansmetri ise bu iki bakış açısını birden içeren genel bir tanımlamadır. Akustik immitansmetrinin en önemli avantajı iş birligi yapamayacak kadar küçük çocuklarda ve mental retarde olan hastalarda istemli yanıta gerek duyulmadan ve invaziv olmayan bir biçimde orta kulağın bütünlüğünün test edilmesidir. Akustik immitansmetri, koklear ve retrokokear patolojilerin ayırıcı tanısında orta kulak patolojilerinde ve özellikle EOM nın taranmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.ayrıca östaki fonksiyonlarını kontrol etmek içinde kullanılmaktadır.

4 TİMPANOMETRİ Dış kulak kanalındaki hava basıncının sistematik bir biçimde değiştirilmesi sonucunda, DKK ve orta kulak yapılarının esneklik ve hareketliğinin grafiksel olarak kaydedilmesi yöntemine timpanometri, bu yöntemden yararlanılarak elde edilen sonuca ise timpanogram denir. Statik immitans testi ise bunun bir devamı olan timpanometri testinde DKK sabit frekans ve şiddette (226 Hz frekansında ve 85 db SPL şiddetinde) prob ton verilmektedir.basınç düzeyi +200 dapa dan başlar giderek düşürülür.bu durumda sistemin komliyansı başlangıçta çok düşük iken, giderek artacak, daha sonra -400 dapa düzeyine doğru tekrar azalacaktır.

5 Pompa: İMPEDANSMETRENİN ÇALIŞMA Dış kulak yolundaki hava basıncını +200 ile -400 dapa arasında değiştirir. SİSTEMİ -1 Mikrofon: Dış kulak yolunda, prob tonun şiddetini ölçer. Hoparlör: Bir AGC devresi ile dış kulak yolundaki prob tonun (226 Hz) 85 db SPL şiddet düzeyinde sabit kalmasını sağlar.

6 İMPEDANSMETRENİN ÇALIŞMA SİSTEMİ -2

7 İMPEDANSMETRENİN ÇALIŞMA SİSTEMİ -3

8 İMPEDANSMETRENİN ÇALIŞMA SİSTEMİ -4

9 TİMPANOMETREDE ÖLÇÜLEN Tepe Basıncı: DEĞERLER Timpanogramın tepe noktasına karşılık gelen basınç seviyesidir. Paradise göre normal kulaklarda tepe basıncı -100 ila +50 dapa arasında değişmektedir. Östaki disfonksiyonu ve efüzyonlu otitlerde tepe basıncı negatif alana kaymaktadır. Akut otit başlangıcında ise tepe basıncı pozitif alanda bulunabilmektedir.

10 TİMPANOGRAM TİPLERİ Tip A: Normal timpanogram ile +50 dapa basınç aralığında tepe veren, statik esneklik değeri 0.39 ile 1.30 cc arasında değişebilen timpanogramdır. Tip As(stiffness): Normal basınç alanında tepe veren, ancak statik esneklik değeri 0.35 cc nin altında olan timpanogramdır. Otosklerozun tipik bulgusudur. Tip Ad(deep): Normal basınç alanında tepe veren, ancak statik esneklik değeri 1.30 cc nin üzerinde olan timpanogramdır. Kemik zincir kopukluklarının ve flasid kulak zarlarının tipik bulgusudur. Tip C: Negatif basınç alanında tepe veren, statik esneklik değerleri değişkenlik gösterebilen (normal veya düşük amplitüdlü olabilir) timpanogramdır. Statik esneklik değerleri normal sınırlarda ise timpanogram bulgusu daha çok östaki bozuklukları ile korelasyon göstermektedir. Statik esneklik değerinin düşmesi orta kulakta mayi birikimine işaret etmektedir. Tip B: Belirgin tepe noktası vermeyen (statik esneklik 0.10 cc den az) timpanogramdır. Glue ear ın tipik bulgusudur.

11

12

13 ÖSTAKİ FONKSİYON TESTİ (Valsalva ve Toynbee) 1. Normal prosedürle ilk timpanogram çizdirilir. (Ölçüme her zaman +200 dapa dan başlanılmalıdır. Negatiften pozitife doğru ölçüm yapıldığında tepe noktasının basınç değeri farklı bulunur.) dapa'da hastadan, ağzı ve burnu kapatarak yanaklarını kuvvetli bir şekilde şişirmesi istenir, nefesini bıraktıktan sonra timpanogram tekrarlanır (Valsalva). Eğer östaki fonksiyonu normal ise, timpanogram tepesi ilk ölçüme göre pozitif alana kayacaktır dapa'da hasta burnu kapattırılarak bir kaç kez yutkundurulur ve timpanogram tekrarlanır (Toynbee). Hasta koopere değilse yarım bardak su, burun kapatılarak içirilebilir. Östaki normalse timpanogram tepesi ikinci ölçüme göre negatif alana kayacaktır Eğer östaki disfonksiyonu mevcutsa, ilk timpanogram genellikle negatif alanda tepe verecek ve diğer iki timpanogram ile çakışacaktır

14 AKUSTİK REFLEKSLER İnsanda, 70 db den daha yüksek şiddetteki sesler orta kulak kaslarından olasılıkla yalnızca stapes kasında kasılmaya neden olmaktadır.buna akustik refleks veya stapes refleksi denir. Dış kulak kanalına akustik refleksin uyarılmasına yetecek şiddette uyaran verilmesi sonucunda her iki stapes kasında da kasılma meydana gelir. Akustik refleks testi, ipsilateral ve kontralateral yoldan kaydedildiğinden sağ-sol, her iki işitsel sinir sisteminin bütünlüğünün test edilmesine olanak sağlar. İpsilateral kayıt almada probun bulunduğu kulaktan hem uyaran verilir hemde AR kaydedilir.kontralateral AR ölçümü sırasında, kulaklık aracılığıyla test edilen kulaktan uyarı verilirken, probun bulunduğu karşı kulaktan ise AR kaydedilmektedir.

15 AKUSTİK REFLEKSLER Akustik refleksin tanı amaçlı kullanılması Orta kulak patolojilerinin ortaya çıkarılmasında kullanılır.hafif derecedeki bilateral orta kulak patolojilerinde ipsilateral ve kontralateral refleksler kaybolabilir. Akustik refleks testi, sensörinöral işitme kaybının ve miktarının araştırılmasında ve fasiyal sinir paralizisinde lezyonun yerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. İşitme eşikleri normal veya sınırda normal olarak belirlenmişken, refleks arkının diğer birimlerinin normal olması koşuluyla, 500Hz, 1000 veya 2000 Hz uyaranlarda AR hiç alınmaması tersi kanıtlana dek pontoserebellar ve özellikle vestibüler schwannom yönünden bir bulgu olarak değerlendirilmelidir.

16 AKUSTİK REFLEKS ÖLÇÜMÜ - 1

17

18 AKUSTİK REFLEKS ARKI

19 ÖRNEK: SAĞ KOKLEAR PATOLJİ

20 ÖRNEK: SAĞ VIII. SİNİR TÜMÖRÜ

21 ÖRNEK: SAĞ VII. SİNİR PATOLOJİSİ

22 KOKLEAR PATOLOJİLERDE AKUSTİK REFLEKSLER Koklear patolojilerde gözlenen rekruitman, sağlıklı kokleaya göre şiddetin algılanmasında beklenenin üzerinde bir artıştır. Bunun sonucu olarak, rekruitmanlı kulaklarda işitme kaybına rağmen, rahatsız edici ses şiddeti normal işitenlere yakın veya daha düşük olabilir.rekruitmanın varlığının araştırıldığı testler arasında uygulamada en çok kullanılanı Metz testidir. Bu teste göre 500,1000 ve 2000Hz de AR eşiği ile saf ses hava yolu eşiği arasındaki fark 60 db veya altındaysa rekruitman vardır ve Metz pozitiftir.

23 REFLEKS DEKAY TESTİ(AKUSTİK REFLEKS ERİME TESTİ) Koklear siniri tutan veya etkileyen tümöral patolojilere tanı koyabilmek için, AR in alınmamasının yanı sıra, süreli uyarana karşı alınan refleksin erime süresi de önemli bir kriterdir. Refleks erime testinde uyaran olarak 500Hz ve 1000Hz de saf ses kullanılır ve koklea AR eşiğinin 10dB üzerinde, 10 sn süreyle uyarılır. Refleks eğrisinin başlangıç amplitüd değeri 5 sn önce yarıya düşecek olursa refleks erime pozitif olarak kabul edilir.

24

25

26 SONUÇ Akustik refleksler beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi verir. Akustik refleks + refleks decay testlerinin sensitivitesi % 85 düzeyindedir. Odyolojik test bataryasının rutin bir elemanıdır. Tek başına tanısal değeri düşüktür

27 2) OTOAKUSTİK EMİSYON OAE ilk olarak 1978 David Kemp tarafından tanımlanmıştır. OAE tarama testi olarak kullanılır. OAE un ucuz olması, fazla süre gerektirmemesi, non invazivliği ve pasif kooperasyonla yapılabilmesi tarama yönünden üstün gözükmektedir. Fakat eşik için ve 30-35dB den fazla kayıplar hakkında bilgi vermez. Kokleadaki dış tüysü hücrelerin titreşimi kokleadan kaynaklanan bir uyaran olmakta ve bu uyarı sırası ile stapes tabanına, kemikçiklere ve zar yolu ile dış kulak yoluna geçmekte (sesin aksi yönünde); buradan da kayıt edilebilmektedir.

28 OTOAKUSTİK EMİSYON İç tüylü hücreler reseptör potansiyeli, hücre içerisinden işitme siniri liflerini bir nörotransmitter madde salımını kontrol eder. Dış tüylü hücreler ise hareketli bir sisteme sahiptir ve reseptör akımı ile senkron hareket ederler.ürettikleri titreşim kuvveti korti organının vibrasyonunu artırır ve koklea içinde artı bir ses kaynağı gibi davranır. (koklear amplifikasyon) Anlatımda kolaylık olması için dış tüylü hücreleri ve korti organını vibrasyonunu içeren sistem, motor sistem; iç tüylü hüçreleri ve primer afferent işitme siniri nöronlarını içeren sistem ise duyusal sistem olarak adlandırılır. Kokleadan kaynaklanan otoakustik emisyonlar dış tüylü hücrelerin aktivitesine bağlı olarak oluşurlar ve bu nedenle kokleanın sadece motor fonksiyonunu yansıtırlar.

29 OTOAKUSTİK EMİSYON SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER; Otoakustik emisyonların şu ana kadar yapılmış en sık kullanılan sınıflaması uyaranlara göredir. Bilinen herhangi bir uyarı olmaksızın dış kulak yolundan kayıt edilen emisyonlara spontan otoakustik emisyon(soaes) denir. Emisyonlara kayıt etmek için diğer bir yol ise stimulus göndemektir.bu yolla kayıt edilenlere ise uyarılmış otoakustik emisyonlar (evoked-eoaes) denir. Uyarılmış otoakustik emisyonlar uyarının tipine göre ikiye ayrılır. 1. Kısa süreli akustik stimuluslardan sonra kayıt edilenler geçici uyarılmış akustik emisyonlar (transient evoked-teoaes) denir. 2. İki saf ses ile elde edilen distorsiyon ürünü otoakustik emisyonlar (distorsiyon product-dpoaes) olarak adlandırılır.

30 SPONTAN OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Spontan otoakustik emisyonlar (SOAE) uyarı olmadan dış kulak yolundan kayıt edilen dar bantlı düşük intensiteli akustik sinyallerdir. Yaş ile insidansı değişmektedir.yaşla birlikte prevalansları ve amplitüdleri azalmaktadır. SOAEs uyarılmış emisyonlara göre daha duyarlıdır.ototoksik ilaçlar ve çevre gürültüsü ile prevalasları ve amplitütleri azalabilir. SOAEs mevcut ise hastanın işitmesinin normale yakın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat mevcut olmaması işitmenin olmadığı anlamına gelmez.

31 TRANSİENT EVOKED OTOAKUSTİK EMİSYONLAR TEOAE özellikle kısa süren, objektif ve kolay uygulanan bir metod olarak koklear fonksiyonların genel moniterizasyonu için uygun bir yöntemdir. Özellikle tarama testlerinde kullanılması yönünden bir çok çalışma vardır. Sensivitesi %90 nın üzerindedir. Stimulus klik yada tone pipe şeklinde olur. Ölçümlerde dikkate alınması gereken bir nokta var ki oda sensörinöral işitme kayıplarından etkilenmesidir. Ayrıca göz önüne alınması gereken bir nokta da 3500 Hz den sonra emisyonun elde edilmesinin azalmaya başlamasıdır.

32 DİSTORSİYON PRODUCT OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Distorsiyon product otoakustik emisyonlar (DPOAEs) iki saf ses verilerek saptanır. DPOAE da f1 ve f2 olarak adlandırılan iki pür ton uyaran simültane olarak uygulanır.bu iki uyarana karşı olarak gelen emisyon cevabı matematiksel olarak ilişkilidir.bu ilişki 2f1-f2 olarak özetlenebilir. DPOAE normal koklear çalışma şartlarında iki ton stimulasyanun kokleada farklı iki ilerleyen dalga oluşturmasına ve bunların üst üste bindiği koklea bölgelerinde otoakustik emisyonlar ortaya çıkmasına bağlıdır khz arası ölçümü bir avantajdır. TOAE ölçümlerinden farklı bir prob kullanılır.iki ufak speaker (her iki stimulus için ayrı ayrı) ve bir mikrofon bulunur.her iki stimulusun şiddeti 60 db üstündedir.

33 Distortion Product Otoacoustic Emissions (DPOAE)

34 OAE UN KLİNİK KULLANIMI 1. İşitme kaybı taramaları a_yeni doğan, süt çocuğu ve çocuklarda tarama b_erişkinler c_davranış odyometrisinde zor karar verilen olgularda ve psikojenik kayıplarda 2. Koklea fonksiyonunun moniterizasyonunda a_ilaç kullanımı(aminoglikozitler, diüretikler, antineoplastik ilaçlar) b_akustik travma c_dejeneratif prosesler 3. Odyolojik ayırıcı tanı a_koklear lezyonlar b_kokleomekanik tinnitus

35 OAE UN KLİNİK KULLANIMI OAE klinik kullanımı sırasında en önemli nokta sessizliktir.erişkin hastalarda problem olmasa da yeni doğan ve süt çocuklarında sorun yaşanmaktadır.bebekler için önerilen en uygun zaman öğleden sonra beslenme sonrası uykusudur. OAE da bir klinik zorlukta orta kulak problemlerinden etkilenmesidir.efüzyonlu otitlerde, otosklerozda, ve bazen de ventilasyon tüpü olanlarda cevaplar etkilenir.bu bazen cevabın hiç olmaması şeklinde olabileceği gibi amplitüdün veya frekansın değişmesi şeklinde de olabilir.

36 OAE UN TARAMA TESTİ OLARAK KULLANILMASI Tarama testi olarak kullanılan OAE un en sık kullanıldığı yerlerden biridir.postpartum 1. günde bile ölçümler yapılabilir.(toae) Bir çok merkezde önerilen uygulamanın ikinci gün yapılmasının sebebi amion sıvısının orta kulakta absorbe olması içindir. DPOAE da ise cevaplar 2. hafta alınmaya başlar. DPOAE TOAE kadar geniş çalışmalara sahip değilse de, DPOAE günümüzde TOAE a göre daha popülerdir.bunun nedeni ise DPOAE un 8000 Hz e kadar uzanan frekans genişliğidir. Günümüzde OAE prenatal dönemde sensörinöral işitme kaybına sebep olabilecek durumlara maruz kalmış annelerin çocuklarında, menenjit gibi hastalık geçiren çocuklarda, endüstriyel gürültüye maruz kalan kalabalık gruplarda güvenle kullanılabilen bir tarama testidir.

37

38

39

40

41 3) İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİN SAPI POTANSİYELLERİ(BERA) İşitsel uyarılmış beyin sapı potansiyelleri ilk defa 1970 yılında kullanılmaya başlanmış. Noninvaziv elektrofizyolojik ve uyarılmış sensör potansiyellerin ölçümünün klinik odyolojide ki önemi giderek artmaktadır. İşitsel uyarı potansiyeli,akustik uyarının prezantasyonunu takiben oluşan ve kafa derisinin yüzeyinden kaydedilen biyoelektriksel aktivitedir. Bu testlerde kaydedilen elektriksel aktivite tek bir noktadan değil, kranyum içinde ileti kapasitesi birbirinden farklı fizyolojik dokularla çevrili çok odaklı sinirsel dokulardan kayıtlanmaktadır. Kayıt için aktif elektrot vertekse veya alın orta hatta saç çizgisine, referans elektrot mastoid tepeye veya kulak memesine yerleştirilerek kayıt alınır.

42 İşitsel uyarılmış beyin sapı potansiyel dalgalarının sinirsel kaynakları şu şekilde belirlenmiştir: I.dalga ; koklear sinirin distal bölümünden II.dalga; koklear sinirin proksimal bölümünden III.dalga ; ventral koklear nükleus(bulbus) dan IV.dalga ; superior olivery kompleks (alt ponstan) V.dalga ; pozitif dalga lateral lemniskus ve negatif dalga inferior kollikulustan kaynaklanır.

43

44 BERA Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyel yönteminde toplam yedi dalga tanımlanmışsa da, normal işitenlerde bile en belirgin olarak tanınabilen dalgalar I.,III. ve V. dalgalardır(standart verteks ipsilateral mastoid derivasyonlarda II.,IV.,VI. ve VII. dalgalar gözlenmeyebilir.) Ayrıca II.,IV.,VI.,VII. dalgalar, azalan uyaran şiddetiyle birlikte kolaylıkla kaybolduğundan I.,III.,V. dalgalardan kolay ayırt edilir.bu nedenle klinikte I.,III. ve V. dalgaları ilgilendiren ölçümler yeterli sayılmaktadır.

45 ABR DE NORMAL YANITLAR 90 db de normal yanıtlar(latans süreleri-msn) I.dalga 1.59 III.dalga 3.67 V.dalga 5.49 İnterpik dalgalar I-III 2.08 III- V 1.82 I-V 3.9

46 BERA Gerek normal, gerek patolojik durumlarda ABR in değerlendirilmesinde temel olarak üç kriter esastır. Bunlar; Latans Amplitüd Morfoloji LATANS Uyarı başlangıcından cevabı oluşturan dalga veya dalga kompleksinin pozitif veya negatif tepe noktasının bulunduğu yere kadar geçen zaman dilimidir. Bu süre ABR da msn olarak ölçülür. AMPLİTÜD Cevabı oluşturan dalga formunun pozitif ve negatif tepe noktaları arasında kalan ve çeşitli şekillerde ölçülebilen dikey mesafedir. ABR da mv olarak ölçülür MORFOLOJİ Dalga veya dalga kompleksinin genel yapısını ifade etmek için kullanılır

47

48 ABR U ETKİLEYEN FAKTÖRLER UYARI KAYIT İNSAN Uyarı şiddeti Filtreleme Yaş Uyarı frekansı Elektrot lokalizasyonu Cinsiyet Uyarı tekrar oranı Kanal sayısı Farmakolojik nedenler Uyarı polaritesi Maskeleme Beden ısısı Artifact

49 BERA 1.Dalganın tanınması; Verteks-ipsilateral mastoid dervasyonlarında yaklaşık 1,3 msn sonra belirir, bu süreden önce beliren dalgalar artefakt veya koklear mikrofonik olabilir. 1.Dalga kokleanın bazal kıvrımının uyarılması sonucunda belirdiği kabul edilir.dolayısıyla bu dalganın belirmesi için bazal kıvrımdaki tüylü hücrelerin ve tiz frekanslara duyarlı koklear sinir fibrillerinin normal veya normale yakın olması gerekir 3.Dalganın tanınması; Normal işitenlerde yaklaşık olarak 1. ve 5. dalgaların ortasında gözlenir.

50 BERA 5.Dalganın tanınması; Bu dalga İUBP inin en istikrarlı ve en çok güvenilen dalgasıdır.özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. A)En düşük uyaran şiddetine kadar kaybolmayan tek dalgadır. B)Genellikle en yüksek amplitüdlü dalgadır.kayıtlamanın başlarında ortaya çıkıp sonuna kadar büyük oranda konfigürasyonunu ve latansını korur. C)Yaş ve diğer faktörlerden en az etkilenen dalgadır. D) Hz kayıt filtresinde ve ipsilateral mastoid negatif ve verteks pozitif arasında yapılan kayıtlarda, normal ve normale yakın işitenlerde izoelektrik hattın üzerinde pozitif bir dalga olarak belirir ve bu dalgayı büyük bir negatif dalga izler.

51

52 İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİNSAPI POTANSİYELLERİNİN KULANIM ALANI 1.Tanısal amaçlı kullanım; Retrokoklear patolojileri koklear patolojilerden ayırt edilmesinde güvenirlik oranı yüksektir. Beyin sapı işitsel sinir yollarını etkileyen şu patolojilerin tanısında kullanılır;multiple skleroz, ekstramedüller ve intramedüller beyin sapı tümörleri,posterior fossa ve serebellopontin köşeyi tutan hem intra, hem ekstra aksiyel tümörler.komada patolojinin metabolik toksik nedenden mi, yoksa beyin sapındaki bir lezyondan mı kaynaklandığını ayırt etmede kullanılır. Bebeklerde işitme yollarının durumunu incelemek için. Retrokoklear patoloji yönünden belirgin İUBP bulgusuna karar verebilmek için çeşitli kriterler bildirilmiştir.her hastada farklı sayıda dalga ortaya çıkabildiğinden aşağıda belirtilen kriterlerden bir veya birkaçının saptanması, koklear siniri ve işitsel sinir yollarını etkileyen patolojinin tanınmasında kullanılmaktadır.

53 İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİNSAPI POTANSİYELLERİNİN KULANIM ALANI a)i.dalga korunurken II. ve ardından gelen dalgaların kaybolması. b)i-iii, III-IV, I-V dalgalar arası latansların herhangi birinde ileri derecede uzamanın elde edilmesi. c)v.dalganın mutlak latansının ileri derecede uzaması. d)iki kulak arasında V.dalgalar arası farkın 0,4 msn aşması. e)saf ses odyometri eşiklerinde asimetri, orta veya iç kulak patolojisi saptanmayan kişilerde I-III, III-IV ve I-V dalgalar arası lataslarda etkilenen kulak aleyhine uzamanın belirlenmesi. f)v/i amplitüdünün 0,5 den küçük olması patolojiktir(v/i amplitüd oranları 1 üzerindedir)

54 İŞİTSEL UYARILMIŞ BEYİNSAPI POTANSİYELLERİNİN KULANIM ALANI 2.Eşik amaçlı kullanımı; Özellikle çocuklarda ve işbirliği zorluğu çekilen tüm hastalarda işitme kaybının miktarı ve tipinin belirlenmesinde kullanılır.

55 İLETİM TİPİ İŞİTME KAYIPLARINDA ABR Ses iletilirken enerji kaybı olur. İletim tipi işitme kayıplarında BERA nın ortaya çıkardığı değişim temel olarak dalga latanslarında meydana gelen gecikmeden ibarettir. Ayrıca bu gecikmenin bir özelliği de BERA nın tüm komponentlerinde eşit derecede olması ve bunun sonucunda dalgalar arası intervallerin normale oranla bir değişiklik göstermemesidir. Latans-şiddet fonksiyon eğrisinde normal eğriye paralel eğri olur.

56 KOKLEAR İŞİTME KAYIPLARINDA ABR Koklear işitme kayıplarındaki durum iletim tipi kayıplarından çok farklıdır. Elektriksel sinyalin kalitesi değişir. İşitme eşiğine yakın uyaranlarda dalga latansında artma, amplitütde azalma ve bozuk morfoloji. Orta derecede işitme kayıplarında ise belirgin ABR değişiklikleri ortaya çıkar.bunların başında V.dalgada oluşan latans gecikmeleri yer alır.işitme kaybı arttıkca V. latansında da uzama olur. Latans-şiddet eğrisinde bozulma.

57 PONTOSEREBELLAR KÖŞE LEZYONLARINDA ABR Kitle sinir liflerini gerer ve bası yapar, iletim hızı yavaşlar. Bası sonucu sinir liflerinde impulusların eş zamanlılığı bozulur ve anormal cevaplar alınır. Basıya bağlı sinir lifi ve kokleanın beslenmesi bozulur. Retrokoklear potolojilerde ABR da hiçbir dalga görülmeyebilir. I-V interpeak uzama (0,2msn den fazla) V dalga latasında uzama (0,2msn den fazla) V/I oranında artma(normalde 1 de küçüktür) V.dalganın mutlak latansında artma(norm 6msn)

58 ABR ve EŞİK TAYİNİ

59

60

61

62

63

64

65

66

67 4)AUDİOTORİ STEADY-STATE RESPONSE (ASSR) ASSR ilk kez 1980 lerin ortalarında tanımlanan bir tür uyarılmış potansiyellerdir. ASSR kaydı için kullanılan stimulus, amplitüdü veya frekansı nispeten bir oranla modüle edilen sinüzoidal dalgalı sürekli bir sestir. Temel olarak ASSR; EEG dalgaları ve işitsel uyarılar arasındaki bağlantıya dayanarak ölçüm yapan sistemdir. Sistem bunu istatistiki olarak hesaplayıp, modulasyon frekansının ne kadar algılandığını bulur. Verdiğimiz taşıyıcı frekans ve modulasyon frekansı algılanmışsa, EEG kayıtlarında anlamlı sonuç vermişse, o frekansta ve şiddette işitme vardır denir.

68 ASSR un Avantajları Objektif Hızlı Frekansa spesifik Yüksek şiddette uyaran verebilme ASSR ile ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplarının birbirinden ayırt edilmesi ABR a göre daha kolaydır.

69 ASSR un Dezavantajları Normal işiten bebeklerde kemik yolu iletiminin bilgileri yoktur. Yetişkinlerde de çok azdır ve normatif bilgiler tam anlamıyla oturtulamamıştır.

70 ASSR un Kayıt Bölgeleri ASSR; cochlear nucleus, superior olivary complex ve inferior colliculustan alınır. ABR daki III. ve V. dalgalarla aynı bölgelerden kayıt yapılır. İşitsel nöropatilerde ve nöral senkronizasyon bozukluklarında sağlıklı çalışmamaktadır.

71 5)ELEKTROKOKLEOGRAFİ(EcochG) Cochleanın ve 8. sinirin elektrofizyolojik potansiyelerini kaydetmek amaçlı geliştirilen diagnostik bir ölçüm yöntemidir. Özellikle Menier Hastalığı/endolenfatik hidrops (MH/ELH) hastalıklarının teşhis ve tedavi stratejilerini monitorize etmek amaçlanır. Auditorial operasyon sırasında koklear fonksiyonları monitorize etmek ve ölçmek. EcochG nin klinik uygulaması 1970 lerden sonra popülerlik kazanmıştır.

72 EcochG Bundan daha önce 1930 larda kedilerden CM kaydı Wever ve Brey (1930) tarafından yapılmış.sp ise 1950 de yine hayvanlarda tanımlanmıştır. Verilen sesle birlikte belli başlı üç elektriksel yanıt ortaya çıkar. Bunlar reseptör kökenli koklear mikrofonikler, koklear sinirden kaynaklanan sumasyon potansiyelleri ve bileşik aksiyon potansiyelleridir.

73 KOKLEAR POTANSİYELLER NELERDİR? 1.Koklear Mikrofonik(CM) BM üzerinde efektif bölgede meydana gelen ani yer değiştirmeleri yansıtan,tüy hücreleri tarafından üretilen alternatif akım potansiyellerdir. CM potansiyelinin 110 db klik uyaran ile amplitüdü 5-25 V düzeyindedir. Genellikle CM stimulusun stapes kasında uyarılmaya neden olmasından dolayı gözlenemez. Stimulus tekrarlama oranının azaltılmasıyla problem çözülebilir.

74 2.Summating Potential(SP): SP birkaç komponentin birleştiği komplekstir.corti hücreleri tarafından oluşturulur. SP ölçümü;polarite değişikliğinden,elektrod yerleşiminden,uyarı çeşidinden etkilenir. Extratimpanik ölçümlerde,sp genelde negatif yönde izlenir.uyarı süresince devam eder. SP in bazı kompanentlerinin alternatif uyarıya karşı doğru akım cevaplarının oluşması kokleadaki bazı nonlinear transdüksiyon olaylarını yansıttığını düşündürür.

75 3.Birleşik Aksiyon Potansiyeli(BAP): AP,CM gibi alternatif akım voltajıdır. Sinir liflerinin ateşlenme cevabını kaydeder. Klik uyaran ile uyarıldığında tüm sinir aksiyon potansiyeli-tüm bazal membran uyarıldığında meydana gelir. AP küçük bir parçanın değil de tüm sinir popülasyonunun cevabıdır. Özet olarak; Koklea ve primer koklear sinir fibrillerinden uyarı sonucu oluşan potansiyellerin kaydedilmesine Elektrokokleagrafi(ECochG) ve kaydedilmiş potansiyellere de ECochGm adı verilir.

76

77

78

79

80 ECochGm; şekilde görüldüğü gibi birkaç potansiyelden oluşur. CM ve SP henüz daha işitme siniri uyarılmadan tüy hücreleri tarafından üretilir,ap ise tamamıyla işitme sinirinden elde edilir SP/AP değerinin %50 nin üzerinde olması Meniyer hastalığı ile uyumludur.

81 KAYIT METODLARI Kayıtlar invasiv ya da non-invasiv yapılabilir. İnvasiv transtimpanik metodla bir iğne şeklinde elektrodu timpanik membranın içinden geçirerek kokleanın promontoryumana yerleştirilmesiyle yapılır. Promontoryum ölçümleri kokleaya daha yakın olduğu için daha kuvvetli yanıtlar elde edilebilmektedir. Fakat hasta bu işlemden rahatsız olmakta ve kulak zarının delinmesine olumsuz bakmaktadır ve lokal anestezi ihtiyacı invasiv ECochG nin pratik olmasını engellemektedir. Nonivasiv ECochG daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Extratimpanik veya kulak kanalı olarak gruplandırılabilir.

82

83

84 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Timpanogram ve Akustik Immitance Akustik Refleksler

Timpanogram ve Akustik Immitance Akustik Refleksler Timpanogram ve Akustik Refleksler Akustik Immitance ESNEKLİK (COMPLIANCE) Aynı ağırlığın bağlandığı iki yaydan kalın olanın (A) esnemeye karşı direnci yani sertliği (stiffness) daha fazlayken; ince olan

Detaylı

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR. Mehmet AKŞİT, Ph.D DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi OTOAKUSTİK EMİSYONLAR Mehmet AKŞİT, Ph.D Otoakustik Emisyonlar Thomas Gold (1948) Tüylü hücrelerin aktif elemanlar olabileceğini ve bunları aktivasyonundan emisyonların elde edilebileceğini öne sürdü.

Detaylı

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR ODYOLOJİ DE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Özet: İşitme kaybı tanısının konulması, işitme kayıplı bireylere cihaz uygulanması ve uygun rehabilitatif yaklaşım konusunda yönlendirilmesi açısından Odyoloji biliminin

Detaylı

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener

EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller. Uzm Dr Pınar Gelener EMG nin Kullanım Alanları ve Uyarılmış Potansiyeller Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Sinir ve kas hücreleri elektrik üretebilen, dışarıdan elektrik ile uyarılabilen ve elektriği iletebilen dokulardır

Detaylı

ABR UYGULAMASI. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi

ABR UYGULAMASI. DUYSEL Odyolojik Tanı Merkezi ABR UYGULAMASI Asuman Alnıaçık Mehmet Akşit, Ph.. İşitsel Uyarılmış Potansiyeller İşitsel sistem içinde akustik uyaran ile üretilip kaydedilen aktivite veya cevaptır. ABR ABR Auditory Brainstem Response

Detaylı

ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım?

ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım? ODYOLOJİK BULGULAR: Ne İstemeliyim? Nasıl Yorumlamalıyım? (Kurs no : 21A9-1) Ufuk Derinsu PhD Marmara Üniversitesi Odyoloji Bilim Dalı 36. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 7 Kasım

Detaylı

İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ODYOLOJİ

İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ODYOLOJİ İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ODYOLOJİ 16 İŞİTMENİN SUBJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Bu testler hastanın işitmesinin durumu ile ilgili hızlı bilgi verebilecek ve poliklinik şartlarında yapılabilecek basit

Detaylı

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI DUYSEL İŞİTME DÜNYASI KLİNİK ODYOLOJİDE MASKELEME YÖNTEMLERİ Klinik odyolojide maskeleme, uygulanması koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteren bir yöntemdir. Doğru uygulanmadığında test Dr.Mehmet Akşit,

Detaylı

Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi

Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi Araştırma: Sağlıklı erişkin sıçanlarda işitmenin distorsiyon ürünü otoakustik emisyon ölçüm yöntemiyle değerlendirilmesi Yavuz Atar 1, İlhan Topaloğlu 2, Ziya Saltürk 2, Hilmi Uğraş 2 1 Gönen Devlet Hastanesi

Detaylı

İşitme Sorunları (1)

İşitme Sorunları (1) İşitme Sorunları (1) Bu videoda bir odyologun (işitme bozukluğunu inceleyen kişi) işitme zorluğunun çeşidini tespit etmek için farklı uygulamalarını izleyebilirsiniz. Muayene/Konsültasyon: Hastanın şikayeti

Detaylı

NORMAL İŞİTMEYE SAHİP YETİŞKİNLERDE CHİRP UYARANI NORMATİF DEĞERLERİ

NORMAL İŞİTMEYE SAHİP YETİŞKİNLERDE CHİRP UYARANI NORMATİF DEĞERLERİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI ODYOLOJİ, KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NORMAL İŞİTMEYE SAHİP YETİŞKİNLERDE CHİRP UYARANI NORMATİF

Detaylı

SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ

SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİ SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ İLE ORTA KULAK REZONANSI NORMATİF DEĞERLERİMİZ Neslihan Öztürk, Burçe Ayvazoğlu, Ceren Kılıç, Elif Kübra Öztürk, Halil Okran Orman, Meltem

Detaylı

İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ

İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ İŞİTME FİZYOLOJİSİ VE ODYOLOJİ Odyoloji, işitme kayıplarının tespiti, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Otolojik problemi olan bir hastanın diagnostik incelemesi ve

Detaylı

EK-8 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU OTOAKUSTİK EMİSYON YÖNTEMİ İLE YENİDOĞAN İŞİTMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Derya AYSEV Proje Numarası

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NORMAL İŞİTEN VE SENSORİNÖRAL İŞİTME KAYIPLI ERİŞKİN BİREYLERDE TONAL BEYİNSAPI İŞİTSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLERİ İLE ELDE EDİLEN EŞİKLERİN SAF SES

Detaylı

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ

ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ ANİ İŞİTME KAYBINDA OTOAKUSTİK EMİSYONUN YERİ OTOACOUSTIC EMISSIONS IN PATIENTS WITH SUDDEN IDIOPATIC HEARING LOSS Dr. Fazıl APAYDIN, Dr. Tamer ERDEM, Dr. Yılmaz EGE, Dr. Nasır ORDUBADİ ÖZET: Bu çalışma,

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal İşitmenin Değerlendirilmesinde Otoakustik Emisyonların Önemi The Importance of Otoacoustic Emissions in the Assessment of Hearing Saime Güzelsoy

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ Projenin Adı: İskenderun ve Çevresinde Yaşayan İşitme Engelli Bireylere, Ailelerine ve Öğretmenlere Yönelik Değerlendirme ve Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 25. GRUP:

Detaylı

Uykunun Evrelendirilmesi ve. Uykunun Evrelendirilmesi Yöntemleri

Uykunun Evrelendirilmesi ve. Uykunun Evrelendirilmesi Yöntemleri Uykunun Evrelendirilmesi ve Uykunun Evrelendirilmesi Yöntemleri Prof. Murat AKSU Uykunun evrelendirilmesi EEG EOG EMG F4- M1 C4-M1 O2-M1 Çene EMG si: Orta hatta Mandibulanın inferior kenarının 1 cm üstü

Detaylı

IV. YARIYIL

IV. YARIYIL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI 4 YARIYILLIK PROGRAM I. YARIYIL TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2 2 TCT 103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 2 2 İNG 105 İngilizce I

Detaylı

TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR

TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TONE BURST UYARILI İŞİTSEL BEYİNSAPI YANITLARI VE KLİNİK UYGULAMALAR Kenan ÇETİN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ

TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ TREMOR FİZYOLOJİSİNE GENEL BAKIŞ Tremor kaynakları Mekanik: kütle (mass: I ) ve yay (spring)(k) den oluşan mekanik model ω(frekans)= K / I Tremor kaynakları 2 Refleks ve mekanik refleks: periferik ve sentral

Detaylı

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler ŞEKİL EMG ÖRNEĞİDİR İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) sinir sistemi bütünlüğü hakkında cerraha bilgi vermek ameliyat

Detaylı

ECHOLAB. Tarama ve Klinik Modalite. Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Protokoller. Otoakustik Emisyon Sistemi TEOAE - D POAE - ABR - AAB R

ECHOLAB. Tarama ve Klinik Modalite. Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Protokoller. Otoakustik Emisyon Sistemi TEOAE - D POAE - ABR - AAB R ECHOLAB Otoakustik Emisyon Sistemi - D POAE - ABR - AAB R Tarama ve Klinik Modalite Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Protokoller ECHOLAB Otoakustik Emisyon Sistemi - D POAE - ABR - AAB R Labat ın

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi. Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT².

APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi. Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT². APHAB Memnuniyet Anketi Kullanılarak İşitme Cihazı Memnuniyeti ve Performansının Değerlendirilmesi Eyüp KARA¹, Ahmet ATA޹, Zahra POLAT² 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD, 2 İstanbul

Detaylı

Elektrofizyolojiye Giriş. Prof.Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyofizik Anabilim Dalı

Elektrofizyolojiye Giriş. Prof.Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyofizik Anabilim Dalı Elektrofizyolojiye Giriş Prof.Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyofizik Anabilim Dalı 1 Elektrofizyolojiye Giriş (Polisomnografi özelinde ) Prof.Dr. Cüneyt GÖKSOY Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Detaylı

ING101 İngilizce - I (3+0) 3 AKTS: 3. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 AKTS: 3

ING101 İngilizce - I (3+0) 3 AKTS: 3. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0) 2 AKTS: 3 T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) TURK101 Türk Dili - I (2+0) 2 AKTS: 3 Dil Nedir, Kültür Nedir? Dil-Kültür İlişkisi, Türkçenin

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. SUAT TURGUT SIÇANLARDA YENİ BİR AKUSTİK TRAVMA MODELİ (DENEYSEL ÇALIŞMA)

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ KULAK ANOMALİSİZ KOKLEAR İMPLANTLI ÇOCUKLARDA ELEKTRİKSEL UYARILMIŞ İŞİTSEL BEYİNSAPI POTANSİYELLERİ VE İŞİTSEL AKSİYON POTANSİYELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

AUDIOLAB. Ġki Kanallı Klinik Odyometre. Tonal Odyometri Vokal Odyometri MASKELEME SISI ABLB DECAY Testi BEKESY

AUDIOLAB. Ġki Kanallı Klinik Odyometre. Tonal Odyometri Vokal Odyometri MASKELEME SISI ABLB DECAY Testi BEKESY AUDIOLAB Ġki Kanallı Klinik Odyometre Tonal Odyometri Vokal Odyometri MASKELEME SISI ABLB DECAY Testi BEKESY AUDIOLAB Ġki Kanallı Klinik Odyometre AudioLab, Küçük bir pakette ileri teknoloji. Sadece 250

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ODYOMETRĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ODYOMETRĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER ODYOMETRĠ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý

Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý OTOSKOP 2003; 3:127-131 DENEYSEL ÇALIÞMA Guinea PIG'lerde TEOAE Bulgularý Yrd.Doç.Dr. Ufuk DERÝNSU Prof.Dr. Ferda AKDAÞ ÖZET Kohleanýn fonksiyonel durumunu deðerlendirmede büyük önem taþýyan otoakustik

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Hiperbarik Oksijen Tedavisinin İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi Dr. Bekir Selim Bağlı Tez Danışmanı:

Detaylı

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir.

Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Konuşma gecikmesi Çocuğun konuşma becerilerinin akranlarına göre belirgin derecede geri kalmasıdır. Gelişimsel aşamalardan birisidir. Aylara göre konuşmanın normal gelişimi: 2. ay mırıldanma, yabancılara

Detaylı

Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP)

Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP) Ulusal Yenidoğan Ġşitme Tarama Programı (YDĠTP) Konjenital ve Erken çocukluk Dönemi Ġşitme Kaybının Erken Tanısı Prof. Dr. Yusuf K. Kemaloğlu Gazi Ün. Tıp Fak. KBB AD Öğr. Üy. ve Odyoloji BD Başkanı 1

Detaylı

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/ GÜRÜLTÜDEN KORUNMA SES VE GÜRÜLTÜ SES GÜRÜLTÜ Havada dalgalar şeklinde hareket eden titreşimler İnsan kulağına hoş ve uyumlu gelen titreşimler İstenmeyen, rahatsız edici ve işitme sistemi için tehlikeli

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ODYOMETRİ PROGRAMI ADI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ ING 111 İNGİLİZCE I İngilizce 2 0 2 2 TÜRÜ: Zorunlu İÇERİĞİ: Okuma, yazma, dinleme

Detaylı

UYKU EVRELERİNİN SKORLANMASI. Dr. Selda KORKMAZ

UYKU EVRELERİNİN SKORLANMASI. Dr. Selda KORKMAZ UYKU EVRELERİNİN SKORLANMASI Dr. Selda KORKMAZ UYKU EVRELERİ: AASM-2007 a. Evre W b. Evre N1 c. Evre N2 d. Evre N3 e. Evre R EPOKLARIN SKORLANMASI Çalışmanın başlangıcından itibaren 30 saniyelik epoklar

Detaylı

Pediatrik Uyku Evrelemesi Ve Yetişkinle Karşılaştırması

Pediatrik Uyku Evrelemesi Ve Yetişkinle Karşılaştırması Pediatrik Uyku Evrelemesi Ve Yetişkinle Karşılaştırması Doç.Dr.Nalan Kayrak Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji İstanbul Cerrahi Hastanesi Çocuklarda Uyku Yapısı Erişkinlerdekinden Farklıdır REM süresi daha

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

Beyin Sapı İşitsel Potansiyeli Kayıtlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Standardizasyonu

Beyin Sapı İşitsel Potansiyeli Kayıtlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Standardizasyonu Van Tıp Dergisi: 9 (1):12-18, 2002 Beyin Sapı İşitsel Potansiyeli Kayıtlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Standardizasyonu Nuh Mehmet Erdem*, Zafer Akan**, Ömer Anlar***, Hakan Çankaya*, Metin Tulgar**** Özet:

Detaylı

ÇOCUKLARDA İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUKLARDA İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOCUKLARDA İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr.G.Aydan Genç PhD. Hacettepe Üniversitesi KBB AD Odyoloji Ünitesi Otoloji ve Nörootoloji Derneği Eğitsel Faaliyetleri-V 05-08 Mayıs 2011 Samsun Odyolojik Değerlendirme

Detaylı

YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ

YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ YENİDOĞANDA İŞİTMENİN GELİŞİMİ VE İŞİTME TARAMA TESTLERİ Development of Newborn Hearing and Hearing Screening Serdar BEKEN 1, Esra ÖNAL 1, Yusuf KEMALOĞLU 2 ÖZET 1 Gazi Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalı

Detaylı

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan

Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Dr.Özlem Parlak, Dr.İbrahim Öztura, Dr.Barış Baklan Tanı; Dört tanı kriteri Destekleyici tanı kriterleri Eşlik eden özellikler Bu skala; 10 sorudan oluşmaktadır en fazla 40 puan verilmektedir skor sendromun

Detaylı

YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR.

YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR. İŞİTME CİHAZI SGK ÖDEMELERİNDE DÜZENLEME YAPILDI YAPILAN BU YENİ FİYAT DÜZENLEMESİ İLE İŞİTME ENGELLİLERİN MAĞDURİYETİ BİR NEBZE DE OLSA AZALACAKTIR. EĞİTİM ÇAĞINDAKİ İŞİTME ENGELLİLERİN ZARURİ İHTİYACI

Detaylı

İşitme Kayıpları. Bornova - İZMİR

İşitme Kayıpları. Bornova - İZMİR İşitme Kayıpları Prof. Dr.Tayfun KİRAZLI Prof. Dr. Fatih ÖĞÜT Prof. Dr. Cem BİLGEN Yrd. Doç. Dr. Kerem ÖZTÜRK Uzm. Dr. Sercan GÖDE Uzm. Dr. Aykut BOZAN Uzm. Dr. Aycan AKYÜZ DİVARCI Dr. Seda SELİMOĞLU Bornova

Detaylı

Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri

Efüzyonlu otitis media tanı ve takibinde otoakustik emisyon testlerinin değeri BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(3):123-128 Çalışma - Araştırma / Original Article 123 Efüzyonlu otitis media tanı ve

Detaylı

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA

ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA ESNEKLİK GELİŞTİRME VE PROGRAMLAMA 1 ESNEKLİK Tanımlar Esneklik Bir eklem ya da bir dizi eklemin kendi hareket genişliğinde tamamen hareket edebilmesi Ya da bir eklemin ya da eklem dizisinin hareket genişliği

Detaylı

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir.

Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. ALTERNATiF AKIM Alternatif Akım; Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma alternatif akım denir. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde akım yönleri şekilde görüldüğü

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 37. GRUP ODYOMETRİ TEKNİKERİ SĞLIK BKNLIĞI VE BĞLI KURULUŞLRININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI

Detaylı

TİYOKOLŞİKOSİD GRUBU KAS GEVŞETİCİ KULLANAN HASTALARDA STAPES KASININ AKUSTİK REFLEKS TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TİYOKOLŞİKOSİD GRUBU KAS GEVŞETİCİ KULLANAN HASTALARDA STAPES KASININ AKUSTİK REFLEKS TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI ODYOLOJİ, KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TİYOKOLŞİKOSİD GRUBU KAS GEVŞETİCİ KULLANAN HASTALARDA

Detaylı

Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi. Prof.Dr.Nurselen TOYGAR

Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi. Prof.Dr.Nurselen TOYGAR Çiğneme Kasları ve Çiğneme Fizyolojisi Prof.Dr.Nurselen TOYGAR Çiğneme Kasları Masseter İç pterigoid Dış pterigoid Temporal Suprahyoid kaslar digastrik, geniohyoid ve stylohyoid Çeneyi Kapatan Kaslar Masseter

Detaylı

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Dr. Serdar YILMAZ MEÜ Fizik Bölümü Ses dalgalarının özellikleri 2 MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Matematik, yaşamı anlatmakta kullanılır. Matematik yoluyla anlatma, yanlış anlama ve algılamayı engeller. Yaşamda

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Ses Sensörleri (Ultrasonik) Ultrasonik sensörler genellikle robotlarda engellerden kaçmak, navigasyon ve bulunan yerin haritasını çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.bu

Detaylı

Duyu Fizyolojisi ve Deri Duyuları

Duyu Fizyolojisi ve Deri Duyuları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Duyu Fizyolojisi ve Deri Duyuları Doç. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Somatik Duyular Mekanik değişim ile uyarılan Dokunma Dokunma

Detaylı

EŞİK İZLEME YÖNTEMİYLE SAĞ BASKIN DENEKLERDE SOL EL VE SAĞ EL BAŞ PARMAK SİNİRİ UYARILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EŞİK İZLEME YÖNTEMİYLE SAĞ BASKIN DENEKLERDE SOL EL VE SAĞ EL BAŞ PARMAK SİNİRİ UYARILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EŞİK İZLEME YÖNTEMİYLE SAĞ BASKIN DENEKLERDE SOL EL VE SAĞ EL BAŞ PARMAK SİNİRİ UYARILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İlksen BURAT 1, Senanur PALA 2, Merve KORKMAZ 2, Gülnaz ÖZMEN 2 N.E.Ü. Biyofizik AD

Detaylı

Biyomedikal İşaret İşleme

Biyomedikal İşaret İşleme Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi Ölçüm sistemi blok diyagramı BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 1 Biyomedikal İşaret İşleme Genel Ölçüm Sistemi BME 423 Biyomedikal İşaret İşleme I 2 Biyomedikal

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.KULAK-BURUN-BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. SUAT TURGUT KOBAYLARDA DEHİDRASYONUN İÇ KULAK ÜZERİNE ETKİSİNİN DİSTORSİYON

Detaylı

Ses dalgaları. Dış kulağın işitme kanalından geçer. Kulak zarına çarparak titreşir.

Ses dalgaları. Dış kulağın işitme kanalından geçer. Kulak zarına çarparak titreşir. İşitme engelliler İşitme duyusu İşitme duyusu, ses olarak adlandırdığımız mekanik titreşimleri ortaya çıkarabilme yeteneğidir. İşitmenin gerçekleşebilmesinde etkili ve önemli rolü olan organımız kulaktır.

Detaylı

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI

EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI EKG CİHAZ KULLANIMI ve EKG nin YORUMLANMASI T.C B.E.Ü. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hem.BURCU ER EKG Kalbin çalışması sırasında oluşan

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar Ses Nedir? 1: Sessiz durum 2: Gürültü 3: Atmosfer Basıncı 4: Ses Basıncı Ses, dalgalar halinde yayılan bir enerjidir.

Detaylı

İŞİTME CİHAZI KULLANAN ÇOCUKLARIN KORTİKAL CEVAPLARI İLE DAVRANIŞ EŞİKLERİNİN İLİŞKİSİ

İŞİTME CİHAZI KULLANAN ÇOCUKLARIN KORTİKAL CEVAPLARI İLE DAVRANIŞ EŞİKLERİNİN İLİŞKİSİ T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞİTME CİHAZI KULLANAN ÇOCUKLARIN KORTİKAL CEVAPLARI İLE DAVRANIŞ EŞİKLERİNİN İLİŞKİSİ Mine BAYDAN AYDEMİR Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI XDP-II Kısmi Deşarj Cihazı XDP-II cihazı kısmi deşarjla oluşan elektriksel alandaki hızlı değişiklikleri algılayarak hassas ölçümler yapar. Aynı zamanda izole ekipmanlardaki kısmi

Detaylı

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI

DUYSEL İŞİTME DÜNYASI DUYSEL İŞİTME DÜNYASI ÇİFT MİKROFONLU İŞİTME CİHAZININ KONUŞMAYI AYIRDETMEYE ETKİSİ Sensori-neural (SN) işitme kayıplılardaki temel iletişim problemi konuşulanları duydukları halde anlayamamalarıdır. Bu

Detaylı

TİNNİTUSLU BİREYLERDE OTOAKUSTİK EMİSYON İLE KONTRALATERAL SUPRESYON MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

TİNNİTUSLU BİREYLERDE OTOAKUSTİK EMİSYON İLE KONTRALATERAL SUPRESYON MEKANİZMASININ İNCELENMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİNNİTUSLU BİREYLERDE OTOAKUSTİK EMİSYON İLE KONTRALATERAL SUPRESYON MEKANİZMASININ İNCELENMESİ MELEK DİKBAŞ ODYOLOJİ YÜKSEK LİSANSI İZMİR-2009

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Elektrofizyolojiye Giriş

Elektrofizyolojiye Giriş Elektrofizyolojiye Giriş Dr.İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Nörofizyoloji Bilim Dalı & DEÜHastanesi Epilepsi ve Uyku Merkezi Hans Berger Elektroensefalografiyi

Detaylı

İnteraktif Oyun Odyometresi. Genel Giriş

İnteraktif Oyun Odyometresi. Genel Giriş İnteraktif Oyun Odyometresi Genel Giriş R17A Hava Yolu başlığı ile genel görünüm Giriş RESONANCE R17A hava, kemik iletimi ve konuşma testini 7 inch'lik ekranında eşsiz, taşınabilir ve kablosuz bir şekilde

Detaylı

Elektrofizyolojik Kayıt Yöntemleri

Elektrofizyolojik Kayıt Yöntemleri Elektrofizyolojik Kayıt Yöntemleri Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektriksel aktivitenin kaydında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta

Detaylı

Sağlıklı Gönüllülerde Elektriksel Duyu Eşiği Ölçümü. Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.

Sağlıklı Gönüllülerde Elektriksel Duyu Eşiği Ölçümü. Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Sağlıklı Gönüllülerde Elektriksel Duyu Eşiği Ölçümü Dr.Ezgi Tuna Erdoğan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Duyu Fizyolojisi Duyu lifleri A beta A delta C myelinli myelinli myelinsiz İletim hızı hassas

Detaylı

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden Gürültü, İstenmeyen Kulağa hoş gelmeyen Rahatsız eden sesler 3 Endüstrideki gürültüyü ise; İşyerlerinde, Çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Birinci Bölüm: Fiziksel Faktörler ve Algı Geçen Hafta GEÇEN HAFTA İnsan, Fiziksel Faktörler ve İnsan Performansı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC nin belki de en önemli örneği çözünürlüğüdür. Çözünürlük dönüştürücü tarafından elde edilen ikili bitlerin sayısıdır. Çünkü ADC devreleri birçok kesikli adımdan birinin

Detaylı

Baha Bone Anchored Hearing Aid

Baha Bone Anchored Hearing Aid Baha Bone Anchored Hearing Aid Prof. Per-Ingvar Brånemark 1950 lerde mikroskop altında kemiğin iyileşmesiyle ilgili araştırmalar yaptı. Kemik iliğinin yardımıyla kemiğin kendini yenilediğini gözlemledi.

Detaylı

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ CALILIK (hayat) NEDİR? FİZYOLOJİ Yaşamın başlangıcı- gelişimi ve ilerlemesini

Detaylı

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri Stereo kelimesi, yunanca 'da "üç boyutlu" anlamına gelen bir kelimeden gelmektedir. Modern anlamda stereoda ise üç boyut

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP:

Detaylı

Doppler Ultrasonografisi

Doppler Ultrasonografisi Doppler Ultrasonografisi DOPPLERİN FİZİKSEL PRENSİPLERİ D O P P L E R E T K I D O P P L E R F R E K A N S ı D O P P L E R D E N K L E M I D O P P L E R A Ç ı S ı Ultrasonografi nin Tanımı Doppler Çeşitleri

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ANALOG HABERLEŞME (GM) ANALOG HABERLEŞME (GM) Taşıyıcı sinyalin sinüsoidal olduğu haberleşme sistemidir. Sinüs işareti formül olarak; V. sin(2 F ) ya da i I. sin(2 F ) dır. Formülde; - Zamana bağlı değişen ani gerilim (Volt)

Detaylı

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme

Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Nörofizyolojik Değerlendirme Prof. Dr. Işın ÜNAL ÇEVİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Duyu Muayenesinde Lezyonun lokalizasyonu Serebrospinal

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özhan ÖZKAN MOSFET: Metal-Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistor (Geçidi Yalıtılmış

Detaylı

ODYOLOG TANIM A- GÖREVLER İSTANBUL A 1.1 2015/II

ODYOLOG TANIM A- GÖREVLER İSTANBUL A 1.1 2015/II TANIM İnsanların işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluğunun önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis ve tedavi için yönlendirilmesine bağlı olarak işitme ve denge bozukluğunun

Detaylı

ARTEFAKTLAR VE ARTEFAKT GİDERME. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu Başkent ÜTF, Göğüs Hastalıkları AD Uyku Bozuklukları Laboratuvarı

ARTEFAKTLAR VE ARTEFAKT GİDERME. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu Başkent ÜTF, Göğüs Hastalıkları AD Uyku Bozuklukları Laboratuvarı ARTEFAKTLAR VE ARTEFAKT GİDERME Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu Başkent ÜTF, Göğüs Hastalıkları AD Uyku Bozuklukları Laboratuvarı Artefakt nedir? Polisomnografi kaydı sırasında herhangi bir kanalda görülen istenmeyen

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ Şef Dr.OSMAN KARAASLAN EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TANISI KONAN HASTALARDA PRE-OP VE POST OP ERKEN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

SEREBRAL PALSİ Lİ ÇOCUKLARIN İŞİTSEL ALGI VE İFADE EDİCİ DİL GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

SEREBRAL PALSİ Lİ ÇOCUKLARIN İŞİTSEL ALGI VE İFADE EDİCİ DİL GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ SEREBRAL PALSİ Lİ ÇOCUKLARIN İŞİTSEL ALGI VE İFADE EDİCİ DİL GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Nezehat Özgül ÜNLÜER, Pelin PİŞTAV AKMEŞE 2, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Detaylı

POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI. Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul

POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI. Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul POLİSOMNOGRAFİ İÇİN HASTANIN HAZIRLANMASI Dr.Ender Levent Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. İstanbul Polisomnografi için hastanın hazırlanması Hasta, polisomnografi tetkiki için;

Detaylı

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir.

Şekilde görüldüğü gibi Gerilim/akım yoğunluğu karakteristik eğrisi dört nedenden dolayi meydana gelir. Bir fuel cell in teorik açık devre gerilimi: Formülüne göre 100 oc altinda yaklaşık 1.2 V dur. Fakat gerçekte bu değere hiçbir zaman ulaşılamaz. Şekil 3.1 de normal hava basıncında ve yaklaşık 70 oc da

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller

Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller Polisomnografi(PSG) Elektrofizyolojik Temeller Dr.İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nörofizyoloji Bilim Dalı Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SİNİR SİSTEMİ VE EGZERSİZ SİNİR SİSTEMİ VE EGZERSİZ 1 TEMEL FONKSIYONLAR Vücut içi koşulların kontrol edilmesi İstemli hareketlerin kontrolü Omurilik reflekslerinin programlanması Hafıza ve öğrenme için gerekli olan deneyimlerin

Detaylı

EEG Maturasyonu Ontogenetik Yaklaşım

EEG Maturasyonu Ontogenetik Yaklaşım EEG Maturasyonu Ontogenetik Yaklaşım Dr.Ayşe SERDAROĞLU GÜTF Çocuk Nöroloji 13.Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2011, Kapadokya EEG Maturasyonu İki temel kriter -Uyku/uyanıklık düzeyi -Konsepsiyonel

Detaylı

EPIC-PLUS. ĠĢitme Temelli Potansiyeller Ve Nörotoloji Ġçin Bir Sistem PEA - VEMP ASSR - E-ABR YÜZ SİNİRİ

EPIC-PLUS. ĠĢitme Temelli Potansiyeller Ve Nörotoloji Ġçin Bir Sistem PEA - VEMP ASSR - E-ABR YÜZ SİNİRİ EPIC-PLUS ĠĢitme Temelli Potansiyeller Ve Nörotoloji Ġçin Bir Sistem PEA - VEMP ASSR - E-ABR YÜZ SİNİRİ EPIC-PLUS ĠĢitme Temelli Potansiyeller Ve Nörotoloji Ġçin Bir Sistem Epic-plus, benzersiz bir çözüm.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR 377 42 03, KTÜ, 2010 1. Deneyin Amacı Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI CDS (Kadmiyum

Detaylı