Genç Avrasya Hospital. 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genç Avrasya Hospital. 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz!"

Transkript

1 Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:15 - Say :52 - Genç Avrasya Hospital 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz! H3N2 Gribine Dikkat! Kanser de Işın Tedavisinin Yeri ve Önemi Saç Dökülmesi Ani Kardiyak Ölüm Suyun Faydaları Hastalıklarla Savaşı Nasıl Kazanabiliriz? Zatürre ve Tedavi Yöntemleri

2 BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane olarak projelendirilip, inşa edilen ülkemizin ender özel hastanelerinden biridir. Avrasya Hospital; 51 yoğun bakım olmak üzere 135 nitelikli hasta yataklarına sahiptir. 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathane, 3 doğumhane, 3 küçük cerrahi müdahale odası mevcuttur. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, KVC Yoğun Bakım Ünitesi, Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Üniteleri, Onkoloji Merkezi (Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji Ünitesi) bulunmaktadır. 50 adet modern poliklinik odası, yüksek teknolojisi ve deneyimli kadrosu, 4200 m 2 lik kapalı, 1000 m 2 lik açık otoparkı ile 7 gün 24 saat hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. 24 Saat Acil Hizmet Genel Cerrahi Onkoloji Kad n Hastal klar ve Do um Çocuk Sa l ve Hastal klar ç Hastal klar Kulak Burun ve Bo az Nöroloji Beyin, Omurilik ve Sinir BÖLÜMLERİMİZ Cerrahisi (Nöroflirurji) Gö üs Hastal klar Gö üs Cerrahisi Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Göz Hastal klar Difl Sa l Ortopedi ve Travmatoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİ Üroloji Estetik-Plastik Cerrahisi El ve Mikro Cerrahi Psikiyatri Cilt Hastal klar Beslenme ve Diyet Eriflkin Yo un Bak m Koroner Yo un Bak m Yeni Do an Yo un Bak m Onkoloji Merkezi Kanser Teflhis ve Tedavisi Radyasyon Onkolojisi Kemoterapi Ifl n Tedavisi Lineer Akseleratör (Linak) Kobalt Ayg t Simülatör Üç Boyutlu (3D) Tedavi Planlama Onkoloji Yo un Bak m Genel Cerrahi Acil Cerrahi Kanser Cerrahisi Endoskopik Cerrahi Sünnet Endoskopi Ünitesi Gastroskopi Duodenoskopi E.R.C.P. Kolonoskopi Rektoskopi Gö üs Hastal klar Bronkoskopi Transtorasik ne Aspirasyonu Plevral Biyopsi Torasentez Plörodesiz Solunum Fonksiyon Testleri Allerji Testleri Kardiyoloji Koroner Anjiyografi 128 Kesit BT Anjiyo MR Anjiyo Damarlar n Doppler Tetkiki Periferik Anjiyografi Kalp Anjiyografisi Balon Anjiyoplasti Stent Tak lmas ASD VSD PDA Kapat lmas Valvüloplasti DSA ile Damarlar n Tetkiki Kal c Kalp Pili Tedavisi Periferik Anjiyografi (Alt-Üst- Ekstremite-Karotis-Renal-Beyin Anjiyografisi) Ekokardiyografi Eforlu EKG EKG Stres Eko Holter Tansiyon Holter Kardiovasküler Cerrahi Eriflkin Koroner Arter BYPASS Kalp Kapak Cerrahisi Do ufltan (Konjentinal) Kalp Hastalıkları Cerrahisi Büyük Aort Damarı Cerrahisi Bacak Atardamarları ve Varis Karotis (fiahdamarı) Ameliyatları Nöroloji EEG A r Tedavisi Göz Ünitesi FFA (Göz Anjiyosu) Görme Alan Belirleme Ünitesi Argon Laser Yag Laser Kontakt Lens Üroloji Böbrek Tafl K rma Ünitesi (ESWL) Pnömatik Tafl K rma Sistoskopi Üreteroskopi Renoskopi Sünnet Dermatoloji (Cildiye) Laser Uygulama Ünitesi Kal c Epilasyon Cilt Gençlefltirme Varis Tedavisi Elektrokoterizasyon Krioterapi Radyoloji Emar-MR (Manyetik Rezonans) Multislice Tomografi 128 Kesit Tomografi (Dijital Anjiyo) Ultrason Renkli Doppler Mamografi Fluoroskopi Konvansiyonel Röntgen Laboratuvar Biyokimya CHEK-UP Mikrobiyoloji Patoloji Laboratuvar Histopatoloji Sitoloji Frozen nceleme Hasta Bafl Giriflimler MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ Nitelikli uzman kadrolar m z ile bireylerin teflhis, tedavi, bak m ve koruyucu sa l k hizmetlerini kapsayan uygulamalar m z, etik de erlere ba l, hasta haklar na sayg l, dil, din, rk ve cinsiyet ayr m gözetmeksizin kaliteli ve ekonomik olarak sunmakt r. Ça dafl bir yönetim sistemi, t bbi uygulamalar ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalar m z n tüm sa l k gereksinimlerini karfl layan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen, güvenilir, standart, kurumsal, sayg n bir sa l k kuruluflu olmakt r. De iflim ve geliflime aç kl k fiefkat ve güleryüzlülük Çevreye ve insana sayg Tak m çal flmas na olan inanç Güvenilirlik HASTANEMİZ SGK, BANKALAR VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI İLE ANLAŞMALIDIR. 2

3 Op. Dr. Hüseyin URLU Yön. Kur. Başk. K-Q TSE-ISO-EN YILIMIZDAYIZ Op. Dr. Hüseyin URLU Yön. Kur. Baflk. İTO Kurumlar Vergisi Ödülü yılında zamanın Cumhurbaşkanı tarafından hastanemiz açılmıştı. Açılışındaki samimiyet ve heyecan duygularımızı kaybetmeden 15 yıldır halkımıza beklenen kaliteli sağlık hizmetini şifa kapısı sloganı ile en iyi şekilde vermeye devam ediyoruz. Hastanemiz genç bir hastane, fakat deneyimli ve tecrübeli çalışanlarımız ile tüm ileri tetkik ve tedavi imkânlarına sahiptir. Açıldığından bu yana yüz binlerce muayene, tetkik ve tedavi uygulayan, onbinlerce ameliyat ve doğum gerçekleştiren bir hastaneyiz. Hastalarına ekonomik kaliteli, güvenilir ve etik sağlık hizmetini ulaşılabilir kılan Avrasya Hospital sizlerin teveccühü ile nice 15 yıllara ulaşacaktır. Yeni yatırımlarımız ile Avrasya Hospital kalitesini ve deneyimini yeni kurulacak hastanemiz ile önümüzdeki yıllarda daha da genişletecektir. 15 yıldır Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. sloganı ile Zeytinburnu ilçemizde 1.Çevre yoluna yakın konumda hizmet verirken, şimdi Gaziosmanpaşa da (2.çevre yoluna)yakın bir konumda yeni bir Avrasya Hospital olarak hizmet verecek, 2. Hastanemiz olacaktır. Temelini atmış, kaba inşaatı bitmek üzeredir. Bir, bir buçuk senede hastanenin açılışını yapmayı hedefliyoruz. Amacımız orada da etik değerlere bağlı, güvenilir, standart, ekonomik, hizmet kalitemizi sürdürmek ve daha da arttırmaktır. 15 yıl içinde hastanemize hizmet veren birçok değerli hoca ve uzmanlarla çalışma imkânı bulduk. Bazıları ile hala çalışmaya devam ediyoruz. Hastanemiz ilk kuruluş aşamasında Onkoloji bölümümüzün kurucusu ve büyük emektarı, değerli aile dostumuz Prof. Dr. Gökhan Töre bu dergi yayına hazırlanırken aramızdan ayrıldı. Acımız büyük. Savaştığı kanser hastalığından kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Gökhan Töre nin ailesine, sevenlerine ve hastalarına başsağlığı diliyor, hastanemize verdiği çok değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor minnetle anıyoruz. Kendisini hiç unutmayacağız. Bizim gibi kurumları var eden, yaşatan ve büyüten siz değerli halkımızdır. Tercihi, beğenisi ve tavsiyesi ile bizi siz büyütüyorsunuz. İyi hizmetler vermeye dost olmaya devam edeceğiz. Sizlere daha çok hizmet etmek sağlık ve mutluluk sunmak şifa kapısı olmaya devam etmek için nice 15 yılları görmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşcakalın Ad na Sahibi : Op. Dr. Hüseyin Urlu Genel Yay n Yönetmeni: Op. Dr. Tamer Sözen Yaz flleri Müdürü: Ömer Urlu Yay n Koordinatörü: brahim Urlu Bilgi fllem ve letiflim: Güner Mollao lu - Gülay Tunçel Uz. Dr. Ahmet Altun Op. Dr. Ali Güven Ak nc Doç. Dr. Ali Rıza Cenal Uz. Dr. Ali Vardar Op. Dr. Arman Çitçi Uz. Dr. Ayflegül Navdar Uz. Dr. Banu Altoparlak Op. Dr. Bülent Öztürk Uz. Dr. Celal Gölgeci Doç. Dr. Cenk Tataroğlu Doç. Dr. Çetin A. Evliyaoğlu Op. Dr. Coşkun Görmüş Uz. Dr. Deniz Yardımcı Uz..Dr. Ebru Öztürk Op. Dr. Ebru Topuz Uz. Dr. Ersin Sar Prof. Dr. Esat Akıncı Dt. Eylem Uslu Op. Dr. Ferhat O uz Op. Dr. Fuat Kurflun Op. Dr. Gamze Baykan Dr. Hakan Oğurlu Uz. Dr. Handan Yaflar Op. Dr. Hasan Lice Ocak - Şubat - Mart, 2014 YAYIN KURULU Baflhemflire: Gülay Aziret Op. Dr. Hüseyin Urlu Uz. Dr. Ifl l Soysal Op. Dr. stepan Suna Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora Op. Dr. Kemal Y ld r m Doç. Dr. Mahmut İlhan Prof. Dr. Mehmet Meriç Op. Dr. Mehmet Koç Uz. Dr. M. Ali Talay Uz. Dr. Melek fialc o lu Uz. Dr. Murat Ulusoy Uz. Dr. Nilgün Demirba Dr. Nur Arslan Op. Dr. Nurcan Dalan Op. Dr. Özgür Çetiner Op. Dr. Özgür Odabafl Op. Dr. Özgür Ortak Uz. Dr. Suzan Uzan Uz. Dr. fienay S ld r Op. Dr. Tamer Sözen Dr. Türkan Kasabal Uz. Dr. Türkan Zeybel Uslu Uz. Dr. Züleyha Ö. Kadehçi YAYIN DANIfiMA KURULU Prof. Dr. Ayan Gülgönen - Prof.Dr. Bülent Ergun Op.Dr. Halil Önsoy - Op.Dr. Halil Toplamao lu Prof.Dr. Kürflat Bozkurt - Prof.Dr.Lemi brahimo lu Doç. Dr. Rafet Yi itbafl - Prof.Dr. Türker Özkan Prof.Dr. Hasan Serdaro lu LET fi M: Befltelsiz Mahallesi Seyit Nizam Caddesi 101. Sk. No:107 Zeytinburnu - stanbul Tel:(0212) (pbx) Fax: (0212) Grafik, Tasarım ve Baskı: Litros Yolu Fatih Sanayi Sitesi No: Topkap - stanbul Tel: (0212)

4 AVRASYA HOSPITAL HABERLER Sanatçı Selami Şahin den Teşekkür Ziyareti... Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Akıncı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cenk Tataroğlu tarafından, sanatçı Selami Şahin in abisi İbrahim Şahin in Bypass ameliyatı gerçekleşti. Başarılı geçen ameliyat sonrasında Avrasya Hospital Yön. Kur. Başk. ve Gen. Cerrahi Uzm. Op. Dr. Hüseyin Urlu, Genel Koordinatör İbrahim Urlu yu ziyaret ederek teşekkürlerini sundular. Prof. Dr. Akıncı dan ameliyata ilişkin abisi hakkında bilgi alan Şahin Ailesi, Esat Hocam sizlerin hakkınızı ne kadar ödesek azdır,.. Şu andan itibaren siz ne derseniz... Bizler sözünüzü dinleyip abimiz için, kurallara uyacağız.. Sizin ve tüm ekibinizin emeklerinize sağlık, allah sizleri başımızdan eksik etmesin, gerçekten de Avrasya Hospital adı gibi Şifa Kapısı, herkese şifa dağıtıyorsunuz... Şahin ailesi olarak bizlerde sizlerin sayesinde şifa kapısından faydalandık dedi. Prof. Dr. Akıncı ve Doç. Dr. Tataroğlu ndan ameliyata ilişkin bilgileri alan sanatçı Selami Şahin ve ailesi tekrar tekrar tokalaşıp teşekkürlerini sundular. Hiç bir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir... Avrasya Hospital ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar diliyoruz.. AVRASYA HOSPITAL DE TEDAVİ GÖREN GÖKHAN GÜNEYİN OĞLU SELİM GÜNEY TABURCU OLDU. Taburcu sonrası Genel Koordinatörümüz İbrahim Urlu yu ziyaret eden sanatçı Güney, tedavi sürecinde oğlu Selim e emeği geçen bütün ekipten çok memnun kaldığını dile getirerek teşekkürlerini sundu. Hiç bir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital olarak Güney Ailesine geçmiş olsun dileklerimiz ile sağlıklı günler diliyoruz. DÜNYA SAĞLIK TURİZMİ PROFESYONELLERİ FUARI ARAMIZA YENİ KATILANLAR Aralık 2013 tarihleri arasında devam eden Sağlık Turizm Fuarının 2. günü tüm coşkusuyla devam ediyor.. Uluslararası fuarda birçok katılımcıların arasında, Avrasya Hospital dikkatleri çekmeye devam ediyor.çeşitli ülkelerin sağlık temsilcileri ile görüşmeler devam ederken Avrasya ailesi uzman ekibiyle misafirlerini ağırlamaya ve görüşmelerini sürdürüyor.. Hiç Bir Şey İnsan Ve Sağlık Kadar Önemli Değildir sloganıyla yola çıkarak tüm Ülkelere sesimizi duyurmaya ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Prof. Dr. Ali BAYRAM Kardiyoloji ve İç Hastalıkları uzmanı 1957 yılında Trabzon da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Trabzon da tamamladı da Erzurum Atatürk Üniv. Tıp Fak. mezun oldu. İç Hastalıkları Uzmanlığını aynı fakültede, Kardiyoloji İhtisasını Konya Selçuk Üniv. Tıp Fak. de tamamladı de Doçent, 1993 de Profesör oldu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniv. Konya Selçuk Üniv. Öğretim Üyeliği Manisa Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Kurucu Dekanlığı yapmıştır. Trabzon Numune Eğit. ve Arş. Hastanesi Kardiyoloji Kliniği kurucu şefliği, Ahi Evren Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Eğit. ve Arş. Hast. Kardiyoloji Kliniği Şefliğini yürütmüştür. İyi derecede ingilizce bilmektedir yılı itibariyle Prof. Dr. Ali Bayram Avrasya Hospital de Görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ali Bayram 2 torun sahibidir. 4

5 AVRASYA HOSPITAL HABERLER Domuz Kapakçığıyla Kalp Sağlığına Kavuştu ve Hayata Tutundu... Sinan Pınar 13 yaşında 2 kez kalp ameliyatı oldu. Erken teşhis hayat kurtardı... Sinan Pınar ın şikayetleri farkedilmeseydi, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetme riski çok yüksekti. En sağlıklı sonuç, domuzdan alınarak işlenen kapakçık takılmasıydı. 13 Yaşında 2. Kez kalp ameliyatı olan Sinan Pınar yaşıtlarına göre 1,5 yaşındayken çabuk yorulma, nefes darlığı ve parmaklarda morarma şikayeti ile ailesi tarafından çocuk hastalıkları uzmanına götürüldü. Samsun da çocuk doktorları tarafından yapılan tetkikler sonucunda Kardiyoloji Uzmanına yönlendirilerek anjiyosu yapıldı. Anjiyo sonrasında ameliyat kararı çıkınca, Samsun da yaşayan aile çocuklarının ameliyatının İstanbul da olmasını istedikleri için Baba Mustafa Pınar, Samsun dan İstanbul a gelip Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Esat Akıncı yı buldu. Baba Mustafa Pınar, Prof. Dr. Akıncının tüm erişkin kalp damar ameliyatları ile 1 yaşından büyük konjenital kalp ameliyatı yaptığını da araştırmalarımızda bildiğimiz için Prof. Akıncıya güvenimiz tamdı. Sinan ın İki ameliyatını Prof. Dr. Esat Akıncı gerçekleştirdi. Baba Mustafa Pınar Evimizin neşesi olan, Sinan oğlumuzun bu ameliyatında ise, domuzdan alınarak ve özel işlemlerden geçirilerek yapılan kalp kapakçığı takıldı. Bizler ve oğlumuz adına yeni bir umut ve yeni bir hayat başlangıcı oldu. Mutluluğumuzu kelimelerle tarifi mümkün değil.. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz dedi. Bilindiği gibi Dünya daki ölüm sebeplerinin ilk sıralarında yer alan kalp hastalıkları çoğalarak dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle çocukların ve gençlerin kalp hastalıklarıyla birlikte gelen kalp krizleri yine kalp hastalıklarını gündeme getiriyor. Avrasya Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Akıncı, kalp hastalıklarına ve kapak ameliyatına ilişkin şunları anlattı. Kalp Kapağı Hastalığı Nedir? Kalp kapakları, kanın kalp içinde doğru yönde ilerlemesini ve başka yönlere gitmemesini sağlayan, tek yönlü açılan kapılardır. Kalpte dört kapakçık görev yapmaktadır. Bunlar, Mitral, Aortik, Tri- Küspid, Pulmoner kapaklardır. Kapakların doğuştan veya sonradan edinilen hastalıkları vardır. Sinan ın bu olayı ileride bir daha yaşama ihtimali var mı? Var ama şöyle diyelim: %5-10 ihtimal tekrarlayabilir. Tekrar ameliyat gerekebilir. Çünkü taktığımız kapakta dejenerasyon olma ihtimali var. Tabii ki bu sadece bir ihtimal.bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Dejenerasyon olduğu takdirde biz o kapağı tekrar değiştireceğiz. AVRASYA HOSPITAL IN ACI KAYBI... Prof. Dr. Gökhan Töre 1943 İzmit te doğmuş, liseyi Edirne de okumuş, 1967 de İstanbul Tıp fakültesini bitirmiş, İstanbul Tıp Fakültesinde Kadın Doğum uzmanlığını, daha sonra onkoloji de radyoterapi uzmanlığını almıştır. Aynı kürsüde 1988 de profosörlüğe kadar yükselen Radyasyon onkoloji derneği başkanlığı da yapmış olan, Prof. Dr. Gökhan Töre jinekolojik onkoloji konusunda yoğun çalışmalar sürdürmüştür de Avrasya Hospital in planlamasında onkoloji merkezinin kuruluşunda ve faaliyetinde büyük katkıları olmuştur. Çok donanımlı bir insandı. Her konuda bilgi sahibi, çok kitap okuyan, gerek kanser konusunda gerek tıbbi konularda, gerek genel konularda çok derin bilgilere sahipti. Çok öğrencinin uzmanın, hocaların yetişmesinde katkıları olmuştur. Bilgisinden her yerde her insan istifade etmiştir. Çevresiyle iletişimi mükemmeldi. Girdiği yere huzur ve mutluluk verir, ışık saçardı. Hastanemizin her bölümünde onu görmek onunla konuşmak sohbet etmek mutluluktu. Seyahati çok severdi. Yurt içi, yurt dışı seyahatleri olurdu. Dünyanın en ücra köşelerine seyahat ederdi. Seyahate birlikte gittiği grup arkadaşları vardı. Onunla seyahat etmekte bir ayrıcalıktı. Prof. Dr.Gökhan Töre yi tarihinde yakalanmış olduğu amansız bir hastalıktan kaybettik.acımız büyüktür.ailesine, yakınlarına ve hastalarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz yılından beri Avrasya Hospital Onkoloji Merkezinin Kuruculuğunu ve Onkoloji merkezinin koordinatörlüğünü yaptı. 5

6 Op. Dr. Galip Arda PELEN K.B.B. H3N2 Gribine Dikkat! Op. Dr. Galip Arda PELEN K.B.B Balıkesir doğumlu.2004 yılında İst. Üni. Tıp Fak. mezun oldu. Göztepe Eğit. Araş. Hast. K.B.B. İhtisası yaptı Mayıs ayı itibari ile Avrasya Hospital da görev yapmaktadır. Muayene Saatleri: 08:00-14:30 Cumartesi : Dahili Tel: 1133 Bu kış mevsiminde nur topu gibi yeni bir virüsümüz oldu. Geçen yıllarda kitlesel salgınlar yapıp bir çok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü gitti yerine H3N2 diye adlandırılan ve en az domuz gribi kadar etkili olan yeni bir virüs salgını başladı. Avrasya Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Galip Arda Pelen H3N2 Gribine ilişkin şöyle bilgiler veriyor. Virüsler yapısı gereği her sene kendilerini yenileyerek, geçirdikleri mutasyonlarla yeni bir yapıya bürünürler. Oluşan yeni virüs çoğu zaman bir önceki yılın salgın yapan virüsünden çok daha dirençli ve güçlü olur. Bu sene de durum farklı olmadı ve havaların soğumasıyla çevremizdeki birçok kişide görülen, yüksek ateş,halsizlik,eklem ağrısı ve öksürükle kendini gösteren salgının nedeni H3N2 virüsü olarak saptandı. Sanılanın aksine domuz gribinden daha ağır geçirilen bu grip türü, özellikle çocuklar ve yaşlılar için tehdit oluşturuyor. Burun akıntısı, halsizlik gibi klasik soğuk algınlığıyla başlayan, daha sonra yüksek ateş, boğaz ağrısının eklendiği H3N2 salgının en büyük özelliği şikayetlerin azaldığı dönemde bile geçmeyen, 2-3 hafta daha devam eden kuru öksürük. Önceki salgınlardan en büyük farkı da bu öksürüğün tedavi edilmezse, yoğun balgamla birlikte bronşite ve zatürreye çevirerek özellikle yaşlılarda ve bebeklerde ölümcül olabilmesi. Gribin tedavisinde antibiyotikler etkisizdir, antiviral tedavinin ilk 48 saat içinde kullanılması gerekmektedir. Eğer bakteriyel bir enfeksiyon eklenmişse antibiyotik tedavisi doktor tarafından tedaviye eklenmelidir. Tedavinin en önemli aşaması gripten korunmaktır. Bu sebeple gribe yakalanmamak için bazı önlemler almak, gribi tedavi etmekten çok daha kolay uygulanabilir. Grip virüsünden korunmak için, hastalık taşıyan kişilerle, hastalık süresince, yakın ilişkilerde bulunmamak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmek, bol sıvı almak bizi grip virüsünden büyük ölçüde koruyacaktır. Özellikle sağlık çalışanları, 65 yaş ve üzerindeki kişiler, yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler, astım dahil kronik akciğer ve kalp-damar sistemi hastalığı olanlar, şeker hastaları, kronik böbrek yetmezliği olanlar, kan hastalığı olanlar, H3N2 virüsüne karşı risk altında. Bu kişilerin kendilerine daha çok dikkat etmeleri ve hastalığa yakalanmadan grip aşısı yaptırmaları gerekmektedi. Her sene virüs kendini değiştirdiğinden bir önceki yıl aşı yaptırmış olmak gribe karşı korumaz, her yıl tekrar o seneki virüse karşı aşı yaptırılmalıdır. 6

7 Op. Dr. Tamer SÖZEN Kadın Hastalıkları ve Doğum GENÇ AVRASYA HOSPITAL Albert Einstein izafiyet teorisinin alt yapısını oluşturup ilk çizimlerini yaptığında on beş yaşındaydı. Mustafa Kemal Atatürk 26 Temmuz 1896 da askeri mektepte arkadaşlarına Osmanlı İmparatorluğu nun gelecek yüzyılda yıkılacağını ve yeni bir ülke için uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olabileceğini söylediğinde on beş yaşını yeni bitirmişti. Benjamin Franklin daha sonraki yıllarda icat edeceği paratonerin çizimini yaptığında on beş yaşını doldurmuştu. Lionel Messi on beş yaşında yıldızlar liginde otuz yedi gol atarak Barcelona da rekor kırmıştı. Ludving Van Beethoven on beş yaşındayken yayınladığı beste sayısı yirmiyi geçmişti. Örnekler çoğaltılabilir... On beş yıl hayatımızın kabaca beşte biri ama; ilk onbeş yılımız hayata merhaba dediğimiz; sonra tanımaya çalıştığımız, akabinde bazılarına güvenip nihayetinde pek çok şeyi öğrenmeye ve uygulamaya başladığımız dönem. Bir buçuk dekatten söz ediyoruz. Pek çok ülkenin yıkılıp kurulduğu, kaderinin değiştiği, önemli sanatçıların unutulmaz eserlerini yarattıkları bir süre belki... Avrasya Hospital da bu yıl onbeşinci yılını bitiriyor da açıldığında minicik bir bebekti. Etrafına bakıyor, hayatı tanımaya ve çevresini öğrenmeye çalışıyordu. Kısa sürede büyüdü, sayısız dost edindi. Onlara güvendi ve sonrasında da güven verdi. Her yere uzattı kolunu, tüm zorluklara ulaştırdı ayağını ve tüm güç toplumsal olaylarda ve sosyal sorumluluklarda koydu en ağır taşların altına elini. İşte o el şimdi yumruk halinde havaya kalkıyor ve zaferini kutluyor. Çünkü ergenlik dönemini bitirmiş yıldızı parlayan ve gelecek için umut saçan bir genç artık. Avrasya Hospital! Öyle bir genç ki birçok ağabeyleri, yaşlı büyükleri de O nu çok iyi biliyor, tanıyor ve rakip olsalar da güveniyor ve takdir ediyorlar. Öyle bir genç ki ışıltısı gözleri kamaştırıyor ama İstanbul un dört bir yanından, Türkiye nin her köşesinden hastalara şifa sunmaya devam etmekle kalmıyor; beş kıtadan hasta kabulünü başarıyor. Öyle bir genç ki; kadrosunu hem genişletiyor hem büyütüyor hem de zenginleştiriyor. Öyle bir genç ki; hasta memnuniyetini %90 lara, personel memnuniyetini %95 lere taşıyor. Öyle bir genç ki; teknolojik alt yapısını sürekli yeniliyor ve geliştiriyor. Op. Dr. Tamer SÖZEN Kadın Hastalıkları ve Doğum stanbul da do du y l nda stanbul T p Fakültesinden mezun oldu y l nda st. T p Fak. Kad n Hast. Do um Ana Bilim Dal nda ihtisas yapt. Bir y l süreyle Alman Hastanesi ne ba l olarak çal flt y l ndan beri Avrasya Hospital de görev yapmaktad r. Evli ve 2 çocuk babas. Dahili Tel: İşte bu ışıltılı ve geleceği daha da parlak olan genç Avrasya Hospital 15. yılında ikinci bir kardeş hastaneyi müjdeliyor bizlere ve sizlere. Yeni bir kardeş, yeni bir bebek 20. yüzyıl biterken kurulan hastanemizin performansını belki de 22. yüzyıla taşıyacak yeni bir arkadaş. Ama şımarmadan, ama kıskanmadan ama dost olarak yürüdüğü; hastalarının kattığı güçle başarısını görkemli bir 15. yıl ile kutlayarak taçlandırmak istiyor. Ve daha 15 yaşındayız! Yolun başındayız. Atılımlarımız, heyecanlarımız ve planlarımız gelişerek büyüyor. Projeler, yaratıcı fikirler tükenmiyor. Hep daha iyisini istiyoruz.o nedenle önce olduğumuz yeri ikiye katladık, şimdi de başka yerlere kanatlandık. Bizi şimdi ve sonrasında daima genç kılacak tüm sevenlerimize teşekkür ediyor ve güçlenerek yola devam diyoruz. 7

8 Uz. Dr. Züleyha Ö. Kadehçi Radyasyon Onkoloji KANSER de Işın Tedavisinin Yeri ve Önemi Uz. Dr. Züleyha Ö. KADEHÇİ Radyasyon Onkolojisi 1974 Lüleburgaz da do du. Trakya Üniversitesi T p Fakültesi mezunu stanbul Üniversitesi Çapa T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dal nda ihtisas n tamamlad. Avrasya Hospital da Onkolog olarak çal fl yor. Evli ve iki çocuk sahibi. Muayene Saatleri: 09:00-16:00 Dahili Tel: Kanser Nedir? Kanser, Latincede yengeç anlamına gelen Crab sözcüğünden türetilmiştir. Yunanlı hekim Hipokrat, hastalığın başladığı bölgeden diğer organlara yayılmasını gözlemleyerek bu tanımlamayı yapmıştır. Kanser vücuttaki bir hücre grubunun farklılaşarak, aşırı ve kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu meydana gelmektedir. Normalde hücrelerin büyümesi ve çoğalması bir düzen içerisinde olmaktadır. Buna paralel olarak doku ve organlar da görevlerini normal olarak yapabilmektedirler. Ancak bu hücreler anormal şekil ve hızda büyümeye ve çoğalmaya başlarlarsa, tümör adı verilen kitle oluşumuna yol açarlar. Radyoterapi Nedir? Radyoterapi iyonizan ışın ya da atom partiküllerinin kanser ve nadiren kanser dışı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemini inceleyen ve uygulayan bilim dalı Radyasyon Onkoloji bilim dalıdır. Radyasyonlar madde ve biyolojik ortamdan geçerken çarpıştığı atom ve molekülleri iyonize ederek biyolojik,ve fiziksel etki gösterirler. İyonizan radyasyonların tümör ve diğer hücreleri öldürücü veya bölünmeleri sırasında öldürücü etküleri olması nedeniyle modern kanser tedavisinde kullanılan temel taşlardan biridir. Avrasya Hastanesinde Onkolojide Özellikle Rasyasyon Onkolojinde Gelişmeler Nelerdir? Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümü ilk ruhsatlandırılmış özel hastanedir. Onbeş yıldır onkoloji hastalarına hizmet vermektedir. Bu sürede 10 8

9 Uz. Dr. Züleyha Ö. Kadehçi Radyasyon Onkoloji bine yakın hasta tedavi edilmiştir.bu sürede teknolojik gelişmelere paralel olarak hastanemiz de Onkoloji bölümünü geliştirmiştir. Kurulduğu ilk yıllarda Co60 cihazıyla hastalarımızı tedavi ederken şimdi Lineer Akseleratör cihazı, IMRT tekniğini uygulayacak Tedavi Planlama Sistemi, tedavinin doğruluğunu kontrol edecek Portal Görüntüleme Sistemi kullanmayız. Radyoterapi Bölümünde Ekip Kimlerden Oluşur? Radyasyon Onkoloji Uzmanı, Tıbbi Radyofizik Uzmanı, Radyoterapi Teknikerleri IMRT Nedir? Tedavide Bu Tekniğin Kullanılmasının Yararları Nelerdir? Yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğidir. Bunun anlamı tedavi edilmesi gereken hedef tümörlü dokuya yüksek dozda ışın verip, tümörlü dokunun hemen yakınındaki kritik organlara(korunması gereken çok az ışın dozu vermemiz gereken) en az doz verip hastaları tedavi etmektir. Bu şekilde sağlıklı dokuları ışından koruyup hastalıklı dokulara maksimum ışın dozu vermekteyiz. Erken Teşhis ve Kanserden Korunmada Nelere Dikkat Etmeliyiz? Kanser hastalığının görülme sıklığı cinsiyetlere göre değişir. Erkeklerde sırasıyla akciğer kanseri, kolorektal kanserler, prostat kanseridir. Kadınlarda meme kanseri, tiroid kanseri, kolorektal kanserler ve akciğer kanseridir. Kadınlarda sigara kullanımının artmasıyla akciğer kanseri görülme sıklığı artma eğilimine girmiştir. Serviks Kanserinin(rahim ağzı) görülme sıklığı 8. sırada iken erken teşhis edilmediğinde hastalığın tedavi edilme oranı düşer. Kanserden korunmada yıllık rutin muayenelerimizi yaptırmalıyız. Meme kanserinin görülme sıklığı kadınlarda birinci sırada olduğundan 40 yaşından sonra doktor gözetiminde yıllık MAMOGRAFİ çekimi yapılmalıdır. Rahim Ağzı Kanseri görülme sıklığı 8. Sırada iken erken teşhis edilmesi hastalıktan korunmayı sağlar. PAP SMEAR TESTİ jinekolojik muayene sırasında uygulanan rahim ağzındaki hücresel değişiklikleri gösteren testtir. Cinsel yaşama adımını atmış her kadına yılda bir kez jinekolojik muayene sırasında uygulanması gerekiyor. Sigara kullanmaktan ve sigara içilen ortamda bulunmaktan(pasif içicilik) kaçınmalıyız. Stresten uzak olmalıyız. Spor yapmalıyız. Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Yazlık sebze ve meyveleri yazın, kışlık sebze ve meyveleri kışın yemeliyiz. Şeker içeriği fazla olan gıdalardan uzak durmalıyız. Ailesinde kanser öyküsü olanlar daha sıkı kontrol altında olmalıdırlar. Kanser hastalığı bulaşıcı mı? Radyoterapi Gören Hastaların SIKÇA SORDUĞU SORULAR Kanser bir enfeksiyon hastalığı olmadığından bulaşıcı değildir. Radyoterapi gören hastalar, birlikte yaşadığı aile bireylerinden uzak kalmasına gerek var mı? Kesinlikle hayır. Yakınlarından ayrı bir yerde yaşamasına gerek yoktur. Çünkü iyonize radyasyon kan yoluyla taşınmaz. Etkisini direk hedef organa verir. Enerjisini hedef organın hücresindeki çekirdeğin DNA sına verir. Radyoterapi süresi ne kadardır? Tedavi süresi hastalığın yerleşim yerine göre değişir. Bu süre iki hafta ile sekiz hafta arası değişir. Tedaviye haftasonu cumartesi ve pazar günü ara verilir. Hastanın tedavi cihazında kaldığı süre 5 ile 30 dakika arası değişir. 9

10 Uz. Dr. Züleyha Ö. KADEHÇİ Radyasyon Onkoloji Cep Telefonlarımızı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar Acil durumlar hariç çocuklara cep telefonu kullandırtılmamalı, onların yakınında tutmamalı. Cep telefonu görüsmeleri çocuklardan mümkün olduğunca uzakta yapılmalı. Hamilelikte cep telefonu acil durumlar dışında kullanılmamalı. Hamilelik süresince evdeki cep telefonları kapalı tutulmalı. Cep telefonunu gün içinde vücudunuzdan olabildiğince uzakta, çantada; çantanız yoksa, en dış cepte taşımalı. Çevreye dağılan radyasyon, cep telefonu çaldığında ve aranan numaranın bağlandığı anlarda yoğunlaşıyor.telefona ilk sinyal geldiğinde hemen açılarak kulağa götürülmemeli,aksi halde kulağa götürülen telefonla vücut yüzde 50 daha fazla enerji saldırısına maruz kalmaktadır.telefondaki çağrıyı onayladıktan ya da karşıya bağlandıktan 1-2 saniye sonra cihazı kulağa yaklaştırmak sağlık açısından çok önemli. Cep telefonlarının insanları en savunmasız zamanda yakalayacağı vakit gece uykudayken. Geceleri cihazı kapatma alışkanlığı kazanılmalı. Cep telefonlarını elektromanyetik fren sistemli taşıtlarda, petrol istasyonlarında ve hastanelerde kullanmamalı. Cep telefonunu kalp, beyin ve cinsel organlara yakın yerde taşınmamalı. Aradığınız numara düşmüyorsa ısrar etmeyin. Çünkü her aramada elektrik yüklemesine maruz kalırsınız. Asansör ve otomobil gibi dar ve kapalı alanlarda cep telefonu ile görüşme yapılmamalı. (Cihaz çekmediği için görüşmenin gerçeklesmesi baz istasyonunun daha fazla elektromanyetik radyasyon iletmesini gerektirir.) Yolculuk sırasında da cep telefonunu kullanmayın. Baz istasyonu değiştikçe, vücuda yüzde 50 daha fazla enerji yüklemesi olur. Cep telefonuyla görüşmeler mümkün olduğunca kısa tutulmalı, gereksiz konuşmalardan kaçınmalı. Yakında sabit hat varsa o tercih edilmeli. Uzun görüşmelerde beyin sıvısının sıcaklığı 0.1 santigrat derece artar. Yatarken cep telefonunuzu size yakın ve sürekli şarjda bırakmayın. Kulağımızın neredeyse içine sokup beynimize bu kadar yakın tuttuğumuz, elektromanyetik radyasyon yayan baska bir cihaz yok ve diğer aletlerin kullanımında aldığımız zararı, vücut kendini yenileyerek bertaraf edebiliyor. Ancak cep telefonunu yoğun kullandığımız için buna fırsat vermiyoruz.telefonun beyine yakınlığı da oldukça önemli hayati risk taşıyor. Kablolu kulaklık kullanmak çok daha iyi.(bu, zararı bütünüyle önlemez, çünkü kulaklıkla da radyasyon beyne ulaşır. Ancak zararı azaltır.) Konuşma dışında cep telefonunun ekstra özelliklerini kullanmaktan kaçınmalı. (Bir çalar saat, gece boyunca başucunuzda durarak biyolojik ritminizi altüst edecek cep telefonuyla aynı işlevi görecektir.) Kısa bilgi gönderiminde sesli görüşmek yerine kısa mesaj kullanılmalı. SAR değeri daha düşük cep telefonlarını tercih etmek daha az radyasyona maruz kalmak demektir. SAR değeri mümkün mertebe düşük cep telefonları tercih edilmeli. 10

11 Uz. Dr. Deniz YARDIMCI Cildiye (Dermatoloji) Saç Dökülmesi Saç dökülmeleri erkek ve bayanda sık olarak görülen şikayetlerden biridir. Saç dökülmesi deride kızarıklık, yanma, kabuklanma ile beraber olabilir. Ciltte hiçbir bulgu olmadan saç dökülmesi şeklinde olabilir. En sık görülen saç dökülme tipleri telojen, efluvium denilen saçın gelişme fazının süresinin kısalarak diğer evrelerin süresinin uzamasıdır. Bunlar saçlarda yaygın seyrelme yapar. Doğum, doğum kontrol hapının kesilmesi, sıkı diyet nedeniyle kadınlarda daha yaygındır. Tepeden açılmayla giden saç dökülmesinde sonra en yaygın ikinci saç dökülme sebebidir. SEBEPLERİ: Hormanal: Troid bezinin çok veya az çalışması, doğum sonrası, menapoz sonrası Beslenme: B vitamini, çinko, demir eksiklikleri, sıkı diyetler İlaçlar: Kemoterapi ilaçları, tansiyon ilaçları, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, sinir sistemi ilaçları, akne ilaçları, doğum kontrol ilaçları Kansızlık Ameliyatlar Sistemik Ağır Hastalıklar Psikolojik Stres Nedeni Bilinmeyenler Normalde saç derisinde saçların %80-%90 gelişme fazında, %5 i yıkım fazında; %15 dökülme fazındadır. Günde saç teli dökülerek yerine yenisi gelir. Telojen eflivium bu dökülme çok daha fazladır. Tetikleyen olaydan 6-16 hafta sonra dökülme başlar. Sebep ortadan kalkarsa sonraki birkaç ayda dökülme durur. Saçların eski hale gelmesi 6-12 ay sürebilir. Muayenede saçı hafif çekmeyle çok sayıda saç gelir. Dökülme saçın her yerinde yaygındır.çeşitli kan tahlilleriyle yapan sebep araştırılır. Yukarıda sayılan nedenlere bağlı tetkikler yapılır. Saptanan nedene yönelik tedavi başlanır. Gerekirse diğer branşlarla beraber takip edilir. Erkeklik Hormonuna Bağlı Saç Dökülmesi (Androjenik) Kıl köklerine erkeklik hormonuna etkisiyle olan yaygın ilerleyici saç dökülmesidir. Erkeklerde tepeden başlayarak saçlar incelir ve azalır. Giderek genişler. Erkek tipi kellik adını alır. Genetik yatkınlık büyük rol oynar. Başlangıç erkekte ergenlik sonrası herhangi bir zamanda olabilir. Genellikle 40 yaşa denk devam eder. Kadında daha geç başlar. En belirgin halini yaşlarda alır. Çoğu hastada saçların giderek seyrelmesi olur. Erkeklerde özellikle ön saç çizgisinde çekilme olur. Sonra tepede açık alan görülür. Kadınlar da özellikle tepeden açılma şeklinde olur. Her ikisi de kozmetik olarak kötü görüntü oluşturur. Kadınlardaki dökülmeler yüzde akneler ve kıllanma gibi hormonal problemlerle bir arada olabilir. Yukarıdaki şikayetlerle gelen hastalarda saçlar dikkatle incelenmeli, kanda demir, vitaminler ve guatr testlerine ve hormon testlerine bakılmalıdır. Elde edilen sonuçlarına göre hem ağızdan kullanılan, hem de sürülerek kullanılan ilaçlar verilir. Saç mezoterapisi ile saçı besleyen ilaçlar cilt altına verilir. Cerrahi tedavi olarak saç ekimi yapılabilir. Erkeklik hormonuna (Androjenik) duyarsız saç bölgelerinden alınan saçları, dökülen bölgeye ekilir. Hastanemizde de saç ekimleri gayet başarılı sonuçlarla yapılmaktadır. Kıl Kökü Harabiyeti İle Olan Saç Dökülmesi Bazı saç dökülmeleri kıl kökünün yok olması ile beraberdir. Bunlarda tedavi ile herhangi bir geri dönüş olmaz. Bazı cilt hastalıklarının liken, lupus gibi saçı tutmaları buna sebep olabilir. Beslenmesi kötü olan kişilerdeki ağır mantar hastalıklarının tedavisi gecikirse saç kökünün yok olmasına yol açabilir. Mikrobik hastalıklar,ağır yanıklar saçtaki derin iltihaplı hastalıklarda neden olabilir. Tanı ciltten ufak parça alınıp patolojik inceleme yapılmasıyla konur. Sonuca göre saçın tam yok olmadığı durumlarda tedavi verilir. Saç Kıran Kıllı bölgelerde deride herhangi bir kızarma kaşıntı olmadan yuvarlak alanlar şeklinde sınırlı bir saç dökülmesidir. En sık saçlı deri tutulur. Bunun dışında sakallarda saç kirpik veya vücut kıllarında da olabilir. Çocukluktan itibaren her yaşta olabilir. Nedeni bilinmemektedir. Vücut kendi kıl köklerine karşı saldırmaktadır. Bazen stres sonrası olabilir.haftalar, aylarca sürebilir. İlk oluşanlar sabit kalıp bir süre sonra kapanabilir.veya giderek büyüyerek tüm saç ve kıllı bölgeyi tutabilir.ciltte kıl dökülmesi dışında herhangi bir değişiklik yoktur. Beraberinde guatr hastalıkları olabilir. Yeni çıkan saçlar ince ve sıklıkla beyazdır. Bu hastalığın gidişinde seyir değişik olabilir. Kendiliğinden düzelme görülebilir. Erken yaşta başlamışsa ve çok yaygınsa daha kötü gidişli ve inatçıdır. Hastalar başlangıçtan sonra 1-2 ayda düzelme yoksa cilt doktoruna başvurmalıdır. Duruma göre sürerek, ağızdan veya iğne tedavisi yapılır. Uz. Dr. Deniz YARDIMCI Cildiye (Dermatoloji) 1987 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Deniz YARDIMCI, Haseki Eğitim Araştırma Bölümünde Dermatolog İhtisasını tamamlayarak 1992 yılında Uzman Dermatolog ünvanını aldı, 3 yıllık mecburi hizmet görevini Niğde Devlet Hastanesinde sürdürdü. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde 2011 yılına kadar çalıştı yılından sonra istanbul 29 Mayıs Hastanesinde mesleğine devam etti, 2013 itibariyle Avrasya Hospital de görevini sürdürmektedir. Evli 2 çocuk annesidir. Görev Saati: 09:00-16:00 Dahili Tel:

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses İlkbahar 2015 Sayı 26 Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Dergisi HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

Kalça Protezi Nedir?

Kalça Protezi Nedir? Sonbahar Sayısı - Sayı: 3 sa lık Ortopedi Kalça Protezi Nedir? Saç Ekimi ve Medikal Estetik Merkezi Kalp Yetersizliği Kronik Bel Ağrıları Ağız ve Diş Sağlığı Burun Estetiği İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

2010 faaliyet raporu. Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

2010 faaliyet raporu. Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 2010 faaliyet raporu Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. İÇİNDEKİLER 4 Yönetim Kurulu Başkan nın Mesajı 6 Yönetim Kurulu 14 Acıbadem Sağlık Grubu Gelişim Tablosu 16 Hastaneler 41 Ayaktan Tedavi Merkezleri

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 5 / KIŞ 2012. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 5 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw 2 RADYOGRAFİ Eylül Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Adına İmtiyaz Sahibi: Heybet ASLANOĞLU Yazı işleri Müdürü: Özer ERDEN Genel Yayın Yönetmeni Hamide AKÇAY Editör Çiğdem ÖZCAN (GORIL

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

GİRİŞİMSELŞ RADYOLOJİNİN

GİRİŞİMSELŞ RADYOLOJİNİN SAYI 17 SONBAHAR 2010 EMZİREN ANNELER, GÜÇLÜ BEBEKLER ANNE SÜTÜ, BEBEĞİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN EN TEMEL BESİN. BEBEKLİK DÖNEMİNDE UYGULANAN AŞILAR İSE, ÇOCUKLARI İLERİ YAŞLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK

Detaylı

saglikilan27@hotmail.com ÖZEL KEMAL BAYINDIR HASTANESİ NDE YENİDEN HAYAT BULDU...

saglikilan27@hotmail.com ÖZEL KEMAL BAYINDIR HASTANESİ NDE YENİDEN HAYAT BULDU... MEDİKAL Ticaret Limited Şirketi 23 Nisan Mah. 82017 Nolu Cad. No: 3/B Şahinbey/GAZİANTEP Tel: 0.342. 360 54 71 Fax: 0.342 360 54 72 www.ayintapmedikal.com info@ayintapmedikal.com HAFTALIK TIBBİ HABER DERGİNİZ

Detaylı

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır KKTC Başbakanı Central Hospital ı Ziyaret Etti KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central Hospital ı ziyaret etti. Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık sektörü konularında bilgi

Detaylı

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet!

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet! Diyabet Benden Korksun Diyorum Çünkü Diyabetimle Nasıl Baş Edeceğimi Biliyorum Bilgi Varsa Korku Yoktur! Bilginin Olmadıgı Yerde Korku İmparatordur. En Şeker Çizgi Filmle Diyabetli Çocuklara Eğitim! Benim

Detaylı

YENİ HASTANE... BÜYÜKŞEHİR DEN TAM TEŞEKKÜLLÜ AİLELERE MÜJDE... GAZİANTEP TE ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYAN. SANKO da BÖBREK NAKLİ OP.DR.

YENİ HASTANE... BÜYÜKŞEHİR DEN TAM TEŞEKKÜLLÜ AİLELERE MÜJDE... GAZİANTEP TE ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYAN. SANKO da BÖBREK NAKLİ OP.DR. GAZİANTEP TE ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYAN AİLELERE MÜJDE... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bölgede ilk tüp bebek merkezini kuran Özel Sani Konukoğlu Hastanesi arasında, çocuk sahibi olamayan ailelere

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Sağlıkta Bir İlk, Sağlıkta Birlik İlk Adım Kurultayı

Sağlıkta Bir İlk, Sağlıkta Birlik İlk Adım Kurultayı Vazifeyi ihmale sürükleyen merhamet, vatana ihanet tir. Mustafa Kemal ATATÜRK Yıl: 1 Sayı: 3 ÜCRETSİZDİR DÜNYADA İLK SAĞLIK PERSONELİ DAVA DESTEK SİGORTASI BAŞLADI... SAYDES TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PROJE

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013

HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 KONYA T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Bölgenin Sağlık Güvencesi... HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 1.GİRİŞ Hastane Rehberi : Bu rehber hastanemiz tarafından hastalarımızın

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

32Küba N D E K S. indeks. Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülke Ar bo an 82. Konuk Yazar. Ayd ner nflaat: Aktüalite. Emel Tümel Cantürk 44

32Küba N D E K S. indeks. Bahçeflehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülke Ar bo an 82. Konuk Yazar. Ayd ner nflaat: Aktüalite. Emel Tümel Cantürk 44 indeks 2 N D E K S 7 8 Konuk Yazar Ayd ner nflaat: Nur Batur 70 Ömer Ayd ner 85 16 Türk Mucit Yar flmas Birincisi skender Aruoba 62 26 Ted Okullar nda Yeni Döneme Bafllarken 32Küba 20 Emel Tümel Cantürk

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı