ÜNİT E ÜNİTE KONTROL DEYİMLERİ KARAR YAPILARI. IF Deyimi GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİT E ÜNİTE KONTROL DEYİMLERİ KARAR YAPILARI. IF Deyimi GİRİŞ"

Transkript

1 GİRİŞ KARAR YAPILARI Herhangi bir olayın gerçekleşmesinin bir veya birkaç şarta bağı olduğu durumlar vardır. Ayrıca bir şartın gerçekleşmesi durumunda meydana gelecek bir veya birden çok olay söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda program kodlarıyla çözümün sağlanması kontrol deyimleri adını verdiğimiz komutlar kullanılarak gerçekleştirilir. KONTROL DEYİMLERİ Günlük hayatta birçok durumda karar vermek zorunda kalırız. Eğer hava güneşliyse pikniğe gidelim veya Yüzme bilmiyorsan denizde çok açılmamalısın gibi şarta bağlı kararlar verirken şartın gerçekleşmesi durumdaki eylemimiz şartın gerçekleşmemesi durumundaki eylemimizden farklı olacaktır. Programlamada, günlük hayattaki bu tür kararlarımızın veya daha teknik konulardaki kararların değerlendirilmesi için kullandığımız kontrol deyimleri programlama dillerine göre bazı kullanım farklılıkları taşısalar da genelde aşağıda detaylı olarak açıklayacağımız deyimlerdir. ler, veri ve bilgiler üzerinde matematiksel ve mantıksal işlemlerin uygulanmasını sağlamanın yanı sıra, programlamanın mantığının oluşmasında ve akış sırasının belirlenmesinde de önemli rol oynarlar. Geliştirilen her programın mantığı normalde yukarıdan aşağıya doğrudur. Yani programın birinci satırından başlanarak, her satır sırayla işlendikten sonra son satıra ulaşılır ve program son satıra gelindiğinde durur. Ancak problemin çözümü için geliştirilen algoritmalar genelde bu sıralı akış mantığının değiştirilmesini gerektirebilir. Programın herhangi bir satırından çok daha aşağılardaki bir satıra veya daha yukarıdaki bir satıra geçiş yapılarak program akışının oradan devam etmesi istenebilir. Veya herhangi bir işlem grubunun tekrar tekrar çalıştırılması gerekebilir. Bütün bu durumların gerçekleştirilmesinde birçok programlama dilinde artık standart hale gelmiş kontrol deyimleri kullanılmaktadır. Bu kontrol deyimlerinden en temel olanları, gelişim süreci de dikkate alınarak aşağıda anlatılmaktadır. IF i ÜNİTE ÜNİT E Program akışının şarta bağlı olarak 6 değiştirilmesini veya bir işlem grubunun şarta bağlı olarak çalıştırılmasını sağlayan, hemen hemen bütün 4 programlama dillerinde bulunan çok kullanışlı bir deyim grubudur. IF yapısı şarta bağlı olarak bazı durumların gerçekleşmesini, bazı durumların da gerçekleşmemesini sağlar. 1

2 IF deyimi programda verilen koşula bağlı olarak akışının mevcut kod bloğuna geçmesini veya söz konusu bloğun işletilmeyip atlatılmasını sağlar. IF yapısı, şartın ve şarta bağlı gerçekleşecek olayların tek veya çok olmasına göre farklı yapılarda kullanılır. Basit IF Tek şartın olduğu durumlarda IF yapısının tek satırda kullanımı şu şekilde olur. IF deyimi ile birlikte THEN deyimi de kullanılmalıdır. IF deyiminde parametre olarak verilen şart mantıksal doğru (True) ise belirtilen işlem gerçekleşecektir. : IF : IF şart THEN Dim x As Integer x = InputBox("Hava sıcaklığını giriniz") If x < 0 Then Label1.Text = "Bu gün hava çok soğuk" Örnekte görüldüğü gibi girilen değer 0 dan küçük ise Label nesnesinde Bu gün hava çok soğuk mesajı görüntülenecektir. Ancak girilen değerin 0 veya pozitif bir değer olması durumunda programın nasıl davranacağı belirtilmemiştir. Tek şartın olduğu durumlarda IF yapısının çok satırda kullanımı şu şekilde olur. Çok satırlı kullanımda blok sonunda kullanılmalıdır. : IF : IF şart THEN IF deyiminde parametre olarak verilen şart mantıksal doğru (True) ise IF ile arasında yer alan satırlar işletilir. Şart mantıksal yanlış (False) ise IF ile arasında yer alan satırlar atlatılıp programın akışı deyiminden sonra gelen ilk satıra geçer. Dim x As Integer x = InputBox("Hava sıcaklığını giriniz ") If x < 0 Then Label1.Text = "Bu gün hava çok soğuk" End If Örnekte görüldüğü gibi girilen değer 0 dan küçük ise Label nesnesinde Bu gün hava çok soğuk mesajı görüntülenecektir. Ancak girilen değerin 0 veya pozitif bir değer olması durumunda programın nasıl davranacağı belirtilmemiştir. 2

3 Tek şartın olduğu ancak şartın gerçekleşmemesi durumunda ne yapılacağının belirtildiği IF yapısı ise şu şekilde kullanılır. Bu kullanım şeklinde Else deyim IF deyimi ile birlikte kullanılmalıdır. : IF : IF şart THEN çalıştırılacak işlemgrubu2 Dim x As Integer x = InputBox("Hava sıcaklığını giriniz ") If x < 0 Then Label2.Text = "Bu gün hava çok soğuk" Else _ Label2.Text = "Bu gün hava çok soğuk değil" Girilen değerin 0 dan küçük olması durumunda Label nesnesinde Bu gün hava çok soğuk mesajı, 0 veya pozitif olması durumunda ise Bu gün hava çok soğuk değil mesajı görüntülenecektir. Ancak bu kullanımda dikkat edilmesi gereken durum bütün bu IF komutunun tek satıra yazılmasıdır. IF komutunun bir satıra sığmaması durumunda, birden çok satıra yazılması istenildiği durumlarda ( _ )kullanılarak bu durum sağlanmalıdır. Tek şartın olduğu ancak şartın gerçekleşmemesi durumlarda ne yapılacağının belirtildiği birden çok satıra yazılabilen IF yapısı ise şu şekilde kullanılır. IF yapısının bu kullanımında Else deyimi ve deyimi IF deyimi ile birlikte kullanılmalıdır. : IF : IF şart THEN Dim x As Integer x = InputBox("Hava sıcaklığını giriniz ") If x < 0 Then Label3.Text = "Bu gün hava çok soğuk" Else Label3.Text = "Bu gün hava çok soğuk değil" End If 3

4 Bu örnekte de girilen değerin 0 dan küçük olması durumunda Label nesnesinde Bu gün hava çok soğuk mesajı, 0 veya pozitif olması durumunda ise Bu gün hava çok soğuk değil mesajı görüntülenecektir. Ancak bu kullanımda birden çok satır kullanımı söz konusu olmaktadır. Tek şartın olduğu şartın gerçekleşmesi durumunda birden çok işlemin gerçekleştirildiği, şartın gerçekleşmemesi durumlarda ise ne yapılacağının belirtildiği birden çok satıra yazılabilen IF yapısı ise şu şekilde kullanılır. IF yapısının bu kullanımında Else deyimi ve deyimi IF deyimi ile birlikte kullanılmalıdır. : IF : IF şart THEN çalıştırılacak işlemgrubu4 Dim x As Integer x = InputBox("Hava sıcaklığını giriniz ") If x < 0 Then Label3.Text = "Bu gün hava çok soğuk" Label4.Text = "Dışarı çıkmayalım" Label5.Text = "Ders çalışalım" Else Label3.Text = "Bu gün hava çok soğuk değil" End If Çok şartlı IF Şartın birden çok olması durumlarında IF yapısının kullanım şekli birden çok satıra yayılacak şekilde, Elseif deyimleri, gerekiyorsa Else deyimi ve yapının kapatılmasını sağlayan deyimi ile birlikte olur. Bu yapıda, blokların yani Elseif alt yapılarının sayısı istenildiği kadar artırılabilir. 4

5 Kullanım : IF : IF şart THEN IF IF çalıştırılacak işlemgrubu4 Bu yapıda, birinci karşılaştırmada şart doğru (true) ise IF ile birinci IF arasındaki işlemgrubu1 çalıştırılır ve program akışı IF bloğunun sonunu belirleyen deyiminin bulunduğu satırdan sonraki satıra geçer. Birinci karşılaştırma yanlış (false), ikinci karşılaştırma doğru(true) ise işlemgrubu2 çalıştırılır ve program akışı yine deyiminin bulunduğu satırdan sonraki satıra geçer. Aynı mantık IF deyimlerinin bulunduğu bütün bloklar için yürütülür. IF bloklarından hiç biri doğru(true) sonuç üretmezse akış deyiminin bulunduğu bloğa geçer ve işlemgrubu4 çalıştırılır, daha sonra da deyiminden sonraki satırdan devam edilir. Dim x As Integer x = InputBox("Lütfen aldığınız notu giriniz") If x >= 0 And x <= 20 Then Label1.Text = "Çok kötü" ElseIf (x > 20 And x < 50) Then Label1.Text = "Kaldınız" ElseIf (x >= 50 And x < 80) Then Label1.Text = "Geçtiniz" ElseIf (x >= 80 And x <= 100) Then Label1.Text = "Pekiyi ile geçtiniz" Else Label1.Text = "Yanlış girdiniz" End If Bu if-elseif-else-end if yapısında x değişkeninin aldığı değere göre Label nesnesine değer aktarılmaktadır. X değişkeninin aldığı değer 0 ile 20 arasında ise label nesnesine Çok kötü, 21 ile 49 arasında ise Kaldınız, 50 ile 79 arasında ise Geçtiniz ve 80 ile 100 arasında ise Pekiyi ile geçtiniz değerleri aktarılmaktadır. X değişkeninin yukarıda belirtilenler dışında yani 0 dan küçük veya 100 den büyük herhangi bir değer alması durumunda ise Label nesnesine Yanış girdiniz ifadesi aktarılacaktır. 5

6 Hatalı Kullanımlar deyiminin kullanılmaması IF şart THEN IF IF çalıştırılacak işlemgrubu4 Şartın kullanılmaması IF THEN IF IF çalıştırılacak işlemgrubu4 IF den önce deyiminin kullanılması IF şart THEN IF IF çalıştırılacak işlemgrubu4 IIf() Fonksiyonu IIf fonksiyonu üç parametreden oluşan, birinci parametrede şartın ya da mantıksal bir ifadenin bulunduğu, ikinci ve üçüncü parametrelerde ise oluşacak durumların belirtildiği bir yapıya sahiptir. Şart ya da mantıksal ifade doğru(true) ise IIf() fonksiyonu ikinci parametrede belirtilen değeri işleyecek, yanlış (False) ise üçüncü parametrede belirtilen değeri geri döndürecektir. Yalnızca iki durum söz konusu olabilmektedir. Diğer durumlarda IIf fonksiyonunun kullanılması mümkün değildir. : IIF : IIF( Şart/İfade, Birinci durum, İkinci durum) 6

7 Dim x As Integer Dim sonuc As String x = InputBox("Hava sıcaklığını giriniz") sonuc = IIf(x < 0, "Hava çok soğuk", "Hava çok soğuk değil") MsgBox(sonuc) Bu IIF fonksiyonunun kullanımında x değeri 0 ın altında olursa sonuç değişkenine "Hava çok soğuk " bilgisi, x değişkenine 0 veya pozitif bir sayı atanırsa "Hava çok soğuk değil" bilgisi atanacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi IIF fonksiyonu ile yapılan karşılaştırmalarda yalnızca iki durum söz konusu olabilmektedir. İkiden fazla ihtimalin bulunduğu durumlarda Choose fonksiyonu kullanılmalıdır. Choose() Fonksiyonu Bu fonksiyon ile birinci parametrede bir tamsayı değişken kullanılmakta ve bu değişkenin alabileceği değer dikkate alınarak fonksiyonda belirtilen farklı durumlardan herhangi bir tanesi işletilmektedir. Değer 1 den başlayarak tamsayı değerleri alabilmekte, bunu dışındaki değerleri dikkate almamaktadır. Değişkenin aldığı değer 1 ise 1.değer, 2 ise 2. değer vb. döndürülmektedir. : Choose : Choose(Değişken, Birinci durum, İkinci durum, Üçüncü durum,..) Dim ay As Integer Dim sonuc As String ay = InputBox("Yılın ay sırasını girin") sonuc = Choose(ay, "Ocak", "Şubat", "Mart", "Nisan", "Mayıs", _ "Haziran", "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", "Ekim", "Kasım", "Aralık") MsgBox("Yılın " & ay & ". ayı " & sonuc) Bu Choose fonksiyonu ile ay değişkenine 1 ile 12 arasında tamsayı değerler girilmelidir. Aksi halde Choose fonksiyonu çalışmayacaktır. Ay değişkeni aldığı değere göre fonksiyonda kullanılan farklı durumlardan girilen ay değerinin sırasını dikkate alarak ilgili değeri döndürecektir. Örneğin ay değişkenine 4 girildiğinde sonuç değişkenine "Nisan" değeri aktarılmış olacaktır. 7

8 İç İçe IF i Kararların hiyerarşik bir yapı oluşturduğu durumlarda tek bir IF-ElseIF- End IF yapısı yeterli olamayabilir. Bu gibi durumlarda biden çok IF-ElseIF- End IF yapısı kullanılmalıdır. IF-ElseIF-End IF yapısının sayısının üst sınırı yoktur. İstenildiği kadar kullanılabilir. Ancak bu yapının iç içe çok fazla sayıda kullanılmasının kod yazımını ve kodun anlaşılabilirligini zorlaştıracağı unutulmamalıdır. IF-ElseIF-End IF yapısı birden çok kullanıldığında iç içe IF yapısı adını alır. Dolayısıyla bir IF-ElseIF-End IF ile birlikte ikinci bir IF-ElseIF-End IF yapısı kullanılacaksa ikinci yapı birini yapının içine yerleştirilmelidir. Yani ikinci yapı birinci IF değiminden sonra başlatılmalı ve End IF değiminden önce sonlandırılmalıdır. Aynı kural ikinci IF-ElseIF-End IF yapısından sonra oluşturulabilecek üçüncü ve dördüncü yapılar için de geçerlidir. : IF : IF şart THEN IF şart THEN.1.2 veya : IF şart THEN IF şart THEN.1.2 8

9 Dim cinsiyet As String Dim askdrm As String cinsiyet = InputBox("Lütfen cinsiyet giriniz...erkek için (E veya e), kız için(k veya k) giriniz") If cinsiyet = "E" Or cinsiyet = "e" Then askdrm = InputBox("Askerlik durumunu giriniz... Askerliğini _ yapanlar için (Y veya y) giriniz") If askdrm = "Y" Or askdrm = "y" Then MsgBox("Askerliğini yapmış") Else MsgBox("Askerliğini yapmamış") End If ElseIf cinsiyet = "K" Or cinsiyet = "k" Then MsgBox("Askerlikle yükümlü değil") Else MsgBox("Yanlış giriş yaptınız") End If Yukarıda verilen içi içe IF örneğinde önce cinsiyet sorgulanmaktadır. Cinsiyet için girilen değerin E veya e olması durumunda ikinci bir sorgulamaya ihtiyaç duyulmakta ve bu sorgulamayla da askerlik durumu öğrenilmektedir. Askerlik durumu için girilen değerin Y veya y olması durumunda "Askerliğini yapmış", aksi durumda Askerliğini yapmamış" değeri aktarılmaktadır. Cinsiyetin K veya k olması durumunda ikinci sorgulamaya gerek duyulmamakta ve ("Askerlikle yükümlü değil" değeri aktarıldıktan sonra program akışı End IF değiminden sonraki satıra geçmektedir. Cinsiyet değişkenine girilen değer yukarıda belirtilenler haricine bir değer olduğunda "Yanlış giriş yaptınız" değeri aktarılmakta ve akış yine End IF değiminden sonraki satıra geçmektedir. Select Case Yapısı Program akışının şarta bağlı olarak değiştirilmesini veya bir işlem grubunun şarta bağlı olarak çalıştırılmasını sağlayan diğer bir yapı Select Case yapısıdır. IF yapısına benzer ancak bir değişkenin aldığı birçok değere göre farklı komutların çalıştırılmasının gerektiği durumlarda daha avantajlıdır. Uzun ve karmaşık If-ElseIf-End If döngülerinde zaman zaman anlaşılabilirlik azalabilir. Hata kontrolü zorlaşabilir. Bunun yerine Select-Case yapısının kullanılması daha avantajlı olabilmektedir. 9

10 Select-Case yapısı kendisine gönderilen değeri yorumlayarak alt kod yapıları olan Case komutlarını kullanarak alternatif sonuçların elde edilebildiği bir kontrol değim grubudur. Select Case- deyim grubu işlev bakımından If-ElseIf-End If deyim grubuna benzemektedir. Özellikle çok sayıda If-ElseIf-End If yapısının kullanıldığı durumlarda bunun yerine Select Case yapısı tercih edilmelidir. Programlamada zaman zaman hem If-ElseIf-End If yapısının hem de Select Case yapısının birlikte kullanılmasının gerekli olduğu durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda bir Select Case yapısı içerisinde diğer bir Select Case yapısı veya bir If-ElseIf-End If yapısı kullanılabilir. Select Case yapısı, Select Case deyimi ile başlar, deyimi ile sona erer. Select Case deyiminden sonra yapılacak karşılaştırmalarda kullanılacak bir kontrol değişkeni kullanılmaktadır. Daha sonra Case deyimi ile birlikte şartlar veya ifadeler belirtilmektedir. Select Case deyiminden sonra verilen kontrol deyimi Case deyimleri ile birlikte verilen şartlardan hangisi ile uyumlu olursa o Case yapısı içerisinde bulunan işlemgrubu çalıştırılacaktır. Daha sonra değişken ile uyum göstermeyen Case yapıları atlanarak program akışı deyiminden sonraki satıra geçecektir. Case yapılarında verilen şartlardan hiçbiri değişken ile uyumlu olmaz ise Case Else deyimine geçilir. Case Else deyimindeki işlemgrubu çalıştırıldıktan sonra program akışı yine deyiminin bulunduğu satırdan sonraki satıra geçer. : SELECT CASE : Select Case değişken Case şart1 Case şart2 Case şart3 Case Else çalıştırılacak işlemgrubu4 Case deyiminde şartların farklı kullanımları Her Case de Tek Şart Bu kullanımda Her Case deyimi için bir şart oluşturulur. Select Case deyiminde kullanılan değişken hangi Case şartına uygun olursa o Case deyimindeki işlem grubu çalıştırılır. 10

11 : SELECT CASE : Select Case değişken Case şart1 Case şart2 Case şart3 Dim sayi As Integer sayi = InputBox("1 ile 3 arası bir sayı giriniz.") Select Case sayi Case 1 MsgBox("Girdiğiniz sayı 1") Case 2 MsgBox("Girdiğiniz sayı 2") Case 3 MsgBox("Girdiğiniz sayı 3") Sayi değişkenine 1 atanırsa Case1 deki "Girdiğiniz sayı 1", 2 atanırsa Case2 deki "Girdiğiniz sayı 2", 3 atanırsa Case3 deki "Girdiğiniz sayı 3" mesajı görüntülenecektir. Her Case de Birden Çok Şart Bu kullanımda Her Case deyimi için birden çok şart oluşturulur. Select Case deyiminde kullanılan değişken, bir Case de belirtilen şartlardan herhangi biri ile uyumlu olursa o Case deyimindeki işlem grubu çalıştırılır. : SELECT CASE : Select Case değişken Case şart1, şart2, şart3 Case şart4, şart5 11

12 Dim iller As String iller = InputBox("Şehrinizin adını girin.") Select Case iller Case "Erzurum", "Erzincan", "Ağrı" MsgBox("Şehriniz Doğu Anadolu Bölgesindedir.") Case "Sivas", "Ankara" MsgBox("Şehriniz İç Anadolu Bölgesindedir.") İlleri değişkenine "Erzurum", "Erzincan", "Ağrı verilerinden herhangi biri atandığında Case1 ile uyumlu olarak "Şehriniz Doğu Anadolu Bölgesindedir." mesajı görüntülenecektir. Case1 de aynı anda üç şart birden karşılanabilmektedir. İlleri değişkenine "Sivas", "Ankara" verilerinden herhangi biri atandığında Case2 ile uyumlu olarak "Şehriniz İç Anadolu Bölgesindedir." mesajı görüntülenecektir. Case2 de aynı anda iki şart birden karşılanabilmektedir. Case de Belirli Aralıklar İçin Şart Bu kullanımda Case deyimi için şart başlangıç değeri ve şart bitiş değeri belirlenir. Select Case deyiminde kullanılan değişken, Case lerde belirtilen aralıklardan hangisiyle uyumlu olursa o Case deyimindeki işlem grubu çalıştırılır. : SELECT CASE : Select Case değişken Case şart1 To şart2 Case şart3 To Şart4 Case şart5 To şart6 Dim notlar As Double notlar = InputBox("Aldığınız notu girin.") Select Case notlar Case 0 To 49 MsgBox("Geçer not alamadınız") Case 50 To 100 MsgBox("Geçer not aldınız.") 12

13 Bu örnekte notlar değişkenine atanan değer 0 ile 49 aralığında olursa, birinci sırada verilen Case deyimi çalıştırılacak ve "Geçer not alamadınız")mesajı görüntülenecektir. Notlar değişkenine atanan değer 50 ile 100 aralığında olursa, ikinci sırada verilen Case deyimi çalıştırılacak ve "Geçer not aldınız" mesajı elde edilecektir. Case de IS Bu Case yapısında, is operatörü ve karşılaştırma operatörleri birlikte kullanılarak, değişkenin hangi şartlar aralığında olduğu ve hangi Case deyimine uygun olduğu belirlenmektedir. is operatörü (>,<,>=,<=,= ) gibi operatörlerden uygun olanı ile değişkenin hangi değere sahip olduğunun belirlenmesini sağlar. Bu sayede ilgili Case deyimindeki işlem grubunun çalıştırılması sağlanmış olur. : SELECT CASE : Select Case değişken Case is<=şart1,is=şart2 Case is=şart3,is>=şart4 Case şart3>şart5 Dim notlar As Double notlar = InputBox("Aldığınız notu girin.") Select Case notlar Case Is < 0, Is > 100 MsgBox("Yanlış girdiniz") Case Is <= 20 MsgBox("Kötü") Case Is < 50 MsgBox("Kaldınız") Case Is >= 50 MsgBox("Geçtiniz") Bu örnekte notlar değişkenine atanan değer 0 dan küçük, 100 den büyük ise "Yanlış girdiniz), 0 ile20 aralığında ise "Kötü", 21 ile 49 aralığında ise "Kaldınız" mesajı görüntülenecektir. Değişken 50 ile 100 aralığında bir değer alırsa geriye "Geçtiniz" değeri döndürülecektir. 13

14 Özet Karar, programlamanın en önemli özelliklerindendir. Bir programın geliştirilmesi sırasında oluşabilecek farklı durumlara göre farklı kararların verilmesi kaçınılmazdır. Bu kararların oluşturulabilmesi için kontrol deyimleri denilen ve birçok programlama dilinde benzerlik gösteren deyimler kullanılmaktadır. Visual Basic.NET programlama dili esas alınarak kullanılan deyimlerin başında IF-ENDIF deyim grubu ve Select Case- deyim grubu gelmektedir. IF deyim grubu şartın tek veya çok olmasına göre farklı şekillerde kullanılabilmetedir. Selcet Case deyim grubu da Case deyimlerindeki esnek kullanımlar sayesinde yaygın olarak kullanılan önemli bir karar yapısıdır. 14

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır.

Her Select Case bloğu, mutlaka End Select ile bitmek zorundadır. Select Case Komutu: VB de karar sürecinde kullanılan komutlardandır. Bu yapı ile sadece bir değişkenin durum kontrolü yapılır. Kontrolü yapılacak değişkenin genel olarak alabileceği değerler belirli ise

Detaylı

UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Select Case case case case case case is case Else End Select Örnek:

UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Select Case case case case case case is case Else End Select Örnek: UYGULAMALAR -2 Select case Yapısı: Bir değişkenin aldığı birçok değere göre ayrı komutların çalıştırılması gereken durumlar için If yapısını kullanmak yerine Case yapısını kullanmak daha avantajlıdır.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 5. ders notu Örnek program yazılımları İlişkisel operatörler Mantıksal operatörler Şartlı deyimler İf deyimi Kaynak: Dr.Deniz DAL ders sunumları Örnek : Dışarıdan girilen

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DERS NOTU 3 KONU: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları M-Dosya Yapısı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 4. DERS NOTU Konu: M-dosya yapısı ve Kontrol Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 M-Dosya Yapısı Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama C Programlamaya Giriş Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 16 İçerik 1 Geçtiğimiz hafta 2 Yapısal Program Geliştirme

Detaylı

Imports ifadesi, program satırlarının en üstüne (Public Class satırından önce) yazılmalıdır. Aksi halde hata mesajı ile karşılaşılır.

Imports ifadesi, program satırlarının en üstüne (Public Class satırından önce) yazılmalıdır. Aksi halde hata mesajı ile karşılaşılır. HAZIR FONKSİYONLAR IMPORTS ifadesi Imports, Microsoft firmasının Visual Studio ile Netframe altında tanımladığı ortak kütüphaneleri kullanabilme ifadesidir. Bu ifade sayesinde Visual Studio içindeki programlama

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

5. Atlama, Karar ve Çevrim Kontrol Deyimleri

5. Atlama, Karar ve Çevrim Kontrol Deyimleri 5. Atlama, Karar ve Çevrim Kontrol Deyimleri 5.1. Atlama Deyimleri Program akışının yönlendirilmesinde atlama deyimleri kullanılmaktadır. mikroc derleyicisinin desteklediği atlama deyimleri şunlardır:

Detaylı

İŞLEM SAYISI BELLİ OLAN DÖNGÜLER

İŞLEM SAYISI BELLİ OLAN DÖNGÜLER DÖNGÜLER GİRİŞ Bilgisayarın ismi her ne kadar bilgiyi saymaktan gelse de aslında bilgisayar programlar ile gerçek anlamını bulmaktadır. Program, bu bölüme kadar anlatılanlar işlemlerin sıralı olarak ve

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES)

KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU, Visual BASIC Ders Notları-I 0 KONTROL YAPILARI (CONTROL STRUCTURES) GĠRĠġ Kontrol yapıları, program akışını değiştirmek için kullanılan yapılardır. Yapısal programlama dillerinde

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 7. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Program Denetimi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Program Denetimi Bir program, belirli deyim satırlarından oluşur ve genellikle bu

Detaylı

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA

ÜNİT E ÜNİTE GİRİŞ. Algoritma Mantığı. Algoritma Özellikleri PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÜNİTE 3 ALGORİTMA GİRİŞ Bilgisayarların önemli bir kullanım amacı, veri ve bilgilerin kullanılarak var olan belirli bir problemin çözülmeye çalışılmasıdır. Bunun için, bilgisayarlar

Detaylı

Matematiksel Operatörler

Matematiksel Operatörler Matematiksel Operatörler Genel olarak matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerdir. Operatör Anlamı Açıklama ^ Üs Alma C^3 Matematikdeki üs operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini

Detaylı

Programlama Giriş. 17 Ekim 2015 Cumartesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YANARTAŞ 1

Programlama Giriş. 17 Ekim 2015 Cumartesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YANARTAŞ 1 17 Ekim 2015 Cumartesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YANARTAŞ 1 Ders Not Sistemi Vize : % 40 Final : % 60 Kaynaklar Kitap : Algoritma Geliştirme ve Programlama Giriş Yazar: Dr. Fahri VATANSEVER Konularla ilgili

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ

C# Yazım Kuralları ERCİYES. Ü. BİLGİSAYAR M. COMPUTER PROGRAMMING II 1 FEHİM KÖYLÜ C# Yazım Kuralları 1 İçindekiler C# Yazım Kuralları Veritipleri Değişkenler Operatörler Sınıflar Nesneler, Özellik, Metot ve Olay Bileşenler 2 C# yazım kuralları Deyimlerde büyük küçük harf yazıma uyulmalı

Detaylı

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 5. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler STRING FONKSİYONU... 3 SPLIT FONKSİYONU...

Detaylı

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken]

Genel Kullanılış 1: [değişken ismi] = [değişken ismi] [işlem] [sayı veya string ifade veya değişken] Sayaçlar Düzenli olarak artan (+) veya azalan (-) sayı veya string ifadeler elde etmek için kullanılırlar. Eşitliğin her iki tarafındaki değişken isminin aynı olmasına dikkat edin. Bu durum matematik olarak

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları DİZİLER Bellekte ard arda yer alan aynı türden nesneler kümesine dizi (array) denilir. Bir dizi içerisindeki bütün elemanlara aynı isimle ulaşılır. Yani dizideki bütün elemanların isimleri ortaktır. Elemanlar

Detaylı

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ

VERİ TABANI ve YÖNETİMİ VERİ TABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -10- FONKSİYONLAR 3 Giriş Geçen haftaki derslerimizde Görünümleri (View) ve Stored Procedure (SP) leri öğrendik. Bu hafta

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 6. SINIF DERS NOTLARI 2 PROGRAMLAMA Bir problemin çözümü için belirli kurallar ve adımlar çerçevesinde bilgisayar ortamında hazırlanan komutlar dizisine programlama denir. Programlama Dili: Bir programın yazılabilmesi için kendine

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

1. PL/SQL de kontrol yapıları

1. PL/SQL de kontrol yapıları 1. PL/SQL de kontrol yapıları PL/SQL de kontrol yapıları genel olarak IF, CASE LOOP, WHILE, FOR ile gerçekleştirilir. Tabi bu deyimlerinde kendi içinde alt basamakları bulunmaktadır. Şimdi sırası ile bu

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

1. LabVIEW ile Programlama

1. LabVIEW ile Programlama 1. LabVIEW ile Programlama LabVIEW ile programlama mantığı, program kodu yazılan programlama mantığına benzemekle birlikte, kontrol adı verilen nesneler arasında veri yolu bağlantısı ile program akışı

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama. Kontrol Yapıları. Döngü Yapıları. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama Kontrol Yapıları Döngü Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ if Şartlı deyimi: Bir mantıksal ifadeyi kontrol ederek bunun sonucuna göre mümkün seçeneklerden birini icra edebilen bir komuttur.

Detaylı

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak.

Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. MT 373 Visual Basic Programlama Laboratuvar Uygulamaları-1 Uygulama 1) Aşağıdaki genel (global) değişken tanımlamalarını VB üzerinde yapınız. Süre 10 dak. a) İki adet ondalıklı sayı tanımlaması yapınız

Detaylı

Bölüm 3 Yapısal Programlama

Bölüm 3 Yapısal Programlama 1 Bölüm 3 Yapısal Programlama Konular 3.1 Giriş 3.2 Algoritmalar 3.3 Pseudocode (Sahte kodlar) 3.4 Kontrol yapıları 3.5 If Seçim yapısı 3.6 If Else Seçim yapısı 3.7 While Döngü yapısı 3.8 Algoritmaları

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri ORACLE DA KÜRSÖRLER Gerekli sistem değişkenleri SQL%ISOPEN : kürsör açıksa değeri true, kapalı ise değeri false SQL%ROWCOUNT : sql ile işlem gören kayıt sayısı bulunur. SQL%FOUND : sql işlemi sonucu, en

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 3. SQL PROGRAMLAMA BLOKLARI ve AKIŞ DENETİMİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II. 3. SQL PROGRAMLAMA BLOKLARI ve AKIŞ DENETİMİ BÖLÜM 3 3. SQL PROGRAMLAMA BLOKLARI ve AKIŞ DENETİMİ 3.1 SQL PROGRAMLAMA BLOKLARININ YAPISI Birbirinden çok az farklarla ayrılan PL/SQL ve T-SQL e ikisini de kapsayacak şekilde SQL programlama demiştik

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik.

Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. ASP.NET DERS 1 Yeni bir proje açarken File New - Web Site diyoruz. Gelen ekranda Visual Basic veya C# seçilebilir. Biz ders kapsamında C# programlama dilini seçtik. Gelen ekranda Visual C# seçildikten

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 5. DERS NOTU Konu: Döngü Yapıları Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DÖNGÜ YAPILARI Birçok uygulamada bazı işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Bizlere bu

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 8. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 8. Hafta. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 8. Hafta Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 C++ Döngü Deyimleri Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Döngüler Programın belirli bölümlerinin defalarca işlenmesi söz konusu olabilir.

Detaylı

Byte (Tamsayı) 1 0 ile 255 arasında 10 sayısı

Byte (Tamsayı) 1 0 ile 255 arasında 10 sayısı Temel Veri Tipleri Aşağıda VBEE de temel olarak kullanılan veri tipleri listelenmiştir. VBEE de, burada verilen veri tiplerinden çok daha fazlası kullanılmaktadır, sözkonusu veri tiplerine, ilgili kitaplardan

Detaylı

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal)

FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) FBEB-512 C++ ile Nesne Tabanlı Programlama Güz 2009 (1. Hafta) (Yrd. Doç. Dr. Deniz Dal) Algoritma Geliştirme ve Akış Diyagramları BİLGİSAYARLA PROBLEM ÇÖZÜMÜ AŞAMALARI Analiz Algoritma Geliştirilmesi

Detaylı

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri

Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II. Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERİTABANI-II Değişken Tanımlama Ve Akış Kontrol Deyimleri Değişken Nedir? Değişkenler, programın veya kodların icra süresince belirli bir değer tutan ve istenilirse bu değer

Detaylı

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Redcode Enterprise [ ] Redcode Standart [ ] Entegre.NET [X] Yeni Fonksiyon 5.0 Uygulama Netsis paketlerinin tüm modüllerinin

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları SABİTLER VE DEĞİŞKENLER Değişken, verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan değerdir. Nesne tabanlı programlama dilinde değişken kullanımı diğer programlama

Detaylı

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir.

PHP, nesne-yönelimli (object-oriented) bir dil olduğu için, nesne oluşturma imkânına ve bunların kullanılmasını sağlayan metodlara da sahiptir. PHP'nin Temelleri PHP Nedir? PHP, bir programlama dili olarak, değişkenler, değişkenlerin değerleriyle bir işlem yapmayı sağlayan işlemciler (operatörler), işlemcilerle oluşturulan deyimler ve nihayet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: BİL 1007

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: BİL 1007 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: BİL 007 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme

Detaylı

Programlama. Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir.

Programlama. Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir. Programlama Programlama Yaklaşımları Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısına uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirmesini belirten komut dizisidir. Programda belirtilen işlem dizisi

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları

Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları BLM111 Programlama Dilleri I Hafta 9 C Dilinde Kontrol ve Döngü Yapıları Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Karar (Karşılaştırma) Komutları if-else Koşulların kontrolünde kullanılan komutlardır. Koşulların doğru

Detaylı

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 -

BÖLÜM 3 OPERAT A ÖRLER - 19 - BÖLÜM 3 OPERATÖRLER - 19 - 3.1 Operatörler Hakkında Yukarıdaki örnekleri birlikte yaptıysak = işaretini bol bol kullandık ve böylece PHP'nin birçok operatöründen biriyle tanıştık. Buna PHP dilinde "atama

Detaylı

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure)

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) 7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) Alt programların ana programda yapacağımız ek işlevleri üstlendiğinden daha önceki bölümde bahsetmiştik. Alt programlar genelde ana program bloğu

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1.

Uygulamalar 4 IsMissing Fonksiyonlar ve Alt Programlar Prosedür Parametreleri Public Function f(x,y,optional t, Optional k) End Function 1. Uygulamalar 4 IsMissing (Değişken) Visual Basic te fonksiyon veya alt programlara giriş parametresi olarak Optional deyimi kullanılırsa o parametre kullanılmadan da o fonksiyon çağrılabilir. IsMissing

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur.

Detaylı

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI Visual basic kodları yazılırken, yapılması istenen işlerin yanı sıra sistem ile ilgili bazı işlerin yapılması da (klasör oluşturma silme,

Detaylı

GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ

GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ GİRİŞ/ÇIKIŞ VE TANIMLAMA DEYİMLERİ Giriş/Çıkış deyimlerine neden gerek vardır? Biçimli giriş/çıkış deyimleri, Klavye den veri girişi Dosya dan veri okuma ve dosyaya yazma Ekrana sonuçları yazdırma, Yazıcı,

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Doç. Dr. M. Akif CEVİZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü M-Dosyaları Kontrol İfadeleri - İlişkisel ve Mantıksal Operatörler

Detaylı

ALGORİTMALAR. Turbo C Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Bilgisayarda Problem Çözme Adımları.

ALGORİTMALAR. Turbo C Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Bilgisayarda Problem Çözme Adımları. Turbo C ++ 3.0 ALGORİTMALAR http://vaibhavweb.tripod.com/others/tc3.zip http://www.top4download.com/turbo-c- /aklqwuba.html 1 2 Bilgisayarda Problem Çözme Adımları Bilgisayarda Problem Çözme Adımları 1-Problemi

Detaylı

Bilgisayar Programlama

Bilgisayar Programlama Bilgisayar Programlama M Dosya Yapısı Kontrol Yapıları Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine getirmek için gerekli

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Nesne Tabanlı Programlama Ders Notu - 1 (Değerler, Değişkenler, İşleçler, Tip Dönüşümleri, Mantıksal Operatörler) Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Değerler

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Diziler ile Pointer Arası İlişki Bir dizi adı sabit bir pointer gibi düşünülebilir. Diziler ile pointer lar yakından ilişkilidir. Pointer lar değişkenleri gösterdikleri gibi,

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK M-dosyası Genel tanıtımı : Bir senaryo dosyası (script file) özel bir görevi yerine

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr

6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II. Öğr.Gör. Hakan YILMAZ. hakanyilmaz@karabuk.edu.tr 6. HAFTA KBT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II Öğr.Gör. Hakan YILMAZ hakanyilmaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler For Each... Next... 3 Döngüyü

Detaylı

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI

C PROGRAMLAMA YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI C PROGRAMLAMA DİLİ YRD.DOÇ.DR. BUKET DOĞAN 1 PROGRAM - ALGORİTMA AKIŞ ŞEMASI Program : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi. Algoritma bir sorunun

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI

OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION BUTTON ve ELSEIF UYGULAMALARI OPTION düğmeleri, Muhtelif seçeneklerin olduğu ve bu alternatif seçeneklerden birisinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılan nesnelerdir. Daire şeklindeki bu option

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ELN1001 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DEPOLAMA SINIFLARI DEĞİŞKEN MENZİLLERİ YİNELEMELİ FONKSİYONLAR Depolama Sınıfları Tanıtıcılar için şu ana kadar görülmüş olan özellikler: Ad Tip Boyut Değer Bunlara ilave

Detaylı

3- Turbo Pascal Programlamada Giriş Çıkış İşlemleri

3- Turbo Pascal Programlamada Giriş Çıkış İşlemleri 3- Turbo Pascal Programlamada Giriş Çıkış İşlemleri 3.1 Turbo Pascal Bilgisayar Programına Veri Girişi Programlamanın en önemli kısımlarından birisi programa veri girişinin yapılmasıdır. Yazdığımız bir

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 6. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Veri Tipleri Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 Veri Tipleri Tam sayı ve Ondalık sayı veri tipleri Veri Tipi Alt Sınıf Üst Sınıf Duyarlı

Detaylı

Aritmetik Operatörler, Math Sınıfı ve Program Akış Komutları

Aritmetik Operatörler, Math Sınıfı ve Program Akış Komutları Aritmetik Operatörler, Math Sınıfı ve Program Akış Komutları Aritmetik Operatörler Çarpma için * Bölme için / Kalanı bulmak için % Toplama ve çıkarma için +, - Tamsayı bölme işlemi sonucu yuvarlar. 7 /

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA «YTÜROK» EĞİTMEN:REHA ÖZGÜR ŞİMŞEK Giriş-Tanımlamalar Program Nedir? Tanımlanmış bir problemi bilgisayar ortamında çözen ürüne program denir. Programlama Nedir? Tanımlanmış

Detaylı

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları

Visual Basic 6.0. Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Değişkenler ve Veri tipleri. Ders Notları 1 Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Değişkenler ve Veri tipleri Visual Basic 6.0 Ders Notları Kaynak: İhsan Karagülle, Zeydin Pala, Visual Basic 6.0, Türkmen Kitabevi, 1999, Beyazıt İstanbul,

Detaylı

MT 373 Visual Basic Programlama Dersi

MT 373 Visual Basic Programlama Dersi MT 373 VB Laboratuvar Uygulamaları Öğr. Gör. Dr. İrfan MACİT 1 MT 373 Visual Basic Programlama Dersi (VB.NET 2010 Uygulamaları) Dr. İrfan MACİT Matematik Bölümü Laboratuvar Uygulamaları Adana, 2013 MT

Detaylı

enum bolumler{elektronik, insaat, bilgisayar, makine, gida};

enum bolumler{elektronik, insaat, bilgisayar, makine, gida}; BÖLÜM 12: Giriş C programlama dilinde programcı kendi veri tipini tanımlayabilir. enum Deyimi (Enumeration Constants) Bu tip, değişkenin alabileceği değerlerin belli (sabit) olduğu durumlarda programı

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1 Problem Çözme 1 Algoritma 1 Algoritmada Olması Gereken Özellikler 2 Programlama Dilleri 6 Programlama Dillerinin Tarihçesi 6 Fortran (Formula Translator)

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message)

Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message) Windows Nasıl Çalışır? Pencereler (window), Hareketler (event) ve Mesajlar (message) Pencere, hareket ve mesaj, VB ile Windows uygulaması geliştirmek için bu üç temel anahtar kavramı bilmek yeterli olacaktır.

Detaylı

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir.

ALGORİTMA KAVRAMI. Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. ALGORİTMA KAVRAMI Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BTÖ201- Programlama Dilleri 1 Hazırlayanın; Adı Soyadı Çağdaş KARADEMİR Numarası 20742248 Ders Sorumlusu Hakan Tüzün İçindekiler Problem

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA YRD. DOÇ. DR. YAKUP EMÜL CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B03) 1 B04. C de Program

Detaylı

Java da Program Denetimi ve Operatörler. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1

Java da Program Denetimi ve Operatörler. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1 Java da Program Denetimi ve Operatörler Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 2 1 Atamalar int a ; a=4 ; // doğru bir atama 4=a ; // yanlış bir atama! Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler C PROGRAMLAMA DİLİ Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; C programlama dili genel özelliklerini ve yapısını bilir, Kütüphane fonksiyonlarının çağrılmasını gerçekleştirebilir, Değişken, sabit tanımlamaları

Detaylı