Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Yarıçapları farklı küreler birbirine dokundurulduğunda, son yükleri; Van Der Graf Jeneratörü 2) Dokunma ile Elektriklenme: En az biri yüklü olan iki veya daha fazla cisim birbirine dokundurulursa, fazlalık yükü aralarında büyüklükleri oranında paylaşırlar. UYARI: Dokunma ile elektriklenmede cisimler fazlalık yükü paylaştıklarından her ikisi de aynı işaretle yüklenirler. Soru 1. Şekildeki küreler birbirlerine dokundurulup ayrılırsa, kürelerin son yükleri ne olur? Yüklü bir cisim yüksüz bir cisme dokundurulduğunda, yük-süz cisim de aynı tür yükle yüklenir. Soru 2. Nötr, iletken K küresi iletken L küresine dokundurulduğunda K nin yükü +2q oluyor. K nin yarıçapı L ninkinin yarısı kadar olduğuna göre, L nin K ye dokundurulmadan önceki yük miktarı kaç q dur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9 2

2 Sınavda Çıkmış sorular (Yüklenmeler) Soru 1. Özdeş ve iletken X, Y, Z kürelerinden, X in elektrik yükü -2q, Y ninki de +10q dur. Üç küre aynı anda birbirine dokundurulup ayrıldıklarında her birinin yükü +2q oluyor. Buna göre, Z nin başlangıçtaki yükü nedir? A) -6q B) -2q C) +2q D) +6q E) +8q (1995 ÖSS) 3) Etki ile Elektriklenme: Şekildeki metaller etki ile elektriklenmiştir. Metaller birbirinden ayrılarak (+) ve ( ) yüklü iki metal elde edilebilir. Soru 3. I. Bir cismin + yüklü olması elektron eksikliğindendir. II. Sürtünme ile elektriklenmede sürtünen cisimler zıt yükle yüklenirler. III. Cisimler sürtünme, dokunma ve etki ile elektriklenebilir. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I,II ve III Yüklü bir cisim yüksüz bir metale yaklaştırıldığında metal-deki yük dağılımı değişir. Metalin cisme uzak tarafı cisimle aynı tür yükle, yakın tarafı da zıt yükle yüklenir. Yüklü cisim uzaklaştırılınca metal tekrar nötr (yüksüz) hale gelir. UYARI: Etki ile elektriklenme sadece metallerde görülür. Metalin uzak ucunu topraklayarak yada bir birine değen ucuca iki metal kullanarak yüklü metaller elde edebiliriz. Soru 4. A,B,C özdeş iletken küreleri başlangıçta yüksüzdürler. Küreler şekildeki duruma getirildiklerinde hangi tür yükle yüklenirler ve yük miktarları nasıl olur? Topraklama: Toprak, elektronların (elektrik yüklerinin, elektrik akımının) kolayca gidebileceği sonsuz bir giderdir. Topraklanan cisim, yükünün tamamını toprağa verir. 3

3 Güvenli çalışabilmek için topraklamanın mutlaka yapılması gerekir. Bir evin elektrik tesisatı döşenirken kuralına uygun topraklama yapılmalı ve prizlerin üçüncü bağlantısı mutlaka bakır levhadan gelen toprak hattına bağlanmalıdır. UYARI: Yük alışverişlerinde hareket eden yükler (-) yüklü elektronlardır. Protonlar hareket etmez. Eğer cisim etki ile elektriklenmişse, itilen yük toprağa geçer. Şekilde, itilen yükler iletkenin L ucuna değil toprağa gider. L ucu nötr kalır. Soru 5. Yük miktarı q = C olan yüklü bir cisim toprağa bağlanırsa, cisimden kaç elektron toprağa gider? (1 e.y=1, C) Toprak Yükler cisimlerin dış yüzeyinde bulunur. Cisim (-) yüklü ise elektronlar toprağa akar ve cisim nötr hale gelir Elektron Toprak Yıldırım neden daha çok cami minarelerine düşer? Eğer cisim pozitif yüklü ise topraktan elektron olarak nötr hale geçer. UYARI: Aynı yüklü cisimler birbirini iter, zıt yüklü cisimler birbirini çekerler. Faraday Kafesi Elektrik yüklerinin iletkenin dış yüzeyine yayılmaları sonucu Michael Faraday uygulama alanı olarak kendi buluşu olan Faraday kafesini yapmıştır. M - - İletken K L - Elektron Günlük hayatta bu buluşun en güzel uygulaması, Toprak yıldırım düşmesi tehlikesine karşılık can güvenliği için arabanın içine girilmesidir. 4

4 Yüklü bir cisim küreye dıştan dokundurulursa, cisim ile küre fazlalık yükü yarıçapları oranında paylaşırlar. Faraday kafesi, elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler ile ağ biçiminde örülmüş içteki hacmi dışardaki elektrik alanlardan koruyan bir muhafazadır Dolayısıyla ideal olarak faraday kafesi; topraklanmış, içi boş metal bir küre gibi kapalı bir iletken yüzeyden oluşur. ELEKTROSKOP Faraday kafesinin uygulama alanları: Yanıcı, patlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı binalar, Radyo frekansı yayan cihazlar, telsizle haberleşmenin yapıldığı binalar. Cisimlerin yüklü olup olmadığını yada hangi yükle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan alettir. Yüksüz kürenin içine yüklü bir cisim yaklaştırılırsa; kürenin içi (+), dışı (-) ile yüklenir. Elektroskop İle İlgili Bazı Durumlar: 1. K + + Yüklü bir cisim küreye içten dokundurulursa, cisim yükünü tamamen kaybeder. Yüksüz elektroskopun topuzuna yüklü bir cisim yaklaştırılırsa, yapraklar cismin yükü ile aynı topuz ise zıt yükle yüklenerek yapraklar açılır. 5

5 K K Yüksüz bir elektroskopun topuzuna yüklü bir cisim dokundurulursa yapraklar ve topuz aynı cins yükle yüklenerek yapraklar açılır. K Yüklü bir elektroskopun topuzuna zıt yüklü iletken bir K cismi dokundurulursa üç durum söz konusudur. I. K cisminin yükü elektroskopun yükünden az ise yapraklar biraz kapanır. II. K cisminin yükü elektroskopun yüküne eşit ise yapraklar tamamen kapanır. III K cisminin yükü elektroskopun yükünden fazla ise yapraklar önce tamamen kapanır, sonra tekrar açılır. Elektroskop K cisminin yükü ile yüklenir. Yüklü bir elektroskopun topuzuna aynı cins yükle bir cisim yaklaştırılırsa yapraklar biraz daha açılır K K + Yüklü bir elektroskopa eşit yüklü bir cisim yaklaştırı- lırsa üç durum söz konusudur. + + I. Yapraklardaki yüklerin tamamı topuza çekilebilirse yapraklar nötr kalacağından tamamen kapanır. Yüklü bir elektroskopun topuzuna aynı cins yük taşıyan iletken bir cisim dokundurulursa üç durum söz konusudur. I. K cisminin potansiyeli elektroskopun potansiyelinden küçük ise yapraklar biraz kapanır. II. K cisminin potansiyeli elektroskopun potansiyeline eşitse yapraklarda bir değişiklik olmaz. III. K cisminin potansiyeli elektroskopun potansiyelinden büyükse yapraklar biraz açılır. II. III. Yapraklardaki yüklerin bir kısmı topuza çekilirse yapraklardaki yükler azalacağından açıklık azalır. Yapraklardaki yüklerin tamamı çekildikten sonra biraz daha çekilmek istenirse bu durumda yapraklar zıt yükle yüklenir. Bu sırada yapraklar önce kapanır, sonra zıt yükle yüklendiği için tekrar açılır. 6

6 Soru 6. Nötr cam çubuk ipek kumaş parçasına sürtüldüğünde pozitif olarak yükleniyor. Buna göre; I.İpek kumaş negatif olarak yüklenmiştir. II. İpeğin yük miktarı, çubuğunkine eşittir. III. Kumaşla çubuk birbirini çeker. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Soru 9. Farklı hacimde yalıtkan iki küre birbirine sürtülünce son yük durumlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Yük Miktarı Yük Cinsi A) Farklı Aynı B) Farklı Zıt C) Eşit Zıt D) Eşit Aynı E) Sıfır Nötr Soru 7. Yüksüz iki cisim birbirine sürtülerek yükleniyor, Soru 10. Bu iki cisim için, I. Cisimlerin birisi negatif diğeri pozitif yüklenir. II. Birisinin elektron sayısı azalmıştır. K 2r L r M III. Cisimlerin toplam yük miktarı sıfırdır. yargılarından hangileri doğrudur? Yalıtkan sap Yalıtkan sap A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III Soru 8. X ve Y cisimleri birbirlerine sürtülerek yükleniyorlar. X in yükü -q olduğuna göre, I. Y nin yükü +q dur. II. X den Y ye proton geçmiştir. III. Y den X e elektron geçmiştir. yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I ve III E) Yalnız II Yarıçapları 2r ve r olan nötr K ve L cisimleri birbirlerine dokunmakta iken yüklü M küresi yaklaştırılıyor. Bir süre sonra K ve L birbirlerinden ayrıldığında K'nin yükü -q oluyor. Buna göre; I. L'nin son yükü +2q dur. II. K ve L kürelerinin son durumda yük miktarları eşittir. III. M'nin yükünün işareti (-) dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 7

7 Soru 11. Soru 13. K L +q +8q r 2r K r 2r L Yalıtkan ayaklar K ve L cisimleri yüklüdür. K ve L birbirine dokundurulup ayrılırsa, I. K ve L aynı cins yükle yüklenir. II. L nin yükü K nınkinden fazla olur. III. K ve L nötr olur. yukarıdaki yargılardan hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III Şekildeki r ve 2r yarıçaplı iletken K ve L kürelerinin yükleri +q ve +8q dür. K küresi yalıtkan ayağından tutularak L küresine dokundurulup ayrılıyor. Buna göre, I. L'den K ye, +2q kadar yük geçmiştir. II. K'den L'ye, -2q kadar yük geçmiştir. III. Kürelerin son potansiyelleri birbirine eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? Soru 12. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III +4q -2q -3q K L M Soru 14. K, L ve M metal küreleri özdeştir. K küresi önce L'ye sonra M'ye dokundurulup ayrılıyor. K, L ve M'nin yükleri ne olur? A B C D E K -q +q -q -q -2q L +q +q -q +2q +q M -q +q -q +q -q 8

8 Soru 15. Soru 18. Soru 16. Soru 19. Soru 17. Soru 20. 9

9 Soru 21. Soru 24. K Yaprakları açık bir elektroskopa K çubuğu yaklaştırılınca yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur? Soru 22. A) Elektroskop negatif yüklüdür. B) K çubuğu negatif yüklüdür. C) K çubuğu yüksüzdür. D) K çubuğu ile elektroskop zıt yüklüdürler. E) K çubuğu ile elektroskop aynı yüklüdürler. Soru 25. Soru 23. Şekildeki ( - ) yüklü bir elektroskopun topuzuna nötr bir küre dokundurulduğunda, elektroskopun yapraklarında ne gözlenir? A) Biraz açılır. B) Biraz kapanır. C) Değişiklik olmaz. D) Tamamen kapanır. E) Önce kapanır, sonra açılır

10 Soru 26. Soru 28. (+) yüklü bir cisim, (-) yüklü bir elektroskopa yaklaştırıldığında; X Yüksüz K L I. Yapraklar biraz daha açılır. II. Yapraklar biraz kapanır. III. Yapraklar tamamen kapanır. yargılarından hangileri doğru olamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III İçi boş (-) negatif yüklü K küresinin dış yüzeyi L elektroskopuna şekildeki gibi iletken bir tel ile bağlıdır. İletken ve yüksüz bir X küresi ipek ipliğinden tutularak; I. K küresine dıştan dokundurulursa, II. K küresine içten dokundurulursa, III. L elektroskopunun topuzuna dokundurulursa, hangi durumlarda, elektroskopun yapraklarında biraz kapanma gözlenir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II Soru 27. D) I ve III E) I, II ve III (-q) yüklü X elektroskopunun topuzuna iletken K üresi şekil- deki gibi dokunduruluyor. Elektroskopun yaprakları biraz kapandığına göre; I. K yüksüzdür. II. III. K, (+) pozitif yüklü ve yükü q dan azdır. K, (-) negatif yüklüdür. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III X - K Soru 29. q X = -2q q Y = +14q 3r r Y X Şekildeki iletken Y küresi, iletken X küresine önce içten sonra dıştan dokunduruluyor. Kürelerin son yükleri ne olur? 11

11 Sınavda Çıkmış sorular (Yüklenmeler) Soru 2. Soru 3. Elektrik yüklü, özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine iletken bir telle bağlanıp elektriksel denge sağlandığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez? A) Birinin yaprakları arasındaki açı artarken diğerininki değişmez. B) Birinin yaprakları arasındaki açı artarken diğerininki azalır. C) Birinin yaprakları arasındaki açı azalırken diğerininki değişmez. D) Her ikisinin de yaprakları arasındaki açı azalır. E) Her ikisinin de yaprakları arasındaki açı değişmez YGS Soru YGS 12

12 ELEKTRİK AKIMI Üretecin uçları arasındaki potansiyel farktan dolayı oluşan elektrik alan oluşur ve bunun etkisiyle de elektron hareketi oluşur. İletkenden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir. i ile gösterilir. Birimi Amper dir. Bir yerde oluşan elektrik yüklerinin iletken tel vasıtasıyla bir başka yere aktarılmasına elektrik akımı denir. i q t Akım şiddeti, ampermetre ile ölçülür. Ampermetrenin iç direnci yok denecek kadar azdır. Devreye seri olarak bağlanır; akım, ampermetrenin içinden geçer. İçindeki su yükseklikleri farklı olan bileşik kaplar arasındaki musluk açıldığında,su seviyesi yüksek olan kaptan su seviyesi alçak olan kaba doğru su akışı olur. Bu akış su seviyeleri eşit olana kadar devam eder. Sunu Soruları (Elektrik akımı) Soru 1. Bir elektrik devresinde 5 dakika süreyle 3 A lik akım geçmektedir. Bu sürede devreden geçen elektrik yükü kaç C dur? Elektrik akımı da iki nokta arasındaki potansiyel farktan kaynaklanır. Potansiyel eşit olana kadar akım devam eder. i e 13

13 Potansiyel fark: Pilin iki kutbunun elektron miktarları farklıdır. Bu farkın elektrik oluşturma gücü vardır. Bu güç, gerilim adını alır. Gerilimin(potansiyel fark) birimi volttur. V ile gösterilir. Gerilim voltmetre denilen aletle ölçülür. Voltmetre devreye paralel bağlanır. İç direnci yüksek olduğundan üzerinden akım geçmez. V Ohm Kanunu: Devre Elemanları Ve Sembolle Gösterme : 14

14 Bir elektrik devresinden geçen akım İle potansiyel farkı arasındaki oran devrenin direncini verir. Soru 2. tg V I sbt V R I Aynı cins telden yapılmış eşit uzunluktaki K ve L Direnç: İletkenin, elektrik akımına gösterdiği tepkiye direnç denir. iletkenlerinin kesit alanları sırasıyla S ve 2S dir. Bu iletkenlerin dirençleri oranı kaçtır? A) 4 B) 2 C) 1 D) E) R ile gösterilir. Birimi ohm dir. Dirençlerin seri bağlanması : İletkenin Direnci Nelere Bağlıdır? S l I. Bir iletken telin direnci, telin uzunluğu ile doğru orantılıdır. II. Bir iletken telin direnci, telin kesit alanı (kalınlığı) ile ters orantılıdır. III. Bir iletkenin direnci, iletkenin cinsine bağlıdır. l R S V V I I R eş 1 V2 V3 1 I2 I3 R 1 R2 R3 15

15 Dirençlerin paralel bağlanması: Soru 3. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Soru 4. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Soru 5. V V 1 V2 V3 Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? I I 1 I2 I3 1 R eş 1 1 R R R 3 Soru 6. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? 16

16 Soru 7. Soru 10. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Soru 8. Soru 11. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Soru 9. Soru 12. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? 17

17 Soru 13. Soru 16. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Soru 17. Soru 14. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Soru 18. Soru 15. Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? Şekle göre, KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm ( ) dur? 18

18 Soru 19. Soru 22. Şekildeki devrede oranı kaçtır? Şekildeki devrede V 1 voltmetresi 48 voltu gösteriyor. V 2 voltmetresi kaç voltu gösterir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 Soru 20. Soru 23. Şekilde verilen devre parçasında i 4 akımı kaç amperdir? Şekilde verilen bilgilere göre voltmetrelerin gösterdikleri değerler oranı kaçtır? Soru 21. Soru 24. Şekildeki R ve 2R dirençleri seri bağlı olarak çalıştırılmaktadır. Dirençlerden geçen akımlar i 1 ve i 2 ve dirençler üzerindeki gerilimler V 1, V 2 arasındaki ilişki nasıldır? A) i 1 =i 2 B) i 1 =i 2 C) i 1 >i 2 V 1 >V 2 V 2 >V 1 V 2 >V 1 D) i 1 >i 2 E) i 1 >i 2 V 1 =V 2 V 1 =V 2 Şekilde verilen bilgilere göre voltmetrelerin gösterdikleri değerler oranı kaçtır? 19

19 Soru 25. Soru 28. Şekildeki devrede dirençlerin uçlarına bağlı Şekildeki devre parçasının KL uçları arasındaki potansiyel farkı 4 Volt olduğuna göre, V MN potansiyel farkı kaç volttur? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18 voltmetrelerin gösterdiği değerler V 1, V 2, V 3 arasındaki ilişki nedir? A) V 1 >V 3 >V 2 B) V 1 >V 2 >V 3 C) V 2 =V 3 >V 1 D) V 3 >V 2 >V 1 E) V 3 >V 1 >V 2 Soru 29. Soru 26. Şekildeki devrede i akımı 6 amper olduğuna göre Voltmetre kaç voltu gösterir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Şekildeki devre parçasında dirençler özdeştir. K ve M noktaları arasındaki potansiyel farkı 6 volt olduğuna göre, K ve N noktaları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 24 Soru 27. Soru 30. Şekildeki elektrik devresinde V KL =40 Volt olduğuna göre, V ML kaç volttur? A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 Şekildeki devrede 6R dirençli kollardan geçen akımlar i 1 ve i 2 dir. Buna göre oranı kaçtır? 20

20 Soru 31. Soru 34. Şekildeki devrede oranı nedir? Şekildeki devrede oranı kaçtır? Soru 32. Soru 35. Şekildeki devrede 3R direncinden geçen akım i 1, 9R direncinden geçen akım i 2 dir. Şekildeki elektrik devresi özdeş dirençlerden oluşmuştur. Buna göre oranı kaçtır? Kollardan geçen akım şiddetleri i 1 ve i 2 ise oranı nedir? Soru 33. Soru 36. Şekildeki devrede i 1 akımı kaç i 2 dir? 21

21 Soru 37. Soru 40. Soru 38. Soru 41. Soru 39. Soru

22 Soru 43. Soru 46. Soru 44. Soru 47. Soru 45. Soru

23 Soru 49. Soru 52. Soru 50. Soru 53. Soru 51. Soru

24 Soru 55. Soru 58. Soru 56. Soru 59. Soru 57. Soru

25 Soru 61. Soru 64. Soru 62. Soru 65. Soru 63. Soru

26 Soru 66. Soru 69. Soru 67. Soru 70. Soru 68. Soru

27 Soru 72. Soru 75. Soru 73. Soru 76. Soru 74. Soru

28 Soru 78. Soru 81. Soru 79. Soru 82. Soru

29 Sınavda Çıkmış sorular (Elektrik akımı) Soru 1. Şekildeki elektrik devresinin K, L noktaları arasına bağlanan voltmetrenin gösterdiği değer V KL, M, L arasına bağlanan voltmetrenin gösterdiği değer de V ML dir. Soru 3. Voltmetreler özdeş olduğuna göre, kaçtır? oranı Özdeş lambalardan oluşan şekildeki elektrik devresinde K anahtarı kapatılırsa en çok kaç lamba ışık verebilir? (Üretecin içdirenci önemsizdir.) A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) YGS A) B) C) D) E) 2 Soru YGS Soru 2. Her birinin direnci R= 1Ω olan 7 direnç şekildeki gibi bağlanıyor. Buna göre K ve L noktaları arasındaki eşdeğer (denk) direnç kaç Ω dur? A) B) C) 3 D) 4 E) YGS Özdeş X, Y diyotları ile özdeş P, R üreteçlerinden ve S lambasından oluşan şekildeki elektrik devresinde K, L, M anahtarları açıktır. X, Y diyotları akımı yanlarındaki oklar yönünde geçirdiğine göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa S lambası ışık verebilir? A) Yalnız K yi kapatmak B) Yalnız M yi kapatmak C) K ve L yi birlikte kapatmak D) K ve M yi birlikte kapatmak E) L ve M yi birlikte kapatmak 2010 LYS 30

30 Soru 5. Soru 8. Soru 9. Soru 6. Soru 10. Soru 7. 31

31 Soru 11. Soru 13. Soru 14. Soru 12. Soru

32 Soru 16. Soru 19. Soru 17. Soru 20. Soru

33 Soru 21. Soru 23. Soru 24. Soru 22. Soru

34 Soru 26. Etkinlik Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. 1. İletkenden birim zamanda geçen yük miktarına denir. 2. Akım şiddeti birimi. dir. 3. İki nokta arasındaki potansiyel fark.. İle ölçülür. 4. Devreden geçen akım.. ile ölçülür. 5. Elektriksel potansiyel birimi dur. Soru Elektrik devrelerine enerji sağlayan araçlara denir. 7. Elektrik yük birimi. dur. 8. Direnç birimi.. dır. ohm, pil, akım şiddeti, ampermetre, volt, voltmetre, amper, coulomb Soru

35 ÜRETEÇLER Devreye elektrik enerjisi sağlayan kaynaklara üreteç denir. Piller, akümülatörler ve dinamolar doğru akım kaynaklarıdır. Alessandro Volta ( ) Akümülatör ve piller; elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo edebilen, gerektiğinde ise tekrar elektrik enerjisine dönüştürebilen düzeneklerdir. İlk pilin keşfi üzerine Galvani ve Volta nın bakış açıları farkı: Galvani'nin deneysel gözlemleri kısa bir süre içinde Avrupa'daki ilgili çevrelere yayıldı ve çeşitli kuruluşlarda konu ile ilgili çalışmalar başladı. İtalya'daki Pavia Üniversitesi profesörlerinden Alessandro Volta ( ), olayı Galvani'den farklı bir biçimde yorumluyordu. Volta'ya göre oluşan elektriğin kaynağı hayvan, yani kurbağa değil, ona değdirilen metal parçalarıydı. Sonraki yıllarda Volta nın haklı olduğu anlaşıldı yılında Galvani laboratuvarında bir kurbağayı kesip biçerken laboratuvarın içinde başka bir amaç için kullanılmakta olan bir elektrik makinasından çıkan kıvılcımla beraber ölü kurbağanın bacağının büzüldüğünü gördü. Galvani olay sırasında kullandığı bıçağın ucunun kurbağanın sinir merkezine değmekte olduğunu da gözlemişti. Bu gözlem Luigi Galvani'nin ilgisini çekti ve olayı yorumlayabilmek amacı ile çeşitli deneyler yaptı. Galvani deney ve gözlemlerinden hayvansal elektrik diye adlandırdığı yeni bir tür elektrik bulduğu sonucuna vardı. Dinamo; Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren doğru akım kaynaklarıdır. 36

36 Elektromotor kuvvet (ε): Kapalı devrede yükü bir tam tur dolaştırmak için gereken iştir. Üreteçlerin Seri Bağlanması: I 1 R r I 2 2 R 2r Üretecin dış devreye akım vermeden uçları arasında ölçülen potansiyel farka üretecin emk sı denir. Üreteçlerin Paralel Bağlanması: V Üreteç dış devreye akım vermeye başladığında voltmetrenin gösterdiği değer emk dan daha az olur. Bunun nedeni üretecin iç direncidir. Üreteçlerin Ters Bağlanması: I I. R R r Ir V Ir 2 I R 3r R 3r 37

37 Sunu Soruları (Üreteç) Soru 1: Soru 3: Akım geçen şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç Volttur? Akım geçen şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç Volttur? Üreteçlerin Ömrü: Soru 2: Üreteçlerin ömrü üreteç üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. Diğer taraftan devrenin toplam gücünü üreteç sayısına bölerek de üreteçlerin ömrünü karşılaştırabiliriz. Çıkan sayı hangisinde büyük ise o devrenin ömrü daha uzundur. Akım geçen şekildeki devrede voltmetrenin gösterdiği değer kaç Volttur? I 1 2 R I 2R I 3 4R I R 4R 3 t 3 t2 t1 38

38 Soru 4: I. II III. IV İç dirençleri önemsiz üreteçlerle kurulan devrelerin çalışma süreleri arasındaki ilişki nedir? Soru 7: Soru 5: İç dirençleri önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede K-L arasından akım geçmediğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? I. II. III. IV Soru 6: Soru 8: Şekildeki devreden akım geçmediğine göre üreteçlerin emk ları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 39

39 Soru 9: Soru 11: Soru 12: Soru 10: 40

40 Soru 13: Soru 16: Soru 14: Soru 17: Soru 15: 41

41 Soru 18: Soru 21: Soru 19: Soru 22: Soru 20: Soru 23: 42

42 Soru 24: Soru 26: Soru 25: Soru 27: 43

43 Soru 28: Soru 31: Soru 32: Soru 29: Soru 33: Soru 30: 44

44 Soru 34: Soru 36: Soru 37: Soru 35: 45

45 Soru 38: Sınavda Çıkmış sorular (Üreteçler) Soru 1: Özdeş üreteç ve özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede kaç lamba ışık verebilir? (Üreteçlerin içdirençleri önemsizdir.) A)4 B) 5 C) 3 D) 2 E) LYS Soru 2: 2011 LYS 46

46 Soru 3: Soru 5: Şekildeki elektrik devresi, her birinin elektromotor kuvveti 9 V, iç direnci 1 Ω olan 4 özdeş üreteç ile 119 Ω luk R direnci kullanılarak kurulmuştur. Buna göre, R direncinden geçen akımın şiddeti kaç amperdir? A)0,05 B) 0,10 C) 0,15 D) 0,20 E) 0, LYS Soru 4: 2010 YGS 47

47 Soru 6: Soru 8: Soru 9: Soru 7: 48

48 Soru 10: Soru 12: Soru 11: Soru 13: 49

49 ELEKTRİK ENERJİSİ VE GÜÇ Elektrik Enerjisi Soru 3. Bir elektrik devresinden geçen akım direnç üzerinde ısıya dö- nüşür. Bu ısı suyun sıcaklığını artırır. W qv. W V. i. t 2 V W. t R W i 2. R. t Enerji birimi: joule, kalori ya da kwatt-saat olarak alınabilir. Sunu sorular (Enerji ve Güç) Soru 1. Gücü 200 watt olan bir sokak lambası günde 12 saat yanıyor. 30 günde kaç kwh enerji harcar? Soru 4. Soru 2. Bir elektrikli fırın 20A ve 220V ile çalışmaktadır. Bu fırında akşam yemeği olarak pişirilen tavuk için 2 saatlik süre geçmektedir. Elektriğin 1 kwh değeri 20 kuruş olduğuna göre pişirilen tavuk için harcanan elektrik enerjisinin maliyeti kaç kuruştur? 50

50 Soru 5. Soru 6. Soru 7. Elektriksel Güç: Bir elektrik aracının birim zamanda harcadığı enerjiye o aracın gücü denir. P W t V. i. t t P V. i 2 P i. R 2 V P R Güç birimi: joule s ya da watt tır. 51

51 Lambaların Parlaklığı: Lambaların parlaklığı da lambaların gücüyle doğru orantılıdır. Soru 10. Eğer lambalar özdeş verilmişse parlaklıkları karşılaştırmak için lambaların uçları arasındaki potansiyel fark ya da üzerinden geçen akıma bakmak gerekir. Soru 8. Soru 11. Soru 9. 52

52 Soru 12. Soru 14. Soru 15. Soru 13. Soru

53 Soru 17. Soru 20. Soru 18. Soru 21. Soru 22. Soru

54 Soru 23. Soru 26. Soru 27. Soru 24. Soru 25. Soru

55 Soru 29. Soru 31. Soru 30. Soru

56 Sınavda Çıkmış sorular (Enerji ve Güç) Soru 1. Evlerde kullanılan elektrik sayaçlarının, tüketime ilişkin gösterdiği sayının birimi aşağıdakilerden hangisidir? A) J (joule) B) C (coulomb) C) kw (kilowatt) D) kwh (kilowattsaat) E) (ohm) 2012 YGS Soru 2. Günde 12 saat çalıştırılan bir klima, 30 günde 360 TL lik elektrik enerjisi tüketmektedir. Elektrik enerjisinin 1 kilowatt-saat i 0,5 TL olduğuna göre, bu klimanın gücü kaç kilowatt'tır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) YGS Soru 3. Şehir geriliminin 220 volt olduğu bir evde bir elektrikli fırın ile 550 wattlık bir ütü birlikte çalışırken sayaçtan 10 amper akım geçiyor. Bu evde aynı fırından bir tane daha çalıştırılırsa sayaçtan kaç amper akım geçer? (Güç çarpanı: cosφ= 1 alınacaktır.) A)12,5 B) 15,0 C) 17,5 D) 20,0 E) 25, LYS 57

57 MANYETİZMA Demir, nikel, kobalt gibi metalleri çeken cisimlere mıknatıs denir. Mıknatısların uçları çekme ve itme özelliği gösterirler. mıknatıslık etkisinin en şiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir. Bir mıknatısın şekli nasıl olursa olsun iki kutbu bulunur. Manyetik Alan Kuvvet Çizgileri: Bir mıknatısın çekim etkisini gösterdiği alana manyetik alan denir. Bir mıknatıs ortadan iple asılırsa, kuzey-güney doğrultusuna yönelerek durur. Kuzeyi gösteren kutba N, güneyi gösteren kutba ise S kutbu denir. Çubuk şeklindeki bir mıknatıs ikiye bölündüğünde, oluşan her bir parça yine N - S kutuplu mıknatıs olur. Bölme işlemi atomik boyuta kadar devam ettirildiğinde de yine mıknatıs özelliği devam eder. Yani tek kutuplu mıknatıs elde edilemez. Manyetik alan kuvvet çizgileri N kutbundan S kutbuna doğrudur. Çizgilerin uç noktalarında sık olması manyetik alanın uç kısımlarında şiddetli olduğunu gösterir. 58

58 Dünyanın çekirdek kısmındaki bazı akımların oluşması, dünyanın manyetik alanının kaynağı olarak düşünülmektedir. Bunu daha iyi anlayabilmek için dünyanın merkezinde bir çubuk mıknatıs olduğu düşünülür. Coğrafi kutup ekseni ile manyetik kutup ekseni arasında bir açı vardır. Ağırlık merkezinden asılmış bir çubuk mıknatıs, bulunduğu yerden geçen dünyanın çevresindeki manyetik alan kuvvet çizgilerine teğet olmak zorundadır. Manyetik alan çizgilerinin bulunduğu yerlere pusula iğneleri konulduğunda, pusula iğneleri yerdeki manyetik alan çizgilerine paralel olacak şekilde dengede kalırlar. Dünyanın Manyetik Alanı Bu nedenle ağırlık merkezinden asılmış bir çubuk mıknatısın N kutbu manyetik kuzeyi, S kutbu ise manyetik güneyi gösterir. Kuzey yarı kürede, ağırlık merkezinden asılan bir çubuk mıknatıs veya pusula iğnesinin N kutbu, güney yarı kürede ise S kutbu aşağı eğilir. Ekvatorda yere paralel, kutuplarda ise yere dik konuma gelir. William Gilbert ( ) 59

59 Manyetizma olgusu üzerine ilk önemli yaptın yazarı İngiliz bilim adamı William Gilbert( ) dir yılında yayınlanan De Magnet adlı yapıtında Gilbert dünyanında bir mıknatıs olduğunu ve pusulanın ibresinin dünyanın manyetik kutbunu gösterdiğini söyledi. Elektromıknatıslar: Manyetik özellik gösteren maddeye örneğin demir üzerine tel sarılıp telden akım geçirildiğinde oluşan mıknatıslardır. Manyetizmada Coulomb Kanunu: Elektrik yüklerinde olduğu gibi, mıknatıslarında aynı kutupları birbirini iter, zıt kutupları ise birbirini çeker. 60

60 Mıknatısların Kullanıldığı Alanlar: Sunu soruları (Manyetizma) Pusula yapımında, Kapı zilinde, Telefon, Radyo, Televizyon, Voltmetre, Ampermetre, Elektrik motorları, Bazı oyuncakların yapısı gibi bir çok yerlerde kullanılmaktadır. Sanayide demir parçalarını diğer maddelerden ayırmak için yine mıknatıslar kullanılır. Soru 1. Soru 2. Soru 3. 61

61 Soru 4. Akımın Manyetik Etkisi Manyetizmanın, elektrik ile ilgisi 1820 yılına kadar anlaşılamamıştır yılında Hans Christian Oersted ( ) Soru 5. pusula iğnesinin yakınındaki bir telden akım geçtiğinde pusula iğnesinin saptığını gördü. Oersted, bir telin içinden akım geçirildiğinde telin çevresinde manyetik alan oluştuğu sonucuna da vardı. Akım Geçen Düz Telin Manyetik Alanı: Soru 6. 2K. i B r Birimi N/A.m veya Tesladır. 62

62 Akım geçen telin çevresinde iç içe daireler şeklinde manyetik alan çizgileri oluşur. Herhangi bir noktadaki manyetik alan vektörünün yönü, bu alan çizgilerine teğettir. Eğer halka tam değilse; K. 2. i B. r 360 Akımın yönü değiştiğinde manyetik alan çizgileri ve herhangi bir noktadaki manyetik alan vektörünün yönü değişir. Akım Geçen Dairesel Telin Manyetik Alanı: Eğer halka N tane sarımdan oluşuyorsa manyetik alan şiddeti: K. 2. i B. N r 63

63 Akım Geçen Bobinin Manyetik Alanı: K. 4. İ B. N L Soru 7. İ 1 akımının halka merkezinde oluşturduğu manyetik alan B kadardır. Halka merkezinde oluşan bileşke manyetik alan kaç B olur? (Π=3) 64

64 Soru 8. Soru 10. Soru 11. Soru 9. 65

65 Soru 12. Soru 15. Soru 13. Sınavda çıkmış sorular (Manyetizma) Soru 1. Soru

66 Soru 2. Soru 3. Özdeş X, Y, Z çubuk mıknatısları, sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda hareketsiz tutuluyor. Mıknatısların üçü de aynı anda serbest bırakılırsa hangileri ok yönünde harekete başlar? (Yerin manyetik alanı önemsizdir. A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) Y ve Z 2012 YGS Soru 4. Özdeş 8 mıknatıstan dördü K, L, M, P dinamometreleriyle tavana asılıyken diğer dördü de şekildeki konumlarda birer uçlarından yere sabitlenmiştir. K, L, M, P dinamometrelerinin gösterdiği değerler sırasıyla T K,T L,T M,T P olduğuna göre, bunların arasındaki ilişki nedir? (Düşey ve aynı doğrultudaki mıknatıs çiftleri diğerlerinden yeterince uzaktadır.) 2013 YGS 2010 YGS 67

67 Soru 5. Soru 7. Soru 6. 68

68 Soru 8. Soru 10. Soru 9. 69

69 2. ÜNİTE ELEKTRİK VE MANYETİZMA CEVAP ANAHTARI Yüklenmeler sunu soruları q A=4q,q B=8q 2-D 3-E -q,2q,-q E 7-E 8-D 9-C 10-E 11-E 12-A 13-E 14-B 15-C 16-D 17-C 18-C 19-A 20-D 21-C 22-E 23-E 24-D 25-B 26-A 27-E 28-D q x=9q,q Y=3q Yüklenmeler sınavda çıkmış sorular 1-B 2-A 3-C 4-E Elektrik akımı sunu soruları B B 22-D /5 25-D 26-A 27-B 28-C 29-E 30 1/ / A 37-D 38-D 39-B 40-C 41-E 42-B 43-A 44-C 45-E 46-D 47-A 48-C 49-C 50-C 51-B 52-C 53-D 54-C 55-C 56-B 57-E 58-B 59-D 60-B 61-A 62-C 63-A 64-B 65-C 66-A 67-B 68-B 69-B 70-B 71-C 72-C 73-E 74-B 75-D 76-A 77-E 78-A 79-D 80-A 81-C 82-C Elektrik akımı sınavda çıkmış sorular 1-D 2-A 3-D 4-E 5-C 6-D 7-C 8-C 9-B 10-B 11-D 12-E 13-B 14-C 15-C 16-D 17-C 18-C 19-B 20-B 21-D 22-E 23-A 24-A 25-B 26-E 27-B 28-C Üreteçler sunu soruları t 1=t 2=t 3 5-E 6-II ve IV I, II, ve III 8-B 9-C 10-E 11-E 12-D 13-B 14-C 15-D 16-D 17-D 18-A 19-D 20-A 21-C 22-A 23-B 24-D 25-E 26-A 27-E 28-B 29-C 30-D 31-E 32-D 33-D 34-A 35-B 36-E 37-D 38-A Üreteçler sınavda çıkmış sorular 1-C 2-D 3-C 4-D 5-B 6-E 7-D 8-D 9-C 10-D 11-E 12-E 13-A Elektriksel enerji ve Güç sunu soruları / C 9-E 10-C 11-C 12-A 13-D 14-C 15-D 16-A 17-B 18-B 19-D 20-E 21-C 22-D 23-D 24-E 25-C 26-C 27-A 28-A 29-B 30-D 31-D 32-D Elektriksel enerji ve Güç sınavda çıkmış sorular 1-C 2-B 3-C Manyetizma sunu soruları 1-C 2-A 3-A 4-E 5-E 6-D 7-8-A 9-C 10-A 11-A 12-E 13-A 14-B 15-E Manyetizma sınavda çıkmış sorular 1-C 2-E 3-E 4-C 5-C 6-E 7-E 8-E 9-E 10-C

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler:

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler: ELEKTROSTATİK Elektrostatik; durgun elektrik yüklerinin birbirleriyle ilişkilerinden, atom altı parçacıklarının etkileşmesine kadar geniş bir sahada yer alan fiziksel olayları inceler. Atomun merkezinde

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği prensibine

Detaylı

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir.

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5 ELEKTRİKLENME VE ELEKTROSKOP Elektriklenme: Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya () negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Cisimlerede iki tür elektrik yükü vardır: 1. Pozitif(+)

Detaylı

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem FTR 205 Elektroterapi I Temel Kavramlar yrd.doç.dr. emin ulaş erdem Elektrik, Akım, Gerilim Nedir? Elektriği anlamak için ilk olarak maddenin en kucuk birimi olan atomları anlamak gerekir. Atomlar bir

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK 3. ÜNİTE YAŞAMIMIZDAİ EETRİ Elektriklenme Elektrik Akımı Nedir? Seri ve Paralel Bağlama Bu ünitede öğrencilerin; Elektriklenme çeşitlerini ve teknolojideki uygulama alanlarını, Elektrik akımı ve gerilim

Detaylı

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet;

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet; 3 Manyetizma Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 4. 1. X 1 2 3 4 Manyetik alan çizgileri kutup şiddeti ile doğru orantılıdır. 4 numaralı kutuptan çıkan çizgi sayısı 1 den çıkan çizgi sayısından az olduğu

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

1 elemanter yük = 1, C

1 elemanter yük = 1, C ELEKTRİK Elektrik, çağımızda eğitilmiş her insanın bilmesi gereken bir kavramdır. Kullandığımız birçok araçta elektrik ve manyetizma yasaları rol oynar: Radyo, televizyon, bilgisayar ve otomobil bunlardan

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 1. Atomun çekirdeği nelerden oluşur? A) Elektron B) Proton C) Proton +nötron D) Elektron + nötron 2. Elektron hangi yükle yüklüdür?

Detaylı

Elektriklenme. Mustafa ÇELİK

Elektriklenme. Mustafa ÇELİK Elektriklenme Mustafa ÇELİK 1. Elektriklenme Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk ve ipek kumaşa sürtülen cam çubuk ile asılı durumda bulunan alüminyum folyo arasında bir çekim etkisi gözlenir. Yün kumaşa

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs:

Mıknatıs Çeşitleri 1. Doğal mıknatıs: 2. Yapay mıknatıs: 3. Elektromıknatıs: MIKNATIS Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. 2 Mıknatıs Çeşitleri

Detaylı

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU FİZİK BAAMAK ERİİ DER KİTAPÇIKLARI FİZİK 10 MAYETİZMA AHMET DOĞRU 1-MADDEİ MAYETİK ÖZELLİKLERİ a) Paramanyetizma 3-MIKATILARI ÖZELLİKLERİ a. b. b) Diyamanyetizma c. Mıknatıs ortadan kesilirse c) Ferromanyetizma

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 30.09.2011 Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton sayısından

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

e) İdeal voltmetrenin direnci.

e) İdeal voltmetrenin direnci. ADI: OADI: No: ınıfı: Tari.../.../... ADIĞI NOT:... 1. oru doğru ise (D), yanlış ise () ile işaretleyiniz. ( ) a) Teneke kutunun içindeki ava boşaltılırsa, sadece kutunun dış yüzeydeki açık ava basıncı

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler 1 Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277 Konu: Transformatörler 2 3 1- Şekildeki transformatörde, primerden uygulanan 100 V gerilim çıkıştan V 2 =20 V olarak alınıyor.

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma WWW.OZGURFİZİK.COM Elektrik ve Manyetizma Genel Bakış İlköğretim 4 ve 5. sınıfta öğrenciler, çevrelerinde elektrik enerjisi ile çalışan araçları, elektriğin güvenli kullanımını ve basit elektrik devre

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

MAGNETİZMA, ELEKTROLİZ VE SES MIKNATIS

MAGNETİZMA, ELEKTROLİZ VE SES MIKNATIS MAGNETİZMA, ELEKTROLİZ VE SES MIKNATIS ve ÖZELLİKLERİ Magnetik adı verilen demir oksit (Fe 3 O 4 ) bileşiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

2.Sabit dirençte V= 50v iken I= 0,5 amper oluyorsa.v2= 100v iken akım kaç amper olur? A) 1A B) 0,5A C) 5A D) 0,1A

2.Sabit dirençte V= 50v iken I= 0,5 amper oluyorsa.v2= 100v iken akım kaç amper olur? A) 1A B) 0,5A C) 5A D) 0,1A TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1.İletkenlerin almaçtan önce herhangi bir sebeple birleşmesiyle oluşan devreye ne denir? A) Açık devre B) Kısa devre C) Kapalı devre D) Elektrik devresi 2.Sabit dirençte V= 50v

Detaylı

Online Test

Online Test www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte ÜİTE 2 POPÜLER FİİK DÜA MAETİK ALA ORU ÖREKLİ ALŞTRMALAR

Detaylı

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 7 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Hedef Öğretiler Manyetik Kuvvet Manyetik Alan ve Manyetik Akı Manyetik Alanda Yüklerin hareketi Yarıiletkenlerde Manyetik Kuvvet hesabı Manyetik Tork Elektrik Motor

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA

FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 3/27/17 Ders Hakkında FizikII Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SORU ANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Elektromanyetik Indüksiyon Test 1 in Çözümleri 3. 1. Faraday Yasasına göre; indüksiyon emk sı manyetik

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik. Mıknatıs:

ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik. Mıknatıs: ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar 7.ÜNİTE: Yaşamımızdaki Elektrik Mıknatıs: - Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimler mıknatıs olarak adlandırılır. - Mıknatıslar her maddeyi (hatta her metali)

Detaylı

Elektrik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

Elektrik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 8 Elektrik Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, enerji kavramının, elektrik ve etkilerine ne şekilde uygulanabileceğini kavrayacak, elektrik akımını, elektrik devrelerini, potansiyel farkını, ohm

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley BÖLÜM 2 Gauss s Law Hedef Öğretiler Elektrik akı nedir? Gauss Kanunu ve Elektrik Akı Farklı yük dağılımları için Elektrik Alan hesaplamaları Giriş Statik Elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı,

Detaylı

3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KONU: ELEKTRİKLENME

3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KONU: ELEKTRİKLENME 3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KONU: ELEKTRİKLENME Günlük hayatta kullandığımız çeşitli malzemeleri birbirine sürttüğümüzde elektriklenme olayını fark ederiz. Bu olaylara birkaç örnek verelim: Kazağımızı

Detaylı

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ GERİLİM KAYNAĞINDAN AKIM KAYNAĞINA DÖNÜŞÜM Gerilim kaynağını akım kaynağına dönüşüm yapılabilir. Bu dönüşüm esnasında kaynağın

Detaylı

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR 9. MAYETİK ALA AMAÇLAR 1. arklı mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alan çizgilerini gözlemek. 2. Manyetik alanın pusula iğnesi üzerindeki etkisini incelemek. 3. ir selenoidden geçen akıma uygulanan

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSİ DERSİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSİ DERSİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ.DR ERKAN DENİZ ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSİ DERSİ 1.1. ELEKTRİĞİN KISA TARİHÇESİ Hayatımızı sürdürebilmemiz için genellikle bir enerji türünü başka bir enerji türüne

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 2 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 Akım, Gerilim, Direnç Anahtar Pil (Enerji kaynağı) V (Akımın yönü) R (Ampül) (e hareket yönü) Şekildeki devrede yük

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013 ITAP_FOO Olimpiyat Deneme ınavı: Elektrik oruları Başlangıç 4 Temmuz-Bitiş Augost. İki ortak merkezli iletken küresel kabuklardan, iç olanın yükü q (q>) iken, dış kabuğun yarıçapı iç kabuğun 4 katıdır

Detaylı

elektrikle yüklenmiş

elektrikle yüklenmiş ELEKTRİK ALANLARI Birkaç basit deneyle elektrik yüklerinin ve kuvvetlerinin varlığı kanıtlanabilmektedir. Örneğin; Saçınızı kuru bir günde taradıktan sonra, tarağı küçük kağıt parçalarına dokundurursanız

Detaylı

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

SIĞA VE DİELEKTRİKLER SIĞA VE DİELEKTRİKLER Birbirlerinden bir boşluk veya bir yalıtkanla ayrılmış iki eşit büyüklükte fakat zıt işaretli yük taşıyan iletkenlerin oluşturduğu yapıya kondansatör adı verilirken her bir iletken

Detaylı

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 3. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 3. OHM KANUNU, ENEJİ VE GÜÇ 3.1. OHM KANUNU 3.2. ENEJİ VE GÜÇ 3.3.

Detaylı

2. BÖLÜM AKIM, DİRENÇ, GERİLİM ELEKTRİK DEVRELERİ. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta:

2. BÖLÜM AKIM, DİRENÇ, GERİLİM ELEKTRİK DEVRELERİ. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: 2. ÖLÜM KM, İENÇ, GEİLİM ve ELEKTİK EELEİ Yazar: r. Tayfun emirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1 kım(): ir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı olarak tanımlanır. e e +

Detaylı

Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov

Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov ITAP_FOO Deme Olimpiyat Sınavı: Elektromanyetik IV Başlangıç 8 Eylül-Bitiş 14 Eylül 1 Sorular 1. Yarıçapı R olan bir solenoid simetrik bir şekilde karesel ve telden yapılmış bir çerçevenin içinde yerleştiriliyor

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI KONDANSATÖR Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik enerji olarak depolamaya

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON Hedef Öğretiler Faraday Kanunu Lenz kanunu Hareke bağlı EMK İndüksiyon Elektrik Alan Maxwell denklemleri ve uygulamaları Giriş Pratikte Mıknatısın hareketi akım oluşmasına

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı 9 Mart 20 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: :00 Bitiş Saati: 2:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET EBE-211, Ö.F.BAY 1 Temel Elektriksel Nicelikler Temel Nicelikler: Akım,Gerilim ve Güç Akım (I): Eletrik yükünün zamanla değişim oranıdır.

Detaylı

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI DA DEVRE Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI BÖLÜM 1 Temel Kavramlar Temel Konular Akım, Gerilim ve Yük Direnç Ohm Yasası, Güç ve Enerji Dirençsel Devreler Devre Çözümleme ve Kuramlar

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı 27 Mart 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-1 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-1 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-1 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU TEMEL BİRİMLER Tarihsel süreçte CGS, MKS ve SI birim sistemleri türetilmiştir. 1965 yılında the IEEE

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1-.. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. 2-, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ Faraday Kanunları Elektroliz olayı ile ilgili Michael Faraday iki kanun ortaya konulmuştur. Birinci Faraday kanunu, elektroliz sırasında

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C 1-1- 50 N 50 N 50 N A B C Şekilde özdeş dinamometrelerin ucuna asılan A, B ve C cisimlerinin ağırlıkları arasındaki doğru ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A > B > C

Detaylı

Q27.1 Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönü?

Q27.1 Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönü? Q27.1 Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönü? A. Manyetik Alan doğrultusunda. B. Manyetik Alan doğrultusuna zıt. C. Manyetik Alan doğrultusuna

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar ÖLÜM 29 Manyetik alanlar Manyetik alan Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet Düzgün bir manyetik alan içerisindeki akım ilmeğine etkiyen tork Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki

Detaylı

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU A. ELEKTRONĠKDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN TEMEL KONULAR a. AKIM i. Akımın birimi amperdir. ii. Akım I harfiyle sembolize edilir. iii. Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir. iv. Ampermetre

Detaylı

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası 1. Akım Şiddeti Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketi sonucu oluşur. Ancak her hareketli yük akım yaratmaz. Belirli bir bölge ya da yüzeyden net bir elektrik yük akışı olduğu durumda elektrik akımından

Detaylı

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. TEMEL BİLGİLER İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. Yalıtkan : Elektrik yüklerinin kolayca taşınamadığı ortamlardır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER...

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER... İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ... 2 1.2. YALITKANLAR VE İLETKENLER... 4 1.2.1. İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarıiletkenler... 4 1.2.2. Topraklanma...

Detaylı

Elektrik ve Kullanımı

Elektrik ve Kullanımı ÜNİTE 9 Elektrik ve Kullanımı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar magnetizmayı ve mıknasları, elektrik akımını ve manyetik alanları, elektrik ölçü aletlerini, jenaratör ve alternatif akımı, doğrultucuları,

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Potansiyel

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Potansiyel Ders Hakkında FizikII Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

DENEY 6 TUNGSTEN FİTİLLİ AMPUL VE YARIİLETKEN DİYOT

DENEY 6 TUNGSTEN FİTİLLİ AMPUL VE YARIİLETKEN DİYOT YALITKAN YARI- İLETKEN METAL DENEY 6 TUNGSTEN FİTİLLİ AMPUL VE YARIİLETKEN DİYOT Amaç: Birinci deneyde Ohmik bir devre elemanı olan direncin uçları arasındaki gerilimle üzerinden geçen akımın doğru orantılı

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: EEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ATERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRER TEST ÇÖZÜMERİ 6 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri. Alternatif gerilim denklemi; V sinrft

Detaylı

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR

11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 11. ÜNİTE İŞ VE GÜÇ KONULAR 1. ELEKTRİKTE İŞ VE GÜÇ BİRİMLERİ 2. DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDE GÜÇ HESABI 3. PROBLEM ÇÖZÜMLERİ 4. ALTERNATİF AKIM OMİK DEVRELERİNDEİŞİN (ENERJİ) KWH (KİLOVAT

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 9: Manyetik Alan Kaynakları 1. Biot-Savart Kanunu 1.1 Manyetik Alan

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Anahtar Kelimeler Enerji, ohm kanunu, kutuplandırma, güç,güç dağılımı, watt (W), wattsaat (Wh), iş. Teknik elemanların kariyerleri için ohm kanunu esas teşkil

Detaylı