KÜRESEL KR!Z!, NE DO"URDU, NE BÜYÜTTÜ, NE B!T!RECEK? KR!Z! KAVRAMADA,!KT!SAD! DÜ"ÜNCEN!N YAPI TA"LARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESEL KR!Z!, NE DO"URDU, NE BÜYÜTTÜ, NE B!T!RECEK? KR!Z! KAVRAMADA,!KT!SAD! DÜ"ÜNCEN!N YAPI TA"LARI"

Transkript

1 KÜRESEL KR!Z!, NE DO"URDU, NE BÜYÜTTÜ, NE B!T!RECEK? Sunan : EGE CANSEN 2011 SONBAHARI KR!Z! KAVRAMADA,!KT!SAD! DÜ"ÜNCEN!N YAPI TA"LARI HER KR Z, B R DÜZELTMED R. BOZULMA VARSA, DÜZELTME OLUR. M LL GEL R ARTI INDAN KOPUK, M LL SERVET ARTI I OLMAZ. MAL F YATLARI, MÜLK F YATLARI PARALEL HAREKET ETMEL D R (ESAS BOZULMA) KÜRESELTOPLAMI SIFIR OLSA DA CAR LEM AÇIKLARI SÜRDÜRÜLEMEZ. ( K NC BOZULMA) K EKONOM YOKTUR; F NANSAL EKONOM, REEL EKONOM N N AYNA GÖRÜNTÜSÜDÜR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 2

2 M!LL! SERVET, M!LL! GEL!R M LL SERVET, M LL GEL R N TÜKET LMEYEN KISMININ YATIRIMA DÖNÜ MES YLE B R K R. M LL SERVET, M LL GEL R N YATIRIMA DÖNÜ EN M KTARINDAN FAZLA ARTAMAZ. ARTMI GÖRÜNÜYORSA, BU B R VARLIK F YATLARI BALONU DUR. VARLIK F YATLARI ARTI I, ORTA VADEDE, MAL VE H ZMET F YATLARI ENFLASYONU FAZLACA GEÇMEMEL D R Bu bir Ege Cansen sunumudur. 3 F!NANSAL SEKTÖR, REEL SEKTÖRÜN AYNASIDIR. SANAY RKETLER N (PAS F ) BANKA BORCU, BANKALARIN (AKT F ) VARLIKLARIDIR. KAMUDA, F RMALARDA VE HANE HALKINDA SERVET ARTI I OLMADAN, BANKALARDA VARLIK /AKT F BÜYÜMES OLMAZ. H SSE SENED F YATLARI, F RMA DE ER N N KA IDA YANSIMASIDIR. F RMA DE ER, F RMANIN KAZANMA GÜCÜNÜ YANSITIR. KAZANCI ARTMAYAN F RMALARIN, H SSELER DE ERLEN YORSA, BU DA B R BALONDUR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 4

3 KR!Z!,!NSANLARIN TAMAHKÂRLI"I DO"URUR AZ ÇALI IP, ÇOK ZENG N OLMAK Ç N OPERASYONDAN DE L, SPEKÜLASYONDAN PARA KAZANMAK GEREK R. SPEKÜLASYON, NSANI TAMAHKÂR YAPAR; R SK TAHINI ARTTIRIR. TAH ARTTIKÇA, R SK DE ARTAR. TAMAHKÂR VARSA, ONU KANDIRAN DÜZENBAZ DA OLUR. KÖTÜ SPEKÜLASYON, F YATI ARTACAK D YE MENKUL VE GAYR MENKUL VARLIK ED NMEK Ç N BORÇLANMAK DEMEKT R. VARLIK F YAT ARTI I DURAB L R VE HATTA DÜ ER. AMA BORÇ DÜ MEZ. O ZAMAN TOKS K VARLIK OLU UR. TOKS K VARLIK BANKALARI BATIRIR. DEVLET, MEVDUATI KORUMAK Ç N BANKALARI KURTARIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 5 SERVET ETK!S!, HARCAMALARI ARTTIRIR K N N GEL R, K KAYNAKTAN DO AR. B R NC S, AKAR DIR; K NC S SERVET DE ER (F YAT) ARTI IDIR. AKAR GEL R; KÂR, K RA,FA Z VE ÜCRETTEN OLU UR. K S N N TOPLAMI, HARCANAB L R GEL R TABANINI OLU TURUR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 6

4 SERVET! ARTAN, BORÇLA TÜKET!R 1000 L RA AKARI OLAN K N N, L RALIK SERVET N N F YATI %10 ARTSA; TOPLAM GEL R M, 2000 ( ) L RA OLDU DER. GEL R 1000 L RADAN 2000 L RAYA ÇIKAN K, RAHATLIKLA 1300 L RA HARCAR. BU AMAÇLA KORKMADAN 300 L RA BORÇ ALIR. ÇÜNKÜ BORCUMUN KAR ILI I VAR DER. TASARRUF ORANI DÜ ER/CAR AÇIK OLU UR HARCAMALAR ARTINCA, BORÇLAR DA, ALACAKLAR DA EKONOM DE BÜYÜR..VE SAADET Z NC R DÖNMEYE BA LAR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 7 SERVET! AZALAN, HARCAMASINI KISAR L RA AKAR GEL R OLAN K N N, L RALIK SERVET %5 DE ER KAYBETSE, TOPLAM GEL R M 500 L RAYA DÜ TÜ DER. TOPLAM GEL R 1000 (2000) L RADAN 500 L RAYA DÜ EN K, AKAR GEL R 1000 L RA OLARAK KALSA B LE HARCAMALARINI KISAR Bu bir Ege Cansen sunumudur. 8

5 HER BOOM UN, SONU BOM!!DUR VARLIK F YAT ARTI IYLARIYLA GELEN EKONOM K GEN LEME, YAN ME, SONUNDA VARLIK F YATLARININ DÜ MES YLE BOM!! LAR. ÇÜNKÜ: FAK RLE T M D YE HARCAMALARINI KISAN TOPLUM, ÜRET MDE DARALMAYA VE S ZL E SEBEP OLUR. SAADET Z NC R TERS DÖNMEYE BA LAR, BUNDAN SONRASI B R KISIR DÖNGÜDÜR. BUNA!KT!SAD! KR!Z DEN!R. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 9 KR!Z!N B!TECE"!N!N ÖNCÜ GÖSTERGELER! NELERD!R B R NC S : VARLIK VE EMT A F YATLARININ ARTMASIDIR. K NC S : ENFLASYONDA ARTI DIR. ÜÇÜNCÜSÜ FA ZLER N DÜ MES D R *** DÜNYA EKONOM S 4 TEKERL B R ARABADIR. (TEKERLER: 1.ABD, 2.AB, 3.PAS F K ÜLKELER, 4.GEL MEKTE OLAN ÜLKELERD R) DÖRT TEKER DE DÖNMEDEN KR Z B TMEZ. BU TEKERLER DÖNDÜRMEK Ç N IMF YEN DEN YAPILANDIRILMI TIR. ESK ST KRARCI IMF YOKTUR MERKEZ BANKALARI DURMADAN PARA BASMAKTADIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 10

6 HARCAMALARIN ARTMASIYLA KR!Z B!TECEKT!R I KR ZDE, HANE HALKI VE F RMALAR TÜKET M VE YATIRIM Ç N PARA HARCAMAKTAN KORKAR. TALEP AÇI INI KAPAMAK Ç N, HALKIN HARCAMADI I PARASINI DEVLET HARCAR. BUNA AÇIK BÜTÇE DEN R. KR ZDE, ÖNCE EMEK, SONRA DA SERMAYE GEL RLER (KÂR, K RA VE FA Z) DÜ ER. B TERKEN TERS OLUR KR Z BA LAYINCA NAKTE GEÇENLER, PARA BOLLANIP, FA ZLER DÜ ÜNCE SERVETLER N MAL VE MÜLKE DÖNÜ TÜRMEYE BA LAR. TÜKET M HARCAMALARININ ARTMASI, YATIRIM HARCAMASINI UYARIRSA KR Z B TER. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 11 KR!Z! HAYVANLI"IMIZ B!T!RECEKT!R. II KR Z BA LATAN NSAN DAVRANI LARININ GER S NDE KEYNES N ANIMAL SPRITS DED HAYVAN RUH HAL VARDIR. BU RUH HAL BANA B R EY OLMAZ EKL NDE DE FADE ED LEB L R. *** AYN ANIMAL SPRIT LE NSANIN YA ANACAK TEK B R HAYATIM VAR DEY P HARCAMALARINI ARTTIRMASI, KR Z N N B T NDE ETK L OLACAKTIR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 12

7 DÜNYA T!CARET DENGES! HALA BOZUK Ç N PARASININ DE ER N DÜ ÜK TUTARAK BÜYÜMES N SÜRDÜRÜYOR. BU YÜZDEN ABD LE Ç N ARASINDAK SERMAYE HAREKETLER NDE DENGES ZL K AZALARAK DA OLSA SÜRÜYOR. AB BÖLGES NDE SE CAR FAZLA VERENLERLE CAR AÇIK VERENLER ANLA AMIYOR. BU K ETKEN YEN B R ÇÖKÜ Ü DAVET ED YOR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 13 EURO NE OLACAK EURO UN A IRI DE ERL OLMA G B B R SORUNU YOKTUR. EURO BÖLGES N N CAR AÇI I YOK MESABES NDED R. SORUN, AB Ç NDEK TASARRUF -TÜKET M DENGES ZL D R. EURO, VARLI INI SÜRDÜRECEKT R Bu bir Ege Cansen sunumudur. 14

8 KR!Z ORTAMINDA TÜRK EKONOM!S! V!RAJA G!RD! TÜRK EKONOM S NDE YÜKSEK FA Z, DÜ ÜK DÖV Z DEVR B TM YÜKSEK DÖV Z, DÜ ÜK FA Z DÖNEM BA LAMI TIR HEDEF: CAR AÇI I KÜÇÜLTMEKT R. DÖV!Z F!YATLARI YÜKSELECEK FA!ZLER DÜ"ÜK KALACAK BÜYÜME YAVA"LAYACAKTIR ALTIN ÇIKIYORSA, EKONOM! ÇÖKÜYORDUR. Bu bir Ege Cansen sunumudur. 16

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ

GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ GARANTİ EMEKL İL İK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK H İSSE SENEDİ EMEKLİL İK YATIR IM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞ İKL İĞ İ Ga ran t i Emek l i l i k ve Hayat A.Ş. Grup la ra Yöne l i k H isse Sened i Emek

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

DEVLET BORÇLARI İÇ BORÇLAR. İç borçlanma; 24.03.2015

DEVLET BORÇLARI İÇ BORÇLAR. İç borçlanma; 24.03.2015 İKT442 Türkiye Ekonomisi Ünite 5: İç ve Dış Borçlar 198 DEVLET BORÇLARI DevleHn en önemli gelir kaynağı olan vergi gelirlerine alternahf bir kaynak haline gelmişhr. Borçlanma geçici bir kaynakrr. Ödeme

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları

Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları 2009 HAZİRAN - EKONOMİ Küresel Krizin Türkiye Ekonomisi ile Sanayisine Yansımaları ve Dipten En Az Zararla Çıkış Yolları Dünya yeni bir finansal dönemin içine girmiş bulunmaktadır. Yaşanılan küresel ekonomik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Kapitalist ekonominin derin krizinde ilk

Kapitalist ekonominin derin krizinde ilk Geride bıraktığımız bu beş yılda ABD den Avrupa ya, oradan Afrika nın kuzeyine ve Ortadoğu ya, hatta Türkiye ve Brezilya ya kadar çok geniş bir coğrafyada, gerek peşi sıra gerekse de eş zamanlı pek çok

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı