СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Четвртак, 29. мај године БАЊА ЛУКА. Нaзив зeмљe Р/Б. 1. Aустриja. 4. Црнa Гoрa. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Четвртак, 29. мај године БАЊА ЛУКА. Нaзив зeмљe Р/Б. 1. Aустриja. 4. Црнa Гoрa. 5."

Transkript

1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) , РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Четвртак, 29. мај године БАЊА ЛУКА Број 43 Год. XXIII Језик српског народа Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука Sberbank a.д. Бања Лука UniCredit Bank а.д. Бања Лука Комерцијална банка a.д. Бања Лука Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука Централна изборна комисија Босне и Херцеговине На основу члана 1.14 и члана 2.9 став (1) тачка 2.а Изборног закона Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, на 23. сједници, одржаној 15. маја године, доноси ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ОПШТИХ ИЗБОРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ГОДИНЕ Члан 1. (Органи власти за које се избори расписују) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине расписује опште изборе за: Предсједништво Босне и Херцеговине, Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народну скупштину Републике Српске, предсједника и потпредсједнике Републике Српске, скупштине кантона у Федерацији Босне и Херцеговине. Члан 2. (Датум одржавања избора) Избори из члана 1. ове одлуке ће се одржати у недјељу 12. октобра године. Члан 3. (Достава одлуке) Ова одлука доставља се: Предсједништву Босне и Херцеговине, Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Представничком дому Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Народној скупштини Републике Српске, предсједнику и потпредсједницима Републике Српске, скупштинама кантона у Федерацији Босне и Херцеговине. Члан 4. (Ступање на снагу и објава) Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у Службeнoм глaснику БиХ, Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ, Службeнoм глaснику Републике Српске, Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ и на веб стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje Бoснe и Хeрцeгoвинe Број: / маја године Предсједник, Сарајево Стjeпaн Mикић, с.р. На основу чл. 1.5 и 20.12а Изборног закона Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 и 32/10) и члана 18. Пословника Централне изборне комисије Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 50/07 и 33/09), на приједлог Министарства вањских послова Босне и Херцеговине, број: 03/ /14, oд гoдинe, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је, на 23. сједници, одржаној године, донијела ОДЛУКУ О ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ИНОСТРАНСТВУ У КОЈИМА СЕ ПЛАНИРА ОРГАНИЗОВАЊЕ ГЛАСАЊА ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ГОДИНЕ Члан 1. (ДКП БиХ у којима се планира организовати гласање) На Општим изборима у Босни и Херцеговини године, за држављане Босне и Херцеговине који привремено живе у иностранству и имају бирачко право, планира се организoвати гласање у сљедећим дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ДКП БиХ): Р/Б Нaзив зeмљe Нaзив ДКП БиХ Грaд у кojeм сe нaлaзи ДКП БиХ 1. Aустриja 1. Aмбaсaдa БиХ у Бeчу 1. Бeч 2. Пoчaсни кoнзулaт БиХ у Грaцу 2. Грaц 2. Aустрaлиja Aмбaсaдa БиХ у Кaмбeри Кaмбeрa 3. Бeлгиja Aмбaсaдa БиХ у Брисeлу зa Бeлгиjу и Луксeмбург Брисeл 4. Црнa Гoрa Aмбaсaдa БиХ у Пoдгoрици зa Црну Гoру и Aлбaниjу Пoдгoрицa 5. Чeшкa Aмбaсaдa БиХ у Прaгу зa Чeшку и Слoвaчку Прaг 6. Дaнскa Aмбaсaдa БиХ у Кoпeнхaгeну Кoпeнхaгeн 7. Фрaнцускa Aмбaсaдa БиХ у Пaризу Пaриз 8. Грчкa Aмбaсaдa БиХ у Aтини Aтинa 9. Хoлaндиja Aмбaсaдa БиХ у Хaгу Хaг

2 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Хрвaтскa Aмбaсaдa БиХ у Зaгрeбу Зaгрeб 1. Aмбaсaдa БиХ у Риму 1. Рим 11. Итaлиja 2. Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ у Mилaну 2. Mилaно 12. Кaнaдa Aмбaсaдa БиХ у Oтaви Oтaвa 13. Maђaрскa Aмбaсaдa БиХ у Будимпeшти Будимпeштa 14. Maкeдoниja Aмбaсaдa БиХ у Скoпљу зa Maкeдoниjу и Кoсoвo Скoпљe 15. Нoрвeшкa Aмбaсaдa БиХ у Oслу Oслo 1. Aмбaсaдa БиХ у Бeрлину 2. Гeнeрaлни кoнзулaт 1. Бeрлин БиХ у Mинхeну 2. Mинхeн 16. Њeмaчкa 3. Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ 3. Штутгaрт у Штутгaрту 4. Фрaнкфурт 4. Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ у Фрaнкфурту 17. СAД 1. Aмбaсaдa БиХ у Вaшингтoну 2. Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ у Чикaгу 1. Вaшингтoн 2. Чикaгo 18. Слoвeниja Aмбaсaдa БиХ у Љубљaни Љубљaнa 19. Србиja Aмбaсaдa БиХ у Бeoгрaду Бeoгрaд 20. Шпaниja Aмбaсaдa БиХ у Maдриду Maдрид 21. Швajцaрскa Aмбaсaдa БиХ у Бeрну Бeрн 22. Швeдскa Aмбaсaдa БиХ у Штoкхoлму Штoкхoлм 23. Tурскa Гeнeрaлни кoнзулaт БиХ у Истaнбулу Истaнбул 24. Вeликa Бритaниja Aмбaсaдa БиХ у Лoндoну зa Вeлику Бритaниjу и Ирску Лoндoн Члан 2. (Број и распоред бирачких мјеста у ДКП БиХ) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће посебним прописом утврдити тачан број и распоред бирачких мјеста у ДКП БиХ, сходно броју бирача регистрованих да гласају лично у ДКП БиХ. Члан 3. (Коначна одлука о ДКП БиХ) (1) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће након истека рока за регистрацију бирача који се региструју за гласање у ДКП БиХ донијети коначну одлуку о ДКП БиХ у којима ће бити организовано гласање. (2) Држављанима БиХ који се пријаве за гласање лично у ДКП БиХ из члана 1. ове одлуке, а у којима не буду испуњени услови за организовање гласања, омогућиће се гласање поштом. Члан 4. (Ступање на снагу и објава) Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику БиХ, а објавиће се и у Службеним новинама ФБиХ, Службеном гласнику Републике Српске, Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ и на веб страници Централне изборне комисије БиХ Број: / маја године Предсједник, Сарајево Стjeпaн Mикић, с.р. На основу члана 3.6 став (2) тачка е), а у вези са чланом 4.2. и чланом 3.4. став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и члана 2. став (1) тачка а) Правилника о вођењу и употреби Централног бирачког списка ( Службени гласник БиХ, број 37/14), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је, на 23. сједници, одржаној године, донијела ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧИВАЊУ И ПОТВРЂИВАЊУ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА, СА СТАЊЕМ НА ДАН ГОДИНЕ, У ЧАСА Члан 1. Број бирача у Босни и Херцеговини уписаних у Централни бирачки списак за Опште изборе који ће се одржати 12. октобра године, са стањем на дан године, у часа, јесте , а по изборним јединицама како слиједи: а) ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1) за чланове Предсједништва Босне и Херцеговине који се непосредно бирају са територије Федерације БиХ укупан број бирача је и 2) за члана Предсједништва Босне и Херцеговине који се непосредно бира са територије Републике Српске укупан број бирача је б) ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИ- НЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 1 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 2 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 3 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 4 - укупан број бирача је и 5) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 5 - укупан број бирача је ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРП- СКЕ 1) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Републике Српске - изборна јединица 1 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Републике Српске - изборна јединица 2 - укупан број бирача је и 3) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине из Републике Српске - изборна јединица 3 - укупан број бирача је ц) ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 1 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 2 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 3 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 4 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 5 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 6 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 7 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 8 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 9 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 10 - укупан број бирача је ) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 11- укупан број бирача је и 12) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине - изборна јединица 12 - укупан број бирача је д) НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 1 - укупан број бирача је ) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 2 - укупан број бирача је ) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 3 - укупан број бирача је ) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 4 - укупан број бирача је ) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 5 - укупан број бирача је

3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 6 - укупан број бирача је ) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 7 - укупан број бирача је ) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 8 - укупан број бирача је ) Народна Скупштина Републике Српске - изборна јединица 9 - укупан број бирача је е) ПРЕДСЈЕДНИК И ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1) За предсједника и потпредсједнике Републике Српске који се непосредно бирају са територије Републике Српске укупан број бирача је ф) СКУПШТИНЕ КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 1) Скупштина Кантона 1 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 2 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 3 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 4 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 5 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 6 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 7 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 8 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 9 - укупан број бирача је ) Скупштина Кантона 10 - укупан број бирача је Члан 2. Саставни дио ове одлуке је Централни бирачки списак у електронском облику, закључен и потврђен са стањем на дан године у часа, који се неће објавити у службеним гласилима. Члан 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику БиХ, Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику Републике Српске, Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ и на wеб страници Централне изборне комисије БиХ: Број: / маја године Предсједник, Сарајево Стјепан Микић, с.р. На основу члана 2.12 став (9) Изборног закона БиХ ( Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и члана 18. Пословника Централне изборне комисије БиХ ( Службени гласник БиХ, бр. 50/07, 33/09, 24/13 и 32/14), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је, на 21. сједници, одржаној године, утврдила Пречишћени текст Одлуке о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини ( Службени гласник БиХ, бр. 37/10 и 53/10). ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОСНОВНЕ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ (Пречишћени текст) Члан 1. (Стална мјесечна накнада) (1) Чланови изборне комисије основне изборне јединице имају право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у висини од 30% исплаћеног паушала одборника, односно вијећника у тој основној изборној јединици. (2) Чланови изборних комисија основне изборне јединице која нема утврђену накнаду за рад одборника, односно вијећника у виду паушала или уколико накнада за рад одборника, односно вијећника није утврђена у фиксном мјесечном износу, него је везана за дужност коју вијећник, односно одборник обавља у општинском вијећу, скупштини општине или градском вијећу, односно њиховим радним тијелима, као и за број одржаних сједница, имају право на сталну мјесечну накнаду за свој рад у висини од: a) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до бирача, b) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до бирача, c) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до бирача, d) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до бирача, e) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано преко бирача. Члан 2. (Накнада у изборном периоду) (1) Чланови изборне комисије основне изборне јединице у изборном периоду имају право на мјесечну накнаду у висини исплаћеног паушала одборника, односно вијећника у тој основној изборној јединици. (2) Чланови изборне комисије основне изборне јединице која нема утврђену накнаду за рад одборника, односно вијећника у виду паушала или уколико накнада за рад одборника, односно вијећника није утврђена у фиксном мјесечном износу, него је везана да дужност коју вијећник, односно одборник обавља у општинском вијећу, скупштини општине или градском вијећу, односно њиховим радним тијелима, као и за број одржаних сједница, у изборном периоду имају право на мјесечну накнаду за свој рад у висини од: a) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до бирача, f) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до бирача, g) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до бирача, h) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано до бирача, i) КМ у основним изборним јединицама у којима је у изводу из Централног бирачког списка уписано преко бирача. Члан 3. (Средства за извршење) У складу са чланом 1.2а став (3) Изборног закона БиХ, средства за накнаде из чл. 1. и 2. ове одлуке обезбјеђују се у буџету основних изборних јединица, а исплата се врши истовремено са исплатом мјесечних паушала одборника, односно вијећника у тој основној изборној јединици, а у случајевима из става (2) члана 1. и члана 2. ове одлуке најкасније до 15-ог у текућем мјесецу за претходни мјесец. Члан 4. (Објављивање ове одлуке) Овај пречишћени текст Одлуке објавиће се у Службеном гласнику БиХ, Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику Републике Српске, Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ и на wеб страници Централне изборне комисије БиХ: Број: / маја године Предсједник, Сарајево Стјепан Микић, с.р. На основу члана 2.9. тачка 2, 5.22, 5.24 и 5.29 Изборног закона Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је, на 22. сједници, одржаној године, донијела ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА У ГЛАВНОМ ЦЕНТРУ ЗА БРОЈАЊЕ ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ ГОДИНЕ ПОГЛАВЉЕ I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Члан 1. (Предмет) (1) Овим правилником утврђују се: a) надлежност, организација и мјере сигурности Главног центра за бројање (члан 5.22 Изборног закона БиХ); b) процедуре и начин бројања гласачких листића и утврђивање резултата гласања (члан 5.22 став (1) Изборног закона БиХ): 1) непотврђеним гласачким листићима, 2) у одсутности,

4 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ) затвореника или бирача који су везани за установе или нису у могућности да дођу на бирачко мјесто због старости, болести или инвалидитета (у даљем тексту: Мобилни тим), 4) поштом, 5) у дипломатско-конзуларном представништву БиХ у иностранству (у даљем тексту: ДКП БиХ). (2) Поступак поновног бројања гласачких листића (члан Изборног закона БиХ). (3) Посматрање рада Главног центра за бројање (члан 17.5 став (2) Изборног закона БиХ). Члан 2. (Значење израза) Поједини изрази коришћени у овом правилнику значе: a) врећа гласачки материјал који садржи скуп коверата са гласачким листићима за различите комбинације које се требају верификовати и сортирати; b) кутија подразумијева верификован и сортиран скуп коверата са гласачким листићима за исту комбинацију; c) апликација подразумијева рачунарски софтвер ЈИИС за праћење рада Главног центра за бројање који омогућавају модули: пријем, припрема за верификацију, верификацију и сортирање, припрема за бројање, бројање, архивирање, извјештавање за верификацију, унос и обраду изборних резултата по кутијама, изборним јединицама и укупних изборних резултата политичких субјеката и извјештавање о раду Главног центра за бројање и d) персонализовани бирачки комплет представља коверат са бирачким материјалом и уписаним личним подацима бирача за гласање: поштом или непотврђеним гласачким листићем или путем Мобилног тима. ПОГЛАВЉЕ II - НАДЛЕЖНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И МЈЕРЕ СИГУРНОСТИ ГЛАВНОГ ЦЕНТРА ЗА БРОЈАЊЕ Члан 3. (Надлежност) (1) Главни центар за бројање надлежан је за: a) бројање гласачких листића и утврђивање резултата гласања у складу са чланом 1. став (1) тачка б) алинеја 1) до 5) овог правилника, b) контролу, унос и потврду резултата гласања, c) поновно бројање по одлуци Централне изборне комисије БиХ. (2) Бројање гласачких листића, унос и обрада изборних резултата у Главном центру за бројање обавља се на начин којим неће бити нарушена тајност гласања. (3) Резултати бројања гласова у Главном центру за бројање доступни су јавности и излажу се у просторијама Главног центра за бројање по окончању процеса бројања свих гласачких листића за изборни ниво. Члан 4. (Организација) (1) Главни центар за бројање у свом саставу има: а) управу, коју чине: директор и три замјеника директора, главни контролор, замјеник главног контролора, контролор за дистрибуцију, пријем и транспорт изборног материјала и шеф смјене, b) Одјел за административне и оперативне послове, c) Одјел за пријем, припрему и верификацију гласачког материјала, d) Одјел за контролу, сортирање и бројање гласачког материјала и e) Одјел за пријем, контролу, унос и утврђивање изборних резултата. (2) Одјели из става (1) овог члана састављени су из група. (3) Групу из става (2) овог члана чини одређен (тачно утврђен број) извршилаца који су одговорни за извршење послова из надлежности групе. Број група и извршилаца у свакој групи утврђује се посебном одлуком, коју за сваке изборе доноси Управа Главног центра за бројање, уз сагласност Централне изборне комисије БиХ. (4) Саставни дио овог правилника је органиграм Главног центра за бројање. Члан 5. (Безбједност) (1) У Главном центру за бројање загарантована је безбједност изборног материјала. (2) У складу са одредбом из става (1) овог члана, кретање и примопредаја гласачког материјала и гласачких листића по појединим фазама обраде мора бити праћена одговарајућом документацијом, у коју се евидентирају бројчани подаци о резултатима извршених активности у свакој од фаза процеса верификације, припреме и бројања гласачких листића. (3) Транспорт гласачког материјала између складишта Централне изборне комисије БиХ и Главног центра за бројање одвија се у складу са планом доставе и отпреме гласачког материјала и претходно се најављује. (4) Мјере физичке контроле и безбједности спроводе се на улазу, односно излазу који користи особље ангажовано у Главном центру за бројање. Особље ангажовано на пословима безбједности у свакој радној смјени надзире и евидентира сва кретања ангажованих, приликом уласка и напуштања простора Главног центра за бројање о чему се воде посебне евиденције. (5) Ангажовани у Главном центру за бројање имају посебне пропуснице (акредитације) које носе на видном мјесту за све вријеме боравка у Главном центру за бројање и дужни су их показати овлашћеном службеном лицу при уласку у просторије Главног центра за бројање. (6) Посјетиоцима и посматрачима осигуравају се посебне пропуснице (акредитације) са унапријед дефинисаним садржајем и дизајном. Приликом уласка у простор Главног центра за бројање сви посјетиоци и посматрачи морају бити посебно евидентирани и морају предати важећи идентификациони документ особљу задуженом за сигурност, након чега им се издаје одговарајућа пропусница (акредитација), коју су дужни носити на видном мјесту за све вријеме проведено у просторијама Главног центра за бројање. (7) Пропусницу (акредитацију) из ст. (5) и (6) овог члана издаје Централна изборна комисија. ПОГЛАВЉЕ III - ПРОЦЕДУРЕ И НАЧИН БРОЈАЊА ГЛАСОВА У ГЛАВНОМ ЦЕНТРУ ЗА БРОЈАЊЕ Одјељак А. Пријем, припрема и верификација гласачког материјала Члан 6. (Категорије гласачких листића) (1) У Главном центру за бројање броје се: a) непотврђени глaсачки листићи, b) гласачки листићи за гласање у одсуству, c) гласачки листићи за гласање путем Мобилног тима (лица на издржавању казне затвора или лица која су везана за установе, домове или нису у могућности да дођу на бирачко мјесто због старости, болести или инвалидитета), d) гласачки листићи за гласање поштом, e) гласачки листићи за гласање у дипломатско-конзуларном представништву БиХ и f) гласачки листићи у складу са одлуком Централне изборне комисије БиХ о поновном бројању. (2) Бројање из става (1) овог члана врши се по процедури која је, у складу са Правилником о начину спровођења избора у БиХ, прописана за бројање на редовном бирачком мјесту. Члан 7. (Пријем гласачког материјала из складишта Централне изборне комисије) (1) Прије почетка рада Главног центра за бројање, гласачки материјал за гласање изван БиХ транспортује се у складиште Централне изборне комисије БиХ. (2) Гласачки материјал из става (1) овог члана транспортује се преко складишта Централне изборне комисије БиХ у Главни центар за бројање, почетком рада Главног центра за бројање, ради провјере права гласа и уз пратњу лица овлашћеног за преузимање гласачког материјала. (3) Главни центар за бројање води евиденцију о свим доставама пошиљки са изборним материјалом. (4) Обрасци који служе за евиденцију и контролу извршених активности у појединим одјелима и групама морају пратити сва кретања гласачких листића. Члан 8. (Пријем гласачког материјала од изборних комисија) (1) Гласачки материјал достављен од изборних комисија основних изборних јединица транспортује се у складиште Централне изборне комисије БиХ и остаје запечаћен у оригиналним врећама све до тренутка бројања у Главном центру за бројање.

5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 43 5 (2) Материјал са резултатима гласања са редовних бирачких мјеста изборне комисије основних изборних јединица достављају директно у Главни центар за бројање, у року прописаном Правилником о спровођењу избора у БиХ. (3) О примопредаји материјала из ст. (1) и (2) овог члана води се посебан записник. Члан 9. (Поступање са гласачким материјалом) (1) У Главном центру за бројање вреће са гласачким материјалом се отварају уклањањем сигурносног печата и контролише се њихов садржај. (2) Главни центар за бројање кроз Апликацију води евиденцију о свим доставама из става (1) овог члана. Члан 10. (Припрема за верификацију) Главни центар за бројање врши контролу достављеног гласачког материја у складу са Правилником о начину спровођења избора у Босни и Херцеговини. Члан 11. (Верификација гласачког материјала за гласање поштом) (1) У Главном центру за бројање, у оквиру припреме изборног материјала за бројање бирача који су гласали изван БиХ, утврђује се исправност бирачких комплета, на начин да сваки комплет треба бити пакован у повратну коверту, у складу са Правилником о начину спровођења избора у БиХ. (2) Бирачки комплети из става (1) овог члана, који не садрже потребну документацију или нису пристигли у роковима прописаним Правилником о начину спровођења избора у Босни и Херцеговини, не шаљу се у наредну фазу обраде. (3) У Главном центру за бројање води се посебна евиденција о броју бирачких комплета из ст. (1) и (2) овог члана и о томе се подноси посебан извјештај Централној изборној комисији БиХ. (4) Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о статусу бирачких комлета из става (2) овог члана. (5) Бирачки комплети с одговарајућим садржајем унутар повратне коверте шаљу се за провјеру кроз апликацију (провјера података бирачког права за гласање изван БиХ, гласање непотврђеним гласачким листићем и Мобилног тима). Члан 12. (Верификација гласачког материјала Непотврђених гласачких листића, Мобилних томова, у Одсуству и ДКП БиХ) (1) У Главном центру за бројање скида се печат и контролише садржај вреће са Непотврђеним гласачким листићима, Мобилним тимовима, Одсуством и гласањем у ДКП БиХ и упоређује се образац бројног стања са достављеним материјалом, као и изводом из Централног бирачког списка. (ШЕМА ПАКОВАЊА) (2) Бирачки комплети који нису потписани на изводу из Централног бирачког списка, након провјере остале документације, посебно се одвајају и не шаљу се у наредну фазу обраде. (3) У Главном центру за бројање води се посебна евиденција о броју бирачких комплета из ст. (1) и (2) овог члана и о томе се подноси посебан извјештај Централној изборној комисији БиХ. (4) Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о статусу бирачких комплета из става (2) овог члана. Члан 13. (Начин провјере права гласа бирача) (1) За сваки персонализовани бирачки комплет достављен у Главни центр за бројање врши се провјера права гласа бирача. На основу личних података бирача врши се унос регистрацијског броја или јединственог матичног броја, те, као резултат провјера у Апликацији, све се сврставају у једну од сљедеће двије категорије: a) бирач чије право гласа је потврђено - листићи из коверте ће бити пребројани и b) бирач није уписан у извод из Централног бирачког списка за неку од категорија персонализованог гласања или је већ раније остварио бирачко право - коверте са оваквим гласовима неће бити послате на бројање. (2) На полеђину коверте са гласачким листићима која осигурава тајност гласа уписује се број комбинације гласачких листића који коверта треба да садржи и који Апликација даје као резултат провјере у бази података. (3) Једна комбинација гласачких листића подразумијева по један гласачки листић за сваки изборни ниво, у оквиру истог изборног нивоа за који се гласа у одређеним основним изборним јединицама. (4) У посебне скупине се одвајају свежњеви коверата са гласачким листићима који су верификовани и посебно коверте које нису верификоване (није потврђено право гласа или је већ остварено на неки од начина гласања). (5) У пратећи контролни образац уписују се подаци о броју коверата са гласачким листићима који су верификовани (потврђени) и о броју коверата са гласачким листићима који нису потврђени. (6) Одлуку о одбијању права гласа из става (4) овог члана доноси Централна изборна комисија БиХ. Члан 14. (Означавање статуса) (1) За бираче чије право гласа је потврђено у складу са чланом 13. овог правилника коверте са њиховим гласачким листићима означавају се као потврђене и шаљу се у наредне фазе процеса бројања. (2) Означавање статуса врши се уписивањем информације о резултату провјере кроз Апликацију у посебну рубрику која се налази на полеђини коверте и уписује се број комбинације гласачких листића који коверта треба да садржи. (3) Након завршетка провјере из става (2) овог члана врши се раздвајање садржаја вреће у посебне прозирне пластичне вреће, одвајајући свежњеве коверата са гласачким листићима који су потврђени од коверата бирача који немају право гласа. (4) Прозирне пластичне вреће из става (3) овог члана стављају се у оригиналне вреће у којима су коверте првобитно биле упаковане, заједно са обрасцем за евиденцију и контролу извршених активности. (5) Укупан број коверата у врећи након завршене верификације мора се слагати са бројем коверата које су пристигле из припреме за верификацију прије почетка фазе верификације. Сва неслагања се евидентирају и обавјештава припрема за верификацију ради усаглашавања. Члан 15. (Обрада извода из Централног бирачког списка) (1) Извод из Централног бирачког списка за гласање у одсуству и ДКП обрађују се у верификацији на начин да се сваки бирач који је гласао и потписао извод евидентира кроз Апликацију скенирањем бар- кода или уносом података. (2) Извод из Централног бирачког списка за гласање на редовном бирачком мјесту обрађује се у верификацији на начин да се сваки бирач који је гласао и потписао извод евидентира кроз Апликацију скенирањем бар-кода или уносом података. (3) Након скенирања бар-кода из ст. (1) и (2) овог члана врши се ручно бројање потписа на бирачком списку и упоређује са аналитичким прегледом кроз Апликацију. Податак о броју потписа уписује се у пратећи образац. Одјељак Б. Контрола, сортирање и бројање гласачког материјала Члан 16. (Почетак бројања гласачких листића) (1) Гласачки листићи којима су гласали бирачи изван БиХ и чије право гласа је верификовано прва су група гласачких листића који се броје у Главном центру за бројање. Бројање ових листића започиње на дан избора у одређеном времену након затварања бирачких мјеста. (2) По одобрењу руководећег особља у Главном центру за бројање и након што буду обављене неопходне припреме, припремљене серије за гласање изван БиХ упућују се у наредне фазе за бројање. (3) Бројање гласова у Главном центру за бројање спроводи се према редослиједу операција које се одвијају унутар појединих организационих јединица, и то: a) активности за контролу, сортирање и припрему серија са гласовима, b) активности за припрему за бројање, c) активности за бројање, d) сређивање документације са резултатима бројања, унос резултата и рачунарска обрада података и e) архивирање серија/пакета са пребројаним гласачким листићима. Члан 17. (Поступак контроле пресонализованих коверата) (1) Вреће са гласачким материјалом које су прошле фазу верификације и које садрже гласачке листиће за бираче чије право гласа је потврђено узимају се из оригиналне вреће и спроводи се сљедећи поступак:

6 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број a) коверте се раздвајају по комбинацијама гласачких листића, b) слажу се у свежњеве по комбинацијама, c) свежњеви се одвајају гумицама и на комад папира, који се ставља на врх свежња, уписује се број коверата одређене комбинације и ознака вреће, d) врши се контролно бројање коверата по свим свежњевима и провјерава се слагање овог броја са подацима са обрасца за евиденцију и контролу извршених активности, e) приступа се формирању серија са гласачким листићима које су састављене од верификованих коверата са гласачким листићима бирача који су гласали једним начином гласања, f) једна комбинована серија састављена је од одређеног броја коверата исте комбинације верификованих гласачких листића. (2) Све коверте са гласачким листићима за бираче чије право гласа није потврђено кроз процес верификације пакују се у посебно означене #КР пакете на којима се евидентира њихово бројно стање, заједно с оригиналном пратећом документацијом. (3) Коверте из става (1) овог члана пакују се у кутије према утврђеном поступку. Једна серија са гласачким листићима саставља се од одређеног броја коверата исте комбинације и категорије гласачких листића, а које могу да долазе са различитих врећа, односно бирачких мјеста, у циљу осигурања заштите тајности гласа у случају малог броја коверата са одређеном комбинацијом гласачких листића. (4) Након формирања серија из става (3) овог члана, у наредне фазе процеса бројања доставља се кутија са серијом за гласање, која се посебно означава и садржи сљедеће податке: a) јединствени број серије за гласање по категорији листића - текстуално-бројчана ознака која је посебно прописана и b) број коверата које се налазе у кутији. Члан 18. (Припрема серија за бројање неперсонализованих коверата) Вреће са гласачким материјалом које нису прошле кроз фазу верификације у Главном центру за бројање подлијежу сљедећим активностима формирања серије за бројање у одсуству и у ДКП БиХ: a) врши се отварање запечаћене вреће са ковертама које садрже гласачке листиће и провјерава садржај, b) обавља се контролно бројање коверата са гласачким листићима за сваку различиту комбинацију унутар вреће, c) врши се упоређивање добијених бројева са подацима који су уписани у образац бројног стања вреће, односно бирачког мјеста, d) у случају да се не слаже неки од података, надзорник групе утврђује узроке одступања и провјерава достављену документацију и e) формира се кутија са серијом за гласање. Члан 19. (Поступак формирања серије за бројање) (1) Формирање серије за бројање је поступак који се спроводи уз непосредну контролу надзорника групе. (2) Врећа са гласачким материјалом са бирачког мјеста може да садржи одређени број коверата са различитим комбинацијама гласачких листића, зависно о изборним јединицама, односно општини за које се гласа, на бирачком мјесту. (3) Све коверте са истом комбинацијом гласачких листића из једне вреће пакују се у кутије које садрже коверте само једне комбинације. Такве кутије, тј. серије могу садржават и коверте, из више врећа са различитих бирачких мјеста за гласање датим начином гласања, с тим да се води евиденција о коначном броју и поријеклу коверата које су ушле у састав једне серије. (4) Број коверата које улазе у састав једне серије утврђује се у зависности од врсте избора (укупног броја различитих комбинација гласачких листића за изборе који се спроводе и броја бирача уписаних у изводу из Централног бирачког списка за гласање за одређену изборну јединицу). (5) Сви подаци о тачном саставу серије за гласање уписују се на образац за праћење и контролу серије. Члан 20. (Припрема за бројање) (1) Припрема за бројање организована је као одређени број тимова с лицима која су задужена за активности сортирања. Један тим окупљен је око једног стола и осим особља које чине сортери сваки од тимова има по једног вођу тима. Вођа тима надгледа долазак серије са ковертама које садрже гласачке листиће из зоне припреме и одговоран је за рад свог тима. (2) Тим који је добио серију за обраду обавља сљедеће поступке у току трајања фазе сортирања: a) отвара кутију у коју је запакован садржај једне серије; b) врши контролно бројање коверата унутар серије и упоређује добијени број са бројем коверата на пратећем контролном обрасцу за праћење серије по фазама и уноси ове податке у образац за праћење. У случају да се бројеви не слажу врши се поновно бројање и, ако се и даље бројеви не слажу, та чињеница биће уписана у пољу предвиђеном за коментар на обрасцу; c) обавјештава надзорника припреме за бројање о неслагању описаном у алинеји б) овог става; d) отвара и контролише садржај коверата, при чему се у оквиру једног тима за сортрирање ова обавеза извршава на сљедећи начин: 1) са сваке стране вође тима припреме за бројање сједи по један сортер који отвара коверте са листићима и провјерава садржај, 2) празне коверте додају се вођи тима који их ставља у пластичну врећу, 3) коверте са гласачким листићима просљеђују се до друга два сортера из тима који провјеравају да ли је садржај коверте одговарајући у односу на ознаку комбинације гласачких листића и да ли је број листића за поједине изборне нивое у складу са дефинисаним садржајем, 4) коверте код којих је утврђено неслагање садржаја у односу на комбинацију достављају се надзорнику припреме за бројање који треба да изврши додатну провјеру и 5) коверте чији је садржај одговарајући просљеђују се до сортера који чине остатак тима, а који ће сортирати гласачке листиће из ових коверата према типовима листића; e) након поступка спроведеног у складу са ставом (2) овог члана добијају се двије опште категорије за коверте из једне серије: 1) коверте са неодговарајућим садржајем (гласачким листићима), које се одстрањују у фази сортирања и неће бити бројане и 2) коверте с одговарајућим садржајем гласачких листића, који се просљеђују у фазу бројања. Члан 21. (Коверте са неодговарајућим садржајем) (1) Коверте са неодговарајућим садржајем не просљеђују се у фазу бројања. То су: a) коверте чији је садржај супротан ознаци на коверти (типови гласачких листића који се налазе унутар коверте не одговарају ознаци комбинације на површини коверте), b) коверта је празна и не садржи нити један гласачки листић и c) коверта садржи дупле гласачке листиће или вишак гласачких листића у односу на прописани број за дату комбинацију. (2) Надзорник групе припреме за бројање додатно провјерава све овакве коверте, евидентира и констатује узроке одступања у погледу садржаја коверата са гласачким листићима за гласање у одсустности. (3) Све одбијене коверте са гласачким листићима из фазе сортирања пакују се у посебну прозирну пластичну врећу. (4) Врећа из става (3) овог члана печати се пластичним печатом са серијским бројем, који се уноси у образац за праћење кретања серије. У овај образац се уписују и подаци о броју одбијених коверата према категоријама унутар одређене серије. Прозирна пластична врећа која садржи ове коверте враћа се у кутију у коју је серија била оригинално запакована, и то тако да се стави на дно кутије. Члан 22. (Коверте са одговарајућим садржајем) (1) Припрема за бројање гласачке листиће из коверата са одговарајућим садржајем разврстава према типовима гласачких листића. Зависно од комбинације гласачких листића пакованих у оквиру серије која се сортира и врсти избора, коверте могу садржавати 1, 2, 3. или 4. гласачка листића за одговарајуће изборне нивое у оквиру истог изборног нивоа. (2) Припрема за бројање, у складу са укупним бројем гласачких листића различитих типова, формира одговарајући број скупина листића истог типа, које спрема за наредну фазу бројања, поштујући сљедећа правила: a) гласачки листићи се слажу тако да је унутрашња страна са називима политичких субјеката окренута лицем према доље, b) бројање се врши тако да се формирају скупине од по 25 гласачких листића истог типа, c) припрема за бројање гласачких листића два пута броји исту скупину и провјерава слагање резултата бројања, d) скупине од по 25 гласачких листића поредају се једна на другу,

7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 43 7 e) броји се укупан број свежњева од по 25 гласачких листића и додају се преостали гласачки листићи како би се добио укупан број листића одређеног типа, f) на комад папира уписује се укупан број гласачких листића за дати изборни ниво и тај папир се ставља на врх свежњева, g) уписује се укупан број гласачких листића из једне серије, сваког типа (за сваки изборни ниво, односно изборну трку) на контролне обрасце за праћење кретања серије, h) провјерава се тачност на тај начин што се овај укупан број пребројаних гласачких листића за све типове сабира са укупним бројем одбачених гласачких листића из коверти са неодговарајућим садржајем и контролише се слагање тако добијеног броја са резултатом контролног бројања које је било обављено на почетку фазе припреме за бројање (одмах послије отварања кутије са датом серијом) и i) ако је дошло до одступања, поново се провјерава и обавјештава надзорник групе за сортирање гласачких листића. (3) Ако је контролно бројање обављено на задовољавајући начин, пребројани гласачки листићи у свежњевима од по 25 листића истог типа стављају се у пластичне вреће (по једна врећица за сваки различит тип листића). (4) Образац за праћење кретања серије претходно се попуњава свим подацима који треба да се осигурају у фази сортирања. Осим потписа, на формулару се наводе и подаци о датуму, смјени и тиму сортера који је обрадио серију. (5) Пластичне вреће које садрже гласачке листиће само једног типа стављају се у кутију у којој је серија првобитно достављена у припрему за бројање. Образац за праћење и контролу серије ставља се на врх кутије са сортираном серијом и кутија се доставља надзорнику групе за бројање гласачких листића. Члан 23. (Активности за бројање) (1) Група за бројање гласачких листића организована је као одређени број тимова бројача. Један тим бројача окупљен је око једног стола. Осим особља које чине бројачи, сваки од тимова има по једног вођу тима. (2) У простору групе за бројање гласачких листића надзорник ове групе прима кутије са сортираним серијама гласачких листића и расподјељује их по тимовима за бројање. Заједно са серијама гласачких листића надзорник групе за бројање гласачких листића задужује тимове бројача комплетима образаца за резултате бројања гласова у Главном центру за бројање. (3) У зависности од типа гласачких листића који се налазе у одређеној серији, а који одговарају одерђеној комбинацији гласачких листића, надзорник групе припрема одговарајући сет образаца за збирне резултате бројања гласова и доставља их тиму бројача. Члан 24. (Организација процеса бројања) (1) Процес бројања и структура тимова за бројање у Центру за бројање организовани су на начин идентичан структури чланова једног бирачког одбора на редовним бирачким мјестима. Један тим са бројачима задужен је за бројање једне кутије са одређеном серијом и броји у правилу све типове листића које серија садржи. (2) Тимови за бројање у наредним фазама могу да броје и гласачке листиће са редовних бирачких мјеста, за потребе контроле изборних резултата са бирачких мјеста. Централна изборна комисија БиХ о томе доноси посебну одлуку. (3) Редослијед активности у оквиру процеса бројања подразумијева контролно бројање гласачких листића за све сортиране групе листића унутар једне серије, једног бројања гласова за гласање по систему већинског гласа и првог и другог бројања за гласање по систему отворених листа. Члан 25. (Контролно бројање гласачких листића) (1) Тим бројача, заједно са вођом тима, након пријема кутије у којој се налази садржај једне серије, треба да ураде сљедеће: a) отворе једну врећу са групом листића за један изборни ниво и испразне је на празан сто за бројање, b) поредају свежњеве од по 25 сортираних гласачких листића један на други, c) преброје свежњеве од по 25 гласачких листића и провјере слагање добијеног броја са подацима из обрасца за праћење и контролу кретања серије које упишу тимови припреме бројања, d) упишу укупан број гласачких листића из вреће са сортираном групом листића, на одговарајуће обрасце за збирне резултате у Главном центру за бројање, e) податак о укупном броју гласачких листића треба да упишу и у образац за праћење кретања серије, као и у образац за збирне резултате бројања у Главном центру за бројање и контолишу тачност уписаних бројева и f) понове претходне кораке за све преостале типове листића из једне серије за остале изборне нивое. (2) По завршетку испуњавања образаца све гласачке листиће који нису потребни за сљедећи процес бројања пакују посебно за сваки изборни ниво у провидне пластичне вреће које се одлажу тако да их могу видјети сви присутни. (3) Након ових активности почиње бројање гласова по процедури утврђеној у Правилнику о начину спровођења избора у Босни и Херцеговини. Члан 26. (Поступак бројања) Бројање гласачких листића у Главном центру за бројање врши се по процедури утврђеној у Правилнику о начину спровођења избора у Босни и Херцеговини. Члан 27. (Комплетирање документације са резултатима бројања и унос резултата) (1) Након завршетка фазе бројања, сви оригинални обрасци за збирне резултате у Главном центру за бројање гласова који су се бројали, шаљу се на унос резултати бројања гласова са ових образаца и врши њихова консолидација и обједињавање. (2) Надзорник групе за бројање гласачких листића прикупља све оригиналне обрасце за збирне резултате из једне серије која је пребројана и предаје их надзорнику Контроле резултата. (3) Копије образаца из става (2) пакују се у вреће са пребројаним гласовима за одређени ниво које се печате (плава копија). (4) Копије образаца из става (3) овог члана на захтјев посматрача дају им се на увид (жута копија). Члан 28. (Архивирање и одлагање серија са пребројаним гласачким листићима) (1) Група за архивирање гласачког материјала и гласачких листића је завршна фаза у кретању гласачког материјала у поступку верификације и бројања гласова који се спроводи у Главном центру за бројање. Након што је једна серија са гласачким листићима завршила циклус кретања кроз поједине дијелове процеса, потребно је у архиви провјерити примљене групе са гласачким листићима и пратећу документацију. (2) Кутије са серијама сортирају се према врсти серија, и то према растућим бројевима комбинација за сваку групу серија. (3) Група за архивирање гласачког материјала и гласачких листића врши финалну провјеру комплетности свих обрађених образаца са збирним резултатима гласања са бирачких мјеста и Главног центра за бројање које доставља Одјел за унос резултата, образаца за праћење кретања серије и врши њихово архивирање. Ако је документација која се доставља групи за архивирање гласачког материјала и гласачких листића непотпуна и ако су уочени недостаци, надзорник групе обавља додатну контролу и извјештава руководеће особље Главног центра за бројање. Одјељак Ц. Утврђивање резултата у Главном центру за бројање Члан 29. (Обрада изборних резултата) (1) Одјел за пријем, контролу, унос и утврђивање изборних резултата, путем посебне Апликације, уноси све неопходне податке о резултатима гласања са образаца у базу података за контролу и обраду изборних резултата, која је посебно урађена за ову намјену. (2) Одјел за пријем, контролу, унос и утврђивање изборних резултата, у складу са ставом (1) овог члана, врши два уноса, од којих је други унос контролни. (3) Уноси података из става (2) овог члана се усклађују, што је основ за контролу изборних резултата. (4) Обрада изборног материјала и унос података у Главном центру за бројање врши се по приспијећу изборног материјала који достављају изборне комисије према редослиједу достављања, као и редослиједу обраде у Главном центру за бројање. Члан 30. (Извјештавање Централне изборне комисије БиХ) (1) Главни центар за бројање једанпут дневно извјештава Централну изборну комисију БиХ о раду. Извјештај се доставља сваки

8 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број дан у 10,00 часова, са стањем на крају треће смјене и саставни је дио овог правилника. (2) Извјештај из става (1) овог члана садржи збирни преглед достављеног, припремљеног и обрађеног изборног материјала. Извјештај се генерише из Апликације ЈИИС-а. (3) Изузетно од става (1) овог члана, Главни центар за бројање, по захтјеву Централне изборне комисије БиХ, извјештаје ће достављати у краћим временским периодима. (4) Главни контролор једанпут дневно извјештава Централну изборну комисију БиХ у 10,00 часова о изборним резлтатима пребројаних гласачких листића, са стањем на крају треће смјене. Извјештај се генерише из Апликације ЈИИС-а. (5) Извјештај из става (1) овог члана, осим статистичких података, садржи и наративни дио у који су укључена, али се не ограничава на: питања безбједности, извршених посјета (међународних званичника, медија, невладиних организација, кадровска попуњеност Главног центра за бројање и сва друга питања од значаја за нормално функционисање Главног центра за бројање). Члан 31. (Извјештавање о изборним резултатима) (1) На основу обједињених и процесуираних резултата израђују се извјештаји о резултатима бројања гласова у Главном центру за бројање, који су доступни јавности и посматрачима рада Главног центра за бројање. (2) Одјел за пријем, контролу, унос и утврђивање изборних резултата врши контролу и обједињава податке са свих оригиналних образаца са резултатима са редовних бирачких мјеста и резултата утврђених у Главаном центру за бројање. Члан 32. (Контрола изборних резултата) Контрола достављених изборних резултата обавља се на основу провјера тачности података који се обједињавају са образаца за збирне резултате гласања са свих бирачких мјеста и образаца за збирне резултате Главног центра за бројање. Члан 33. (Поновно бројање гласачких листића) (1) Централна изборна комисија БиХ утврђује и објављује изборне резултате након обједињавања резултата гласања са редовних бирачких мјеста и резултата добијених бројањем гласачких листића у Главном центру за бројање најкасније 20 дана након одржавања избора. (2) Након што су објављени изборни резултати из става (1) овог члана за поједине изборне нивое, Централна изборна комисија БиХ може наложити поновно бројање гласачких листића на начин утврђен Изборним законом БиХ за поједини изборни ниво. ПОГЛАВЉЕ IV - Посматрачи у Главном центру за бројање Члан 34. (Акредитовани посматачи) (1) Акредитовани посматрачи могу посматрати процес бројања гласова и све активности који се одвијају у Главном центру за бројање, о чему се води посебна евиденција присуства акредитованих посматрача. (2) Акредитовани посматрачи и други званични посјетиоци могу се кретати по радним просторима Главног центра за бројање који су означени као зоне којима ова лица имају приступ. У свакој радној смјени одређује се ангажовано особље Главног центра за бројање које је задужено за вођење евиденције присуства посматрача, информисање посматрача, организовање обиласка простора Главног центра за бројање и пружање одговора у вези са појединим активностима које се одвијају у одјелима и групама. (3) У току обиласка Главног центра за бројање посматрачи и посјетиоци морају се придржавати правила о кућном реду и не смију на било који начин утицати на сам процес бројања гласова и активности које су у току, нити ометати ангажовано особље Главног центра за бројање у раду. (4) Свим посматрачима ће бити на располагању књига примједби акредитованих посматрача у коју могу унијети своје примједбе, сугестије и запажања. (5) Одговоре на питања акредитованих посматрача везана за поједине активности које се спроводе у Главном центру за бројање, осим административног асистента, могу давати и надзорници смјене, надзорници одјела и група у Главном центру за бројање из дијела послова које обављају и у оквиру својих надлежности. За сва остала питања која се регулишу посебним актом који доноси руководеће особље Главног центра за бројање посматрачима рада Главног центра за бројање стоји на располагању руководеће особље Главног центра за бројање. ПОГЛАВЉЕ V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 35. (Обрасци) Саставни дио овог правилника су: a) записник о примопредаји гласачког материјала из Складишта ЦИК БиХ у Главни центар за бројање (ГЦБ ОЗ - 1), b) записник о примопредаји гласачког материјала из изборних комисија у Главни центар за бројање (ГЦБ ОЗ - 2), c) контролни образац пријема и обраде гласачког материјала (ГЦБ ОГМ - 1), d) контролни образац разврставања гласачког материјала (ГЦБ ОГМ - 2), e) образац за праћење кретања серије гласачког материјала за бројање у Главном центру за бројање (ГЦБ ОСГЛ - 1), f) дневни извјештај Главног центра за бројање о гласачком материјалу (ГЦБ ИГМ) и g) дневни извјештај Главног центра за бројање о пребројаним гласачким листићима (ГЦБ ИГЛ). Члан 36. (Престанак примјене) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организацији Главног центра за бројање, начину верификације и бројања гласачких листића ( Службени гласник БиХ, број 37/10). Члан 37. (Ступање на снагу и објава у службеним гласницима) Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику БиХ и објавиће се у Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику Републике Српске, Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ и на wеб страници Централне изборне комисије БиХ Број: / маја године Предсједник, Сарајево Стјепан Микић, с.р. ОРГАНИГРАМ ГЛАВНОГ ЦЕНТРА ЗА БРОЈАЊЕ :,,,,,

9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 43 9 Glavni centar za brojanje/ : : / / /// // : : : : : : : : - 1

10 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Glavni centar za brojanje/ : : : : : : : : : : : - 2

11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Glavni centar za brojanje/ : / : : : : : : : : : 1. ( ): 2. ( ): 3. ( ) : : : : : - 1

12 12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Glavni centar za brojanje/ / ( ) : : : ( #): : : # : : : : - 2

13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Glavni centar za brojanje/ (): # 1= 2= 3= 4=, ( ) / / / / 1 ) ( ) ) (1-4) ) (1. X 1.) : (1.) : / ( ) ) ) ) ) / ) - 1

14 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Glavni centar za brojanje/ 1= 2= 3= 4= + -(2.1 X 1.),! : 2. * ( ): 1= 2= 3= 4= ) ( ) ) ) -(+) : ( ): : 1= 2= 3= 4=!!!!!!. - 1

15 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Glavni centar za brojanje/ % % % % % % % % % %

16 16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Glavni centar za brojanje/

17 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 2.9 став (1) т. 2. и 7., а у вези с чл. 1.5, 5.3 став (1), 5.4, 5.6 став (2), 5.7 став (1), 5.21, 5.22 став (1), 5.26 став (1), 5.27 став (1), 5.29 и 5.32 став (2) и Поглавља 14. Изборног закона Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је, на 22. сједници, одржаној године, донијела ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ Члан 1. У Правилнику о начину спровођења избора у Босни и Херцеговини ( Службени гласник БиХ, број 37/14) члан 72. мијења се и гласи: Пријевремени избори за органе власти у Босни и Херцеговини спроводе се у складу са Изборним законом БиХ, посебним прописима којима су регулисани пријевремени избори за избор појединих органа власти и по процедури утврђеној у овом правилнику.. Члан 2. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику БиХ, а објавиће се у Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику Републике Српске, Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ и на wеб страници Централне изборне комисије БиХ: Број: / маја године Предсједник, Сарајево Стјепан Микић, с.р. На основу члана 2.9 став (1) т. 2, 6, 10. и 12, а у вези са чл и 9.12и, те чланом 9.14 и чл. од до 10.18, чл. од до и чл. од до Изборног закона Босне и Херцеговине ( Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), Централна изборна комисија БиХ је, на 21. сједници, одржаној године, донијела УПУТСТВО О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ПОСРЕДНИХ ИЗБОРА ЗА ОРГАНЕ ВЛАСТИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ОБУХВАЋЕНИХ ИЗБОРНИМ ЗАКОНОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ГЛАВА I - УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Члан 1. (Предмет) (1) Овим упутством уређују се начин и поступак номиновања, провјере кандидата, овјера кандидатских листа, избор, утврђивање резултата гласања, потврђивање резултата гласања и издавање увјерења лицима која су добила мандат: a) у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дом народа Парламентарне скупштине БиХ), b) у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дом народа Парламента Федерације БиХ), c) у Вијећу народа Републике Српске (у даљем тексту: Вијеће народа РС) и d) у Градском вијећу Града Сарајева и Скупштини града Источно Сарајево. (2) Овим упутством уређују се начин и поступак провјере кандидата, овјера кандидатских листа и издавање увјерења лицима која су добила мандат предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: предсједника и потпредсједника Федерације БиХ) и градоначелника града Сарајева, града Источно Сарајево, града Мостара (у даљем тексту: градоначелник града) и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. ГЛАВA II - ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ Одјељак А. Номиновање кандидата Члан 2. (Номиновање кандидата из Дома народа Парламента Федерације БиХ - члан 9.12 став (2) Изборног закона БиХ) (1) Делегати из реда бошњачког и хрватског народа у Дому народа Парламента Федерације БиХ бирају делегате из свог конститутивног народа. (2) Сваки политички субјекат који је заступљен у бошњачком, односно хрватском клубу или сваки делегат из бошњачког, односно хрватског клуба у Дому народа Парламента Федерације БиХ има право да номинује једног или више кандидата на листи за избор бошњачких, односно хрватских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ. Члан 3. (Номиновање кандидата из Народне скупштине Републике Српске - члан 9.12е и члан 9.12а ст. (4) и (5) Изборног закона БиХ) (1) Свака политичка партија или сваки посланик у Народној скупштини Републике Српске има право да номинује једног или више кандидата на листу за избор српског делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ. (2) Делегате у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ (пет Срба) из Републике Српске бира Народна скупштина Републике Српске (у даљем тексту: Народна скупштина РС). Сви посланици у Народној скупштини РС имају право да учествују у поступку избора делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из Републике Српске. Члан 4. (Број кандидата на листи - члан 9.12е Изборног закона БиХ) Листа из чл. 2. и 3. овог упутства може да садржи више кандидата од броја делегата који се бирају у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ. Члан 5. (Начин подношења кандидатских листа) Кандидатске листе из чл. 2. и 3. овог упутства достављају се Централној изборној комисији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Централна изборна комисија БиХ) на овјеру путем Дома народа Парламента Федерације БиХ, односно Народне скупштине РС на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 6. (Изјава о прихватању кандидатуре) Уз кандидатске листе из чл. 2. и 3. овог упутства обавезно се доставља и Изјава о прихватању кандидатуре, својеручно потписана од кандидата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 7. (Достављање образаца) Обрасце из чл. 5. и 6. овог упутства Централна изборна комисија БиХ благовремено доставља Дому народа Парламента Федерације БиХ и Народној скупштини РС. Одјељак B. Овјера кандидатских листа Члан 8. (Поступак овјере кандидатских листа) (1) Централна изборна комисија БиХ, након пријема кандидатских листа из чл. 2. и 3. овог упутства, а најкасније у року од 24 часа, овјерава кандидатске листе те их одмах доставља Дому народа Парламента Федерације БиХ, односно Народној скупштини РС. (2) У случају да се на листи из става (1) овог члана појави име лица које је овјерено као кандидат на непосредним изборима у истом изборном циклусу, а није добило мандат, Централна изборна комисија БиХ провјерава наводе како би установила да ли је изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих тог кандидата идентично изјашњењу приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу. (3) У случају да изјашњење кандидата о припадности конститутивном народу или групи осталих није идентично изјашњењу које је тај кандидат дао приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу, Централна изборна комисија БиХ: a) позваће кандидата да у року од 48 часова усклади изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих, које је дао при овјери за непосредне изборе у истом изборном циклусу и b) одбиће кандидата на листи под условом да не поступи у складу са одредбом става (3) тачке а) овог члана. Члан 9. (Мјере за отклањање неправилности) Уколико се утврди да је кандидатска листа непотпуна, односно да не садржи пуни назив политичког субјекта или презиме и име

18 18 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број делегата који врши предлагање, националну припадност номинованог кандидата, његово име и презиме и јединствени матични број или да кандидатска листа није поднесена на прописаном обрасцу, Централна изборна комисија БиХ ће о томе одмах да обавијести Дом народа Парламента Федерације БиХ, односно Народну скупштину РС који су дужни да, најкасније у року од 48 часова од пријема обавјештења од Централне изборне комисије БиХ, изврше потребне исправке или допуне. Члан 10. (Одбијање кандидатске листе) Уколико се исправке или допуне не изврше у року утврђеном у члану 9. овог упутства, Централна изборна комисија БиХ одбиће кандидатску листу. Члан 11. (Потписивање образаца) Обрасце из члана 5. овог упутства потписује предсједник политичке партије или лице које он писмено овласти, односно делегат или посланик, који врши номиновање кандидата. Одјељак C. Избор Члан 12. (Начин гласања чл. 9.12д и 9.12ф Изборног закона БиХ) (1) Сваки делегат бошњачког, односно хрватског клуба у Дому народа Парламента Федерације БиХ даје један глас за кандидатску листу за избор бошњачких, односно хрватских делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ. (2) Сваки посланик у Народној скупштини РС даје један глас за кандидатску листу за избор српског делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ из Републике Српске. (3) Гласање се спроводи тајно у складу с одредбама Изборног закона БиХ и овог упутства. Члан 13. (Гласачки листић) (1) Гласање из члана 12. овог упутства врши се на гласачком листићу чији изглед и садржај утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. (2) Уколико је, на начин прописан чл. 2. и 3. овог упутства, предложено више кандидатских листа, редослијед на гласачком листићу утврђује Централна изборна комисија БиХ жријебањем, којем могу присуствовати секретар Дома народа Парламента Федерације БиХ и предсједник комисије Дома народа Парламента Федерације БиХ која спроводи поступак гласања за избор делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, односно генерални секретар Народне скупштине РС и предсједник комисије Народне скупштине РС која спроводи поступак гласања за избор делегата у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ. Члан 14. (Спровођење избора) Изборе у смислу члана 12. овог упутства спроводе органи надлежни за спровођење избора. Одјељак D. Утврђивање, потврђивање резултата избора и расподјела мандата Члан 15. (Рок за достављање изборног материјала) Комплетан изборни материјал са резултатима гласања из члана 12. овог упутства одмах након спроведеног поступка гласања, а најкасније у року од 24 часа, доставља се Централној изборној комисији БиХ. Члан 16. (Утврђивање резултата избора) У поступку утврђивања резултата гласања, Централна изборна комисија БиХ утврдиће да ли је цјелокупни поступак гласања и избора спроведен у складу с Изборним законом БиХ и овим упутством, те ће утврдити резултате избора. Члан 17. (Потврђивање резултата избора и расподјела мандата) (1) Након истека рока за жалбу на одлуку о утврђивању резултата избора, Централна изборна комисија БиХ потврдиће резултате избора и додијелиће мандате у складу са чланом 9.5 Изборног закона БиХ. (2) У случају повреде поступка прописаног Одјељком C. Глава II овог упутства, Централна изборна комисија БиХ поништиће изборе и наредити понављање процедуре избора делегата у оном дијелу поступка избора гдје су повреде учињене. (3) Централна изборна комисија БиХ након истека рока за жалбу на одлуку о поништавању избора, најкасније у року од 10 дана, наредиће понављање процедуре избора делегата у оном дијелу поступка избора гдје су повреде учињене. Члан 18. (Заштита изборног права) У случајевима приговора на поступак кандидовања, овјере, потврђивања и расподјеле мандата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ примјењују се општа правила заштите изборног права утврђена у Глави 6. Изборног закона БиХ. Члан 19. (Обавјештење о резултатима избора) О резултатима избора и изабраном сазиву Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Централна изборна комисија БиХ обавјештава изабране делегате, Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, Дом народа Парламента Федерације БиХ, односно Народну скупштину РС. Члан 20. (Објављивање у службеним гласилима и увјерење о додјели мандата - члан 2.9 став (1) т. 10. и 12. Изборног закона БиХ) (1) Централна изборна комисија БиХ објављује у службеним гласилима резултате избора за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ. (2) Изабраном делегату у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ Централна изборна комисија БиХ издаје увјерење о додјели мандата, чији изглед и садржај утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. ГЛАВA III - ДОМ НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Одјељак А. Номиновање кандидата и избор делегата Члан 21. (Номиновање кандидата из кантоналних скупштина и избор делегата - члан ст. (1) и (2) Изборног закона БиХ) (1) Свака партија која је заступљена у одговарајућим клубовима конститутивних народа и осталих или сваки члан једног од тих клубова има право да номинује једног или више кандидата на листи за избор делегата тог одређеног клуба из тог кантона. (2) Представници из реда бошњачког, хрватског, српског народа и реда осталих у скупштини кантона бирају делегате из свог конститутивног народа и реда осталих у том кантону. (3) Број делегата који се бира из скупштина кантона је прописан чланом 20.16А Изборног закона БиХ. Члан 22. (Број кандидата на листи - члан став (3) Изборног закона БиХ) Листа из члана 21. овог упутства може да садржи више кандидата од броја делегата који се бирају под условом да законодавни орган кантона има већи број делегата из реда бошњачког, хрватског, српског народа и осталих од броја делегата из реда бошњачког, хрватског, српског народа и из реда осталих који се бирају у Дом народа Парламента Федерације БиХ. Члан 23. (Начин подношења кандидатских листа) Кандидатске листе из чл. 21. и 22. овог упутства достављају се Централној изборној комисији БиХ путем кантоналне скупштине на овјеру, на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 24. (Изјава о прихватању кандидатуре) Уз кандидатске листе из чл. 21. и 22. овог упутства обавезно се доставља и Изјава о прихватању кандидатуре, својеручно потписана од кандидата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 25. (Достављање образаца) Обрасце из чл. 23. и 24. овог упутства Централна изборна комисија БиХ благовремено доставља кантоналним скупштинама.

19 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Одјељак B. Овјера кандидатских листa Члан 26. (Поступак овјере кандидатских листa) (1) Централна изборна комисија БиХ, након пријема кандидатских листa из чл. 22. и 23. овог упутства, а најкасније у року од 24 часа, овјерава кандидатске листе те их одмах доставља кантоналним скупштинама. (2) У случају да изјашњење кандидата о припадности конститутивном народу или групи осталих није идентично изјашњењу које је тај кандидат дао приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу, Централна изборна комисија БиХ: a) позваће кандидата да у року од 48 часова усклади изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих, које је дао при овјери за непосредне изборе у истом изборном циклусу, b) одбиће кандидата на листи под условом да он не поступи у складу са одредбом става (2) тачке а) овог члана. Члан 27. (Мјере за отклањање неправилности) Уколико се утврди да је кандидатска листа непотпуна, односно да не садржи пуни назив политичког субјекта или презиме и име члана клуба који врши предлагање, националну припадност номинованог кандидата, његово име и презиме и јединствени матични број или да кандидатска листа није поднесена на прописаном обрасцу, Централна изборна комисија БиХ о томе ће одмах обавијестити кантоналну скупштину која је доставила листу и која је дужна да, најкасније у року од 48 часова од пријема обавјештења од Централне изборне комисије БиХ, изврши потребне исправке или допуне. Члан 28. (Одбијање кандидатске листе) Уколико се исправке или допуне не изврше у року утврђеном у члану 27. овог упутства, Централна изборна комисија БиХ одбиће кандидатску листу. Члан 29. (Потписивање образаца) Листе из чл. 21. и 22. овог упутства потписује предсједник политичке партије или лице које он писмено овласти, односно члан једног од клубова конститутивних народа и осталих који врши номиновање кандидата. Одјељак C. Избор Члан 30. (Начин гласања - члан Изборног закона БиХ) (1) Сваки делегат у кантоналној скупштини даје један глас за листу на којој је његов одговарајући клуб. (2) Избор се врши тајним гласањем. Члан 31. (Спровођење избора) Изборе у смислу члана 30. овог упутства спроводе органи надлежни за спровођење избора. Члан 32. (Гласачки листић) (1) Гласање из члана 30. овог упутства врши се на гласачком листићу чији изглед и садржај утврђује Централна изборна комисија БиХ. (2) Уколико има више кандидатских листа, редослијед кандидатских листа на гласачком листићу утврђује кантонална скупштина жријебањем. Одјељак D. Утврђивање, потврђивање резултата избора и расподјела мандата Члан 33. (Рок за достављање изборног материјала) Комплетан изборни материјал са резултатима гласања из члана 30. овог упутства одмах након спроведеног поступка гласања, а најкасније у року од 24 часа, доставља се Централној изборној комисији БиХ. Члан 34. (Утврђивање резултата избора) У поступку утврђивања резултата гласања, Централна изборна комисија БиХ утврдиће да ли је цјелокупни поступак гласања и избора спроведен у складу с Изборним законом БиХ и овим упутством те ће утврдити резултате избора. Члан 35. (Потврђивање резултата избора и расподјела мандата) (1) Након истека рока за жалбу на одлуку о утврђивању резултата избора, Централна изборна комисија БиХ потврдиће резултате избора и додијелити мандате у складу са чланом 9.5 Изборног закона БиХ. (2) У случају повреде поступка прописаног Одјељком C. Глава III овог упутства, Централна изборна комисија БиХ поништиће изборе и наредити понављање процедуре избора делегата у оном дијелу поступка избора гдје су повреде учињене. (3) Мандати се расподјељују према формули утврђеној у члану 9.5 Изборног закона БиХ и у складу са поступком утврђеним чланом Изборног закона БиХ. Члан 36. (Заштита изборног права) У случајевима приговора на поступак кандидовања, овјере, потврђивања и расподјеле мандата у Дому народа Парламента Федерације БиХ примјењују се општа правила заштите изборног права утврђена у Глави 6. Изборног закона БиХ. Члан 37. (Поступак у случају упражњеног мјеста у Дому народа Парламента Федерације БиХ након спроведене прерасподјеле мандата) (1) У случају да се не изабере потребан број делегата који се бирају у Дом народа Парламента Федерације БиХ из реда сваког конститутивног народа и из реда осталих након спроведене прерасподјеле мандата у складу са чланом Изборног закона БиХ, а у кантоналним скупштинама има посланика из реда недостајућег конститутивног народа и из реда осталих који нису учествовали у поступку избора за Дом народа Парламента Федерације БиХ, односно који нису изабрани у Дом народа Парламента Федерације БиХ, Централна изборна комисија БиХ доставиће обавјештење кантоналним скупштинама које имају посланика из реда недостајућег конститутивног народа и из реда осталих који нису учествовали у поступку избора за Дом народа Парламента Федерације БиХ, односно који нису изабрани у Дом народа Парламента Федерације БиХ. (2) Кантоналне скупштине дужне су у року од 48 часова од пријема обавјештења из става (1) овог члана да упознају сваку политичку партију и сваког члана клуба из реда осталих са достављеним обавјештењем, те да омогуће овлашћеним предлагачима да предложе листе кандидата. (3) Поступак избора недостајућих чланова Дома народа Парламента Федерације БиХ се спроводи у складу с одредбама овог упутства. Члан 38. (Обавјештење о резултатима избора) О резултатима избора и изабраном сазиву Дома народа Парламента Федерације БиХ Централна изборна комисија БиХ обавјештава изабране делегате, Дом народа Парламента Федерације БиХ и кантоналне скупштине. Члан 39. (Објављивање у службеним гласилима и увјерење о додјели мандата - члан 2.9 став (1) т. 10. и 12. Изборног закона БиХ) (1) Централна изборна комисија БиХ објављује у службеним гласилима резултате избора за Дом народа Парламента Федерације БиХ. (2) Изабраном делегату у Дом народа Парламента Федерације БиХ Централна изборна комисија БиХ издаје увјерење о додјели мандата чији изглед и садржај утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. ГЛАВA IV - ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Одјељак А. Номиновање кандидата Члан 40. (Номиновање кандидата из клубова посланика у Народној скупштини РС - члан став (1) и члан став (2) Изборног закона БиХ) (1) Делегата Вијећа народа РС бира одговарајући клуб посланика у Народној скупштини РС. (2) Свака политичка партија заступљена у клубовима посланика одговарајућих конститутивних народа и осталих или сваки члан једног од ових клубова посланика, укључујући и ad hoc чланове изабране у складу са чланом Изборног закона БиХ, има право да предложи једног или више кандидата на листи за избор делегата тог релевантног клуба делегата.

20 20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Члан 41. (Број кандидата на листи - члан став (2) Изборног закона БиХ) Листа из члана 40. овог упутства може да садржи више кандидата од броја делегата који се бирају у Вијеће народа РС. Члан 42. (Начин подношења кандидатских листа) Кандидатске листе из члана 40. овог упутства достављају се Централној изборној комисији БиХ на овјеру на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 43. (Изјава о прихватању кандидатуре) Уз кандидатске листе из члана 40. овог упутства обавезно се доставља и Изјава о прихватању кандидатуре, својеручно потписана од кандидата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 44. (Достава образаца) Обрасце из чл. 42. и 43. овог упутства Централна изборна комисија БиХ благовремено доставља Народној скупштини РС. Одјељак B. Овјера кандидатских листa Члан 45. (Поступак овјере кандидатских листa) (1) Централна изборна комисија БиХ, након пријема кандидатских листa из чл. 40. и 41. овог упутства, а најкасније у року од 24 часа, овјерава кандидатске листе те их одмах доставља одговарајућем клубу посланика у Народној скупштини РС. (2) У случају да се на листи из става (1) овог члана појави име лица које је овјерено као кандидат на непосредним изборима у истом изборном циклусу, а није добило мандат, Централна изборна комисија БиХ провјерава наводе како би установила да ли је изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих тог кандидата идентично изјашњењу приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу. (3) У случају да изјашњење кандидата о припадности конститутивном народу или групи осталих није идентично изјашњењу које је тај кандидат дао приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу, Централна изборна комисија БиХ: a) позваће кандидата да у року од 48 часова усклади изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих, које је дао при овјери за непосредне изборе у истом изборном циклусу, b) одбиће кандидата на листи под условом да он не поступи у складу са одредбом става (3) тачке а) овог члана. Члан 46. (Мјере за отклањање неправилности) Уколико се утврди да је кандидатска листа непотпуна, односно да не садржи пуни назив политичког субјекта или презиме и име посланика који врши предлагање, националну припадност номинованог кандидата, његово име и презиме и јединствени матични број или да кандидатска листа није поднесена на прописаном обрасцу, Централна изборна комисија БиХ о томе ће одмах обавијестити Народну скупштину РС, која је дужна да, најкасније у року од 48 часова од пријема обавјештења од Централне изборне комисије БиХ, изврши потребне исправке или допуне. Члан 47. (Одбијање кандидатске листе) Уколико се исправке или допуне не изврше у року утврђеном у члану 46. овог упутства, Централна изборна комисија БиХ одбиће кандидатску листу. Члан 48. (Потписивање образаца) Обрасце из члана 42. овог упутства потписује предсједник политичке партије или лице које он писмено овласти, односно посланик који врши номиновање кандидата. Одјељак C. Избор Члан 49. (Начин гласања - члан ст. (4) и (5) Изборног закона БиХ) (1) Посланик у Народној скупштини РС једном гласа за листу унутар свог клуба делегата. (2) Гласање се спроводи тајним гласањем. Члан 50. (Гласачки листић) (1) Гласање из члана 49. овог упутства врши се на гласачком листићу чији изглед и садржај утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. (2) Уколико има више кандидатских листа, редослијед кандидатских листа на гласачком листићу утврђује Народна скупштина РС жријебањем. Члан 51. (Спровођење избора) Изборе у смислу члана 49. овог упутства спроводи орган надлежан за спровођење избора. Одјељак D. Утврђивање, потврђивање резултата избора и расподјела мандата Члан 52. (Рок за достављање изборног материјала) Комплетан изборни материјал са резултатима гласања из члана 49. овог упутства одмах након спроведеног поступка гласања, а најкасније у року од 24 часа, доставља се Централној изборној комисији БиХ. Члан 53. (Утврђивање резултата избора) У поступку утврђивања резултата гласања, Централна изборна комисија БиХ утврдиће да ли је цјелокупни поступак гласања и избора спроведен у складу са Изборним законом БиХ и овим упутством, те ће утврдити резултате избора. Члан 54. (Потврђивање резултата избора и расподјела мандата) (1) Након истека рока за жалбу на одлуку о утврђивању резултата избора, Централна изборна комисија БиХ потврдиће резултате избора и додијелити мандате у складу са чланом 9.5 Изборног закона БиХ. (2) У случају повреде поступка прописаног Одјељком C. Глава IV овог упутства Централна изборна комисија БиХ поништиће изборе и наредити понављање процедуре избора делегата у оном дијелу поступка избора гдје су повреде учињене. Члан 55. (Заштита изборног права) У случајевима приговора на поступак кандидовања, овјере, потврђивања и расподјеле мандата у Вијећу народа РС примјењују се општа правила заштите изборног права утврђена у Глави 6. Изборног закона БиХ. Члан 56. (Обавјештење о резултатима избора) О резултатима избора и изабраном сазиву Вијећа народа РС Централна изборна комисија БиХ обавјештава изабране делегате, Вијеће народа РС, односно Народну скупштину РС. Члан 57. (Објављивање у службеним гласилима и увјерење о додјели мандата - члан 2.9 став (1) т. 10. и 12. Изборног закона БиХ) (1) Централна изборна комисија БиХ објављује у службеним гласилима резултате избора за Дом народа Парламентарне скупштине БиХ. (2) Изабраном делегату у Вијећу народа РС Централна изборна комисија БиХ издаје увјерење о додјели мандата чији изглед и садржај утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. ГЛАВA V - ПРЕДСЈЕДНИК И ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Одјељак А. Провјере кандидата Члан 58. (Достављање имена кандидата на провјере) Орган надлежан за спровођење избора благовремено доставља Централној изборној комисији БиХ имена кандидата на обрасцу који је саставни дио овог упутства на провјеру, да ли испуњавају услове из члана 1.6, 1.7, 17а, 1.8, 1.10 став (1) тачка п) и 4.2 Изборног закона БиХ за кандидовање за предсједника и потпредсједнике Федерације БиХ.

21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Члан 59. (Начин подношења кандидатских листа) Кандидатске листе из члана 9.14 став (1) Изборног закона БиХ достављају се Централној изборној комисији БиХ на овјеру на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 60. (Изјава о прихватању кандидатуре и достављање образаца) (1) Уз кандидатске листе из члана 59. овог упутства обавезно се доставља и Изјава о прихватању кандидатуре, својеручно потписана од кандидата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. (2) Обрасце из члана 59. и става (1) члана 60. овог упутства Централна изборна комисија БиХ благовремено доставља Дому народа Парламента Федерације БиХ. Одјељак B. Овјера кандидатских листa Члан 61. (Поступак овјере кандидатских листa) (1) Централна изборна комисија БиХ, након пријема кандидатских листa из члана 59. овог упутства, а најкасније у року од 24 часа, овјерава кандидатске листе те их одмах доставља Дому народа Парламента Федерације БиХ. (2) У случају да се на листи из става (1) овог члана појави име лица које је овјерено као кандидат на непосредним изборима у истом изборном циклусу, а није добило мандат, Централна изборна комисија БиХ провјерава наводе како би установила да ли је изјашњење о припадности конститутивном народу тог кандидата идентично изјашњењу приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу. (3) У случају да изјашњење кандидата о припадности конститутивном народу није идентично изјашњењу које је тај кандидат дао приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу, Централна изборна комисија БиХ: a) позваће кандидата да, у року од 48 часова, усклади изјашњење о припадности конститутивном народу које је дао при овјери за непосредне изборе у истом изборном циклусу, b) одбиће кандидата на листи под условом да не поступи у складу са одредбом става (3) тачке а) овог члана. Члан 62. (Мјере за отклањање неправилности) Уколико се утврди да је кандидатска листа непотпуна, односно да не садржи пуни назив клуба посланика који врши предлагање, националну припадност номинованог кандидата, његово име и презиме и јединствени матични број или да кандидатска листа није поднесена на прописаном обрасцу, Централна изборна комисија БиХ о томе ће одмах обавијестити Дом народа Парламента Федерације БиХ који је дужан да, најкасније у року од 48 часова од пријема обавјештења од Централне изборне комисије БиХ, изврши потребне исправке или допуне. Члан 63. (Одбијање кандидатске листе) Уколико се исправке или допуне не изврше у року утврђеном у члану 62. овог упутства, Централна изборна комисија БиХ одбиће кандидатску листу. Члан 64. (Потписивање образаца) Обрасце из чл. 59. и 60. овог упутства потписује предсједник клуба посланика конститутивних народа Дома народа Парламента Федерације БиХ. Члан 65. (Објављивање у службеним гласилима и увјерење о додијељеном мандату - члан 2.9 став (1) т. 10. и 12. Изборног закона БиХ) (1) Централна изборна комисија БиХ у службеним гласилима објављује резултате избора за предсједника и потпредсједнике Федерације БиХ. (2) Изабраном предсједнику и потпредсједницима Федерације БиХ Централна изборна комисија БиХ издаје увјерење о додјели мандата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. ГЛАВA VI - ГРАДСКО ВИЈЕЋЕ ГРАДА САРАЈЕВА Одјељак А. Номиновање кандидата Члан 66. (Избор чланова Градског вијећа Града Сарајева) Избор чланова Градског вијећа Града Сарајева врши се у складу са Изборним законом БиХ и Статутом Града Сарајева. Члан 67. (Начин подношења кандидатских листа) Кандидатске листе и изјаве о прихватању кандидатуре за избор чланова Градског вијећа Града Сарајева благовремено се достављају Централној изборној комисији БиХ на овјеру на обрасцу који утврди Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 68. (Изјава о прихватању кандидатуре и достављање образаца) (1) Изјава о прихватању кандидатуре, из члана 67. овог упутства, мора бити својеручно потписана од кандидата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. (2) Обрасце из члана 67. овог упутства Централна изборна комисија БиХ благовремено доставља општинским вијећима. Одјељак B. Овјера кандидатских листа Члан 69. (Поступак овјере кандидатских листа) (1) Централна изборна комисија БиХ, након пријема кандидатских листа из члана 67. овог упутства, а најкасније у року од 24 часа, овјерава кандидатске листе те их одмах доставља општинским вијећима. (2) У случају да се на листи из става (1) овог члана појави име лица које је овјерено као кандидат на непосредним изборима у истом изборном циклусу, а није добило мандат, Централна изборна комисија БиХ провјерава наводе како би установила да ли је изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих тог кандидата идентично изјашњењу приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу. (3) У случају да изјашњење кандидата о припадности конститутивном народу или групи осталих није идентично изјашњењу које је тај кандидат дао приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу, Централна изборна комисија БиХ: a) позваће кандидата да, у року од 48 часова, усклади изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих које је дао при овјери за непосредне изборе у истом изборном циклусу, b) одбиће кандидата на листи под условом да он не поступи у складу са одредбом става (3) тачке а) овог члана. Члан 70. (Мјере за отклањање неправилности) Уколико се утврди да кандидатска листа не садржи пуни назив политичке партије, листе независних кандидата и/или групе општинских вијећника, националну припадност номинованог кандидата, његово име и презиме и ЈМБ, Централна изборна комисија БиХ о томе ће одмах обавијестити општинско вијеће које је дужно да, најкасније у року од 48 часова од пријема обавјештења од Централне изборне комисије БиХ, изврши потребне исправке или допуне. Члан 71. (Одбијање кандидатске листе) Уколико се исправке или допуне не изврше у року утврђеном у члану 70. овог упутства, Централна изборна комисија БиХ одбиће кандидатску листу. Члан 72. (Потписивање образаца) Обрасце из члана 67. овог упутства потписује предлагач или овлашћено лице предлагача. Одјељак C. Избор Члан 73. (Избор - члан став (1) Изборног закона БиХ) Избор чланова Градског вијећа Града Сарајева врше општинска вијећа која сачињавају тај град.

22 22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Одјељак D. Утврђивање, потврђивање резултата избора и расподјела мандата Члан 74. (Рок за достављање изборног материјала) Комплетан изборни материјал са резултатима гласања из члана 73. овог упутства одмах након спроведеног поступка гласања, а најкасније у року од 24 часа, доставља се Централној изборној комисији БиХ. Члан 75. (Утврђивање резултата избора) У поступку утврђивања резултата гласања, Централна изборна комисија БиХ утврдиће да ли је цјелокупни поступак гласања и избора спроведен у складу са Изборним законом БиХ и овим упутством, те ће утврдити резултате избора. Члан 76. (Потврђивање резултата избора и расподјела мандата) (1) Након истека рока за жалбу на одлуку о утврђивању резултата избора, Централна изборна комисија БиХ потврдиће резултате избора и додијелити мандате у складу са чланом 13.5 Изборног закона БиХ. (2) У случају повреде поступка, Централна изборна комисија БиХ поништиће изборе и наредити понављање процедуре избора вијећника у оном дијелу поступка избора гдје су повреде учињене. Члан 77. (Заштита изборног права) У случајевима приговора на поступак кандидовања, овјере, потврђивања и расподјеле мандата у Градском вијећу Града Сарајева примјењују се општа правила заштите изборног права утврђена у Глави 6. Изборног закона БиХ. Члан 78. (Обавјештење о резултатима избора) О резултатима избора и изабраном сазиву Градског вијећа Града Сарајева Централна изборна комисија БиХ обавјештава изабране вијећнике, општинско вијеће и Градско вијеће Града Сарајева. Члан 79. (Објављивање у службеним гласилима и увјерење о додјели мандата - члан 2.9 став (1) т. 10. и 12. Изборног закона БиХ) (1) Централна изборна комисија БиХ објављује у службеним гласилима резултате избора за Градско вијеће Града Сарајева. (2) Изабраном градском вијећнику Града Сарајева Централна изборна комисија БиХ издаје увјерење о додјели мандата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. ГЛАВA VII - СКУПШТИНА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО Одјељак А. Номиновање кандидата Члан 80. (Избор чланова Скупштине града Источно Сарајево) Избор чланова Скупштине града Источно Сарајево врши се у складу с одредбама Изборног закона БиХ, Изборног закона Републике Српске и Статута Града Источно Сарајево. Члан 81. (Начин подношења кандидатских листа) Кандидатске листе и изјаве о прихватању кандидатуре за избор чланова Скупштине града Источно Сарајево благовремено се достављају Централној изборној комисији БиХ на овјеру, на обрасцу који утврди Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 82. (Изјава о прихватању кандидатуре) (1) Изјава о прихватању кандидатуре, из члана 81. овог упутства, мора бити својеручно потписана од кандидата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. (2) Обрасце из члана 81. овог упутства Централна изборна комисија БиХ благовремено доставља скупштинама општина. Одјељак B. Овјера кандидатских листа Члан 83. (Поступак овјере кандидатских листа) (1) Централна изборна комисија БиХ, након пријема кандидатских листа из члана 81. овог упутства, а најкасније у року од 24 часа, овјерава кандидатске листе те их одмах доставља скупштинама општина. (2) У случају да се на листи из става (1) овог члана појави име лица које је овјерено као кандидат на непосредним изборима у истом изборном циклусу, а није добило мандат, Централна изборна комисија БиХ провјерава наводе како би установила да ли је изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих тог кандидата идентично изјашњењу приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу. (3) У случају да изјашњење кандидата о припадности конститутивном народу или групи осталих није идентично изјашњењу које је тај кандидат дао приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу, Централна изборна комисија БиХ: a) позваће кандидата да, у року од 48 часова, усклади изјашњење о припадности конститутивном народу или групи осталих које је дао при овјери за непосредне изборе у истом изборном циклусу, b) одбиће кандидата на листи под условом да он не поступи у складу са одредбом става (3) тачке а) овог члана. Члан 84. (Мјере за отклањање неправилности) Уколико се утврди да кандидатска листа не садржи пуни назив политичке партије, листе независних кандидата или групе чланова, националну припадност номинованог кандидата, његово име и презиме и ЈМБ, Централна изборна комисија БиХ о томе ће одмах обавијестити скупштину општине, која је дужна да, најкасније у року од 48 часова од пријема обавјештења од Централне изборне комисије БиХ, изврши потребне исправке или допуне. Члан 85. (Одбијање кандидатске листе) Уколико се исправке или допуне не изврше у року утврђеном у члану 44. овог упутства, Централна изборна комисија БиХ одбиће кандидатску листу. Члан 86. (Потписивање образаца) Обрасце из члана 81. овог упутства потписује предлагач или овлашћено лице предлагача. Одјељак C. Избор Члан 87. (Избор - члан став (1) Изборног закона БиХ) Избор чланова Скупштине града Источно Сарајево врше скупштине општина које сачињавају тај град. Одјељак D. Утврђивање, потврђивање резултата избора и расподјела мандата Члан 88. (Рок за достављање изборног материјала) Комплетан изборни материјал са резултатима гласања из члана 87. овог упутства одмах након спроведеног поступка гласања, а најкасније у року од 24 часа, доставља се Централној изборној комисији БиХ. Члан 89. (Утврђивање резултата избора) У поступку утврђивања резултата гласања, Централна изборна комисија БиХ утврдиће да ли је цјелокупни поступак гласања и избора спроведен у складу са Изборним законом БиХ и овим упутством, те ће утврдити резултате избора. Члан 90. (Потврђивање резултата избора и расподјела мандата) (1) Након истека рока за жалбу на одлуку о утврђивању резултата избора, Централна изборна комисија БиХ потврдиће резултате избора и додијелити мандате. (3) У случају повреде поступка, Централна изборна комисија БиХ поништиће изборе и наредити понављање процедуре избора одборника у оном дијелу поступка избора гдје су повреде учињене. Члан 91. (Заштита изборног права) У случајевима приговора на поступак кандидовања, овјере, потврђивања и расподјеле мандата у Скупштини града Источно Сарајево примјењују се општа правила заштите изборног права утврђена у Глави 6. Изборног закона БиХ.

23 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Члан 92. (Обавјештење о резултатима избора) О резултатима избора и изабраном сазиву Скупштине града Источно Сарајево Централна изборна комисија БиХ обавјештава изабране одборнике, скупштине општина и Скупштину града Источно Сарајево. Члан 93. (Објављивање у службеним гласилима и увјерење о додјели мандата - члан 2.9 став (1) т. 10. и 12. Изборног закона БиХ) (1) Централна изборна комисија БиХ објављује у службеним гласилима резултате избора за Скупштину града Источно Сарајево. (2) Изабраном одборнику у Скупштини града Источно Сарајево Централна изборна комисија БиХ издаје увјерење о додјели мандата, на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. ГЛАВA VIII - ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА САРАЈЕВА, ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО, ГРАДА МОСТАРА И БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Одјељак А. Провјере кандидата Члан 94. (Достављање имена кандидата на провјере) Орган надлежан за спровођење избора благовремено доставља Централној изборној комисији БиХ имена кандидата на обрасцу који је саставни дио овог упутства на провјеру, да ли испуњавају услове из чланова 1.6, 1.7, 17а, 1.8, члана 1.10 став (1) тачка п) и члана 4.2 Изборног закона БиХ за кандидовање за градоначелника града Сарајева, града Источно Сарајево, града Мостара и Брчко Дистрикта БиХ. Члан 95. (Избор градоначелника - члан став (3) Изборног закона БиХ) Градоначелника града Сарајева, града Источно Сарајево, града Мостара и Брчко Дистрикта БиХ бира градско вијеће, односно скупштина града, на начин утврђен законом и статутом. Члан 96. (Начин подношења кандидатских листа) Кандидатске листе достављају се Централној изборној комисији БиХ на овјеру на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 97. (Изјава о прихватању кандидатуре) (1) Уз кандидатске листе из члана 96. овог упутства обавезно се доставља и Изјава о прихватању кандидатуре, својеручно потписана од кандидата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. (2) Обрасце из члана 96. и става (1) члана 97. овог упутства Централна изборна комисија БиХ благовремено доставља градском вијећу/скупштини града/скупштини Дистрикта. Одјељак B. Овјера кандидатских листa Члан 98. (Поступак овјере кандидатских листa) (1) Централна изборна комисија БиХ, након пријема кандидатских листa из члана 96. овог упутства, а најкасније у року од 24 часа, овјерава кандидатске листе те их одмах доставља градском вијећу/скупштини града/скупштини Дистрикта. (2) У случају да се на листи из става (1) овог члана појави име лица које је овјерено као кандидат на непосредним изборима у истом изборном циклусу, а није добило мандат, Централна изборна комисија БиХ провјерава наводе како би установила да ли је изјашњење о припадности конститутивном народу тог кандидата идентично изјашњењу приликом овјере за непосредне изборе, у истом изборном циклусу. (2) У случају да изјашњење кандидата о припадности конститутивном народу није идентично изјашњењу које је тај кандидат дао приликом овјере за непосредне изборе у истом изборном циклусу, Централна изборна комисија БиХ: а) позваће кандидата да, у року од 48 часова, усклади изјашњење о припадности конститутивном народу које је дао при овјери за непосредне изборе у истом изборном циклусу, b) одбиће кандидата на листи под условом да не поступи у складу са одредбом става (3) тачке а) овог члана. Члан 99. (Мјере за отклањање неправилности) Уколико се утврди да је кандидатска листа непотпуна, тј. да не садржи пуни назив клуба посланика који врши предлагање, националну припадност номинованог кандидата, његово име и презиме и јединствени матични број или да кандидатска листа није поднесена на прописаном обрасцу, Централна изборна комисија БиХ о томе ће одмах обавијестити Дом народа Парламента Федерације БиХ, који је дужан да, најкасније у року од 48 часова од пријема обавјештења од Централне изборне комисије БиХ, изврши потребне исправке или допуне. Члан 100. (Одбијање кандидатске листе) Уколико се исправке или допуне не изврше у року утврђеном у члану 99. овог упутства, Централна изборна комисија БиХ одбиће кандидатску листу. Члан 101. (Потписивање образаца) Обрасце из чл. 96. и 97. овог упутства потписује предлагач или овлашћено лице предлагача. Члан 102. (Објављивање у службеним гласилима и увјерење о додјели мандата - члан 2.9 став (1) т. 10. и 12. Изборног закона БиХ) (1) Централна изборна комисија БиХ објављује у службеним гласилима резултате избора за градоначелника града Сарајева, града Источно Сарајево, града Мостара и Брчко Дистрикта БиХ. (2) Изабраном градоначелнику из члана 95. овог упутства Централна изборна комисија БиХ издаје увјерење о додјели мандата на обрасцу чији изглед утврђује Централна изборна комисија БиХ, а који је саставни дио овог упутства. Члан 103. (Тумачење) На захтјев органа надлежних за спровођење избора обухваћених овим упутством, Централна изборна комисија БиХ даје тумачења за примјену одредаба овог упутства. Члан 104. (Престанак примјене) Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о поступку спровођења посредних избора законодавних органа власти у Босни и Херцеговини ( Службени гласник БиХ, бр. 83/10 и 61/12). Члан 105. (Ступање на снагу и објављивање у службеним гласилима) Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику БиХ, а објавиће се и у Службеним новинама Федерације БиХ, Службеном гласнику Републике Српске, Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ и на веб страници Централне изборне комисије БиХ Број: / маја године Предсједник, Сарајево Стјепан Микић, с.р.

24 24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број , ( ) (, ) ( ) : 9.12.,,,. 1

25 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ( ) (, ) ( ) :

26 26 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (, : 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 6.,, ( ) () : ( ) 1.6, 1.7, 1.7, 1.8 (1), 2.3 (1) 4.. (, ).. : 3

27 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ( ) ( ) ,..,.. : X ( ).,,.. 4

28 28 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ( ) ,..,.. : X ( )... 5

29 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :..,. 6

30 30 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,, ( ) (, ) ( ) : (2). 1

31 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (,. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 24., ( ) () : ( ). 1.6, 1.7, 1.7, 1.8 (1), 2.3 (1) 4.. (, ).. : 2

32 32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ( ) - ( ) ,..,.. : X ( ).,,.. 3

33 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :..,. 4

34 34 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ( ) (, ) ( ) : (1), ad hoc (2),. 1

35 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (,. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 43.,, ( ) () : ( ), 1.6, 1.7, 1.7, 1.8 (1), 2.3 (1) 4.. (, ).. : 2

36 36 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ( ) ,..,.. : X ( ).. 3

37 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :,... 4

38 38 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број , (,, ) (, ) ( ) : 9.13,,. 1

39 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ( // ) **: 1. **: 2. **: 3. ()**: 4. **: **: 5. **: 6. : 7. **: 8. : : 1., 2. : : () ( ) ( ) **:. ****: (,. 49/06, 76/11 89/11).

40 40 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (,. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 60., ( ) () : ( ) 1.6, 1.7, 1.7, 1.8 (1), 2.3 (1) 4.. (, ).. : 2

41 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :,... 3

42 42 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :,... 4

43 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 43 43,, ( ) (, ) ( ) : (3),,, /. 1

44 44 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (,. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 68., ( ) () : ( ). 1.6, 1.7, 1.7, 1.8 (1), 2.3 (1) 4.. (, ).. : 2

45 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :..,. 3

46 46 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,, ( ) (, ) ( ) : ,,,,,. 1

47 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (,. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 82., ( ) () : ( ) 1.6, 1.7, 1.7, 1.8 (1), 2.3 (1) 4.. (, ).. : 2

48 48 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :,... 3

49 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број / // ( ) - 1. (, ) ( ) 1

50 50 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,, : **: 1. **: 2. **: 3. ()* *: 4. **: **: 5. **: 6. : 7. **: 8. : : 1., 2. : : () ( ) ( ) **:. ****: (,. 49/06, 76/11 89/11). 2

51 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (,. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 41/13), 82.,, ( ) () / // : ( ) 1.6, 1.7, 1.7, 1.8 (1), 2.3 (1) 4.. (, ).. : 3

52 52 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :,... 4

53 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :,... 5

54 54 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :,... 6

55 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ,. :,... 7

56 56 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Нa oснoву члaнa 2.9 стaв (1) тaчкa 2. Избoрнoг зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe ( Службeни глaсник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и Oдлукe o рaсписивaњу и oдржaвaњу Oпштих избoрa у Бoсни и Хeрцeгoвини, брoj: /14, oд гoдинe, Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je, нa 23. сjeдници, oдржaнoj гoдинe, д o ниjeл a УПУT С T В O O РOКOВИМA И РEДOСЛИJEДУ ИЗБOРНИХ AКТИВНOСТИ ЗA OПШТE ИЗБOРE У БOСНИ И ХEРЦEГOВИНИ, КOJИ ЋE СE OДРЖAТИ У НEДJEЉУ, 12. OКТOБРA ГOДИНE Члaн 1. Oвим упутствoм утврђуjу сe рoкoви и рeдoслиjeд aктивнoсти зa Oпштe избoрe, кojи ћe сe oдржaти у нeдjeљу, гoдинe, кojи пoчињу тeћи oд гoдинe, тj. дaнoм дoнoшeњa Oдлукe o рaсписивaњу и oдржaвaњу Oпштих избoрa гoдинe. Члaн 2. 1) Приjaвa и oвjeрa пoлитичких субjeкaтa Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв Пoднoшeњe приjaвe зa oвjeру пoлитичких стрaнaкa и нeзaвисних кaндидaтa Oвjeрa пoлитичких стрaнaкa и нeзaвисних кaндидaтa зa учeшћe нa избoримa Пoднoшeњe приjaвe зa oвjeру кoaлициja и листи нeзaвисних кaндидaтa Oвjeрa кoaлициja и листи нeзaвисних кaндидaтa зa учeшћe нa избoримa Oд дo гoдинe, дo часова Дo гoдинe Oд дo гoдинe, дo часова 4. Дo гoдинe 2) Пoднoшeњe кaндидaтских листи и кoмпeнзaциjских листи Пoлитичкe стрaнкe и нeзaвисни кaндидaти Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Кoaлициje и нeзaвисни кaндидaти Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Чл. 4.6 и 4.10 Избoрнoг зaкoнa БиХ Чл. 4.6 и 4.10 Избoрнoг зaкoнa БиХ Чл и 4.15 Избoрнoг зaкoнa БиХ Чл и 4.15 Избoрнoг зaкoнa БиХ Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв 1. Пoднoшeњe кaндидaтских листи Oд дo гoдинe, дo часова. Пoлитички субjeкти Члан 4.21 стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ 2. Кoнaчнa oвjeрa кaндидaтских листи Дo гoдинe 3. Пoднoшeњe кoмпeнзaциjских листи Дo гoдинe, дo часова. Oбjaвa кoнaчних листи кaндидaтa у 4. службeним глaсилимa и срeдствимa Дo гoдинe jaвнoг инфoрмисaњa 3) Утврђивaњe рeдoслиjeдa пoлитичких субjeкaтa нa глaсaчким листићимa Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Пoлитички субjeкти Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Члaн 4.21 стaв (2) Избoрнoг зaкoнa БиХ Члaн 4.24 стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ Члaн 4.23 стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв Жриjeбaњe зa утврђивaњe рeдoслиjeдa 1. пoлитичких субjeкaтa нa глaсaчким листићимa 4) Aкрeдитовaњe пoсмaтрaчa Oд дo гoдинe Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Члaн 5.15 Избoрнoг зaкoнa БиХ Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв 1. Пoднoшeњe зaхтjeвa зa aкрeдитовaњe Oд дo Meђунaрoднe Члaн 17.7 Избoрнoг мeђунaрoдних пoсмaтрaчa гoдинe, дo часова. oргaнизaциje зaкoнa БиХ Пoднoшeњe зaхтjeвa зa aкрeдитовaњe 2. пoсмaтрaчa удружeњa грaђaнa и пoлитичких субjeкaтa 5) Цeнтрaлни бирaчки списaк Oд дo гoдинe, дo часова Удружeњa грaђaнa и пoлитички субjeкти Члaн 17.7 Избoрнoг зaкoнa БиХ Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв Дoстaвљaњe пoдaтaкa o прoмjeнaмa у eвидeнциjaмa рaсeљeних лицa, eвидeнциjи држaвљaнa кojи глaсajу вaн БиХ и oдрeђивaњe бирaчкe oпциje зa бирaчe из Брчкo Дистриктa БиХ Зaкључивaњe и пoтврђивaњe кoнaчнoг Цeнтрaлнoг бирaчкoг спискa Oбjaвљивaњe брoja бирaчa зa свaку избoрну jeдиницу 6) Бирaчкa мjeстa Дo гoдинe, у часа гoдинe, у часа Дo гoдинe Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Члaн 3.6 стaв (6) тaчкa б) Избoрнoг зaкoнa БиХ Члaн 3.12 a стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ Члaн стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв 1. Oдрeђивaњe бирaчких мjeстa Нajкaсниje дo гoдинe Избoрнa кoмисиja Члaн 5.1 стaв (2) Избoрнoг зaкoнa БиХ 2. Oбjaвљивaњe лoкaциja бирaчких мjeстa oдрeђeних зa глaсaњe Нajкaсниje дo гoдинe Избoрнa кoмисиja Члaн 5.1 стaв (5) Избoрнoг зaкoнa БиХ

57 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ) Бирaчки oдбoри Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв 1. Имeнoвaњe члaнoвa бирaчких oдбoрa Нajкaсниje дo гoдинe Избoрнa кoмисиja Члaн 2.19 стaв (3) Избoрнoг зaкoнa БиХ 2. Oбукa члaнoвa бирaчких oдбoрa 8) Избoрнa кaмпaњa Oд дo гoдинe Избoрнa кoмисиja Члaн 2.13 стaв (4) Избoрнoг зaкoнa БиХ Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв 1. Плaћeнo пoлитичкo oглaшaвaњe Oд дo гoдинe, дo часова Пoлитички субjeкти и мeдиjи Члaн стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ 2. Зaбрaнa oбjaвљивaњa рeзултaтa испитивaњa jaвнoг мниjeњa 3. Избoрнa тишина 9) Избoрни рeзултaти Oд гoдинe oд часова дo зaтвaрaњa бирaчких мjeстa Oд гoдинe oд часова дo зaтвaрaњa бирaчких мjeстa Meдиjи Сви учeсници у избoрнoм прoцeсу Члaн Избoрнoг зaкoнa БиХ Члaн Избoрнoг зaкoнa БиХ Ред. бр. Нaзив aктивнoсти Рoк Нoсилaц aктивнoсти Прaвни oснoв 1. Jaвнo излaгaњe рeзултaтa глaсaњa нa Нajкaсниje 12 часова нaкoн Прeдсjeдник бирaчкoг Члaн 5.26 стaв (2) бирaчкoм мjeсту зaтвaрaњa бирaчких мjeстa oдбoрa Избoрнoг зaкoнa БиХ Jaвнo излaгaњe oбjeдињeних избoрних рeзултaтa глaсaњa нa нивoу oпштинe Oбjaвa прeлиминaрних нeзвaничних и нeкoмплeтних рeзултaтa Oпштих избoрa гoдинe Пoтврђивaњe рeзултaтa Oпштих избoрa гoдинe Нajкaсниje 24 часа нaкoн зaтвaрaњa бирaчких мjeстa a) гoдинe у часа, b) гoдинe у часова, c) гoдинe у часова, d) од дo гoдинe, свaкa 24 часа, e) од гoдинe дo пoтврђивaњa рeзултaтa, свaких 48 часова Нajкaсниje гoдинe Избoрнa кoмисиja Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ Члaн 5.27 стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ Члaн 5.29 a Избoрнoг зaкoнa БиХ Члaн 5.32 Избoрнoг зaкoнa БиХ Члaн 3. Oвo упутствo ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у Службeнoм глaснику БиХ, Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ, Службeнoм глaснику Рeпубликe Српскe, Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ и нa web стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ: Брoj: / маја гoдинe Прeдсjeдник, Сaрajeвo Стjeпaн Mикић, с.р. Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине На основу члана 77. Закона о лијековима и медицинским средствима ( Службени гласник БиХ, број 58/08), Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине објављује СПИСАК ЛИЈЕКОВА КОЈИМА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТРЖИШТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Р. бр. Заштићени назив лијека 1 OMACOR 2 BRUFEN SR 3 BRUFEN 4 BRUFEN Произвођач (административно сједиште) ABBOTT INTERNATIO- NAL LLC ABBOTT INTERNATIO- NAL LLC ABBOTT INTERNATIO- NAL LLC ABBOTT INTERNATIO- NAL LLC ИНН etilni [90] esteri omega-3 kiselina ibuprofen ibuprofen ibuprofen Облик лијека kapsula, meka sa produženim oslobađanjem šumeće granule šumeće granule Доза 1000 mg 800 mg 200 mg 400 mg Садржај оригиналног паковања 28 kapsula, mekih Режим издавања B /12 30 sa produženim oslobađanjem 20 vrećica sa šumećim granulama 12 vrećica sa šumećim granulama 3677/ / /13 Датум рјешења Број рјешења Рјешење вриједи до

58 58 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број BRUFEN ABBOTT INTERNATIO- NAL LLC ibuprofen šumeće granule 600 mg 30 vrećica sa šumećim granulama 3278/ PREMIUM ABDI IBRA- HIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. valsartan film 40 mg 28 film 1738/ PREMIUM ABDI IBRA- HIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. valsartan film 80 mg 28 film 1739/ PREMIUM ABDI IBRA- HIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S. valsartan film 160 mg 28 film 1740/ HUMIRA AbbVie Inc adalimumab otopina za injekciju 40 mg/0,8 ml pakovanje sa 2 kutije od kojih svaka sadrži:1 bočicu,1 praznu sterilnu špricu,1 iglu, 1 adapter za bočicu i 2 alkoholom natopljena jastučića SZU 2011/ VALDOCEF ALKALOID AD - Skopje cefadroksil kapsula, tvrda 500 mg 16 kapsula 3236/ VALDOCEF ALKALOID AD - Skopje cefadroksil 250 mg/ 5 ml 100 ml granule za oralnu suspenziju 3237/ ALVOKAST ALVOGEN d.o.o. Barice montelukast za žvakanje 4 mg 28 za žvakanje / ALVOKAST ALVOGEN d.o.o. Barice montelukast za žvakanje 5 mg 28 za žvakanje / ALVOKAST ALVOGEN d.o.o. Barice montelukast za žvakanje 10 mg 28 film / INFLANOR ALVOGEN d.o.o. Barice vankomicin prašak za rastvor za infuziju 500 mg 1 bočica SZU 3687/ INFLANOR ALVOGEN d.o.o. Barice vankomicin prašak za rastvor za infuziju 1 g 1 bočica SZU 3688/ FITAM ALVOGEN d.o.o. Barice amisulprid 100 mg 60 Δ 414/ FITAM ALVOGEN d.o.o. Barice amisulprid 50 mg 60 Δ 413/ NALPAIN AOP Orphan Pharmaceuticals AG nalbufin otopina za injekciju 10 mg/ml 10 ampula po 2 ml ZU 3723/ EYLEA BAYER PHAR- MA AG aflibercept otopina za injekciju 40 mg/ml 1 bočica sa 100 mikrolitara otopine za injekciju, u kutiji ZU 1022/ EYLEA BAYER PHAR- MA AG aflibercept otopina za injekciju 40 mg/ml 1 napunjen injekcioni špric sa 90 mikrolitara otopine za injekciju, u kutiji ZU 1023/ UTROGE- STAN BESINS HE- ALTHCARE (HONG-KONG) LIMITED progesteron kapsula, meka 100 mg 30 kapsula, mekih 934/ ZELOXIM BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. meloksikam 7,5 mg / ZELOXIM BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. meloksikam 15 mg /

59 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број ZELOXIM BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S. meloksikam rastvor za injekciju 15 mg/1,5 ml 3 ampule po 1,5 ml ZU / CEFTRIAXO- NE-BCPP BORSHCHA- HIVSKIY CHE- MICAL PHAR- MACEUTICAL PLANT ceftriakson prašak za otopinu za injekciju 1000 mg 5 bočica ZU 2642/ CEFTRIAXO- NE-BCPP BORSHCHA- HIVSKIY CHE- MICAL PHAR- MACEUTICAL PLANT ceftriakson prašak za otopinu za injekciju 500 mg 5 bočica ZU 2641/ ENKORTEN BOSNALIJEK d.d. metenkefalin, tridekaktid liofilizat za otopinu za injekciju 5 mg + 1 mg 6 bočica liofilizata + 6 ampula otopine za rastvaranje SZU 5124/ PROSPAN Liquid ENGELHARD ARZNEI- MITTEL GmbH & Co.KG suhi ekstrakt lista bršljana oralna otopina 7 mg/ml (35 mg/5 ml) B 15 vrećica po 5 ml oralne otopine / PROSPAN Liquid ENGELHARD ARZNEI- MITTEL GmbH & Co.KG suhi ekstrakt lista bršljana oralna otopina 7 mg/ml (35 mg/5 ml) B 21 vrećica po 5 ml oralne otopine / PROSPAN ENGELHARD ARZNEI- MITTEL GmbH & Co.KG suhi ekstrakt lista bršljana čepić 80 mg 10 čepića B / ATOLIP GALENIKA a.d. atorvastatin film 10 mg 30 film 931/ ATOLIP GALENIKA a.d. atorvastatin film 20 mg 30 film 932/ LIDOKAIN 2% - ADRE- NALIN GA- LENIKA GALENIKA a.d. lidokain, adrenalin rastvor za injekciju (40,000 mg + 0,025 mg)/2 ml 50 ampula po 2 ml ZU 933/ HIBIDEKS DAP GALENIKA a.d. hlorheksidin rastvor za ispiranje usta 0,12% (1,2 mg/ ml) 180 ml B 30131/ RIFAMOR GALENIKA a.d. rifampicin kapsula, tvrda 300 mg 20 kapsula, tvrdih 2923/ IRBENIDA HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka irbesartan film 150 mg 30 film 2782/ CORNELIN HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka lerkanidipin film 20 mg 28 film 1458/ CORNELIN HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka lerkanidipin film 10 mg 28 film 1457/ MIDOL PROTECT HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka acetilsalicilna kiselina gastrorezistentna 100 mg 30 gastrorezistentnih B 1987/ IRBENIDA H HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka film 150 mg + 12,5 mg 30 film irbesartan, hidrohlorotiazid 2786/ IRBENIDA HL HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka film 300 mg + 12,5 mg 30 film irbesartan, hidrohlorotiazid 2787/ YANIDA HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka valsartan film 160 mg 28 film 2789/

60 60 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број YANIDA HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka valsartan film 80 mg 28 film 2788/ YANIDA HL HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka film 160,0 mg + 12,5 mg 28 film valsartan, hidrohlorotiazid 2785/ YANIDA H HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka film 80 mg + 12,5 mg 28 film valsartan, hidrohlorotiazid 2784/ PATAMIN HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka olopatadin kapi za oči, rastvor 1 mg/ml 1 bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora 3652/ PEPTIX HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda, d.o.o. Banja Luka esomeprazol prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 40 mg prašak za rastvor za injekciju ili infuziju ZU 1162/ DRAMINA JADRAN - Galenski laboratorij d.d. dimenhidrinat 50 mg 5 (1PVC/AI blister) B 2650/ MUPIRON JADRAN - Galenski laboratorij d.d. mupirocin mast 20mg/g 15 g / ZOPRAX JADRAN - Galenski laboratorij d.d. pantoprazol želučanootporna 20 mg 28 želučanootpornih / ZOPRAX JADRAN - Galenski laboratorij d.d. pantoprazol želučanootporna 20 mg 56 želučanootpornih / ZOPRAX JADRAN - Galenski laboratorij d.d. pantoprazol želučanootporna 40 mg 28 želučanootpornih / ZOPRAX JADRAN - Galenski laboratorij d.d. pantoprazol želučanootporna 40 mg 56 želučanootpornih / BISOPRO- LOL Jaka JAKA-80 AD Radoviš bisoprolol film 10 mg 30 film / BISOPRO- LOL Jaka JAKA-80 AD Radoviš bisoprolol film 2,5 mg 30 film / BISOPRO- LOL Jaka JAKA-80 AD Radoviš bisoprolol film 5 mg 30 film / ENAP KRKA, tovarna zdravil, d.d. enalapril 5 mg / ENAP KRKA, tovarna zdravil, d.d. enalapril 10 mg / ENAP KRKA, tovarna zdravil, d.d. enalapril 20 mg / ENAP HL KRKA, tovarna zdravil, d.d. 10mg + 12,5 mg 30 enalapril, hidrohlorotiazid 6154/ ENAP HL KRKA, tovarna zdravil, d.d. 10mg + 25 mg 30 enalapril, hidrohlorotiazid 6153/ VALSACOR KRKA, tovarna zdravil, d.d. valsartan filmom obložena 80 mg 28 filmom obloženih 2643/ VALSACOR KRKA, tovarna zdravil, d.d. valsartan filmom obložena 160 mg 28 filmom obloženih 2644/ MEAXIN KRKA, tovarna zdravil, d.d. imatinib filmom obložena 400 mg 30 filmom obloženih (PVC/PE/ PVDC) SZU/ 2845/ FLUIMU- KAN PLUS LEK farmacevtska družba d.d. acetilcistein šumeća 600 mg 10 šumećih B /

61 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број OSSEOR LES LABORA- TOIRES Servier stroncijum ranelat 2 g 28 vrećica granule za oralnu suspenziju 1904/ SYNAZE MEDA PHAR- MACEUTI- CALS Switzerland GmbH azelastin, flutikazon sprej za nos, suspenzija 1000 mcg mcg/g 1 bočica sa 17 ml / SYNAZE MEDA PHAR- MACEUTI- CALS Switzerland GmbH azelastin, flutikazon sprej za nos, suspenzija 1000 mcg mcg/g 1 bočica sa 4 ml / AERIUS MERCK SHARP & DOHME BV desloratadin 0,5 mg/ ml 60 ml oralnog rastvora oralni rastvor 1060/ VOTUBIA NOVARTIS PHARMA Services AG everolimus 5 mg 30 SZU/ 2912/ VOTUBIA NOVARTIS PHARMA Services AG everolimus 2,5 mg 30 SZU/ 2911/ VOTUBIA NOVARTIS PHARMA Services AG everolimus 10 mg 30 SZU/ 2913/ LEBEL NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. levofloksacin film 500 mg Δ 7 film / LEBEL NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. levofloksacin film 750 mg Δ 7 film / DEKSALGIN NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. gel 12,5 mg/g 60 g gela B deksketoprofen 2506/ DEKSALGIN NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. otopina za injekciju 50 mg/2 ml 6 ampula po 2 ml otopine za injekciju ZU deksketoprofen 2508/ DEKSALGIN NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. film 25 mg 10 film B deksketoprofen 2507/ LORDES NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. desloratadin sirup 2,5 mg/5ml 60 ml 3462/ ULTROX NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. rosuvastatin filmom obložena 10 mg 28 filmom obloženih 874/ ULTROX NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. rosuvastatin filmom obložena 20 mg 28 filmom obloženih 875/ ULTROX NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. rosuvastatin filmom obložena 40 mg 28 filmom obloženih 876/ DYMISTA MEDA PHAR- MACEUTI- CALS Switzerland GmbH azelastin, flutikazon sprej za nos, suspenzija (1000 mcg mcg)/g 4ml / DYMISTA MEDA PHAR- MACEUTI- CALS Switzerland GmbH azelastin, flutikazon sprej za nos, suspenzija (1000 mcg mcg)/g 17 ml / EUROBIOL PROVIDENS GROUP AG pankreatin želučanootporna kapsula, tvrda 274, ,875 mg 100 želučanootpornih kapsula, tvrdih 2353/ COPAXONE PLIVA HRVAT- SKA d.o.o. glatiramer acetat otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki 20 mg/ml 28 napunjenih štrcaljki SZU/ 3406/ REKOVE- REN PLIVA HRVAT- SKA d.o.o. levodopa, inhibitor dekarboksilaze 100 mg + 25 mg 100 u polietilenskoj bočici, u kutiji 3718/ IPRAALOX SANOFI- AVENTIS Groupe pantoprazol gastrorezistentna 20 mg 7 gastrorezistentnih (1 blister) B /

62 62 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број LYXUMIA 90 LYXUMIA 91 LYXUMIA 92 IBEROGAST 93 IBEROGAST 94 IBEROGAST 95 CARSIL 96 PRIORIX- TETRA SANOFI- AVENTIS Groupe SANOFI- AVENTIS Groupe SANOFI- AVENTIS Groupe STEI- GERWALD AR- ZNEIMITTEL GmbH STEI- GERWALD AR- ZNEIMITTEL GmbH STEI- GERWALD AR- ZNEIMITTEL GmbH SOPHARMA PLC WELLCOME LIMITED liksisenatid liksisenatid liksisenatid tekuci ekstrakti: Iberis amara, Angelica archangelica, Melissa officinalis, Carum carvi tekuci ekstrakti: Iberis amara, Angelica archangelica, Melissa officinalis, Carum carvi tekuci ekstrakti: Iberis amara, Angelica archangelica, Melissa officinalis, Carum carvi silimarin kombinovana vakcina protiv morbila, parotitisa, rubele i varičele, živa atenuisana rastvor za injekciju u napunjenom penu rastvor za injekciju u napunjenom penu rastvor za injekciju u napunjenom penu lijekovi u terapiji gastrointestinalnih poremećaja lijekovi u terapiji gastrointestinalnih poremećaja lijekovi u terapiji gastrointestinalnih poremećaja kapsula, tvrda prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionoj šprici 10 mcg/ doza (0,2 ml) 20 mcg/ doza (0,2 ml) 20 mcg/ doza (0,2 ml) 10 mcg/ doza (0,2 ml) (15 ml +10 ml +15 ml +10 ml+ 10 ml + 10 ml + 20 ml + 5 ml + 10 ml)/100 ml (15 ml +10 ml +15 ml +10 ml+ 10 ml + 10 ml + 20 ml + 5 ml + 10 ml)/100 ml (15 ml +10 ml +15 ml +10 ml+ 10 ml + 10 ml + 20 ml + 5 ml + 10 ml)/100 ml 90 mg (3,0 log CCID50 + 4,4 log CCID50 + 3,0 log CCID50 + 3,3 log PFU)/0,5 ml 1 zeleni napunjeni pen i 1 ljubičasti napunjeni pen sa po 3 ml 2 ljubičasta napunjena pena po 3 ml rastvora za injekciju (po 14 doza) 1 zeleni napunjeni pen sa 3 ml rastvora za injekciju (14 doza) 20 ml oralnih kapi, otopine 50 ml oralnih kapi, otopine 30 kapsula, tvrdih 1 bočica sa praškom i 1 napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem (voda za injekciju) B B B B ZU 2074/ / / / / ml oralnih kapi, otopine / / /11 1. У случају да прије истека периода важности наступе ограничења за употребу неког од наведених лијекова, Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине ће објавити измјену овог списка. Број: /14 8. априла године Директор, Бања Лука Наташа Грубиша, с.р

63 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број САДРЖАЈ ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Одлука о расписивању и одржавању Oпштих избора у Босни и Херцеговини године... 1 Одлукa о дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине у иностранству у којима се планира организовање гласања за Опште изборе у Босни и Херцеговини године... 1 Одлука о закључивању и потврђивању Централног бирачког списка, са стањем на дан године, у часа... 2 Одлука о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини (Пречишћени текст)... 3 Правилник о организацији рада и утврђивању резултата гласања у Главном центру за бројање за Опште изборе године... 3 Правилник о измјени Правилника о начину спровођења избора у Босни и Херцеговини Упутство о поступку спровођења посредних избора за органе власти у Босни и Херцеговини обухваћених Изборним законом Босне и Херцеговине Упутствo o рoкoвимa и рeдoслиjeду избoрних aктивнoсти зa Општe избoрe у Бoсни и Хeрцeгoвини, кojи ћe сe oдржaти у нeдjeљу, 12. oктoбрa гoдинe АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЈЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Списак лијекова којима је издата дозвола за стављање у промет на тржиште Босне и Херцеговине, број: / (. 10.) (. 10.) ,00 20, ,00 25, ,00 35, ,00 20, ,00 25, ,00 35, ,00 40, ,00 45, ,00 30, ,00 30, ,00 40, ,00 45,00, : 051/

64 64 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број : (,, ) () :, () : /: (051) , , : DVD e CD e CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD ,50 29,25 21,06 21,06 21, () (), Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро рачуни: код Нове банке а.д. Бања Лука, код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, код Sberbank а.д. Бања Лука, код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука и код Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука. В.д. директора и главног и одго ворног уредника Драган Веселиновић. Уредник Вишња Бајић Прерадовић. Технички уредник Горан Зеленбаба. Телефон: (051) , факс (051) , и , редакција: (051) , рачуноводство: (051) , претплата: (051) Интернет: (051) , Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: /93 лист је уписан у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.

П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ

П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ Република Србија УСТАВНИ СУД П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У 2010. ГОДИНИ Београд, март 2011. године 2 П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У 2010. ГОДИНИ 1 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Преглед рада Уставног суда, који

Detaylı

БИЛАНС УСПЕХА. Реализација. Планирано за текућу _2013 годину. претходној 2012 години

БИЛАНС УСПЕХА. Реализација. Планирано за текућу _2013 годину. претходној 2012 години ПредузЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА Матич 8139679 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА Р. бр. ПОЗИЦИЈА у претходној 2012 години ирано за текућу _2013 годину _II текуће године _II_/ текућа година 1 Пословни

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and ı5u YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve UNIVERSITY OF BANJA LUKA Banja Luka, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek arasında

Detaylı

ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ ГОДИНЕ *

ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ ГОДИНЕ * МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXX стр. 15-22 MISCELLANEA, vol. XXX pp. 15-22 УДК : 661.832.43(560)"1521"(093) Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ 1521. ГОДИНЕ * Апстракт:

Detaylı

О П Ш Т И Н E Б А Ч К А П А Л А Н К А ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

О П Ш Т И Н E Б А Ч К А П А Л А Н К А ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н E Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XLVI Број 13 /2011 21. април 2011. године ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ПРИСТУПАЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД

Detaylı

Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ ГОДИНЕ

Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ ГОДИНЕ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXVII, стр. 235-244 (2006) MISCELLANEA, XXVII, pp. 235-244 (2006) Оригинални научни рад УДК 622.342 (497.11) (093) 1664 Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ 1664. ГОДИНЕ

Detaylı

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЧОКИ, на кат.парц.бр 1033 и 3182 у к..о. Чока

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЧОКИ, на кат.парц.бр 1033 и 3182 у к..о. Чока Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И СТАМБЕНО

Detaylı

ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ

ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ УНИВЕРЗИТЕТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СОФИЈА ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ Резиме Градска цивилизациjа на Балкану после ХV века сачињавала је у Османском царству целину

Detaylı

EUT1106AOW... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42

EUT1106AOW... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42 EUT1106AOW...... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..................................................

Detaylı

HOMO HOMINI LUPUS EST

HOMO HOMINI LUPUS EST ПАВЛЕ ЗЕЛИЋ HOMO HOMINI LUPUS EST Овог петог децембра 1912. године, на Старој планини не чује се скоро ништа. Нема канонада топова из даљине, праскања пушака и оштрих команди. Мирно је. Ипак, ту и тамо

Detaylı

Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ

Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXVII, стр. 273-281 (2006) MISCELLANEA, XXVII, pp. 273-281 (2006) Оригинални научни рад УДК 799 (282.243.7) (093) 15 Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ Риболов је

Detaylı

ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ ГОДИНЕ

ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ ГОДИНЕ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXXI, стр. 109-122 (2010) MISCELLANEA, XXXI, p. 109-122 (2010) УДК: 622.342:347.453](497.11) 1585 (093) Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ 1585. ГОДИНЕ

Detaylı

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK Министерствп за култура на Република Македпнија Марија Лепнтиќ Mariya Leontik ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA TÜRKÇE SÖZLÜK

Detaylı

ÖNSÖZ On yedi yıl boyunca kısa masalların yanında hep lirik şiir çevirisi yaptım. Bir gün Makedonya PEN Merkezi nin başkanı Kata Kulavkova, DIVERSITY nin internet sayfası için Özcan Karabulut tan birkaç

Detaylı

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА AMAÇ, ЦЕЛТА, TAKDİM PLANI РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА AHKUT İNŞAAT HAKKINDA ÖZET BİLGİ, КРАТКО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА АХКУТ ИНШААТ, NEDEN AHKUT İNŞAAT, ЗОШТО АХКУТ ИНШААТ, TAKDİM PLANI

Detaylı

НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад

НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји са стањем на дан 30. септембра. и 31. децембрa. године, и за период од девет месеци који се завршио на дан

Detaylı

ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ ВОЈСКЕ У РУМЕЛИЈИ 1686/87. ГОДИНЕ *

ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ ВОЈСКЕ У РУМЕЛИЈИ 1686/87. ГОДИНЕ * МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 219-242 MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 219-242 Татјана КАТИЋ Историјски институт Београд Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд УДК : 355.221(=511.161)"16"(093) ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ

Detaylı

ISSN ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA. NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006)

ISSN ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA. NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006) ISSN 0350-5650 ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006) Redakcioni odbor PETAR V. KRESTI], ANDRIJA VESELINOVI], ALEKSANDAR KRSTI] Odgovorni urednik dr PETAR V. KRESTI]

Detaylı

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум.

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум. СПИСОК НА ТУРСКИ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ на Македонско-турскиот бизнис-форум со Бизнис-асоцијацијата ТУМСИАД од Истанбул, Турција Стопанска комора на Македонија (сала 1 и сала 4 на 5-ти кат) 17 јуни 2013 година,

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R.

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R. 2 MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R Haziran 2009 yılı Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan etnik topluluklar dillerinin

Detaylı

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК оригинален научен труд УДК 811. 163.3 367.625.5 811.512.161 367.625.5 ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија Леонтиќ Филолошки факултет, Универзитетот

Detaylı

ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Клучни зборови: лични заменки, падеж, македонски, турски. 1. Вовед

ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Клучни зборови: лични заменки, падеж, македонски, турски. 1. Вовед Марија ЛЕОНТИЌ ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Апстракт: Македонскиот и турскиот јазик имаат специфични, но исто така и заеднички или слични граматички карактеристики. Во македонскиот

Detaylı

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ АНТАЛИЈА-ЧАРТЕР ЛЕТОВИ ПО НЕВЕРОЈАТНИ ЦЕНИ ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ Цена по лице 09 јуни 16 јуни 23 јуни 30 јуни 7 јули 10 јули 14 јули BARBAROSS BEACH 4* Side AI 370 /F. 370 /F. /F. /F. /F. 406 /F.

Detaylı

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА доц. д-р Марија Леонтиќ Апстракт: Според стандарднојазичната норма на македонскиот јазик странските лични имиња

Detaylı

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS Barat Endüstriyel Mühendislik Barış ARAT BKM Uluslararası Belgelendirme Eğitim Yazılım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Şener ÖZEN Başaraneller Makina İmalat ve Otomotiv San.Ltd.Şti. Erdinç KÜÇÜKATEŞ Избор на

Detaylı

АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период

АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период АХМЕТ ШЕРИФ научен советник/редовен професор во Одделението за историјата на Македонија во време на осмалиско-турското владеење (до почетокот на XIX век) Област на истражување Историја на османско-турскиот

Detaylı

DE EN SR HR/BS TR. Foto: istock / svetikd. Rechte von Patientinnen und Patienten sowie Hausregeln.

DE EN SR HR/BS TR. Foto: istock / svetikd. Rechte von Patientinnen und Patienten sowie Hausregeln. DE EN SR HR/BS TR Foto: istock / svetikd Rechte von Patientinnen und Patienten sowie Hausregeln. Hausregeln Hospital rules Кућна правила Kućna pravila Hastane kuralları DE Sehr geehrte Damen und Herren,

Detaylı

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги...

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги... İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА Önsöz... 8 Предговор... 9 Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler... 10 Корисни информации за комплетот книги... 11 Leksik Temalar ve Gramer Birimleri... 12 Лексички теми и граматички

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL İştip 2016 Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kitabın Adı: Makedonya

Detaylı

СОДРЖИНА. Osman Baymak ın Şiiri Поезијата на Осман Бајман Песна за жената Песна за жената Песна за жената 9...

СОДРЖИНА. Osman Baymak ın Şiiri Поезијата на Осман Бајман Песна за жената Песна за жената Песна за жената 9... СОДРЖИНА Osman Baymak ın Şiiri... 4 Поезијата на Осман Бајман... 6...kaçınılmaz bir yolculuğun tanağarımı arık......ова е светлото на еден неизбежен пат... Kadına Türkülerim 1... 10 Песна за жената 1...

Detaylı

Some Physico-Chemical Characteristics in Fruits of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes from Bolu Province in Western Part of Turkey

Some Physico-Chemical Characteristics in Fruits of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes from Bolu Province in Western Part of Turkey Original scientific paper Оригиналан научни рад UDC: 634.8-153.01(560) DOI: 10.7251/AGREN1602191E Some Physico-Chemical Characteristics in Fruits of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes from Bolu Province in

Detaylı

МИЛИВОЈУ МИШИ РАДАКОВИЋУ

МИЛИВОЈУ МИШИ РАДАКОВИЋУ ЛЕГЕНДИ СРПСКОГ ЛУТКАРСТВА МИЛИВОЈУ МИШИ РАДАКОВИЋУ Миливоје Радаковић рођен је 16.12.1925. у чиновничкој породици у Бачком Брегу код Сомбора. Рано је остао без оца и одрастао код рођака у Сомбору где

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

У сла ву Ви шњи ћу. Шест струч них ра до ва. Ба шти на Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција. Тре ћи по ре ду Ме ђу на род ни сајам

У сла ву Ви шњи ћу. Шест струч них ра до ва. Ба шти на Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција. Тре ћи по ре ду Ме ђу на род ни сајам Среда, 31. октобар 2012. 21 ШИД МО РО ВИЋ - ОДР ЖА НИ 33. ВИ ШЊИ ЋЕ ВИ ДА НИ У сла ву Ви шњи ћу Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција Ви шњи ће ви да ни по че ла је про те клог пет ка по ди за њем Ви шњиће

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adres Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Türkçe adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212

Detaylı

YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ADEQUATE AND EQUITABLE REPRESENTATION:

Detaylı

По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново за дома. Да го избереме заедно!

По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново за дома. Да го избереме заедно! РОЦИ А Д О П И Н Ќ И БОЖ ЗА СЕКОЈ ДОМ w w w.teleshop.mk По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново дома. Да го избереме едно! I1 БОЖИЌНИ ПОДАРОЦИ ЗА СЕКОЈ ДОМ Изкуствено аранжирај ја масата! наместо

Detaylı

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а â (-) мэкъэзещ ünlü â б б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в в в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù г г г г г мэкъэзэращ

Detaylı

Entegre Edilmiş Elektronik Yoklama Bilgi Sistemi

Entegre Edilmiş Elektronik Yoklama Bilgi Sistemi Entegre Edilmiş Elektronik Yoklama Bilgi Sistemi Okullarda Program Yükleme, Elektronik Yoklama, Uygulama ve Yönetici Kılavuzu 1 İÇERİK Sistem Uygulama Komutları Yönetici Sunucusu Hakkında Yönetici Sunucu

Detaylı

EL KITABI ETNIK MENSUBIYET ESASI ÜZERE AYRIMCILIGIN KALDIRILMASI. Multietnik Ortamda Yaşamak Eşit hak, imkan ve korumaya sahip vatandaşlar EL KITABI

EL KITABI ETNIK MENSUBIYET ESASI ÜZERE AYRIMCILIGIN KALDIRILMASI. Multietnik Ortamda Yaşamak Eşit hak, imkan ve korumaya sahip vatandaşlar EL KITABI Multietnik Ortamda Yaşamak Eşit hak, imkan ve korumaya sahip vatandaşlar EL KITABI Ortak Değerler Bul. Kliment Ohridski 7/1 Skopje, Republika Makedonija tel. 02 32 17 242 faks. 02 32 17 240 www.cv.org.mk

Detaylı

PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM / GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU SLIJEDEĆE ADRESE: NAČIN DODJELE / НАЧИН ДОДЈЕЛЕ DO BROJA / ДО БРОЈА ULICA / УЛИЦА

PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM / GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU SLIJEDEĆE ADRESE: NAČIN DODJELE / НАЧИН ДОДЈЕЛЕ DO BROJA / ДО БРОЈА ULICA / УЛИЦА PROZOR PROZOR-RAMA IZBORI ИЗБОРИ 2016. IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU SLIJEDEĆE ADRESE: PROZOR PROZOR-RAMA

Detaylı

Kırcaali Haber. HÖH Kırcaali Milletvekili. Adayları. Бюлетина 4. Sabır Taşı ОТ ФОРМАЛНО ЧЛЕНСТВО КЪМ РЕАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС SEZAY MARKET

Kırcaali Haber. HÖH Kırcaali Milletvekili. Adayları. Бюлетина 4. Sabır Taşı ОТ ФОРМАЛНО ЧЛЕНСТВО КЪМ РЕАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС SEZAY MARKET Sipariş ile mutfak ve mobilya Kırcaali, Veselçani, Ardinska No2 GSM: 0887 958 729 Saygıdeğer bayanlar, siz siz olun..! Mutfak tasarımınızı işin uzmanına bırakın. Trakya Üniversitesi mobilya ve dekorasyon

Detaylı

ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК доц. д-р Марија Леонтиќ Апстракт: Многу преведувачи при превод на литературни текстови од странски

Detaylı

ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев,Филолошки факултет, Штип, Македонија

ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев,Филолошки факултет, Штип, Македонија оригинален научен труд УДК: 811.163.3ʼ367.332.6/.7:811.512.161ʼ367.332.6/.7 УДК: 811.512.161ʼ367.332.6/.7:811.163.3ʼ367.332.6/.7 ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија

Detaylı

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Mr. Adam Smith Smith's

Detaylı

Kırcaali Haber. aradıklarını söyledi. Başkan: Dıjdino Pepelişte yol bölümünün. iyileştirilmesini yaparken, gelecekte oraya

Kırcaali Haber. aradıklarını söyledi. Başkan: Dıjdino Pepelişte yol bölümünün. iyileştirilmesini yaparken, gelecekte oraya DEMOKRASİ KOŞULLARINDA EĞİTİMİMİZ Üzerinde duracağım konu içeriği ile çok miktarda ciddi ve hayati önem taşıyan problemler kapsamaktadır. Böyle bir yazıda onları ayrıntılarıyla işlemek imkansız olduğundan,

Detaylı

ПОЗДРАВИ. Здраво MERHABA мер(х)аба. Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н. Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар!

ПОЗДРАВИ. Здраво MERHABA мер(х)аба. Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н. Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар! ПОЗДРАВИ Здраво MERHABA мер(х)аба Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар! Што правиш? NASILSINIZ? нас лс н з? Добар сум, благодарам İYİYİM

Detaylı

Özet. Konu: Atatürk ün Çocuk Sevgisi

Özet. Konu: Atatürk ün Çocuk Sevgisi Doç.Dr. Mahmut Çelik Özet Konu: Atatürk ün Çocuk Sevgisi Atatürk'ün çocuklara karşı beslemiş olduğu sevgiyi ne yazık ki keşfedilmedi. Atatürk törenlerde, yorgun, heyecansız, düşüncelerle dolu, çocukluğunu

Detaylı

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ 1955.

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ 1955. Драгојла Цветковић БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ 1955. Мр Слободан А. Младеновић, Рад Гимназије од 1953 до 1979. године, у књизи Сто година Лесковачке Гимназије (1879 1979), Лесковац, 1979,

Detaylı

THR9 Ex - Safety Instructions. THR9 Ex - Безбедносни инструкции. THR9 Ex - Bezbednosna uputstva. THR9 Ex - Güvenlik Talimatları

THR9 Ex - Safety Instructions. THR9 Ex - Безбедносни инструкции. THR9 Ex - Bezbednosna uputstva. THR9 Ex - Güvenlik Talimatları THR9 Ex - Safety Instructions EN THR9 Ex - Безбедносни инструкции MK THR9 Ex - Bezbednosna uputstva SR THR9 Ex - Güvenlik Talimatları TR SI - PS470BMLAA0 0/203 EN MK SR TR 0/203 SI - PS470BMLAA0 THR9 Ex

Detaylı

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI ELBOR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI PLASTIC PIPE BUTT WELDING MACHINE MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ KULLANIM AMACI Alın kaynak makineleri, ısıtma sistemi kullanılarak, makine

Detaylı

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти. lik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan ülkesindeki soydaş-

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти. lik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan ülkesindeki soydaş- К-КЪРДЖЪ ЕООД Продажба на апартаменти, гаражи и търговски BULGARİSTAN PROGRAMLARI обекти Tel.: 032 262232 Кърджали, ул. Ст.Стамболов 7, www.kirciinsaat.com KIRCAALİ HABER 22 Mart 2017 Yıl: XI Haftalık

Detaylı

KARBÜR KESİCİ TAKIMLARI

KARBÜR KESİCİ TAKIMLARI KARBÜR KESİCİ TAKIMARI r r1 D AKKIMIZDA D1 S Firmamız, 9 yılında dik freze ve el freze bıçaklarının üretimi ve bilemelerini yapmak amacıyla İzmir de kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana profesyonelliği

Detaylı

DİA KESİCİ TAKIMLARI

DİA KESİCİ TAKIMLARI İA KEİCİ TAKIMARI r r1 HAKKIMIZA 1 Firmamız, 199 yılına ik freze ve el freze bıçaklarının üretimi ve bilemelerini yapmak amacıyla İzmir e kurulmuştur. Kuruluğu günen bu yana profesyonelliği ve çalışma

Detaylı

First prize. for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett. Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska

First prize. for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett. Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska First prize for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska ЧИСТАЧОТ Тери Прачет ПОГЛАВЈЕ 1 Во која се запознаваме со нашиов

Detaylı

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ

ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR MAKEDONYA CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ULUSLARARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ GOSTİVAR 2015-2019 Yılları İçin Akredite Olan Programlar TANITIM KİTAPÇIĞI GOSTİVAR,

Detaylı

Turistik vize (Туристическая виза)

Turistik vize (Туристическая виза) Turistik vize (Туристическая виза) 1. Otel rezervasyonu (Бронирование отеля) 2. Gidiş-dönüş uçak rezervasyonu (Бронирование Авиабилеты в оба конлца) 3. Banka mektubu (Справка с банка) 4. Pasaport fotokopisi

Detaylı

2

2 1 2 3 4 5 6 AVRUPA DĠLLERĠ ÖĞRETĠMĠ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMINA, KARġILAġTIRMALI DĠL BĠLGĠSĠNE VE KARġILAġTIRMALI KÜLTÜRE DĠKKAT EDĠLEREK HAZIRLANAN GEL TÜRKÇEYĠ VE MAKEDONCAYI SEVELĠM, GEL TÜRKÇEYĠ VE MAKEDONCAYI

Detaylı

Клучни зборови: Нусрет Дишо, детска литература, расказ, Црниот Исмет, животни.

Клучни зборови: Нусрет Дишо, детска литература, расказ, Црниот Исмет, животни. ПРОЗНОТO ТВОРЕШТВО НА НУСРЕТ ДИШО УЛКУ Проф. д-р. Махмут Челик Апстракт Турската литература во Република Македонија во својот развој до денес бележи три свои основни периоди: 1. Турска литература во Македонија

Detaylı

Lilyana Stoykovska Elitsa Jupanoska PAZARLAMA DÖRDÜNCÜ SINIF İÇİN. Mesleki Eğitim İktisadi - Hukuki ve Ticari Eğitim

Lilyana Stoykovska Elitsa Jupanoska PAZARLAMA DÖRDÜNCÜ SINIF İÇİN. Mesleki Eğitim İktisadi - Hukuki ve Ticari Eğitim Lilyana Stoykovska Elitsa Jupanoska PAZARLAMA DÖRDÜNCÜ SINIF İÇİN Mesleki Eğitim İktisadi - Hukuki ve Ticari Eğitim Üsküp, 2011 Yazarlar: Lilyana Stoykovska Elitsa Jupanoska Değerlendiriciler: 1. Prof.

Detaylı

STADYUM KOLTUKLARI STADIUM SEATS "S 2i. Щ ё. о» < F ю TUV. DIN EN ISO 8001:2000 Zertlflkat S874. <ф> 1

STADYUM KOLTUKLARI STADIUM SEATS S 2i. Щ ё. о» < F ю TUV. DIN EN ISO 8001:2000 Zertlflkat S874. <ф> 1 STADYUM KOLTUKLARI STADIUM SEATS "S 2i Щ ё TUV о» < F ю 5 a. DIN EN ISO 8001:2000 Zertlflkat 15 100 5S874 1 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR REFERENCES Haskova ehir Stadyumu / BULGARISTAN Lenkeren

Detaylı

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar 1. Gerekli Evrak Listesi 2. Dilekçe Örneği 3. Vize Başvuru Formu 1-) BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ Ticari vize 1 adet tam doldurulmuş ve imzalanmış vize

Detaylı

Kırcaali Haber. Kırcaali. Belediyesi. Gelecekte hastalanmak yok! Sayfa 5 de. web sitesi Mehmet Fikri nin.

Kırcaali Haber. Kırcaali. Belediyesi. Gelecekte hastalanmak yok! Sayfa 5 de. web sitesi  Mehmet Fikri nin. Sipariş ile mutfak ve mobilya Kırcaali, Veselçani, Ardinska No2 GSM: 0887 958 729 Saygıdeğer bayanlar, siz siz olun..! Mutfak tasarımınızı işin uzmanına bırakın. Trakya Üniversitesi mobilya ve dekorasyon

Detaylı

Број мај 2013, понеделник година LXIX

Број мај 2013, понеделник година LXIX Број 77 27 мај 2013, понеделник година LXIX www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk СОДРЖИНА Стр. 1635. Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa: ISSN:

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa: ISSN: TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa:140-154 ISSN: 2147-8872 MAKEDON HALK TÜRKÜLERİNDE TÜRKÇE ALINTILARIN FONETIK ÖZELLİKLERİ Özet Fatma Hocin *

Detaylı

YENİ UYGUR ALFABESİ. Hazırlayan: İsa SARI / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları / / Sayfa: 2/5

YENİ UYGUR ALFABESİ. Hazırlayan: İsa SARI / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları /  / Sayfa: 2/5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ - I DERS NOTLARI 3. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com YENİ UYGUR ALFABESİ Kiril Lâtin Büyük Küçük Büyük Küçük A a A a Б б B b В в V v Г г G

Detaylı

NEW AND INTERESTING RECORDS OF ORTHOPS FIEBER 1858 (HEMIPTERA: HETEROPTERA: MIRIDAE) IN TURKEY

NEW AND INTERESTING RECORDS OF ORTHOPS FIEBER 1858 (HEMIPTERA: HETEROPTERA: MIRIDAE) IN TURKEY Acta entomologica serbica, 2017, 22: 1-14 UDC 595.754(560) DOI: 10.5281/zenodo.580289 NEW AND INTERESTING RECORDS OF ORTHOPS FIEBER 1858 (HEMIPTERA: HETEROPTERA: MIRIDAE) IN TURKEY GÜLTEN YAZICI 1 and

Detaylı

TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ

TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ Muna YÜCEOL ÖZEZEN Tatar Tiliniñ Añlatmalı Süzligi, (Baş Redaktör: F. Ë. Ganiyev), Tatarstan Respublikası Fenner Akadimiyası G. İbrahimov İsimindëgi Til, Ëdëbiyat Hëm Sëngat

Detaylı

M A R S. 55 Гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бул. Христо Ботев 68 e-mail: mars55@mbox.contact.bg

M A R S. 55 Гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бул. Христо Ботев 68 e-mail: mars55@mbox.contact.bg ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА НА ЯЗОВИР КЪРДЖАЛИ M A R S Бутиков хотел Язовир Кърджали ви очаква - промоционални цени - изискана и уютна обстановка 0893524930, 0885645230, 0878780330 55 Гр. Кърджали, кв. Възрожденци,

Detaylı

Бизнес Электронная почта

Бизнес Электронная почта - Введение Английский Турецкий Dear Mr. President, Sayın Başkan, Очень официально, имени получателя предшествует специальное обращение Dear Sir, Sayın yetkili, Официально, получатель - мужчина, имя неизвестно

Detaylı

ДРЖАВА СЕКЦИЈА. [sr] Turkey Fishery products. важећи датум од 07/09/2015 Датум издавања 02/10/2015. Важећи попис

ДРЖАВА СЕКЦИЈА. [sr] Turkey Fishery products. важећи датум од 07/09/2015 Датум издавања 02/10/2015. Важећи попис ДРЖАВА СЕКЦИЈА [sr] Turkey Fishery products важећи датум од 07/09/2015 Датум издавања 02/10/2015 00075 Важећи попис TR 01-0042 Özcan Catalbas-Catalbas Balikçilik Kristal Buz Imalati Balik Ve Tavuk Tic.

Detaylı

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER К-КЪРДЖЪ ЕООД Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти Кърджали, ул. Ст.Стамболов 7, www.kirciinsaat.com KIRCAALİ HABER ISSN 1313-6925 07 Ekim 2015 Yıl: IX Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı:

Detaylı

УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ. ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика

УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ. ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика Штип, 2010/2011 ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика год. 7, број 11 2010/2011

Detaylı

Цель и содержание заданий. Усвоение новой лексики. Правильные составления предложений. Отработать технику чтения. Привить навыки устной речи

Цель и содержание заданий. Усвоение новой лексики. Правильные составления предложений. Отработать технику чтения. Привить навыки устной речи График изучения материалов для подготовки к занятиям Темы занятий (практические, СРСП) Задание на СРС Цель и содержание заданий Рекомендова нная литература Форма контроля Сроки сдачи Мак с. бал л в % 1

Detaylı

Hertz Spindle Engine World. Hertz Spindle Motor Dünyası

Hertz Spindle Engine World. Hertz Spindle Motor Dünyası Hertz Spindle Engine World The Hertz Spindle Engines that we produce by blending the knowledge and experience we have gained over the years will earn you confidence, quality and speed. We increased our

Detaylı

Обзор веб-сайта bsnhaber.com

Обзор веб-сайта bsnhaber.com Обзор веб-сайта bsnhaber.com Сгенерирован 01 Июня 2015 21:33 Набрано баллов: 60/100 СЕО Контент Заголовок страницы BSN Haber - Son dakika haberleri güncel gelişmeler haber haberler ekonomi siyaset spor

Detaylı

İnsan Ticareti ile Mücadele Programı Geliştirme

İnsan Ticareti ile Mücadele Programı Geliştirme İnsan Ticareti ile Mücadele Programı Geliştirme İnsanlık değerleri açısından bir utanç olarak nitelendirebilecek insan ticaretinin dünya gündemindeki önemi, uluslararası sorumluluklar bakımından gün geçtikçe

Detaylı

: ( ) ,

: ( ) , 1 3 0 8 0 8 0 8 0 2 0 3 0 0 0 6 0 8 0 1 0 8 0 7 0 8 0 6 0 8 0 6 0 8 0 4 0 5 0 6 0 8 0 1 0 8 0 6 0 1 0 5 0 6 0 6 0 6 0 7 0 6 0 8 0 5 0 4 0 8 0 8, 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 6 0 5 0 6

Detaylı

Kırcaali Haber. Kültür ve Eğitim Bayramı gibi günler kutlanır. Bunlar vatanımızın resmi bayramlarıdır. Ülkenin her çapında törenler

Kırcaali Haber. Kültür ve Eğitim Bayramı gibi günler kutlanır. Bunlar vatanımızın resmi bayramlarıdır. Ülkenin her çapında törenler Kırcaali Haber gazetesine Tüm Postanelerde Abone Olabilirsiniz! Yaprak dökümü ndeki Fikret i duygulandıran buluşma Slavi nin Şovu adlı program ekibinin davet ettiği, yaklaşık 30 yıldır göremediği yakın

Detaylı

alınmıştır. Kırcaali Haber Belediye olarak bilindiğimiz gerçeğini de saklamadım. Tabii ki, bunu sadece Sayın Büyükelçiyi bilgilendirme

alınmıştır. Kırcaali Haber Belediye olarak bilindiğimiz gerçeğini de saklamadım. Tabii ki, bunu sadece Sayın Büyükelçiyi bilgilendirme gazetesine Her ayın 15 ine kadar tüm Postanelerde Abone Olabilirsiniz! ABONE KATALOG NUMARASI: 2454 Lozan antlaşmasının Bulgaristan Türkleri için geçerliliği Bulgaristan ın Osmanlı Devleti nden ayrılıp,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİİLERİ ve EDEBİYATLARI (RUS DİLİ ve EDEBİYATI) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİİLERİ ve EDEBİYATLARI (RUS DİLİ ve EDEBİYATI) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİİLERİ ve EDEBİYATLARI (RUS DİLİ ve EDEBİYATI) ANABİLİM DALI RUSÇA DA EDATLI FİİLLERİN KULLANIMI Yüksek Lisans Tezi Nuray Akyol Ankara-2006 T.C.

Detaylı

Kırcaali Haber. Yedi kızın bir gecede yaptığı mabet

Kırcaali Haber. Yedi kızın bir gecede yaptığı mabet İzmir den bir dost İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Federasyon çatısı altında faaliyet gösteren İzmir Avrasya Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serbest

Detaylı

MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON ATASÖZLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR Selçuk Kürşad Koca * Özet

MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON ATASÖZLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR Selçuk Kürşad Koca * Özet TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2017, Yıl:5, Sayı:9 Geliş Tarihi: 11.02.2017 Kabul Tarihi: 22.02.2017 Sayfa:293-308 ISSN: 2147-8872 MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON

Detaylı

Kırcaali Haber. 22 Şubat 2010 (Pazartesi) Kırcaali Belediyesinin

Kırcaali Haber. 22 Şubat 2010 (Pazartesi) Kırcaali Belediyesinin Gazetemize Sahip Çıkalım! Abone Olalım! Tüm postanelerde abone olabilirsiniz. Katalog Numarası 2454 Daha ayrıntılı bilgi için: GSM: 087 870 19 67 Kırcaali Haber BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SESİ Yıl:IV Sayı:4

Detaylı

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER. recinin Cebel'den başlaması nedeniyle gururlu ve onurlu olduklarını dile getiren

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER. recinin Cebel'den başlaması nedeniyle gururlu ve onurlu olduklarını dile getiren МАРС 55 ООД Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти GSM: 0884067245 GSM: 0884067246 KIRCAALİ HABER 21 Mayıs 2014 Yıl: 8 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 231 Fiyatı 0,80 Lv. Cebel Olayları

Detaylı

1. Evrak Listesi 2. Vize Formu. Belarus Vizesi Gerekli Evraklar

1. Evrak Listesi 2. Vize Formu. Belarus Vizesi Gerekli Evraklar 1. Evrak Listesi 2. Vize Formu Belarus Vizesi Gerekli Evraklar 1-) BELARUS İÇİN GEREKLİ EVRAK BİLGİSİ 2 ADET ARKA FONU BEYAZ VESİKALIK RESİM VEDE GEÇERLİLİK SÜRESİ OLAN PASAPORT Uzun süreli vize istendiği

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: TÜRK DİLİ VE RUS DİLİNDEKİ AŞK VE DOSTLUK İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Sayı/Number 56, Haziran/December 2016, 169-175 Gönderim Tarihi: 21.01.2016 Kabul Tarihi: 27.04.2016 TÜRK DİLİ

Detaylı

Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI

Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI 1 2 3 4 Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI Özet: Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında kültür, eğitim ve bilim

Detaylı

Pomak Dili, Kültürü, Tarihi, Haber ve Yorum Gazetesi Aylık Gazete Kasım 2014 Sayı: 8 5.00 TL KARACAOVALI AZİZE SVETA ZLATA NIN HİKÂYESİ

Pomak Dili, Kültürü, Tarihi, Haber ve Yorum Gazetesi Aylık Gazete Kasım 2014 Sayı: 8 5.00 TL KARACAOVALI AZİZE SVETA ZLATA NIN HİKÂYESİ Pomak Dili, Kültürü, Tarihi, Haber ve Yorum Gazetesi Aylık Gazete Kasım 2014 Sayı: 8 5.00 TL POMAKÇAYA BÜYÜK İLGİ Добре дошил Помаци! Торбешите во Македонија опасност или жртва на асимилации Šerif Ajradinoski

Detaylı

Kırcaali Haber. Çevre ve Su Bakanlığı nda yapılan basın toplantısında Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Rosen Plevneliev,

Kırcaali Haber. Çevre ve Su Bakanlığı nda yapılan basın toplantısında Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Rosen Plevneliev, Halka hizmet vermeye devam ediyoruz gazetesine Ehliman Çoban, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı. Kendisi partinin kuruluşu 1990 dan beri onun etkin bir üyesi.

Detaylı

AKÇELİK.

AKÇELİK. DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM HADDEHANE ÇELİKHANE Yıllık 500.000 ton / yıl kapasiteye sahip haddehanemizde, uluslararası standartlarda 0.8 0.32mm arası nervürlü inşaat betonarme çubuk üretimi gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти К-КЪРДЖЪ ЕООД Продажба на апартаменти, гаражи и търговски BULGARİSTAN PROGRAMLARI обекти Tel.: 032 262232 Кърджали, ул. Ст.Стамболов 7, www.kirciinsaat.com KIRCAALİ HABER 15 Mart 2017 Yıl: XI Haftalık

Detaylı

Winplasf. PVC PENCERE VE KAPI SiSTEMLERi Ш <

Winplasf. PVC PENCERE VE KAPI SiSTEMLERi Ш < Winplasf PVC PENCERE VE KAPI SiSTEMLERi Ш < I f f WiflPlasf P encere profilleri, uzun siiren cahsmalar sonucunda, Tiirkiye mimarisine uygun ve uyumlu olacak sekilde Turk ve Avusturya'li muhcndislerin ortak

Detaylı

Kırcaali Haber. Edebiyat kulübü üyeleri yer aldı. Etkinliğe, Türk dili uzmanı Harun Bekir in Anadili ile ilgili sunumuyla başlandı.

Kırcaali Haber. Edebiyat kulübü üyeleri yer aldı. Etkinliğe, Türk dili uzmanı Harun Bekir in Anadili ile ilgili sunumuyla başlandı. gazetesine Her ayın 15 ne kadar tüm Postanelerde Abdülkadir Aptişev: Türkçe okunmazsa, millet olarak kayboluruz! Abdülkadir Aptişev, Kırcaali bölgesinde en gözde gelen Türk Dili ve Edebiyatı hocalarından

Detaylı

Обзор веб-сайта 61saat.com

Обзор веб-сайта 61saat.com Обзор веб-сайта 61saat.com Сгенерирован 12 Декабря 2016 13:06 Набрано баллов: 54/100 СЕО Контент Заголовок страницы 61saat - TRABZON HABER SAYFASI Длина : 30 Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит

Detaylı

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER МАРС 55 ООД Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти GSM: 0884067245 GSM: 0884067246 KIRCAALİ HABER Yıl: 8 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 230 Fiyatı 0,80 Lv. Yabancı işadamları, Kırcaali

Detaylı

Kırcaali Haber. Hasan Azis: Halkımıza hizmet en önemli görevimizdir. durumdan rahatsız. Бутиков хотел Язовир Кърджали ви очаква

Kırcaali Haber. Hasan Azis: Halkımıza hizmet en önemli görevimizdir. durumdan rahatsız. Бутиков хотел Язовир Кърджали ви очаква Anadolu nun sırları keşfedildi Bölgedeki Müslümanlar oluşan durumdan rahatsız Bulgar yönetmen Stiliyan İvanov un Tanrıça Ana nın beşiği Anadolu adlı belgeseli gösterime giriyor. Tükiye Kültür Bakanlığı

Detaylı

LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ SATILIK MÜSTAKİL EV Kırklareli / Lüleburgaz

LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ SATILIK MÜSTAKİL EV Kırklareli / Lüleburgaz LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ SATILIK MÜSTAKİL EV Kırklareli / Lüleburgaz Продажа - Дом на одну семью 265,000 TL 240 m2 Kırklareli / Lüleburgaz Кол-во комнат : 6 Кол-во гостиных : 2 Кол-во ванных комнат : 2 Тип

Detaylı

Kırcaali Haber. dereler üzerlerine sağlam ve debisi büyük olan

Kırcaali Haber. dereler üzerlerine sağlam ve debisi büyük olan ZORUNLU GÖÇÜN 21. YILI Muhacirliği Bulgaristan Türklerine sorarsanız, bunun ateşten bir gömlek olduğu cevabını alırsınız. Bulgaristan Türkünün alınyazısı olmuş göç olgusu Doksanüç Harbinde başlayarak yakın

Detaylı