İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş."

Transkript

1 İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve..

2 İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata ilişkin Usul ve Esaslar, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( TÜRK TELEKOM ) nin İşletmeci ile akdettiği IPTV VOD Altyapı Sözleşmesi nin ve Teminat Sözleşmesi nin ayrılmaz bir ekidir Türk Telekom, İşletmeciden, sunduğu/sunacağı IPTV VOD Altyapı Sözleşmesi hizmetleri için tek bir teminat alacaktır İşletmeci, Teminatı Türk Telekom a Teminat Mektubu düzenlemeye yetkili Banka veya Özel Finans Kurumlarından alınabilecek Teminat Mektubu veya nakit olarak sağlayacaktır. İçeriği Türk Telekom tarafından belirlenecek olan Teminat Mektubu ilgili Banka Teyit Mektubu ile birlikte Türk Telekom a teslim edilecektir İşletmeci, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Ana Sözleşme nin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) gün içinde TL tutarlı ilk teminatı Türk Telekom a sağlayacaktır. İşletmeci 1.2. maddede belirtilen nitelikteki teminatı Türk Telekom a 30 (otuz) gün içerisinde teslim etmediği takdirde Sözleşme kendiliğinden fesh olacaktır a)türk TELEKOM, İşletmeci nin vermiş olduğu teminatları her yılın 4. ve 10. aylarının sonunda iki kez gözden geçirir. Ana Sözleşme nin uzadığı her yıl için bu gözden geçirme aynı şekilde gerçekleştirilir. b) İşletmeci nin aylık fatura bedelinin, teminatın talep edildiği döneme göre arttığının tespit edilmesi durumunda Türk Telekom un mevcut aylık fatura bedeli üzerinden ilave teminat mektubu talep etme hakkı saklıdır. Bu durumda İlave teminat mektubunun 30(otuz) gün içerisinde Türk Telekom a teslim edilmesi gerekmektedir. Bu usul, kontrolün yapıldığı her periyot için geçerlidir. Bu kapsamda, İşletmecinin işbu ek kapsamında belirtilen fatura tutarının TL nin tam katı olmaması durumunda, Teminat tutarı olarak, toplam fatura tutarının TL nin katına karşılık gelecek bir üst dilim tutarında Teminat alınacaktır. c) İşletmeci nin yükseltilmiş yeni teminatı TÜRK TELEKOM a iletmesi üzerine, eski teminat, İşletmeci nin Ana Sözleşme ve Teminat Sözleşmesi hükümlerinden herhangi birini ihlal etmemiş olması, TÜRK TELEKOM a herhangi bir borcunun olmaması ve TÜRK TELEKOM a doğrudan/dolaylı, maddi/manevi, menfi/müspet herhangi bir zarar vermemiş olması koşuluyla İşletmeci ye iade edilir. İlave teminat getirilmesi durumunda, İşletmeci nin TÜRK TELEKOM daki mevcut teminatı kendisine iade edilmez; ilave teminatla birlikte TÜRK TELEKOM da kalmaya devam eder. İşletmeci IPTV VOD (Talebe Bağlı Video) Altyapı Sözleşmesi ne Ek Teminat Usul ve Esasları 1/4

3 d) İşletmeci nin TÜRK TELEKOM tarafından talep edilen yükseltilmiş yeni teminatı veya ilave teminatı TÜRK TELEKOM a iletmemesi durumunda, İşletmeci nin 6 (b) bendinde kendisine tanınan 30 (otuz) günlük sürenin bitiminden itibaren TÜRK TELEKOM ANA SÖZLEŞME yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır Türk Telekom tarafından zaman veya dönemsel kontrol kısıtı olmaksızın İşletmeciye bildirimde bulunarak her zaman ilave teminat talep edilebilir. Talebin işletmeciye ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, İşletmeci yükseltilmiş yeni Teminatı veya ilave yeni Teminatı Türk Telekom a iletecektir Türk Telekom tarafından yılın 4. ve 10. aylarında yapılan kontroller neticesinde kontrolün yapıldığı ayın aylık kullanım ücretinin Teminat tutarının düşmesine sebebiyet verecek şekilde azaldığı anlaşılırsa ya da İşletmecinin söz konusu aylarla bağlı olmaksızın Teminat tutarının düştüğüne ilişkin bir bildirimde bulunması ve Türk Telekom tarafından da yapılan inceleme sonucunda Teminat tutarının düştüğünün tespit edilmesi halinde; İşletmecinin düşürülmüş yeni Teminatı Türk Telekom a iletmesi karşılığında, Türk Telekom daki mevcut Teminat, İşletmecinin Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmemiş olması, Türk Telekom a herhangi bir borcunun olmaması ve Türk Telekom a doğrudan/dolaylı, maddi/manevi, menfi/müspet herhangi bir zarar vermemiş olması koşuluyla İşletmeciye 30 (otuz) gün içinde iade edilecektir. İşletmeci, Türk Telekom a teslim edeceği teminat bedelinin, TL nin altına düşürülmesi yönünde talepte bulunamaz İşletmecinin ilk Teminatı sonrasında belirlenen Teminat bedellerinin fazla hesaplanmış olması durumunda, Türk Telekom İşletmecinin bu yöndeki yazılı talebinin kendisine ulaşmasından itibaren öncelikle 30 (otuz) gün içerisinde olması gereken Teminat tutarını İşletmeciye bildirecektir. Tutarın belirlendiği bu ilk bildirimden sonra, İşletmeci fazla Teminatın iadesi için Türk Telekoma yazılı başvuruda bulunacaktır. Fazla hesaplanan Teminat tutarının Türk Telekomun elinde bulunan İlave Teminata denk gelmesi durumunda, öncelikle söz konusu İlave Teminat, Türk Telekom tarafından İşletmecinin Teminatın iadesini içeren yazılı talebini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde İşletmeciye iade edilecek ve mevcut Teminat Türk Telekom da kalmaya devam edecektir. Fazla hesaplanan Teminat tutarı, Türk Telekom un elinde bulunan İlave Teminat tutarını aşıyorsa, İşletmecinin olması gereken tutarı içeren Teminatı Türk Telekoma iletmesi üzerine, Türk Telekom bu Teminatın kendisine iletildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz ) gün içerisinde fazla tutarı içeren Teminatı İşletmecinin Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmemiş olması, Türk Telekom a İşletmeci IPTV VOD (Talebe Bağlı Video) Altyapı Sözleşmesi ne Ek Teminat Usul ve Esasları 2/4

4 herhangi bir borcunun olmaması ve Türk Telekom a doğrudan/dolaylı, maddi/manevi, menfi/müspet herhangi bir zarar vermemiş olması koşuluyla İşletmeciye iade edecektir Genel hükümler çerçevesinde İşletmecinin bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi tarafından devralınması ya da bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi ile birleşmesi durumunda yazılı muvafakat şartı aranmaz. Ancak; Sözleşme imzalamış bulunan bir İşletmecinin, başka bir İşletmeci tarafından devir alınması durumunda, devir alan İşletmeci, devir eden İşletmeci tarafından o ana kadar Sözleşme kapsamında Türk Telekom a temin edilen Teminat tutarı ve devreden İşletmecinin toplam borç tutarı kadar Teminat toplamını 30 (otuz) gün içerisinde temin edecektir. Müteakiben devir olunan İşletmecinin Teminatı 30 (otuz) gün içerisinde iade edilecektir. Devir alan işletmecinin temin ettiği Teminat tutarından eksik kalan tutar, devir eden işletmecinin teminatının nakde çevrilmesi ile tahsil edilecek ve kalan tutar iade edilecektir. Devir olunan İşletmeci devir alan İşletmeci ile birlikte, devir konusu borçlardan devir tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle birlikte ve müteselsilen sorumlu olacaktır Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi veya sona ermesi durumunda, Türk Telekom un bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve fer ilerinin) veya doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zararının tesbiti halinde veya Sözleşme yürürlükte kalmaya devam etse bile İşletmecinin Sözleşmeden doğan borcunu ödememesi halinde alacağa (ve fer ilerine) veya zarara mahsup edilmek üzere (Teminat olarak bu verildiyse) tüm Teminat Mektupları nakde çevrilir, zarar ve alacak miktarı Teminattan mahsup edilir. Teminat olarak nakit para verildiyse, zarar ve alacağa karşılık gelen tutar Teminattan mahsup edilir. Bu suretle yapılan mahsuptan sonra, şayet Sözleşme feshedilecek olur ise, Teminat tutarının artan kısmı veya Türk Telekom un herhangi bir alacak veya zararının bulunmaması halinde Teminat, Sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İşletmeciye iade edilir. Nakdi Teminatın artan kısmının zamanında iade edilmemesi durumunda T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki faiz oranı uygulanacak ve İşletmeci tarafından yasal yollarla tahsili için gereken işlemler yapılacaktır. Türk Telekom un bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve fer ilerinin) ya da herhangi bir zararının Teminat tutarını aşması halinde, aşan kısmın ödenmesi talebiyle Türk Telekom tarafından İşletmeciye yazılı beyanda bulunulmasını müteakip, İşletmeci tarafından 30 (otuz) gün içerisinde bu tutar ödenecek, ödenmediği takdirde, T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki faiz oranı uygulanacak, yasal yollarla tahsili için gereken işlemler yapılacaktır. Sözleşme feshedilmeksizin İşletmecinin var olan borcu nedeniyle Türk Telekomun alacağını (ve İşletmeci IPTV VOD (Talebe Bağlı Video) Altyapı Sözleşmesi ne Ek Teminat Usul ve Esasları 3/4

5 fer ilerini) Teminattan mahsup etmesi durumunda, İşletmeci, mahsup işleminin gerçekleştiği ayı takip eden ayın aylık toplam fatura bedeline karşılık gelen Teminatı (vergiler dâhil), tutarı Türk Telekom tarafından İşletmeciye bildirildikten sonra 30 (otuz) gün içerisinde Türk Telekom a teslim edecek ve işbu Esaslardaki Teminata ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. İşletmeci IPTV VOD (Talebe Bağlı Video) Altyapı Sözleşmesi ne Ek Teminat Usul ve Esasları 4/4

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

REFERANS ATM/FR/ME İNTERNET AL-SAT YÖNTEMİYLE TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

REFERANS ATM/FR/ME İNTERNET AL-SAT YÖNTEMİYLE TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK ** TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS ATM/FR/ME İNTERNET AL-SAT YÖNTEMİYLE TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ RAFMET Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi Sayfa 1 REFERANS ATM/FR/ME İNTERNET

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı