ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ"

Transkript

1 ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ Dr.Canan ERSOY Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 22 MART 2017 BURSA

2 Sunum Akışı Dünyada ve ülkemizde diyabetin durumu Diyabette başlıca bozukluklar Antidiyabetik ilaçlar Kılavuzlarda antidiyabetik ilaç yaklaşımları Antidiyabetik ilaç başlarken dikkat edilecek özellikler

3 2015 yılı itibari ile dünyadaki diyabetli hasta sayısı 415 milyon iken bu sayının 2040 yılında 642 milyona ulaşacağı öngörülmektedir % 90 ı tip 2 diyabetiktir Bu artışın başlıca nedenleri Nüfus artışı Yaşlanma Kentleşmenin getirdiği yaşam tarzı değişimi sonucu obezite ve fiziksel inaktivitenin artması International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 7th edition,

4 TURDEP-II: Türkiye de diyabet %13.7 %7.2 %90 Artış TURDEP-I e göre TURDEP-II çalışmasında Türkiye de diyabet sıklığı %90 artmıştır Satman I, et al. Diabetes Care. 2002;25: Satman I, et al. Eur J Epidemiol. 2013;28:

5 Tip 2 diyabette başlıca bozukluklar Karaciğerde glukoz yapımının artışı Kas ve yağ dokusunda insülin direnci Pankreasta insülin sekresyonunda progresif azalma Artmış hepatik glukoz çıkışı Azalmış periferik glukoz kullanımı Karaciğer Adipoz doku Bozulmuş insülin sekresyonu Pankreas Kas

6 Tip 2 diyabette başlıca bozukluklar Diğer hormonal bozukluklar β hücresinden amilin salınımının α hücresinden glukagon salınımının İnkretin hormon salınımındaki bozukluklar

7 Antidiyabetik ilaçlar İnsülin sekresyonunu artıranlar Sülfonilüreler Glinidler İnsülin direncini azaltanlar Biguanidler Tiyazolidinedionlar (Glitazonlar) Alfa-glukozidaz enzim inhibitörleri Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri İnkretin bazlı ilaçlar Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) enzim inhibitörleri GLP-1 analogları

8 SUR 1 Depolarizasyon SUR 1 Glukoz Uyarısı İle β-hücresinden İnsülin Sekresyonu Sekretagoglar Glukoz GLUT-1,2 Glikoliz Hekzokinaz Glukokinaz G-6-P K + K K + + K + K + K + Kir 6.2 Kir 6.2 K + K + K + K + Kir 6.2 K + K Kir Glukagon Like Peptid camp Piruvat Mitokondri ATP Gastrik İnhibitör Peptid KİNAZLAR Ca ++ Ca ++ Ca ++ Ca ++ Ca ++ Ca ++ Ca ++ Ca ++ Ca ++ Ca ++ Ca ++ SEKRETUAR GRANÜLLER

9 Sülfonilüre ve Glinidlerin Etkileri Sülfonilüreler β-hücresindeki SUR reseptörüne bağlanarak etkilerini gösterirler Glukoz gibi major fizyolojik stimülanlara insülin yanıtını uyarırlar β-hücresinde sentezlenmiş hazır insülin sekresyonunu stimüle ederler İnsülin sentezini uyarmazlar Glinidler β- Hücresindeki SUR reseptörünün farklı bir yerine bağlanırlar Glukoz gibi major fizyolojik stimülanlara insülin yanıtını uyarırlar Hızlı ve kısa etkileri ile postprandial hiperglisemiyi kontrol ederler İnsülin sentezini uyarmazlar

10 İnsülin salgılatıcılar Klinik Kullanım Zayıf ya da normal kilolu, diyabet tanı süresi 7 yıldan daha kısa, hipogliseminin risk oluşturmadığı tip 2 diyabetiklerde uygun tedavi seçeneğidir TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

11 İnsülin Salgılatıcılar Klinik Kullanım Günlük doz Kullanım şekli Glipizid mg Günde 2 kez, kahvaltıda ve akşam yemeğinde Gliklazid mg Günde 1-2 kez, kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) Gliklazid modifiye salınımlı formu mg Günde 1 kez, kahvaltıdan önce veya kahvaltıda Glimepirid 1-8 mg Günde 1-2 kez, kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) Glibenklamid mg Günde 1-2 kez, kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) Nateglinid mg Günde 3 kez, yemeklerden hemen önce Repaglinid mg Günde 3 kez, yemeklerden hemen önce TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016.

12 İnsülin Salgılatıcı İlaçların Yan Etkileri Hipoglisemi Kilo artışı Alerji Deri döküntüleri Alkol kullanımı sırasında flushing Hepatotoksisite Hematolojik toksisite (agranülositoz, kemik iliği aplazisi)

13 İnsülin Salgılatıcı İlaçların Kontrendikasyonları Tip 1 diyabet Kronik KC hastalığı, KC yetmezliği Renal yetmezlik Gebelik, laktasyon Büyük cerrahi girişim, travma, ciddi enfeksiyon, sepsis Akut metabolik dekompansasyon (Ketoasidoz, hiperosmolar koma, laktik asidoz) Sulfonilüre alerjisi Sekonder diyabet (pankreas hastalıkları) Ağır hipoglisemiye yatkınlık

14 İnsülin Salgılatıcılar Renal yetmezlikte kullanım Gliklazid/ Glipizid GFR <15 ml/dk ise tercihen kullanılmamalıdır. GFR ml/dk aralığında doz %50 oranında azaltılmalıdır. Glimepirid GFR <30 ml/dk ise kullanılmamalıdır. Glibenklamid GFR <30 ml/dk ise kontrendike, GFR ml/dk aralığında doz %50 oranında azaltılmalıdır. Nateglinid Repaglinid GFR <15 ml/dk ise kontrendike, GFR ml/dk aralığında doz, tercihen %50 oranında azaltılmalıdır. GFR <15 ml/dk ise tercihen kullanılmamalı (çalışmalara göre doz ayarlamasına gerek yoktur). TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016.

15 Antidiyabetik ilaçlar İnsülin sekresyonunu artıranlar Sülfonilüreler Glinidler İnsülin direncini azaltanlar Biguanidler Tiyazolidinedionlar (Glitazonlar) Alfa-glukozidaz enzim inhibitörleri Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri İnkretin bazlı ilaçlar Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) enzim inhibitörleri GLP-1 analogları

16 Metforminin Glukoz Metabolizmasına Etkileri Hepatik glukoz üretimi Glikoneojenez Glikojen Glikojenoliz Glukoz Kan glukozu İskelet Kasına Glukoz girişi Glukoz Glikoliz Barsaklardan Glukoz emilimi

17 Metformin Klinik Kullanım Obez ya da kilolu tip 2 diyabetikler Hipoglisemi yapmaması ve kilo kaybı etkisinin olması avantaj sağlar. TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

18 Metforminin Yan Etkileri Ağızda metalik tat İştahta azalma Bulantı, kusma, diyare Alerjik deri döküntüleri Vitamin B12 emilim bozukluğu Laktik asidoz

19 Metforminin Kontrendikasyonları Tip 1 diyabet Renal fonksiyon bozukluğu (serum kreatinin >1.4 mg/dl veya GFR <30 ml/dk ise kullanılmamalı, GFR ml/dk ise doz azaltılmalıdır) Karaciğer yetersizliği Gebelik, laktasyon Büyük cerrahi girişim, travma, ciddi enfeksiyon, sepsis Akut metabolik dekompansasyon (Ketoasidoz, hiperosmolar koma, laktik asidoz) Kronik alkolizm Ağır hipoksi, dehidratasyon KV kollaps, akut miyokard infarktüsü Tedaviye dirençli (sınıf 3-4) konjestif kalp yetersizliği Kronik pulmoner hastalık (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) Periferik damar hastalığı

20 Pioglitazonun Etki Mekanizması (Peroxisome Proliferator - Activated Receptors)

21 Pioglitazonun Etkileri

22 Pioglitazon Klinik Kullanım Obez ya da kilolu tip 2 diyabetiklerde Hipoglisemi yapabilir TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

23 Pioglitazonun Yan Etkileri Sıvı retansiyonu Ödem Anemi Konjestif kalp yetersizliği Kilo artışı LDL kolesterol artışı Transaminazlarda yükselme Graves oftalmopatisi olanlarda oftalmopatiyi alevlendirebilir Postmenopozal kadınlarda kırık riskinde artışa ve ileri yaştaki erkeklerde kemik kütlesinde azalmaya yol açtıkları bildirilmiştir

24 Pioglitazonun Kontrendikasyonları Tip 1 diyabet Kronik KC hastalığı, KC yetmezliği Renal yetmezlik (GFR <30 ml/dk ise sıvı retansiyonuna neden olabileceği için kullanılmamalı) Gebelik, laktasyon Büyük cerrahi girişim, travma, ciddi enfeksiyon, sepsis Akut metabolik dekompansasyon (Ketoasidoz, hiperosmolar koma, laktik asidoz) New York Kalp Cemiyeti nin kriterlerine göre sınıf I-IV te olan konjestif kalp yetersizliği Maküla ödemi riski ya da varlığı

25 İnsülin direncini azaltanlar Günlük doz Kullanım şekli Metformin mg Günde 1-3 kez, yemekte veya tok karnına (günde bir kez 500 mg dan başlanıp doz tedricen artırılır) Pioglitazon mg Günde 1 kez yemekten bağımsız TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

26 Antidiyabetik ilaçlar İnsülin sekresyonunu artıranlar Sülfonilüreler Glinidler İnsülin direncini azaltanlar Biguanidler Tiyazolidinedionlar (Glitazonlar) Alfa-glukozidaz enzim inhibitörleri Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri İnkretin bazlı ilaçlar Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) enzim inhibitörleri GLP-1 analogları

27 Fırçamsı kenar Akarbozun etki mekanizması İntestinal alfa-glukozidazı kompetitif olarak inhibe ederek, polisakkaridlerin enzimatik degradasyonunu azaltarak, karbonhidratların sindirimini yavaşlatır ve absorpsiyonunu geciktirirler. Mikrovillus Akarboz Sakkaridler Glukozidaz

28 Akarboz Klinik Kullanım Hipoglisemi yapmaz Kilo aldırmaz Günlük doz Kullanım şekli Akarboz mg Günde 3 kez, yemeklerde ilk lokma ile birlikte TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

29 Akarbozun Yan Etkileri Şişkinlik, hazımsızlık, diyare Karaciğer enzimlerinde reversibl artış Nadiren demir eksikliği anemisi

30 Akarbozun Kontrendikasyonları Tip 1 diyabet Kronik KC hastalığı, KC yetmezliği Renal yetmezlik (GFR<25 ml/dk) Gebelik, laktasyon Büyük cerrahi girişim, travma, ciddi enfeksiyon, sepsis Akut metabolik dekompansasyon (Ketoasidoz, hiperosmolar koma, laktik asidoz) İnflamatuvar barsak hastalığı Kronik ülserasyon Malabsorpsiyon Barsak obstrüksiyonu

31 Antidiyabetik ilaçlar İnsülin sekresyonunu artıranlar Sülfonilüreler Glinidler İnsülin direncini azaltanlar Biguanidler Tiyazolidinedionlar (Glitazonlar) Alfa-glukozidaz enzim inhibitörleri Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri İnkretin bazlı ilaçlar Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) enzim inhibitörleri GLP-1 analogları

32 Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri etki mekanizması Renal proksimal tubuluslarda SGLT-2 inhibisyonuna yol açarak böbrekten glukoz reabsorpsiyonunu azaltır ve idrar yolu ile glukoz ekskresyonunu artırırlar Bowman kapsülü Dapagliflozin Glukoz Proksimal tubulus Canagliflozin % 90 glukoz geri emilimi Empagliflozin % 10 glukoz geri emilimi Glukoz çıkışı yok Glukoz çıkışı var

33 Hipoglisemi yapmaz Kiloyu azaltır Kan basıncını azaltır SGLT-2 inhibitörleri Klinik Kullanım Günlük doz Kullanım şekli Dapagliflozin 5-10 mg Günün herhangi bir saatinde 1 kez, yemekten bağımsız TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

34 Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri Yan Etkileri Genitoüriner infeksiyonlar Poliüri Sıvı kaybı Hipotansiyon Baş dönmesi LDL kolesterol yüksekliği Serum kreatinin yüksekliği (başlangıçta geçici olarak)

35 Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri Kontrendikasyonları Tip 1 diyabet Kronik KC hastalığı, KC yetmezliği Renal yetmezlik (GFR<60 ml/dk) Gebelik, laktasyon Büyük cerrahi girişim, travma, ciddi enfeksiyon, sepsis Akut metabolik dekompansasyon (Ketoasidoz, hiperosmolar koma, laktik asidoz) Genitoüriner enfeksiyon Dehidratasyon

36 Antidiyabetik ilaçlar İnsülin sekresyonunu artıranlar Sülfonilüreler Glinidler İnsülin direncini azaltanlar Biguanidler Tiyazolidinedionlar (Glitazonlar) Alfa-glukozidaz enzim inhibitörleri Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri İnkretin bazlı ilaçlar Dipeptidil peptidaz-4 (DPP-4) enzim inhibitörleri GLP-1 analogları

37 Glukoz homeostazı ve inkretin hormonlar Gastrointestinal epitelde bulunan enteroendokrin hücreler glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) de dahil olmak üzere 20 den fazla peptid salgılarlar GLP-1 glukoz bağımlı insülin sekresyonunu uyarır

38 GLP-1 in dokular üzerine etkileri Kas Glikojen sentezi Glukoz oksidasyonu Beyin İştah Doygunluk Enerji harcanması Kalp Kan basıncı Nabız Miyokard kontraktilitesi Böbrek Natriürez GLP-1 Gastrointestinal trakt Gastrik boşalma Asit sekresyonu Adipoz doku Lipoliz Glukoz alımı Pankreas İnsülin sekresyonu Glukagon sekresyonu Lund A et al, European J Int Medicine. 2014, 25:

39 DPP-4, GLP-1 gibi birçok biyoaktif peptidi yıkan enzimdir DPP-4 GLP analoğu His Ala Glu Gly Thr Phe Thr Ser Asp Val Ser Lys Ala Ala Gln Gly Glu Leu Tyr Ser Glu Phe Ile Ala Trp Leu Val Lys Gly Ala NH 2 Vilsboll et al, J Clin Endocrinol Metab. 2003, 88:220

40 DPP-4 inhibitörleri DPP-4 inhibitörleri GLP-1 yıkımını engeller GLP-1 düzeyinin artışı doz bağımlı olarak hipoglisemi olmaksızın insülin salgılanmasını arttırır Beta hücre proliferasyonu artar, apopitoz azalır ve beta hücre rezervinin restorasyonu sağlanır.

41 DPP-4 inhibitörleri Gerich J, Diab Res Clin Pract. 2010, 90: 131

42 DPP-4 inhibitörleri Günlük doz Kullanım şekli Sitagliptin mg 1 kez/gün, kahvaltıda veya kahvaltıdan önce Vildagliptin mg 1-2 kez/gün, yemeklerden bağımsız Saksagliptin mg 1 kez/gün, yemeklerden bağımsız Linagliptin 5 mg 1 kez/gün, yemeklerden bağımsız TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

43 DPP-4 inhibitörleri Klinik Kullanım Glukoz-bağımlı etki gösterdikleri için hipoglisemiye yol açmazlar Vücut ağırlığı üzerine etkileri nötraldir TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

44 DPP-4 inhibitörleri Yan etkiler Başağrısı Nazofarenjit Üst solunum yolu enfeksiyonu Gastrointestinal yan etki Akut pankreatit Allerjik reaksiyon Anjioödem Eksfoliatif dermatit Lenfopeni Öksürük Periferik ödem AST, ALT yüksekliği Miyalji, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı Dicker D, Diabetes Care. 2011, 34: 5276 Chaicha-Brom T, et al, Endocr Pract. 2013, 19: 377

45 DPP-4 inhibitörleri Kontrendikasyonlar Tip 1 diyabet Kronik KC hastalığı, KC yetmezliği Renal yetmezlik Gebelik, laktasyon Büyük cerrahi girişim, travma, ciddi enfeksiyon, sepsis Akut metabolik dekompansasyon (Ketoasidoz, hiperosmolar koma, laktik asidoz) Akut pankreatit öyküsü

46 DPP-4 inhibitörleri Renal yetmezlikte kullanım Sitagliptin GFR <30 ml/dk ise tercihen kullanılmamalı, GFR ml/dk aralığında ise doz %50 oranında azaltılmalıdır Vildagliptin Saksagliptin GFR <15 ml/dk ise tercihen kullanılmamalıdır GFR <15 ml/dk ise kontrendike, GFR ml/dk aralığında ise doz %50 oranında azaltılmalıdır Linagliptin GFR<15 ml/dk ise tercihen kullanılmamalıdır TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016

47 GLP-1 Analogları Lund A et al, European J Int Medicine. 2014, 25:

48 GLP-1 Analogları Klinik Kullanım Obez hastalarda tercih edilir Kilo kaybı sağlar Eksenatid tokluk, liraglutid açlık glisemisinde daha etkin TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, Lund A et al, European J Int Medicine. 2014, 25:

49 GLP-1 Analogları Klinik Kullanım Günlük doz Kullanım şekli Eksenatid 5-10 mcg Günde 2 kez, sabah ve akşam yemekten 0-60 dk önce, s.c. injeksiyon Liraglutid mg Günde 1 kez, yemekten bağımsız, s.c. injeksiyon TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016.

50 Gastrointestinal yan etki (%10-40) Bulantı Kusma İshal Antikor gelişimi Akut pankreatit? GLP-1 Analogları Yan etkiler TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, Lund A et al, European J Int Medicine. 2014, 25:

51 GLP-1 Analogları Kontrendikasyonlar Tip 1 diyabet Kronik KC hastalığı, KC yetmezliği Renal yetmezlik Gebelik, laktasyon Büyük cerrahi girişim, travma, ciddi enfeksiyon, sepsis Akut metabolik dekompansasyon (Ketoasidoz, hiperosmolar koma, laktik asidoz) Akut pankreatit öyküsü Pankreas Ca, tiroid medüller Ca

52 GLP-1 Analogları Renal yetmezlikte kullanım Eksenatid GFR <30 ml/dk ise kontrendike, GFR ml/dk aralığında doz %50 oranında azaltılmalıdır Liraglutid GFR <50 ml/dk ise kontrendikedir TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016.

53 MONOTERAPİDE KULLANILAN ANTİDİYABETİK İLAÇLARA YANIT APG de azalma A1C de azalma Yaşam tarzı değişimi mg/dl % Sulfonilüreler mg/dl % Glinidler 30 mg/dl % Metformin 50 mg/dl %1.5 Pioglitazon mg/dl % Alfa glukozidaz inhibitörleri mg/dl % SGLT-2 inhibitörleri mg/dl % DPP-4 inhibitörleri mg/dl % Eksenatid/Liraglutid mg/dl % İnsülinler mg/dl % TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016.

54 Başlangıç ilaç monoterapisi Etkinlik (HbA1c) Hipoglisemi Kilo Yan etkiler Maliyetler İkili ilaç Kombinasyonları Etkinlik(HbA1c) Hipoglisemi Kilo Yan etkiler Maliyetler Üçlü ilaç kombinasyonları Sülfonilüre Yüksek Orta risk Artış Hipoglisemi Düşük Sülfonilüre + TZD veya DPP-4-İ veya SGLT2-İ veya GLP-1- RA veya insülin Sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, artmış fiziksel aktivite Tiazolidine dion Yüksek Düşük risk Artış Ödem, KY,fraktür Düşük Tiazolidine dion + SU veya DPP-4-İ veya SGLT2-İ veya GLP-1- RA veya insülin Metformin Yüksek Düşük risk Nötral/azalma Gİ/laktik asidoz Düşük 3 ay sonra kişiselleştirilmiş HbA1c hedefine ulaşılması gerekiyorsa ikili ilaç kombinasyonuna geçin (herhangi bir spesifik tercih belirtilmemiştir) DPP-4 inhibitörü Orta Düşük risk Nötral Nadir Yüksek DPP-4 inhibitörü + SU veya SGLT2-İ veya TZD veya insülin SGLT2 inhibitörü Orta Düşük risk Azalma GU, dehidrat, fraktür. Yüksek SGLT2 inhibitörü + SU veya TZD veya DPP-4 İ veya GLP-1-RA veya insülin GLP-1-Ragonisti Yüksek Düşük risk Azalma Gİ Yüksek GLP-1 reseptör agonisti + SU veya TZD veya SGLT2-İ veya insülin İnsülin (gn. bazal) En yüksek Yüksek risk Artış Hipoglisemi Değişken 3 ay sonra kişiselleştirilmiş HbA1c hedefine ulaşılması gerekiyorsa üçlü ilaç kombinasyonuna geçin (herhangi bir spesifik tercih belirtilmemiştir) İnsülin (genellikle bazal) + TZD veya DPP-4-İ veya SGLT2-İ veya GLP-1- RA Daha kompleks insülin stratejileri 3-6 ay sonra bazal insülin içeren kombinasyon tedavisi ile HbA1c hedefine erişilemezse genellikle 1-2 insülin dışı ajan ile kombinasyon halindeki daha kompleks bir insülin stratejisine geçin. Bazal İnsülin + öğün öncesi insülin veya GLP-1-RA ADA, STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES-2017, Diab Care. 2017, 40(Suppl 1).

55 TEMD, DM ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2016.

56 TEDAVİNİN YOĞUNLAŞTIRILMASI Tip 2 diyabette insülin tedavisi Konvansiyonel tedavi Tek doz uzun etkili analog ve antidiyabetik ilaç kombinasyonu (BAZAL) Günde 2 doz karışım insan insülin Günde 2 doz karışım analog Tek doz uzun etkili analog ve ana öğünlerden birine preprandiyal hızlı etkili analog kombinasyonu (BAZAL-PLUS) Yoğun insülin tedavisi Günde 3 doz karışım analog Preprandiyal 3 doz kısa etkili insan insülini ya da hızlı etkili analog ve bazal NPH ya da uzun etkili analog kombinasyonu (BAZAL-BOLUS)

57 Diyabet tedavisinde insülinler Preprandiyal Bazal Karışım Hızlı etkili Lispro Aspart Glulisin Kısa etkili Regüler insan insülini Orta etkili Nötral Protamin Hagedorn (NPH) Orta etkili Nötral Protamin Uzun etkili Glarjin Detemir Hagedorn (NPH) Uzun etkili Ultra uzun etkili Glarjin U300 Glarjin Degludec* Orta etkili + kısa etkili insan insülinleri Orta etkili + çok kısa etkili analog insülinler NPL+Lispro etkili NPA+Aspart insan Karışım Orta etkili + kısa insülinleri Orta etkili + çok kısa etkili analog Ultra uzun etkili + çok insülinler kısa etkili analog insülinler Degludec+Aspart

58 Glisemik kontrolde hedefler Normal İdeal Kabul edilebilir Açlık PG (mg/dl) < st PG (mg/dl) 120 < 140 < 180 HbA1c (%) %43 %37 %19 %16 %14 %12 Katarakt Kalp yetmezliği Miyokard infarktüsü İnme Mikrovasküler hastalık Alt ekstremite amputasyonu veya ölümcül periferik vasküler hastalık HbA1c deki her % 1 lik düşüş

59 Antidiyabetik ilaçların seçiminde hasta ile ilgili hangi özellikleri dikkate almalıyız? Diyabetin tipi Diyabetin süresi BKİ ve/ veya insülin direnci Hastanın yaşı Yandaş hastalıkları Açlık ve postprandiyal glisemi düzeyleri Tedavi her hasta için bireyselleştirilmelidir

60

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Diabetes mellitus Tip I Tip II Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Semptomlar Polidipsi, polifaji, Asemptomatik olabilir poliüri Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu Tip I

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİKLER

ORAL ANTİDİYABETİKLER ORAL ANTİDİYABETİKLER UZM.DR.İSMAİL ARSLAN 4.ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 8-9 EKİM 2016 SUNUM PLANI 1. İnsülin duyarlılığını artıranlar 2. Karbonhidrat emilimini azaltanlar 3. İnsülin sekresyonunu artıranlar

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 diyabet tedavisi Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi Bozulmuş insulin salınımı Hiperglisemi

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİ: Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) 2017 Klavuzu ndan hazırlanmıştır.

DİYABET TEDAVİSİ: Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) 2017 Klavuzu ndan hazırlanmıştır. DİYABET TEDAVİSİ: Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) 2017 Klavuzu ndan hazırlanmıştır. Öncelikle ve her tedavi basamağının olmazsa olmazı yaşam tarzı değişiklikleridir. Yani kilo verme, düzenli

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR Prof. Dr. Nermin OLGUN Kontrolsüz iperglisemi (katabolik özellikler, KŞ 300-350mg/dl, HbA1c %10-12) 2016 ADA Tip 2 Diyabet Kılavuzu Antihiperglisemik Tedavi

Detaylı

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1996 2000 2001 31 yaşında kadın hasta 4 yıl önce 4.650 kg ağırlığında bir bebek doğurmuş. Baba obez, anne-dayı ve

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

Diyabet yönetimi. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri. DM tarama testlerinin yorumu

Diyabet yönetimi. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri. DM tarama testlerinin yorumu Diyabet yönetimi Antidiyabetikler Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 17.04.2012 Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

METFORMİN. Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi

METFORMİN. Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi METFORMİN Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi 15 Ekim 2011 Patogenezden mesajlar

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ramazan ÇAKMAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mesut Özkaya Gaziantep Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hst Bilim Dalı 35.Endokrinoloji Kongresi - 19 Mayıs 2013 - Antalya Vaka... 52 yaş, erkek hasta nefes

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ Olgu 1: 52 yaşında erkek Yakınma: ağız kuruluğu- çok su içme Öykü: Yaklaşık 2-3 ay önce yakınmaları

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 0.9 1.6 18.2 32.9 9.1 28.3 22.8 16.7 18.6 33.8 80.9 42.3 30.7 52.4 %

Detaylı

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi?

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Antidiyabetik tedaviyi nasıl seçelim? Kılavuzlara

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı

İnsülinlere Genel Bakış

İnsülinlere Genel Bakış İnsülinlere Genel Bakış 2. Tekirdağ Endokrinoloji Kursu 22-23 Kasım/2013 Doç. Dr. Kubilay ÜKİNÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D 1 İnsülin Salgılanması-1

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

Şeker düşürücü ilaçlar

Şeker düşürücü ilaçlar TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 05 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Şeker düşürücü ilaçlar Şeker düşürücü

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ Uz. Dr. M. Masum CANAT Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? İnsülin eksikliği ya da var olan

Detaylı

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Başak Bolayır a, Muhittin Yalçın a, Gülkhat Abilova a, Sakine Güzel b, Emre Arslan a, Alev Eroğlu Altınova a, Müjde Aktürk a, Füsun Baloş Törüner a, Ayhan Karakoç a, İlhan Yetkin a, Nuri Çakır a a Endokrinoloji

Detaylı

DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ. Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ. Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği DİYABETTE İNSÜLİN TEDAVİSİ Dr. Narin NASIROĞLU İMGA ANEAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği 08.10.2016 12 yıldır DM TA: 120/75 mmhg, VKİ: 35 kg/m 2 Diyetine mümkünce uyumlu Dizlerde osteoartroz

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

C peptid temelli insülin tedavi yaklaşımı: Ne zaman OAD den insüline, ne zaman insülinden OAD ye? Prof.Dr.M. Temel Yılmaz

C peptid temelli insülin tedavi yaklaşımı: Ne zaman OAD den insüline, ne zaman insülinden OAD ye? Prof.Dr.M. Temel Yılmaz C peptid temelli insülin tedavi yaklaşımı: Ne zaman OAD den insüline, ne zaman insülinden OAD ye? Prof.Dr.M. Temel Yılmaz Y.T. 33 yaşında İşadamı 1.61 Kilo 75 Öykü 5 yıl önce ani kan şekeri yüksekliği

Detaylı

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 1-7 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.001 Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Oral antidiabetic treatment approaches in type

Detaylı

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM AYŞE ÖNCELİN 10 YILLIK YAŞAM ÖYKÜSÜ 2001 2011 2011 2001 AÖ (K, 45 y)ek y.) YAKINMASI Hızlı kilo alma, başağrısı ÖYKÜSÜ. 6 yıl önce acıkma ataklarının artması ve kilo alması nedeniyle yaptırdığı tetkikler

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mürvet YILMAZ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KIŞ OKULU-2014 DM, genel popülasyonun % 3-6 20 yaş ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4) TURDEP-II

Detaylı

Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Percentage of incident patients with ESDR due to diabetes USRDS 2012 2013 yılında diylize başlıyan

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma

Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Meral Mert, Endokrinoloji ve Metabolizma Diyabetli bir kadının gebe kalması pregetasyonel diyabet. Gebelikte diyabetin ortaya çıkması gestasyonel diyabet olarak tanımlanır. 2 Gestasyonel diyabet UK de

Detaylı

İNSÜLİN UYGULAMALARI

İNSÜLİN UYGULAMALARI İNSÜLİN UYGULAMALARI İnsülinin Fizyolojik Özellikleri İnsülin; pankreasın langerhans adacıklarındaki beta hücrelerinden salgılanan ve kan glikozunu düşüren bir hormondur. Sağlıklı bireylerde (gebe ve obez

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet. Tanı ve Tedavi Rehberi

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet. Tanı ve Tedavi Rehberi ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2017 KÜNYE ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011 2. Baskı Eylül 2011 3. Baskı Nisan 2013 4. Baskı Kasım 2013 5. Baskı Nisan 2015 6. Baskı

Detaylı

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI DİYABET ŞEKER HASTALIĞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç ve Arş. Gör. Dr. Selim Güler tarafından

Detaylı

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) tüm diyabetli olguların yaklaşık %1-2 sini oluşturur

Detaylı

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Dünyada diyabet patlaması Ülkemizde diyabet %90 arttı 6. IDF

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisi Prof. Dr. Aytekin OĞUZ İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi TEMD Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi TIBBİ BESLENME TEDAVİ ALGORİTMASI Tip 1 Diyabetli Tip 2 Diyabetli Gestasyonel Diyabetli Diyabetik Gebe Prediyabet

Detaylı

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi

İnkretin Bazlı Tedavi. Dr. Banu Mesçi İnkretin Bazlı Tedavi Dr. Banu Mesçi İNKRETİNLER Oral glukoz alınmasına karşı oluşan insülin cevabının yaklaşık 2/3 si, barsak kaynaklı inkretin hormonlarının etkileriyle ortaya çıkmaktadır. İNKRETİNLER

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D

Diyabetes Mellitus. Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Diyabetes Mellitus Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D Türk Toraks Derneği i 9.Yıll llık k Kongresi 19-23 Nisan 2006 Diyabetes mellitus İnsülin salgılanmas

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ceylakonca@gazi.edu.tr. Diabetes Mellitus ta İnsülin Tedavisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ceylakonca@gazi.edu.tr. Diabetes Mellitus ta İnsülin Tedavisi Doç. Dr. M. Ayhan KARAKOÇ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD akarakoc921@hotmail.com 1966 Yılında İstanbul-Bakırköy de doğdu. 1984-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet. Tanı ve Tedavi Rehberi

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet. Tanı ve Tedavi Rehberi ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2016 KÜNYE ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011 2. Baskı Eylül 2011 3. Baskı Nisan 2013 4. Baskı Kasım 2013 5. Baskı Nisan 2015 Güncellenmiş

Detaylı

Tip 2 Diyabet Tedavisi. Bilgin İLHAN

Tip 2 Diyabet Tedavisi. Bilgin İLHAN Tip 2 Diyabet Tedavisi Bilgin İLHAN TEDAVİ 1-Diyet-Yarın 2-Egzersiz 3-İlaç OAD İnsülin-yarın Tip Diyabet de OAD tedavisi Tip 2 Diabetes Mellitus Günümüzde sedanter hayat ve kilo alımına paralel olarak

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2014, Antalya 50. Ulusal Diyabet Kongresi Yaş Ortalama İnsan Ömrü Ortalama

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. GLİFOR SR 500 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir uzatılmış salımlı tablet 500.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer 526.32 mg metformin hidroklorür DC granül

Detaylı

İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar

İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar İnsulin diyabet tedavisinin en önemli yapıtaşını oluşturur. 1921 yılında keşfedilmiş olan bu hormon ilk kez 1922 de diyabet tedavisinde kullanılmış ve çağdaş tıpta

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Metformin hidroklorür DC granül % 95 1052.64 mg (1000.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer)

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Metformin hidroklorür DC granül % 95 1052.64 mg (1000.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer) GLİFOR SR 1000 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Metformin hidroklorür DC granül % 95 1052.64 mg (1000.00 mg metformin hidroklorüre eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ

DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTE BESLENME PRENSİPLERİ Dr. Dyt. Cemile İdiz Ne yemeliyim? DİYABET Tatlı meyve yeme!! Limon şekeri düşürür

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİAFORMİN 850 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. DİAFORMİN 850 mg Film Tablet Ağızdan alınır. DİAFORMİN 850 mg Film Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her film tablet 850 mg metformin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: PVP K30, Avicel ph 102, Magnezyum stearat, Opadry, Etil

Detaylı

YAŞLIDA TİP 2 DİYABET TEDAVİSİ VE GLİSEMİK HEDEF. Doç Dr Neşe Ersöz Gülçelik

YAŞLIDA TİP 2 DİYABET TEDAVİSİ VE GLİSEMİK HEDEF. Doç Dr Neşe Ersöz Gülçelik YAŞLIDA TİP 2 DİYABET TEDAVİSİ VE GLİSEMİK HEDEF Doç Dr Neşe Ersöz Gülçelik Yaşlıda diyabetin genç erişkinlerden farkı Glisemik hedefler Tedavi Yaşlıda diyabetin genç erişkinlerden farkı nedir? Diyabet

Detaylı

İNSÜLİN TEDAVİSİNİN YENİ MATEMATİK KURALLARI YENİ TEKNOLOJİLER PROTOKOLLERDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ

İNSÜLİN TEDAVİSİNİN YENİ MATEMATİK KURALLARI YENİ TEKNOLOJİLER PROTOKOLLERDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ İNSÜLİN TEDAVİSİNİN YENİ MATEMATİK KURALLARI YENİ TEKNOLOJİLER PROTOKOLLERDE NELERİ DEĞİŞTİRDİ GÜNDÜZ / GECE ORANI BAŞLANGIÇ DOZ AYARI İNSÜLİN TEDAVİSİ BAŞLANGIÇ DÜZEY İNSÜLİN (BAZAL / BOLUS) SEÇİMİ BAZAL

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi

ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU. Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi ULUSAL DİYABET KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2015 TURKDİAB Diyabet Tanı TÜRKİYE ve Tedavi Rehberi DİYABET 2015 VAKFI 1 KÜNYE ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011 2. Baskı Eylül 2011

Detaylı

2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu Panel 6 Tip 2 Diyabette Özel Durumlarda Tedavinin Düzenlenmesi

2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu Panel 6 Tip 2 Diyabette Özel Durumlarda Tedavinin Düzenlenmesi 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu Panel 6 Tip 2 Diyabette Özel Durumlarda Tedavinin Düzenlenmesi Ramazanda oruç tutan diyabetikler Dr. Cüneyd Anıl Özel Güven Hastanesi Epidemiyoloji Müslümanlar Dünya nüfusunun

Detaylı

Doç.Dr. Bekir ÇAKIR 14 KASIM 2006 S.B ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Doç.Dr. Bekir ÇAKIR 14 KASIM 2006 S.B ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ DİYABETES MELLİTUS VE EGZERSİZ Doç.Dr. Bekir ÇAKIR 14 KASIM 2006 S.B ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ Sunum Planı Giriş Sağlıklı bireylerde

Detaylı

GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir.

GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler: Metformin

Detaylı

ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN

ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİM SETİ - 2 FİZİKSEL AKTİVİTE-EGZERSİZ NEDİR? İNSÜLİN HARİCİNDEKİ KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEYİCİ İLAÇLARLA TEDAVİ İNSÜLİN TEDAVİSİ FİZİKSEL AKTİVİTE-EGZERSİZ NEDİR? Fiziksel

Detaylı

DROPİA 45 mg TABLET FORMÜLÜ

DROPİA 45 mg TABLET FORMÜLÜ DROPİA 45 mg TABLET FORMÜLÜ Her tablet, 45 mg Pioglitazon a eşdeğer Pioglitazon HCl içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat. Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom

Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom 1 Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr 1 Siz bir çekiçseniz, her şey çivi gibi

Detaylı

Sulfonilu reler & Glinidler

Sulfonilu reler & Glinidler Yeni klinik c alıs malar ıs ıg ında insu lin dıs ı antidiyabetiklere gu ncel bakıs Sulfonilu reler & Glinidler Dr. Serdar Gu ler Hitit Üniversitesi & Ankara Numune EAH Endokrinoloji BD 25 Nisan 2015, 51.

Detaylı

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır:

Diyabet Nedir? Diyabetin iki tipi vardır: Diyabet Nedir? Kan şekeri, glukoz vücut için gerekli olan enerjiyi sağlar. İhtiyaçtan fazla şeker, gerektiğinde kullanılmak üzere karaciğer ve yağ hücrelerinde depolanır. Şekerin vücutta enerji olarak

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ OLAN HASTALARDA METABOLİK SORUNU NASIL TEDAVİ EDELİM?

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ OLAN HASTALARDA METABOLİK SORUNU NASIL TEDAVİ EDELİM? III. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu 08-10 Mayıs 2014, Wyndham İstanbul Kalamış Marina Hotel PANEL: Diyabetik Ayakta İyileşmeyi Etkileyen Faktörler DİYABETİK AYAK ÜLSERİ OLAN HASTALARDA

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 25 mg sitagliptin (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak).

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 25 mg sitagliptin (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak). JANUVIA 25 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 25 mg sitagliptin (32.13 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak). Yardımcı maddeler: Mikrokristalin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 100 mg sitagliptin (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak).

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 100 mg sitagliptin (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak). XELEVİA 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 100 mg sitagliptin (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak). Yardımcı maddeler: Mikrokristalin

Detaylı

30 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ:

30 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: GLĐFĐX 30 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler: Pioglitazon tiazolidindion grubu antidiyabetik bir

Detaylı

GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir.

GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? Diyabet vücutta yeterince insülin üretilememesi veya etkili

Detaylı

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ OLAN HASTALARDA METABOLİK SORUNU NASIL TEDAVİ EDELİM?

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ OLAN HASTALARDA METABOLİK SORUNU NASIL TEDAVİ EDELİM? III. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu II. Hemşireler İçin Diyabetik Ayak Bakım Kursu 10 Mayıs 2014, Wyndham İstanbul Kalamış Marina Hotel DİYABETİK AYAK ÜLSERİ OLAN HASTALARDA METABOLİK

Detaylı

Son 10 Yılda Diyabetik Hastaların Dahil Edildiği Randomize Klinik Çalışmalardan Öğrendiklerimiz: Renal Sonlanım

Son 10 Yılda Diyabetik Hastaların Dahil Edildiği Randomize Klinik Çalışmalardan Öğrendiklerimiz: Renal Sonlanım Son 10 Yılda Diyabetik Hastaların Dahil Edildiği Randomize Klinik Çalışmalardan Öğrendiklerimiz: Renal Sonlanım Prof. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı