BİR AKDENİZ ENDEMİĞİ OLAN Eledone moschata (Lamarck, 1798) nın (OCTOPODA:CEPHALOPODA) DOĞU AKDENİZ DEKİ ÜREME ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR AKDENİZ ENDEMİĞİ OLAN Eledone moschata (Lamarck, 1798) nın (OCTOPODA:CEPHALOPODA) DOĞU AKDENİZ DEKİ ÜREME ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 1. Ulusal Malakoloji Kongresi 1-3 Eylül 4 İzmir TÜRKİYE Bilal ÖZTÜRK & Alp SALMAN, eds). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 2(2): 55- (4) 1 st National Malacology Congress 1-3 September 4, Izmir TURKEY (Bilal ÖZTÜRK & Alp SALMAN, eds). Turkish Journal of Aquatic Life, 2(2): 55- (4) BİR AKDENİZ ENDEMİĞİ OLAN Eledone moschata (Lamarck, 1798) nın (OCTOPODA:CEPHALOPODA) DOĞU AKDENİZ DEKİ ÜREME ÖZELLİKLERİ Bahadır ÖNSOY, Alp SALMAN Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü. Muradiye-Manisa e-posta: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler. 3 Bornova-İzmir ÖZET Bu çalışmada, bir Akdeniz endemiği olan Eledone moschata nın Doğu Akdeniz deki üreme özellikleri incelenmiştir. Olgunluk safhalarına göre dişilerde en ileri safha III, erkeklerde ise V olarak saptanmıştır. İncelenen 28 adet dişi bireyin potansiyel fekonditesi 278 ile 928 adet (ort. 684 adet) ve yumurta çapları,1 ile 9,8 mm arasındadır. 48 adet erkek bireyde yapılan incelemelerde ise nidham keselerinde, boyları 9,6 ile 18,1 mm arasında değişen 14 2 adet (ort. 81 adet) spermatofor bulunmaktadır. E. moschata nın ovaryumlarında bulunan yumurtalar göz önüne alındığında ovülasyon şeklinin grup senkronik olabileceği düşünülmektedir. GSI değerlerine göre ise bu türün güz ayları ve sonlarında üredikleri düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Üreme biyolojisi, Fekondite, Eledone moschata, Ege Denizi. ABSTRACT: Reproduction Patterns Of The Mediterranean Endemic, Eledone moschata (Lamarck, 1798) (Octopoda: Cephalopoda) In The Eastern Mediterranean. An octopus Eledone moschata is an endemic species in the Mediterranean. Its reproductive features was investigated by using potential fecundity, gonadosomatic index values and ovulation pattern. Also, spermatophor and egg numbers were counted and their lengths were measured. According to maturity stages, further stage in females was III, and that of males was V. There was no mature females because they leave the hunting areas in which they grew when they become mature. Potential fecundity of the total of 28 females was between 278 and 928 (mean 684) and the egg diameters were between,1 and 9,8 mm. 48 males investigated have 14 2 (mean 81) spermatophores in their needham sac and the length of the spermatophores was between 9,6 and 18,1 mm. E. moschata is growing faster in the Eastern Mediterranean than in the Western. Oocytes in the ovary shows that E. moschata has group synchronus ovulation pattern. According to GSI values, this species reproduces in the middle and the late autumn. Key Words::Reproductive biology, Fecundity, Eledone moschata, Aeqean Sea. GİRİŞ Akdeniz de endemik bir tür olan Eledone moschata (Lamarck, 1798), kumlu çamurlu biotoplarda, genellikle 15- m arasındaki derinliklerde bulunur (Mangold-Wirz, 1963). Orta boylu ahtapotlardır. Dişiler ve erkekler aynı boylarda olgunlaşırlar. Güney ve Doğu Akdeniz ile Adriyatik te ekonomik değere sahiptirler (Mangold-Wirz, 1963; Salman ve Katağan, 1999; Salman et al., ). Genellikle kayalık alanlarda bulunmamalarına karşın üreme amacıyla dişilerin kayalık biotopları tercih ettikleri düşünülmektedir. Büyük dişiler, daha büyük ve fazla sayıda yumurta üretirler. 55

2 Yumurtalar, ovidukt bezleri tarafından yapışkan ve koruyucu bir kılıfla kaplanırlar. Yumurtalarını Pinna kabuklarına ve uygun sert substratlara, 3- adetlik salkımlar halinde bırakırlar. Yumurtalar, kısa saplı koriyon kılıflarda ve yumurtlandıklarında mm uzunluğa, 4-5 mm genişliğe sahiptirler (Mangold, 1983). Bir dişi, büyüklüğüne bağlı olarak ile arasında yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan bireyler -12 mm manto boyunda olup, bentikte gelişimlerini sürdürürler. Populasyonda iki ayrı üreme periyoduna rastlanır. Bunlardan erken üreyenler 9-11(12) aylıkken Ocak-Şubat aylarında; geç üreyenler ise aylıkken Nisan-Mayıs aylarında yumurta bırakırlar (Mangold, 1983). Laboratuvar koşullarında ise E.moschata bireyleri yumurtadan çıktıktan 9-11 ay sonra cinsel olgunluğa erişmektedir (Boletzky, 1975) E. moschata nın sistematiği ilgili bilgiler bulunmasına karşılık üreme biyolojisi ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu çalışmada, Kuzey-doğu Akdeniz, Ege ve Marmara da dağılım gösteren bireylerin üreme biyolojileri incelenmiş; sonuçlar, Batı ve Güney Akdeniz de yapılan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. MATERYAL ve METOT Çalışmada kullanılan örnekler yılları arasında yapılan çeşitli araştırmalarda dip trolü ile yakalanmıştır. Toplam 76 adet bireyin 28 adedi dişi ve 48 adedi erkektir. %4 lük formalin solüsyonunda fikse edilmiş olan örneklerin öncelikli olarak total ağırlıkları (TW;,1 g hassasiyette) ve dorsal manto uzunlukları (ML;,1 cm hassasiyette) ölçülmüştür. Disekte edilen hayvanların gonadları; erkeklerde ayrıca needham kesesi ve dişilerde ovidukt bezleri,1 g hassasiyette tartılmıştır. Gonadtan çıkartılan yumurtaların uzun çapları mikrometrik binokülerde,1 mm hassasiyette ölçülmüş ve sayıları kaydedilmiştir. Dişi ve erkeklerin olgunluk safhaları Arkhipkhin (1992) e göre belirlenmiştir. Erkeklerin needham kesesi açılarak spermatoforlar sayılmış ve erkek bireylerin spermatofor boyları ölçülmüştür. Elde edilen verilerle, her iki cinsiyet için gonadosomatik indeks (GSI = (GW/TW) x ) hesaplanmıştır. BULGULAR Fekondite İncelenen dişi bireylerde toplam potansiyel fekondite (PF) 278 ile 928 (Ort.: 684) arasında olup, yumurtaların çapları mm arasında ölçülmüştür. Araştırmada kullanılan 28 adet dişi bireyin hiçbirisinin cinsel olgunluğa (IV. Safha) erişmediği tespit edilmiştir (Çizelge 1). Erkek bireylerin nidham kesesinden çıkartılan spermatoforların boyları mm arasındadır. I ile V. Safha arasında olan erkeklerde bulunan toplam spermatofor sayısı ise 14-2 adet arasındadır (Ort.: 81 adet). Gonad Olgunlaşması Arkhipkin (1992) e göre. safha olarak tanımlanan jüvenil safhaya ait bireylere rastlanılmamıştır. I. Safhadaki dişilerde gonad ince bir filament şeklindedir ve yumurtalar protoplazmik gelişimdedir. Bu safhadaki dişilerin manto boyları 29 ile 49 mm arasındadır. II. Safhada bulunan dişilerde ovidukt bezi ayırt edilebilirken yumurtalar basit foliküller şeklindedir. II. Safhadaki dişilerin manto boy aralığı mm dir. Manto boyları 61 ile 91 mm arasında değişen dişilerin dahil olduğu III. Safhada gonad, büyük, opak ve granüler görünümlüdür. Yumurtalar büyük (Large oocytes), protoplazmik gelişim fazındadır. Aksesuar bezleri tamamen gelişmiştir. IV. Safhadaki dişilerde olgun yumurtalar gözlenir. Bu çalışmada IV safha ve üzerindeki safhalara ait dişilere rastlanmamıştır. Bir dişinin ovaryumunda farklı boyutlarda yumurtalara rastlanmıştır. E. moschata dişilerinin ovaryumlarında en az 2 farklı boy grubunda yumurta bulunmaktadır (Şekil 1). 56

3 ML 37 mm II. Safha N= 788,5 2,5 4,5 6,5 8,5,5 12,5 Freans (%) ML 61 mm III. Safha N= 278,5 2,5 4,5 6,5 8,5,5 12,5 ML 37 mm II. Safha N= 631,5 2,5 4,5 6,5 8,5,5 12,5 ML 64 mm III. Safha N= 5,5 2,5 4,5 6,5 8,5,5 12,5 ML mm II. Safha N= 221,5 2,5 4,5 6,5 8,5,5 12,5 frekans (%)t ML 72 mm III. Safha N= 572,5 2,5 4,5 6,5 8,5,5 12,5 ML 84 mm II. Safha N= 7,5 2,5 4,5 6,5 8,5,5 12,5 ML 75 mm III. Safha N= 9,5 2,5 4,5 6,5 8,5,5 12,5 Şekil 1. Gonad safhaları ve boy değerlerine göre yumurta çaplarının dağılımı. 57

4 İncelenen bu verilere göre gonad olgunlaşma safhalarına baktığımızda, dişi bireylerde olgun yumurta tespit edilemediğinden sadece III safhaya kadar olan bireylere rastlanmıştır. Erkek bireylerde ilk olgunlaşma safhası ise mm ML boyunda gözlenmektedir (Çizelge 1). Çizelge 1. E.moschata da erkek ve dişi bireylerde gonad safhalarının manto boyuna göre dağılımı DİŞİ ERKEK ML (mm) N I II III IV V N I II III IV V , , Toplam İncelenen erkek bireylerde. safhaya ait jüvenillere rastlanamamıştır. I. Safhaya dahil olanları mm manto boyundadırlar. Bu safhadaki erkeklerin aksesuar bezleri belirgindir ve gonad gelişim içindedir. II. Safhadaki erkeklerin spermatoforik organ kompleksi ayırt edilebilir ve ileri gonad gelişimi gözlenir. Bu safhanın sonlarında ilk spermatazoa testislerde görülür. Bu safhadaki erkek bireylerin manto boy aralığı 41 ile 74 mm arasındadır. Spermatozoaların testis ampullasında kümelendiği ve spermatoforik bezlerin tamamen nihai şeklini aldığı III. Safhadaki 3 adet erkeğin manto boyları 47 ile 75 mm arasında değişim göstermektedir. IV. Safhada olgun gonad gözlenir ve spermatozoalar söloma yükselir. Bu safhadaki 14 adet erkeğin manto boyları 43 ile 98 mm arasındadır. Bu çalışmada, erkekler için rastlanan en ileri safha olan V. Safhada ise nidham kesesinde spermatofor bulunmaz. Bu safhadaki iki erkek bireyin manto boyları 75 mm ve 78 mm dir. TARTIŞMA VE SONUÇ Bu çalışmada incelenen dişi bireylerin (29-91 mm ML) ovaryumlarında,1 mm ile 9,8 mm arasındaki çaplarda yumurtalara rastlanmıştır. Dişi manto boyuyla yumurta çapları arasındaki korelasyon ise,532 olarak hesaplanmıştır. Buna göre manto boyu ile yumurta çapı arasında çok kuvvetli olmamakla beraber pozitif yönde bir korelasyon vardır. Mangold-Wirz (1963) e göre ise E. moschata nın dişilerinde yumurta çapları 15,5 mm ye kadar ulaşabilmektedir. Büyük dişilerin büyük yumurtalar ürettiği Mangold (1983) tarafından da ifade edilmiştir. Ancak araştırıcı, büyük dişilerin ovaryumlarında daha fazla sayıda yumurta bulunduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgularda ise, yumurta miktarı ile manto boyu arasındaki korelasyon,172 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla yumurta sayısı ile manto boyu arasında çok düşük bir korelasyon bulunmaktadır. Olgunlaşmakta olan dişilerin ürettiği toplam yumurta sayısı (PF), 278 ile 928 (Ort.: 684) arasında değişim göstermektedir. Mangold-Wirz (1963) a göre ise olgun bir dişi ile arasında yumurta bırakmaktadır. Bununla birlikte bir dişi, bütün yumurta stoğunun ancak 2/3 ünü yumurtlamaktadır (Mangold 1983). Dolayısıyla araştırıcının bulgularıyla çalışmamız arasında bir benzerlik bulunmaktadır. Bazı küçük manto boylu dişilerin çok sayıda yumurta üretmeleri, bununla birlikte büyük dişilerin bazılarında daha az sayıda yumurtaya rastlanılması akla iki suru getirmektedir: E. moschata dişilerinin ilk safhalarda ürettikleri toplam yumurta miktarı dişi geliştikçe azalmakta 58

5 olduğu, yumurtaların bir kısmının ovaryum dokusu tarafından emildiği (apoptosis) ya da yumurta sayısının birey olgunlaşana dek sabit kaldığı söylenebilir. Dolayısıyla, bu dişilerin olgunlaştıklarında da aynı potansiyel fekonditeye sahip olabilecekleri düşünülebilir. Manto boyları 43 mm ile 98 mm arasında olan erkek bireylerde spermatofor boyları 9,6 ile 18,1 mm (ort: 14,1 mm) arasında dağılım göstermektedir ve maksimum spermatofor sayısı ise 2 adet (ML: 85 mm) bulunmuştur. Spermatofor sayısı ile manto boyu arasında çok düşük bir korelasyon hesaplanmıştır (r=,275). Mangold-Wirz (1963) e göre ise, manto boyları 142 mm arasında olan erkek bireylerin spermatofor boyları 15 ile,5 mm arasındadır ve bir erkekte bulunan maksimum spermatofor sayısı adettir. Mangold-Wirz (1963) in verileri ile kendi çalışmamızı karşılaştırdığımızda, erkek bireylerin bizim denizlerimizde daha erken boyda olgunluğa ulaştığı ve daha küçük boylarda spermatoforlara sahip oldukları görülmektedir. Aynı şekilde dişi bireylerin de olgun bireylere rastlanmamasına rağmen daha küçük yumurta çaplarına sahip oldukları gözlenmektedir. Bu sonuç, bizim denizlerimizin araştırıcının çalışma sahası olan Kuzey Batı Akdeniz kıyılarından daha sıcak olması ve dolayısıyla gelişimin daha hızlı olmasıyla açıklanabilir. Kuzey Afrika nın Tunus kıyılarında yapılan bir araştırmada ise E. moschata nın dişi bireylerinin 1 mm manto boylarında, erkek bireylerin ise mm manto boylarında olgunluğa ulaştıkları rapor edilmiştir (Ezzedine-Najai, 1997). Bununla birlikte araştırıcı, olgunlaşmakta olan dişilerin ovaryumlarında 4-9 mm çapında olgunlaşmakta olan yumurtaların bulunduğunu bildirmiştir. Bu çalışma ile bizim çalışmamızın bulguları arasında benzer özelliklerin bulunduğu görülmektedir. E. moschata bireylerinin olgunlaştıklarında dağılım gösterdikleri kumlu-çamurlu biyotopları terk ettikleri ve üremek için kayalık biyotopları tercih ettikleri bilinmektedir (Mangold, 1983). Bununla birlikte, dişi bireylerin erkeklerden daha önce bu ortamlardan kayboldukları rapor edilmiştir. Bu çalışmada da olgun dişilere (V. Safha) rastlanılmaması ve az sayıda V. Safhadaki (spermatoforlar tamamen bırakılmış) erkeğe rastlanılması, E. moschata nın olgunlaştığında avcılık alanlarını terk ettiğini göstermektedir. Ovülasyon şeklinin belirlenmesi için oluşturulan grafikler incelendiğinde (Şekil 1) III. Safhadaki dişilerin ovaryumlarında iki farklı boy grubunda yumurtaların bulunduğu görülmektedir. Bu sonuç, E. moschata dişilerinde, Rocha et al. (1) in tanımlamalarına göre grup senkronik ovülasyonun olabileceğini göstermektedir. Elde edilmiş dişilerin gözlenen en olgun bireyleri III safhada olup, ilk olarak mm manto boylarında bu safhaya ulaştıkları gözlenmektedirler (Çizelge 1). Büyük manto boylarında ise (86-95 mm) dişi bireylerin % nün III. Safhada oldukları tespit edilmiştir. Erkek bireylerde ise ilk olgunlaşma mm manto boylarında görülmekte olup, popülasyondaki erkeklerin % sinin 66 mm manto boyundan sonra olgunlaştığı tespit edilmiştir. 76 mm manto boyundan sonra ise bütün erkeklerin olgun safhada (IV) oldukları saptanmıştır. Mangold-Wirz (1963) e göre incelenen dişi bireylerde bizim çalışmamızdaki III. Safhaya karşılık gelen büyük yumurtalı dişiler olarak tabir edilen gruba ilk olarak mm manto boyunda rastlanmaktadır. Popülasyonun % si ancak 1 mm manto boyundayken bu gruba dahil olmaktadır. Olgun dişilere ise ilk olarak 1 mm manto boyunda rastlanmaktadır. Erkek bireylerde ise popülasyonun % si mm manto boyundayken olgunluğa ulaşmaktadır. Araştırıcının incelediği örneklerin yine denizler arasındaki sıcaklık farkından dolayı daha geç olgunlaştıkları ve bu yüzden manto boylarının daha büyük oldukları görülmektedir. Çalışmanın yapıldığı Doğu Akdeniz i Kuzey ve Güney olarak karşılaştırdığımızda Güneyde dişilerin mm, erkeklerin mm manto boyun aralıklarında oldukları tespit edilmiş ve potansiyel fekondite dişilerde (Ort. 525) adet yumurta, erkeklerde ise (Ort. 83) adet spermatofor olarak saptanmıştır. Kuzeyde ise dişilerin mm, erkeklerin mm, manto boyu aralıkları arasında oldukları tespit edilmiştir. Kuzeyde dağılım gösteren E. moschata dişilerinde potansiyel fekondite (Ort. 773) adet yumurta, erkeklerde ise 14-2 (Ort. ) adet spermatofor olarak bulunmuştur. Buna göre çalışmanın yapıldığı alanda Kuzey ve Güney arasında değişikliklerin olmadığı gözlenmektedir. 59

6 Dişi bireylerin GSI değerleri göz önüne alındığında en büyük değere güz mevsiminde rastlanmaktadır. Bu çalışmada incelenen dişi bireylerde olgunlara rastlanmadığından, olgun dişilerin güz mevsiminde ve sonlarında üreme alanlarına göç ettikleri düşünülebilir. İlkbahar mevsiminde dişi örneklerin olmamasına karşılık diğer bütün mevsimlerde III. Safhada dişilere rastlanmıştır. Bu da E. moschata nın yıl boyunca üreyebileceğini gösterir. Erkek bireylerde ise GSI de yıl boyunca büyük farklılıklar gözlenmemektedir. KAYNAKLAR Arkhipkin, A.I., Reproductive system structure, development and function in Cephalopods with a new general scale for maturity stages. J.Northw.Atl.Fish.Sci.,Vol.12: Boletzky, S.V., Le dévelopment d Eledone moschata (Mollusca: Cephalopoda). Bull.Soc. Zool. France,, Ezzedine-Najai, S.,1997. Maturation sexuelle d'eledone moschata (Cephalopoda,Octopoda) du Golfe de Gabés (Tunisie,Méditerranée Orientale). Vie et Milieu,47(1): Mangold, K., Eledone moschata. In:Cephalopoda life cycles, Vol I. (P.R. Boyle ed.). Academic Press London Mangold-Wirz, K., Biologie des céphalopodes bentiques et nectoniques de la mer Catalane. Vie Millieu, Suppl.13: Rocha, F., Guerra, A., Gonzales, A.F., 1. A review of reproductive strategies in cephalopods. Biol.Rev., 76: Salman, A., Katagan, T., Ege Denizi nde Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) ve Eledone moschata (Lamarck, 1799) nın (Cephalopoda:Octopoda) bolluğu ve dağılımı. Doğa- Tr.J.Zool., Vol. 23. Ek Sayı.2:675-1 Salman, A., Katagan, T., Gücü, A.C.,. The distribution and fishing of two Mediterranean Eledone spp. (Octopoda: Cephalopoda) in the Aegean Sea. Tr.J.Zoolgy., 24:

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 400-411 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010043 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ KARATAŞ AÇIKLARI (KUZEYDOĞU AKDENİZ)

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 Cilt/Volume 2, Sayı/Issue (1-2): 25 29 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note İzmir

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com

Journal of FisheriesSciences.com 8(1): 67-71 (2014) DOI: 10.3153/jfscom.2014008 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2014 www.fisheriessciences.com ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA SHORT COMMUNICATION KISA MAKALE KALAMAR

Detaylı

HOMA LAGÜN'ÜNDE (İZMİR KÖRFEZİ) GÜMÜŞ BALIĞININ (Atherina boyeri RİSSO,1810) ÜREME BİYOLOJİSİ

HOMA LAGÜN'ÜNDE (İZMİR KÖRFEZİ) GÜMÜŞ BALIĞININ (Atherina boyeri RİSSO,1810) ÜREME BİYOLOJİSİ HOMA LAGÜN'ÜNDE (İZMİR KÖRFEZİ) GÜMÜŞ BALIĞININ (Atherina boyeri RİSSO,1810) ÜREME BİYOLOJİSİ Bora SEZEN, Yeşim AK ÖREK, Dilek TÜRKER ÇAKIR, Belgin HOŞSUCU E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir E-Posta:

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Kafadanbacaklı (Cephalopoda) Türlerin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Kafadanbacaklı (Cephalopoda) Türlerin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 357 365 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi nde (Ege

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ *

FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt17-3 FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ * The Effect Of

Detaylı

T"RK~YE B~L~MSEL YE TEKNOLOJ~K ARASTIRMA KURUMU

TRK~YE B~L~MSEL YE TEKNOLOJ~K ARASTIRMA KURUMU T"RK~YE B~L~MSEL YE TEKNOLOJ~K ARASTIRMA KURUMU SAYI: B.02.1.TBT.0.06.03.01-161.03(2006)-1528 KONU: Kesin raporunuz hk. Sayln Doq. Dr. Bayram GOCMEN Ege ~niversitesi Fen Fakultesi Biyoloji Bolumii 35 100-Bornova

Detaylı

BALIKLARDA YUMURTLAMA VE YUMURTA BIRAKMA Balıklar yumurtlama döneminde çevrelerine yaşamlarının herhangi döneminden daha fazla bağımlılık

BALIKLARDA YUMURTLAMA VE YUMURTA BIRAKMA Balıklar yumurtlama döneminde çevrelerine yaşamlarının herhangi döneminden daha fazla bağımlılık BALIKLARDA YUMURTLAMA VE YUMURTA BIRAKMA Balıklar yumurtlama döneminde çevrelerine yaşamlarının herhangi döneminden daha fazla bağımlılık gösterirler. Bu dönemde yumurtlama yerlerinin olumlu ya da olumsuz

Detaylı

(Sepia officinalis L., 1758) Avcılığı Ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

(Sepia officinalis L., 1758) Avcılığı Ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Mürekkep Balığı (Sepia officinalis L., 1758) Avcılığı Ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Burcu TELLİBAYRAKTAR

Detaylı

Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama

Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 4. Hafta Prof. Dr. Gürsel DELLAL Dişi üreme organları organları ve fonksiyonarı Dişi kanatlı hayvanların büyük çoğunluğunda, embriyonel dönemde salgılanan Anti Müllerian

Detaylı

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ *

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * ÖZET Ünal ERDEM 1, Efsun ATASOY 2, Yılmaz EMRE 3, Salim ÇELİKTAŞ 4 1-MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

INVESTIGATIONS ON SPECIES COMPASITION AND CATCH PER TRAWL OF CEP HALOPODS CAUGHT BY BOnOM TRAWL IN THE BAY OF ızmir (AEGEAN SEA).

INVESTIGATIONS ON SPECIES COMPASITION AND CATCH PER TRAWL OF CEP HALOPODS CAUGHT BY BOnOM TRAWL IN THE BAY OF ızmir (AEGEAN SEA). ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2: 381-385 (2001) ARAŞTIRMA MAKALESiiRESEARCH ARTICLE izmir KÖRFEZi'NDEN (EGE

Detaylı

SEPIOLIDA NIN (MOLLUSCA: CEPHALOPODA) KARILATIRMALI ÜREME BYOLOJLER

SEPIOLIDA NIN (MOLLUSCA: CEPHALOPODA) KARILATIRMALI ÜREME BYOLOJLER EGE ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ (DOKTORA TEZ) SEPIOLIDA NIN (MOLLUSCA: CEPHALOPODA) KARILATIRMALI ÜREME BYOLOJLER Mustafa Bahadır ÖNSOY Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 504.02.01

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

20 (2), 289-294, 2008 20(2), 289-294, 2008

20 (2), 289-294, 2008 20(2), 289-294, 2008 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 289-294, 2008 20(2), 289-294, 2008 Kontrollü Koşullarda Stoklama Yoğunluğunun Loligo vulgaris (Lamarck 1798) Yumurtalarının

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri

Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 47-55, 2011 23 (1), 47-55, 2011 Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme*

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 67-71 (24) Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) * Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ISPARTA ÖZET

Detaylı

Çanakkale Boğazı ndaki Siyah İskorpit Balığı (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) nın Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Çanakkale Boğazı ndaki Siyah İskorpit Balığı (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) nın Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 327335, 2004 Özet Çanakkale Boğazı ndaki Siyah İskorpit Balığı (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) nın Üreme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ekrem Şanver

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KUZEY EGE DENİZİ, EDREMİT KÖRFEZİ NDE YAŞAYAN Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) VE Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Çayın Bitkisel Özellikleri

Çayın Bitkisel Özellikleri Çayın Bitkisel Özellikleri Bir asırlık bir ömre sahip bulunan çay bitkisi doğada büyümeye bırakıldığında zaman bir ağaç görünümünü alır. Görünüş itibarı ile dağınık bir görünüm arz eden bitki yapısı tek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dilek Oskay Doğum Tarihi: 1980 Unvanı: Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar Üniversitesi 2001 Y. Lisans Biyoloji/Botanik

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 19-32 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Sander lucioperca

Detaylı

KONTROLLÜ KOŞULLARDA SÜBYE (Sepia officinalis L.) NİN YUMURTLAMASI, YUMURTALARIN GELİŞİMİ VE İNKÜBASYONU

KONTROLLÜ KOŞULLARDA SÜBYE (Sepia officinalis L.) NİN YUMURTLAMASI, YUMURTALARIN GELİŞİMİ VE İNKÜBASYONU 3(3): 169-180 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009021 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KONTROLLÜ KOŞULLARDA SÜBYE (Sepia officinalis

Detaylı

KALAMAR (LOLİGO VULGARİS LAMARCK, 1798) TÜRÜNE YÖNELİK YAPAY YUMURTLAMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE AQUAKÜLTÜR DENEMELERİ.

KALAMAR (LOLİGO VULGARİS LAMARCK, 1798) TÜRÜNE YÖNELİK YAPAY YUMURTLAMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE AQUAKÜLTÜR DENEMELERİ. EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU PROJE NO: 2010/SAUM/001 KALAMAR (LOLİGO VULGARİS LAMARCK, 1798) TÜRÜNE YÖNELİK YAPAY YUMURTLAMA ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE AQUAKÜLTÜR DENEMELERİ.

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. PROJE NO: 2007-Fen-028 (Yüksek Lisans) TOMBUL KELER, STENODACTYLUS GRANDICEPS HAAS, 1952 İN (SQUAMATA:

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 333 342 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü Sazan

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 53-6, 29 21(1), 53-6, 29 Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon

Detaylı

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 9-55 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de ise Ekim ve Aralık ayları arasında üreme mevsimine

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

Sayin Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN Ege Üniversitesi Fen Faküitesi Biyoloji Bölümü izmir

Sayin Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN Ege Üniversitesi Fen Faküitesi Biyoloji Bölümü izmir - TÜBiTAK Sayi: B.02.1.TBT.0.06.03.01-161.01-987 Konu: Gelisme raporu 15/04/2010 Sayin Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN Ege Üniversitesi Fen Faküitesi Biyoloji Bölümü 35100 izmir Yürütücülügünü yaptiginiz 107T167

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Serkan BASTACI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Serkan BASTACI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan BASTACI İSKENDERUN KÖRFEZİ VE KARATAŞ KIYILARINDAKİ KIRLANGIÇ BALIĞI (Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758) POPULASYONUNUN ÜREME,

Detaylı

ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN) NDEKİ Silurus glanis L., 1758 POPULASYONUNDA YAŞ-BOY, YAŞ-AĞIRLIK VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Savaş YILMAZ *, Mahmut YILMAZ **, Nazmi POLAT * *Ondokuz

Detaylı

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L DENEY HAYVANLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Hayvanların taşınması: Hayvanlar için, nakliyat mümkün olduğu kadar hafifletilmesi gereken, stresli bir deneyim olduğu unutulmamalıdır. En sık karşılaşılan havalandırma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Sedat GÜNDOĞDU ERÇEK GÖLÜ İNCİ KEFALİ (CHALCALBURNUS TARICHI, PALLAS, 1811) POPÜLASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI

Detaylı

STRAIGHT. Correct address for linear lighting: STRAIGHT

STRAIGHT. Correct address for linear lighting: STRAIGHT STRAIGHT 355 STRAIGHT ineer aydınlatma için doğru adres: STRAIGHT. STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek ED modülleri ile lineer aydınlatma

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN

Sakız Koyunu. Prof.Dr.. Orhan KARACA. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN Sakız Koyunu Prof.Dr.. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, AYDIN SAKIZ Türkiye ve Yunanistan ın ortak ırkıdır Adını, İzmir in Çeşme ilçesine komşu olan Yunanistan

Detaylı

MAHMUZLU CAMGÖZÜN (Squalus acanthias L., 1758) ÜRETKENLİĞİNİN İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

MAHMUZLU CAMGÖZÜN (Squalus acanthias L., 1758) ÜRETKENLİĞİNİN İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR ÖZET MAHMUZLU CAMGÖZÜN (Squalus acanthias L., 1758) ÜRETKENLİĞİNİN İNCELENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR Sefa Ayhan DEMIRHAN 1 Kadir SEYHAN 2 1-MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI, SU ÜRÜNLERI FAKÜLTESI

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae) NIN YUMURTA KOÇANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR.

ISPARTA YÖRESİNDE Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae) NIN YUMURTA KOÇANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 1-11 ISPARTA YÖRESİNDE Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae) NIN YUMURTA

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu Tanım Purbertiye ulaşan bir dişide hormonların kontrolü (hipotalamus, hipofiz ve ovaryum dan salınan) altında ovaryum ve uterusta meydana gelen değişiklikler Genital siklus

Detaylı

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir.

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir. Embriyoloji, genel anlamıyla canlıların oluşmasını ve gelişmesini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan ve memeli hayvanların doğumdan önceki, kanatlı hayvanların ise kuluçka dönemindeki hayatını inceler.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

DİŞİ ÜREME ORGANLARI

DİŞİ ÜREME ORGANLARI DİŞİ ÜREME ORGANLARI Dişi üreme organları dişi gamet hücresi ovumu (yumurtayı) üreten ovaryumlar ile ovumun döllendiği, döllenme sonrasında gebeliğin şekillendiği ve gelişen yavrunun dışarı çıkarıldığı

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK 1*, Ramazan ŞEVİK 2, Necmettin DOĞAN 3 1 Harran Üniversitesi Fen

Detaylı

Populasyon Genetiği. Populasyonlardaki alel ve gen frekanslarının değişmesine neden olan süreçleri araştıran evrimsel bilim dalı.

Populasyon Genetiği. Populasyonlardaki alel ve gen frekanslarının değişmesine neden olan süreçleri araştıran evrimsel bilim dalı. Bu dersin içeriği, Populasyonun tanımı, Alel ve genotip frekansı, Gen havuzu, Gen frekansı, Gerçek/Doğal populasyonlar ve ideal populasyonlar, Populasyon genetiğinin çalışma alanları, HW kanunu -giriş,

Detaylı

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN AKYATAN2016 NIN GÖÇ ROTASI* Cenk Oruç / WWF-Türkiye Cenk Oruç / WWF-Türkiye *18 Temmuz-11 Kasım 2016 tarihleri

Detaylı

BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ

BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 17 Bahar 2010 s.35-44 BOZDAĞ VE SÜNDİKEN DAĞLARI KARASAL GASTROPODA (MOLLUSCA) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ Aslı SEMİZ * Mete MISIRLIOĞLU **

Detaylı

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi

GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2002, 13 (4), 22-31 GENÇ BADMiNTON OYUNCULARıNIN MÜSABAKA ORTAMINDA GÖZLENEN LAKTATVE KALP ATIM HIZI DEGERLERi A1pan CINEMRE* Caner AÇiKADA Tahir HAZıR

Detaylı

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 1-6 (24) Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Sabri

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİLERDE BOŞALTIM SİSTEMİ Memeliler homoithermal ve endotermik fizyolojileri nedeniyle, poiklothermal ve ekzotermik omurgalılara oranla daha

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gülçin ULUNEHİR

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gülçin ULUNEHİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI EDREMİT KÖRFEZİ HAMSİ (Engraulis encrasicolus(linneaus,1758)) POPULASYONUNUN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat AFSAR Doğum Tarihi: 09.06.1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/Zooloji Ege Üniversitesi

Detaylı

Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma

Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma Dip Trollerinde 4 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma Raşit GURBET, Hikmet HOŞSUCU, Akın Türker İLKYAZ, Uğur ÖZEKİNCİ Ege Üniversitesi

Detaylı

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri*

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 33-37 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 77 84 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü ndeki

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2010-Fen-057 (Doktora) TÜRKİYE VE KIBRIS ADASINDA DAĞILIŞ GÖSTEREN KÖR YILAN, Typhlops

Detaylı

ÇAYIR VE MERA YÖNETİMİ. Prof.Dr.Hayrettin EKİZ 2017

ÇAYIR VE MERA YÖNETİMİ. Prof.Dr.Hayrettin EKİZ 2017 ÇAYIR VE MERA YÖNETİMİ Prof.Dr.Hayrettin EKİZ 2017 6. KONU - Aşırı otlamanın belirtileri, - Yurdumuzda otlatma kapasitesi sorunu ve çözüm yolları, - Otlatma mevsiminin tanımlanması, - Kritik periyotlar

Detaylı

İrfan Uysal 1, Atilla Alpbaz 2

İrfan Uysal 1, Atilla Alpbaz 2 E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 95 101 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Abant Alabalığı (Salmo

Detaylı

REPRODUCTIVE BIOLOGY AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GONADS OF BARB, Capoeta trutta (HECKEL, 1843) IN ATATÜRK DAM LAKE, TURKEY

REPRODUCTIVE BIOLOGY AND HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GONADS OF BARB, Capoeta trutta (HECKEL, 1843) IN ATATÜRK DAM LAKE, TURKEY istanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi (2008) 23 (2):1-11 Istanbul University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2008) 23 (2):1-11 2 S. AHMET OYMAK-DAVUT MUSA-ERHAN ÜNLÜ REPRODUCTIVE BIOLOGY AND

Detaylı

Doğal Ortamlardaki Ahtapot (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) Yuvalarının Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Doğal Ortamlardaki Ahtapot (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) Yuvalarının Özellikleri Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 474 482 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Doğal Ortamlardaki

Detaylı

KÖYCEĞİZ GÖLÜ DALYAN KANALLARI NDAKİ MAVİ YENGEÇ, Callinectes sapidus (RATHBUN, 1896) İN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ

KÖYCEĞİZ GÖLÜ DALYAN KANALLARI NDAKİ MAVİ YENGEÇ, Callinectes sapidus (RATHBUN, 1896) İN BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİ 3(1): 24-31 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009005 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KÖYCEĞİZ GÖLÜ DALYAN KANALLARI NDAKİ MAVİ

Detaylı

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace)

TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR. Vegetation period and rainfalls during in this time in Trakya (Thrace) Ocak 2010 Cilt:18 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 227-232 TRAKYA DA VEJETASYON DEVRESİ VE BU DEVREDEKİ YAĞIŞLAR Özet Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kastamonu

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KARATAŞ ÖNÜNDE YAŞAYAN (DOĞU AKDENİZ) EKSİ BALIĞI NIN (Leiognathus klunzingeri (STEİNDACHNER, 1898)) BÜYÜMESİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA

KARATAŞ ÖNÜNDE YAŞAYAN (DOĞU AKDENİZ) EKSİ BALIĞI NIN (Leiognathus klunzingeri (STEİNDACHNER, 1898)) BÜYÜMESİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA 2(5): 672-676 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008033 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME KARATAŞ ÖNÜNDE YAŞAYAN (DOĞU AKDENİZ)

Detaylı

ÜZÜM TANESİNİN GELİŞİMİ VE YAPISI

ÜZÜM TANESİNİN GELİŞİMİ VE YAPISI ÜZÜM TANESİNİN GELİŞİMİ VE YAPISI Tane sapı Sap çukuru Tane Ekzokarp Mezokarp Endokarp Çekirdek Üzüm tanesinin büyüme dönemleri, renk ve kimyasal değişime göre incelenebilir. Üzüm tanesindeki yeşil rengin

Detaylı

Lisans Biyoloji Ege Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Lisans Biyoloji Ege Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL AYDIN Doğum Tarihi: 06.04.1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Ege Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme LYS ANAHTAR SORULAR #6 Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme 1) 2n = 40 kromozomlu memeli türünde, Dişinin ovaryumlarında yumurta hücresi oluşurken anafaz I evresinde gonozomların

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı