III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ"

Transkript

1 III. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Arka Plan 1. Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) kapsamında sağlanacak olan tüm alt krediler, Eximbank tarafından bu bölümde açıklanan prosedürleri içeren bir çevresel inceleme sürecine tabi tutulmalıdır. Eximbank, önerilen bir işletme alt projesini değerlendirirken ve alt projelerin çevresel açıdan sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla uygun işletmeleri çevresel yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek için bu çevresel inceleme prosedürlerini kullanmalıdır. Bu prosedürler, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı nın (ÇOB) Çevresel İnceleme ile ilgili düzenleyici gereklilikleri (9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 10. maddesi ile 17 Temmuz 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği) ve Dünya Bankası nın çevresel değerlendirme politikası (EA, OP/BP 4.01) ile tutarlıdır. 2. Proje kapsamında iki tür alt kredi/proje değerlendirmeye alınacaktır: (a) işletme sermayesi, ve (b) yatırım. Prosedürler aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: Türkiye deki Çevresel Gerekliliklere uyum Önerilen alt proje İşletme durum tespiti Tarama Dokümantasyon Halkın Katılımı Duyuru İnceleme ve Onay Koşullar ve Sözleşme Yükümlülükleri İzleme ve Raporlama 3. Bu unsurların her biri için gerekli prosedür ayrıntıları aşağıda açıklanmaktadır. TÜRKİYE DEKİ ÇEVRESEL GEREKLİLİKLERE UYUM Önerilen Alt Proje (Yatırım Alt Kredisi) 4. Alt borçlu Türkiye deki gerekli tüm çevre onaylarını aldıktan sonra, Türkiye de geçerli ÇD prosedürlerinin Türkiye deki düzenlemelere sıkı bir şekilde bağlı olarak takip edildiğini gösteren bir bilgi paketini Eximbank a sunacaktır. Bilgi paketinde aşağıdakiler yer almalıdır: a. Fizibilite etüdü (yatırım projesi); b. Türkiye ÇD tarama kararını belirleyen alt borçlu dokümanları (Ek I, Ek II veya Ek Dışı); c. Türkiye deki ÇD gerekliliklerini karşılamak için hazırlanan her türlü ÇD dokümanı (Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve/veya Proje Bilgi Dosyası (PBD)); d. Çevre ile ilgili mercinin ÇED onay yazısı veya ÇED Gerekli Değil yazısı;

2 e. Kabul edilmiş tarihi alanlarda ve/veya kültürel varlık sorunları bulunan alanlarda gerçekleştirilecek alt projeler için, kültürel miras ile ilgili Türk kanunlarının uygulanmasından sorumlu ilgili yerel belediye dairesinden alınan bir onay yazısı; f. Eğer gerçekleştirilmiş ise, halkın katılımı faaliyetlerinin kayıtları (eğer bir ÇED raporu hazırlanmış ise, halkın katılımı toplantısının kayıtlarına ÇED dokümanında yer verilmelidir). İşletme Durum Tespiti 5. Mevcut işletmeleri içeren alt krediler için (işletme sermayesi ve yatırım projeleri) Eximbank işletmenin genel anlamda çevresel durum tespitinin yapılabilmesi için Ek A: İşletme Durum Tespit Tarama Formu nda sunulan kontrol listesini dolduracaktır. TARAMA 6. Tarama sürecinin ilk adımı olarak, Eximbank bu proje kapsamında finansman için uygun olmayan aşağıda belirtilen türdeki alt proje önerilerini tespit edecek ve reddedecektir: a. Ek B: Alt Proje Durum Tespiti Tarama Formu unda sunulan Dünya Bankası kriterlerine dayalı olarak Eximbank ın Kategori A olarak sınıflandırdığı alt projeler (kategorilerin belirlenmesi ile ilgili daha fazla kılavuz bilgi aşağıda sunulmaktadır); b. Dünya Bankası nın Baraj Güvenliği politikasını (OP/BP 4.37) tetikleyen alt projeler; yani projenin bir baraj inşaatını veya rehabilitasyonunu içermesi veya proje amaçlarına ulaşılmasının mevcut bir baraja bağlı olması; c. Dünya Bankası nın, Uluslararası Su Yolları Üzerindeki Projeler ile ilgili politikasını (OP/BP 7.50) tetikleyen alt projeler; yani yatırımın OP/BP 7.50 de açıklandığı şekliyle uluslararası bir su yolundan su kullanımını içermesi, su kirliliğine yol açması veya su kalitesini veya miktarını etkilemesi (bu Dünya Bankası politikasının uygulanabilirliği her zaman net değildir. Eximbank ın bu politikanın uygulanabilirliği konusunda tereddüde düşmesi halinde Dünya Bankası yetkililerine danışılmalıdır); ve d. Dünya Bankası nın Gönülsüz Yeniden Yerleşim politikasında (OP/BP 4.12) tanımlandığı şekliyle arazi edinimi veya bununla ilişkili gönülsüz yeniden yerleşim gerektirebilecek bir yatırımı destekleyen alt projeler. 7. Eximbank alt borçlu tarafından sunulan alt proje dokümanlarını ve Türk mevzuatına tabi tarama kararını inceleyecek ve alt projeleri Dünya Bankası nın ÇD politikasına (OP 4.01) uygun olarak Kategori Ai, Kategori B veya Kategori C şeklinde sınıflandırmak için Ek B de sunulan tarama formundan yararlanacaktır. Dünya Bankası bakış açısına göre, proje saha dışı unsurları (işçi kampları, su temini, elektrik temini, vs.), malzeme tedarik zincirini, elektrik vs. temin eden altyapıyı içerecek şekilde tanımlanmaktadır. Projenin bu unsurları Dünya Bankası tarafından finanse edilmese bile, bunların çevresel incelemeye dahil edilmesi gerekmektedir. 8. Ek B hem yatırım hem de işletme sermayesi alt kredileri için uygulanacak tarama kriterlerini içermektedir. Dolayısıyla, Türkiye deki ÇD tarama kriterleri yatırım kredileri için belirlenmiş olsa bile, Ek B de sunulan Dünya Bankası tarama kriterleri hem yatırım hem de işletme sermayesi alt kredilerini kapsamaktadır.

3 9. Aşağıdaki tablo Türkiye ve Dünya Bankası tarama sistemlerinin olası sonuçlarını özetlemektedir: Türkiye ÇD Tarama Kararı Ek I (yatırım alt kredisi) Ek II- ÇED Gerekli Kararı (yatırım alt kredisi) Ek II- ÇED Gerekli Değil Kararı (yatırım alt kredisi) Ek Dışı (yatırım veya işletme sermayesi alt kredileri) Tarama Kararı Tablosu Dünya Bankası ÇD Tarama Kararı Kategori A Kategori B Kategori C X X X X X X X X X 10. Tablodaki X ibareleri olası sonuçları, boyalı alanlar ise en olası sonuçları göstermektedir; yani Türkiye sistemi kapsamında tarama sonucu Ek I olarak belirlenen bir alt proje muhtemelen Kategori A (boyalı ve X işaretli) olarak sınıflandırılacaktır, ancak Türkiye sistemindeki bir Ek I alt projesinin Dünya Bankası sisteminde Kategori B (boyasız ve X işaretli) olarak sınıflandırılması da mümkündür. 11. Dünya Bankası projelerinde, Ek B de sunulan Dünya Bankası kriterlerine dayalı olarak Kategori A olarak sınıflandırılan bir alt proje Dünya Bankası finansmanı için uygun değildir. 12. Kategori A alt projeleri finansman uygun olmayacağından ve Kategori C alt projeleri daha başka çevresel koşul gerektirmediğinden, aşağıda sunulan prosedürler sadece Kategori B olarak sınıflandırılan alt krediler (yatırım veya işletme sermayesi) için gerekli olacaktır. 13. Uluslararası su yollarının kullanımını veya potansiyel olarak kirletilmesini içeren yatırımları (veya böyle bir yatırımın detay projesini veya mühendislik etütlerini) kapsayan bir önerilen alt proje finansman için veya Proje dahil edilmek için uygun değildir. 14. Daha spesifik olarak, bu kural aşağıda açıklanan türdeki uluslararası su yolları için geçerlidir:

4 a. Banka üyesi olsun veya olmasın, iki veya daha fazla devlet arasındaki sınırı oluşturan herhangi bir nehir, kanal, göl veya benzer bir su kütlesi, veya iki veya daha fazla devletten geçen nehir veya yerüstü su kütlesi; b. yukarıdaki (a) bendinde açıklanan herhangi bir su yolunun parçası olan herhangi bir akarsu veya başka bir yerüstü su kütlesi; ve c. iki veya daha fazla ülke arasındaki sınırı oluşturan veya bir devlet sınırları içerisinde yer alması halinde açık deniz ile diğer devletler arasında gerekli bir iletişim kanalı olarak görülen herhangi bir koy, körfez, boğaz veya kanal ve bu sulara akan herhangi bir akarsu. 15. Ek olarak, yukarıda belirtilen kural aşağıda açıklanan önerilen alt proje türleri için de geçerlidir: a. yukarıdaki birinci fıkrada belirtilen uluslararası su yollarının kullanılmasını veya potansiyel olarak kirletilmesini içeren hidroelektrik, sulama, taşkın kontrol, denizcilik, drenaj, su ve kanalizasyon, endüstriyel ve benzer projeler; ve b. Banka nın yürütücü kuruluş olarak veya bir başka şekilde gerçekleştirdikleri de dahil olmak üzere, yukarıdaki 14(a) bendi kapsamında yer alan projelerin detay projeleri ve mühendislik etütleri. 16. Paragraf 15 (a) ile ilgili olarak, gemi yapımı için önerilen bir alt proje, alt proje faaliyetlerinin işletim kılavuzunun bu bölümüne uygun olarak taranması ve bu işletim kılavuzuna uygun olarak çevresel etki azaltma önlemlerinin planlanması ve uygulanması halinde, potansiyel olarak uluslararası bir su yolunu kirleten proje olarak değerlendirilmeyecektir. DOKÜMANLAR 17. Çevresel dokümanlar alt borçlunun sorumluluğundadır. Normal olarak, Dünya Bankası bir Kategori B projesi için Çevresel Yönetim Planı (ÇYP) hazırlanmasını şart koşar. Bununla birlikte, bazı durumlarda, Eximbank çevresel sorunların nispeten küçük boyutlu olduğunu, etki azaltma önlemlerinin iyi bilindiğini ve kolaylıkla uygulandığını, ve inşaat/kurulum ve/veya tesis işletmesi ile ilişkili faaliyetlerin tesis duvarlarının ötesinde herhangi bir sağlık veya güvenlik sorunu oluşturması olasılığının bulunmadığını değerlendirebilir. Bu gibi durumlarda, sadeleştirilmiş bir çevresel kontrol listesi (bakınız Ek C: Sadeleştirilmiş Çevresel Kontrol Listesi) veya Tablo şeklinde ÇYP (bakınız Ek D: Çevresel Yönetim Planı Formu) yeterli olacaktır. 18. Bazı Kategori B projeleri Kısmi Çevresel Değerlendirme (Kısmi ÇD) gerektirebilir ve herhangi bir tereddüt halinde Eximbank, Kısmi ÇD nin gerekli olup olmadığına karar vermek için Dünya Bankası ekibine danışabilir. Projelerin kendine mahsus veya sahaya özgü çevresel risklere sahip olması ve standart iyi uygulamaların ötesinde olağan dışı etki azaltma çabaları gerektirmesi halinde bir Kısmi ÇD yapılması gerekir. Su ve kanalizasyon bağlantılarının ve katı atık bertaraf tesislerinin kurulmuş olması halinde, bir organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek inşaat çalışmaları için normal olarak bir Kısmi ÇD gerekmez. Bununla birlikte, su temini ve atık su katı atık bertarafı için çözümlerin belirlenmesi gereken yeni bir inşaat çalışması için, bir Kısmi ÇD gerekecektir. Kısmi ÇD ÇYP ye benzer olacaktır ancak bazı ilave bilgiler içerecektir: proje hakkında bilgiler (projenin kapasitesi, türü, vs.), proje sahası (ülke içindeki yeri, koruma altındaki arkeolojik sahalara, uluslararası koruma altındaki sulak alanlara

5 ve benzeri hassas alanlara yakınlığı), etki azaltma ve izleme tabloları (Ek-D de sunulan genel etki azaltma ve izleme tablolarını esas alın ve bunları Kısmi ÇD ile saptanan başka önlemler ile destekleyin), takvim ve kurumsal düzenlemeler (etki azaltma ve izleme planlarında açıklanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik sorululuk ve karar verme zinciri), vs. 19. Eximbank ın bir Kısmi ÇD ve/veya ÇYP gerektiğine karar vermesi halinde, Tarama Tablosu üç olasılığı belirtir: Türk mevzuatına tabi ÇED hazırlanmış (Ek I veya Ek II/ ÇED Gerekli Kararı); Türk mevzuatına tabi PBD hazırlanmış (Ek II/ ÇED Gerekli Değil Kararı); Türk mevzuatına tabi bir ÇD dokümanı hazırlanmamış (Ek Dışı). 20. Alt borçlunun Türkiye sistemi kapsamında bir PBD veya ÇED hazırlamış olduğu alt projeler için, alt borçlu Ek D de sunulan formata uygun olarak Kısmi ÇD ve/veya ÇYP hazırlamak için Türk mevzuatına tabi dokümanlarda yer alan bilgileri kullanmalıdır. 21. Türkiye sistemi kapsamında bir PBD ve/veya ÇED hazırlamak için herhangi bir gerekliliğin olmadığı durumlarda, alt borçlu Kısmi ÇD veya ÇYP nin hazırlanması konusunda Eximbank a danışmalıdır. 22. Kazı çalışmaları içeren, dolayısıyla kültürel kalıntılarla karşılaşma (rastlantısal bulgu) riski bulunan alt projelerde bu riskin alt proje ÇYP/Etki Azaltma Planı/Kontrol Listesi kapsamında yönetilmesine yönelik prosedürler ve sorumluluklar yer alacaktır. Prosedürlerde, kazı çalışmaları sırasında herhangi bir tarihi, kültürel veya arkeolojik varlık ile karşılaşılması halinde kazı çalışmasının derhal sonlandırılacağı ve Valilik/Belediye Kültür ve Danışma Hizmetleri müdürlüklerine durumun bildirileceği belirtilmelidir. Hiç kimsenin bulunan maddeleri sahadan çıkarmasına veya hiç kimsenin sahaya girmesine izin verilmeyecektir: bu gibi eylemler işten çıkarma veya sözleşme feshi sebebidir. İnşaat çalışmalarına, ilgili makamlarca kontroller yapıldıktan ve yazılı onayları alındıktan sonra tekrar başlanabilecektir. HALKIN KATILIMI 23. Alt borçlu, halkın katılımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Dünya Bankası normal olarak bir ÇYP nin hazırlanabilmesi için projeden etkilenen yerel gruplar ve STK lar ile en az bir halkın katılımı toplantısı yapılmasını gerektirmektedir. Türkiye deki çevre düzenlemeleri de Ek I projelerine veya ÇED Gerekli Kararı verilen Ek II projelerine yönelik ÇED hazırlanması sürecinde halkın katılımı toplantısı yapılmasını gerektirmektedir. Türk mevzuatı kapsamında ÇED hazırlanmasını gerektiren alt projeler için; Eximbank sunulan bilgilerin Ek E de verilen Dünya Bankası halkın katılımı doküman gereklilikleri ile tutarlı olup olmadığını belirlemek için alt borçlu tarafından sunulan dokümanları incelemelidir (bakınız yukarıdaki paragraf 4e). Eximbank ın Türk mevzuatı kapsamındaki halkın katılımı dokümanlarının Dünya Bankası gerekliliklerini karşıladığı konusunda tatmin olması halinde başka bir istişare çalışmasına gerek kalmaz. Türkiye sistemi kapsamında halkın katılımı süreci gerektirmeyen alt projeler için; Eximbank Dünya Bankası gerekliliklerinin karşılanması için bir halkın katılımı toplantısına

6 ihtiyaç olup olmadığını belirlemelidir. Sadece bir sadeleştirilmiş çevresel kontrol listesi (Ek C) veya etki azaltma planı (Ek D) gerektiren alt projeler için halkın katılımı toplantısı gerekmez (bakınız yukarıdaki paragraf 17). Diğer tüm alt projeler için, Eximbank alt borçluya bir halkın katılımı toplantısı düzenlemesi ve Ek E de belirtilen dokümanları Eximbank a sunması gerektiğini bildirmelidir. (Not: Bir halkın katılımı toplantısının gerekmesi halinde, toplantı sırasında tespit edilen önemli hususlara ÇYP de yer verilmelidir). DUYURU 24. Alt borçlu Kısmi ÇD/ÇYP/kontrol listesini proje sahasına yakın 1 bir halka açık yerde (kütüphane, belediye binası, valilik binası, vs.) askıya çıkarmalı ve/veya şirket web sitesi üzerinden yayınlamalı ve bunların nerelerden görülebileceğine ilişkin yerel medyada (örneğin gazete) ilanlar yayınlamalıdır. Gerekli olması halinde, Eximbank duyuru ile ilgili uygun yaklaşımı Dünya Bankası ile tartışabilir. Daha sonra, alt borçlu Kısmi ÇD/ÇYP/kontrol listesi yayınlama tarihini, yerini ve şeklini belirten bir yazıyı Eximbank a göndermelidir. Eximbank bu yazıyı alt proje dosyasına koymalıdır. 25. Alternatif olarak, alt borçlu ile bir anlaşma olması halinde, Eximbank ÇYP/kontrol listesini Eximbank web sitesinde yayınlayabilir ve duyuru ayrıntılarını alt proje dosyasına koyabilir. İNCELEME VE ONAY 26. Eximbank, Dünya Bankası politikalarına uyum için hazırlanan Kısmi ÇD/ÇYP/kontrol listesinin incelenmesinden ve onaylanmasından sorumludur. Türkiye deki mevzuat kapsamında bir ÇD dokümanının (ÇED ve/veya PBD) hazırlanmış olması halinde, Eximbank Kısmi ÇD/ÇYP/kontrol listesinin Türk mevzuatı kapsamındaki ÇD dokümanları ile tutarlı olup olmadığını kontrol etmelidir. Ek olarak, halkın katılımı toplantılarında dile getirilen önemli hususların Kısmi ÇD/ÇYP/kontrol listesinde de yansıtılmış olduğundan emin olmalıdır. KOŞULLAR VE SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ 27. Eximbank, alt kredi anlaşmasında, alt borçlunun Kısmi ÇD/ÇYP/kontrol listesinde belirtilen koşullara uyacağına dair bir taahhüde yer verecektir. Alt borçlu, Kısmi ÇD/ÇYP/kontrol listesini, hazırlanan tüm teklif dokümanlarına ve yapılan alt yüklenici sözleşmelerine veya satın alma siparişlerine (işletme sermayesi kredileri) dahil edecektir. İZLEME VE RAPORLAMA 28. Normal denetleme faaliyetleri kapsamında, Eximbank alt borçlunun alt kredi anlaşmasında belirtilen çevresel yükümlülüklere uyumunu sağlamak için masa başı ve saha denetleme fonksiyonlarını gerçekleştirecektir. 1 ÇYP/kontrol listesi, halkın katılımı toplantısının yapılıp yapılmadığı dikkate alınmaksızın askıya çıkarılır. Eğer herhangi bir halkın katılımı toplantısı yapılmamış ise, halkın projenin arka planı ve amacı hakkında bilgi sahibi olabilmesi için ÇYP/kontrol listesi ile birlikte kısa bir proje açıklamasına da yer verilmelidir.

7 29. Tüm Eximbank alt proje denetleme raporlarında çevre ile ilgili bir bölüme yer verilmelidir. Bu bölümde Eximbank alt proje kredi anlaşmasında ayrıntılı olarak belirtilen çevresel gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığını teyit edecektir. Söz konusu gerekliliklerin karşılanmamış olması halinde, Eximbank alt kredi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ilave eylem tavsiyelerinde bulunacaktır. 30. Eximbank ın Dünya Bankası na sunduğu ilerleme raporlarında da çevre ile ilgili bir bölüm yer alacaktır. Bu bölümde, Eximbank alt proje portföyündeki genel çevresel uyum durumunu ve genel prosedürlerde veya belirli alt kredilerde ihtiyaç duyulan belirli eylemleri özetlemelidir.

8 EK A: İŞLETME DURUM TESPİTİ TARAMA FORMU Kriterler NEGATİF LİSTE İşletme aşağıdaki faaliyetlerden herhangi biri ile iştigal ediyor mu? Her türlü askeri donanım CITES sözleşmesi kapsamında yasaklanan yaban hayatı ve yaban hayatı ürünlerinin ticareti; Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğal çevreye bırakılması Yasaklı böcek ve bitki ilaçlarının üretimi, dağıtımı ve satışı; Deniz ortamında gırgır ağı kullanımı; Radyoaktif ürünler; Tehlikeli atık depolama, arıtma ve imha; CFC, halon ve Montreal Protokolü kapsamında düzenlenen diğer maddeleri içeren ekipman ve cihazların üretimi; Ağırlık olarak yüzde 0,005 in üzerinde poliklorlanmış bifenil (PCB) içeren elektrikli c,hazların üretimi; Asbest içeren ürünlerin üretimi; Nükleer reaktörler ve bunların parçaları; Mamul veya mamul olmayan tütün; Tütün işleme makineleri. İşletmenin geçerli bir işletme izni, geçerli bir ruhsatı ve iş yapabilmek için gerekli diğer tüm devlet onayları mevcut mu? İşletme, hava emisyonları, atık deşarjları ve aktı atık yönetimi ile ilgili olarak Türkiye deki tüm çevresel düzenlemeleri karşılıyor mu? İşletmenin yerine getirmediği bir çevresel yükümlülüğü bulunuyor mu (ücretler, para cezaları, cezalar, bekleyen yasal işlemler/kararlar) İşletmedeki koşullar veya operasyonlar ile ilgili olarak, etkilenen yerel grupların veya STK ların bildirdiği herhangi bir şikayet olmuş mu? İlgili Değil Evet Hayır Notlar alt proje değerlendirmeden çıkarılır HAYIR ise, müşteri alt proje onayından önce gerekli tüm ruhsatları/izinleri/onayları almalıdır HAYIR ise, müşteri alt proje onayından önce Türk düzenlemelerini karşılamak için gerekli düzeltici önlemleri almalıdır alt proje onayından önce bu ortadan yükümlülükleri kaldırmak için gerekli düzeltici önlemleri almalıdır alt proje onayından önce bu ortadan yükümlülükleri kaldırmak için gerekli düzeltici önlemleri almalıdır

9 EK B: ALT PROJE DURUM TESPİTİ TARAMA FORMU Yatırım: Fiziksel Tesislerin İnşası Kriterler İlgili Değil Alt projenin hassas, benzersiz veya kontrolü güç ve pahalı nitelikte olumsuz çevresel etkilere sahip olması olasılığı var mı? Alt projenin insan veya doğal çevre üzerinde işletme sınırlarını aşan ve kalıcı nitelikte önemli etkilere yol açma olasılığı var mı? Alt projenin insan ve doğal çevre üzerinde orta dereceli, küçük bir bölge ile sınırlı ve geçici nitelikte olumsuz etkilere yol açma olasılığı var mı, ve bu etkilerin kontrolü kolay ve ucuz mu? Alt projenin insan veya doğal çevre üzerinde çok az veya sıfır olumsuz etkiye yol açma olasılığı var mı? Yatırım: Kriterler Proses İyileştirme Alt kredi kaynakları ile, (a) kontrolü zor veya pahalı, (b) AB gereklilikleri ile uyumsuz, veya (c) halihazırda işletme bünyesinde mevcut olmayan yüksek düzeyde uzmanlık bilgisi gerektiren nitelikte önemli sağlık veya güvenlik riskleri doğuracak proses ekipmanları veya makineleri satın alınacak mı? Alt kredi kaynakları ile, (a) kolay, ucuz ve iyi oluşturulmuş prosedürler ile kontrol edilebilecek, (b) AB gereklilikleri ile uyumlu orta düzeyde sağlık veya güvenlik riskleri doğurabilecek veya (c) çalıştırılması için işletme bünyesinde halihazırda mevcut olmayan rutin beceriler gerektiren nitelikte proses ekipmanları veya makineleri satın alınacak mı? Alt kredi kaynakları ile satın alınacak proses ekipmanları veya makineleri hiçbir sağlık veya güvenlik riski doğurmayacak nitelikte mi? İlgili Değil EVET HAYIR EVET HAYIR Notlar Kategori A Kategori A Kategori B Kategori C Notlar Kategori A Kategori B Kategori C Kriterler İşletme Sermayesi Alt kredi kaynakları ile, (a) yönetilmesi (elleçlenmesi, taşınması, depolanması) zor veya pahalı, (b) AB gereklilikleri ile uyumsuz, (c) halihazırda işletme bünyesinde mevcut olmayan yüksek düzeyde uzmanlık ve/veya personel koruma teçhizatı gerektiren, veya (d) yakında yaşayan nüfus üzerinde önemli sağlık ve güvenlik riskleri doğurabilecek nitelikte tehlikeli veya zararlı madde satın alınacak mı? Alt kredi kaynakları ile, (a) iyi oluşturulmuş yönetim sistemleri (elleçleme, taşıma, depolama) ile rutin bir şekilde yönetilebilecek, (b) AB gereklilikleri ile uyumlu, (c) makul düzeyde beceriler ve/veya işçi koruma teçhizatları gerektiren, veya (d) yakında yaşayan nüfus üzerinde çok küçük bir sağlık veya güvenlik riski doğurabilecek nitelikte tehlikeli veya zararlı madde alınacak mı? Alt kredi kaynakları ile satın alınacak malzemeler, işçilere veya yakında yaşayan nüfusa hiçbir sağlık veya güvenlik riski doğurmayacak nitelikte mi? İlgili Değil EVET HAYIR Notlar Kategori A Kategori B Kategori C

10 EK C: SADELEŞTİRİLMİŞ ÇEVRESEL KONTROL LİSTESİ Konu Etki Azaltma Önlemi İlgili Standart Türkiye Dünya Bankası Sorumluluk

11 EK D: ÇEVRESEL YÖNETİM PLANI FORMU (ÇYP) Konu Etki Azaltma Önlemi ETKİ AZALTMA PLANI İlgili Standart Türkiye Dünya Bankası Tahmini Etki Azaltma Maliyeti Sorumluluk Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İNŞAAT AŞAMASI İŞLETME AŞAMASI Hangi parametre izlenecek? Parametre nerede izlenecek? Parametre nasıl izlenecek (kullanılacak ekipman) İZLEME PLANI Parametre ne zaman izlenecek? İzleme sıklığı veya sürekli İzleme Maliyeti Ekipman Maliyeti veya Yüklenici ücretleri İNŞAAT AŞAMASI Sorumluluk Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İŞLETME AŞAMASI

12 EK E: HALKIN KATILIMI SÜRECİ DOKÜMANLARI Halkın Katılımı faaliyetinin ne şekilde duyurulduğu: Medya (gazete, TV, radyo) Duyuru tarih(ler)i Duyuru metninin bir nüshası (varsa) Halkın Katılımı Faaliyetlerinin Tarih(ler)i Halkın Katılımı Faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yer(ler) Davet edilen/irtibat kurulan kişilerin listesi Katılan kişilerin listesi Halkın Katılımı yöntemi Halka açık toplantı Anket Araştırma Diğer Program/Gündem Tutanaklar (görüşler, sorular, dile getirilen sorunlar ve Müşteri tarafından verilen cevaplar) Alınan kararlar, kararlaştırılan eylemler (takvimler, sorumluluklar)

ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ

ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ ÇEVRESEL GÖZDEN GEÇİRME İŞLEMLERİ Arka Plan 1. Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) kapsamında finanse edilen tüm kredilerin Aracı Finans Kurumları tarafından bu Bölüm de açıklanan işlemleri

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 67

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Tarihçe Proje aracı bankalar aracılığıyla yürütüleceğinden Çevresel Kategorisi FI dır. Projenin planlanan kapsamından dolayı, tek koruma önlemi politikası

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 0 Kurumsal Gereklilikler 0.1 Zorlu Enerji için, GRi4'e uygun olarak Kurumsal Çevresel ve Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemi ve CSR raporlamasını sürdürmek. En iyi uygulamayı

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU SORULAR YEŞİL HAVAALANI PROJESİ BAŞVURU DOSYASI İNCELEME FORMU KURULUŞUN ADI:..HAVAALANI:.. 3 4 SORULAR TÜM KURULUŞLARIN BAŞVURU DOSYASINDA İNCELENECEK HUSUSLAR Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Politikası ve Kılavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası ve Klavuzu, 30 Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara Nükleer Tesislerin Denetimi Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara İçindekiler TAEK Organizasyon Yapısı Nükleer Düzenleyici Çerçeve Düzenleyici Denetimler 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara 18 Ocak

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası KONU Konu Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde yapılan ve/ya ODTÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılardan

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1

Onaylayan: Gen. Müdür Tarih: 28/9/2009 Versiyon: 1 Tarih: 28/9/2009 DOKÜMANTE EDİLMİŞ KALİTE PROSEDÜRLERİ Belgelerin kontrolü Bu prosedürün amacı, kalite yönetim sisteminde yer alan tüm belge ve verilerin geliştirme, inceleme, onay ve dağıtım işlemleriyle

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

Kurumsal Düzenlemeler Dokümantasyon: İtalya, Finlandiya ve Hollanda nın Ulusal Envanter Sistemleri

Kurumsal Düzenlemeler Dokümantasyon: İtalya, Finlandiya ve Hollanda nın Ulusal Envanter Sistemleri 3. Oturum Kurumsal Düzenlemeler Dokümantasyon: İtalya, Finlandiya ve Hollanda nın Ulusal Envanter Sistemleri Ulusal Sera Gazı Envanterlerine Yönelik Uygulamalı Eğitim Çalıştayı Envanter Yönetimi ve KG/KK

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ TÜRKİYEDEKİ UYUMLAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI Kemal DAĞ Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şube

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN KAN HİZMET BİRİMLERİNİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM İŞLEMLERİ Page 1 Günümüzde gelişen ve değişen tıp bilimi karşısında artan ve çeşitlik gösteren kan ve kan ürünleri ihtiyaçları ile ilgili düzenlemeleri

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI BARAJ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI BARAJ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI BARAJ GÜVENLĠĞĠ POLĠTĠKA ÇERÇEVESĠ The Operational Manual was prepared in English. The translation of the Operational

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKBANK) UYGULAMA KILAVUZU ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKBANK) UYGULAMA KILAVUZU ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ 1. Giriş ve Tarihçe TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (HALKBANK) UYGULAMA KILAVUZU ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ KOBİ lerin Finansmana Erişimi Projesi İkinci İlave Kredi kapsamında finanse edilecek tüm krediler,

Detaylı

e k n a d k r tek yol

e k n a d k r tek yol da n a d okta n r i ib z e k r Me ha itleye k r i b geniş www.madencity.com GRUP MEDESA GRUP 2 011 yılında Aksaray'da İlkyardım Eğitim Merkezi olarak yola çıkan MEDESA; girdiği tüm sektörlerde en iyi hizmeti

Detaylı

FİZİBİLİTE RAPORU. Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI. a- Telefon :.. b- Faks : 5.ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER. c-telefon NUMARALARI

FİZİBİLİTE RAPORU. Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI. a- Telefon :.. b- Faks : 5.ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER. c-telefon NUMARALARI 1 FİZİBİLİTE RAPORU I-YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER : Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI 2.SERMAYESİ a)kayıtlı Sermayesi b)ödenmiş Sermayesi : : 3.ADRESİ a- Telefon b- Faks : 4.BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE)

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Çalışma Prensipleri (30 Mart 2007 itibarıyla Mutabık Kalınan Taslak) 1. Amaç Finansmanı birden fazla tarafça gerçekleştirilen projelerde genellikle kabul gören uygulama

Detaylı

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile)

0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr (ÖDÜL Konu başlığı ile) ÖDÜL BAŞVURUSU İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN VE BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI SIRASINDA İSO ÇEVRE ŞUBESİ'NDEN YOL GÖSTERİLMEK ÜZERE DESTEK ALINABİLİR. 0212 252 29 00 / 151 &152 ebuyukbay@iso.org.tr

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

Assan Alüminyum Projesi- Şikayet Sonuç Raporu

Assan Alüminyum Projesi- Şikayet Sonuç Raporu Uyum Danışmanı/Ombudsman, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Dünya Bankası Grubu Ağustos 2010 Assan Alüminyum Projesi- Şikayet Sonuç Raporu Bu rapor, Uyum Danışmanı/Ombudsman

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ İLAVE FİNANSMAN PROJESİ ÇEVRESEL ÇERÇEVE

TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ İLAVE FİNANSMAN PROJESİ ÇEVRESEL ÇERÇEVE TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ İLAVE FİNANSMAN PROJESİ ÇEVRESEL ÇERÇEVE GİRİŞ Belediye Hizmetleri İlave Finansman Projesi aşağıdaki yatırımları destekleyecektir: (a) su arıtma tesislerinin ve su temini şebekelerinin

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KİRLENMİŞ SAHALAR BİLGİ SİSTEMİ Gökhan ÖKTEM Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Temizlemenin genel ilkeleri

Temizlemenin genel ilkeleri POSOW Petrolle Kirlenmiş Kıyı Şeridinin Temizlenmesi ve Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına müdahaleye yönelik hazırlıklı olma Temizlemenin genel ilkeleri POSOW, POSOW Sivil is Koruma a project Mali co-financed

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Birliği liği B.G. PO.1 1/8 BGYS POLİTİKASI 2 1. AMAÇ.. 2 2.KAPSAM.. 2 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR... 2 4. BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ VE PRENSİPLERİ.. 3 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YAPISI VE ORGANİZASYONU... 3 BGYS

Detaylı

Bilkent Laboratuvarı PPP

Bilkent Laboratuvarı PPP Bilkent Laboratuvarı PPP Ülke: TÜRKİYE Proje No.: 48799 İş Sektörü: Belediye ve Çevresel Altyapı Kamu/Özel: ÖZEL Çevresel Sınıflandırma: B Hedeflenen Kurul Tarihi: 19 Temmuz 2017 Durumu: Komite onayı alindi,

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü. Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü. Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Taslağı na yönelik TÜSİAD Görüşü Taslağın Geneline ilişkin Görüş ve Değerlendirme TÜSİAD olarak bu yönetmelik taslağı vasıtası ile çevre izin ve lisans süreçlerinin iyileştirilmesi

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

1. TEKNİK KRİTERLER. Yatırım kategorisi Yatırım türü Kriter (1) Yenilenebilir enerji

1. TEKNİK KRİTERLER. Yatırım kategorisi Yatırım türü Kriter (1) Yenilenebilir enerji 1 1. TEKNİK KRİTERLER Yatırım Kategorisinde yer alan 1 ile 4 arasındaki yatırımlar Yeşil Yatırımlar olarak adlandırılmaktadır. Uygun yatırımlar, aşağıdaki teknik kriterleri karşılamalıdır: (1) Yenilenebilir

Detaylı

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedürün uygulanmasından Planlama Sorumlusu,

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1 / 5 DAĞITIM LİSTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( ) AKREDİTASYON KURULUŞU ( ) İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SORUMLULUKLAR 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 4. UYGULAMA 5. REFERANSLAR ve İLGİLİ DOKÜMANLAR DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı