2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2017 YILI T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2017 YILI T.C. KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0

2 SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek amacı ile düzenlenen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihi itibariyle tamamiyle yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Kütahya Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz 2017 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini, ilgili mevzuat doğrultusunda; hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle saygılarımı sunarım. Kamil SARAÇOĞLU Kütahya Belediye Başkanı 1

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I. OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi 01. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 01. Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Finansman II. TEMMUZ- ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri III. TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER

4 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Belediye Meclis i kararıyla kabul edilen 2017 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2017 yılı gelir bütçemiz 2016 yılına göre % 7,52 oranında artarak olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı üzere borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre % 58,28 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2017 Yılı Gider Bütçemiz olarak hedeflenmiştir yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2016 yılının aynı dönemine göre % 8,32 lik bir artışla ,30 ye yükselmiş, 2017 yılı 6 aylık gider gerçekleşmemiz 2016 yılının aynı dönemine göre % 35,36 lik bir artışla ,80 olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 43,58 lik kısmını, gider bütçemizin de % 32,27 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 3

5 Tablo 1: 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE (Ocak-Haziran 2017) % GELİR , ,30 43,58 GİDER , ,80 32,27 FİNANSMAN , ,95 % 30,27 4

6 1.1. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde bütçemiz ,80 olarak gerçekleşmiştir ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Yılları Ocak-Haziran Döneminde Gider Gerçekleşmeleri, Artış ve Azalış Oranları Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları GİDERİN TÜRÜ YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU 2016 YILI 2017 YILI ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. PERSONEL GİDERLERİ , ,58 2,63% 11,20% 8,49% SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEV.PRİMİ GİD , ,47 1,71% 1,76% 1,32% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,31 24,26% 37,00% 33,97% FAİZ GİDERLERİ , ,80 52,36% 1,66% 1,87% CARİ TRANSFERLER , ,62 12,09% 3,73% 3,08% SERMAYE GİDERLERİ , ,02 74,31% 39,64% 51,05% SERMAYE TRANSFERLERİ ,92 0,00 0,00% 4,82% 0,00% BORÇ VERME , ,00 0,00% 0,20% 0,22% TOPLAM , ,80 35,36% 100,00% 100,00% 5

7 2017 yılının ilk 6 aylık diliminde bütçe giderleri önceki yılın aynı dönemine göre %35,36 oranında artış göstererek ,80 olarak gerçekleşmiştir Yılı Gider Bütçesi nin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: 2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları GİDERİN TÜRÜ BÜTÇE TOPLAM TOPLAM BÜTÇEYE İÇİNDEKİ PAYI PERSONEL GİDERLERİ , ,58 % 6,08 % 45,05 % 8,49 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA ,00 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,47 % 0,94 % 45,17 % 1,32 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,31 % 23,71 % 46,24 % 33,97 FAİZ GİDERLERİ , ,80 % 0,88 % 68,18 % 1,87 CARİ TRANSFERLER , ,62 % 2,02 % 49,17 % 3,08 SERMAYE GİDERLERİ , ,02 % 62,42 % 26,39 % 51,05 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 % 0,03 % 0,00 % 0,00 BORÇ VERME , ,00 % 0,07 % 100,00 % 0,22 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 % 3,84 % 0,00 % 0,00 TOPLAM , ,80 % 100,00 % 32,27 % 100, olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %7,02, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %23,71, Faiz Giderlerine %0,88, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, Cari Transferlere %2,02, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %62,42, Sermaye Transferlerine %0,03, Borç Vermeye %0,07, önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %3,84 oranında bütçeden pay ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesine göre %45,05 lik bir gerçekleşme ile ,58, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %45,17 lik bir gerçekleşme ile ,47, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %23,7 lik bir gerçekleşme ile ,31, Faiz Giderleri %68,18 lik bir gerçekleşme ile ,80, Cari Transferler %49,17 lik bir gerçekleşme ile ,62, Sermaye Giderleri %26,39 lik bir gerçekleşme ile ,02, Borç Verme %100 lük bir gerçekleşme ile ,00 olarak gerçekleşmiştir. 6

8 01. Personel Giderleri 2017 Yılı Ocak-Haziran dönemi personel giderlerine ait gerçekleşmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde %2,63 oranında bir artış gerçekleşmiştir yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 49,43 ü gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde bütçesine göre % 45,05 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında % 11,20 iken, 2017 yılında bu oran %8,49 olmuştur. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR 2016 YILI YILI 01 PERSONEL GİDERLERİ 2017 YILI ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. OCAK , ,80 % 6,46 % 22,37 % 23,20 ŞUBAT , ,88 % 10,04 % 14,81 % 15,88 MART , ,60 % 1,51 % 15,74 % 15,57 NİSAN , ,75 -% 8,56 % 17,25 % 15,37 MAYIS , ,96 % 5,19 % 14,59 % 14,95 HAZİRAN , ,59 % 1,19 % 15,24 % 15,03 TOPLAM , ,58 % 2,63 % 100,00 % 100,00 7

9 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 2016 yılınının ilk altı ayında bütçesinin % 44,48 i gerçekleşmiş iken, 2017 yılının aynı döneminde % 45,17 oranında bir gerçekleşme olmuştur yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1,71 oranındadır. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında % 1,76 iken, 2017 yılında bu oran % 1,31 olmuştur. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR YILI 02 SOSYAL GÜV. KURUM.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2016 YILI 2017 YILI ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. OCAK , ,50 % 5,29 % 20,64 % 21,37 ŞUBAT , ,00 % 0,80 % 16,08 % 15,94 MART , ,04 % 0,29 % 15,74 % 15,52 NİSAN , ,98 % 2,64 % 15,93 % 16,07 MAYIS , ,43 % 0,14 % 15,78 % 15,54 HAZİRAN , ,37 -% 0,08 % 15,83 % 15,55 TOPLAM , ,32 % 1,70 % 100,00 % 100,00 8

10 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları, tüketime dönük mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam ,31 harcama yapılmıştır yılının aynı dönemde ,31 harcama yapılmış ve 2017 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2016 yılına göre % 24,26 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılında %37,00 iken bu oran 2017 yılının ilk 6 ayında % 33,97 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2016 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı % 38,13 iken, 2017 yılı için bu oran % 46,24 olmuştur. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR YILI 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2016 YILI 2017 YILI ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. OCAK , ,46 % 61,15 % 12,28 % 15,93 ŞUBAT , ,54 -% 0,03 % 18,05 % 14,53 MART , ,54 % 62,81 % 14,24 % 18,66 NİSAN , ,23 -% 0,61 % 17,83 % 14,26 MAYIS , ,47 % 23,64 % 18,80 % 18,71 HAZİRAN , ,07 % 18,46 % 18,79 % 17,92 TOPLAM , ,31 % 24,26 % 100,00 % 100,00 9

11 Tablo 7: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR BÜTÇE TOPLAM BÜTÇEYE ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0 0,00% 0,00% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI , ,73 35,40% 8,56% YOLLUKLAR , ,80 22,35% 0,06% GÖREV GİDERLERİ , ,31 15,41% 0,17% HİZMET ALIMLARI , ,16 52,38% 33,81% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , ,75 53,33% 1,11% MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI , ,20 37,49% 2,20% GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONRAIM GİDERLERİ , ,31 15,88% 0,26% TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , ,05 23,31% 0,06% TOPLAM , ,31 46,24% 46,24% 2017 yılının ilk altı ayında hizmet alımlarına ağırlık verilmiş olup, ,31 olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde ki en önemli payı ,16 ile yukarıda da sayılan ve spor etkinlikleri, temizlik, ulaşım, aydınlatma, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların işlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kentsel dönüşüm projeleri, meslek edindirme kursları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi almıştır. 10

12 04. Faiz Giderleri 2017 Yılının Ocak-Haziran döneminde faiz giderlerinde toplam ,10 faiz ödemesi yapılmıştır yılında bütçesinin % 46,17 si gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ,00 ödeneğin % 68,18 si kullanılmıştır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde % 1,66 iken, 2017 yılında bu oran %1,87 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 8: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri YILI 04 FAİZ GİDERLERİ AYLAR 2016 YILI 2017 YILI ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. OCAK , ,04 % 38,59 % 14,80 % 13,47 ŞUBAT , ,95 % 33,31 % 11,78 % 10,31 MART , ,67 % 1,11 % 14,99 % 9,95 NİSAN , ,83 % 32,32 % 12,69 % 11,02 MAYIS , ,75 % 21,87 % 16,75 % 13,40 HAZİRAN , ,86 % 120,03 % 28,99 % 41,87 TOPLAM , ,10 % 52,36 % 100,00 % 100,00 11

13 05. Cari Transferler İller Bankası ortaklık payı, hane halklarına yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 2016 yılının ilk altı ayında ,24 ile bütçesinin % 47,50 si oranında gerçekleşirken, 2017 yılının aynı döneminde ,62 ile bu oran % 49,17. olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer gerçekleşmesinin 2016 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı %3,73 oranındayken, 2017 yılının aynı döneminde bu oran % 3,08 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR 2016 YILI YILI 05 CARİ TRANSFERLER 2017 YILI ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. OCAK , ,03 % 308,37 % 12,77 % 46,54 ŞUBAT , ,84 -% 10,97 % 13,28 % 10,55 MART , ,72 -% 19,69 % 13,21 % 9,47 NİSAN , ,94 -% 23,41 % 12,34 % 8,43 MAYIS , ,78 -% 72,79 % 30,18 % 7,33 HAZİRAN , ,31 % 8,86 % 18,22 % 17,69 TOPLAM , ,62 % 12,09 % 100,00 % 100,00 12

14 06. Sermaye Giderleri 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde; sermaye giderleri için toplam ,02 harcama yapılmıştır yılının aynı döneminde ,86 harcama yapılmış ve 2017 yılında söz konusu giderlerde 2016 yılına göre % 74,31 lik bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşme içindeki payı % 39,64 iken bu oran 2016 yılında %51,05 olmuştur yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına ,92, gayri maddi hak alımlarına ,20, gayrimenkul alımları ve kamulaştırma giderlerine ,41, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine ,49 olarak harcama yapılmıştır. Tablo 10: Sermaye Giderleri 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri AYLAR 2016 YILI YILI 06 SERMAYE GİDERLERİ 2017 YILI ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. OCAK , ,20 -% 45,22 % 11,76 % 3,70 ŞUBAT , ,53 -% 66,53 % 21,18 % 4,07 MART , ,39 -% 21,34 % 11,05 % 4,99 NİSAN , ,03 % 730,70 % 11,68 % 55,64 MAYIS , ,19 -% 7,03 % 12,23 % 6,52 HAZİRAN , ,68 % 36,21 % 32,10 % 25,08 TOPLAM , ,02 % 74,31 % 100,00 % 100,00 13

15 Tablo 11: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri SERMAYE GİDERLERİ AYLAR BÜTÇE TOPLAM BÜTÇEYE MAMUL MAL ALIMLARI , ,92 18,51% 1,27% MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00% 0,00% GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI , ,20 0,24% 0,01% GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ , ,41 24,60% 1,03% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , ,49 27,98% 24,08% MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0 0,00% 0,00% GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0 0,00% 0,00% DİĞER SERMAYER GİDERLERİ 1.000,00 0 0,00% 0,00% TOPLAM , ,02 26,39% 26,39% 2017 yılının ilk altı ayında ,02 gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama ,49 ile yol yapımları, alt geçit, köprü ve kavşak yapımı, altyapı yatırımları, sosyal tesis ve bina yapımları gibi harcamalarımızın yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıştır. 14

16 1.2. BÜTÇE GELİRLERİ 2017 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 12,12 vergi gelirleri, % 21,56 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 0,92 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 55,6 diğer gelirler, % 10,02 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam olarak tahmin edilmiştir. Tablo 12: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI AYLAR BÜTÇE TOPLAM BÜTÇEYE VERGİ GELİRLERİ , ,60 % 38,02 % 4,61 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,16 % 43,46 % 9,37 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,62 % 58,73 % 0,54 DİĞER GELİRLER , ,62 % 50,18 % 27,98 SERMAYE GELİRLERİ , ,30 % 12,02 % 1,20 RED VE İADELER (-) , ,00 % 33,85 -% 0,13 TOPLAM , ,30 % 43,58 % 43,58 15

17 Ocak-Haziran 2017 döneminde, Kütahya Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 8,32 oranında artarak ,30 olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin % 43,58 ine ulaşılmış durumdadır. Tablo 13 de 2017 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri, 2016 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Tablo 13: Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI AYLAR 2016 YILI 2017 YILI ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. VERGİ GELİRLERİ , ,60 % 4,39 % 10,97 % 10,58 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,16 % 9,07 % 21,36 % 21,50 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,62 % 32,29 % 1,02 % 1,24 DİĞER GELİRLER , ,62 % 16,42 % 59,74 % 64,21 SERMAYE GELİRLERİ , ,30 -% 58,63 % 7,23 % 2,76 TOPLAM , ,30 % 8,29 % 100,00 % 100,00 RED VE İADELER (-) , ,00 -% 1,66 -% 0,32 -% 0,29 TOPLAM , ,30 % 8,32 % 100,00 % 100,00 16

18 Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2016 yılında %10,97 iken, 2017 yılında % 10,58; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2016 yılında % 21,36 iken, 2017 yılında % 21,50; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2016 yılında % 1,02 iken, 2017 yılında % 1,24; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2016 yılında % 59,74 iken, 2017 yılında % 64,21; Sermaye Gelirlerinin payı 2016 yılında % 7,23 iken 2017 yılında % 2,76 düzeyinde olmuştur. Tablo 14: Yılları İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları OCAK - HAZİRAN BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI AYLAR ARTIŞ/AZALIŞ 2016 GERÇ GERÇ. OCAK , ,69 % 23,02 % 16,24 % 18,44 ŞUBAT , ,07 % 10,08 % 15,10 % 15,34 MART , ,02 % 6,75 % 17,61 % 17,35 NİSAN , ,24 -% 17,41 % 20,18 % 15,38 MAYIS , ,69 % 10,06 % 16,73 % 17,00 HAZİRAN , ,59 % 26,19 % 14,15 % 16,48 TOPLAM , ,30 % 8,32 % 100,00 % 100,00 17

19 01. Vergi Gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,60 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin ,01 olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 4,39 lik bir artış meydana geldiği görülmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,16 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin ,37 olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artış oranı % 9,07 düzeyindedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar Alınan Bağış ve Yardımlar 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,62 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların ,43 olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemininde % 32,29 oranında bir artış olmuştur. 05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler ,62 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,25 olduğu dikkate alındığında Diğer Gelirlerin artış oranı % 16,42 dir. Ocak-Haziran 2017 döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar ,64 olarak gerçekleşerek, toplam gelirlerin % 58,94 ünü oluşturmuştur yılı Ocak Haziran döneminde genel bütçe vergi gelirlerinden alınan payın ,64 olduğu dikkate alındığında, bu gelirin artış oranı % 17,03 düzeyindedir. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,30 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin gerçekleşmesi ,18 olmuştur. Bu gelir kaleminde % 58,63 oranında azalış olmuştur. 18

20 1.3. FİNANSMAN Bilindiği üzere Belediyemizin Yeni Belediye Hizmet Binasının Yapımı, Parmakören mevkiinde yapımına başlanan 1453 konut inşaatı, ulaşım, alt yapı, çevre, imar planlaması vb. gibi alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır. Kütahya Belediyesinin Bütçesinde öngörmüş olduğu olan finansman rakamının % 30,27 si olan ,95 ilk altı ayda gerçekleşmiştir yılının Ocak-Haziran döneminde ,95 iç borçlanma yapılmış, önceki yıllardan devereden borçlanmaların ödemeleri ile birlikte ilk 6 ayda ,24 borç ödemesi gerçekleşmiştir. Tablo 15: Borçlanma Tablosu BORÇLANMA TABLOSU BANKA ÖNCEKİ YILLAR 2017 YILI (6 Aylık) TOPLAM BORÇLANMA BORÇ ÖDEME KALAN İller Bankası , , , , ,63 Kütahya Belediyesi nin projeye bağlı olarak 2017 yılından önceki yıllarda gerçekleştirdiği toplam ,92 lik borçlanma ve 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde ,95 olmak üzere toplam ,87 borçlanma gerçekleşmiştir yılının ilk 6 aylık döneminde ,24 borç ödemesi yapılmıştır. Bütçe gelirlerini artırmak için azami gayret gösterilecektir. Bütçe giderlerinde tasarruf ve yerinde harcamalar yapılması sağlanacaktır. Uzun ve kısa vadeli borçların ödenmesi için finanasal kaynaklar etkin bir biçimde kullanılacaktır. 19

21 II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2.1. Bütçe Giderleri Kütahya Belediyesi 2017 yılı gider bütçesinde ,00 olarak öngörülen ödeneklerin yıl sonuna kadar %90 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde olarak hedeflenen Kütahya Belediyesi gelirlerinin yaklaşık % 90 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirler için bütçeye konulan ve diğer gelir kalemlerimiz için bütçeye konulan ,00. olmak üzere toplam ,00 bütçe hedefinin yılsonu gerçekleşmesinin %90 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. 20

22 III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER Kütahya Belediyesi, yerinde projelerle, kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanarak önemli başarılar sağlamıştır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında hazırlık ve ihale süreci tamamlanan ve % 85 i Avrupa birliği fonlarından % 6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve % 9 da belediyenin öz kaynaklarından karşılanacak olan 16 Milyon 500 Bin Euro tutarındaki Kütahya Atık Su Arıtma Tesisi Projesi yılın ikinci döneminde tamamlanacaktır. Belediyemin 2017 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde, Su İşleri Müdürlüğü Tarafından; Çeşitli Çaplarda Pe 100 İçme Suyu Borusu ve Hdpe Kanalizasyon Borusu Alımı, Su Şebeke Hatlarının Yenilenmesi, Su Ve Kanalizasyon Hatlarının Bakım Ve Yapımı, Rögar Kapağı Ve Yağmur Suyu Izgarası Alımı, Su Deposu Enerji Nakil Hatlarının Yapımı ve diğer yatıırmlar Için ayrılan ödeneğin Temmuz-Aralık Döneminde kullanılması planlanmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü nce ihalesi yapılan tutarındaki Belediye Hizmet Binasın Yapım işinin yaklaşık %67 lik kısmı, yine ihale tutarı (KDV hariç) tutarındaki Kütahya Parmakören Toplu Konut Yapım işinin yaklaşık %40 lık kısmı Temmuz - Aralık döneminde tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca ihale bedeli tutarındaki Hayvan Barınağı Yapım işi, ihale bedeli olan Alayunt, Geven ve Perli Mahalle Evi yapım işi, ihale bedeli olan Beton Bordür Ve Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapım işi, İhale bedeli olan Ilıca Sarıkız Hamamı Yapım işi, ihale bedeli olan Vefa Mahallesi Üst Geçit Yapım işi, ihale bedeli olan Belediye Taş Ocağı Tesisi İşletilmesi İşi, ihale bedeli olan 3 adet Mahalle Yüzme Havuzu Yapım İşi, İhale bedeli olan 2 adet Saat Kulesi Yapım İşi, ihalesi bu dönemde yapılacak olan 2 adet Şehir Giriş Çıkış Kapıları Yapı İşi ve diğer devam eden projelerin bu dönemde tamamalanması planlanmaktadır. 21

23 Park ve Bahçeler Müdürlüğü nce Oyun Grubu, Kondisyon Spor Aletleri Alımı, Park Ve Bahçelerde Kullanılmak Üzere Malzeme ve Ekipman Alım İşi, Mevsimlik Çiçek Alımı, Kent Mobilyaları Montajlı Mal Alımı, Beton Bordür Parke Taşı ve Granüllü Zemin Döşenmesi işi, 3 Adet Arazöz Alımı ve diğer projeler için bütçeye konulan ödeneğin tamamının bu dönemde kullanılması planlanmaktadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü nce 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde bütçeye konulan, araç ve iş makineleri alımı için ve akaryakıt alımı alımı için tutarındaki ödeneklerin tamamının bu dönemde kullanılması öngörülmektedir. Emlak ve istimlak Müdürlüğü nce 2017 yılında kamulaştırma için ayrılan ödeneğin tamamının Temmuz Aralık döneminde kullanılması öngörülmektedir. Yukarıda belirtilmiş olan bütçe ve gerçekleşme rakamlarında da görüldüğü üzere bu dönemde de Kütahya halkının ihtiyaçlarına yönelik kalıcı hizmetler üretebilmek amacıyla gerçekleştirilen yatırımlarımıza büyük önem verilmiş ve aynı şekilde verilmeye devam edilecektir. Belediyemiz; ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sağlık başta olmak üzere daha birçok alanda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, birçok çalışmayı tamamlamakla beraber devam eden proje ve yatırımların da en kısa sürede tamamlanması için azami gayret gösterecektir. Yukarıda sunduğumuz 2017 Yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel ekonomik koşullara bağlı olarak oluşan ufak sapmalarla birlikte beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmiştir. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2017 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuna sunulmuştur. 22

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2015 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 SUNUŞ 5018 Sayılı

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri. 9 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A-BÜTÇE GİDERLERİ.. 5 01 Personel Giderleri. 9

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2011 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2015 tarih ve 430 sayılı kararıyla kabul

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2010 YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ Bilindiği gibi Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı. / Tdagbld. / Tdagbld.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı.  / Tdagbld.  / Tdagbld. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu www.tekirdag.bel.tr 0850 459 59 59 www.facebook.com / Tdagbld www.twitter.com / Tdagbld www.instagram.com / Tdagbld İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ...ii

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Yönet m ve Kontrol Kanunu nun 30. madde Genel yönet m kapsamındak reler

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN) 2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ATAKUM BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Atakum Belediye Başkanlığı, www.atakum.bel.tr Sayfa 1 İçindekiler 1- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 1.1

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / TARSUS TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU.0 I-OCAK HAZİRAN 2014

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı