EU ÇEVRĠMĠÇĠ ÇOCUKLAR (ONLINE) II Ebeveyn Soru Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EU ÇEVRĠMĠÇĠ ÇOCUKLAR (ONLINE) II Ebeveyn Soru Formu"

Transkript

1 İLETİŞİM FORMUNDAKİ NUMARALARI YAZIN ÜLKE KODU: BAŞLANGIÇ NOKTASI NO: ADRES NO: ANKETÖR AD & NUMARASI: ADRES: POSTA KODU: TELEFON NUMARASI: GÖRÜġÜLECEK ÇOCUĞUN YAġI VE CĠNSĠYETĠ: YAġ CĠNSĠYET Erkek 1 Kız 2 EU ÇEVRĠMĠÇĠ ÇOCUKLAR (ONLINE) II Ebeveyn Soru Formu 201. Çocuğunuzun yaģı kaç? ANKETÖR DĠKKAT! GÖRÜġÜLECEK ÇOCUĞUN YAġINI KODLAYINIZ. SEÇĠLEN ÇOCUĞUN YAġI ĠLETĠġĠM KAĞIDINDA KODLANMIġ BĠLGĠYLE AYNI OLMALIDIR.... Cevap yok YaĢında Sadece kontrol etmek için, evinizde 0-17 yaģ arası toplamda kaç çocuk yaģıyor? RAKAMLA YAZINIZ... Cevap yok 0-17 YaĢında çocuklar Ve, Evinizde hangi yaģ grubundaki çocuklar var? ÇOK CEVAP OLABĠLĠR. UYANLARIN HEPSĠNĠ KODLAYINIZ- KART A YI GÖSTERĠN 0-4 yaģında yaģında yaģında 3 17 yaģ ve üstü 4 Cevap yok 99 1

2 204 Sizin yaģınız nedir? (YAġINI YAZIN)... YaĢında Cevap yok ANKETÖR! GÖRÜġÜLEN KĠġĠNĠN CĠNSĠYETĠNĠ ĠġARETLEYĠN CĠNSĠYET TEK CEVAP Erkek 1 Kadın <SEÇĠLEN ÇOCUK> ile olan iliģkiniz nedir? TEK CEVAP. KART B YĠ GÖSTER Baba/ Anne 1 Üvey Baba/ Üvey Anne 2 Koruyucu Ebeveyn 3 Ağabey/Abla (evlatlık ağabey/abla da dahil) 4 Üvey ağabey/abla (evlatlık, manevi, yarı ağabey/abla dahil) 5 Büyük anne-baba 6 Diğer akrabalar 7 Akraba olmayan diğerleri (kiracılar dahil) 8 Cevap yok 99 2

3 207 Hanenizde 18 ya Ģından büyük toplam kaç kiģi var? ANKETÖR! SAYIYI YAZIN (Cevaplayan kiģi dahil olmalı).. 18 YAġINDAN BÜYÜK KĠġĠ SAYISI 99 Cevap yok ANKETÖR DĠKKAT! EĞER 207 DE, 18 YAġINDAN BÜYÜK 1 DEN FAZLA KĠġĠ VARSA SORUN, YOKSA 209 A GEÇĠN 208 Hanenizi, 1 ebevenyli hane mi yoksa 2 ebeveynli hane olarak mı tanımlarsınız? TEK CEVAP ANKETÖR! EĞER GÖRÜġÜLEN KĠġĠ EMĠN DEĞĠLSE; ĠRDELEYĠN VE EVDE EBEVEYN ROLÜNDE OLAN 18 YAġINDAN BÜYÜK BAġKA BĠR KĠġĠ OLUP OLMADIĞINI SORUN Örneğin bu kiģi; üvey anne/baba; büyük anne/baba; abla/abi olabilir 1 Ebeveynli aile 1 2 Ebeveynli aile 2 Diğer 3 3

4 HERKESE SOR 209. Lütfen bana en son bitirmiģ olduğunuz en yüksek seviye eğitimin hangisi olduğunu söyler misiniz? KART C YI GÖSTER TEK CEVAP ANKETÖR DİKKAT! EĞER 208 DE 2 EBEVEYNLİ AİLE DENMİŞ İSE 210 U SORUN. YOKSA 211 E GİDİN 210. Lütfen bana evdeki diğer ebeveynin (2. EBEVEYNĠN) en son bitirmiģ olduğu en yüksek seviye eğitimin hangisi olduğunu söyler misiniz? KART C YI GÖSTER TEK CEVAP 209 Cevap veren kiģinin eğitimi 1 1 Eğitimsiz / ilkokul terk Ġlkokul mezunu 2 2 Ortaokul mezunu 3 3 Lise mezunu (Düz lise Meslek lisesi) 4 4 Üniversite mezunu (Lisans Yüksek lisans) 6 6 Üniversite mezunu (Doktora) 7 7 Bilmiyorum ebeveynin eğitimi ***ANKETÖR KONTROL EDĠN! SORULARINI SORDUĞUNUZDAN VE CEVAPLARINI UYGUN YERLERE YAZDIĞINIZDAN EMĠN OLUN*** 4

5 HERKESE SOR 211 Evde asıl konuģulan dil hangisi? YÜKSEK SESLE OKUMAYIN TEK CEVAP Arnavutça 1 Keltçe 17 Arapça 2 Kürtçe 18 Bulgarca 3 Litvanyaca 19 Katalanca 4 Norveçce 20 Hırvatça 5 Lehçe 21 Çekçe 6 Portekizce 22 Danimarkaca 7 Romence 23 Hollandaca 8 Rusça 24 Ġngilizce 9 Ġskoçça 25 Estonyaca 10 Slovence 26 Fince 11 Ġspanyolca 27 Fransızca 12 Ġsveççe 28 Almanca 13 Türkçe 29 Yunanca 14 Ukraynaca 30 Macarca 15 Galce 31 Ġtalyanca 16 DĠĞER (lütfen belirtin) 32 Cevap yok Çocuğunuzu bu ülkede ayrıma uğrayan bir gruba ait olarak tanımlar mısınız? (örneğin etnik, dil, din veya diğer faktörler açısından)? Yoksa tanımlamaz mısınız? A Evet 1 B Kısmen 2 C Hayır 3 Cevap yok 99 5

6 213 Çocuğunuzda sayacağım zorluklardan/engellerden herhangi biri var mı? ÇOK CEVAP OLABĠLĠR. UYANLARIN HEPSĠNĠ KODLAYINIZ - KART D YĠ GÖSTERĠN A Fiziksel engel 1 B Fiziksel hastalık 2 C Akıl sağlığına iliģkin zorluk 3 D DavranıĢsal zorluk 4 E Öğrenme zorluğu 5 F Diğer 6 Bunlardan hiçbiri Çocuğunuzu düģündüğünüzde, sayacaklarımdan eğer varsa hangisiyle alakalı olarak çok fazla endiģelenirsiniz? ÇOK CEVAP OLABĠLĠR. - UYANLARIN HEPSĠNĠ KODLAYINIZ- KART E YĠ GÖSTERĠN A Okul durumları 1 B Diğer çocuklar tarafından kırıcı ya da kötü davranıģlara 2 maruz kalması C Çok fazla alkol alması / UyuĢturucu kullanması 3 D Ġnternette uygunsuz Ģeyler görmesi 4 E Ġnternette yabancılarla irtibat kurması 5 F Cinsel davranıģları 6 G Bir suça kurban gitmesi 7 H Polisle baģının derde girmesi 8 I Trafikte kaza geçirmesi, yaralanması 9 Hiçbiri 10 Diğer 11 6

7 215 Siz bizzat internet kullanır mısınız? TEK CEVAP Evet 1 Hayır 2 Cevap yok 99 ANKETÖR DĠKKAT! EĞER 215 DE 1 EVET ĠSE SORUN. YOKSA 219 A GĠDĠN 216 Ġnterneti sayacağım yerlerden herhangi birinde kullanıyor musunuz? ÇOK CEVAP OLABĠLĠR UYANLARIN HEPSĠNĠ ĠġARETLE. KART F YI GÖSTER A Evde 1 B ĠĢte ya da okulda 2 C Cep telefonunuzdan 3 D Diğer 4 Cevap yok Ġnterneti ne sıklıkta kullanıyorsunuz? TEK CEVAP KART G YI GÖSTER A Her gün yada neredeyse hergün 1 B Haftada 1 ya da 2 kez 2 C Ayda 1 ya da 2 kez 3 D Daha az sıklıkta Ġnternet kullanımında kendinize ne kadar güveniyorsunuz? TEK CEVAP KART H YI GÖSTER Kendime hiç güvenmem 1 Kendime pek güvenmem 2 Kendime oldukça güvenirim 3 Kendime çok güvenirim 4 Cevap yok 99 7

8 HERKESE SOR ANKETÖR OKUYUN: ġimdi size <HEDEFLENEN ÇOCUĞUN ADINI EKLEYĠN> nin internet kullanımıyla alakalı sorular sormak istiyoruz. 219 Bildiğiniz kadarıyla, bugünlerde sayacağım yerlerden hangilerinde çocuğunuz internet kullanıyor? Lütfen her biri için Evet ya da Hayır deyiniz. KART I YI GÖSTER A-H arasını tek tek okuyun. HER SATIR TEK CEVAP EVET HAYIR BĠLMĠYORUM A Evde kendi odasında (ya da diğer kiģiye özel bir odada) B Evde oturma odasında (ya da baģka bir salonda) C Okul ya da üniversitede D Internet kafede (e cafe), Internet evi E Halk kütüphanesinde ya da baģka halka açık yerlerde F ArkadaĢının evinde G Akrabasının evinde H Gezerken (Cep telefonundan ya da itouch (ay taç), Blackberry (blekböry) vs aracılığıyla) ANKETÖR OKUYUN: Ebeveynler çocuklarının nasıl internet kullandıklarına dair farklı yaklaģımlar sergiler ve bu durum birçok Ģeye bağlıdır. Bizim ilgilendiğimiz özel olarak hakkında konuģtuğumuz (ÇOCUĞUN ĠSMĠNĠ EKLEYĠN). Sorularımı yanıtlarken,... nin (ÇOCUĞUN ĠSMĠNĠ EKLEYĠN) HER YÖNTEMDE VE HER YERDE interneti kullanırken sizin (ya da eģinizin/diğer ebeveynin) kiģisel olarak neler yaptığınızı düģünmeniz ANKETÖR DĠKKAT! SIRADAKĠ SORULARI SORARKEN, EVDE 2 TANE EBEVEYN ROLÜNDE KĠġĠ OLAN HANELER ĠÇĠN, LÜTFEN HEM KENDĠSĠ HEM DE DĠĞER EBEVEYN ĠÇĠN SORUNUZ. (ÖRN; SĠZ (YA DA EġĠNĠZ / DĠĞER EBEVEYN) 8

9 220 Sayacaklarımdan hangilerini, eğer varsa, bazen çocuğunuzla SĠZ (YA DA EġĠNĠZ/ DĠĞER EBEVEYN) yaparsınız? Unutmayınız. Lütfen sadece sizin Ģahsen (YA DA EġĠNĠZ/ DĠĞER EBEVEYN) çocuğunuzla yaptığınız Ģeyleri söyleyiniz. KART J YI GÖSTERĠN. A-E ARASINI TEK TEK OKUYUN. HER SATIR TEK CEVAP - EVET HAYIR BĠLMĠYORUM A İnternette yaptıklarıyla alakalı olarak onunla konuşmak B Tam olarak katılmadan ne yaptığını izleyerek, Onun interneti kullanırken yanında oturmak C İnterneti kullanırken onun yanında oturmak D Çocuğunuzu internette kendi başına keşiflerde bulunup bir şeyler öğrenmesi için cesaretlendirmek E Onunla internette beraber aktiviteler yapmak 221 Sayacaklarımın her birini, çocuğum ġu ANDA yapmaya her zaman izinli, ya da yalnızca benim (EġĠMĠN / DĠĞER EBEVEYNĠN) bilgim (bilgisi) dahilinde yapmasına izin veriliyor, ya da yapmasına HĠÇ izin verilmiyor Ģeklinde söylemenizi istiyorum. KART K YI GÖSTERĠN YÜKSEK SESLE OKUYUNUZ. HER SATIRA TEK CEVAP -. Ġzin veriliyo r Bilgi dahilinde izin veriliyor Asla izin verilmiyor Bilmiyorum A Anlık ileti göndermek (örn; MSN kullanarak) B Ġnternetten müzik ya da film indirmek C Ġnternette video klip izlemek (örn. YouTube (Yu tup)) D E F Kendi sosyal ağ oluģturma profiline sahip olmak (Örn; Facebook (Feysbuk), MySpace(May speys) gibi) Ġnternette diğer kiģilere, kiģisel bilgilerini vermek (örn. Benim/onun tam adı, adres ya da telefon numarası) Diğer kiģilerle paylaģmak için fotoğraf, video ya da müzik yüklemek

10 222 Sayacaklarımdan herhangi birini SĠZ (YA DA EġĠNĠZ / DĠĞER EBEVEYN) ç ocuğunuzla hiç yaptınız mı? KART L YI GÖSTERĠN A-F ARASINI TEK TEK OKUYUN. HER SATIR TEK CEVAP EVET HAYIR BĠLMĠYORUM A Ġnternette yapması ya da bulması zor olan bir Ģeyde ona yardım ettiniz B Bazı internet sayfalarının neden iyi ya da kötü olduğunu açıkladınız C Ġnterneti nasıl güvenli kullanacaklarına dair öğütler verdiniz D Ġnternette diğer insanlara nasıl davranılacağına dair yollar önerdiniz E GeçmiĢte, internette bir Ģey onları üzdüğünde ya da endiģelendirdiğinde yardımcı olmuģtunuz F Genel olarak internette bir Ģey onları üzer ya da endiģelendirirse neler yapacağına dair onunla konuģtunuz ANKETÖR DĠKKAT! SIRADAKĠ 2 SORUYU ( ) YALNIZCA HAKKINDA KONUġULAN ÇOCUK EVDE INTERNET KULLANIYORSA SORUNUZ. YANĠ, 219 DA A VE B MADDELERĠ ĠÇĠN 1 EVET DENMĠġ ĠSE SORUN, YOKSA 225 E GEÇĠN 223 Çocuğunuz evde internet kullanırken, sayacağım Ģeylerden herhangi birini sonradan zaman zaman SĠZ (YA DA EġĠNĠZ/ DĠĞER EBEVEYN) kontrol ediyor musunuz? KART M YI GÖSTERĠN A D ARASINI TEK TEK OKUYUN HER SATIR TEK CEVAP - Evet Hayır Bilmiyorum A Hangi internet sayfalarını ziyaret ettikleri 99 B Hızlı ileti (MSN, skype (Skay pi) vb) hesaplarındaki ya da e- postalarındaki (maillerindeki) mesajlar 99 C Sosyal bir ağ ya da çevrimiçi topluluktaki profilleri (Facebook (Feysbuk) gibi) 99 D Hangi arkadaģlarını ya da tanıdıklarını sosyal ağ profillerine ya da hızlı ileti servislerine ekledikleri (Facebook (Feysbuk) gibi) 99 Uygun değil 10

11 224. Sayacağım yazılımlardan herhangi birini, evde çocuğunuzun EN ÇOK kullandığı bilgisayarda SĠZ (YA DA EġĠNĠZ/ DĠĞER EBEVEYN) kullanıyor musunuz? Lütfen her biri için Evet ya da Hayır olarak cevap verin. KART N YI GÖSTERĠN A D ARASINI TEK TEK OKUYUN HER SATIR TEK CEVAP EVET HAYIR BĠLMĠYORUM A Bazı tür internet sayfalarını engelleyecek ya da filtreleyecek yazılım ya da aile kontrolü Burada çocuğunuzun belli sitelere girmesini ya da bazı aktiviteleri yapmasını engelleyecek yazılımlardan bahsediyoruz. B Ziyaret ettikleri internet sitelerini izleyecek yazılım ya da aile kontrolü Burada sizin daha sonra çocuğunuzun internette neler yaptığını kontrol etmeniz için, çocuğunuzun ziyaret ettiği internet sayfalarının kaydını tutacak bir yazılımdan bahsediyoruz. C Ġnternette geçirdiği zamanı sınırlayan bir hizmet ya da anlaģma D Spam ya da virüsleri önleyecek yazılım HERKESE SOR ANKETÖR OKUYUN: Tekrar, sorularımı yanıtlarken... nin (ÇOCUĞUN ĠSMĠNĠ EKLEYĠN) interneti kullandığı HER YÖNTEMĠ VE HER YERĠ düģünmenizi istiyorum Çocuğunuzun internet kullanımıyla ilgili olarak SĠZĠN (YA DA EġĠNĠZĠN / DĠĞER EBEVEYNĠN) yaptıklarınız (yaptıkları), onun internet deneyiminin daha iyi olmasına yardım ediyor mu, yoksa yardım etmiyor mu? Lütfen evet ya da hayır olarak cevap veriniz. Evet derse GEREKĠRSE, Bu az mı çok mu? DĠYE ĠRDELEYĠN EVET, çok 1 EVET, az 2 HAYIR Çocuğunuzun internet kullanımıyla alakalı SĠZĠN (YA DA EġĠNĠZĠN / DĠĞER EBEVEYNĠN) yaptıklarınızdan (yaptıklarından) bahsetmiģken, daha çok Ģey yapmanız gerektiğini düģüyor musunuz yoksa düģünmüyor musunuz? Lütfen evet ya da hayır olarak cevap veriniz. Evet derse GEREKĠRSE, Bu az mı çok mu? DĠYE ĠRDELEYĠN EVET, çok daha fazla 1 EVET, biraz daha fazla 2 HAYIR 3 11

12 227. Bugünlerde çocuğunuzun, internette yaģadığı bir Ģey yüzünden, onu üzen ya da rahatsız eden bir Ģeyle ilgili olarak SĠZĠN (YA DA EġĠNĠZĠN / DĠĞER EBEVEYNĠN) yaptığınız (yaptığı) farklı bir Ģey var mı? Lütfen evet ya da hayır olarak cevap veriniz. Evet derse GEREKĠRSE, Bu az mı çok mu? DĠYE ĠRDELEYĠN EVET, çok 1 EVET, az 2 HAYIR 3 ANKETÖR OKUYUN: Çocuklar birçok farklı sebepten ötürü internette farklı tü rde deneyimlere sahip olabiliyor. Bazen bu deneyimler çok olumlu oluyor. Bazen de olumsuz olabiliyor. Sıradaki sorular olası olumsuz deneyimler hakkında. Unutmayın, internet diye sorduğumuz zaman, herhangi bir teknolojiyi (örn. bilgisayar ya da cep telefonu) ya da çocuğunuzun internet kullandığı yeri (örn. ev ya da okul ya da arkadaģın evi) de dahil ediyoruz. 228 Bildiğiniz kadarıyla, GEÇTĠĞĠMĠZ SENE içinde, çocuğunuz internette onu üzen ya da endiģelendiren bir Ģeyi gördü ya da yaģadı mı? Örneğin; onu rahatsız eden, üzen ya da görmemesi gerektiğini hissettiren bir Ģey TEK CEVAP ANKETÖR DĠKKAT! EĞER SORULURSA; RAHATSIZ EDEN KELĠMESĠNĠ AÇIKLAMAK ĠÇĠN: RAHATSIZ EDEN DERKEN UYGUNSUZ ĠÇERĠK YA DA DAVRANIġ KASTEDĠYORUZ. ÖRNEĞĠN; ONU RAHATSIZ EDEN, ÜZEN YA DA GÖRMEMESĠ GEREKTĠĞĠNĠ HĠSSETTĠREN BĠR ġey. RAHATSIZ EDEN ġey ĠLLAKĠ BU DURUMLA BAġA ÇIKAMAMIġ OLMASI YA DA ÇOÇUĞUN BU DURUM KARġISINDA KENDĠNĠ SUÇLU HĠSSETMESĠ DEMEK DEĞĠLDĠR. AYRICA, RAHATSIZ EDEN DERKEN KÖTÜ HABER Ġ DE KASTETMĠYORUZ. ÖRNEĞĠN; ÇOCUĞUN FAVORĠ FUTBOL TAKIMININ MAÇI KAYBETMESĠ VE BUNU ĠNTERNETTE OKUMUġ OLMASI ÜZÜCÜ/RAHATSIZ EDĠCĠ OLABĠLĠR, AMA BĠZĠM SORGULADIĞIMIZ BU TĠP RAHATSIZLIK VEREN/ÜZEN DURUMLAR DEĞĠLDĠR. Evet 1 Hayır 2 Söylemek 3 istemiyorum 12

13 ANKETÖR DĠKKAT!! 228 DE 1 - EVET DĠYENLERE SORUN, YOKSA 232 YE GEÇĠN 229 GEÇTĠĞĠMĠZ SENE içinde, çocuğunuz internette onu üzen ya da endiģelendiren bir Ģeyi ne kadar sıklıkla görüyor ya da yaģıyor? KART O YU GÖSTER TEK CEVAP A Her gün ya da neredeyse her 1 gün B Haftada 1 ya da 2 kez 2 C Ayda 1 ya da 2 kez 3 D Daha az sıklıkta Çocuğunuz için özellikle üzücü ya da endiģe verici olan bir olayı anlatabilir misiniz? AÇIK UÇLU SORU SADECE SÖYLENENĠ YAZINIZ Cevap yok 99 13

14 231 Onu üzen zamanı düģündüğünüzde; eğer üzüldüyse, sizce çocuğunuz ne kadar üzgün hissetmiģtir? TEK CEVAP KART P YĠ GÖSTER A Çok üzgün 1 B Oldukça üzgün 2 C Biraz üzgün 3 D Hiç üzgün değil ÖNÜMÜZDEKĠ altı ay içinde, çocuğunuzun onu üzecek ya da endiģelendirecek bir olay yaģaması sizce ne kadar mümkün? Bu gördükleri bir Ģey olabilir, gönderilmiģ ya da çevrimiçi/online yapılmıģ bir Ģey olabilir. TEK CEVAP - KART Q YU GÖSTERĠN Hiç mümkün değil 1 Pek mümkün değil 2 Oldukça mümkün 3 Çok mümkün Çocuğunuza, internette onu üzen ya da endiģelendiren olaylarla baģa çıkması konusunda ne ölçüde yardımcı olabileceğinizi hissediyorsunuz? TEK CEVAP - KART R YĠ GÖSTERĠN Hiç 1 Pek az 2 Biraz 3 Çok Çocuğunuzun, internette onu üzen ya da endiģelendiren olaylarla ne ölçüde baģa çıkabileceğini düģünüyorsunuz? TEK CEVAP - KART R YĠ TEKRAR GÖSTERĠN Hiç 1 Pek az 2 Biraz 3 Çok 4 14

15 235 ġimdi okuyacaklarımı, bildiğiniz kadarıyla, çocuğunuzun GEÇEN SENE içinde yapıp yapmadığını söyleyiniz A-G ARASINI TEK TEK YÜKSEK SESLE OKUYUNUZ HER BĠR SATIRA TEK CEVAP A B C D E F G Ġlk olarak internette tanıģtığı biriyle yüz yüze görüģmeye gitti Ġnternette cinsel içerikli görüntüler gördü örneğin, çıplak insan görüntüsü ya da cinsel iliģkide bulunan insanların görüntüsü Ġnternette, baģka bir çocuğun ya da gencin, kırıcı ya da kötü davranıģına maruz kaldı (Sürekli hoģuna gitmeyen Ģekilde dalga geçilmek, haksızca davranılmak, gururuna dokunacak Ģekilde davranılmak ya da dıģlanmak da dahil olmak üzere) Ġnternette, baģka bir çocuğa ya da gence, kırıcı ya da kötü davrandı (Sürekli hoģuna gitmeyen Ģekilde dalga geçmek, haksızca davranmak, gururuna dokunacak Ģekilde davranmak ya da dıģlamak da dahil olmak üzere) Ġnternette cinsel içerikli mesaj gördü ya da aldı (örn. kelimeler, resimler, videolar). Burada çıplak insanların ya da cinsel iliģkide bulunan insanların görüntülerinden bahsediyoruz Ġnternette cinsel içerikli mesaj gönderdi (örn. kelimeler, resimler, videolar). Burada çıplak insanların ya da cinsel iliģkide bulunan insanların görüntülerinden bahsediyoruz Ġnternette birbirine saldıran, birbirini öldüren insanların saldırgan ya da vahģi görüntülerini gördü. Gerçek insanlar kadar çizgi film karakterleri ya da oyun karakterleri de dahil olmak üzere Evet Hayır Bilmiyorum 15

16 236 DĠKKAT: 9-10 YAġ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYN ĠLE GÖRÜġÜRKEN, AġAĞIDAKĠ CÜMLE ĠLE BAġLAYIN. A ANKETÖR OKUYUN ġġmdġ OKUYACAĞIM SORUYU ÇOCUĞUNUZA SORMAYACAĞIZ, AMA SĠZĠN FĠKRĠNĠZĠ ÖĞRENMEK ĠSTĠYORUZ.. Bildiğiniz kadarıyla, çocuğunuz GEÇEN SENE içinde, sayacaklarımdan herhangi birini tartıģan ya da destekleyen bir internet sayfası gördü mü? Sağlık ya da eğitim alanında öğütler veren olumlu sitelerden değil, insanlara zarar verici Ģeyler yapmak konusunda yardımcı olan ya da onları cesaretlendiren sitelerden bahsediniz A-E ARASINI TEK TEK YÜKSEK SESLE OKUYUNUZ HER BĠR SATIRA TEK CEVAP KART S YĠ GÖSTERĠN Ġnsanların kendilerine fiziksel olarak zarar verme ya da incitme yollarından bahsettiği siteler EVE HAYI Bilmiyorum T R B Ġnsanların intihar etme yollarından bahsettiği siteler C Ġnsanların çok zayıf olmanın yollarından bahsettiği siteler (anoreksik ya da bulumik olmak gibi) D Belirli kiģilere ya da gruplara saldırmak için yazılan nefret mesajları E UyuĢturucu deneyimleri hakkında konuģmalar ya da paylaģımlar 237 Bildiğiniz kadarıyla, GEÇEN SENE içinde, çocuğunuz internette bu kartta yazanların herhangi birini yaģamıģ mıdır? A A-D ARASINI TEK TEK OKUYUN. HER SATIR TEK CEVAP KART T YI GÖSTERĠN Birisi çocuğunuzun kiģisel bilgilerini zarar verecek bir Ģekilde kullanmıģ EVET HAYIR Bilmiyorum B Bilgisayar virüslenmiģ C D Ġnternette dolandırıldığından para kaybetmiģ (bilgisayar oyunlarındaki sanal paralar değil gerçek paradan bahsediyoruz) Birisi çocuğunuzun bilgilerine eriģebilmek için parolasını kullanmıģ, ya da çocuğunuzmuģ gibi davranmıģ 16

17 238 Genel olarak güvenlik araçları ya da interneti güvenli kullanmak hakkında öğüt ya da bilgiyi nereden alıyorsunuz? BĠRDEN ÇOK CEVAP MÜMKÜN UYANLARIN HEPSĠNĠ KODLAYIN - KART U YU GÖSTERĠN A Çocuğunuzun okulu 1 B Televizyon, radyo, gazete ya da dergi 2 C Ġnternet Servis Sağlayıcıları (örneğin TTNet, Smile ADSL, Biri, 3 Superonline) D Devlet, yerel makamlar 4 E Çocuklar için sosyal yardım kuruluģları 5 F Güvenlik bilgisi olan internet siteleri 6 G Ürünleri satan üreticiler ve bayiler 7 H Aile ve arkadaģlar 8 I Çocuğumdan 9 J Diğer kaynaklar 10 Hiçbiri, Bu konuda hiç bilgi almıyorum Ġleride öğüt ve bilgileri nereden almak istersiniz? BĠRDEN ÇOK CEVAP MÜMKÜN- UYANLARIN HEPSĠNĠ KODLAYINIZ KART U YU TEKRAR GÖSTERĠN A Çocuğunuzun okulu 1 B Televizyon, radyo, gazete ya da dergi 2 C Ġnternet Servis Sağlayıcıları (örneğin TTNet, Smile ADSL, Biri, 3 Superonline) D Devlet, yerel makamlar 4 E Çocuklar için sosyal yardım kuruluģları 5 F Güvenlik bilgisi olan internet siteleri 6 G Ürünleri satan üreticiler ve bayiler 7 H Aile ve arkadaģlar 8 I Çocuğumdan 9 J Diğer kaynaklar 10 Hiçbiri, Bu konuda bilgi almak istemiyorum 11 *EBEVEYN ANKETĠNĠN SONU* ANKETÖR NOTU: ĠLK SAYFADAKĠ ÖRNEKLEM NO VE ADRES NO YU ĠLETĠġĠM FORMU ĠLE AYNI MI DĠYE KONTROL EDĠN. ġġmdġ ÇOCUK ANKETĠNE GEÇEBĠLĠRSĠNĠZ 17

EU ÇEVRĠMĠÇĠ ÇOCUKLAR (ONLINE) II Çocuklara Yönelik Ana Soru Formu

EU ÇEVRĠMĠÇĠ ÇOCUKLAR (ONLINE) II Çocuklara Yönelik Ana Soru Formu İLETİŞİM FORMUNDAKİ NUMARALARI YAZIN ÜLKE KODU: BAŞLANGIÇ NOKTASI NO: ADRES NO: ANKETÖR AD & NUMARASI: ADRES: POSTA KODU: TELEFON NUMARASI: GÖRÜġÜLECEK ÇOCUĞUN YAġI VE CĠNSĠYETĠ: YAġ CĠNSĠYET Erkek 1 Kız

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II. 9-10 YAġLARINDA

EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II. 9-10 YAġLARINDA ĠLETĠġĠM FORMUNKĠ NUMRLRI YZIN ÜLKE KOU: ġlngiç NOKTSI NO: RES NO: NKETÖR & NUMRSI: RES: POST KOU: TELEFON NUMRSI: EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II 9-10 YġLRIN NKETĠN U ÖLÜMÜNÜ NSIL OLURKSIN Lütfen her

Detaylı

EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II. 11-16 YAġLARINDA

EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II. 11-16 YAġLARINDA ĠLETĠġĠM FORMUNKĠ NUMRLRI YZIN ÜLKE KOU: ġlngiç NOKTSI NO: RES NO: NKETÖR & NUMRSI: RES: POST KOU: TELEFON NUMRSI: EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II 11-16 YġLRIN NKETĠN U ÖLÜMÜNÜ NSIL OLURKSIN Lütfen her

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMASI 2014 HANEHALKI SORU KAĞIDI TANITIM BİLGİLERİ KÜME NO... İL HANE NO... İLÇE 5 BÖLGE... BUCAK 12 BÖLGE... KÖY YERLEŞİM

Detaylı

DOĞUM TARĠHĠ (GÜN.AY.YIL) EV TELEFON NUMARASI : İŞ TELEFON NUMARASI : CEP TELEFON NUMARASI :

DOĞUM TARĠHĠ (GÜN.AY.YIL) EV TELEFON NUMARASI : İŞ TELEFON NUMARASI : CEP TELEFON NUMARASI : PASAPORT NUMARASI VERİLDİĞİ YER/ŞEHİR ÜLKE ĠL/BÖLGE VEREN ÜLKE VERİLDİĞİ TARİH(GUN.AY.YIL) GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ(GÜN.AY.YIL) SOYADI (PASAPORTTAKĠNĠN AYNI) : ĠLK VE ORTA ADLAR (PASAPORTTAKĠNĠN AYNI) : DĠĞER

Detaylı

MINELAB GPX ÜRÜNLERİ için Sahteciliğe karşı geliştirilen SON Yöntem

MINELAB GPX ÜRÜNLERİ için Sahteciliğe karşı geliştirilen SON Yöntem MINELAB GPX ÜRÜNLERİ için Sahteciliğe karşı geliştirilen SON Yöntem Gerçek Minelab ürünleriyle gerçek performans kampanyasının bir parçası olarak, GPX serisi dedektörlere yönelik SMS ile cihazın orijinalliğini

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Dünyada İnternet Kullanımı 2 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. 1 milyardan fazla kişi sosyal ağ sitelerine üye. 5 milyardan fazla cep telefonu kullanıcısı var. Türkiye de

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım

Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Seminerleri Internet ve Sosyal Paylaşım Güvenli & Bilinçli Kullanım Yrd. Doç. Dr. Tuğba Bulu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Dijital toplum Dijital yerliler /

Detaylı

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0

İnternet bağlantısı. Geçerli var mı? yüzde Evet 635 72,5 75,2 Hayır 209 23,9 24,8 Toplam 844 96,3 100,0 Cevapsız 32 3,7 Toplam 876 100,0 Afyonkarahisar Mermer Sektöründe İnternet Kullanımı Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU AKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi / Sinema-TV Bölümü ü Mermer Sektörü ve Bilişim i Çalıştayı 31 Ocak - 15 Şubat 2009

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE

ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE ANKARA ĠLĠ ÇAYYOLU MAHALLESĠNDE YÜKSEK GERĠLĠM HATTINA YAKIN OLAN EVLERDE SON DERECE DÜġÜK FREKANSLI ELEKTRO MANYETĠK ALAN (SDF-EMA) DÜZEYLERĠNĠN VE BU EVLERDE YAġAYANLARDA OLASI SAĞLIK ETKĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Testversion Ej för ifyllnad

Testversion Ej för ifyllnad 65 yaşın altındaki kişiler için evde bakım hizmetleri turkiska 1. Evde bakım hizmeti hakkında genel değerlendirme Hiç memnun değilim Pek memnun değilim Ne memnunum ne de değilim Oldukça memnunum Çok memnunum

Detaylı

Vahşi Web Ormanından geçiş (Through the Wild Web Woods) Çocuklar için bir internet emniyet oyunu. www.wildwebwoods.org. Öğretmen el kitabı

Vahşi Web Ormanından geçiş (Through the Wild Web Woods) Çocuklar için bir internet emniyet oyunu. www.wildwebwoods.org. Öğretmen el kitabı ÇOCUKLAR İÇİN VE ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BİR AVRUPA İNŞA ETME www.wildwebwoods.org Vahşi Web Ormanından geçiş (Through the Wild Web Woods) Çocuklar için bir internet emniyet oyunu Öğretmen el kitabı Çocuklar

Detaylı

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular

Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular Şirketimiz Yılların Verdiği deneyim ile, dünyadaki tüm resmi dillerde ve her konuda, profesyonel tercüme hizmeti vermektedir. Uluslararası kalitede bireysel ve kurumsal tercüme hizmeti alabileceğiniz şirketimiz

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) 211 Dr. Salih AKYÜREK ÇOCUKLARDA ĠLETĠġĠM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (Bilgisayar Ġnternet Cep Telefonu Televizyon)

Detaylı

65 yaşın altındaki kişiler için evde bakım hizmetleri

65 yaşın altındaki kişiler için evde bakım hizmetleri 65 yaşın altındaki kişiler için evde bakım hizmetleri 1. Etki, Nadiren Bazen Genellikle, her a. Personel bakım hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiği konusundaki görüş ve isteklerinizi dikkate alıyor

Detaylı

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI ALĠ ÜLKER ORTAOKULU 2015-2016 BĠLĠŞĠM DERSLERĠ

BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI ALĠ ÜLKER ORTAOKULU 2015-2016 BĠLĠŞĠM DERSLERĠ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ,KĠŞĠSEL MAHREMĠYET VE BĠLĠŞĠM SUÇLARI Bilişim Suçu Nedir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Kullanıcı

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu

OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu Kasım 2012 Aralık 2012 GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 1 Araştırmanın

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI ÇAĞRI SARICA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ İLK ADIM Ailelere Tavsiyeler; 1. En az çocuğunuzu koruyacak kadar Ġnternet kullanmayı öğrenin. 2. Ġnternet kullanımında yasaklayıcı

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: AHMET ENES Soyad: BAŞKAYA TC Kimlik No: 65950093052 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İSTANBUL Doğum Tarihi: 10/04/1995 Telefon: 5346552122 Eposta Adresi:

Detaylı

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Turkey

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Turkey ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Turkey Tourism - TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ - "CEVAP VERMEYİ REDDETTİ" ise '99' KODLAYIN) D CİNSİYET

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F C (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F B (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

MESAJ SĠZSĠNĠZ ANNE BABALAR NE DĠYOR? ÇOCUKLAR NE DUYUYOR? MERAL

MESAJ SĠZSĠNĠZ ANNE BABALAR NE DĠYOR? ÇOCUKLAR NE DUYUYOR? MERAL ANNE BABALAR NE DĠYOR? ÇOCUKLAR NE DUYUYOR? MERAL ATEġOĞLU Aralık 2012 14.12.2012 1 -Beril Ģu kirli bardakları mutfağa götürür müsün? -Neden? Benim değil ki. -Senin olup olmadığı önemli değil. Sen de bu

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Turkey

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Turkey ZA685 Flash Eurobarometer 44 (Preferences of Europeans towards Tourism, 05) Country Questionnaire Turkey FL44 Tourism TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ "CEVAP VERMEYİ REDDETTİ" ise '99' KODLAYIN) D CİNSİYET

Detaylı

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4727. Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4727 Flash Eurobarometer 194 (Urban Audit Perception Survey) Country Specific Questionnaire Turkey FLASH 194 URBAN AUDIT IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0: Q1 Genel olarak, [CITY] daki verilen hizmetler

Detaylı

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Turkey

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Turkey ZA567 Flash Eurobarometer 4 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Turkey FL4 - European's Attitudes towards Tourism - TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ - "CEVAP

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır.

ANKET SONUÇLARI. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. ANKET SONUÇLARI Anket -2. Üniversite Öğrencileri anketi. Araştırma kapsamında 56 sı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre YO da olmak üzere toplam 80 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında

Detaylı

2.Cinsiyet 1.kız 2.erkek 3.Öğrenim 1.OYD 2.Oy 3.ilkokul 4.ortaokul 5.lise 6.YO 7. gereksiz (0-6

2.Cinsiyet 1.kız 2.erkek 3.Öğrenim 1.OYD 2.Oy 3.ilkokul 4.ortaokul 5.lise 6.YO 7. gereksiz (0-6 56 EK 1 YENĐKAPI SAĞLIK OCAĞI BÖLGESĐNDE ÇOCUKLARDA ÖZÜRLÜLÜK SIKLIĞI VE ETKĐLEYEN FAKTÖRLER ĐLE ĐLGĐLĐ ANKET FORMU Adı Soyadı:. Anket Sıra-No: Mahallesi:...Sokak.Ev no. Tlf:.. 1.Yaş.. 2.Cinsiyet 1.kız

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi

Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi Bu Hızlı Başlangıç kılavuzu Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını kullanarak iletişim kurmanın temellerini anlatmaktadır. Ayrıca, Lync 2010

Detaylı

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: İletişim Araçları 5.Hafta-6.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul SORU Bildiğiniz en eski iletişim aracı nedir? Geçmişten günümüze doğru iletişim

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları 1.) Bilgisayarlar ve internet hayatımızın büyük bölümünde karşımıza çıkmaktadır. Bu teknolojileri kullanabilmek yaşam kalitemizi artırmaktadır. Aşağıda

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

Sadece tanıdığınız kişileri listenize ekleyin. Tanımadığınız kişilerle görüntülü sohbet etmeyin. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

Sadece tanıdığınız kişileri listenize ekleyin. Tanımadığınız kişilerle görüntülü sohbet etmeyin. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Hüseyin BİCEN Sadece tanıdığınız kişileri listenize ekleyin. Tanımadığınız kişilerle görüntülü sohbet etmeyin. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Uygunsuz fotoğraflar göndermeyin. Unutmayın ki tanıdığınız

Detaylı

İnternet ve BİT Kullanım Kuralları

İnternet ve BİT Kullanım Kuralları ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.6. BİT Nİ KULLANIRKEN 1.6. BİT Nİ KULLANIRKEN ETİK ve SOSYAL DEĞERLER Ankara, 2014 ETİK ve SOSYAL DEĞERLER Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ www 1.6.1. İNTERNET ve BİT KULLANIM

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Turkey

ZA6641. Flash Eurobarometer 419 (Quality of Life in European Cities 2015) Country Questionnaire Turkey ZA66 Flash Eurobaroeter 9 (Quality of Life in European Cities 05) Country Questionnaire Turkey FL9 - Quality of life in European Cities TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ - "CEVAP VERMEYİ REDDETTİ" ise '99'

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F A (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F A 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

İŞ BAŞV U R U FORMU. (* Doldurulması zorunlu alanlar) Bilgiler. *T.C.Kimlik No: *Adınız: *Soyadınız: *Doğum Yeriniz: *Doğum Tarihiniz: *Uyruğunuz:

İŞ BAŞV U R U FORMU. (* Doldurulması zorunlu alanlar) Bilgiler. *T.C.Kimlik No: *Adınız: *Soyadınız: *Doğum Yeriniz: *Doğum Tarihiniz: *Uyruğunuz: İŞ BAŞV U R U FORMU (* Doldurulması zorunlu alanlar) Bilgiler *T.C.Kimlik No: *Adınız: *Soyadınız: *Doğum Yeriniz: *Doğum Tarihiniz: *Uyruğunuz: *Cinsiyetiniz: *Askerlik Durumunuz: *Medeni Durumunuz: *Sürücü

Detaylı

MINELAB GPX ÜRÜNLERİ İÇİN SAHTECİLİĞE KARŞI GELİŞTİRİLEN SON YÖNTEM

MINELAB GPX ÜRÜNLERİ İÇİN SAHTECİLİĞE KARŞI GELİŞTİRİLEN SON YÖNTEM MINELAB GPX ÜRÜNLERİ İÇİN SAHTECİLİĞE KARŞI GELİŞTİRİLEN SON YÖNTEM Gerçek Minelab ürünleriyle gerçek performans kampanyasının bir parçası olarak, GPX serisi dedektörlere yönelik SMS ile cihazın orijinalliğini

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

Fethi Şimşek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı

Fethi Şimşek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı Türkiye de İnternet kullanımının çok hızlı artması, İnternetin etkin, güvenli ve doğru kullanımı konusundaki çalışmaların da aynı hızla yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, İnternet Kurulu tarafından

Detaylı

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Turkey

ZA5885. Flash Eurobarometer 366 (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Turkey ZA88 Flash Eurobaroeter (Quality of Life in European Cities) Country Questionnaire Turkey EB FLASH - Quality of Life in European Cities - TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ - "CEVAP VERMEYİ REDDETTİ" ise

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER

BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER BİLİŞİM SUÇLARI ve ALINACAK TEDBİRLER Bilişim Suçu Nedir? Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi, cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması ile işlenen suçlardır. Kullanıcı Hesapları İle

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Merhaba Sevgili Arkadaşlar Sevgili Genç Arkadaşlar, İnternetten yararlanmak sizin temel hakkınızdır. İnternet sizi istediğiniz yere götüren uçan halı

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Türkiye de internet kullanım trendleri

Türkiye de internet kullanım trendleri Türkiye de internet kullanım trendleri Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif Ocak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mutlu Çocuklar Derneği Proje Danışmanı Trend:

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI : 2.Staj Ön Kapağı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :. Bölümü Programı Sınıfı Numarası :. : : : STAJ DÖNEMİ :./../.-.. /.. / : 3.Staj Arka Kapağı.hayata

Detaylı

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Turkey

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Turkey ZA8 Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Turkey A Flash numarası FL A B Ülke kodu FL B C Anket Örnek No FL C NACE NACE kodu (Örnek bilgisi)

Detaylı

Alan kodu Tel... telefon yok ZİYARET KAYDI ( Ziyaret = Deneğe/ haneye ulaşmak için yapılan teşebbüslerin her biri) 1 = kişisel ziyaret

Alan kodu Tel... telefon yok ZİYARET KAYDI ( Ziyaret = Deneğe/ haneye ulaşmak için yapılan teşebbüslerin her biri) 1 = kişisel ziyaret (Round, 00/) Örneklem: Kish yöntemiyle adres örneklemi ÖRNEKLEM BİRİMİ: HANE ADRES Respondents name Denek no: (merkezden verilir) Hane kimlik no: (merkezden verilir) SEÇİM TABLOSU Hanedeki 5 veya üzeri

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU

YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU YUNANİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU SΙSMANOGLIO MEGARO DAKİ YUNANCA ÖĞRENİM PROGRAMINA KATILIM İÇİN BURS BAŞVURU FORMU Bu program Stavros Niarhos ve Bodosaki kurumlarının tedarik ettiği ekonomik desteğe

Detaylı

BURS BAŞVURU FORMU

BURS BAŞVURU FORMU BURS BAŞVURU FORMU 2017-2018 Açıklama: Burs başvurusu yapan adayların bu formu doğru ve eksiksiz doldurduktan sonra, ekleriyle birlikte, Biruni Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ne 31.07.2017

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

15 YAŞINDAN KÜÇÜK çocuklara düzenli bakıyor musunuz?

15 YAŞINDAN KÜÇÜK çocuklara düzenli bakıyor musunuz? V01 Aşağıdaki sorular, çocukların ve yardıma muhtaç olan büyüklerin bakımıyla ilgilidir. Yardıma muhtaç olan 15 yaşından büyük yakınlarınıza ya da tanıdıklarınıza bakıyor musunuz? Anketör: Meslek icabı

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik

Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik Dijital Yurttaşlık ve Güvenlik 1 1 Internet ve akıllı telefon kullanımında özellikle gelişen ülkelrdeki büyük artış Değişen dijital ortam Internet erişimi pek çok fırsatı getiriyor ama bazı riskler de

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI Faaliyette bulunduğunuz sektör hangisidir? 29,2 3 25,0 kn 21,3 13,9 14,9 15,0 8,4 7,9 4,5 5,0 1.MESLEK GRUBU 2.MESLEK GRUBU 3.MESLEK GRUBU 4.MESLEK GRUBU

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

İnternetin Güvenli Kullanımı. ve Sosyal Ağlar

İnternetin Güvenli Kullanımı. ve Sosyal Ağlar İnternet ve bilgi doğruluğu İnternette yalanları yakalama ve dürüstlük Paylaşımlardaki riskler Sosyal Paylaşım ve Güvenlik Kişisel bilgileriniz İnternetin kötü amaçlı kullanımı Şifre Güvenliği Tanımadığınız

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011 Müșteri Anketi 2011 İkinci/Yabancı Dil Olarak Almanca Sayın Kursiyerimiz, Berlin Halk Eğitim Kurumları (VHS), daima sundukları eğitim programlarının kalitesini geliștirmek çabasındadır. Kurslarımız hakkındaki

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ E - POSTA KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Adı ve Şifrenin Öğrenilmesi E-Posta Hesabına Giriş Ad ve Soyad E-posta Hesaplarını Öğrenme ve Geçiş Hesabına Kolay Erişmek İçin

Detaylı

Günümüzde her binada elektrik, su ve telefon şebekesi ne kadar zorunlu ise Internet bağlantısı da artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Günümüzde her binada elektrik, su ve telefon şebekesi ne kadar zorunlu ise Internet bağlantısı da artık bir zorunluluk haline gelmiştir. İNTERNET NEDİR Bilgisayarınızın, dünya üzerindeki birbiriyle bağlantılı milyonlarca bilgisayardan herhangi birisiyle veri, ileti ve dosya alış verişi yapmanıza olanak sağlayan, bilgisayarlar sistemidir.

Detaylı

YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU

YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU Bu formdaki bilgiler birebir konsolosluğa sunulacak olan forma yazılmaktadır. Konsolosluk memuru bu formdaki bilgilerle

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Siber Zorbalık. Gençlerin İnternet'i kullanırken karşılaştıkları bir sorun

Siber Zorbalık. Gençlerin İnternet'i kullanırken karşılaştıkları bir sorun Siber Zorbalık Gençlerin İnternet'i kullanırken karşılaştıkları bir Konular Çocukların ve gençlerin İnternet dünyası Gençlerin yaşamında İnternet'in rolü İnternet'in olumlu ve olumsuz yönleri Siber Zorbalık

Detaylı

VATANDAŞLIĞINIZ KİMLİK NUMARANIZ

VATANDAŞLIĞINIZ KİMLİK NUMARANIZ AVUSTURALYA BİLGİ FORMU AŞAĞIDA BELİRTİLEN BİLGİLER DS-160 ONLİNE FORMUNUZ İÇİN OLUP EKSİK YADA YANLIŞ BİLGİLER VİZE BAŞVURUNUZUN OLUMSUZ SONUÇLANMASINA YOL AÇABİLİR SOYAD AD ÖNCEKİ SOYADINIZ MEDENİ DURUM

Detaylı

Hoş geldiniz. Twinspace Kılavuzu. Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hoş geldiniz. Twinspace Kılavuzu. Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hoş geldiniz Twinspace Kılavuzu Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sizlere: - TwinSpace inize erişme - Profilinizi düzenleme - Proje aktiviteleri

Detaylı

İLETİŞİM ARAÇLARI. E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans

İLETİŞİM ARAÇLARI. E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans İLETİŞİM ARAÇLARI E-posta Forum Sohbet Sesli Görüntülü Konferans E-posta Nedir? E-posta, günlük yaşamdaki mektubun bilgisayar ortamındaki karşılığıdır. Kısaca elektronik mektup (elektronik posta) diyebiliriz.

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 İnternet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I...

İÇİNDEKİLER. JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii. TABLOLAR LİSTESİ...viii BÖLÜM I... İÇİNDEKİLER JURİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI..i TEŞEKKÜR. ii ÖZET...iii ABSTRACT...v İÇİNDEKİLER...vii TABLOLAR LİSTESİ.....viii BÖLÜM I...1 GİRİŞ...1 1.1.Problem Durumu...1 1.2.Problem Cümlesi...3 1.3.Alt

Detaylı

GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1

GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1 OYDER Koçfinans Otomobil Bayi Memnuniyeti Alıcıları Takibi Araştırması Araştırması Raporu Raporu Mayıs Kasım 2013 2012 GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1 Araştırmanın

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Dışında Kalan Gençler İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 595 Anketteki toplam kayıt: 595 Toplama göre yüzde: 100.00%

Detaylı