ISPARTA İLİNDEKİ KLASİK VE MODERN ELMA SOĞUK HAVA DEPOLARININ VERİMLİLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISPARTA İLİNDEKİ KLASİK VE MODERN ELMA SOĞUK HAVA DEPOLARININ VERİMLİLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 ISPARTA İLİNDEKİ KLASİK VE MODERN ELMA SOĞUK HAVA DEPOLARININ VERİMLİLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI M.Çağla ÖRMECİ KART 1 Vecdi DEMİRCAN 2 Bülent MİRAN 1 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova, İzmir. 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Çünür, Isparta. ÖZET Normal atmosferli depolar olarak bilinen klasik soğuk hava depoları; hava bileşimine müdahale edilmeden ortamın sadece sıcaklık ve oransal neminin kontrol edilebildiği depolardır. Modern depolar olarak adlandırılan kontrollü atmosferli soğuk hava depolarda adından da anlaşıldığı gibi sıcaklık ve nispi nem yanında ortamdaki gazların oranı da kontrol edilir. Bu çalışmanın amacı Isparta ilindeki klasik ve modern elma depolarındaki kaynak kullanımındaki başarılarını ortaya koymaktır. Veri Zarflama Yöntemi kullanılmıştır. Veri Zarflama Yöntemi ise belirli sayıda üretim biriminin etkinliğini değerlendirme için kullanılmaktadır. Araştırmanın ana materyalini Isparta ilinde soğuk hava depo işletmelerinin yoğun olduğu Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu ve Merkez ilçelerinde bulunan toplam 59 işletmeden anket yöntemi ile toplanmış birincil veriler oluşturmuştur. Kullanılan veriler depolama dönemini kapsamaktadır. Elma soğuk hava depolarında girdiye yönelik hesaplanan teknik etkinlik, ölçek etkinliği ve saf teknik etkinlik sonuçları klasik ve modern soğuk hava depoları için ayrı hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Çalışmada depolama miktarında değişiklik olmaksızın, söz konusu geliri elde etmek amacıyla kullanılan elektrik, işgücü, amortismanlar, genel giderler ve diğer girdilerden etkinlik sınırı üzerinde üretim yapan işletmelere göre oransal olarak ne kadar azaltılabilir sorusu cevaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Elma, soğuk hava deposu, Veri Zarflama Analizi 121

2 COMPARISON OF CLASSIC AND MODERN APPLE COLD STORAGES IN TERMS OF EFFICIENCY IN ISPARTA PROVINCE ABSTRACT Normal cold storages, which are also known as normal atmosphere storages, are those where only the heat and relative humidity can be controlled without interfering the air composition. As the name implies, in controlled atmosphere storages the ratio of gasses in the environment is controlled besides heat and relative humidity. The aim of this study is to reveal classic and modern apple cold storages achievements in the use of resources in Isparta Province. Data Envelopment Analysis (DEA) was used. DEA use to evaluate efficiency of certain production units. Major material of the research is primary data gathered by surveys from 59 enterprises located in Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu and Merkez where cold storage facilities are abundant. Data used covers storage period. Input oriented technical efficiency; scale efficiency and pure technical efficiency are calculated separately and compared for classic and modern apple cold storages. Without any change in stored apply quantity to reach the same income level how electricity, labour, deprecation, general expenditures and other inputs reduced proportionally comparing the other cold storages working on production frontier. Keywords: Apple, cold storage, Data Envelopment Analysis 1.GİRİŞ Elma, Türkiye meyve dikili alanlarının yaklaşık %5.6 sini oluşturmaktadır. Bu açıdan zeytin, üzüm, fındık ve antep fıstığından sonra beşinci sırada yer almaktadır. Üretim bakımından ise üzümden sonra %14.70 payla ikinci sıradadır (TUİK, 2010). Türkiye de elma yetiştiriciliğinin yoğunluk kazandığı en önemli yörelerden biri Isparta ilidir. Isparta ili sahip olduğu özellikler nedeniyle elma tarımında oldukça elverişli bir yapıya sahiptir. Elma yetiştiriciliği, Isparta ilinde bulunan üreticilerin büyük bir bölümünün önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır. Nitekim ilde bulunan işletmenin i az veya çok elma üretim faaliyetiyle ilgilenmektedir (Anonim,1995). Isparta ili tonluk elma üretimi ile Türkiye de ilk sırada yer almakta ve Türkiye elma üretiminin %21.13 ü buradan karşılanmaktadır (TUİK, 2010). Ülkemizde üretilen meyve ve sebzelerde, tüketiciye ulaşıncaya kadar %30-40 lara varan kayıplar meydana gelmektedir (DPT, 2001). Bu kayıplar pazarlama zincirinin çeşitli evrelerindeki kayıpların tümünü kapsamaktadır. Ürünlerdeki bu kayıp, üretim sürecinde kullanılan girdilerin dolayısıyla maliyeti oluşturan kaynakların da kaybı anlamına gelmektedir. Özellikle meyvelerin uygun koşullarda depolanmasıyla, bu kayıpların azaltılması yönünden önemli katkılar sağlanabilecektir. Depolama, ürünlerin daha sonra pazarlanmak üzere kalitesinin korunmasını sağlayacak veya kalite kaybını en aza indirecek olan düşük sıcaklık ve yüksek nem içeren ortamlarda bekletilmesi olarak tanımlanmaktadır (Özcan ve Ertürk, 1994). Depolama sayesinde hem tüketici hem de üretici yönünden birçok yararlar sağlanabilir. Hasat mevsiminde tüketilmeyen üretim fazlası değerlendirilir, her mevsimde pazarda sebze ve meyve bulunması güvence altına alınır, hasat mevsiminde ürün fazlalığı nedeniyle meyvelerin düşük fiyatla satılması önlenerek üreticilerin daha fazla gelir elde etmeleri sağlanır ve bütün yıl boyunca tüketicinin uygun fiyatlarla meyve bulabilmesi gerçekleştirilir (Ekmekyapar, 1993). Depolama faaliyetinin tarıma dayalı sanayi işletmelerine de olumlu yönde katkıları bulunmaktadır. Üretim ve pazarlama faaliyetlerinin ve iş gücünün yıl içerisinde daha dengeli 122

3 bir şekilde dağılımını, ürünü değerlendiren sanayinin uzun süre ve ekonomik olarak çalışma olanağı bulmasını sağlar (Okuroğlu vd.,1998). Çağımızda soğuk hava deposu işletmelerinin yapısal tasarımında konu ile ilgili teknolojik olanak vb. konulara ağırlık vermenin yanı sıra sosyal, kültürel ve ekonomik çerçevenin de göz önünde tutulması gerektiği anlaşılmaktadır. İşlevsel bir soğuk hava deposu ya da depolar zincirine erişmek için yalnızca deponun kendisiyle ilgili olarak değil aynı zamanda üretim ve taşıma gibi tüm bünyeye ait ayrıntılı konularda da çalışmak gerekmektedir. Bu açıdan, üretim ve tüketim merkezlerinde faaliyete bulunulması gereken ekonomik kapasite anlayışına uygun büyüklük ve çağdaş teknolojik yapıya sahip soğuk hava deposu işletmelerinin kurulma, üretim ve taşımayı da dikkate alarak mevcut depoların içinde bulundukları teknik, ekonomik ve yönetsel sorunlar ile birlikte bütünün, ilgili ekonomik değişkenler dikkate alınarak çözümü gerekmektedir. Bu gereksinim, soğuk hava deposu işletmelerinin yatırımlarını teşvik eden kamu kuruluşları ile girişimcilere ve araştırmacılara önemli görevler yüklemektedir (Güllenoğlu, 1993). Araştırmanın yürütüldüğü Isparta ilinde üretilen elmanın bir kısmı hasattan hemen sonra pazara arz edilirken bir kısmı da depolanarak değişik dönemlerde tüketiciye sunulmaktadır. Isparta ilinde ton kapasiteli 87 adet soğuk hava depo işletmesi mevcut olup, tamamına yakını elma depolamada kullanılmaktadır. Isparta ilindeki mevcut soğuk hava depo kapasitesi elma üretiminin %56.80 ini karşılamaktadır. Ülkemizde ise toplam soğuk depo kapasitesi yaklaşık 1.2 milyon ton dolayındadır (Anonim, 2004). Türkiye nin soğuk hava depo kapasitesinin yaklaşık %28.8 i Isparta ilinde bulunmaktadır. Bu verilere göre Isparta ilinin ülkemizde soğuk hava depo işletmeciliği açısından önemli illerden biri olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye nin elma üretimi ve soğuk hava depo kapasitesi açısından ilk sırada yer alan Isparta ilindeki klasik (normal atmosferli) ve modern (kontrollü atmosferli) soğuk hava depolarının kaynak kullanımındaki başarılarını ortaya koymaktır. Türkiye de şimdiye kadar soğuk hava depolarının etkinliklerini değerlendiren çalışmaların yapılmamış olması bu çalışmanın önemini daha da artırmaktadır. Çalışmada girdiye yönelik hesaplanan teknik etkinlik, ölçek etkinliği ve saf teknik etkinlik sonuçları klasik ve modern soğuk hava depoları için ayrı hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre işletmelerin depolama miktarında değişiklik olmaksızın, söz konusu geliri elde etmek amacıyla kullanılan elektrik, işgücü, amortismanlar, genel giderler ve diğer girdilerden etkinlik sınırı üzerinde üretim yapan işletmelere göre oransal olarak ne kadar azaltılabilir sorusu cevaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre işletmelerin daha etkin faaliyette bulunmaları için bir takım önerilerde bulunulmuştur. Soğuk hava depo işletmeleri pahalı yatırımlar gerektiren kuruluşlardır. Bu nedenle bu yatırımların daha bilinçli yapılması, kaynakların daha etkin kullanımı açısından önem taşımaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular bu yatırımlar için yararlı bilgiler sunmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular soğuk hava depo işletmeleri, soğuk hava depo yatırımları için hibe veya kredi desteği sağlayan kurumlar ve yatırım yapmayı düşünen girişimcilere önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu nedenle söz konusu çalışmanın bu konuda yapılacak başka çalışmalara ışık tutacağı söylenebilmektedir. 2.MATERYAL ve YÖNTEM 2.1 Materyal Araştırmanın ana materyalini Isparta ilinde soğuk hava depo işletmelerinin yoğun olduğu Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu ve Merkez ilçelerinde bulunan toplam 59 işletmeden anket yöntemi ile toplanmış birincil veriler oluşturmuştur. Kullanılan veriler depolama dönemini kapsamaktadır. Çalışmada normal atmosferli soğuk hava depoları klasik, 123

4 kontrollü atmosferli ve normal atmosferli odanın yanında belli sayıda kontrollü odası olanlar ise modern depolar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye de ve yabancı ülkelerde konuyla ilgili yapılmış çeşitli araştırma sonuçlarından ve mevcut istatistikî verilerden de yararlanılmıştır. 2.2 Yöntem Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı Kontrol Şube Müdürlüğü kayıtlarından soğuk hava depo işletmelerinin sayısı ve adresleri tespit edilmiştir. Bu kayıtlara göre araştırma alanında toplam ton kapasiteli 87 adet soğuk hava depo işletmesinin mevcut olduğu belirlenmiştir (Anonim, 2010). Bu işletmelerin tamamına yakını elma depolamada kullanılmaktadır. Isparta ilinde soğuk hava depo işletmelerinin yoğun olduğu Eğirdir, Gelendost, Merkez, Senirkent ve Uluborlu ilçelerinde bulunan 62 soğuk hava depo işletmelerinin tamamıyla görüşme yapılması hedeflenmiştir. Ancak araştırma bölgesinde bulunan 2 soğuk hava depo işletmesinin bilgi vermemesi ve bir işletmenin yeni kurulmuş olması nedeniyle veriler 59 işletmeden elde edilmiştir. İşletmeler klasik (normal atmosferli) ve modern (kontrollü atmosferli) şeklinde iki grup halinde incelenmiştir. Buna göre araştırma bölgesinde toplam 51 adet klasik ve 8 adet modern işletme olduğu belirlenmiştir. İşletmelere yönelik hazırlanan anket formlarında soğuk hava depo işletmelerinin genel özellikleri ve kullanılan girdiler ve maliyet gelir unsurları gibi bilgiler yer almıştır. Çalışmada soğuk hava depolarında teknik etkinliği belirlemek amacıyla Veri Zarflama Yöntemi (VZY) kullanılmıştır. Veri Zarflama Yöntemi belirli sayıda üretim biriminin etkinliğini değerlendirme için kullanılmaktadır. Uzaklık fonksiyonlarına dayalı olarak birden çok çıktı ve girdinin söz konusu olduğu durumlarda üretim teknolojisini belirleyebilmektedir (Günden ve Miran, 2001). Etkinlik değerleri aşağıdaki değişkenler dikkate alınarak hesaplanmıştır. Y: Depolanan elma miktarı (1000 ton) X1: Enerji gideri (TL) X2: Daimi personel gideri (TL) X3: Genel giderleri (TL) Depolanan elma miktarı her bir işletmede depolanmış olan elma miktarını göstermektedir ve analizde bağımlı değişken olarak dâhil edilmiştir. Personel giderleri incelenen her bir işletmenin çalıştırdığı toplam personele ödediği ücret olarak analize dâhil edilmiştir. Personel giderlerinde hem mevsimlik personel hem de daimi personel giderlerini kapsamaktadır. Bu değişken işletmelerin ihtiyaç duydukları işgücü için kullandıkları işgücünün parasal toplamıdır. İşgücünün miktar olarak değil parasal olarak dâhil edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür çünkü işletmelerde çalışan işgücü cinsiyet, yaş ve görevine göre farklılık göstermektedir. Enerji giderleri de işletmelerin akaryakıt, elektrik için harcadıkları giderlerin toplamı olarak yer almıştır. Genel giderler ise bakım, onarım, nakliye, su, temizlik, kırtasiye, yönetim, haberleşme, ısınma, sigorta ve vergi giderlerini kapsamaktadır. 3.ARAŞTIRMA BULGULARI Bir üretim birimin etkinliği belirlenirken, kullanılan girdi ve çıktıların gözlenen ve optimal değerleri karşılaştırılır. Bu karşılaştırma gözlenen çıktının mevcut girdiden elde edilebilecek mümkün olan en fazla çıktıya oranı veya belirli miktarda çıktı üretmek için gerekli minimum potansiyel girdinin gözlenen girdiye oranı ya da bu ikisinin kombinasyonu şeklinde 124

5 ele alınabilir. Uzun yıllar verimlilik çalışmalarında etkinlik bileşeni dikkate alınmamıştır. Etkinlik gerçekte verimlilik değişimini sağlayan bileşenlerden biridir (Günden ve Miran, 2001). Araştırmada soğuk hava depolarında etkinliği ölçmek için klasik ve modern depoların verileri birleştirilerek VZY uygulanmıştır. Depolara ait etkinlik ortalamalarından hareket edilerek klasik ve modern depoların etkinlik değerleri hesaplanmış ve aralarında istatistiksel farklılık olup olmadığı test edilmiştir. Çizelgede araştırma yöresinde bulunan soğuk hava depolarının girdiye yönelik etkinlik sonuçları yer almaktadır. İşletmeler depoladıkları elma miktarlarını değiştirmeden kullandıkları elektrik, iş gücü ve diğer giderlerini etkinlik sınırı (efficiency frontier) üzerinde üretim yapan işletmelere göre oransal olarak ne kadar azaltabilecekleri sorusu cevaplanmıştır. Araştırma bölgesinde girdiye yönelik toplam teknik etkinliğin en küçük değeri ortalama ise olarak belirlenmiştir. Isparta ilindeki soğuk hava depo işletmelerinde depolanan elma miktarında değişime gidilmeden kullanılan girdi miktarları %45.2 oranında azaltılsa bile aynı üretimi gerçekleştirmek mümkündür sonucuna ulaşılmaktadır. Girdi kullanımındaki etkinsizliğin kaynağına bakıldığında hem fazla girdi kullanıldığı hem de optimum ölçekten sapmaya bağlı olduğu görülmektedir. İncelenen işletmelerden toplam teknik etkinlik değeri bir olan veya etkin sınırı oluşturan işletme sayısı 8 olarak belirlenmiştir. Bu işletmeler mevcut depolama miktarlarını en az girdi kullanarak etmektedirler. Etkin işletmeler toplam işletmelerin %13.56 sını oluşturmaktadır. Çizelge 1. Soğuk hava depo işletmelerinde girdiye yönelik etkinlik sonuçları Etkinlik Toplam Teknik Etkinlik Saf Teknik Etkinlik Ölçek Etkinliği Maksimum Minimum Ortalama Standart Sapma Varyasyon Katsayısı %100 Etkin Parsel Sayısı Toplam İçindeki payı (%) Depo tiplerine göre karşılaştırma yapıldığında klasik depolarda girdiye yönelik teknik etkinlik ile minimum değeri alırken, ortalama olarak belirlenmiştir. Modern depolarda ise bu değerler sırasıyla ve olarak hesaplanmıştır. Klasik soğuk hava depo işletmelerinin 5 tanesi toplam teknik etkinliğini sağlarken modern işletmelerde referans olarak alınan işletme sayısı 3 olarak belirlenmiştir. Klasik işletmelerin %9.80 i, modern işletmelerin %37.50 si etkin olarak belirlenmiştir. Klasik soğuk hava depo işletmelerinde saf teknik etkinliği sağlayan daha fazla işletme olmasına rağmen toplam teknik etkinliği sağlamayan işletmelerin bulunmasının sebebi, bazı klasik soğuk hava depo işletmelerde ölçek etkinliğinden kaynaklanan kayıplar olduğunu göstermektedir. Varyasyon katsayılarına bakıldığında ise toplam teknik etkinlik ve ölçek etkinliği bakımından klasik işletmelerin daha değişken olduğu söylenebilir. Her iki depo tipinde de depolama etkin bir şekilde yapılmamasına karşın modern depoların kaynak kullanımı ve ölçek açısından daha başarılı olduğu görülmektedir. 125

6 Çizelge 2. Depo tiplerine göre işletmelerde girdiye yönelik etkinlik sonuçları Etkinlik Klasik soğuk hava depoları Modern soğuk hava depoları Toplam Teknik Etkinlik Saf Teknik Etkinlik Ölçek Etkinliği Toplam Teknik Etkinlik Saf Teknik Etkinlik Ölçek Etkinliği Maksimum Minimum Ortalama Standart Sapma Varyasyon Katsayısı %100 Etkin Parsel Sayısı Toplam İçindeki payı (%) Araştırma bölgesinde işletmelerde etkinsizlikten kaynaklanan girdi kayıpları, depolama etkinliğini sağlayamamış işletmelerin mevcut kullanımından etkin bir depolama faaliyetinde bulunabilmeleri için hedeflenen girdi kullanım miktarlarının çıkarılmasıyla bulunmuştur (Kayıp= mevcut girdi kullanım miktarı hedeflenen girdi kullanım miktarı). Hedeflenen miktarlar etkinlik sınırı üzerinde faaliyet gösteren işletmelere göre belirlenmiştir. Böylelikle aşırı kullanılan işgücü, elektrik ve diğer giderlerin etkinlik bir depolama durumunda tasarruf edilebilecek olası miktarları ortaya konmuştur. Soğuk hava depo işletmelerinde mevcut durumda işletme başına TL elektrik enerjisi, TL personel ücreti ve TL diğer girdiler etkinsizlikten dolayı fazla kullanılmaktadır. Ayrıca etkin depolama gerçekleşirse işletme başına 540 kg daha fazla elma depolanabilecektir. Etkinsizlikten kaynaklı kayıplar dikkate alındığında yöredeki mevcut soğuk hava depo sayısı 87 olarak dikkate alındığından ortaya çıkan toplam girdi kaybı TL olacaktır. Depo tiplerine göre girdi kullanımında ortaya çıkan kayıplar incelendiğinde modern soğuk hava depo işletmelerinde elektrik ve personel giderinden kaynaklı kayıpların olmadığı; diğer girdiler açısından da ortaya çıkan kayıpların daha fazla olduğu söylenebilir. Çizelge 3. İşletmelerde depo tiplerine göre girdi kayıpları Değişkenler Kayıplar Klasik Modern Genel Elektrik gideri (TL) Personel gideri (TL) Diğer giderler (TL) İşletmelerin hem etkinlik hem de depo tipleri arasında çeşitli açılardan karşılaştırılmasına ilişkin veriler Çizelge 4 te sunulmuştur. Klasik ve etkin işletmelerde depolanan elma miktarı 6.5 ton iken modern işletmelerde 10.7 ton olarak belirlenmiştir. Etkin olan modern işletmelerde elektrik gideri işletme başına TL, personel gideri TL ve diğer giderleri TL olarak hesaplanmıştır. Modern işletmelerde ortalama 6.9 ton elma depolanmakta olduğu tespit edilmiştir. Elektrik, personel ve diğer giderlerinin etkin olan modern işletmelerde klasik etkin işlere öre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni modern işletmelerde depolanan elma miktarının daha yüksek olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 126

7 Çizelge 4. Etkin işletmeler ile araştırma bölgesindeki işletmelerin çeşitli açılardan karşılaştırılması Değişkenler Klasik Modern Genel Etkin İşl. Ort. Etkin İşl. Ort. Etkin İşl. Ort. Depolanan elma miktarı (ton) Elektrik gideri (1000TL) Personel gideri (1000TL) Diğer giderler (1000TL) Toplam teknik etkinlik SONUÇLAR Bu çalışmada Isparta ilinde faaliyet gösteren 59 adet klasik ve modern soğuk hava depolarının kaynak etkilikleri değerlendirilmiştir. Etkinlik analizinde en çok kullanılan ve oldukça başarılı sonuçlar veren Veri Zarflama yöntemiyle ölçeğe göre değişken getiri varsayımlarıyla etkinlik değerleri elde edilmiştir. Araştırma bölgesinde girdiye yönelik toplam teknik etkinliğin en küçük değeri ortalama ise olarak belirlenmiştir. Isparta ilindeki soğuk hava depo işletmelerinde depolanan elma miktarında değişime gidilmeden kullanılan girdi miktarları %45.2 oranında azaltılsa bile aynı üretimi gerçekleştirmek mümkündür sonucuna ulaşılmaktadır. Soğuk hava depo işletmelerinde mevcut durumda işletme başına TL elektrik enerjisi, TL personel ücreti ve TL diğer girdiler etkinsizlikten dolayı fazla kullanılmaktadır. Ayrıca etkin depolama gerçekleşirse işletme başına 540 kg daha fazla elma depolanabilecektir. Etkinsizlikten kaynaklı kayıplar dikkate alındığında yöredeki mevcut soğuk hava depo sayısı 87 olarak dikkate alındığından ortaya çıkan toplam girdi kaybı TL olacaktır. Sonuç olarak etkinsizlikten kaynaklı kayıpların çözümlenmesi ülkenin gelişmesine katkı sağlayacaktır çünkü depolamada yaşanan bu girdi kayıpları elma fiyatının yükselmesine ve tüketicilerinde daha az ürün tüketmelerine neden olmaktadır. Politika karar vericileri soğuk hava depo işletmelerinin daha etkin çalışabilmesi için uygulanacak teşvikler ve destekler verirlerken kaynakların optimum kullanımı ile ilgili teknik bilgilerin verilmesini amaçlayan kriterler getirilebilir. KAYNAKLAR Anonim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kayıtları, Isparta. Anonim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, II. Tarım Şurası Çalışma Belgesi, Ankara. Anonim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kayıtları, Isparta. DPT, DPT (T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı) VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Meyvecilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. Ekmekyapar, T., Hayvan Barınaklarında Çevre Koşullarının Düzenlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. No: 306, Erzurum. Güllenoğlu, S.S, Marmara Bölgesi Yaş Meyve ve Sebze Üretimi, Taşınması ve Soğuk Depolanması İlişkileri ve Soğuk Hava Depoculuğunun Ekonomik Analizi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 213 sayfa, Ankara. Günden, C., Miran, B Pamuk Üretiminde Teknik Etkinlik: Bir Örnek Olay, Ziraat Odaları Birliği Yayını, Ankara. 127

8 Okuroğlu, M., Yağanoğlu, A.V., Örüng, İ., 1998, Erzurum İlinde Meyve Ve Sebze Depolama Yapılarının Planlama Kriterlerinin Belirlenmesi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Eylül, Erzurum. Özcan, M., Ertürk, E., Türkiye nin Soğuk Hava Depo Potansiyeli, Sorunları İle Karadeniz Bölgesinin Soğuk Hava Depoculuğundaki Yeri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, Samsun. TUİK, TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 128

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi 1

Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Fiyatı Üzerine Etkisi 1 Isparta İlindeki Soğuk Hava Depolarının Genel Özellikleri ve Depolamanın Elma Satış Fiyatına Etkisi Araştırma Makalesi (Research Article) M.Çağla ÖRMECİ KART Vecdi DEMİRCAN Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ. Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ

ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ. Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(2) : 71-80 ISPARTA İLİNDE ELMA ÜRETİM MALİYETİ VE GELİRİNİN BELİRLENMESİ 1 1 2 Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Turan BİNİCİ ÖZET Bu araştırmada, Isparta ilinde elma üretim

Detaylı

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri

Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):159-163, 2009 ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr Karaman İli nde Elma Depolanan Soğuk Hava Tesi si Varlığı, Sorunlar ve Çözüm Öneri leri Kenan KAYNAŞ * Mustafa SAKALDAŞ

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Türkiye 2. Tarmı Ekonomisi Kongresi, Eylül 1996 -A d ana Cilt: / Sayfa: 185 TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI ŞARAPLIK UZUM ÇEŞİTLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Dr.Salan YÜKSEL D ELİCE' Prof. Dr. Erdoğan OKTA Y2 1. GİRİŞ

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 (TRA1 ve TRA2) Bölgelerinde Büyükbaş Hayvan Varlığı ve Süt Üretiminin Karşılaştırılması Rıdvan KOÇYİĞİT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu

Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma Ege Bölgesi Bağ İşletmelerinde İşgücü Varlığı ve Kullanım Durumu Hülya UYSAL1 hulyauysal@gmail.com 'Dr., Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-MANİSA 2Prof Dr., Ege Üniversitesi

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Çanakkale İlindeki Soğuk Hava Depo Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Çanakkale İlindeki Soğuk Hava Depo Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma 07: 5 (): 7 Araştırma Makalesi/Research Article Çanakkale İlindeki Soğuk Hava Depo Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Niyazi Akman Gıyasettin Çiçek * ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 7.Bölüm Tarımsal Finansman ve Kredi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Solunum (respirasyon)

Solunum (respirasyon) Soğukta Depolama Soğukta Depolama Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmaları sınırlı bir muhafaza tekniğidir. Her meyve sebzenin en iyi şekilde depolanabildiği (5 gün 6 ay) belli bir sıcaklık derecesi (DN

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

A.Hamdi Doğan Yönetim Kurulu Başkanı

A.Hamdi Doğan Yönetim Kurulu Başkanı A.Hamdi Doğan Yönetim Kurulu Başkanı WEF-Küresel Risk Raporu 5 Küresel Risk Ekonomik Risk Çevresel Risk Jeopolitik Riskler Toplumsal Riskler Teknolojik Riskler KAYNAK: WEF Global Risks Report 2014 Kişisel

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi ÖZET Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi H.Hüseyin ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü01330 Adana hhozturk@cu.edu.tr Bu çalışmada, Türkiye tarımında enerji tüketimi incelenmiştir.

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 6.Bölüm Tarımsal Üretim Faktörleri Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

Kentsel Hava Kirliliği Riski için Enverziyon Tahmini

Kentsel Hava Kirliliği Riski için Enverziyon Tahmini DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA ve BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kentsel Hava Kirliliği Riski için Enverziyon i 2008-2009 Kış Dönemi (Ekim, Kasım, Aralık,

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ IV. Ulusal l Ta rr ım ı Ekonomisi i Kong rres i 6-8 - Eylül l 2000 Teki rrdağ ORTA KARADENİZ BÖLGESİNDE TARIM ALANLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Öğr. Gör. Hilmi

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ

Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ Enerji hem üretim proseslerinde kullanılması zorunlu bir girdi, hemde toplumların refah düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli bir hizmet aracı olarak,

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

Karaman ilindeki soğuk depolarının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri

Karaman ilindeki soğuk depolarının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri Karaman ilindeki soğuk depolarının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri Nizam Mustafa NİZAMLIOĞLU 1 Süleyman GÖKMEN 1 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ Prof.Dr. Ahmet ERKUŞ 1 Dr. İlkay DELLAL 2 1. GİRİŞ Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 17. yüzyıldan

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması

Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2016 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page:

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları

RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları Seyitcan ALTINKAYNAK BAKA Antalya YDO Uzmanı Ekim 2015

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK

ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK Tarım Ekonomisi Dergisi 006; 1() : 31-37 ERZURUM İLİ TARIM İŞLETMELERİNDE PATATES ÜRETİMMALİYETİNİN HESAPLANMASI* Avni BİRİNCİ, Nevzat KÜÇÜK 1 ÖZET: Bu araştırmada Erzurum ili tarım işletmelerinde yapılan

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1 ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ Doç. Dr. Bahri KARLI 1 1. GİRİŞ Su ürünlerinin proteince zengin bir besin kaynağı olması, insan sağlığı için

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri.

İKTİSADA GİRİŞ - 1. Ünite 4: Tüketici ve Üretici Tercihlerinin Temelleri. Giriş Temel ekonomik birimler olan tüketici ve üretici için benzer kavram ve kurallar kullanılır. Tüketici için fayda ve fiyat kavramları önemli iken üretici için hasıla kâr ve maliyet kavramları önemlidir.

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım İşletme, gerek duyulan ekonomik mal ve hizmetleri üretmek ve/veya pazarlamak,

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Su Ürünleri Kooperatiflerinin Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Vahdet ÜNAL 1 Huriye GÖNCÜOĞLU 1 * Bülent MİRAN 2 11 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Su Ürünlerinde Temel İstatistik. Ders 2: Tanımlar

Su Ürünlerinde Temel İstatistik. Ders 2: Tanımlar Su Ürünlerinde Temel İstatistik Ders 2: Tanımlar Karakter Araştırma yada istatistiksel analizde ele alınan ünitenin yapısal (morfolojik, fizyolojik, psikolojik, estetik, vb.) özellikleridir. Tüm karakterler

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 Ünite: 4 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MALİYET Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 4.1. Tek Yıllık Bitkisel...

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI DOÇ.DR. AYŞE UZMAY ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 İÇERİK DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

Detaylı

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province)

Economic Analysis of Dairy Farms (The Case of Yeşilyurt District of Tokat Province) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 15-22 Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Tokat İli Yeşilyurt İlçesi Örneği)* Derya Öztürk 1 Osman Karkacıer 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ HİDROJENİN DEPOLANMASI ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Hidrojenin en önemli özelliklerinden biri depolanabilir olmasıdır.

Detaylı

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu LEED-NC: Yeni Binalar LEED-EB: Mevcut Binalar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) USGBC tarafından geliştirilen LEED ( Leadership

Detaylı

Küçük Menderes Havzasında Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı İlçelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Teknik Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Küçük Menderes Havzasında Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı İlçelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Teknik Etkinliklerinin Karşılaştırılması Hayvansal Üretim (): -, Araştırma Makalesi Küçük Menderes Havzasında Ödemiş, Tire, Bayındır ve Torbalı İlçelerindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Teknik Etkinliklerinin Karşılaştırılması Nursel Koyubenbe,

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 9, No 4, 437-442, 2004 Vol 9, No 4, 437-442, 2004 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TCDD LİMANLARINDA BİR ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMASI M. Emin BAYSAL,

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Türkiye de Kooperatifçilik. 3 2. Bakanlığımız Görev Alanında Kooperatifler..4 2.1 Türlere Göre Kooperatifler..5 2.2 İllere Göre Kooperatifler.9 2.3 Yeni

Detaylı

Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz

Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz Tarım İşletmeciliği Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz N. Tok 1, M. Cankurt, A. Seçer, M. Kantar Davran * Yard. Doç. Dr. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 1

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 1 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 1 TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLARINDA MEVSİMSEL DALGALANMALAR Kübra TAŞDEMİR TEPGE Dr. Kemalettin TAŞDAN TEPGE

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı